Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11"

Transkript

1 Vejen til revisor Uddannelsesplan 00/

2 Vores visioner Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, som ønsker en kompetent og personligt engageret revisor, som typisk er forankret i den lokale region, hvor kunden driver virksomhed. Herfra har kunden direkte adgang til et professionelt bagland med dokumenteret erfaring og højt specialiseret ekspertise inden for bl.a. revision, regnskab, skat, moms og afgifter, ledelse, it og HR og interne systemer og arbejdsprocesser, som lever op til de højeste standarder, når det gælder kvalitet, sikkerhed, værdiskabelse og balance for kunderne. Medarbejdere Beierholm er det oplagte valg for medarbejdere med viden og erfaring inden for selskabets forretningsområder, som ønsker personlig udvikling, høj grad af selvledelse, ansvar og gode karrieremuligheder i en landsdækkende virksomhed, som selv råder over interne ressourcer og kompetencecentre, som er blandt de mest anerkendte og respekterede i Danmark. Partnere Beierholm er det oplagte valg for potentielle partnere med dokumenteret erfaring inden for selskabets forretningsområder. De skal have ledelseserfaring, personlige egenskaber og ambitioner og ikke mindst den altafgørende forretningsmæssige forståelse og empati, som er i overensstemmelse med selskabets målsætning om at skabe innovation, værdi og balance på alle planer for virksomheder og for mennesker. Vores værdier Kompetent og professionel Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser sagen til tiden og uden fejl. Vi formår at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Fordi vores solide ekspertise er vores fundament, kan vi give kunderne mere, end de forventer. Nærhed og menneskelighed Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse af kunden og kollegaen. Moderne og innovativ Vi tænker nyt og tænker anderledes. Vores profil afspejler vores arbejde, at vi tør markere os og allerede i dag tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift. Det er derfor, at vi kan skabe balance.

3 Velkommen hos Beierholm Det er altid forbundet med en vis spænding at træde ind i en helt ny virksomhed. Man møder nye kolleger, nye omgivelser, nye vaner kort sagt en helt ny kultur. I Beierholm har vi en klar vision og seks værdier, som beskriver vores fælles tilgang til kunder, kolleger og det omgivende samfund. Ved at sætte dig ind i vores vision og værdier får du et godt udgangspunkt til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Gå aktivt på opdagelse i Beierholm Vi ved, at det er mennesker, der skaber Beierholm. Derfor er det et mål i sig selv at få skabt de mest attraktive rammer for vores medarbejdere. Vi tilstræber derfor, at alle nye medarbejdere tildeles en kollega som kontaktperson i de første uger. Kontaktpersonen har blandt andet til opgave at sikre, at du kommer godt i gang i dit nye job socialt og fagligt. En anden vigtig opgave er at besvare alle dine spørgsmål også dem, som du selv tror er dumme. Erfaringer viser os, at medarbejdere, som aktivt opsøger viden om deres nye arbejdsplads, hurtigt kommer på plads i jobbet til glæde for dem selv, kolleger, ledelse og kunder. Vi vil derfor opfordre dig til at tjekke vores hjemmeside samt læse seneste nummer af personalebladet. Derudover vil vi anbefale dig at læse Organisationshåndbogen og Kvalitetshåndbogen grundigt igennem, da begge håndbøger indeholder en række oplysninger, som giver dig en forudsætning for at begå dig bedst muligt i Beierholm. I Organisationshåndbogen finder du oplysninger om Beierholms historie, organisering, personalepolitik, ansættelsesforhold, takt og tone, uddannelsesvilkår, samt vores interne registreringssystem. Kvalitetshåndbogen er udarbejdet med henblik på kvalitetssikring af vores produkter. Den angiver de overordnede retningslinjer og vejledninger for vores faglige virke. Ud over den orientering, som håndbøgerne giver, udsendes der dagligt på intranettet oplysninger om de seneste opdateringer af vores modeller, paradigmer, faglige standarder (vejledninger og anvisninger), samt den nyeste viden på skatte og momsområdet. Alt sammen med det formål at sikre, at vores medarbejdere altid kan levere kompetente og professionelle ydelser til vores kunder inden for områderne revision, regnskabsmæssig assistance, økonomisk rådgivning, skat og bogføring/erhvervsservice. Socialt samvær På det sociale område foregår tingene mere uformelt. Her er det i høj grad op til den enkelte selv at udvise initiativ, skaberlyst og engagement. En række tilbud står åbne gennem det store arbejde, der udføres i Beierholms mange foreninger m.v. Vi opfordrer dig derfor til at tage aktivt del i de lokale og nationale arrangementer, hvis indhold spænder vidt lige fra ishockey til teater. Det kan i høj grad være med til at bryde isen for dig som ny medarbejder. En hel medarbejderstab står parat til at modtage dig positivt. Tag imod tilbuddet. Engager dig og brug organisationen flittigt. Beierholm tilhører os alle sammen. Vi satser på uddannelse Den franske forfatter Alexander Dumas (80870) har engang udtalt: Dit arbejde vil måske være afsluttet en dag, men din uddannelse aldrig. I revisionsbranchen er dette synspunkt mere aktuelt end nogen sinde. Vi er en videnvirksomhed, der lever af at sælge rådgivning og dyb faglig indsigt. Vi har derfor hele tiden brug for at uddanne os. Tænk blot på den rivende udvikling, vores samfund er inde i. Globalisering, teknologiske kvantespring, det politiske landskab i EU og Danmark, en stadig mere kompleks national (og international) revisorlovgivning, samt hyppige ændringer inden for skat og moms. Alt sammen forhold med direkte indflydelse på den rådgivning, som vi forventes at yde til vores kunder. Det kræver, at du fra start indstiller dig på, at du løbende har behov for at ajourføre og udbygge din viden, således at du fremstår kompetent og professionel. Hos os får du ikke muligheden for at gå i stå. Fundamentet for uddannelse i Beierholm er revisoruddannelsen. Den består dels af en praktisk uddannelse, teoretisk skoleuddannelse og et internt undervisningsprogram se kapitel 6 i Organisationshåndbogen, hvor vi beskriver, hvorledes vi støtter dig undervejs i uddannelsen. Praktisk uddannelse Vel nok den vigtigste del af en revisors uddannelse. Gennem praktisk arbejde indøves gradvist sværere og sværere discipliner, således at du bliver rustet til at stå på egne ben og løse stadig mere komplekse opgaver for kunderne. I opstartsfasen af din praktiske uddannelse får du som elev/trainee tilknyttet en oplæringsansvarlig, som har til opgave at støtte, udfordre og vejlede dig. 3

4 Skoleuddannelse Handelsskoler og universiteter tilbyder uddannelser, som matcher fint med en revisors praktiske arbejde. Som elev/ trainee hos Beierholm skal du således sideløbende med din praktiske uddannelse gennemføre en obligatorisk handelsskoleuddannelse i samarbejde med FSR Kompetence (kursusselskab i Foreningen for Statsautoriserede Revisorer). Med henvisning til efterfølgende uddannelsesplan vil du på handelsskolen få undervisning inden for følgende emner:. Revision I Revisors rolle. Bogføring og registrering Bogføring og relateret lovgivning Bogføring i 3. Eksternt regnskab Årsregnskaber/regulering Udvidet regnskab 4. Skat, moms og afgifter Selskabs og personskat samt moms og afgifter Udvidet skat 5. Revision II Praktisk revision Revisionsprocessen. Herudover skal du gennemføre HD. del og HD. del Regnskab og Økonomistyring af hver års varighed. HDstudiet påbegynder du efter aftale med din afdelingsleder, men typisk sker det i forbindelse med din tiltræden som elev/trainee. Du kan således gennemføre. del af HD parallelt med dine to års elev/traineeuddannelse. Vær opmærksom på, at I lokalt selv skal sikre, at du bliver tilmeldt HDstudiet inden for tidsfristen. Fremsend en kopi af din tilmelding til HDstudiet til Økonomiafdelingen i Beierholm, således at vi kan få registreret dine uddannelsesaktiviteter. Intern undervisning Trods det varierede udbud af ekstern skoleuddannelse er der behov for at følge et internt uddannelsesprogram, som udbydes af Beierholms sudvalg. Det interne uddannelsesprogram supplerer den teoretiske viden, du opnår gennem dine eksterne studier. Her lægges de sidste brikker i uddannelsesmosaikken på plads samtidig med, at du føres ind i Beierholms arbejdsmetoder og normer. HDstudiet På. del af HD udbygger du din basisviden fra Hhx ( alternativt fra en KVUuddannelse eller HA) specielt på områderne nationaløkonomi, erhvervsret og erhvervsøkonomi samt statistik.. del af HDstudiet er mere målrettet mod hverdagen, bl.a. gennem fagene internt og eksternt regnskab samt budgettering. Uddannelsesplan et vigtigt værktøj Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at du får en uddannelse, der lever op til gældende lovkrav og til de endnu større krav, som vi stiller til en veluddannet revisor. Vi har derfor udarbejdet en uddannelsesplan, som du skal følge og anvende i de to år, din elevtid/dit traineeforløb varer. Uddannelsesplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor du er i dit uddannelsesforløb. Den er tænkt som et støtteværktøj, som du og den oplæringsansvarlige kan anvende i den løbende evaluering af din faglige udvikling. Formålet er at sikre, at du når de mål, der er med uddannelsen, samtidig med at der skabes det optimale samspil mellem din teoretiske uddannelse og din praktiske uddannelse. Revisoruddannelsens elementer På de efterfølgende sider ses, hvilke fagområder og arbejdsopgaver, du skal beherske eller have stiftet bekendtskab med i løbet af din elevperiode/dit traineeforløb. Når det første år af din elevperiode/ dit traineeforløb er afsluttet, indkaldes du til en samtale hos din oplæringsansvarlige. Her gennemgår I uddannelsesplanen med det formål at få g jort foreløbig status på skoleuddannelsen og din praktiske uddannelse. Hvis du oplever, at din elevperiode/dit traineeforløb ikke gør det muligt for dig at få tilegnet dig den nødvendige viden, så tal med den oplæringsansvarlige, din afdelingsleder eller HRafdelingen herom. Du har således selv en del af ansvaret for at sikre, at uddannelsen gennemføres med størst muligt udbytte for dig og Beierholm. Senest to måneder før din elevuddannelse afsluttes, vil du blive indkaldt til en samtale med din afdelingsleder og evt. den oplæringsansvarlige. Her evalueres. år af din elevperiode/dit traineeforløb med særligt fokus på dit faglige og personlige standpunkt, ligesom der tages stilling til dine fremtidige karrieremuligheder i Beierholm. Parallelt med ovenstående anbefaler vi, at du i løbet af dit uddannelsesforløb har jævnlig kontakt med den oplæringsansvarlige. Erfaringsmæssigt har det vist sig at være meget værdifuldt at afholde halv eller helårlige statussamtaler. Du ønskes held og lykke med din revisoruddannelse i Beierholm. Elev/Trainee HD. del. del HDR Erfaren revisor Revisor, HD Revisor, Merkonom Stud. merc. aud. Cand.merc.aud Revisor, CMA Generalist Specialist SR Akademi Statsaut. revisor Specialist Teamleder Partner Leder Partner Specialist 4

5 Medarb. initialer Navn Elev/traineeperiode Afdelingsleder Oplæringsansvarlig Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger REVISION I. Revisors rolle a. Hvad er en revisor lovmæssig regulering øvrige krav til revisor revisors arbejdsopgaver, generelt revisoransvar b. Revisionsprocessen (overordnet) væsentlighed risikovurdering revisionsmål transaktionstyper revisionsplanlægning revisionsinstrukser arbejdspapirer c. Systemer og intern kontrol formål revision heraf d. Revisors rapportering management letter, målgrp./indhold protokol, målgrp./indhold revisionspåtegningen, målgrp./indhold, herunder forbehold og supplerende oplysninger Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 5

6 Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger BOGFØRING OG REGISTRERING. Bogføring og relateret lovgivning a. Bogføringsloven gennemgang af indhold overordnede krav til virksomhederne revisors rolle gennemgang af regeloverholdelse hos kunder. Bogføring i herunder budgett. a. Anvendelse og bogføring i økonomisystemer: grundprincipper registreringer og dokumentation kontoplaner transaktionsspor kontrolspor bogføring og periodeopgørelse for kunde b. Regnskabsinformation: dækningsbidragsanalyser budgetudarbejdelse budgetopfølgning nøgletal indhold og udarbejdelse af diverse regnskabsrapporter Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 6

7 Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 3 EKSTERNT REGNSKAB 3. Regnskabsregulering a. Lovgrundlag årsregnskabsloven årsregnskabsbekendtgørelsen regnskabsvejledninger opstillingsbekendtgørelsen mindstekravsbekendtgørelsen særlovgivning gennemgang regeloverh. hos kunde afst. af bogholderi v. regnskabsudarb. afst. af lønninger opstilling af regnskab, selskab opstilling af regnskab, virksomhed opstilling af regnskab, person indh. af oplysn., tingbog, personbog b. Dansk regnskabs resultatopgørelsen balancen c. Hvordan læses et regnskab resultat dækningsbidrag anlægsaktiver/omsætningsaktiver egenkap./fremmed kort/langfr. gæld likviditet udvikling 3. Udvidet regnskab a. Årsrapporter pengestrømsopgørelser koncernregnskaber udskudt skat b. Udvidet regnskabsanalyse indtjeningsniveau/udvikling LARSF analyse knæk et regnskab Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 7

8 Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 4 SKAT, MOMS OG AFGIFTER 4. Skat, moms og afgifter a. Selskabsskat skatteberegning for selskaber skattemæssige afskrivninger fradragsberet. / ej fradragsberet. poster skatteafstemning, selskabsskat b. Personskat opgørelse af skattepligtig indkomst udarbejdelse af selvangivelse opgørelse og afregning af indeholdte kildeskatter, sociale afgifter m.v. c. Moms og afgifter krav til grundlag og registreringer udarb. momsregnskab og afstemning refusion af diverse afgifter afregning af moms og afgifter 4. Udvidet skat a. Uddybende gennemgang af opgørelsen og af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber, herunder skatteberegningen b. Afgrænsning mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere samt afgrænsning af hobbyvirksomhed c. Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser og indkomstdisponering d. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen e. Arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere f. Uddybende om momspligten og afregning af salgsmoms g. Moms, grænseoverskr. transaktioner Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i senest i år 8

9 Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 5 REVISION II 5. Praktisk revision a. Revision af likvide midler formål, herunder væsentlighed og risiko afstemning af kasse/bank/giro indhente engagementsforespørgsel beholdningseftersyn systemrevision substansrevision b. Revision af indtægter og omkostn. formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision c. Revision af materielle anlægsaktiver formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision d. Revision af varebeholdninger formål, herunder væsentlighed og risiko lageroptælling, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision e. Revision af løn og gager formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision f. Revision af tilgodehavender formål, herunder væsentlighed og risiko saldomeddelelser, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 9

10 Nr. Emne FSR Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 5 REVISION II fortsat 5. Revisionsprocessen a. Revisionsplanlægning identifikation af væsentlige og risikofyldte områder sammenhæng mellem løbende revision og statusrevision udarb. af overordnet revisionsplan evne til at indrette arbejde efter risiko og væsentlighed b. Revisionsinstrukser formål med revisionsinstrukser krav til indhold af revisionsinstrukser udarbejdelse af revisionsinstrukser Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med 0

11 Nr. Emne Ekst. Internt. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 6 ITSYSTEMER/APPLIKATIONER a. Intranet/elektroniske opslagsværker b. Outlook/elektronisk arkivering c. Bogføringsprogrammer, C5 og economic d. CaseWare/CaseView e. SPSkat og evt. SPBudget f. Kundedatabasen og Dynamics 7 EKSAMENER 7. Fagprøve FSR, afsluttende 7. HDRstudiet a.. del b.. del 8 KOMMUNIKATION a. Kontakt til kunder b. Kontakt til samarbejdspartnere c. Kontakt til offentlige myndigheder Efter. år b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende () Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med

12 Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. oplæringsansvarlig Fagligt standpunkt Personligt standpunkt Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Udarbejdet af afdelingsleder Udarbejdet af oplæringsansvarlig Udarbejdet af elev/trainee Medarbejderkartotek ajourført af Dato / Dato / Dato / Dato / et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere