Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde..."

Transkript

1 Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt og værkstedsarbejde... 5 Idrætsarrangementer... 5 Pædagogiske arrangementer... 5 Sociale arrangementer... 5 Diverse andre arrangementer... 6 Busbørn... 6 Buskort... 6 Centralt stilllede prøver... 6 Ferier og fridage... 6 Formål... 6 Forældremøder... 7 Fødselsdage... 8 Glemte sager... 8 Beklædning... 8 Andre ting... 8 Hjemmebesøg... 8 Husdyr på skolen... 8 Idræt... 9 Indbetalinger... 9 Lehr- und Lernmittel... 9 Kioskordning... 9 Konsekvenser Kontakt Institutioner Foreninger Kontaktforældre Indledende Kontaktforældrenes opgave Møder Valg Lektier Links Lus Mercandise Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr Mobiltelefon Spillekonsoller osv

2 Bærbare computere Projektarbejde Regler SFO Skole / hjem samarbejde Indledende bemærkninger Det formelle grundlag Samarbejdet skole/hjem på Bredsted Danske skole Samarbejdsrådet Fællesrådet Informationer Sprog-undervisning Forældrenes forventninger til skolen Skolens forventninger Snehandleplan Sygemelding elever Tutorordning Elever Forældre Udskoling Åbningstider: Kontortider SFO Gymnastiksal Skolekøkken, foreningslokale osv

3 Arrangementer Skolen har mange traditioner og arrangementer. Til mange af disse har de enkelte klasser faste opgaver. Følgende er de vigtigste traditioner og arrangementer i løbet af et skoleår: Julestue Op til jul holder skolen en julestue. Forældre, familie og elever inviteres til at komme på skolen fra til en gang i slutningen af november eller starten af december. Til julestuen vil der være mulighed for at lave juleting, få noget godt at spise og drikke og have det hyggeligt sammen. Til julestuen er der følgende faste opgaver: Lærerne laver forskellige værksteder hvor de deltagende selv betaler for materialer så arrangementet løber rundt. Et eventuelt overskud afleveres på kontoret til dækning af udgifter til juletræ osv klasse må tjene lidt til deres afslutning ved at lave kaffe, kage, mad tombola osv. Dette koordinerer klasselærerne. Fordelingen er normalt: o 7. klasse laver tombola eller lignende. o 8. klasse indsamler sponsorkager fra forældre og laver café i det gamle kirkerum samt i gym. salen. o 9. klasse sælger hotdogs i køkkenet. 1. klasses forældre bager småkager til julestuen Motionsdag Bliver arrangeret fra år til år og der er derfor ikke andre faste traditioner end at 2. klasses forældre er ansvarlige for at lave mad til hele skolen på selve dagen. Det tilstræbes at det er sund mad der serveres denne dag. Fastelavn Skolens fastelavnsarrangement er delt op på to dage: Mandag aften holder de store (7.-9.kl) fastelavn i gym. salen sammen med deres lærere. De sørger for at pynte op og rydde op efter dem selv mandag aften. Tirsdag formiddag holder klasse fastelavn i gymnastiksalen. Salen er allerede pyntet fra dagen før. Fastelavn for de små klasser starter klokken og slutter klokken Busserne bestilles så eleverne kan komme hjem allerede klokken SFO en er åben og de børn der skal være i SFO hjælper lærerne med at rydde op i salen. Skolefesten (tidligere majfest) Festen arrangeres og gennemføres (husk oprydning) af 6. klasses forældre. Det er op til klassens forældre hvorvidt det skal være en temafest (udklædning), om man vil have band/dj osv. Priser tilpasses udgifterne, så drikkevarer osv. ikke bliver for dyre festen skal bare løbe rundt.

4 Hvis forældrene skal have hjælp fra lærere, skoleledelse, pedel eller andre skal man give besked en måned i forvejen. Ligeledes skal man i god tid sørge for at reservere lokaler, borde, stole, bestik, tallerkner og andet nødvendigt. Det tilstræbes at komme i gang med planlægningen i god tid, så man kan nå at reklamere i Clemen Flensborg avis osv. En mail eller håndseddel før sommerferien efterfulgt af skriftlige påmindelser i Clemen osv. er en god måde at gøre det på. Ligeledes er det en god idé at komme rundt ved klassernes forældremøder og informere specielt ved de nye forældre, som måske endda kan inddrages i planlægningen / udførslen. Majfesten var oprindeligt skolens fødselsdag (den 5. maj 1948), men er nu flyttet til at ligge i en af de to sidste weekender i september, så man har rimelig sikkerhed for godt vejr. Årsmøde Selvom årsmødet i bund og grund arrangeres af SSF medvirker samtlige institutioner og foreninger i planlægningen og gennemførelsen: Skolen og børnehaven sørger for underholdning i form af optræden af forskellige musikgrupper, små teaterstykker eller lignende. Det tilstræbes ligeledes at skolen står for en sang eller lignende hvor ALLE elever er med. SSW står for salg af drikkevarer. FDF sørger for at der kommer noget underholdning til børnene. 6. og 7. klasse må tjene penge til deres afslutningsrejser ved at sælge: o 6. klasse: Kaffe, kage, vafler, is o. lign. o 7. klasse: Grillmad med tilbehør BUIF SFO BHV Aktive kvinder Kirken Ingen af de nævnte opgaver er mere fastlagte end at man kan ændre dem eller enes om at dele dem. Bare det er aftalt i god tid. Årsmødet er et vigtigt arrangement for det danske mindretal i Bredsted og det forventes at ansatte samt forældre og elever møder op! Børnefest / kinderfest Handwerkerverien arrangerer hvert år en kinderfest for hele byen. I den forbindelse er der følgende opgaver: 7. klasse sælger kaffe og kage på skolen om søndagen. De rydder naturligvis op efter sig selv! Specielt i de små klasser kan det være nødvendigt at have nogle forældre til at holde øje med klassen under udførslen af spillene på festpladsen. Interesserede melder sig hos klasselæreren.

5 Lærerne har kun ansvar for børnene indtil spillene er færdige. Arrangementer for lærere Udover de arrangementer der er nævnt i afsnittet arrangementer er der for lærernes vedkommende nogle årligt tilbagevendende arrangementer som nævnes herunder. Projekt og værkstedsarbejde Udover den normale undervisning hvor der naturligvis også bliver arbejdet projekt og værkstedsorienteret laver skolen mindst én gang om året et stort fællesprojekt som kan strække sig over flere uger. I denne tid møder alle lærere i den tid som projektet tager også hvis der er tale om overnatninger. Naturligvis er skolen fleksibel hvis en lærer er på nedsat tid eller andet og der tages så vidt muligt højde for personlige ønsker, men som grundregel er alle til stede hele tiden. Idrætsarrangementer Skolens idrætsansvarlige planlægger sammen med sydvestkredsens idrætsudvalg nogle idrætsdage: Bolddag Aktivitetsdag Atletikdag Badesikkerhedsdag De involverede klassers lærere kan blive bedt om at deltage i disse arrangementer som dommer eller andet. Pædagogiske arrangementer Bredsted Danske Skole ønsker et enigt og effektivt lærerkollegium, der sammen kan møde dagligdagens udfordringer. Derfor er følgende årlige arrangementer en fast bestanddel af det at undervise på skolen: Pædagogisk weekend: Skolen lukker klokken om fredagen og lærerne tager af sted på et ophold der strækker sig til lørdag eftermiddag. Weekenden er for det meste forbundet med, at man selv betaler til f.eks. kørsel, mad og ophold. Denne tur og dens emne/indhold planlægges af pædagogisk råd. Pædagogiske dage: enkeltdage med pædagogisk indhold (op til 2 om året) Da disse arrangementer er arbejdsrelaterede udarbejdes der efterfølgende en oversigt over den enkeltes udgifter til kørsel osv. som bliver underskrevet af skolelederen og som kan afleveres ved skatteopgørelsen. Sociale arrangementer Udover de direkte arbejdsrelaterede forventes det, at man som lærer deltager i følgende arrangementer: Lærerudflugt: Har udelukkende et socialt sigte. Det er meningen at lærerkollegiet skal have tid til at hygge sig sammen gerne i forbindelse med en udflugt eller lignende. Udgifterne dækkes af den enkelte lærer. Julefrokost for personalet: Inden jul afholdes en julefrokost for hele personalet i skole, børnehave og SFO. Planlægningen af arrangementet går på tur mellem de forskellige

6 faggrupper. Der forefindes et sæt regler for hvordan arrangementet tilrettelægges mht. mad osv. Julehygge for ældreklubben arrangeres en gang om året inden jul. Pædagogisk råd står for at planlægge og gennemføre dette arrangement. Derudover er der tradition for at: Man når tiden og lysten tillader det samles efter endt undervisning om fredagen for at få en sodavand, øl eller en bid mad og afrunde ugen der gik. Lærerne spiser sammen efter forældremøderne (efter karaktergivningen). Diverse andre arrangementer Af andre arrangementer hvor det forventes at lærerne deltager, skal nævnes: Støttekredsarrangementer (skolekredsen): mindst én gang om året laver støttekredsen et arrangement hvor bestyrelsen aflægger beretning og hvor man har inviteret en foredragsholder eller lignende. Busbørn Der findes på skolen en ordning for børn i de små klasser som ikke bor i byen og derfor skal vente på bussen. Opsyn med disse børn bliver varetaget af Regina, som også sørger for at de kommer med bussen. Busbørnene holder til i Skolens SFO. Buskort Børnenes buskort udleveres på kontoret. Når eleven har fået sit buskort skal man selv sætte et billede på og derefter komme på kontoret for at få et stempel. Centralt stilllede prøver Skoleforeningen udsender prøver i dansk, matematik og engelsk. Resultaterne foreligger den enkelte lærer og opbevares ligeledes på kontoret. Ferier og fridage Oplysninger om ferier og fridage offentliggøres på skoleforeningens hjemmeside under ferieplaner. Formål Følgende formål for Bredsted Danske Skole er vedtaget af samarbejdsrådet i september 2001: 1. Skolens opgave er i samarbejde og dialog med forældrene at skabe et miljø, der giver eleverne mulighed for at udvikle og tilegne sig livsglæde og livsduelighed, så de opnår tillid til egne muligheder, lærer at tage stilling og udvikle handlekompetencer, så de aktivt kan deltage og begå sig i et demokratisk samfund i udvikling. 2. Med udgangspunkt i dansk sprog og kultur søges der skabt trygge rammer, der fremmer elevernes ligeværd, tolerance, selværd/selvtillid og ansvarlighed, samt forbereder dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter såvel socialt som politisk i et frit demokratisk folkestyre.

7 3. Færdigheder, viden og værdier vægtes ligeværdigt i et kreativt differentieret undervisningsmiljø, der sikrer elevernes alsidige og personlige udvikling med udgangspunkt i den enkelte elevs evner og forudsætninger. 4. Gennem undervisningen skal eleverne opnå respekt for naturen og indsigt i samspillet mellem natur og kultur. 5. Skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, så eleverne derigennem opnår forståelse og respekt for egen og andre kulturer. Forældremøder Der afholdes 2 klasseforældremøder om året. Disse arrangeres af klasselæreren med bistand fra klassens øvrige lærere samt evt. kontaktforældrene. I forbindelse med forældremøderne har henholdsvis forældre, kontaktforældre og lærere nogle forpligtigelser, disse er: Forældre er forpligtede til at deltage i forældremøderne med mindst én forælder. Man skal melde afbud hvis man ikke kan komme. Ved fravær på over 50% i løbet af et år indkaldes man til et møde med skolelederen og/eller klasselæreren. Kontaktforældrene sørger for at der er dækket op og gjort klar (lavet kaffe osv.) til forældremøderne. Derudover sørger én af kontaktforældrene for, at der føres beslutningsprotokol samt deltagerliste til møderne. Klasselæreren laver, i samarbejde med kontaktforældrene, en dagsorden til mødet. Denne dagsorden (invitation) skal være forældrene i hænde senest 7 dage før mødet. Ligeledes sørger klasselæreren for at resten af klassens lærere er informerede om hvorvidt de skal deltage i mødet og hvad deres rolle er. Ideer og forslag til (samtale-)emner ved forældremøderne: førskolen 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse Sprog og Sprog og Sprog og Sprog og Invitere præst læsning, folder til læsning, folder til læsning, folder til læsning, folder til (konfirmation) 1.&2.klasse 1.&2.klasse 3.&4.klasse 3.&4.klasse Oktober: Førskolearbejdet mål- og handleplaner for sprog og læsning Barnets udvikling Emner/projekter Januar/februar: Samtalearket, Beskrivelse af barnet; motorisk, socialt, kognitiv, Orientering om aktiviteter Maj/juni: Skolen inviterer Bredsted Skole og det udelte forløb. De danske foreninger i Bredsted Valg af kontaktforældre Årsmødehjælpere Lø Efterskoler - hvad er det? Hvad er Kinderfest? Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan, herunder koordineret undervisning Valg af kontaktforældre Bage småkager til skolens julearrangement Skolepsykologisk Kontor: Støtteundervisnin g Frivillig undervisning Informere om samtaler i Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Oktober: traktement til motionsløb Skolepsykologisk Kontor: Støtteundervisnin g Hvad er det udelte forløb? Evt. valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Planlægning af majfest Overgangen til 7.klasse, Procedurer, undervisning, karaktergivning Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre fastelavnsboller fastelavnsboller Efterskoler - hvad er det? Bredsted Skole og det udelte forløb. Informere om overgangen fra 6. til 7.klasse Hvad er fællesskolen Valg af frivillig undervisning i klasse Informere om overgangen fra 6. Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Hvad sker der efter 9.klasse? Emne: Misbrug med Valg af kontaktforældre Efterskoler - hvad er det? Hvad sker der efter 9.klasse? Emne: Misbrug med

8 Den nye klasselærer m.m præsenterer sig Da/ty koordineret undervisning slutningen af januar Infos om Kinderfest Udtalelser i 1.klasse Hvad er FDF? invitere leder Hvad er ferierejser? invitere Christiane Overnatningsdag på skolen? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Hvad er SSF/SSW? invitere formænd Hvad er ferierejser? invitere Christiane Lejrskole: Rendbjerg? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Tale om talkarakterer i 4.klasse Hvad er BUIF? invitere formand Hvad er ferierejser? invitere Christiane Lejrskole: Rendbjerg? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Karakter-givning i 4.klasse. valg/ afstemning Hvad er kirken? invitere præst Lejrskole: Rendbjerg? invitere Else til 7.klasse FKH FKH Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Hvad er Hjerting/Sundhedstjenesten? invitere Inga Lejrskole: Vesterled? Januar: invitere forældrene ang. anbefalinger efter 6.klasse Overholde tilmelding til fællesskolen Hvad er Husmoderforeningen? invitere formand Lejrskole: Vesterled? Lejrskole: Vesterled? Infotur til gymnasiet i Tønder Afslutningstur til? Fødselsdage Når elever har fødselsdag bliver det annonceret til morgensamlingen. I klasserne kan man yderligere fejre dagen alt efter hvordan aftalerne med klasselæreren er. Man må gerne dele invitationer til fødselsdagsfest ud i klassen. Dog KUN hvis HELE klassen er inviteret. Hvis man af den ene eller anden grund ikke vil invitere HELE klassen skal man selv sørge for at sende invitationer pr. post eller dele dem ud udenfor skoletiden. Glemte sager Beklædning Når eleverne glemmer beklædningsgenstande på skolen bliver de lagt i kassen til glemt tøj i indgangspartiet (rød/hvid kasse i hovedindgangen). Elever og forældre har selv ansvar for at kigge i denne kasse. Den bliver tømt minimum 2 gange om året. Andre ting Hvis der bliver fundet nøgler, telefoner, punge eller andet på skolen bliver det afleveret på kontoret. I kontortiderne kan man forespørge efter forsvundne ting. Tingene tages ligeledes med til morgensang. Hjemmebesøg Klasselæreren tager på hjemmebesøg hos elever og forældre mindst én gang i elevernes skolegang. Det prioriteres at besøget ligger i starten af elevernes skolegang. Andre af klassens lærere kan deltage. Det anbefales hovedfagslærere at deltage. Husdyr på skolen Det kan ske at der planlægges undervisning hvor eleverne f.eks. skal have dyr med eller, at klassen i perioder holder høns, fisk eller andet. Dette skal dog aftales med forældrene forinden. Hunde og andre husdyr må ikke medbringes på skolen medmindre det har et undervisningsmæssigt formål og er aftalt med en lærer eller med skoleinspektøren.

9 Idræt Idræt er et undervisningsfag som alle andre og derfor gælder det at eleverne skal medbringe: Idrætstøj (korte/lange bukser og/eller korte/lange ærmer samt ude eller indesko alt efter årstiden). Håndklæde, sæbe samt rent undertøj og sokker til efter badet. Efter forårsferien og indtil idrætslæreren giver besked kan idrætsundervisningen også foregå udenfor. Dette skal eleverne have tøj med til. Efter undervisningen SKAL alle elever i bad medmindre man har en lægeerklæring på andet. Hvis eleven ikke kan deltage i idrætsundervisningen skal eleven have en seddel med hjemmefra der gør rede for hvad årsagen er. Sedlen SKAL være underskrevet af én af forældrene. Grundlæggende kan man være med i idræt hvis man er i skole (undtagen ved skader som en forstuvet fod o lign.). Det er ikke en lovlig undskyldning at man f.eks. er forkølet, har trænet i går eller lignende. Hvis det er så slemt, at man ikke kan deltage i idræt må man søge læge. Hvis eleven ikke har deltaget i undervisningen 2 gange i træk skal eleven den 3. gang medbringe en lægeerklæring. Indbetalinger Lehr- und Lernmittel HUSK at udfylde en ny einzugsermächtigung hvis der er ændringer vedrørende kontonummer osv. Alle de nye forældre i 1. klasse skal ligeledes huske at udfylde en. Beløbene er som følger: klasse 22 pr. elev klasse 27 pr. elev For de, som ikke vil aflevere en Einzugsermächtigung, skal beløbet overføres til skolens konto inden den 1. oktober Kto , BLZ Kioskordning Klasserne har muligheden for at tjene lidt penge til deres klassekasse ved at melde sig til skolens kioskordning. Elevrådet har ansvar for at føre en plan over hvilke klasser der har kiosk hvornår. Regler for kiosksalg: Én klasse holder maksimalt kiosk i 2 uger i træk. I de små klasser skal der være mindst 2 ansvarlige forældre med to eller flere af børnene fra klassen som hjælpere. Kiosktiden er i den store pause fra til De elever der skal hjælpe må gå 15 minutter før det ringer til frikvarter. Prisen for maden i kiosken skal helst ikke overstige 50 cent. Det anbefales at servere sund mad i kiosken og det frabedes at man køber frysepizza, pomfritter og lignende. Maden skal helst kunne spises i hånden uden brug af bestik eller servietter. Maden kan laves hjemme eller i skolekøkkenet.

10 Hvis der skal bruges bestik eller servietter skal man selv sørge for det. Skolens servietter må IKKE bruges. Køkkenet skal afleveres i rengjort stand og hvis man har udleveret servietter skal skolens område rengøres for affald der måtte opstå af dette. 10 % af indtægterne fra kiosksalget går til skolens legeplads. Pengene afleveres på kontoret og bliver sat ind på legeplads-kontoen. Klasselæreren aftaler det i god tid med kontoret hvis man skal bruge kasse, vekselpenge osv. til kiosken. Det aftales ligeledes om kontoret skal opbevare kassen. Klasselæreren er ligeledes ansvarlig for hvordan man afregner med de involverede forældre mht. indkøb af materialer osv. Konsekvenser Følgende procedurer er fastsat og godkendt af pædagogisk råd og samarbejdsrådet med hensyn til overtrædelse af skolens regler (se evt. afsnittet regler.) 1. Samtale mellem involverede lærer (pædagog) og elev samtaledokumentation kommer i elevens hængemappe. Læreren bedømmer om dokumentationen er nødvendig. Klasselæreren informeres. 2. Samtale mellem klasselærer eller den involverede lærer (pædagog), elev og inspektør samtaledokumentation kommer i elevens hængemappe. Forældre informeres mundtligt af klasselærer og tilbydes et møde med elev/lærer/forældre. 3. Skriftlig advarsel indeholdende videre konsekvenser samt evt. dokumentation for punkt 1+2. Forældrene inviteres til møde (uden elev) med den involverede lærer (pædagog) eller klasselærer og inspektøren. Der foreslås 2 datoer med anmodning om bekræftelse. Protokol fra mødet - skriftlig aftale/handleplan. 4. Forældrene bedes afhente deres børn, hvis dette ikke er muligt bliver de på kontoret til de er afhentet. Hjemsendelse (minimum 2 dage) med besked om at aftale et møde med skoleinspektøren inden man sender barnet i skole igen. Protokol fra mødet. Eventuelt informeres andre myndigheder. 5. Hjemsendelse på ubestemt tid. Advarsel om skoleskift. 6. Bortvisning Dokumentationer gemmes til eleven går ud af skolen, men læreren og skoleinspektøren tager hver enkelt sag op til genovervejelse hver gang der laves en ny dokumentation. En direkte hjemsendelse kan ske ved følgende foreteelser: Tyveri, hærværk, rygning, stoffer, alkohol, pjæk, forlade skolens grund, vold, trusler, aggressiv adfærd, ikke efterkomme lærens opfordringer. I disse tilfælde kan man gå direkte til punkt 4, dog er en 2 dages hjemsendelse ikke en nødvendighed. En hjemsendelse er et udtryk fra skolens side om, at man ikke kan håndtere situationen uden at forældrene involveres. Det er derfor forældrenes ansvar, i forbindelse med en hjemsendelse, at sørge for, at det ikke af eleven bliver betragtet som en belønning ikke at skulle i skole.

11 Kontakt Institutioner Sekretær Fax Lærerværelse Pedel Skoleinspektør Skoleinspektør-privat SFO Børnehaven Foreninger SSF Jeanette Huy BUIF Helga Thomsen FDF Kirsten Iwersen Aktive kvinder Magrid Jensen Ældreklubben Inga Waldow Vestkystorkesteret Bianca Brodersen Støttekredsen (skolekredsen) Erika Jannsen-Breckling Kirken Victor Greve SSW Martin Morzik

12 Friisk Foriining Manfred Nissen Clemen Henry Bohm Kontaktforældre Indledende Skole og hjem har et fælles ansvar for børnenes undervisning og trivsel. Kontaktforældrene er bindeled mellem klassernes forældre og skolen og kan derigennem være med til at styrke samarbejdet og det nødvendige tillidsforhold. En kontaktforældreordning kan dog ikke erstatte den direkte kontakt mellem forældre og lærere, Kontaktforældrenes opgave Kontaktforældrene er pålidelige forældre, som kontinuerligt støtter kommunikationen mellem forældre, lærere og samarbejdsråd, således at ønsker, impulser og forslag til udviklingen af skolemæssige forhold fremføres og videregives. I begyndelsen af skoleåret udarbejder kontaktforældrene sammen med lærerne en aktivitetsplan som supplement til lærernes undervisningsplan. Kontaktforældrene har ligeledes til opgave at indkalde og tilrettelægge forældremøder i fællesskab med lærerne. Kontaktforældrene er samarbejdsrådets kontakt til de enkelte klasser. Kontaktforældrene informerer samarbejdsrådet om forældrenes holdninger og giver forældrene informationer fra samarbejdsrådet. På møderne kan alle forhold drøftes, dog ikke personsager. Her vil den almindelige klagevej i første omgang være direkte til den pågældende lærer og/eller skoleinspektøren. Møder Kontaktforældre og klasselæreren bestræber sig på at mødes 4 gange om året. Kontaktforældrene er med til at forberede og gennemføre forældremøder. Kontaktforældrene mødes med samarbejdsrådet efter behov. Valg Inden skoleåret slutter, vælges om muligt tre kontaktforældre i hver klasse. Valgperioden er to år og starter ved et skoleårs begyndelse. Ved ordningens ikrafttræden vælges den ene af kontaktforældrene kun for et år. Valghandlingen skal annonceres skriftligt senest 2 uger inden mødet. Flertallet af fremmødte er tilstrækkeligt for valget.

13 Klasselæreren står for gennemførelsen af valget. Er der opstillet flere end 3 kandidater, er de tre kandidater med størst antal stemmer valgt. Lektier Der er store forskelle på hvordan man ser på lektier dette gælder blandt lærerne, men i høj grad også blandt forældre og børn. Som udgangspunkt er det klasselærerrådet, der bestemmer hvordan man i en bestemt klasse håndterer lektiegivning. Dog har pædagogisk råd sammen med samarbejdsrådet vedtaget nogle meget enkle retningslinjer i forhold til lektier på Bredsted Danske Skole: Lektier er som udgangspunkt ikke en straf! Dog kan der være situationer hvor denne formulering er flydende f.eks. hvis en elev ikke laver noget i timerne og derfor får meget hjemmearbejde. Lektier er til fordybning og gentagelse af gennemgået stof! Dette kræver, som nævnt i foregående punkt, at eleverne deltager i gennemgangen af stoffet, I lighed med undervisningen er lektierne så differentierede som muligt! Eleverne skal gerne lære også at give sig selv lektier for (eller vælge med vejledning fra læreren). De skal gerne opnå en oplevelse af at eje opgaven. Lektier er en sag mellem læreren og eleven! Dette betyder bl.a. at eleven som udgangspunkt skal kunne klare sine lektier uden hjælp fra forældrene. Dog kan der laves specielle aftaler hvis det viser sig nødvendigt. Eleverne skal lære selv at notere deres lektier i dagbogen! I undtagelsestilfælde kan andet aftales, men som udgangspunkt skal eleverne lære selvstændighed og derved ejerskab overfor opgaven. Der kan forekomme lektier i weekender og ferier! Dog prøver lærerne som udgangspunkt at undgå dette, så eleverne også opnår en følelse af at have fri. Links Dette punkt bliver ikke vedligeholdt her i folderen se under: Lus Desværre sker det, at vi har lus på skolen. I den situation er det meget vigtigt at alle tager ansvar for at børnene bliver kontrolleret derhjemme. Børn der har lus skal ikke komme i skole! Når der er tilfælde af lus på skolen bliver det offentliggjort på hjemmesiden, så alle kan se det. Mercandise Følgende kan man bestille i skolesekretærens kontortider. T-shirt 14 Nøglebånd 4,5 (med navn) USB 4 (uden navn, med logo) USB 6 (med navn, med logo)*

14 *Hvis man vil have indgraveret navn kan det tage lang tid, da vi altid skal samle mindst 10 bestillinger. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr+ Et af Bredsted Danske Skoles principper er, at eleverne skal lære at omgås hinanden med respekt og tolerance. For at behandle eleverne med samme respekt og tolerance er det ikke på Bredsted Danske Skole forbudt at medbringe en mobiltelefon og andet elektronisk udstyr. Hvis denne rettighed misbruges medfører det at telefonen eller andet elektronisk udstyr bliver inddraget og KUN kan afhentes af en forælder. I weekenden kan man ikke afhente en inddraget telefon eller elektronisk udstyr. Skolen kan ikke stilles til ansvar for skader der sker på mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr i skoletiden. Hvis man SKAL medbringe dette er det på eget ansvar. Skolen sørger ikke for opbevaring af evt. elektronisk udstyr, men man kan leje et Highschool-skab gennem elevrådet. Mobiltelefon Inddragelse af en mobiltelefon kan ske i følgende tilfælde: Telefonen bliver, uden specifik tilladelse fra lærer i undervisningsmæssig sammenhæng, brugt til at tage billeder/video. Ligegyldigt hvad eller hvem man tager billeder/video af! Dette gælder også i frikvartererne! Man bruger (eller bare kigger på) telefonen i en undervisningstime. I særlige tilfælde hvor det f.eks. er nødvendigt at forældrene skal have fat på deres barn kan dette dog tillades hvis læreren er informeret på forhånd. Spillekonsoller osv. Med hensyn til elektroniske spillekonsoller osv. gælder samme regler som for mobiltelefoner, derudover: Må man kun benytte sådant udstyr i pauser hvor man har indeordning. Forældrene har ansvar for hvilke spil der evt. spilles. Bærbare computere Eleverne må gerne tage egne bærbare computere med hvis de skal benyttes i undervisningssammenhæng og hvis det er aftalt med den enkelte lærer. Ligeledes kan eleverne få lov til at koble sig på det trådløse internet Hvis det i forvejen er aftalt med de EDB-ansvarlige (Henner eller jens). For brugen af bærbare computere gælder derudover de samme regler som for mobiltelefoner og spillekonsoller. Forældrene er alene ansvarlige for hvad eleverne har liggende på egne computere, telefoner, spillekonsoller osv. og hvad de foretager sig, når de bruger deres eget elektroniske udstyr. Hvis denne tillid (og evt. kontrol) ikke findes mellem forældre og barn tilrådes det, at man ikke giver sit barn lov til at medbringe eget elektronisk udstyr i skolen. Projektarbejde Ved at en stor del af undervisningen foregår som projektarbejde søger man at fremme den enkelte elevs individuelle udvikling.

15 Allerede i indskolingsgruppen (1. og 2. klasse) præsenteres arbejdsformen ved at man arbejder i værksteder hvor opgaverne er åbne, så de kan bedømmes på flere niveauer. Hvert år, lige efter sommerferien, afholdes et fællesprojekt for hele skolen. Regler Skolen har et meget enkelt regelsæt det lyder som følger: 1. Vis respekt overfor alle og være høflig. 2. Respekter andres grænser. 3. Vis hensyn overfor skolens og andres ting. 4. Ryd op efter dig selv. 5. I undervisningen: a. Alle elever har ret til uforstyrret at modtage undervisning. b. Alle lærere har ret til uforstyrret at kunne undervise. Manglende overholdelse af disse regler medfører konsekvenser ifølge afsnittet konsekvenser. SFO Skolefritidsordningen har opsyn med de børn der er tilmeldt. Derudover er der forskellige aktivitetstilbud samt tilbud om f.eks. lektielæsning. Det er vigtigt at understrege at det er TILBUD og at vi ikke kan forpligte børnene til f.eks. at deltage i lektielæsning. Man kan være på besøg i SFO en ved at man dagen forinden tilmelder sig som gæstebarn og betaler 4,5 i bidrag. Det koster 56 om måneden at være i SFO en og der er en søskenderabat som betyder at man for andet barn betaler 39,20 Man tilmelder sig for et år ad gangen! Skole / hjem samarbejde Indledende bemærkninger Et af de mest centrale kendetegn ved dansk skole er, at der i lovgivning og pædagogisk praksis er lagt vægt på at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Samarbejdsforpligtelsen i Danmark er med 93-loven forstærket, idet det her understreges, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til skolens formål. Samarbejdet mellem skole og hjem er således skrevet ind i lovgivningen som værende helt fundamentalt i skolen. Det formelle grundlag 5 i Vedtægter for Dansk Skoleforening for Sydslesvig omhandler skolernes opgave. Som første punkt gælder følgende retningslinie for arbejdet i foreningens skoler:

16 (1) Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Samarbejdet skole/hjem på Bredsted Danske skole 1. Klasseforældremøder: Klasselæreren og kontaktforældrene forbereder og afholder to klasseforældremøder om året. 2. Lærer/forældresamtaler: Skolen inviterer til samtaler om karakterbøger to gange om året. 3. Kontaktforældre ( læs også hovedpunktet kontaktforældre ): Der vælges om muligt 3 kontaktforældre i hver klasse Skolens kontaktforældre fungerer som udvalg under samarbejdsrådet Udvalget mødes regelmæssigt med samarbejdsrådet til drøftelse af emner vedr. skole/hjem samarbejdet. Samarbejdsrådet I overensstemmelser med regler for skolens samarbejdsråd 2 og 3 vælges hvert 3. år repræsentanter til et samarbejdsråd. Samarbejdsrådet indbyder mindst én gang om året skolens forældre til et møde, hvor samarbejdsrådet og skolelederen aflægger beretning om samarbejdsrådets og skolens arbejde i det forløbne år. Fællesrådet Skolekredsens (støttekredsen) medlemmer vælger hvert 3. år delegerede til fællesrådet i overensstemmelse med skoleforeningens vedtægter. Informationer Klasselærerne informerer om klasseaktiviteter i forældrebreve eller i dagbogen. Forældrene holder sig informerede gennem medlemsbladet Clemen samt på hjemmesiden Sprog-undervisning Skolen sørger for, at forældrene har mulighed for at tilegne sig det danske sprog gennem voksenkurser. Forældrenes forventninger til skolen Følgende er uddrag af resultatet af en forespørgsel blandt skolens forældre om deres forventninger til skolen. Forventningerne er indsamlet og bearbejdet af samarbejdsrådet i februar Undervisningen er differentieret, så der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og herigennem styrker elevens individualitet. Lærerne går bevidst ind på det enkelte barns behov. Elevernes kreativitet bevares, styrkes og fremmes. Eleverne lærer ansvarlighed og selvstændighed.

17 Eleverne udvikler selvværd / selvtillid og kan omgås kritik og lære at klare konfliktsituationer. Klassesammenholdet fremmes af skolen (f.eks. lejrskoler) Skolen bestræber sig på at bruge støttetimer så eleverne kan få individuel hjælp ved indlæringsvanskeligheder. Undervisningen finder sted og at vikartimer dækkes af kvalificeret personale. Lærerne giver eleverne hurtig respons på prøver, tests og opgaver. Lærerne har ens regler for karaktergivning. Lærerne gør en indsats, hvis der opstår konfliktsituationer mellem eleverne og hjælper med at løse problemer som f.eks. vold og mobning. Lærerne kontakter forældrene ved problem- og konfliktsituationer. Skolen formidler forståelse for demokrati, miljøvenlig adfærd, andre menneskers kultur og livsformer. Viden om hjemstavnen er en del af undervisningen. Skolen inviterer fagfolk til at deltage i undervisning i f.eks. økologi,- og seksualundervisning, og ved f.eks. spiseforstyrrelser og afhængighed. Skolen åbner sig mod det omgivende samfund. Skolen har klare kriterier ved optagelse af nye elever, især senere i skoleforløbet. Skolens forventninger Erfaringer viser at du / I som forældre kan være med til at gøre skoledagen lettere og mere givende for eleverne ved at bestræbe dig / jer på at tage hensyn til følgende forhold: Eleven møder til tiden, er mæt og veludhvilet og medbringer en sund madpakke. Eleven oplever at man derhjemme samarbejder med skolen om at fortælles om vigtigheden af at vise en ansvarlig og social adfærd i hverdagen. Forældrene undersøger skoletaskens indhold for informationer fra skolen og hjælper med at pakke de rigtige bøger samt sørger for at pennalhuset er i orden. Forældrene deltager i forældremøder og klassearrangementer. Forældrene overholder skolens ferieplaner og forsøger at ordne lægebesøg efter skoletid. Forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærer, hvor en god omgangstone er med til at skabe trygge rammer. Forældrene skal være parat til i en konfliktsituation at vurdere en sag fra to sider. Forældrene skal vise ansvar overfor eleven vedrørende alkohol, rygning, seksualvejledning og rusmidler, samt føle ansvar for elevens adfærd i puberteten. Forældrene skal gøre en indsats for at lære det danske sprog for bedre at kunne følge med i elevens daglige skolegang og læring. Desuden anvendes dansk til forældremøder, samtaler, skriftlige meddelelser og diverse skolearrangementer. Det forventes, at forældrene tager dette ansvar overfor deres valg af skoleform. Mere: Udvise loylalitet overfor skolens beslutninger Overfor barnet udvise tillid til skolens beslutninger Snehandleplan Da det desværre har vist sig at give problemer, når der ligger sne er følgende retningslinier gældende i sådanne perioder:

18 Det er kun tilladt at kaste med sne på den bageste del af sportspladsen (bagved multibanen ned mod børnehaven). Det er HELT FORBUDT at vaske hinanden (einseifen). o Når der ligger sne bliver der af pedellen udsat skilt, snor eller lignende der tydeligt markerer denne grænse. o o Det er ABSOLUT FORBUDT at kaste med sne alle andre steder på skolen. Når man er udenfor området er man fredet. Hvis dette bevidst udnyttes skal gårdvagten have besked. Hvis der er elever / grupper af elever der ikke kan overholde disse regler vil de med øjeblikkelig virkning få indskrænket deres frikvarter til den lille skolegård (ud for lærerværelset). o o Dette gælder indtil sneen er væk eller til deres klasselærer giver dem en chance til. Klasselæreren noterer, på tavlen i lærerværelset, hvilke af hans/hendes elever der har indskrænket frikvarter. Ligeledes sørger klasselæreren for at slette det fra tavlen igen. Det tilstræbes at gårdvagterne, i perioder med sne, forlader undervisningen 5 minutter før ringetid, så de er til stede ved frikvarterets start. Yderligere skal én af gårdvagterne, så vidt muligt, blive ved sportspladsen, så det bliver opdaget i god tid hvis legen bliver for voldsom eller hvis elever benytter sig af at være fredede. Sygemelding elever Elever der bliver syge og ikke kan komme i skole skal have en skriftlig sygemelding med når de igen kommer i skole. Det er IKKE nødvendigt at sygemelde dem telefonisk om morgenen. Læge/tandlægebesøg tider ved Kieferorthopäde osv. skal foregå udenfor skoletiden. Skoleinspektøren kan give dispensation. Klasselæreren kan fritage børn fra undervisningen hvis det drejer sig om højest 1 dag. Flere dage SKAL aftales med skoleinspektøren. Tutorordning Når man starter i skolen er der mange ting man skal vide for at få det bedste ud af skolegangen for både elever og forældre. For at indføre nye elever og forældre i skolens dagligdag er der følgende ordninger: Elever Eleverne får, når de starter i 1. klasse en tutor i en af de større klasser (for det meste i 6. klasse). Denne tutor hjælper de nye elever med at finde sig tilrette i skolens dagligdag: Hvordan er skolens regler? Hvor får man hjælp (gårdvagt osv.)? Klasselærerne for de to samarbejdende klasser (1. klasse + en ældre klasse) sørger for at iværksætte denne ordning efter indskoling af den nye 1. klasse. Klasselæreren fra 1. klasse tager kontakt til den anden klasse.

19 Forældre Det tilstræbes at nye forældre i 1. klasse får en tutor blandt de erfarne forældre, der kan hjælpe dem med hvordan tingene foregår på skolen. Denne ordning fungerer ikke endnu, men diskuteres i skolens samarbejdsråd. Udskoling Dagen før dagen hvor eleverne har sidste skoledag på Bredsted Danske Skole (for det meste en torsdag) arrangerer afgangsklassens forældre en dimmisionsfest, hvor personer tilknyttet til elevernes skolegang inviteres. Forældrene står for alle dele af arrangementet både opstilling, pyntning, mad, drikkevarer, underholdning, ordstyrer til talerække og ikke mindst oprydning. Hvis skolens pedel skal hjælpe med noget skal han have det at vide i god tid. På den sidste skoledag får afgangseleverne lov til at lave en festlig dag på skolen. Eleverne fremlægger programmet for dagen for klasselærer og skoleleder senest mandag i den uge hvor arrangementet finder sted. Afgangseleverne sørger for at skolen afleveres til skolelederen i opryddet og rengjort stand senest klokken (gerne før). Inden der er gjort rent og ryddet op er der ingen af afgangseleverne der forlader skolen. Hvis der klokken 14.00, fra skolelederens side, er mangler at påpege bliver afgangseleverne på skolen indtil alt er i orden. På Bredsted Danske Skole er det tradition at man inden man forlader skolen har været på en større afslutningstur, som bliver betalt af forældrene. Lærerne skal ikke have private udgifter til selve turen. Årgangen der afslutter deres skolegang på Bredsted Danske Skole har ved flere lejligheder mulighed for at tjene penge til denne afslutningstur (se afsnittet arrangementer ). Ligeledes er der tradition for, at afgangsklassen, i samråd med lærere og skoleledelse, laver et kunstværk eller andet, som får en varig plads på skolen. Åbningstider: For at få hverdagen til at glide med alle de forskellige arbejdsopgaver der bliver varetaget på skolen sammen med foreningsarbejde, frivillig undervisning, voksenkurser osv. er det nødvendigt at nogle åbningstider overholdes: Kontortider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Skoleleder Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder Man bedes henvende sig indenfor de ovennævnte tider. Det er selvfølgelig muligt at aftale et andet tidspunkt. SFO Åbningstiderne for skolefritidsordningen er:

20 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gymnastiksal Salen bliver brugt rigtig meget og det er derfor meget vigtigt også at få gjort ordentligt rent. Foreninger osv. som ønsker at bruge gymnastiksalen kan derfor, med forudgående aftale med skolens kontor, først komme til på følgende tidspunkter: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fra Fra Fra Fra Fra Skolekøkken, foreningslokale osv. Kan bruges efter behov af mindretallets foreninger. Dette skal dog være aftalt med skolens kontor samt indført i fælleskalenderen.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Åbningstider

Åbningstider Tingkærskolens fritidsordning har to afdelinger. Børnehaveklasse, og 2. klasse er i Papegøjen i Fraugde, 3. klasse er i Stjernen på Tingkærskolen. Der er kun morgenåbning i Fraugde, hvor man kan komme

Læs mere

og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter.

og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter. Konfirmation Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Fredagsbrev uge

Fredagsbrev uge Fredagsbrev uge 48 2011 Hele huset Julefest for alle børn og familier i børnehave og skole Invitation til julefest Tirsdag d. 20. december vil vi gerne invitere alle familier i skole og børnehave til julefest.

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Kost- og ernæringspolitik

Kost- og ernæringspolitik Kost- og ernæringspolitik Sommersted skole Forord 1 På Sommersted Skole har kostudvalget, pædagogisk råd og skolebestyrelsen udarbejdet en politik for kost- og ernærings området, der kan læses i denne

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole - en guideline.

Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole - en guideline. Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole - en guideline. Trivsel og læring Feldballe Friskole skal være et godt sted at være. En skole, hvor der er grobund og grundlag for trivsel og læring.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 Afbud: 4A, 5A,6A,6B,8A, 8B,9B Dagsorden: Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af seneste referat 3. Orientering om skolen v/ Henrik

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart.

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart. Skovvangskolen. Informationsfolder til forældre ved skolestart. 1 Skovvangskolen vil med denne folder orientere forældrene om hvilke mål og forventninger, vi har til det kommende skole/hjem-samarbejde

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN DAGSORDEN Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 18. marts 2013 Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN Deltagere: Tina Schønnemann, Heidi Mørch, Hanne Friisgaard, Jeanette Lundgaard, Helle Nissen, Jane Nørskov,

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere