Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder"

Transkript

1 Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS Kontakt Denne brochure er trykt med støtte fra Frederiksberg Kommune, Københavns Amt og Københavns Kommune. Layout og fotos: Svend Hansen Tryk: PrinfoVejle - Jelling Bogtrykkeri a-s 2. udgave, 1. oplag Januar 2007 ISBN: VUS Kontakt er en VoksenUddannelsesService, der er etableret i VUS Kontakt giver gratis vejledning og information om uddannelsesplanlægning til virksomheder og organisationer samt formidler kontakt mellem virksomheder og kursusudbydere. VUS Kontakt er etableret i et samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns Amt. Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos VUS Kontakt: VUS Kontakt Islands Brygge København S Tlf Mange virksomheder vil gerne satse på en videreudvikling af deres ansatte, men har brug for at have et overblik over uddannelsestilbuddene og den tilhørende økonomi. Uddannelsestilbuddene kan bestå af almene, personligt udviklende og faglige kurser. Hotel- og restaurationsbranchen har mange ansatte med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Derfor er der brug for en bred vifte af uddannelsestilbud. At beherske dansk, regning/matematik og grundlæggende it-kundskaber er vigtigt i næsten alle jobs, men også en forudsætning for at komme videre med faglige kurser og uddannelser. Denne brochure skal imødekomme det behov, personaleansvarlige har, for i samarbejde med medarbejderne, at få en oversigt over nogle af uddannelsestilbuddene. Brochuren har til hensigt at målrette uddannelsesplanlægningen. Brochuren er udarbejdet i forbindelse med projekt Samarbejde om uddannelse - et uddannelsesnetværk i hotelbranchen. Formålet med projektet er at iværksætte en systematisk efteruddannelsesindsats for kortuddannede medarbejdere. Scandic Copenhagen er initiativtager og har dannet uddannelsesnetværk med andre hoteller og rengøringsfirmaer i branchen. I projektet samarbejder man om at udvikle og afprøve en række uddannelsestilbud, der er målrettet de mange medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet løb frem til udgangen af 2006 og blev støttet af Københavns Kommunes Koordinationsudvalg. Lisbeth Jakobsen Leder af VUS Kontakt Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne brochure eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Der tages forbehold for lovændringer. 1

2 Indhold Danskuddannelse til voksne udlændinge på sprogcentre... side 3 FVU - Forberedende Voksen Undervisning... side 4 FVU i dansk... side 5 FVU i matematik... side 5 Ordblindeundervisning for voksne... side 6 Dansk som Almen Voksen Uddannelse (AVU)... side 6 Forkurser på Voksen Uddannelses Centrene (VUC)... side 8 Hf-uddannelse... side 8 Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere som AMU-kurser... side 10 AMU-kurser, VEU-godtgørelse og deltagerbetaling... side 11 Faglig læsning og skrivning og Faglig regning og matematik som AMU-kurser... side 11 Edb (IT) og Kommunikation, personlig udvikling og arbejdsformer som AMU-kurser... side 12 Uddannelser og kurser inden for serviceområdet i hotel- og restaurationsbranchen... side 12 Reception, servering og service området... side 13 Kurser inden for bl.a.: Bararbejde Gæstebetjening i reception Gæstebetjening ved servering Intern kommunikation og samarbejde omkring servering Menu- og drikkevaresammensætning Rengøring af produktions- og gæsteområder Service ved bestilling og servering Service ved gæstefaciliteter Madfremstilling restaurant, kantine og catering området... side 13 Kurser inden for bl.a.: Menuplanlægning og varebestilling i madfremstilling Produktion og afvikling/salg af mad Samarbejde og kommunikation ved madfremstilling Service og salg i relation til madfremstilling Varemodtagelse ved madfremstilling Certifikatkurser... side 15 Erhvervsuddannelser rettet mod serviceområdet i hotel- og restaurationsbranchen... side 17 Serviceassistent uddannelsen... side 17 Hotel- og fritidsassistent uddannelsen... side 19 GVU - Grunduddannelse for voksne... side 20 Individuel kompetenceafklaring (IKA)... side 20 Nyttige adresser... side 21 Oversigt over kurser med godtgørelse... side 22 til danskuddannelse... side 24 2 Danskuddannelse til voksne udlændinge på sprogcentre Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 Danskuddannelse gives til udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse i Danmark eller efter den gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark. Er du interesseret i danskuddannelsen, skal du henvende dig i den kommune, hvor du bor. SVU Der er mulighed for at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til Danskuddannelse 1, 2 og 3. Tilbuddet omfatter følgende tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3, som hver især består af 6 moduler. Danskuddannelsen foregår på sprogcentre og andre godkendte uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen kan vare op til 3 år, men er afhængig af dine forudsætninger og din indsats. Der er afsluttende prøver i maj måned og i november måned. For at kunne gå op til prøve, skal du tilmelde dig senest 10 uger før prøven foregår. E-learning til dansk for udlændinge på Danskuddannelse 3 Nogle sprogcentre tilbyder et fleksibelt kursus, der kombinerer undervisning på almindelige hold med e-learning. Danskuddannelse til voksne udlændinge Danskuddannelse 1 Består af 6 moduler, modul 1-6. Du har ingen eller en kort skolebaggrund fra dit hjemland. Du kan ikke læse eller skrive på dit modersmål. Du kan ikke det latinske alfabet. efter hvert modul. Afsluttende prøve efter modul 6 Dansk 1. Bestået afsluttende prøve kvalificerer dig til: Ufaglært arbejde. AMU-kurser. At søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Danskuddannelse 2 Består af 6 moduler, modul 1-6. Du har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland. Du kan læse eller skrive på dit modersmål. Du kender det latinske alfabet. efter hvert modul. Afsluttende prøve efter modul 6 Dansk 2. Bestået afsluttende prøve kvalificerer dig til: Ufaglært arbejde. FVU-undervisning AMU-kurser. SOSU-uddannelse. Erhvervsuddannelse på handels- og tekniske skoler. At søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. 3

3 Danskuddannelse 3 Består af 5 moduler, modul 1-5 og modul 6 (Studieprøven). Du har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland. Du er fortrolig med at læse og skrive det latinske alfabet. Der er prøve efter hvert modul. Den afsluttende prøve i Dansk 3 er efter modul 5. Bestået prøve efter modul 6 er Studieprøven. Bestået afsluttende prøve efter modul 5 kvalificerer dig til Almen voksen uddannelse på VUC. Erhvervsuddannelse og AMU-kurser. At søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. At søge om dansk statsborgerskab. Studieprøven Bestået Studieprøve er èt af adgangskravene til de fleste mellemlange og lange videregående uddannelser. FVU i dansk FVU i dansk kan du tage på fire forskellige trin: Trin 1, 2, 3 og 4. Du kan begynde på det niveau, der passer til dig. Trin 1 kan tilrettelægges specielt for ordblinde. Trin 1 kan også tilrettelægges for tosprogede og udbydes så af sprogcentre. Trin 1: På trin 1 lærer du bogstavernes lyde og staver lette ord. Du lærer at læse og skrive små korte tekster. Trin 2: På trin 2 lærer du grammatik og regler for, hvordan ord staves. Du lærer at formulere dig skriftligt og at læse forskellige tekster. Trin 3: På trin 3 lærer du forskellige teksttyper og læseteknikker. Du lærer grammatik og får et større ordforråd. Er du udlænding, giver en bestået prøve i FVU-dansk trin 3 adgang til alle fag på 9.- og 10. klasse (AVU). Trin 4: På trin 4 lærer du, hvordan du sætter dig ind i et fagligt område, og hvordan du skriftligt får formidlet din viden. Trin 4 slutter med et niveau, der svarer til 9. klasse. Bemærk: Har du som arbejdsgiver medarbejdere, der deltager i gratis danskundervisning oprettet i henhold til lovgivningen og arrangeret af arbejdspladsen, skal du være opmærksom på, at medarbejdere, der bor i andre kommuner end hvor arbejdspladsen ligger, skal have betalingstilsagn fra bopælskommunen. Går en medarbejder til danskundervisning i sin bopælskommune, kan medarbejderen ikke samtidig gå til gratis danskundervisning arrangeret af arbejdspladsen. Der kan være deltagerbetaling i forbindelse med deltagelse i Dansk uddannelse for voksne udlændinge: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. (Se side 24.) Sprogcentre i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. FVU - Forberedende Voksen Undervisning FVU er undervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Undervisningen kan også forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet. Har du lyst til at blive bedre til dansk og regning, kan du gå til gratis undervisning enten dag eller aften. Der undervises på forskellige niveauer. Du skal være over 18 år. I undervisningen kan der tages udgangspunkt i tekster fra arbejdslivet, som manualer og brugsanvisninger, arbejdssedler og blanketter af forskellig slags. Der kan også være tekster fra dagligdagen, som aviser, madopskrifter, postkort, huskesedler og børnenes lektier. SVU Der er mulighed for at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til FVU. 4 For alle 4 FVU trin i dansk gælder Du er fyldt 18 år. En samtale og en test kan hjælpe med at finde det trin, der passer til dig. Hvert trin kan afsluttes med en skriftlig prøve. Du bestemmer selv, om du vil gå til prøve. Du kan godt fortsætte til næste trin uden at have været til prøve, hvis læreren mener, du kan klare næste trin. Har du deltaget i 85% af undervisningen, kan du få et deltagerbevis. Selvstuderende kan også indstille sig til prøve. På hvert trin er der timers undervisning. Tilmelding Når som helst. FVU i matematik FVU i matematik kan du tage på to forskellige trin. Ønsker du at blive bedre til regning og til at forstå tal og matematik, kan du gå til gratis undervisning enten dag eller aften. I undervisningen bruges eksempler fra dagligdagen, og man kan fx lære at regne procenter ud, vurdere og sammenligne tilbud fra annoncer og reklamer. FVU i matematik udbydes på 2 niveauer, trin 1 og trin 2. Trin 1 er på timer. Trin 2 er på timer. Uddannelsessteder for FVU i dansk og matematik Daghøjskoler, Tekniske skoler, Handelsskoler, Social- og sundhedsskoler, Oplysningsforbund og VUC (Voksen Uddannelses Centre) udbyder FVU. FVU kan foregå i fagforeningen og i virksomheder. FVU udbydere i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. 5

4 Ordblindeundervisning for voksne Du har mulighed for at få undervisning, der kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af din ordblindhed. Undervisningen kan forbedre dine muligheder for at kunne læse og forstå dagligdagens almindelige tekster. Du kan også lære at skrive bedre. Undervisningen tager hensyn til det niveau, du er på. Undervisningen tilrettelægges som emneundervisning eller på hold med op til 6 deltagere. Planlægges individuelt. Et forløb kan være op til 80 undervisningstimer. Undervisningen er gratis, uanset hvor man går. Tilmelding til undervisning Alle, der efter ophør af grundskolen, har behov for ordblindeundervisning, kan henvende sig til et uddannelsessted, der udbyder ordblindeundervisning. Alle, der ønsker ordblindeundervisning, kommer til en indledende samtale og en test. Testen er den samme i hele landet. Undervisningen planlægges ud fra samtalen og testen. SVU Der er mulighed for at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til ordblindeundervisning. For Region Hovedstaden kan du se de uddannelsesinstitutioner, der har ordblindeundervisning på under adresser. Dansk som Almen Voksen Uddannelse (AVU) Der er 4 muligheder for at få danskundervisning. Det er: Dansk som andet sprog, Basis. Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere (F/I). Dansk, trin 1 og Dansk, trin 2. Dansk som Almen Voksen Uddannelse er enkeltfagsundervisning for voksne over 18 år. AVU svarer i niveau til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse, men undervisningen er tilrettelagt for voksne. Du kan tage dansk alene eller tage dansk sammen med ét eller flere andre fag, som det passer dig. De fleste fag er inddelt i moduler, trin 1 og trin 2. Et modul vil som regel strække sig over et halvt år. Det største fagudbud ligger om dagen, men der er også undervisning om aftenen. Udstedelse af bevis for deltagelse er betinget af, at du har deltaget i undervisningen, eller på anden måde har gennemført mindst 85 % af undervisningen i de enkelte moduler. For fagene dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog udgør deltagerbetalingen kr. 100,- pr. fag. For de andre fag er deltagerbetalingen kr. 300,- pr. fag. Prisen kan dog variere fra amt til amt. 6 Dansk som andet sprog, Basis, kræver ikke særlige forudsætninger og der er ingen prøve. Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere (F/I) svarer til Dansk, trin 1, der svarer til 9. klasse. Kan afsluttes med prøve. Dansk, trin 1 svarer til 9. klasse. Kan afsluttes med prøve. Dansk, trin 2 svarer til 10. klasse. Kan afsluttes med prøve. Dansk som andet sprog, basis På Dansk som andet sprog, basis, lærer du så meget dansk, at du derefter kan klare dig på Dansk, trin 1. Der arbejdes overvejende mundtligt, men der arbejdes også skriftligt med det danske sprog, kultur og dansk tradition. 80 timer timer. Der er ingen prøve efter basis, men der kan udstedes et bevis for deltagelse. Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere (F/I) Dansk som andet sprog er kun for flygtninge og indvandrere. Det findes kun på ét niveau, der svarer til Dansk, trin 1. Du bliver bedre til at tale og skrive dansk. Der arbejdes med litteratur og du får kendskab til dansk kulturhistorie. Skriftligt arbejdes der med breve, beretninger, beskrivelser m.v. Samtidig trænes grammatik, tekstopbygning og skrivefærdighed. 240 timer Består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Dansk, trin 1 Dansk, trin 1 svarer til 9. klasse. Du vil arbejde med det danske sprog og danske tekster. Du lærer at udtrykke viden, tanker og følelser. Du vil arbejde med litteratur og få kendskab til dansk kulturhistorie. 120 timer Består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Dansk, trin 2 Dansk, trin 2 svarer til 10. klasse. Dansk, trin 2 består af 2 moduler: Sprog og kommunikation samt dansk litteratur. Niveauet svarer til 10. klasse. Du skal have gennemført Dansk, trin 1 på AVU eller tilsvarende. Du arbejder med sprog og kommunikation. Skriftligt vil du arbejde inden for forskellige genrer som breve, ansøgninger, artikler og rapporter. Indenfor dansk litteratur vil du arbejde med analyse og fortolkning af noveller, digte, romaner, blandingsgenrer, og der afsluttes med en projektopgave. Sprog og kommunikation: 120 timer Dansk litteratur: 120 timer Består af en mundtlig og en skriftlig prøve. Til prøverne anvendes viden og færdigheder fra begge moduler. 7

5 Du kan kombinere dansk-kurser med andre AVU fag Du kan gå til undervisning i fagene: Billedkunst Engelsk, Tysk og Fransk: Basis, Trin 1 og Trin 2 Filosofi Historie Latin Matematik: Trin 1 og Trin 2 Mediefag Naturfag: Basis, Trin 1 og Trin 2 Psykologi Samarbejde og kommunikation Samfundsfag Edb - Basis Edb, Trin 1 Edb, Trin 2: Tekstbehandling, Informatik, Layout Edb - Maskinskrivning. For Region Hovedstaden kan du se Voksen Uddannelses Centrene (VUC) på under adresser. Forkurser på Voksen Uddannelses Centrene (VUC) På de fleste Voksen Uddannelses Centre er der forkurser til forskellige uddannelser Forkurset til fx social- og sundhedshjælper (SOSU-pakken) varer fra ½ år til 1 år. Kurset består af avu-fag på 9. klasses niveau, som dansk, engelsk, naturfag og kulturfag. Teknikerpakken, for at komme i gang med en teknisk uddannelse, varer 1 år. Kurset består af avu-fag på 9.- og 10. klasses niveau, som matematik, fysik/ kemi og tysk. Forkurserne til fx politibetjent, pædagog, sygeplejerske og andre uddannelser er ofte et-årige. Kurserne består af hf-fag suppleret med andre fag. Nogle af fagene vil blive tonet i retning af de faglige kvalifikationer, der skal bruges i den uddannelse, forkurset er planlagt til. SVU Der er mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til Forkurser, og samtidig søge til evt. deltagerbetaling. Forkurser foregår på Voksen Uddannelses Centrene (VUC). ne på VUC i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. Hf-uddannelse Hf er en almen og studieforberedende uddannelse for voksne. Du kan vælge at tage en hel hf-eksamen eller blot et enkelt fag eller to. Hf-uddannelsen er sammensat af fællesfag og tilvalgsfag, og fagene har niveauerne A, B og C, hvor A er det højeste. En hel hf-eksamen med de rigtige tilvalg giver dig adgang til de samme uddannelser som studentereksamen. Ønsker du at tage en hel hf-eksamen, kan du selv vælge, om du vil tage den over to år eller over en længere årrække. Kr. 300,- pr. fag (Københavns Kommune). Prisen kan variere fra amt til amt. 8 SVU Der er mulighed for at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til hfkurser og samtidig søge SVU til deltagerbetalingen. Dansk A På hf-uddannelsen udbydes faget Dansk på niveau A, som er det højeste niveau. Har du ikke gået i dansk folkeskole, skal du have bestået en danskprøve, der mindst er på niveau med prøven efter faget Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere (F/I). Ellers skal du skal have dansk på Dansk, trin 2 niveau, der svarer til 10. klasses niveau. Indhold Dansk A indeholder et sprogligt, et litterært og et mediemæssigt stofområde. Du skal indenfor det sproglige stofområde fordybe dig i fagets mundtlige og skriftlige genrer med særlig fokus på konkret praktisk anvendelse. Du skal bl.a. lære grammatik og sprogrigtighed, argumentation og argumentationsanalyse. Du skal inden for det litterære stofområde læse tekster fra udvalgte perioder i de sidste 1000 års litteratur. Inden for det mediemæssige stofområde skal du bl.a. arbejde med udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier. 240 timer Kr. 300,- (KVUC). Prisen kan dog variere på de forskellige Voksen Uddannelses Centre (VUC). Eksamen Består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Hf-uddannelse med særlig støtte til ordblinde På VUC Vestegnen tilbydes 2- og 3-årige hf-uddannelser med særlig støtte til ordblinde. Dansk, samfundsfag og værkstedsundervisning er specielt tilrettelagt for ordblinde, og du vil have mulighed for at få særlig støtte til at bruge computer. Hf-uddannelse med dansk for tosprogede På VUC Vestegnen tilbydes en 3-årig hf-uddannelse, hvor du begynder med et særligt dansk forløb. For Region Hovedstaden kan du se Voksen Uddannelses Centrene (VUC) på under adresser. Det Gymnasiale Indslusningskursus for Fremmedsprogede (gif) På Avedøre Gymnasium tilbydes et 1-årigt gratis forløb, som er en fagpakke. Gif giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Gif henvender sig til indvandrere og flygtninge, der har 12 års skolegang fra hjemlandet og en eksamen, der svarer til en dansk studentereksamen. Der kan være mulighed for at få SVU. AMU-kurser, VEU-godtgørelse og deltagerbetaling AMU-kurser er berettiget til VEU-godtgørelse. 9

6 VEU-godtgørelsen er på kr ,- i 2007 for en uges heltidsundervisning, svarende til 37 timer. - Pr. time kr. 92,-. en På it-fag og bløde fag kr. 750,- pr. uge. (Kr. 150,- pr. dag). På teknisk/faglige fag kr. 500,- pr. uge. (Kr. 100,- pr. dag).- en refunderes ikke af VEU-godtgørelsen. Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere som AMU-kurser Kurserne i dansk forbindes med faglig undervisning og er rettet mod brancher og jobfunktioner. Kurserne kan også tilbydes som danskundervisning uden tilknytning til faglig undervisning. Kurserne udbydes på 3 niveauer, basis, alment niveau og udvidet niveau. Som introduktion til kurserne kan du begynde med kurset AMU-introduktion for flygtninge og indvandrere (F/I). Du skal til en sprogtest, inden du bliver optaget på et kursus. Regler for sammensætning af uddannelsesforløbene Når danskundervisning indgår i et samlet forløb, skal mellem 1/2 og 1/3 af den ugentlige undervisningstid i dansk som andetsprog integreres i den faglige undervisning. Generelt om kurserne på alle tre niveauer Kurserne er tilrettelagt for flygtninge og indvandrere. Målet med kurserne er at styrke dine muligheder for at få eller fastholde et job. Kurserne har en varighed på maksimum 8 uger (40 dage). Der er ingen aldersbegrænsning. Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere basis Formål At videreudvikle og styrke almen kommunikation. Indhold Du træner i almindeligt dansk i forhold til indlæring på en faglig uddannelse. Du styrker kommunikationen på dansk og anvender grammatikken. Du kommer til at anvende forskellige former for formidling og forstår væsentlige områder inden for alment fagsprog. Du lærer at tale om materialer, maskiner/udstyr og arbejdsprocesser indenfor det valgte fagområde og at tale i praktiske samarbejdssituationer. Indhold Du bliver bedre til dansk, så du kan kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du lærer at anvende forskellige former for formidling og at beherske alment fagsprog. Du tilegner dig viden om det danske arbejdsmarked, uddannelsessystem, samfund og dansk kultur. AMU-introduktion for flygtninge og indvandrere 2,5 dage Du er uden forhåndskendskab til de kurser, der findes på arbejdsmarkedsuddannelserne. Formål At afprøve praktisk og teoretisk/faglig værkstedsundervisning, så du bedre kan tage stilling til kursusmuligheder inden for det arbejdsområde, du ønsker at arbejde med. Handelsskoler og Tekniske skoler i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. Faglig læsning og skrivning og faglig regning og matematik som AMU-kursus Faglig læsning og skrivning som AMU-kursus Kurset er for alle, der ønsker at blive bedre til at indfri de læse- og skrivekrav, der bliver stillet til dig såvel på arbejdet, som når du uddanner dig. På kurset kan du forbedre dit udbytte af faglig læsning. Du kan lære at tilpasse din læsemåde efter de fagtekster du skal læse. Du kan arbejde med fagteksters opbygning. Du kan fx arbejde med notatteknik og skriftlig formidling. : 5 dage. Faglig regning og matematik som AMU-kursus Kurset er for alle, der ønsker at blive bedre til at indfri de krav i regning og faglig matematik, der bliver stillet til dig såvel på arbejdet, som når du uddanner dig. Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere alment niveau Formål At videreudvikle og anvende almindelig kommunikation. Indhold Du lærer grammatik, og du lærer at anvende forskellige former for formidling. Du lærer at tale om materialer, maskiner/udstyr og arbejdsprocesser og at tale i praktiske samarbejdssituationer. Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere udvidet niveau Formål At videreudvikle og beherske almindelig kommunikation

7 På kurset kan du fx forbedre dit kendskab til de fire regningsarter og brug af lommeregneren. Forholdsregning, herunder procenter. Brøker. Geometriske figurer. Areal og rumfang m.m. : 5 dage. Edb (IT) og Kommunikation, personlig udvikling og arbejdsformer som AMU-kurser Edb (IT) Du kan styrke din viden og udvikling ved at tage kurser i edb (IT). Af edb-kurser kan nævnes Anvendelse af præsentationsprogrammer, Anvendelse af regneark til talbehandling, Brug af pc på arbejdspladsen, Effektiv internetsøgning på jobbet Etb for administrative funktioner, Indskrivning og formatering af mindre tekster, Online kommunikation til jobbrug. Kommunikation, personlig udvikling og arbejdsformer Du kan blive bedre til at skabe et positivt arbejdsklima og få bedre indsigt i den værdi, du selv har. Du kan bl.a. lære at informere kolleger om planlagte opgaver og at følge op på dem. Lære at identificere kulturbetingede adfærdsformer i jobbet i forhold til egne og fremmede traditioner. Kendskab til principperne i kvalitetsstyring. Lære at anvende spørgeteknik, at analysere forskellige typer kommunikation og aktiv lytning. Lære om strukturering og planlægning af en præsentation samt valg af metoder og hjælpemidler. Få kendskab til at forstå din virksomheds gruppeprocesser, normer og værdier, at styrke de processer. Der fremmer samarbejdet og løser konflikter. Af kurser under området kommunikation, personlig udvikling og arbejdsformer kan nævnes Arbejdsplanlægning, Interkulturel kompetence i jobbet, Kvalitet og service i virksomheden, Notat- og referatteknik Virksomhedens dokumentation Personlig kommunikation og service, Præsentationsteknik, Samarbejde i grupper i virksomheden. Handelsskoler og Tekniske skoler i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. Uddannelse og kurser inden for serviceområdet i hotelog restaurationsbranchen Nogle medarbejdere har brug for en introduktion til jobbet. Andre ønsker en uddannelse, der gør jobbet bredere eller gør jobbet specialiseret. Områderne Reception, servering og service og Madfremstilling - restaurant, kantine og catering har kurser, der kan give mere viden til dit arbejde. Generelt om kurserne Der er ingen aldersbegrænsning. Kurserne er berettiget til VEU-godtgørelse. en er kr. 100,- pr. dag. en refunderes ikke af VEU-godtgørelsen. 12 Reception, servering og service området har kurser inden for bl.a.: Bararbejde, Gæstebetjening i reception, Gæstebetjening ved servering, Intern kommunikation og samarbejde omkring servering, Menu- og drikkevaresammensætning, Rengøring af produktions- og gæsteområder, Service ved bestilling og servering, Service ved gæstefaciliteter. Oversigt over kurser Fagspecifikke kurser A la carte servering med videre A la carte/salg After Dinner Banquet- og turistlære Baren Dørmand - der danner grundlag for autorisation Enkle serveringsformer Flambering Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener Rengøringshygiejne Rengøringsmidler og overflader Selskabs- og stikbordsservering Service og synlig rengøring Tranchering Vin og gastronomi Vin og gæstebetjening Salg og markedsføring Servering af øl i restaurationsbranchen. Almene kurser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brancherettet uddannelse for F/I Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Ergonomi i forhold til ufaglærte og faglærte job Introduktion til førstehjælp på jobbet Praktik for F/I. IT-kurser Brug af pc på arbejdspladsen Effektiv internetsøgning på jobbet Grafiske virkemidler til layout i tekst Jobrelateret brug af styresystemer på pc Oprettelse af database til jobbrug Indskrivning og formatering af mindre tekster Online kommunikation til jobbrug Standardisering af virksomhedens dokumenter. Madfremstilling - restaurant, kantine og catering området har kurser inden for bl.a. : Menuplanlægning og varebestilling i madfremstilling, Produktion og afvikling/salg af mad, Samarbejde og kommunikation ved madfremstilling, Service og salg i relation til madfremstilling, Varemodtagelse ved madfremstilling. 13

8 Oversigt over kurser Fagspecifikke kurser Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Anretning af mad i cafeteria og kantine Bagværk i restaurant og kantine Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine Det kreative kolde køkken Diæt- og allergikost Diætetik Drikkevarer i cafeteria og kantine Ernæringslære Europæiske brødtyper og produktionsudvikling Fisk og skaldyr i restaurant og kantine Frugt og grønt i det varme køkken Fødevarehygiejne og egenkontrol Grundtilberedning i restaurant og kantine Kasse- og kundebetjening Kreativ tallerkenanretning Kursus og konferencekøkken Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine Menulære med drikkevarer Menusammensætning Miljørigtig madlavning i produktionskøkkener Måltider tilpasset brugerens behov Overskudsproduktion i restaurant og kantine Personligt salg - kundens behov og løsninger Praktisk økologisk køkkenarbejde Produktion af convenience food Produktionshygiejne Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener Råvarekvalitet i fødevareproduktion Salat og salatbar i madfremstilling Sammensætning af menu i restaurant og kantine Skolemad - et måltid i skolen Sous Vide-produktion Supper og saucer i restaurant og kantine Søde sager i restaurant og kantine Varekundskab 1 Vinlære Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Økologisk planlægning og produktion i kantine. Ledelse af hygiejne og egenkontrol Markedsanalyse Praktik for F/I Videndeling og læring for medarbejdere. IT kurser Brug af pc på arbejdspladsen EDB og statistik for administrative funktioner Effektiv internetsøgning på jobbet Grafiske virkemidler til layout i tekst Jobrelateret brug af styresystemer på pc Online kommunikation til jobbrug Oprettelse af database til jobbrug Standardisering af virksomhedens dokumenter. Eksempel på kursus Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Beskæftiger du dig allerede med fremstilling af fødevarer eller ønsker du at beskæftige dig med det, er det et lovkrav, at du har gennemført kurset Almen fødevarehygiejne. 3,2 dage. På kurset lærer du At kende til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer. Du lærer at anvende denne viden i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Kursussteder Hotel- og Restaurantskolen. Københavns Tekniske skole: Kursussted i Valby. Uddannelsescentret i Roskilde-Slagteriskolen. Tekniske skoler i Region Hovedstaden kan ses på under adresser. Økonomi VEU-godtgørelsen er for 2007 på kr ,- om ugen ved fuldtidsundervisning. Kr. 92, - pr. time. Beløbet svarer til den maksimale dagpengesats. Ved deltidsundervisning beregnes godtgørelsen i forhold til antallet af undervisningstimer. Almene kurser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Ergonomi i forhold til ufaglærte og faglærte job Etablering af selvstyrende grupper Introduktion til førstehjælp på jobbet Kasseterminalen som styreredskab for virksomheden Kommunikation i teams 14 15

9 Har du et delvist tab af indtægt eller arbejdsmulighed, fordi du er i delvis beskæftigelse under uddannelsen, reduceres godtgørelsen med det antal timer, du er i beskæftigelse. Arbejdsgivere, der udbetaler løn for fuld arbejdstid til deltagere, der ellers er deltidsbeskæftigede, har ret til fuld refusion. Fast deltagerbetaling På teknisk/faglige fag er deltagerbetalingen kr. 500,- pr. uge. Kr. 100,- pr. dag. På it-fag og bløde fag er deltagerbetalingen kr. 750,- pr. uge. Kr. 150,- pr. dag. Der gives ikke VEU-godtgørelse til deltagerbetalingen. Ingen deltagerbetaling Individuel kompetenceafklaring (IKA) og kompetenceafklarende forløb som led i GVU. Uddannelsesaktiviteter som led i en GVU-uddannelsesplan. Administration og udbetaling Får du udbetalt løn, når du deltager i uddannelsen, kan din arbejdsgiver modtage VEU en som refusion. Får du ikke løn af din arbejdsgiver, udbetales VEU en til dig. Er du forsikret i en a-kasse, er det din a-kasse, der administrerer og udbetaler godtgørelsen. Er du ikke medlem af en a-kasse, er det dit uddannelsessted, der beregner og bevilger VEU en. Udbetalingen af VEU en sker fra Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte i SUstyrelsen. Erhvervsuddannelser rettet mod serviceområdet i hotelog restaurationsbranchen Der er særlig to erhvervsuddannelser, der er rettet mod serviceområdet. Serviceassistent uddannelsen med specialet inden for virksomhedsservice. Hotel- og fritidsassistent uddannelsen er den anden uddannelse. Erhvervserfaring og kurser kan give merit til disse uddannelser. Serviceassistent uddannelsen Den ordinære erhvervsuddannelse til serviceassistent varer 2 år. Når du har gennemført grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du begynde på uddannelsens hovedforløb, der kan foregå på Københavns Tekniske Skole (KTS), Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), afdeling Gladsaxe og CPH West - Uddannelsescenter København Vest. Voksenuddannelse Serviceassistent uddannelsen med specialet inden for virksomhedsservice kan tages som et voksenforløb, hvor erhvervserfaring og kurser giver merit til uddannelsen. Oversigter på Internettet til planlægning af uddannelsesforløb På Internettet findes der oversigter over godkendte kurser, der kan bruges som en guide til at planlægge et uddannelsesforløb, som passer til virksomhedens og medarbejderens behov. På hjemmesiden kan du finde en oversigt over de relevante kurser inden for områder, der hører under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. Denne oversigt kan du finde ved at klikke på fanebladet "Oversigter". Så kommer de tilgængelige oversigter i menuen til venstre. Så klikker du på kassen Fælles kompetencebeskrivelser med uddannelsesmål i listeform. Og ud for EUU vælger du Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Og ud for FKB vælger du 2638 Reception, servering og service, eller 2689 Madfremstilling-restaurant, kantine og catering. Og du klikker på kassen Udskriv. Så kan du se de godkendte kurser inden for de nævnte områder. Til venstre på hjemmesiden findes også Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer. Oversigt over uddannelsesmål med detaljer. Udbudsgodkendelser fordelt på FKB-AMU (Fælles kompetence beskrivelser-amu) og EUD (Erhvervsuddannelser): Dvs. skoler, der også er godkendt til at udbyde uddannelser inden for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. Godkendte udbydere

10 Et voksenforløb er en ordinær erhvervsuddannelse på afkortet tid (merituddannelse) og består både af undervisning på en skole og praktik hos en arbejdsgiver. Får man merit for et fag, betyder det, at man hverken skal følge undervisning i faget eller gå til prøve. Økonomi og betingelser Du skal være fyldt 25 år og have en uddannelsesaftale med virksomheden. Lønnen skal mindst være fagets mindsteløn for ufaglærte (voksenløn). Det giver mulighed for, at arbejdsgiver kan få det forhøjede tilskud på kr ,- (2007) fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) til skoleperioderne. Er du over 25 år og har mindst 2 års dokumenteret brancherelevant erhvervserfaring fra arbejdet som serviceassistent med erfaring inden for virksomhedsservice, kan uddannelsen tages på 1 år. I praktikperioden tages der udgangspunkt i din forudgående erhvervserfaring. I praktikperioderne kan arbejdet bestå af: Rengøringsservice, hvor der tages hensyn til kundeønsker og rengøringsplaner, mindre kantinefunktioner, kundekontakt, affaldshåndtering, anvendelse af edb, mindre vedligeholdelsesreparationer og mindre kontorfunktioner. I skoleperioderne er der bl.a. fagene rengøring, ergonomi, ernæringslære og madlavning, anretning og servering og vedligeholdelsesopgaver. (Det andet speciale i serviceassistent uddannelsen retter sig mod hospitalsservice.) Skoleundervisningen varer i alt 27 uger. Den øvrige del af uddannelsen er praktik. Modul 1: 9 ugers skoleundervisning og ca. 9 ugers praktikuddannelse. Modul 2: 9 ugers skoleundervisning og ca. 8 ugers praktikuddannelse. Modul 3: 9 ugers skoleundervisning samt evt. resterende praktik. Skoleundervisningen i modul 1 udgør samtidig et supplerende kursus og træder i stedet for grundforløbet. Heraf kan 1 uge være et afklarende forløb for at fastlægge den enkeltes kompetencer inden for faget. Dette er et IKA-forløb. Det supplerende kursus og afklarende forløb kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Skolen kan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg dispensere fra skoleundervisningen i modul 1, hvis skolen ud fra en samlet vurdering og efter samråd med eleven og arbejdsgiveren vurderer, at medarbejderen har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. Når skolen skal vurdere kommende elever inden optagelse til den 1-årige uddannelse, vurderes der både på almene kvalifikationer som dansk og engelsk og på de faglige kvalifikationer, fx om den kommende elev har deltaget i AMUuddannelser inden for rengøring. Hotel- og fritidsassistent uddannelsen Den ordinære erhvervsuddannelse til hotel- og fritidsassistent varer 2 år og 6 måneder. Når du har gennemført grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du begynde på uddannelsens hovedforløb, der foregår på Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm (CEUS) eller EUC-Nord, Hjørring. Voksenuddannelse Hotel- og fritidsassistent uddannelsen kan tages som et voksenforløb, hvor erhvervserfaring og kurser giver merit til uddannelsen. Et voksenforløb er en ordinær erhvervsuddannelse på afkortet tid (merituddannelse) og består både af undervisning på en skole og praktik hos en arbejdsgiver. Får man merit for et fag, betyder det, at man hverken skal følge undervisning i faget eller gå til prøve. Økonomi og betingelser Du skal være fyldt 25 år og have en uddannelsesaftale med virksomheden. Lønnen skal mindst være fagets mindsteløn for ufaglærte (voksenløn). Det giver mulighed for, at arbejdsgiver kan få det forhøjede tilskud på kr ,- (2007) fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) til skoleperioderne. Er du over 25 år og har mindst 2 års dokumenteret brancherelevant erhvervserfaring, kan uddannelsen tages på ca. 1 år og 8 mdr. Har du grundforløbet "Fra jord til bord hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrug", kan uddannelsen tages på ca. 1 år og 2 mdr. Skoledelen Har du ikke gået ret meget i skole, kan du gå på et supplerende kursus på indtil 12 uger, der svarer til grundforløbet. Har du grundforløbet "Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrug" eller tilsvarende kurser (AMU eller lignende) består skoledelen af to hovedforløb på hver 10 uger. Heraf kan 1 uge eller 2 uger være et afklarende forløb for at fastlægge den enkeltes kompetencer inden for faget. Dette er et IKA forløb. Det supplerende kursus og afklarende forløb kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Praktikdelen en afhænger af de forudsætninger, du har. Det er Fagligt Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen, der vurderer din erhvervserfaring, og tager stilling til, hvor lang din praktiktid skal være. Det er ansøgers opgave, at indsende dokumentation for den opnåede erhvervserfaring. Relevant brancheerfaring inden for hotel- og fritidsområdet er Rengøring. Klargøring af værelser, møde- og konferencelokaler inden for overnatnings-, bespisnings- og turistvirksomhed. Produktion og salg af fastfood. Anden servicering af gæster og kunder inden for overnatnings-, bespisningsog turistvirksomhed

11 GVU - Grunduddannelse for voksne Fra ikke-faglært til faglært Serviceassistent uddannelsen og Hotel- og fritidsassistent uddannelsen kan også tages som et GVU- forløb GVU er for voksne over 25 år med 2 års dokumenteret relevant erhvervserfaring. Et GVU-forløb er individuelt tilrettelagt og består af kurser og enkeltfag. Uddannelsen indeholder normalt ikke praktik, da der bygges videre på de praktiske erfaringer, du har fra arbejdet. Evt. praktik kan og må have en varighed i op til 1 måned. Har du den nødvendige praktiske baggrund, kan de relevante kurser tages med VEU-godtgørelse. GVU-uddannelsen kræver ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed. Udgangspunkt for et GVU-forløb Et GVU forløb begynder med kontakt til en GVU-vejleder. Der vejledes telefonisk og der kan aftales et tidspunkt for yderligere vejledning, hvor de relevante og nødvendige dokumentationer medbringes. Vejlederen ser på erfaringen inden for det ønskede fag og der ses også på læseog regnefærdigheder. Der er mulighed for, at en vurdering af ens kvalifikationer kan ske på et kompetence vurderende forløb (IKA), der har en varighed fra en halv dag til 1 uge. GVU-uddannelsen skal tages inden for en periode på 6 år. Der kan gives VEU-godtgørelse til max. 1 måneds praktik. IKA - Individuel kompetenceafklaring IKA er nødvendig for at få udarbejdet en GVU- uddannelsesplan. Formålet med en IKA er, at: Få afklaret og dokumenteret dine faglige og almene kompetencer i forhold til valgt uddannelse. Få afklaret dine faglige og almene kompetencebehov med henblik på planlægning af din uddannelse. For beskæftigede flygtninge og indvandrere, der mangler anvendelig dokumentation for kompetencer erhvervet udenfor Danmark, kan varigheden være op til max. 2 uger. Nyttige adresser Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Kompetencebeskrivelser for alle efteruddannelsesområder findes på hjemmesiden Fagligt Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen Det faglige Udvalg for serviceassistent uddannelsen Videnscenter for Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Udlændingeservice Brochuren Få råd til uddannelse på VUS Kontakts hjemmeside under Pjecer og rapporter

12 Dansk-uddannelse og andre kurser: Oversigt over regler for økonomi og betingelser for godtgørelse Uddannelse Godtgørelse Minimum antal timer om ugen Heltid antal timer om ugen Danskuddannelse til voksne udlændinge på sprogcentre Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3, som hver især består af 6 moduler Specialundervisning for voksne SVU 1 Se skema om deltagerbetaling 6 20 Ingen SVU 2 til deltagerbetaling SVU Undervisningen er gratis, når man 3 20 går i den kommune, hvor man bor 3 Undervisning for ordblinde SVU Undervisningen er gratis uanset, hvor man går 3 20 Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU i dansk: Trin 1, Trin 2, Trin 3 og Trin 4 FVU i matematik: Trin 1 og Trin 2 Almen voksenuddannelse (AVU) Dansk som andet sprog, Basis Dansk som andet sprog for F/I Dansk, trin 1 Dansk, trin 2 Hf-uddannelse Dansk A Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere (AMU-uddannelse) Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Kurser til medarbejdere indenfor hotel- og restaurationsbranchen (AMU-uddannelse) Efteruddannelsesområderne og kurserne findes bl.a. på SVU Undervisningen er gratis uanset, 3 20 hvor man går SVU Kr. 100,- pr. enkeltfag. 6 17/23 4 en refunderes af SVU, hvis man får tildelt SVU SVU Kr. 300,- pr. enkeltfag /23 en refunderes af SVU, hvis man får tildelt SVU 6 37 VEUgodtgørelse Kr. 100,- pr. dag. 1 7 en refunderes ikke af VEU-godtgørelsen 37 VEUgodtgørelse : Kr. 100,- eller ,- pr. dag. en refunderes ikke af VEU-godtgørelsen 22 1 SVU er Statens voksenuddannelsesstøtte. Godtgørelsen er i 2007 kr ,- for en uges heltidsundervisning, 2 svarende til 37 timer. Pr. time kr. 92,-. Se også reglerne i brochuren: Få råd til uddannelse. Udgivet af VUS Kontakt, april Går man i en anden kommune end den man bor i, skal der være et betalingstilsagn fra ens bopælskommune. 4 Undervisning, der er godkendt som heltidsundervisning efter SU-reglerne. Ved enkeltfagsundervisning på VUC er det 23 ugentlige undervisningstimer - dog kun 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år. 5 Betalingens størrelse fastsættes af det enkelte VUC inden for minimums- og maksimumsbeløb. 6 Tager du en hel hf eller et forkursus og afslutter med eksamen, kan deltagerbetalingen tilbagebetales. 7 VEU-godtgørelse er Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen er i 2007 kr ,- for en uges heltidsundervisning, svarende til 37 timer. Pr. time kr. 92,-. 23

13 til danskuddannelse for voksne udlændinge Ret til danskuddannelse Udlændinge, der bor og er folkeregistreret i en kommune, har ret til danskuddannelse i op til 3 år efter første optagelse på uddannelsen. For udlændinge, som har deltaget i danskundervisning før 1/1-2004, men uden at afslutte denne, gælder som overgangsordning, at de pågældende har ret til undervisning i op til tre år fra lovens ikrafttræden, d.v.s. højst 3 år regnet fra den 1. januar 2004 (1. januar 2007). Følgende danske statsborgere sidestilles med udlændinge og har ret til danskuddannelse: Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber. Hjemvendte udlandsdanskere, som ikke behersker dansk, herunder personer, der født af danske forældre med bopæl i udlandet. Kr ,- pr. modul for kursister, som er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark. Det drejer sig om personer, der har fået opholdstilladelse på grundlag af ansættelse hos en herværende arbejdsgiver eller i øvrigt har fået opholdstilladelse af erhvervsmæssige eller beskæftigelsesmæssige grunde. Ligeledes studerende, der har fået opholdstilladelse og au-pair personer. Kr ,- pr. modul for kursister, som er meddelt opholdstilladelse som studerende som led i uddannelse eller undervisning, der primært finansieres af den studerende selv. gebyr for selvstuderende Selvstuderende, betaler et gebyr på kr ,- for at indstille sig til afsluttende prøve til henholdsvis i Dansk 1, i Dansk 2 og prøve i Dansk 3 - modul 5. Studieprøven efter modul 6 på Danskuddannelse 3 koster i alt kr ,- (kr. 612,- for den skriftlige prøve og kr. 612,- for den mundtlige prøve). Vederlagsfri Danskuddannelse er vederlagsfri for udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Hvem hører under integrationsloven Flygtninge- og familiesammenførte til flygtninge. Familiesammenførte til indvandrere og danskere (dog ikke hvis det er nordiske statsborgere eller borgere fra EU/EØS-lande). Ikke omfattet af integrationsloven Nordiske statsborgere, borgere fra EU/EØS-lande, personer med au-pair status og udvekslingsstuderende. Opkrævning af deltagerbetaling af selvforsørgende udlændinge Bopælskommunen kan opkræve et deltagergebyr for deltagelse i danskuddannelse fra selvforsørgende udlændinge m.v., der ikke er omfattet af integrationsloven. Det er op til den enkelte kommune, om den vil opkræve gebyr. Selvforsørgende Her forstås personer, som forsørger sig selv eller bliver forsørget af ægtefælle eller af andre. Også udlændinge, der får sociale pensioner, fx folkepension eller invalidepension samt efterlønsmodtagere, førtidspensionister og modtagere af SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte). Ledige dagpengemodtagere, der ikke er under aktivering, men henvises til danskuddannelse af kommunen efter ønske fra den pågældende selv. en er højst Kr. 500,- pr. modul for: Kursister, som har opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. Udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige. Udlændinge, der er statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn. Grupper af danske statsborgere, der sidestilles med udlændinge, jf. ovenfor under "Ret til danskuddannelse". 24

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere