Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde..."

Transkript

1 Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt og værkstedsarbejde... 5 Idrætsarrangementer... 5 Pædagogiske arrangementer... 5 Sociale arrangementer... 5 Diverse andre arrangementer... 6 Busbørn... 6 Buskort... 6 Centralt stilllede prøver... 6 Ferier og fridage... 6 Formål... 6 Forældremøder... 7 Fødselsdage... 8 Glemte sager... 8 Beklædning... 8 Andre ting... 8 Hjemmebesøg... 8 Husdyr på skolen... 8 Idræt... 9 Indbetalinger... 9 Lehr- und Lernmittel... 9 Kioskordning... 9 Konsekvenser Kontakt Institutioner Foreninger Kontaktforældre Indledende Kontaktforældrenes opgave Møder Valg Lektier Links Lus Mercandise Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr Mobiltelefon Spillekonsoller osv

2 Bærbare computere Projektarbejde Regler SFO Skole / hjem samarbejde Indledende bemærkninger Det formelle grundlag Samarbejdet skole/hjem på Bredsted Danske skole Samarbejdsrådet Fællesrådet Informationer Sprog-undervisning Forældrenes forventninger til skolen Skolens forventninger Snehandleplan Sygemelding elever Tutorordning Elever Forældre Udskoling Åbningstider: Kontortider SFO Gymnastiksal Skolekøkken, foreningslokale osv

3 Arrangementer Skolen har mange traditioner og arrangementer. Til mange af disse har de enkelte klasser faste opgaver. Følgende er de vigtigste traditioner og arrangementer i løbet af et skoleår: Julestue Op til jul holder skolen en julestue. Forældre, familie og elever inviteres til at komme på skolen fra til en gang i slutningen af november eller starten af december. Til julestuen vil der være mulighed for at lave juleting, få noget godt at spise og drikke og have det hyggeligt sammen. Til julestuen er der følgende faste opgaver: Lærerne laver forskellige værksteder hvor de deltagende selv betaler for materialer så arrangementet løber rundt. Et eventuelt overskud afleveres på kontoret til dækning af udgifter til juletræ osv klasse må tjene lidt til deres afslutning ved at lave kaffe, kage, mad tombola osv. Dette koordinerer klasselærerne. Fordelingen er normalt: o 7. klasse laver tombola eller lignende. o 8. klasse indsamler sponsorkager fra forældre og laver café i det gamle kirkerum samt i gym. salen. o 9. klasse sælger hotdogs i køkkenet. 1. klasses forældre bager småkager til julestuen Motionsdag Bliver arrangeret fra år til år og der er derfor ikke andre faste traditioner end at 2. klasses forældre er ansvarlige for at lave mad til hele skolen på selve dagen. Det tilstræbes at det er sund mad der serveres denne dag. Fastelavn Skolens fastelavnsarrangement er delt op på to dage: Mandag aften holder de store (7.-9.kl) fastelavn i gym. salen sammen med deres lærere. De sørger for at pynte op og rydde op efter dem selv mandag aften. Tirsdag formiddag holder klasse fastelavn i gymnastiksalen. Salen er allerede pyntet fra dagen før. Fastelavn for de små klasser starter klokken og slutter klokken Busserne bestilles så eleverne kan komme hjem allerede klokken SFO en er åben og de børn der skal være i SFO hjælper lærerne med at rydde op i salen. Skolefesten (tidligere majfest) Festen arrangeres og gennemføres (husk oprydning) af 6. klasses forældre. Det er op til klassens forældre hvorvidt det skal være en temafest (udklædning), om man vil have band/dj osv. Priser tilpasses udgifterne, så drikkevarer osv. ikke bliver for dyre festen skal bare løbe rundt.

4 Hvis forældrene skal have hjælp fra lærere, skoleledelse, pedel eller andre skal man give besked en måned i forvejen. Ligeledes skal man i god tid sørge for at reservere lokaler, borde, stole, bestik, tallerkner og andet nødvendigt. Det tilstræbes at komme i gang med planlægningen i god tid, så man kan nå at reklamere i Clemen Flensborg avis osv. En mail eller håndseddel før sommerferien efterfulgt af skriftlige påmindelser i Clemen osv. er en god måde at gøre det på. Ligeledes er det en god idé at komme rundt ved klassernes forældremøder og informere specielt ved de nye forældre, som måske endda kan inddrages i planlægningen / udførslen. Majfesten var oprindeligt skolens fødselsdag (den 5. maj 1948), men er nu flyttet til at ligge i en af de to sidste weekender i september, så man har rimelig sikkerhed for godt vejr. Årsmøde Selvom årsmødet i bund og grund arrangeres af SSF medvirker samtlige institutioner og foreninger i planlægningen og gennemførelsen: Skolen og børnehaven sørger for underholdning i form af optræden af forskellige musikgrupper, små teaterstykker eller lignende. Det tilstræbes ligeledes at skolen står for en sang eller lignende hvor ALLE elever er med. SSW står for salg af drikkevarer. FDF sørger for at der kommer noget underholdning til børnene. 6. og 7. klasse må tjene penge til deres afslutningsrejser ved at sælge: o 6. klasse: Kaffe, kage, vafler, is o. lign. o 7. klasse: Grillmad med tilbehør BUIF SFO BHV Aktive kvinder Kirken Ingen af de nævnte opgaver er mere fastlagte end at man kan ændre dem eller enes om at dele dem. Bare det er aftalt i god tid. Årsmødet er et vigtigt arrangement for det danske mindretal i Bredsted og det forventes at ansatte samt forældre og elever møder op! Børnefest / kinderfest Handwerkerverien arrangerer hvert år en kinderfest for hele byen. I den forbindelse er der følgende opgaver: 7. klasse sælger kaffe og kage på skolen om søndagen. De rydder naturligvis op efter sig selv! Specielt i de små klasser kan det være nødvendigt at have nogle forældre til at holde øje med klassen under udførslen af spillene på festpladsen. Interesserede melder sig hos klasselæreren.

5 Lærerne har kun ansvar for børnene indtil spillene er færdige. Arrangementer for lærere Udover de arrangementer der er nævnt i afsnittet arrangementer er der for lærernes vedkommende nogle årligt tilbagevendende arrangementer som nævnes herunder. Projekt og værkstedsarbejde Udover den normale undervisning hvor der naturligvis også bliver arbejdet projekt og værkstedsorienteret laver skolen mindst én gang om året et stort fællesprojekt som kan strække sig over flere uger. I denne tid møder alle lærere i den tid som projektet tager også hvis der er tale om overnatninger. Naturligvis er skolen fleksibel hvis en lærer er på nedsat tid eller andet og der tages så vidt muligt højde for personlige ønsker, men som grundregel er alle til stede hele tiden. Idrætsarrangementer Skolens idrætsansvarlige planlægger sammen med sydvestkredsens idrætsudvalg nogle idrætsdage: Bolddag Aktivitetsdag Atletikdag Badesikkerhedsdag De involverede klassers lærere kan blive bedt om at deltage i disse arrangementer som dommer eller andet. Pædagogiske arrangementer Bredsted Danske Skole ønsker et enigt og effektivt lærerkollegium, der sammen kan møde dagligdagens udfordringer. Derfor er følgende årlige arrangementer en fast bestanddel af det at undervise på skolen: Pædagogisk weekend: Skolen lukker klokken om fredagen og lærerne tager af sted på et ophold der strækker sig til lørdag eftermiddag. Weekenden er for det meste forbundet med, at man selv betaler til f.eks. kørsel, mad og ophold. Denne tur og dens emne/indhold planlægges af pædagogisk råd. Pædagogiske dage: enkeltdage med pædagogisk indhold (op til 2 om året) Da disse arrangementer er arbejdsrelaterede udarbejdes der efterfølgende en oversigt over den enkeltes udgifter til kørsel osv. som bliver underskrevet af skolelederen og som kan afleveres ved skatteopgørelsen. Sociale arrangementer Udover de direkte arbejdsrelaterede forventes det, at man som lærer deltager i følgende arrangementer: Lærerudflugt: Har udelukkende et socialt sigte. Det er meningen at lærerkollegiet skal have tid til at hygge sig sammen gerne i forbindelse med en udflugt eller lignende. Udgifterne dækkes af den enkelte lærer. Julefrokost for personalet: Inden jul afholdes en julefrokost for hele personalet i skole, børnehave og SFO. Planlægningen af arrangementet går på tur mellem de forskellige

6 faggrupper. Der forefindes et sæt regler for hvordan arrangementet tilrettelægges mht. mad osv. Julehygge for ældreklubben arrangeres en gang om året inden jul. Pædagogisk råd står for at planlægge og gennemføre dette arrangement. Derudover er der tradition for at: Man når tiden og lysten tillader det samles efter endt undervisning om fredagen for at få en sodavand, øl eller en bid mad og afrunde ugen der gik. Lærerne spiser sammen efter forældremøderne (efter karaktergivningen). Diverse andre arrangementer Af andre arrangementer hvor det forventes at lærerne deltager, skal nævnes: Støttekredsarrangementer (skolekredsen): mindst én gang om året laver støttekredsen et arrangement hvor bestyrelsen aflægger beretning og hvor man har inviteret en foredragsholder eller lignende. Busbørn Der findes på skolen en ordning for børn i de små klasser som ikke bor i byen og derfor skal vente på bussen. Opsyn med disse børn bliver varetaget af Regina, som også sørger for at de kommer med bussen. Busbørnene holder til i Skolens SFO. Buskort Børnenes buskort udleveres på kontoret. Når eleven har fået sit buskort skal man selv sætte et billede på og derefter komme på kontoret for at få et stempel. Centralt stilllede prøver Skoleforeningen udsender prøver i dansk, matematik og engelsk. Resultaterne foreligger den enkelte lærer og opbevares ligeledes på kontoret. Ferier og fridage Oplysninger om ferier og fridage offentliggøres på skoleforeningens hjemmeside under ferieplaner. Formål Følgende formål for Bredsted Danske Skole er vedtaget af samarbejdsrådet i september 2001: 1. Skolens opgave er i samarbejde og dialog med forældrene at skabe et miljø, der giver eleverne mulighed for at udvikle og tilegne sig livsglæde og livsduelighed, så de opnår tillid til egne muligheder, lærer at tage stilling og udvikle handlekompetencer, så de aktivt kan deltage og begå sig i et demokratisk samfund i udvikling. 2. Med udgangspunkt i dansk sprog og kultur søges der skabt trygge rammer, der fremmer elevernes ligeværd, tolerance, selværd/selvtillid og ansvarlighed, samt forbereder dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter såvel socialt som politisk i et frit demokratisk folkestyre.

7 3. Færdigheder, viden og værdier vægtes ligeværdigt i et kreativt differentieret undervisningsmiljø, der sikrer elevernes alsidige og personlige udvikling med udgangspunkt i den enkelte elevs evner og forudsætninger. 4. Gennem undervisningen skal eleverne opnå respekt for naturen og indsigt i samspillet mellem natur og kultur. 5. Skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, så eleverne derigennem opnår forståelse og respekt for egen og andre kulturer. Forældremøder Der afholdes 2 klasseforældremøder om året. Disse arrangeres af klasselæreren med bistand fra klassens øvrige lærere samt evt. kontaktforældrene. I forbindelse med forældremøderne har henholdsvis forældre, kontaktforældre og lærere nogle forpligtigelser, disse er: Forældre er forpligtede til at deltage i forældremøderne med mindst én forælder. Man skal melde afbud hvis man ikke kan komme. Ved fravær på over 50% i løbet af et år indkaldes man til et møde med skolelederen og/eller klasselæreren. Kontaktforældrene sørger for at der er dækket op og gjort klar (lavet kaffe osv.) til forældremøderne. Derudover sørger én af kontaktforældrene for, at der føres beslutningsprotokol samt deltagerliste til møderne. Klasselæreren laver, i samarbejde med kontaktforældrene, en dagsorden til mødet. Denne dagsorden (invitation) skal være forældrene i hænde senest 7 dage før mødet. Ligeledes sørger klasselæreren for at resten af klassens lærere er informerede om hvorvidt de skal deltage i mødet og hvad deres rolle er. Ideer og forslag til (samtale-)emner ved forældremøderne: førskolen 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse 8.klasse Sprog og Sprog og Sprog og Sprog og Invitere præst læsning, folder til læsning, folder til læsning, folder til læsning, folder til (konfirmation) 1.&2.klasse 1.&2.klasse 3.&4.klasse 3.&4.klasse Oktober: Førskolearbejdet mål- og handleplaner for sprog og læsning Barnets udvikling Emner/projekter Januar/februar: Samtalearket, Beskrivelse af barnet; motorisk, socialt, kognitiv, Orientering om aktiviteter Maj/juni: Skolen inviterer Bredsted Skole og det udelte forløb. De danske foreninger i Bredsted Valg af kontaktforældre Årsmødehjælpere Lø Efterskoler - hvad er det? Hvad er Kinderfest? Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan, herunder koordineret undervisning Valg af kontaktforældre Bage småkager til skolens julearrangement Skolepsykologisk Kontor: Støtteundervisnin g Frivillig undervisning Informere om samtaler i Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Oktober: traktement til motionsløb Skolepsykologisk Kontor: Støtteundervisnin g Hvad er det udelte forløb? Evt. valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre Planlægning af majfest Overgangen til 7.klasse, Procedurer, undervisning, karaktergivning Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af kontaktforældre fastelavnsboller fastelavnsboller Efterskoler - hvad er det? Bredsted Skole og det udelte forløb. Informere om overgangen fra 6. til 7.klasse Hvad er fællesskolen Valg af frivillig undervisning i klasse Informere om overgangen fra 6. Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Valg af 3 repr. til elevrådet Udlevere og gennemlæse skolens infofolder Præsentation af års- og aktivitetsplan Hvad sker der efter 9.klasse? Emne: Misbrug med Valg af kontaktforældre Efterskoler - hvad er det? Hvad sker der efter 9.klasse? Emne: Misbrug med

8 Den nye klasselærer m.m præsenterer sig Da/ty koordineret undervisning slutningen af januar Infos om Kinderfest Udtalelser i 1.klasse Hvad er FDF? invitere leder Hvad er ferierejser? invitere Christiane Overnatningsdag på skolen? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Hvad er SSF/SSW? invitere formænd Hvad er ferierejser? invitere Christiane Lejrskole: Rendbjerg? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Tale om talkarakterer i 4.klasse Hvad er BUIF? invitere formand Hvad er ferierejser? invitere Christiane Lejrskole: Rendbjerg? Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Karakter-givning i 4.klasse. valg/ afstemning Hvad er kirken? invitere præst Lejrskole: Rendbjerg? invitere Else til 7.klasse FKH FKH Frivillig uv i frisisk: Invitere Christiane Hvad er Hjerting/Sundhedstjenesten? invitere Inga Lejrskole: Vesterled? Januar: invitere forældrene ang. anbefalinger efter 6.klasse Overholde tilmelding til fællesskolen Hvad er Husmoderforeningen? invitere formand Lejrskole: Vesterled? Lejrskole: Vesterled? Infotur til gymnasiet i Tønder Afslutningstur til? Fødselsdage Når elever har fødselsdag bliver det annonceret til morgensamlingen. I klasserne kan man yderligere fejre dagen alt efter hvordan aftalerne med klasselæreren er. Man må gerne dele invitationer til fødselsdagsfest ud i klassen. Dog KUN hvis HELE klassen er inviteret. Hvis man af den ene eller anden grund ikke vil invitere HELE klassen skal man selv sørge for at sende invitationer pr. post eller dele dem ud udenfor skoletiden. Glemte sager Beklædning Når eleverne glemmer beklædningsgenstande på skolen bliver de lagt i kassen til glemt tøj i indgangspartiet (rød/hvid kasse i hovedindgangen). Elever og forældre har selv ansvar for at kigge i denne kasse. Den bliver tømt minimum 2 gange om året. Andre ting Hvis der bliver fundet nøgler, telefoner, punge eller andet på skolen bliver det afleveret på kontoret. I kontortiderne kan man forespørge efter forsvundne ting. Tingene tages ligeledes med til morgensang. Hjemmebesøg Klasselæreren tager på hjemmebesøg hos elever og forældre mindst én gang i elevernes skolegang. Det prioriteres at besøget ligger i starten af elevernes skolegang. Andre af klassens lærere kan deltage. Det anbefales hovedfagslærere at deltage. Husdyr på skolen Det kan ske at der planlægges undervisning hvor eleverne f.eks. skal have dyr med eller, at klassen i perioder holder høns, fisk eller andet. Dette skal dog aftales med forældrene forinden. Hunde og andre husdyr må ikke medbringes på skolen medmindre det har et undervisningsmæssigt formål og er aftalt med en lærer eller med skoleinspektøren.

9 Idræt Idræt er et undervisningsfag som alle andre og derfor gælder det at eleverne skal medbringe: Idrætstøj (korte/lange bukser og/eller korte/lange ærmer samt ude eller indesko alt efter årstiden). Håndklæde, sæbe samt rent undertøj og sokker til efter badet. Efter forårsferien og indtil idrætslæreren giver besked kan idrætsundervisningen også foregå udenfor. Dette skal eleverne have tøj med til. Efter undervisningen SKAL alle elever i bad medmindre man har en lægeerklæring på andet. Hvis eleven ikke kan deltage i idrætsundervisningen skal eleven have en seddel med hjemmefra der gør rede for hvad årsagen er. Sedlen SKAL være underskrevet af én af forældrene. Grundlæggende kan man være med i idræt hvis man er i skole (undtagen ved skader som en forstuvet fod o lign.). Det er ikke en lovlig undskyldning at man f.eks. er forkølet, har trænet i går eller lignende. Hvis det er så slemt, at man ikke kan deltage i idræt må man søge læge. Hvis eleven ikke har deltaget i undervisningen 2 gange i træk skal eleven den 3. gang medbringe en lægeerklæring. Indbetalinger Lehr- und Lernmittel HUSK at udfylde en ny einzugsermächtigung hvis der er ændringer vedrørende kontonummer osv. Alle de nye forældre i 1. klasse skal ligeledes huske at udfylde en. Beløbene er som følger: klasse 22 pr. elev klasse 27 pr. elev For de, som ikke vil aflevere en Einzugsermächtigung, skal beløbet overføres til skolens konto inden den 1. oktober Kto , BLZ Kioskordning Klasserne har muligheden for at tjene lidt penge til deres klassekasse ved at melde sig til skolens kioskordning. Elevrådet har ansvar for at føre en plan over hvilke klasser der har kiosk hvornår. Regler for kiosksalg: Én klasse holder maksimalt kiosk i 2 uger i træk. I de små klasser skal der være mindst 2 ansvarlige forældre med to eller flere af børnene fra klassen som hjælpere. Kiosktiden er i den store pause fra til De elever der skal hjælpe må gå 15 minutter før det ringer til frikvarter. Prisen for maden i kiosken skal helst ikke overstige 50 cent. Det anbefales at servere sund mad i kiosken og det frabedes at man køber frysepizza, pomfritter og lignende. Maden skal helst kunne spises i hånden uden brug af bestik eller servietter. Maden kan laves hjemme eller i skolekøkkenet.

10 Hvis der skal bruges bestik eller servietter skal man selv sørge for det. Skolens servietter må IKKE bruges. Køkkenet skal afleveres i rengjort stand og hvis man har udleveret servietter skal skolens område rengøres for affald der måtte opstå af dette. 10 % af indtægterne fra kiosksalget går til skolens legeplads. Pengene afleveres på kontoret og bliver sat ind på legeplads-kontoen. Klasselæreren aftaler det i god tid med kontoret hvis man skal bruge kasse, vekselpenge osv. til kiosken. Det aftales ligeledes om kontoret skal opbevare kassen. Klasselæreren er ligeledes ansvarlig for hvordan man afregner med de involverede forældre mht. indkøb af materialer osv. Konsekvenser Følgende procedurer er fastsat og godkendt af pædagogisk råd og samarbejdsrådet med hensyn til overtrædelse af skolens regler (se evt. afsnittet regler.) 1. Samtale mellem involverede lærer (pædagog) og elev samtaledokumentation kommer i elevens hængemappe. Læreren bedømmer om dokumentationen er nødvendig. Klasselæreren informeres. 2. Samtale mellem klasselærer eller den involverede lærer (pædagog), elev og inspektør samtaledokumentation kommer i elevens hængemappe. Forældre informeres mundtligt af klasselærer og tilbydes et møde med elev/lærer/forældre. 3. Skriftlig advarsel indeholdende videre konsekvenser samt evt. dokumentation for punkt 1+2. Forældrene inviteres til møde (uden elev) med den involverede lærer (pædagog) eller klasselærer og inspektøren. Der foreslås 2 datoer med anmodning om bekræftelse. Protokol fra mødet - skriftlig aftale/handleplan. 4. Forældrene bedes afhente deres børn, hvis dette ikke er muligt bliver de på kontoret til de er afhentet. Hjemsendelse (minimum 2 dage) med besked om at aftale et møde med skoleinspektøren inden man sender barnet i skole igen. Protokol fra mødet. Eventuelt informeres andre myndigheder. 5. Hjemsendelse på ubestemt tid. Advarsel om skoleskift. 6. Bortvisning Dokumentationer gemmes til eleven går ud af skolen, men læreren og skoleinspektøren tager hver enkelt sag op til genovervejelse hver gang der laves en ny dokumentation. En direkte hjemsendelse kan ske ved følgende foreteelser: Tyveri, hærværk, rygning, stoffer, alkohol, pjæk, forlade skolens grund, vold, trusler, aggressiv adfærd, ikke efterkomme lærens opfordringer. I disse tilfælde kan man gå direkte til punkt 4, dog er en 2 dages hjemsendelse ikke en nødvendighed. En hjemsendelse er et udtryk fra skolens side om, at man ikke kan håndtere situationen uden at forældrene involveres. Det er derfor forældrenes ansvar, i forbindelse med en hjemsendelse, at sørge for, at det ikke af eleven bliver betragtet som en belønning ikke at skulle i skole.

11 Kontakt Institutioner Sekretær Fax Lærerværelse Pedel Skoleinspektør Skoleinspektør-privat SFO Børnehaven Foreninger SSF Jeanette Huy BUIF Helga Thomsen FDF Kirsten Iwersen Aktive kvinder Magrid Jensen Ældreklubben Inga Waldow Vestkystorkesteret Bianca Brodersen Støttekredsen (skolekredsen) Erika Jannsen-Breckling Kirken Victor Greve SSW Martin Morzik

12 Friisk Foriining Manfred Nissen Clemen Henry Bohm Kontaktforældre Indledende Skole og hjem har et fælles ansvar for børnenes undervisning og trivsel. Kontaktforældrene er bindeled mellem klassernes forældre og skolen og kan derigennem være med til at styrke samarbejdet og det nødvendige tillidsforhold. En kontaktforældreordning kan dog ikke erstatte den direkte kontakt mellem forældre og lærere, Kontaktforældrenes opgave Kontaktforældrene er pålidelige forældre, som kontinuerligt støtter kommunikationen mellem forældre, lærere og samarbejdsråd, således at ønsker, impulser og forslag til udviklingen af skolemæssige forhold fremføres og videregives. I begyndelsen af skoleåret udarbejder kontaktforældrene sammen med lærerne en aktivitetsplan som supplement til lærernes undervisningsplan. Kontaktforældrene har ligeledes til opgave at indkalde og tilrettelægge forældremøder i fællesskab med lærerne. Kontaktforældrene er samarbejdsrådets kontakt til de enkelte klasser. Kontaktforældrene informerer samarbejdsrådet om forældrenes holdninger og giver forældrene informationer fra samarbejdsrådet. På møderne kan alle forhold drøftes, dog ikke personsager. Her vil den almindelige klagevej i første omgang være direkte til den pågældende lærer og/eller skoleinspektøren. Møder Kontaktforældre og klasselæreren bestræber sig på at mødes 4 gange om året. Kontaktforældrene er med til at forberede og gennemføre forældremøder. Kontaktforældrene mødes med samarbejdsrådet efter behov. Valg Inden skoleåret slutter, vælges om muligt tre kontaktforældre i hver klasse. Valgperioden er to år og starter ved et skoleårs begyndelse. Ved ordningens ikrafttræden vælges den ene af kontaktforældrene kun for et år. Valghandlingen skal annonceres skriftligt senest 2 uger inden mødet. Flertallet af fremmødte er tilstrækkeligt for valget.

13 Klasselæreren står for gennemførelsen af valget. Er der opstillet flere end 3 kandidater, er de tre kandidater med størst antal stemmer valgt. Lektier Der er store forskelle på hvordan man ser på lektier dette gælder blandt lærerne, men i høj grad også blandt forældre og børn. Som udgangspunkt er det klasselærerrådet, der bestemmer hvordan man i en bestemt klasse håndterer lektiegivning. Dog har pædagogisk råd sammen med samarbejdsrådet vedtaget nogle meget enkle retningslinjer i forhold til lektier på Bredsted Danske Skole: Lektier er som udgangspunkt ikke en straf! Dog kan der være situationer hvor denne formulering er flydende f.eks. hvis en elev ikke laver noget i timerne og derfor får meget hjemmearbejde. Lektier er til fordybning og gentagelse af gennemgået stof! Dette kræver, som nævnt i foregående punkt, at eleverne deltager i gennemgangen af stoffet, I lighed med undervisningen er lektierne så differentierede som muligt! Eleverne skal gerne lære også at give sig selv lektier for (eller vælge med vejledning fra læreren). De skal gerne opnå en oplevelse af at eje opgaven. Lektier er en sag mellem læreren og eleven! Dette betyder bl.a. at eleven som udgangspunkt skal kunne klare sine lektier uden hjælp fra forældrene. Dog kan der laves specielle aftaler hvis det viser sig nødvendigt. Eleverne skal lære selv at notere deres lektier i dagbogen! I undtagelsestilfælde kan andet aftales, men som udgangspunkt skal eleverne lære selvstændighed og derved ejerskab overfor opgaven. Der kan forekomme lektier i weekender og ferier! Dog prøver lærerne som udgangspunkt at undgå dette, så eleverne også opnår en følelse af at have fri. Links Dette punkt bliver ikke vedligeholdt her i folderen se under: Lus Desværre sker det, at vi har lus på skolen. I den situation er det meget vigtigt at alle tager ansvar for at børnene bliver kontrolleret derhjemme. Børn der har lus skal ikke komme i skole! Når der er tilfælde af lus på skolen bliver det offentliggjort på hjemmesiden, så alle kan se det. Mercandise Følgende kan man bestille i skolesekretærens kontortider. T-shirt 14 Nøglebånd 4,5 (med navn) USB 4 (uden navn, med logo) USB 6 (med navn, med logo)*

14 *Hvis man vil have indgraveret navn kan det tage lang tid, da vi altid skal samle mindst 10 bestillinger. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr+ Et af Bredsted Danske Skoles principper er, at eleverne skal lære at omgås hinanden med respekt og tolerance. For at behandle eleverne med samme respekt og tolerance er det ikke på Bredsted Danske Skole forbudt at medbringe en mobiltelefon og andet elektronisk udstyr. Hvis denne rettighed misbruges medfører det at telefonen eller andet elektronisk udstyr bliver inddraget og KUN kan afhentes af en forælder. I weekenden kan man ikke afhente en inddraget telefon eller elektronisk udstyr. Skolen kan ikke stilles til ansvar for skader der sker på mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr i skoletiden. Hvis man SKAL medbringe dette er det på eget ansvar. Skolen sørger ikke for opbevaring af evt. elektronisk udstyr, men man kan leje et Highschool-skab gennem elevrådet. Mobiltelefon Inddragelse af en mobiltelefon kan ske i følgende tilfælde: Telefonen bliver, uden specifik tilladelse fra lærer i undervisningsmæssig sammenhæng, brugt til at tage billeder/video. Ligegyldigt hvad eller hvem man tager billeder/video af! Dette gælder også i frikvartererne! Man bruger (eller bare kigger på) telefonen i en undervisningstime. I særlige tilfælde hvor det f.eks. er nødvendigt at forældrene skal have fat på deres barn kan dette dog tillades hvis læreren er informeret på forhånd. Spillekonsoller osv. Med hensyn til elektroniske spillekonsoller osv. gælder samme regler som for mobiltelefoner, derudover: Må man kun benytte sådant udstyr i pauser hvor man har indeordning. Forældrene har ansvar for hvilke spil der evt. spilles. Bærbare computere Eleverne må gerne tage egne bærbare computere med hvis de skal benyttes i undervisningssammenhæng og hvis det er aftalt med den enkelte lærer. Ligeledes kan eleverne få lov til at koble sig på det trådløse internet Hvis det i forvejen er aftalt med de EDB-ansvarlige (Henner eller jens). For brugen af bærbare computere gælder derudover de samme regler som for mobiltelefoner og spillekonsoller. Forældrene er alene ansvarlige for hvad eleverne har liggende på egne computere, telefoner, spillekonsoller osv. og hvad de foretager sig, når de bruger deres eget elektroniske udstyr. Hvis denne tillid (og evt. kontrol) ikke findes mellem forældre og barn tilrådes det, at man ikke giver sit barn lov til at medbringe eget elektronisk udstyr i skolen. Projektarbejde Ved at en stor del af undervisningen foregår som projektarbejde søger man at fremme den enkelte elevs individuelle udvikling.

15 Allerede i indskolingsgruppen (1. og 2. klasse) præsenteres arbejdsformen ved at man arbejder i værksteder hvor opgaverne er åbne, så de kan bedømmes på flere niveauer. Hvert år, lige efter sommerferien, afholdes et fællesprojekt for hele skolen. Regler Skolen har et meget enkelt regelsæt det lyder som følger: 1. Vis respekt overfor alle og være høflig. 2. Respekter andres grænser. 3. Vis hensyn overfor skolens og andres ting. 4. Ryd op efter dig selv. 5. I undervisningen: a. Alle elever har ret til uforstyrret at modtage undervisning. b. Alle lærere har ret til uforstyrret at kunne undervise. Manglende overholdelse af disse regler medfører konsekvenser ifølge afsnittet konsekvenser. SFO Skolefritidsordningen har opsyn med de børn der er tilmeldt. Derudover er der forskellige aktivitetstilbud samt tilbud om f.eks. lektielæsning. Det er vigtigt at understrege at det er TILBUD og at vi ikke kan forpligte børnene til f.eks. at deltage i lektielæsning. Man kan være på besøg i SFO en ved at man dagen forinden tilmelder sig som gæstebarn og betaler 4,5 i bidrag. Det koster 56 om måneden at være i SFO en og der er en søskenderabat som betyder at man for andet barn betaler 39,20 Man tilmelder sig for et år ad gangen! Skole / hjem samarbejde Indledende bemærkninger Et af de mest centrale kendetegn ved dansk skole er, at der i lovgivning og pædagogisk praksis er lagt vægt på at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Samarbejdsforpligtelsen i Danmark er med 93-loven forstærket, idet det her understreges, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til skolens formål. Samarbejdet mellem skole og hjem er således skrevet ind i lovgivningen som værende helt fundamentalt i skolen. Det formelle grundlag 5 i Vedtægter for Dansk Skoleforening for Sydslesvig omhandler skolernes opgave. Som første punkt gælder følgende retningslinie for arbejdet i foreningens skoler:

16 (1) Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Samarbejdet skole/hjem på Bredsted Danske skole 1. Klasseforældremøder: Klasselæreren og kontaktforældrene forbereder og afholder to klasseforældremøder om året. 2. Lærer/forældresamtaler: Skolen inviterer til samtaler om karakterbøger to gange om året. 3. Kontaktforældre ( læs også hovedpunktet kontaktforældre ): Der vælges om muligt 3 kontaktforældre i hver klasse Skolens kontaktforældre fungerer som udvalg under samarbejdsrådet Udvalget mødes regelmæssigt med samarbejdsrådet til drøftelse af emner vedr. skole/hjem samarbejdet. Samarbejdsrådet I overensstemmelser med regler for skolens samarbejdsråd 2 og 3 vælges hvert 3. år repræsentanter til et samarbejdsråd. Samarbejdsrådet indbyder mindst én gang om året skolens forældre til et møde, hvor samarbejdsrådet og skolelederen aflægger beretning om samarbejdsrådets og skolens arbejde i det forløbne år. Fællesrådet Skolekredsens (støttekredsen) medlemmer vælger hvert 3. år delegerede til fællesrådet i overensstemmelse med skoleforeningens vedtægter. Informationer Klasselærerne informerer om klasseaktiviteter i forældrebreve eller i dagbogen. Forældrene holder sig informerede gennem medlemsbladet Clemen samt på hjemmesiden Sprog-undervisning Skolen sørger for, at forældrene har mulighed for at tilegne sig det danske sprog gennem voksenkurser. Forældrenes forventninger til skolen Følgende er uddrag af resultatet af en forespørgsel blandt skolens forældre om deres forventninger til skolen. Forventningerne er indsamlet og bearbejdet af samarbejdsrådet i februar Undervisningen er differentieret, så der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og herigennem styrker elevens individualitet. Lærerne går bevidst ind på det enkelte barns behov. Elevernes kreativitet bevares, styrkes og fremmes. Eleverne lærer ansvarlighed og selvstændighed.

17 Eleverne udvikler selvværd / selvtillid og kan omgås kritik og lære at klare konfliktsituationer. Klassesammenholdet fremmes af skolen (f.eks. lejrskoler) Skolen bestræber sig på at bruge støttetimer så eleverne kan få individuel hjælp ved indlæringsvanskeligheder. Undervisningen finder sted og at vikartimer dækkes af kvalificeret personale. Lærerne giver eleverne hurtig respons på prøver, tests og opgaver. Lærerne har ens regler for karaktergivning. Lærerne gør en indsats, hvis der opstår konfliktsituationer mellem eleverne og hjælper med at løse problemer som f.eks. vold og mobning. Lærerne kontakter forældrene ved problem- og konfliktsituationer. Skolen formidler forståelse for demokrati, miljøvenlig adfærd, andre menneskers kultur og livsformer. Viden om hjemstavnen er en del af undervisningen. Skolen inviterer fagfolk til at deltage i undervisning i f.eks. økologi,- og seksualundervisning, og ved f.eks. spiseforstyrrelser og afhængighed. Skolen åbner sig mod det omgivende samfund. Skolen har klare kriterier ved optagelse af nye elever, især senere i skoleforløbet. Skolens forventninger Erfaringer viser at du / I som forældre kan være med til at gøre skoledagen lettere og mere givende for eleverne ved at bestræbe dig / jer på at tage hensyn til følgende forhold: Eleven møder til tiden, er mæt og veludhvilet og medbringer en sund madpakke. Eleven oplever at man derhjemme samarbejder med skolen om at fortælles om vigtigheden af at vise en ansvarlig og social adfærd i hverdagen. Forældrene undersøger skoletaskens indhold for informationer fra skolen og hjælper med at pakke de rigtige bøger samt sørger for at pennalhuset er i orden. Forældrene deltager i forældremøder og klassearrangementer. Forældrene overholder skolens ferieplaner og forsøger at ordne lægebesøg efter skoletid. Forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærer, hvor en god omgangstone er med til at skabe trygge rammer. Forældrene skal være parat til i en konfliktsituation at vurdere en sag fra to sider. Forældrene skal vise ansvar overfor eleven vedrørende alkohol, rygning, seksualvejledning og rusmidler, samt føle ansvar for elevens adfærd i puberteten. Forældrene skal gøre en indsats for at lære det danske sprog for bedre at kunne følge med i elevens daglige skolegang og læring. Desuden anvendes dansk til forældremøder, samtaler, skriftlige meddelelser og diverse skolearrangementer. Det forventes, at forældrene tager dette ansvar overfor deres valg af skoleform. Mere: Udvise loylalitet overfor skolens beslutninger Overfor barnet udvise tillid til skolens beslutninger Snehandleplan Da det desværre har vist sig at give problemer, når der ligger sne er følgende retningslinier gældende i sådanne perioder:

18 Det er kun tilladt at kaste med sne på den bageste del af sportspladsen (bagved multibanen ned mod børnehaven). Det er HELT FORBUDT at vaske hinanden (einseifen). o Når der ligger sne bliver der af pedellen udsat skilt, snor eller lignende der tydeligt markerer denne grænse. o o Det er ABSOLUT FORBUDT at kaste med sne alle andre steder på skolen. Når man er udenfor området er man fredet. Hvis dette bevidst udnyttes skal gårdvagten have besked. Hvis der er elever / grupper af elever der ikke kan overholde disse regler vil de med øjeblikkelig virkning få indskrænket deres frikvarter til den lille skolegård (ud for lærerværelset). o o Dette gælder indtil sneen er væk eller til deres klasselærer giver dem en chance til. Klasselæreren noterer, på tavlen i lærerværelset, hvilke af hans/hendes elever der har indskrænket frikvarter. Ligeledes sørger klasselæreren for at slette det fra tavlen igen. Det tilstræbes at gårdvagterne, i perioder med sne, forlader undervisningen 5 minutter før ringetid, så de er til stede ved frikvarterets start. Yderligere skal én af gårdvagterne, så vidt muligt, blive ved sportspladsen, så det bliver opdaget i god tid hvis legen bliver for voldsom eller hvis elever benytter sig af at være fredede. Sygemelding elever Elever der bliver syge og ikke kan komme i skole skal have en skriftlig sygemelding med når de igen kommer i skole. Det er IKKE nødvendigt at sygemelde dem telefonisk om morgenen. Læge/tandlægebesøg tider ved Kieferorthopäde osv. skal foregå udenfor skoletiden. Skoleinspektøren kan give dispensation. Klasselæreren kan fritage børn fra undervisningen hvis det drejer sig om højest 1 dag. Flere dage SKAL aftales med skoleinspektøren. Tutorordning Når man starter i skolen er der mange ting man skal vide for at få det bedste ud af skolegangen for både elever og forældre. For at indføre nye elever og forældre i skolens dagligdag er der følgende ordninger: Elever Eleverne får, når de starter i 1. klasse en tutor i en af de større klasser (for det meste i 6. klasse). Denne tutor hjælper de nye elever med at finde sig tilrette i skolens dagligdag: Hvordan er skolens regler? Hvor får man hjælp (gårdvagt osv.)? Klasselærerne for de to samarbejdende klasser (1. klasse + en ældre klasse) sørger for at iværksætte denne ordning efter indskoling af den nye 1. klasse. Klasselæreren fra 1. klasse tager kontakt til den anden klasse.

19 Forældre Det tilstræbes at nye forældre i 1. klasse får en tutor blandt de erfarne forældre, der kan hjælpe dem med hvordan tingene foregår på skolen. Denne ordning fungerer ikke endnu, men diskuteres i skolens samarbejdsråd. Udskoling Dagen før dagen hvor eleverne har sidste skoledag på Bredsted Danske Skole (for det meste en torsdag) arrangerer afgangsklassens forældre en dimmisionsfest, hvor personer tilknyttet til elevernes skolegang inviteres. Forældrene står for alle dele af arrangementet både opstilling, pyntning, mad, drikkevarer, underholdning, ordstyrer til talerække og ikke mindst oprydning. Hvis skolens pedel skal hjælpe med noget skal han have det at vide i god tid. På den sidste skoledag får afgangseleverne lov til at lave en festlig dag på skolen. Eleverne fremlægger programmet for dagen for klasselærer og skoleleder senest mandag i den uge hvor arrangementet finder sted. Afgangseleverne sørger for at skolen afleveres til skolelederen i opryddet og rengjort stand senest klokken (gerne før). Inden der er gjort rent og ryddet op er der ingen af afgangseleverne der forlader skolen. Hvis der klokken 14.00, fra skolelederens side, er mangler at påpege bliver afgangseleverne på skolen indtil alt er i orden. På Bredsted Danske Skole er det tradition at man inden man forlader skolen har været på en større afslutningstur, som bliver betalt af forældrene. Lærerne skal ikke have private udgifter til selve turen. Årgangen der afslutter deres skolegang på Bredsted Danske Skole har ved flere lejligheder mulighed for at tjene penge til denne afslutningstur (se afsnittet arrangementer ). Ligeledes er der tradition for, at afgangsklassen, i samråd med lærere og skoleledelse, laver et kunstværk eller andet, som får en varig plads på skolen. Åbningstider: For at få hverdagen til at glide med alle de forskellige arbejdsopgaver der bliver varetaget på skolen sammen med foreningsarbejde, frivillig undervisning, voksenkurser osv. er det nødvendigt at nogle åbningstider overholdes: Kontortider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Skoleleder Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Kun telefonisk Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Sekretær og skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder Man bedes henvende sig indenfor de ovennævnte tider. Det er selvfølgelig muligt at aftale et andet tidspunkt. SFO Åbningstiderne for skolefritidsordningen er:

20 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gymnastiksal Salen bliver brugt rigtig meget og det er derfor meget vigtigt også at få gjort ordentligt rent. Foreninger osv. som ønsker at bruge gymnastiksalen kan derfor, med forudgående aftale med skolens kontor, først komme til på følgende tidspunkter: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fra Fra Fra Fra Fra Skolekøkken, foreningslokale osv. Kan bruges efter behov af mindretallets foreninger. Dette skal dog være aftalt med skolens kontor samt indført i fælleskalenderen.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere