Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed"

Transkript

1 Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed

2 Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning og er godt sikret økonomisk, hvis uheldet er ude. Pensionsordningen omfatter pensionsopsparing og forsikringsdækning for alle medarbejdere. Pensionsopsparingen kan du vælge at forvalte og placere på flere forskellige måder alt efter behov og temperament. Forsikringsdækningen er ligeledes fleksibel. Sundhedsordningen giver adgang til behandling af kiropraktor, fysioterapeut og massør. Endvidere har du mulighed for at tilmelde dig en behandlingsforsikring, der giver adgang til hurtig lægebehandling. Behandlingsforsikringen kan udvides til også at dække din nærmeste familie. Vi arbejder løbende på at optimere vores pensions- og sundhedskoncept, så du som medarbejder får mest muligt for pengene. For at sikre dig et godt overblik har vi udarbejdet denne folder, der nærmere beskriver omfanget og mulighederne. Med venlig hilsen Birgit W. Nørgaard

3 Sundhed Behandlingsforsikring Via behandlingsforsikringen i Mølholm får du bl.a. mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospital eller hos speciallæge. Når forsikringen har været i kraft i to år, dækker den også følgevirkninger af skader, der er opstået tidligere. Tilmeldingen sker automatisk, og prisen (1.095 kr. i 2007) trækkes på din lønseddel før beregning af skat. Du kan give afkald på at blive omfattet af denne dækning. Eksempler på dækninger Afklarende forundersøgelse, diagnose, operation og efterkontrol. Genoptræning efter operation (betalt af forsikringen) er dækket i op til 12 måneder efter operationsdatoen. Fysioterapi og kiropraktik (der dækkes op til 10 behandlinger af gangen i en periode på 6 måneder). Psykologbehandling dækkes med 5 behandlinger af gangen. På kan du se, hvordan du gør samt se forsikringsbetingelserne. Meddækning af ægtefælle og børn Du kan vælge at tilmelde din ægtefælle/samlever, og prisen er kr. (2007). Når din ægtefælle eller samlever er medforsikret, bliver jeres børn gratis omfattet af forsikringen. Du har mulighed for at tilmelde dine børn seperat. Prisen er 545 kr. (2007) pr. barn, dog maksimalt kr. (2007) uanset antal børn. Behandlingsforsikringen reguleres hvert år pr. 1. januar. Godt for dig godt for Grontmij Carl Bro Det er vigtigt, at dine skavanker bliver taget i opløbet, inden de bliver til alvorlige sygdomme. Med behandlingsforsikringen vil du blive behandlet hurtigt, og dermed er du også hurtigere tilbage på din arbejdsplads til fordel for dig selv og dine arbejdsopgaver og til glæde for dine kunder og kolleger. Mølholm Forsikring A/S skal forhåndsgodkende behandlingen. Se, hvordan du gør, på - eller ring til Willis.

4 Basisdækninger Erhvervsevnetab 40% af din årsløn Dækningen fastsættes i forhold til din indkomst og udbetales, når din erhvervsevne har været nedsat med mindst halvdelen i 3 måneder. Ydelsen er skattepligtig og udbetales indtil dit 65. år, eller til du bliver rask. Endvidere er du omfattet af en invalidesum på kr., som udbetales, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med minimum 50%. Kritisk Sygdom kr. Hvis du får konstateret en alvorlig eller livstruende sygdom i henhold til forsikringsbetingelserne, vil du efter 30 dage være berettiget til at modtage engangsbeløbet, som er skattefrit. Engangsbeløbet er til fri disposition. Dødsfald kr. Udbetalingen er skattefri, og du betaler derfor skat af præmien. Du kan vælge at få fradrag for præmien, og afgiften ved udbetaling vil være 40%. Hvis du har børn, udbetales desuden en sum på kr. pr. barn. Udbetalingen nedtrappes fra dit fyldte 56. år med 10% om året. Heltidsulykkesforsikring Bliver du ramt af en ulykke, der fører til varigt mén, vil du få udbetalt en erstatning, der er afhængig af invaliditetsgraden. Den maksimale erstatning ved 100% invaliditet udgør kr. (2007) Ulykkesforsikringen reguleres hvert år pr. 1. januar. Øvrige dækninger reguleres hvert år pr. 1. maj. Helbredsoplysninger Pensionsordningen med basisdækningerne bliver oprettet uden personlige helbredsoplysninger, men du skal bl.a. bekræfte, at du ikke er ansat i et fleksjob. Du har mulighed for at forhøje basisdækningerne ved tilmeldingen uden personlige helbredsoplysninger. Ved senere forhøjelse af forsikringsdækningerne skal du afgive personlige helbredsoplysninger.

5 Tilvalgsdækninger Erhvervsevnetab op til 80% af årsløn Du kan tilvælge op til 20% forsikringsdækning til solidarisk pris. Du kan desuden tilvælge andre 20%, hvor prisen beregnes individuelt. Kritisk Sygdom kr. Du kan forhøje engangsbeløbet til kr. til solidarisk pris. Dødsfald kr. eller kr. Du kan vælge at forhøje engangsbeløbet til kr. eller kr. For disse to muligheder beregnes prisen solidarisk. Du kan tilvælge yderligere op til 8 gange din årsløn, hvor prisen beregnes individuelt. Udbetalingen nedtrappes fra dit fyldte 56. år med 10% om året. Børnepension 0-25% af årsløn Du kan vælge, at der i tilfælde af din død udbetales en månedlig ydelse til dine børn, indtil de fylder 21 år. Udbetalingen går på børnenes frikort og er derfor skattefri, indtil dette er opbrugt. Prisen beregnes individuelt. Disse dækninger reguleres hvert år pr. 1. maj. Solidariske dækninger Basisdækninger og nogle tilvalgsdækninger beregnes solidarisk. Det betyder, at prisen beregnes på baggrund af bl.a. alders- og kønsfordelingen i Grontmij Carl Bro, og alle betaler derfor samme pris for den samme dækning. Vi har forhandlet særlige rabatter på de solidariske priser, og der gælder meget lempelige helbredsvilkår.

6 Opsparingsmuligheder Gennemsnitsrente Du kan vælge at placere din pensionsopsparing i dette delvist garanterede miljø. Rentegarantierne er dog ikke længere så indlysende, som de var for blot få år siden. Du kan forvente en rentetilskrivning få procentpoint over inflationen. Danica Link Danica Link er et markedsrentesystem, hvor du kan vælge imellem en række fonde, der indeholder forskellige værdipapirer. Du kan sammensætte din opsparing alt efter din alder og temperament. Læs mere på Danica Balance Danica Balance er et markedsrentesystem, hvor du skal vælge imellem en lav, middel eller høj aktieandel. Aktieandelen nedtrappes automatisk frem mod pensionering. Du har mulighed for at tilkøbe en garanti mod negativt afkast. Læs mere på Pensionsbidraget Pensionsbidraget udgør 12% af din pensionsgivende løn, hvoraf du selv betaler 1/3. Du kan betale et supplerende bidrag, som vil forøge din pensionsopsparing, og du får samme lave administrationsomkostninger. Du bestemmer selv, hvorledes din pensionsordning skal investeres. Hvis du er ansat under Industriens Funktionæroverenskomst, har du ikke mulighed for at anvende det obligatoriske bidrag til Danica Link pga. reglerne i overenskomsten.

7 Fleksibilitet i pensionsordningen Ikke alle mennesker har de samme behov hele livet igennem. Det er derfor vigtigt, at der i pensionsordningen er gode muligheder for at tilvælge de særlige løsninger, som den enkelte har behov for. Det er imidlertid forbundet med store fordele for den enkelte, at Grontmij Carl Bro har etableret solidariske dækninger, som er gældende for alle ansatte. På den måde udjævnes prisen på forsikringsdækningerne, således at alle har råd til at være med. Samtidig sænkes kravet til afgivelse af personlige helbredsoplysninger, så også de, der tidligere har været syge, kan være med i firmaordningen. Forebyggelse Behandling Forsikring Opsparing Alder Høj interesse Single/ par uden børn Familie med små børn Familie med store børn Familie med voksne børn Lav interesse Udvikling Karriere Karriereudvikling Uddannelse Typisk lederalder Personlig udvikling Stor know-how Jævn interesse Fokus på: Løn og fleksibilitet Fokus på: Tryghed og fleksibilitet Fokus på: Tryghed og fleksibilitet Fokus på: Seniorpolitik og opsparing Graferne viser, hvorledes det går henholdsvis 100 raske mænd og kvinder i alderen fra år. Hvor mange bliver uarbejdsdygtige? Hvor mange dør? Hvor mange når pensionsalderen med arbejdsevnen i behold? Mænd Kvinder 15% 23% Uarbejdsdygtige 23% Dødsfald 17% Pension 62% 60%

8 Uvildig rådgivning Personlig rådgivning Vi er alle forskellige og befinder os i forskellige livsfaser, og derfor har Grontmij Carl Bro valgt at stille en pensionsmægler til din rådighed for at sikre, at pensionsordningen bliver tilrettet dine ønsker og behov. Det er vigtigt, at du til mødet medbringer oversigt over alle dine eksisterende livsforsikringer og pensionsordninger (fra banker og forsikringsselskaber), CPR-nr. på din ægtefælle/samlever og børn samt din seneste lønseddel. For at kunne rådgive dig bedst muligt, stiller vi dig nogle spørgsmål, som kan virke private, men som er nødvendige oplysninger, for at vi kan sikre dig og din familie bedst muligt. Willis råder i dag over mere end 120 forsikringsmæglere, der alle er godkendt af Finanstilsynet. Desuden videreuddanner Willis til stadighed en række rådgivere, der har som mål at blive godkendte forsikringsmæglere alt sammen for at sikre vores kunder det højeste rådgivningsniveau. Dækningskort For at give dig et bedre overblik har Willis indført et plastikkort i lommeformat, hvorpå du kan se dine nøgleoplysninger fra den behovsanalyse, som du fik udarbejdet ved den personlige rådgivningssamtale med pensionsmægleren. Du modtager dækningskortet med posten 14 dage efter rådgivningssamtalen. Willis ekstranet Ekstranettet er virksomhedens eget site, hvor du kan finde oplysninger om din egen behovsanalyse, din personlige korrespondance samt en række informationsydelser, som du kan tilmelde dig. Desuden anvendes ekstranettet af Grontmij Carl Bros administration til at indberette alle oplysninger om nye og fratrådte medarbejdere. Du finder ekstranettet på Servicedage Det er vigtigt, at dine forsikringer bliver tilrettet, hvis der sker ændringer i dit liv. F.eks. hvis du får børn, bliver gift/skilt, eller der sker større ændringer i dine økonomiske forhold. For at gøre det lettere for dig, afholder Willis derfor faste servicedage i din virksomhed, så du nemt kan tilmelde dig til en samtale, når Willis pensionsmægler er på besøg. Du kan se mulighederne på InfoCentret, hvor du også kan se, hvordan du booker et møde. København Århus Odense Aalborg Tuborgvej 5 Brendstrupgårdsvej 13 Finlandgade 1 Hasserisvej Hellerup 8200 Århus N 5000 Odense C 9000 Aalborg Tlf Tlf Tlf Tlf Willis Kommunikation Oktober 2007 Willis Kommunikation september 2007

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE EN GOD TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE - EN FORDEL FOR DINE MEDARBEJDERE Med en pensionsordning i PenSam får du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en god pension og gode forsikrings- og banktilbud.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere