RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur"

Transkript

1 Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale arkitekturprincipper... 5 Standarder:... 5 Overblik over forretningsmæssige standarder (beslutning om ny forretningsmæssig standard)... 5 Udarbejd forretningsmæssige standarder... 6 Byggeblokke... 7 Overblik over byggeblokke (beslutning om ny byggeblok)... 7 Udarbejd/Ajourfør byggeblok... 8 Bilag A RACI matrix... 9 Bilag B - Tekniske standarder Overblik over tekniske standarder (beslutning om ny teknisk standard) Udarbejd/ajourfør teknisk standard

2 INDLEDNING Den fælleskommunale rammearkitektur forventes at være i en løbende udvikling. Eksisterende arkitekturprodukter vil blive opdateret og nye vil komme til. Den overordnede governancemodel er beskrevet i Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur. Som supplement hertil er der i dette dokument beskrevet roller og ansvar i forbindelse med videreudviklingen af arkitekturprodukterne i rammearkitekturen, hvor der er taget udgangspunkt i den klassiske og bredt anvendte RACI model. RACI-modellen fastlægger, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af arkitekturprodukter, samt hvornår andre skal godkende og/eller informeres. RACI-modellens beskrivelse af roller og ansvar vedrører udelukkende arkitekturansvar, og der indgår således ikke noget økonomisk ansvar i modellen. Det forudsættes, at finansiering fortsat hidrører fra de enkelte udviklingsprojekter samt er indeholdt i den ordinære drift og vedligehold. Tilvejebringelse af en økonomisk model med indbygget incitament til at producere arkitekturprodukter til fællesskabet udestår fortsat og indgår ikke i scope for governancemodellen. Følgende arkitekturprodukter er omfattet af RACI-modellen: Fælleskommunale arkitekturmål Forretningsprocesmønstre Fælleskommunale arkitekturprincipper Standarder: 1 o Overblik over forretningsmæssige standarder o Udarbejd forretningsmæssige standarder Byggeblokke o Overblik over byggeblokke o Udarbejd byggeblok Figur 1: Governancemodellens placering i eksisterende styringsmodel 1 Bilag B indeholder et forslag til RACI for tekniske standarder 2

3 Den skematiske fremstilling af RACI-modellen foreligger i Bilag A. De enkelte aktører i RACI-modellen svarer til aktørerne i Figur 1: Governancemodellens placering i eksisterende styringsmodel. It-projekter er udvidet med fælleskommunale projekter. DEFINITIONER I RACI-modellen fokuseres på fire roller. Responsible (udførende): Hvem ejer opgaven/projektet og er udførende i forhold til opgavens udførelse Accountable (ansvarlig): Hvem er ansvarlig og skal godkende opgavens igangsættelse og det udførte arbejde (sign off). Inkl. kontrol af, at den fornødne finansiering af opgaven er tilstede i det relevante projekt. Who s head will roll if this goes wrong? Consulted (konsulteres): Hvem har information og viden, der er nødvendig for at kunne udføre og færdiggøre denne opgave. Nogle vil blive inddraget i arbejdet, hvorimod andre vil blive konsulteret gennem høring f.eks. via høringsportal. Informed (informeres): Hvem har behov for at blive informeret om opgavens igangsættelse, status og resultater, men skal ikke konsulteres. Ændringer vil blive kommunikeret via nyhedsbrev og rammearkitektur.dk. FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURMÅL: Kommunerne har fastsat en række fælleskommunale overordnede arkitekturmål, hvor kommunerne sikrer de tværgående sammenhænge på tværs af faglige sektorer og leverandører og skaber et fælles grundlæg for en effektiv digitalisering. KL arkitekturstab er udførende. Når de fælleskommunale arkitekturmål skal ajourføres eller fornyes, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig. Når de fælleskommunale arkitekturmål skal ajourføres eller fornyes, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturmål. 3

4 Arkitekturboardet, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at ajourføre eller forny de fælleskommunale arkitekturmål. Det er vigtigt, at kommunerne deltager i arbejdet, og derved opnår et medejerskab for arkitekturmålene. Det er KL arkitekturstab, der sørger for at de forskellige parter bliver konsulteret. It-projekter (KOMBIT, kommunale, fælleskommunale eller fællesoffentlige) og leverandører skal informeres om resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturmål). FORRETNINGSPROCESMØNSTRE Rammearkitekturen beskriver en række procesmønstre f.eks. sagsprocesmønster og selvbetjeningsmønster. Ved at benytte disse til udarbejdelse af konkrete forretningsprocesser opnås en række fordele: Ensartede arbejdsgange på tværs af organisationen og på tværs af kommuner Reducerede udgifter til systemudvikling, da implementeringer af de logiske byggeblokke kan genbruges mere direkte KL arkitekturstab er udførende. Når der skal udarbejdes nye forretningsprocesmønstre eller de eksisterende skal ajourføres, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig, da de har den forretningsmæssige kompetence til at vurdere behovet for ensartede forretningsprocesmønstre. Når der skal udarbejdes nye forretningsprocesmønstre eller de eksisterende skal ajourføres, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte forretningsprocesmønstre. KL fagkontor, Arkitekturboardet, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk samt leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre forretningsprocesmønstre. KL fagkontor har et stort kendskab til forretningsprocesserne og vil ofte være dem, der kan se behovene for nye/ajourførte procesmønstre. Det kan imidlertid også være i kommunerne, netværk eller hos leverandørerne, at ideerne til nye mønstre opstår, og de kommer med forslag til nye/ajourførte forretningsprocesmønstre. It-projekter (KOMBIT, fælleskommunale eller fællesoffentlige) skal informeres, både om at der er nye forretningsprocesmønstre undervejs og resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte forretningsprocesmønstre). 4

5 FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURPRINCIPPER Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring. Principper anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter. De fælleskommunale arkitekturprincipper skal understøtte de fælleskommunale arkitekturmål. KL arkitekturstab er udførende. Når de fælleskommunale arkitekturprincipper skal ajourføres eller fornyes, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig. Når de fælleskommunale arkitekturprincipper skal ajourføres eller fornyes, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturboard, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at ajourføre eller forny de fælleskommunale arkitekturprincipper. Det er vigtigt, at KL arkitekturstab sikrer en god kommuneinddragelse, så der herved opnås medejerskab for arkitekturprincipperne. It-projekter (KOMBIT, fælleskommunale eller fællesoffentlige) og leverandører skal informeres om resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturprincipper). STANDARDER: Rammearkitekturen skal indeholde et overblik over de anbefalede fælles standarder, som både kan være fællesoffentlige og fælleskommunale standarder f.eks. KLE, Fællessprog III. OVERBLIK OVER FORRETNINGSMÆSSIGE STANDARDER (BESLUTNING OM NY FORRETNINGSMÆSSIG STANDARD) KL fagkontor er udførende, når nye forretningsmæssige standarder skal besluttes, og overblikket over forretningsmæssige standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med KL arkitekturstab. 5

6 Arkitekturboard er ansvarlig for at de identificerede forretningsmæssige standarder er relevante for rammearkitekturen, og at overblikket over forretningsmæssige standarder er retvisende (up to date) og anvendelige. Arkitekturboard har gennem dialog med KL fagkontor fået bekræftet standardens relevans. KL fagkontor sikrer, at kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, KL arkitekturstab og KOMBIT arkitekturstab konsulteres rettidigt i arbejdet med at beslutte en ny forretningsmæssig standard. Når relevant vil tværoffentlige samarbejder og Digitaliseringsstyrelsen også konsulteres. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige), tværoffentlige samarbejdspartnere Digitaliseringsstyrelsen og leverandører informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. UDARBEJD FORRETNINGSMÆSSIGE STANDARDER Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige) er opgaveansvarlig og udførende, når nye forretningsmæssige standarder skal udarbejdes, eller eksisterende standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med det relevante fagkontor. Projekterne har eller skal have allokeret en KL arkitekt til at sikre koordineringen med andre parter, som skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de forretningsmæssige standarder har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for, at standarder godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance før den publiceres på rammearkitekturen. Det er projektet, der konsulterer relevante parter rettidigt i arbejdet med at udarbejde en ny standard eller ajourføre en eksisterende. KL Arkitekturstab har et koordinerende arbejde med at sikre at relevante parter involveres rettidigt. KL fagkontor og KOMBIT konsulteres tidligt for at afklare den fælleskommunale position. Kommuner, kommunenetværk og arkitekturnetværk konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering. Tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører vil ligeledes konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering, ofte i form af en høringsproces. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 6

7 BYGGEBLOKKE Rammearkitekturens grundlæggende strukturering, opdeler den kommunale forretning i en række byggeblokke, hvor den enkelte byggeblok er defineret ud fra et centralt forretningsobjekt. Fordelen for kommunerne ved at opdele it i byggeblokke er, at investeringer i digitalisering ikke begrænses til et enkelt områdes kortsigtede behov, men kan genbruges og give værdi til mange andre arbejdsopgaver. OVERBLIK OVER BYGGEBLOKKE (BESLUTNING OM NY BYGGEBLOK) KL arkitekturstab er udførende, når eksistensen af nye byggeblokke skal besluttes og overblikket over byggeblokke skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med det relevante fagkontor og KOMBIT arkitekturstab. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de identificerede byggeblokke er relevante for rammearkitekturen, og overblikket over byggeblokke er retvisende og anvendeligt. KL arkitekturstab sikrer, at kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, KL fagkontor og KOMBIT arkitekturstab konsulteres rettidigt i arbejdet med at beslutte en ny byggeblok. KL arkitekturstab opdaterer overblikket over byggeblokke. Når relevant vil tværoffentlige samarbejder og Digitaliseringsstyrelsen også konsulteres. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige), tværoffentlige samarbejdspartnere Digitaliseringsstyrelsen og leverandører informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 7

8 UDARBEJD/AJOURFØR BYGGEBLOK It-projekter (KOMBIT, kommunale, fælleskommunale, fællesoffentlige) er udførende, når en byggeblok skal udarbejdes eller ajourføres. Tværfaglige og forretningsdomæne specifikke byggeblokke tilpasses af forretnings- eller IT-projekter, der kører i et fællesoffentligt, fælleskommunalt eller kommunalt regi. Projekterne bør have allokeret en KL arkitekt til at sikre koordineringen mod andre parter, som skal konsulteres i arbejdet med beskrivelsen af byggeblokken. Arkitekturboard er ansvarlig for, at byggeblokkene har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for at byggeblokken godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Det er projektet, der konsulterer relevante parter i arbejdet med en ny byggeblok eller ajourføre en eksisterende. KL fagkontor og KOMBIT arkitekturstab konsulteres tidligt for at afklare den fælleskommunale position. Kommuner, kommunenetværk og arkitekturnetværk konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering. Tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører vil ligeledes konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering, ofte i form af en høringsproces. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 8

9 BILAG A RACI MATRIX 9

10 BILAG B - TEKNISKE STANDARDER Pt. er der ingen tekniske standarder i rammearkitekturen, derfor er tekniske standarder lagt i Bilag B som et forslag til udvidelse af RACI-model, hvis behov, ansvar og finansiering af governance af tekniske standarder kommer på plads. Tekniske standarder kunne vedrøre udvekslingsformater, sikkerhed, mv. Nedenfor er et forslag til RACI-matrix med tekniske standarder. OVERBLIK OVER TEKNISKE STANDARDER (BESLUTNING OM NY TEKNISK STANDARD) KOMBIT arkitekturstab er udførende, når eksistensen af nye tekniske standarder skal besluttes eller ajourføres. KOMBIT arkitekturstab sikrer koordineringen med andre parter, der skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig. Det er arkitekturboardet, som skal godkende om en standard skal være del af rammearkitekturen eller om en standard skal ajourføres. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance, før den publiceres på rammearkitekturen. KL arkitekturstab, Kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre eksisterende standarder. Leverandørerne har en stor interesse i og viden om de tekniske standarder, og hvilke konsekvenser de kan have på IT løsningerne. IT-arkitekturråd, KL fagkontor og Digitaliseringsstyrelsen skal informeres. IT-arkitekturrådet informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboardet. 10

11 UDARBEJD/AJOURFØR TEKNISK STANDARD Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige) er opgaveansvarlig og udførende, når nye tekniske standarder skal udarbejdes, eller eksisterende standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med KOMBIT. Projekterne har eller anbefales at have allokeret en KOMBIT arkitekt til at sikre koordineringen med andre parter, som skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de tekniske standarder har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for, at standarder godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance før den publiceres på rammearkitekturen. KL arkitekturstab, Kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre standarder. Leverandørerne har en stor interesse i og viden om de tekniske standarder og hvilke konsekvenser de kan have på IT løsningerne. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 11

BILAG 6 RETNINGSLINIER FOR ADVISORY BOARD

BILAG 6 RETNINGSLINIER FOR ADVISORY BOARD Bilag 11 Punkt 11.4 BILAG 6 RETNINGSLINIER FOR ADVISORY BOARD Baggrund For at imødekomme behovet for en formaliseret proces og forum for, at KL, KOMBIT og kommunerne kan sikre en fælles og fagligt forankret

Læs mere

Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur

Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 7 til pkt. 9 Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning...2 Elementer i den fælleskommunale rammearkitektur...3 Governancemodel aktører og processer...4 Scope af

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Status for SAGERA-programmet

Status for SAGERA-programmet Status for SAGERA-programmet Godkendelse og organisation Information til leverandører og kommuner Projekt 1 vedr. governance, mål og indhold for rammearkitekturen Projekt 2 vedr. kommunal modning, kommunikation

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN>

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion...

Læs mere

BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN

BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN Kommunernes It-Arkitekturråd, den 6. september 2016 EN GRUNDFORTÆLLING Eksplorativ tilgang Vi har undersøgt: 1. Hvordan arbejder man med

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur NOTAT Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 Punkt 13 Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Juni 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Overblik over kvalitative målepunkter # Målepunkt 1 Bedre betingelser

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Bilag 12 - Resultat af kvalitative undersøgelser ifm wiki. Indhold. Bilag 12 Punkt 11.5

Bilag 12 - Resultat af kvalitative undersøgelser ifm wiki. Indhold. Bilag 12 Punkt 11.5 Bilag 12 Punkt 11.5 Bilag 12 - Resultat af kvalitative undersøgelser ifm wiki Indhold Bilag til pkt. 10.6: Foreløbige resultater af kvalitative undersøgelser ifm. wiki om rammearkitektur... 1 Indhold...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur

Den fælleskommunale Rammearkitektur Høringsversion, Publiceret 4. november 2013 Bilag 2: Introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur. Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturfaglig introduktion til rammearkitekturen. Introduktion

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Sikkerhedsprogrammet Aktivitets- og leveranceplan 3 kvt kvt. 2018

Sikkerhedsprogrammet Aktivitets- og leveranceplan 3 kvt kvt. 2018 Baseline Analyse Revision af KLs spørgeramme fra 1. Baseline analyse i 2016 Baseline analyse og spørgeramme målrettet folkeskolerne Resultater fra 2. Baseline undersøgelse Fælleskommunal afrapportering

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Fra specifikation til anskaffelse

Fra specifikation til anskaffelse 10. juni 2015 Fra specifikation til anskaffelse Ny løsning XX www.rammearkitektur.dk Hvordan kommer vi fra papir til den konkrete digitale løsning? Hvordan får kommunen værdi ved at bruge og bidrage til

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Bilag 2: Høringssvar til Forslag til resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet

Bilag 2: Høringssvar til Forslag til resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet NOTAT Bilag 2: Høringssvar til Forslag til resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet (Bilag til dagsordenspunkt 3: Forslag vedr. en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

OS2MO Kommunernes Organisationskomponent

OS2MO Kommunernes Organisationskomponent OS2MO Kommunernes Organisationskomponent Open Source, Projektet og Status 04/05/2016 Henriette Juul Riishøj, Projektleder OS2MO, hjri@silkeborg.dk 1 OPLÆGGET OS2MO Open Source løsning Projektet Aktiviteter

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

BILAG 2: COWI DISPOSITION

BILAG 2: COWI DISPOSITION MARTS 2014 KL BILAG 2: COWI DISPOSITION (BILAG TIL DAGSORDENSPUNKT 5: OPERATIONALISERING AF FORSLAG VEDRØRENDE EN RESULTATORIENTERET FORRETNINGSARKITEKTUR PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET). ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

D A G S ORDEN. 1. ordinære møde og social-fagligt døgn i Kommunernes It-Arkitekturråd

D A G S ORDEN. 1. ordinære møde og social-fagligt døgn i Kommunernes It-Arkitekturråd D A G S ORDEN 1. ordinære møde og social-fagligt døgn i Kommunernes It-Arkitekturråd Tid og sted... 2 Ordinært møde... 2 1. Velkomst... 2 2. Konstituering... 2 3. Overordnede principper i rammearkitekturen...

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER. Bilag 7 Punkt 13

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER. Bilag 7 Punkt 13 Bilag 7 Punkt 13 DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER Den samlede målemetode Kvalitative Kvantitative Udarbejdelsen

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet

Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet Baggrund... 2 Formål... 2 Hovedresultater/leverancer og succeskriterier... 2 Vision... 2 Mål (kortsigtet)... 3 Strategi for udførelsen af arbejdet med

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER Udarbejdelsen af denne drejebog Formål Tilgang

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd DAGSORDEN Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Den 20. februar 2013 Sags ID: 1568096 Dok.ID: 1568096 Mødet afholdes onsdag den 27. februar 2013, kl. 10.00 16.00 i KL- Huset, Weidekampsgade

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Fælleskommunale it-arkitekturprincipper

Fælleskommunale it-arkitekturprincipper Fælleskommunale it-arkitekturprincipper Pr. 5. september 2012 Af arbejdsgruppen for fælleskommunale itarkitekturprincipper under Kommunernes It-Arkitekturråd Side 1 af 24 IndholdIndhold... 2 Baggrund...

Læs mere

HØRINGSPROCES. Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle

HØRINGSPROCES. Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle HØRINGSPROCES Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle Høringsprocessens forløb Kick-off på høring 5. og 6. nov. 2013 Feedback-møder 10. og 11. dec. 2013 Udsendelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Dagsorden til 24. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden til 24. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Dagsorden til 24. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 7. december 2017 i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade 10,. Side 1 af 26 'Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne

Læs mere

Hvad sker der i krydsfeltet mellem kommunerne og it-leverandørerne og hvad kan vi lære? Rasmus Frey.!

Hvad sker der i krydsfeltet mellem kommunerne og it-leverandørerne og hvad kan vi lære? Rasmus Frey.! Hvad sker der i krydsfeltet mellem kommunerne og it-leverandørerne og hvad kan vi lære? Rasmus Frey! rafr@aarhus.dk " @OS2offdig Offentligt Samarbejde Open Source Slide 4 af 13 56 af 98 kommuner er med

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere