Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret"

Transkript

1 Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no Tel Fax Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg-gruppens resultat af primær drift steg 12% til 5,0 mia. kr. for 1. halvår af 2010, og øgede salgs- og markedsføringsinvesteringer medførte, at Gruppen vandt markedsandele i store dele af forretningen. Der er fortsat fokus på at styrke rentabiliteten, og Gruppen opnåede en væsentlig forbedring af overskudsgraden på 210bp til 17,2%. Ølvolumen faldt 2% til 55,8 mio. hl med et organisk volumenfald på 3%. Eksklusive effekten af lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal var den estimerede organiske udvikling i volumen -1% i 1. halvår af I Asien fortsatte den meget kraftige vækst med tocifrede procenttal. I Nord- og Vesteuropa var der en svag organisk volumenvækst. I den østeuropæiske region eksklusive Rusland var der tocifret organisk vækst. I Rusland faldt volumen primært som følge af lagernedbringelsen i 1. kvartal og et generelt fald i markedet i forlængelse af afgiftsforhøjelsen på 200%. Den organiske udvikling i Gruppens ølvolumen var flad i 2. kvartal. I Nord- og Vesteuropa blev markedsandelen generelt øget efter en række år med uændrede markedsandele. I Østeuropa sås en markant forøgelse af markedsandele, og den russiske markedsandel blev gradvist øget til 40,1% i Q2 fra 39,1% i Q1. Asien oplevede igen en signifikant stigning i markedsandele. Dette skyldtes øgede investeringer i varemærker, produktlanceringer samt fortsatte Value Management-tiltag. Det russiske ølmarked faldt 9% i 1. halvår som følge af væsentlige prisstigninger i forlængelse af de højere afgifter. På baggrund af den forbedrede makroøkonomi og en lidt bedre forbrugertillid forventer Carlsberg nu, at det russiske marked falder med et højt encifret procenttal i 2010 (tidligere forventet et lavt tocifret procentfald). Nettoomsætningen faldt 2% til 28,9 mia. kr. (29,4 mia. kr. i 2009) med en organisk udvikling på -4%. Pris/mixeffekten var flad. Nettoomsætningen i 2. kvartal steg 2% til 18,0 mia. kr. (17,6 mia. kr. i 2009) med en organisk udvikling på -3%. Resultat af primær drift steg 12% til mio. kr. (4.443 mio. kr. i 2009) med en organisk vækst på 3% for drikkevareaktiviteterne. Valutakursudviklingen havde en positiv effekt på 8%, hvilket især skyldes den fortsatte styrkelse af den russiske Rubel. Resultat af primær drift for 2. kvartal var mio. kr. (3.655 mio. kr. i 2009) med en organisk vækst på 7% for drikkevareaktiviteterne. Asien leverede høj organisk vækst i resultat af primær drift igennem

2 Side 2 af 31 hele halvåret, og Nord- og Vesteuropa kunne notere en organisk vækst i resultat af primær drift på 21%. I Østeuropa faldt det organiske resultat af primær drift i 1. halvår, men 2. kvartal viste dog en forbedring i forhold til det svage 1. kvartal, der var påvirket af den russiske lagernedbringelse. Nettoresultatet var mio. kr. (1.728 mio. kr. i 2009). I nettoresultatet indgår en ikkekontant, ikke-skattepligtig indtægt under særlige poster på 390 mio. kr. relateret til ny regnskabsmæssig behandling af køb af virksomheder. Denne indtægt blev bogført i 1. kvartal. Eksklusive denne engangsindtægt steg nettoresultatet 57%. Den frie pengestrøm var mio. kr. (4.100 mio. kr. i 2009), og den nettorentebærende gæld var 35,3 mia. kr. (40,8 mia. kr. ultimo 1. halvår 2009). Ændringen i driftskapital var planlagt og afspejler ledelsens fokus på igennem hele året at nedbringe den gennemsnitlige driftskapital. Som følge af en mere positiv rubelkurs og en mindre negativ udvikling på det russiske marked end tidligere forventet opjusterer Carlsberg forventningerne til helåret: Resultat af primær drift forventes nu at blive ca. 10 mia. kr. mod tidligere forventning om et resultat på niveau med det rapporterede for Væksten i årets nettoresultat forventes nu at blive omkring 40% mod tidligere forventning om over 20% (begge eksklusive engangsindtægten på 390 mio. kr. relateret til køb af virksomheder indregnet under særlige poster). Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: Gruppen leverede flotte resultater i 1. halvår på trods af et udfordrende forbrugsmønster. Vi opnåede højere overskudsgrader i alle tre regioner i halvåret, hvilket viser, at vi er på rette spor med hensyn til at nå vores målsætninger for overskudsgrad på mellemlangt sigt. Vi vil fortsat bestræbe os på at finde den rette balance mellem vores planer om at øge effektivitet og overskudsgrader og vores ambitioner om at øge toplinjevæksten. I løbet af 2010 har vi gennemført en række vellykkede tiltag, som vil bidrage til at styrke vores markedspositioner på tværs af alle tre regioner. Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på. Kontaktpersoner: Investor Relations: Peter Kondrup, Media Relations: Jens Bekke,

3 Page 3 of 31 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Total salgsvolumen (mio. hl) Øl 40,4 37,8 66,1 62,9 137,0 Øvrige drikkevarer 6,2 6,2 10,7 10,8 22,2 Pro rata volumen (mio. hl) Øl 34,8 34,3 55,8 56,9 116,0 Øvrige drikkevarer 5,3 5,6 9,2 9,7 19,8 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 23,6 20,7 17,2 15,1 15,8 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % - - 8,7 7,3 8,2 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % ,5 40,9 44,2 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x - - 0,5 0,7 0,6 Rentedækning x - - 6,1 3,1 3,1 Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) DKK 17,2 12,7 20,3 11,3 23,6 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) DKK 31,8 40,6 31,1 39,1 89,3 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) DKK 19,6 33,9 16,0 26,9 69,1 Aktiekurs (B-aktier) DKK Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier)

4 Side 4 af 31 FORRETNINGSUDVIKLING Mio. kr 2009 Organisk Ændring Akkv., netto Valuta 2010 Ændring Rapporteret 2. kvt. Ølvolumen (mio. hl) 34,3 0% 1% 34,8 1% Nettoomsætning % -1% 6% % Resultat af primær drift % 0% 9% % Overskudsgrad (%) 20,7 23,6 290bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 56,9-3% 1% 55,8-2% Nettoomsætning % -2% 4% % Resultat af primær drift % 0% 8% % Overskudsgrad (%) 15,1 17,2 210bp Gruppen leverede stærke resultater for 1. halvår med en kraftig forbedring af overskudsgraden og øgede markedsandele i størstedelen af forretningen. Gruppens organiske ølvolumen faldt 3%. Inklusive akkvisitioner faldt ølvolumen 2% til 55,8 mio. hl (56,9 mio. hl i 2009). Selv om Asien og Nord- og Vesteuropa leverede organisk volumenvækst, blev dette mere end opvejet af volumenfaldet i Østeuropa, som hovedsagelig skyldes de prisstigninger, der er blevet gennemført som følge af den russiske afgiftsforhøjelse i januar, og lagernedbringelsen i 1. kvartal efter lageropbygningen hos distributørerne i 4. kvartal Justeret for effekten af den russiske lagernedbringelse på ca. 1,5 mio. hl ville det estimerede organiske fald i ølvolumen have været 1% i 1. halvår. Udviklingen i organisk ølvolumen i 2. kvartal var flad, eftersom den kraftige vækst i Asien blev opvejet af et svagt fald i Østeuropa. Gruppens pro rata-volumen af andre drikkevarer i 1. halvår var 9,2 mio. hl (9,7 mio. hl i 2009). Som følge heraf faldt totalvolumen af drikkevarer organisk med 4% (-1% i 2. kvartal). I 1. halvår lancerede Gruppen en række nye produkter og produktvarianter på markederne i alle tre regioner. Som eksempler kan nævnes lanceringen af Tuborg Lime Cut i Norden, adskillige nye varemærker under Baltika-mærket i Rusland, lancering af Eve på markeder i alle tre regioner samt en række relanceringer og varianter af eksisterende produkter på markeder i Asien som Vietnam og Kina. Med henblik på at støtte Gruppens væsentligste varemærker og nye produkter og i overensstemmelse med Gruppens ambitioner om at øge markedsandele målt i både volumen og værdi steg markedsføringsomkostningerne organisk med tocifrede procenttal. Nettoomsætningen faldt 2% til mio. kr. ( mio. kr. i 2009) med en organisk udvikling på -4% (bestående af en samlet volumenudvikling på -4% og flad pris/mix), en valutaeffekt på 4% og en akkvisitionseffekt, netto på -2%. Produktionsomkostningerne pr. hl faldt i alle tre regioner som følge af produktivitetsforbedringer og lavere råvarepriser. Som følge heraf steg det organiske bruttoresultat pr. hl ca. 5%. Driftsomkostningerne faldt 3% organisk på trods af de øgede markedsføringsomkostninger.

5 Side 5 af 31 Gruppens resultat af primær drift steg 12% til mio. kr. (4.443 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst var 4%, valutaeffekten var 8%, og der var ingen nettoeffekt af akkvisitioner. Eftersom lagernedbringelsen i Rusland fandt sted i 1. kvartal, forbedredes indtjeningen i den østeuropæiske region i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Væksten i resultat af primær drift var 16% (7% organisk vækst) i 2. kvartal. Den frie pengestrøm var mio. kr. (4.100 mio. kr. i 2009). Faldet skyldes hovedsagelig en meget begrænset effekt fra driftskapitalforskydningen i år i forhold til den væsentlige, positive likviditetseffekt i 2009 samt kontantudbetalinger i forbindelse med akkvisitioner i den asiatiske region. I juni indgik Carlsberg en betinget aftale om forhøjelse af Gruppens ejerandel i Chongqing Brewery Co. Ltd fra 17,46% til 29,71%. Øgede forventninger til indtjeningen i 2010 Da en række valutaer, især den russiske Rubel, har udviklet sig mere gunstigt end tidligere antaget, og da det russiske marked forventes at opleve et mindre fald end tidligere forventet, opjusterer Carlsberg forventningerne til helåret. De væsentligste forudsætninger for forventningerne til 2010 er: Et lille fald på de nord- og vesteuropæiske markeder Et højt encifret procentfald på det russiske marked (tidligere "et lavt tocifret procentfald") Fortsat markedsvækst i Asien Øgede investeringer i varemærker og markedsføring i salgskanaler for at øge markedsandele såvel i værdi som volumen Fortsat implementering af drifts- og balanceeffektivitetsforbedringer En gennemsnitlig EUR/RUB-kurs på 40 (tidligere 44) På baggrund af disse forudsætninger er Carlsbergs forventninger til 2010: Resultat af primær drift på omkring 10 mia. kr. (tidligere "resultat af primær drift på niveau med det rapporterede for 2009") Vækst i nettoresultat på omkring 40% (tidligere "over 20%"), eksklusive engangsindtægten på 390 mio. kr. relateret til køb af virksomheder indregnet under særlige poster og i nettoresultatet

6 Side 6 af 31 NORD- OG VESTEUROPA Mio. kr 2009 Organisk Ændring Akkv., netto Valuta 2010 Ændring Rapporteret 2. kvt. Ølvolumen (mio. hl) 15,0 0% -3% 14,6-3% Nettoomsætning % -3% 2% % Resultat af primær drift % -1% 3% % Overskudsgrad (%) 16,3 18,5 220bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 24,7 1% -3% 24,3-2% Nettoomsætning % -3% 3% % Resultat af primær drift % -2% 3% % Overskudsgrad (%) 10,5 13,1 260bp Forbrugsmønstret er fortsat udfordrende i Nord- og Vesteuropa, og det estimerede fald i det samlede ølmarked var 1%, hvilket er en forbedring i forhold til Der er fortsat store udsving markederne imellem. For regionen som helhed vandt Carlsberg markedsandele målt i både volumen og værdi. Stigningen i markedsandele var især markant i Storbritannien, Polen, Sydøsteuropa og Norge. Som følge af påskens placering i 2010 var den organiske ølvolumen flad i 2. kvartal, men steg 1% for halvåret som helhed. Som følge af porteføljeoptimering inden for andre drikkevarer på visse markeder var der en organisk udvikling på -1% (-2% i 2. kvartal) i den samlede volumen (inklusive produkter uden for ølkategorien). Udviklingen i rapporteret ølvolumen var -2% som følge af salget af Braunschweig-bryggeriet i Storbritannien og Polen var de væsentligste bidragydere til den organiske volumenvækst. Volumenerne i 2. kvartal var negativt påvirket af strejker i Danmark og Finland samt af salget op til påske, som i år var i 1. kvartal. Der blev iværksat en række væsentlige tiltag på tværs af regionen for at styrke væksten i markedsandele og varemærkepositioner, herunder lancering af produkter som Tuborg Lime Cut i Danmark og Norge samt Kronenbourg Sélection des Brasseurs i Frankrig. LAV blev relanceret i Serbien. Eksisterende varemærker blev lanceret på nye markeder, herunder Tuborg i de baltiske lande, Kronenbourg 1664 i Finland og Norge, Somersby i Finland og Kroatien og Eve i Kroatien. En række smagsvarianter af Somersby blev lanceret på allerede etablerede markeder i Norden. Ud over produktlanceringer blev der på tværs af markederne i regionen aktiveret en række events og salgsfremstød relateret til fodbold-vm, musik og sommer. Disse aktiviteter var tilpasset de enkelte salgskanaler under anvendelse af Gruppens Value Management-principper. Udviklingen i den organiske nettoomsætning var -2% (-4% i 2. kvartal) med en rapporteret udvikling på -2% til mio. kr. ( mio. kr. i 2009). Den primære årsag til forskellen i udviklingen mellem den organiske nettoomsætning og den organiske ølvolumen er lavere voluminer for andre drikkevarer som følge af porteføljeoptimeringen. Nettoomsætningen for øl var flad (volumen +1%, flad pris/mix, valuta +2% og akkvisitioner, netto -3%). På de fleste

7 Side 7 af 31 markeder var der en svagt positiv priseffekt. Det negative mix skyldtes hovedsageligt landemix og i mindre grad skiftet fra on-trade til off-trade. Der er fortsat fremgang i forretningen i Storbritannien, og markedsandelen steg i 1. halvår til 16,2% (+180bp) med stigninger både inden for on-trade og off-trade. Gruppens volumen i Storbritannien steg med et lavt tocifret procenttal. Markedet faldt ca. 1% efter en meget stærk juni måned, der var positivt påvirket af fodbold-vm. Det franske marked faldt ca. 2% i 1. halvår. Gruppen stabiliserede sine markedsandele for sine fokus varemærker (Kronenbourg og Kronenbourg 1664), mens den samlede markedsandel som planlagt faldt lidt som følge af den lavere prioritering af Gruppens lavere prissatte varemærke, Kanterbrau. Den kommercielle restruktureringsplan for den franske forretning fortsætter som planlagt. Ud over at påsken faldt tidligere i år, var 2. kvartal også påvirket af strejker i Danmark og Finland i maj måned. Strejkerne medførte væsentlige afbrydelser i produktionen og påvirkede volumen og indtjening. I Polen blev der i 2009 indført en række tiltag, herunder effektivitetsforbedringer og produktlanceringer, med henblik på at styrke forretningen. Som følge af udvidet distribution og stærk fremgang for Harnas-varemærket steg Carlsberg Poland's volumen med et tocifret procenttal i et faldende marked, og både resultat og overskudsgrad blev væsentligt forbedret. Resultat af primær drift steg 22% til mio. kr. (1.880 mio. kr. i 2009), hvoraf 21% var organisk vækst (7% for 2. kvartal). De fleste markeder, herunder især Storbritannien, Polen, Frankrig, Schweiz og Portugal, leverede organisk vækst i resultat af primær drift. Overskudsgraden blev forbedret med 260bp til 13,1% (10,5% i 2009). Overskudsgraden blev forbedret på alle markeder med undtagelse af de baltiske lande, som fortsat er under pres. Stigningen i overskudsgraden skyldes en kraftig forbedring af bruttomarginen på 230bp som følge af produktivitetsforbedringer og lavere råvarepriser, men driftsomkostningerne faldt også som følge af effektivitetsforbedringer på trods af en væsentlig stigning i markedsføringsomkostningerne. Den negative effekt på resultatet for 2. kvartal af de ovenfor nævnte strejker i Danmark og Finland blev opvejet af salget af et varemærke, som Gruppen ejede i Frankrig.

8 Side 8 af 31 ØSTEUROPA Ændring Ændring Mio. kr 2009 Organisk Akkv., netto Valuta 2010 Rapporteret 2. kvt. Ølvolumen (mio. hl) 15,8-3% 0% 15,3-3% Nettoomsætning % 0% 11% % Resultat af primær drift % 0% 13% % Overskudsgrad (%) 33,4 36,2 280bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 25,8-13% 0% 22,6-13% Nettoomsætning % 0% 8% % Resultat af primær drift % 0% 11% % Overskudsgrad (%) 28,4 29,9 150bp De makroøkonomiske forhold og den forbedrede forbrugertillid resulterede i en svag forbedring af det russiske marked i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. 2. kvartal endte således med et estimeret fald på 7%, og for halvåret var det estimerede fald i det russiske marked 9%. Carlsberg-gruppens russiske volumen ("shipments") faldt 5% i 2. kvartal, mens det estimerede fald i salget fra distributørleddet ("off-take") var 8%. Gruppens russiske off-take faldt 11% for halvåret, men som følge af lagernedbringelsen i 1. kvartal faldt Gruppens shipments som forventet væsentligt mere, ca. 17%. Lageropbygningen hos de russiske distributører i 4. kvartal 2009 forud for afgiftsforhøjelsen på 200%, der blev indført pr. 1. januar 2010, udgjorde ca. 1,5 mio. hl og øgede resultat af primær drift for 2009 med omkring 300 mio. kr. Lagernedbringelsen var tilendebragt ved udgangen af 1. kvartal, og distributørernes lagerbeholdninger var normaliseret (antal lagerdage) i 2. kvartal. Efterhånden som halvåret skred frem viste markedsudviklingen på de øvrige markeder i Østeuropa ligeledes tegn på forbedring. Regionen eksklusive Rusland leverede kraftig vækst i kvartalet med særligt stærk tocifret vækst i Kasakhstan og Usbekistan. Forretningen i Kasakhstan har udviklet sig positivt efter integrationen af den betydelige russiske eksportforretning med den lokale forretning. Gruppens forretning i Ukraine viste fortsat overlegne resultater og leverede en organisk ølvolumenvækst på ca. 5% i et fladt marked. For 1. halvår var der et organisk fald i den samlede ølvolumen (shipments) i Østeuropa på 13%. Justeret for den russiske lagernedbringelse faldt den organiske volumen 7%. Som planlagt blev Carlsbergs andel af det russiske marked gradvist øget og endte på 40,1% for 2. kvartal mod 39,1% for 1. kvartal. I Ukraine fortsatte tendensen til en markant øget markedsandel. Med henblik på at sikre fortsat vækst i markedsandele ind i højsæsonen blev der forud for denne lanceret en række nye produkter og innovationer i regionen. Baltika Draught, Baltika Cooler i 1,5- liter-plasticflaske, Baltika 20, Nevskoe Imperial og Zatecky Gus Dark blev lanceret i Rusland, Derbes Draught og Irbis Ice i Kasakhstan og Lvivske Live Beer i Ukraine. Andre af Gruppens

9 Side 9 af 31 varemærker som f.eks. Grimbergen og Eve blev lanceret i Rusland. Eve blev også lanceret i Kasakhstan og Baltika 7 i Ukraine og Usbekistan. Gruppen lancerede herudover en række produkter uden for ølkategorien, herunder mineralvand, og øgede distributionen af læskedrikke i Rusland. Kvass blev lanceret i Usbekistan og iste i Ukraine. Som planlagt steg markedsføringsomkostningerne for at understøtte varemærker og aktiviteter og drive vækst i markedsandele målt i både volumen og værdi. Nettoomsætningen i 2. kvartal steg 8% til mio. kr. (5.841 mio. kr. i 2009). Der var et organisk fald i nettoomsætningen på 3%, mens de styrkede valutaer, herunder især den russiske Rubel, bidrog med 11%. Pris/mixeffekten var -1%. Som følge af indfasningen af prisstigninger efter indførelsen af afgiftsforhøjelsen i Rusland var den russiske pris/mixeffekt en anelse mere negativ. Ved udgangen af 2. kvartal havde Carlsberg lagt hele afgiftsforhøjelsen på salgspriserne, hvorved de samlede prisstigninger siden november 2009 nåede op på ca. 25% lidt mere end markedet generelt. Udviklingen i nettoomsætningen var i 1. halvår -7% til mio. kr. (9.307 mio. kr. i 2009). Den organiske udvikling i regionens nettoomsætning var -15%. Den trinvise indførelse af prisforhøjelser i Rusland i løbet af halvåret resulterede i en negativ effekt på de gennemsnitlige nettosalgspriser, og pris/mixeffekten var -3% for regionen og -5% for Rusland. Resultat af primær drift steg organisk med 4% i 2. kvartal. Væksten var særligt kraftig i Ukraine, Kasakhstan og Usbekistan. Organisk vækst i resultat af primær drift var svagt negativ i Rusland som følge af effekten af de højere afgifter. Bruttomargin og overskudsgrad blev væsentligt forbedret på alle markeder i regionen, hovedsagelig som følge af lavere råvarepriser samt effektivitetsforbedringer. For 1. halvår var der et organisk fald i resultat af primær drift på 13%. Rapporteret resultat af primær drift faldt 2% til mio. kr. (2.647 mio. kr. i 2009). Justeret for den negative effekt af lagernedbringelsen i 1. kvartal på 300 mio. kr. ville organisk resultat af primær drift have været -2%. ASIEN Ændring Ændring Mio. kr 2009 Organisk Akkv., netto Valuta 2010 Rapporteret 2. kvt. Ølvolumen (mio. hl) 3,5 17% 24% 4,9 41% Nettoomsætning % 9% 10% % Resultat af primær drift % 21% 13% % Overskudsgrad (%) 15,9 20,1 420bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 6,4 17% 23% 8,9 40% Nettoomsætning % 7% 2% % Resultat af primær drift % 13% 4% % Overskudsgrad (%) 15,1 19,5 440bp

10 Side 10 af 31 Væksten på markederne i Asien fortsatte, og den organiske ølvolumen steg 17% (17% i 2. kvartal). Ølvolumen inklusive akkvisitioner og konsolideringsændringer steg 40%. Alle markeder i regionen bidrog positivt til udviklingen. I Kina var den organiske vækst i ølvolumen ca. 10% som følge af fortsat vækst både i Vestkina og i den internationale premium-kategori. Carlsberg-mærket klarede sig godt og understøttet af markedsføringskampagner, herunder aktiviteter i forbindelse med VM, vandt mærket markedsandele inden for kategorien. Væksten i Vestkina var drevet af en række markedsføringstiltag og relanceringer af lokale varemærker i nogle provinser, f.eks. Wusuvaremærket i Xinjiang-provinsen. Som følge af prisstigninger samt disse tiltag for at øge værdien af de enkelte mærker steg nettoomsætningen pr. hl. Væksten i organisk ølvolumen i Indokina var 28% og langt over markedet. Der var kraftig vækst på alle tre markeder Vietnam, Laos og Cambodja takket være markedsvækst og vækst i markedsandele. Produktporteføljen på alle markeder blev styrket, bl.a. med nye varianter af eksisterende produkter i Laos (Beer Lao Gold) og Vietnam (Huda Extra og Halida Thang Long). Disse lanceringer var vellykkede og bidrog positivt til pris/mixeffekten. Udviklingen i den malaysiske forretning var på niveau med det forventede med stabil markedsandel i 2. kvartal i et voksende marked. Tiltag i forbindelse med VM samt prisstigninger bidrog positivt til resultatet. Den organiske vækst i nettoomsætningen var 19% (23% i 2. kvartal). Høj volumenvækst og en yderst positiv pris/mixeffekt i Indokina var hovedårsagerne til den positive udvikling, støttet af volumenvækst og en pris/mixeffekt på ca. 5% i Kina. Alle markeder i regionen leverede kraftig vækst i resultat af primær drift, som steg 65% til 530 mio. kr. (321 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst i resultat af primær drift var 48% (45% i 2. kvartal). Overskudsgraden steg 440bp til 19,5%, hvoraf halvdelen kan tilskrives en forbedring i bruttomarginen. Akkvisitionen af en yderligere 12,25% ejerandel i Chongqing Brewery Co. Ltd afventer godkendelser. CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE ALLOKEREDE OMKOSTNINGER) Centrale omkostninger udgjorde -424 mio. kr. (-352 mio. kr. i 2009). Stigningen skyldes især øgede markedsføringsomkostninger. Centrale omkostninger vedrører den løbende understøttelse af Gruppens overordnede drift og strategiske udvikling, herunder gennemførelse af effektiviseringsprogrammerne, og omfatter især omkostninger til drift af hovedkontoret samt omkostninger til central markedsføring (herunder sponsorater).

11 Side 11 af 31 ANDRE AKTIVITETER I tillæg til drikkevareaktiviteterne har Carlsberg interesser i ejendomsprojekter, primært på sine tidligere bryggeriarealer, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter genererede et resultat af primær drift på -19 mio. kr. (-53 mio. kr. i 2009). Realisering af værdien af redundante aktiver, der ikke længere benyttes i driften, herunder bryggeriarealerne i Valby, udgør fortsat en vigtig mulighed for at frigøre yderligere kapital til Gruppen og øge afkastet af den investerede kapital. Processen med at finde en eller flere partnere til udviklingen af Valby-grunden fortsætter. KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Med undtagelse af de nedenfor nævnte ændringer aflægges delårsrapporten efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for Note 40 i koncernregnskabet for 2009 indeholder en komplet beskrivelse af regnskabspraksis. Ændringer i regnskabspraksis for 2010 IFRS 3 "Virksomhedssammenslutninger", IAS 27 "Koncernregnskaber og Separate Årsregnskaber", ændringer til IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og Måling" og til IFRS 2 "Aktiebaseret vederlæggelse (Group Cash-Settled Share-based Payment Transactions)" samt IFRIC 9 er implementeret pr. 1. januar Med undtagelse af IFRS 3 og IAS 27 har de nye og ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ikke haft nogen effekt på indregning og måling. IFRS 3 har medført ændret regnskabspraksis for købsomkostninger i forbindelse med virksomhedssammenslutninger som følger: Transaktionsomkostninger, der direkte kan henføres til en virksomhedssammenslutning, indregnes i resultatopgørelsen og indgår som omkostninger under særlige poster. Sådanne omkostninger blev tidligere medregnet i kostprisen. Betinget købsvederlag i en virksomhedssammenslutning indregnes til dagsværdi på overtagelsesdagen og indgår i kostprisen. Efterfølgende reguleringer af dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen og indgår i særlige poster. Sådanne reguleringer blev tidligere indregnet i kostprisen. Ved trinvise overtagelser af virksomheder skal kapitalandele erhvervet før opnåelse af kontrol værdireguleres til dagsværdi. Dagsværdireguleringen indregnes i

12 Side 12 af 31 resultatopgørelsen og indgår i særlige poster. Tidligere blev hver enkelt væsentlig transaktion indregnet separat med henblik på at bestemme kostpris og dagsværdi af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, og dagsværdireguleringen blev indregnet direkte på egenkapitalen. Goodwill relateret til minoritetsinteressers andel af en overtagen virksomhed kan indregnes som en del af goodwill. Denne mulighed kan vælges for hver enkelt transaktion. Valget oplyses i noterne. IAS 27 har ændret den regnskabsmæssige behandling af transaktioner med minoritetsinteresser. Køb og salg af minoritetsinteresser uden tab af kontrol indregnes direkte på egenkapitalen. Salg af kapitalandele med tab af kontrol indregnes i resultatopgørelsen, og den resterende kapitalandel måles til dagsværdi. Dagsværdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. I henhold til IFRS 3 og IAS 27 er sammenligningstal ikke korrigeret. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætningen faldt 2% til 28,9 mia. kr. (29,4 mia. kr. i 2009) med en organisk udvikling på -4%. Som beskrevet i forretningsudviklingsafsnittet steg resultat af primær drift 12% til mio. kr. (4.443 mio. kr. i 2009) med en organisk vækst på 3% for drikkevareaktiviteterne. Særlige poster, netto udgjorde 354 mio. kr. mod -191 mio. kr. i 2009 og omfatter omkostninger til restruktureringer igangsat på tværs af Gruppen. Særlige poster var positivt påvirket af en dagsværdiregulering på 390 mio. kr. relateret til den kapitalandel i Xinjiang Wusu Beer Group, som Carlsberg ejede før opnåelsen af kontrol i januar 2010 (trinvis overtagelse), jf. note 7. Finansielle poster, netto udgjorde -817 mio. kr. mod mio. kr. i Nettorenteomkostninger udgjorde -993 mio. kr. i forhold til mio. kr. i De lavere renteomkostninger skyldes den lavere nettogæld som følge af den væsentlige gældsnedbringelse i Øvrige finansielle poster, netto udgjorde 176 mio. kr. (-335 mio. kr. i 2009) og kan overvejende tilskrives valutakurs- og dagsværdireguleringer, som i 2010 udgjorde en nettogevinst i forhold til et nettotab i Skat udgjorde mio. kr. mod -813 mio. kr. i Eksklusive den ikke-kontante, ikkeskattepligtige gevinst under særlige poster på 390 mio. kr. svarer dette til en skatteprocent på 27%. Koncernresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i Carlsbergs andel af nettoresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i 2009.

13 Side 13 af 31 BALANCE Pr. 30. juni 2010 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 151,4 mia. kr. (134,5 mia. kr. pr. 31. december 2009). Stigningen på 16,9 mia. kr. skyldes primært valutakursreguleringer. Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde 90,7 mia. kr. mod 81,6 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldes hovedsagelig valutakursændringer og effekten af akkvisitionen af Xinjiang Wusu Beer Group (1.335 mio. kr. på overtagelsesdagen). Materielle aktiver steg til 34,0 mia. kr. (31,8 mia. kr. pr. 31. december 2009), hovedsagelig som følge af valutakursreguleringer. Finansielle aktiver udgjorde 6,6 mia. kr. (5,9 mia. kr. pr. 31. december 2009). Stigningen skyldes hovedsagelig valutakursreguleringer og øgede skatteaktiver. Kortfristede aktiver udgjorde 20,1 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. pr. 31. december 2009) som følge af den for sæsonen normale stigning i varebeholdninger og kundetilgodehavender. Passiver Egenkapitalen udgjorde 70,5 mia. kr., heraf 65,0 mia. kr. til aktionærer i Carlsberg A/S og 5,5 mia. kr. til minoritetsinteresser. Stigningen i egenkapitalen i forhold til 31. december 2009 var 11,0 mia. kr. og kan hovedsagelig tilskrives valutakursreguleringer (ca. 9,4 mia. kr.), periodens resultat (3,4 mia. kr.), betaling af udbytte til aktionærerne (-1,1 mia. kr.) samt værdiregulering af sikringsinstrumenter (-1,0 mia. kr.). Forpligtelser udgjorde 80,9 mia. kr. (75,0 mia. kr. pr. 31. december 2009). Langfristede forpligtelser steg med 1,9 mia. kr. i forhold til 31. december 2009, mens kortristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af lån udgjorde 27,2 mia. kr., en stigning på 5,6 mia. kr. i forhold til 31. december 2009.

14 Side 14 af 31 PENGESTRØM Den frie pengestrøm var mio. kr. mod mio. kr. i Pengestrøm fra driften i 1. halvår af 2010 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode Resultat af primær drift før afskrivninger udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Ændring i driftskapital udgjorde -6 mio. kr. ( mio. kr. i 2009). Den ubetydelige ændring i driftskapital var planlagt og afspejler ledelsens fokus på igennem hele året at nedbringe den gennemsnitlige driftskapital (snarere end ultimo driftskapitalen). Arbejdskapital i forhold til nettoomsætning (MAT) var 1,4% ultimo 2. kvartal 2010 mod 5,6% ultimo 2. kvartal Betalte nettorenter mv. udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode Pengestrøm fra investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår af Anlægsinvesteringer var 109 mio. kr. lavere end i 2009, mens de finansielle investeringer var 1,1 mia. kr. højere end i Stigningen skyldes især købet af kapitalandele i Xinjiang og forudbetaling/indskud i forbindelse med købet af yderligere 12,25% i Chongqing. Endelig blev nettopengestrømmen fra investeringsaktiviteter positivt påvirket af salget af fast ejendom, 346 mio. kr. (-244 mio. kr. i 2009). FINANSIERING Pr. 30. juni 2010 udgjorde Carlsbergs rentebærende gæld 38,7 mia. kr. og den nettorentebærende gæld 35,3 mia. kr. Forskellen på 3,4 mia. kr. udgøres af andre rentebærende aktiver, herunder 2,5 mia. kr. i likvide midler. Af den rentebærende gæld er 96% (37,0 mia. kr.) langfristet, dvs. med en forfaldstid på mere end et år fra 30. juni 2010, og består primært af faciliteter i EUR. Carlsberg råder over mere end tilstrækkelige bekræftede kreditfaciliteter til at refinancere kortfristet gæld, efterhånden som den forfalder. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2010 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse mv. er fastsat: 9. november 2010 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2010 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af delårs- og årsregnskaber.

15 Side 15 af 31 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som "tror", "forudser", "forventer", "skønner", "agter", "planlægger", "antager", "vil være", "vil fortsætte", "vil resultere i", "kunne", "måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

16 Side 16 af 31 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Carlsberg-gruppen for perioden 1. januar 30. juni Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 1-14) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Gruppens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Carlsberg-gruppens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Gruppen står over for. København, Direktionen for Carlsberg A/S Jørgen Buhl Rasmussen Jørn P. Jensen Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jess Søderberg Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Richard Burrows Kees van der Graaf Niels Kærgård Ulf Olsson Bent Ole Petersen Peter Petersen Lars Stemmerik Per Øhrgaard

17 Side 17 af 31 REGNSKAB Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Segmentoplysninger pr. aktivitet Segmentoplysninger pr. kvartal Særlige poster Lån og kreditfaciliteter Nettorentebærende gæld Køb af virksomheder Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2009 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 40 mia. flasker øl årligt. Læs mere på.

18 Page 18 of 31 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 17,2 12,7 20,3 11,3 23,6 Resultat pr. aktie, udvandet 17,2 12,7 20,3 11,3 23,6

19 Side 19 af 31 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2. kvt. 2. kvt. 30. juni 30. juni Mio. kr Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Værdireguleringer af værdipapirer Pensionsforpligtelser Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomheder Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

20 Side 20 af 31 BALANCE Mio. kr. 30. juni juni dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

21 Page 21 of 31 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Markeds- Værdipapirer Overført Reserver Kapital og Minoritets- Egenkapital omregning værdi- disponible for resultat i alt reserver interesser i alt reguleringer salg i alt 1. halvår 2010 Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter og selskaber Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni halvår 2009 Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Pensionsforpligtelser Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomheder Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser, netto Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni

22 Page 22 of 31 PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændringer i driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter m.v Udbetalinger af renter m.v Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder i restaurationsbranchen Operationelle investeringer i alt Køb og salg af virksomheder, netto Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Nedskrivning ekskl. nedskrivninger rapporteret under særlige poster 2 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning. 3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter

23 Side 23 af 31 NOTE 1 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Salg af øl (pro rata, mio. hl) Nord- og Vesteuropa 14,6 15,0 24,3 24,7 50,2 Østeuropa 15,3 15,8 22,6 25,8 51,3 Asien 4,9 3,5 8,9 6,4 14,5 I alt 34,8 34,3 55,8 56,9 116,0 Nettoomsætning (mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Overskudsgrad (%) Nord- og Vesteuropa 18,5 16,3 13,1 10,5 11,6 Østeuropa 36,2 33,4 29,9 28,4 28,5 Asien 20,1 15,9 19,5 15,1 15,8 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 23,8 20,9 17,3 15,3 15,9

24 Side 24 af 31 NOTE 2 Segmentoplysninger pr. aktivitet Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt Drikke- Andre I alt Drikke- Andre I alt varer aktiviteter varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Drikke- Andre I alt Drikke- Andre I alt varer aktiviteter varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

25 Side 25 af 31 NOTE 3 Segmentoplysninger pr. kvartal Mio. kr. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt Nettoomsætning Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift før særlige poster Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

26 Side 26 af 31 NOTE 4 Særlige poster Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Særlige indtægter Regulering af avance ved salg af entiter i tidligere år Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomhed I alt Særlige omkostninger Gevinst ved salg af Braunschweig Brewery og Fighter brand aktiviteter, Carlsberg Deutchland Nedskrivning af varemærker med definerbar brugstid Restrukturering, bryggeriet Leeds Brewery, Carlsberg UK Flytteomkostninger, fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Danmark Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Sinebrychoff, Finland Hensættelse til tabsgivende maltkontrakter, inklusiv tilbageførsel af udnyttede hensættelser fra tidligere år Fratrædelsesgodtgørelser mv. vedrørende Operational Excellence-programmer Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af salgsstyrke, logistik og administration, Carlsberg UK Fratrædelsesgodtgørelser, Carlsberg Italia Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af Brasseries Kronenbourg, Frankrig Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af Carlsberg Deutchland Restrukturering, Ringnes, Norge Restrukturering, Mythos, Grækenland Øvrige restruktureringsomkostninger mv., andre virksomheder Integrationsomkostninger vedrørende købet af dele af aktiviteterne i S&N I alt Særlige poster, netto

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2011 Side 1 af 39 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere