Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 4, 2. årgang - december 2007 Gastronomiske oplevelser kan skabes på mange niveauer. Måltidet i form af råvarerne, smagen og tilberedningen kan være en oplevelse i sig selv, men oplevelsen kan også skabes i de rammer, som omkranser måltidet. Endelig kan måltidet ledsages af oplevelsesbaserede begivenheder - eksempelvis musik-, kultureller sportsarrangementer. Læs i dette nummer om gastronomiske oplevelser og gastronomiens tilstand i den danske oplevelsesøkonomi. Tema Gastronomiske Oplevelser Indholdsfortegnelse: Side 2 Nyt landsdækkende kursussamarbejde Side 2 Boganmeldelse Side 3 VTO kursusoversigt, forår 2008 Side 3 Konferenceomtale, Om-Levelsen Virtual Wrapping Tema: Side 4-5 Mad og oplevelser i Danmark Cases: Side 6 Molekylær gastronomi Side 7 Røveriske madoplevelser i Rold Skov Side 7 Middag med mord VTO story: Side 8 Oplevelser i det ydre rum videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Nyt landsdækkende kursussamarbejde - om kurser inden for turisme og oplevelsesøkonomi Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Virksomhedernes succes i oplevelsesøkonomien afhænger af evnen til at forstå, udvikle samt implementere oplevelser i produkter og ydelser. Samtidig skal medarbejderne gennem en udsøgt service være i stand til at imødekomme gæsternes stigende og mere komplekse behov. Det er derfor nødvendigt at sikre såvel medarbejdere som ledelse gode rammer for tilegnelse af efteruddannelse og nye kvalifikationer, som er i overensstemmelse med tidens krav. For at imødekomme disse behov har VTO indgået en samarbejdsaftale med fem handelsskoler om et koordineret og regionalt dækkende udbud af kurser målrettet turisme- og oplevelseserhvervene. Samarbejdet dækker boganmeldelse hele Danmark og omfatter Ribe Handelsskole, EUC Nord (Hjørring), Handelsskolen Minerva Erhverv (Randers), TietgenSkolen (Odense) og Niels Brocks Handelsskole (København). Kurserne har en varighed på 2-5 dage og omhandler alle aspekter af oplevelsesøkonomien lige fra udvikling og markedsføring af oplevelsesprodukter til kundeservice og kulturafstemt kommunikation. Kurserne henvender sig ydermere til såvel frontpersonale som ledelse. VTOs afdeling i Randers er udpeget som sekretariat for tilmelding. Ved samme lejlighed bliver den tidligere hjemmeside www. turismeuddannelse.dk nedlagt, og oplysninger fra hjemmesiden vil fremover være at finde på VTOs hjemmeside. For yderligere information kontakt sekretariatet på eller de enkelte uddannelsesinstitutioner. Læs mere om det store udbud af kurser under menupunktet Uddannelse på VTOs hjemmeside Fra servicemanagement til oplevelsesøkonomi Af Henrik Sølvbjerg Pahus, exam. oecon., VTO Med udgangspunkt i den voksende oplevelsesøkonomi introducerer bogens forfattere, adjunkt Lars Graulund Jespersen og lektor Anton Christensen - begge tilknyttet VTO - på en forståelig og overskuelig måde læseren til markedsføringens svære kunst. Bogen starter med de helt basale begreber, som hvordan vi kan definere og differentiere oplevelsesprodukter fra almindelige fysiske produkter. Med denne grundforståelse på plads tager første del af bogen udgangspunkt i at forstå, hvordan en servicevirksomheds indre systematikker og handlingsmåder fungerer. I anden del af bogen præsenteres teknikker til hvordan servicevirksomheden kan operere og forstå den kompleksitet, der findes i dens omgivelser. Fra den meget overordnede PEST-analyse ned til Michael Porters virksomhedsnære konkurrentanalyse. Bogens fokus på de problematikker og muligheder, der møder virksomheder i oplevelsesøkonomien a n t o n c h r i s t e n s e n o g L a r s G r a u L u n d J e s p e r s e n fra s e r v i c e m a n a g e m e n t til o p l e v e l s e s ø k o n o m i a c a d e m i c a dagligt, gør den til en uundværlig ledsager for alle, som har interesse for eller arbejder med at udvikle virksomhedens servicetilbud. Bogen er udkommet i september måned. Forlaget Academica, ISBN

3 vto VTOs kurser for Oplevelsesvirksomheder VTO har i samarbejde med Minerva Erhverv sammensat et åbent uddannelsesprogram, hvor medarbejdere og ledere i oplevelsesindustrien uanset uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring kan erhverve nye kompetencer målrettet Oplevelsesindustrien. Kursusoversigten er gældende for foråret Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 2 dage fra kl Som bekendt er vores branche i hård konkurrence om de ledige hænder og hoveder. Kurset fokuserer på, hvordan vi styrker os i konkurrencen om og fastholdelsen af de gode medarbejdere. Økonomisk optimering i Oplevelsesvirksomheders Restaurantforretning 2 dage fra kl For mange oplevelsesvirksomheder udgør restaurantdelen en voksende del af omsætningen. Kurset fokuserer på, hvordan restaurantaktiviteter gøres til en god forretning. Kurset henvender sig også til hoteller og restauranter. Event management 2 dage fra kl Kurset vil definere grundlæggende forskelle mellem eventstyring og almindelig projektstyring. Kursusdeltagerne får lejlighed til at arbejde handson med to meget spændende IT-baserede værktøjer til eventstyring. Der udleveres en demo-diskette af Microsoft Project, som kursisterne kan arbejde med efter endt kursus. Markedsføring af oplevelsesprodukter 2 dage fra kl Oplevelsesindustrien er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder, hvor ressourcer til markedsføring skal anvendes med omtanke og præcision for at give effekt. Hør om gode erfaringer og få løsninger, der virker. Værtskabets abc 3 dage fra kl Få indblik i værtskabets mange facetter i forbindelse med den enkelte medarbejders servicering af gæsterne. Kurset klæder medarbejderne godt på til at varetage rollen som ambassadører for hele destinationen. Rejsejura for oplevelsesvirksomheder 2 dage fra kl Aftaleindgåelse i rejsebranchen er en særlig juridisk disciplin som oplevelsesvirksomheder bør have kendskab til for at forebygge fejl og omkostninger. Kurset giver indblik i de aftaler som indgåes mellem virksomheden og gæsterne. Introduktion til spa & wellness 1 dag fra kl Kurset giver investorer, ledere og andre interesserede mulighed for at vurdere, om nye produktelementer kan supplere eksisterende forretningsaktiviteter. Kurserne kan afholdes som åbne forløb på Erhvervsakademiet Minerva - Minervavej Randers eller som lukkede firmahold i den enkelte virksomhed. Kursusterminerne er lagt i månederne februar og marts med gentagelse i april og maj For flere informationer om kursusindhold, priser og kursusdage kontakt Lars Christian Lauridsen på mail: eller på Tlf Af Rikke Petersen, projektsekretær, VTO Konferencen Om-Levelsen Virtual Wrapping blev afholdt d. 31. oktober 2007 i Aalborg. Hovedtaleren Preben Mejer fra Innovation Lab i Århus indledte konferencen med et spændende indlæg om fremtidens teknologiske univers. Professor Jens F. Jensen fra ApEx (Center for anvendt oplevelsesøkonomi) stillede derefter skarpt på, hvordan man kan supplere sine kerneydelser med IT-baseret virtuel wrapping. Efterfølgende blev de 70 deltagere fordelt på fire workshops som bød på itourism, gastronomisk oplevelsesdesign, IT som publikumsmagnet samt mobile wrapping. Alle workshops havde som en integreret del, at deltagerne blev bekendt med de IT-baserede før- og efteroplevelser, der er på markedet, som supplement til den eksisterende virksomheds service. I dagens sidste workshop kom der lego-klodser på bordet, da deltagerne stiftede bekendtskab med Serious Play, et redskab til at definere og italesætte sin forretningsmodel ved brug af LEGO. Dette satte gang i den kreative debat. Se billeder og læs meget mere om konferencen på VTOs hjemmeside: 3

4 tema Mad og oplevelser i Danmark Stort behov for gastronomisk innovation Af Anne Katrine Skovenborg, cand. mag., VTO Godt nok har København vundet status som gastropol og den danske restaurant Noma har erhvervet sin 2. stjerne i Michelin guiden. Men hvordan har gastronomien det ellers i den danske oplevelsesøkonomi? Anna Marie Fisker er Projektog udviklingschef ved Culinary Institute of Denmark, medstifter af det nordjyske innovationskonsortium Food College Denmark og medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi. Her giver hun en vurdering af den danske gastronomis tilstand og kommer med forslag til, hvordan man bedre integrerer gastronomi og oplevelser i Danmark. For få gode madoplevelser Hvordan står det generelt til med gastronomien i Danmark? Ikke særlig godt! Det er, som om vi har forfladiget det hele i Danmark, vi har glemt en masse pragtfulde dyder. I sydeuropæiske lande som Italien bliver måltidet tillagt stor betydning, og man bruger gerne såvel tid som penge på god mad. Men i Danmark har vi vænnet os til at prioritere måltidet lavt, glæden ved madlavning og historierne er ligesom forsvundet ud af madlavningen. Det er befriende, når en ildsjæl som Claus Meyer tager fat om problemet og prøver at genfinde den danske gastronomis rødder. Madprogrammet Smag på Danmark (vist på DR1 sommeren 2007), hvor Meyer rejste rundt i landet og lavede mad ud fra de lokale råvarer, kan være med til at placere Danmark på det gastronomiske verdenskort. Programmet bliver sendt i 58 lande og det er jo en glimrende reklame for Danmark men hvis folk så endelig kommer hertil, hvor er det så lige, de finder de lækre egnsretter? København er godt nok blevet et kulinarisk slaraffenland, men hvis man bevæger sig væk fra hovedstaden er billedet temmelig broget. Her i Nordjylland er der ærlig talt langt mellem de gode madoplevelser! Jeg er overbevist om, at gastronomien rummer et stort, uudnyttet potentiale for den danske oplevelsesøkonomi. Gastronomi og attraktioner Kan man integrere gastronomi og oplevelser bedre? Hvis man fx ser på attraktioner som museer og forlystelsesparker er der bestemt rum for forbedringer. Selvom maden for de fleste attraktioner ikke er kerneoplevelsen, har den stor betydning for gæstens samlede oplevelse af besøget. Udgangspunktet er jo taknemligt de fleste skal have noget at spise og drikke flere gange om dagen. Og man kan altid sælge pølser og pommes fritter, hvis folk er sultne nok. Men det er ikke nødvendigvis en god oplevelse for gæsterne. Jeg tror vi i mange år har haft gæster, der har nøjedes, men nu er de ved at blive kræsne og der efterspørges højere kvalitet. Det gælder særligt seniorerne, der har både tid, råd og lyst til oplevelser, og her kunne man givetvis tiltrække flere ved at opprioritere gastronomien. Det behøver ikke at være dyrt og eksklusivt, bare nogle gode, lokale råvarer, noget ordentligt brød etc. En anden vigtig målgruppe er børnefamilierne. Den nemme løsning er at lade børnene få slik og hotdogs, men faktisk spiser de fleste børn gerne sundere mad, hvis det bare bliver serveret på den rigtige måde. Fx arbejder Food College Denmark med et projekt, hvor en række folkeskolelærere på kurset Fisk + Børn = Sundhed + Oplevelse har fået en masse nye vinkler på fisk og skaldyr, som de nu er i gang med at formidle videre på skolerne. Og børnene er begejstrede når fiskene bliver serveret sammen med en spændende historie får selv børn, der aldrig før har kunnet lide fisk, lyst til at smage. Generelt skal attraktionerne arbejde med at etablere nogle bedre rammer for det sociale samvær, der for mange gæster er en vigtig del af oplevelsen. Måltidet er det tidspunkt under besøget, hvor man sætter sig ned og hygger sig sammen og så er det vigtigt, at attraktionerne skaber nogle rum, folk kan gå ind i, rum der ligger fjernt fra hverdagen. Det kan også være i form af en lækker picnickurv som man kan købe og nyde 4

5 tema sammen i et hyggeligt hjørne af forlystelsesparken. Og bestikket behøver ikke at være lavet af plastic, for madens indpakning har også stor betydning for den samlede oplevelse. Tradition og nytænkning Hvor kan man hente inspiration? Det er en god idé at tage udgangspunkt i den enkelte egns madtraditioner og gøre brug af friske, lokalt producerede råvarer. Mange steder er råvarerne hverken dansk producerede eller forarbejdede, og kun det allersidste led af tilberedningen foregår i Danmark. Det kan smages på kvaliteten. Og højere kvalitet er ikke den eneste fordel ved at benytte lokale produkter. Man kan også fortælle historier om de enkelte råvarer og hvilken betydning de har spillet for egnen, og på den måde give gæsten en oplevelse, der er både autentisk og unik. Læsø Saltsyderi er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe oplevelser med udgangspunkt i den traditionelle produktion. De mange nye, danske mikrobryggerier er et andet eksempel. Der er uanede muligheder for at kombinere gastronomi og oplevelser. Hvis vi ser lidt ind i fremtiden, arbejder Food College Denmark lige nu med et Gastronomisk Teater til det nye Kunstens Hus Herning, der fra 2008 samler Herning Kunstmuseum, musikensemblet Ensemble MidtVest og Socle du Monde (et samarbejde mellem kunst og erhvervsliv). Det Gastronomiske Teater bliver et helt åbent køkken, hvor publikum kan følge med i tilberedningen af maden. En række mobile diske gør det muligt hele tiden at skabe nye scener for de gastronomiske forestillinger og binde oplevelser inden for visuel kunst, musik, arkitektur og gastronomi sammen. Der er også behov for at arbejde med gastronomien inden for brancher, der ikke har oplevelser som kerneydelse fx sundhedssektoren. Her har Hvidovre Hospital brudt med al vanetænkning ved at ansætte en uddannet kok og lade patienterne bestille a la carte-retter, der tilberedes i individuelle portioner i hospitalets nye restaurationskøkken. Patienterne er begejstrede. Og hospitalet forventer ikke øgede mad-udgifter, bl.a. fordi man slipper for at smide et halvt ton uspist mad i skraldespanden hver dag! Nye uddannelser og kompetencer Hvordan kommer vi videre i Danmark? Der er et stort behov for forskning og uddannelse på området gastronomi. Der er brug for helt nye profiler inden for de oplevelsesrelaterede fag, så vi kan få uddannet nogle folk, der kan arbejde med total-design af måltidet. Der skal langt mere fokus på tværfaglighed, så der skabes synergi mellem producenter, attraktioner, restauranter, designere, madhåndværket og de videregående uddannelser etc. Hvis maden skal spille en seriøs rolle i den danske oplevelsesøkonomi, er det bare med at komme i gang. Læs om Food College Denmark på Anna Marie Fisker er Lektor ved Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, og har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med gastronomi ud fra en lang række forskellige vinkler. Udpluk fra Anna Marie Fiskers Gastronomiske CV : Medlem af Det Økologiske Råd 2003 Ph.D, Aalborg unversitet, Mad og Arkitektur 2003 Æresmedlem af Cordon Bleu du Saint Esprit (International orden, der virker for en stadig højnelse af den gastronomiske kunst) Projektkoordinator, Fiskens Hus Danmark, Projekt Fra Hav til Måltid Projektleder, Netværkskonsortiet Food College Denmark Projekt- og udviklingschef, Culinary Institute of Denmark, Aalborg Teknisk Skole, afdelingen Jord til Bord Anne Marie Fisker kan træffes på telfon: , eller via mail: 5

6 case Gastronomiske Oplevelser Danske Egnsretter Gastronomiske oplevelser kan Inspirerende Litteratur: Før i tiden måtte danskerne til- Ølben i Vestjylland skabes på mange niveauer. berede deres mad af de ingredi- Saltlagret revelsben kogt Måltidet i form af råvarerne, Kemikeren i køkkenet, enser, der nu engang var inden med bouillon og porer smagen og tilberedningen kan Thorvald Pedersen, for rækkevidde. De fleste af være en oplevelse i sig selv, Kemiforlaget disse egnsretter er gået i glem- København men oplevelsen kan også skabes mebogen, men enkelte har over- Højbelagt smørrebrød i de rammer, som omkranser Kemien bag gastrono- levet tidens tand. Nedenfor måltidet. Det kan være i form mien, Thorvald Pedersen, følger eksempler på nogle af de Sønderjyske solæg af et spisested, som er place- Nyt Nordisk forlag gamle egnsretter. Æg langtidskogt med løg- ret i særlige historiske eller skaller og efterfølgende naturskønne omgivelser eller Living and Eating, Rulleål ved Limfjorden saltlagret i tre uger er opbygget omkring et sær- af John Pawson & Annie Ål farseret med hak- ligt tema. Endelig kan måltidet Bell,Ebury Press, London kede løg, salt og peber. Bidesild på Møn ledsages af oplevelsesbasere- Dernæst sammenrullet, Sild lagret i salt- de begivenheder - eksempelvis musik-, kultur- eller sportsarrangementer. På disse sider Eating Architecture, af Jamie Horwitz & Paulette Singley, MIT indpakket i stof og kogt Pramdragergryde langs lage i flere år Sol over Gudhjem præsenteres nogle innovative Press, London Gudenåen Røget sild på rugbrød med eksempler på gastronomien Solid kost med store styk- purløg og rå æggeblomme i oplevelsesøkonomien. Links til omtalte restauranter: ker grise- og oksekød kogt med grøntsager og flæsk Molekylær gastronomi Når videnskaben bliver spiselig Indtil for få år siden var det kokkens kreativitet, der afgjorde hvilke kombinationer køkkenet kunne frembringe. Sådan er det ikke længere, for nu er gastronomi helt bogstaveligt blevet en videnskab. Stjernekokke har gennem tiderne forsøgt at overgå hinanden i skabelsen af kreative måltider og nye kombinationer af råvarer. Men nu er det ikke længere nok at være kreativ i den tradionelle forstand, der er nemlig kommet en ny dimension ind i det gastronomiske univers. Molekylær Gastronomi (MG) er den videnskabelige tilgang til den gastronomiske verden. Her undersøges råvarernes smagsmolekyler, de kemiske processer i tilberedningsmetoderne og sansernes indvirkning på indtagelsen af et måltid. Målet er at bane vej for nye smagsoplevelser og finde nye sammensætninger ud fra en sammenligning af råvarernes smagsmolekyler. Pionererne indenfor MG er den franske kemiker Hervé This og Nicholas Kurti, fysikprofessor fra Oxford Universitet, der i 1988 skabte begrebet Molekylær Gastronomi. I London har stjernekokken Heston Blumenthal blotlagt hundredvis af aromamolekyler og smagskombinationer. Dette har resulteret i nye spændende retter som f.eks. is af bacon og æg. Blumentahl s restaurant The Fat Duck i udkanten af London har da også fået tildelt hele tre stjerner i Michelin Guiden. I Danmark har MG været et forskningsområde på Landbohøj- skolen siden slutningen af 80 erne. Her har man blandt andet kørt et videreuddannelsesforløb for kokke kaldet MG-kokkeskolen. Her har den gastronomiske iværksætter Claus Meyer været en af gæsteforelæserne. Claus Meyer er desuden medejer af Restaurant NOMA i København, som i 2007 både har opnået at fået tildelt 2 stjerner i Michelin Guiden og at blive stemt ind på en flot 15. plads blandt verdens 50 bedste restauranter af bladet Restaurant Magazine. molekylaergastronomi.htm 6

7 Røveriske madoplevelser Engang var en tur gennem Rold Skov noget, som kun de færreste vovede sig ud på efter mørkets frembrud. Overfald, røverier og andre ubehageligheder var nemlig episoder, som man måtte regne med, da røvere hærgede skoven i perioden fra tidlig middelalder til op i midten af 1800-tallet. Selvom der i dag er ryddet kraftigt ud i røverbestanden, kan man stadig ikke vide sig sikker, for enkelte af røverne eksisterer endnu. i Rold Skov I spisestedet Røverstuen ved Rebild Bakker er stemningen fra 1800-tallets røverbander genskabt med respekt for de sande røverværdier. Man kan eksempelvis vælge at få maden, der ofte ledsages af røverhistorier og levende musik, serveret på ægte røvermanér i jerngryde over åben ild. Menuen er også autentisk, da der bl.a. bydes på spidstegt vildsvinekølle og røvergryde med hjortekød. Som en særlig aktivitet kan man vælge at tage på røverlejr. Dette er dog kun for folk med nerverne i orden, da man på den indledende vandretur bliver udsat for et vaskeægte røverangreb. Som fanger bliver man ført til røvernes lejr, hvor røverne imidlertid viser sig at være en flok gæve gutter med ren straffeattest. De underholder med historier, musik og konkurrencer i økse- og knivkast, bueskydning samt den vanskelige disciplin langsavning. Røverstuen startede i beskedne rammer tilbage i 1997, men har i dag plads til hele 425 gæster i stedets fem restauranter af varierende størrelse. Med navne som Middag med mord En pragtfuld middag på Holckenhavn Slot ved Nyborg nærmer sig sin afslutning, da lyset pludselig går ud i restauranten. Lyden fra et skud river folk op af stolene og skaber begyndende panik. Hvad sker der? case Bettefanden, Røverkongens Salon og Top Karen er restauranterne, som alle har åben ild, navngivet efter lokalhistoriske personer og lokaliteter. Samlet nyder spisestedet godt af, at der i dag er vokset en folkelig og ligefrem romantisk forestilling om Røverne fra Rold Skov frem på trods af, at de nok ikke var vellidte, da de for alvor huserede i området. Går man selv med en indre røver i maven, har man mulighed for at blive optaget i Røverklubben med særlige fordele for medlemmerne. Snart høres sirener i det fjerne, og politiet melder sin ankomst. Det viser sig, at der er blevet begået et mord på det gamle slot. Da de første timer i efterforskningen er af afgørende betydning, bliver slottets gæster bedt om at hjælpe med opklaringen af forbrydelsen. Murder Mystery er navnet på seancen, der giver gæsterne mulighed for at blive detektiver for en dag samtidig med, at de nyder en god middag. I jagten på morderen kommer deltagerne rundt på det gamle slot fra 1500-tallet, hvor de møder folk, der måske ligger inde med vigtige oplysninger som kan lede på rette vej. En samtale med retsmedicineren er nok ikke nogen dum ide. Samtidig findes der spor og andet bevismateriale rundt omkring på slottet. Gerningsstedet er et naturligt udgangspunkt, men det er ikke for sarte sjæle. Alligevel skal ubehaget overvindes, for nøglen til afdækning af morderens identitet findes måske her. Aftenen afsluttes med afsløring af morderen. Hvem var det? Og hvad var motivet? Murder Mystery blev gennemført for første gang for fire år siden, og fra eventmanager Dennis Lykke på Holckenhavn Slot forlyder det, at konceptet har været en succes. Der er dog også visse udfordringer forbundet med at skabe mordmysterier, da det tager tid at udvikle og ikke mindst realisere historien. Samtidig skal mysteriets aktører - en blanding af skuespillere og egne medarbejdere - klædes på til rollen som retsmediciner, fingeraftryksekspert, politi etc., da man skal kunne besvare alle tænkelige spørgsmål på autentisk vis. Endelig skal sværhedsgraden fastsættes, så mordgåden bliver løsbar uden at være for indlysende. Cirka halvdelen af gæsterne formår at udpege den rigtige gerningsmand. Mysterierne gennemføres med ca. 80 deltagere, som inddeles i mindre hold. Der er arrangementer for såvel privatpersoner som virksomheder. 7

8 Nyt fra VTO Story Oplevelser i det ydre rum KOLOFON OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Hurtigere, højere, stærkere. Sådan lyder det olympiske motto, men mottoet kunne ligeså godt tilhøre oplevelsesøkonomien. I jagten på nye og ekstreme former for oplevelsesbaseret markedsføring er man for alvor begyndt at få øjnene op for mulighederne i rummet. Kommercialiseringen af rummet startede omkring årtusindskiftet, da den amerikanske fastfood-kæde Pizza Hut betalte den russiske rumfartsorganisation et anseeligt beløb for at placere virksomhedens logo på en rumraket. Denne bedrift blev overgået få år senere, da Pizza Hut med ordene Whereever there is life, there will be Pizza Hut kunne meddele, at virksomheden nu med raketfart havde leveret verdenshistoriens første pizza til de russiske astronauter i den internationale rumstation ISS. I bestræbelserne på at skaffe yderligere økonomisk støtte gik den russiske rumfartsorganisation for nylig et skridt videre, da man indgik aftale med den canadiske golfproducent Element 21 om udførelsen af intet mindre end verdenshistoriens længste drive. Med amerikanske NASA som en bekymret tilskuer, da et fejlslag fra det specialmonterede tee-sted på ISS kunne få fatale følger, sendte den russiske rumingeniør Mikhail Tjurin en golfkugle afsted med retning mod Jorden. Alt forløb dog planmæssigt, og på golfproducentens hjemmeside kan man nu følge kuglens færden rundt om Jorden. Nede på Jorden har den amerikanske fastfood-kæde Kentucky Fried Chicken (KFC) nu som de første lanceret et markedsføringsbudskab, der er synligt fra rummet. På en mark i UFO-staten Nevada har man fremstillet virksomhedens logo på et m² stort areal, og via satellit kan man på kædens hjemmeside studere marken, som den tager sig ud fra rummet. For at skabe yderligere opmærksomhed om tiltaget har virksomheden indlagt skjulte meddelelser i logoet og finder man disse, er der mulighed for at vinde præmier. Næste store rumoplevelse bliver efter alt at dømme åbningen af universets første rumhotel Galactic Suite, som efter planen slår dørene op i Læs mere om rumhotellet i VTO Story på: Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Rikke Petersen, Henrik Sølvbjerg Pahus, Lars Christian Lauridsen og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Anna Marie Fisker, Institut for Arkitektur og Design, AAU. Foto: Forside: StockExchange, VisitDenmark, Holckenhavn Slot, Røverstuen i Rold Skov Side 2: VTO Side 3: StockExchange Side 4: StockExchange, VisitDenmark Side 5: VisitDenmark Side 6: StockExchange, VisitDenmark Side 7: Holckenhavn Slot, Røverstuen i Rold Skov Side 8: StockExchange Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer marts 2008 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til 8

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Undersøgelsen er gennemført for Midtjysk Turisme af kommunikationsbureauet Konvers 1 Indhold Formål... 3 Opbygning

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Opdateret med nye cases og indhold Inkl. værktøjskasse med 38 tips til at arbejde med filmturisme i dit område 1 - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Film skal ses i virkeligheden -

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Fyn gennem kinesiske briller

Fyn gennem kinesiske briller Værtskab på kinesisk 2.0: Fyn gennem kinesiske briller --smilende og nærværende personale, gratis wifi, gode fotospots, kvalitetssouvenirs, value for money, story telling i kinesisk kontekst, shopping

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere