Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk"

Transkript

1 Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Sommer 2012 juni - august

2 adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris M Præstepar Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf Træffes bedst om formiddagen. Ved personligt fremmøde kontakt venligst præsten inden. Mandag er fridag. Træffes ikke i august. Ungdomsrådgiver Gabriela Anna Cieploch Tlf Kontortid Tirsdag samt Torsdag Fredag Træffes iøvrigt efter aftale. Mandag er fridag. Træffes ikke i juli. Kirkeassistent Juni: Ann Sofi Gundtoft Sommer: Nynne Standrup og Phillip Martinussen Organist Juni: Johan Sigvard Jensen Juli: Flemming Dreisig 2 Økonomimedarbejder Lotte Nør Larsen Tlf Kontortid Tirsdag Torsdag Lukket i de franske skoleferier. Træffes ikke i i juli og august. Kirkerådet Formand Søren Eskildsen Tlf Næstformand Lisbeth Alkjærsig Sekretær Marianne Papiau Øvrige medlemmer Ulla Smidt, Katja Dombernowsky, Christian Mourlaque, Birgit Piccirillo, Klaus Ebbe, Christian Geertsen Suppleanter Frederik Paulsen, Ib Pedersen åbningstider Juni Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juli Alle hverdage undtagen mandag Lørdag lukket Søndag August Alle hverdage undtagen mandag Lørdag og søndag lukket Frederikskirken er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK

3 præsten skriver Kirkens rum og rummelighed Ordet rummelighed er et abstakt begreb, der udover at beskrive materielle fysiske forhold også beskriver menneskelige egenskaber. Vi møder begrebet mange steder; i arkitekturen, i pædagogiken, og som et synonym for tolerance. Ordet svinger fra at beskrive rent praktiske forhold til at beskrive menneskelige egenskaber. Der er en form for rummelighed, der kommer indefra fra hjertet og en anden rummelighed, der ret praktisk er begrænset til spørgsmålet om hvor mange er der plads til? Et aktuelt spørgsmål er altid, hvor meget bør vi, vil vi og kan vi rumme både samfundsmæssigt, politisk, menneskeligt også kirkeligt for den sags skyld? Den danske Folkekirke er rummelig. Og mere end at der i arkitektonisk forstand er højt til loftet. Her er plads til mennesker af alle slags, og det skal der være. Det er det, der skaber netop folkets kirke. Rummeligheden er til debat i øjeblikket i Den danske Folkekirke. Mange vil sikkert have bemærket den heftige debat i Danmark omkring det bebudede lovforslag om indførelse af vielse af homoseksuelle. Sindene har været i kog i alle egne af det lille land og meget er sagt for og imod. For mange handler det ikke udelukkende om ligestilling, men om tradition og teologi. Det handler også om definitioner på ord som ægteskab og ægtefælle. Rummelighed er at rumme en mangfoldighed af menne-skeliv. Og dernæst også at kunne rumme både dem som er for og imod. Uden tvivl er det en tolknings, holdnings og tros sag, der er på spil i dette tilfælde - et spørgmål om tolkning af skrift og tradition. Kunsten bliver at kunne fastholde Folkekirken i al dens mangfoldighed i forening med staten som netop værende folkets kirke og ikke en særlig gruppe menneskers kirke og det til trods for en mangfoldighed af modsatrettede holdinger og meninger. En rummelighed der nødvendigvis på sprænge hidtil satte rammer. Rigtig god sommer. Af Marianne Nørgaard Gyldenkærne, præst FOTO BO NYGAARD LARSEN 3

4 Sommer 2012 juni - august kolofon Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Navne Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Ansvarshavende redaktør Marianne Gyldenkærne Tlf Hver sommer skiftes der ud i personalet og derfor skal der lyde en stor tak til en række medarbejdere. Farvel og tak til organist Johan Sigvard Jensen, som har fyldt Frederikskirken med sit dejlige orgelspil og sit milde sind det sidste år. Og farvel og ligeså stor tak til kirkeassistent Ann Sofi Gundtoft, hvis kager har været helt fantastiske. Velkommen til sommerassistenterne Nynne Standrup og Philip Martinussen fra København. Og velkommen til sommerens organist, Flemming Dreisig, tidligere domorganist ved Københavns Domkirke. Flemming Dreisig afløser Grethe Krogh, der i over 20 år har været Frederikskirkens sommerorganist. undervisning i frederikskirken Design & layout Bo Nygaard Larsen Tryk Glumsø Bogtrykkeri Oplag eksemplarer Næste nummer Udkommer den 1. september Forsidefoto Forskellige indtryk fra Frederikskirken. Fotos Gabriela Cieploch 4 Lørdagsskole Cirka 12 lørdage om året kl fra og med børn i collegealderen. Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Onsdagsskole Onsdag kl for børn fra 6 til 13 år Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Tlf Børnehave Onsdag kl for børn fra 3 til 6 år. Kontakt Maya Kokott, leder Tlf ) Vuggestue Torsdag kl for børn fra 1 til 3 år. Kontakt Ulla Schmidt Andersen, leder Tlf

5 Hvad kan det kristne budskab bruges til i vores daglige praktiske liv? Når vi mennesker befinder os i etiske og moralske dilemmaer, er vi i sidste ende overladt til vores samvittigheds stemmes vejledning. Det er her, at» de bibelske fortællinger bliver relevante. Af Tine Kristensen, cand.theol

6 I forbindelse med mit teologiske studie på Københavns universitet, har jeg ofte spurgt mig selv, om kirken stadig har noget vigtigt og relevant at tilbyde det moderne menneske. Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden kan bruge det kristne budskab til noget i vores daglige praktiske og hektiske liv? I mit arbejde, som sygeplejerske på Rigshospitalets intensivafdeling i København, har jeg tit oplevet svaret på dette spørgsmål. En af mine stærkeste oplevelser, i den forbindelse, fik jeg i en aftenvagt, for snart længe siden, hvor jeg lige forinden havde været til en forelæsning i Søren Kierkegaards værk Kjerlighedens Gjerninger på universitetet. Da jeg trådte ind på stuen, til den patient jeg skulle passe den aften, var mine tanker endnu optaget af dagens tekst, samt den efterfølgende diskussion om angst og magtesløshed. Du må aldrig føle dig magtesløs Patienten var en ung mand, som var døende og hans unge hustru stod ligesom forstenet ved sengen. Jeg gik hen til hende, præsenterede mig, og efter at have givet hende et knus, sagde jeg til hende: Du må virkelig føle dig magtesløs?. Hun svarede ikke, men begyndte at græde. Inspireret af mine tanker begyndte jeg at tale med hende. Sidst på vagten, da jeg skulle til at gå hjem, sagde hun: Jeg har aldrig, tidligere i mit liv, følt mig så godt forstået, som i aften. Hvordan kunne du beskrive min indre sindstilstand så præcist, og samtidig forstå mig bedre, end jeg nogensinde har forstået mig selv? I det øjeblik forstod jeg, at det ikke var mig, men Søren Kierkegaards ord og det kristne budskab, der havde banet vejen for denne forståelse. Hvad er meningen med livet? Efter den oplevelse er jeg efterhånden blevet mere og mere klar over, at det kristne budskab stadig er yderst relevant og brugbart i vores daglige praktiske og hektiske liv. Når vi mennesker befinder os i en situation, hvor livet gør ondt, eller hvor vi har ondt i sjælen, søger vi ofte lindring for smerten ved at stille spørgsmål som: Hvorfor er jeg til? eller hvad er meningen med mit liv? Spørgsmålene åbner for nye fortolknings muligheder af meningen med vores liv, og i disse fortolknings muligheder er det kristne budskab både relevant og vedkommende. Spørgsmålet er så: Er det kristne budskab også relevant og brugbart for os moderne mennesker, når vi befinder os i en livs situation hvor alt er godt, vi har styr på os selv og vores liv? Jeg oplever, at kirkens budskab også i den situation er meget brugbart, hvis det bliver formidlet i et almindeligt dagligdags sprog, som vi kan relatere os til. Igennem det at kunne relatere sig til det fortalte, kan vi pludselig opleve, at vi genkender os selv og vores liv i budskabet. Betingelsen for denne genkendelighed er dog en vis åbenhed, og vilje til selvransagelse, samtidig med anerkendelsen af vores handlingers virkning. De fortællinger, som vi hører i kirken, fortæller grundlæggende noget om det at være menneske i relation til os selv, andre mennesker, verden og Gud. 6

7 det kristne budskab i det praktiske liv Diskuterer vi for eksempel et emne som etik og moral i en andet sammenhæng, ved vi alle, at vi skal respektere samfundets love og dermed dommernes afgørelser. Det skyldes, at vi har besluttet at konstruere vores samfund som et demokratisk retssamfund. Men dommeren kan kun bedømme og dømme vores handlinger ud fra de fremlagte beviser og fakta. Det skyldes at dommeren ikke selv kan få direkte adgang til vores dybeste bagtanker og motiver, hvis vi ikke selv tillader det. Vores samvittigheds stemme Det betyder, at når vi mennesker befinder os i etiske og moralske dilemmaer, er vi i sidste ende overladt til vores samvittigheds stemmes vejledning. Det er i denne vejledning, at de bibelske fortællinger bliver relevante. Samvittighedens stemme eller opråb er, ifølge den danske filosof Søren Kierkegaard og den franske filosof Paul Ricæur, en afgørende betingelse for menneskets identitetsdannelse og dermed selvforståelse. De betragter begge, meget groft sagt, vores samvittighed som et udtryk for Guds direkte tilstedeværelse i vores liv. I denne sammenhæng skal samvittigheden forstås som en slags vejledende instans i vores bevidsthed, der er før etisk. Vores valgfrihed består så i, om vi vil følge eller ignorere denne samvittighedens vejledning eller påbud i tvivlsomme situationer. Denne samvittighedens kamp foregår som en slags indre dialog imellem os selv og noget andet i bevidstheden. Det er i denne indre dialog i bevidstheden, at kirken og det kristne budskab kan bidrage med noget vigtigt, relevant og vedkommende, som kan bruges direkte i vores daglige praktiske og hektiske liv. Det skyldes, at de kristne forstællinger rummer en slags skema over, hvordan vi mennesker er på godt og ondt, samt hvilke konsekvenser vores handlinger har for vores liv her på jorden. Konsekvenserne har igen betydning for, hvordan vi forstår os selv, og dermed lever med os selv og andre mennesker på godt og ondt. Det afgørende punkt i den indre dialog er, om vi tør tro og stole på, at vi ikke er overladt til os selv i afgørende situationer, og at der nogen eller noget på spil, der er større end os selv og vores egen fornuft. Nogle vil nok kunne genkende denne oplevelse som en slags mavefornemmelse eller intuition, der går forud for alt fornuft og rationel tænkning. I nogle tilfælde kan denne fornemmelsen ligefrem tale imod alt fornuft og så er det et spørgsmål om mod. Tine Kristensen er cand.theol og var i foråret praktikant ved Frederikskirken. I mere end 20 år har hun arbejdet som sygeplejerske med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende. De seneste tre år har hun boet med sin familie i Paris 7

8 johan siger au revoir Frederikskirkens organist, Johan Sigvard Jensen, takker af efter et godt år i Paris. Her skriver han nærmere om sit år i byernes by. Af Johan Sigvard Jensen Da Frank Sinatra i 1953 vandt en Oscar og skulle indlede sin takketale, måtte han fremstamme et forfjamsket: Ehh... og selvironisk tilføjede: Well, that s a clever opening!, før han kunne begynde sin tale ordentligt. På samme måde (uden sammenligning i øvrigt) er det svært at finde de rigtige ord at sige farvel med (altså udover farvel ), for jeg har følt mig hjemme her i kirken i en grad, så jeg først på det sidste har indset, at jeg altså bare har været - i stort perspektiv - på fransk visit. Det har været et forrygende år. Jeg har fået undervisning af den mest excentriske, arrogante og fremragende dygtige orgellærer, jeg nogensinde har haft: Pierre Pinc le, organist ved Basilique de St. Denis. Jeg har levet kollegielivet i Det Danske Hus i Cité Universitaire, boet på Van Goghs og Amélies Rue Lepic på Montmartre og siden flygtet fra turistmylderet til den sydvestlige forstad Meudon og på den måde set Paris fra flere, vidt forskellige vinkler. I sig selv en stor oplevelse. Hvis jeg vendte hjem og ikke var blevet bedre til at spille orgel, ville folk sige Hvad har du dog lavet dernede?, og hvis jeg vendte hjem uden at have oplevet byen, ville folk sige det samme. Jeg har forsøgt at gøre begge dele 100%, og resultatet har været, at jeg ganske simpelt har haft det rigtig sjovt. I en tid, hvor der med jævne mellemrum derhjemme bliver sat spørgsmålstegn ved kirkens eksistensberretigelse, og hvor udsigten for kirkemusikere af og til synes ret dyster, har det været dejligt at være en del af en kirke, som i den grad er i kontakt med sine brugere, og som der helt åbenlyst er brug for. Jeg har følt mig ualmindelig velkommen og værdsat, og det har været en stor inspiration året igennem at være en del af den særlige energi, der er i Den Danske Kirke. Hvor jeg håber, det fortsætter langt ud i fremtiden. Til gengæld og det er nok så vigtigt er jeg blevet klar over, at Paris ikke er min by. Køben- 8

9 Hør Johan Sigvard Jensens musikforedrag om Johann Sebastian Bachs Goldbergvariationerne og Matthæuspassionen søndag 3. juni kl i læsesalen. Fotos Colourbox, BO NYGAARD LARSEN havn er min første store kærlighed, og den slags er det jo svært at overgå. Det er mit held at jeg har det sådan, da mit danskerliv står på standby med både kandidatstudier ved konservatoriet og arbejde i Hellerup Kirke ventende efter sommerferien. Jeg vil på forhånd byde min gode kammerat Rasmus Anthonisen velkommen; det er rart at overlade organistposten til ham. Og i samme åndedrag vil jeg gerne sige mange tak til torsdagskoret, jeg er meget glad for at have lært jer alle at kende. Vi har haft det enormt hyggeligt og indimellem sunget rigtig smukt! Næste skoleår skal jeg pendle til Paris cirka en gang om måneden for at færdiggøre mine studier hos Pierre Pinc le, så vi skal heldigvis i denne omgang ikke kun sige farvel, også au revoir. Men alligevel: Tusind tak for denne gang! Det har været en stor fornøjelse og jeg kommer til at savne jer. Som afslutning på min tid hernede vil jeg holde et foredrag om Johann Sebastian Bach. Da jeg ankom, var det min plan at bruge året på at fordybe mig i den franske orgelmusik, men gennem min lærer Pierre Pinc le har jeg også fået fornyet og forstærket min store interesse for min navnebrors fantastiske musik. Temaet bliver to af Bachs hovedværker, Goldbergvariationerne og Matthäuspassionen, som jeg vil spille uddrag af og fortælle om. Foredraget finder sted søndag 3. juni kl. 13 i læsesalen. Jeg glæder mig til at se jer. 9

10 kirkens årsberetning Onsdag den 28. marts var der generalforsamling i Frederikskirken. Her aflagde Søren Eskildsen, formand for kirkerådet, beretning. Sædvanen tro vil jeg starte med det vigtigste, nemlig de personer der befolker kirken, hver dag året igennem. Præsten, præstens mand, præstens to børn, og ikke at forglemme, præstehunden, er helt de samme i forhold til året før. Jeg kan så tilføje, at præstens kontrakt efter fire år, udløber medio Skal vi så have ny præst i år? Nej, det skal vi ikke. Kontrakten med DSUK er allerede forlænget, så hele præstefamilien fortsætter også efter sommerferien. Vi er vant til, at vi får ny organist hvert år i begyndelsen af september. Det fik vi også i 2010, hvor Johan Sigvard Jensen afløste Susanne Thesbjerg. Johan skal spille for os og lede kor frem til sommerferien. Alle os til stede her i aften ved jo godt, at Paris er et dejligt sted at være. Det samme synes unge dygtige organister også, så jeg kan godt røbe, at Johans afløser er allerede fundet. Kirkeassistenten er jo som regel et-årige ansættelser. Nanna Rosendahl fratrådte før sommerferien i Nanna blev i september afløst for resten af året af Ida Marie, præstens ældste datter. Arrangementet med Ida Marie frem til udgangen af december 2011 kom i stand som et resultat af de ændrede behov som følge af det igangværende byggeri. Per 1. januar i år blev Ida Marie afløst af Ann Sofi Gundtoft. Ann Sofi havde vi allerede stiftet bekendstskab med som frivillig hjælper under julebasaren. Hun skal være hos os frem til sommerferien, altså i alt et halvt år, hvorefter vi igen går over til et årig ansættelse af kirkeassistenten. Økonomimedarbejder stillingen er siden efteråret 2010 blevet varetaget af Lotte Nør. Her er ingen ændringer, Lotte bestrider fortsat jobbet som økonomimedarbejder, og hun holder godt styr på kirkens økonomi. Kirkens ungdomsrådgiver har siden august 2010 heddet Gabriela Cieploch. Den stilling er normalt for to år ad gangen med mulighed for forlængelse. Den mulighed har Gabriela netop benyttet. Vi har derfor glæden og fornøjelsen af at have Gabriela her i kirken frem til sommeren Vedligeholdelse og byggeprojekt Som jeg indledningsvis sagde, har kir-kens byggeprojekt stået på siden Byggeprojektet har fyldt rigtig meget i kirkerådets arbejde de sidste syv år. Af de syv år har 2011 været året hvor alle anstrengelserne udmøntede sig i gennemførelsen af det projekt der kunne laves for de mange rare penge Frederikskirken har fået, dels fra Det Danske Kirkeministerium og dels fra Augustinusfonden, Oticon Fonden og Knud Højgaards Fond, ialt cirka euro eller cirka 5,8 millioner danske kroner. Jeg synes, der er grund til her at minde hinanden om, hvor taknemlige vi danske i Paris bør være over den velvilje disse donationer fra Danmark er udtryk for. Tænk lige lidt over det hver gang de nye rare lokaliteter bliver benyttet. Ved den officielle indvielse den 22. januar i år, gennemgik jeg alle detaljerne der førte frem til det projekt der nu er vel gennemført, så jeg vil ikke gå dybere i detaljerne. Resultatet kan ses og det taler for sig selv. Byggeriet gjorde selvfølgelig, at der måtte skaffes alternative lokaler til kirkens faste børne aktiviteter. Kirken mødte stor velvilje fra Det

11 kirkens årsberetning Danske Studenterhus, hvor vi lånte lokaler til skolen og til vuggestuen. Børnene blev kørt i bus her fra kirken ud til studenterhuset i 14. arrondissement, så der blev ingen afbrydelser i skole og vuggestuen. Til børnehaven lejede vi os ind i Den Skotske Kirke der ligger i rue Bayard her i 8. arondissement ikke langt her fra. Samtlige gudstjenester forløb som normalt, idet selve kirkerummet var uberørt af byggeriet. Arvesagen På sidste års ordinære generalforsamling oplyste jeg om kirkens den gang da netop modtagne arv. Vi har været igennem et langt bureaukratisk forløb, inkluisve en ekstraordinær generalforsamling den 13. november sidste år, hvor vi på opfordring fra de franske myndigheder foretog en mindre ændring af kirkens vedtægter. Desværre maler den bureaukratiske mølle fortsat, så arven endnu ikke er kommet til udbetaling. Vi forventer at det sker i løbet af Medlemsskab af kirken Det er nu syv år siden at medlemsskab af kirken blev besluttet på en generalforsamling. Medlemstallet har stabiliseret sig omkring 200. I 2010 var medlemsallet 224. I 2011 er tallet faldet til lige under 200. På generalforsamlingen i 2011 blev kon-tingentet fastsat til 35 euro. Kirkerådet vil senere i aften foreslå uændret kontingent, altså 35 euros per år. Lad mig opfordre til at man betaler nu umiddelbart efter generalforsamlingen mens det endnu er i frisk erindring. Julebasar En af de tilbagevendende faste årlige glædelige begivenheder i kirken, endda en af de meget glædelige, er julebasaren. Igen i år fik vi et meget flot og tilfredstillende salg, der endnu en gang overgik sidste års resultat. Den fornøjelse, det er at give tallene for det endelige salg, og overskud vil jeg overlade til Ulla, når hun lidt senenre i aften præsenterer årsregnskabet. Også i år var de frivillige julebasar arbejdere inviteret af vor ambassadør til en festlig komsammen i ambassadørboligen. Der var i år ændret lidt på arrangementet, således at ledsagere ikke deltog, hvilket til gengæld gjorde det muligt også at invitere de unge hjælpere, der dermed fik endnu en oplevelse at tage med hjem til Danmark fra deres Paris ophold. Sidste år måtte jeg takke ambassadøren in absentia, idet hun desværre var sygemeldt. Det behøver jeg heldigvis ikke i år, så jeg vil på kirkerådets vegne takke for denne gestus det er hvert år at invitere de mange frivillige. Tak Fra kirkerådet skal der ligeledes lyde stor og varm tak til alle de mange frivillige hjælpere og til sponsorerne. Også stor tak til de flere tusinde købelystne, der gæstede basaren i de tre dage. Til slut vil jeg rette en stor tak til kirkens samlede personale for endnu et år med god og engageret indsats i årets løb. Endelig skal der lyde tak til mine kirkeråds kollegaer for godt og muntert samarbejde i 2011, herunder en speciel tak til kirkerådets byggeudvalg, der trak et stort læs under ugentlige møder med arkitekt og håndværkere. Tak også til Kirkeministeriet for fortsat stor velvilje og imødekommenhed og tak for samarbejdet med vor støtteorganisation i Danmark, DSUK. 11

12 kalender juni juli august Juni Lørdag d. 2. kl Lørdagsskole Søndag d. 3. kl Gudstjeneste. Trinitatis. Prædikant: Cand.theol Tine Kristensen. Kirkefrokost og foredrag ved Johan Sigvard Jensen om Bachs guddommelige musik. Tirsdag d. 5. kl Tirsdagsaften Onsdag d. 6. kl Kirkerådsmøde Søndag d. 10. kl Gudstjeneste. 1.s.e. trinitatis Tirsdag d. 12. kl Tirsdagsaften Torsdag d. 14. kl Læsekreds Lørdag d. 16. kl Afslutning for lørdagskolen Søndag d. 17. kl Gudstjeneste. 2.s.e. trinitatis Tirsdag d. 19. kl Tirsdagsaften Søndag d. 24. kl Gudstjeneste. 3.s.e. trinitatis Prædikant: Flemming Fleinert-Jensen. Fredag d. 29. kl Skt. Hans aften husk tilmelding. Se bagsiden. Juli Søndag d. 1. kl Gudstjeneste. 4.s.e. trinitatis Søndag d. 8. kl Gudstjeneste. 5.s.e. trinitatis Søndag d. 15. kl Gudstjeneste. 6.s.e. trinitatis Søndag d. 22. kl Gudstjeneste. 7.s.e. trinitatis August Ingen gudstjenester og arrangementer. Efter alle gudstjenester serveres der kaffe med hjemmebagt kage. 12

13 Navnet er kendt og respekteret i den ganske organisverden. Med Flemming Dreisig får Frederikskirken en yderst kompetent og erfaren organist, der henover sommeren skal fornøje menigheden med orgelspil. Efter sin eksamen studerede han ét år her i Paris hos organisten og komponisten Jean Langlais. Han debuterede i Radiohusets koncertsal i 1972, og i 1973 blev han vinder af Foreningen Norden s konkurrence for unge orgelsolister i Stockholm. Han har været organist en lang rkke steder, herunder domorganist i København. På billedet ses han ved indvielsen af DR Koncertsalen i København i Foto Agnete Schlichtkrull/DR 13

14 mørket skaber kun et andet lys andreas vermehren holm poet og prosaist. født bosat i Paris siden sommeren samme år var han sommerassistent ved frederikskirken. hans skriftlige arbejder (romanuddrag, digtsuiter, korrespondancer og litterære samtaler) har været trykt i en mængde tidsskrifter, deriblandt Kritiker, Ord&Bild, Lasso og Trappe Tusind. han arbejder som redaktør på det internationale Cut Off Places Books. hans første større værk forventes at udkomme efteråret, 2012.

15 I et hørt hjerte larmer i mørket imellem os der er ingen hemmeligheder, kun dem du har fundet, lukker fingrene omkring og løfter frem, som et sted du ikke kender, men gerne vil bo som en puls der pludselig mærkes i hånden husker blodet også den første invasion overskrivelsen overskridelsen: II som tvivlen forsvandt sagde du digtet om graven der endnu ikke fandtes for livet kom hvor skriften er i lyset fra lampen, hvor skriften er nu III som tiden der rejste sig op og forsvandt sagde du vidunderlige timer sank til bunds og landede på bjerget under vores fødder honningfald vi ejer jo ikke os selv sagde du mit hjerte hopper træder i din krop vi bærer hinanden som det bedste vi er som jeg altid ser dig som du var da jeg elskede dig højest når jeg elsker dig nu andreas vermehren holm 15

16 www frederikskirkenparis dk Svensk tandlæge i Paris Dr Golsara Mehryar Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm Børne- og voksentandlæge Taler svensk, engelsk og fransk 14, rue Christophe Colomb, Paris Tlf / Dansk psykolog Anne Hald-McLean 13, avenue Duquesne, Paris Tlf Dansktalende psykolog-psykoterapeut INGRID TOLEDANO 29, rue Aupain St Germain en Laye Tlf Skal du hjem til Danmark? Professionel flytning Dansk konsulent i området uge 11 og uge 40 for besigtigelse. Ring og book tid. Udlandsflytning er en tillidssag I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger. Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med: Rådgivning og planlægning Nedpakning og emballering Mærkning og inventarlister Sikker transport Udpakning og placering Opbevaring på lagerhotel Bryde samarbejder med erfarne partnere fra hele verdenen og tilbyder: Transit hotel Faste priser på dør-til-dør levering i Europa Emballering/pakning til eksport Ekspert rådgivning vedrørende alle faser i flytningen FIDI/FAIM certificeret internationalt flyttefirma Global service INTERNATIONAL Bryde & Sønner

17 Mød andre djøfere i Paris Er du medlem af Djøf og bor i Frankrig, så kom og deltag i vores netværk. Du får mulighed for at møde andre djøfere på tværs af brancher, organisationer og virksomheder, og vi har en masse spændende arrangementer af både faglig og social karakter. Læs mere om netværket på djoef.dk/paris. stiller dig stærkere BLIV MEDLEM AF FREDERIKSKIRKEN Mindste årlige bidrag pr. person er 35 Euro Stemmeret på generalforsamlingen Hermed sendes årsbidraget Euro Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert EFTERNAVN FORNAVN GADE OG NR. POSTNR. BY TLF 17

18 Indskrivning af konfirmander 2012/2013 Til september begynder et nyt hold konfirmander. Tilmelding kan finde sted hen over sommeren (dog ikke august) per mail til vedhæftet konfirmandens dåbsattest eller ved telefonisk henvendelse til præsten. Undervisningen begynder søndag den 16. september kl med en velkomstgudstjeneste. Undervisningen finder sted lørdage kl Konfirmationen i 2013 finder sted Pinsedag den 19. maj. Yderligere informationer angående datoer kommer senere.

19 Navne Døbte Joséphine Spring Turner døbt den 8. april Anaïs Goncalves døbt den 6. maj Vielse Inge Mary Ravn og Rune Kristensen viet den 11. marts Lotte Lind Strom og Anders Lind viet den 19. maj Begravelse Åse Bjørn Vacher den 2. februar Come and try La Gym Suédoise! Over 500 classes per week 120 halls in Paris and suburbs Instructors with a Swedish Education Bas-, senior-, medel-, junior, familje- and intensivjympa Dansk for voksne Der undervises i dansk for voksne i Danmarkshuset og i Frederikskirken. Det sker på hverdage i aftentimerne eller Underviseren er Lis Overby. Qi Gong and Core New: We are also in Chatou, Le Pecq and Versailles and København! Välkomna! For nærmere information kontakt venligst Lis Overby Tlf Lyon. Marseille, Lille, Montpellier, Nice Strasbourg, Toulouse Tel.:

20 faste aktiviteter Torsdagskoret Torsdagskoret holder sommerpause og begynder igen til september under ledelse af Frederikskirkens nye organist, Rasmus Anthonisen. Nærmere information i næste nummer af kirkebladet. Sykredsen Det handler om håndarbejde og socialt samvær, når Sykredsen samles. De mødes den tredje mandag i hver måned. Næste gang den 18. juni kl. 14 i Frederikskirkens læsesal. Nærmere oplysninger hos Jytte Nordfjeld Tlf Læsekredsen læser Anne Marie Løn Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration til dansk og nordisk litteratur, så er du velkommen i kirkens læsekreds. Der skiftes mellem nyere og klassisk litteratur. Torsdag den 14. juni kl er det Sekstetten af Anne Marie Løn. Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding. Modern Dance Der bliver uden tvivl mulighed for at bevæge arme og ben, når der bliver afholdt Modern Dance i kirkens læsesal. Det sker hver tirsdag kl Vi arbejder med kropsplacering, balletøvelser, dansetrin, rumbevisthed, åndedræt, barre au sol og afslapning. Dentisterie Pediatrique Exclusive 15 Rue Freycinet, Paris tel: +33(0)

21 NYTTIGE NETVÆRK for danskere i paris Danes Wordwide Danes Wordwide en forening for internationale danskere. Nærmere oplysninger Familiekredsen Charlotte Hickel Tlf Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer som skovtur, familiedag og juleklip. Nærmere oplysninger Alette Wernberg Tlf Marianne Felsenburg Tlf Cercle Franco-Danois 142, avenue de Champs- Elysées Paris Les Petites Sirenes Vi er mange danske kvinder i Paris både på gennemrejse og fastboende der mødes hver tredje torsdag til hyggeligt og festligt samvær Lotte Bassompierre Tlf Hanne Charalambous Tlf gmail.com Bibliothèque Nordique 6, rue Valette, Paris tlf Åbningstider man-lør Lycée International, St. Germain en Laye Den danske afdeling Tlf Leder: Margrethe Rønnow Den danske præst i Nice Carl Bjarkam Tlf Association France-Danemark kontakt +25Klubben kontakt Den danske Ambassade Tlf Avenue Marceau Paris Danmarkshuset Tlf avenue des Champs-Elyseés Paris 21

22 padam padam Oh les au revoirs... Af Gabriela Anna Cieploch, ungdomsrådgiver For mange af jer lakker Pariseventyret sig mod enden, og disse sommerdage gør nok ikke oplevelsen mindre bittersød: Bitter, fordi Paris er smukkest på denne tid af året og nok lidt svær at forlade, og søde, fordi I nu skal videre mod en ny spændende tid i jeres liv... Jer, der har været i byen i et helt, eller et halvt år, har sikkert fået så meget med i bagagen, at det bliver dejligt at vende hjem og dele alle oplevelserne og erfaringerne med jeres familier og venner. I vil altid have Paris, med alle de fortryllende oplevelser der fulgte med, samt alle de knap så sjove perioder, hvor I blev nødt til at tage nogle indre og ydre kampe. Men alle oplevelserne har nok på flere måder gjort jer stærkere, mere opmærksomme på, hvad I har og hvem, I er. Jeg tager hatten af for jer, for det er noget af en mundfuld at komme til en storby som Paris fra lille Danmark og som ung stå på egne ben uden sprog, familie, venner og hjemmevante omgivelser. Jeg ønsker jer det bedste fremover. Det har været en ren fornøjelse at møde jer. Og for jer, der bliver lidt endnu: glæd jer til flere årstider i Paris og kommende arrangementer i Frederikskirken. I kan altid regne med en fast base/oase her... I juni-måneden vil vi holde vores sidste tirsdagsaftener før vi begynder på dem igen i september. Hvis vejret tillader det, vil vi holde de sidste tirsdagsaftener på terrassen eller i en park. Se kalenderen for datoer for junimånedens tirsdagsaftener, og hold dig som altid ajour med opdateringer på padam padam (facebook). Husk, at du også er velkommen til at deltage i alle de andre arrangementer som holdes af Frederikskirken. Er du stadig i Paris i slutningen af juni, så kom bl.a. og hold Skt. Hans aften sammen med os i Frederikskirken. Rigtig god sommer til jer alle, tak for denne gang og alt det bedste fremover! 22

23 Tak for 2011/12 Kirke- tens en assist sdigt afsked bagt dste kage smagt Nu er si r a h e ber d Og jeg hå ne gode gang den sang Tak for et sidste har sung mut e n er g a K u agen er n ut Jordbærk citron hermed sl u a te t r is Og ta me sp dste krum istent forvist! Nu er si ss ea k ir u en k Og endn ilsen, Kærlig h Ann Sofi ungkalender juni 5. juni Tirsdagsaften. Yoga i Frederikskirken 12. juni Tirsdagsaften. Åbent hus. 19. juni: Tirsdagsaften. Afslutning/ sidste tirsdagsaften inden september. Fotos Colourbox, Gabriela Anna Cieploch, Bo Nygaard Larsen 23

24 Sankt Hans i Frederikskirken Fredag den 29. juni kl Bål bliver der ikke, men ellers er der lagt op til en traditionel Sankt Hans i Frederikskirken. Foto Colourbox Aftenens program begynder med fællessang og tale i haven. Herefter en sommer buffet og musikalsk underholdning. Aftenens taler er pastor Flemming Fleinert-Jensen. Pris : 20 euro. Drikkevarer købes særskilt. Pris for aupair : 15 euro og børn 8 euro. Tilmelding inden den 22. juni ved fremsendelse af en check til kirken mærket Skt. Hans eller ved tilmelding per mail på

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2014 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA deriks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra derikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA Frederiks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Vinter 2013/2014 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 Jeg har siden min start her på ergoterapeutuddannelsen været meget interesseret i at komme på udveksling ifm. studiet, da jeg syntes det kunne være

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere