Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System"

Transkript

1 Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar at sikre, at rapporten udarbejdes. Det anbefales, at den opstartes i projektets indledende fase/i forbindelse med PID, og løbende bearbejdes. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site.

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af august 2014 Dokument oprettet Erik Helweg- Larsen

3 Indholdsfortegnelse Indhold Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indhold... 3 Arkitekturrapport... 4 Projektinformation... 4 Baggrund for projekt... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Arkitekturprincipper... 5 Forretningsbegrebsmodel... 9 Produktion af forretningsservices Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport... 12

4 Arkitekturrapport Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype KITOS Brian Andersen, Roskilde kommune Ny it-løsning Baggrund for projekt Baggrund En række kommuner har ønsket at udvikle et it-system (kaldet KITOS) med henblik på at få organisationen (forretningen) til at tage større ansvar for digitaliseringen i bred forstand. Det har været svært, at få overblik over de mange hundrede it-systemer, som anvendes til understøttelse af opgaverne i kommunen, hvordan de indbyrdes hænger sammen og hvilke kontrakter de er knyttet til. I forlængelse heraf er det en løsning, som skal hjælpe med at understøtte væsentlige elementer af det videnbehov, som vi mener at monopolbruddet kræver herunder kvalificere vores evne til at udnytte rammearkitekturen. Formålet med projektet er at skabe et ensartet grundlag for hvordan vi, som kommuner, kan øge vores modenhed og evne til fremadrettet at 1) skabe overblik over 2) dokumentere 3) gevinsthjemtage og 4) analysere på vores samlede IT portefølje m.v., med henblik på at opnå en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig dagsorden for vores it-mæssige valg. KITOS er bygget op omkring flg. moduler: It-understøttelse af organisation It-projekter It-systemer It-kontrakter Systemet er udviklet i en version 1. Systemet er licenseret som open source og lavet som en webbaseret løsning, da projektet har til hensigt at stille løsningen til rådighed for andre kommuner, som måtte ønske at benytte den. Projektet har som målsætning at løsningen bliver brugt af en bredere kreds af kommuner, da en ensartet dokumentation på sigt vil give gode muligheder for at udveksle informationer. Løsningen bliver forvaltet i regi af det digitale fællesskab OS2.

5 Andet (fx arbejdsgangsanalyse) KITOS moduler kan til en vis udstrækning konfigureres efter den enkelte kommunes behov. Fx behøver kommunen ikke at benytte moduler vedrørende ITkontrakter. KITOS består af: - en brugergrænseflade, hvor forskellige brugertyper, kan vedligeholde og få overblik over de forskellige oplysninger, - en database, hvor oplysningerne gemmes og - et rest-interface, som kan udveksle data, og som kan anvendes til at udvikle alternative brugergrænseflader, herunder apps. - En KITOS-agent, der kan udveksle beskeder - indeholdende objekter - med andre systemer, der følger rammearkitekturen. Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper <Hvilke it-arkitekturprincipper er fulgt? hvordan?> <Hvilke it-arkitekturprinciper er ikke fulgt? og begrundelse> Arkitekturprincipper A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur KITOS vil give et væsentlig bidrag til overblik over hvordan de kommunale opgaver understøttes af et eller flere it-systemer. KITOS kan desuden udveksle objekter som er defineret i rammearkitekturen. A2. Arkitekturen skal sikre mod leverandør- lock-in KITOS er ikke bundet til en enkelt leverandør og er Open Source. A3. It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten It-sikkerheden herunder rettigheder er baseret på Rolle Baseret Adgang Rettigheds Model (RBAC), og rollerne er bestemt af organisationens roller ikke af systemets roller. B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger Byggeblokke er genbrugt i egent-interface. B2. Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretningsdomæner Ikke relevant B3. Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb Løsningen er udviklet i en agil proces sammen med brugerne B4. It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler

6 Understøttet af systemets information til forretningen. B5. Der anvendes altid et standardiseret begrebsapparat I agent-interfacet anvendes rammearkitekturens begreber, og delvist i brugergrænsefladen. B6. Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer Det er den forretningsansvarlige, der får ansvaret for at give status for digitaliseringsunderstøttelsen. B7. Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen Ændringer i KITOS resulterer i en forretningshændelse, som indgår i en besked, der sendes til en beskedfordeler. B8. Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes KL s emnesystematik anvendes både til opmærkning af enhedernes opgaver og deres it-systemer. B9. Adskil det foranderlige fra det uforanderlige Rest-interface giver mulighed for at bygge nye brugergrænseflader herunder med nye teknologier (apps til mobiltelefoner og smartphones). C1. Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Både som Rest-interface (direkte til KITOS-databasen, som er proprietær) og som rammearkitekturobjekter via besked-interface. Det er således muligt, at opdatere organisationen i et organisationssystem, projekter i et projektstyringssystem, kontrakter i et kontraktsystem og it-systemer i et porteføljestyringssystem og se sammenhængen i KITOS. C2. Alle objekter er uafhængige af systemet, hvor de er skabt C3. Data identificeres entydigt C4. It-løsninger er skalerbare efter formål Løsningen vil driftsafvikles som en cloud-løsning hos en leverandør, der kan skalere. C5. It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud KITOS er ikke direkte afhængig af andre løsninger (dvs. løst koblet).

7 Forretningsservices (fra rammearkitekturen) <Hvordan anvender it-projektet rammearkitekturens forretningsservices? Hvilke?> Byggeblokke i rammearkitekturen definerer en række objekttyper, som anvendes i KITOS: Organisation bruges kun om den formelle organisation, som danner ramme og kontekst for mange af de øvrige objekttyper. Bruges til at beskrive kommuner og leverandører. OrganisationEnhed (OrgEnhed) bruges til at beskrive organiseringen i afdelinger og kontorer. Bruges også om det organisatoriske aspekt af projekter projekt, styregruppe, program, også på tværs af organisationer. Organisationsfunktion (OrgFunktion) bruges til at beskrive de funktioner eller roller som deltagerne i organisationen indtager. Det kan være som chef, systemejer, projektleder eller superbruger. KITOS anvender også disse funktioner til at styre rettigheder til objekterne. Har man en funktion i forhold til et objekt har man enten skrive eller læserettighed til objektet. It-system bruges om it-produkter, applikationskomponenter, servicegrænseflader, infrastruktur og andre software- eller hardwarekomponenter, der er vigtige for at skabe overblik over it-system porteføljen. Bruger bruges om en brugerkonto. Hver bruger af KITOS skal have en brugerkonto. Det er brugeren, der har rettighed til objekter. Der er således ingen personer i KITOS. Klasse bruges bl.a. til at beskrive de kommunale opgaver. OrgEnhed, Itsystem og orgfunktion opmærkes med de opgaver som brugerne har ansvar for, udfører eller understøtter. Klasse bruges også til betegnelser og typer, som anvendes af de øvrige objekttyper. Dokument bruges til at beskrive kontrakter, aftaler, vejledninger, instrukser og lignende. Aktivitet bruges til at beskrive digitaliseringsprojekters aktiviteter i forbindelse med implementering eller udfasning. Aktiviteter kan nedbrydes i andre aktiviteter og på den måde beskrive et program, en fase, eller et projekt. Tilstand bruges til at beskrive status, mål, milepæl og anden oplysning om et objekt. Postering vil beskrive kontraktbeløb, budgetter, afregning og lignende. Farvekoderne svarer til farverne i den efterfølgende objektmodel. Forretningsservices (eget domæne) Fysiske services (fra fælles initiativer) <Hvilke forretningsservices findes i eget domæne> Ingen <Hvordan stilles disse til rådighed for andre?> <Hvilke elementer af de fysiske komponenter beskrevet i rammearkitekturen, fra eksempelvis KOMBIT eller staten anvendes i it-projektet? KITOS kan udveksle ovenstående, objekttyper med komponenter eller systemer, der kan udveksle beskeder via en beskedfordeler både i staten, regioner, fælleskommunale (KOMBIT) og lokalt i kommunen.

8 Eksempelvis: Beskedfordeler, sagsoverblik, klassifikation-organisation o.l. > Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Standarder <Hvilke elementer af de fysiske komponenter beskrevet i rammearkitekturen fra eksterne leverandører anvendes i it-projektet? Kan udveksle med lønsystemer, organisationssystemer, porteføljestyringssystemer, regneark og projektstyringssystemer, hvis de kan udveksle beskeder. Eksempelvis med APOS2. <Bygges andre tværgående komponenter og kunne disse være relevante for andre?> Nej. <Hvilke standarder, beskrevet i rammearkitekturen, anvendes i projektet? Hvordan anvender it-projektet disse standarder?> De standarder, der gælder for de nævnte objekter ovenfor. <Hvilke andre standarder og regler er anvendt og kunne disse være relevante for andre?> It-infrastruktur <Hvordan og hvor forventes løsningen driftet?> Som en cloud-baseret løsning hostet hos en ekstern udbyder. <Hvilke integrationsmodeller tages i anvendelse?> Rest-interface direkte til den proprietære database og en beskedbaseret integration via en OpenSource beskedfordeler i tilknytning til implementeringen ( Rabbit-MQ). Sikkerhed <Er it-løsningen i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser? beskriv hvilke?> Løsningen har en brugerstyring, der er baseret på de roller, som brugerne tildeles i forhold til forretningen. Der er ingen personfølsomme oplysninger. Der anvendes fire forskellige adgangniveauer: - Private kun navngivne brugere må få (skrive-)adgang til objektet. - Normal alle brugere fra den samme organisation må se objektet. - Public alle brugere fra kommunerne må se objektet (på tværs). - Leverandør leverandører må få adgang til objektet (forslag).

9 Forretningsbegrebsmodel 1 Her indsættes og beskrives kort den samlede begrebsmodel for projektet Figur 1 KITOS objektmodel Modellen skal læses således: Enhver objekttype har tilknyttet en beskrivende klasse. Afdelinger tilhører en kommune. Afdelinger har tilknyttet opgaver, som de skal løse. Brugere er tilknyttet afdelinger via en brugerrolle. It-systemer tilhører en virksomhed. Et it-system understøtter en opgave. En kommune kan, som kunde, indgå kontrakt med en virksomhed, som leverandør om brug af it-systemer. En afdeling kan bruge et it-system via et systembrug. Systembrug kan medføre omkostninger, som posteres. Systembrug kan have en status. En projektaktivitet kan vedrøre en afdelings systembrug. Projektaktiviteten kan have en status. 1 Detaljeret objektmodel findes her:

10 Anvendelse af forretningsservices Markér ved brug af boksene på figuren hvilke af rammearkitekturens forretningsservices, it-projektet anvender, samt om den fysiske service er fra fælles initiativer (eks. KOMBIT eller staten), eksterne leverandører eller egenudviklet. Den fælles rammearkitektur: Fælles forretningsservices Sag og dokument Styring og sikkerhed Sag Dokument Organisation Medarbejder Ressource Rettighed Koordinering Økonomi Referenceinformation Part Beskedfordeling Betaling Kontering Retskilde Klassifikation Arbejdsgang Autoritative grunddata Person Indkomst Virksomhed Ejendom Adresse Geografi For hver anvendelse af en service beskrives: Forretningsservice / applikationsservice Organisation Dokument Klassifikation Rettighed Beskedfordeler Anvendelse Kan udveksle og opdatere organisationsoplysninger. Kan arbejde med link til dokument. Udveksler klasser og linker til fx KLE-systemet. Har implementeret egenudviklet RBAC rettighedssystem. Agenten anvender en ekstern beskedfordeler (rabbit-mq).

11 Produktion af forretningsservices Beskriv hvilke forretningsservices I selv udvikler og hvordan de stilles til rådighed for andre. For hver forretningsservice angives: Beskrivelse Bemærkning Forretningsservicens navn Kort beskrivelse af servicen Hvilke processer stilles til rådighed for andre? Begrebsmodel Hvilke standarder anvendes? Hvilke klassifikationer anvendes? Organisation Indeholder alle organisationsobjekter (på nær interessefællesskab) Alle organisations-operationer kan igangsættes med beskeder. Opdatering i KITOS afgiver også besked. Svarer til standarden Organisation OIO-Organisation Opgave-klassifikation Det betyder, at organisationsoplysningerne kan holdes vedlige i andre systemer, og omvendt. Og en række mere eller mindre standardiserede klassifikationssystemer. Andet? Stilles til rådighed via beskeder Det antages, at beskeder kan udveksles med KOMBIT s beskedfordeler.

12 Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Kravspecificering 2.0 Løsningsdesign 3.0 Byggefase 4.0 Test 5.0

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer. Et fælles overblik over it-arkitekturen UDKAST Baggrund I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere