2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA"

Transkript

1 Valgfag, finansøkonom og financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0

2 Indhold 1 Videregående Statistik Videregående skatteret Human Resource Management Forretningsudvikling Udvidet regnskabsanalyse... 6 Side 1 af 7

3 1 Videregående Statistik Den studerende får en dybere viden om sandsynlighedsregning og sandsynlighedsfordelinger som baggrund og forudsætning for de metoder, der er indlært i faget statistik. Den studerende kan selvstændigt, og ud fra statistisk teori udføre en videregående statistisk analyse og vurdering af en finansiel, erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling. Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om videregående anvendelse af statistisk teori og metoder Udviklingsbaseret viden om anvendelse af stikprøveteori og goodness of fit test, herunder for kontingenstabeller, samt envejs variansanalyse Færdigheder Den studerende kan: Foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger Anvende og vurdere forskellige dataindsamlingsmetoder og formidle konklusionerne Udføre punkt- og intervalestimation samt formulere og udføre hypotesetest på stratificerede stikprøver og anvende, vurdere og formidle resultaterne Formulere og udføre goodness of fit test, herunder på kontingenstabeller samt anvende, vurdere og formidle resultaterne Udføre envejs variansanalyse, herunder foretage hypoteseopstilling samt anvende, vurdere og formidle resultaterne Kompetencer Den studerende kan: Selvstændigt vurdere forskellige dataindsamlingsmetoder Selvstændigt bearbejde og analysere stratificerede stikprøver ved hjælp af IT med henblik på punkt- og intervalestimation samt hypotesetest Selvstændigt bearbejde og analysere stikprøveinformation ved hjælp af IT med henblik på goodness of fit test, herunder på kontingenstabeller Selvstændigt bearbejde og analysere stikprøveinformation ved hjælp af IT med henblik på envejs variansanalyse Selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om analyser og udviklingsorienterede projekter, der betjener sig af de nævnte videregående statistiske metoder Side 2 af 7

4 2 Videregående skatteret Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om sammenhængen mellem drifts- og skatteregnskabet og viden om de skattemæssige virkninger af valg af forskellige virksomhedsformer samt indsigt i beskatning ved afståelse og omdannelse af erhvervsvirksomheder Viden og forståelse Den studerende har: udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metoder indenfor skattelovgivning vedrørende drift og afvikling af erhvervsvirksomheder forståelse for og kan reflektere over skatterettens udvikling og anvende denne viden i relation til den praktiske løsning og formidling af skatteretslige problemer Færdigheder Den studerende kan: anvende og formidle regler for opgørelse af skattepligtig indkomst for personligt ejede virksomheder anvende og formidle grundlæggende regler for opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber opgøre og vurdere de skattemæssige virkninger af at afstå erhvervsaktiver vælge og begrunde generationsskiftemodeller for erhvervsvirksomheder Kompetencer Den studerende kan: håndtere omformning af simple driftsregnskaber til skatteregnskaber for små og mellemstore erhvervsvirksomheder (SMV) selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde omkring udviklingsorienterede skatteretlige problemstillinger udvikle egen viden og færdigheder i relation til ny lovgivning og praksis indenfor skatteretten påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel tilgang til skatteret samt identificere egne læringsmål i forbindelse hermed Side 3 af 7

5 3 Human Resource Management Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om den strategiske rolle, som de menneskelige ressourcer spiller i de finansielle virksomheder, herunder hvordan medarbejdere, ledere, job og sociale fællesskaber fungerer i en organisatorisk kontekst. Den studerende skal have viden om: Organisationers daglige drift med fokus på medarbejderen, som det hele, lærende menneske Strategiske perspektiver i samspillet mellem HRM og virksomhedskultur Metoder til jobdesign Metoder til kompetence-, karriere- og ledelsesudvikling Personalejura på generelt niveau Anvendeligheden af forskellige former for incitamenter i forhold til forskellige medarbejdere Tests i forbindelse med ansættelse Den studerende skal have færdighed i at: Beskrive, analysere og vurdere en virksomheds Human Resource proces Kortlægge en virksomheds behov for kvalifikationer og kompetence Benytte forskellige metoder til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Den studerende skal opnå kompetencer i at: Gennemføre en rekrutteringsopgave fra afdækning af rekrutteringsbehov, annoncering, ansøgning og samtaler Udforme en personalepolitik med tilhørende handlingsplaner Beskrive, analysere og vurdere samspil mellem Human Resource og virksomheders organisering og forretningsmæssige strategier Side 4 af 7

6 4 Forretningsudvikling Målet er at bibringe den studerende generel viden om teoretiske og praktiske aspekter, der gør dem i stand til at evaluere bæredygtigheden og realismen i strategi- og forretningsplaner. Viden der skal udmunde i kompetence til selvstændig udarbejdelse af forretningsplaner, og kompetence i udarbejdelse og vurdering af en forretningsplan. Ligeledes er målet, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om de organisatoriske aspekter i forandringsledelse, der typisk kan relateres til problematikker i strategi- og forretningsplaner. Faget har større vægtning på de praktiske perspektiver vedrørende forretningsudvikling end teoretisk dybde. Den studerende skal have viden om: Hvordan man udarbejder en strategi- og forretningsplan, indeholdende markedsføringsplan, organisering og budgetplan relateret til praksis Relevante teorier og disses sammenhænge i relation til strukturering og udarbejdelse af en forretningsplan Organisatoriske, og i særdeleshed forandringsorienterede organisatoriske aspekter i relation til udarbejdelse af en forretningsplan med særligt fokus på realisme i implementering Forretningsplanens forskellige elementers sammenhænge med budgettet Den studerende skal have færdighed i at: Kunne indgå i udarbejdelsen og vurdering af struktur og indhold af en strategi- og forretningsplan, indeholdende markedsføringsplan, organisering og budgetplan relateret til praksis Kunne vurdere og indgå i dialog om de markedsrelaterede aspekter i en forretningsplan Kunne vurdere og indgå i dialog om de organisatoriske, og forandringsorienterede organisatoriske aspekter i en forretningsplan Kunne vurdere forretningsplanens forskellige elementers sammenhænge med budgettet Den studerende opnår kompetencer i at: Selvstændigt udarbejde en sammenhængende forretningsplan for en virksomhed Udvikle og vurdere de markedsrelaterede aspekter i en forretningsplan Udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfordringer Side 5 af 7

7 5 Udvidet regnskabsanalyse Målet er at den studerende får teoretisk og praktisk viden om de analysemetoder som eksterne interessenter kan tage i brug ved analyse og vurdering af virksomheder. Formålet med undervisningen er, at de studerende opnår kendskab til særlige dele af årsrapporter for virksomheder (A/S er og ApS er), herunder pengestrømsopgørelser, koncernregnskab, udskudt skat og supplerende regnskabsformer. Målet er at de studerende opnår færdigheder, der gør dem i stand til at gennemskue indholdet og konsekvenserne af de særlige dele i årsrapporten. Undervisningen har tilmed som formål, at de studerende opnår kendskab til de mest almindelige metodikker til brug for regnskabsanalyse, herunder anvendelse af pengestrømsopgørelsen og problemstillinger ved analyse af et koncernregnskab. Målet er at bibringe de studerende færdigheder, der gør dem i stand til at gennemskue indhold og resultat af en regnskabsanalyse og problematikken ved sammenholdelse af analyser af forskellige virksomheder. Den studerende skal have viden om: Særlige forhold i årsrapporten Årsregnskabsloven samt nationale og internationale regnskabsstandarder (fortolkningsbidrag) Pengestrømsopgørelse Definition af elementer i resultatopgørelse og balance Koncernregnskab, lovgrundlag, definition af dattervirksomheder, konsolidering, eliminering Udskudt skat, lovgrundlag, opgørelse af udskudt skat, særlige forhold ved skatteaktiver Supplerende regnskabsformer, grønne regnskaber og miljøregnskaber, videnregnskaber, sociale og etniske regnskaber Udvidet regnskabsanalyse og nøgletalsanalyse Faget indeholder emner som Indtjeningsniveau Udvikling Benchmarking Likviditet og finansiering Rentabilitet Soliditet Faresignaler Forberedelse af analysegrundlag Common size og indeksanalyse Identifikation af anvendelig information Korrektioner og sammenlignelighed Side 6 af 7

8 Shareholder Value og virksomhedens værdi Regnskabsanalysens interessenter Den studerende skal have færdighed i at: Analysere årsrapporter og forstå regnskabsposters indhold og indbyrdes sammenhæng Foretage reguleringer og beregninger med udgangspunkt i en virksomheds årsrapport med henblik udarbejdelse af en regnskabsanalyse Den studerende opnår kompetence i at: Udarbejde regnskabsanalyser for regnskabsklasserne A, B, C og D i henhold til årsregnskabslovens kategorisering. Kunne afdække og indhente oplysninger til brug for udbygning af regnskabsanalysen med interne regnskabsoplysninger til brug for kreditvurdering. Fastsætte og beregne virksomhedens værdi og kursværdi af virksomhedens aktier Side 7 af 7

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK)

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Revideret 19. juli 2013 Version

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring...

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere