Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING"

Transkript

1 Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

2 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun 2 år. Du kan også vælge at gå på studenterkursus som enkeltfagskursist i ét eller flere fag, eller du kan følge GSK-kurser på skolen. Vore kursisters baggrund er meget forskellig. Men de er fælles om at have besluttet, at der skal ske noget nyt i deres liv, og at en studentereksamen er et godt udgangspunkt for en ny start. Kursisternes bredt sammensatte baggrund og motivation bidrager sammen med lærernes faglige dygtighed og engagement til at skabe et vedkommende og dynamisk indlæringsmiljø på Kursus. En studentereksamen er en ungdomsuddannelse; men studenterkursus er også for voksne, og undervisningsformen er tilpasset herefter. Vi er glade for, at vore kursister stiller krav til os om en god og afvekslende undervisning. Faglig dygtiggørelse og personlig udvikling kræver imidlertid også, at du selv tager en del af ansvaret for, at den uddannelse, du nu starter på, reelt giver dig den nye platform i tilværelsen, du ønsker at arbejde videre fra. Forandringsvilje kombineret med nysgerrighed efter at tilegne sig ny viden er til gengæld egenskaber, et samfund i hastig udvikling sætter højt, såvel inden for uddannelsessystemet som i et job. Velkommen til et spændende og udfordrende studiemiljø på Aalborg Studenterkursus. Ole Droob rektor Hvad er Aalborg Studenterkursus? Aalborg Studenterkursus er en selvejende uddannelsesinstitution, hvor du kan tage en samlet studentereksamen på 2 år eller enkeltfag og GSK i det tempo, der passer dig. Vi tilbyder en studentereksamen på 2 år med samme indhold, værdi og muligheder, som hvis du tog den på et gymnasium. Vi tilbyder også enkeltfag på studentereksamensniveau og derudover GSK-kurser (gymnasiale suppleringskurser) - både som almindeligt tilrettelagte kurser og som sommersupplering. Det betyder, at du kan vælge fag efter interesse og behov. INDHOLD Student på 2 år 4 Student på 2 år - studieretninger 6 Hvem går på Aalborg Studenterkursus? 10 Enkeltfag 12 GSK/Gymnasiale Suppleringskurser 14 Hvem går også på Aalborg Studenterkursus? 16 Årgangsrejse til Berlin 17 Arbejdet på Aalborg Studenterkursus 18 Adresser og telefonnumre 20 VELKOMMEN TIL AALBORG STUDENTERKURSUS INDHOLD

3 4 5 TILMELDING Student på 2 år Skolen udbyder forskellige studieretninger grupperet som: - sproglige studieretninger - samfundsvidenskabelige studieretninger - naturvidenskabelige studieretninger Når du tager en studentereksamen OPTAGELSESKRAV på Aalborg Studenterkursus på 2 Hovedreglen er at du skal have år, skal du ved indmeldelsen vælge afsluttet 9. klasse mindst 1 år før hvilken studieretning, du har lyst du begynder på studenterkursus. til og har brug for. Kommer du direkte fra 10. klasse, Du skal lige fra kursusstart i gang kan du optages efter en konkret med din studentereksamen indenfor den valgte studieretning. kursus. Du skal dog have bestået vurdering på Aalborg Studenter- I alle studieretninger indgår almen bestemte fag på udvidet niveau. studieforberedelse (AT) og almen Kommer du fra 1.g eller 2.g i gymnasiet, starter du i 1. kursusklasse sprogforståelse (AP) som flerfaglige forløb. hos os. Har du afsluttet 2.g, starter De 2 år på kursus giver dig faglige du i 2. kursusklasse hos os. og studiemæssige kompetencer og Du kan i mange tilfælde overføre øger dine muligheder for faglig fordybelse - du udvikler dig fra elev til har bestået på andre gymnasiale karakterer fra fag, som du allerede studerende. uddannelser (merit). Uanset valg af studieretning får du Har du andre forudsætninger, en dansk, national studentereksamen. optaget. Kom ind og snak med stu- har du også mulighed for at blive dievejlederen om netop dine forudsætninger og ønsker. Kontakt studievejledningen personligt eller på telefon Studievejlederen hjælper dig med valg af studieretning og fag. Husk at medbringe dine eksamensbeviser. Sidste frist for tilmelding til det 2-årige kursusforløb er 15. august, men det er klogt at tilmelde sig i god tid. Undervisningsstart - se Undervisningen foregår i vore lokaler Danmarksgade 11, - 5 minutters gang fra busser og banegård. ØKONOMI Der skal betales et gebyr på 500 kr. og et depositum på 500 kr. ved tilmeldingen. Depositum får du tilbage, når du afleverer bøger og datanøgle. Datanøglen giver dig adgang til skolens IT- faciliteter. Du kan søge SU og transporttilskud efter gældende regler.»... Der er en forholdsvis høj gennemsnitsalder, og det giver et voksent studiemiljø med gode diskussioner. Hvis man gerne vil videre i en fart er ASK en rigtig god mulighed.«thomas, 1-års kursist 2008/2009

4 6 7 Studieretninger JOSEPHINE 20 år. Spansk/Engelsk/Naturgeografi Engelsk/Samfundsfag/Psykologi Samfundsfag/Matematik/Kemi Matematik/Fysik/Kemi Biologi/Matematik/Kemi STUDIERETNINGER Skolen udbyder 5 forskellige studieretninger. En studieretning er et samlet forløb til en studentereksamen og består af: - en række obligatoriske fag, - 3 studieretningsfag, - valgfag (antallet afhænger af studieretning). Samlet læser dagholdene ca. 35 lektioner pr. uge pr. skoleår. De fleste fag kan afsluttes på forskellige niveauer (A, B og C). Studieretningsfagene indgår i et samspil med de obligatoriske fag. Undervisningsskemaet vil i perio- der være struktureret omkring tværfaglige forløb. Desuden indgår flerfaglige forløb som almen studieforberedelse (AT) og almen sprogforståelse (AP). AT giver dig indsigt i at forholde dig reflekterende og ansvarligt til omverdenen og til din egen udvikling og uddannelse - på tværs af fagene. AP giver en fælles base for det sproglige arbejde i kursusforløbet. STUDIERETNINGSPROJEKT Alle kursister skal skrive et studieretningsprojekt i 2 eller 3 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og inddrager andre studieretningsfag og/eller dansk og historie. Læs mere om indholdet af de enkelte studieretninger på de følgende sider. Obligatoriske fag Ud over studieretningsfagene indeholder studenterkursusforløbet obligatoriske fag, fælles for alle uanset studieretning: A-niveau: Dansk, historie. B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog, et naturvidenskabeligt fag. C-niveau: Matematik, fysik, samfundsfag, religion/oldtidskundskab, to af fagene biologi, kemi og naturgeografi. Valgfag Afhængig af dit valg af studieretning skal du vælge nogle få valgfag. Skolen udbyder følgende fag: A-niveau: Engelsk, tysk fortsætter, spansk, fransk begynder, matematik, fysik, biologi, kemi. B-niveau: Naturgeografi, matematik, samfundsfag, fysik, kemi, biologi, psykologi. C-niveau: Psykologi, filosofi, latin, naturgeografi, kemi, biologi, datalogi, erhvervsøkonomi. Studieretninger STUDIERETNINGSFAG NIVEAU RELIGION/OLD. NATURVID. FAG Spansk A Old. Biologi+ Engelsk A Naturgeografi Naturgeografi C Engelsk A Religion Biologi+ Samfundsfag B Kemi Psykologi B/C Samfundsfag A Old. Biologi+ Matematik B Kemi Kemi C Matematik A Old. Biologi+ Fysik B Kemi Kemi B/C Biologi 5 A Old. Biologi+ Matematik B Kemi Kemi C KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN! For at få overblik over hvad man skal og hvad man kan - henvend dig i studievejledningen for vejledning og tilmelding! Ved optagelsessamtalen hjælper de med valg af studieretning og valgfag. Se også hjemmesiden: Efter at have mistet motivationen til at læse færdig på gymnasiet, bestemte jeg mig for at tage på opdagelsesrejse i den store verden. Til min store overraskelse fandt jeg hurtigt ud af, at»ude er godt, men hjemme er bedst«. Mit næste træk skulle være at arbejde fuldtid og tjene lidt penge. Her fik jeg endnu en åbenbaring; det er ubeskriveligt svært at finde et godt arbejde uden uddannelse. Jeg indstillede mig på at tage en uddannelse. Jeg havde hørt lidt blandt venner og bekendte om Aalborg Studenterkursus. Samtlige kilder omtalte kurset meget positivt, dog understregende, at det ikke bare var lutter lagkage, men hårdt arbejde. Det er jeg i den grad blevet bekræftet i, men også på en god måde. Da aldersgennemsnittet er højere end på et almindeligt gymnasium, har det den betydning, at der bliver lavet mere, og seriøsiteten er meget høj. Mange af os har været i gang med en uddannelse, der aldrig er blevet afsluttet, hvilket giver en stor portion tryghed, da der er nogen i samme båd som en selv. Jeg har ikke fortrudt at have startet på Aalborg Studenter Kursus, til trods for klamme hænder og hjertebanken i starten, faktisk har jeg aldrig været mere glad for at gå i skole!

5 8 9 5 STUDIERETNINGER PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS 3 STUDIERETNINGSFAG Samfundsfag A Matematik B Kemi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG SAMFUNDSFAG/MATEMATIK/KEMI På denne studieretning får du Med inddragelse af kemi får du viden om og forståelse for danske således også kendskab til kemiens og internationale samfundsforhold samfundsmæssige og teknologiske og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne Mad på bordet eller biobrændstof betydning. samfund. Desuden lærer du om, i tanken? - På denne studieretning hvordan matematiske metoder og møder du altså spørgsmålet ud fra teorier kan anvendes til at forstå både en samfundsfaglig, matematisk og kemisk synsvinkel. og behandle problemer inden for forskellige områder, bl.a. i vekselvirkning samfundsfag og kemi. SPANSK/ENGELSK/NATURGEOGRAFI MATEMATIK/FYSIK/KEMI 1 STUDIERETNINGSFAG Engelsk A Spansk A Naturgeografi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Studieretningen fokuserer på sprog, litteratur, historie, kultur og samfundsforhold i lande, hvor engelsk eller spansk er hovedsprog. Centralt i studieretningen står mundtlig og skriftlig kommunikation, og du får undervisning i sprog på højt niveau. Vi arbejder med bl.a. koloniseringen og dens betydning for samfund og kultur i og uden for Europa. I naturgeografi inddrages naturforhold og naturprocesser og deres betydning for menneskers livsvilkår i områderne. Emner som f.eks. diktatur og demokrati, menneskerettigheder, kulturmøder (f.eks. latinokulturer eller indianere) bliver belyst i et samarbejde mellem fagene, primært gennem litteratur og sagprosa, men også film. 4 STUDIERETNINGSFAG Matematik A Fysik B Kemi B eller C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Denne studieretning er til dig, som ønsker at beskæftige dig med centrale naturvidenskabelige fag og tankegange på et højt niveau. Der arbejdes med matematiske metoder og teorier uafhængigt af den konkrete anvendelse, og der lægges vægt på at opstille og bevise generelle resultater til brug inden for mange forskellige områder. I samspillet mellem matematik, fysik og kemi vil modeller af verden omkring os være det bærende element, idet matematiske modeller underbygger forståelsen af fysiske og kemiske sammenhænge. ENGELSK/SAMFUNDSFAG/PSYKOLOGI BIOLOGI/MATEMATIK/KEMI 2 STUDIERETNINGSFAG Engelsk A Samfundsfag B Psykologi B eller C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG I arbejdet med dansk- og engelsksprogede tekster er der i denne studieretning specielt fokus på problemkomplekser omkring kultur, identitet og samfundsforhold. I engelsk undervises i sprog og litteratur på højt niveau. I samfundsfag fokuseres på sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for det enkelte menneske, for grupper af mennesker og for samfundet som helhed. Psykologi fokuserer på menneskers personlighed, udvikling og samspil med hinanden og på forholdet mellem det enkelte menneske og dets samfundsmæssige og kulturelle omgivelser. Eksempler på fælles forløb kunne være storbyliv, identitetsdannelse, ungdomskulturer og et mere abstrakt emne som ondskab. 5 STUDIERETNINGSFAG Biologi A Matematik B Kemi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Denne studieretning giver dig et grundigt kendskab til bioteknologiske teknikker, sundhed, natur og miljø samt biologiske og kemiske undersøgelsesmetoder og matematiske teorier og metoder. Du får et solidt teoretisk kendskab til levende organismers opbygning med mennesket som det centrale. Vi vil også beskæftige os med stoffers opbygning, egenskaber og fremstilling. Du lærer desuden om, hvordan teknikker, stoffer og naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder udnyttes i hverdagen, i industrien og landbruget samt inden for forskning. På denne studieretning vil du opnå en god forståelse for hvordan især biologisk og kemisk viden anvendes til gavn for mennesker og natur og hvordan uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. - STUDIERETNINGER - STUDIERETNINGER

6 10 11 NINA 28 år. Jeg har længe gået og overvejet, om det ikke snart var tid til at få startet på en uddannelse. Jeg har forsøgt mig et par gange på andre uddannelser, som jeg har afbrudt til dels på grund af manglende interesse og på grund af, at jeg har fået børn. Nu skulle det være, så jeg satte mig ved computeren og kiggede efter mine muligheder. Jeg valgte Aalborg Studenterkursus, fordi eleverne er lidt ældre, og der er flere, der har samme vilkår som mig, og som heller ikke har været på skolebænken i mange år. Jeg er glad for at have valgt Aalborg studenterkursus. Der er et godt sammenspil mellem lærer og elever og eleverne indbyrdes. Det er vigtigt for mig.. Jeg glæder mig til at kunne fejre, at»huen virkelig trykker«med mine gode klassekammerater i THOMAS 24 år. Jeg har en erhvervsuddannelse som landmand og har i lang tid drømt om at læse videre til dyrlæge. Nu skulle det være, og da jeg blev bekendt med ASK, var jeg ikke i tvivl. Det er en fuld studentereksamen på 2 år, så det går stærkt, men i erhvervslivet har jeg været vant til at skulle planlægge min hverdag og overholde deadlines. Der er en forholdsvis høj gennemsnitsalder og det giver et voksent studiemiljø, med gode diskussioner. Hvis man gerne vil videre i en fart er ASK en rigtig god mulighed. Studenterkursus er et uddannelsessted, hvor kursister med mange forskellige bevæggrunde til at tage en studentereksamen indgår i et fælles undervisningsforløb. Forskellene gælder både kursisternes alder og baggrund. Nogle kommer direkte fra et job på arbejdsmarkedet eller en periode uden beskæftigelse; andre har været på højskole eller i udlandet. En del har i en periode gået i gymnasiet, på HF eller har taget en faglig uddannelse. Denne forskelligartethed hos vore kursister er med til at give et godt og udfordrende uddannelsesmiljø, hvor erfaringer og holdninger mødes og brydes. En studentereksamen er en faglig og menneskelig udviklingsproces. Hvem går på Aalborg Studenterkursus? Det er klart, at det er mere krævende at tage en studentereksamen på 2 år i forhold til gymnasiets 3 år. Derfor er motivation, modenhed, forandringsvilje og gå-på-mod også vigtige kendetegn for vore kursister. Studenter fra Kursus klarer sig erfaringsmæssigt godt i de videregående uddannelser. SØS 17 år. Jeg valgte at gå på Studenterkursus, fordi skolen har et godt ry og ligger centralt i forhold til min bopæl og min håndboldklub. Inden jeg startede, lod jeg mig fortælle, at der var et spændende studiemiljø, skabt af mennesker med en masse forskellige baggrunde og aldre, og som havde prøvet noget andet end den direkte vej fra folkeskolen til gymnasiet. Det er meget vigtigt for mig, at den gymnasielle uddannelse kun tager to år, da jeg er nødt til at være meget målrettet og koncentreret i forhold til min fremtid. På ASK har jeg fået et skema, der passer perfekt set i sammenhæng med min træning både i Aalborg DH og på U 19 landsholdet. En håndboldkarriere kan man ikke leve af på længere sigt, derfor er en studentereksamen vigtig for mig i forhold til en videregående uddannelse senere. Jeg er glad for, at jeg valgte at studere på ASK. Folk er seriøse, og det passer mig rigtig godt at være i et læringsmiljø med god arbejdsmoral. To lærerige år med hårdt arbejde og mange spændende oplevelser sammen med mine medstuderende. MARC 23 år. Efter 5 år på arbejdsmarkedet og en erhvervsuddannelse følte jeg, at det var på tide at få den studentereksamen, jeg var begyndt på 7 år tidligere, inden jeg valgte at droppe ud af gymnasiet efter 2.g. Men hvordan skulle jeg gribe det an? Skulle jeg gå tilbage og tage 3.g efter 5 års pause eller skulle jeg starte helt fra bunden og bruge 3 år? Det er her, Aalborg Studenterkursus kom ind i billedet. Her har jeg muligheden for at starte på en frisk og begynde helt fra bunden igen, men alligevel have en mere overskuelig tidshorisont på hele forløbet. Samtidig kombineres høj faglighed, selvstændighed og et godt socialt miljø til at sikre, at du efter 2 år er mindst lige så godt stillet, hvis ikke bedre, end efter 3 år på det almene gymnasium. Hvis du ligesom mig står med et ønske om en studentereksamen, men ikke helt kan finde ud af hvordan du skal gribe det an, er Aalborg Studenterkursus det bedste og mest målrettede bud for at få din drøm ført ud i livet. MAI 24 år. Jeg har prøvet lidt af hvert siden jeg gik ud af 10. klasse for syv år siden. Produktionsskole, handelsskole, HF, teknisk skole, men ingen af stederne fandt jeg det jeg søgte. Det endte i en formålsløs zappen fra uddannelse til uddannelse uden mål. Nu hvor jeg er midt i 20 erne og har fået børn, er det blevet klart for mig, at studenterhuen er nøglen til at komme videre. Grundet min alder og baggrund var et almindeligt gymnasium ikke den oplagte mulighed, og jeg følte ikke at en HF kunne give mig de niveauer jeg søgte, derfor var Aalborg Studenterkursus det oplagte valg. Høje niveauer på kort tid. Skolen er fyldt med rigtig dygtige lærere, der virkelig formår at balancere mellem det høje tempo og den høje faglighed, der kræves og stadig få eleverne med. Socialt er skolen helt unik, mangfoldigheden af individer med forskellig alder og helt forskellig baggrund er med til at give en helt speciel dimension til undervisningen, såvel som til det sociale. Derfor er jeg virkelig glad og stolt over at gå på Aalborg Studenterkursus.

7 12»... Jeg har mødt forskellige mennesker med forskellige aldre og baggrunde, og en seriøsitet omkring det at lære noget, som jeg ikke har oplevet så meget af i mine tre år på gymnasiet....«13 Enkeltfag dag/aften Maliina, enkeltfag engelsk, fysik og kemi 2007/2008 Vi tilbyder mange forskellige fag og niveauer som enkeltfagsundervisning. - du kan tage enkelte fag - tage en hel studentereksamen i dit eget tempo - supplere din uddannelse (GSK - se side 14) Niveaubetegnelserne er anført i parantes. De fleste fag tilbydes på flere forskellige niveauer - se det aktuelle tilbud på Biologi (C, B) Italiensk (B, A) Dansk (A) Latin (C, B) Engelsk (B, A) Matematik (C, B, A) Erhvervsøkonomi (C ) Naturgeografi (C) TILMELDING Tilmelding foregår i studievejledningen på Aalborg Studenterkursus. Du kan henvende dig personligt, på telefon eller via mail. Husk at medbringe dine eksamensbeviser ved tilmeldingen. Ønsker du en hel studentereksamen sammensat af enkeltfag, skal du planlægge forløbet med en studievejleder. Filosofi (C, B) Oldtidskundskab (C) Fransk beg. (B, A) Psykologi (C, B) Fransk forts. (B, A) Religion (C) Fysik (A) Samfundsfag (C, B) Sidste frist for tilmelding til enkeltfag er 15. august. Du kan læse om gymnasial supple- Græsk (A) Spansk (B, A) ring (GSK) på side Historie (A) Tysk forts. (B, A) HVOR OG HVORNÅR Vi tilbyder også enkeltfag på studentereksamensniveau. Det betyder, at du kan vælge fag efter interesse og behov. Når du vælger enkeltfag på studenterkursus, får du en kvalificeret undervisning, et officielt eksamensbevis og en faglig studiemæssig forberedelse til et eventuelt videre studieforløb. Undervisningen tilrettelægges som voksenundervisning, og alle fag afsluttes med eksamen. FAG OG NIVEAUER Alle fag er 1-årige, dog udbydes enkelte fag som 1/2 årige forløb, - se det aktuelle skema på Hvis der indgår fleksibelt tilrettelagt IT-undervisning, skal de fleksible timer opfattes som undervisning og ikke som forberedelsestid til de skemalagte timer, derfor skal de regnes ind i forhold til den nødvendige arbejdsindsats. Endvidere kræver nogle af disse forløb, at man har adgang til en PC med internetforbindelse. Du er også velkommen til at bruge skolens internetcafé. Fagene inddeles i 3 niveauer: A, B og C niveau. Det er muligt at sammensætte flere enkeltfag, så adgangskravene til mange kortere videregående uddannelser bliver opfyldt. ØKONOMI På Aalborg Studenterkursus betaler man kun 600 kr. eller 300 kr. pr. fag og niveau afhængig af fagvalg. Spørg i studievejledningen! Du kan få din deltagerbetaling tilbagebetalt, når du har gennemført alle fagene i en kompetencegivende fagpakke. Du låner bøger gratis på Aalborg Studenterkursus og får via en datanøgle adgang til vore IT-faciliteter. Du kan søge SU som enkeltfagskursist, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen. Hvis du har børn under 7 år, blot 17 lektioner. Hvis du er SU-berettiget, kan du søge om tilskud til transport på hjemmesiden Forhør dig nærmere hos studievejlederen om regler for SU, dagpenge, transport og om mulighederne inden for loven om arbejds- og uddannelsestilbud. På enkelte hold kan undervisningstimer være omlagt til foredrag, temadage etc. eller til direkte IT-baseret undervisning. Ved IT- baseret undervisning er det nødvendigt at have adgang til en PC med internetforbindelse. Du kan evt. bruge skolens internetcafé. Undervisningen foregår i Danmarksgade 11. Enkeltfagsundervisningen be gyn der i slutningen af august. Se hjemmesiden. ENKELTFAG ENKELTFAG

8 14 15 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) BEMÆRK Adgangskrav til de videregående uddannelser - se HVEM KAN SØGE GSK? Du kan supplere med GSK, hvis du har en gymnasial eksamen, men mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Det er blot en betingelse, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på. Hvis der er et bestemt karakterkrav i et fag, kan du også supplere i fag på samme niveau. Som HF'er kan du også supplere i enkelte fag gennem GSK. GSK - gymnasiale suppleringskurser er en del af undervisningsministeriets samlede tilbud, Gymnasial Supplering (GS), som skal imødekomme et evt. behov for at sup- HVOR OG HVORNÅR FOREGÅR UNDERVISNINGEN? GSK-undervisningen foregår både om dagen og om aftenen. Kurserne tager normalt et halvt eller et helt år og afsluttes med eksamen. Aalborg Studenterkursus tilbyder også koncentrerede sommersuppleringskurser, som afvikles i perioden juli til august. Se eller spørg i studievejledningen. Alle kurser følger de gældende mødepligtsregler. ØKONOMI Undervisningen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober 2 år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. De fleste GSK dag/aften Niveaubetegnelserne er anført i parantes. De fleste fag tilbydes på flere niveauer - se det aktuelle tilbud på Biologi (C, B) Historie (B, A) Dansk (A) Italiensk (B, A) Engelsk (B, A) Kemi (C, B) Erhvervsøkonomi (C ) Matematik (C, B, A) Fransk beg. (B, A) Samfundsfag (C, B) Fransk forts. (B, A) Spansk (B, A) Fysik (C, B, A) Tysk forts. (B, A) Græsk (A) På enkelte hold kan undervisningstimer være omlagt til foredrag, temadage etc. eller til direkte IT-baseret undervisning. Ved IT- baseret undervisning er det nødvendigt at have adgang til en PC med internetforbindelse. Du kan evt. bruge skolens internetcafé. TILMELDING Henvend dig i studievejledningen på Nørresundby Gymnasium for tilmelding til GSK. Adressen er: Studievej 14, 9400 Nørresundby, tlf Du kan også bruge det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden: Ansøgningsfrist for tilmelding til GSK er henholdsvis 15. august og 15. december. Ansøgningsfrist til sommersupplering er den 1. juni. Husk at medbringe dine eksamensbeviser ved tilmeldingen. plere en adgangsgivende eksamen. I Nordjylland koordineres Gymnasial Supplering (GS) af rektor Søren Hindsholm, Nørresundby gymnasium og HF. undervisningsmidler stilles til rådighed. Du kan få SU efter gældende regler, hvis du har mindst 16 ugentlige GSK-lektioner. Hvis man supplerer i et fag på et niveau, som man allerede har, med henblik på at forbedre en karakter, kan man ikke få SU til disse lektioner. Du kan søge om tilskud til transport, hvis du er SU-berettiget på hjemmesiden Når ansøgningsfristen er nået, besluttes det, hvilke hold der kan oprettes. Hvis der er plads på de oprettede hold efter denne dato, er du velkommen til at melde dig indtil kursusstart. På Aalborg Studenterkursus tilbydes GSK undervisning i mange fag på flere niveauer og i forskellige tilrettelæggelsesformer, - for de aktuelle tilbud se hjemmesiden GSK GSK

9 16 VI GÅR OGSÅ PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS ENKELTFAG ENKELTFAG EN TRADITION PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS Årgangsrejse til Berlin 17 Af Anne Thomsen 2.v GSK JAKOB 21 år. Kemi, fysik og matematik som GSK. Jeg blev færdig på Frederikshavn Gymnasium i år 2007, som den sidste årgang for den gamle matematiske linje. Fordi jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg ville fremover, besluttede jeg mig for at udskyde valget ved at tage et sabbatår. Jeg har endnu ikke besluttet mig for noget definitivt, men nu ved jeg dog, at jeg vil læse til en form for ingeniør. I gymnasiet havde jeg nogle lidt alternative prioriteringer for, hvilke fag jeg ønskede, hvilket har betydet, at jeg skal supplere mine matematiske fag med endnu højere niveauer. Jeg ved stadig ikke helt, hvor jeg ender, men ASK er et skridt i den rigtige retning. ANITA 37 år. Psykologi som enkeltfag. Jeg har valgt at studere psykologi som enkeltfag på ASK, da jeg synes, at jeg var kommet til et sted i livet, hvor jeg havde overskud og lyst til at udvide min horisont lidt. Jeg har fuldtidsjob som teamleder i en større virksomhed her i Aalborg. Jeg tænkte meget over, hvad jeg lige skulle kaste mig ud i og synes, at med et psykologikursus var det måske noget, som jeg også kunne bruge i mit professionelle fag - såvel som privat. Det var helt nyt for mig - har aldrig stiftet bekendtskab med Freud, Erikson eller nogen af de andre før, så det var helt fra bar bund, at jeg mødte op. Jeg er meget positiv over undervisningen. Vi har en meget engageret underviser, der gerne bliver lidt længere en dag, for at terpe lidt mere teori med os. Det skal lige siges, at det også er en ordentlig mundfuld. Det er et års pensum der skal klares på et halvt år, så der er meget der skal læses og afleveringer, der skal overholdes og en eksamen, der lurer lige om hjørnet. På den anden side er det også med til, at man gør en ekstra indsats og kæmper for at hænge i. Det er første gang, at jeg har taget et kursus på ASK, men det er absolut ikke sidste gang. Det er effektiv undervisning og så er det billigt. Og det er jo noget, vi kan forholde os til her i Nordjylland. JOHN 52 år. Fransk som enkeltfag. Jeg har altid interesseret mig for sprog, især det franske sprog har tiltalt mig. Jeg havde fransk i realskolen, tja, det var der noget der hed engang. Men jeg fik det ikke holdt ved lige. Blev gift, fik børn osv., så tiden var der ikke til videreuddannelse. Men nu er børnene fløjet fra reden og tiden en anden, så jeg kunne godt gå i gang med et franskkursus. Valget faldt på Aalborg Studenterkursus, enkeltfag, dels fordi der er undervisning to gange om ugen og prisen for kurset, 300 kr., synes jeg var billigt. Det var det rigtige valg for mig. Undervisningen foregår meget uhøjtideligt, ikke en hel masse grammatik, men baseret på at kunne klare sig i hverdagssituationer ret hurtigt. Jeg nyder at lære noget nyt; faktisk er det ret»fedt«at være på skolebænken igen, at få lektier for og komme i skammekrogen (jeg får altid skylden). Der er ret stor aldersforskel på eleverne, de unge lærer af os»ældre«og vi lærer af de unge. Vores lærer er god til at undervise og lære fra sig. Undervisningen er det rene hygge, samtidig med at vi lærer noget. Så jeg glæder mig til at komme til eksamen til foråret og få eksamensbevis. En tur til Berlin sammen med kammerater og lærere. En spændende tur til en spændende by, hvor mange fag indgår i programmet. En fælles rejse for hele årgangen giver kursisterne mulighed for at arbejde sammen på en anderledes måde. De, der af forskellige grunde ikke kan deltage i rejsen, samles til et fælles projekt med videooptagelser mm. på skolen - naturligvis også med emner om og fra rejsemålet Berlin. ASK I BERLIN Graffitibemalede bygninger, faldefærdige huse og rå beton står side om side med moderne glasfacader, skyskrabere og eksperimenterende arkitektur. Mindesmærker fra krigene, udstillinger i byrummet og den beskedne række af brosten som tværs gennem byen markerer murens placering, vidner om en by med en mørk fortid, men byen er ikke et deprimerende museum. Den emmer af kreativitet og forskellighed og det er netop byens charme. Da alle 2. klasserne på Aalborg Studenterkursus i år var på studietur i Berlin, var det med særligt fokus på Kunst og Arkitektur. Turen bød på mange forskellige oplevelser. Guiden Frank, som skolen, så vidt vides, har benyttet siden murens fald, var en oplevelse i sig selv. På et helt unikt sprog - med tyske, danske og græske aner og ivrig gestikuleren, fortalte han om den by, som han han kender bedre end sin egen bukselomme... Han havde en utrolig stor viden om diverse bygninger, monumenter og statuer, men også om byens liv og de mange mennesker, som har deres hverdag i den. Når vi ikke havde glæde af Franks tilstedeværelse, så buschaufføren sit snit til at muntre turen lidt op med talrige, brandgode vittigheder. En dag kørte bussens os ud i udkanten af byen, til en del som kaldes Onkel Toms Hytte. Absolut et besøg værd - faktisk et af de bedste efter min mening. Berlin viste sig nemlig fra endnu en ny side og overraskede os med en meget grøn bydel med brosten på gaderne mellem de farverige huse. Et stille kvarter med gamle træer og eventyrlige haver. Husk et kamera hvis du skal derud. Caféliv, natteliv og shoppingmuligheder blev selvfølgelig også udforsket i vores programfrie tid og vi har også flere sjove historier med hjem derfra... Alt i alt har jeg indtryk af, at sammenholdet indbyrdes i klasserne er styrket og at klasserne på tværs er blevet rystet bedre sammen. Så alt i alt en lærerig og berigende tur på trods af silende regnvejr! Så glæd dig til turen, når det bliver din tur til at komme med! GSK/ENKELTFAG ÅRGANGSREJSE TIL BERLIN

10 18 19 OM SU DET DAGLIGE ARBEJDE Undervisningens indhold og de faglige krav er ens for gymnasiet og studenterkursus, og den afsluttende eksamen har samme værdi. Også enkeltfagsundervisningen foregår på studentereksamensniveau. Når det er muligt at tage en studentereksamen på kun 2 år, skyldes det først og fremmest, at de studerende er meget motiverede og modne - og at undervisningen er lagt til rette efter det. En anden Arbejdet på ASK årsag er, at vi ikke har det halvårlige grundforløb samt fagene musik, idræt og billedkunst. I skoleforløbet indgår ekskursioner, sociale og kulturelle aktiviteter, og Det 2-årige forløb kan være krævende, ikke mindst hvis man også der afholdes jævnligt morgensamling. Der afholdes også projektuger, har erhvervsarbejde og familie. temadage, tværfaglige forløb mm. Det kræver både en bevidst indsats og en systematisk arbejdsform at forberede sig til lektionerne og klare det skriftlige hjemmearbejde. STUDIEVEJLEDNINGEN Heldigvis kan man få god hjælp Udvidede åbningstider før og - af holdkammeraterne, af lærerne, efter sommerferien. Se de aktuelle tider på hjemmesiden. i lektiecafeen, af administrationen og selvfølgelig af studievejlederne. Er du fyldt 18 år, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte. Du får ansøgningsskema ved optagelsen. Skemaet skal være kontoret i hænde senest 20. juni, for at du kan få 1. rate til august. Studievejlederen kan informere om gældende regler for SU og om evt. orlovsmuligheder fra arbejdsmarkedet. TRANSPORT Der kan søges om tilskud til transport efter gældende regler, hvis du følger et SU-berettiget studieforløb. Du skal søge via hjemmesiden COACH Skolen har tilknyttet en ungdomscoach, som hjælper de af skolens kursister, der har svært ved at bevare motivationen og strukturen i dagligdagen, hvis livet og skolen bliver for uoverskuelig og derfor har brug for hjælp. DET SKRIFTLIGE ARBEJDE Der er en del skriftligt arbejde i forbindelse med undervisningen. Der er faste regler for, hvor mange skriftlige opgaver, der skal afleveres i de enkelte fag. I det 2-årige forløb indgår desuden større opgaver og projekter. OM NIVEAUERNE Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B og C, hvor A er højest. Niveaubetegnelsen anvendes i optagelseskravene til de videregående uddannelser. Niveauinddelingen betyder, at du kan overføre eksaminer fra én ungdomsuddannelse til en anden. Du kan således bruge dine tidligere beståede fag fra f.eks. studenter-, HF-, HHXeller HTX-eksamen. KARAKTERER OG EKSAMEN For at kunne gå til eksamen på normale betingelser skal du følge undervisningen, aflevere skriftlige opgaver rettidigt og gå til de foreskrevne prøver. Du skal være opmærksom på, at modtagelse af SU også kræver fuld studieaktivitet. Karakterer gives efter den gældende karakterskala. Studerende i det 2-årige forløb får terminskarakterer og årskarakterer. Enkeltfagskursister og kursister på GSK får kun eksamenskarakterer, men kan i løbet af skoleåret få en vurdering af deres standpunkt. Al undervisning på Aalborg Studenterkursus afsluttes med eksamen. Skriftlig og mundtlig eksamen afholdes normalt i maj-juni eller december. GSK JANNI KATRINE 19 år. Tysk og historie som GSK Efter at have afsluttet HTX, manglede jeg et sprogfag og historie for at kunne læse et fag indenfor humaniora på universitetet. Som GSK-studerende møder du mere alsidighed i tilgangen til undervisningen, da der aldersmæssigt er større spredning i klassen, hvilket giver en anden måde at arbejde på end i en gymnasieklasse. Det giver en masse muligheder, som jeg ser store fordele ved - både når vi arbejder i grupper og ved tavleundervisning. Der er god plads til alle. Hvor jeg på HTX oplevede en tendens til, at størstedelen af min tid gik op i afleveringer, synes jeg det er meget godt med et år nu, hvor der er bedre tid til fritidsinteresser. Hvis man ikke har lyst til at bruge et år til sabbat, men gerne vil have noget ud af sin tid og lære noget nyt fagligt, som man kan bruge senere også, så er GSK løsningen! ARBEJDET PÅ ASK ARBEJDET PÅ ASK

11 Layout: Lang & Mortensen, Foto: Marianne Lang, Lars Pauli og Andreas Vedel. ADRESSE Aalborg Studenterkursus Danmarksgade Aalborg KONTAKT Kontor Fax Studievejledning REKTOR Ole Droob træffes dagligt 9-14 SEKRETÆR Kis Hejlesen træffes dagligt 9-14 STUDIEVEJLEDERE Lene Duus Mona Hartman Ann Laursen Kirsten Luun Nautrup Helle Jensen Visfeldt STUDIEVEJLEDNINGENS ÅBNINGSTIDER Se

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato December, 2011 RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK-ANSØGERNES VALG INDHOLD 1. Resumé 1 2. Sammenfatning

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere