Velkommen i skole Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i skole Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Velkommen i skole Skoleåret

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning (SFO) 9 Skole hjemsamarbejde 10 Råd og bestyrelser 11 Sundhedstjenesten 12 Tandplejen 13 Rådgivning og vejledning (PPR) 14 Befordring 15 Børneulykkesforsikring 16 Vigtige adresser Skoleåret

4 Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse. Børnehaveklassen er obligatorisk. Undervisningspligten begynder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Denne pjece fortæller om de muligheder, som folkeskolen i Egedal Kommune kan tilbyde. Egedal Kommune benytter digital indskrivning af børn til skolerne. I har således mulighed for at indskrive jeres barn i skole fra egen pc. Jeg håber dette hæfte kan være med til at svare på de spørgsmål, I har om skolestarten og være med til at lette den. Hvis I har spørgsmål, står Center for Skole og Dagtilbud og skolerne gerne til rådighed. Vi glæder os til at byde dit barn og dig velkommen i skole. Med venlig hilsen Egon Agerlin Skolechef Egedal Kommune Skoleåret

5 Nye skoledistrikter Ny skolestruktur/skoledistrikter Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august en ny skolestruktur i Egedal Kommune. De nuværende distrikter og fællesdistrikter nedlægges, og der oprettes 4 nye distriktsskoler med 4 nye skoledistrikter: Distriktsskole Smørum med 3 matrikelskoler: Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen. Distriktsskole Ganløse med 2 matrikelskoler: Ganløse Skole og Slagslunde Skole. Distriktsskole Stenløse med 4 matrikelskoler: Bækkegårdsskolen, Lærkeskolen, Stengårdsskolen og Veksø Skole. Distriktsskole Ølstykke med 3 matrikelskoler: Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen. Skoleåret

6 Folkeskolereform Folkeskolereformen opstiller tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Reformen skal medvirke til år for år at forbedre det faglige niveau i folkeskolen for alle elever. Med folkeskolereformen indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at skoleugen bliver 28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer for 4. til 6. klasse og 33 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår fortsat den fagopdelte undervisning i fagene men også ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter. Idræt og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Lektiehjælp Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever. Eleverne vil frem til næste folketingsvalg kunne fravælge lektiehjælp Skoleåret

7 Indskrivning Indskrivningen til børnehaveklassen august 2014 vil foregå digitalt i perioden mandag den 25. november søndag den 8. december Sidste frist for indberetning er mandag den 9. december Orienteringsmøder afholdes i: Distrikt Ølstykke: Mandag den 28/10-13 kl på Maglehøjskolen. Distrikt Stenløse: Torsdag den 31/10-13 kl på Bækkegårdsskolen. Distrikt Ganløse: Tirsdag den 22/10-13 kl på Slagslunde skole. Distrikt Smørum: Onsdag den 30/10-13 kl på Søagerskolen. Alle børn optages som udgangspunkt i bopælsdistriktet og indskrives på en af de fire distriktsskoler. I vil senest medio januar 2014 få besked om, i hvilken distriktsskole jeres barn er optaget. Efterfølgende vil skoleledelserne i distriktet fordele eleverne på matrikelskolerne ud fra følgende prioritering. 1. Er elevtallet i en klasse 24 eller derover, optages der ikke børn fra andre distrikter/kommuner. 2. Egedal børn går forud for børn fra andre kommuner. 3. Elever med søskende på den pågældende matrikelskole optages før elever uden søskende. 4. Derefter optages nærmest boende børn. SFO start Alle børn starter i SFO den 1. april 2014 på matrikelskolen. Skoleåret

8 Frit Skolevalg Børn kan optages i børnehaveklasse i et andet distrikt end bopælsdistriktet, såfremt der er plads, og det kan ske inden for de af kommunalbestyrelsens fastlagte overordnede rammer. Er elevtallet i en klasse 24 eller derover, optages der ikke børn fra andre distrikter/kommuner. Egedal børn går forud for børn fra andre kommuner. Elever med søskende på den pågældende matrikelskole optages før elever uden søskende. Er der flere børn fra kommunen, end der er plads til, optages nærmest boende børn først. Udsat skolestart Alle børn født i 2008 indskrives til skolestart i august 2014, hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan der søges om udsat skolestart senest 1. februar Udmeldelse af daginstitution De børn der går i en daginstitution i Egedal Kommune udmeldes automatisk fra daginstitutionen og indskrives ligeledes automatisk til SFO. Hvis barnet optages på privatskole eller skole i anden kommune skal barnet meldes ud af daginstitutionen. Der er en måneds opsigelse til den 1. i en måned. Udmeldelsen skal ske til pladsanvisningen i Borgerservice, Stenløse Rådhus. Skoleåret

9 Børnehaveklassen Børnehaveklassen er en obligatorisk del af skoleforløbet, den har det særlige formål at danne overgang fra daginstitution til skole. Børnehaveklassen har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl.a. legetøj og materialer, der giver børnene mulighed for at kombinere leg og læring. Der arbejdes med forskellige emner, f.eks. sundhed, årstiderne eller kend dig selv. Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og deres omgivelser. Lyd- og bogstavtræningen begynder i børnehaveklassen. Der arbejdes ofte med øvelser og lege, som forbereder børnene til læsning, regning og på at være opmærksomme. Hver dag foregår der noget, som samler børnene om en fælles oplevelse. Der læses historier, synges, spilles teater og meget andet. Samværet i børnehaveklassen stiller krav til børnene om at samarbejde og det at vise hensyn til de andre i klassen. Det er også starten på at lære medbestemmelse og medansvar. Undervisningen i børnehaveklassen varetages af en børnehaveklasseleder og i en del af timerne deltager en pædagog fra SFO'en. Skoleåret

10 De første skoleår Målsætning for indskoling i Egedal Kommune: Skiftet fra daginstitution til skole/sfo skal være så positivt som muligt. Lysten til læring stimuleres. Barnets selvtillid og sociale forståelse fremmes. Børnene skal være videbegærlige, initiativrige og udvikle sig til at være ansvarlige og kreative. Fagligheden styrkes i skole/sfo, og den faglige indlæring påbegyndes, når barnet er parat til det. Forældrene inddrages i et gensidigt forpligtende samarbejde. Indskoling Indskoling er forløbet fra klasse herunder SFO. Der er udarbejdet en målsætning for indskolingen, og inden for de enkelte delmål er der udarbejdet handleplaner, der skal sikre, at skolerne når de opstillede mål. Indskolingsordningen er en rammemodel, hvilket betyder, at indskolingen ikke behøver at foregå ens på skolerne. På skolernes orienteringsmøder i efteråret, vil det fremgå, hvordan indskolingen er tilrettelagt på den enkelte skole. SFO erne har udarbejdet Mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i SFO en. Mål og indholdsbeskrivelser findes på skolernes hjemmesider. Skoleåret

11 Skolefritidsordning (SFO) På hver af de tolv skoler er der oprettet en skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen er et socialpædagogisk pasnings-og fritidstilbud for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene vil her være sammen med deres venner og har mulighed for at knytte nye venskaber på tværs af årgange. Der vil være daglige tilbud med forskellige aktiviteter, hvor børnene i et udviklende og lærerigt miljø bliver stimuleret fysisk som psykisk. Børnene bliver eksempelvis introduceret for nye metoder i forhold til den kreative udvikling samt for aktiviteter, som inspirerer og stimulere deres fantasi og lysten til bevægelse. Aktiviteterne vil både være voksenstyrede og selvvalgte. SFO'ens åbningstider er afhængig af lokale forhold. SFO' en holder dog altid lukket fredage efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og d. 24/12-31/12. Skoleåret

12 Skole/hjem samarbejde Det er afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i skolen. For at skabe rammer, der sikrer barnets udvikling og trivsel kræves et godt samarbejde mellem hjem og skole. Forældresamarbejdet er meget centralt for barnets skolegang. Den centrale person i samarbejdet mellem hjem og skole er klasselæreren, som er den lærer, der har den tætteste kontakt med barnet. Det bedste samarbejde opnår man ved en gensidig kommunikation mellem forældre og lærere, så eventuelle problemer løses hurtigst muligt. Samarbejdet forgår ved skriftlige meddelelser, telefonsamtaler og personlige møder. Desuden har alle skoler et internet baseret forældreintra, hvor klassens lærere/skolen informerer forældrene om ting, der vedrører klassen eller det enkelte barn. Forældremøder Lærerne i klassen arrangerer 1-2 årlige forældremøder for klassens forældre. Her drøftes især emner og problemer fra hverdagen. Lærerne informerer om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommentere dette og udveksle synspunkter. Skole/hjemsamarbejde. 1-2 gange årligt afholdes der skole/hjem samtaler afhængig af behov. Samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Alle forældre får således mulighed for at drøfte deres barns situation i og udenfor skolen med lærerne. Elevplaner Skolen udsender 1 2 gange årligt en elevplan for det enkelte barn, hvor barnets faglige niveau og trivsel i skolen beskrives. Skoleåret

13 Råd og bestyrelser Skolebestyrelser Ved hver skole vælger forældrene 7 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges som udgangspunkt for fire år ad gangen lige efter et kommunevalg. En del af skolerne har forskudte valg, det vil sige at der er valg hvert 2. år hvor 3 eller 4 medlemmer er på valg. En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at formidle samarbejdet mellem hjem og skole. Skolebestyrelsen har på den enkelte skole afgørende indflydelse på, hvad der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer kommunalbestyrelsen fastsætter. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer fastsat af kommunalbestyrelsen, godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Kontaktforældre/forældreråd I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå klasselæreren i forbindelse med planlægning af forældremøder, fester m.m. Skoleåret

14 Sundhedstjenesten Alle kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som samarbejder med lærerne, forældrene og skolens øvrige personale for at fremme børnenes sundhed og trivsel og kan medvirke til, at sygdomme opdages så hurtigt som muligt. På under sundhedsplejen, kan ses en oversigt over medarbejderne i sundhedstjenesten fordelt på distrikt, skole og deres direkte telefonnummer og mailadresse. Hvornår vil eleverne se en sundhedsplejerske i skoleforløbet? Indskolingsundersøgelse af børn i børnehaveklassen Klassen inviteres over i små grupper, hvor hver elev vurderes ud fra en motorisk screening, som udføres af en sundhedsplejerske og børnehaveklasselæreren. Efterfølgende inviteres eleverne individuelt op med deres forældre til en sundhedssamtale/ undersøgelse. Der gøres sammen med barn og forældre status over barnets helbredstilstand og opfanges sundhedsmæssige problemer af betydning for barnets almene trivsel og skolegangen. 1., 3., 5. og 6, klassetrin Der tilbydes individuelle samtaler ved sundhedsplejersken. Samtalen tilrettelægges, så den danner grundlag for en systematisk vurdering af elevens/ den unges sundhedstilstand, ud fra denne vurdering tilbydes sundhedsvejledning alt efter elevens/ den unges behov. Forældrene inviteres med i 1. klasse. 2., og 9. klassetrin Der tilbydes klasseundervisning i metoden aktiv vurdering a 2 skolelektioner. Der vil blive drøftet forskellige sundhedsemner ud fra klassens/ gruppens behov f.eks. hygiejne, kammeratskab, trivsel, kropbevidsthed, pubertet, seksualitet, kønssygdomme og prævention. 8. klasse Sundhedseksperimentariet Sundhedseksperimentariet foregår på skolen i 2 skolelektioner og består af mange forskellige opstillinger, hvor eleven vil få mulighed for at teste sin egen sundhedstilstand med nogle sjove øvelser. Udskolingsundersøgelse af alle skoleelever i 9. klasse Undersøgelsen udføres af sundhedsplejersken. Sammen med den unge gøres der status over vedkommendes sundhedstilstand. Det tilstræbes at opfange sundhedsmæssige problemer før overgangen til voksentilværelsen, som kan have betydning for uddannelse og erhverv. Børn med særlige behov: Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Eleven udvælges efter konkret vurdering af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller lærere. Skoleåret

15 Tandplejen Basistandplejen: Alle 0-17 årige tilbydes gratis tandpleje. Tandplejen foregår på en af kommunens 3 tandklinikker. Tandplejens ydelser er behovsbestemte. Alle får tilbudt undersøgelser, forebyggende ydelser og de nødvendige behandlinger med intervaller, der er tilpasset det individuelle behov. Det betyder, at intervallerne kan variere mellem 8 og 24 måneder. Det aftales individuelt i forbindelse med hver undersøgelse. Der vil altid være mulighed for en ekstra kontrol, hvis det ønskes. De kommunale klinikker er åbne på alle skoledage i tidsrummet Der er desuden åbent enkelte dage i skolernes ferie. 2-3 gange om måneden har en af klinikkerne åbent til kl Oplysning om dette kan fås på den lokale klinik. Tandregulering: Tandstillingen følges ved hver undersøgelse. Ved større afvigelser henviser barnets sædvanlige tandlæge til en specialtandlæge, som tager stilling til en eventuel tandregulering. Denne undersøgelse foregår lokalt på den sædvanlige klinik. Behandlingen af større tandstillingsafvigelse foregår i Center for Tandregulering, som ejes af Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner. Tandlægevagt: Tandlægevagten kan uden for klinikkernes åbningstid kontaktes på telefon nr Alle dage mellem kl og mellem kl lørdage og søndage. Se mere på Skoleåret

16 Rådgivning og Vejledning (PPR) PPR tilbyder anonym pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge med særlige behov og til deres forældre. Ligesom børnenes lærere, pædagoger og sundhedsplejersker kan modtage rådgivning/vejledning fra PPR Målgruppen for den pædagogisk-psykologiske rådgivning og bistand er opdelt i to grupper. Førskolebørn (0-5 år) og de undervisningspligtige (6-16 år). Hvem kan få råd og bistand fra PPR Rådgivning og bistand gives først og fremmest til børn og unge med udviklingsvanskeligheder i form af: sociale, følelsesmæssige, indlæringsmæssige og/eller sproglige vanskeligheder. Hvordan kommer man i kontakt med PPR Forældre, børn og professionelle omkring et barn kan søge råd i PPR, hvis man er bekymret for et barns udvikling og trivsel. Henvisning til PPR foregår i et samarbejde mellem skolens leder/skolen og forældrene. Skolens leder har ansvaret for at vurderer om barnet skal henvises til PPR. Hvem består PPR af Psykologer, tale-høre-læsepædagoger/konsulenter. For førskolebørn også sprogpædagoger og fysioterapeut i begrænset omfang. Henvendelse til PPR På dit barns skole kan du få oplysning om hvilken psykolog eller specialpædagog/konsulent, der er tilknyttet skolen. I PPR på Smørum rådhus, kan du få oplysning om hvilken fagperson fra PPR, der er tilknyttet dit barns skole. Skoleåret

17 Befordring Generelle regler Der ydes fri befordring til børn til distriktsskolen, hvis skolevej er længere end: 2 1/2 km i kl. 6 km i kl. 7 km i kl. 9 km i 10. kl. Ingen elever modtager automatisk buskort. For at få tildelt buskort skal der sendes ansøgning til Center for Skole og Dagtilbud senest 31. maj 2013, se nærmere på egedalkommune.dk Derudover ydes der fri befordring til elever med farlig skolevej, de veje der er erklæret trafikfarlige kan ses på kommunens hjemmeside. Regler for elever, der går på anden skole end distriktsskolen: Der ydes ikke befordring til børn som undervises på anden skole end distriktsskolen. Skolebus Køreplaner for skolebusserne finder du på Egedal Kommunes hjemmeside. Skoleåret

18 Børneulykkesforsikring Egedal Kommunes forsikringsteam oplyser, at kommunerne fra ikke længere må tegne børneulykkesforsikring. Dette har ikke nogen betydning for Egedal Kommune, da man allerede ved kommunesammenlægningen valgte ikke at tegne børneulykkesforsikring. Forældre opfordres derfor stadig til selv at tegne en børneulykkesforsikring, såfremt man ikke allerede har en. Skoleåret

19 Vigtige adresser Center for Skole og Dagtilbud Smørum Rådhus, Flodvej 77, 2765 Smørum. Tlf Skolechef: Egon Agerlin Mail: Distrikt Smørum: Skoleleder Peter Kilmose Balsmoseskolen Æblevangen 126, 2765 Smørum. Tlf Mail: Daglig leder: Susanne Teilmann. SFO Balsmosen Daglig leder: Jette Littau Hammerich Tlf eller Mail: Boesagerskolen Flodvej 89, 2765 Smørum. Tlf Mail: Daglig leder: SFO Boesager Daglig leder: Ole Nielsen Tlf: eller Mail: Søagerskolen Råbrovej 20-24, 2765 Smørum. Tlf Mail: Daglig leder: Charlotte Brandt. SFO Søager Daglig leder: Lisbeth Heerup Tlf Mail: Skoleåret

20 Distrikt Ganløse: Skoleleder Jacob Loessl Ganløse Skole Vestergade 5A, 3660 Stenløse. Tlf Mail: Daglig leder: SFO Ganløse Daglig leder: Henrik Thorhauge Tranum Tlf Mail: Slagslunde Skole Blomstervej 19, 3660 Stenløse. Tlf Mail: Daglig leder: SFO Slagslunde Daglig leder: Niels Priergaard-Møller. Tlf Mail: Distrikt Stenløse: Skoleleder Jette Handberg Lærkeskolen Præstegårdsvej 30, 3660 Stenløse. Tlf Mail: Daglig leder: Torben Juul SFO Lærke Daglig leder: Jørgen Weng. Tlf Mail: Veksø Skole Gl. Hovevej 8-12, 3670 Veksø Sjælland. Tlf Mail: Daglig leder: Skoleåret

21 SFO Veksø Daglig leder: Marianne Hyldeqvist Andreasen Tlf Mail: Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke. Tlf Mail: Daglig leder: Jette Handberg SFO Bækkegården Daglig leder: Gitte Friis. Tlf Mail: Stengårdsskolen Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke. Tlf Mail: Daglig leder: Jan Ole Larsen. SFO Stengården Daglig leder: Poul Nicolaisen. Tlf Mail: Distrikt Ølstykke: Skoleleder Lise Boye Hampelandskolen Hampelandvej 7 A, 3650 Ølstykke. Tlf Mail: Daglig leder: Poul Sjøstrøm. SFO Hampeland Daglig leder: Brian Dahlmann. Tlf Mail: Maglehøjskolen Skelbækvej 8 A, 3650 Ølstykke. Tlf Mail: Daglig leder: Lise Boye Skoleåret

22 SFO Maglehøj Daglig leder: Gert K. Friis. Tlf Mail: Toftehøjskolen Frederiksborgvej 4, 3650 Ølstykke. Tlf Mail: Daglig leder: Thomas Knudsen. SFO Toftehøj Daglig leder: Tlf Mail: Skoleåret

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Alle elever inviteres elektronisk via forældreintranettet af den sundhedsplejerske der er tilknyttet skolen. Klassetrin Sundhedsfaglig fokus Bh. Kl. Motorisk

Læs mere

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Egedal Kommune. Velkommen i skole skoleåret or^

Egedal Kommune. Velkommen i skole skoleåret or^ Egedal Kommune Velkommen i skole skoleåret 2017-18 s sa - & VE m or^ tf 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg

Læs mere

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedsplejen Sundhedsplejen i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedspleje er et tilbud til gravide og børnefamilier Formål at børn og unge får mulighed for et sundt liv at skabe forudsætninger

Læs mere

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 JEG SKAL I SKOLE INDHOLD Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5 Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 Børnehaveklassen Hvilken skole?

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Præsentation Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Visionen Antvorskov Skole er en anerkendende og inkluderende virksomhed,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Sundhedsambassadører Furesø Kommune Farum d. 11. november 2013 Daniel Bundgaard Afdelingsleder for idrætsskolen Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Velkommen til fælles forældremøde Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Fællessang Orientering om reformens væsentlige ændringer og hvordan, vi har planlagt kommende skoleår på Tommerup Skole

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Billeder er taget af Christian Kongshøj, og alle børn er afbilledet med forældrenes

Billeder er taget af Christian Kongshøj, og alle børn er afbilledet med forældrenes Når dit barn skal i skole Er udgivet af Det Tværfaglige Områdesamarbejde (DTO) i Vestergårdsskolens distrikt, som består af lederne fra skole, SFO, og Dagtilbud Billeder er taget af Christian Kongshøj,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2014/2015 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 640 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden m/ referat d. 30.9.2015 på Afdeling Balsmoseskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby,

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse i. Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet. Den Udvidede Fællesskole (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse i. Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet. Den Udvidede Fællesskole (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse i Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet Den Udvidede Fællesskole (DUF) Skoleåret 2016/2017 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til børnehaveklasse

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere