Brønshøj Spejderhus * Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter"

Transkript

1 Brønshøj Spejderhus * Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

2 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V 19. august 2014 Ansøgning til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vedrørende finansiering af spejderhus på Brønshøjvej 29 Resumé Bestyrelsesformand: Helle Gammelgaard Gruppeleder: Iben Bruun-Aamodt Peter Falk Kasserer: Birgitte Meldgaard Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking (B21B) ansøger om finansiering til et nyt spejderhus. B21B er Københavns største spejdergruppe. Imidlertid er B21B blevet opsagt fra sit nuværende lejemål, på grunden ved Bellahøj Højdereservoir ved udgangen af Dermed er spejdergruppen truet på sin eksistens, til trods for den store frivillige arbejdskraft fra de engagerede og arbejdsomme unge spejdere og den store opbakning fra spejdernes familier. B21B har modtaget et købstilbud på Brønshøjvej 29, som samtidig rummer et fredet vandtårn. Derfor er der udarbejdet en plan for at etablere et moderne, multifunktionelt spejderhus, som arkitektonisk og funktionelt kan fungere i samspil med naboejendommene og med vandtårnet og dets fremtidige anvendelse. Der ansøges om kr. 8,51 mill. (inkl. moms) til at dække byggeudgifterne til det ny Spejderhus, mens B21B selv finansierer køb af byggegrund og interiør med kr ,-. Desuden anmodes Kultur- og Fritidsforvaltningen om at arbejde for at etablere en anvendelse af vandtårnet der er kompatibel med Spejderhusets placering, samt om at udarbejde et forhåndstilsagn eller endeligt tilsagn om at Købehavns Kommune til anden anvendelse køber en udstykket del af Brønshøjvej 29, som rummer vandtårnet. Nærværende ansøgning rummer uddybende baggrunds-, situations- og løsningsbeskrivelser samt følgende bilag: Bilag 1: Prospekt for projektet Bilag 2: Budget og finansiering (anlægs- og driftsbudget) Bilag 3: Tilbud og brev fra HOFOR Bilag 4: B21B nu og frem Bilag 5: Udtalelse fra Det Danske Spejderkorps Bilag 6: Medlemsstatistik og spejdernes bopæle Bilag 7: Driftsregnskab 2013/Budget 2014 Side 1 af 4

3 1. Baggrund Københavnske børn og unges interesse for spejderlivet er forøget i de senere år. B21B er Københavns største spejdergruppe (p.t. 188 medlemmer og 57 på venteliste) og er en af Danmarks mest attraktive spejdergrupper med lange traditioner i Brønshøj. B21B har igennem de sidste 47 år haft til huse på Herbergvej 4 med Bellahøjhusene og Degnemosen som nærmeste nabo. B21B tilbyder børn og unge unikke oplevelser i naturen og byrummet, der styrker deres evner og kompetencer, både på det personlige og på det sociale plan. B21B er drevet af ulønnede frivillige ledere. B21B s ledere rekrutteres internt blandt puljen af de ivrigt engagerede spejdere. B21B tiltrækker mange unge, der er flyttet til Københavnsområdet fx for at studere. B21B uddanner sine ledere ved kursusaktiviteter i Det Danske Spejderkorps samt internt. B21B bidrager ofte til lokale arrangementer, til gavn og glæde for bydelen. B21B driver et unikt og mere end 50 år gammelt samarbejde med den engelske spejdergruppe 21st Barking (London) om fælles aktiviteter og regelmæssige udvekslingsophold for årige spejdere. 2. Nuværende situation Spejdergruppens nuværende hytte er beliggende på en del af en større matrikel, hvorpå også Bellahøj Højdereservoir tidligere var placeret. B21B har lejet Herbergvejen 4 siden 1967 først af Københavns Kommune, senere Københavns Energi Vand og siden HOFOR. Matriklen er nu blevet solgt af HOFOR til MT Højgaard, der ønsker at anvende grunden til etagebyggeri. Spejderne er derfor blevet opsagt fra lejemålet og står uden grund og hytte ved udgangen af Et hus på en egnet lokalitet danner selvsagt rammen om og udgør eksistensgrundlaget for spejderarbejdet. Såfremt der ikke findes en løsning indenfor den nærmeste fremtid, vil spejdergruppen i sin nuværende form forsvinde, og området vil miste sit eneste ikkereligiøse fritidstilbud med fokus på aktivt udendørsliv, kulturel inklusion og personlig udvikling for børn og unge. B21B har i mere end to år været i dialog med Københavns Kommune med henblik på at finde en egnet lokalitet til B21B s aktiviteter. Der er ansøgt om ophævelse af fredning i Rødkildeparken, samt om placering af en mindre hytte i Degnemosen. Disse tiltag lykkedes dog ikke. Side 2 af 4

4 3. Forslag til fremtidig løsning på Brønshøjvej 29 HOFOR har tilbudt B21B mulighed for at købe vandtårnsgrunden på Brønshøjvej 29 og har i brev af 15. august 2014 med tilhørende Betinget Købsaftale og Underbilag 1-13 skriftligt bekræftet dette (Bilag 3). I Indstilling til Forslag til lokalplan Bellahøjen om fremtidig bebyggelse på B21Bs nuværende adresse anførte Teknik- og Miljøforvaltningen under afsnittet Løsning : Den danske spejderbevægelse har gennem mange år lejet sig ind i en træhytte på grunden, som ikke har været mulig at integrere i boligbebyggelsen. Kulturog Fritidsforvaltningen er i dialog med spejderledelsen for at finde en alternativ placering til hytten. Den tidligere ejer af grunden har tilbudt at bekoste flytning af hytten, når en ny placering er fundet. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 16. juni 2014 at anbefale indstillingen af forslaget til Lokalplan Bellahøjen, med følgende protokolbemærkning: Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med Kultur- og Fritidsforvaltningen om at finde en fælles løsning for eksempel med spejderhytte på vandtårnsgrunden på Brønshøjvej. https://subsite.kk.dk/politikogindflydelse/moedemateriale/teknik-ogmiljoeudvalget/ /fea b a26e-2f2502fa28f5/da1cca54-bc6f-4c11-9a a6.aspx B21B ser HOFORs tilbud om at sælge vandtårnsgrunden til B21B som en unik mulighed for at videreføre og udvikle spejdergruppens betydelige lokale aktiviteter og engagement (Bilag 4), og har på denne baggrund fået udarbejdet en plan for etablering af et nyt og tidsvarende spejderhus på vandtårnsgrunden. Huset er planlagt så det: Redefinerer den klassiske spejderhytte, og sikrer at huset er tidssvarende mange årtier frem. Skaber nyt liv på vandtårnsgrunden og understøtter fremtidig udnyttelse af vandtårnet på den anden del af grunden. Skaber passende afskærmning mellem spejderaktiviteter og naboer, som fortsat frit vil have adgang til grunden. Er multifunktionelt og dermed tilbyder omkringliggende børnehaver, skoler, fritidshjem og andre foreninger mulighed for at give deres børn en naturoplevelse, fx som led i den ny skolereform. Giver god kontakt mellem indendørs aktiviteter og naturen udenfor. Side 3 af 4

5 Placerer sig arkitektonisk nænsomt i det unikke miljø med klassiske murermester villaer, gamle høje løvtræer og et fredet vandtårn i beton. Falder i et med området, i kraft af sin ydre fremtoning med facade af rustik yderbeklædning og grøn tagbevoksning, træ og naturmaterialer. Lægger sig i sit udtryk op af Kommunens øvrige anlægsinvesteringer i lokalområdet (bl.a. Brønshøj Torv, Bellahøj Svømmestadion og den nyindviede biblioteksplads på Rentemestervej). Projektet er beskrevet grundigt i bilag 1 og 2. Det er baseret på at matriklen deles så vandtårnet og en mindre del kan sælges til andet formål, og Spejderhuset placeres på en 3427 m2 stor del af grunden. B21B vil jvf. budgetestimaterne selv kunne finansiere grund og inventar, samt drive Spejderhuset hvis selve byggeriet kan finansieres på anden vis. B21B anmoder derfor Kultur- og Fritidsudvalget om at indstille følgende til Borgerrepræsentationen:! At finansiere Spejderhuset med kr ,- (inkl. moms) til dækning af egentlige byggeudgifter.! At arbejde for at etablere en anvendelse af vandtårnet der er kompatibel med Spejderhusets placering.! At udarbejde et forhåndstilsagn/endeligt tilsagn om at Københavns Kommune køber en udstykket del af Brønshøjvej 29 som rummer vandtårnet. København den 19. august 2014 Spejder hilsen Helle Gammelgaard Bestyrelsesformand Iben Bruun-Aamodt Gruppeleder Peter Falk Gruppeleder Side 4 af 4

6 Bilag 1 Prospekt for projektet

7

8 ONV Arkitekter Bellahøj 21st. Barking Spejderhus i Brønshøj Samvær og samarbejde i respekt for hinanden og naturen.

9 Bellahøj 21 st Barking - baggrund Spejdergruppen Bellahøj 21. Barking (B21B) mister sit hjem igennem 47 år, da der skal bygges lejligheder på grunden. Gruppen har fået tilbudt en egnet grund på Brønshøjvej. B21B er Københavns største spejdergruppe med lange traditioner i Brønshøj og ved Bellahøj. Der har bla gennem mere end 50 år været regelmæssige udvekslingsophold for årige spejdere hos en engelsk gruppe i Barking. Fra gruppens store seniorafdeling rekrutterer vi langt de fleste ledere til de yngre afdelinger af spejdere. Gruppen er blevet mere end fordoblet i løbet af det seneste årti og har nu alt 185 medlemmer. Denne positive udvikling er nu sat alvorligt under pres, idet vi i 2015 mister vores hytte. Den står på en grund, der i 1967 blev lejet af Københavns Kommune. Grunden er en del af Bellahøj Højdebeholder, der siden er overdraget til HOFOR, som nu har solgt den til lejlighedsbyggeri. Grunden og hytten danner rammen om og er eksistensgrundlaget for spejderarbejdet og såfremt vi ikke finder en ny grund og hytte, bliver konsekvensen at spejdergruppen må lukke. Ideen bag huset: Ideen bag huset: Skal rumme spejdergruppen og dens aktiviteter og generelt indrettes Kan meget rumme fleksibelt spejdergruppen og dens aktiviteter/ generelt indrettes meget Understøtter fleksibelt brug af grunden til de daglige møder Understøtter Give god kontakt brug mellem af grunden aktiviteter til de daglige indendørs møder og i naturen / gårdrummet Give god udenfor kontakt mellem aktiviteter indendørs og i naturen / gårdrummet Passes ind udenfor i det unikke miljø med villaer, gamle høje løvtræer og et fredet Passes vandtårn ind i i beton. det unikke miljø med villaer, gamle høje løvtræer og et fredet Skabe vandtårn passende i beton. afskærmning og aflukning mellem spejderaktiviteter Skabe passende og naboer. afskærmning og aflukning mellem spejderaktiviteter Kunne bruges og af naboer. omkringliggende børnehaver, skoler, fritidshjem og andre Kunne lokale bruges foreninger. af omkringliggende børnehaver, skoler, fritidshjem og andre Understøtte lokale foreninger. fremtidig udnyttelse af vandtårnet på den anden halvdel Understøtte af grunden fremtidig og sikre udnyttelse fri adgang af til vandtårnet grunden som på rekreativt den anden areal i halvdel lokalområdet. af grunden. Bryde med den klassiske hyttegrundplan, og vise hvordan det fremtidige bæredygtige spejderhus ser ud. Følgende er udarbejdet i tæt dialog med ONV arkitekter, hvis særlige viden om præfabrikation og bæredygtighed gerne skulle forenes i dette projekt. Det er endvidere vores vision at dette projekt, opbygget i prisbillige og billeder af eks hytte bæredygtige træbokse kunne vise vej til et nyt spejderhuskoncept, der samt spejderliv skulle kunne ændres og tildannnes den enkelte lokalitet fremover. Det har været meget svært at finde en egnet og ledig grund i lokalområdet, men det er endelig lykkedes at få tilbudt Brønshøjvej 29, som ejes af HOFOR. Grunden rummer et fredet vandtårn, men der er rigelig plads til et spejderhus bag dette. Forslaget er at dele grunden mellem spejderhuset og vandtårnet på hver sin matrikel. Dermed kan B21B disponere over den østlige del af grunden til at bygge et nyt spejderhus, mens vandtårnet kan anvendes til andre formål som kommunen og andre interessegrupper kan få etableret basis for. Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

10 Det fremtidige spejderhus er tiltænkt Brønshøjvej 29. Grunden er kendetegnet af det nu fredede vandtårn som markerer området og er et tydeligt pejlemærke og vartegn. Vandtårnet, udført i jernbeton, og placeret i den vestlige side af en større grønning. Denne er kendetegnet af store træer, der spredt udspænder grunden mellem den trafikerede Brønshøjvej til de små veje Næsbyholmvej, Engelholmvej og Thurebyholmvej. Det omkringliggende kvarter er kendetegnet ældre større villaer i op til 2 og 3 etager. Det fremtidige spejderhus er tænkt placeret i grønniningens nordøstlige side, hvor grønningens mindste og ikke bevaringsværdige træer er placeret. Udendørs aktiviteter ved spejderhuset kan her orienteres mod grønningen og vandtårnets facader kunne eventuelt komme i spil i det fermtidige spejderliv. Grønning og vandtårn Spejderhuset tænkes i en kvadratisk form i maks 1.5 etage og opbygget omkring et indre gårdrum med tilhørende depoter mv. Der er større portåbninger mod syd, der muliggør en let indragelse af grønningen, og som samtidig sikrer en let og hurtig tilbagetrækning af materiel, når spejderhuset lukker ned. Grønning og vandtårn Byggefelt Området Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

11 N Engelholmvej Engelholmvej Thurebyholmvej Brønshøjvej Brønshøjvej Vandtårn Thurebyholmvej Næsbyholmvej Grønningen Bygningerne er anlagt, så de åbner sig mod den indre gård med mindre bålplads og skaber helt fri kontakt mellem indendørs og udendørs aktiviteter. Gårdspladsen er afskærmet mod de nærliggende naboer, men åbner sig mod grundens græs og træer, så der er visuel kontakt til spejderaktiviteter derude. Bygningens ydre udtryk er relativt råt - tænkt i gyldent cortinstål for at matche vandtårnets beton, mens dets indre facader og tag er i varme naturmaterialer. Gårdspladsen er vores nye centrum for spejderhuset, og omkring denne vil de fremtidige aktiviteter finde sted - både aktiviteter ude og inde og det midt i mellem. Vores depoter, patruljerum og alrum åbner sig imod gårdspladsen, og derigennem skabes en flydende ramme mellem det ydre og det indre rum. På gårdspladsen vil vi have rige muligheder for mindre pladskrævende aktiviteter såsom bål, madlavning og hygge. I tillæg er stedet det ideelle samlings punkt for mennesker i alle aldre. I det ene hjørne af gården er der bibeholdt et smukt gammelt kastanjetræ, der vidner om vores kontakt med naturen, samt en vedblivende sammenhørighed med de andre smukke og gamle kastanjer på vandtårnsgrunden. Fra dette naturlige opholdssted, som gården danner ramme for, har vi i kraft af en række brede portåbninger et frit udsyn til den natur og den plads, der er så relevant for spejderarbejdet. I disse rammer kan vi fokusere på essensen af det at være spejder: Samvær og samarbejde i respekt for hinanden og naturen. siteplan 1:1000 Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

12 set fra syd vest Unge ledere udelukkende frivillige- tager kæmpe ansvar overfor børnene og derigennem, udvikler de sig selv kolossalt. Den ny hytte vil gøre det attraktivt for flere af de unge at være med. Vandtårn De høje løvtræer på grunden giver rig mulighed for klatretræning. Thurebyholmvej Engelholmvej Brønshøjvej Spejderhus Thurebyholmvej Grønning Engelholmvej Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

13 set fra nord øst For tiden står 55 børn i kø på ventelisten for at blive spejdere i B21B, trods ny opstart her efter sommerferien. De bedre faciliteter, vil tiltrække endnu flere seniorer og ledere, som så sammen - med den større hytte - vil give mulighed for at tage flere børn ind og give dem en spejderoplevelse. Spejderhuset åbner gode muligheder for samarbejde med institutioner og skoler i nærområdet. Der ligger mere end 16 børneinstitutioner og skoler i gåafstand, som vil kunne bruge bålområdet, toilet og grund til afvekslende udflugter og aktiviteter. Det vil give flere børn en tiltrængt introduktion til friluftslivet. Brønshøjvej Engelholmvej Thurebyholmvej Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

14 Rundt om huset indgang ved Thurebyholmvej mod gård Brønshøjvej mod Thurebyholmvej Thurebyholmvej mod indgang gårdrum Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

15 B21B vil være det eneste ureligiøse, aktive fritidstilbud i en radius på 1 km. Rejst plan Indgang og cykler Engelholmvej Kontor Gard. Gard. Teknik Foldedøre Patruljerum Toi. Foldedøre Patruljerum Køkken Patruljerum Trappe til hems Fleksibelt fællesrum Thurebyholmvej Patruljerum Udekøkken pejs skydepartier Toilet / bad Toilet / bad Depot / raftelade Bålplads Basecamp Opvarmet depot Klatrevæg Eks. træ Depot " hule " mulig portlukning Grønning Depot Grønning Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

16 Leder cykler bag halvmur Forplads garderobe højskabe Entre garderobe Engholmvej meter depot Teknik Toil. trappe til hems højskabe foldevægge ovenliggende hems foldevægge skabe Vores nye hus ligger på hjørnet af Thurebyholmvej og Engholmvej, puttet ind under træerne og er opbygget som et kradrat på ca 27x27 meter - måske passer netop den grundform godt til den fuldendte cirkelform som vores store nabo, vandtårnet repræsenrerer. Spejderhusetet er primært i en etáge og med enkelte højere tagflader med ensidigt fald. Mod Thurebyholmvej rejser rafteladen og klatrevæggen sig og markerer huset, mens der over fællesrummene er indlagt en hems under det skråtstillede tag mod Engholmvej. Vi synes det er vigtigt at huset lukker sig lidt mod naboer, men er til stede uden at være dominerende. Ture byholmvej meter Patrulje 01 Patrulje 02 Patrulje 03 Patrulje 04 Udekøkken Køkken Bålplads skydedør overdækket terrasse lokale 01 lokale 02 lokale 03 skydedøre skydedøre skydedøre skydedøre Basecamp pejs Toilet bad Depot 20 m2 HC Toilet bad trappe til hems Vi går ind på hjørnet og stiller vores cykler bag halvmuren, ind gennem glasdøren ved den let skrå facade med de spredte vinduer og kommer ind i den gennemlyste entre med en stor garderobe og står hurtigt i det store køkkenrum. Allerede her kan vi se næsten det hele. Til venstre de store fællesrum med ovenlys og trappe til hemsen. Forenden af rummet kan vi se at der er tændt op i pejsen - der er fællesspisning i dag. Gårdrummet eller bacecamp som den også kaldes ligger lige foran os, skydedørenee står åbne og der er nogle igang i det udendøres grovkøkken under det skærmende halvtag samtidig med at der også er ild i bålet - vi laver mad ude idag. Til højre for os kan vi høre at der er aktivitet i patruljerummene - højlydt latter kommer fra det tættest på køkkenet. Kan mærke det bliver en god dag! overdækning overdækning lukning lukning eks træ. Raftelade depot overdækning depot lukning klatrevæg stueplan Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

17 Bæredygtighed Vores nye hus opbygges som bæredygtigt industrielt arkitektur med fokus på : - udstrakt grad af præfabrikation med produktion under tag under miljømæssigt optimale forhold - minimal fundering - også tæt på eks. træer - helt igennem et højisoleret træhus efter 2020 norm - grønt tag minimerer tagafvanding og sikrer mod overophedning - maksimal fleksibel indretning, foldevæge og lette vægge - rumudformning som sikrer naturlig ventilation, højloftede fællesrum med opl. ovenlys - indvendig brug af naturmaterialer som trægulve, krydsfiner på væg og loft - passiv solvarme, lav vintersol lukkes ind under halvtag - gulvvarme med lavtemperatur - lægivende udvendige bygningskroppe Fakta 335 m2 opvarmet areal 55 m2 hems 150 m2 overdækninger incl uopvarnede depot / raftelade Reference Indvendigt: krydsfiner og trægulv Overslag - eks moms. 335 m2 opvarmet areal a kr / m m2 hems a kr. 5000/ m m2 overdækninger incl depot a kr. 4000/ m Udearealer / cykler mv Løst inventar Ing/ ark / landinspektør mv Reference Udvendigt: cortin stål på lette vægge ialt kr Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV ONV Arkitekter

18 snitperspektiv Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

19 Spejdergruppen Bellahøj 21. Barking Herbergvejen Brønshøj Helle Gammelgaard (Formand ) Onv arkitekter Kalvebod Brygge 30, 5.sal 1560 København V Søren Rasmussen (Arkitekt) Bellahøj 21 st Barking Spejderhus i Brønshøj ONV Arkitekter

20 Bilag 2

21

22 Bilag 2: Budget og finansiering. a) Anlægsbudget: Anlæg Hus: Udebygninger: Hems: Udearealer, cykelparkering mv: Ingeniør, projektering Moms: Byggetilladelse Udmatrikulering Bygge-modning SubTotal (Samlede byggeomkostninger) Grund Indkøb Inventar Noter: HOFOR har tilbudt grunden inkl. vandtårn til kr. 1 mill., heraf vandtårnsbygningen kr ,- og grunden ,-. Salg af vandtårn samt 35% af grunden er derfor ansat til ,-.! b) Finansiering:!! Salg af udstykning m. vandtårn Hvidevarer, borde, stole, reoler,skabe og øvrigt inventar Systemnøgler og alarm Københavns Kommune Lån optaget af B21B Egen opsparing Finansieringsbehov Total (inkl. moms)

23 c) Driftsbudget: Der er estimeret et driftsregnskab for 2016, hvor huset forventes færdigt. Det er baseret på regnskab for 2013, budget for 2014, samt ovenstående finansieringsmodel for etablering af spejderhuset. Det er antaget, at der kan optages 30-årigt realkreditlån med fast rente på 4%. Ejendomsskatter og afgifter er estimeret udfra en forventet udmatrikulering af grunden, så B21B ejer 65% (svarende til 3427 m2) og en forholdsmæssig betaling af de nuværende skatter og afgifter vedr. ejendommen på kr ,- (jvf. bilag til købstilbud). Det kommunale driftstilskud ( KK tilskud til egen hytte ) er estimeret som 64% af driftsudgifterne til hytte undtagen afdrag på lån. t.kr regnskab budget est. budget!! Renter 0,0 0,0 17,0 Afdrag 0,0 0,0 7,9 Ejendomsskatter/grundskyld 0,5 1,0 21,3 EL/varme 26,4 25,0 11,4 Fjernvarme 0,0 0,0 15,0 Vand 2,8 3,0 2,8 Renovation 5,0 6,0 5,0 Forsikringer 17,2 19,0 17,2 Rengøring 12,7 15,0 12,7 Reparation/vedligeholdelse 2,0 5,0 2,0 Driftudgifter i alt 66,6 74,0 112,2 KK-tilskud til egen hytte 42,0 45,0 66,8 Nettoudgifter vedr. hytte 24,6 29,0 45,4 Gruppedrift: Udgifter Korps og division 62,9 67,5 73,0 Møder, materialer, ture (kont.betalte) m.v. 143,2 169,5 175,0 Administration 28,9 28,0 30,0 Kurser 61,6 70,0 70,0 Udgifter i alt 321,2 364,0 393,4 Indtægter Kontingent 249,5 275,0 300,0 Deltagertilskud (KK) 46,8 40,0 42,5 Kursustilskud (KK) 50,2 56,0 56,0 Egen betaling, kurser 0,0 10,0 10,0 DDS-lodseddelsalg 0,0 20,4 0,0 Indtægter i alt 346,5 401,4 408,5 Over-/underskud 25,3 37,4 15,1

24 Bilag 3

25

26

27

28 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger sælger herved til undertegnede køber 1. Parterne HOFOR Vand København A/S c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S CVR-nr (herefter HOFOR ) Spejdergruppen Bellahøj 21st. Barking eller ordre [INDSÆT] [INDSÆT] CVR-nr. [INDSÆT] (herefter DDS ) 1. Baggrund HOFOR ejer ejendommen, matr. nr. 6D, Brønshøj København, beliggende Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj. Ejendommen har tidligere været en del af HOFOR s forsyningsvirksomhed. På ejendommen ligger et vandtårn, som er indgået i forsyningsvirksomheden, som nærmere beskrevet i 2. Anvendelse af vandtårnet er ophørt med udgangen af 2011, og HOFOR ønsker derfor at afhænde ejendommen. Ved denne betingede købsaftale overdrages fra HOFOR til DDS ejendommen matr. nr. 6D, Brønshøj, København, som vist på kort, der vedlægges som bilag 1 (herefter Ejendommen ). HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR

29 Eller ordre -klausulen giver alene DDS ret til at indsætte Københavns Kommune som køber i DDS s sted. Københavns Kommune kan indsættes som køber af hele eller dele af Ejendommen på samme vilkår som beskrevet i denne betingede købsaftale. 2. Ejendommens retlige status og fredning af vandtårn Ejendommen har et grundareal ifølge tingbogen på m². Tingbogsudskrift vedlægges som bilag 2. På Ejendommen ligger et vandtårn opført i 1930 med et samlet etageareal på 615m2. Anvendelsen af vandtårnet i HOFORs forsyningsvirksomhed er ophørt i Ejendommen er beliggende i byzone. Ifølge Københavns Kommunes Kommuneplan, 2011 ligger Ejendommen i et C1 område, der er fastlagt til boliger og serviceerhverv. Der er i henhold til lov om bygningsfredning i 2000 tinglyst fredningsbeslutning på Ejendommen. Den tinglyste beslutning vedlægges som bilag 3. Der vedlægges endvidere som bilag 4, uddrag af Skov - og naturstyrelsens: Københavns Vandforsynings bygninger og anlæg,1999, som beskriver vandtårnet. 3. Ejendommen Det overdragede består af den HOFOR ifølge adkomst tilhørende Ejendom, som ifølge BBR-ejermeddelelse, der vedlægges som bilag 5,indeholder følgende: Bygning, vandtårn Bebygget Areal 615 m² Samlet erhvervsareal 615 m² I henhold til offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012, der vedlægges som bilag 6 udgør ejendomsværdi og grundværdi følgende: Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Ifølge meddelelse om skatter og afgifter for 2014, der vedlægges som bilag 7 udgør Ejendommens afgifter for 2014 kr. [INDSÆT] Kommunalt ejendomsoplysningsskema af [INDSÆT] vedlægges som bilag 8. HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 2 af 10

30 4. HOFOR s oplysninger HOFOR oplyser at at at at at at der HOFOR bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra offentlige eller private vedrørende Ejendommen, der HOFOR bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved Ejendommen, Ejendommen ikke er omfattet af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, Ejendommen ikke har overfladetank/kældertank/jordtank, der ikke består utinglyste rettigheder over Ejendommen, som ikke fremgår eksplicit af dokumenter udleveret fra HOFOR til DDS i forbindelse med aftalens indgåelse, ejendomsvurderingen for 2012 er påklaget. HOFOR bevarer uanset DDS s overtagelse af Ejendommen retten til at klage over vurderingerne for tiden frem til Overtagelsesdagen som defineret i pkt. 11. Parterne er enige om, at eventuelle tilbagebetalte skatter og afgifter for tiden frem til overtagelsesdagen tilfalder HOFOR. DDS må forvente, at ejendomsvurderingen kan ændres som følge af DDS s overtagelse og ændrede anvendelse af Ejendommen. HOFOR afholder alle omkostninger ved Ejendommens drift frem til overtagelsesdagen. 5. Ejendommens stand og ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af DDS. HOFOR oplyser vedrørende vandtårnet, at dette er fredet i For en nærmere beskrivelse henvises til bilag 3 og 4. HOFOR oplyser yderligere, at efter at vandtårnet efter næsten 80 års brug er taget ud af drift, er der ikke længere vægtmæssig belastning i den øverste del af tårnet. Det må derfor påregnes, at der vil kunne ske revnedannelser. HOFOR har ladet HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 3 af 10

31 betonkontruktionerne gennemgå af en byggesagkyndig, der har fundet betonen sund og rask, men som har konstateret revner, der dog ikke skønnes at have betydning for tårnets konstruktion. HOFOR fremhæver, at der må dog påregnes udgifter til løbende udbedring af afskalninger m.v. som ved andre in situ støbte betonkonstruktioner. Ejendommen overtages af DDS med de på grunden værende bygninger, herunder indretninger, eventuelt tilbehør, hegn, træer, planter og alt Ejendommens rette tilliggende og tilhørende, og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt HOFOR og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor Ejendommens forsyningsselskaber. Der medfølger intet løsøre af nogen art. Under terræn findes rør og ledninger, som i et vist omfang efter overdragelse af Ejendommen fortsat ejes, vedligeholdes og fornys af HOFOR, og som forbliver på Ejendommen og skal respekteres af DDS, jfr. nærmere 7. Under terræn findes ligeledes rør og ledninger, som er taget ud af brug. Ejendommen overtages af DDS med disse rør og ledninger. DDS overtager ejerskabet til rør og ledninger, der er taget ud af brug. Ejendommen overdrages til DDS uden ansvar for mangler, synlige såvel som skjulte, herunder f.eks. for så vidt angår jordbundforholdene på Ejendommen, det være sig forurening, bæreevne m.v., fortidsminder, forurening og lign. DDS er opfordret til at gennemgå ejendommen, bygninger og jordbundsforhold med sagkyndige, som også nærmere beskrevet i 10 for så vidt angår jordbundsforhold. Ejendommen sælges i øvrigt uden andet ansvar for HOFOR end ansvar for vanhjemmel. DDS kan derfor ikke hæve handlen, kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller i øvrigt rejse noget krav mod HOFOR i anledning af mangelsindsigelser eller andre indsigelser. Parterne erklærer, at købesummen er fastsat under hensyn til ovennævnte. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 785 af om sommerhuse og campering erklærer køber, at ejendommen er en erhvervsejendom, som skal anvendes i erhvervsøjemed, jfr. lovens 8, og således ikke er omfattet af lovens 1 6. Forsyning Om ejendommens tekniske installationer oplyser HOFOR: Varmeforsyning: Nej Vandforsyning: Ja Spildevand: Ja HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 4 af 10

32 El-forsyning: Ja DDS afholder alle omkostninger til etablering af nye stik, ændret rørføring m.v. 7. Servitutter DDS er bekendt med - og respekterer - de på Ejendommen lyste servitutter, jfr. tingbogsattest, der er vedlagt som bilag 2. HOFOR oplyser, at der ikke sælger bekendt påhviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. Sælger oplyser, at der på Ejendommen ikke findes fredsskovpligtigt areal. Om ejendommens øvrige forhold henvises til Ejendommens blad i tingbogen. DDS er bekendt med og accepterer at der på Ejendommen vil blive lyst - deklaration om forbud mod anvendelse af pesticider m.v. - deklaration om placering af ledninger, rør m.v. alt i overensstemmelse med udkast, der er vedlagt som bilag 9 og 10. DDS er forpligtet til at medvirke til tinglysning ved underskrift som ejer af Ejendommen, såfremt deklarationerne ikke er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger ved tinglysning af endelig adkomst til DDS. HOFOR afholder omkostninger til tinglysning af deklarationerne. 8. Lejeforhold Sælger oplyser, at der vedrørende Ejendommen er indgået to aftaler om brug af vandtårnet til placering af tele- og mobilantenner: - Mundtlig aftale med Københavns Brandvæsen (der betales ikke leje) - Aftale med Telenor, uddrag vedlægges som bilag 11. HOFOR oplyser, at HOFOR ved aftale mellem HOFOR (dengang Københavns Energi) og Dong har afgivet retten til at oppebære lejeindtægter i henhold til aftalen. Der tilfalder således ikke DDS som køber lejeindtægter som følge af aftalen. DDS er bekendt med de vilkår, der fremgår af det udleverede uddrag og indtræder i de rettigheder og pligter, der følger heraf i forbindelse med overtagelse af Ejendommen. Aftalen er fra Dong overdraget til TDC og administreres af TDC. HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 5 af 10

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB April 2011 Mægler: SLP/TB KØBSAFTALE For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup Sagsnr. 802-96737 Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C E-mail 802@edc.dk www.poulerikbech.dk Internationalt

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE 1 UDKAST BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Trongårdens byområde 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53 11

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Jernbanegade 5, 5450 Otterup

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Jernbanegade 5, 5450 Otterup 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Jernbanegade 5, 5450 Otterup Sagsnunmmer: 480-2015-91713 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-323194 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere