At bedrøve og stå Helligånden imod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bedrøve og stå Helligånden imod"

Transkript

1 11 TIL SABBATTEN 18. MARTS 2017 At bedrøve og stå Helligånden imod Ugens vers Introduktion Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag (Ef 4,30). Helligånden har den enestående evne at lede syndere til en bevidsthed om deres sande syndige tilstand. Han vækker også en længsel i os efter at tage imod Jesus og hans tilgivelse for vores synder. Helligånden ejer en uovertruffen kraft til at gøre os til sejrvindere og gør os i stand til at genspejle Jesu smukke karakter. Men samtidigt kan svage syndere modsætte sig denne mægtige og stærke Guds Ånd. Han tvinger ingen til at tage imod ham. Synd er meget tillokkende, meget tiltrækkende. Men den er meget bedragerisk og fører til død. Synd står i diametralt modsætning til Gud og hans rene hellighed og godhed. I sin genspejling af denne guddommelige hellighed er Helligånden modstander af synd i enhver form, og han bedrøves, når vi synder og ikke er villige til at opgive vores synd. Til trods for, at Helligånden har så stor kraft, kan hans positive indflydelse blive tilintetgjort, og vi kan modstå ham, når vi fortsætter i vores syndige liv. Evangeliet fortæller, at der til og med findes en form for synd, der ikke kan tilgives, nemlig synd mod Helligånden (Matt 12,31-32). I denne uge vil vi studere, hvad Bibelen siger om at volde Helligånden sorg, at tilintetgøre hans påvirkning og at modsætte sig ham, og om den synd, der ikke kan tilgives. Ugens tekster ApG 7,51 Hebr 10,24-25; Ef 4,25-5,2 1 Thess 5,19-21 Mark 3,

2 SØNDAG 12. MARTS 2017 Modstand mod Helligånden ApG 7,51 Hvilken advarsel gives, og hvordan er den stadig gyldig i dag? I Bibelen omtales en række synder, der specifikt er synd imod Helligånden. Mange af disse synder er på det personlige plan; men i ApG 7,51 kan vi se, at et folk eller en gruppe også i fællesskab kan modsætte sig Helligånden. Stefanus påpeger, at hans anklagere er stivnakkede, ligesom de oprørske israelitter var det, da de tilbad guldkalven (2 Mos 33,3). De modstod Helligånden, fordi de nægtede at lytte til, hvad Helligånden gennem Guds profeter forsøgte at sige til deres hjerter. Denne gentagne modstand mod Gud og hans plan fik til syvende og sidst nogle til at forkaste Jesus Kristus. I stedet for at følge Jesus erstattede de lydighed mod det levende Guds Ord med ydre tilbedelse. Det er en ufattelig tanke, at svage mennesker, skabt af Gud og afhængige af ham, er i stand til at modsætte sig Helligåndens arbejde og Guds nåde. Gud er almægtig; men han tvinger ingen imod deres frie vilje til at tage imod ham. Han respekterer vores valg. Hvis Gud ønskede at tvinge os til at adlyde ham, hvorfor tvang han ikke Adam og Eva i Edens have og sparede hele verden for synd? Gud har skabt os som frie væsener. Vi er i stand til at foretage moralske valg, enten for liv eller for død, enten for det gode eller for det onde. Hvilken hellig og kostbar gave vi alle har fået. Alle er ansvarlige for egne valg, men vi har også et fælles ansvar. Vi skal opmuntre hinanden til at være trofaste, til at adlyde Guds Ord og holde os nær til Jesus (Hebr 10,24-25). Vi modsætter os Helligånden i dag, når vi modsætter os Guds Ord og ikke lytter til hans profeters budskaber. Det er let at se tilbage på det gamle Israel og dømme og kritisere dem for alle deres fejl. Men hvad med vores egne dårlige valg? Hvordan ville du have det, hvis de blev offentliggjort, ligesom det gamle Israels fejl blev? Hvordan kan vi hjælpe andre hen til kærlighed og gode gerninger? Hvilket ansvar har du til at fremelske kærlighed og gode gerninger hos andre? 109

3 MANDAG 13. MARTS 2017 At volde Helligånden sorg 1. del Ef 4,30 Paulus benytter en bydeform i dette vers og formaner os til ikke at volde Helligånden sorg. Hvad vil det sige at volde Helligånden sorg? Helligånden er en person, ikke kun en guddommelig kraft. Derfor kan han blive bedrøvet. Men hvordan volder vi Helligånden sorg? Vi bør måske huske, at en af Helligåndens opgaver er at åbne vores øjne for synd (Joh 16,8). Han leder os til Jesus, som tilgiver vores synd og helliger os. Guds Ånd kaldes trods alt hellig. Det betyder, at han hader synd. Men han fryder sig, når vi er lydige mod Gud i alle ting og vores tale og tanke er ren og hellig. På den anden side betyder det også, at han bedrøves, når vi elsker noget, der er vores hellige kald uværdigt. Enhver beslutning fra vores side om at holde fast ved synd eller nedgøre syndens alvor, volder ham sorg. At volde Helligånden sorg er en alvorlig ting. Sammenhængen for Paulus udtalelse i Ef 4,30 om at volde Helligånden sorg handler om den livsstil, man fulgte, før man blev omvendt til Kristus, og hvad der kom efter omvendelsen. Som nye skabninger i Kristus bør vi være tålmodige og milde over for hinanden, bære over med hinanden i kærlighed og stræbe efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd (Ef 4,2-3). Fornyet i Ånden (Ef 4,23) følger vi nu Kristus, vores nye hoved (Ef 4,15). Derfor lever vi ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker (Ef 4,17). I stedet lever vi et liv, der er Gud velbehageligt (Ef 4,24-31). Hver gang vi tillader nogle af de negative ting, der omtales i disse vers i kapitel 4, at få plads i vores hjerter, og når de kommer til udtryk i vores ord og handlinger, volder vi Ånden sorg. At bedrøve Helligånden betyder at afvise hans helliggørende tilstedeværelse og hans livsforvandlende kraft, fordi vi med vilje blive ved med at synde. Helligånden er ikke ligeglad med, hvordan vi lever. Læs Ef 4,25-31 og lav en liste over specifikke moralske handlinger, der volder Helligånden sorg. Hvorfor bedrøves Helligånden over disse ting? 110

4 TIRSDAG 14. MARTS 2017 At volde Helligånden sorg 2. del Den kendsgerning, at Helligånden kan bedrøves, fortæller os, at Gud ikke er ligeglad med os, og hvad vi gør. Gud påvirkes af det, vi vælger, og hvordan vi lever. Ef 4,25-5,2 Hvad bliver vi fortalt i disse vers, og hvor anderledes ville vores liv være, hvis vi fulgte disse bibelske befalinger? Vi gør Helligånden glad, når vi taler sandheden i kærlighed; når vi bliver vrede uden at synde i vores vrede; når vi arbejder med vores hænder og bruger resultatet af vores arbejde til at hjælpe andre; når vi taler opmuntrende og viser godhed over for vores lyttere; og når vi er venlige, gode mod hinanden og tilgiver hinanden. Hvis vi hævder at være kristne, men lever, som om Kristus aldrig var kommet, og vores liv ikke er påvirket af hans ledelse og kærlighed, volder vi Helligånden sorg. Når vi bekender, at vi tror på sandheden, men vores opførsel og liv modsiger en sådan bekendelse, volder vi Helligånden sorg. Manglen på moral volder også Helligånden sorg. Vores udadvendte mission må ikke være adskilt fra vores egen opførsel. Hvis vi lever på en sådan måde, at andre bliver klar over, at vi virkelig er hans børn og ligner Jesus, bringer vi glæde i Guds hjerte. Ef 4, Hvad fortæller disse vers om den fælles side, der er ved at leve i Ånden? Hvordan kommer et liv fyldt med Ånden til udtryk i fællesskab med andre troende? Det er interessant, at der i Ef 4 også findes en tydelig fællesskabsside. Tanken om enhed udtrykkes adskillige gange. Paulus var bekymret over, om vi opretholdt Åndens enhed; for vi lever det kristne liv i sammenhæng med hinanden (Ef 4,32). Den måde, hvorpå vi omgås hinanden i menigheden, idet vi stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd (Ef 4,3), er en væsentlig side af ikke at volde Helligånden sorg. Den måde, vi behandler hinanden på i menigheden, som er et tempel for Helligånden (1 Kor 3,16-17), betyder virkelig noget for Gud. Den måde, vi betragter hinanden på i Kristi legeme, har meget stor betydning for Helligånden. Det er meget godt at kende sandheden og de tre engles budskaber (Åb 14,6-12), men spørg dig selv: Hvordan behandler du andre, især dem, der står under dig eller dem, der ikke kan gøre noget for dig? Det vil sige, de har intet at tilbyde dig som tak. 111

5 ONSDAG 15. MARTS 2017 Udsluk ikke Ånden 1 Thess 5,19-21 Hvordan kan Helligånden udslukkes? Ordet udslukkes antyder noget med ild. Det samme grundord bruges i 1 Thess 5,19 og Ef 6,16. Det indikerer, at der er noget i forbindelse med Helligånden, der er som en ild, som vi kan slukke. Vi bør huske, at Helligånden gør to vigtige ting for os: Han giver os kundskab om synd, og han giver os kraft til at sejre over synd. Begge dele har at gøre med helligelse. Gennem Guds Ord fortæller Helligånden os det, vi har brug for at vide for at kunne leve et helligt liv. Ved at bo i os med sin kraft sætter han os i stand til at forandre vores liv, så det stemmer overens med det, han viser os. En måde at undgå at udslukke Ånden på er ikke at ringeagte profetisk tale (1 Thess 5,20). Paulus lærer de troende i Thessalonika, at de ikke skal ringeagte profetisk tale; men samtidigt opfordrede han dem til at prøve alt (1 Thess 5,21). Vi skal være åbne for Helligånden i vores menighedssammenhæng og ikke udslukke Helligåndens gerninger, men samtidigt har vi brug for at prøve alt; for falske lærdomme og falske profeter vil blive ved med at forekomme i menigheden. Ikke alle ånder er gode. Men Guds Ord, som er inspireret af Ånden, er en lygte for vores fødder og et lys på vores sti (Sl 119,105). Den er standarden, hvormed vi måler nye profetiske udtalelser. På Bibelens tid havde en sådan lygte en brændende væge, der kastede lys foran fødderne på dem, der gik ude om aftenen. Bibelen fortæller os, hvordan vi skal vandre i Ånden (Gal 5,25). Det gør vi ved at overgive os til Guds Ords lærdomme og ved at adlyde Helligåndens påvirkning, idet han udpeger den måde, vores liv skal leves på. Mange, der bekender sig til at tro på Bibelen som Guds Ord, fortolker den på måder, der næsten frarøver Skriften enhver virkelig autoritet, og benægter, at den giver dem nogen som helst kraft i deres liv. Når vi foragter Guds Ord og behandler det med respektløshed eller forsømmer at anvende det på vores eget liv, udslukker vi denne lampe, der er givet til os på vores vej for at bevæge vores samvittighed til gode gerninger. Læs 1 Thess 4,7-8. Hvad betyder det at være kaldt til hellighed? På hvilke områder af dit liv har du brug for at spørge dig selv, om du rent faktisk opfører dig med hellighed? 112

6 TORSDAG 16. MARTS 2017 Bespottelser mod Helligånden Mark 3,28-29 Luk 12,10 Matt 12,31-32 Hvis al synd og bespottelse kan tilgives, hvad er det så, der ikke kan blive tilgivet? Der er måske ingen anden synd, der har skabt så stor uvished og mange kvaler blandt kristne, og som i den grad har været misforstået, som bespottelse mod Helligånden. Nogle tror, at Jesus mente, at nogle synder er særligt alvorlige. Det er klogt at minde os selv om, at al synd er afskyelig i Guds øjne, selv om nogle synder kan have mere drastiske konsekvenser end andre. Så hvad mente Jesus, da han talte om den utilgivelige synd? Ingen af disse tekster siger faktisk, at denne synd ikke kan blive tilgivet, kun at den ikke vil blive tilgivet. Det er Helligåndens opgave at lede syndere til syndserkendelse og vække et ønske om at tage imod Jesus, som er den eneste, der kan tilgive synd. Bespottelse mod Helligånden må derfor forstås som en bevidst og vedblivende afvisning af Jesu frelsende gerning. Det sker, når et menneske stædigt modsætter sig Helligåndens vidnesbyrd om Kristus og hans frelse og nåde. Jesus taler ikke om nogen, der siger et par nedsættende ord. Bespottelse mod Helligånden begås kun ved en vedvarende vantro og åbenlyst fjendtlig holdning over for Kristus. Bespottelse mod Helligånden er ikke en enkelt episode; det er en fast besluttet livsholdning. I stedet for at modtage det bevis, de blev tilbudt, i stedet for at anerkende himlens gave i Kristi gerning, blev de ved med at fastholde deres onde hensigter og sagde, at det var ved djævelen, han udførte sine fantastiske gerninger. Dette var synd imod Helligånden. (Ellen White, Loma Linda Messages, s. 156). Når et menneskehjerte er fastlåst i stædig modstand mod Gud og dermed bevidst nægter at anerkende Jesus, bliver hjertet forhærdet og kan ikke længere anerkende den sandhed om Guds frelsende offer i Jesus Kristus, som Helligånden vidner om. Denne synd ligger uden for tilgivelsens mulighed, ikke fordi Gud ikke kan eller vil tilgive, men fordi en sådan person ikke er i stand til at indse sin synd og derfor ikke tager imod tilgivelse gennem Jesus. Denne holdning vil selvfølgelig have evige følger. Hvordan kan vi være sikre på, at vi, uanset hvad vi bekender om os selv, ikke lever i modstand mod Gud og modsætter os Helligånden? (Se fx 1 Joh 5,3 og Rom 8,14). 113

7 FREDAG 17. MARTS 2017 Til videre studium Selve det faktum, at mennesker med frygt spørger, om de har begået den utilgivelige synd, viser, at de ikke har gjort det. Hvis de havde begået denne synd, ville det slet ikke bekymre dem. Deres bekymring er bevis nok for, at de endnu er åbne for Helligåndens ledelse. Hvad en sådan person har brug for, er at modtage Kristi retfærdighed og gå fremad i tro og lydighed, idet han/hun holder fast i Jesus fortjeneste. Kun når de dækkes af Kristi retfærdighed, som er Guds retfærdighed (Rom 10,3), kan de have den fred og vished, som de lige nu mangler. Der er i virkeligheden kun en person, Kristus ikke kan tilgive, og det er den, der bliver ved med at nægte at komme til Jesus for at blive tilgivet. Den synd, der er bespottelse mod Helligånden, består ikke af pludselige ord eller handlinger; den er en fast, beslutsom modstand imod sandhed og beviser. (Ellen White kommentar, The SDA Bible Commentary, 5. bind, s. 1093). Ingen behøver at betragte synd imod Helligånden som noget mystisk og udefinerbart. Synd mod Helligånden er, at man bliver ved med at nægte at svare på indbydelsen til omvendelse (s. 1093). Spørgsmål til drøftelse 1. Hvad vil du sige til en person, der udtrykker frygt for at have begået den utilgivelige synd? Hvilke bibeltekster vil du bruge for at hjælpe vedkommende? Hvorfor er en forståelse af frelse ved tro alene så afgørende i vores forsøg på at hjælpe nogen, der føler sig håbløst fortabt? 2. Vi udslukker Helligånden, når vi nægter at handle eller tale på den måde, han leder os. Er der områder i vores liv, hvor vi modsætter os Guds ledelse, og hvordan kan vi lære at foretage den nødvendige overgivelse? 3. Fra tid til anden tillader Gud, at der sker ting i vores liv, som vi ikke bryder os om, eller som vi ikke forstår. Det var fx tilfældet for Job. Hvordan kan vi have større tillid til Gud og i større grad overgive vores liv helt og fuldt til ham, selv i de mest vanskelige tider? 4. I frygt for at blive smittet af, hvad de føler, er ødelæggende indflydelse i menigheden, trækker nogle sig bort fra kirken og går deres egne veje. Hvorfor er det ikke Bibelens model for, hvad en kristen skal gøre? 114

8 DIALOG TIL SABBATTEN 18. MARTS 2017 Aktiviteter og dialog Guds Ord En række tekster i Det Nye Testamente omtaler de troende i flertal, hvor vi ofte på grund af vores individualistiske kultur tror, at de taler om den enkelte. - Læs følgende eksempler sammen: Luk 17,21: midt iblandt jer 1 Kor 3,16: I og jer Ef 3,16-19: jer og jeres hjerter - Hvilken forskel gør det, om Jesus og Paulus her taler om os snarere end mig? Helligånden viser os hen til Jesus. Han gør det ikke mindst ved hjælp af Skriften. - Del med klassen ideer til, hvordan du/i kan møde Jesus, når du//i læser Bibelen. - Saml evt. ideerne og lad hele menigheden nyde godt af dem. I Jesu bøn, Fader Vor, nævner Jesus en synd/syndig holdning, som ikke tilgives! - Kan du finde den? (se Matt 6,9-15). Hvori består den? Mødet med dagligdagen Uddybende spørgsmål Har du i denne uge været i situationer, hvor du måtte bede om Guds Ånds hjælp for at kunne tilgive? Adventistkirken har altid nydt godt af personlige initiativer og ideer. Uden individualister med pionerånd opnåede vi ikke meget. På den anden side kan enkeltpersoner, som helt kører deres eget løb både lokalt og i større områder ende med at splitte frem for at hjælpe kirken. Hvordan kan vi vurdere, om sådanne initiativer er nyttige eller det modsatte? - Hvilke kriterier skal vi anlægge i vurderingen? Med hensyn til personlig livsførelse, fremtoning osv.? Det sker, at visse projekter fremhæver enkeltpersoner meget voldsomt, i kontrast til den ydmyghed, Helligånden udviser! Med hensyn til budskabet, der fremføres? Ikke alle projekter er koncentreret om et bestemt budskab; mange er fx hjælpeprojekter Med hensyn til samarbejdet med den lokale menighed/konferens/union? Det er altid ideelt, hvis den lokale menighed er i stand til at lægge sin strategi selv 115

9 DIALOG TIL SABBATTEN 18. MARTS 2017 Find eksempler på nogle af de mange gode initiativer, som lægmedlemmer har taget i Danmark i årenes løb, og som har været til stor velsignelse for kirken. Hvad kan vi gøre for at opmuntre og støtte sådanne initiativer også i fremtiden? Tænk over det: Det Nye Testamente taler om enhed mellem de troende som et resultat af Åndens virke. Hvordan kan det være, at så mange kristne, der taler meget om Helligånden, gang på gang splittes i mindre fraktioner? Forstå det bedre Helligånden arbejder ikke blot med menneskers sind efter omvendelsen. Det er Helligånden, som drager uomvendte til at se Kristus og træffe beslutning om at følge ham. Syvendedags adventistteologer har kraftigt understreget dette aspekt ved Åndens virke. Vores beslutning om at følge Jesus er derfor ikke vores egen fortjeneste, men også et resultat af Guds nåde. Vores mulighed for at vælge, vores frie vilje, betyder altså ikke, at vi frelser os selv, men at Gud ved sin Ånd bringer os Jesus, så vi som syndere ufortjent får en ny chance. At modsætte sig Helligåndens tilskyndelse til at tilgive og vise nåde kan føre til, at man selv mister den. NOTER 116

10 NOTER TIL SABBATTEN 18. MARTS

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Helligåndens usynlige gerning

Helligåndens usynlige gerning 2 TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2017 Helligåndens usynlige gerning Ugens vers Introduktion Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer (Joh 16,14). Helligånden får ikke den samme

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Helligånden og kirken

Helligånden og kirken 9 TIL SABBATTEN 4. MARTS 2017 Helligånden og kirken Ugens vers Introduktion Og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14).

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). 7 Sejr over synd TIL SABBATTEN 18. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). Hvis gerninger ikke kan frelse os,

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Helligånden og Åndens frugt

Helligånden og Åndens frugt 7 Helligånden og Åndens frugt TIL SABBATTEN 18. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers.

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers. 3 Helligånden TIL SABBATTEN 19. JULI 2014 Ugens vers Introduktion Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Af de tre personer i guddommen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Undgå denne verdens veje

Undgå denne verdens veje 4 TIL SABBATTEN 27. JANUAR 2018 Undgå denne verdens veje Ugens vers Introduktion Rigdom gavner ikke på vredens dag, men retfærdighed redder fra døden... Den, der stoler på sin rigdom, falder, men retfærdige

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion 3 Bjergprædikenen TIL SABBATTEN 16. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed,

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lærdomme fra helligdommen

Lærdomme fra helligdommen 4 Lærdomme fra helligdommen TIL SABBATTEN 26. OKTOBER 2013 Ugens vers Introduktion De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem (2 Mos 25,8). Helligdommen er en af Guds vigtigste metoder

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig 3 TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2016 Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig Ugens vers Indledning Men han sagde til hende: Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må

Læs mere

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder Kvinder med Håb December 2017 bøn om frelse for kvinder Kære ven Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Vores opgave. Ugens vers

Vores opgave. Ugens vers 9 Vores opgave TIL SABBATTEN 30. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24,14). Tidligt

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

Kirken. Ugens vers. Introduktion

Kirken. Ugens vers. Introduktion 8 Kirken TIL SABBATTEN 23. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig,

Læs mere