RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur"

Transkript

1 Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale arkitekturprincipper... 5 Standarder:... 5 Overblik over forretningsmæssige standarder (beslutning om ny forretningsmæssig standard)... 5 Udarbejd forretningsmæssige standarder... 6 Byggeblokke... 7 Overblik over byggeblokke (beslutning om ny byggeblok)... 7 Udarbejd/Ajourfør byggeblok... 8 Bilag A RACI matrix... 9 Bilag B - Tekniske standarder Overblik over tekniske standarder (beslutning om ny teknisk standard) Udarbejd/ajourfør teknisk standard

2 INDLEDNING Den fælleskommunale rammearkitektur forventes at være i en løbende udvikling. Eksisterende arkitekturprodukter vil blive opdateret og nye vil komme til. Den overordnede governancemodel er beskrevet i Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur. Som supplement hertil er der i dette dokument beskrevet roller og ansvar i forbindelse med videreudviklingen af arkitekturprodukterne i rammearkitekturen, hvor der er taget udgangspunkt i den klassiske og bredt anvendte RACI model. RACI-modellen fastlægger, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af arkitekturprodukter, samt hvornår andre skal godkende og/eller informeres. RACI-modellens beskrivelse af roller og ansvar vedrører udelukkende arkitekturansvar, og der indgår således ikke noget økonomisk ansvar i modellen. Det forudsættes, at finansiering fortsat hidrører fra de enkelte udviklingsprojekter samt er indeholdt i den ordinære drift og vedligehold. Tilvejebringelse af en økonomisk model med indbygget incitament til at producere arkitekturprodukter til fællesskabet udestår fortsat og indgår ikke i scope for governancemodellen. Følgende arkitekturprodukter er omfattet af RACI-modellen: Fælleskommunale arkitekturmål Forretningsprocesmønstre Fælleskommunale arkitekturprincipper Standarder: 1 o Overblik over forretningsmæssige standarder o Udarbejd forretningsmæssige standarder Byggeblokke o Overblik over byggeblokke o Udarbejd byggeblok Figur 1: Governancemodellens placering i eksisterende styringsmodel 1 Bilag B indeholder et forslag til RACI for tekniske standarder 2

3 Den skematiske fremstilling af RACI-modellen foreligger i Bilag A. De enkelte aktører i RACI-modellen svarer til aktørerne i Figur 1: Governancemodellens placering i eksisterende styringsmodel. It-projekter er udvidet med fælleskommunale projekter. DEFINITIONER I RACI-modellen fokuseres på fire roller. Responsible (udførende): Hvem ejer opgaven/projektet og er udførende i forhold til opgavens udførelse Accountable (ansvarlig): Hvem er ansvarlig og skal godkende opgavens igangsættelse og det udførte arbejde (sign off). Inkl. kontrol af, at den fornødne finansiering af opgaven er tilstede i det relevante projekt. Who s head will roll if this goes wrong? Consulted (konsulteres): Hvem har information og viden, der er nødvendig for at kunne udføre og færdiggøre denne opgave. Nogle vil blive inddraget i arbejdet, hvorimod andre vil blive konsulteret gennem høring f.eks. via høringsportal. Informed (informeres): Hvem har behov for at blive informeret om opgavens igangsættelse, status og resultater, men skal ikke konsulteres. Ændringer vil blive kommunikeret via nyhedsbrev og rammearkitektur.dk. FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURMÅL: Kommunerne har fastsat en række fælleskommunale overordnede arkitekturmål, hvor kommunerne sikrer de tværgående sammenhænge på tværs af faglige sektorer og leverandører og skaber et fælles grundlæg for en effektiv digitalisering. KL arkitekturstab er udførende. Når de fælleskommunale arkitekturmål skal ajourføres eller fornyes, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig. Når de fælleskommunale arkitekturmål skal ajourføres eller fornyes, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturmål. 3

4 Arkitekturboardet, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at ajourføre eller forny de fælleskommunale arkitekturmål. Det er vigtigt, at kommunerne deltager i arbejdet, og derved opnår et medejerskab for arkitekturmålene. Det er KL arkitekturstab, der sørger for at de forskellige parter bliver konsulteret. It-projekter (KOMBIT, kommunale, fælleskommunale eller fællesoffentlige) og leverandører skal informeres om resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturmål). FORRETNINGSPROCESMØNSTRE Rammearkitekturen beskriver en række procesmønstre f.eks. sagsprocesmønster og selvbetjeningsmønster. Ved at benytte disse til udarbejdelse af konkrete forretningsprocesser opnås en række fordele: Ensartede arbejdsgange på tværs af organisationen og på tværs af kommuner Reducerede udgifter til systemudvikling, da implementeringer af de logiske byggeblokke kan genbruges mere direkte KL arkitekturstab er udførende. Når der skal udarbejdes nye forretningsprocesmønstre eller de eksisterende skal ajourføres, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig, da de har den forretningsmæssige kompetence til at vurdere behovet for ensartede forretningsprocesmønstre. Når der skal udarbejdes nye forretningsprocesmønstre eller de eksisterende skal ajourføres, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte forretningsprocesmønstre. KL fagkontor, Arkitekturboardet, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk samt leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre forretningsprocesmønstre. KL fagkontor har et stort kendskab til forretningsprocesserne og vil ofte være dem, der kan se behovene for nye/ajourførte procesmønstre. Det kan imidlertid også være i kommunerne, netværk eller hos leverandørerne, at ideerne til nye mønstre opstår, og de kommer med forslag til nye/ajourførte forretningsprocesmønstre. It-projekter (KOMBIT, fælleskommunale eller fællesoffentlige) skal informeres, både om at der er nye forretningsprocesmønstre undervejs og resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte forretningsprocesmønstre). 4

5 FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURPRINCIPPER Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring. Principper anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter. De fælleskommunale arkitekturprincipper skal understøtte de fælleskommunale arkitekturmål. KL arkitekturstab er udførende. Når de fælleskommunale arkitekturprincipper skal ajourføres eller fornyes, er det KL arkitekturstab, der er ansvarlige for opgavens udførelse (opgaveejer). IT-arkitekturrådet er ansvarlig. Når de fælleskommunale arkitekturprincipper skal ajourføres eller fornyes, er det IT-arkitekturrådet, der skal godkende igangsættelsen af opgaven/projektet samt godkende de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturboard, KOMBIT arkitekturstab, kommuner, kommune- og arkitekturnetværk skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at ajourføre eller forny de fælleskommunale arkitekturprincipper. Det er vigtigt, at KL arkitekturstab sikrer en god kommuneinddragelse, så der herved opnås medejerskab for arkitekturprincipperne. It-projekter (KOMBIT, fælleskommunale eller fællesoffentlige) og leverandører skal informeres om resultatet af arbejdet (de nye/ajourførte fælleskommunale arkitekturprincipper). STANDARDER: Rammearkitekturen skal indeholde et overblik over de anbefalede fælles standarder, som både kan være fællesoffentlige og fælleskommunale standarder f.eks. KLE, Fællessprog III. OVERBLIK OVER FORRETNINGSMÆSSIGE STANDARDER (BESLUTNING OM NY FORRETNINGSMÆSSIG STANDARD) KL fagkontor er udførende, når nye forretningsmæssige standarder skal besluttes, og overblikket over forretningsmæssige standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med KL arkitekturstab. 5

6 Arkitekturboard er ansvarlig for at de identificerede forretningsmæssige standarder er relevante for rammearkitekturen, og at overblikket over forretningsmæssige standarder er retvisende (up to date) og anvendelige. Arkitekturboard har gennem dialog med KL fagkontor fået bekræftet standardens relevans. KL fagkontor sikrer, at kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, KL arkitekturstab og KOMBIT arkitekturstab konsulteres rettidigt i arbejdet med at beslutte en ny forretningsmæssig standard. Når relevant vil tværoffentlige samarbejder og Digitaliseringsstyrelsen også konsulteres. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige), tværoffentlige samarbejdspartnere Digitaliseringsstyrelsen og leverandører informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. UDARBEJD FORRETNINGSMÆSSIGE STANDARDER Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige) er opgaveansvarlig og udførende, når nye forretningsmæssige standarder skal udarbejdes, eller eksisterende standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med det relevante fagkontor. Projekterne har eller skal have allokeret en KL arkitekt til at sikre koordineringen med andre parter, som skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de forretningsmæssige standarder har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for, at standarder godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance før den publiceres på rammearkitekturen. Det er projektet, der konsulterer relevante parter rettidigt i arbejdet med at udarbejde en ny standard eller ajourføre en eksisterende. KL Arkitekturstab har et koordinerende arbejde med at sikre at relevante parter involveres rettidigt. KL fagkontor og KOMBIT konsulteres tidligt for at afklare den fælleskommunale position. Kommuner, kommunenetværk og arkitekturnetværk konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering. Tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører vil ligeledes konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering, ofte i form af en høringsproces. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 6

7 BYGGEBLOKKE Rammearkitekturens grundlæggende strukturering, opdeler den kommunale forretning i en række byggeblokke, hvor den enkelte byggeblok er defineret ud fra et centralt forretningsobjekt. Fordelen for kommunerne ved at opdele it i byggeblokke er, at investeringer i digitalisering ikke begrænses til et enkelt områdes kortsigtede behov, men kan genbruges og give værdi til mange andre arbejdsopgaver. OVERBLIK OVER BYGGEBLOKKE (BESLUTNING OM NY BYGGEBLOK) KL arkitekturstab er udførende, når eksistensen af nye byggeblokke skal besluttes og overblikket over byggeblokke skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med det relevante fagkontor og KOMBIT arkitekturstab. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de identificerede byggeblokke er relevante for rammearkitekturen, og overblikket over byggeblokke er retvisende og anvendeligt. KL arkitekturstab sikrer, at kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, KL fagkontor og KOMBIT arkitekturstab konsulteres rettidigt i arbejdet med at beslutte en ny byggeblok. KL arkitekturstab opdaterer overblikket over byggeblokke. Når relevant vil tværoffentlige samarbejder og Digitaliseringsstyrelsen også konsulteres. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige), tværoffentlige samarbejdspartnere Digitaliseringsstyrelsen og leverandører informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 7

8 UDARBEJD/AJOURFØR BYGGEBLOK It-projekter (KOMBIT, kommunale, fælleskommunale, fællesoffentlige) er udførende, når en byggeblok skal udarbejdes eller ajourføres. Tværfaglige og forretningsdomæne specifikke byggeblokke tilpasses af forretnings- eller IT-projekter, der kører i et fællesoffentligt, fælleskommunalt eller kommunalt regi. Projekterne bør have allokeret en KL arkitekt til at sikre koordineringen mod andre parter, som skal konsulteres i arbejdet med beskrivelsen af byggeblokken. Arkitekturboard er ansvarlig for, at byggeblokkene har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for at byggeblokken godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Det er projektet, der konsulterer relevante parter i arbejdet med en ny byggeblok eller ajourføre en eksisterende. KL fagkontor og KOMBIT arkitekturstab konsulteres tidligt for at afklare den fælleskommunale position. Kommuner, kommunenetværk og arkitekturnetværk konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering. Tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører vil ligeledes konsulteres efter projektets og KL arkitektens vurdering, ofte i form af en høringsproces. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 8

9 BILAG A RACI MATRIX 9

10 BILAG B - TEKNISKE STANDARDER Pt. er der ingen tekniske standarder i rammearkitekturen, derfor er tekniske standarder lagt i Bilag B som et forslag til udvidelse af RACI-model, hvis behov, ansvar og finansiering af governance af tekniske standarder kommer på plads. Tekniske standarder kunne vedrøre udvekslingsformater, sikkerhed, mv. Nedenfor er et forslag til RACI-matrix med tekniske standarder. OVERBLIK OVER TEKNISKE STANDARDER (BESLUTNING OM NY TEKNISK STANDARD) KOMBIT arkitekturstab er udførende, når eksistensen af nye tekniske standarder skal besluttes eller ajourføres. KOMBIT arkitekturstab sikrer koordineringen med andre parter, der skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig. Det er arkitekturboardet, som skal godkende om en standard skal være del af rammearkitekturen eller om en standard skal ajourføres. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance, før den publiceres på rammearkitekturen. KL arkitekturstab, Kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre eksisterende standarder. Leverandørerne har en stor interesse i og viden om de tekniske standarder, og hvilke konsekvenser de kan have på IT løsningerne. IT-arkitekturråd, KL fagkontor og Digitaliseringsstyrelsen skal informeres. IT-arkitekturrådet informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboardet. 10

11 UDARBEJD/AJOURFØR TEKNISK STANDARD Projekter (KOMBIT, kommunale, fællesoffentlige) er opgaveansvarlig og udførende, når nye tekniske standarder skal udarbejdes, eller eksisterende standarder skal opdateres til en nyere version. Dette udføres i tæt samarbejde/dialog med KOMBIT. Projekterne har eller anbefales at have allokeret en KOMBIT arkitekt til at sikre koordineringen med andre parter, som skal konsulteres. Arkitekturboard er ansvarlig for, at de tekniske standarder har den fornødne kvalitet. Arkitekturboard er ansvarlig for, at standarder godkendes op imod gældende kvalitetskriterier, og høringsprocesser er gennemført, når det er relevant. Arkitekturboardet godkender den endelige leverance før den publiceres på rammearkitekturen. KL arkitekturstab, Kommuner, kommunenetværk, arkitekturnetværk, tværoffentlige samarbejdspartnere, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører skal konsulteres. De er alle vigtige inputsgivere til opgaven om at udarbejde nye eller ajourføre standarder. Leverandørerne har en stor interesse i og viden om de tekniske standarder og hvilke konsekvenser de kan have på IT løsningerne. IT-arkitekturråd informeres gennem afrapportering fra Arkitekturboard. Andre informeres gennem publicering på Rammearkitektur.dk og dens kommunikationskanaler. 11

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Status for SAGERA-programmet

Status for SAGERA-programmet Status for SAGERA-programmet Godkendelse og organisation Information til leverandører og kommuner Projekt 1 vedr. governance, mål og indhold for rammearkitekturen Projekt 2 vedr. kommunal modning, kommunikation

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Arkitekturrapport:

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion...

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur NOTAT Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur

Den fælleskommunale Rammearkitektur Høringsversion, Publiceret 4. november 2013 Bilag 2: Introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur. Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturfaglig introduktion til rammearkitekturen. Introduktion

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Fra specifikation til anskaffelse

Fra specifikation til anskaffelse 10. juni 2015 Fra specifikation til anskaffelse Ny løsning XX www.rammearkitektur.dk Hvordan kommer vi fra papir til den konkrete digitale løsning? Hvordan får kommunen værdi ved at bruge og bidrage til

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

OS2MO Kommunernes Organisationskomponent

OS2MO Kommunernes Organisationskomponent OS2MO Kommunernes Organisationskomponent Open Source, Projektet og Status 04/05/2016 Henriette Juul Riishøj, Projektleder OS2MO, hjri@silkeborg.dk 1 OPLÆGGET OS2MO Open Source løsning Projektet Aktiviteter

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

BILAG 2: COWI DISPOSITION

BILAG 2: COWI DISPOSITION MARTS 2014 KL BILAG 2: COWI DISPOSITION (BILAG TIL DAGSORDENSPUNKT 5: OPERATIONALISERING AF FORSLAG VEDRØRENDE EN RESULTATORIENTERET FORRETNINGSARKITEKTUR PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET). ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

HØRINGSPROCES. Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle

HØRINGSPROCES. Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle HØRINGSPROCES Gennemgang af den kommende proces, drejebogen samt den høringsansvarliges rolle Høringsprocessens forløb Kick-off på høring 5. og 6. nov. 2013 Feedback-møder 10. og 11. dec. 2013 Udsendelse

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Drejebogen kommer med input, ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan gribe en lokal høringsproces an med indsamling

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej Dato: 6 7 8 9 10 14 17 23 Er det et Effekt (business Samlet Projektnr. Navn på projekt Tid Kvalitet Ressourcer case) vurdering KOMBIT's involvering fællesoffentligt Projektlederens bemærkninger om projektet

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 8. maj 2014, på Schæffergården, Gentofte Den 6. juni 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1867765 Fremmøde...

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fælleskommunale it-arkitekturprincipper

Fælleskommunale it-arkitekturprincipper Fælleskommunale it-arkitekturprincipper Pr. 5. september 2012 Af arbejdsgruppen for fælleskommunale itarkitekturprincipper under Kommunernes It-Arkitekturråd Side 1 af 24 IndholdIndhold... 2 Baggrund...

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Dagens program 08:30 09:00 Salen er åben. Der er kaffe, te og brød 09:00 09:10 Ankomst og netværk 09:10 09:20 Velkomst 09:20 11:00 Ordinær generalforsamling 11:00

Læs mere

KOMWT Kommunernes it-fællesskab Vejledning til KOMBIT projekter. Dokumentet er en vejledning i at udfylde arkitekturrapport

KOMWT Kommunernes it-fællesskab Vejledning til KOMBIT projekter. Dokumentet er en vejledning i at udfylde arkitekturrapport Vejledning i udarbejdelse af arkitekturrapport 23-09- 2016 Vejledning til KOMBIT projekter Dokumentet er en vejledning i at udfylde arkitekturrapport til Kommunernes lt-arkitekturråd, som er en obligatorisk

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015. Endelig version - November 2010

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015. Endelig version - November 2010 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015 Endelig version - November 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fælles udfordringer... 4 2. Sådan samarbejder kommunerne... 8 3. Fælles målsætninger... 11

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking FLIS er kommunernes system, og kommuner ne inddrages meget tæt i udviklingen af FLIS. Det har fra starten

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd NOTAT Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 30. september 2015 i: KL, lokale S-10 Weidekampsgade 10 2300 København S. Den 22. september 2015 Sags ID: SAG-2015-00441

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Til høringsparterne Se vedlagte liste

Til høringsparterne Se vedlagte liste Til høringsparterne Se vedlagte liste Side 2 af 7 17. maj 2016 CSS/MAPAN Høring i forbindelse med ny National Standard for Identiteters Sikringsniveau. Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vedlagte

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd R EFERAT Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt i KL, onsdag den 12. september 2012, kl. 9.30 14.30. Den 12. september 2012 Jnr 01.04.10 P35 Sagsid 000243464 Ref

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS)

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere OS2 er et Offentligt digitaliseringsfællesskab, der har fokus på åbenhed, samarbejde, deling og digital udvikling. OS2 faciliterer innovation og samarbejder om at udvikle

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere