Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING"

Transkript

1 Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

2 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun 2 år. Du kan også vælge at gå på studenterkursus som enkeltfagskursist i ét eller flere fag, eller du kan følge GSK-kurser på skolen. Vore kursisters baggrund er meget forskellig. Men de er fælles om at have besluttet, at der skal ske noget nyt i deres liv, og at en studentereksamen er et godt udgangspunkt for en ny start. Kursisternes bredt sammensatte baggrund og motivation bidrager sammen med lærernes faglige dygtighed og engagement til at skabe et vedkommende og dynamisk indlæringsmiljø på Kursus. En studentereksamen er en ungdomsuddannelse; men studenterkursus er også for voksne, og undervisningsformen er tilpasset herefter. Vi er glade for, at vore kursister stiller krav til os om en god og afvekslende undervisning. Faglig dygtiggørelse og personlig udvikling kræver imidlertid også, at du selv tager en del af ansvaret for, at den uddannelse, du nu starter på, reelt giver dig den nye platform i tilværelsen, du ønsker at arbejde videre fra. Forandringsvilje kombineret med nysgerrighed efter at tilegne sig ny viden er til gengæld egenskaber, et samfund i hastig udvikling sætter højt, såvel inden for uddannelsessystemet som i et job. Velkommen til et spændende og udfordrende studiemiljø på Aalborg Studenterkursus. Ole Droob rektor Hvad er Aalborg Studenterkursus? Aalborg Studenterkursus er en selvejende uddannelsesinstitution, hvor du kan tage en samlet studentereksamen på 2 år eller enkeltfag og GSK i det tempo, der passer dig. Vi tilbyder en studentereksamen på 2 år med samme indhold, værdi og muligheder, som hvis du tog den på et gymnasium. Vi tilbyder også enkeltfag på studentereksamensniveau og derudover GSK-kurser (gymnasiale suppleringskurser) - både som almindeligt tilrettelagte kurser og som sommersupplering. Det betyder, at du kan vælge fag efter interesse og behov. INDHOLD Student på 2 år 4 Student på 2 år - studieretninger 6 Hvem går på Aalborg Studenterkursus? 10 Enkeltfag 12 GSK/Gymnasiale Suppleringskurser 14 Hvem går også på Aalborg Studenterkursus? 16 Årgangsrejse til Berlin 17 Arbejdet på Aalborg Studenterkursus 18 Adresser og telefonnumre 20 VELKOMMEN TIL AALBORG STUDENTERKURSUS INDHOLD

3 4 5 TILMELDING Student på 2 år Skolen udbyder forskellige studieretninger grupperet som: - sproglige studieretninger - samfundsvidenskabelige studieretninger - naturvidenskabelige studieretninger Når du tager en studentereksamen OPTAGELSESKRAV på Aalborg Studenterkursus på 2 Hovedreglen er at du skal have år, skal du ved indmeldelsen vælge afsluttet 9. klasse mindst 1 år før hvilken studieretning, du har lyst du begynder på studenterkursus. til og har brug for. Kommer du direkte fra 10. klasse, Du skal lige fra kursusstart i gang kan du optages efter en konkret med din studentereksamen indenfor den valgte studieretning. kursus. Du skal dog have bestået vurdering på Aalborg Studenter- I alle studieretninger indgår almen bestemte fag på udvidet niveau. studieforberedelse (AT) og almen Kommer du fra 1.g eller 2.g i gymnasiet, starter du i 1. kursusklasse sprogforståelse (AP) som flerfaglige forløb. hos os. Har du afsluttet 2.g, starter De 2 år på kursus giver dig faglige du i 2. kursusklasse hos os. og studiemæssige kompetencer og Du kan i mange tilfælde overføre øger dine muligheder for faglig fordybelse - du udvikler dig fra elev til har bestået på andre gymnasiale karakterer fra fag, som du allerede studerende. uddannelser (merit). Uanset valg af studieretning får du Har du andre forudsætninger, en dansk, national studentereksamen. optaget. Kom ind og snak med stu- har du også mulighed for at blive dievejlederen om netop dine forudsætninger og ønsker. Kontakt studievejledningen personligt eller på telefon Studievejlederen hjælper dig med valg af studieretning og fag. Husk at medbringe dine eksamensbeviser. Sidste frist for tilmelding til det 2-årige kursusforløb er 15. august, men det er klogt at tilmelde sig i god tid. Undervisningsstart - se Undervisningen foregår i vore lokaler Danmarksgade 11, - 5 minutters gang fra busser og banegård. ØKONOMI Der skal betales et gebyr på 500 kr. og et depositum på 500 kr. ved tilmeldingen. Depositum får du tilbage, når du afleverer bøger og datanøgle. Datanøglen giver dig adgang til skolens IT- faciliteter. Du kan søge SU og transporttilskud efter gældende regler.»... Der er en forholdsvis høj gennemsnitsalder, og det giver et voksent studiemiljø med gode diskussioner. Hvis man gerne vil videre i en fart er ASK en rigtig god mulighed.«thomas, 1-års kursist 2008/2009

4 6 7 Studieretninger JOSEPHINE 20 år. Spansk/Engelsk/Naturgeografi Engelsk/Samfundsfag/Psykologi Samfundsfag/Matematik/Kemi Matematik/Fysik/Kemi Biologi/Matematik/Kemi STUDIERETNINGER Skolen udbyder 5 forskellige studieretninger. En studieretning er et samlet forløb til en studentereksamen og består af: - en række obligatoriske fag, - 3 studieretningsfag, - valgfag (antallet afhænger af studieretning). Samlet læser dagholdene ca. 35 lektioner pr. uge pr. skoleår. De fleste fag kan afsluttes på forskellige niveauer (A, B og C). Studieretningsfagene indgår i et samspil med de obligatoriske fag. Undervisningsskemaet vil i perio- der være struktureret omkring tværfaglige forløb. Desuden indgår flerfaglige forløb som almen studieforberedelse (AT) og almen sprogforståelse (AP). AT giver dig indsigt i at forholde dig reflekterende og ansvarligt til omverdenen og til din egen udvikling og uddannelse - på tværs af fagene. AP giver en fælles base for det sproglige arbejde i kursusforløbet. STUDIERETNINGSPROJEKT Alle kursister skal skrive et studieretningsprojekt i 2 eller 3 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og inddrager andre studieretningsfag og/eller dansk og historie. Læs mere om indholdet af de enkelte studieretninger på de følgende sider. Obligatoriske fag Ud over studieretningsfagene indeholder studenterkursusforløbet obligatoriske fag, fælles for alle uanset studieretning: A-niveau: Dansk, historie. B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog, et naturvidenskabeligt fag. C-niveau: Matematik, fysik, samfundsfag, religion/oldtidskundskab, to af fagene biologi, kemi og naturgeografi. Valgfag Afhængig af dit valg af studieretning skal du vælge nogle få valgfag. Skolen udbyder følgende fag: A-niveau: Engelsk, tysk fortsætter, spansk, fransk begynder, matematik, fysik, biologi, kemi. B-niveau: Naturgeografi, matematik, samfundsfag, fysik, kemi, biologi, psykologi. C-niveau: Psykologi, filosofi, latin, naturgeografi, kemi, biologi, datalogi, erhvervsøkonomi. Studieretninger STUDIERETNINGSFAG NIVEAU RELIGION/OLD. NATURVID. FAG Spansk A Old. Biologi+ Engelsk A Naturgeografi Naturgeografi C Engelsk A Religion Biologi+ Samfundsfag B Kemi Psykologi B/C Samfundsfag A Old. Biologi+ Matematik B Kemi Kemi C Matematik A Old. Biologi+ Fysik B Kemi Kemi B/C Biologi 5 A Old. Biologi+ Matematik B Kemi Kemi C KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN! For at få overblik over hvad man skal og hvad man kan - henvend dig i studievejledningen for vejledning og tilmelding! Ved optagelsessamtalen hjælper de med valg af studieretning og valgfag. Se også hjemmesiden: Efter at have mistet motivationen til at læse færdig på gymnasiet, bestemte jeg mig for at tage på opdagelsesrejse i den store verden. Til min store overraskelse fandt jeg hurtigt ud af, at»ude er godt, men hjemme er bedst«. Mit næste træk skulle være at arbejde fuldtid og tjene lidt penge. Her fik jeg endnu en åbenbaring; det er ubeskriveligt svært at finde et godt arbejde uden uddannelse. Jeg indstillede mig på at tage en uddannelse. Jeg havde hørt lidt blandt venner og bekendte om Aalborg Studenterkursus. Samtlige kilder omtalte kurset meget positivt, dog understregende, at det ikke bare var lutter lagkage, men hårdt arbejde. Det er jeg i den grad blevet bekræftet i, men også på en god måde. Da aldersgennemsnittet er højere end på et almindeligt gymnasium, har det den betydning, at der bliver lavet mere, og seriøsiteten er meget høj. Mange af os har været i gang med en uddannelse, der aldrig er blevet afsluttet, hvilket giver en stor portion tryghed, da der er nogen i samme båd som en selv. Jeg har ikke fortrudt at have startet på Aalborg Studenter Kursus, til trods for klamme hænder og hjertebanken i starten, faktisk har jeg aldrig været mere glad for at gå i skole!

5 8 9 5 STUDIERETNINGER PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS 3 STUDIERETNINGSFAG Samfundsfag A Matematik B Kemi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG SAMFUNDSFAG/MATEMATIK/KEMI På denne studieretning får du Med inddragelse af kemi får du viden om og forståelse for danske således også kendskab til kemiens og internationale samfundsforhold samfundsmæssige og teknologiske og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne Mad på bordet eller biobrændstof betydning. samfund. Desuden lærer du om, i tanken? - På denne studieretning hvordan matematiske metoder og møder du altså spørgsmålet ud fra teorier kan anvendes til at forstå både en samfundsfaglig, matematisk og kemisk synsvinkel. og behandle problemer inden for forskellige områder, bl.a. i vekselvirkning samfundsfag og kemi. SPANSK/ENGELSK/NATURGEOGRAFI MATEMATIK/FYSIK/KEMI 1 STUDIERETNINGSFAG Engelsk A Spansk A Naturgeografi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Studieretningen fokuserer på sprog, litteratur, historie, kultur og samfundsforhold i lande, hvor engelsk eller spansk er hovedsprog. Centralt i studieretningen står mundtlig og skriftlig kommunikation, og du får undervisning i sprog på højt niveau. Vi arbejder med bl.a. koloniseringen og dens betydning for samfund og kultur i og uden for Europa. I naturgeografi inddrages naturforhold og naturprocesser og deres betydning for menneskers livsvilkår i områderne. Emner som f.eks. diktatur og demokrati, menneskerettigheder, kulturmøder (f.eks. latinokulturer eller indianere) bliver belyst i et samarbejde mellem fagene, primært gennem litteratur og sagprosa, men også film. 4 STUDIERETNINGSFAG Matematik A Fysik B Kemi B eller C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Denne studieretning er til dig, som ønsker at beskæftige dig med centrale naturvidenskabelige fag og tankegange på et højt niveau. Der arbejdes med matematiske metoder og teorier uafhængigt af den konkrete anvendelse, og der lægges vægt på at opstille og bevise generelle resultater til brug inden for mange forskellige områder. I samspillet mellem matematik, fysik og kemi vil modeller af verden omkring os være det bærende element, idet matematiske modeller underbygger forståelsen af fysiske og kemiske sammenhænge. ENGELSK/SAMFUNDSFAG/PSYKOLOGI BIOLOGI/MATEMATIK/KEMI 2 STUDIERETNINGSFAG Engelsk A Samfundsfag B Psykologi B eller C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG I arbejdet med dansk- og engelsksprogede tekster er der i denne studieretning specielt fokus på problemkomplekser omkring kultur, identitet og samfundsforhold. I engelsk undervises i sprog og litteratur på højt niveau. I samfundsfag fokuseres på sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for det enkelte menneske, for grupper af mennesker og for samfundet som helhed. Psykologi fokuserer på menneskers personlighed, udvikling og samspil med hinanden og på forholdet mellem det enkelte menneske og dets samfundsmæssige og kulturelle omgivelser. Eksempler på fælles forløb kunne være storbyliv, identitetsdannelse, ungdomskulturer og et mere abstrakt emne som ondskab. 5 STUDIERETNINGSFAG Biologi A Matematik B Kemi C + OBLIGATORISKE FAG + VALGFAG Denne studieretning giver dig et grundigt kendskab til bioteknologiske teknikker, sundhed, natur og miljø samt biologiske og kemiske undersøgelsesmetoder og matematiske teorier og metoder. Du får et solidt teoretisk kendskab til levende organismers opbygning med mennesket som det centrale. Vi vil også beskæftige os med stoffers opbygning, egenskaber og fremstilling. Du lærer desuden om, hvordan teknikker, stoffer og naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder udnyttes i hverdagen, i industrien og landbruget samt inden for forskning. På denne studieretning vil du opnå en god forståelse for hvordan især biologisk og kemisk viden anvendes til gavn for mennesker og natur og hvordan uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. - STUDIERETNINGER - STUDIERETNINGER

6 10 11 NINA 28 år. Jeg har længe gået og overvejet, om det ikke snart var tid til at få startet på en uddannelse. Jeg har forsøgt mig et par gange på andre uddannelser, som jeg har afbrudt til dels på grund af manglende interesse og på grund af, at jeg har fået børn. Nu skulle det være, så jeg satte mig ved computeren og kiggede efter mine muligheder. Jeg valgte Aalborg Studenterkursus, fordi eleverne er lidt ældre, og der er flere, der har samme vilkår som mig, og som heller ikke har været på skolebænken i mange år. Jeg er glad for at have valgt Aalborg studenterkursus. Der er et godt sammenspil mellem lærer og elever og eleverne indbyrdes. Det er vigtigt for mig.. Jeg glæder mig til at kunne fejre, at»huen virkelig trykker«med mine gode klassekammerater i THOMAS 24 år. Jeg har en erhvervsuddannelse som landmand og har i lang tid drømt om at læse videre til dyrlæge. Nu skulle det være, og da jeg blev bekendt med ASK, var jeg ikke i tvivl. Det er en fuld studentereksamen på 2 år, så det går stærkt, men i erhvervslivet har jeg været vant til at skulle planlægge min hverdag og overholde deadlines. Der er en forholdsvis høj gennemsnitsalder og det giver et voksent studiemiljø, med gode diskussioner. Hvis man gerne vil videre i en fart er ASK en rigtig god mulighed. Studenterkursus er et uddannelsessted, hvor kursister med mange forskellige bevæggrunde til at tage en studentereksamen indgår i et fælles undervisningsforløb. Forskellene gælder både kursisternes alder og baggrund. Nogle kommer direkte fra et job på arbejdsmarkedet eller en periode uden beskæftigelse; andre har været på højskole eller i udlandet. En del har i en periode gået i gymnasiet, på HF eller har taget en faglig uddannelse. Denne forskelligartethed hos vore kursister er med til at give et godt og udfordrende uddannelsesmiljø, hvor erfaringer og holdninger mødes og brydes. En studentereksamen er en faglig og menneskelig udviklingsproces. Hvem går på Aalborg Studenterkursus? Det er klart, at det er mere krævende at tage en studentereksamen på 2 år i forhold til gymnasiets 3 år. Derfor er motivation, modenhed, forandringsvilje og gå-på-mod også vigtige kendetegn for vore kursister. Studenter fra Kursus klarer sig erfaringsmæssigt godt i de videregående uddannelser. SØS 17 år. Jeg valgte at gå på Studenterkursus, fordi skolen har et godt ry og ligger centralt i forhold til min bopæl og min håndboldklub. Inden jeg startede, lod jeg mig fortælle, at der var et spændende studiemiljø, skabt af mennesker med en masse forskellige baggrunde og aldre, og som havde prøvet noget andet end den direkte vej fra folkeskolen til gymnasiet. Det er meget vigtigt for mig, at den gymnasielle uddannelse kun tager to år, da jeg er nødt til at være meget målrettet og koncentreret i forhold til min fremtid. På ASK har jeg fået et skema, der passer perfekt set i sammenhæng med min træning både i Aalborg DH og på U 19 landsholdet. En håndboldkarriere kan man ikke leve af på længere sigt, derfor er en studentereksamen vigtig for mig i forhold til en videregående uddannelse senere. Jeg er glad for, at jeg valgte at studere på ASK. Folk er seriøse, og det passer mig rigtig godt at være i et læringsmiljø med god arbejdsmoral. To lærerige år med hårdt arbejde og mange spændende oplevelser sammen med mine medstuderende. MARC 23 år. Efter 5 år på arbejdsmarkedet og en erhvervsuddannelse følte jeg, at det var på tide at få den studentereksamen, jeg var begyndt på 7 år tidligere, inden jeg valgte at droppe ud af gymnasiet efter 2.g. Men hvordan skulle jeg gribe det an? Skulle jeg gå tilbage og tage 3.g efter 5 års pause eller skulle jeg starte helt fra bunden og bruge 3 år? Det er her, Aalborg Studenterkursus kom ind i billedet. Her har jeg muligheden for at starte på en frisk og begynde helt fra bunden igen, men alligevel have en mere overskuelig tidshorisont på hele forløbet. Samtidig kombineres høj faglighed, selvstændighed og et godt socialt miljø til at sikre, at du efter 2 år er mindst lige så godt stillet, hvis ikke bedre, end efter 3 år på det almene gymnasium. Hvis du ligesom mig står med et ønske om en studentereksamen, men ikke helt kan finde ud af hvordan du skal gribe det an, er Aalborg Studenterkursus det bedste og mest målrettede bud for at få din drøm ført ud i livet. MAI 24 år. Jeg har prøvet lidt af hvert siden jeg gik ud af 10. klasse for syv år siden. Produktionsskole, handelsskole, HF, teknisk skole, men ingen af stederne fandt jeg det jeg søgte. Det endte i en formålsløs zappen fra uddannelse til uddannelse uden mål. Nu hvor jeg er midt i 20 erne og har fået børn, er det blevet klart for mig, at studenterhuen er nøglen til at komme videre. Grundet min alder og baggrund var et almindeligt gymnasium ikke den oplagte mulighed, og jeg følte ikke at en HF kunne give mig de niveauer jeg søgte, derfor var Aalborg Studenterkursus det oplagte valg. Høje niveauer på kort tid. Skolen er fyldt med rigtig dygtige lærere, der virkelig formår at balancere mellem det høje tempo og den høje faglighed, der kræves og stadig få eleverne med. Socialt er skolen helt unik, mangfoldigheden af individer med forskellig alder og helt forskellig baggrund er med til at give en helt speciel dimension til undervisningen, såvel som til det sociale. Derfor er jeg virkelig glad og stolt over at gå på Aalborg Studenterkursus.

7 12»... Jeg har mødt forskellige mennesker med forskellige aldre og baggrunde, og en seriøsitet omkring det at lære noget, som jeg ikke har oplevet så meget af i mine tre år på gymnasiet....«13 Enkeltfag dag/aften Maliina, enkeltfag engelsk, fysik og kemi 2007/2008 Vi tilbyder mange forskellige fag og niveauer som enkeltfagsundervisning. - du kan tage enkelte fag - tage en hel studentereksamen i dit eget tempo - supplere din uddannelse (GSK - se side 14) Niveaubetegnelserne er anført i parantes. De fleste fag tilbydes på flere forskellige niveauer - se det aktuelle tilbud på Biologi (C, B) Italiensk (B, A) Dansk (A) Latin (C, B) Engelsk (B, A) Matematik (C, B, A) Erhvervsøkonomi (C ) Naturgeografi (C) TILMELDING Tilmelding foregår i studievejledningen på Aalborg Studenterkursus. Du kan henvende dig personligt, på telefon eller via mail. Husk at medbringe dine eksamensbeviser ved tilmeldingen. Ønsker du en hel studentereksamen sammensat af enkeltfag, skal du planlægge forløbet med en studievejleder. Filosofi (C, B) Oldtidskundskab (C) Fransk beg. (B, A) Psykologi (C, B) Fransk forts. (B, A) Religion (C) Fysik (A) Samfundsfag (C, B) Sidste frist for tilmelding til enkeltfag er 15. august. Du kan læse om gymnasial supple- Græsk (A) Spansk (B, A) ring (GSK) på side Historie (A) Tysk forts. (B, A) HVOR OG HVORNÅR Vi tilbyder også enkeltfag på studentereksamensniveau. Det betyder, at du kan vælge fag efter interesse og behov. Når du vælger enkeltfag på studenterkursus, får du en kvalificeret undervisning, et officielt eksamensbevis og en faglig studiemæssig forberedelse til et eventuelt videre studieforløb. Undervisningen tilrettelægges som voksenundervisning, og alle fag afsluttes med eksamen. FAG OG NIVEAUER Alle fag er 1-årige, dog udbydes enkelte fag som 1/2 årige forløb, - se det aktuelle skema på Hvis der indgår fleksibelt tilrettelagt IT-undervisning, skal de fleksible timer opfattes som undervisning og ikke som forberedelsestid til de skemalagte timer, derfor skal de regnes ind i forhold til den nødvendige arbejdsindsats. Endvidere kræver nogle af disse forløb, at man har adgang til en PC med internetforbindelse. Du er også velkommen til at bruge skolens internetcafé. Fagene inddeles i 3 niveauer: A, B og C niveau. Det er muligt at sammensætte flere enkeltfag, så adgangskravene til mange kortere videregående uddannelser bliver opfyldt. ØKONOMI På Aalborg Studenterkursus betaler man kun 600 kr. eller 300 kr. pr. fag og niveau afhængig af fagvalg. Spørg i studievejledningen! Du kan få din deltagerbetaling tilbagebetalt, når du har gennemført alle fagene i en kompetencegivende fagpakke. Du låner bøger gratis på Aalborg Studenterkursus og får via en datanøgle adgang til vore IT-faciliteter. Du kan søge SU som enkeltfagskursist, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen. Hvis du har børn under 7 år, blot 17 lektioner. Hvis du er SU-berettiget, kan du søge om tilskud til transport på hjemmesiden Forhør dig nærmere hos studievejlederen om regler for SU, dagpenge, transport og om mulighederne inden for loven om arbejds- og uddannelsestilbud. På enkelte hold kan undervisningstimer være omlagt til foredrag, temadage etc. eller til direkte IT-baseret undervisning. Ved IT- baseret undervisning er det nødvendigt at have adgang til en PC med internetforbindelse. Du kan evt. bruge skolens internetcafé. Undervisningen foregår i Danmarksgade 11. Enkeltfagsundervisningen be gyn der i slutningen af august. Se hjemmesiden. ENKELTFAG ENKELTFAG

8 14 15 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) BEMÆRK Adgangskrav til de videregående uddannelser - se HVEM KAN SØGE GSK? Du kan supplere med GSK, hvis du har en gymnasial eksamen, men mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Det er blot en betingelse, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på. Hvis der er et bestemt karakterkrav i et fag, kan du også supplere i fag på samme niveau. Som HF'er kan du også supplere i enkelte fag gennem GSK. GSK - gymnasiale suppleringskurser er en del af undervisningsministeriets samlede tilbud, Gymnasial Supplering (GS), som skal imødekomme et evt. behov for at sup- HVOR OG HVORNÅR FOREGÅR UNDERVISNINGEN? GSK-undervisningen foregår både om dagen og om aftenen. Kurserne tager normalt et halvt eller et helt år og afsluttes med eksamen. Aalborg Studenterkursus tilbyder også koncentrerede sommersuppleringskurser, som afvikles i perioden juli til august. Se eller spørg i studievejledningen. Alle kurser følger de gældende mødepligtsregler. ØKONOMI Undervisningen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober 2 år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. De fleste GSK dag/aften Niveaubetegnelserne er anført i parantes. De fleste fag tilbydes på flere niveauer - se det aktuelle tilbud på Biologi (C, B) Historie (B, A) Dansk (A) Italiensk (B, A) Engelsk (B, A) Kemi (C, B) Erhvervsøkonomi (C ) Matematik (C, B, A) Fransk beg. (B, A) Samfundsfag (C, B) Fransk forts. (B, A) Spansk (B, A) Fysik (C, B, A) Tysk forts. (B, A) Græsk (A) På enkelte hold kan undervisningstimer være omlagt til foredrag, temadage etc. eller til direkte IT-baseret undervisning. Ved IT- baseret undervisning er det nødvendigt at have adgang til en PC med internetforbindelse. Du kan evt. bruge skolens internetcafé. TILMELDING Henvend dig i studievejledningen på Nørresundby Gymnasium for tilmelding til GSK. Adressen er: Studievej 14, 9400 Nørresundby, tlf Du kan også bruge det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden: Ansøgningsfrist for tilmelding til GSK er henholdsvis 15. august og 15. december. Ansøgningsfrist til sommersupplering er den 1. juni. Husk at medbringe dine eksamensbeviser ved tilmeldingen. plere en adgangsgivende eksamen. I Nordjylland koordineres Gymnasial Supplering (GS) af rektor Søren Hindsholm, Nørresundby gymnasium og HF. undervisningsmidler stilles til rådighed. Du kan få SU efter gældende regler, hvis du har mindst 16 ugentlige GSK-lektioner. Hvis man supplerer i et fag på et niveau, som man allerede har, med henblik på at forbedre en karakter, kan man ikke få SU til disse lektioner. Du kan søge om tilskud til transport, hvis du er SU-berettiget på hjemmesiden Når ansøgningsfristen er nået, besluttes det, hvilke hold der kan oprettes. Hvis der er plads på de oprettede hold efter denne dato, er du velkommen til at melde dig indtil kursusstart. På Aalborg Studenterkursus tilbydes GSK undervisning i mange fag på flere niveauer og i forskellige tilrettelæggelsesformer, - for de aktuelle tilbud se hjemmesiden GSK GSK

9 16 VI GÅR OGSÅ PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS ENKELTFAG ENKELTFAG EN TRADITION PÅ AALBORG STUDENTERKURSUS Årgangsrejse til Berlin 17 Af Anne Thomsen 2.v GSK JAKOB 21 år. Kemi, fysik og matematik som GSK. Jeg blev færdig på Frederikshavn Gymnasium i år 2007, som den sidste årgang for den gamle matematiske linje. Fordi jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg ville fremover, besluttede jeg mig for at udskyde valget ved at tage et sabbatår. Jeg har endnu ikke besluttet mig for noget definitivt, men nu ved jeg dog, at jeg vil læse til en form for ingeniør. I gymnasiet havde jeg nogle lidt alternative prioriteringer for, hvilke fag jeg ønskede, hvilket har betydet, at jeg skal supplere mine matematiske fag med endnu højere niveauer. Jeg ved stadig ikke helt, hvor jeg ender, men ASK er et skridt i den rigtige retning. ANITA 37 år. Psykologi som enkeltfag. Jeg har valgt at studere psykologi som enkeltfag på ASK, da jeg synes, at jeg var kommet til et sted i livet, hvor jeg havde overskud og lyst til at udvide min horisont lidt. Jeg har fuldtidsjob som teamleder i en større virksomhed her i Aalborg. Jeg tænkte meget over, hvad jeg lige skulle kaste mig ud i og synes, at med et psykologikursus var det måske noget, som jeg også kunne bruge i mit professionelle fag - såvel som privat. Det var helt nyt for mig - har aldrig stiftet bekendtskab med Freud, Erikson eller nogen af de andre før, så det var helt fra bar bund, at jeg mødte op. Jeg er meget positiv over undervisningen. Vi har en meget engageret underviser, der gerne bliver lidt længere en dag, for at terpe lidt mere teori med os. Det skal lige siges, at det også er en ordentlig mundfuld. Det er et års pensum der skal klares på et halvt år, så der er meget der skal læses og afleveringer, der skal overholdes og en eksamen, der lurer lige om hjørnet. På den anden side er det også med til, at man gør en ekstra indsats og kæmper for at hænge i. Det er første gang, at jeg har taget et kursus på ASK, men det er absolut ikke sidste gang. Det er effektiv undervisning og så er det billigt. Og det er jo noget, vi kan forholde os til her i Nordjylland. JOHN 52 år. Fransk som enkeltfag. Jeg har altid interesseret mig for sprog, især det franske sprog har tiltalt mig. Jeg havde fransk i realskolen, tja, det var der noget der hed engang. Men jeg fik det ikke holdt ved lige. Blev gift, fik børn osv., så tiden var der ikke til videreuddannelse. Men nu er børnene fløjet fra reden og tiden en anden, så jeg kunne godt gå i gang med et franskkursus. Valget faldt på Aalborg Studenterkursus, enkeltfag, dels fordi der er undervisning to gange om ugen og prisen for kurset, 300 kr., synes jeg var billigt. Det var det rigtige valg for mig. Undervisningen foregår meget uhøjtideligt, ikke en hel masse grammatik, men baseret på at kunne klare sig i hverdagssituationer ret hurtigt. Jeg nyder at lære noget nyt; faktisk er det ret»fedt«at være på skolebænken igen, at få lektier for og komme i skammekrogen (jeg får altid skylden). Der er ret stor aldersforskel på eleverne, de unge lærer af os»ældre«og vi lærer af de unge. Vores lærer er god til at undervise og lære fra sig. Undervisningen er det rene hygge, samtidig med at vi lærer noget. Så jeg glæder mig til at komme til eksamen til foråret og få eksamensbevis. En tur til Berlin sammen med kammerater og lærere. En spændende tur til en spændende by, hvor mange fag indgår i programmet. En fælles rejse for hele årgangen giver kursisterne mulighed for at arbejde sammen på en anderledes måde. De, der af forskellige grunde ikke kan deltage i rejsen, samles til et fælles projekt med videooptagelser mm. på skolen - naturligvis også med emner om og fra rejsemålet Berlin. ASK I BERLIN Graffitibemalede bygninger, faldefærdige huse og rå beton står side om side med moderne glasfacader, skyskrabere og eksperimenterende arkitektur. Mindesmærker fra krigene, udstillinger i byrummet og den beskedne række af brosten som tværs gennem byen markerer murens placering, vidner om en by med en mørk fortid, men byen er ikke et deprimerende museum. Den emmer af kreativitet og forskellighed og det er netop byens charme. Da alle 2. klasserne på Aalborg Studenterkursus i år var på studietur i Berlin, var det med særligt fokus på Kunst og Arkitektur. Turen bød på mange forskellige oplevelser. Guiden Frank, som skolen, så vidt vides, har benyttet siden murens fald, var en oplevelse i sig selv. På et helt unikt sprog - med tyske, danske og græske aner og ivrig gestikuleren, fortalte han om den by, som han han kender bedre end sin egen bukselomme... Han havde en utrolig stor viden om diverse bygninger, monumenter og statuer, men også om byens liv og de mange mennesker, som har deres hverdag i den. Når vi ikke havde glæde af Franks tilstedeværelse, så buschaufføren sit snit til at muntre turen lidt op med talrige, brandgode vittigheder. En dag kørte bussens os ud i udkanten af byen, til en del som kaldes Onkel Toms Hytte. Absolut et besøg værd - faktisk et af de bedste efter min mening. Berlin viste sig nemlig fra endnu en ny side og overraskede os med en meget grøn bydel med brosten på gaderne mellem de farverige huse. Et stille kvarter med gamle træer og eventyrlige haver. Husk et kamera hvis du skal derud. Caféliv, natteliv og shoppingmuligheder blev selvfølgelig også udforsket i vores programfrie tid og vi har også flere sjove historier med hjem derfra... Alt i alt har jeg indtryk af, at sammenholdet indbyrdes i klasserne er styrket og at klasserne på tværs er blevet rystet bedre sammen. Så alt i alt en lærerig og berigende tur på trods af silende regnvejr! Så glæd dig til turen, når det bliver din tur til at komme med! GSK/ENKELTFAG ÅRGANGSREJSE TIL BERLIN

10 18 19 OM SU DET DAGLIGE ARBEJDE Undervisningens indhold og de faglige krav er ens for gymnasiet og studenterkursus, og den afsluttende eksamen har samme værdi. Også enkeltfagsundervisningen foregår på studentereksamensniveau. Når det er muligt at tage en studentereksamen på kun 2 år, skyldes det først og fremmest, at de studerende er meget motiverede og modne - og at undervisningen er lagt til rette efter det. En anden Arbejdet på ASK årsag er, at vi ikke har det halvårlige grundforløb samt fagene musik, idræt og billedkunst. I skoleforløbet indgår ekskursioner, sociale og kulturelle aktiviteter, og Det 2-årige forløb kan være krævende, ikke mindst hvis man også der afholdes jævnligt morgensamling. Der afholdes også projektuger, har erhvervsarbejde og familie. temadage, tværfaglige forløb mm. Det kræver både en bevidst indsats og en systematisk arbejdsform at forberede sig til lektionerne og klare det skriftlige hjemmearbejde. STUDIEVEJLEDNINGEN Heldigvis kan man få god hjælp Udvidede åbningstider før og - af holdkammeraterne, af lærerne, efter sommerferien. Se de aktuelle tider på hjemmesiden. i lektiecafeen, af administrationen og selvfølgelig af studievejlederne. Er du fyldt 18 år, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte. Du får ansøgningsskema ved optagelsen. Skemaet skal være kontoret i hænde senest 20. juni, for at du kan få 1. rate til august. Studievejlederen kan informere om gældende regler for SU og om evt. orlovsmuligheder fra arbejdsmarkedet. TRANSPORT Der kan søges om tilskud til transport efter gældende regler, hvis du følger et SU-berettiget studieforløb. Du skal søge via hjemmesiden COACH Skolen har tilknyttet en ungdomscoach, som hjælper de af skolens kursister, der har svært ved at bevare motivationen og strukturen i dagligdagen, hvis livet og skolen bliver for uoverskuelig og derfor har brug for hjælp. DET SKRIFTLIGE ARBEJDE Der er en del skriftligt arbejde i forbindelse med undervisningen. Der er faste regler for, hvor mange skriftlige opgaver, der skal afleveres i de enkelte fag. I det 2-årige forløb indgår desuden større opgaver og projekter. OM NIVEAUERNE Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B og C, hvor A er højest. Niveaubetegnelsen anvendes i optagelseskravene til de videregående uddannelser. Niveauinddelingen betyder, at du kan overføre eksaminer fra én ungdomsuddannelse til en anden. Du kan således bruge dine tidligere beståede fag fra f.eks. studenter-, HF-, HHXeller HTX-eksamen. KARAKTERER OG EKSAMEN For at kunne gå til eksamen på normale betingelser skal du følge undervisningen, aflevere skriftlige opgaver rettidigt og gå til de foreskrevne prøver. Du skal være opmærksom på, at modtagelse af SU også kræver fuld studieaktivitet. Karakterer gives efter den gældende karakterskala. Studerende i det 2-årige forløb får terminskarakterer og årskarakterer. Enkeltfagskursister og kursister på GSK får kun eksamenskarakterer, men kan i løbet af skoleåret få en vurdering af deres standpunkt. Al undervisning på Aalborg Studenterkursus afsluttes med eksamen. Skriftlig og mundtlig eksamen afholdes normalt i maj-juni eller december. GSK JANNI KATRINE 19 år. Tysk og historie som GSK Efter at have afsluttet HTX, manglede jeg et sprogfag og historie for at kunne læse et fag indenfor humaniora på universitetet. Som GSK-studerende møder du mere alsidighed i tilgangen til undervisningen, da der aldersmæssigt er større spredning i klassen, hvilket giver en anden måde at arbejde på end i en gymnasieklasse. Det giver en masse muligheder, som jeg ser store fordele ved - både når vi arbejder i grupper og ved tavleundervisning. Der er god plads til alle. Hvor jeg på HTX oplevede en tendens til, at størstedelen af min tid gik op i afleveringer, synes jeg det er meget godt med et år nu, hvor der er bedre tid til fritidsinteresser. Hvis man ikke har lyst til at bruge et år til sabbat, men gerne vil have noget ud af sin tid og lære noget nyt fagligt, som man kan bruge senere også, så er GSK løsningen! ARBEJDET PÅ ASK ARBEJDET PÅ ASK

11 Layout: Lang & Mortensen, Foto: Marianne Lang, Lars Pauli og Andreas Vedel. ADRESSE Aalborg Studenterkursus Danmarksgade Aalborg KONTAKT Kontor Fax Studievejledning REKTOR Ole Droob træffes dagligt 9-14 SEKRETÆR Kis Hejlesen træffes dagligt 9-14 STUDIEVEJLEDERE Lene Duus Mona Hartman Ann Laursen Kirsten Luun Nautrup Helle Jensen Visfeldt STUDIEVEJLEDNINGENS ÅBNINGSTIDER Se

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere