Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:"

Transkript

1 Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR:

2 Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder praktikvirksomheden i samarbejde med eleven en praktikerklæring til elev og skole. Brug af denne praktiklogbog sikre, at bekendtgørelsens krav opfyldes. Derudover er det også en god idé med en praktiklogbog. Dels giver det mulighed for at virksomhed og elev tænker over, hvad der er lært i den seneste praktikperiode og have en dialog om det. Dernæst giver det mulighed for at informerer skolen om elevens niveau og om der er særlige forhold som skolen skal være opmærksomme på og dermed give skolen mulighed for at give en undervisning som passer bedst muligt til den enkelte elev, herunder aktiviteter som ikke udføres i praktikvirksomheden. Endelig har skolen mulighed for at komme med anbefalinger til virksomheden på aktiviteter som eleven kan have særlig fokus på i den næste praktikperiode. Praktiklogbogen giver dokumentation for elevens udviklingen undervejs og kan tjene som dokumentation, når læretiden er overstået. Hvad består praktiklogbogen af? Der er fire forskellige skemaer i praktiklogbogen: Praktiklog Der er fem ensartet skemaer, hvor et nyt skema skal udfyldes ved afslutningen af hver praktikperiode. Elevens aktivitetsoversigt side 13 et skema som løbende i læretiden skal udfyldes, når eleven har rimelig fortrolighed med at udføre en aktivitet. Skolens anbefalinger Der er fire ensartet skemaer som skolen udfylder efter afslutningen af et skoleophold i hovedforløbet. Afsluttende praktikerklæring side 14 - et skema som virksomheden udfylder inden svendeprøven Hvordan praktiklog? Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et praktiklog skema i denne logbog, og logbogen skal eleven medbringe på skolen til skoleopholdets start. På skolen vil skemaet blive gennemgået sammen med kontaktlæreren. Skemaet udfyldes ved, at der sættes et kryds ved hver emne ud for det niveau som eleven har opnået jo længere mod højre jo mere har eleven lært. Der er disse fem kategorier vælg den kategori som passer bedst til elevens niveau. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Niveau 4: Niveau 5: Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Vi anbefaler at udfyldelse af skemaet sker i dialog mellem elev og virksomhed. 2

3 Hvordan elevens aktivitetsoversigt? Aktivitetsoversigten på side 13 skal udfyldes løbende i læretiden, når eleven i rimeligt omfang kan udføre den enkelte aktivitet selvstændigt. Aktivitetsoversigten giver mulighed for at skabe overblik over, hvad eleven har arbejdet med i løbet af læretiden, og hvad der er behov for at eleven får mulighed for at arbejde med. Der kan være aktiviteter, som praktikvirksomheden ikke har mulighed for, at eleven udfører. Skolen er derfor opmærksom på dette i forbindelse med elevens ophold på skolen. Hvordan skolens anbefalinger? Ved afslutning af et skoleophold i hovedforløbet kan skolens faglærere komme med anbefalinger til hvad elev og virksomhed skal have særlig fokus på i den kommende praktikperiode. Dette kan være aktiviteter som skolen vurderer, at eleven kan have særlig behov for at arbejde mere med eller aktiviteter som det vil være fornuftigt at have prøvet inden næste skoleophold. Hvordan bruges praktik logbogen af andre? Ud over at give overblik til elev, virksomhed og skole og være et værktøj til kommunikation mellem elev, virksomhed og skole, så bliver praktiklog bogen også anvendt af det lokale uddannelsesudvalg og Glarmesterfagets faglige udvalg. Det lokale uddannelsesudvalg kan forlange at få logbogen til gennemsyn for at vurderer om uddannelsen gennemføres tilfredsstilende. Glarmesterfagets faglig udvalg vil bruge praktiklogbogen, hvis der i løbet af læretiden opstår problemer mellem virksomhed og elev, hvor det faglige udvalg inddrages. Desuden ønsker det faglig udvalg, at praktiklogbogen er til stede ved svendeprøveafvikling og bedømmelse. Hvis ansvar? Det er virksomhedens ansvar, at praktiklog, elevens aktivitetsoversigt og den afsluttende praktikerklæring udfyldes. Det er elevens ansvar, at praktiklogbogen medbringes på hvert skoleophold og bringes hjem i virksomheden igen efter skoleopholdet. Det er skolens ansvar at gennemgå praktiklog og elevens aktivitetsoversigt med eleven inden for 2 uger efter starten på hvert skoleophold samt komme med eventuelle anbefalinger i skolens anbefalinger ved afslutningen af hvert skoleophold. Vi anbefaler, at praktiklogbogen opbevares i virksomheden på et sted som både virksomhed og elev har adgang til i løbet af praktikperioderne. Under skoleopholdene opbevares praktiklogbogen hos elevens kontaktlærer. 3

4 Praktiklog for praktiktid mellem grundforløb og 1. hovedforløb Praktikmål Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Produktion af facadeelement Montage glas - facade Montage glas - interiør Montage døre/vinduer Montage facadeelement Produktion tagelementer Montage glastage Udføre reparationer/renoveringer og efterservice Kommentarer: Underskrift - virksomhed Underskrift - elev _ Underskrift - skole 4

5 Skolens anbefalinger for praktikperioden efter 1. hovedforløb Neden for afkrydser skolen de forhold som skolen særligt anbefaler, at eleven arbejder med frem til næste skoleophold Skære glas Skære lamineret glas Grane glas Slibning/ polering af glas Skære runde huller Bore i glas Samling af alu dreje/kipvindue½ Underskrift kontaktlærer: Montage af glastage Montage af glas/plade i profiler Måle spænding Montering af automatik Opmåling og beregning ved indramning Opskære indramningslister Samle rammer Passepartout Samle indramninger Opspænding på blændramme Vejlede kunder Produktion af facadelement Montage af glas/plade i facadeprofiler Montage af glas - facade Kitning I beslag Reparation af blyrude Montage af glas - interiør Spejle Montage af døre/vinduer Montage døre/vindue karme Fuge Montage af tagvindue Inddækning af tagvindue Montering af alu dreje/kip vindue Montering af låse Montering af dørpumper Montage af facadeelement Fugearbejde Montage af facadelement Produktion af tagelement Montering i gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparation Brug af værnemidler Opstilling af facadestillads Nedtagning af facadestillads Brug af bomlift og saxlift Brug af arbejdsplatforme Opsætning / nedtagning af facadestillads Opsætning af hegn/skur/container Arbejde med adgangsveje Oprydning af byggeplads Måltagning Nivellering Afsætning Beregning af mængder Beregning af effekt Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Opmåling af materialer Bestilling af materialer Modtage materialer Fordele materialer Kvalitetssikring Planlægning af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Udarbejdelse af tidsplan Akkordafregning Dialog om produktvalg Dialog ved aflevering Mersalg Reklamationshåndtering Udføre reparationer/renovering og efterservice Fejlfinding Tilstandsvurdering Finde produktalternativer Foretage udskiftninger Arbejdsområde Nybyggeri Renovering/restaurering Ombygning/tilbygning Spjældarbejde Reparationsarbejde 5

6 Praktiklog for praktiktid mellem 1. hovedforløb og 2. hovedforløb Praktikmål Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Produktion af facadeelement Montage glas - facade Montage glas - interiør Montage døre/vinduer Montage facadeelement Produktion tagelementer Montage glastage Udføre reparationer/renoveringer og efterservice Kommentarer: Underskrift - virksomhed Underskrift - elev 6 _ Underskrift - skole

7 Skolens anbefalinger for praktikperioden efter 2. hovedforløb Neden for afkrydser skolen de forhold som skolen særligt anbefaler, at eleven arbejder med frem til næste skoleophold Skære glas Skære lamineret glas Grane glas Slibning/ polering af glas Skære runde huller Bore i glas Samling af alu dreje/kipvindue Underskrift kontaktlærer: Montage af glastage Montage af glas/plade i profiler Måle spænding Montering af automatik Opmåling og beregning ved indramning Opskære indramningslister Samle rammer Passepartout Samle indramninger Opspænding på blændramme Vejlede kunder Produktion af facadelement Montage af glas/plade i facadeprofiler Montage af glas - facade Kitning I beslag Reparation af blyrude Montage af glas - interiør Spejle Montage af døre/vinduer Montage døre/vindue karme Fuge Montage af tagvindue Inddækning af tagvindue Montering af alu dreje/kip vindue Montering af låse Montering af dørpumper Montage af facadeelement Fugearbejde Montage af facadelement Produktion af tagelement Montering i gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparation Brug af værnemidler Opstilling af facadestillads Nedtagning af facadestillads Brug af bomlift og saxlift Brug af arbejdsplatforme Opsætning / nedtagning af facadestillads Opsætning af hegn/skur/container Arbejde med adgangsveje Oprydning af byggeplads Måltagning Nivellering Afsætning Beregning af mængder Beregning af effekt Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Opmåling af materialer Bestilling af materialer Modtage materialer Fordele materialer Kvalitetssikring Planlægning af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Udarbejdelse af tidsplan Akkordafregning Dialog om produktvalg Dialog ved aflevering Mersalg Reklamationshåndtering Udføre reparationer/renovering og efterservice Fejlfinding Tilstandsvurdering Finde produktalternativer Foretage udskiftninger Arbejdsområde Nybyggeri Renovering/restaurering Ombygning/tilbygning Spjældarbejde Reparationsarbejde 7

8 Praktiklog for praktiktid mellem 2. hovedforløb og 3. hovedforløb Praktikmål Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Produktion af facadeelement Montage glas - facade Montage glas - interiør Montage døre/vinduer Montage facadeelement Produktion tagelementer Montage glastage Udføre reparationer/renoveringer og efterservice Kommentarer: Underskrift - virksomhed Underskrift - elev 8 _ Underskrift - skole

9 Skolens anbefalinger for praktikperioden efter 3. hovedforløb Neden for afkrydser skolen de forhold som skolen særligt anbefaler, at eleven arbejder med frem til næste skoleophold Skære glas Skære lamineret glas Grane glas Slibning/ polering af glas Skære runde huller Bore i glas Samling af alu dreje/kipvindue Underskrift kontaktlærer: Montage af glastage Montage af glas/plade i profiler Måle spænding Montering af automatik Opmåling og beregning ved indramning Opskære indramningslister Samle rammer Passepartout Samle indramninger Opspænding på blændramme Vejlede kunder Produktion af facadelement Montage af glas/plade i facadeprofiler Montage af glas - facade Kitning I beslag Reparation af blyrude Montage af glas - interiør Spejle Montage af døre/vinduer Montage døre/vindue karme Fuge Montage af tagvindue Inddækning af tagvindue Montering af alu dreje/kip vindue Montering af låse Montering af dørpumper Montage af facadeelement Fugearbejde Montage af facadelement Produktion af tagelement Montering i gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparation Brug af værnemidler Opstilling af facadestillads Nedtagning af facadestillads Brug af bomlift og saxlift Brug af arbejdsplatforme Opsætning / nedtagning af facadestillads Opsætning af hegn/skur/container Arbejde med adgangsveje Oprydning af byggeplads Måltagning Nivellering Afsætning Beregning af mængder Beregning af effekt Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Opmåling af materialer Bestilling af materialer Modtage materialer Fordele materialer Kvalitetssikring Planlægning af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Udarbejdelse af tidsplan Akkordafregning Dialog om produktvalg Dialog ved aflevering Mersalg Reklamationshåndtering Udføre reparationer/renovering og efterservice Fejlfinding Tilstandsvurdering Finde produktalternativer Foretage udskiftninger Arbejdsområde Nybyggeri Renovering/restaurering Ombygning/tilbygning Spjældarbejde Reparationsarbejde 9

10 Praktiklog for praktiktid mellem 3. hovedforløb og 4. hovedforløb Praktikmål Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Produktion af facadeelement Montage glas - facade Montage glas - interiør Montage døre/vinduer Montage facadeelement Produktion tagelementer Montage glastage Udføre reparationer/renoveringer og efterservice Kommentarer: Underskrift - virksomhed Underskrift - elev 10 _ Underskrift - skole

11 Skolens anbefalinger for praktikperioden efter 4. hovedforløb Neden for afkrydser skolen de forhold som skolen særligt anbefaler, at eleven arbejder med frem til næste skoleophold Skære glas Skære lamineret glas Grane glas Slibning/ polering af glas Skære runde huller Bore i glas Samling af alu dreje/kipvindue Underskrift kontaktlærer: Montage af glastage Montage af glas/plade i profiler Måle spænding Montering af automatik Opmåling og beregning ved indramning Opskære indramningslister Samle rammer Passepartout Samle indramninger Opspænding på blændramme Vejlede kunder Produktion af facadelement Montage af glas/plade i facadeprofiler Montage af glas - facade Kitning I beslag Reparation af blyrude Montage af glas - interiør Spejle Montage af døre/vinduer Montage døre/vindue karme Fuge Montage af tagvindue Inddækning af tagvindue Montering af alu dreje/kip vindue Montering af låse Montering af dørpumper Montage af facadeelement Fugearbejde Montage af facadelement Produktion af tagelement Montering i gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparation Brug af værnemidler Opstilling af facadestillads Nedtagning af facadestillads Brug af bomlift og saxlift Brug af arbejdsplatforme Opsætning / nedtagning af facadestillads Opsætning af hegn/skur/container Arbejde med adgangsveje Oprydning af byggeplads Måltagning Nivellering Afsætning Beregning af mængder Beregning af effekt Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Opmåling af materialer Bestilling af materialer Modtage materialer Fordele materialer Kvalitetssikring Planlægning af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Udarbejdelse af tidsplan Akkordafregning Dialog om produktvalg Dialog ved aflevering Mersalg Reklamationshåndtering Udføre reparationer/renovering og efterservice Fejlfinding Tilstandsvurdering Finde produktalternativer Foretage udskiftninger Arbejdsområde Nybyggeri Renovering/restaurering Ombygning/tilbygning Spjældarbejde Reparationsarbejde 11

12 Praktiklog for praktiktid mellem 4. hovedforløb og 5. hovedforløb Praktikmål Eleven har ikke arbejdet med opgaven endnu Eleven kan arbejde med opgaven under vejledning Eleven kan i samarbejde med andre deltage i Eleven kan på egen hånd udføre opgaven i tilfredsstillende kvalitet Eleven er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og Produktion af facadeelement Montage glas - facade Montage glas - interiør Montage døre/vinduer Montage facadeelement Produktion tagelementer Montage glastage Udføre reparationer/renoveringer og efterservice Kommentarer: Underskrift - virksomhed Underskrift - elev 12 _ Underskrift - skole

13 Elevens aktivitetsoversigt Afkrydses efterhånden som eleven har rimelig fortrolighed med den enkelte aktivitet Skære glas Skære lamineret glas Grane glas Slibning/ polering af glas Skære runde huller Bore i glas Samling af alu dreje/kipvindue Montage af glastage Montage af glas/plade i profiler Måle spænding Montering af automatik Opmåling og beregning ved indramning Opskære indramningslister Samle rammer Passepartout Samle indramninger Opspænding på blændramme Vejlede kunder Produktion af facadelement Montage af glas/plade i facadeprofiler Montage af glas - facade Kitning I beslag Reparation af blyrude Montage af glas - interiør Spejle Montage af døre/vinduer Montage døre/vindue karme Fuge Montage af tagvindue Inddækning af tagvindue Montering af alu dreje/kip vindue Montering af låse Montering af dørpumper Montage af facadeelement Fugearbejde Montage af facadelement Produktion af tagelement Montering i gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparation Brug af værnemidler Opstilling af facadestillads Nedtagning af facadestillads Brug af bomlift og saxlift Brug af arbejdsplatforme Opsætning / nedtagning af facadestillads Opsætning af hegn/skur/container Arbejde med adgangsveje Oprydning af byggeplads Måltagning Nivellering Afsætning Beregning af mængder Beregning af effekt Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Opmåling af materialer Bestilling af materialer Modtage materialer Fordele materialer Kvalitetssikring Planlægning af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Udarbejdelse af tidsplan Akkordafregning Dialog om produktvalg Dialog ved aflevering Mersalg Reklamationshåndtering Udføre reparationer/renovering og efterservice Fejlfinding Tilstandsvurdering Finde produktalternativer Foretage udskiftninger Arbejdsområde Nybyggeri Renovering/restaurering Ombygning/tilbygning Spjældarbejde Reparationsarbejde 13

14 Afsluttende praktikerklæring - Glarmester Indsendes til faglig udvalg inden eleven afslutter sin uddannelse. UDFYLDES AF VIRKSOMHEDEN Virksomhedens navn: Adresse: Postnr., og by: Telefonnr.: Virksomheden er medlem af: Glarmesterlauget Anden (hvilken?) Ingen organisation Elevens efternavn: Fornavn(e):_ CPR-nr.: NB: Husk alle 10 cifre Eleven har gennemført uddannelsen med Speciale Alubygger Speciale Glarmester Uddannelsens startdato: / Uddannelsens slutdato: / Det attesteres herved, at ovennævnte har gennemført de praktikophold, der hører til glarmesteruddannelsen samt opfyldt gældende kompetencemål. Virksomheden skal underskrive for dokumentation af uddannelsestiden. Dato: Virksomhedens underskrift: 14

15 Notaer: 15

16 Øvrige oplysninger om elevens uddannelse Elever og virksomheder er altid velkomne til at kontakte Glarmesterfagets faglig udvalg med spørgsmål i forbindelse med uddannelsen. Ligeledes kan der findes oplysninger på internetsiden blivglarmester.dk eksempelvis kan der hentes et erstatningseksemplar af denne praktiklogbog på internetsiden. Glarmesterfagets faglige udvalg Gothersgade 160, 2.th Købehavn K Telefon Telefax juni

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

STENHUGGER og Stenindustriarbejder

STENHUGGER og Stenindustriarbejder STENHUGGER og Stenindustriarbejder PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG

TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på isoleringsfaget Det faglige udvalg for

Læs mere

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på hovedforløbet for tagdækker

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Praktikerklæring for specialet skibsmontør

Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den indeholder en liste over de praktikmål, eleven skal nå gennem praktiktiden

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG. GREENKEEPER-, GROUNDSMAN og ASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG. GREENKEEPER-, GROUNDSMAN og ASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG GREENKEEPER-, GROUNDSMAN og ASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på Greenkeeper- og Groundsmanuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

BYGNINGSSTRUKTØR PRAKTIK LOGBOG. Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

BYGNINGSSTRUKTØR PRAKTIK LOGBOG. Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: BYGNINGSSTRUKTØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på hovedforløbet for

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på hovedforløbet for tagdækker

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING Praktikperioden før grundforløbet H Praktikperioden mellem grundforløbet og 1. hovedforløb Praktikperioden mellem 1. hovedforløb og 2. hovedforløb Praktikperioden mellem 2. hovedforløb og 3. hovedforløb

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode.

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode. 1 uddannelsesplan for mediegrafiker-elev: Virksomheden: Uddannelsesansvarlig: Uddannelsens start: Slut: planlægning af praktikperioder produktionsområde 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for vognmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Portfolio. Hvad er portfolio. Fire eksempler. Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer

Portfolio. Hvad er portfolio. Fire eksempler. Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer Portfolio Hvad er portfolio Fire eksempler Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer Dialog i grupper om anvendelse af portfolio - Opsamling til Idé bank 1 En portfolio i undervisning / praktikoplæring

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Entreprenørværktøj og maskiner Vi arbejder med mindre entreprenørværktøj og maskiner, ex pladevibrator, stenklipper,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Glarmester Glarmester- Speciale glas NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER Stefan Broby Larsen (Stl) GODKENDTE KOMPETENCER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om ingeniørpraktik

Aftale om ingeniørpraktik Aftale om ingeniørpraktik Mellem Institution Adresse: Postnr.: By: Land: Kontaktperson: Institut: Og Studerende CPR-nr: Adresse: Postnr.: Land: By: Nationalitet: Uddannelse: Arbejdstid Den normale arbejdstid

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere