sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr."

Transkript

1 Blanketten skal indsendes til Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen i kraft i indeværende måned. Modtages blanketten efter den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen i kraft den efterfølgende måned. Dato og underskrift Adresse Medlemsnr. CPR-nr. Navn Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. TILMELDINGSBLANKET sundhedsforsikring

2 K tilmelding INDSENDES TIL: KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET HOLMBLADSGADE KØBENHAVN S

3 Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige Men vi har måttet sande, at samfundet ændrer sig, og behovet for behandling bliver større og større. Gabet vokser mellem danskernes efterspørgsel efter sundhedsydelser, og hvad det offentlige sundhedssystem er i stand til at levere. Til trods for, at der loves behandlingsgarantier i mange sammenhænge, er ventelisterne stadig lange. Især inden for det offentlige er sygefraværet højt. En undersøgelse i 2008 fra agenda.dk viser, at hvis det offentlige sygefravær kunne bringes ned på niveau med det private, ville der være flere hænder til rådighed for den offentlige sektor. En rundspørge hos forskellige forsikringsselskaber har vist, at det især er forsikrede med slidte skuldre, dårlige rygge og ødelagte knæ, der har fået glæde af sundhedsforsikringerne til hurtig hjælp hos fysioterapeut og kiropraktor eller til en mindre operation. Det vil sige smertefulde lidelser, der medfører mange sygedage, men som ikke er livstruende. Kære medlemmer Der bliver bestilt noget i vores fag! Vi knokler i vores dagligdag og kan til tider have et hårdt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Derfor har Kost & Ernæringsforbundet besluttet, at vores medlemmer skal have mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris. Det burde ellers ikke være nødvendigt at forsikre sig imod sygdom i et velfærdssamfund som det danske. Vi betaler alle sammen for en fri og lige adgang til behandling i det offentlige hospitalsvæsen. Der har været flere kritiske røster fremme om, at man er bange for, at forsikringerne vil skabe et a- og et b-hold i samfundet at det kun er de højtuddannede med høje lønninger, der har råd til at forsikre sig. Men i virkeligheden er det både køkkenchefen og køkkenmedarbejderen, der får glæde af disse ordninger. Private sundhedsforsikringer er en realitet i det danske sundhedsvæsen i dag. De fungerer som et supplement til det offentlige sundhedssystem og er med til at sikre, at flere får en hurtig behandling. Du kan nu via dit medlemskab i Kost & Ernæringsforbundet opnå denne fordel, og jeg håber, at der er rigtigt mange, der vil få glæde af den nye ordning. Med venlig hilsen Ghita Parry Formand

4 HOSPITALS BEHANDLING UVILDIG SERVICE Behandlingsgaranti De tilknyttede privathospitaler kan tilbyde en garanti for behandling og/eller forundersøgelse inden for 10 arbejdsdage. Garantien, der kun gælder for forsikringskunder, bliver lukket for fremtidige kunder, hvis behovet skulle overstige kapaciteten. Behandlingsfrihed Det er helt op til dig, hvor du vil behandles. Behandlingsstedet skal blot være et godkendt hospital eller en godkendt klinik. Mølholm Forsikring har samarbejdsaftale med 21 privathospitaler i Danmark og 3 privathospitaler i Tyskland, så du kan altid blive behandlet tæt på din bopæl. Behandling af tidligere skader Når forsikringen har været i kraft i 1 år, dækker den også følgevirkninger af skader, der er opstået inden tilmeldingen. Dette gælder også din tilmeldte ægtefælle/samlever og børnene. Hvis du op til indmeldelsen har været omfattet af en lignende ordning, kan anciennitet herfra overføres til Mølholm Behandlingsforsikring. Behandling i udlandet Du kan frit vælge, om du vil behandles i Danmark, Norden eller EU. Hvis du ønsker behandling for kræft i udlandet, skal der som altid foreligge en lægelig vurdering, der giver begrundet forventning om en varig helbredelse. Ved behandling i udlandet kan der blive tale om en vis egenbetaling. Mølholm Forsikring A/S garantikort Når du er tilmeldt sundhedsforsikringen, modtager du et personligt policekort i kreditkortformat til Møl holm Forsikring A/S. Hvis du får brug for forsikringen, kan du på bagsiden af kortet se, hvem du skal kontakte for at få fremsendt en skadesanmeldelse. Skadesanmeldelse 1. Når du skal anmelde en skade, skal du rekvirere en skadesanmeldelse hos Behandlingsgaranti.dk ApS. Dette gøres på tlf Du kan også gå ind på og udskrive en skadesanmeldelse herfra. 2. Skadesanmeldelsen skal returneres til Behandlings garanti.dk ApS. 3. Sagsbehandlingen tager 1-2 dage. Hvis der skal rekvireres yderligere oplysninger hos din egen læge eller et hospital, kan sagsbehandlingen tage lidt længere tid. Du bliver herefter indkaldt til undersøgelse. Fortsættelse af forsikringen Forsikringen gælder, så længe du er medlem af Kost & Ernæringsforbundet, og kan efter fratrædelse videreføres på fordelagtige vilkår, dog ikke længere end til dit 70. år. Kontaktoplysninger Telefon: Telefax: se sundhedsforsikringen PÅ hjemmesiden Ved eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med oplysningerne i denne folder er forsikringsbetingelserne samt aftalen mellem Kost & Ernærings forbundet og Mølholm Forsikring A/S gældende. Tag familien med Forsikringen dækker automatisk dine børn under 21 år samt ægtefælles eller samlevers børn uanset adressen for disse børn. Din ægtefælle eller samlever kan forsikres til samme pris. Willis Kommunikation December 2008

5 offentlig og privat... FYSISKE BEHANDLINGER UVILDIG SERVICE ventetider i det offentlige En sundhedsforsikring gennem Mølholm For sikring A/S kan afkorte ventetiderne på forundersøgelse og behandling inden for det offentlige syge husvæsen. Har man f.eks. brug for en en ballon udvidelse eller skal have opereret sit bryst for kræft, kan det hele gøres færdigt i privat regi inden for ca. 20 arbejdsdage. Du kan altid finde de offentlige ventetider på Ifølge lægerne på de offentlige sygehuse er disse tal i bedste fald lidt unøjagtige og i værste fald ønsketænkning fra hospitalsledelsens side. privat sundhedsforsikring Som medlem af Kost & Ernæringsforbundet vil vi gerne tilbyde dig en sundhedsforsik ring til en pris, der er billigere, end hvis du selv skulle tegne en tilsvarende privat forsikring. Alle medlemmer kan melde sig til, du skal ikke afgive nogen former for helbredsoplysninger, og vi tilbyder ordningen til alle medlemmer under 70 år. I samarbejde med vores forsikringsmægler Willis har vi valgt en aftale med Møl holm Forsikring. Forsikringen giver dig bl.a. mulighed for hvis du bliver ramt af en ulykke eller en sygdom at få en hurtig behandling uden om de offentlige sygehuses ventelister. Du kan læse meget mere om sundhedsforsikringen her i brochuren eller ved at klikke ind på vores hjemmeside: Ægtefælle og børn Du kan også få din ægtefælle eller samlever med i ordningen på samme gode vilkår som dig selv. Opkrævning vil ske direkte fra Mølholm Forsikring. Når din ægtefælle eller samlever er medforsikret, bliver jeres børn under 21 år gratis omfattet af forsikringen. Når du har tilmeldt dig sundhedsforsikringen, vil du sammen med din police fra Mølholm modtage en tilmeldingsblanket til din ægtefælle/samlever. Tilmelding Blanketten skal sendes til Kost & Ernæringsforbundet, Hombladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen i kraft i indeværende måned. Modtages blanketten efter den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen den efterfølgende måned. Hvis du melder dig ud af Kost & Ernærings forbundet, ophører sundhedsforsikringen automatisk, men du kan vælge at videreføre den privat til en højere pris. PRISer Medlem: Ægtefælle: Videreførsel fra: Børn: kr. årligt kr. årligt kr. årligt 599 kr. årligt Priserne er gældende i Alternativ behandling Kiropraktor Når du er i et behandlingsforløb, kan speciallægen vurdere, at du behøver kiropraktisk behandling for at komme helt til hægterne. Hvis din egen læge mener, at du har behov for en kiropraktor, kan du bevilges behandling i op til 6 måneder. For at kunne følge forløbet gives der alene bevilling til 10 behandlinger ad gangen. Fysioterapi Under genoptræning, måske efter et større indgreb, ordinerer speciallægen den fornødne behandling, dog maksimalt op til 12 måneder. Hvis din egen læge mener, at du har behov for en fysioterapeut, kan du be vilges behandling i op til 6 måneder. For at kunne følge forløbet gives der alene bevilling til 10 behandlinger ad gangen. Genoptræning Ud fra speciallægens vurdering bevilges den nødvendige genoptræning. Desuden tilbydes rekreation for op til kr. Der foretages efterkontrol, for at du kan være fuldstændig sikker på, at du er rask, og at der ikke kan gøres mere. Hjemmepleje I forbindelse med en større operation kan det være hensigtsmæssigt, at man er under professionel pleje og ikke mindst under opsyn. Forsikringen dækker, hvis speicallægen vurderer, at der er behov for hjemmesygepleje eller blot hjemmehjælp i en periode. Forsikringen dækker behandling, der af Sundhedsstyrelsen menes at være under faglig kontrol og har bevist sit værd under kliniske undersøgelser. Der sker dog hele tiden en udvikling inden for de forskellige områder, og hvis speciallægen i dag ordinerer akupunktur som en mulighed, dækker forsikringen.

6 PSYKISK BEHANDLING Psykiatrisk behandling Forsikringen dækker alle udgifter, hvis syg dommen ud fra et lægefagligt synspunkt menes at kunne kureres. SÆRLIGE DÆKNINGER OG UNDTAGELSER Farlig sport Skader i forbindelse med mange sports grene og deltids profes sionel sport, som ofte er undtaget i andre forsikringer, dækkes også. Der er dækning ved dykning, bjergbestigning, motorvæddeløb, racerbådsløb, drageflyvning, faldskærmsudspring osv. Psykologhjælp Der kan opstå forhold, hvor man ikke føler, at man kan magte situationen, og hvor samtaler med en psykolog kan hjælpe. Der ydes derfor dækning for 5 behandlinger ad gangen. Hvis psykologen ikke har fået dig på højkant, kan der bevilges flere behandlinger. Behand lings - garanti.dk har egen psykolog i København og trekantsområdet. Hjertesygdomme Forsikringen omfatter alle typer hjerteoperationer. Mølholm har indgået aftale med HjerteCenter Varde med spe ciale i hjerteoperationer for at sikre kvaliteten, da antallet af hjerte opera tioner, og dermed den fornødne rutine, er afgørende for at opnå det bedste resultat. Krisehjælp I forbindelse med svære sygdomstilfælde eller alvorlige ulykker kan det være vigtigt, at man får professionel hjælp hurtigt. Mølholm har en aftale med Falck, der kan stille trænede krise psy kologer til rådighed med kort varsel. Transplantationer Forsikringen omfatter ikke transplantationer, da det kun er det offent lige sygehusvæsen, der har retten til ledige organer. Misbrugsafvænning Ofte har et alkoholmisbrug stået på længe, før der bliver taget fat på at finde en løsning, som f.eks. kan være at komme på et afvæn ningsophold eventuelt i en ferie. Forsikringen dækker opholdet med op til kr. Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer, som er en nødvendighed som følge af en sygdom eller ulykke, er omfattet af forsikringen. Tandskader skal være en følge af en ulykke for at være dækket. Andet misbrug Flere bliver revet med af et medicinmisbrug, der måske er startet i forbindelse med smertelindring af en sygdom, og det kan være svært at komme ud af den onde cirkel. Helbredsoplysninger Hverken du eller din familie skal afgive helbredsoplysninger for at være med i Kost & Ernæringsforbundets sundhedsforsikring. Forsikringen dækker behandling for et medicinmisbrug med op til kr., men dækker ikke et specifikt narkotikamisbrug.

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 Mølholm Forsikring 1. januar 2013 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser Behandlingsforsikring for Mølholm private Mølholm ægtefæller Mølholm Junior Mølholm Senior Mølholm børn 1. januar 2012 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. juni 2011 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring 1.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private

Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private Ægtefæller/samlever Mølholm Junior (21 28 år) Mølholm Senior (70 år til - ) Privattegnet

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 Mølholm Forsikring 1. januar 2014 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere