1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

2 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev bestyrelsen og udvalgene konstitueret. Den eneste ændring i forhold til tidligere er at Helle Hagelund er kommet ind i bestyrelsen og samtidig har overtaget posten som fartøjschef, og at Margit Arentoft er tilbage på posten som næstformand. Konstitueringen fremgår af den liste over bestyrelse og udvalg, der findes sidst i hvert nummer af BARKASSEN. Et af punkterne på dagsordenen drejde sig om, hvilke forventninger, der er til den nye formand og arbejdet med ledelsen af K.A.S. Og om der er nogle punkter, som vi specielt skal fokusere på i det kommende år. Det blev der nogen debat om. En debat, der efterhånden blev udvidet til en mere vidtrækkende diskussion om, hvilke visioner vi har for K.A.S. Debatten blev ikke afsluttet, og det blev aftalt at bestyrelsesmødet i juni skal bruges på at gå dybere ned i denne diskussion. Fra klubhusudvalget er der kommet en påmindelse om, at der skal flages på klubbens mærkedage, og at det er de udvalg, der arrangerer mærkedagene, der skal sørge for at flaget bliver sat og nedtaget. Det drejer sig om standerhejsning, standernedhaling, klubbens fødselsdag og de dage, hvor skolen holder praktisk og teoretisk prøve. Fartøjsudvalget melder om problemer med klargøringen af bådene. Det gælder især spækhuggerne, hvor de frivillige bådchefer skal bruge alt for meget tid på at ringe og sende for at få det til at fungere. Vedligeholdelsen af klubbens både er baseret på, at de medlemmer, der har sejlet på hold i en båd i én sejlsæson, skal sørge for at båden er klar til brug for de hold, der skal sejle i båden den efterfølgende sæson. For en del af bådejerne, som har både stå- ende på bådpladsen, kan det åbenbart også være svært at blive færdige med forårsklargøringen. I hvert fald melder bådpladsudvalget om alt for mange sene ændringer af søsætningsdage. Det gør arbejdet meget besværligt for de frivillige, som styrer arbejdet med optagning og søsætning af bådene. Et andet område, hvor det er besværligt for de frivillige på bådpladsen, er de tunge bådstativer. For nogle år siden blev der indført et princip om, at bådstativer placeres langs pladsens yderkanter på anviste pladser, og at de bådejere, som benytter disse stativer, er henvist til at blive taget op og søsat på de dage, hvor det passer med placeringen af stativerne. Dette princip vil blive håndhævet fremover. Det har været drøftet, om klubben skal anskaffe nogle godkendte standardiserede bukke til udlejning. Disse kunne være et udmærket alternativ til de tunge og uhåndterlige bådstativer. Skoleudvalget melder om fuldt hus på sejlerskolen selv spækhuggerne sejler om fredagen for første gang i mange år. Fest- og tursejlerudvalget har afholdt standerhejsning og inviteret til sommerens ture den første til Vedbæk og Sletten d juni. Omkring Svanemøllehavnen fortsætter arbejdet med at få en ny aftale i stand med Københavns Havn i forbindelse med, at den oprindelige aftale skal genforhandles. Og i forbindelse med at Sejlklubben Sundet bygger nyt klubhus på Svaneknoppen, er det for nogle år siden aftalt, at K.A.S. skal være med til at planlægge, hvordan grunden med Sundets nuværende klubhus skal udnyttes fremover. Denne planlægning er netop gået i gang med deltagelse af Johnnie Rørvig som repræsentant for K.A.S. Niels Erik Andersen

3 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T 3 K.A.S. Forårstræf Sejlads og fest i det hyggelige fiskerleje Sletten juni I år vil K. A. S. s forårstræf gå til det idylliske Sletten. Fredag mødes interesserede både i Vedbæk til rødvin og aftenhygge. I Sletten lørdag vil der være middag i Kabyssen, så i år slipper man for gastronomiske udskejelser ombord. Efter middagen vil der være dans til tonerne fra The Sletten Swingers. Man bedes melde sig inden torsdag d. 8. juni på opslag ved Jomsborg eller på telefon/ . Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen Tlf Der vil være en deltagerbegrænsning på personer grundet lokalets størrelse, så først til mølle vil gælde. Program: Fredag 9. juni Rødvin på havnen i Vedbæk Lørdag 10. juni Skippermøde og dram på havnen i Vedbæk Lørdag 10. juni Underholdning på kajen i Sletten Lørdag 10. juni Middag i Kabyssen Lørdag 10. juni til Musik og dans Søndag 11. juni Skippermøde og dram havnen i Sletten For hele denne herlighed vil der blive opkrævet 150 kr pr. person (børn halv pris), drikkevarer købes i Kabyssen og må ikke selv medbringes. Der tages forbehold for ændringer i programmet

4 4 R E F E R A T Generalforsamling i K.A.S. 29. marts 2006 a: Valg af dirigent Vagn Hoffmann Takker og konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt, ingen modsigelser. Minder om regelen om rygeforbud på generalforsamlingen. Der er 89 stemmeberettigede til stede. Generalforsamlingen udspørges, om der kan stemmes per fuldmagt. Efter et par indlæg blev det besluttet ikke at anerkende fuldmagter. Søren Werk og Jens Outtrup stemmetællere. b: Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden nævnte de medlemmer hvis bortgang, vi har kendskab til. Bent Aarre og Allan Arentoft. Alle rejste sig, og der blev udtalt et ære være deres minde. Beretning ved formanden. Vi har 922 medlemmer ultimo Over de seneste 5 år har medlemstallet været stabilt. Mere statistik hvor jeg kan sige, at der i denne vinter er 180 både på den gamle plads og 30 på kulpladsen. Svanemøllehavnen råder over 1077 pladser, hvoraf 326 lejes af K.A.S. ere, der er 339 på venteliste, heraf 135 fra K.A.S. Fylla fuldførte som eneste gaffelrigger Sjælland Rundt. Sejlerskolen har været velbesøgt og fredagsholdene ser ud til at blive. Ved den praktiske prøve var der 25, der tog klubbens førerprøve og et par stykker, der erhvervede duelighedsbevis. Klubbens terrasse og klublokale er renoveret. Miljøsager på bådpladsen fortsætter. Der er kommet store tiltag, men det er vigtigt at alle er omhyggelige med slibemaskiner og afdækning. Tak til alle der har ydet en indsats. Specielt tak til Palle Dyre for hans indsats i momssagen. Hans indsats er endt i, at vi i det indeværende regnskabsår har fået kr. 170,000.- og i det kommende kan forvente yderligere kr. 70, Malerfirmaet Erling Larsen Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

5 R E F E R A T 5 Spørgsmål: Jan Mørk: Sundet har på deres generalforsamling vedtaget at bygge på Svaneknoppen. Formanden: Supplerer at det er et carte blanche til at gå videre i sagen. Jørgen Philip: Takker for det nye klublokale, men efterlyser klublogo over døren og skilt med kun for medlemmer. Desuden bør der udarbejdes et klubhusreglement. Tillykke med KØS s selvstændighed, men bør vi så ikke ændre vores vedtægter i forhold til yngre medlemmer. Hvad er vores samarbejdsaftale med KØS, og har vi stadig økonomiske forpligtelser? Margit: For nyligt er der i klubbladet beskrevet retningslinier for klublokalet, men vi må arbejde på et egentligt reglement. Jørgen Philip: Efterlyser stadig, hvor har vi restauranten? Formanden: Forholdet til KØS har været debatteret ud fra en artikel af Ulrik (formand KØS) hvad skal vi med de gamle. Bestyrelsen har indtil videre besluttet at fortsætte støtten (kr. 45,000.-/år), der dog kan reguleres. Henrik E.: Vi har fraskrevet os muligheden at drive direkte medlemsaktiviteter (skole) for unge, men unge kan godt være medlem af K.A.S. Desuden var indskuddet fra moderklubberne i 1998 kr. 200,000.- per klub, der nedskrives over 10 år. Beretningen blev enstemmigt godkendt. c: Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status Kassereren: Anerkendte også Palles hjælp til klubben i det forløbne år, men konstaterer at, som følge af hans fremskredne alder, ønsker Palle ikke at gentage dette arbejde. Bestyrelsen har hyret nyt revisionsfirma (S.A. Christensen & W. Kjærulff) Revisor Steen Lauritzen blev præsenteret. Ekstraordinære udgifter/indtægter står separat i årsregnskabet. Balancen står med en mere tydelig skelnen mellem aktiver og passiver. Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Tlf Medlem af

6 6 R E F E R A T Bådfonden har tidligere stået som langfristet gæld, men er nu anført som en del af egenkapitalen. I de ekstraordinære indtægter fremgår et beløb, som er en sammenblanding af ekstraordinære indtægter/udgifter. Momssagen har givet en tilbagebetaling på kr. 234,000.- med en udgift på til revisorer. I alt en nettoindtægt på kr. 194, Sagen er nu helt afsluttet, og de sidste penge kom i januar. Note 13, Bådmateriel. Igennem årene er der brugt kr. 80,000.- på Oui-Oui. Burde denne værdi tillægges bådens værdisætning, vi mener nej. Bestyrelsen bakker projektet op og venter med en anden værdisætning til projektet er færdigt. Note 14 Aktieandel i SVMH er reguleret til kostprisen. Vagn takker og oplæser mail fra Niels Laursen Spørgsmål: ingen Vagn konstaterer at regnskabet er behørigt underskrevet af revisorerne og oplæser det interne revisionsprotokollat: Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget d: Bestyrelsen fremlægger budget og planer for det kommende år Kassereren: Budget i årbogen. Balancen på bundlinien er budgetteret til nul. Kommunen har ændret grundlejen på bådpladsen fra 5 38 kr. per m 2. Desuden kan vi ikke bruge kulpladsen i en årrække, hvilket giver en netto manglende indtjening. Dette betyder, at vi har været nødsaget at sætte kvadratmeterprisen op på bådpladsen. (110 kr 130 kr/ kvm) Skurlejen stiger med 100 kr per skur. Niels Laursen, som er vores medlem af Svanemøllehavnens bestyrelse, fortæller hvad der sker i og omkring havnen. Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

7 R E F E R A T 7 Spørgsmål: Jens Peter Sandholt. Bliver der afsat penge til bådanskaffelser? Kassereren. De seneste år kr. 100,000.- per år, dette år 50, Nils Jordal: Hvor længe har kvm prisen været 5 kr? Flere: Siden 1920 Kommunen har tidligere givet god rabat og har fremover fraskrevet erstatning for tidligere tiders forurening. Poul Brandrup: Der har tidligere været en handlingsplan for udskiftning af skolebådene, hvor er den? Og er den nuværende opbygning af fonden ikke for langsom? Henrik E: Andre klubber får store tilskud fra kommunerne, vi får nu ingen fremover. Jørgen Sølling: Hvor mange ansøgninger har klubben sendt? Kassereren. Måske skal vi søge Nils Jordal: Hvor mange gange har K.A.S. søgt før (til Henrik E) Henrik E. Vi sluttede, da kommunen ville ændre vores vedtægter. Svend Aage: Kommunens midler fordeles uden ansøgninger. Poul Støvhase. Tidligere søgte vi hvert år til unge medlemmer (som vi ikke har mere) Ole Heilmann: Svanemøllehavnens bestyrelse skal måske se nærmere på Bygge og Anlægsfonden. Planer: Formanden: Som følge af situationen er der ikke en decideret fælles plan. Egne ønsker: Vi har levet højt på ekstraordinære indtægter og får nogle større udgifter. Hvad skal vi så ikke lave når vi ikke har disse indtægter. Hvad skal vi når Sejlklubben Sundet flytter fra deres grund? Enten kan Svanemøllehavnen eller K.A.S. alene eller i fællesskab bruge grunden. Miljøsagen kan også give flere økonomiske problemer. Disse ting skal først løses før vi kan være visionære. Spørgsmål: Rønsbo: Vil der ikke være overskudskud på bådpladsen? Kassereren: Nej. Jan Mørk: Koster bådpladsen nu ikke mere, end hvad bådejerne betaler?

8 8 R E F E R A T Flere: Jo Jan Mørk: Fremover bør det balancere. Kassereren: Ja, men lige nu gjorde vi sådan, men lejen stiger igen. Ole Heilmann: Der er budgetteret med et underskud på 30,000.-, hvilket svarer til skolebådenes leje. Lennart: Den ekstra udgift blev fordelt over flere, men bestyrelsen var ikke enig. Formanden: Det er ikke rigtigt, at det meste af stigningen er lagt på bådejerne 180/80. Henrik E: Det passer med at skolebådenes andel er 30, Rønsbo: Det er sådan at bådejerne betaler for skolebådene. Ole Heilmann: Tidligere var der intern afregning for skolebådenes pladsleje. Formand: Det er den gamle diskussion, er det skolen der skal betale, de beslaglægger kun bådene 20-25% af tiden. Vagn slutter punktet, som blev taget til efterretning og tildeler 5-10 min. pause. e: Behandling af indkomne forslag Vagn oplæser forslag fra bestyrelsen til ændring af 6 stk. 4 & 5 (sidste en tilføjelse) Kassereren argumenterer ændringerne, men er gjort opmærksom på at ordet årsrapport ikke er omfattet hidtil men opfordrer til, at vi i alle tilfælde bruger dette ord i stedet for årsregnskab. Efter en længere debat om enkelte ord, stemmes der om følgende: 6 stk. 4 ændres til: Klubbens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Denne revisor skal påse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens regnskab og finansielle stilling. 6 stk 5 tilføjes: Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen blandt klubbens aktive medlemmer for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det af bestyrelsen godkendte budget. Generalforsamlingen vælger på tilsvarende måde to kritiske revisorsuppleanter. Vedtaget med overvældende flertal. 9 stk 16, nyt Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. Efter en debat der stillede spørgsmål om ønsket nødvendiggjorde en vedtægtsændring eller bare en generalforsamlingsbeslutning, blev forslaget til vedtægtsændring sat til afstemning. Resultat: Der blev først stemt, om det skulle være en vedtægtsændring 33 ja 27 nej, derfor forkastet, fordi forslaget ikke opnåede det nødvendige 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Herefter blev der stemt om at vedtage det som en generalforsamlingsbeslutning som fik overvældende flertal! f: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år Ingen ændring. g: Valg af formand Hans Henning Eriksen (HHE): Jeg har kørt denne procedure, fordi jeg blev stillet over for et ultimatum. På baggrund af, at jeg for et år siden blev spurgt, om jeg ville påtage mig formandsposten, vil jeg køre proceduren til ende og lade medlemmerne bestemme. Niels Erik Andersen (NEA). Nogle kender mig måske ikke, jeg har været medlem siden

9 R E F E R A T , sejlet på sejlerskole, siddet i skoleudvalg og kom senere som formand for skoleudvalget i bestyrelsen. Jeg er bådejer. En længere debat, med indlæg der viste frustration og bekymring over situationen, endte med, at Vagn stillede formandsvalget til skriftlig afstemning. Resultat: HHE 26 NEA 53 Blanke 9 Ny formand Niels Erik Andersen valgt for to år (til år 2008) HHE lykønsker NEA og udtaler sin mening om at, af alle fra den øvrige bestyrelse var han den rette. Overrakte derefter pengeskabets nøgle til NEA. Vagn takkede den afgående formand NEA takkede og lovede at gøre det så godt han kan. h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Valgt blev Jørgen Warming, Lennart Hansen, Johnnie Rørvig og Helle Hagelund. Alle valgt for en periode af to år. i: Valg af revisor og revisorsuppleant Vi vælger statsautoriseret revisor (S.A. Christensen & W. Kjærulff) for et år samt, henholdsvis, Tine L Nørregaard og Torsten Rismark som, fremover, kritisk revisor og suppleant, begge valgt for 2 år. j: Eventuelt Vagn: Foreslår at bestyrelsen gennemgår vedtægterne og fremlægge en revideret udgave på næste generalforsamling. Poul Brandrup. Ønske tillykke til bestyrelsen, men efterlyser en fremadrettet handlingsplan for klubbens drift mange år frem og sikrer hensættelser dertil. Vagn lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden HHE afslutter og ønsker endnu en gang NEA tillykke og takker for en god generalforsamling. Vagn Hoffmann, dirigent Per Thorshøj, referent Kære formand Da du afløste Henrik Effersøe, så vi frem til, at en person fra vore egne rækker (søulke) ville styre klubben i den rigtige retning. Og da vi kender dig som en mand med lune, humør og myndighed, var vi heller ikke i tvivl om, at det skulle lykkes. Forbavselsen var derfor stor, da vi på et meget sent tidspunkt erfarede bestyrelsens dramatiske beslutning. Du har i aften med ophøjet ro givet udtryk for dine holdninger og synspunkter, og vi er nogle stykker, der stadig mener, du var den rette formand for vores gamle hæderkronede sejlklub. Jeg føler mig i øvrigt overbevist om, at afstemningen var styret af de skrækscenarier, bestyrelsen og flere medlemmer fremførte. Tak fordi du tog kampen op, og vi glæder os til fortsat at se dig blandt søulkene. Med sejlerhilsen Jan Mørk Larsen

10 10 S K O L E U D V A L G E T Tillykke til 12 nye Yachtskippere af 3. grad Denne vinter tilbød K.A.S. endnu en gang et kursus, der forbereder til yachtskippereksamen af 3. grad. Til at varetage en del af den omfattende undervisning fik vi atter uvurderlig hjælp af Lars Nielsen fra Sundet. 20 håbefulde og engagerede elever fra tre forskellige klubber (K.A.S., Sundet og Frem) startede på dette arbejdskrævende kursus, og efter jul fik vi selskab af to elever fra Kvindelig Sejlklub, der deltog i undervisningen sidste år uden at gå til eksamen, og som gerne ville repetere stoffet, inden de forsøgte sig med eksamen i år. I alt valgte 15 elever at tage udfordringen op og deltog i eksamen, der blev afholdt i K.A.S. s lokaler over to lørdage d. 25. marts og 1. april. Herfra skal lyde et stort tillykke til dem, der nu kan kalde sig Yachtskippere af 3. grad: Annelise Søndertoft (Kvindelig Sejlklub) Birgit Ryaa Hansen (Frem) Hans S. Hornbech (K.A.S.) Jan Petersen (K.A.S.) Jens Borg (K.A.S.) Kristian Møller Pedersen (Frem) Lasse Jarl (Sundet) Peter Friis (K.A.S.) Peter Hesselfeldt (K.A.S.) Poul Milthers (K.A.S.) Randi Petersen (Kvindelig Sejlklub) Thomas O. H. Christensen (K.A.S.) Signe Foverskov Sæt kryds i kalenderen Høsttræffet med sejladsen om Puks Mindepokal er i år den august. Mere i næste blad - men sæt kryds i kalenderen allerede nu - det plejer at være en rigtig god tur. Mange sejlerhilsner Johan og Co. Suk! Ved alle henvendelser vedrørende betaling, , - ja ved AL KONTAKT skal medlemsnummer oplyses. Jeg bruger oceaner af tid på at finde medlemsnummer og navn ved alle mulige henvendelser til klubkontoret. Medlemsnummeret står bag på BARKASSEN (det er det nummer, der står efter KHC). Medlemsnummeret står også i den røde Årbog. Mange sejlerhilsner fra Nelly

11 F A R T Ø J S U D V A L G E T 11 Bådchefer til Thor & Odin søges Har du lyst til nye udfordringer i klubben, er denne annonce måske noget for dig. Vi søger i Fartøjsudvalget to venlige og ansvarsfulde personer til at være bådschefer for Thor, sammen med Kristian Hansen, og Odin, sammen med Jan Mørk Larsen. Lønnen er forsvindende lille, men opgaver og udfordringer er der rigeligt af. Klubbens både benyttes af mange medlemmer til undervisning, kapsejlads samt weekend- og sommerture. Det betyder meget for dem, at Thor og Odin er i god stand og rare at sejle i. Bådcheferne er ansvarlige for, at bådene afrigges om efteråret og tilrigges om foråret. Endvidere leder de vinterarbejdet for Teamet af elever, der har sejlet eller skal sejle i bådene. Bådchefernes arbejde er meget vigtigt for klubben og bidrager væsentligt til at holde kontingent og kursusafgifter på nede. Thor og Odin skal opgraderes yderligere til kapsejlads, hvis vi vil opnå gode resultater eller ligefrem vinde. Endvidere er der plads til forskønnelse af kahytter, således at bådene bliver bedre indrettet til tursejlads. Bådcheferne har stor indflydelse på indretningen af bådene. Dog er der tradition for, at bådene skal være nogenlunde ens. What is in it for me? Er du den rigtige person, får du den tid du investerer i jobbet mangfoldigt igen. Du lærer at lave båd, og du får et meget personligt forhold til bådene. Du lærer at lede og motivere et team af elever med vidt forskellige kvalifikationer. Derudover lærer du de aktive i klubben godt at kende. Du bliver hen ad vejen en af dem og bidrager på den måde til at udvikle klubben. Med 5 år i benene som bådchef, er du top kvalificeret til at købe dit eget skib. Du vil kunne af- og tilrigge masten med en puls langt under 250. Du ved hvordan man klodser båden op, så bunden af kølen er fri og kan klargøres. Du kan kort sagt løse enhver opgave på bådene, enten selv eller ved at kontakte de rigtige personer omkring havnen. Mener du, at ovenstående passer til din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du kan henvende dig til Helle, som er formand for fartøjsudvalget, Jan, Kristian eller mig. Med venlig hilsen Jesper Ravn, mobil: Helle Hagelund, tlf: , Jan Mørk Larsen, tlf:

12 12 S K O L E U D V A L G E T Stort tillykke! Navigationsprøven I slutningen af marts og begyndelsen af april blev der afholdt navigationsprøve for sejlerskolen som afslutning på vinterens undervisning. Tillykke med veloverstået og bestået prøve til: Inga Balle Svend Buchardt Kirsten Christensen Helle Christiansen Kenneth Christiansen Poul Ciok Jesper Elkjær William R. Ginty Jeanette Hansen Carsten Harboe Anna Haugaard Charlotte Haurslev Thomas Henriksen Frida Høeg Grith Ingerslev Anna-Marie Jacobsen Allan Jensen Jakob Johansen John Henrik Johnson Jeppe Stærk Larsen Kenneth Nissen Møller Lene Suh Nicolaisen Asger Nørgaard Klaus Palsbjørn Malin Salwén-Jacobsen Niels Sværdpil Lars Lerbæk Sørensen Ole Tranberg Charlotte Vigsnæs Rasmus Vistisen På skoleudvalgets vegne - Susanne Jordt Skole weekendture Når du modtager dette nummer af BAR- rummet med skoleprotokollerne. KASSEN er du ved at være for sent ude For alle turene gælder, at du skal tilmelde dig med tilmeldingen til den første skoleweekendtur i 2006: K.A.S. s forårstræf den turen afholdes for denne tur er seneste senest torsdag aften kl. 22, ugen inden juni 2006, hvor der også deltager tilmelding derfor torsdag d. 1. juni. Fra mange private både. denne dag er tilmeldingen bindende. (Læs mere om K.A.S.-træffet andet steds i Her er chance for nye førere til at komme ud BARKASSEN eller på hjemmesiden.) og prøve jeres førerbevis i praksis sammen Tilmelding: med sejlerskolens elever. Skriv jer på, og giv Du tilmelder dig på opslaget, der hænger i A- og B-holds elever mulighed for at deltage

13 S K O L E U D V A L G E T 13 i en uforglemmelig weekendtur i Øresund udenfor kravlegården. Skoleweekendturene starter fredag aften, hvor man møder op på et tidspunkt aftalt med bådens skipper. Når båden er blevet pakket med ufattelige mængder bagage, sejles natsejlads til en fremmed havn. Lørdag aften er der ofte arrangeret fest, underholdning og spisning. Søndag sejler man hjem og er typisk i havn sent på eftermiddagen. Prisen for at deltage på en skoleweekend er 80 kr. pr. person i bådleje. Hertil kommer udgifter til den almindelige forplejning, der arrangeres særskilt for hver besætning, havnepenge samt eventuelt et beløb for arrangementet lørdag aften. Efter sommerferien er der Svanemøllekredsens fællestur, der som navnet antyder arrangeres i fællesskab med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Den afvikles d august, med sidste tilmeldingsfrist torsdag den 10. august 2006, men sedlen hænger allerede i rummet ved skoleprotokollerne. Så skriv dig på nu, hellere for tidligt, det er så ærgerligt, når alle pladser er optaget. Natsejladsen på Svanemøllekredsens fællestur er med indbygget praktisk navigationsøvelse og destinationen kender vi først når opgaven er løst. Lørdag aften er der arrangeret middag og fest sammen med de andre sejlerskoler. Hver besætning forventes at bidrage med et underholdende indslag til festen. Det plejer gerne at indbefatte muntre konkurrencer i utraditionelle discipliner. Næste skoleweekendtur ligger den august og er fælles med K.A.S.-Høsttræffet. Her sejler vi i selskab med mange private både, og turen indeholder både kapsejlads (om Puk s mindepokal) med start lørdag morgen og fælles grill (medbring selv maden) lørdag aften. På høsttræffet har du gode chancer for at møde nogle af de folk, du har lært at kende i løbet af sæsonen. Den sidste mulighed for at komme på skoleweekendtur er d september. Med ønske om en skyfri himmel god vind og sikre havnemanøvrer. Skoleudvalget v/ Susanne Jordt

14 14 F R A F O R Å R S F E S T E N De nye førere Til forårsfesten uddelte skolechefen og den nye formand førerbeviser til de nye førere, der alle har bestået såvel den praktiske prøve som navigationsprøven. Skoleudvalget vil opfordre de nye førere til at komme ud at sejle så hurtigt som muligt, og en kærkommen lejlighed til dette kan være på sejlerskolens fællesture. Kig på opslagstavlen, og skriv dig på, både for din egen skyld, men også for at sikre at de nuværende A- og B-hold elever kan komme ud at sejle. Stort tillykke til de 26 nye førere! Agnete Bjørg Eriksen Anders Jonas R. Pedersen Anne Goto Asger Kristensen Birgitte Bech Christina Krog Madsen Francis Romstad Gert Gregersen Grazyna Perko Jan Veggerby Kristensen Jesper Kjærsig Johannes Wiencke Katarina Green Kristian E. Hansen Ole Clemens Petersen Ole Saunte-Boldt Rasmus Andersen Stephan Christgau Simon Faarup Steen Tofthøj Rasmussen Søren Andersen Torben Elmbæk Jørgensen Jørgen Soetman Klaus Palsbjørn Niels Laursen Ib Bergmann På skoleudvalgets vegne

15 F R A F O R Å R S F E S T E N 15 Ib Bergmann med Hveen/Hesselø Blues Michael Bertelsen... og 25 års nålen til Olaf Kristensen Tillykke med 10 års-nålen til Signe Foverskov

16 16 F R A F O R Å R S F E S T E N Hveen/Hesselø Blues fra det virkelige sejlerliv... Kære nye sejlerelever. Kære festdeltagere. Kære Michael. Jeg har taget ordet, fordi jeg synes det er rimeligt, at de nye elever får et retvisende og nuanceret billede af, hvad de risikerer som elever på sejlerskolen. Og så er det jo er en oplagt mulighed for, at give Michael lidt igen på 2 års ydmygelser, som elev på Sigyn. Men ikke mindst en kærkommen lejlighed til at få motioneret min gamle guitar. Jeg har skrevet lidt dagbog i forløbet, men det ville være for omfattende og afslørende at læse hele værket op her. Derfor har jeg valgt at trække det væsentlige ud og komprimere teksten i en sang. Af hensyn til de nye elever, er jeg er nødt til at fortælle lidt om baggrunden for versene. Sangen starter med en karakteristik af læreren. Allerede efter første sejlaften vidste vi, at læreren i en fjern fortid havde været landkrabbe og væddet med en anden landkrabbe, om at sejle til Anholt. Læreren valgte at tage omvejen omkring sejlerskolen i K.A.S., hvor han blev mønsterelev med kontroversielle tilbøjeligheder. F. eks. tilbragte Michael en nytårsaften med at slibe på Sigyn. Anholt er endnu ikke nået, men så havde han vundet Hveen/Hesselø rundt. Med intelligens og snedig list havde han overhalet alle tumperne og bådmongolerne i idvand. Ven / Hesselø har gennem hele forløbet været referencen. Der er sket så meget på den tur, at man kan undre sig over, at sejladsen er afsluttet. Nu er vi kommet til eleverne. Vi var Michaels første hold, og der blev gået meget seriøst til sagen, med hård disciplin. Der var fem rigtige elever - og så var der Asger - suppleanten - som derfor ikke var rigtigt fuldgyldigt medlem af gruppen. Asger måtte, for at komme med i den faste besætning, acceptere rollen som prügelknabe. Asger fik simpelt hen skylden for alt hvad der gik galt. Af det følgende kan I selv konkludere, om det ikke på en eller anden måde er Asgers skyld, at Michael endnu ikke har været Sjælland Rundt. Jeg citerer fra dagbogen: 17. juni 2004 Læreren skal deltage i Sjælland Rundt. Det er forholdsvis let at manipulere A-klassen til at sejle skibet til Helsingør, hvor starten skal gå. Vi har to erfarne gaster, som skal deltage i Sjælland Rundt, med. De har fået besked på at forholde sig passive. Asger er den. Han har haft 2 fraværsdage forud og har i den anledning været udsat for trusler om ekskludering. Han har bedt om tilgivelse og lovet bod og bedring. Boden var det let at komme ud over. Rigelige forsyninger af mad, slik, sodavand og øl kunne gøre det. Bedring måtte fremtiden vise. Asger kom meget velforberedt, slæbende med diverse forsyninger i to store indkøbsposer og blev noget overrasket, da han bliver mødt af en lodret skideballe fra læreren over sin uduelighed. Hvor er madorglet. Asger havde læst intenst i den blå bog under sit lange influenzafravær, men på intet tidspunkt stødt ind i begrebet madorgel.

17 F R A F O R Å R S F E S T E N 17 Det skulle vise sig at, læreren havde taget fejl. Hans 2 gaster var uduelige og havde ifølge læreren på alle punkter svigtet, og Asger var, i kampens hede, blevet forvekslet med den ene af disse. Her kunne man godt, i et svagt øjeblik få lidt medlidenhed med Asger, men Læreren var meget stresset og ude af kontrol. Vi var ved tidligere lejligheder blevet belært om, at Sjælland rundt er en ultimativ manddomsprøve, og der var sat meget prestige ind på, ikke bare komme rundt, men komme først. Læreren ville bevise, at han er en rigtig mand. Asger har virkelig øvet kommandoer, og vi kommer fint ud af havnen. To elever havde meldt afbud, men med de to uduelige gaster er båden alligevel fyldt. Vinden er øst-nordøstlig og frisk. Kommer således ind fra tværs, og læreren mener vi går skrogfart, som er omkring 7,2 knob. Asger regner på det og mener, vi er i Helsingør inden kl Hvilket læreren mener, er alt for optimistisk og nærmest ude i hampen. Det bliver en rigtig god sejltur med gode, store bølger. Læreren bliver lettere søsyg, men kommer ind i mellem op til overfladen og får øje på Johnnie Rørvig. Det er hans båd, der kommer blæsende der. Men det var ikke Johnnie Rørvig. Episoden gentager sig, og da vi for fjerde gang blev overhalet af denne hr. Rørvig, begyndte vi at tage lærerens søsyge alvorligt. Da vi ca. kl går ind i Helsingør havn sammen med en sejlbåd, står en mand på fordækket af denne og vinker til os. Det er Johnnie Rørvig. Sangen er skrevet i jeg -form, idet Michael jo har skabt indholdet, jeg er blot formidler og har sat det lidt i system. Jeg har valgt en blues, som jo er en musikform, men også en følelse, som den modne mand mærker i kroppen, når han mindes fordums storhed og sejre. Hveen / Hesselø Blues. Tekst: Ib Bergmann. En ode til Michael Bertelsen Et væddemål satte min fremtid på plads- Der er langt til Anholt, når man starter på A-hold i KAS Alt blev sat til side, ikke mere tid til pjat Selv champagnen blev forsaget, på nytårsaftens nat. Mine aftner gik med tovværk og pensum fra den blå. Jeg følte mig kaldet, jeg ville bestå. Og det, der siden fulgte, er meget sjældent set. At nogen indtog lærerrollen med så stor autoritet. Om eleverne kan man sige, de var under gennemsnit, talentløse poder, det var både godt og skidt, men med min store indsigt, var udfordringen klar. Når prøven var bestået, ville man vide, hvem der bar. Men Anholt er derude, der er temmelig meget vand. Og jeg skal jo bevise, at jeg er en rigtig mand Men da jeg endnu ík har klaret et rundt om Sjælland cruise Vil I fortsat høre mig kvæde min Hveen / Hesselø blues.

18 18 N Y T F R A H A V N E N Meddelelser fra havnefogeden april-maj 2006 Ibrugtagning af sommerplads Såfremt du endnu ikke er flyttet tilbage fra din vinterplads, bedes du gøre det omgående, da indehaveren af den plads, du har brugt i vinter, måske skal i vandet i morgen. Hvis din egen sommerplads er optaget af en anden, bør du henvende dig til havnekontoret, og ikke bare benytte nabopladsen. De, som ikke har fået plads endnu, bør henvende sig til havnekontoret og få anvist en gæsteplads. Jeg benytter samtidig lejligheden til at takke vore vintergæster udefra for besøget Grønne skilte/midlertidigt ledige pladser Også i år har vi rigtig mange medlemmer, som ikke har fået fast- eller låneplads. Disse medlemmer vil forfærdelig gerne have gæsteplads på månedsbasis. Hvis du derfor kommer sent i vandet, sejler væk et stykke tid, skal på værft eller på anden måde ikke skal benytte din plads i en uge eller mere, vil vi meget gerne have det at vide. Hvis du meddeler os perioden, vil vi sørge for, at din plads er tom, når du skal benytte den igen. Benyt eventuelt vores skiltevenderservice på hjemmesiden I det hele taget vil vi være meget glade for, at du benytter dit rød/grønne skilt flittigt, især af hensyn til weekendgæsterne. Hvis du mod forventning skulle glemme at vende dit skilt til grønt, skal vi nok gøre det for dig. Det har bare den ulempe, at vi ikke kan skrive returdato på, og at du derfor risikerer, at der ligger en båd på pladsen, når du kommer tilbage. Navn foran på båden. Der er stadig alt for mange, som ikke har navn på båden. Det giver os en del besvær at identificere dem, når vi ronderer. Vi vil i dette forår være meget hidsige for at få dette bragt i orden. Måske så hidsige, at vi kan finde på at nægte både uden navn adgang til havnen. Der er ikke noget krav om at navnet skal anbringes foran, men vi vil blive meget glade hvis du, som supplement, vil anbringe et (lille) skilt med bådens navn ved siden af årsmærket, hvis det ikke allerede er foran. Eventuelt kan vi lave et skilt til dig, men kun, hvis båden er tydeligt mærket med navn agter i forvejen. Renovering af havnens broanlæg I forbindelse med nyforhandling af vores forpagtningsaftale med Københavns Havn A/S (KHAS), indgår der planer om eventuel hovedrenovering af stort set hele havneanlægget. I den forbindelse er der en mulighed for, at bro N4 som er mest medtaget, eventuelt bliver udskiftet med en flydebro med Y-bomme i løbet af foråret/sommeren Det skal i givet fald ses som et forsøg. Hvis forsøget falder tilfredsstillende ud, kan det være, at alle indvendige broer skal udskiftes til flydebroer. Lad det være sagt med det samme, der er intet besluttet på nuværende tidspunkt, men denne meddelelse gives, da vi i givet fald kan risikere at bro N4 bliver udskiftet, inden det næste nummer af klubbladet udkommer. Såfremt N4 skal udskiftes, vil det ske med mindst mulig gene for de berørte bådejere.

19 N Y T F R A H A V N E N 19 Fremtidig renovering vil selvfølgelig ske om vinteren. Så snart vi har en afklaring om renovering, vil planerne blive offentliggjort i detaljer. Havnens strømforsyning På havnens generalforsamling i december 2006, blev der truffet beslutning om, at alle strømstandere til gratisstrøm i løbet af en kort årrække skal udskiftes til betalingsstrøm, dog at jollebroens strømforsyning ikke berøres. Udskiftningen vil ske på den måde, at der først opsættes betalingsstandere på de broer, som enten ikke skal renoveres eller skal renoveres senest. Og i takt med at de indvendige broer bliver renoveret, monteres der betalingsstandere samtidig med renoveringen. Da første trin af renoveringsplanerne forventes at ske i vinteren 2006/2007 på dele af Nordmolen og visse af stikbroerne, er det derfor besluttet, at samtlige strømudtag på Østmolen (som skal benyttes til vinteropbevaring 2006/2007) med stikbroerne Ø3-Ø7, udskiftes i maj måned 2006, ligesom en evt. ny N4 vil blive forsynet med betalingsstrøm. Havnens bestyrelse har endvidere besluttet, at prisen for strøm fra betalingsstandere i sommeren 2006 skal sættes til Kr. 2,00/ Kwh. Toilet-/bundvandstømmeanlæg Svanemøllehavnen (SMH) har indgået en samarbejdsaftale med Københavns Havn A/S (KHAS) gående ud på, at KHAS har købt og opstillet et toilettømmeanlæg på Lautrupkaj (kaj 428) lige før adgangen til Østmolen. SMH forestår den daglige drift og vedligehold af anlægget, som vil være frit tilgængeligt for alle sejlere i Københavnsområdet, samt for gæstesejlere, som har betalt gæstelejeafgift. Anlægget er opstillet og idriftsættes i løbet af foråret Anlægget er beregnet til selvbetjening, men SMH hjælper gerne i tvivlssituationer. Brug det flittigt. Jeg gør opmærksom på, at oliesugeren ikke er beregnet til udskiftning af motorolie, men alene er beregnet til opsugning af olieholdigt bundvand. Jeg ønsker alle en rigtig god sejlsæson. Med venlig hilsen Mogens Poulsen ALT UNDER ET TAG APS Birgitte og Nina i højt humør Der hygges Tømrer og Snedkermester Hans Larsen på Flakfortet i fuld Bellahøjvej sol Vanløse Tlf

20 20 K. A. S. Velkommen til... Anni Bundesen Philippe Houdet Luca Bastholm Thomas Ø. Wittendorff Mette Ramsgaard Thomsen Thorbjørn Skovbye Kim Schmidt Troels Molzen Lene Hansen Rasmus Dibbern Mads Jensen Kristoffer Buch Martin Thomas W.Jeppesen Lene Juncker-Jensen Sophie Schaller Thomas Beckett Mogens Østergaard Nielsen Anders Burild Morten Friis Ask Emil Skovgaard Mikkel Anthonisen Roberto Evoli Erna Tidmand Ralf Heinemann Lotte Frederiksen Karen Helene Havrehed Ionee L.Skovgaard Hoaran Kirsten Winding Sune Johansson Mette Svendsen Peter Grønne Andreas I.Bramsen Stewart Smith Jakob Lundsteen Jesper Bagger Peter Weitemeyer Lærke Sofie Bonke Søren Rasmussen Redaktionen ønsker GOD VIND! Sommersejlads i skolebåde Igen I år vil vi tilbyde elever på sejlerskolen at komme lidt ud og træne i skolebådene i Juli måned. Formålet er dels at møde andre elever og lærere og dels at forbedre de færdigheder vi træner på sejlerskolen. Vi regner med at kunne afsætte mindst en gaffelrigger til formålet og muligvis også en spækhugger en gang imellem. Forudsætningen er naturligvis at bådene ikke er lejet ud til sommertogt. Lærere og førere kan reservere en skolebåd til en aftenssejlads ved at henvende sig til undertegnede, som vedligeholder en liste over hvornår der sejles. Betingelsen er at der dels undervises og at båden er åben for de fremmødte elever. Ligeledes hører jeg gerne fra elever om hvornår de påtænker at komme hvis der undervises. Sejladserne vil starte kl 18, hvor førerne på de både, hvor de har tilmeldt sig, fordeler de fremmødte imellem sig og afholder hvad der svarer til en almindelig skoleaften. En oversigt over hvornår der sejles vil kunne ses på hjemmesiden hvor man også kan hente yderligere information om sejladserne Med ønske om lune sommeraftener og solskin ombord Kurt Fog Pedersen

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 1 Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 Formand Ole Meredin Petersen: Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes de klubmedlemmer som afgik

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere