Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 4, 2. årgang - december 2007 Gastronomiske oplevelser kan skabes på mange niveauer. Måltidet i form af råvarerne, smagen og tilberedningen kan være en oplevelse i sig selv, men oplevelsen kan også skabes i de rammer, som omkranser måltidet. Endelig kan måltidet ledsages af oplevelsesbaserede begivenheder - eksempelvis musik-, kultureller sportsarrangementer. Læs i dette nummer om gastronomiske oplevelser og gastronomiens tilstand i den danske oplevelsesøkonomi. Tema Gastronomiske Oplevelser Indholdsfortegnelse: Side 2 Nyt landsdækkende kursussamarbejde Side 2 Boganmeldelse Side 3 VTO kursusoversigt, forår 2008 Side 3 Konferenceomtale, Om-Levelsen Virtual Wrapping Tema: Side 4-5 Mad og oplevelser i Danmark Cases: Side 6 Molekylær gastronomi Side 7 Røveriske madoplevelser i Rold Skov Side 7 Middag med mord VTO story: Side 8 Oplevelser i det ydre rum videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Nyt landsdækkende kursussamarbejde - om kurser inden for turisme og oplevelsesøkonomi Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Virksomhedernes succes i oplevelsesøkonomien afhænger af evnen til at forstå, udvikle samt implementere oplevelser i produkter og ydelser. Samtidig skal medarbejderne gennem en udsøgt service være i stand til at imødekomme gæsternes stigende og mere komplekse behov. Det er derfor nødvendigt at sikre såvel medarbejdere som ledelse gode rammer for tilegnelse af efteruddannelse og nye kvalifikationer, som er i overensstemmelse med tidens krav. For at imødekomme disse behov har VTO indgået en samarbejdsaftale med fem handelsskoler om et koordineret og regionalt dækkende udbud af kurser målrettet turisme- og oplevelseserhvervene. Samarbejdet dækker boganmeldelse hele Danmark og omfatter Ribe Handelsskole, EUC Nord (Hjørring), Handelsskolen Minerva Erhverv (Randers), TietgenSkolen (Odense) og Niels Brocks Handelsskole (København). Kurserne har en varighed på 2-5 dage og omhandler alle aspekter af oplevelsesøkonomien lige fra udvikling og markedsføring af oplevelsesprodukter til kundeservice og kulturafstemt kommunikation. Kurserne henvender sig ydermere til såvel frontpersonale som ledelse. VTOs afdeling i Randers er udpeget som sekretariat for tilmelding. Ved samme lejlighed bliver den tidligere hjemmeside www. turismeuddannelse.dk nedlagt, og oplysninger fra hjemmesiden vil fremover være at finde på VTOs hjemmeside. For yderligere information kontakt sekretariatet på eller de enkelte uddannelsesinstitutioner. Læs mere om det store udbud af kurser under menupunktet Uddannelse på VTOs hjemmeside Fra servicemanagement til oplevelsesøkonomi Af Henrik Sølvbjerg Pahus, exam. oecon., VTO Med udgangspunkt i den voksende oplevelsesøkonomi introducerer bogens forfattere, adjunkt Lars Graulund Jespersen og lektor Anton Christensen - begge tilknyttet VTO - på en forståelig og overskuelig måde læseren til markedsføringens svære kunst. Bogen starter med de helt basale begreber, som hvordan vi kan definere og differentiere oplevelsesprodukter fra almindelige fysiske produkter. Med denne grundforståelse på plads tager første del af bogen udgangspunkt i at forstå, hvordan en servicevirksomheds indre systematikker og handlingsmåder fungerer. I anden del af bogen præsenteres teknikker til hvordan servicevirksomheden kan operere og forstå den kompleksitet, der findes i dens omgivelser. Fra den meget overordnede PEST-analyse ned til Michael Porters virksomhedsnære konkurrentanalyse. Bogens fokus på de problematikker og muligheder, der møder virksomheder i oplevelsesøkonomien a n t o n c h r i s t e n s e n o g L a r s G r a u L u n d J e s p e r s e n fra s e r v i c e m a n a g e m e n t til o p l e v e l s e s ø k o n o m i a c a d e m i c a dagligt, gør den til en uundværlig ledsager for alle, som har interesse for eller arbejder med at udvikle virksomhedens servicetilbud. Bogen er udkommet i september måned. Forlaget Academica, ISBN

3 vto VTOs kurser for Oplevelsesvirksomheder VTO har i samarbejde med Minerva Erhverv sammensat et åbent uddannelsesprogram, hvor medarbejdere og ledere i oplevelsesindustrien uanset uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring kan erhverve nye kompetencer målrettet Oplevelsesindustrien. Kursusoversigten er gældende for foråret Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 2 dage fra kl Som bekendt er vores branche i hård konkurrence om de ledige hænder og hoveder. Kurset fokuserer på, hvordan vi styrker os i konkurrencen om og fastholdelsen af de gode medarbejdere. Økonomisk optimering i Oplevelsesvirksomheders Restaurantforretning 2 dage fra kl For mange oplevelsesvirksomheder udgør restaurantdelen en voksende del af omsætningen. Kurset fokuserer på, hvordan restaurantaktiviteter gøres til en god forretning. Kurset henvender sig også til hoteller og restauranter. Event management 2 dage fra kl Kurset vil definere grundlæggende forskelle mellem eventstyring og almindelig projektstyring. Kursusdeltagerne får lejlighed til at arbejde handson med to meget spændende IT-baserede værktøjer til eventstyring. Der udleveres en demo-diskette af Microsoft Project, som kursisterne kan arbejde med efter endt kursus. Markedsføring af oplevelsesprodukter 2 dage fra kl Oplevelsesindustrien er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder, hvor ressourcer til markedsføring skal anvendes med omtanke og præcision for at give effekt. Hør om gode erfaringer og få løsninger, der virker. Værtskabets abc 3 dage fra kl Få indblik i værtskabets mange facetter i forbindelse med den enkelte medarbejders servicering af gæsterne. Kurset klæder medarbejderne godt på til at varetage rollen som ambassadører for hele destinationen. Rejsejura for oplevelsesvirksomheder 2 dage fra kl Aftaleindgåelse i rejsebranchen er en særlig juridisk disciplin som oplevelsesvirksomheder bør have kendskab til for at forebygge fejl og omkostninger. Kurset giver indblik i de aftaler som indgåes mellem virksomheden og gæsterne. Introduktion til spa & wellness 1 dag fra kl Kurset giver investorer, ledere og andre interesserede mulighed for at vurdere, om nye produktelementer kan supplere eksisterende forretningsaktiviteter. Kurserne kan afholdes som åbne forløb på Erhvervsakademiet Minerva - Minervavej Randers eller som lukkede firmahold i den enkelte virksomhed. Kursusterminerne er lagt i månederne februar og marts med gentagelse i april og maj For flere informationer om kursusindhold, priser og kursusdage kontakt Lars Christian Lauridsen på mail: eller på Tlf Af Rikke Petersen, projektsekretær, VTO Konferencen Om-Levelsen Virtual Wrapping blev afholdt d. 31. oktober 2007 i Aalborg. Hovedtaleren Preben Mejer fra Innovation Lab i Århus indledte konferencen med et spændende indlæg om fremtidens teknologiske univers. Professor Jens F. Jensen fra ApEx (Center for anvendt oplevelsesøkonomi) stillede derefter skarpt på, hvordan man kan supplere sine kerneydelser med IT-baseret virtuel wrapping. Efterfølgende blev de 70 deltagere fordelt på fire workshops som bød på itourism, gastronomisk oplevelsesdesign, IT som publikumsmagnet samt mobile wrapping. Alle workshops havde som en integreret del, at deltagerne blev bekendt med de IT-baserede før- og efteroplevelser, der er på markedet, som supplement til den eksisterende virksomheds service. I dagens sidste workshop kom der lego-klodser på bordet, da deltagerne stiftede bekendtskab med Serious Play, et redskab til at definere og italesætte sin forretningsmodel ved brug af LEGO. Dette satte gang i den kreative debat. Se billeder og læs meget mere om konferencen på VTOs hjemmeside: 3

4 tema Mad og oplevelser i Danmark Stort behov for gastronomisk innovation Af Anne Katrine Skovenborg, cand. mag., VTO Godt nok har København vundet status som gastropol og den danske restaurant Noma har erhvervet sin 2. stjerne i Michelin guiden. Men hvordan har gastronomien det ellers i den danske oplevelsesøkonomi? Anna Marie Fisker er Projektog udviklingschef ved Culinary Institute of Denmark, medstifter af det nordjyske innovationskonsortium Food College Denmark og medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi. Her giver hun en vurdering af den danske gastronomis tilstand og kommer med forslag til, hvordan man bedre integrerer gastronomi og oplevelser i Danmark. For få gode madoplevelser Hvordan står det generelt til med gastronomien i Danmark? Ikke særlig godt! Det er, som om vi har forfladiget det hele i Danmark, vi har glemt en masse pragtfulde dyder. I sydeuropæiske lande som Italien bliver måltidet tillagt stor betydning, og man bruger gerne såvel tid som penge på god mad. Men i Danmark har vi vænnet os til at prioritere måltidet lavt, glæden ved madlavning og historierne er ligesom forsvundet ud af madlavningen. Det er befriende, når en ildsjæl som Claus Meyer tager fat om problemet og prøver at genfinde den danske gastronomis rødder. Madprogrammet Smag på Danmark (vist på DR1 sommeren 2007), hvor Meyer rejste rundt i landet og lavede mad ud fra de lokale råvarer, kan være med til at placere Danmark på det gastronomiske verdenskort. Programmet bliver sendt i 58 lande og det er jo en glimrende reklame for Danmark men hvis folk så endelig kommer hertil, hvor er det så lige, de finder de lækre egnsretter? København er godt nok blevet et kulinarisk slaraffenland, men hvis man bevæger sig væk fra hovedstaden er billedet temmelig broget. Her i Nordjylland er der ærlig talt langt mellem de gode madoplevelser! Jeg er overbevist om, at gastronomien rummer et stort, uudnyttet potentiale for den danske oplevelsesøkonomi. Gastronomi og attraktioner Kan man integrere gastronomi og oplevelser bedre? Hvis man fx ser på attraktioner som museer og forlystelsesparker er der bestemt rum for forbedringer. Selvom maden for de fleste attraktioner ikke er kerneoplevelsen, har den stor betydning for gæstens samlede oplevelse af besøget. Udgangspunktet er jo taknemligt de fleste skal have noget at spise og drikke flere gange om dagen. Og man kan altid sælge pølser og pommes fritter, hvis folk er sultne nok. Men det er ikke nødvendigvis en god oplevelse for gæsterne. Jeg tror vi i mange år har haft gæster, der har nøjedes, men nu er de ved at blive kræsne og der efterspørges højere kvalitet. Det gælder særligt seniorerne, der har både tid, råd og lyst til oplevelser, og her kunne man givetvis tiltrække flere ved at opprioritere gastronomien. Det behøver ikke at være dyrt og eksklusivt, bare nogle gode, lokale råvarer, noget ordentligt brød etc. En anden vigtig målgruppe er børnefamilierne. Den nemme løsning er at lade børnene få slik og hotdogs, men faktisk spiser de fleste børn gerne sundere mad, hvis det bare bliver serveret på den rigtige måde. Fx arbejder Food College Denmark med et projekt, hvor en række folkeskolelærere på kurset Fisk + Børn = Sundhed + Oplevelse har fået en masse nye vinkler på fisk og skaldyr, som de nu er i gang med at formidle videre på skolerne. Og børnene er begejstrede når fiskene bliver serveret sammen med en spændende historie får selv børn, der aldrig før har kunnet lide fisk, lyst til at smage. Generelt skal attraktionerne arbejde med at etablere nogle bedre rammer for det sociale samvær, der for mange gæster er en vigtig del af oplevelsen. Måltidet er det tidspunkt under besøget, hvor man sætter sig ned og hygger sig sammen og så er det vigtigt, at attraktionerne skaber nogle rum, folk kan gå ind i, rum der ligger fjernt fra hverdagen. Det kan også være i form af en lækker picnickurv som man kan købe og nyde 4

5 tema sammen i et hyggeligt hjørne af forlystelsesparken. Og bestikket behøver ikke at være lavet af plastic, for madens indpakning har også stor betydning for den samlede oplevelse. Tradition og nytænkning Hvor kan man hente inspiration? Det er en god idé at tage udgangspunkt i den enkelte egns madtraditioner og gøre brug af friske, lokalt producerede råvarer. Mange steder er råvarerne hverken dansk producerede eller forarbejdede, og kun det allersidste led af tilberedningen foregår i Danmark. Det kan smages på kvaliteten. Og højere kvalitet er ikke den eneste fordel ved at benytte lokale produkter. Man kan også fortælle historier om de enkelte råvarer og hvilken betydning de har spillet for egnen, og på den måde give gæsten en oplevelse, der er både autentisk og unik. Læsø Saltsyderi er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe oplevelser med udgangspunkt i den traditionelle produktion. De mange nye, danske mikrobryggerier er et andet eksempel. Der er uanede muligheder for at kombinere gastronomi og oplevelser. Hvis vi ser lidt ind i fremtiden, arbejder Food College Denmark lige nu med et Gastronomisk Teater til det nye Kunstens Hus Herning, der fra 2008 samler Herning Kunstmuseum, musikensemblet Ensemble MidtVest og Socle du Monde (et samarbejde mellem kunst og erhvervsliv). Det Gastronomiske Teater bliver et helt åbent køkken, hvor publikum kan følge med i tilberedningen af maden. En række mobile diske gør det muligt hele tiden at skabe nye scener for de gastronomiske forestillinger og binde oplevelser inden for visuel kunst, musik, arkitektur og gastronomi sammen. Der er også behov for at arbejde med gastronomien inden for brancher, der ikke har oplevelser som kerneydelse fx sundhedssektoren. Her har Hvidovre Hospital brudt med al vanetænkning ved at ansætte en uddannet kok og lade patienterne bestille a la carte-retter, der tilberedes i individuelle portioner i hospitalets nye restaurationskøkken. Patienterne er begejstrede. Og hospitalet forventer ikke øgede mad-udgifter, bl.a. fordi man slipper for at smide et halvt ton uspist mad i skraldespanden hver dag! Nye uddannelser og kompetencer Hvordan kommer vi videre i Danmark? Der er et stort behov for forskning og uddannelse på området gastronomi. Der er brug for helt nye profiler inden for de oplevelsesrelaterede fag, så vi kan få uddannet nogle folk, der kan arbejde med total-design af måltidet. Der skal langt mere fokus på tværfaglighed, så der skabes synergi mellem producenter, attraktioner, restauranter, designere, madhåndværket og de videregående uddannelser etc. Hvis maden skal spille en seriøs rolle i den danske oplevelsesøkonomi, er det bare med at komme i gang. Læs om Food College Denmark på Anna Marie Fisker er Lektor ved Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, og har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med gastronomi ud fra en lang række forskellige vinkler. Udpluk fra Anna Marie Fiskers Gastronomiske CV : Medlem af Det Økologiske Råd 2003 Ph.D, Aalborg unversitet, Mad og Arkitektur 2003 Æresmedlem af Cordon Bleu du Saint Esprit (International orden, der virker for en stadig højnelse af den gastronomiske kunst) Projektkoordinator, Fiskens Hus Danmark, Projekt Fra Hav til Måltid Projektleder, Netværkskonsortiet Food College Denmark Projekt- og udviklingschef, Culinary Institute of Denmark, Aalborg Teknisk Skole, afdelingen Jord til Bord Anne Marie Fisker kan træffes på telfon: , eller via mail: 5

6 case Gastronomiske Oplevelser Danske Egnsretter Gastronomiske oplevelser kan Inspirerende Litteratur: Før i tiden måtte danskerne til- Ølben i Vestjylland skabes på mange niveauer. berede deres mad af de ingredi- Saltlagret revelsben kogt Måltidet i form af råvarerne, Kemikeren i køkkenet, enser, der nu engang var inden med bouillon og porer smagen og tilberedningen kan Thorvald Pedersen, for rækkevidde. De fleste af være en oplevelse i sig selv, Kemiforlaget disse egnsretter er gået i glem- København men oplevelsen kan også skabes mebogen, men enkelte har over- Højbelagt smørrebrød i de rammer, som omkranser Kemien bag gastrono- levet tidens tand. Nedenfor måltidet. Det kan være i form mien, Thorvald Pedersen, følger eksempler på nogle af de Sønderjyske solæg af et spisested, som er place- Nyt Nordisk forlag gamle egnsretter. Æg langtidskogt med løg- ret i særlige historiske eller skaller og efterfølgende naturskønne omgivelser eller Living and Eating, Rulleål ved Limfjorden saltlagret i tre uger er opbygget omkring et sær- af John Pawson & Annie Ål farseret med hak- ligt tema. Endelig kan måltidet Bell,Ebury Press, London kede løg, salt og peber. Bidesild på Møn ledsages af oplevelsesbasere- Dernæst sammenrullet, Sild lagret i salt- de begivenheder - eksempelvis musik-, kultur- eller sportsarrangementer. På disse sider Eating Architecture, af Jamie Horwitz & Paulette Singley, MIT indpakket i stof og kogt Pramdragergryde langs lage i flere år Sol over Gudhjem præsenteres nogle innovative Press, London Gudenåen Røget sild på rugbrød med eksempler på gastronomien Solid kost med store styk- purløg og rå æggeblomme i oplevelsesøkonomien. Links til omtalte restauranter: ker grise- og oksekød kogt med grøntsager og flæsk Molekylær gastronomi Når videnskaben bliver spiselig Indtil for få år siden var det kokkens kreativitet, der afgjorde hvilke kombinationer køkkenet kunne frembringe. Sådan er det ikke længere, for nu er gastronomi helt bogstaveligt blevet en videnskab. Stjernekokke har gennem tiderne forsøgt at overgå hinanden i skabelsen af kreative måltider og nye kombinationer af råvarer. Men nu er det ikke længere nok at være kreativ i den tradionelle forstand, der er nemlig kommet en ny dimension ind i det gastronomiske univers. Molekylær Gastronomi (MG) er den videnskabelige tilgang til den gastronomiske verden. Her undersøges råvarernes smagsmolekyler, de kemiske processer i tilberedningsmetoderne og sansernes indvirkning på indtagelsen af et måltid. Målet er at bane vej for nye smagsoplevelser og finde nye sammensætninger ud fra en sammenligning af råvarernes smagsmolekyler. Pionererne indenfor MG er den franske kemiker Hervé This og Nicholas Kurti, fysikprofessor fra Oxford Universitet, der i 1988 skabte begrebet Molekylær Gastronomi. I London har stjernekokken Heston Blumenthal blotlagt hundredvis af aromamolekyler og smagskombinationer. Dette har resulteret i nye spændende retter som f.eks. is af bacon og æg. Blumentahl s restaurant The Fat Duck i udkanten af London har da også fået tildelt hele tre stjerner i Michelin Guiden. I Danmark har MG været et forskningsområde på Landbohøj- skolen siden slutningen af 80 erne. Her har man blandt andet kørt et videreuddannelsesforløb for kokke kaldet MG-kokkeskolen. Her har den gastronomiske iværksætter Claus Meyer været en af gæsteforelæserne. Claus Meyer er desuden medejer af Restaurant NOMA i København, som i 2007 både har opnået at fået tildelt 2 stjerner i Michelin Guiden og at blive stemt ind på en flot 15. plads blandt verdens 50 bedste restauranter af bladet Restaurant Magazine. molekylaergastronomi.htm 6

7 Røveriske madoplevelser Engang var en tur gennem Rold Skov noget, som kun de færreste vovede sig ud på efter mørkets frembrud. Overfald, røverier og andre ubehageligheder var nemlig episoder, som man måtte regne med, da røvere hærgede skoven i perioden fra tidlig middelalder til op i midten af 1800-tallet. Selvom der i dag er ryddet kraftigt ud i røverbestanden, kan man stadig ikke vide sig sikker, for enkelte af røverne eksisterer endnu. i Rold Skov I spisestedet Røverstuen ved Rebild Bakker er stemningen fra 1800-tallets røverbander genskabt med respekt for de sande røverværdier. Man kan eksempelvis vælge at få maden, der ofte ledsages af røverhistorier og levende musik, serveret på ægte røvermanér i jerngryde over åben ild. Menuen er også autentisk, da der bl.a. bydes på spidstegt vildsvinekølle og røvergryde med hjortekød. Som en særlig aktivitet kan man vælge at tage på røverlejr. Dette er dog kun for folk med nerverne i orden, da man på den indledende vandretur bliver udsat for et vaskeægte røverangreb. Som fanger bliver man ført til røvernes lejr, hvor røverne imidlertid viser sig at være en flok gæve gutter med ren straffeattest. De underholder med historier, musik og konkurrencer i økse- og knivkast, bueskydning samt den vanskelige disciplin langsavning. Røverstuen startede i beskedne rammer tilbage i 1997, men har i dag plads til hele 425 gæster i stedets fem restauranter af varierende størrelse. Med navne som Middag med mord En pragtfuld middag på Holckenhavn Slot ved Nyborg nærmer sig sin afslutning, da lyset pludselig går ud i restauranten. Lyden fra et skud river folk op af stolene og skaber begyndende panik. Hvad sker der? case Bettefanden, Røverkongens Salon og Top Karen er restauranterne, som alle har åben ild, navngivet efter lokalhistoriske personer og lokaliteter. Samlet nyder spisestedet godt af, at der i dag er vokset en folkelig og ligefrem romantisk forestilling om Røverne fra Rold Skov frem på trods af, at de nok ikke var vellidte, da de for alvor huserede i området. Går man selv med en indre røver i maven, har man mulighed for at blive optaget i Røverklubben med særlige fordele for medlemmerne. Snart høres sirener i det fjerne, og politiet melder sin ankomst. Det viser sig, at der er blevet begået et mord på det gamle slot. Da de første timer i efterforskningen er af afgørende betydning, bliver slottets gæster bedt om at hjælpe med opklaringen af forbrydelsen. Murder Mystery er navnet på seancen, der giver gæsterne mulighed for at blive detektiver for en dag samtidig med, at de nyder en god middag. I jagten på morderen kommer deltagerne rundt på det gamle slot fra 1500-tallet, hvor de møder folk, der måske ligger inde med vigtige oplysninger som kan lede på rette vej. En samtale med retsmedicineren er nok ikke nogen dum ide. Samtidig findes der spor og andet bevismateriale rundt omkring på slottet. Gerningsstedet er et naturligt udgangspunkt, men det er ikke for sarte sjæle. Alligevel skal ubehaget overvindes, for nøglen til afdækning af morderens identitet findes måske her. Aftenen afsluttes med afsløring af morderen. Hvem var det? Og hvad var motivet? Murder Mystery blev gennemført for første gang for fire år siden, og fra eventmanager Dennis Lykke på Holckenhavn Slot forlyder det, at konceptet har været en succes. Der er dog også visse udfordringer forbundet med at skabe mordmysterier, da det tager tid at udvikle og ikke mindst realisere historien. Samtidig skal mysteriets aktører - en blanding af skuespillere og egne medarbejdere - klædes på til rollen som retsmediciner, fingeraftryksekspert, politi etc., da man skal kunne besvare alle tænkelige spørgsmål på autentisk vis. Endelig skal sværhedsgraden fastsættes, så mordgåden bliver løsbar uden at være for indlysende. Cirka halvdelen af gæsterne formår at udpege den rigtige gerningsmand. Mysterierne gennemføres med ca. 80 deltagere, som inddeles i mindre hold. Der er arrangementer for såvel privatpersoner som virksomheder. 7

8 Nyt fra VTO Story Oplevelser i det ydre rum KOLOFON OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Hurtigere, højere, stærkere. Sådan lyder det olympiske motto, men mottoet kunne ligeså godt tilhøre oplevelsesøkonomien. I jagten på nye og ekstreme former for oplevelsesbaseret markedsføring er man for alvor begyndt at få øjnene op for mulighederne i rummet. Kommercialiseringen af rummet startede omkring årtusindskiftet, da den amerikanske fastfood-kæde Pizza Hut betalte den russiske rumfartsorganisation et anseeligt beløb for at placere virksomhedens logo på en rumraket. Denne bedrift blev overgået få år senere, da Pizza Hut med ordene Whereever there is life, there will be Pizza Hut kunne meddele, at virksomheden nu med raketfart havde leveret verdenshistoriens første pizza til de russiske astronauter i den internationale rumstation ISS. I bestræbelserne på at skaffe yderligere økonomisk støtte gik den russiske rumfartsorganisation for nylig et skridt videre, da man indgik aftale med den canadiske golfproducent Element 21 om udførelsen af intet mindre end verdenshistoriens længste drive. Med amerikanske NASA som en bekymret tilskuer, da et fejlslag fra det specialmonterede tee-sted på ISS kunne få fatale følger, sendte den russiske rumingeniør Mikhail Tjurin en golfkugle afsted med retning mod Jorden. Alt forløb dog planmæssigt, og på golfproducentens hjemmeside kan man nu følge kuglens færden rundt om Jorden. Nede på Jorden har den amerikanske fastfood-kæde Kentucky Fried Chicken (KFC) nu som de første lanceret et markedsføringsbudskab, der er synligt fra rummet. På en mark i UFO-staten Nevada har man fremstillet virksomhedens logo på et m² stort areal, og via satellit kan man på kædens hjemmeside studere marken, som den tager sig ud fra rummet. For at skabe yderligere opmærksomhed om tiltaget har virksomheden indlagt skjulte meddelelser i logoet og finder man disse, er der mulighed for at vinde præmier. Næste store rumoplevelse bliver efter alt at dømme åbningen af universets første rumhotel Galactic Suite, som efter planen slår dørene op i Læs mere om rumhotellet i VTO Story på: Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Rikke Petersen, Henrik Sølvbjerg Pahus, Lars Christian Lauridsen og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Anna Marie Fisker, Institut for Arkitektur og Design, AAU. Foto: Forside: StockExchange, VisitDenmark, Holckenhavn Slot, Røverstuen i Rold Skov Side 2: VTO Side 3: StockExchange Side 4: StockExchange, VisitDenmark Side 5: VisitDenmark Side 6: StockExchange, VisitDenmark Side 7: Holckenhavn Slot, Røverstuen i Rold Skov Side 8: StockExchange Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer marts 2008 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til 8

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

1Lieffroy. til under en tusse

1Lieffroy. til under en tusse Mad & Boligs Top 10 gourmet til under en tusse God mad og havudsigt behøver ikke at lægge feriebudgettet i ruiner. Her får du Mad & Boligs Top 10 over restauranter landet rundt, hvor du kan få en gourmetmiddag

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Holckenhavn Slot. Aktiviteter 2014

Holckenhavn Slot. Aktiviteter 2014 Holckenhavn Slot Aktiviteter 2014 Holckenhavn Slot har succes med en række aktiviteter, der kan fungere som et anderledes indslag i festen eller som et afbræk i det faglige indhold på en konference. På

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

VELKOMMEN Få sjælen med

VELKOMMEN Få sjælen med VELKOMMEN Få sjælen med Når du ønsker medspil til spændende processer og væsentlige beslutninger, er du i de allerbedste hænder på Scandic Palace Hotel på Rådhuspladsen. Tegnet af den internationalt anerkendte

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college Beretning Kartoffelprisen 2008 Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college 1. Projektets titel: Kartoffelprisen 2008 2. Projektansvarlige og deltagere: Projektdeltagere er Dalum UddannelsesCenter

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: ØKODAG DEN 23. FEBRUAR 2015 www.copenhagenfoodfair.dk Copenhagen Food Fair 2015 handler om VÆRTSKAB og det at møde sine

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Kellneruddannelsen. giv din ølviden et løft og bliv ekspert i ølhåndtering

Kellneruddannelsen. giv din ølviden et løft og bliv ekspert i ølhåndtering Kellneruddannelsen giv din ølviden et løft og bliv ekspert i ølhåndtering Kellneruddannelsen Barren er lagt højt på kellneruddannelsen, som kan betragtes som ølverdenens svar på vinens sommelieruddannelse.

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Bocuse d Or. Min vej til. LEON: Succes fra første færd. Brasserie med stil. Jasper Kure. VISITOR ønsker god. og godt nytår!

Bocuse d Or. Min vej til. LEON: Succes fra første færd. Brasserie med stil. Jasper Kure. VISITOR ønsker god. og godt nytår! HORESTAs BRANCHEMAGASIN HOTEL BRANCHENYT TRENDS POLITIK GASTRONOMI TURISME LEON: Succes fra første færd Engelsk fastfood kæde med vokseværk VISITOR ønsker god jul og godt nytår! Brasserie med stil Nyt

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus En bred kreds af partnere skaber i 2012 en festival for alle de mennesker, kokke, producenter, udviklere og avlere, der forbedrer og udvikler den danske

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Restaurantprojekt med AgroTech

Restaurantprojekt med AgroTech T A N G & G O U R M E T Restaurantprojekt med AgroTech 4 Kenneth Hansen Svinkløv Badehotel _ Fjerritslev 6 Thomas Pasfall Restaurant Pasfall _ Odense 8 Morten Frølich Rastad Restaurant Fru Larsen _ Bjerringbro

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview.

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview. dinby efterår 2013 Skanderborg 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset Man går også i byen for at spise i Skanderborg Stort interview Heine Schriver Vend magasinet - og se kommende arrangementer i Kulturhuset

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Scandic The Reef Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Indhold Velkommen til Scandic The Reef... 4 Inspirerende møder...5 Adventure Challenge Caribic...6 Spændende og udfordrende events...

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST DEN SKØNNE NATUR OMKRING TRINITY - skov, vand og strand TEAM TRINIYS FRISKE PUST Ideerne spirer, og læring gror, når I mødes på Trinity. Giv næring til udvikling

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Københavns Madskole Kurser efterår 2014

Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk KØBENHAVNS MADSKOLE Skal dine elever være de skarpeste knive i skuffen? Fra 1. september 2014 tilbyder Københavns

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK - Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK Stadium Arena Fyn Stadium Arena Fyn blev indviet i 2007 og er en topmoderne multiarena. Arenaen er bygget til at kunne rumme store arrangementer

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere