KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENING"

Transkript

1 KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENING AUGUST 150 ÅR. 2012

2 ET TILBAGEBLIK I KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENINGS HISTORIE. Den 14. august 1862 kl. 4 eftermiddag, samledes et antal mænd på Kolding rådhus med det formål at stifte en skytteforening for Kolding og omegn. Bestyrelsen kom til at bestå af Borgmester Monrad (Formand) Gårdejer P. Mikkelsen, Nr.Bjert, Sognefoged A. Schultz, Dalby, Købmand P. Brandorff, Kolding og Partikulier Skovgaard Kolding. Dermed var " Skytteforeningen for Kolding By og Omegn" en realitet, Formålet dengang var "at forøge den vordende soldats tillid til sit våben", i en tid hvor den danske nationalstat skulle forsvares. Vi må huske på at selve ideen jo opstod efter krigen , I krigsåret 1864 lå foreningen stille, men derefter steg interessen yderligere. I 1867 oprettedes et egentlig skyttekorps "Stejlbjergjægerne." Her blev der ikke lagt skjul på det militære grundlag, med nutidens øjne vel nærmest et hjemmeværn. Skydeøvelserne blev suppleret med eksercits m.m. og man bar uniform. Der var stil og disciplin over skytterne dengang. Protokollen beretter, at mødetiden var kl. 5 om morgenen søndag, d. 26. maj 1867, og at 2 menige var udeblevet. Disse blev afhentet på deres bopæl. Senere slap man med en bøde på 2 MK for at udeblive eller komme for sent. Man marcherede til ridehuset, hvor der var forberedende øvelser. Herefter marcherede man til skydning på Stejlbjerg eng, med musik og fane i spidsen, under skydningen her blev Musketér nr. 16 idømt bod for tobaksrygning på ladepladsen. Der blev også festet på anden måde. Søndag, d. 21 juni 1868 mødtes man kl. 4,45 om morgenen og marcherede til Schäffers skov i Nr. Bjert, hvortil man ankom kl.6, - Efter at man havde drukket kaffe og indtaget forfriskninger, nøjes man (af sikkerhedshensyn??) med øvelser i geværgreb samt skydning med løst krudt. En sang forfattet til dagens anledning af doktor Flemmer blev afsunget. Dette korps blev imidlertid ophævet allerede 2 år efter, og man koncentrerede sig mere og mere om skydning som idræt suppleret med gymnastik. Skydningen foregik i begyndelsen på et areal ved Staldgården, men i 1867 etableredes skydebane (300 alen = 188 meter) og klubhus i Munkensdam (stejlbjerg eng). Dette anlæg blev imidlertid for dyrt for foreningen at drive, og kun få år efter overdrages det til Kolding Borgerlig Skydeselskab, med den aftale, at Kolding Skytteforenings medlemmer måtte benytte dette. I 1871 giver grundlovskomitéen 10 Rd. til indkøb af en salonriffel. Ti år senere i 1881 beslutter man at gå over til skydning med bagladegeværer. Dog skulle nye skytter i begyndelsen anvende forladegeværer på 100 alens afstand Foreningens første æresmedlem købmand Anton Simonsen, blev udnævnt i 1906 efter 30 års medlemskab af foreningens bestyrelse. Heraf 14 år som formand. Ved landsskyttestævnet i 1908 i Silkeborg, vandt farver V. Utzon kongens ærespæmie. En ualmindelig flot sølvpokal der i dag er at finde i Koldinghusmuseets sølv samling.

3 Stejlbjergjægerne Ved 50 års jubilæet i 1912 blev der afholdt en stor skydning med efterfølgende fest, der gav et overskud på kr: 306,11. Damekomitén skænker foreningen en ny dobbelt silkefane med navn m.m. broderet, (fanen hænger i klublokalet på Platinvej.) Forholdene blev imidlertid for trange, og i 1921 blev et nyt anlæg i Komarksbuskene i udkanten af Marielundskoven taget i brug Og her havde Kolding Skytteforening skydebaneanlæg frem til I 1925 indledes et samarbejde med salonskytteforeningen Koldinghus, således at denne får rådighed over 4 stk. 50 meter baner i Komarksbuskene. To af Kolding Skytteforeningens trofaste medlemmer, og ledere i gennem mange år, direktør J. Schrøder og farver V. Utzon, udnævnes til æresmedlemmer i Jens Schrøder havde desuden været formand for Vejle Amts Skytte-gymnastik & Idræts forening fra 1901 til 1926, og fra 1910 til 1926 medlem af overbestyrelsens skydeudvalg. Ved amtsskydningen i Vejle i 1933 vandt Kolding vandrekransen. Blev nr. 1 i riffelskydning, og nr. 1 i salonskydning. Desuden vandt Kolding Vejle amts skytteforenings vandrepokal for anden år i træk. I 1936 vandt Kolding igen vandrepokalen denne gang til ejendom. Pokalen står i dag sammen med andre fornemme trofæer i udstillingsskabet i klublokalet på Platinvej.

4 Sammenslutning af Kolding Skytteforening og salonskytteforeningen Koldinghus finder sted i 1937 og skydning indendørs på 15 meter kommer i faste rammer. Der skydes f.eks. i Cykelhandler Stæchmanns værksted i Søndergade. Ved foreningens 75 års jubilæum i 1938 blev der afhold et stævne i Vingsted. Det regnede hele dagen, men ca. 100 skytter deltog dog. På 250 meter var der koldingskytter på de 5 første pladser: malermester Ole Rosenby vandt Kolding bys ærespræmie foran cykelhandler C. A. Stæchmann, og bådebygger A. M. Pedersen, medens, senere formand for foreningen, maskinarbejder Anker Østergård blev 4. på 5. pladsen kom C. Thye. Festen sluttede med kaffebord på kroen i Vingsted. Kolding Skytteforening 50 år Skydebaneanlægget i Komarksbuskene blev beslaglagt af tyskerne under besættelsen og anlægget var delvist ødelagt da skytteforeningen overtog det igen i 1945, men efter en omfattende renovering blev det igen taget i brug med en præmieskydning d.

5 2. september 1945, første skydekonkurrence efter befrielsen. Det blev gennemført dels med våben lånt af modstandsbevægelsen, dels med våben som var blevet "gemt" før d. 9. september 1943, da alle skytteforeningsvåben skulle afleveres til politiet. (efter tysk ordre.) I 1948 vedtages det at bygge et nyt 50 meter skydebaneanlæg, dette anlæg blev taget i brug i På foreningens generalforsamling d. 28. marts 1950 blev malermester Ole Rosenby og vinkyper Peter T. Christensen udnævnt til æresmedlemmer. Efter mange forhandlinger om et sted at skyde 15 meter indendørs fik foreningen tilladelse til at indrette sig i bunkeren på Tvedvej, og d. 3. januar 1951 blev banen vist frem for borgmester P. Beierholm, sportsudvalget og pressen. Banen blev indviet med en konkurrenceskydning mellem Nørup, Herning, Odense, Aarhus og Kolding, datidens absolut stærkeste byer i riffelskydning. I 1962 fejres 100 års jubilæet om eftermiddagen d. 11. august med reception og efterfølgende aftenfest på industriforeningens restaurant, hvor Cykelhandler C. A. Stæchmann blev udnævnt til foreningens 6. æresmedlem. Samme weekend var der også et større stævne i Komarksbuskene. Foreningen var blevet medlem af Dansk Skytte Union, og ikke mindst gennem samarbejdet i skytteforeningen Østjyden høstede koldingskytter som Robert Birk, Sotterup-Nissen samt far Anker og søn Edvind Østergaard store triumfer som jyske og danske mesterskaber, samt landsholdsdeltagelse. Edvind Østergaard var således meget tæt på OL-deltagelse i Tokio i Den indendørs skydning på 15 meter var efterhånden blevet en meget populær disciplin, men der var store kvaler med at finde egnede lokaler, bunkeren på Tvedvej var fjernet til fordel for den nye handelsskole, (i dag IBC) og foreningen havde ikke midler til et nybyggeri. En midlertidig skydebane blev etableret i KIF-hallen, på den anden side af gaden. Vi havde skydning på keglebanen når keglespillerne holdt friaften, og i lokalet ved side af var der ungdomsklub med diskotek. Her skruede man simpelthen bare op for musikken, så man ikke kunne høre skydningen, og derved havde vi musik til skydningen! jo - det gik fint sammen. Det var i længden uholdbart og i Januar 1969 tog foreningen et nyindrettet anlæg i KFUM-Hallens kælder i brug. Samtidig oprettedes en ny pistolafdeling i foreningen, hvilket sammen med den nye 15 meter bane betød en medlemstilgang på ca: 300 %. Kolding Skytteforening havde været nede i en bølgedal, men nu gik det fremad på ny. Således lykkedes det, i 1971, de 4 riffelskytter Bo Lilja, Søren Andersen, Otto Kristensen og Stig Bjerregaard at vinde DM i holdskydning på 50 meter, i ny dansk rekord. Skydebanerne i Komarksbuskene var efterhånden stærkt forældede, og samtidig med at div. restrektioner gjorde det næsten umuligt at benytte dem, blev forhandlinger med Kolding kommune om en modernisering indledt. Forhandlingerne med kommunen gik dog i en helt anden retning. Kommunen ville nedlægge både vores anlæg, jagtforeningernes flugtskydnings anlæg, ved den gamle banesti, og Bramdrup Skytte-

6 forenings anlæg ved Sønderholmsvej. Alt sammen for at udvide golfbanen, og med henvisning til at støjniveauet var uacceptabelt, bl.a. i forhold til det nye sygehus. Det var nogle meget vanskelige forhandlinger, og Kolding kommune kunne først accepterer en løsning efter at de to skytteforeninger blev fusioneret. og en ny borgmester (Bent Rasmussen) var tiltrådt. Fusioneringen skete på en ekstraordinær generalforsamling i begge foreninger d. 18. marts På bekostning af nedlæggelse af langdistanceskydning i Kolding, enedes man om et mageskifte mellem kommunen og den nydannede Kolding-Bramdrup skytteforening. Kommunen overtog arealet ved Sønderholmsvej, som Bramdrup skytteforening havde skøde på, medens skytteforeningen overtog en industrigrund (inkl. en tidligere landbrugsbygning) på Platinvej. Bramdrup skytteforening var blevet stiftet i Lærer J. P. Dreyer var første formand, ligesom gårdejer H. Rønning Bøgelund var meget virksom ved oprettelsen. Foreningen måtte imidlertid indstille sit virke fra og Arbejdet genoptages med gårdejer Hans Damkjær som formand og Jens Holt og lærer Anton Eriksen som delingsfører. Gymnastik var indført, men blev dog ret hurtigt opgivet igen, da der ikke var noget øvelseshus i Bramdrup. Frem til besættelsens ophør i 1945, har Bramdrup Skytteforenings virke været meget lig Kolding Skytteforenings. I 1947 fik man mulighed for at købe arealet ved Sønderholmsvej hvor man havde skydebaner, prisen var kr: 6000,00. Kapitalen blev rejst dels ved at sælge en stor mængde tysk ammunition, som man havde erhvervet ved krigens afslutning, dels ved et lån hos kromanden A Kristensen, et lån som efterfølgende blev afdraget med kr: 500,00 hver halve år. Der blev også etableret en indendørs 15 meterbane i et kælderrum på Bramdrup skole. Omkring 1968 daler interessen stærkt og ved fusioneringen med Kolding i 1976 en den næsten lig nul. Med fusioneringen med Bramdrup skytteforening fulgte 2 æresmedlemmer, nemlig Michael Christensen, Harry Jensen. Den 1. april 1976 er miljøgodkendelse af skydebane på Platinvej 65 en realitet, og samtidig med at riffelskytten Bo Lilja deltager ved OL i Montreal, indledes en kæmpemæssig frivillig arbejdsindsats af foreningens medlemmer om indretning og ombygning af de bestående staldbygninger og er først tilendebragt i 1982 efter over timers arbejde. Pistolskytten Finn Damkjær opnår flotte resultater, ikke mindst ved de militære verdensmesterskaber hvor det blev til en 2. plads. Bo Lilja deltager igen ved OL i 1984 og præsterer her det bedste skyderesultat for Danmark i 60 år, en 5. plads, med samme points som 4. pladsen. I 1992 deltager Bo Lilja ved OL for 3. gang. På foreningens generalforsamling i 1997 blev Orla Christensen efter 30 års virke som kasserer udnævnt til skytteforeningens 9. æresmedlem.

7 Pistolskydebanen på 25 meter er efterhånden blevet for lille, og udvides derfor i 1999 til det dobbelte, eller i alt 10 baner, og et nyt vendeanlæg indkøbes. Foreningen har altid forsøgt at følge med tiden, og i 2010 indkøbes 10 stk. elektroniske skiver til 50 meter skydning. Samtidig udbygges 25 meter pistolanlægget således at der også kan skydes med kappeklædt ammunition, samt sortkrudt. Den ene10 & 15 meter bane ombygges i 2012, således at de elektroniske skiver kan flyttes ind og anvendes her i vinterhalvåret. Det er således en Supermoderne skytteforening der den 14. August 2012 kan fejre sit 150 års jubilæum. Kolding-Bramdrup Skytteforenings bestyrelse ved 150 års jubilæet 2012 Forreste række fra venstre: Henriette Boisen formand for børne & riffeludvalg, Stig Bjerregaard formand og Jørgen Dam Kasserer. Bagerste række fra venstre: Morten Sørensen materialeforvalter, Kenneth Seeger Wadt næstformand, Hans Christian Larsen pistoludvalgs formand, og Casper Kildegaard sekretær

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010

Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010 Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010 af forh. handelsskoledirektør, cand.merc. Finn Christiansen, R. Ansat ved skolen fra 1971-2007, som direktør fra 1986-2007 Skive Handelsskole kunne i

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere

Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere Af Gunner Lindbæk Knudsen, Horsens Idrætsarkiv Fra skyttefesten ved Horsens den 18de september

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv gladsaxe.dk Gladsaxe Byarkiv Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe på musiklandkortet... 3 En vidtrækkende samtale... 3 Den uvurderlige reklame... 4 Forudsætningen for at komme ind i

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV.

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET SALLING I ROSLEV. MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV. Af Keld Lauge Nielsen I februar 1899 lejede Mads Kaagaard Nielsen sig ind i et kælderrum på Engholm i Roslev. Han havde bestemt sig for at starte

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Station Bellahøj danske politimestre i håndbold 2009 Holdet var aldrig i nærheden af at tabe nogle af sine kampe

Station Bellahøj danske politimestre i håndbold 2009 Holdet var aldrig i nærheden af at tabe nogle af sine kampe Station Bellahøj danske politimestre i håndbold 2009 Holdet var aldrig i nærheden af at tabe nogle af sine kampe Af Lars Bork, formand for DPIF's håndboldudvalg Foto: Mogens Voigts, ansvarshavende redaktør

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening ARRANGEMENTER I JUNI/JULI/AUGUST JUNI Fredag 5. Grundlovsdag - Ikke skoledag Onsdag 10. klokken 16.00 Familiedag og auktion i Værestedet Onsdag 10. klokken 18 Sommerkoncert for alle skolens elever og forældre

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere