DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK MILITÆR ORDLISTE UDKAST. Forsvarskommandoen Oktober 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK MILITÆR ORDLISTE UDKAST. Forsvarskommandoen Oktober 1987"

Transkript

1 DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK MILITÆR ORDLISTE \ UDKAST Frsvarskmmanden Oktber 1987

2 Frrd. Hermed freligger en dansk/engelsk g engelsk/dansk rdliste. Ordlisten er udarbejdet af Ejnar A. Pedersen, Hlte, sm gennem sin tjeneste sm krpral 1 hjemmeværnet Cfeltslkkerhedstjeneste I 9112 Allerød KmpagnI) havde fundet behv fr en sådan rdliste. Ordlisten er vederlagsfrit stillet til rådighed fr frsvaret. Ordlisten autriseres hermed til brug I frsvaret.

3 IEmne: 1~~~nl Indledning t: 1~ldenr: IndIedn Ing. 1. Ordlisten er prindelig udarbejdet til brug I hjemmeværnet fr persner med et ret gdt kendskab til enøelsk, sm måtte savne kendskab til rd g vendinger af militært tilsnit. 2. Ordlisten er I sin tid pbygget på grundlag af brugsbetnede afsnit, sm hver dækkede et specifikt mråde. Derefter er rdlisten samlet I en generel rdliste, sm mfatter samtlige prindeligt registrerede rd. Ordlisten fremtræder nu I frm af et generelt afsnit, hvr samtlige rd er rdnet alfabetisk, g efterfølgende specielle afsnit. Hensigten er, at brugeren enten kan anvende den generelle rdliste sm Indgangsværdi eller vælge et specielt afsnit, sm svarer til det behv, man frnemmer eller plever. Den generelle rdliste mfatter flere rd end de, sm nu er ptaget I de specielle afsnit. 3. OrdlIsten er før udgivelsen gennemset af en række af frsvarets myndigheder g skler med henblik på at sikre, at væsentlige rd såvidt muligt er medtaget. Ordl Istens frm~1 er stadig at være en hjælp fr persnel med et gdt generelt kendskab til engelsk I deres søgen efter specielle udtryk, sm er af militær art eller tilknyttet det militære virke. Ordlisten udgives I en frm, så den nemt kan medføres I kampunifrmens lmmer g dermed kan bruges umiddelbart. Ordlisten søger at leve p til sit frmål g Ikke til at skulle prætendere at være en rdbg eller leksikn. 4. OrdlIsten kan løvrigt eventuelt anvendes sm en slags militær parlør, hvr engelsktalende kan Udpege rd fr danske frbindelsesflk m. fl.

4 Indhldsfrtegnelse INPHOLDSFORTEGNELSE Indledning Ordl18te, generel Dansk/Engelsk Afsnit - 1.1, side Engelsk/Dansk AfsnIt - 1. Z, side Enheder, alle v~rn Dansk/Engelsk Afsnit - Z.l, s Ide Engelsk/Dansk AfsnIt - Z. Z, side Persnel, alle v~rn Dansk/Engelsk Afsnit - 3.1, side Engelsk/Dansk AfsnIt - 3. Z, side V6ben, Ammunitin g.kydnlng Dansk/Engelsk AfsnIt - 4.1, side Engelsk/Dansk... Afsnit - 4.2, side køretøjer Dansk/Engelsk Afsnit - 5.1, side Engelsk/Dansk Afsn Il - 5. Z, side Ek'pedltlnllrd Dansk/Engelsk Afsnit - 6.1, side Engelsk/Dansk AfsnIt - 6.2, side RaditerminlgI Dansk/Engelsk Afsnit - 7.1, side Engelsk/Dansk Afsnit - 7.2, side Mar ItlDle udtryk Dansk/Engelsk AfsnIt - 8.1, side Engelsk/Dansk Afsn It - 8.2, side krt, Land.kaber g ElektrnIk Dansk/Engelsk Afsnit - 9.1, side Engelsk/Dansk AfsnIt - 9.2, side Engel.ke frkrtel.er Frkrtelse/Betegnelse Afsnit , side Betegnelse/Frkrtelse AfsnIt , side Flyvev6ben m.v. Dansk/Engelsk AfsnIt , side Engelsk/Dansk Afsnit Z, side Fnetisk alfabet Bgs tav/bgs tavnavn. Til llig - A 1, side 1 Dan.ke frkrtel.er Frkrtelse/Betegnelse TIlleg - B 1, side Betegnelse/Frkrtelse Tillæg - B Z, side

5 Ord! "Ic. genere!

6 _._ Emne: Ordliste, generel edan~k/engelsk) p~nsk m,v - A ABC ACBA ACE ACP ACT ADGANG ADGANGSVEJEj INDFALDSVEJE ADMI NISTRATIONSAFDELING ADl4IRAL ADOC ADRESSEANGIVELSE ADRESSEGRUPPE ADVARE; VARSLE ADVARSELj VARSEL; VARSLING AFBRYDELSE j PAUSE AFDELINGj ENHED AFDELING; SÆRLIG TJENESTE AFDELINGj TJENESTEGREN AFFYRE; ILDAFGIVELSE; SKYD AFFYRE; UDSKYDE; AFVIKLE AFFYRINGSPLATFORM AFFYRINGSRAWPE; RAKETSTYR AFGllj AFREJSE AFLADE eviiben) AFLYTNING AFLYTTE; LYTTEANORDNINGj ATOMIC, BIOLOGI CAL, CHEMICAL ALLlED CO~~AND BALTIC APPROACHES ALLlED COMMAND EUROPE ALLlED COWJIIUNICATIONS PUBLICATIONS AIR CONTROL TEAM ACCESS ADI~ISSION APPROACHES ADMINISTRATIVE SERVICE BRANCH ADI~IRAL AIR DEFENCE OPRATION CENTER ADDRESS DESIGNATOR ADDRESS GROUP...ARN...ARNING BREAl< UNIT DETAIL BRANCH FIRE DISCHARGE LAUNCH PAD LAU NCHER DEPART, FOR UNLOAD INTERCEPTI ON SPORE MONITOR UNLOADING REPLACE AFLÆSNING AFLØSE; UDSKIFTE AFNORTH AFREJSEj AFGIl AFSIDESLIGGENDE; FJERN AFSKRÆKKE AFSKRÆKKELSESVIIBEN AFSKÆRE; IM0DEGIl ANGREB; OPSNAPPE AFSKÆRE, FRA CUT OFF, FROM AFSKilRET j KUPERET j KORT CROPPED AFSLUTTE; BRINGE TIL OPHØR TERMINATE AFSTAND DISTANCE AFSTAND; MELLEMRUM; RUM; PLADS SPACE AFSTAND j SKUDVIDDE; RÆKKEVIDDE RANGE AFSTANDSMINE NON-CONTACT MINE AFTAGE GRADVIS TAPER OFF AFTRÆKKER j UDLØSER TRIGGER AFVEKSLENDE AFVIGELSE; DEVIATION AFVIKLE; AFFYREj UDSKYDE AFVÆBNE; DESARf4ERE AGTEN FOR AGTEN FOR TVÆRS AGTENFORj AGTER; AGTERUDe E) AGTER; AGTERUDeE); AGTENFOR AGTER-; AGTEP.DÆK AGTERKANT AGTERKASTEL AGTERUD ALLlED FORCES NORTHERN EUROPE DEPART, FOR REMOTE DETER DETERRENT INTERCEPT VAR led DEVIATION DISCHARGE DISARM ASTERN ABAFT THE BEAM ABAFT ABAFT AFT QUARTER-DECK TRAILING EDGE AFTERCASTLE

7 OrdlIste, generel (d~nsk/engelskl D~nsk m.v AGTERSTAVNj HÆKj BAGSTAVN AGTERUD(Elj AGTERj AGTENFOR AGTERUDj AGTER-. AGTPAGIVENHEDj OPMÆRKSOMHED AIRBALTAP AKSE AKTIONj HANDLINGj KAMPj SLAG AKTIONSRADIUS AKTIVERE ALARM (Z) ALARMj BEREDSKAB; ARVAGEN ALLIEREDE STYRKER ELLER EGNE ALO ALSIDIG ALT EFTER ALT FØR ALTVEJRS-. AMF Atf.FIBIE-. AMM AMPLITUDE~ODULATION ANGREBj ANGRIBE ANGREB; SLA; ANGRIBE ANGREB; STORr~ ANGREBSMAL; MAL; HENSIGT ANGRIB; LAD; LADNING M.M. ANGRIBE; ANGREB ANGRIBE; ANGREB; SLA ANGRIBEj TAGE KAbP OP MED ANHÆNGER; PAHÆNGSVOGN ANLØBSBRO; MOLE P~NULLER DENNE UDSENDELSE ANNULLERING ANORDNING ANSVAR ANSVARLIG ANSVARSOMIUlDE ANTIUBADS-KRIGSF0RELSE ANTÆNDE ANVENDE j INDSÆTTE; BRUGE AOC APTERING ARt>'.EREj VABEN AR~ERETj BEVÆBNET ARSENAL ARTILLERI ARTILLERIAFDELING ARTILLERIPJECE ASAC ASAP ASFALTERET VEJ ASOC ASP ASW ATAF ATMOSFÆRISK STOJ ATOrtiSKY ATTRAP AUDITOR f.nc,jejsk m.v. STERN ABAFT AFT ATTENTION ALLlED AIR FORCES BALTIC APPROACHES AXIS ACTION RADIUS OF ACTION ACTlVATE FLASH ALERT FRIENDLY FORCES AIR LIASION OFFICER VERSATlLE ALL AFTER ALL BEFORE ALL-WEATHER ALLlED (CO~~ND EUROPE) MOBILE FORCE Ar(.?H IBIOUS-. Atf.; :ur~ ITION AMPLITUDE ~DDULATION ATTACK STRIKE ASSAULT OBJECTlVE CHARGE ATTACK STRIKE ENGAGE TRAILER JETTY DISREGARD THIS TRANSMISSION CANCELLATlON DEVICE RESPONSIBILITY RESPONSIBLE AREA OF RESPONSIBILITY ANTISUBr4ARINE WARFARE IGNITE EM?LOY AIR OPERATIONS CENTRE ACCOMODATlON (ASV) ARr~ ARMED INVENTORY ARTlLLERY ARTILLERY BATTALION ARTILLERY PIECE AIR SUPPORT AND COORDINATION AS SOON AS POSSIBLE HARDSURFACE ROAD AIR SUPPORT OPERATIONS CENTRE ANNUAL SERVICE PRACTICE ANTI-SUBrMR INE WARFARE ALLlED TACTICAL AIR FORCES ATrt.OSPHERIC NOISE ATm.H C CLOUD DUfl.MY JUDGE AD'IOCATE

8 Ordliste, generel (dansk/engelsk) ( Dansk m,y EngeIsk m. v. AUTORITET; MYNDIGHED AUTHORITY AVANCERE; RYKKE FREM ADVANCE B BACOC BALTIC APPROACHES COMMAND AND OPERATIONS CENTRE BAG-.; BAGUDE REAR BAGBORD PORT BAGSTAVN; HÆK; AGTERSTAVN STERN BAGUDE; BAG-. REAR BAK FORECASTLE BAKKE; HØJDEDRAG; BJERG HILL BAKKET; KUPERET HILLY BAKKETOP HILLTOP BALLISTISK BALLISTIC BANE TRACK BANE; KREDSLØB ORBIT BANE; KURS FLIGHT PATH BANE; STI; VEJ PATH BATALJON BATTALION BATTERI BATTERY BEBO; BESÆTTE; INDTAGE OCCUPY BEDRIFTSVÆRN PLANT PROTECTION UNIT BEFALE; BEFALING COMMAND BEFALING; BEFALE COWtlAND BEFARE; SEJLE; NAVIGERE; NAVl GATE MANØVRERE BEGRÆNSET; TIL TJENESTEBRUG BEHERSKE; KOW~DO; ORDRE BEKRÆFTELSE BEKÆMPE; KAMP; KÆMPE BELÆGNINGSSTUE BEMANDING; BESÆTNING; MANDSKAB BENZIN BEREDSKAB BEREDSKAB; ALARM; ~RV~GEN BEREDSKABSPLANLÆGNING BESEJRE; NEDERLAG BESKADIGE; SKADE BESKYTTE BESKYTTE; HOLDE VAGT; VAGT; BEVOGTE RESTRICTED COMl~D ACKNO\ILEDGEIlENT COMBAT BARRACK ROOM SHIPS COMPLEMENT GAS (OLINE) PETROL PREPAREDNESS ALERT EMERGENCY PLANNING DEFEAT DAMAGE SAFEGUARD GUARD BESKYTTE; SKJOLD; SKÆRM; VÆRNE SHIELD BESKYTTE; VÆRNE PROTECT BESKYTTELSE; VÆRN; SIKRING PROTECTION BESKYTTELSESRUM AIR RAID SHELTER BESTEWtlELSESSTED DESTINATION BESÆTNING; MANDSKAB CREI' SHIPS COMPANY BESÆTNING; MANDSKAB; BEMANDING SHIPS COMPLEMENT BESÆTTE; INDTAGE; BEBO OCCUPY BETINGELSE; VILK~R TERM BETJENINGSMAND; OPERATØR OPERATOR BEVOGTE GUARD BEVOGTE; VAGT; HOLDE VAGT; GUARD BESKYTTE BEVOGTNING; OVERV~GNING SURVEILLANCE BEVOGTNINGSB~D SEAI'ARD DEFENCE CRAFT (SDC) BEVÆBNET; ARMERET ARMED BEVÆBNING ARMAMENT BEVÆGELIGT MAL MOVING TARGET

9 Ordl (ste, generel (dansk/engelsk) Dansk m.v BINDEj FASTLASE BINDINGSVÆRKSHUS BIVUAK; BIVUAKERE BIVUAKEREj BIVUAK BJERGj BAKKEj H0JDEDRAG BJÆRGEj BJÆRGNING; REDDE BJÆRGNING BJÆRGNINGj BJÆRGE; REDDE BJÆRGNINGSVOGN BLIND VEJ BLODTRANSFUSION BOM BOMBARDEREj HYLSTER; GRANAT BOMBE BOMBEFLY BOMBELAST BOOSTERj STARTRAKET; FORSTÆRKER BORETARN; LOSSEBOM BORING; KALIBER BOV; FORSTAVN BOVB0LGE BRANDHANE BRANDKORPSET BRANDR0Rj TÆNDLADNING; FÆNGSATS BRANDRØRjLUNTEjTÆNDSNOR; SIKRING BRANDSLUKNING BREAK-IN BREDDE BREDDEGRAD BREDSIDEj SIDEVÆRTS BREMSEFALDSKÆRM BREMSEKROG BRIEFINGj INSTRUKTION BRIGADE BRINGE TIL EKSPLOSION; UDLØSE BRINGE TIL OPHØR; AFSLUTTE BRISANTGRANAT BRITISK ORLOGSFLAG BRO (KOMMANDO) BROHOVED BROVINGE BRUGBAR BRUGEj INDSÆTTEj ANVENDE BRÆNDSTOF; DRIVMIDDEL BRØKDEL BSO (BEREDSKABSOMRADE) BUGSERBADj SLÆBEBAD BUGSERINGj SLÆBNING BUNDMINE BUNDTj KLYNGE BYGE (MASKINGEVÆR) BYGNINGSTJENESTE BÆKj VANDL0Bj AL0B BÆLTEBAND BÆLTEK0RET0J Engelsk m.y. PIN DOWN HALF-TIWBERED HOUSE BIVOUAK BIVOUAK HILL SALVAGE RECOVERY SALVAGE RECOVERY VEHICLE DEAD END ROAD BLOOD TRANSFUSION BOOM SHELL BOMB BOMBER BOMB LOAD BOOSTER DERRICK BORE BOI.' BOI.' WAVE FIRE HYDRANT ALLlED COW~AND FORCE PRIMER FUSE FIRE-FIGHTING BREAK-IN VIDTH LATITUDE BROADSIDE DRAGCHUTE ARRESTOR HOOK BRIEFING BRIGADE PAVIRKE ACTUATE EUROPE MOBILE TERMINATE HIGH-EXPLOSIVE SHELL ENSIGN BRIDGE BEACHHEAD WING SERVICEABLE EMPLOY FUEL FRACTION ASSEMBLY AREA TUG TOWING GROUND MINE CLUSTER BURST CONSTRUCTION SERV ICE BROOK ENDLESS BELT FULL-TRACK VEHICLE TRACKED VEHICLE

10 OrdlIste, generel (dansk/engelsk) Pensl( m,v BÆREPLAN j VINGE BØLGE BØLGEBRYDERj HØFDE BANDSPREDNING BARE C CENTRAL (TELEFON) CENTRALSIGTEj KORREKTØR j ILDLEDEANLÆG CHEF (KOMPAGNICHEF & OPEFTER) CHEF FOR SOK CHEF FORj FØRE KOr",\1ANDO OVER CHEFEN FOR FORSVARETS OPERATIVE STYRKER CHEFEN FOR FORSVARSSTABEN CHINE (LINIE PA KNÆKSPANTBAD) CHOKj RYSTELSE CHOP CIFFERj TAL CINCENT CINCHAN CINCNORTH CINCSOUTH CIVILFORSVARET CIVILFORSVARSFORBUNDET CIVILFORSVARSKORPSET CIVILFORSVARSSTYRELSEN CLJ CLZ COCKPITTAGj COfAAIRBALTAP COMBALTAP FALDSKÆRM(SKÆRJ~N) COMBAT SCENE OF ACTION FREKVENS COMBORNFOR COMBORNREG COMLANDJUT COMLANDZEALAND COMNAVBALTAP CPX D DAL DANMARKS LOTTEKORPS DANSKE KVINDERS BEREDSKAB DATOTIDSGRUPPE DAVIDER DELEGERE DELING DELINGSFØRER DELT A/f',VUNITION DELTA FORMET BÆREPLAN Engelsk m,v, WING WAVE BREAKWATER BANDSPREAD STRETCHER EXCHANGE DIRECTOR COMMANDER FLAG OFFICER DENJAARK IN CHARGE OF CO~\1ANDER DANISH DPERATIONAL FORCES CHIEF OF THE DEFENCE STAFF CHINE CONCUSSION CHANGE OF OPERATONAL CONTROL DIGIT COMMANDER-IN-CHIEF ALLlED FORCES CENTRAL EUROPE CO~~NDER-IN -CHIEF CHANNEL AND SOUTHERN NORTH SEA COMMANDER-IN-CHIEF ALLlED FORCES NORTHERN EUROPE COMMANDER-IN-CHIEF SOUTHERN EUROPE CIVIL DEFENCE CIVIL DEFENCE LEAGUE CIVIL DEFENCE MOBILE COLUMNS CIVIL DEFENCE DIRECTORATE COMLANDJUT COf>'iLANDZEALAND CANOPY COMMANDER ALLlED AIR FORCES BALTIC APPROACHES COMMANDER ALLlED FORCE BALTIC APPROACHES COMBAT SCENE OF ACTION- FREGUENCY COMMANDER BORNHOLM FORCE COMMANDER BORNHOLM REGION CO~~ANDER ALLlED LAND FORCES SCHLESWIG-HOLSTEIN & JUTLAND COMMANDER LAND FORCES ZEALAND COMMANDER BALTIC APPROACHES CO~\1AND POST EXERCISE ALLlED NAVAL FORCES VALLEY WOMEN'S ARMY CORPS DANISH \/OMEN'S VOLUNTARY SERVICE DATE TIME GROUP DAVITS DELEGATE PLATOON PLATOON LEADER SEMI-FIXED AMMUNITION SEPARATE LOADING AMMUNITION DELTA-WING

11 Ordliste, generel DSlOSk m,v DELTAGE DEMOLERING; NEDRIVNING DEPOT (dansk/engelsk) DEPOT; OPLAGRE; FORRAD; LAGER DESARMERE; AFVÆBNE DESTROYER; TORPEDOJAGER DETONATOR; TÆNDLADNING DETONERE; SPRÆNGE DEVIATION; AFVIGELSE DGZ DIAGRAM; SØKORT; KURVE DIAMETER DIPOLANTENNE DIREKTE FLYSTØTTE; TAKTISK FLYSTOTTE DIREI~TE ILDSTØTTE DIREKTE SKYDNING; ABEN ILD DIREKTE STOTTE; KOORDINERET STOTTE DISTINKTIONER; GRADSTEGN DIVISION DOMÆNE; PROVINS; LANDSDEL DRIVENDE MINE DRIVLADNING DRIVMIDDEL; BRÆNDSTOF DRONE; FØRERLOST FLY DSU DUELIGHED DUELIGHED; EVNE DYBDEBOMBE; DYBVANDSBOMBE DYBGANG; DYBGAENDE DYBGAENDE; DYBGANG DYBVANDSBOMBE; DYBDEBO~8E DYSEKANON DÆK DÆKKE OVER DÆKKE TILBAGETOGET DÆKNING DÆKNINGSSTYRKE DÆKSBJÆLKE; DÆKSBREDDE DÆKSBREDDE; DÆKSBJÆLKE 000; LIVLØS DØGN E ECCM ECM EFTERBRÆNDER EFTERKR IGS-. EFTERRETNING EFTERRETNINGER EFTERSOGE; EFTERSØGNING EFTERSØGNING; EFTERSØGE EGENBESKYTTELSES-ORGANISATION EGN; O~1RADE EKSERCERA W~UNITION EKSERCITS; RUTINEMÆSSIG EKSPED ITIONSORD f.n!je I sk m. v. PARITICIPATE DEMOLITION DEPOT MAGAZINE STORE DISAR~l DESTROYER DETONATOR DETONATE DEVIATION DESIRED GROUND ZERO CHART DIAI(.ETER DIPOLE ANTENNA CLOSE AIR SUPPORT CLOSE FIRE SUPPORT DIRECT FIRE CLOSE SUPPOP.T INSIGNIA DIVISION PROVINCE DRIFTING MINE FLOATING r~ine PROPELLANT FUEL DRONE DIRECT SUPPORT UNIT SERV ICEAD ILITY CAPABILITY DEPTH CHARGE DRAUGHT DRAUGHT DEPTH CHARGE RECOILLESS RIFLE (GUN) DECK TYRE CONCEAL COVER THE RETREAT COVER COVERING FORCE BEAM BEAr~ INANIMATE ROUND THE CLOCK ELECTRONIC COUNTER-COUNTER MEASURES ELECTRONIC COUNTER MEASURES AFTERBURNER POSTIJAR INFO INTELLIGENCE SEARCH SEARCH SELF-PROTECTION ORGANIZATION REGION DRILL A~v.uNITION DRILL PROCEDURE ~ORD, PROlJORD

12 Ordllste, generel (d~nsk/engelsk) DSlnsk m,v EKSPLOSION; SALVE EKSPLOSION; SPRÆNGE FARVAND CE) FARVANDSAFMÆRKNING FASE; ISCENESÆTTE; SKUEPLADS; ETAPE FASE; STADIUM FASOC FASTGØRE; SIKKER; SIKRE FASTLASE; BINDE FASTVINGE-FLY (MODSAT HELIKOPTER) EngeIsk ID, V, BURST BLAST BLOW UP AVIONICS SIGNAL INTELLIGENCE ELEKTRONIK Cl FLY) ELEKTRONISK EFTERRETNINGS- TJENESTE ELEVATION; HØJDE; HØJDERETNING ELEVATION ELK EASTERN LAND COMMAND EM"JE; STATSBORGER SUBJECT ENG MEADOW ENGELSK MIL C1.609 KM) MILE (STATUTE) ENHED; AFDELING UNIT ENHEDSMMJNITION FIXED AMMUNITION ENHEDSKr"'1ANDO UNITARY COMMAND ENIGHED; SAMW~NHOLD UNITY EROBRE; INDTAGE; KONFISKERE; SEI2E OPBRINGE EROBRE; INDTAGE; OPBRINGE ERSTATTE; OPSUPPLERE ESKADRE; ESKADRILLE; ESKADRON ESKADRILLE; ESKADRON; ESKADRE ESKADRON; ESKADRILLE; ESKADRE ESKORTE; LEDSAGESKIB; ESKORTERE CAPTURE REPLENISH SQUADRON SQUADRON SQUADRON ESCORT ESKORTERE; LEDSAGE ESCORT ESKORTERE; 'LEDSAGESKIB; ESCORT ESKORTE ETA ESTIMATED TIME OF ARRIVAL ETAPE; FASE; ISCENESÆTTE; STAGE SKUEPLADS ETD ESTIMATED TIME OF DEPARTURE ETOT ESTIMATED TIME OVER TARGET EUROPACUDEN GB &SKANDINAVIEN) CONTINENT, THE EVAKUERE; RØMME EVACUATE EVNE; DUELIGHED CAPABILITY F FAC FORWARD AIR CONTROLLER FADING FADING FAGLIG STØTTE TIL FELTSTYRKER COMBAT SERVICE SUPPORT FAGLIG TJENESTE; LOGISTIK LOGISTICS FAGLIG TJENESTEGREN; VÆRN SERVICE FALDSKÆRM PARACHUTE FALDSKÆRMCSKÆRMEN); COCKPITTAG CANOPY FALDSKÆRMSTROPPER; AIRBORNE TROOPS LUFTLANDETROPPER FANE FARE; RISIKO FART; HASTIGHED FARTØJ STANDARD HA2ARD VELOCITY CRAFT VESSEL WATERS BUOYAGE STAGE PHASE FORWARD AIR SUPPORT OPERATIONS CENTRE SECURE PIN DOWN FIXED-WING AIRCRAFT

13 Ordllste, generel (dansk/engelsk) pansk m. v Enselsk m.v. FCO FIRING CONTROL OPERATOR FEJENDEj JORDSTRYGENDEj RAKING HÆLDENDE FELT-j FLYVER-j ORLOGSPRÆST CHAPLAIN FELTARTI LLER I FIELD ARTILLERY FELTBRO FIELD BRIDGE FELTFLASKE j KANTINE CANTEEN FELTHÆR FIELD ARr~y FELTØVELSE FIELD EXERCISE FENDERLISTE RUBBING STRAKE FINNEj SIDERORSSTABILISATOR FIN FINSKYTTE MARKSMAN FIRLINGEAFFUTAGE QUADRUPLE MOUNT FISKERIINSPEKTIONSSKIB FISHERY PROTECTION VESSEL FJENDTLIG HOSTILE FJENDTLIGHEDj KRIG HOSTILITIES FJERN j AFSIDESLIGGENDE REMOTE FJERNMALI NG TELEMETERING FJERNSKRIVER TELETYPEWRITER FJERNSTYRING REMOTE CONTROL FLAGSKIB FLAGSHIP FLAGSTANG FLAGSTAFF FLANKE FLANK FLANKE j FLØJ WING FLOD RIVER FLOT FORWARD LINE OF ~m TROOPS FLOTILLE FLOTILLA FLUGT FLIGHT FLUSHDÆKj GLATDÆK FLUSH DECK FLY AIRCRAFT FLYDENDE BRÆNDSTOF LIQUID FUEL FLYVE-.j FLYVNINGj LUFTFART AVIATION FLYVEBASE j FLYVESTATION AIR BASE FLYVEDÆK FLIGHT DECK FLYVEMATERIELKOMMANDOEN AIR MATERIEL CO~MAND FLYVEPLADS AIRFIELD FLYVER-j ORLOGS-j FELTPRÆST CHAPLAIN FLYVERDETACHEMENT AIR DETACHMENT FLYVERHJEMMEVÆRNET AIR FORCE HOME GUARD FLYVERSTABEN AIR STAFF FLYVERTAKTISK KOMMANDO TACTICAL AIR COMMAND FLYVESIKKERHED AIR SAFETY FLYVESTATI ON AIR STATION FLYVESTATlONi FLYVEBASE AIR BASE FLYVESTATIONSKORPSET AIR BASE DEFENCE CORPS FLYVESTELj SKROG AIRFRAME FLYVEVABEN AIR FORCE FLYVEVABNETS OFFICERSSKOLE AIR FORCE ACADEMY FLYVNING FLIGHT FLYVNINGj LUFTFARTj FLYVE-. AVl ATI ON FLØJj FLANKE WING FLADE FLEET FLADE-j Sø-j MARINE-j MARITIM NAVAL FLADEBASE NAVAL BASE FOD FLAG OFFICER DENMARK FOD (30,48 CM) FOOT FOLD (INDHEGNING) FOLD PEN FORANj FORUD AHEAD FORANKRET ANCHORED MOORED (

14 Emne: Ordliste, generel Cdansk/engelsk) pfjnsk m,v FORANKRINGSKABEL FORBRMJDNINGSMOTOR FORDRIVE j FORSKYDEj FORTRÆNGE FORGÆVES FORHANDLEjPASSERECFORHINDRI NG) FORHINDRINGj FORHOLDSORDRE FOR:<ERT FORLADEVIIBEN FORPLEJNING HINDRING FORPLEJNINGj RATIONER FORRIlDj LAGER j DEPOTj OPLAGRE FORSINKELSESSATS FORSKYDEj FORDRIVEj FORTRÆNGE FORSTAVNj BOV FORSTAVNj STÆVN FORSTÆRKE FORSTÆRKEj FORØGE FORSTÆRKEj SUPPLEMENT FORSTÆRKER j BOOSTERj STARTRAKET FORSTÆRKNING FORSVAR j FORSVARS-, FORSVARETS BREVSKOLE FORSVARS-. FORSVARS-.j FORSVAR FORSVARSCHEFEN FORSVARSKOM~ANDOEN FORSVARSMINISTERIET FORSVARSRIlDET FORSYNE FORSYNEj LEVERE j UDRUSTE FORSYNINGSSKIBj TENDER FORSYNINGSTROPPERNE FORSOGSOrrRIlDE FORTROLIGT FORTRÆNGEj FORSKYDEj FORDRIVE FORTOJNINGj FORTØjNINGSPLADS FORTØJNINGSPLADSj FORTØJNING FORUDj FORAN FORUDE FORUDEj FREMAD FORURENING FORØGEj FORSTÆRKE FOSFOR-,; FOSFORHOLDIG FOSFORHOLDIGj FOSFOR-. FOTOnDER FPB FRA FRALANDS-j SØVÆRTS FREDSBEVARENDE FREGAT FREKVENSMODULATION FREMAD j FORUDE FREMORIVNINGSMIDDEL FRErrFøRINGSSYSTE~~R FRErlGANGSMIlDE FREMRYKKEVEJ FREMRYKNING Ense! sk m. v, MOORING WIRE INTERNAL COMBUSTION ENGINE DISPLACE VAIN, IN NEGOTIATE OBSTACLE INSTRUCTIONS IJRONG MUZZLE LOADER CATERING RATIONS STORE TI~;C; TRAIN DISPLACE BOI/ STEr~ REINFORCE AUGt ient SUPPLEr.'.ENT BOOSTER REINFORCEMENT DEFENCE DEFENCE CORRESPONDENCE SCHOOL DEFENSIVE-, DEFENCE CHIEF OF DEFENCE DEFENCE COfMlAND MINISTRY OF DEFENCE DEFENCE COUNCIL SUPPLY FURNISH TENDER TRANSPORTATION CORPS PROVING GROUND CONFIDENTIAL DISPLACE lr'ioorings MOORINGS AHEAD AHEAD FORWARD POLLUTION AUGr{,ENT PHOSPHOROUS PHOSPHOROUS PHOTO INTERPRETER FAST PATROL BOAT FROM SEAWARDCS) PEACEKEEPING FRIGATE FREQUENCY MODULATION FORWARD PROPELLANT DELIVERY SYSTEMS COURSE OF ACTION DRILL PROCEDURE ROUTE OF ADVANCE ADVANCE

15 Ordl 'ste, generel Dansk m.v FREMSKAFFE FREMSTØDj TRÆNGE FREM FRIBORD FRIVILLIG FRØMAND FULD OPPAKNING FUSELAGEj STEL FYN FÆNGHÆTTE (dansk/engelsk) FÆNGRØRj RØR FÆNGSATS j BRANDRØRj TÆNDLAONWG FÆRØERNE FÆRØERNES KO~~ANDO FØRE KO~~ANDO OVER j CHEF FOR FØREL0ST FLYj DRONE FØRER (GRUPPE- & DELINGS-,) FØRING G G GAFFEL GALLON:GB CA. 4,5L,US CA, GARNISON GEARj UDSTYRj GREJ GENERAL GENERALLØJTNANT GENERALMAJOR GENERALSEKRETÆR GENNEr,lBRYDE GENNE~BRYDE; TRÆNGE IND GENNElr.rØREj IVÆRKSÆTTE GENOPRETTE GENOPRETTELSE GENOPTANKEj TANKE OP GENSTAND; M.J\L GENTAG f.n.g!!i sk m, v. PROCURE THRUST FREEBOARD VOLUNTARY VOLUNTEER FROGMAN FULL r~arching FUSELAGE FUNEN PERCUSSION CAP PRH,:ER TUBE PRIl"!::R EQUIPMENT FAROE ISLANDS ISLAND COI~~AND FAROES IN CHJI.RGE OF DRONE LEADER COt~AND AND CONTROL GRJlVITY GAFF 3,BL GALLON GARRISON GEAR GENERAL LIEUTENM~T GENERAL MAJOR GENERAL SECRETARY GENERAL PIERCE PENETRATE IMPLEM"NT RESTORE RECLAIMTION REFUEL OBJECT READ BACK SAY AGAIN GENVINDE REGAIN GEODÆTISK INSTITUT GEODETIC INSTITUTE GEVINSTj VINDE (TERRÆN); OPNA GAIN GEVÆR; RIFFEL RIFLE GEVÆRGRANAT RIFLE GRENADE GEVÆRGRANAT j HANDGRANAT GRENADE GEVÆRPIBE BARREL GIV AGT ATTErJTION GIVET; SKÆNKET j INDRØMMET GRANTED GLAT F0RE SLIPPERY ROADS GLATDÆKj FLUSHDÆK FLUSH DECK GLO GRO UND LIAISON OFFICER GMT GREEN\!ICH ~EAN TIME GOC GRO UND OBSERVER CORPS GOD VEJ HARD SURFACE ROAD GODKENDELSE CLEAR ANCE GODSVOGN ~AGGON GRADNET GRID GRADSTEGN j DISTINKTIONER INSIGNIA GRANAT; HYLSTER; BO~ARDERE SHELL GRANATSTOLj UDSKYDNINGSAPPARAT LAUNCHER GRAVE DIG

16 Ordliste, generel (dansk/engelsk) pansk m.v GREJ; UDSTYR; GEAR GRUNDUDDANNELSE; REKRUTUDDANELSE GRUPPE GRUPPE; SEKTION GRUPPEFØRER GRUPPER GRUPPERING GRUSGRAV GRÆNSE GRÆNSE; SKEL; SKILLELINIE GRØFT GRØFT; SKYTTEGRAV GRØNLAND GRØNLANDS KOW~DO GSr~ GU~~IBAD; JOLLE; GYI{NASTIKSAL GYROSKOP GZ GØS GØSSTAGE GA I BADENE H HAGLGEVÆR HALE HALEPLAN HALV HALVAUTOMAT ISI< HALVBÆLTEKØRETØj HALVOÆK AGTER; RUF HALVESKADR ILLE HAMRE HANDELSSI<IB; KOFFARDISKIB HANDLING; AKTION; KAMP; SLAG HANGARSI<IB HANGARSKIB; TRANSPORTSI<IB HARMONISKE (SVINGNINGER) HASTIGHED; FART HAUBITS HAV HAVN HEDE (LYNG) HEFTIG; VOLDSOM HEGN HELIKOPTER HELSINGØR HE~~LIGHED; HEMMELIGT HEMMELIGT; HEMMELIGHED HENSIGT; ANGREBSMAL; MAL HER ER HF HINDRE; VANSKELIGGØRE HINDRING; FORHINDRING HJEMMEVÆRN ' HJEMMEVÆRNSGRENE HJEMMEVÆRNSLEDELSEN HJEMMEVÆRNSSTABEN HJULI<ØRETØJ EQgelsK m.v. GEAR BASIC MILITARY TRAINING SQUAD SECTION SQUAD LEADER GROUPS GROUPING GRAVEL PIT BORDER BOUNDARY DITCH TRENCH GREENLAND ISLAND COMMAND GREENLAND GENERAL SITUATION MAP REDNINGSFLADE DINGHY GYtI,NASIUM GYROSCOPE GROUND ZERO JACI< JACI< STAFF ABANDON SHIP SHOTGUN TAIL STABILIZER SEMI SEMI -AUTOMATIC HALF-TRACK VEHICLE POOP FLIGHT POUND MERCHANT SHIP ACTION AIRCRAFT CARRIER CARRIER HARMONI C VELOCITY HOWITZER SEA HARBOUR PORT MOOR VIOLENT FENCE HELICOPTER ELSINORE SECRET SECRET OBJECTIVE THIS IS HIGH FREQUENCY IMPEDE OBSTACLE HOME GUARD HOME GUARD BRANCHES HOME GUARD MANAGEMENT HOME GUARD COMMAND HOME GUARD STAFF WHEELED VEHICLE

17 OrdlIste, generel (dansk/engelsk) Dansk m,v HJÆLPE-. HJÆLPESTYRKE; STYRKE HMCS UNDSÆTNINGS- HMS HOB HOLD HOLDE TIL; MODSTA HOLDE VAGT; BESKYTTE; VAGT; BEVOGTE HOLDER; STATIV; OPHÆNG HOLDT HONNØR HOVEDKVARTER; STAB HOVEDOPGAVE HOVEDSTYRKE HOVEDSTØTTE HOVEDTELEFON HOVEDVEJ HQ HULLADNING HUNDEHOLD HURTIGSKYDNING HVERVj OPGAVE HVERVE; INDRULLERE HVIL; PUSTERUM HYLSTER HYLSTER; GRANAT; BOMBARDERE HÆK; AGTERSTAVN; BAGSTAVN HÆLDENDE; JORDSTRYGENDE; FEJENDE HÆR HÆRENS FLYVETJENESTE HÆRENS r~terielkommando HÆRENS OFFICERSSKOLE HÆRHJEMMEVÆRNET HÆRSTABEN HØJDE En<aeJ sk m.v, AUXILIARY RELIEF UNIT HER (OR HIS) MAJESTY'S CANADIAN SHIP HER (OR HIS) MAJESTY'S SHIP HEIGHT OF BURST TEAM ',(ITHSTAND GUARD RACK HALT SALUTE HEADQUARTERS PRIMARY MISSION BULK FORCE MAI NSTAY HEADSET MAIN ROAD HEADGUARTERS HOLLO',(-CONE CHARGE DOG TEAM QUICK-FIRING TASK ENLIST BREAK CASE SHELL STERN RAKING AR~'Y HØJDE; ELEVATION; HØJDERETNING ELEVATION HOJDE; NIVEAU LEVEL HOJDEDRAG; BAKKE; BJERG HILL ARMY AVIATION ARMY MATERIEL COMMAND MILITARY ACADEMY ARMY HOME GUARD ARMY STAFF ALTITUDE HEIGHT HØjDEMALER ALT IMETER HØJDERETNING; HØJDE; ELEVATION ELEVATION HØJSPÆNDINGSLEDNINGER PO',(ER LINES HANDBOG; REGLEr-ENT MANUAL HANDGRANAT HAND GRENADE HANDGRANAT; GEVÆRGRANAT GRENADE HANDVABEN HAND ARMS HAND ',(EAPON SMALL ARMS I I FART; I GANG; PA VEJ UNDER ',(AY I GANG; PA VEJ; I FART UNDER ',(AY I LAND ASHORE IAGTTAGELSE; OBSERVATION OBSERVATION IDENTIFICERING; IDENTIFIKATION IDENTIFICATION IDENTIFIKATIONj IDENTIFICERING IDENTIFICATION IFF IDENTIFICATION FRIEND OR FOE IL (P) PRIORITY

18 Ordl (ste, generel (dansk/engelsk) ( Ds;nsk m.v ILD & BEVÆGELSE ILD; SKYD ILDAFGIVELSE; AFFYRE; SKYD ILDLEDEANLÆG; KORREKTØR; CENTRALSIGTE ILDLEDELSE ILDLEDER IM0DEG~ ANGREB; OPSNAPPE; AFSKÆRE INDDRAGE; TRÆKKE SIG TILBAGE INDENLANDSK INDFALDSVEJE; ADGANGSVEJE INDFORST~ET INDKALDE INDRULLERE; HVERVE INDRØ~4ETj GIVET; SKÆNKET INDSAI/LE; SAfr1..E INDSATSKLAR; KLAR INDSTILLE; JUSTERE; KORRIGERE INDSÆTTE; BRUGE; ANVENDE INDTAGE; BEBO; BESÆTTE INDTAGE; EROBRE; OPBRINGE INDTAGE; KONFISKERE; OPBRINGE; EROBRE INFANTERI INFANTERIST INFO INFRARØD INGEN ADGANG INGENI0RTROPPERNE INSPEKTØR INSPEKTØR; TILSYNSFØRENDE INSPEKTØREN FOR FLYVEV~BNET INSPEKTØREN FOR HÆREN INSPEKTØREN FOR SØVÆRNET INSTRUKTION; BRIEFING INTERFERENS IONOSFÆREN ISCENESÆTTE; SKUEPLADS; ETAPEj FASE IVÆRKSÆTTEj GENNEMFØRE IVÆRKSÆTTE; UDFØRE J JAGER JAGERBO~BEMASKINE JAMa~ING JEG GENTAGER JEG STAVER JEG VERIFICERER JERNBANELINIE JOLLE j REDNINGSFL~DE; JORD-.; TERRÆN JORD-TIL-LUFT JORDARBEJDE; JORDBORD JORDBØlGE UDGRAVNING JORDPLANANTENNE JORDSTRYGENDE; FEJENDE; GU~~IB~D Enelsk m.v, FIRE & MOVEMENT FIRE FIRE DIRECTOR FIRE CONTROL FIRE CONTROL OFFICER INTERCEPT "'ITHDRAW DOMESTIC APPROACHES "'ILCO CALL UP ENLIST GRANTED COLLECT STAND BY AD JUST Er.'iPLOY OCCUPY CAPTURE SEIZE INFANTRY INFANTRYMAN INFORMATION INFRARED NO ADMISSION OFF LIMIT CORPS OF ENGINEERS ENGINEER CORPS INSPECTOR SUPERVISOR INSPECTOR GENERAL OF THE AIR FORCE INSPECTOR GENERAL OF THE ARMY INSPECTOR GENERAL OF THE NAVY BRIEFING INTERFERENCE IONOSPHERE, THE STAGE IMPLEMENT EXECUTE FIGHTER FIGHTER-BOMBER JAMr.lING I READ BACK ISPELL I VERIFY RAILWAY LINE DINGHY GROUND SURFACE-TO-AIR EXCAVATION EARTH AUGER GROUND WAVE GROUND PLANE ANTENNA RAKING

19 Ord! Iste, generel (dansk/engelsk) pansk m. v HÆLDENDE JORDVOLD JUSTEREj INDSTILLE; KORRIGERE JUSTERINGj KALIBRERING; KORRIGERING JYLLAND JÆGER JÆGERKORPSET K KADETj OFFICERSASPIRANT KAJ KALIBER KALIBER; BORING KALIBRERING; JUSTERING; KORRIGERING KALKE KA~P; AKTION; HANDLING; SLAG KAMP; KÆMPE; BEKÆMPE KAMPj SLAG KA~P; STRID; KÆMPE KAMPDOtM'.ER KAMPFLY KAMP GRUPPE KAMP OMR lide KAMPOPSTILLING KAMPPATRULJE KAMPPLADS; KAMPSTILLING KAMPSTØTTE KAMPTRÆTHED KAr(PUNIFORM SLAGMARK KAMPVOGNj TANK KANAL (ENGELSKE-) KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE KANON (SLANG: SKYDEVIIBEN) KANON; MASKINKANON KANON; PJECE KANONDÆNK KANONBlID KANONER; SKYTTE KANONLØB KANO NTliRN (DREJELIGT) KANTINE; FELTFLASKE KAPTAJN (HÆR/FLYVEVlIBEN) KAPTAJNLØJTNANT KARABIN KARREVÆRN KASERNE KATAPULTSÆDE KAVALERI KENDEORD KENDING (FJERN-ELLER FLY-.) KILDE KLAR; INDSATSKLAR KLARDRESS-SIGNAL KLARG0RINGSHOLD KLAR~1ELDING KLYNGEj BUNDT KNALDSKÆRM KNOB EDgel sk m. v. BANK ADJUST CALIBRATION JUTLAND RANGER RANGERS, THE CADET QUAY CALIBRE BORE CALIDRATION OVERLAY ACTION CO".I8AT BATTLE STRUGGLE Ur"PIRE COMSAT AIRCRAFT TASK FORCE ZONE OF ACTION COMBAT ORGANIZATION COMBAT PATROL BATTLEFIELD BATTLEPOS ITION COMBAT SUPPORT BATTLE FATIGUE BATTLE DRESS TANK CHANNEL CUK-) CANAL FAIRWAY GUN CANNON PIECE BARBETTE GUNBOAT GUNNER BARREL TURRET CAtHEEN CAPTAIN LIEUTENANT COMMANDER CARBINE BLOCK PROTECTION BARRACKS EJECTION SEAT CAVALRY PASSWORD RECOGNITION SOURCE STAND BY PLAINDRESS "..ESSAGE ASSEf'I.BLY TEAM READY REPORT CLUSTER BLAST SCREEN KNOT

20 Ordl (ste, generel (dansk/engelsk) DansK m,v KODRESS-SIGNAL KOFFARDISKIB; HANDELSSKIB KOLLEKTIVT KALDESIGNAL KOLLEKTIVT OPKALD KOLONNE KOLONNE; KONVOJ KO~~NDO; ORDRE; BEHERSKE KOMMANDOBEFALINGSMAND KOMMANDOSTATION KOIrYMNDOSTAV KOMMANDOSTYRKE KO~~DOTARN (U-BAD) KOWMNDOVEJ KOMMANDOVOGN KOMMANDØR KOMMANDØRKAPTAJN KOMMITTERET KOMPAGNI KOMPAGNICHEF KONFISKERE; OPBRINGE; EROBRE; INDTAGE KONSOL; REGULERINGSPULT KONSTABEL KONSULENT; RADGIVER KONTAKT (MED FJENDEN) KONTAKT; OMSKIFTE KONTAKTMINE; STØDMINE KONTINUERTE BØLGER KONTREADMIRAL KONTROL & VARSLING KONTROLLERET MINE KONTROLLYTNING KONTUR; OMRIDS KONTUR; SKITSE; UDKAST; KONVOJ; KOLONNE KOORDINAT; KOORDINERE KOORDINERE; KOORDINAT KOORDINERET STØTTE; DIREKTE STØTTE KORPORAL KORPS KORREKT KORREKTØR; CENTRALSIGTE; ILDLEDEANLÆG KORRIGERE; INDSTILLE; JUSTERE KORRIGERING; KALIBRERING; JUSTERING KORT; KUPERET; AFSKARET KORTDISTANCE-.; NÆR-. KORVET KRANVOGN KRAVEPATRON KREDSLØB; BANE KRIG; FJENDTLIGHED KRIGERISK; KRIGSFØRENDE KRIGSFANGE KRIGSFØRELSE KRIGSFØRENDE; KRIGERISK KRIGSSKIB EDl;lelsk m,v, CODRESS MESSAGE MERCHANT SHIP COLLECTIVE CALL SIGN COLLECTIVE CALL COLUMN CONVOY COMMAND COIrYMND POST BATON COMMANDO UNIT CONNING TOWER CHAIN OF COM~D COMMAND CAR CAPTAIN (NAVn COMMANDER SENIOR GRADE COMMISSIONER COMPANY COMPANY COW~DER SEIZE CONSOLE ABLE SEAMAN LANCE CORPORAL PRIVATE 1ST CLASS ADVISER CONTACT SWITCH CONTACT MINE CONTINUOUS WAVES, REAR ADMIRAL CONTROL CONTROLLED MINE MONITORING CONTOUR OMRIDS OUTLINE CONVOY COORDINATE COORDINATE CLOSE SUPPORT CORPORAL CORPS CORRECT DIRECTOR ADJUST CALIBRATION &REPORTING CW CROPPED SHORT-RANGE CORVETTE WRECKER TRUCK RIMMED CARTRIDGE ORBIT HOSTILITIES BELLIGERENT PRISONER OF WAR (POW) WARFARE BELLIGERENT WARSHIP

21 Ordllste, generel (dansk/engelsk) Dansk m,v KRIGSSKIB; ORLOGSSKIB KRUDTLADNING KRUMBANEVJlBEN KRU~~ING; SVING; KURVE KRYDSER KRÆFTER; STYRKE; STØRRELSE KRÆNKE; OVERTRÆDE KRÆNKELSE; OVERTRÆDELSE KUGLE; PROJEKTIL KUNSTIG ANTENNE KUPERET; AFSKJlRET; KORT KUPERET; BAKKET KURS; BANE KURS; LARVEBJlND; SPORE; SPOR KURS; RUTE KURVE; DIAGRAM; SØKORT KURVE; KRUMNING; SVING KUTTER KVADRATMETER KVARTER KVINDELIGT FLYVERKORPS KVINDELIGT MARINEKORPS KVITTERING KYST KÆDE; NET KÆMPE; KAMP; BEKÆMPE KÆMPE; KAMP; STRID KØBENHAVN KØL KØLVAND KØRETØJ L LAD; ANGRIB; LADNING M.M, LADE (VJlBEN) LADE IGEN LADESKINNE LADNING; LAD; ANGRIB M.M. LAGER; DEPOT; OPLAGRE; FORRJlD LAGER; MATERIEL LAGERPLADS LANDGANGSBJlD LANDGANGSSKIB LANDJUT LANDKORT LANDSBY LANDSDEL; DOMÆNE; PROVINS LANDSDELSKOMMANDO LANDSTYRKER LANDZEALAND LANG KORDE LANGDISTANCE-.; LANGTRÆKKENDE LANGSKIBS LANGTRÆKKENDE; LANGDISTANCE-. LANGVARIG; VEDHOLDENDE LARVEBJlND; SPORE; SPOR; KURS LASTVOGN LASTVOGN (TUNG) LATRIN LAVNING I TERRÆNET LB. Engel sk m. v. MAN-OF-WAR PO\lOER CHARGE HIGH-TRAJECTORY WEAPON CURVE CRUISER STRENGTH VIOLATE VIOLATION BULLET DUMMY ANTENNA CROPPED HILLY FLIGHT PATH TRACK COURSE CHART CURVE CUTTER SQUARE METRE QUARTERS WOMEN'S AIR FORCE WOMEN'S NAVAL CORPS RECEIPT COAST NETWORK COMBAT STRUGGLE COPENHAGEN KEEL WAKE VEHICLE CHARGE LOAD RELOAD AMMUNITION CLIP CHARGE STORE STOCK STORAGE SPACE LANDING CRAFT LANDING SHIP ALLlED LAND HOLSTEIN & JUTLAND MAP VILLAGE PROVINCE LAND COMMAND FORCES SCHLESWIG- GROUND FORCES ALLlED LAND FORCES ZEALAND LONG-CHORD LONG-RANGE FORE- &-AFT LONG-RANGE SUSTAINED TRACK TRUCK LORRY LATRINE DEPRESSION OF GROUND POUND(S)

22 Ordllste, generel (ddnsk/engelsk) ~~ LEDE; STYRE LEDET NET LEDNING; TELEGRAFERE; TROSSE; LØJTNANT fmip.1 sk ml VI GUIDE DIRECTED NET \lire TRllO LEDSAGE; ESKORTERE ESCORT LEDSAGESI<IBj ESKORTE j ESCORT ESKORTERE LEGITII~ATION AUTHENTI CATION LET UNDER WAY LEVERE j UDRUSTE j FORSYNE FURNISH LFZ LAND FORCES ZEALAND LILLEBJtLT LITTLE BELT, THE LIVLØS; DØD INANlI1ATE. LIVSVIGTIG; UUNDVÆRLIG VITAL LLTPC LOW LEVEL TRACK PRODUCTION CENTER LODRET VERTICAL LODRET; VINKELRET PERPENDICULAR LOGISTIK; FAGLIG TJENESTE LOGISTICS LOKALFORSVAR LOCAL DEFENCE LOKALISEREj STEDFÆSTE j UDPEGE; LOCATE PEJLE LOKALISERING; PLACERING; LOCATION PEJLING LOKALITET; STED LOSSEBOMj BORETARN LUFT TIL LUFT LUFTAKTIVITET LUFTANGREB LUFTBEHOLDER LUFTBAREN TROPPER LUFT~ELDEKORPSET LUFTRUr~ LUFTTER ITOR IUM LUFTVÆRNSARTILLERI LUFTVÆRNSGRUPPEN LUFTVÆRNSKANON LUNTEjBRANDRØRjTÆNDSNORj SIKRING LYSA~~NITIONj LUFTEN, I LUFTFART j FLYVE-.; FLYVNING LUFTFORSVAR LUFTFOTO LUFTHAVN LUFTLANDETROPPERj FALDSKÆRMS- SIGNAL- AMMUNITION LYSGRANAT LYSKUGLE; NØDBLUS LYSSPOR; SPOR- LYTTEANORDNING; AFLYTTE; LÆGEKORPS LÆGTE LÆNGDE LÆNGDE-.; PA LANGS LÆSELIGHED LØBE OVER ENDE LØSEBRO LOCALITY DERRICK AIR TO AIR AIR ACTIVITY AIR ATTACK AIR FLASK AInBORNE MIDAIR, IN AVIATION AIR DEFENCE AIR PHOTO AIRPORT AIRBORNE TROOPS VISUAL OBSERVER CORPS AIR SPACE AIR TERRITORY ANTIAIRCRAFT ARTILLERY SAM GROUP, THE ANTIAIRCRAFT GUN FUSE PYROTECHNICS ILLUMINATING SHELL FLARE TRACER SPORE MONITOR MEDICAL CORPS BATTEN LONGITUDE LONGITUDINAL READABILITY OVERRUN CATWALK FLYlNG BRIDGE LIEUTENANT

23 Ordl!ste, generel (dansk/engelsk) LØJTNANT (SØV.) LØNNINGj RÆLING LØS AMMUNITION LØSE LASE FAST PA CET MAL) M MACH-TAL MAGASIN MAGNETISK MAJOR MAKSIMAL FLYVETID MANDSKABj BESÆTNING MANDSKAB; BESÆTNING; MANØVERDYGTIG MANØVRE MANOVREj ØVELSE MANØVRERE; SEJLE; BEFAREj NAVIGERE MARCHHASTIGHED MARINE-j Sø-j FLADE-; MARITIM MAR INEHJEMMEVÆRNET MARINEINFANTERISTER MAR INESTABEN MARITIMj sø-; FLADE-; MARINE MARK MARKERE MARKERINGSBLUS MASKINGEVÆR MASKINKANONj KANON MASKINPISTOL MATERIEL; LAGER MATERIEL; UDRUSTNING; MATERIELKOMMANDO MCM MELLEMRUM; RUM; PLADS; MENIG MENIGE MESSINGHYLSTER MF MIDDELHAVET MIDLERTIDIG MIDTSKIPS MILITÆRLÆGE MILITÆRPOLITI MINE; MINERE; MINEUDLÆGNING MINEFARTØj MINEFELT MINEFORTØjNING MINELÆGGER MINERE; MINEj MINEUDLÆGNING MINESKINNER r~inestryger MINESTRYGNING MINEUDLÆGNING; MINE; MINERE MISLYKKES; SVIGTE; UNDLADE MISSIL MISSIL-AFSKYDNINGSRAMPE MISSIL-FØLGERADAR MOBA MOBILISERING EngelsK m. v. LIEUTENANT JUNIOR RAIL BLANK AMMUNITION SOLVE LOCK ON TO MACH NUMBER MAGAZINE MAGNETIC MAJOR END URANCE CREIJ SHIPS COrlPANY BEMANDING SHIPS COMPLEMENT MANOEUVREABLE MAN:::UVER EXERCISE NAVl GATE CRUISING SPEED NAVAL NAVAL HOME GUARD MARINES NAVY NAVAL FIELD INDICATE STAFF TARGET INDICATOR MACHINEGUN CANNON SUBr~ACH INEGUN STOCK TILBEHØR EGUIPMENT MATERIEL CO~~AND GRADE MINE COUNTER-MEASURES AFSTAND SPACE PRIVATE ENLISTED MEN CAM.) BRASS CASE MEDIUM FREGUENCY MEDITERRANIAN, THE TEMPORARY AMIDSHIPS MEDICAL OFFICER MILITARY POLICE MINE MINE VESSEL MINEFIELD MINE MOORING MINELAYER MINE MINE RAILS MINESWEEPER SWEEP MINE FAIL MISSILE MISSILE LAUNCHER MISSILE-TRACKING RADAR MOBILE BASE MOBILIZATlON

24 Ordliste, generel (dansk/engelsk) Dansk m,v MODANGREB MODFORANSTALTNING MODSTAj HOLDE TIL MODTAGER MODTAGET MOLE; ANLØBSBRO MONTERET j OPSIDDET MORTER MOSE; SUMP ~~TORISERET ENHED MOTORKØRET"J MOTORTORPEDOBAO MOTORVEJ ifip MTB MUNDING MUND INGSGLI MT MUNDINGSHASTIGHED MYNDIGHEDj AUTORITET MØNSTRING MAL MAL j GENSTAND MAL j HENSIGTj ANGREBSMAL MALj MALE MAL; MALING MALj SIGTE MALANALYSE MALE j MAL MALESTOKj OMFANG MALF0LGERADAR MALINGj MAL MALOPKLARINGj MALS0GNING MALSTEDFÆSTELSE MALSØGENDE MALSØGERADAR MALSØGNING; MALOPKLARING MALTILDELING MALUDPEGNING N NALLADENMARK NAPALM NATO NAVBALTAP NAVIGEREj SEJLE; BEFARE; MANØVRERE NBC NCS NEDBØR NEDDYKKETj UNDERSØISK NEDERLAG; BESEJRE NEDKASTE NEDKÆMPE; SLA UDj ØDELÆGGE NEDKÆMPE; USKADELIGGØREj NEUTRALISERE Ens/! l sk m. y. COUNTERATTACK COUNTERMEASURE WITHSTAND RECEIVER ROGER JETTY MOUNTED MORTAR BOG SWA/YP MECHANIZED UNIT MOTOR VEHICLE FAST PATROL BOAT (FPB) MOTOR TORPEDO BOAT ~.TOR\{AY MILITARY POLICE MOTOR TORPEDO BOAT MUZZLE MUZZLE FLASH MUZZLE VELOC ITY AUTHORITY INSPECTION REVlE\{ TARGET DBJECT OBJECTIVE MEASURE MEASUREtENT AIM TARGET ANALYSIS MEASURE SCALE TARGET TRACKING RADAR MEASUREMENT TARGET ACQUISITION TARGET LOCATION HOMING ACQUISITION RADAR TARGET ACQUISITION RADAR TARGET ACQUISITION TARGET ALLOCATION TARGET DESIGNATION NATIONAL LONG LINES AGENCY DENMARK NAPALM NORTH ATLANTIC TREATY ORGAN IZATI ON ALLlED NAVAL FORCES BALTIC APPROACHES NAVIGATE NUCLEAR, BIOLOGI CAL, CHEMICAL NAVAL CONTROL OF SHIPPING PRECIPITATION SUBMERGED DEFEAT DROP KNOCK OUT NEUTRALIZE

25 Ordllste, generel (dansk/engelsk) Dansk m,v NEDKÆMPE; ØDELÆGGE NEDRIVNINGj DEMOLERING NEDSLAG NET; KÆDE NETKALDESIGNAL NETKONTROLSTATION NETOPKALD NEUTRALISERE; NEDKÆMPE; USKADELI GGØRE NITROGLYCERIN NIVEAUj HØJDE NLO NLT NORDSØENj VESTERHAVET NORMAL BEHOLDNING NORSKEHAVET NYTTELAST NÆR FORESTAENDE; OVERHÆNGENDE NÆR-.; KORTDISTANCE-. NÆRHED NÆR JAGER NÆSTKOMMANDERENDE NØDBLUSj LYSKUGLE NØDSTEDT N0JAGTIHEDj PRÆCISION O O OBERST OBERSTLØJTNANT OBSERVATION; IAGTTAGELSE OFFICERSASPIRANT; KADET OMFANGj MALESTOK OMGIVELSER OMKREDS OMLÆGNING OMRIDS; KONTUR OMRIDS; KONTUR; SKITSE; OMRINGE OMRADE OMRADE; EGN OMSKIFTE; KONTAKT OMSKOLING OPBRINGE; EROBRE; INDTAGE OPBRINGE; EROBRE; INDTAGE; KONFISKERE OPBYGGE OPBYGNING OPDAGE j SPOREj OPSPORE OPDRIFT OPERATIONS IL (O) OPERATIONSOFFICER OPERATIONSOFFICER (SAM) OPERATIONSOMRADE OPERATIV KO W~NDO OPERATIV LEDELSE OPERATØR; BETJENINGSMAND OPGAVE OPGAVEj HVERV OPGAVEj TOGT OPGIVE EngeIsk m. v. DESTROY DEMOLITI ON IMPACT NETWORK NET CALL SIGN NET CONTROL STATION NET CALL NEUTRALIZE NITROGLYCERINE LEVEL NAVY LIAISON OFFICER NOT LATER THAN NORTH SEA, THE BASIC LOAD NORWEGIAN SEA, THE PAYLOAD IMr~INENT SHORT-RANGE PROXIMITY INTERCEPTOR SECOND IN CO~~AND FLARE DISTRESS, IN ACCURACY IMMEDIATE COLONEL LIEUTENANT COLONEL OBSERVATION CAPET SCALE SURROUNDINGS CIRCUMFERENCE RELOCATION CONTOUR UDKAST OUTLINE SURROUND AREA TERRITORY REGION SWITCH RE-TRAINING CAPTURE SEIZE BUILD UP BUILD-UP DETECT LIFT IMMEDIATE ALLOCATOR SAM ALLOCATOR AREA OF OPERATION OPERATIONAL CO~~ND OPERATIONAL CONTROL OPERATOR ASSIGNMENT TASK MISSION ABANDON

26 Ordll3te, generel (dansk/engelsk) DunsK m. v Eng~ Isk m. y. OPHANG; STATIV; HOLDER RACK OPHÆNGNINGj SUSPENDERING SUSPENSION OPHÆNGNINGSPUNKTER; STATIONER HARDPOINTS OPKLAREj SONDERE j REKOGNOSCERE RECONNOITRE OPKLARINGj REKOGNOSCERING RECONNAISSANCE OPKLAR INGSPATRULJE RECONNAISSANCE PATROL OPKLAR INGSVOGN SCOUT CAR OPLAGREj FORRADj LAGER j DEPOT STORE OPLAGRING STORAGE OPLYSNING- & VELFÆRDSTJENESTE INFORMATION & WELFARE SERVICE OPMr~KSOMHED; AGTPAGIVENHED ATTENTION OPI.ulLINGSFARTØJ SURvEY SHIP OPNAj GEVINST; VINDE (TERRÆN) GAIN OPPAKNING PACK OPPASSER ORDERLY OPRETHOLDE; VEDLIGEHOLDE MAINTAIN OPSE~::>Ej UDSKYDE LAUNCH OPSIDDETj l/ronteret MOUNTED OPSNAPPE; AFSKÆRE j lmødega INTERCEPT ANGREB OPSPOREj SPORE; OPDAGE OPSTILLE; YDE OPSUPPLEREj ERSTATTE OPTISK; SYNS-.; VISUEL ORD EFTER ORD FØR ORD TO GANGE ORDRE; KOMi.1ANDO; BEHERSKE ORE ORGAN; KONTOR ORGANISATIONSSKEI~ ORIENTERING ORLOGS-; FELT-; FLYVERPRÆST ORLOGSSKIB; KRIGSSKIB ORLOV OVERBYGNING OVERFLADE; UDDYKKE OVERFLADEENHEDER OVERFLØDIG OVERFØRING; TRM~SMISSION; UDSENDELSE OVERGANG; OVERGANGS-. OVERGANGS-r j OVERGANG OVERHÆNGENDE; NÆR FORESTAENDE OVERLEVE OVERLYDS OVERMAGT; OVERVÆGT (STYRKE) OVERRASKELSESANGREB OVERSÆTTE OVERSÆTTELSE OVERTRÆDE; KRÆNKE OVERTRÆDELSE; KRÆNKELSE OVERVÆGT (STYRKE); OVER~~GT OVERVAGE; TILSE OVERVAGNING; BEVOGTNING P P PAKKE UD PANSER DETECT DEPLOY REPLENISH VISUAL WORD AFTER...ORD BEFORE IJORDS TWICE COMl~AND OPERATIONAL READINESS EVALUATION AGENCY TABLE OF ORGANIZATION AND EGUIPII.E:NT BRIEFING CHAPLAIN MAN-OF-WAR LEAVE SUPERSTRUCTURE SURFACE SURFACE UNITS NEEDLESS TRANSr~ISSION TRANSITION TRANSITlON IM'~INENT SURVIVE SUPERSONIC PREDOMINANCE SURPRICE ATTACK TRANSLATE TRANSLATION VIOLATE VIOLATION PREDOMINANCE SUPERVISE SURVEILLANCE PRIORITY UNPACK ARMOUR

27 Ordl!ste, generel (dansk/engelsk) Dansk m. v fuge Isk m. v. PANSERBRYDENDE ARMOUR-PIERCING PANSERDIVISION ARW,OURED DIVISION PANSER INFANTER I ARMOURED INFANTRY PANSERNÆRBEKÆMPELSESVABEN ANTITANK CLOSE-RANGE WEAPON PANSERVOGN ARMOURED CAR PANSERVÆRNS-. ANTITANK-. PANSERVÆRNSGRANAT ANT ITANK SHELL PANSERVÆRNSMISSIL ANTITANK MISSILE PANSERVÆRNSRAKET ANTITANK ROCKET PANSRET OPKLARINGSK0RET0J ARMOURED CAVALRY VEHICLE PAPIRØVELSE; STABS0VELSE COMMAND POST EXERCISE (CPX) PARKERINGSPLADS PARKING LOT PARKOMRADE ARMY DEPOT AREA PARTI (PORTION); SENDING BATCH PASSERE(FORHINDRING);FORHANDLE NEGOTIATE PATRON CARTRIDGE PATRULJE PATROL PATRULJERE PATROL PAUSE; AFBRYDELSE BREAK PEJLE; LOKALISERE; STEDFÆSTE; LOCATE UDPEGE PEJLING; LOKALISERING; LOCATION PLACERING PEJLING; RETNINGSVINKEL PERISKOP PERSONALE PERSONEL PIBE (GEVÆR) PIGTRilD PIGTRADSSPÆRRING PISTOL PJECE; KANON PLACERING; PEJLING; LOKALISERING PLADS; AFSTAND; MELLE~~UM; PLADS; STILLING; STED PLAN; TIDSPLAN; PLANLÆGGE PLANLÆGGE; PLAN; TIDSPLAN PLIGT; TJENESTE PLOTTER PMV PRAKTISK TALT PREMIERLØJTNANT PRISGIVET PROJEKTIL PROJEKTIL; KUGLE PROJEKTILBANE; SKUDBANE PROPEL PROVIANT PROVINS; LANDSDEL; DOMÆNE PRÆCISION; NØJAGTIHED PRÆSENTERE GEVÆR PRØVESKYDNING PUND (ENGELSK, 454 GRAM) PUSTERUM; HVIL PA LANGS; LÆNGDE-. PA VEJ; I FART; I GANG PAHÆNGSVOGN; ANHÆNGER PAPEGE; UDPEGE PAVIRKE; UDLØSE; BRINGE TIL AZIMUTH BEARItJG PERISCOPE STAFF PERSONNEL BARREL BARBED WIRE BARBED ENTANGLEMENT PISTOL PIECE LOCATION RUM SPACE SITE SCHEDULE SCHEDULE DUn PLOTTER ARMOURED PERSONNEL CARRIER VIRTUALLY FIRST LIEUTENANT MERCY, AT THE.. OF PROJECTILE BULLET TRAJECTORY PROPELLER PROVISIONS PROVINCE ACCURACY PRESENT ARMS TEST-FIRING POUND BREAK LONGITUDINAL UNDER WAY TRAILER POINT OUT ACTUATE c

28 Emne: OrdlIste, generel (dansk/engelsk) pansk m.y EngeIsk m, y. EKSPLOSION R R ROUTINE RADARBRANDR0R; RADIOBRANDR0R PROX IMITY FUSE RADARSKÆRM RADAR SCOPE RADIO; TR.lIDL0S WIRELESS RADIOAKTIVITET RADIOACTlVITY RADIOAKTIVT NEDFALD FALL"OUT RADIOBRANDR0R; RADARBRANDRØR PROXIMITY FUSE RADIOFORBINDELSEj RADIOKÆDE RADIO LINK RADIOINFILTRATION IMITATIVE COMMUNICATIONS DECEPTION RADIOKÆDE; RADIOFORBINDELSE RADIO LINK RADIOMODTAGER RECEIVER RADIOSENDER RADIOTRANSMITTER RADIOTAVSHED RADIO SILENCE RADIUS RADIUS RAF ROYAL AIR FORCE RAKET ROCKET RAKETSTILLING LAUNCHINGSITE RAKETSTYR ROCKET LAUNCHER RAKETSTYR; AFFYRINGSRMr.PE LAUNCHER RAMME STRIKE RAMIlE; TRÆFFE HIT RANG RANK RATIONER; FORPLEJNING RATIONS RAVAGE; 0DELÆGGELSE HAVOC RED ROADS REDDE; BJÆRGE; BJÆRGNING SALVAGE REDNINGSBAD LIFEBOAT REDNINGSFLADE; JOLLE; GUMMI BAD DINGHY REDSKABER IMPLEMENTS REDUKTIONSGEAR REDUCTION GEARS REF REFERENCE REGIMENT REGIMENT REGIMENTSCHEF REGIMENTAL CO~~DER REGLEMENT; HANDBOG MANUAL REGULERINGSPULTj KONSOL CONSOLE REKOGNOSCEREj OPKLARE; SONDERE RECONNOITRE REKOGNOSCERING; OPKLARING RECONNAISSANCE REKRUT RECRUIT REKRUTTERE RECRUIT REKRUTUDDANNELSE; GRUND- BASIC MILITARY TRAINING UDDANNELSE REKYLPAVIRKET RENSNING RESERVEDELE RETNINGSVINKEL; PEJLING RETTELSE RIFFEL; GEVÆR RISIKO; FARE RN ROR ROTERE RUF; HALVDÆK AGTER RULLESTEN RUM RUM; PLADS; AFSTAND; RUNDK0RSEL BLOWBACK OPERATED DECONTAMINATION SPARE PARTS AZIMUTH BEARING CORRECTION RIFLE HAZARD ROYAL NAVY RUDDER REVOLVE POOP PEBBLES COMPARTMENT MELLEMRUM SPACE ROUNDABOUT TRAFFIC CIRCLE

29 Ordliste, generel (dansk/engelsk) pansk m,v RUTE; KURS RUTINE (R) RUTINEMÆSSIG j EKSERCITS RYDNING RYGTER RYKKE FREM; AVANCERE RYKKE IND PA LIVET AF RYSTELSE; CHOK RÆKKEVIDDE; AFSTAND; RÆLING; LØNNING RØDE KORS RØGGRANAT RØGSLØR RØMME; EVAKUERE RØR; FÆNGRØR RA RADGIVENDE/VEJLEDENE ORGAN RADGIVER; KONSULENT S SACEUR SACLANT SALUTERE SALVE; EKSPLOSION SAM SAMLE SAMLE; INDSIM.E SAMMENHOLD; ENIGHED SAMTIDIG SAND (NORD) SANITETSTJENESTE SAR SAS SDC SEATO SEJLRENDE; KANAL; SEJLLØB SIDERORSSTABILISATOR; FINNE Engelsk m. v, COURSE ROUTINE DRILL CLEARANCE RUMOURS ADVANCE CLOSE IN ON CONCUSSION SKUDVIDDE RANGE RAIL RED CROSS, THE SMOKE SHELL SMOKE SCREEN EVACUATE TUBE YARD ADVISORY BODY ADVISER SEJL; SEJLE;UBADS-KOMMANDOTARN SAlL SEJLE; BEFARE; NAVIGERE; NAVl GATE MANØVRERE SEJLE; SEJL;UBADS-KOMMANDOTARN SAlL SEJLLØB FAIRWAY SEJLLØB; KANAL; SEJLRENDE CANAL SEKONDLØJTNANT SEKTION; GRUPPE SEKT IONSFØRER SELVKØRENDE SELVSTÆNDIG; UAFHÆNGIG SELVVIRKENDE MINEFELT SENDER SENDER/MODTAGER SENDING; PARTI (PORTION) SENIORSERGENT SERGENT SERGENT (SOV.) SHAPE SUPREME ALLlED COM~ANDER EUROPE SUPREME ALIED COMMANDER ATLANTIC SALUTE BURST SURFACE-TO-AIR MISSILE ASSEMBLE COLLECT UNITY SIMJLTANEOUS TRUE (NORTH) MEDICAL SERVICE SEARCH AND RESeUE SPECIAL AIR SERVICE SEAWARD DEFENCE CRAFT SOUTH EAST ASlA TREATY ORGANIZATlON FAIRWAY CANAL FAIRWAY SECOND LIEUTENANT SECTlON SECTION LEADER SELF-PROPELLED SELF-CONTAINED NON-CONTROLLED MINEFIELD TRANSMITTER TRANSCEI VER BATCH SENIOR SERGEANT SERGEANT PETTY OFFICER SUPRE~E HEADGUARTERS ALLIED POWERS EUROPE FIN

30 Emne: Ordl lste, generel (dansk/engelsk) ~ SIDESPOR SIDESTYRINGSSYSTEM (PA F-16 FLY) SIDEVÆRTS; BREDSIDE SIGNAL FOLGER SICNALAW~NITIONj LYS- AW.iUN ITION SIGNALFORBINDELSEj SIGNAL- TJENESTE SIGNALHORN SIGNALOPKLARING SIGr~ALPERSONEL SIGNALTJENESTEj SIGNAL- FORBINDELSE SIGTBARHEDj SYNSVIDDE SIGTEj WlL SIGTEj SIGTEMIDDEL SIGTEMIDDELj SIGTE SIKKER; SIKRE; FASTGORE SIKKERHED SIKKERHEDj SIKKERHEDSTJENESTE SIKKERHEDSGODKENDELSE SIKKERHEDSTJENESTEj SIKRE (SKYDEVABEN) SIKREj FASTGOREj SIKKER SIKRING SIKRINGj VÆRNj BESKYTTELSE SIKRINGjBRANDRØRjLUNTE; TÆNDSNOR SIKRINGSTJENESTE SIKKERHED Engcl~K m,v, SIDETRACK FLY-BY-WIRE BROADSIDE MESSAGE FOLLOWS PYROTECHNICS COM,Y,UN ICATIONS SIV SJÆLLAND SKADE j BESKADIGE SKANSEBEKLÆDNING SKARP AWilJNITION SKARPSKYDNING SKELj GRÆNSEj SKILLELINIE BOUNDARY SKIBEj SØFART; SKIBSFART SHIPPING SKIBSFARTj SØFART; SKIBE SHIPPING BUGLE SIGNAL INTELLIGENCE CO~~UNICATIONS PERSONNEL COM/I,tJN ICAT IONS VISIBILITY AIM SIGHT SIGHT SECURE SAFETY SECURITY SECURITY CLEARANCE SECURITY PUT AT SAFETY SECURE SAFETY CATCH PROTECTION FUSE SECURITY OPERATION REEDS ZEALAND DAMAGE BULIIARK LIVE AM.',:LJNITION LIVE FIRING SKIBSKONSTRUKTØR NAVAL ARCHITECT SKIBSSKRUE PROPELLER SKIFT OVER SKIFTEj VEKSLE ALTERNATE SKILDVAGT SENTRY SKILLELINlEj GRÆNSE j SKEL BOUNDARY SKITSEj UDKASTj OMRIDSj KONTUR OUTLINE SKJOLDj SKÆRMj VÆRNEj BESKYTTE SHIELD SKOLESKIB TRAINING SHIP SKORSTEN FUNNEL SKOT BULKHEAD SKOV FOREST WOOD SKOVKLÆDT WOODED SKRIDTE FRONTEN AF TAKE THE SALUTE SKROG FUSELAGE HULL SKROGj FLYVESTEL AIRFRMiE SKRÆNT; SKRANING HILLSIDE SKRANINGj SKRÆNT HILLSIDE SKUDBANEj PROJEKTILBANE TRAJECTORY SKUDHASTIGHEDj SKUDKADENCE RATE OF FIRE

31 Ordllste l generel (dansk/engelsk) Dansk m. v En.qe Jsk!!I, v, SKUDKADENCE; SKUDHASTIGHED RATE OF FIRE SKUDVIDDE; AFSTAND; RÆKKEVIDDE RANGE SKUDVINKEL ANGLE OF FIRE SKUEPLADS THEATRE SKUEPLADS: ETAPE; FASE; STAGE ISCENESÆTTE SKYD; AFFYRE; ILDAFGIVELSE SKYD; ILD SKYDEBANE SPRÆNGHOVED (MISSIL) SPRÆNGLADNING SPRÆNGNING SPRÆNGSTOF SPÆNDT SPÆNDVIDDE SPÆNDVIDDE; SPÆRREILD VINGEFANG FIRE FIRE FIRING RANGE RANGE MARKSMANSHIP FIRING POSITION TARGET RANGE FIREARM SKYDEFÆRDIGHED SKYDESTILLI NG SKYDETERRÆN SKYDEVABEN SKYTTE RIFLEr~AN SKYTTE; KANONER GUNNER SKYTTEGRAV; GRØFT TRENCH SKYTTEGRAVSKRIG TRENCH VARFARE SKYTTEKORPS RIFLE CORPS SKYTTEKÆDE LINE OF SKIRMISHERS SKÆNKET; GIVET; INDRØ~~ET GRANTED SKÆRM; SKJOLD; VÆRNE; BESKYTTE SHIELD SKÆRMPLADE; VAR~ESPREDER BAFFLE PLATE SLAGj HANDLINGj AKTION; KA~P ACTION SLAG; KAIf,;> BATTLE SLAGMARK; KAWPPLADS BATTLEFIELD SLAGSIDE SLAGSTIFT SLUSE SLUT SLUTFASE SLUTTE FORMATION SLÆBEBAD; BUGSERBAD TUG SLÆBrJING; BUGSERING TOVING SLA UD; NEDKÆMPE: ØDELÆGGE KNOCK OUT SLAj ANGRIBE: ANGREB STRIKE LIST FIRE PIN SLUICE OUT TERMINAL PHASE CLOSE ORDER SNORKEL SNORKEL SOC SECTOR OPERATIONS CENTRE SONDERE: REKOGNOSCERE; OPKLARE RECO~NOITRE SORTKRUDT BLACK POWDER SPANG FOOTBRIDGE SPANSKE RYTTERE CHEVAUX-DE-FRISE SPOR: KURS; LARVEBAND: SPORE TRACK SPOR-.; LYSSPOR TRACER SPORE; AFLYTTE: LYTTEANORDNING MONITOR SPORE; OPDAGE; OPSPORE DETECT SPORE; SPOR; KURS; LARYEBAND TRACK SPREDE DISPERSE SPRÆNGBOMBE FRAG~ENTATION BOMS SPRÆNGE: DETONERE DETONATE SPRÆNGE: EKSPLOSION BLAST BLOV UP WARHEAD BURSTING CHARGE FIRE CHARGE DEMOLITION EXPLOSIVE TENSE SPAN WING SPAN BARRAGE (

32 Ordl19te, generel (dansk/engelsk) llansk m. v SPÆRRING STAB STAB; HOVEDKVARTER STABSCHEF STABSKOMPAGNI STABSØVELSE; PAPIRØVELSE STAD IUM; FASE STAGE STAMAFDELING; STANENHED STAMENHEDj STAMAFDELING STANAG STANAVFORLANT START STARTRAKET; BOOSTER; FORSTÆRKER STATIONER; OPHÆNGNINGSPUNKTER STATIV; HOLDER; OPHÆNG STATSBORGER; EMNE STEDj LOKALITET STED; PLADS; STILLING STEDFÆSTE; UDPEGE; PEJLE; LOKALISERE STEL; FUSELAGE STENGÆRDE STENKISTE (UNDER VEJ) STI; VEJ; BANE STIGBORD STIGNINGSHASTIGHED STIK (NORD) STIKFLAMME STILLING; STED; PLADS STOREBÆLT STORM; ANGREB STORSTAG STRAND STRATEGI STRATEGISK STREG STRID; KÆMPE; KAMP STRÆDE STRATAG STYRBORD (1/6400 AF OMKREDSEN) STYRE; LEDE STYRET MISSIL STYRKE STYRKE; STØRRELSE; KRÆFTER STÆVN; FORSTAVN STØDBRANDRØR STØDMINE; KONTAKTMINE STØJSENDING STØRRELSE; KRÆFTER; STYRKE STØTTE STØTTEBEN; STIlENDE STYRKE SUMP; MOSE SUNDET SUPINTREP TOBENET STATIV SUPPLEMENT; FORSTÆRKE SUPPLERINGSSTYRKE EOQe 19k m, v, BARRIER STAFF HEADQUARTERS CHIEF OF STAFF HEADQUARTERS COMPANY COMMAND POST EXERCISE (CPX) PHASE STAFF PARENT UNIT PARENT UNIT STANDARDIZATION AGREEMENT STANDING NAVAL FORCE ATLANTIC TAKE-OFF BOOSTER HARDPOINTS RACK SUBJECT LOCALITY SITE LOCATE FUSELAGE STONE-IJALL CULVERT PATH MEADOIJ FLOOD GATE RATE OF CLIMB DUE SPURT OF FLAME SITE GREAT BELT, THE ASSAULT MAI NSTAY BEACH STRATEGY STRATEGIC MIL STRUGGLE STRAIT THATCHED ROOF STARBOARD GUIDE GUIDED MISSILE FORCE STRENGTH STEM PERCUSSION FUSE CONTACT MINE JAMMING STRENGTH SUPPORT BIPOD STANDING FORCE BOG SWAMP SOUND, THE SUPPLEMENTARY INTELLIGENCE REPORT SUPPLEMENT SUPPLEMENTARY FORCE

33 Ord! Iste, generel (dansk/engelsk) l2i!milm...y SUPPONERET SUSPENDERING; OPHÆNGNING SVAR IKKE SVEJE SVIGTE; UNDLADE; MISLYKKES SVING; KURVE; KRUMNING SYGEHUSBEREDSKABET SYNKE; SÆNKE SYNS-.; OPTISK; VISUEL SYNSVIDDE; SIGTBARHED SYNSVINKEL; VINKEL SÆNKE; SYNKE SÆRLIG TJENESTE; AFDELING SÆTTE PA LAND sø sø (-GANG) Sø-; FLJ\DE-; MARINE-; MARITIM SØARTILlERI SØDYGTIG SØFART; SKIBSFART; SKIBE SøG DÆKNING SØGE DÆKNING SØKORT SØKORT; DIAGRAM; KURVE SØlANDSÆTNING SØMI l ( M) SØMÆRKE SØOPMAUNG SØVEJSREGLER SØVÆRNET SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SØVÆRTS; FRALANDS- 5MBAR 5MBAR; UDSAT; UDÆKKET T TAB (SAREDE, FALDNE &SAVNEDE) TABEL TAC DEN TAF TAGE KAMP OP MED; ANGRIBE TAKT CPA MARCH) TAKTIK TAKTISK TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE TAKTISK FLYSTØTTE; DIREKTE FLYSTØTTE TAL TAL langsommere TAL; CIFFER TALJE TANK; KAMPVOGN TANKE OP; GENOPTANKE TANKVOGN TAOC TAVSHED TAVSHED OPHØRER TCO EngeIsk m. v, SlIt1UlATED SUSPENSION DO NOT ANSWER TURN FAIL CURVE EMERGENCY SINK VISUAL VISIBILITY ANGLE SINK DETAIL BEACH lake SEA NAVAL GUNNERY SEA\lORTHY SHIPPING HIT THE DECK TAKE COVER CHART NAUTICAL CHART CHART BEACH LANDING NAUTICAL MILE BEACON HYDROGRAPHIC SURVEY RULES OF THE ROAD HOSPITAL SERVICE NAVY CTHE) NAVAL MATERIEL CO~~AND NAVAL ACADEMY SEA\lARDCS) SENSITIVE VULNERABLE EXPOSED CASUALTIES TABlE TACTICAL AIR COMMAND TACTICAL AIR FORCE ENGAGE IN STEP TACTICS TACTICAL BATTLEFIElD INTELLIGENCE COMBAT INTELLIGENCE CLOSE AIR SUPPORT DENMARK FIGURES SPEAK SlOWER DIGIT PURCHASE TANK REFUEL TANKTRUCK TACTICAL AIR OPERATIONS CENTRE SILENCE SILENCE UFTED TACTICAL CONTROL OFFICER

34 Ordl Jste, generel (dansk/engelsk) 12ill:l~ TEKiHKER TEKSTTEGN TELEFONCENTRAL TELEGRAFERE j TROSSE j TRADj LEDNING TELEGRAFREGIfl:ENT TELEGRAFTROPPERNE TELETEKNIK TEMPERINGSBRANDR0R; TIDSBf<ANDRØR TENDER; FORSYNINGSSKIB TERRÆN TERRfJJj JORD-. TIDEVAND TIDSBRANDRØR; TEMPERINGS- BRANDRØR TIDSGRUPPE COATO) TIDSl02:KANISME EneJsk m. v. TECHNICIAN BREAK TELEPHONE EXCHANGE WIRE SIGNAL REGH.:ENT SIGNAL CORPS CTHE) TELECO~~NICATION TIlt.:: FUSE TENDER TERRAIN GRCUND TIDE TIME FUSE TIME CLOCK MECHANIS1.! TIDSPLAN TI~E SCHEDULE TIDSPLAN; PLANLÆGGE j PLAN SCHEDULE TIDSZONEANGIVELSE ZONE SUFFIX TIL TO TIL TJENESTE6RUGj BEGRÆNSET RESTRICTED TILBAGETOG RETREAT TILBAG=:VENDENDE RECURRING TILBEHØR; UDRUSTNING; MATERIEL EQUIPrt.ENT TILDELE ASSIGN TILFØJE; VOLDE (TAB) INFLICT TILGRÆNSENDE; TILSTØDENDE CONTIGUOUS TILKENDEGIVE SIGNIFY TILLADEj TILLADELSE PERMIT TILLADELSE; TILLADE PERMIT TILSE; OVERVAGE SUPERVISE TILSPIDSNING TAPER TILSTRÆKKELIG SUFFICIENT TILSTØDENDE; TILGRÆNSENDE CONTIGUOUS TILSYNSFØRENDE; INSPEKTØR SUPERVISOR TJENESTEj PLIGT DUTY TJENESTEGRENj AFDELING BRANCH TNT TROTYL TOBENET STATIV; STØTTEBEN BIPOD TOGT; OPGAVE MISSION TOr<lle (2, 54 CM) INCH TORPEDO TORPEDO TORPEDOJAGER; DESTROYER DESTROYER TORPEDORØR TORPEDO TUBE TOT TIME OVER TARGET TOW TUBE-LAUNCHED, OPTICALLY- TRACKED, WIRE GUIDED MISSILE TRAFIKANALYSE TRAFFIC ANALYSIS TRAFIKREGULERING TRAFFIC CONTROL TRAKTAT TREATY TRANSFORMATOR TRANSFORMER TRANSMISSION; UDSENDELSE; TRANSMISSION OVERFØRING TRANSPORT-. CARRIER TRANSPORT-& FORSYNINGSTJENESTE LOGISTICS TRANSPORTBATALJON; TRÆN- TRANSPORTATION BATTALION BATALJON TRANSPORTKOMPAGNI TRANSPORTSKIBj HANGARSKIB TRANSPORTATION TRUCK COMPANY CARRIER

35 Ordliste, generel (dansk/engelsk) pansk m.v TRINVIS TROSSE; TRADj LEDNING; TELEGRAFERE TRUET TRÆFFE; RA~iY.E TRÆFFEPUNKT TRÆFNING TRÆKKE SIG TILBAGE; INDDRAGE TRÆNBATALJON; TRANSPORT- BATALJON TRÆNGE FREM; FREMST0D TRÆNGE IND I; GENNEMBRYDE TRÆNING; UDDANNELSE TRÆNREGIIlENT TRAD; LEDNING; TELEGRAFEREj TROSSE TRADSTYRET TVÆRS TVÆRS OM BAGBORD (STYRBORD) TVÆRSKIBS EngeI sk m. v. STEP-BY-STEP IIIRE THREATENED HIT KILL-POINT ENGAGEMENT IIITHDRAII TRANSPORTAT ION BATTALION THRUST PENETRATE TRAINING TRANSPORTATION REGIMENT IIIRE IIIRE-GUIDED ABEAM BEAM, ON THE PORT (STAReOARD) ATHWARTSHIPS TRANS'IERSE GRAVITY GRAVITY IGNITION PRmlNG CHARGE PRItfER TYNGDEj TYNGDEKRAFT TYNGDEKRAFT; TYNGDE TÆNDING TÆNDLADlH NG TÆNDLADNINGj BRANDR0R; FÆNGSATS TÆNDLADNING; DETONATOR DETONATOR TÆNDSNOR; BRANDR0R; LUNTE; FUSE SIKRING U U-BADj UNDERVANDSBAD; SUBMARINE UNDERSØISK U/S UNSERVICEAULE UAFHÆNGIG; SELVSTÆNDIG SELF-CONTAINED UBEBYRDET UNLADEN UBEr~ANDET UNMANNED UBESKYTTET UNPROTECTED UBEVÆGELIG STATIONARY UBADS-KO~J~ANDOTARN; SEJL;SEJLE SAlL UD FOR KYSTEN OFFSHORE UDDANNELSE; TRÆNING TRAINING UDDYKKE; OVERFLADE SURFACE UDFALDSVEJ EXIT UDFALDSVEJ j UDSEJLINGSFARVAND EXIT UDFØRE; IVÆRKSÆTTE EXECUTE UDGAVE VERSION UDGRAVNING; JORDARBEJDE EXCAVATION UDHOLDENHED ENDURANCE UDKAST; OMRIDS; KONTUR; SKITSE OUTLINE UDKIG; UDKIGSMAND; UDKIGSTØNDE LOOK-OUT UDKIGSMAND; UDKIG; UDKIGST0NDE LOOK-OUT UDKIGSTØNDE CROWS NEST UDKIGSTCNDE; UDKIG; UDKIGSMAND LOOK-OUT UDLOSNING UNLOADING UDLØSE; PAVIRKE; BRINGE TIL ACTUATE EKSPLOSION UDLØSER j AFTRÆKKER UDMATTE; UDSTØDNING UDMATTELSES-. UDNYTTE TRIGGER EXHAUST ATTRITION EXPLOIT

36 OrdlIste, generel (dansk/engelsk) pansk m,v UDPEGE; PEJLE; LOKALISERE; STEDFÆSTE UNFICYP UNMOGIP UNOGIL UNTSO URO US USAF USKADELIG USKADELIGGØRE; NEUTRALISERE; NEDKÆrrPE USS UUNDVÆRLIG; LIVSVIGTIG Enge!sk m,v, UTlLIZE LOCATE UDPEGE; PAPEGE POINT OUT UDRUSTE; FORSYNE; LEVERE FURNISH UDRUSTNING; MATERIEL; TILBEHØR EQUIPMENT UDSAT; UDÆKKET; SARBAR EXPOSED UDSEJLINGSFARVAND EXIT UDSEJLINGSFARVAND; UDFALDSVEJ EXIT UDSENDELSE; OVERFØRING; TRANSMISSION TRANSMISSION UDSKIFTE GRADVIS PHASE OUT UDSKIFTE; AFLØSE REPLACE UDSKYDE; AFFYRE; AFVIKLE DISCHARGE UDSKYDE; OPSENDE LAUNCH UDSKYDNINGSAPPARAT; GRANATSTOL LAUNCHER UDSTRALE RADIATE UDSTRALING RADIATION UDSTYR; GREJ; GEAR GEAR UDSTØDE EJECT UDSTØDNING; UDMATTE EXHAUST UDÆKKET; SARBAR; UDSAT EXPOSED UHF ULTRA HIGH FREQUENCY UKENDT STATION UNKNOWN STATION UKLASSIFICERET UNCLASSIFIED UN UNITED NATIONS UNDERBRINGELSE ACCOW~DATION UNDERGRAVE; UNDERMINERE UNDERMINE UNDERGRAVENDE; 5. KOLONNE-. SUBVERSIVE UNDERINDDELING SUBDIVISION UNDERLAGT; UNDERORDNET SUBORDINATE UNDERMINERE; UNDERGRAVE UNDERMINE UNDERORDNET SECONDARY UNDERORDNET; UNDERLAGT SUBORDINATE UNDERSØISK; NEDDYKKET SUBMERGED UNDERSØISK; U-BAD; UNDERVANDS- SUBMARINE BAD UNDERVANOSBAD; U-BAD; UNDERSØISK UNDLADE; MISLYKKES; SVIGTE UNDSÆTNING; REDDE UNDSÆTNINGSSTYRKE; HJÆLPE- STYRKE UNDTAGEN UNEF SUBMARINE FAIL RESCUE RELIEF UNIT EXCEPT UNITED NATIONS EMERGENCY FORCES UNITED NATIONS FORCE IN CYPRUS UNITED NATIONS MILITARY OBSERVER GROUP INDIAlPAKISTA UNITED NATIONS OBSERVATION GROUP IN LEBANON UNITED NATIONS TRUCE SUPER- VISION ORGANIZATION UNREST UN ITED STATES UNITED STATES AIR FORCE HARMLESS NEUTRALIZE UNITED STATES SHIP VITAL

37 Ordl (sle, generel (dansk/engelsk) Dansk m. v V VADE; VADESTED VADESTED; VADE VAGT VAGT; HOLDE VAGT; BESKYTTE; BEVOGTE VAGTSTUE VANDLINJE VANDLØB; BÆK; ALØB VANSKELIGGØRE; HINDRE VARMESPREDER; SKÆRMPLADE VARSEL; VARSLING; ADVARSEL VARSLE; ADVARE VARSLING; ADVARSEL; VARSEL VEDHOLDENDE; LANGVARIG VEDLIGEHOLDE; OPRETHOLDE VEDLI GEHOLDELSE VEJ; STI; BANE VEJGAFFEL VEJHØVL VEJKRYDS, ET; GENNEMSKÆRRING VEJRFORHOLD VEJRKORT VEJRUDSIGT VEJSKILT VEJSPÆRRING VEKSLE; VENDEPUNKT VENT VENT SLUT VERIFICER VERIFIKATION VESTERHAVET; VABEN SKIFTE NORDSØEN VESTRE LANDSDELSKO~~DO VHF VICEADMIRAL VIDERESEND, TIL VILKAR; BETINGELSE VILLAVÆRN VINDE (TERRÆN); OPNA; GEVINST VINGE; BÆREPLAN VINGEFANG VINGEFANG; SPÆNDEVIDDE VINKEL; SYNSVINKEL VINKELRET VINKELRET; LODRET VISUEL; OPTISK; SYNS-. VOC VOLD VOLDE; TILFØJE (TAB) VOLDGRAV VOLDSOM; HEFTI G VÆBNEDE STYRKER VÆRKSTED VÆRN; FAGLIG TJENESTEGREN VÆRN; SIKRING; BESKYTTELSE VÆRNE; BESKYTTE VÆRNE; SKJOLD; SKÆRM; VÆRNEPLIGTIG E[)(;lelsk m, v, FORD FORD GUARD GUARD GUARDROOM WATERLINE BROOK IMPEDE BAFFLE PLATE WARNING WARN WARNING SUSTAINED MAINTAIN MAINTENANCE PATH FORK, OF A ROAD ROAD SCRAPER CROSSROADS, A; INTERSECTION WEATHER CONDITIONS WEATHER CHART WEATHERFORECAST ROAD SIGN ROAD BLOCK ALTERNATE TURNING POINT WAIT WAIT OUT VERIFY VERIFICATION NORTH SEA, THE WESTERN LAND COMMAND VERY HIGH FREQUENCY VICE ADMIRAL RELAY, TO TERM SUBURBAN PROTECTION UNIT GAIN WING SPAN WING SPAN ANGLE RIGHT ANGLES, AT PERPENDICULAR VISUAL VISUAL OBSERVER CORPS RAMPART INFLICT MOAT VIOLENT ARMED FORCES SHOP SERVICE PROTECTION PROTECT BESKYTTE SHIELD CONSCRIPT NATIONAL SERVICEMAN WEAPON

38 Ordliste, generel (dansk/engelsk) Dansk m, v VABEN & A~~~NITION M.V. VABEN; ARMERE VABENHANDEL VABENKAfv'.MER VABENLØS VABENMESTER VABENSTI LSTAND VABENSYSTEM VADESKUD W WAC WAF WESTLANDENMARK WNC y YDE; OPSTILLE YDERST HEMMELIGT Z Z ø ØDELÆGGE; NEDKÆMPE ØDELÆGGEj SLA UD; NEDKÆMPE ØDELÆGGELSE; RAVAGE ØREMÆRKET ØSTERSØEN ØSTRE LANDSDELSKOM~NDO ØVELSE; MANØVRE ØVELSESKLARGØRING; ØVELSES- SKYDNING ØVELSESSKYDNINGj ØVELSES- KLARGØRING ØVERSTBEFALENDE ØVERSTE DÆI< ØVERSTKOMMANDERENDE A ABEN ILD; DIREKTE SKYDNING ALØB; VANDLØB j BÆl< ARVAGENj ALARM; BEREDSKAB 5 5. KOLONNE-.; UNDERGRAVENDE 9 91,4 CM Engelsk!!I.V, MUNITIONS ARM ARMS DEAL ARMOURY UNARMED QUARTERMASTER SERGEANT ARMISTI CE CEASE-FIRE TRUCE WEAPONS SYSTEM ACCIDENTAL SHOT WOMEN'S ARMY CORPS WOMEN'S AIR FORCE WESTERN LAND COMMAND WO~EN'S NAVAL CORPS DEPLOY TOP SECRET FLASH DESTROY KNOCK OUT HAVOC EARMARKED BALTIC, THE EASTERN LAND CO~ND EXERCISE DRY-RUN DRY-RUN COW~DER-IN-CHIEF WEATHER DECK SUPREME COMMANDER DIRECT FIRE BROOK ALERT SUBVERSIVE YARD

39 (

40 Ord! Iste, genere! Cengelsk/dnnsk) Engglsk m.v, pansk m, v. A ABAFT ABAFT THE BEAM ABANDON ABANDON SHIP AElEAM ABLE SEAr~AN ACCESS ACCIDENTAL SHOT ACCOlr.DAT ION ACCURACY ACI<rJOIILEDGEl>'':NT ACQUISITION RADAR ACTION ACTIVATE ACTUATE ADDRESS DESIGNATOR ADDRESS GRDUP AD JUST ADMINISTRATIVE SERVICE BRANCH ADr~IRAL ADMISSION ADVANCE ADVISER ADVISORY BODY AFT AFTERBURNER AFTERCASTLE AGENCY AHEAD AIM AIR ACTIVITY AIR ATTACK AIR BASE AIR BASE DEFENCE CORPS AIR CONTROL TEAM AIR DEFENCE AIR DEFENCE OPRATION CENTER AIR DETACHMENT AIR FLASK AIR FORCE AIR FORCE ACADEMY AIR FORCE HOME GUARD AIR LIAS ION OFFICER AIR MATERIEL COMMAND AIR OPERATIONS CENTRE AIR PHOTO AIR RAID SHELTER AIR SAFETY AIR SPACE AIR STAFF AIR STATION AIR SUPPORT AND COORDINATION AIR SUPPORT OPERATIONS CENTRE AIR TERRITORY Kr~~ANDOBEFALINGSMAND AGTER; AGTERUDCE); AGTENFOR AGTEN FOR TVÆRS OPGIVE GII I BliDENE TVÆRS KONSTABEL ADGANG VIlDESKUD APTERING UNDERBRINGELSE PRÆCISION; N0JAGTIHED BEKRÆFTELSE MIILS0GERADAR AKTION; HANDLING; KAMP; SLAG AKTIVERE PIIVIRKE; UDL0SE; BRINGE TIL EKSPLOSION ADRESSEANGIVELSE ADRESSEGRUPPE INDSTILLE; JUSTERE; KORRIGERE ADMINISTRATIONSAFDELING ADr~IRAL ADGANG AVANCERE; RYKKE FREM FREWiRYKNING RADGIVER; KONSULENT RIIDGIVENDE/VEJLEDENE ORGAN AGTER-; AGTERUD EFTERBRÆNDER AGTERt<ASTEL ORGAN; KONTOR FORAN; FORUD FORUDE SIGTE; MIIL LUFTAKTlVITET LUFTANGREB FLYVEBASE; FLYVESTATION FLYVESTATIONSKORPSET ACT LUFTFORSVAR ADOC FLYVERDETACHEMeNT LUFTBEHOLDER FLYVEVABEN FLYVEVIIBNETS OFFICERSSKOLE FLYVERHJEl>'~EVÆRNET ALO FLYVEMATERIELKO~~NDOEN AOC LUFTFOTO BESKYTTELSESRUM FLYVESIKKERHED LUFTRUM FLYVERSTABEN FLYVESTATION ASAC ASOC LUFTTER ITOR IUM

41 Ordllste, generel (engelsk/dansk) fnge I sk m, v, AIR TO AIR AIRBORNE AIRBORNE TROOPS AIRCRAFT AIRCRAFT CARRIER AIRFIELD AIRFRArt.E AIRPORT ALERT ALL AFTER ALL BEFORE ALL-WEATHER ALLlED (CO~~AND EUROPE) FORCE ALLlED AIR FORCES BALTIC APPROACHES ALLlED COr~AND BALTIC APPROACHES ALLlED COMMAND EUROPE ALLlED COr~MAND EUROPE MOBILE FORCE ALLlED COr~:'UNICATIONS PUBL! CATIONS ALLlED FORCES NORTHERN EUROPE ALLlED LAND FORCES SCHLESWIG HOLSTEIN & JUTLAND ALLlED LAND FORCES ZEALAND ALLlED NAVAL FORCES BALTIC APPROACHES ALLlED TACTICAL AIR FORCES ALLOCATOR ALTERNATE ALTIMETER ALTITUDE AMIDSHIPS Ar:'MUN ITI ON AMMUN ITION CL! P W,pHIBIOUS-. A~,pLITUDE MODULATION ANCHORED ANGLE ANGLE OF FIRE ANNUAL SERVICE PRACTICE ANTI-SUBMARINE WARFARE ANTIAIRCRAFT ARTILLERY ANTIAIRCRAFT GUN ANTISUBMARINE WARFARE (ASW) ANTITANK CLOSE-RANGE WEAPON ANTITANK MISSILE ANT ITANK ROCKET ANTITANK SHELL ANTITANK-. APPROACHES AREA AREA OF OPERATION AREA OF ARM ARMAMENT ARMED AR r:'ed FORCES RESPONSIBILITY Dansk m. v. LUFT TIL LUFT LUFTBJlREN FALDSKÆRMSTROPPER; LUFTLANDETROPPER FLY HANGARSKIB FLYVEPLADS FLYVESTEL; SKROG LUFTHAVN ALARM; BEREDSKAB; JlRVAGEN ALT EFTER ALT FØR ALTVEJRS-. MOBILE AMF AIRBALTAP ACBA ACE BRANDKORPSET ACP AFNORTH LANDJUT LANDZEALAI'\D NAVBALTAP ATAF OPERATIONSOFFICER VEKSLE; SKIFTE H0JDEMJlLER HØJDE MIDTSKIPS AM1:' LADESKINNE AMFIBIE-. A~,pLITUDEMODULATION FORANI<RET VINKEL; SYNSVINKEL SKUDVINKEL ASP ASW LUFTVÆRNSARTILLERI LUFTVÆRNSI<ANON ANTIUBADS-KRIGSFØRELSE PANSERNÆRBEKÆMPELSESVJlBEN PANSERVÆRNSMISSIL PANSERVÆRNSRAKET PANSERVÆRNSGRANAT PANSERVÆRNS-. ADGANGSVEJE; INDFALDSVEJE OMRJlDE OPERATIONSOMRJlDE ANSVARSrt,RJlDE VJlBEN; ARrtERE BEVÆBNING BEVÆBNET; ARMERET VÆBNEDE STYRKER (

42 Ord! (ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m. v. AR~lISTICE ARMOUR ARMOUR-PJERCING ARMOURED CAR ARMOURED CAVALRY VEHICLE ARMOURED DIVISION ARMOURED INFANTRY ARMOURED PERSONNEL CARRIER ARMOURY ARMS DEAL ARr~y ARMY AVIATION ARMY DEPOT AREA ARMY HO~~ GUARD ARMY MATERIEL CO~~ND ARMY STAFF ARRESTOR HOOK ARTILLERY ARTILLERY BATTALION ARTILLERY PIECE AS SOON AS POSSIBLE ASHORE. ASSAULT ASSEMBLE ASSEMBLy AREA ASSEMBL y TEAM ASSIGN ASSIGNMENT ASTERN ATHWARTSHIPS ATMOSPHERIC NOISE ATOMIC CLOUD ATOMIC, BIOLOGICAL, CHEMICAL ATTACK ATTENTION ATTRITION AUGMENT AUTHENTI CATION AUTHORITY AUXILIARY AVl ATI ON AVIONICS AXIS AZIMUTH B BAFFLE PLATE BALLISTIC BALTIC APPROACHES COMMAND OPERATIONS CENTRE BALTIC, THE BANDSPREAD BANK BARBED ENTANGLEMENT BARBED WIRE BARBETTE BARRACK ROOM BARRACKS BARRAGE BARREL AND Dflnsk m.v, VJlBENSTI LSTAND PANSER PANSERBRYOENDE PANSERVOGN PANSRET OPKLARINGSK0RET0J PANSERDIVISION PANSERINFANTERI PMV VJlBENKAMMER VJlBENHANDEL HÆR HÆRENS FLYVETJENESTE PARKOMRJlDE HÆRHJEMIr'.EVÆRNET HÆRENS MATERIELKOMMANDO HÆRSTABEN BREMSEKROG ARTILLERI ARTILLERIAFDELING ARTILLERIPJECE ASAP I LAND ANGREB; STORM SAM..E BSO (BEREDSKABSOMRJlDE) KLARGØRINGSHOLD TILDELE OPGAVE AGTEN FOR TVÆRSKIBS ATMOSFÆRISK STØJ ATOMSKY ABC ANGREB; ANGRIBE GIV AGT OPMÆRKSOMHED; AGTPJlGIVENHED UDMATTELSES-, FORØGE; FORSTÆRKE LEGITIMATION MYNDIGHED; AUTORITET HJÆLPE-, FLYVNING; LUFTFART; FLYVE-, ELEKTRONIK AKSE PEJLING; (I FLY) RETNINGSVINKEL SKÆRMPLADE; VARMESPREDER BALLISTISK BACOC ØSTERSØEN BJlNDSPREDNING JORDVOLD PIGTRJlDSSPÆRRING PIGTRJlD KANONBÆNK BELÆGNINGSSTUE KASERNE SPÆRREILD GEVÆRPIBE KANONLØB

43 Ordl (ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m,v, BARRIER BASIC LOAD BASIC MILITARY TRAINING BATCH BATON BATTALION BATTEN BATTERY BATTLE BATTLE DRESS BATTLE FATIGUE BATTLEFIELD BATTLEFIELD INTELLIGENCE BATTLEPOSITION BEACH BEACH LANDING BEACHHEAD BEACON BEAM BEAM, ON THE PORT (STARBOARD) BEARING BELLIGERENT BIPOD BIVOUAK BLACK POWDER BLANK A~~NITION BLAST BLAST SCREEN BLOCK PROTECTION BLOOD TRANSFUSION BLO'" UP BLOWBACK OPERATED BOG BOMB BOMB LOAD BOMBER BOOM BOOSTER BORDER BORE BOUNDARY BO'" BO\l "'AVE BRANCH BRASS CASE BREAK BREAK-IN BREAK"'ATER BRIDGE BRIEFING BRIGADE BROADSIDE BROOK SUGLE pansk m. v, PIBE (GEVÆR) SPÆRRING NORMAL BEHOLDNING REKRUTUDDANNELSE; GRUND- UDDANNELSE SENDING; PARTI (PORTION) KOMMANDOSTAV BATALJON LÆGTE BATTERI SLAG; KAMP KAMPUNIFORr~ KAMPTRÆTHED SLAGMARK; KAMPPLADS TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE KAMPSTILLING STRAND SÆTTE PA LAND SØlANDSÆTNING BROHOVED SØMÆRKE DÆKSBREDDE; DÆKSBJÆLKE TVÆRS OM BAGBORD (STYRBORD) PEJLING; RETNINGSVINKEL KRIGSFØRENDE; KRIGERISK STØTTEBEN; TOBENET STATIV BIVUAK; BIVUAKERE SORTKRUDT LØS AMMUNITION EKSPLOSION; SPRÆNGE KNALDSKÆRM KARREVÆRN BLODTRANSFUSION EKSPLOSION; SPRÆNGE REKYLPAVIRKET MOSE; SUMP BOMBE BOMBELAST BOMBEFLY BOM BOOSTERj STARTRAKET; FORSTÆRKER GRÆNSE BORING; KALIBER GRÆNSE; SKEL; SKILLELINIE BOV; FORSTAVN BOVBØLGE AFDELING; TJENESTEGREN MESSINGHYLSTER AFBRYDELSE; PAUSE HVIL; PUSTERUM TEKSTTEGN BREAK-IN BØLGEBRYDER; HØFDE BRO (KOMMANDO) BRIEFING; INSTRUKTION ORIENTERING BRIGADE BREDSIDE; SIDEVÆRTS VANDLØB j BÆK; ALOB SIGNALHORN

44 Ordlista, generel (engelsk/dansk) ~nqclsk m.v. BUILD UP BUILD-UP BULK FORCE BULKHEAD BULLET BULWARK BUOYAGE BURST BURSTI NG CHARGE C CADET CALIBRATION CALIBRE CALL UP CANAL CANCELLATION CANNON CANOPY CANTEEN CAPAB ILITY CAPTAIN CAPTAIN (NAVn CAPTURE CARBINE CARRIER CARTRIDGE CASE CASUALTlES CATERING CATWALK CAVALRY CEASE-FIRE CHAIN OF CO~~AND CHANGE OF OPERATONAL CONTROL CHANNEL CUK-) CHAPLAHJ CHARGE CHART CHEVAUX-DE-FRISE CHIEF OF DEFENCE CHIEF OF STAFF CHIEF OF THE DEFENCE STAFF CHINE CIRCUWiFERENCE CIVIL DEFENCE CIVIL DEFENCE DIRECTORATE CIVIL DEFENCE LEAGUE CIVIL DEFENCE MOBILE COLU~~S CLEARANCE CLOCK rt.echanisr~ CLOSE AIR SUPPORT CLOSE FIRE SUPPORT CLOSE IN ON CLOSE ORDER CLOSE SUPPORT Dansk m. v. OPBYGGE OPBYGNING HOVEDSTYRKE SKOT KUGLE; PROJEKTIL SKANSEBEKLÆDNING FARVANDSAFMÆRKNING BYGE (MASKINGEVÆR) EKSPLOSION; SALVE SPRÆNGLADNING KADET; OFFICERSASPIRANT KALIBRERING; JUSTERING; KORRIGERING KALIBER INDI<ALDE KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE ANNULLERING KANON; MASKINKANON COCKPITTAGj FALDSKÆRM(SKÆRWEN) FELTFLASKE j KANTINE DUELIGHED; EVNE KAPTAJN (HÆR/FLYVEVABEN) KOrt';~ANDØR EROBRE; INDTAGE; OPBRINGE KARABIN HANGARSKIB; TRANSPORTSKIB TRANSPORT-. PATRmJ HYLSTER TAB (SAREDE, FALDNE &SAVNEDE) FORPLEJNING LØBEBRO KAVALERI VABENSTILSTAND KOMMANDOVEJ CHOP KANAL (ENGELSKE-) FELT-; FLYVER-j ORLOGSPRÆST ANGRIBj LAD; LADNING M.M. SØKORT SØKORT; DIAGRAM; KURVE SPANSKE RYTTERE FORSVARSCHEFEN STABSCHEF CHEFEN FOR FORSVARSSTABEN CHINE (LINIE PA KNÆKSPANTBAD) Or«REDS CIVILFORSVARET CIVILFORSVARSSTYRELSEN CIVILFORSVARSFORBUNDET CIVILFORSVARSKORPSET GODKENDELSE RYDNING TIDSMEKAN Isrt.E DIREKTE FLYSTØTTE; TAKTISK FLYSTØTTE DIREKTE ILDSTØTTE RYKKE IND PA LIVET AF SLUTTE FORMATION DIREKTE 'STØTTE; KOORDINERET

45 Ordliste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m. v, CLUSTER COAST CODRESS ff.essage COLLECT COLLECTlVE CALL COLLECTIVE CALL SIGN COLONEL COLUr.W COMSAT COMBAT AIRCRAFT COMBAT INTELLIGENCE COMSAT ORGANIZATION COMSAT PATROL COrr,SAT SCENE OF ACTlON- FREGUENCY COMSAT SERVICE SUPPORT COMSAT SUPPORT COMLANDJUT COMLANDZEALAND COMWlND COMMAND AND CONTROL Cr~MAND CAR COr/iMAND POST COMMAND POST EXCRCISE COM~AND POST EXERCISE (CPX) COr/J~ANDER COffiMANDER ALLlED AIR FORCES cr la IRBALTAP BALTIC APPROACHES COffJ~ANDER ALLlED FORCE BALTIC COw.BALTAP APPROACHES CO~.~ANDER ALLlED LAND FORCES CO ~LANDJUT SCHLESWIG-HOLSTEIN & JU TLAND COffiMANDER ALLlED NAVAL FORCES CO~~AVBALTAP BALTIC APPROACHES COMMANDER BORNHOLM FORCE COMMANDER BORNHOLM REGION COW~NDER DANISH OPERATIONAL FORCES COrN~ANDER LAND FORCES ZEALAND COr~ANDER SENIOR GRADE COMMANDER-IN-CHIEF COMMANDER-IN-CHIEF ALLlED FORCES CENTRAL EUROPE FORCES NORTHERN EUROPE COMMANDER-IN-CHIEF CHANNEL AND SOUTHERN NORTH SEA COMMANDER-IN-CHIEF SOUTHERN EUROPE COMMANDO UNIT COW41SSIONER COMMUNICATIONS COff~~NICATIONS PERSONNEL COMPANY COMPANY COM:4ANDER COMPARTMENT CONCEAL CONCUSSION Dansk m, v, STOTTE KLY NGE; BUNDT KYST KODRESS-SIGNAL SAMLE; INDSAMLE KOLLEKTIVT OPKALD KOLLEKTIVT KALDESIGNAL OBERST KOLONNE KAf/P; KÆ!"J'Ej BEKÆMPE KAMPFLY TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE KAMPOPSTILLING KAWPATRULJE COMBAT SCENE OF ACTI ON FREKVENS FAGLIG STØTTE TIL FELTSTYRI<ER KAM?ST0TTE CLJ CLZ BEFALING; BEFALE KO~MANDO; ORDRE; BEHERSKE FORING Kr:':~ANDOVOGN KOr~MANDOST AT ION CPX STABS0VELSEj PAPIR0VELSE CH~F (KOMPAGNICHEF & OPEFTER) CO~'BORNFOR COr/BOR/mEG CHEFEN FOR FORSVARETS OPERATIVE STYRKER COf4LANDZEALAND KO~~ANDØRKAPTAJN 0VERSTBEFALENDE CINCENT CINCNORTH CINCHAN CINCSOUTH KOf'lJ"ANDOSTYRKE KOMMITTERET SIGNALTJENESTE; FORBINDELSE SIGNALPERSONEL KOffJ'AGNI KOr:,pAGN ICHEF RUr4 DÆKKE OVER RYSTELSE; CHOK SIGNAL-

46 Ordl lste, generel (engelsk/dansk) ED.CJe Isk m, V, CONFIDENTIAL CONNING TOWER CONSCRIPT CONSOLE CONSTRUCTION SERVICE CONTACT CONTACT MINE CONTIGUOUS CONTINENT, THE CONTINUOUS VAVES, CV CONTOUR CONTROL &REPORTING CONTROLLED MINE CONVOY COORDINATE COPENHAGEN CORPORAL CORPS CORPS OF ENGI NEERS CORRECT CORRECTION CORVETTE COUNTERATTACK COUNTERMEASURE COURSE COURSE OF ACTION COVER COVER THE RETREAT COVERING FORCE CRAFT CREV CROPPED CROSSROADS, A; INTERSECTION CROlJS NEST CRUISER CRUISING SPEED CULVERT CURVE CUT OFF, FROM CUTTER D DAMAGE DANISH VOMEN'S VOLUNTARY SERVICE DATE TIME GROUP DAVITS DEAD END ROAD DECK DECONTAMI NATION DEFEAT DEFENCE DEFENCE COMMAND DEFENCE CORRESPONDENCE SCHOOL DEFENCE COUNCIL DEFENSIVE-, DELEGATE DELIVERY SYSTEMS DELTA-WING DEMOLITI ON DEPART, FOR Dansk m,v, FORTROLIGT KOMMANDOTARN eu-bad) VÆRNEPLIGTIG KONSOL; REGULERINGSPULT BYGNINGSTJENESTE KONTAKT emed FJENDEN) KONTAKTMINE; STØDMINE TILGRÆNSENDE; TILSTØDENDE EUROPA(UDEN GB &SKANDINAVIEN) KONTINUERTE BØLGER OMRIDS; KONTUR KONTROL &VARSLING KONTROLLERET MINE KONVOJ; KOLONNE KOORDINERE; KOORDINAT KØBENHAVN KORPORAL KORPS INGENIØRTROPPERNE KORREKT RETTELSE KORVET MODANGREB MODFORANSTALTNING KURS; RUTE FREMGANGSMADE DÆKNING DÆKKE TILBAGETOGET DÆKNINGSSTYRKE FARTØJ BESÆTNING; MANDSKAB KUPERET; AFSKARET; KORT VEJKRYDS, ET; GENNEMSKÆRRING UDKIGSTØNDE KRYDSER MARCHHASTIGHED STENKISTE (UNDER VEJ) KURVE; KRUMNING; SVING AFSKÆRE, FRA KUTTER SKADE; BESKADIGE DANSKE KVINDERS BEREDSKAB DATOTIDSGRUPPE DAVIDER BLIND VEJ DÆK RENSNING NEDERLAG; BESEJRE FORSVAR; FORSVARS-, FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARETS BREVSKOLE FORSVARSRADET FORSVARS-, DELEGERE FREMFØR INGSSYSTEMER DELTA FORMET BÆREPLAN NEDRIVNING; SPRÆNGNING AFGA; AFREJSE DEMOLERING

47 Ordl (ste, generel Engelsk m,v. DEPLOY DEPOT DEPRESSION OF GROUND DEPTH CHARGE DERRICK DESIRED GROUND ZERO DESTINATION DESTROY DESTROYER DETAIL DETECT DETER DETERRENT DETONATE DETONATOR DEVIATION DEVICE DIAMETER DIG DIGIT DINGHY DIPOLE ANTENNA DIRECT FIRE DIRECT SUPPORT UNIT DIRECTED NET DIRECTOR (engelsk/dansk) DISARM DISCHARGE DISPERSE DISPLACE DISREGARD THIS TRANSMISSION DISTANCE DISTRESS, IN DITCH DIVISION DO NOT ANSWER DOG TEAM DOMESTIC DRAGCHUTE DRAUGHT DRIFTING MINE DRILL DRILL AMMUNITION DRONE DROP DRY-RUN DUE DUMMY DUMMY ANTENNA DUn E EARMARKED EARTH AUGER EASTERN LAND COMMAND EJECT EJECTION SEAT Dansk m, v. OPSTI LLE; YDE DEPOT LAVNING I TERRÆNET DYBDEBOMBE; DYBVANDSBOMBE DYBVANDSBOMBE; DYBDEBOMBE LOSSEBOM; BORETARN DGZ BESTE~ELSESSTED ØDELÆGGE; NEDKÆMPE DESTROYER; TORPEDOJAGER SÆRLIG TJENESTE; AFDELING OPDAGE; SPORE; OPSPORE AFSKRÆKKE AFSKRÆKKELSESVABEN DETONERE; SPRÆNGE DETONATOR; TÆNDLADNING DEVIATION; AFVIGELSE ANORDNING DIAtv'ETER GRAVE TAL; CIFFER JOLLE; REDNINGSFLADE; GUMMI BAD DIPOLANTENNE ABEN ILD; DIREKTE SKYDNING DSU LEDET NET KORREKTØR; CENTRALSIGTE; ILDLEDEANLÆG AFVÆBNE; DESARMERE AFFYRE; UDSKYDE; AFVIKLE SPREDE FORSKYDE; FORDRIVE; FORTRÆNGE ANNULLER DENNE UDSENDELSE AFSTAND NØDSTEDT GR0FT DIVISION SVAR IKKE HUNDEHOLD INDENLANDSK BREMSEFALDSKÆRM DYBGANG; DYBGAENDE DRIVENDE MINE EKSERCITS; RUTINEMÆSSIG FREMGANGSMADE EKSERCERA~~UNITION DRONE; F0RERL0ST FLY NEDKASTE ØVELSESSKYDNING; 0VELSES- KLARGØRING STIK (NORD) ATTRAP KUNSTI G ANTENNE PLIGT; TJENESTE 0REMÆRKET JORDBORD ELK ØSTRE LANDSDELSKOr~ANDO UDSTØDE KATAPULTSÆDE

48 Ordl lste, generel (engel~k/dansk) ( Enae!sk m,v, ELECTRONIC COUNTER W~ASURES ELECTRONIC COUNTER-COUNTER MEASURES ELEVATION ELSINORE EMERGENCY HOSPITAL SERVICE EMERGENCY PLANNING EMPLOY ENOLESS BELT ENDURANCE ENGAGE ENGAGEW.ENT ENGINEER CORPS ENLIST ENLISTED W~N (AM.) ENSIGN EQUIPMENT ESCORT ESTIMATED TI~~ OF ARRIVAL ESTIMATED TIME OF DEPARTURE ESTIMATED TIW~ OVER TARGET EVACUATE EXCAVATION EXCEPT EXCHANGE EXECUTE EXERCISE EXHAUST EXIT EXPLOIT EXPLOSIVE EXPOSED F FADING FAIL FAIRIIAY FALL-OUT FAROE ISLANDS FAST PATROL BOAT FAST PATROL BOAT (FPB) FENCE FIELD FIELD ARMY FIELD ARTILLERY FIELD BRIDGE FIELD EXERCISE FIGHTER FIGHTER-BOMBER FIGURES FIN FIRE FIRE & MOVEMENT FIRE CHARGE FIRE CONTROL Dansk m. v, ECl4 ECCM HØJDE; ELEVATION; HØJDERETNING HELSINGØR SYGEHUSBEREDSKABET BEREDSKABSPLANLÆGNING INDSÆTTE; BRUGE; ANVENDE BftLTEBIlND MAKSIMAL FLYVETID UDHOLDENHED ANGRIBE; TAGE KAMP OP ~~D TRÆFNING INGENIØRTROPPERNE HVERVE; INDRULLERE MENIGE BRITISK ORLOGSFLAG UDRUSTNING; MATERIEL; TILBEHØR ESKORTE; LEDSAGESKIB; ESKORTERE ESKORTERE; LEDSAGE ETA ETD ETOT EVAKUERE; RØMW~ UDGRAVNING; JORDARBEJDE UNDTAGEN CENTRAL (TELEFON) UDFØRE; IVÆRKSÆTTE ØVELSE; MANØVRE UDSTØDNING; UDMATTE UDFALDSVEJ UDFALDSVEJ; UDSEJLINGSFARVAND UDSEJLINGSFARVAND UDNYTTE SPRÆNGSTOF UDSAT; UDÆKKET; SIlRBAR FADING MISLYKKES; SVIGTE; UNDLADE KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE SEJLLØB RADIOAKTIVT NEDFALD FÆRØERNE FPB MOTORTORPEDOBIlD HEGN MARK FELTHÆR FELTARTI LLER I FELTBRO FELTØVELSE JAGER JAGERBOMBEMASKINE TAL FINNEj SIDERORSSTABILISATOR ILDAFGIVELSEj AFFYRE; SKYD SKYD; ILD ILD &BEVÆGELSE SPRÆNGLADNING ILDLEDELSE

49 Ordl 'ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m. v. FIRE CONTROL OFFICER FIRE HYDRANT FIRE PIN FIRE-FIGHTING FIREARM FIRING CONTROL OPERATOR FIRING POSITION FIRING RANGE FIRST LIEUTENANT FISHERY PROTECTION VESSEL FIXED AMMUNITION FIXED-WING AIRCRAFT FLAG OFFICER DENMARK FLAGSHIP FLAGSTAFF FLANK FLARE FLASH FLEET FLIGHT FLIGHT DECK FLIGHT PATH FLOATING MINE FLOTILLA FLUSH DECK FLY-BY-WIRE Dansk m. V, ILDLEDER BRANDHANE SLAGSTIFT BRANDSLUKNING SKYDEVABEN FCO SKYDESTI LLING SKYDEBANE PREMI ERLØJTNANT FISKERIINSPEKTIONSSKIB ENHEDSAMMUNITION FASTVINGE-FLY (MODSAT HELIKOPTER) CHEF FOR SOK FOD FLAGSKIB FLAGSTANG FLANKE LYSKUGLE; NØDBLUS ALARM (Z) Z FLADE FLUGT FLYVNING HALVESKADRILLE FLYVEDÆK KURS; BANE DR IVENDE t,ll NE FLOTILLE GLATDÆK; FLUSHDÆK SIDESTYRINGSSYSTEM (PÅ F-16 FLY) LØBEBRO FLYING BRIDGE FOLD FOOT FOLD (INDHEGNING) FOD (30,48 CM) FOOTBRIDGE FORCE SPANG STYRKE FORD VADESTED; VADE FORE- 8. -AFT LANGSKIBS FORECASTLE BAK FOREST SKOV FORK, OF A ROAD VEJGAFFEL FORWARD FREMAD; FORUDE FORWARD AIR CONTROLLER FAC FORWARD AIR SUPPORT OPERATIONS FASOC CENTRE FORWARD LINE OF OWN TROOPS FRACTION FRAGMENTATION BO~B FREEBOARD FREQUENCY MODULATION FRIENDLY FORCES FRIGATE FROGMAN FROM FUEL FULL MARCHING EQUIPMENT FULL-TRACK VEHICLE FUNEN FUNNEL FURNISH FLOT BRØKDEL SPRÆNGBOlt1BE FRIBORD FREKVENSMODULATION ALLIEREDE STYRI<ER ELLER EGNE FREGAT FRØMAND FRA BRÆNDSTOF; DRIVr,llDDEL FULD OPPAKNING BÆLTEKØRETØJ FYN SKORSTEN LEVERE; UDRUSTE; FORSYNE

50 Ordliste, generel (engelsk/dansk) Enge!sk m,v. FUSE FUSELAGE G GAFF GAIN GALLON GARRISON GAS (OLINE) GEAR GENERAL GENERAL SITUATION MAP GEODETIC INSTITUTE GRANTED GRAVEL PIT GRAVITY GREAT BELT, THE GREENLAND GREENWICH MEAN TIME GRENADE GRID GROUND GROUND FORCES GROUND LIAISON OFFICER GROUND MINE GROUND OBSERVER CORPS GRO UND PLANE ANTENNA GROUND WAVE GROUND ZERO GROUPING GROUPS GUARD GUARDROOM GUIDE GUIDED MISSILE GUN GUNBOAT GUNNER GUNNERY GYMNASIUM GYROSCOPE H HALF-TIMBERED HOUSE HALF-TRACK VEHICLE HALT HAND ARMS HAND GRENADE HAND WEAPON HARBOUR HARD SURFACE ROAD HARDPOINTS HARDSURFACE ROAD HARM..ESS HARMONI C HAVOC HAZARD Dansk m. v. BRANDR0R;LUNTEjTÆNDSNOR; SIKRING FUSELAGE; STEL SKROG GAFFEL GEVINST; VINDE (TERRÆN); OPNA GALLON:GB CA. 4,SL,US CA. 3,BL GARNISON BENZIN UDSTYR; GREJ; GEAR GENERAL GSM GEODÆTISK INSTITUT GIVET; SKÆNKET; INDRØMMET GRUSGRAV G TYNGDE; TYNGDEKRAFT STOREBÆLT GRØNLAND GMT HANDGRANAT; GEVÆRGRANAT GRAONET TERRÆN; JORD-. LANDSTYRKER GLO BUNDMINE GOC JORDPLANANTENNE JORDBØl GE GZ GRUPPERING GRUPPER BEVOGTE VAGT VAGT; HOLDE VAGT; BESKYTTE; BEVOGTE VAGTSTUE STYRE; LEDE STYRET MISSIL KANON (SLANG: SKYDEVABEN) KANONBAD KANONER; SKYTTE SØARTILLERI GYf!'IIIASTI KSAL GYROSKOP BINDINGSVÆRKSHUS HALVBÆLTEKØRETØJ HOLDT HANDVABEN HANDGRANAT HANDVABEN HAVN GOD VEJ STATIONER; OPHÆNGNINGSPUNKTER ASFALTERET VEJ USKADELIG HARMONISKE (SVINGNINGER) ØDELÆGGELSE; RAVAGE FARE; RISIKO

51 Ordliste, generel (engelsk/dansk) Enselsk m.v. HEADGUARTERS HEADGUARTERS COMPANY HEADSET HEIGHT HEIGHT OF BURST HELICOPTER HER (OR HIS) MAJESTY'S CANADIAN SHIP HER (OR HIS) MAJESTY'S SHIP HIGH FREQUENCY HIGH-EXPLOSIVE SHELL HIGH-TRAJECTORY WEAPON HILL HILLSIDE HILLTOP HILLY HIT HIT THE DECK HOLLOW-CONE CHARGE HOME GUARD HOME GUARD BRANCHES HO~E GUARD COMMANO HOME GUARD MANAGEMENT HOME GUARD STAFF HOMING HOSTILE HOSTlLITlES HOWITZER HULL HYDROGRAPHIC SURVEY I I READ BACK ISPELL I VERIFY IDENTlFICATION IDENTIFICATION FRIEND OR IGNITE IGNITlON ILLUMINATING SHELL IMITATIVE COM~NICATIONS DECEPTlON IMMEDIATE FOE IMMINENT IMPACT IMPEDE IMPLEMENT IMPLEMENTS IN CHARGE OF IN STEP INANIMATE INCH IND ICATE INFANTRY INFANTRYMAN INFLICT INFO INFORMATION INFORMATION &WELFARE SERVICE INFRARED OflnsK m. v, HOVEDKVARTER; STAB HG STABSKOMPAGNI HOVEDTELEFON HØJDE HOB HELIKOPTER HMCS HMS HF BRISANTGRANAT KRUIr'BANEV.lIBEN BAKKE; HØJDEDRAG; BJERG SKRÆNT; SKR.lINING BAKKETOP BAKKET; KUPERET TRÆFFE; RA MTrC: SøG DÆKNING HULLADNING HJEMMEVÆRN HJEr~VÆRNSGRENE HJE~EVÆRNSSTABEN HJEMMEVÆRNSLEDELSEN HJEMMEVÆRNSSTABEN MJILS0GENDE FJENDTLIG KRIG; FJENDTLIGHED HAUBITS SKROG SØOPMIILING JEG GENTAGER JEG STAVER JEG VERIFICERER IDENTIFIKATION; IDENTIFICERING IFF ANTÆNDE TÆNDING LYSGRANAT RADIOINFILTRATION OPERATIONS IL (O) OVERHÆNGENDE; NÆR FOREST.lIENDE NEDSLAG HINDRE; VANSKELIGGØRE GENNEMFØRE; IVÆRKSÆTTE REDSKABER CHEF FOR; FØRE KOMMANDO OVER TAKT (P.lI MARCH) DØD; LIVLØS TOMME MARKERE INFANTERI INFANTERIST TILFØJE; VOLDE (2,54 CM) (TAB) EFTERRETNING INFO OPLYSNING- & VELFÆRDSTJENESTE INFRARØD

52 Emne: Ordl Iste, g~nerel ~Isk m.v. HJSIGNIA IN~PECTlON INSPECTOR INSPECTOR GENERAL (engelsk/dansk) OF THE AIR FORCE INSPECTOR GENERAL OF THE ARMY INSPECTOR GENERAL OF THE NAVY INSTRUCTl ONS INTELLI GENCE INTERCEPT INTERCEPTlON INTERCEPTOR INTERFERENCE INTERIJAL cæusrrs ENGINE INVENTORY IONOSPHERE, THE ISLAND CO~~AND FAROES ISLA}JD CO~J~AND GP.EENLN~D J JACK JACK STAFF JAI.iMING JETTY JUDGE ADVOCATE JUTLArjD K KEEL KILL-POINT KNOCI< OUT KNOT L LAKE LANCE CORPORAL LAND COr~:.\AND LAND FORCES ZEAL~D LANDING CRAFT LANDING SHIP LATITUDE LATRINE LAUNCH LAUNCH PAD LAUNCHER LAUNCH INGS ITE LEADER LEAVE LEVEL LIEUTENANT LIEUTENANT COLONEL LIEUTENANT CO~~N~DER LIEUTENANT GENERAL LIEUTENANT JUNIOR GRADE L1FEBOAT LIFT LINE OF SKIRMISHERS LIGUlD FUEL LIST LITTLE BELT, THE LIVE AMr-liUNITIOr~ ppnsl< m,v, DISTINKTIONER; GRADSTEGN MØNSTRING INSPEKTØR INSPEKTØREN FOR FLYVEVABNET INSPEKTOREN FOR HÆREN INSPEKTØREN FOR SØVÆRNET FORHCLDSORDRE EFTERRETNINGER OPSNAPPF-j AFSKÆRE; IMØDEGA ANGREB AFLYTNING NÆRJAGER INTERFERENS FORBR~J~DNINGS~OTOR ARSEr~AL IONOSFÆREN FÆRØERNES KO~~ANDO GRØNL~DS KOW~ANDO GØS G0SSTAGE JAMMING STØJSENDING /t'.lej ANLØBSBRO AUDITØR JYLLAND KØL TRÆFFEPUNKT SLA UD; NEDKÆMPE; ØDELÆGGE KNOB SO KONSTABEL LANDSDELSKOW~NDO LFZ LANDGANGSBAD LANDG~GSSKIB BREDDEGRAD LATRIN UDSKYDE; OPSENDE AFFYRINGSPLATFORM RAKETSTYR j AFFYRINGSRAMPE UDSKYDNINGSAPPARATj RAKET5TI LL ING FØRER (GRUPPE- & DELINGS-. ) ORLOV NIVEAU; HØJDE LØJTNANT OBERSTLØJTNANT KAPTAJNLØJTNANT GENERALLØJTN~T LØJTNANT (SØV.) REDNINGSBAD OPDRIFT SKYTTEKÆDE FLYDENDE BRÆNDSTOF SLAGSIDE LILLEBÆLT SKARP Ar,U<1lJNITION GR~ATSTOL

53 Ordliste, generel (engelsk/ddnsk) EngeIsk m. v, LIVE FIRING LOAD LOCAL DEFENCE LOCALITY LOCATE LOCATION LOCK ON TO LOGISTICS LONG-CHORD LONG-RANGE LONGITUDE LONGITUDINAL LOO:<-OUT LORRY LOW LEVEL TRACK PRODUCTION CENTER M MIICH NUi~BER MACHINEGUN MAGAZINE MAGNETIC MAIN ROAD MAINSTAY MAINTAIN MAINTENANCE MAJOR MAJOR GENERAL MAN-OF-WAR MANEUVER MANOEUVREABLE MANUAL MAP MARINES MARKS MAN MARKSMANSHIP MATERIEL CO~~AND MEADO'J MEADO'J FLOOD GATE MEASURE MEASUREMENT MECHANIZED UNIT MEDICAL CORPS MEDICAL OFFICER MEDICAL SERVICE MEDITERRANIAN, THE MEDIUM FREGUENCY MERCHANT SHIP ~ERCY, AT THE,,' OF l>:essage FOLLOWS MIDAIR, IN MIL MILE (STATUTE) MILITARY ACADEMY MILITARY POLICE MINE Piln~K m. v, SKARPSKYDNING LADE (VIIBEN) LOKALFORSVAR LOKALITET; STED LOKALISERE; STEDFÆSTE; UDPEGE; PEJLE LOKALISERING; PLACERING; PEJLING LilSE FAST PA (ET MAL) LOGISTIK; FAGLIG TJENESTE TRANSPORT-& FORSYNINGSTJENESTE LANG KORDE LANGTRÆKKENDE; LANGDISTANCE-, LÆNGDE Pli LANGS; LÆNGDE-, UDKIG; UDKIGSMAND; UDKIGSTOND~ LASTVOGN (TUNG) LLTPC MACH-TAL MASKINGEVÆR DEPOT MAGASIN MAGNETISK HOVEDVEJ HOVEDSTOTTE STORSTAG OPRETHOLDE; VEDLIGEHOLDELSE MAJOR VEDLIGEHOLDE GENERALMAJOR KRIGSSKIDj ORLOGSSKIB MIIJ~OVRE MANØVERDYGTI G HANDBOG; REGLEMENT LANDKORT MARINEINFANTERISTER FINSKYTTE SKYDEFÆRDIGHED MATER IELKOM:AA~JDO ENG STIGBORD MAL; MALE MIlL; MALING MOTORISERET ENHED LÆGEKORPS r~illhrlæge SANITETSTJENESTE r.li DDELHA'lET MF HANDELSSKIB; KOFFARDISI<IB PRISGIVET SIGNAL FOLGER LUFTEN, I STREG (1/6400 AF Or~REDSEN) ENGELSK MIL (1.609 KM) HÆRENS OFFICERSSKOLE MILITÆRPOLITI flip MINE; MINERE; MINEUDLÆGNING

54 Ordl 'ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m.v. MINE COUNTER-MEASURES MINE MOORING MINE RAILS MINE VESSEL MINEFIELD MINELAYER MINESlIEEPER MINISTRY OF DEFENCE MISSILE MISSILE LAUNCHER MISSILE-TRACKING RADAR MISSION MOAT MOBILE BASE MOBILIZATION MONITOR MONITORING MOOR fi.ored MOORING WIRE MOORINGS MORTAR MOTOR TORPEDO BOAT MOTOR VEHICLE IfOTORWAY MOUNTED MOVING TARGET MUNITI ONS MUZZLE MUZZLE FLASH MUZZLE LOADER MUZZLE VELOCITY N NAPALM NATIONAL LONG LINES AGENCY DENMARK NATIONAL SERVICEMAN NAUTI CAL CHART NAUTICAL MILE NAVAL NAVAL ACADEMY NAVAL ARCHITECT NAVAL BASE NAVAL CONTROL OF SHIPPING NAVAL HOME GUARD NAVAL MATERIEL CO~~D NAVl GATE NAVY ethe) NAVY LIAISON OFFICER NAVY STAFF NEEDLESS NEGOTIATE NET CALL NET CALL SIGN NET CONTROL STATION NETWORK NEUTRALIZE NITROGLYCERINE Dansk m. y. MCM MINEFORTØjNING MINESKINNER MINEFARTØj MINEFELT MINELÆGGER MINESTRYGER FORSVARSMINISTERIET MISSIL MISSIL-AFSKYDNINGSRAMPE MISSIL-FØLGERADAR OPGAVE; TOGT VOLDGRAV MOBA MOBILISERING LYTTEANORDNING; AFLYTTE; SPORE KONTROLLYTNING HEDE (LYNG) FORANKRET FORANKR INGSKABEL FORTØJNING; FORTØjNINGSPLADS MORTER MOTORTORPEDOBAD MTB MOTORKØRETØJ MOTORVEJ MONTERET; OPSIDDET BEVÆGELIGT MAL VABEN & AMIYlJNITION M. V. MUNDING MUNDINGSGLIMT FORLADEVABEN MUNDINGSHASTIGHED NAPALM NALLADENMARK VÆRNEPLIGTIG SØKORT SØMIL C M) Sø-; FLADE-; MARINE-; MARITIM SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SKIBSKONSTRUKTØR FLADEBASE NCS MARINEHJEMMEVÆRNET SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO SEJLE; BEFARE; NAVIGERE; MANØVRERE SØVÆRNET NLO MAR INESTABEN OVERFLØDIG FORHANDLE;PASSERECFORHINDRING) NETOPKALD NETKALDESIGNAL NETKONTROLSTATION NET; KÆDE NEUTRALISERE; NEDKÆMPE;. USKADELIGGØRE NITROGLYCERIN

55 Ordl Iste, ~enerel (en~elsk/dansk) Enge Isk m. v. NO ADMISSION NON-CONTACT MINE NON-CONTROLLED MINEFIELD NORTH ATLANTIC TREATY ORGANI2ATION NORTH SEA, THE NORWEGIAN SEA, THE NOT LATER THAN NUCLEAR, BIOLOGI CAL, CHEMICAL O OBJECT OBJECTIVE OBSERVATION OBSTACLE OCCUPY OFF LIMIT OFFSHORE OPERATIONAL COMMAND OPERATIONAL CONTROL OPERATIONAL READINESS EVALUATlON OPERATOR ORBIT ORDERLY OUT OUTLlNE OVER OVERLAY OVERRUN P PACK PARACHUTE PARENT UNIT PARITICIPATE PARKING LOT PASSWORD PATH PATROL PAYLOAD PEACEKEEPING PEBBLES PEN PENETRATE PERCUSSION CAP PERCUSSION FUSE PERISCOPE PERMIT PERPENDICULAR PERSONNEL PETROL PEHY OFFICER PHASE PHASE OUT PHOSPHOROUS PHOTO INTERPRETER PIECE PIERCE PIN DOWN PISTOL PLAINDRESS MESSAGE Dansk m. v, INGEN ADGANG AFSTANDSMINE SELVVIRKENDE MINEFELT NATO VESTERHAVET; NORDSØEN NORSKEHAVET NLT NBC GENSTAND; MAL MAL; HENSIGT; ANGREBSMAL IAGTTAGELSE; OBSERVATION HINDRING; FORHINDRING BESÆTTE; INDTAGE; BEBO INGEN ADGANG UD FOR KYSTEN OPERATIV KO~MANDO OPERATIV LEDELSE ORE OPERATØR; BETJENINGSr4AND BANE; KREDSLØB OPPASSER SLUT OMRIDS; KONTUR; SKITSE; UDKAST SKIFT KALKE LØBE OVER ENDE OPPAKNING FALDSKÆRM STAMAFDELING; STAMENHED DELTAGE PARKERINGSPLADS KENDEORD STI; VEJ; BANE PATRULJE PATRULJERE NYTTELAST FREDSBEVARENDE RULLESTEN FOLD (INDHEGNING) GENNEMBRYDE; TRÆNGE IND I FÆNGHÆTTE STØDBRANDR0R PERISKOP TILLADELSEj TILLADE LODRET; PERSONEL BENZIN SERGENT (S0V.) VINKELRET FASE; STADIUM UDSKIFTE GRADVIS FOSFORHOLDIG; FOSFOR-. FOTOTYDER PJECE; KANON GENNEMBRYDE BINDEj FASTLASE PISTOL KLARDRESS-SIGNAL

56 Ordliste, generel (engelsk/dansk) ( Ens9lsk m,v, PLAIH PROTECTlON UNIT PLATOON PLATOON LEADER PLOTTER POINT OUT POLLUTION POOP PORT POSTWAR POUND POUND(S) POWER CHARGE POWER LINES PRECIPITATION PREDOMINANCE PREPAREDNESS PRESENT ARMS PRIMARY r~ission PRltIER PRIMING CHARGE PRIORITY PRISONER OF WAR (POW) PRIVATE PRIVATE 1ST CLASS PROCEDURE PROCEDURE WORD, PROWORD PROCURE PROJECTlLE PROPELLANT PROPELLER PROTECT PROTECTlON PROVINCE PROVING GROUND PROVISIONS PROXIMITY PROXIMITY FUSE PURCHASE PUT AT SAFETY PYROTECHNICS Q QUADRUPLE MOUNT QUARTER-DECK QUARTERMASTER SERGEANT QUARTERS QUAY QUICK-FIRING R RACK RADAR SCOPE RADIATE RADIATION RADIO LINK pansk m, v, BEDRIFTSVÆRN DELING DELI NGSF0RER PLOTTER PAPEGEj UDPEGE FORURENING RUFj HALVDÆK AGTER BAGBORD HAVN EFTERKR IGS-. HAtI.RE PUND (ENGELSK, 454 GRM~) LB. KRUDTLADNING HOJSPÆNDI NGSLEDNINGER NEDBOR OVERMAGT j OVERVÆGT (STYRKE) BEREDSKAB PRÆSENTERE GEVÆR HOVEDOPGAVE FÆNGHÆTTE TÆNDLADNINGj BRANDR0Rj FÆNGSATS TÆNDLADNING IL CP) P KRIGSFANGE tyieni G KONSTABEL FREMGANGSMADE EKSPEDITIONSORD FREMSKAFFE PROJEKTIL DRIVLADNING FREMORIVNINGSMIDDEL PROPEL SKIBSSKRUE BESKYTTE; VÆRNE BESKYTTELSEj VÆRNj SIKRING PROVINSj LANDSDEL j DOMÆNE FORS0GSOMRADE PROVIANT NÆRHED RADIOBRANDR0Rj RADARBRANDR0R TALJE SIKRE CSKYDEVABEN) LYSAMMUNITIONj SIGNAL- Ar.Y,lUNITION FIRLINGEAFFUTAGE AGTERDÆK VABENMESTER KVARTER KAJ HURTIGSKYDNING STATIVj HOLDER; OPHÆNG RADARSKÆRM UDSTRALE UDSTRALING RADIOKÆDEj RADIOFORBINDELSE

57 Ordl (ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m. v. RADIO SILENCE RAD IOACTI VITY RADIOTRANSMITTER RADIUS RADIUS OF ACTION RAIL RAILWAY LINE RAKING RAMPART RANGE RANGER RANGERS, THE RANK RATE OF CLIMB RATE OF FIRE RATIONS RE-TRAINING READ BACK READABILITY READY REPORT REAR REAR Ar~IRAL RECEIPT RECEIVER RECLAMATION RECOGNITION RECOILLESS RIFLE (GUN) RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE PATROL RECONNOITRE RECOVERY RECOVERY VEHICLE RECRUIT RECURRING RED CROSS, THE REDUCTION GEARS REEDS REFERENCE REFUEL REGAIN REGIMENT REGIMENTAL COMMANDER REGION REINFORCE REINFORCEMENT RELAY, TO RELIEF UNIT RELOAD RELOCATION REMOTE REMOTE CONTROL REPLACE REPLENISH RESCUE RESPONSIBILITY RESPONSIBLE D1lnsk m. v. RADIOTAVSHED RADIOAKTIVITET RADIOSENDER RADIUS AKTI ONSRAD IUS LØNNING; RÆLING JERNBANELINIE HÆLDENDE j JORDSTRYGENDE; FEJENDE VOLD AFSTAND j SKUDVIDDE; RÆKKEVIDDE SKYDEBANE JÆGER JÆGERKORPSET RANG STIGNINGSHASTIGHED SKUDHASTIGHEDj SKUDKADENCE FORPLEJNINGj RATIONER OMSKOLING GENTAG LÆSELIGHED KLARf~ELD ING BAG-.j BAGUDE KONTREADf.lI RAL KVITTERING MODTAGER RAD l Or,~ODTAGER GENOPRETTELSE KENDING (FJERN-ELLER FLY-.) DYSEKAfJON REKOGNOSCERING; OPKLARING OPKLARINGSPATRULJE REKOGNOSCERE; OPKLARE; SONDERE BJÆRGNING BJÆRGNINGSVOGN REKRUT REKRUTTERE TILBAGEVENDENDE RØDE KORS REDUKTIONSGEAR SIV REF TANKE OP; GENOPTANKE GENVINDE REGIMENT REGIMENTSCHEF EGNj OMR lide FORSTÆRKE FORSTÆRKNING VIDERESEND, TIL HJÆLPESTYRKEj UNDSÆTNINGS- STYRKE LADE IGEN OMLÆGNING FJERN; AFSIDESLIGGENDE FJERNSTYR ING UDSKIFTE; AFLØSE ERSTATTE; OPSUPPLERE UNDSÆTNINGj REDDE ANSVAR ANSVARLIG

58 Emne: OrdlIste, generel (engelsk/dansk) Enlile Isk m. v. RESTORE RESTRICTED RETREAT REVIEW REVOLVE RIFLE RIFLE CORPS RIFLE GRENADE RIFLErMN RIGHT ANGLES, AT RIMMED CARTRIDGE RIVER ROAD BLOCK ROAD SCRAPER ROAD SIGN ROADS ROCKET ROCKET LAUNCHER ROGER. ROUND THE CLOCK ROUNDABOUT RO UTE OF ADVANCE ROUTINE ROYAL AIR FORCE ROYAL NAVY RUBBING STRAKE RUDDER RULES OF THE ROAD RUMOURS S SAFEGUARD SAFETY SAFETY CATCH SAlL SALUTE SALVAGE SAM ALLOCATOR SAM GROUP, THE SAY AGAIN SCALE SCHEDULE SCOUT CAR SEA SEARCH SEARCH AND RESCUE SEAWARD DEFENCE CRAFT SEAWARD DEFENCE CRAFT (SDC) SEAWARD(S) SEAWORTHY SECOND IN COMMAND SECOND LIEUTEN~ SECONDARY SECRET SECRETARY GENERAL SECTION SECTI ON LEADER SECTOR OPERATIONS CENTRE SECURE Dansk m. v. GENOPRETTE BEGRÆNSET; TIL TJENESTEBRUG TILBAGETOG MØNSTRING ROTERE GEVÆR; RIFFEL SKYTTEKORPS GEVÆRGRANAT SKYTTE VINKELRET KRAVEPATRON FLOD VEJSPÆRRING VEJHØVL VEJSKILT RED RAKET RAKETSTYR MODTAGET DØGN RUNDKØRSEL FREMRYKKEVEJ R RUTINE (R) RAF RN FENDERLISTE ROR SØVEJSREGLER RYGTER BESKYTTE SIKKERHED SIKRING SEJL; SEJLE;UBADS-KOMMANDOTARN HONNØR SALUTERE BJÆRGNING; BJÆRGE; REDDE OPERATIONSOFFICER (SAM) LUFTVÆRNSGRUPPEN GENTAG MALESTOK; OMFANG PLAN; TIDSPLAN; PLANLÆGGE OPKLARINGSVOGN HAV Sø (-GANG) EFTERSØGNING; EFTERSØGE SAR SDC BEVOGTNINGSBAD SØVÆRTS; FRALANOS SØDYGTIG NÆSTKOMMANDERENDE SEKONDLØJTNANT UNDERORDNET HEMMELIGHED; HEMMELIGT GENERALSEKRETÆR SEKTION; GRUPPE SEKTIONSFØRER SOC SIKRE; FASTGØRE; SIKKER

59 Ordl (ste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m. v. SECURITY SECURITY CLEARANCE SECURITY OPERATION SEI2E SELF-CONTAINED SELF-PROPELLED SELF-PROTECTION ORGANI2ATION SEMI SEMI-AUTOMATIC SEMI-FIXED AMMUNITION SENIOR SERGEANT SENSITIVE SENTRY SEPARATE LOADING AMMUNITION SERGEANT SERVICE SERVICEABILITY SERVICEABLE SHELL SHIELD SHIPPING SHIPS COff,PANY SHIPS COMPLEMENT SHOP SHORT-RANGE SHOTGUN SIDETRACK SIGHT SIGNAL CORPS (THE) SIGNAL INTELLIGENCE SIGNAL REGIMENT SIGNIFY SILENCE SILENCE LIFTED SIMULATED SIMULTANEOUS SINK SITE SLIPPERY RDADS SLUICE SMALL ARMS SMOKE SCREEN SMOKE SHELL SNORKEL SOLVE SOUND, THE SOURCE SOUTH EAST ASlA TREATY ORGANI2ATION SPACE SPAN SPARE PARTS SPEAK SLOWER SPECIAL AIR SERVICE SPURT OF FLAME SQUAD SQUAD LEADER Dansk m. v. SIKKERHEDj SIKKERHEDSTJENESTE SIKKERHEDSGODKENDELSE SIKR INGSTJENESTE EROBREj INDTAGE; KONFISKERE; OPBRINGE SELVSTÆNDIGj UAFHÆNGIG SELVKØRENDE EGENBESKYTTELSES-ORGANISATION HALV HALVAUTOMATISK DELT AMMUNITION SENIORSERGENT SARBAR SKILDVAGT DELT AMI"-'NITION SERGENT VÆRNj FAGLIG TJENESTEGREN DUELIGHED BRUGBAR HYLSTER; GRANAT; BOMBARDERE SKJOLD; SKÆRMj VÆRNE; BESKYTTE SØFART; SKIBSFART; SKIBE BESÆTNING; MANDSKAB BESÆTNINGj MANDSKAB; BEMANDING VÆRKSTED KORTDISTANCE-.; NÆR-. HAGLGEVÆR SIDESPOR SIGTE; SIGTEMIDDEL TELEGRAFTROPPERNE ELEKTRONISK EFTERRETNINGS- TJENESTE SIGNALOPKLARING TELEGRAFREGIr~NT TILKENDEGIVE TAVSHED TAVSHED OPHØRER SUPPONERET SAMTIDIG SÆNKE; SYNKE STED; PLADS; STILLING GLAT FØRE SLUSE HANDVABEN RØGSLØR RØGGRANAT SNORKEL LØSE SUNDET KILDE SEATO RUM; PLADS; AFSTAND; M~LLEMRUM SPÆNDVIDDE VINGEFANG RESERVEDELE TAL LANGSO/t'JviERE SAS ST I KFLA~'''(,E GRUPPE GRUPPEFØRER

60 Ordllste, generel (engelsk/dansk) Eng"! Isk m. v. SQUADItON SQUARE METRE STABILIZER STAFF STAGE STAND BY STANDARD STANDARDIZATION AGREEW~NT STANDING FORCE STANDING NAVAL FORCE ATLANTIC STAROOARD STATlONARY STEt4 STEP-BY-STEP STERN STOCI< STONE-\IALL STORAGE STORAGE SPACE STORE STRAIT STRATEGI C STRATEGY STRENGTH STRETCHER STRIKE STRUGGLE SUBDIVISION SUBJECT SUBt.lACH INEGUN SUBMARINE SUBrI.ERGED SUBORDINATE SUBURBAN PROTECTION UNIT SUBVERSIVE SUFFICIENT SUPERSONIC SUPERSTRUCTURE SUPERVISE SUPERVISOR SUPPLEMENT SUPPLE~~NTARY FORCE SUPPLEMENTARY INTELLIGENCE REPORT SUPPLY SUPPORT SUPREME ALIED COM~ANDER ATLANTIC SUPREWE ALLlED CO~MANDER EUROPE SUPREME COm~DER SUPREr~ HEADQUARTERS ALLlED POIlERS EUROPE SURFACE SURFACE UNITS SURFACE-TO-AIR pansk m. v, ESKADRILLE; ESKADRON j ESKADRE KVADRAT~.ETER HALEPLAN PERSONALE STAB STAGE SKUEPLADS; ETAPE; FASE; ISCENESÆTTE KLARj INDSATSKLAR FANE STAN AG STAENDE STYRKE STANAVFORLANT STYRBORD UBEVÆGELIG STÆV~Jj FORSTAVN TRINVIS HÆK j AGTERSTAVN; BAGSTAVN LAGER; MATERIEL STENGJffiDE OPLAGRING LAGERPLADS FORRAD; LAGER; DEPOT; OPLAGRE STRÆDE STRATEGISK STRATEGI STYRKEj STØRRELSE; KRÆFTER BJlRE ANGREB; SLJlj ANGRIBE RAW.E: KM'W; STRID; KM~E UNDERINDDELING STATSBORGER; EM~E l>lask INP ISTOL UNDERVANDSBJlD; U-BAD; UNDERSØiSK NEDDYKKET; UNDERSØiSK UNDERORDNET; UNDERLAGT VILLAVÆRN UNDERGRAVENDE; 5. KOLONNE-, TILSTRÆKKELIG OVERLYDS OVERBYGNING OVERVAGE; TILSE TILSYNSFØRENDE; INSPEKTØR FORSTÆRKE; SUPPLEMENT SUPPLERINGSSTYRKE SUPINTREP FORSYNE STØTTE SACLANT SACEUR ØVERSTKOMMANDERENDE SHAPE OVERFLADE; UDDYKKE OVERFLADEENHEDER JORD-Tll.-LUFT

61 Ordliste, generel (engelsk/dansk) EneIsk m. v. SURFACE-TO-AIR MISSILE SURPRICE ATTACK SURROUND SURROUNDINGS SURVEILLANCE SURVEY SHIP SURVIVE SUSPENSION SUSTAINED SWAMP SWEEP SWITCH T TABLE TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPrl,ENT TACTICAL TACTICAL AIR COMMAND Dgnsk n. v, SAM OVERRASKELSESANGREB O~RINGE OMGIVELSER OVERVIlGNINGj BEVOGTNING OPMIlLlNGSFARTØJ OVERLEVE OPHÆNGNINGj SUSPENDERING LANGVARIGj VEDHOLDENDE MOSEj SUMP MINESTRYGNING KONTAKT j OMSKIFTE TABEL ORGANISATIONSSKEMA TAKTISK FLYVERTAKTISK KO~~ANDO TACTICAL AIR COW~AND DENMARK TAC DEN TACTICAL AIR FORCE TAF TACTICAL AIR OPERATIONS CENTRE TAOC TACTICAL CONTROL OFFICER TCO TACTICS TAKTIK TAIL HALE TAKE COVER SØGE DÆKNING TAKE THE SALUTE SKRIDTE FROf.JTEN AF TAKE-OFF START TANK KAt{'PVOGf'!j TANf: TANKTRUCK TANKVOGN TAPER TILSPIDSNING TAPER OFF AFTAGE GRADVIS TARGET MAL TARGET ACQUISITION MALSØGNINGj MALOPKLARING TARGET ACQUISITION RADAR MALSØGERADAR TARGET ALLOCATION MALTILDELING TARGET ANALYSIS MALANALYSE TARGET DESIGNATION MALUDPEGNING TARGET INDICATOR MARKERINGSBLUS TARGET LOCATION MALSTEDFÆSTELSE TARGET RANGE SKYDETERP-ÆN TARGET TRACKING RADAR MALFOLGERADAR TASK OPGAVEj HVERV TASK FORCE KA~~GRUPPE TEAM HOLD TECHNICIAN TEKNIKER TELECO~J~UN ICATION TELETEKN IK TELEMETERING FJERNMALING TELEPHONE EXCHANGE TELEFONCENTRAL TELETYPEWRITER FJERNSKRIVER TEMPORARY MIDLERTIDIG TENDER TENDERj FORSYNINGSSKIB TENSE SPÆNDT TERM VILKARj BETINGELSE TERMINAL PHASE SLUTFASE TERMINATE AFSLUTTEj BRINGE TIL OPHØR TERRAIN TERR~J TERRITORY O~RADE TEST-FIRING PRØVESKYDNING THATCHED ROOF STRIlTAG THEATRE SKUEPLADS THIS IS HER ER

62 Emne: OrdlIste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m.v. Dansk m.y. THREATENED TRUET THRUST FREMSTØD; TRÆNGE FREM TIDE TIDEVAND TIME TIDSGRUPPE (DATO) TIME FUSE TIDSBRANDRØR; TEMPERINGS- BRANDRØR TIME OVER TARGET TOT TIME SCHEDULE TIDSPLAN TIME TRAIN FORSINKELSESSATS TO TIL TOP SECRET YDERST HEMMELIGT TORPEDO TORPEDO TORPEDO TUBE TORPEDORØR TOWING BUGSERING; SLÆBNING TRACER LYSSPOR; SPOR-. TRACK BANE SPOR; KURS; LARVEBAND; SPORE TRACKED VEHICLE BÆLTEKØRETØJ TRAFFIC ANALYSIS TRAF IKANALYSE TRAFFIC CIRCLE RUNDKØRSEL TRAFFIC CONTROL TRAFIKREGULERING TRAILER ANHÆNGER; PAHÆNGSVOGN TRAILING EDGE AGTERKANT TRAINING UDDANNELSE; TRÆNING TRAINING SHIP SKOLESKIB TRAJECTORY PROJEKTILBANE; SKUDBANE TRANSCEIVER SENDER/MOOTAGER TRANSFORMER TRANSFORMATOR TRANSITION OVERGANG; OVERGANGS-. TRANSLATE OVERSÆTTE TRANSLATION OVERSÆTTELSE TRANSMISSION TRANSMISSION; UDSENDELSE; OVERFØRING TRANSMITTER SENDER TRANSPORTATION BATTALION TRÆNBATALJON; TRANSPORT- BATALJON TRANSPORTATION CORPS FORSYNINGSTROPPERNE TRANSPORTATION REGIMENT TRÆNREGIMENT TRANSPORTATION TRUCK COMPANY TRANSPORTKOMPAGNI TRANSVERSE TVÆRSKIBS TREATY TRAKTAT TRENCH SKYTTEGRAV; GRØFT TRENCH WARFARE SKYTTEGRAVSKRIG TRIGGER AFTRÆKKER; UDLØSER TROTYL TNT TRUCE VABENSTI LSTAND TRUCK LASTVOGN TRUE (NORTH) SAND (NORD) TUBE RØR; FÆNGRØR TUBE-LAUNCHED, OPTICALLY- TOW TRACKED, WIRE GUIDED MISSILE TUG BUGSERBAC; SLÆBEBAD TURN SVEJE TURNING POINT VENDEPUNKT TURRET KANONTARN (DREJELIGT) TYRE DÆK U ULTRA HIGH FREQUENCY UMPIRE UNARMED UNCLASSIFIED UHF KAMPDOMMER VABENLØS UKLASSIFICERET

63 OrdlIste, generel (engelsk/dansk) Engelsk m.v. UNDER \lay UNDERMINE UNIT UN ITARY COMMAND UNITED NATIONS UNITED NATIONS EMERGENCY FORCES UNITED NATIONS FORCE UNITED NATIONS MILITARY OBSERVER GROUP UNITED NATIONS OBSERVATION IN CYPRUS UNFICYP UNMOGIP lndia/pakista UNOGIL GROUP IN LEBANON UNITED NATIONS TRUCE SUPER- UNTSO VISION ORGANIZATION UNITED STATES UNITED STATES AIR FORCE UNITED STATES SHIP UNITY UNKNO\lN STATION UNLADEN UNLOAD UNLOADING UNMANNED UNPACK UNPROTECTED UNREST UNSERVICEABLE UTILIZE V VAIN, IN VALLEY VAR led VEHICLE VELOCITY VERIFICATION VERIFY VERSATILE VERSION VERTICAL VERY HIGH FREQUENCY VESSEL VICE ADMIRAL VILLAGE VIOLATE VIOLATION VIOLENT VIRTUALLY VISIBILITY VISUAL VISUAL OBSERVER CORPS VITAL VOLUNTARY VOLUNTEER VULNERABLE 'J WAGGON WAIT WAIT OUT pansk m. v. I FART; I GANG; PA VEJ LET UNDERMINERE; UNDERGRAVE ENHED; AFDELING ENHEDSKOMMANDO UN UNEF US USAF USS ENIGHED; UKENDT STATION UBEBYRDET AFLADE (VABEN) AFLÆSNING UDLOSNING UBEMANDET PAKKE UD UBESKYTTET URO U/S UDNYTTE FORGÆVES DAL AFVEKSLENDE KØRETØJ FART; HASTIGHED VERIFIKATION VERIFICER ALSIDIG UDGAVE LODRET VHF FARTØJ VICEADMIRAL LANDSBY KRÆNKE; OVERTRÆDE KRÆNKELSE; OVERTRÆDELSE VOLDSOM; HEFTI G PRAKTISK TALT SIGTBARHED; SYNSVIDDE VISUEL; OPTISK; SYNS-. LUFTMELDEKORPSET VOC LIVSVIGTIG; UUNDVÆRLIG FRIVILLIG FRIVILLIG SAABAR GODSVOGN VENT VENT SLUT SAM~ENHOLD

64 Ordllste, generel (engelsk/dansk) ( EngelsK r. v. WAKE WARFARE WARHEAD WARN WARNING WARSHIP WATERLINE WATERS WAVE WEAPON WEAPONS SYSTEM WEATHER CHART WEATHER CONDITIONS WEATHER DECK WEATHERFO~ECAST WESTERN LAND CO~~AND WHEELED VEHICLE WIDTH WILCO WING WING SPAN WIRE WIRE-GUIDED WIRELESS WITHDRAW WITHSTAND WOMEN'S AIR FORCE WO~EN'S ARMY CORPS wr~n's NAVAL CORPS WOOD WOODED WORD AFTER WORD BEFORE WORDS TWICE WRECKER TRUCK WRONG y YARD Z ZEALAND ZONE OF ACTI ON ZONE SUFFIX Dansk m. v. KØLVAND KRIGSFØRELSE SPRÆNGHOVED (MISSIL) ADVARE j VARSLE ADVARSEL; VARSEL; VARSLING KRIGSSKIB VANDLINJE FARVAND(E) BØLGE VABEN VA8ENSYSTEM VEJRKORT VEJRFORHOLD ØVERSTE DÆK VEJRUDSIGT VESTRE LANDSDELSKOMr~NDO WESTLANDENMARK HJULKØRETØj BREDDE INDFORSTAET BROVINGE FLØJ; FLANKE VINGE; BÆREPLAN SPÆNDVIDDE; VINGEFANG TROSSEj TRADj LEDNING; TELEGRAFERE TRADSTYRET RADIO; TRADLØS TRÆKKE SIG TILBAGEj INDDRAGE MODSTA; HOLDE TIL KVINDELIGT FLYVERKORPS WAF DANMARKS LOTTEKORPS WAC KVINDELIGT MARINEKORPS \,'NC SKOV SKOVKLÆDT ORD EFTER ORD FØR ORD TO GANGE KRANVOGN FORKERT RA 91,4 CM SJÆLLAND KAMPOMRADE TIDSZONEANGIVELSE

65 Enhedpr. pile ~rn

66 Enheder, alle v~rn (dan5k/engei5k) A ADMINISTRATIONSAFDELING AFDELING; ENHED AFDELING; SÆRLIG TJENESTE AFDELING; TJENESTEGREN ALLIEREDE STYRKER ELLER EGNE ARTILLERI. ARTILLERIAFDELING AUTORITET; MYNDIGHED B BATALJON BATTERI BEDRIFTSVÆRN BRANDKORPSET BRIGADE BYGNINGSTJENESTE C CIVILFORSVARET CIVILFORSVARSFORBUNDET CIVILFORSVARSKORPSET CIVILFORSVARSSTYRELSEN D DANMARI<S LOTTEKORPS DANSKE KVINDERS BEREDSKAB DELING DIVISION DÆKNINGSSTYRKE E EGENBESKYTTELSES-ORGANISATION ELEKTRONISK EFTERRETNINGS- TJENESTE ENHED; AFDELING ENHEDSI~Otf.'I1ANDO ESKADRE; ESKADRILLE: ESKADRON ESKADRILLE; ESKADRON; ESKADRE ESKADRON; ESKADRILLE: ESKADRE F FAGLIG STØTTE TIL FELTSTYRKER FAGLIG TJENESTE; LOGISTIK FAGLIG TJENESTEGREN; VÆRN FALDSKÆRMSTROPPER: LUFTLANDETROPPER FELTARTILLERI FELTHÆR FLOTILLE FLYVEMATERIELKOW~ANDOEN FLYVERDETACHEMENT FLYVERHJEMMEVÆRNET FLYVERSTABEN FLYVERTAKTISK KO~~ANDO FLYVESTATIONSKORPSET FLYVEVABEN FLYVEVABNETS OFFICERSSKOLE FLADE FORSVARETS BREVSKOLE FORSVARSKOM'I1ANDOEN FORSVARSMINISTERIET FORSVARSRJ\DET ADMINISTRATIVE SERVICE BRANCH UNIT DETAIL BRANCH FRIENDLY FORCES ARTILLERY ARTILLERY BATTALION AUTHORITY BATTALION BATTERY PLANT PROTECTION UNIT ALLlED COr~~AND FORCE BRIGADE CONSTRUCTION SERVICE EUROPE tf~bile CIVIL DEFENCE CIVIL DEFENCE LEAGUE CIVIL DEFENCE MOBILE COLUMNS CIVIL DEFENCE DIRECTORATE WOM~N'S ARMY CORPS DM~ISH WOr~N'S VOLUNTARY SERVICE PLATOON DIVISION COVERING FORCE SELF-PROTECTION ORGANIZATION SIGNAL INTELLIGENCE UNIT UNITARY COMMAND SQUADRON SQUADRON SQUADRON COMBAT LOGISTICS SERVICE AIRBORNE TROOPS SERVICE SUPPORT FIELD ARTILLERY FIELD ARMY FLOTILLA AIR MATERIEL COMMAND AIR DETACHr~ENT AIR FORCE HOME GUARD AIR STAFF TACTICAL AIR COMMAND AIR BASE DEFENCE CORPS AIR FORCE AIR FORCE ACADEMY FLEET DEFENCE CORRESPONDENCE SCHOOL DEFENCE CO/l'MAND MINISTRY OF DEFENCE DEFENCE COUNCIL

67 Enheder, alle varn (dansk/engelsk) I:l2D.2k FORSYNINGSTROPPERNE FÆRØERNES KOM~ANDO G GARNISON GRUPPE GRUPPEj SEKTION GRØNLANDS KOMMANDO H HALVESKADRILLE HJEMMEVÆRN HJEMMEVÆRNSGRENE HJEWf.EVÆRNSLEDELSEN HJE~tEVÆRNSSTABEN HJÆLPESTYRKEj UNDSÆTNINGS- STYRI<E HOLD HOVEDKVARTER; STAB HOVEDSTYRKE HUNDEHOLD HÆR HÆRENS FLYVETJENESTE HÆRENS MATERIELKOMMANDO HÆRENS OFFICERSSKOLE HÆRHJEMMEVÆRNET HÆRSTABEN I INFANTERI INGENIØRTROPPERNE J JÆGERKORPSET K KAMP GRUPPE KAtlPOPSTl LLI NG KAMPPATRULJE KARREVÆRN KAVALERI KLARGORINGSHOLD KOLONNE KOLON NE; KONVOJ KOMMANDOSTYRKE KOrtPAGNI KONVOJ; KOLONNE KORPS KVINDELIGT FLYVERKORPS KVINDELIGT MARINEKORPS L LANDSDELSKO~~ANDO LANDSTYRKER LOGISTIKj FAGLIG TJENESTE LOKALFORSVAR LUFTMELDEKORPSET LUFTVÆRNSARTILLERI LUFTVÆRNSGRUPPEN LÆGEKORPS M MARINEHJEMMEVÆRNET MARINESTABEN MATERIELKO ~~ANDO MILITÆRPOLITI ~ TRANSPORTATION CORPS ISLAND COMMAND FAROES GARRISON SQUAD SECTlON ISLAND COMMAND GREENLAND FLIGHT HOr,E GUARD HOME GUARD BRANCHES HO~E GUARD MANAGE ~ENT HO~~ GUARD COMMAND HOrIE GUARD STAFF RELIEF UNIT TEAt~ HEADQUARTERS BULK FORCE DOG TEAM ARMY ARm AVIATlON ARf 1Y r~a TER IEL cr 1MAND MILITARY ACADEMY ARMY Hrr.E GUARD ARMY STAFF INFANTRY CO~PS OF ENGINEERS ENGINEER CORPS RANGERS, THE TASK FORCE CO~~AT ORGANI2ATION CW3AT PATROL BLOCI{ PROTECTlON CAVALRY ASSEM9LY TEAr~ COLUtfu'll CONVOY COrt:~"NDO COMPANY CONVOY CORPS WO~EN'S WO ~EN'S UN IT AIR FORCE NAVAL CORPS LAND COrt~,1AND GROUND FORCES LOGISTlCS LOCAL DEFENCE VISUAL OBSERVER CORPS ANTIAIRCRAFT ARTILLERY SAr4 GROUP, THE MEDICP.L CORPS NAVAL HOrr.E GUARD NAVY STAFF MATERIEL cr~~and MILlTARY POLICE

68 Enheder, alle værn (dansk/engelsk) Q..-~ MOTORISERET ENHED MYNDIGHEDj AUTORITET O OPERATIV KOMMANDO OPERATIV LEDELSE OPKLARINGSPATRULJE OPLYSNING- & VELFÆRDSTJENESTE ORGANj KONTOR OVERFLADEENHEDER P PANSERDIVISION PANSER INFAtHER I PATRULJE R REGIMENT RØDE KORS RADGIVENDE/VEJLEDENE ORGAN S SANITETSTJENESTE SEKTI ON; GRUPPE SIKRINGSTJENESTE SKYTTEKORPS SKYTTEKÆDE STAB STAB; HOVEDKVARTER STABSKOM?AGNI STAMAFDELING; STAMENHED STA~~NHEDj STAMAFDELING STYRKE STAENDE STYRKE SUPPLERINGSSTYRKE SYGEHUSBEREDSKABET SÆRLIG TJENESTE; AFDELING SØVÆRNET SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE T TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE f..!lgilik r~echanized UNIT AUTHORITY OPERATIONAL COMMAND OPERATIONAL CONTROL RECONNAISSANCE PATROL INFORMATION & WELFARE SERVICE AGENCY SURFACE UNITS AR~OURED DIVISION ARMOURED INFANTRY PATROL REGItI'iENT RED CROSS, THE ADVISORY BODY MEDICAL SERVICE SECTION SECURITY OPERATION RIFLE CORPS LINE OF SKIRMISHERS STAFF HEADQUARTERS HEADQUARTERS COMPANY PARE NT UNIT PARENT UNIT FORCE STANDING FORCE SUPPLEMENTARY FORCE EMERGENCY HOSPITAL SERVICE DETAIL NAVY CTHE) NAVAL MATERIEL COtl'~AND NAVAL ACADEMY BATTLEFIELD INTELLIGENCE COMBAT INTELLIGENCE TELEGRAFREGIMENT SIGNAL REGIMENT TELEGRAFTROPPERNE SIGNAL CORPS (THE) TJENESTEGRENj AFDELING BRANCH TRANSPORT-& FORSYNINGSTJENESTE LOGISTICS TRANSPORTBATALJONj TRÆN- TRANSPORTATION BATTALION BATALJON TRANSPORTKOW~AGNI TRÆNBATALJONj BATALJON TRÆNREGIMENT U UNDSÆTNINGSSTYRKE; TRANSPORT HJÆLPE STYRKE V VESTRE LANDSDELSKO~~ANDO VILLAVÆRN VÆBNEDE STYRKER VÆRN; FAGLIG TJENESTEGREN ø ØSTRE LANDSDELSKO~~NDO TRANSPORTATION TRUCK COMPANY TRANSPORTATION BATTALION TRANSPORTATION REGIMENT RELIEF UNIT WESTERN LAND COMMAND SUBURBAN PROTECTION UNIT ARMED FORCES SERVICE EASTERN LAND COMMAND

69 (

70 Enheder, alle værn (engelsk/dansk) A ADMINISTRATIVE SERVICE BRANCH ADVISORY BODY AGENCY AIR BASE DEFENCE CORPS AIR DETACHMENT AIR FORCE AIR FORCE ACADEMY AIR FORCE HOME GUARD AIR r~teriel AIR STAFF AIRBORNE TROOPS COM~ND ALLlED CO~'~ND EUROPE MOBILE FORCE ANTIAIRCRAFT ARTILLERY ARMED FORCES ARMOURED DIVISION ARMOURED INFANTRY ARMY ARMY AVIATION ARMY HOME GUARD ARMY MATERIEL COM~ND ARr~y STAFF ARTILLERY ARTILLERY BATTALION ASSEMBLy TEAM AUTHORITY B BATTALION BATTERY BATTLEFIELD INTELLIGENCE BLOCK PROTECTION BRANCH BRIGADE BULK FORCE C CAVALRY CIVIL DEFENCE CIVIL DEFENCE DIRECTORATE CIVIL DEFENCE LEAGUE CIVIL DEFENCE MOBILE COLUMNS COLUMN COMBAT INTELLIGENCE COIY'BAT ORGANIZATION COMBAT PATROL COIY'BAT SERVICE SUPPORT COMMANDO UNIT COMPANY CONSTRUCTION SERVICE CONVOY CORPS CORPS OF ENGINEERS COVERING FORCE D DANISH VOMEN'S VOLUNTARY SERVICE DEFENCE COMMAND DEFENCE CORRESPONDENCE SCHOOL DEFENCE COUNCIL ADMINISTRATIONSAFDELING RADGIVENDE/VEJLEDENE ORGAN ORGAN; KONTOR FLYVESTATIONSKORPSET FLYVERDETACHEMENT FLYVEVABEN FLYVEVABNETS OFFICERSSKOLE FLYVERHJEMMEVÆRNET FLYVEr~TERIELKOMMANDOEN FLYVERSTABEN FALDSKÆRMSTROPPER; LUFTLANDETROPPER BRANDKORPSET LUFTVARNSARTILLERI VÆBNEDE STYRKER PANSERDIVISION PANSER INFANTERI HAR HÆRENS FLYVETJENESTE HÆRHJEMMEVÆRNET HARENS MATERIELKOMMANDO HARSTABEN ARTILLERI ARTILLERIAFDELING KLARGØRINGSHOLD MYNDIGHED; AUTORITET BATALJON BATTERI TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE KARREVARN AFDELING; BRIGADE HOVEDSTYRKE TJENESTEGREN KAVALERI CIVILFORSVARET CIVILFORSVARSSTYRELSEN CIVILFORSVARSFORBUNDET CIVILFORSVARSKORPSET KOLONNE TAKTISK EFTERRETNINGSTJENESTE KANPOPSTILLING KAMPPATRULJE FAGLIG STØTTE TIL FELTSTYRKER KO/JYllANDOSTYRKE KOMPAGNI BYGNINGSTJENESTE KONVOJ; KOLONNE KORPS INGENIØRTROPPERNE DÆI<NINGSSTYRKE DANSKE KVINDERS BEREDSKAB FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARETS BREVSKOLE FORSVARSRADET

71 Enheder, alle værn (engelsk/dansk) ~ DETAIL DIVISION DOG TEAM E EASTERN LAND COMMAND EMERGENCY HOSPITAL SERVICE ENGINEER CORPS F FIELD ARMY FIELD ARTILLERY FLEET FLIGHT FLOTILLA FORCE FRIENDLY FORCES G GARRISON GROUNO FORCES H HEADemARTERS HEADQUARTERS COMPANY HOME GUARD HOME GUARD BRANCHES HOME GUARD COMMAND HOME GUARD MANAGEMENT HOME GUARD STAFF I INFANTRY INFORr~TION & WELFARE SERVICE ISLAND COW~AND FAROES ISLAND COMMAND GREENLAND L LAND COMMAND LINE OF SKIRMISHERS LOCAL DEFENCE LOGISTICS M MATERIEL COMMAND MECHANIZED UNIT MEDICAL CORPS MEDICAL SERVICE MILITARY ACADEMY MILITARY POLICE MINISTRY OF DEFENCE N NAVAL ACADEMY NAVAL HOME GUARD NAVAL MATERIEL COMMAND NAVY CTHE) NAVY STAFF O OPERATIONAL COMMAND OPERATIONAL CONTROL P PARENT UNIT PATROL PLANT PROTECTION UNIT PLATOON R RANGERS, THE ~ SÆRLIG TJENESTE; AFDELING DIVISION HUNDEHOLD ØSTRE LANDSDELSKOMMANDO SYGEHUSBEREDSKABET INGENIØRTROPPERNE FELTHÆR FELTARTILLERI FLADE HALVESKAORILLE FLOTILLE STYRKE ALLIEREDE STYRKER ELLER EGNE GARNISON LANDSTYRKER HOVEDKVARTER; STAB STABSKOMPAGNI HJEMMEVÆRN HJEMMEVÆRNSGRENE HJEMMEVÆRNSSTABEN HJEMMEVÆRNSLEDELSEN HJE~~VÆRNSSTABEN INFANTERI OPLYSNING- & VELFÆRDSTJENESTE FÆRØERNES KO~~ANDO GRØNLANDS KO~~ANDO LANDSDELSKO~~DO SKYTTEKÆDE LOKALFORSVAR LOGISTIK; FAGLIG TJENESTE TRANSPORT-& FORSYNINGSTJENESTE MATERIELKOMMANDO MOTORISERET ENHED LÆGEKORPS SANITETSTJENESTE HÆRENS OFFICERSSKOLE MILITÆRPOLITI FORSVARSMINISTERIET SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE MARINEHJE~ ~EVÆRNET SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO SØVÆRNET MARINESTABEN OPERATIV KO~~ANDO OPERATIV LEDELSE STAMAFDELING; PATRULJE BEDRIFTSVÆRN DELING JÆGERKORPSET STA~ENHED

72 Enheder, ajle værn (engelsk/dansk) ~ RECONNAISSANCE PATROL RED CROSS, THE REGIMENT RELIEF UNIT RIFLE CORPS S SAM GROUP, THE SECTlON SECURITY OPERATION SELF-PROTECTION ORGANIZATION SERVICE SIGNAL CORPS CTHE) SIGNAL INTELLIGENCE SIGNAL REGIMENT SQUAD SQUADRON STAFF STANDING FORCE SUBURBAN PROTECTION UNIT SUPPLEMENTARY FORCE SURFACE UNITS T TACTICAL AIR COMMAND TASK FORCE TEAM TRANSPORTATION BATTALION TRANSPORTATION CORPS TRANSPORTATION REGIMENT TRANSPORTATION TRUCK COMPANY U UNIT UNITARY COM.'1AND V VISUAL OBSERVER CORPS 'ri WESTERN LAND COM~ND WOMEN'S AIR FORCE 'riomen's ARMY CORPS 'riomen's NAVAL CORPS l22mis. OPKLARINGSPATRULJE RØDE KOR~. REGIMENT.' HJÆLPESTYRKE; UNDSÆTNINGS STYRKE SKYTTEKORPS LUFTVÆRNSGRUPPEN SEKTlONj GRUPPE SIKRINGSTJENESTE EGENBESKYTTELSES-ORGANISATION VÆRN j FAGLIG TJENESTEGREN TELEGRAFTROPPERNE ELEKTRONISK EFTERRETNINGS- TJENESTE TELEGRAFREG IMENT GRUPPE ESKADRILLE; ESKADRON; ESKADRE STAB ST.IIENDE STYRKE VILLAVÆRN SUPPLERINGSSTYRKE OVERFLADEENHEDER FLYVERTAKT! SK KOMl~DO KAMPGRUPPE HOLD TRÆNBATALJON; TRANSPORT- BATALJON FORSYNINGSTROPPERNE TRÆNREGIMENT TRANSPORTKOMPAGNI ENHED; AFDELING ENHEDSKO/tfllANDO LUFTMELOEKORPSET VESTRE LANDSDELSKOMMANDO KVINDELIGT FLYVERKORPS DANMARKS LOTTEKORPS KVINDELIGT MARINEKORPS

73 P e r s ~ n e l, pile v~r n

74 Persnel, alle værn (dansk/engelsk) A ADMIRAL AUDITØR B BEr4ANDING; BESÆTNING; INSPEKTØREN FOR HÆREN INSPEKTØREN FOR SØVÆRNET J JÆGER K KADET; OFFICERSASPIRANT KAMPDOItMER KAI/ONER; SKYTTE KAPTAJN (HÆR/FLYVEVABEN) KAPTAJNLØJTNANT KOMMANDOBEFALINGSMAND KOMMANDØR KOMi,lMIDØRKAPTAJN KOMi.lITTERET KOr<1PAGN ICHEF KONSTABEL KONSULENT; RADGIVER ADMIRAL JUDGE ADVOCATE BESÆTNING; MANDSKAB SHIPS COMPLEMENT MANDSKAB CRE\I SHIPS COMPANY BESÆTNING; MANDSKAB; BEMANDING SHIPS COM"LE~ ient BETJENINGSr~D; OPERATOR OPERATOR C CHEF (KOI~AGNICHEF & OPEFTER) CHEF FOR SOK CHEFEN FOR FORSVARETS OPERATIVE STYRKER CHEFEN FOR FORSVARSSTABEN D DELINGSFØRER F FALDSKÆRMSTROPPER; LUFTLANDETROPPER FELT-; FLYVER-; ORLOGSPRÆST FINSK YTTE FLYVER-; ORLOGS-; FELTPRÆST FORSVARSCHEFEN FOTOTYDER FRIVILLIG FRØMAI>:D FØRER (GRUPPE- & DELINGS-.) G GENERAL GENERALLØJTNANT GENERALMAJOR GENERALSEKRETÆR GRUPPEFØRER I ILDLEDER INFANTERIST INSPEKTØR INSPEKTØR; TILSYNSFØRENDE INSPEKTØREN FOR FLYVEVABNET COM/llANDER FLAG OFFICER DENMARK COM:~ANDER DANISH OPERATIONAL FORCES CHIEF OF THE DEFENCE STAFF PLATOON LEADER AIRBORNE TROOPS CHAPLAIN MARKSMAN CHAPLAIN CHIEF OF DEFENCE PHOTO INTERPRETER VOLUNTEER FROGMAN LEADER GENERAL LIEUTENANT GENERAL MAJOR GENERAL SECRETARY GENERAL SQUAD LEADER FIRE CONTROL OFFICER INFANTRYMAN INSPECTOR SUPERVISOR INSPECTOR GENERAL OF THE AIR FORCE INSPECTOR GENERAL OF THE ARMY INSPECTOR GENERAL OF THE NAVY RANGER CADET UMPIRE GUNNER CAPTAIN LIEUTENANT CO~~NDER CAPTAIN (NAVn CO~4ANDER SENIOR GRADE COMi~I SSIONER COMPANY COM:4ANDER ABLE SEAMAN LANCE CORPORAL PRIVATE 1ST CLASS ADVISER

75 Persnel, ~lle værn (dansk/engelsk) ~ fn.9!illk KONTREADMIRAL REAR ADr41RAL KORPORAL CORPORAL KRIGSFANGE PRISONER OF I,/AR L LUFTLANDETROPPERj FALDSKÆRMS- AIRBOP.NE TROOPS (POW) TROPPER LØJTNANT LØJTNANT (SØV.) M MAJOR MANDSKAB; BESÆTNING MANDSKAB; BESÆTNINGj MARINEINFANTERISTER MENIG MENIGE MILITÆRLÆGE N NÆSTKO~~ANDERENDE O OBERST OBERSTLØJTNANT OFFICERSASPIRANTj KADET OPERATIONSOFFICER OPERATIONSOFFICER (SAM) OPERATØR j BETJENINGS~~ND OPPASSER ORLOGS-j FELT-j FLYVERPRÆST P PERSONALE PERSONEL PLOTTER PREMIERLØJTNANT R REGItr.ENTSCHEF REKRUT R~DGIVERj KONSULENT S SEKONDLØJTNANT SEKTI ONSFØREP. SENIORSERGENT SERGENT SERGENT (SØV.) SIGNALPERSONEL SKI BSKONSTRUKTØR SKILDVAGT SKYTTE SKYTTE; KANONER STABSCHEF T TAB (S~REDE, FALDNE TEKNIKER TILSYNSFØRENDEj INSPEKTØR V VAGT VICEADMIRAL VÆRNEPLIGTIG V~BENrt,ESTER ø ØVERSTBEFALENDE LIEUTENANT LIEUTENANT JUNIOR GRADE MAJOR CREIJ SHIPS COrl,PNJY BEMANDING SHIPS CO~PLEMENT MARINES PRIVATE ENLISTED ~EN (AM.) ~.EDICAL OFFICER & SAVNEDE) SECOND COLONEL LIEUTENANT COLONEL CADET ALLOCATOR SAM ALLOCATOR OPERATOR ORDERLY CHAPLAIN STAFF PERSONNEL PLOTTER FIRST LIEUTENAIH REGI~ENTAL RECRUIT ADVISER IN COW4AND CO~~ANDER SECOND LIEUTENANT SECTI ON LEADER SENIOR SERGEANT SERGEANT PETTY OFFICER COIY.MUrn CAT IONS PERSONNEL NAVAL ARCHITECT SENTRY RIFLEr.1AN GUNNER CHIEF OF STAFF CASUALTlES TECHNICIAN SUPERVISOR GUARD VICE ADMIRAL CONSCRIPT NATIONAL SERVICEMAN OUARTERMASTEP. SERGEANT COMMANDER-IN-CHIEF

76 Persnel, alle værn (dansk/engelsk) ~ ØVERSTKOMMANDERENDE ~ SUPREME COMMANDER

77

78 Persnel, alle værn (engelsk/dansk) A ABLE SEAMAN ADr~IRAL ADVISER AIRBORNE TROOPS ALLOCATOR C CADET CAPTAIN CAPTAIN (NAVn CASUALTlES CHAPLAIN CHIEF OF DEFENCE CHIEF OF STAFF CHIEF OF THE DEFENCE STAFF COLONEL COMMANDER COMMANDER DANISH OPERATIONAL FORCES COMMANDER SENIOR GRADE COMMANDER-IN-CHIEF CO/(J4ISSIONER COMMUNICATIONS PERSONNEL COMPANY COMMANDER CONSCRIPT CORPORAL CREW E ENLISTED MEN (AM.) F FIRE CONTROL OFFICER FIRST LIEUTENANT FLAG OFFICER DENMARK FROGMAN G GENERAL GUARD GUNNER I INFANTRYMAN INSPECTOR INSPECTOR GENERAL OF THE AIR FORCE INSPECTOR GENERAL OF THE ARMY INSPECTOR GENERAL OF THE NAVY J JUDGE ADVOCATE L LANCE CORPORAL LEADER LIEUTENANT LIEUTENANT COLONEL LIEUTENANT COMMANDER LIEUTENANT GENERAL LIEUTENANT JUNIOR GRADE M MAJOR MAJOR GENERAL KOMMANDOBEFALINGSMAND KONSTABEL ADr~IRAL RADGIVERj KONSULENT FALDSKÆRMSTROPPER; LUFTLANDETROPPER OPERATIONSOFFICER KADET; OFFICERSASPIRANT KAPTAJN (HÆR/FLYVEVABEN) KOMMANDØR TAB (SMEDE, FALDNE & SAVNEDE) FELT-; FLYVER-; ORLOGSPRÆST FORSVARSCHEFEN STABSCHEF CHEFEN FOR FORSVARSSTABEN OBERST CHEF (KOMPAGNICHEF & OPEFTER) CHEFEN FOR FORSVARETS OPERATIVE STYRKER KOMMANDØRKAPTAJN ØVERSTBEFALENDE KOMMITIERET SIGNALPERSONEL KOMPAGNICHEF VÆRNEPLIGTIG KORPORAL BESÆTNING; MANDSKAB MENIGE ILDLEDER PREMI ERLØJTNANT CHEF FOR SOK FRØMAND GENERAL VAGT KANONER; SKYTIE INFANTERIST INSPEKTØR INSPEKTØREN FOR FLYVEVABNET INSPEKTØREN FOR HÆREN INSPEKTØREN FOR SØVÆRNET AUDITØR KONSTABEL FØRER (GRUPPE- &DELINGS-.) LØJTNANT OBERSTLØJTNANT KAPTAJNLØJTNANT GENERALLØJTNANT LØJTNANT (SØV.) MAJOR GENERALMAJOR

79 Persnel, alle værn (engelsk/dansk) ~ MARINES MARKSMAN MEDICAL OFFICER N NATIONAL SERVICEMAN NAVAL ARCHITECT O OPERATOR ORDERLY P PERSONNEL PETTY OFFICER PHOTO INTERPRETER PLATDON LEADER PLOTTER PRISONER OF WAR (paw) PRIVATE PRIVATE 1ST CLASS Q QUARTERMASTER SERGEANT R RANGER REAR ADMIRAL RECRUIT REGIMENTAL CO MMANDER RIFLEMAN S SAM ALLDCATOR SECOND IN COMMAND SECOND LIEUTENANT SECRETARY GENERAL SECTION LEADER SENIOR SERGEANT SENTRY SERGEANT SHIPS COMPANY SHIPS COMPLEMENT SQUAD LEADER STAFF SUPERVISOR SUPREME COMMANDER T TECHNICIAN U UMPIRE V VICE ADMIRAL VOLUNTEER ~ MARINEINFANTERISTER FINSK YTTE MILITÆRLÆGE VÆRNEPLIGTIG SKIBSKONSTRUKTØR OPERATØR; BETJENINGSMAND OPPASSER PERSONEL SERGENT (SOV.) FOTOTYDER DELINGSFØRER PLOTTER KRIGSFANGE MENIG KONSTABEL VJlBENMESTER JÆGER KONTREADMIRAL REKRUT REGIMENTSCHEF SKYTTE OPERATIONSOFFICER (SAM) NÆSTKOW~ANDERENDE SEKONDLØJTNANT GENERALSEKRETÆR SEKTIONSFØRER SENIORSERGENT SKILDVAGT SERGENT BESÆTNING; MANDSKAB BESÆTNING; MANDSKAB; BEMANDING GRUPPEFØRER PERSONALE TILSYNSFØRENDE; INSPEKTØR ØVERSTKO~~ANDERENDE TEKNIKER KAMPDOMMER VICEADMIRAL FRIVILLIG

80 Y~ben! AmmunIt in g skvdnln~

81 VGben. Ammunitin g skydning (dansk/enqejsk) A AFFYRE; ILDAFGIVELSE; SKYD FIRE ( AFFYRE; UDSKYDE; AFVIKLE DISCHARGE AFFYRINGSPLATFORM LAUNCH PAD AFFYRINGSRAMPEj RA:<ETSTYR LAU NCHER AFLADE (VABEN) UNLDAD AFSKRÆKKELSESVABEN DETERRENT AFSTAND j SKUDVIDDEj RÆKKEVIDDE RANGE AFSTANDSMINE NON-CONTACT MINE AFTRÆKKER; UDLØSER TRIGGER AFVIKLE; AFFYRE; UDSKYDE DISCHARGE ANGRIBj LADj LADNING M.M. CHARGE ANORDNING DEVICE ANT~~DE IGNITE AR~RE; VASEN ARM ARWERET; BEVÆBNET ARf.ED ARTILLERIPJECE ARTILLERY PIECE ATTRAP DU~U~Y B BALLISTISK BALLISTIC BANE TRACK BESKYTTE; SKJOLD; SKÆRM; VÆRNE SHIELD BEVÆBNET j ARMERET AR~'ED BEVÆBNING ARMAtr.EtJT BOWBARDERE; HYLSTERj GRANAT SHELL BOr i3e BOfrB BOrf;BELAST BOrtlB LOAD BOOSTER; STARTRAKETj BOOSTER FORSTÆRKER BORINGj KALIBER BORE BRANDRORj TÆNDLADNING; PRI~iER FÆNGSATS BRANDR0R; LUNTE; TÆNDSNOR; FUSE SIKRING BRINGE TIL EKSPLOSION; PAVIRKE ACTUATE UDLØSE BRISANTGRANAT BUNDr4INE BYGE BÆLTEBAND C CENTRALSIGTE; ILDLEDEANLÆG (MASKINGEVÆR) D DELT AWIMUIHTION KORREKTØR; DEfy'~LERING; NEDRIVNING DETONATOR; TÆNDLADNING DETONERE; SPRÆNGE DIREKTE ILDST0TTE DIREKTE SKYDNING; ABEN ILD DRIVENDE MINE DRIVLADNING DYBDEBOMBE; DYBVANDSBOMBE DYBVANDSBOI{,BE; DYBDEBOMBE DYSEKANON E EFTERBRÆNDER EKSERCERAr~~NITION HIGH-EXPLOSIVE SHELL GROUND MINE BURST ENDLESS BELT DIRECTOR SEMI-FIXED AMMUNITION SEPARATE LOADING AMMUNITION DErriOLITI ON DETONATOR DETONATE CLOSE FIRE SUPPORT DIRECT FIRE DRIFTING MINE FLOATING MINE PROPELLANT DEPTH CHARGE DEPTH CHARGE RECOILLESS RIFLE (GUN) AFTERBURNER DRILL AMN~NITION

82 V~ben, Ammunitin g skydning (dansk/engelsk) llnn2k EKSPLOSION; SALVE EKSPLOSION; SPRÆNGE ENHEDSA~~NITION F FART; HASTIGHED FEJENDE; JORDSTRYGENDE; HÆLDENDE FIRLINGEAFFUTAGE FORLADEVJ\BEN FORS INKELSESSATS FORSTÆRKER; BOOSTERj STARTRAKET FOSFOR-.; FOSFORHOLDIG FOSFORHOLDIGj FOSFOR-. FUSELAGEj STEL FÆNGHÆTTE FÆNGRØRj RØR FÆNGSATS; BRANDRØRj TÆNDLADNING ~ BURST BLAST BLOW UP FIXED AMMUNITION VELOCITY RAKING QUADRUPLE MOUNT MUZZLE LOADER TItI.E TRAIN BOOSTER PHOSPHOROUS PHOSPHOr.OUS FUSELAGE PERCUSSION CAP PRIMER TUBE PRltIER G GEAR; UDSTYR; GREJ GEAR GENNEMBRYDE PIERCE GENNE~8RYDEj TRÆNGE IND PENETRATE GEVÆR j RIFFEL RIFLE GEVÆRGRANAT RIFLE GRENADE GEVÆRGRANATj HANDGRANAT GRENADE GEVÆRPIBE BARREL GRANATj HYLSTERj BOI~ARDERE SHELL GRANATSTOLj UDSKYDNINGSAPPARAT LAUNCHER GREJj UDSTYR; GEAR GEAR H HAGLGEVÆR HALVAUTOMATISK HASTI GHEDj FART HAUBITS HOLDER; STATIV; OPHÆNG HULLADNING HURTI GSKYDNING HYLSTER HYLSTER; GRANAT; BO r~ardere HÆLDENDEj JORDSTRYGENDE; FEJENDE HJ\NDGRANAT HJ\NDGRANATj GEVÆRGRANAT HJ\NDVABEN SHOTGUN SEMI -AUTOMATIC VELOCITY HO'JITZER RACK HOLLOW-CONE CHARGE QUICK-FIRHJG CASE SHELL RAl'ING HAND GRENADE GRENADE HAND ARMS HAND WEAPON SMALL ARMS I ILD & BEVÆGELSE ILDj SKYD ILDAFGIVELSEj AFFYRE; SKYD ILDLEDEANLÆGj KORREKTØR j CENTRALSIGTE ILDLEDELSE INDSTILLE; JUSTERE; KORRIGERE J JORD-TIL-LUFT JORDSTRYGENDE; FEJENDEj HÆLDENDE FIRE & MOVE~iENT FIRE FIRE DIRECTOR FIRE CONTROL AD JUST SURFACE-TO-AIR RAKING

83 Emne: V6ben, AmmunItin g skydning (dansk/engelsk) I&!:W. ~ JUSTERE; INDSTILLE; KORRIGERE ADJUST JUSTERING; KALIBRERING; CALIBRATION KORRIGERING K KALIBER CALIBRE KALIBER; BORING BORE KALIBRERING; JUSTERING; CALIBRATION KORRIGERING KANON (SLANG: SKYDEVABEN) GUN KANON; MASKINKANON CANNON KANON; PJECE PIECE KANONBÆNK BARBETTE KANONL0B BARREL KANONTARN (DREJELIGT) TURRET KARABIN CARBINE KNALDSKÆRM BLAST SCREEN KONSOL; REGULERINGSPULT CONSOLE KONTAKTMINE; STØDMINE CONTACT MINE KONTROLLERET MINE CONTROLLED MINE KORREKTØR; CENTRALSIGTE; DIRECTOR ILDLEDEANLÆG KORRIGERE; INDSTILLE; JUSTERE KORRIGERING; KALIBRERING; JUSTERING KORTDISTANCE-.; NÆR-. KRAVEPATRON KRUDTLADNING KRUMBANEVABEN KUGLE; PROJEKTIL L LAD; ANGRIB; LADNING M.M. LADE (VABEN) LADE IGEN LADESKINNE LADNING; LAD; ANGRIB M.M. LANGDISTANCE-.; LANGTRÆKKENDE LANGTRÆKKENDE; LANGDISTANCE-. LUFTVÆRNSARTILLERI LUFTVÆRNSKANON LUNTE;BRANDRØR;TÆNDSNOR; SIKRING LYSAMMUNITION; SIGNAL- AMrtlJNITION LYSGRANAT LYSKUGLE; NØDBLUS LYSSPOR; SPOR- LØS AMMUNITION LASE FAST PA (ET MAL) M MAGASIN MARKERE MARKERINGSBLUS MASKINGEVÆR MASK INKANON; KANON MASKINPISTOL MATERIEL; UDRUSTNING; MESSINGHYLSTER MINE; MINERE; MINEUDLÆGNING MINEFELT MINEFORTØjNING MINERE; MINE; MINEUDLÆGNING ADJUST CALIBRATION SHORT-RANGE RIMMED CARTRIDGE POWER CHARGE HIGH-TRAJECTORY WEAPON BULLer CHARGE LOAD RELOAD AMMUNITION CLIP CHARGE LONG-RANGE LONG-RANGE ANTIAIRCRAFT ARTILLERY ANTIAIRCRAFT GUN FUSE PYROTECHNICS ILLUMINATING SHELL FLARE TRACER BLANK A~~NITION LOCK ON TO MAGAZINE INDICATE TARGET INDICATOR MACHINEGUN CANNON SUBMACHINEGUN TILBEHØR EQUIPMENT BRASS CASE MINE MINEFIELD MINE MOORING MINE

84 Våben, AmmunitIn g skydning (dansk/engelsk) ~ MINESKINNER MINEUDLÆGNINGj MINE; MINERE MISSIL MISSIL-AFSKYDNINGSRAMPE MORTER MUNDING MUND INGSGLI MT MUNDINGSHASTIGHED MAL MAL; SIGTE MALANALYSE MALOPKLARING; MALSØGNING MALSTEDFÆSTELSE MALSØGENDE MALSØGNINGj MALOPKLARING MALTILDELING MALUDPEGNING N NAPALM NEDRIVNINGj DEMOLERING NEDSLAG NITROGLYCERIN NORMAL BEHOLDNING NÆR-.; KORTDISTANCE-. NØDBLUS; LYSKUGLE NØJAGTIHED; PRÆCISION O OPHÆNG; STATIV; HOLDER OPSENDE; UDSKYDE P PANSERBRYDENDE PANSERNÆRBEKÆMPELSESVABEN PANSERVÆRNSGRANAT PANSERVÆRNSMISSIL PANSERVÆRNSRAKET PATRON PIBE (GEVÆR) PISTOL PJECE; KANON PROJEKTIL PROJEKTILj KUGLE PROJEKTILBANEj SKUDBANE PRÆCISIONj NØJAGTIHED PRØVESKYDNING PAVIRKEj UDLØSEj BRINGE TIL EKSPLOSION R RAKET RAKETSTI LLI NG RAKETSTYR RAKETSTYRj RAMME RAMME j TRÆFFE REGULERINGSPULT; ~ MINE RAILS MINE MISSILE MISSILE LAUNCHER MORTAR MUZZLE MUZZLE FLASH MUZZLE VELOCITY TARGET AIM TARGET ANALYSIS TARGET ACQUISITION TARGET LOCATION HOMING TARGET ACQUISITION TARGET ALLOCATION TARGET DESIGNATION NAPALM DEMOLITION IMPACT NITROGLYCERINE BASIC LOAD SHORT-RANGE FLARE ACCURACY RACK LAUNCH ARMOUR-PIERCING ANTITANK CLOSE-RANGE WEAPON ANTITANK SHELL ANTITANK MISSILE ANTITANK ROCKET CARTRIDGE BARREL PISTOL PIECE PROJECTILE BULLET TRAJECTORY ACCURACY TEST-FIRING ACTUATE ROCKET LAUNCHINGSITE ROCKET LAUNCHER LAUNCHER STRIKE HIT KONSOL CONSOLE BLOWBACK OPERATED RIFLE SKUDVIDDE RANGE SMOKE SHELL SMOKE SCREEN TUBE AFFYRINGSRAMPE REKYLPAVIRKET RIFFELj GEVÆR RÆKKEVIDDEj AFSTAND j RØGGRANAT RØGSLØR RØRj FÆNGRØR S

85 Våben, AmmunItIn g sk~dnlng (dansk/engelsk) SKYDEFÆRDIGHED SKYDESTILLING SKYDETERRÆN SKYDEVABEN SKÆRr~; SKJOLD; VÆRNE j SLAGSTIFT SORTKRUDT SPOR-; LYSSPOR SPREDE SPRÆNGBOMBE SPRÆNGE; DETONERE SPRÆNGE; EKSPLOSION SPRÆNGHOVED (MISSIL) SPRÆNGLADNING ~ ~ SALUTERE SALUTE SALVE; EKSPLOSION BURST SELVVIRKENDE MINEFELT NON-CONTROLLED MINEFIELD SIGNALAMMUNITION; LYS- PYROTECHNICS AMWlJN ITION SIOTE; MJlL AIM SIGTEj SIGTEMIDDEL SIGHT SIGTEMIDDELj SIGTE SIGHT SIKRE (SKYDEVABEN) PUT AT SAFETY S!I<RING SAFETY CATCH SIKRINGjBRANDRØR jlunte; FUSE TÆNDSNOR SKARP Aw.1UNITION LIVE AIMlUNITION SKARPSKYDNING LIVE FIRING SKJOLD; SKÆRM; VÆRNEj BESKYTTE SHIELD SKUDBANE; PROJEKTILBANE TRAJECTORY SKUDHASTIGHEDj SKUDKADENCE RATE OF FIRE SKUDKADENCE; SKUDHASTIGHED RATE OF FIRE SKUDVIDDEj AFSTAND; RÆKKEVIDDE RANGE SKUDVINKEL ANGLE OF FIRE SKYD; AFFYRE; ILDAFGIVELSE FIRE SKYDj ILD FIRE SKYDEBANE FIRING RANGE RANGE MARKSMANSHIP FIRING POSITION TARGET RANGE FIREARM SPRÆNGNING SPRÆNGSTOF SPÆRREILD STARTRAKET; BOOSTER; FORSTÆRKER STATIV; HOLDER j OPHÆNG STEL j FUSELAGE ST IKFLAfv"~(,E STYRET MISSIL STODBRANDRØR STØDMINEj KONTAKTMINE STOTTE STØTTEBEN j TOBENET STATIV SØARTILLERI T TE~PERINGSBRANDRØRj TIDSBRANDRØR TIDSBRANDRØR; TEMPERINGS BRANDRØR TIDSrr.EKANISME BESKYTTE SHIELD FIRE PIN BLACK POWER TRACER DISPERSE FRAG~ENTATION DETONATE BLAST BLOW UP WARHEAD BURSTING CHARGE FIRE CHARGE DEMOLITION EXPLOSIVE BARRAGE BOOSTER RACK FUSELAGE SPURT OF FLAr~ GUIDED MISSILE PERCUSSION FUSE CONTACT MINE SUPPORT BIPOD GUNNERY TIr~ FUSE TIME FUSE CLOCK MECHANISM TILBEHØR; UDRUSTNING; MATERIEL EGUIPMENT BOMB

86 V~ben, Ammunitin g skvdnlng (dansk/engelsk) En.gel sk BIPOD TORPEDO TORPEDO TUBE HIT KILL-POINT PENETRATE iemls. TOBENET STATIV; STØTTEBEN TORPEDO TORPEDORØR TRÆFFE; RAM:tIE TRÆFFEPUNKT TRÆNGE IND I; GENNEMBRYDE TÆNDING TÆNDLADNING TÆNDLADNING; BRANDRØR; FÆNGSATS TÆNDLADNING; DETONATOR DETONATOR TÆNDSNOR; BRANDRØR; LUNTE; FUSE SIKRING U UDLØSE; PAVIRKE; BRINGE TIL ACTUATE EKSPLOSION UDLØSER; AFTRÆKKER TRIGGER UDRUSTNING; MATERIEL; TILBEHØR EOUIPMENT UDSKYDE; AFFYRE; AFVIKLE DISCHARGE UDSKYDE; OPSENDE LAUNCH IGNITION PRII~ING CHARGE PRIMER UDSKYDNINGSAPPARAT; UDSTYR; GREJ; GEAR GRANATSTOL LAUNCHER GEAR V VÆRNE; SKJOLD; SKÆRM; BESKYTTE SHIELD VABEN WEAPON FIRE VABEN l'. AMMUNITION M. V. MUNITIONS VABEN; ARMERE ARM VABENKAMMER ARMOURY VABENSYSTEM WEAPONS SYSTEM SHOT VADESKUD ø ØVELSESKLARGØRING; ØVELSES- ACCIDENTAL DRY-RUN SKYDNING ØVELSESSKYDNING; KLARGØRING ØVELSES- DRY-RUN A ABEN ILD; DIREKTE SKYDNING DIRECT

87 Emne: V~ben, AmmunitIn g skydning (engelsk/dansk) A ACCIDENTAI. shot ACCURACY ACTUATE AD JUST AFTERBURNER AIM A/IlYlIJNITION CLIP ANGLE OF FIRE ANTIAIRCRAFT ARTILLERY ANTIAIRCRAFT GUN ANTITANK CLOsE-RANGE WEAPON ANTITANK MISSILE ANTITANK ROCKET ANTITANK SHELL ARM ARMAllENT ARMED ARMOUR-PIERCING ARMOURY ARTILLERY PIECE B BALLISTIC BARBETTE BARRAGE BARREL BASIC LOAD BIPOD BLACK POWER BLANK AMMUNITION BLAST BLAST SCREEN BLO,", UP BLOWBACK OPERATED BOMB BOMB LOAD BOOSTER BORE BRASS CASE BULLET BURST BURSTING CHARGE C CAI. IBRATION CAl.IBRE CANNON CARBINE CARTRIDGE CASE CHARGE CLOCK MECHANISM CLOSE FIRE SUPPORT CONSOLE CONTACT MINE VADESKUD PRÆCISION; NØJAGTIHED PAVIRKE; UDLØSE; BRINGE TIL EKSPLOSION INDSTILLE; JUSTERE; KORRIGERE EFTERBRÆNDER SIGTE; MAL LADESKINNE SKUDVINKEL LUFTVÆRNSARTILLERI LUFTVÆRNSKANON PANSERNÆRBEKÆMPELSESVABEN PANSERVÆRNSMISSIL PANSERVÆRNSRAKET PANSERVÆRNSGRANAT VJUlEN; ARr.ERE BEVÆBNING BEVÆBNET; ARMERET PANSERBRYDENDE VABENKAMMER ARTI LLERI PJECE BALLISTISK KANONBÆNK SPÆRREILD GEVÆRPIBE KANONLØB PIBE (GEVÆR) NORMAL BEHOLDNING STØTTEBEN; TOBENET STATIV SORTKRUDT LØS AMMJNITION EKSPLOSION; SPRÆNGE KNALDSKÆRM EKSPLOSION; SPRÆNGE REKYLPAVIRKET BOMBE BOIfBELAST BOOSTER; STARTRAKET; FORSTÆRKER BORING; KAl.IBER MESSINGHYLSTER KUGLE; PROJEKTIL BYGE (MASKINGEVÆR) EKSPLOSION; SAl.VE SPRÆNGLADNING KALIBRERING; JUSTERING; KORRIGERING KAI. IBER KANON; MASKINKANON KARABIN PATRON HYLSTER ANGRIB; LAD; LADNING M.M. TIDSMEKAN ISME DIREKTE ILDSTØTTE KONSOL; REGULERINGSPULT KONTAKTMINE; ST0DMINE

88 Våben, Ammunitin g skydning (engelsk/dansk) ~ CONTROLLED MINE D DEMOLITION DEPTH CHARGE DETERRENT DETONATE DETONATOR DEVICE DIRECT FIRE DIRECTOR DISCHARGE DISPERSE DRIFTING MINE DRILL AMMUNITION DRY-RUN DUMMY E ENDLESS BELT EGUIPMENT EXPLOSIVE F FIRE FIRE & MOVEMENT FIRE CHARGE FIRE CONTROL FIRE PIN FIREARM FIRING POSITION FIRING RANGE FIXED AMMUNITION FLARE FLOATING MINE FRAGMENTATION BOMB FUSE FUSELAGE G GEAR GRENADE GROUND MINE GUIDED MISSILE GUN GUNNERY H HAND ARMS HAND GRENADE HAND WEAPON HIGH-EXPLOSIVE SHELL HIGH-TRAJECTORY VEAPON HIT HOLLOW-CONE CHARGE HOMING HOWITZER I IGNITE IGNITION ILLUMINATING SHELL ~ KONTROLLERET MINE NEDRIVNING; DEMOLERING SPRÆNGNING DYBDEBOMBEj DYBVANDSBOMBE AFSKRÆKKELSESVABEN DETONERE; SPRÆNGE DETONATOR j TÆNDLADNING ANORDNING ABEN ILD; DIREKTE SKYDNING KORREKTØR; CENTRALSIGTE; ILDLEDEANLÆG AFFYREj UDSKYDE; AFVIKLE SPREDE DRIVENDE MINE EKSERCERAMMUNITION ØVELSESSKYDNING; ØVELSES- KLARGØRING ATTRAP BÆLTEBAND UDRUSTNING; SPRÆNGSTOF MATERIEL; TILBEHØR ILDAFGIVELSE; AFFYRE; SKYD SKYD; ILD ILD & BEVÆGELSE SPRÆNGLADNING ILDLEDELSE SLAGSTIFT SKYDEVABEN SKYDESTI LU NG SKYDEBANE ENHEDS~.~NITION LYSKUGLE; NØDBLUS DRIVENDE MINE SPRÆNGBOMBE BRANDRØR; LUNTE; TÆNDSNORj SIKRING FUSELAGE; STEL UDSTYR; GREJ; GEAR HANDGRANAT; GEVÆRGRANAT BUNDMINE STYRET MISSIL KANON (SLANG: SKYDEVABEN) SØARTlLLERI HANDVABEN HANDGRANAT HANDVABEN BRISANTGRANAT KRUMBANEVABEN TRÆFFEj RAMI/.E HULLADNING MALS0GENDE HAUBITS ANTÆNDE TÆNDING LYSGRANAT

89 VOben. AmmunItin g skydning (engelsk/dsnsk) ( fn.cj.!ilijs. I~iPACT INDICATE K KILL-POINT L LAUNCH LAUNCH PAD LAUNCHER LAUNCHINGSITE LIVE AMlUHTION LIVE FIRING LOAD LOCK ON TO LONG-RANGE M MACHINEGUN MAGAZINE MARKSMANSHIP MINE MINE MOORING ~line RAILS MINEFIELD MISSILE MISSILE LAUNCHER MORTAR ~1UNITIONS MUZZLE MUZZLE FLASH MUZZLE LOADER MUZZLE VELOCITY N NAPALM NITROGLYCERINE NON-CONTACT MINE NON-CONTROLLED MINEFIELD P PENETRATE PERCUSSION CAP PERCUSSION FUSE PHOSPHOROUS PIECE PIERCE PISTOL PO'JOER CHARGE PR IIt'.ER PRIMING CHARGE PROJECTILE PROPELLANT PUT AT SAFETY PYROTECHNICS Q QUADRUPLE MOUNT QUICK-FIRING R RACK RAKING lhl.tu!s. NEDSLAG MARKERE TRÆFFEPUNKT UDSKYDEj OPSENDE AFFYRINGSPLATFORM RAKETSTYRj AFFYRINGSRAMPE UDSKYDNINGSAPPARATj GRANATSTOL RAKETSTILLING SKARP A~~UNITION SKARPSKYDNING LADE (VASEN) LASE FAST PA (ET MAL) LANGTRÆKKENDEj LANGDISTANCE-. MASKINGEVÆR MAGASIN SKYDEFÆRDIGHED MINE; MINERE; MINEUDLÆGNING MINEFORT0JNING MINESKINNER MINEFELT MISSIL MISSIL-AFSKYDNINGSRAMPE It'.RTER VASEN & AMMUNITION M.V. /lfjnding MUNDINGSGLIMT FORLADEVASEN MUNDINGSHASTIGHED NAPALM NITROGLYCERIN AFSTANDSMINE SELVVIRKENDE MINEFELT GENNEMBRYDEj TRÆNGE IND FÆNGHÆTTE ST0DSRANDR0R FOSFORHOLDIGj FOSFOR-. PJECE; KANON GENNElfJBRYDE PISTOL KRUDTLADNING FÆNGHÆTTE TÆNDLADNINGj SRANDR0Rj FÆNGSATS TÆNDLADNING PROJEKTIL DRIVLADNING SIKRE (SKYDEVASEN) LYS~t.UNITIONj SIGNAL- AMMUNITION FIRLINGEAFFUTAGE HURTI GSKYDNING STATIV; HOLDER j OPHÆNG HÆLDENDEj JORDSTRYGENDE; FEJENDE

90 Vaben, Ammunitin g sk~dnlng (engelsk/dansk) f:~ RANGE RATE OF FIRE RECOILLESS RIFLE (GUN) RELOAD RIFLE RIFLE GRENADE RIMMED CARTRIDGE ROCKET ROCKET LAUNC HER S SAFETY CATCH SALUTE ssnr-automatic SEMI-FIXED AMMUNITION SEPARATE LOADING AM~UNITION SHELL SHIELD SHORT-RANGE SHOTGUN SIGHT S~lALL ARI~S SMOKE SCREEN Stt,KE SHELL SPURT OF FLAME STRIKE SUBI~ACH INEGUN SUPPORT SURFACE-TO-AIR T TARGET TARGET ACOUISITION TARGET ALLOCATION TARGET ANALYSIS TARGET DESIGNATION TARGET INDICATOR TARGET LOCATION TARGET RANGE TEST-FIRING TIME FUSE TIME TRAIN TORPEDO TORPEDO TUBE TRACER TRACK TRAJECTORY TRIGGER TUBE TURRET U UNLOAD V VELOClTY V VARHEAD VEAPON VEAPONS SYSTEM l2qm.!s. AFSTAND; SKUDVIDDE; RÆKKEVIDDE SKYDEBANE SKUDHASTIGHEDj SKUDKADENCE DYSEKANON LADE IGEN GEVÆR j RIFFEL GEVÆRGRANAT KRAVEPATRON RAKET RAKETSTYR SIKRING SALUTERE HAL VAUTOMATISK DELT Al1:(,UUlTION DELT AlfJ(,UN l TION HYLSTER j GRANATj BOr~ARDERE SKJOLD; SKÆRM; VÆRNE; BESKYTTE KORTDISTANCE-.; NÆR-. HAGLGEVÆR SIGTE; SIGTEMIDDEL HANDVABEN RØGSLØR RØGGRAlJAT STIKFLAMrt.E RAf/J{iE MASKINPISTOL STØTTE JORD-TI L-LUFT MAL MALSOGNING; MALOPKLARING r~al TILDELING MALANALYSE MALUDPEGrJl NG rmrker INGSBLUS MALSTEDFÆSTELSE SKYDETERRf.N PRØVESKYDNING TIDSDRANDRØR; BRANDROR FORSINKELSESSATS TORPEDO TORPEDORØR LYSSPOR; SPOR- BANE PROJEKTILBANE; SKUDBANE AFTRÆKKER; UDLØSER RØR; FJ<NGROR KANONTARN (DREJELIGT) AFLADE FART; (VABEN) HASTIGHED TEI~ERINGS- SPRÆNGHOVED (MISSIL) VABEN VABENSYSTEM

91 K"retø le r [AfSni t: 5

92 Køretøjer (dansk/engelsk) ~ ~ A ANHÆNGER; PJlHÆNGSVOGN TRAILER B BENZIN GAS (OLINE) ( PETROL BEVÆGELIGT MJlL MOVING TARGET BJÆRGNINGSVOGN RECOVERY VEHICLE BRÆNDSTOF; DRIVMIDDEL FUEL BÆLTEKØRETØJ FULL-TRACK VEHICLE TRACKED VEHICLE D DRIVMIDDEL; BRÆNDSTOF FUEL DÆK TYRE F FELTBRO FIELD BRIDGE FLYDENDE BRÆtJDSTOF UaUID FUEL FORBRÆNDNINGS~OTOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE G GENOPTANKEj TANKE OP REFUEL GODSVOGN WAGGON H HALVBÆLTEKØRETØj HALF-TRACK VEHICLE HJULKØRETØj WHEELED VEHICLE K KAMPVOGN; TANK TANK KOMMANDOVOGN COMMAND CAR KRANVOGN WRECKER TRUCK KØRETØJ VEHICLE L LASTVOGN TRUCK LASTVOGN (TUNG) LORRY M MOTORKØRETØJ MOTOR VEHICLE O OPKLARINGSVOGN SCOUT CAR P PANSERVOGN AR~iOURED CAR PANSRET OPKLARINGSKØRETØj ARMOURED CAVALRY VEHICLE PMV ARI40URED PERSONNEL CARRIER PJlHÆNGSVOGNj ANHÆNGER TRAILER S SELVKORENDe SELF-PROPELLED T TANK; KAMPVOGN TANK TANKE OP; GENOPTANKE REFUEL TANKVOGN TANKTRUCK TRANSPORT-. CARRIER V VEJHØVL ROAD SCRAPER

93 KøretøJer (engelsk/dansk) ~ ~ ( ( A ARMOURED CAR panservogr~ ARMOURED CAVALRY VEHICLE PANSRET OPKLARINGSKØRETØj ARMOURED PERSONNEL CARRIER PMV C CARRIER TRANSPORT-. COMMAND CAR KOMMANDOVOGN F FIELD BRIDGE FELTBRO FUEL BRÆNDSTOF; DRIVMIDDEL FULL-TRACK VEHICLE BÆLTEKØRETØJ G GAS (OLINE) BENZIN H HALF-TRACK VEHICLE HALVBÆLTEK0RETØJ I INTERNAL COMBUSTION ENGINE FORBRÆNDNINGSMOTOR L LIGUlD FUEL FLYDENDE BRÆNDSTOF LORRY LASTVOGN CTUNG) M MOTOR VEHICLE MOTORKØRETØJ MOVING TARGET BeVÆGELIGT MJlL P PETROL BENZIN R RECOVERY VEHICLE BJÆRGNINGSVOGN REFUEL TANKE OP; GENOPTANKE ROAD SCRAPER VEJHØVL s SCOUT CAR OPKLARINGSVOGN SELF-PROPELLED SELVKØRENDE T TANK KAMPVOGN; TANK TANKTRUCK TANKVOGN TRACKED VEHICLE BÆLTEKØRETØJ TRAILER ANHÆNGER; PAHÆNGSVOGN TRUCK LASTVOGN TYRE DÆK V VEHICLE KØRETØJ W WAGGON GODSVOGN WHEELED VEHICLE WRECKER TRUCK HJULK0RETØJ KRANVOGN

94 EkspeditInsrd lafsnit: 6

95 EkspedItInsrd (dansk/en~elsk) ~ ~ A ALARM (2) FLASH ALT EFTER ALL AFTER ALT FØR ALL BEFORE ANNULLER DENNE UDSENDELSE DISREGARD THIS TRANSMISSION E EFTERRETNING INFO F FORKERT \/RONG FRA FROM O G GENTAG READ BACK SAY AGAIN GRUPPER GROUPS H HER ER THIS IS I IL (P) PRIORITY INDFORSTIlET 'JILCO J JEG GENTAGER I READ BACK O JEG STAVER ISPELL JEG VERIFICERER I VERIFY K KORREKT CORRECT M MODTAGET ROGER O OPERATIONS IL (O) IMMEDIATE ORD EFTER 'JORD AFTER ORD FØR 'JORD BEFORE ORD TO GANGE IIORDS T"'ICE R RETTELSE CORRECTION RUTINE (R) ROUTINE S SIGNAl FØLGER MESSAGE FOLLOIIS SKIFT OVER SLUT OUT SVAR IKKE DO NOT ANS\IER T TAL FIGURES TAL LANGSOMMERE SPEAK SLOVER TAVSHED SILENCE TAVSHED OPHØRER SILENCE LIFTED TEKSTTEGN BREAK TIDSGRUPPE (DATO) TI/!'JE TIL TO U UKENDT STATION UNKNOWN STATION UNDTAGEN EXCEPT V VENT ilait VENT SLUT IIAIT OUT VERIFICER VERIFY VIDERESEND, TIL RELAY, TO

96 EkspedItInsrd (engelsk/dansk) ~ DslmK A ALL AFTER ALT EFTER ALL BEFORE ALT FØR B BREAK TEKSTTEGN C CORRECT KORREKT CORRECTION RETTELSE D DISREGARD THIS TRANSMISSION ANNULLER DENNE UDSENDELSE DO NOT ANSWER SVAR IKKE ( E EXCEPT UNDTAGEN F FIGURES TAL FLASH ALARl" (Z) FROM FRA G GROUPS GRUPPER I I READ BACK JEG GENTAGER ISPELL JEG STAVER I VERIFY JEG VERIFICERER lmr(ied IATE OPERATIONS IL (O) INFO EFTERRETNING M MESSAGE FOLLOWS SIGNAL FØLGER O OUT SLUT OVER SKIFT P PRIORITY IL (P) R READ BACK GENTAG RELAY, TO VIDERESEND, TIL ROGER MODTAGET ROUTINE RUTINE (R) O S SAY AGAIN GENTAG SILENCE TAVSHED SILENCE LIFTED TAVSHED OPHØRER SPEAK SLOWER TAL LANGSOMMERE T THIS IS HER ER TIME TIDSGRUPPE (DATO) TO TIL U UNKNOIIN STATION UKENDT STATION V VERIFY VERIFICER 'J 'JAIT VENT 'JAIT OUT VENT SLUT 'JILCO INDFORSTJlET...ORD AFTER ORD EFTER 'JORD BEFORE ORD FØR 'JORDS T'JICE ORD TO GANGE WRONG FORKERT

97 lafsn i t : 7 R8 dl term!n J~! )

98 RaditermInlgi (dansk/enge IslO 12P.rm ~~ A ADRESSEANGIVELSE ADDRESS DESIGNATOR ADRESSEGRUPPE ADDRESS GROUP AFLYTNING INTERCEPTION AMPLITUDEMODULATION AMPLITUDE MODULATION ANNULLERING CANCELLATION ATrNSFÆRISK STØJ ATMOSPHERIC NOISE B BEKRÆFTELSE ACKNOWLEDGEMENT BREAK-IN BREAK-IN BJlNDSPREDNING BANDSPREAD O C COMnAT SCENE OF ACTION COMBAT SCENE OF ACTION- FREKVENS FREQUENCY D DIPOLANTENNE DIPOLE ANTE NNA E EKSPED ITIONSORD PROCEDURE WORD, PROWORD F FADING FREKVENS~ODULATION H HARMONISKE (SVINGNINGER) HARMONI C FADING FREQUENCY MODULATION O I INTERFERENS INTERFERENCE IONOSFÆREN IONOSPHERE, THE J JAM!~ING JArt..,ING JORDB0LGE GROUND WAVE JORDPLANANTENNE GROUND PLANE ANTENNA K KLARDRESS-SIGNAL PLAINDRESS MESSAGE KODRESS-SIGNAL CODRESS ressage KOLLEKTIVT KALDESIGNAL COLLECTIVE CALL SIGN KOLLEKTIVT OPKALD COLLECTI VE CALL KONTINUERTE BØLGER CONTINUOUS WAVES, Cl.' KONTROLLYTNING MON ITORI NG KUNSTIG ANTENNE DUMMY ANTENNA KVITTERING RECEIPT L LEDET NET DIRECTED NET LEGITIMATION AUTHENTICATION LÆSELIGHED READABILITY N NETKALDESIGNAL NET CALL SIGN NETKONTROLSTATION NET CONTROL STATION NETOPKALD NET CALL R RADIOINFILTRATION DECEPTION RADIOTAVSHED RADIO SILENCE T TRAFIKANALYSE TRAFFIC ANALYSIS V VERIFIKATION VERIFICATION IMITATIVE CO~:~NICATIONS

99 Radltermln!gl (engelsk/dansk) ~ A ACKNOIJLEDGEMENT ADDRESS DESIGNATOR AODRESS GROUP AMPLITUDE MODULATION ATMOSPHERIC NOISE AUTHENTI CATI ON B BANDSPREAD BREAK-IN C CANCELLATION CODRESS lr'iessage COLLECTIVE CALL COLLECTIVE CALL SIGN COIr'SAT SCENE OF ACTION- FREQUENCY CONTINUOUS WAVES, CW D DIPOLE ANTENNA DIRECTED NET DUMr>lY ANTENNA F FADING FREQUENCY MODULATION G GRO UND PLANE ANTENNA GRO UND WAVE H HARMONIC I IMITATIVE COMMUNICATIONS DECEPTION INTERCEPTION INTERFERENCE IONOSPHERE, THE J JAMMING M MONITORING N NET CALL NET CALL SIGN NET CONTROL STATION P PLAINDRESS MESSAGE PROCEDURE WORD, PROWORD R RADIO SILENCE READABILITY RECEIPT T TRAFFIC ANALYSIS V VERIFICATION BEKRÆFTELSE ADRESSEANGIVELSE ADRESSEGRUPPE AMPLITUDEMODULATION ATMOSFÆRISK ST0J LEGITIMATION BANDSPREDNING BREAK-IN ANNULLERING KODRESS-SIGNAL KOLLEKTIVT OPKALD KOLLEKTIVT KALDESIGNAL COMSAT SCENE OF ACTION FREKVENS KONTINUERTE BØLGER DIPOLANTENNE LEDET NET KUNSTIG ANTENNE FADING FREKVENSMODULATION JORDPLANANTENNE JORDBØlGE HARMONISKE (SVINGNINGER) RADIOINFILTRATION AFLYTNING INTERFERENS IONOSFÆREN JAMMING KONTROLLYTNING NETOPKALD NETKALDESIGNAL NETKONTROLSTATION KLARDRESS-SIGNAL EKSPEDIT IONSORD RAD IOTAVSHED LÆSELIGHED KVITTERING TRAFIKANALYSE VERIFIKATION

100 lafsnit: a MLlrl tlme ud t ruk )

101 r4arltlme udtrhk CdansK/engelsK) A AGTEN FOR ASTERN AGTEN FOR TVÆRS ABAFT THE BEAM AGTENFOR; AGTER; AGTERUDCE) ABAFT AGTERj AGTERUDCE); AGTENFOR ABAFT AGTER-j AGTERUD AFT AGTERDÆK QUARTER-DECK AGTERKANT TRAILING EDGE AGTERKASTEL AFTERCASTLE AGTERSTAVN; HÆK; BAGSTAVN STERN AGTERUDCE); AGTER; AGTENFOR ABAFT AGTERUD; AGTER-. AFT AtfFIBIE-. M:PHIBIOUS-. ANTIUBADS-KRIGSF0RELSE ANTISUBr~INE WARFARE CASW) APTERING ACCOtf~DATION B BAGBORD PORT BAGSTAVN; HÆK; AGTERSTAVN STERN BAK FORECASTLE BEFARE; SEJLE; NAVIGERE; NAVl GATE MANØVRERE BEI.\ANDINGj BESÆTNING; f>1andskab SHIPS COMPLEtfENT BESÆTNINGj MANDSKAB CREW SHIPS COtfPANY BESÆTNING; MANDSKAB; BE~~NDING SHIPS COMPLEMENT BEVOGTNINGSBAD SEAWARD DEFENCE CRAFT CSDC) BJÆRGE; BJÆRGNING; REDDE SALVAGE BJÆRGNINGj BJÆRGE; REDDE SALVAGE BORETARN; LOSSEBOM DERRICK BOV; FORSTAVN BOW BOVBØLGE BO'"' WAVE BREDSIDE; SIDEVÆRTS BROADSIDE BRITISK ORLOGSFLAG ENSIGN BRO (K01MlANDO) BRIDGE BROVINGE WING BUGSERBAD; SLÆBEBAD TUG BUGSERINGj SLÆBNING TOIIING BØLGE WAVE BØLGEBRYDER; HØFDE BREAKlIATER C CHINE CLINIE PA KNÆKSPANTBAD) CHINE D DAVIDER DAVITS DESTROYER; TORPEDOJAGER DESTROYER DYBGANG; DYBGAENDE DRAUGHT DYBGAENDE; DYBGANG DRAUGHT DYBVANDSBOMBE j DYBDEBOMBE DEPTH CHARGE DÆK DECK DÆKSBJÆLKEj DÆKSBREDDE BEAM DÆKSBREDDE; DÆKSBJÆLKE BEAM E ESKORTE; LEDSAGESKIB; ESCORT ESKORTERE ESKORTERE; ESKORTE LEDSAGESKIB; ESCORT F FARTØJ CRAFT VESSEL FARVANDCE) WATERS FARVANDSAFMÆRKNING BUOYAGE

102 Maritime udtr~k ~ FENDERLISTE FINNEj SIDERORSSTABILISATOR FISKERIINSPEKTIONSSKIB FLAGSKIB FLOTILLE FLUSHDÆKj GLATDÆK FLYVEDÆK FL~DE-; Sø-j MARINE-j MARITIM FL~DEBASE FORANKRET (dansk/engelsk) FORANKRINGSKABEL FORSTAVNj BOV FORSTAVN; STÆVN FORSYNINGSSKIBj TENDER FORTØJNINGj FORT0JNINGSPLADS FORTØjNINGSPLADS; FORTØJNING FORUDE FRALANDS-; SØVÆRTS FREGAT FRIBORD G GAFFEL ~ RUBBING STRAKE FIN FISHERY PROTECTION VESSEL FLAGSHIP FLOTILLA FLUSH DECK FLIGHT DECK NAVAL NAVAL BASE ANCHORED MOORED MOORING \lire BOII STEM TENDER fv'.orings ~morings AHEAD SEAIJARDCS) FRIGATE FREEBOARD GAFF GLATDÆKj FLUSHDÆK FLUSH DECK GUMMIB~Dj JOLLE; REDNINGSFL~DE DINGHY GYROSKOP GYROSCOPE GØS JACK GØSSTAGE JACK STAFF G~ I B~DENE ABANDON SHIP H HALVDÆK AGTER; RUF POOP HANDELSSKIB; KOFFARDISKIB ~'crchant HANGARSKIB HANGARSKIBj TRANSPORTSKIB HÆK; AGTERSTAVN; BAGSTAVN I I LAND AS HORE J JOLLE; REDNINGSFL~DE; GUMMIB~D DINGHY SHIP AIRCRAFT CARRIER CARRIER STERN K KIIJ KANAL; SEJLLØBj SEJLRENDE KANONB~D KNOB KOFFARDISKIB; KOW~ANDOT~RN HANDELSSKIB CU-B~D) KORVET KRIGSSKIB KRIGSSKIB; ORLOGSSKIB KRYDSER KURS; RUTE KUTTER KØL KØLVAND L LANDGANGSB~D LANDGANGSSKIB LANGSKIBS LEDSAGESKIBj ESKORTE; ESKORTERE QUAY CANAL FAIRIJAY GUNBOAT KNOT MERCHANT SHIP CONNING TO'JER CORVETTE \larship MAN-OF-IJAR CRUISER COURSE CUTTER KEEL IJAKE LANDING CRAFT LANDING SHIP FORE- & -AFT ESCORT

103 MarItIme udtr~k Cdansk/engelsk) ( ~ LET LOSSEBOM; BORETARN LØBEBRO LØNNINGj RÆLING M MANDSKAB; BESÆTNING ~ UNDER WAY DERRICK CATWALK FLYING BRIDGE RAIL CREW SHIPS COMPANY MANDSKAB; BESÆTNING; BEMANDING SHIPS COMPLEMENT MANØVRERE; SEJLE; BEFARE j NAVl GATE NAVIGERE MARCHHASTI GHED MARINE-j Sø-; FLAOE-; MARITIM MARITIM; Sø-; FLADE-; MARINE MIDTSKIPS MINEFARTØj MINELÆGGER MINESTRYGER MINESTRYGNING MOTORTORPEDOBAD N NAVIGERE; SEJLEj BEFARE; MANØVRERE NEDDYKKET; UNDERSØISK O OPMALINGSFARTØJ ORLOGSSKIB; KRIGSSKIB OVERBYGNING OVERFLADE; UDDYKKE SEJLRENDE; KANAL; SEJLLØB SIDERORSSTABILISATOR; FINNE SIDEVÆRTS; BREDSIDE SKANSEBEKLADNING SKIBE; SØFART; SKIBSFART SKIBSFART; SØFART; SKIBE SKIBSSKRUE CRUISING SPEED NAVAL NAVAL AMIDSHIPS MINE VESSEL MINELAYER MINESWEEPER SWEEP FAST PATROL BOAT CFPB) MOTOR TORPEDO BOAT NAVl GATE SUBMERGED SURVEY SHIP MAN-OF-WAR SUPERSTRUCTURE SURFACE P PEJLING; RETNINGSVINKEL A2IMUTH BEARING PERISKOP PERISCOPE R RED ROADS REDDE; BJÆRGE; BJÆRGNING SALVAGE REDNINGSBAD LIFEBOAT REDNINGSFLADE; JOLLE; GUMMI BAD DINGHY RETNINGSVINKEL; PEJLING AZIMUTH BEARING ROR RUDDER RUF; HALVDÆK AGTER POOP RUTE; KURS COURSE RÆLINGj LØNNING RAIL RA YARD S SEJL; SEJLE;UBADS-KOMMANDOTARN SAlL SEJLE; BEFARE; NAVIGERE; NAVl GATE MANØVRERE SEJLE; SEJLjUBADS-KOMMANDOTARN SAlL SEJLLØB; KANAL j SEJLRENDE CANAL FAIRWAY CANAL FAIRWAY FIN BROADSIDE BULWARK SHIPPING SHIPPING PROPELLER

104 Maritime udtr~k (dansk/engelsk) ~ SKOLESKIB SKORSTEN SKOT SKROG SLAGSIDE SLUSE SLÆBEB~D; BUGSERB~D SLÆBNING; BUGSERING SNORKEL STAGE STORSTAG STYRBORD STÆVN; FORSTAVN SVEJE SYNKE; SÆNKE SÆNKE; SYNKE SÆTTE P~ LAND Sø (-GANG) Sø-; FL~DE-; MARINE-; MARITIM SØARTILLERI SØDYGTIG SØFART; SKIBSFART; SKIBE SØKORT SØlANDSÆTNING S0rMRKE SØVEJSREGLER SØVÆRTS; FRALANDS- T TENDER; FORSYNINGSSKIB TIDEVAND TORPEDOJAGER; DESTROYER TRANSPORTSKIB; HANGARSKIB TVÆRS TVÆRS OM BAGBORD (STYRBORD) TVÆRSKIBS ~ TRAINING SHIP FUNNEL BULKHEAD HULL LIST SLUICE TUG TOIIING SNORKEL STAFF MAINSTAY STARBOARD STEM TURN SINK SINK BEACH SEA NAVAL GUNNERY SEAWORTHY SHIPPING CHART BEACH LANDING BEACON RULES OF THE ROAD SEAWARD(S) U U-B~; UNDERVANDSBAD; SUBMARINE UNDERSØISK UB~DS-KOMMANDOTARN; SEJL;SEJLE SAlL UDDYKKE; OVERFLADE SURFACE UDKIG; UDKIGSMAND; UDKIGSTØNDE LOOK-OUT UDKIGSMAND; UDKIG; UDKIGSTØNDE LOOK-OUT UDKIGST0NDE CRO...S NEST UDKIGSTØNDE; UDKIG; UDKIGSMAND LOOK-OUT UDLOSNING UNLOADING UDSEJLINGSFARVAND EXIT UNDERSØISK; NEDDYKKET SUBMERGED UNDERSØ ~SK; U-B~D; UNDER VANDS- SUBMARINE B~D UNDERVANDSB~D; U-B~D; SUBMARINE UNDERSØISK V VANDLINJE \IATERLINE ø ØVERSTE DÆK 'WEATHER DECK TENDER TIDE DESTROYER CARRIER ABEAM BEAM, ON THE PORT (STARBOARD) ATH...ARTSHIPS TRANSVERSE

105 Maritime udtryk (engelsk/dansk) ~ ( A ABAFT ABAFT THE Bl::AM ABANDON SHIP ABEAr4 ACCOMODATION AFT AFTERCASTLE AHEAD AIRCRAFT CARRIER Ar~IDSHIPS Al>'.PlIIBIOUS-. ANCHORED ANTISUBMARINE VARFARE (ASV) ASHORE ASTERN ATHWARTSHIPS AZIrlUTH B BEACH BEACH LANDING BEACON BEAM BEAM, ON THE PORT (STARBOARD) BEARING BO'" BOII "'AVE BREAKlIATER BRIDGE BROADSIDE BULKHEAD BUL"'ARK BUOYAGE C CANAL CARRIER CAT\!ALK CHART CHINE CONNING TOIlER CORVETTE COURSE CRAFT CRE'" CROIIS NEST CRUISER CRUISING SPEED CUTTER D DAVITS DECK DEPTH CHARGE DERRICK DESTROYER DINGHY DRAUGHT E ENSIGN ESCORT AGTER; AGTERUD(E); AGTENFOR AGTEN FOR TVÆRS GA I BADENE TVÆRS APTERING AGTER-; AGTERUD AGTERKASTEL FORUDE HANGARSKIB MIDTSKIPS AMFIBIE-. FORANKRET ANTIUBADS-KRIGSFØRELSE I LAND AGTEN FOR TVÆRSKIBS PEJLING; RETNINGSVINKEL SÆTTE PA LAND SØlANDSÆTNING SØMÆRKE DÆKSBREDDE; DÆKSBJÆLKE TVÆRS OM BAGBORD (STYRBORD) PEJLING; RETNINGSVINKEL BOV; FORSTAVN BOVDØlGE BØLGEBRYDER; HØFDE BRO (KO/l'J~ANDO) BREDSIDE; SIDEVÆRTS SKOT SKANSEBEKLÆDNING FARVANDSAFMÆRKNING KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE HANGARSKIB; TRANSPORTSKIB LØBEBRO SØKORT CHINE (LINIE PA KNÆKSPANTBAD) KOr~DOTARN (U-BAD) KORVET KURS: RUTE FARTØJ BESÆTNING; MANDSKAB UDKIGSTØNDE KRYDSER MARCHHASTIGHED KUTTER DAVIDER DÆK DYBVANDSBOMBE; DYBDEBO/l'BE LOSSEBOM; BORETJ\RN DESTROYER; TORPEDOJAGER JOLLE; REDNINGSFLADE; GUMMI BAD DYBGANG; DYBGAENDE BRITISK ORLOGSFLAG ESKORTE; LEDSAGESKIB; ESKORTERE

106 Maritime udtryk (engelsk/dansk) ~ EXIT F FAIRWAY FAST PATROL BOAT (FPB) FIN FISHERY PROTECTION VESSEL FLAGSHIP FLIGHT DECK FLOTJLLA FLUSH DECK FLYI NG BR IDGE FORE- 11 -AFT FORECASTLE FREEBOARD FRIGATE FUNNEL G GAFF GUNBOAT GUNNERY GYROSCOPE H HULL J JACK JACK STAFF K KEEL KNOT L LANDING CRAFT LANDING SHIP LIFEBOAT LIST LOOK-OUT M MAINSTAY MAN-OF-WAR MERCHANT SHIP MINE VESSEL MINELAYER MINESWEEPER MOORED MOORING WIRE MOORINGS MOTOR TORPEDO BOAT N NAVAL NAVAL BASE NAVl GATE P PERISCOPE POOP PORT PROPELLER Q QUARTER-DECK QUAY R RAIL Q.Q.InII. UDSEJLINGSFARVAND KANAL; SEJLL0B; SEJLRENDE MOTOR TORPEDOBAD FINNE; SIDERORSSTAOILISATOR FISKERIINSPEKTIONSSKIB FLAGSKIB FLYVEDÆK FLOTILLE GLATDÆK; FLUSHDÆK L0BEBRO LANGSKIBS BAK FRIBORD FREGAT SKO~STEN GAFFEL KANONB.B.D S0ARTlLLERI GYROSKOP SKROG G0S GOSSTAGE K0L KNOB LANDGANGSBAD LANDGANGSSKIB REDNINGSB.B.D SLAGSIDE UDKIG; UDKIGSMAND; UDKIGST0NDE STORSTAG KRIGSSKIB; ORLOGSSKIB HANDELSSKIB; KOFFARDISKIB MINEFART0J MINELÆGGER MINESTRYGER FORANKRET FORANKR INGSKABEL FORT0JNING; FORTOJNINGSPLADS MOTORTORPEDOBAD S0-; FLADE-; MARINE-; MARITIM FLADEBASE SEJLE; BEFARE; NAVIGERE; r~anøvrere PERISKOP RUF; HALVOÆK AGTER BAGBORD SKIBSSKRUE AGTERDÆK KAJ LØNNING; RÆLING

107 ~~rltlmc udtr~k Cengel~K/dansk) m~ ROÅDS RUIlBING STRAKE RUDDER RULES OF THE ROAD S SAlL SALVAGE SEA SEAWARD DEFENCE CRAFT SEA\lARDCS) SEA...ORTHY SHIPPING SHIPS COtl.PANY SHIPS COw.PLEr~NT SINK SLUICE SNORKEL STAFF STARBOARD STEr~ STERN SUBMARINE SUBtliERGED SUPERSTRUCTURE SURFACE SURVEY SHIP SVEEP T TENDER TIDE TOIIING TRAILING EDGE TRAINING SHIP TRANSVERSE TUG TURN U UNDER IIAY UNLOADING V VESSEL \I \lake \larship \IATERLINE liaters \lave VEATHER DECK WING Y YARD CSDC) ~ RED FENDERLI STE ROR SØVEJSREGLER SEJL; SEJLE;UBADS-KOM~NDOTARN BJÆRGNING; BJÆRGE; REDDE sø C-GANG) BEVOGTNINGSBAD SØVÆRTS; FRALANDS- SØDYGTIG SØFART; SKIBSFART; SKIBE BESÆTNING; MANDSKAB BESÆTNING; MANDSKAB; BEMANDING SÆNKE; SYNKE SLUSE SNORKEL STAGE STYRBORD STÆVN; FORSTAVN HÆK; AGTERSTAVN; BAGSTAVN UNDERVANDSBAD; U-BAD; u~mersøisk NEDDYKKET; UNDERSØISK OVERBYGNING OVERFLADE; UDDYKKE OPM.B.LINGSFARTØJ MINESTRYGNING TENDER; FORSYNINGSSKIB TIDEVAND BUGSERINGj SLÆBNING AGTERKANT SKOLESKIB TVÆRSKIBS BUGSERBAD; SLÆBEBAD SVEJE LET UDLOSNING FART"J KØLVAND KRIGSSKIB VANDLINJE FARVAND(E) BØLGE ØVERSTE DÆK BROVINGE Rit

108 Krt L a ndc kpb~ r g Elektrnik

109 Krt, Landskaber g Elektrnik (dansk/engelsk) A ADGANGSVEJE; INDFALDSVEJE AFSIDESLIGGENDE; FJERN AFSKARET; KUPERET; KORT AFSTAND AFSTAND; MELLE~RUMj RUMj AFVIGELSE; DEVIATION AKTIONSRADIUS ANLØBSBRO; MOLE ASFALTERET VEJ B BAKKE; HØJDEDRAG; BJERG BAKKET; KUPERET BAKKETOP BANE; STI; VEJ BESTEMMELSESSTED BJERG; BAKKE; HØJDEDRAG BLIND VEJ BREDDE BREDDEGRAD BROHOVED BRØKDEL BSO BÆK; VANDLØB; ALØB C CIFFER; TAL D DAL DATOTl DSGRUPPE (BEREDSKABSOMRADE) DEVIATION; AFVIGELSE DIAGRAM; SØKORT; KURVE DIAMETER DOMÆNE; PROVINS; LANDSDEL DØGN FORSØGSOMRADE FREMRYKKEVEJ FYN FÆRØERNE G GALLON:GB CA. <1,5L,US CA. GEODÆTISK INSTITUT GLAT FØRE APPROACHES REMOTE CROPPED DISTANCE PLADS SPACE DEVIATION RADIUS OF ACTION JETIY HARDSURFACE ROAD HILL HILLY HILLTOP PATH DESTINATION HILL DEAD END ROAD VIDTH LATITUDE BEACHHEAD FRACTION ASSEMBLY AREA BROOK DIGIT VALLEY DATE TIME GROUP DEVIATION CHART DIAMETER PROVINCE ROUND THE CLOCK E EGN; OMRADE REGION ELEKTRONIK ( I FLY) AVIONICS ELEVATION; HØJDE; HØJDERETNING ELEVATION ENG MEADOV ENGELSK MIL (1.609 KM) MILE (STATUTE) EUROPA(UDEN GB &SKANDINAVIEN) CONTINENT, THE F FJERN; AFSIDESLIGGENDE FJERNMALING FJERNSKRIVER FLOD FLYVEPLADS FLYVESTATION FLADEBASE FOD (30,<18 CM) FOLD (INDHEGNING) REMOTE TELEMETERING TELETYPEWRITER RIVER AIRFIELD AIR STATION NAVAL BASE FOOT FOLD PEN PROVING GROUND ROUTE OF ADVANCE FUNEN FAROE ISLANDS 3,BL GALLON GEODETIC INSTITUTE SLIPPERY ROADS

110 Krt, Landsk,ber g Elektrnik (dansk/engelsk) ll2llm GOD VEJ GRADNET GRUSGRAV GRÆNSE GRÆNSE; SKEL; SKILLELINIE GRØFT GRØFT; SKYTTEGRAV GRØNLAND GYROSKOP H HALV HAV HAVN HEDE (LYNG) HEGN HELSINGØR HOVEDVEJ HØJDE ~ HARD SURFACE ROAD GRID GRAVEL PIT BORDER BOUNDARY DITCH TRENCH GREENLAND GYROSCOPE SEMI SEA HARBOUR PORT MOOR FENCE ELSINORE MAIN ROAD ALTlTUOE HEIGHT HØJDE; ELEVATION; HØJDERETNING ELEVATION HØJDE; NIVEAU LEVEL HØJDEDRAG; BAKKE; BJERG HILL HØJDEMJlLER ALTIMETER HØJDERETNING; HØJDE; ELEVATION ELEVATION HØJSPÆNDINGSLEDNINGER POWER LINES I INDFALDSVEJE; ADGANGSVEJE APPROACHES J JERNBANELINIE JORD-.; TERRÆN JORDVOLD JUSTERING; KORRIGERING JYLLAND K KAJ KALIBER KALIBRERING; RAILWAY LINE GROUND BANK CALIBRATlON JUTLAND QUAY CALIBRE CALIBRATlON KALIBRERING; JUSTERING; KORRIGERING KALKE OVERLAY KAMPOMRJlDE ZONE OF ACTION KAMPPLADS; SLAGMARK BATTLEFIELD KAMPSTILLING BATTLEPOSITION KANAL (ENGELSKE-) CHANNEL (UK-) KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE CANAL KNOB KNOT KONTUR; OMRIDS CONTOUR KONTUR; SKITSE; UDKAST; OMRIDS OUTLINE KOORDINAT; KOORDINERE COORDINATE KOORDINERE; KOORDINAT COORDINATE KORRIGERING; KALIBRERING; CALIBRATION JUSTERING KORT; KUPERET; AFSKARET KRUMNING; SVING; KURVE KUPERET; AFSKARET; KORT KUPERET; BAKKET KURVE; DIAGRAM; SØKORT KURVE; KRUMNING; SVING KVADRATlt1ETER KYST CROPPED CURVE CROPPED HILLY CHART CURVE SQUARE tætre COAST

111 Krt, Landskaber g Elektrnik (dansk/engelsk) ~ KÆDE; NET KØBENHAVN L LANDKORT LANDSBY LANDSDEL; DOr~E; PROVINS LAVNING I TERRÆNET LILLEBÆLT LODRET LODRET; VINKELRET LOKALISERE; STEDFÆSTE; UDPEGE; PEJLE LOKALISERINGj PLACERINGj PEJLING LOKALITET; STED LUFTHAVN LUFTRur~ LUFTTER ITOR IUM LÆNGDE LÆNGDE-.; PA LANGS M MAGNETISK MARK MELLEMRUMj RUMj PLADS; MIDDELHAVET MISSIL-F0LGERADAR MOLE; ANLØBSBRO MOSE; SUMP MOTORVEJ MAL; MALE r~al; MALING MALE; MAL MALESTOK; MALF0LGERADAR MALING; MAL MALSØGERADAR O~FANG N NEDBØR NET; KÆDE NIVEAU; HØJDE NORDSØEN; VESTERHAVET NORSKEHAVET NÆRHED O OMFANG; MALESTOK OMGIVELSER OM.'<REDS OMRIDS; OMRIDSj KONTUR KONTUR; SKITSE; OM.~ADE OMRADEj EGN OPERATIONSOMRADE OVERFLADE; UDDYKKE P PARKERINGSPLADS PARKOMRADE PEJLE; LOKALISEREj STEDFÆSTE; UDPEGE ~~ NETWORK COPENHAGEN MAP VILLAGE PROVINCE DEPRESSION OF GROUND LITTLE DELT, THE VERTICAL PERPE~m ICULAR LOCATE LOCATION LOCALITY AIRPORT AIR SPACE AIR TERRITORY LONGITUDE LONGITUDINAL I~AGNETIC FIELD AFSTAND SPACE MEDITERRANIAN, THE MISSILE-TRACKING RADAR JETTY BOG SWAM? MOTORWAY MEASURE MEASUREMENT tiieasure SCALE TARGET TRACKING RADAR MEASUREMENT ACGUISITION RADAR TARGET ACQUISITION RADAR PRECIPITATION NETWORK LEVEL NORTH SEA, THE NORWEGIAN SEA, PROXIMITY THE SCALE SURROUNDINGS ClRCUMFERENCE CONTOUR UDKAST OUTLINE AREA TERRITORY REGION AREA OF OPERATION SURFACE PARKING LOT ARMY DEPOT AREA LOCATE

112 Krt, Landskaber g ElektrnIk (dansk/engelsk) Q2W PEJLING; LOKALISERING; PLACERING PEJLING; RETNINGSVINKEL SKOVKLÆDT SKRÆNT; SKRANING SKRANINGj SKRÆNT SKUEPLADS SKYTTEGRAVj GRØFT SLAGMARKj KA~PPLADS SPANG SPANSKE RYTTERE SPÆNDVIDDE STEDj LOKALITET STED; PLADS; STILLING STEDFÆSTE; UDPEGE; PEJLE; LOKALISERE STENGÆRDE STENKISTE (UNDER VEJ) STI; VEJj BANE ~ LOCATION AZIMUTH BEARING BARBED WIRE BARBED ENTANGLEMENT LOCATION PIGTRIID PIGTRADSSPÆRRING PLACERING; PEJLING; LOKALISERING PLADS; AFSTAND; MELLEMRUM; RUM SPACE PLADS; STILLING; STED SITE PROVINS; LANDSDEL; DOMÆNE PROVINCE PUND (ENGELSK, 454 GRN4) POUND PA LANGS; LÆNGDE-. LONGITUDINAL R RADARBRANDRØR; RADIOBRANDRØR PROXmITY FUSE RADARSKÆRr4 RADAR SCOPE RADIO; TRJlDLØS IIIRELESS RADIOAKTIVITET RADIOACTIVITY RADIOBRANDRØRj RADARBRANDRØR PROXH~ITY FUSE RADIOFORBINDELSE; RADIOKÆDE RADIO LINK RADIOKÆDE; RADIOFORBINDELSE RADIO LUlK RADIOMODTAGER RECEIVER RADIOSENDER RADIOTRANSMITTER RADIUS RADIUS RETNINGSVINKELj PEJLING AZII4UTH BEARING RULLESTEN PEBBLES RUM; PLADS j AFSTAND; MELLEttJWr4 SPACE RUNDKØRSEL RO UNDABOUT TRAFFIC CIRCLE RYDNING CLEARANCE S SAND (NORD) TRUE (NORTH) SEJLLØB FAIRIIAY SEJLLØB j KANAL; SEJLRENDE CANAL SEJLRENDE; KANAL; SEJLLØB CANAL SENDER/MODTAGER TRANSCE IVER SIDESPOR SIDETRACK SIV REEDS SJÆLLAND ZEALAND SKEL; GRÆNSE; SKILLELINIE BOUNDARY SKILLELINIE; GRÆ~SE; SKEL BOUNDARY SKITSE; UDKAST; OMRIDS; KONTUR OUTLINE SKOV FOREST ""000 1I0DDED HILLSIDE HILLSIDE THEATRE TRENCH BATTLEFIELD FOOTBRIDGE CHEVAUX-DE-FRISE SPAN LOCALITY SITE LOCATE STONE-\/ALL CULVERT PATH

113 Krt, Landskaber g Elektrnik (dansk/engelsk) ~ STIGBORD STIK (NORD) STILLING; STED; PLADS STOREBÆLT STRAND STREG (1/6400 AF OMKREDSEN) STRÆDE STØJSENDING SUMP; MOSE SUNDET SVING; KURVE; KRUMNING Sø SØKORT SØKORT; DIAGRAM; KURVE SØMIL ( M) SØOPMALING T TAL; CIFFER TELEFONCENTRAL TELETEKNIK TERRÆN TERRÆN; JORD-. TILGRÆNSENDE; TILSTØDENDE TILSTØDENDE; TILGRÆNSENDE TOMME (2,54 CM) TYNGDE; TYNGDEKRAFT TYNGDEKRAFT; TYNGDE UDFALDSVEJ ~ MEADOW FLOOD GATE DUE SITE GREAT BELT, THE BEACH MIL STRAIT JA/tY1IING BOG SIJAMP SOUND, THE CURVE LAKE NAUTI CAL CHART CHART NAUTICAL MILE HYDROGRAPHIC SURVEY DIGIT TELEPHONE EXCHANGE TELECOMMUNICATION TERRAIN GROUND CONTIGUOUS CONTIGUOUS INCH GRAVITY GRAVITY U UD FOR KYSTEN OFFSHORE UDFALDSVEJ EXIT UDFALDSVEJ; UDSEJLINGSFARVAND EXIT UDKAST; OMRIDS; KONTUR; SKITSE OUTLINE UDPEGE; PEJLE; LOKALISERE; LO CATE STEDFÆSTE UDSEJLINGSFARVANO; UDSTRJlLE UDSTRALING V VADE; VADESTED VADESTED; VADE VANDLØB; BÆK; ALØB VEJ; STI; BANE VEJGAFFEL VEJKRYDS, ET; GENNEMSKÆRRING VEJRFORHOLD VEJRKORT VEJRUDSIGT VEJSKILT VEJSPÆRRING VENDEPUNKT VESTERHAVET; NORDSØEN VINKELRET VINKELRET; LODRET VOLD VOLDGRAV ø ØSTERSØEN A ALØB; VANDLØB; BÆK 9 EXIT RADIATE RADIATION FORD FORD BROOK PATH FORK, OF A ROAD CROSSROADS, A; INTERSECTION WEATHER CONDITIONS WEATHER CHART WEATHERFORECAST ROAD SIGN ROAD BLOCK TURNING POINT NORTH SEA, THE RIGHT ANGLES, AT PERPENDICULAR RAMPART MOAT BALTIC, THE BROOK

114 Krt, landskaber g Elektrnik (dansk/engelsk) ~ 91,4 CM ~ YARD

115 Krt, Land~kaber g EleKtrniK (engelsk/dansk) A ACQUISITION RADAR AIR SPACE AIR STATION AIR TERRlTORY AIRFIELD AIRPORT ALTIlrETER ALTlTUDE APPROACHES AREA AREA OF OPERATION ARI~Y DEPOT AREA ASSEt/aLy AREA AVIOIHCS AZlf,iUTH B BALTIC, THE BANK BARBED ENTANGLEMENT BARBED WIRE BATTLEFIELD BATTLEPOSITION BEACH BEACHHEAD BEARING BOG BORDER BOUNDARY BROOK C CALlBRATION CALlBRE CANAL CHANNEL CUK-) CHART CHEVAUX-DE-FRISE CIRCUrr.:ERENCE CLEARANCE COAST CONTIGUOUS CONTI NENT, THE CONTOUR COORDINATE COPENHAGEN CROPPED CROSSROADS, A; INTERSECTION CULVERT CURVE D DATE TIME GROV? DEAD END ROAD DEPRESSION OF GROUND DESTINATION DEVIATION DIAI(ZTER DIGIT DISTANCE DlTCH MJlLS0GERADAR LUFTRUM FLYVESTATION LUFTTER ltor IUM FLYVEPLADS LUFTHAVN HOJDEI~JlLER HØJDE ADGANGSVEJE; OMRJlDE OPERATIONSO~RJlDE INDFALDSVEJE PARKOI{,RJlDE BSO (BEREDSKABSOMRJlDE) ELEKTRONIK (I FLY) PEJLING; RETNINGSVINKEL ØSTERSØEN JORDVOLD PIGTRJlDSSPÆRRING PIGTRAD SLAGMARK; KAI(?PLADS KAJ{J'STILLING STRAND BROHOVED PEJLING; RETNINGSVINKEL MOSE; SUM? GRÆNSE GRÆ~SE; SKEL; SKILLELINIE VANDLØB; BÆK; ALØB KALIBRERING; JUSTERING; KORRIGERING KALIBER KANAL; SEJLLØB; SEJLRENDE KANAL (ENGELSKE-) SØKORT; DIAGRAM; KURVE SPANSKE RYTTERE OMKREDS RYDNING KYST TILGRÆNSENDE; TILSTØDENDE EURO?A(UDEN GB &SKANDINAVIEN) OMRIDS; KONTUR KOORDINERE; KOORDINAT KØBENHAVN KUPERET; AFSKJlRET; KORT VEJKRYDS, ET; GENNEMSKÆRRING STENKISTE (UNDER VEJ) KURVE; KRUMNING; SVING DATOTIDSGRUPPE BLIND VEJ LAVNING I TERRÆNET BESTEMY~LSESSTED DEVIATION; AFVIGELSE DIAMETER TAL; CIFFER AFSTAND GRØFT

116 Krt, Landskaber g Elektrnik (engelsk/dansk) ~ DUE E ELEVATION ELSINORE EXIT F FAIR',.IAY FAROE ISLANDS FENCE FIELD FOLD FOOT FOOTBRIDGE FORD FOREST FORK, OF A ROAD FRACTION FUNEN G GALLON GEODETIC INSTITUTE GRAVEL PIT GRAVITY GREAT BELT, THE GREENLAND GRID GROUND GYROSCOPE H HARBOUR HARD SURFACE ROAD HARDSURFACE RO AD HEIGHT HILL HILLSIDE HILLTOP HILLY HYDROGRAPHIC SURVEY I INCH J JAM."1ING JETTY JUTLAND K KNOT L LAKE LATITUDE LEVEL LITTLE BELT, LOCALITY LOCATE LOCATION LONGITUDE LONGITUDINAL M MAGNETIC THE ~ STIK (NORD) HØJDE; ELEVATION; HØJDERETNING HELSINGØR UDFALDSVEJ UDFALDSVEJ; UDSEJLINGSFARVAND SEJLLOB FÆRØERNE HEGN Mf>.RK FOLD (INDHEGNING) FOD (30, 4B Cr~) SPANG VADESTED; VADE SKOV VEJGAFFEL BRØl<DEL FYN GALLON:GB CA. 4,5L,US CA. 3,BL GEODÆTISK INSTITUT GRUSGRAV TYNGDE; TYNGDEKRAFT STOREBÆLT GRGNLAND GRADNET TERRÆN; JORD-. GYROSKOP HAVN GOD VEJ ASFALTERET VEJ HØJDE BAKKE; HØJDEDRAG; BJERG SKRÆNT; SKRANING BAKKETOP BAKKET; KUPERET SØOP~l AL I NG TOM/l'E (2, 54 Cr~) STØJSENDING rr.dle; ANLØBSDRO JYLLAND KNOB Sø BREDDEGRAD NIVEAU; HOJDE LILLEBÆLT LOKALITET; STED LOKALISERE; STEDFÆSTE; UDPEGE; PEJLE LOKALISERING; PLACERING; PEJLING LÆNGDE PA LANGS; LÆNGDE-. MAGNETISK

117 Emne: Krt, Landskaber g ElektrnIk (engelsk/dansk) ~ MAIN ROAD MAP MEADOIJ MEADOIJ FLOOD GATE MEASURE MEASUREMENT ~EDITERRANIAN, THE MIL MILE (STATUTE) MISSILE-TRACKING RADAR "..AT MOOR MOTORWAY N NAUTI CAL CHART NAUTICAL MILE NAVAL BASE NETWORK NORTH SEA, THE NORWEGIAN SEA, THE O OFFSHORE OUTLINE OVERLAY P PARKING LOT PATH PEBBLES PEN PERPENDICULAR PORT POUND POWER LINES PRECIPITATION PROVINCE PROVING GROUND PROXIMITY PROXIMITY FUSE Q QUAY R RADAR SCOPE RADIATE RADIATION RADIO LINK RADIOACTIVITY RADIOTRANSMITTER RADIUS RADIUS OF ACTION RAILWAY LINE RAMPART RECEIVER REEDS REGION REMOTE RIGHT ANGLES, AT RIVER ROAD BLOCK ROAD SIGN ROUND THE CLOCK ROUNDABOUT QslW HOVEDVEJ LANDKORT ENG STIGBORD MAL; MALE MAL; MALING MIDDELHAVET STREG (1/6400 AF OMKREDSEN) ENGELSK MIL (1.609 KM) MISSIL-FØLGERADAR VOLDGRAV HEDE (LYNG) IY'.TORVEJ SØKORT SØMIL ( M) FLADEBASE NET; KÆDE VESTERHAVET; NORDSØEN NORSKEHAVET UD FOR KYSTEN OMRIDS; KONTUR; SKITSE; UDKAST KALKE PARKERINGSPLADS STI; VEJ; BANE RULLESTEN FOLD (INDHEGNING) LODRET; VINKELRET HAVN PUND (ENGELSK, 454 GRAM) HØJSPÆNDINGSLEDNINGER NEDBØR PROVINS; LANDSDEL; DOMÆNE FORSØGSOMRAOE NÆRHED RADIOBRANDRØR; RADARBRANDRØR KAJ RADARSKÆRM UDSTRALE UDSTRJlLING RADIOKÆDE; RADIOFORBINDELSE RADIOAKTIVITET RADIOSENDER RADIUS AKTI ONSRADlUS JERNBANELINIE VOLD RADIOMODTAGER SIV EGN; OMRAOE FJERN; AFSIDESLIGGENDE VINKELRET FLOD VEJSPÆRRING VEJSKILT DØGN RUNDKØRSEL

118 Krt, LandsKaber g EleKtrnIK (engelsk/dansk) ~ RO UTE OF ADVANCE S SCALE SEA SEMI SIDETRACK SIlE SLIPPERY ROADS SOUND, THE SPACE SPAN SQUARE METRE STONE-WALL STRAIT SURFACE SURROUNDINGS S\IAMP T TARGET ACQUISITION RADAR TARGET TRACKING RADAR TELECOMMUNICATION TELEMETERING TELEPHONE EXCHANGE TELETYPEIIRITER TERRAIN TERRITORY THEATRE TRAFFIC CIRCLE TRANSCEIVER TRENCH TRUE CNORTH) TURNING POINT V VALLEY VERTICAL VILLAGE W WEATHER CHART WEATHER CONDITIONS WEATHERFORECAST \IIDTH \IIRELESS WOOD \IOODED Y YARD Z ZEALAND ZONE OF ACTI ON ~ FREfv',RYKKEVEJ MJlLESTOK; OMFANG HAV HALV SIDESPOR STED; PLADS; STILLING GLAT FØRE SUNDET RUM; PLADS; AFSTAND; MELLEMRUM SPÆNDVIDDE KVADRATMETER STENGÆRDE STRÆDE OVERFLADE; UDDYKKE OMGIVELSER MOSE; SUMP MJlLSØGERADAR MJlLFØLGERADAR TELETEKNIK FJERNMJlLING TELEFONCENTRAL FJERNSKRIVER TERRÆN O/t'RIlOE SKUEPLADS RUNDKØRSEL SENDER/MODTAGER SKYTTEGRAV; GRØFT SAND (NORD) VENDEPUNKT DAL LODRET LANDSBY VEJRKORT VEJRFORHOLD VEJRUDSIGT BREDDE RADIO; TRJlDLØS SKOV SKOVKLÆDT 91,4 CM SJÆLLAND KAMPOMRJlDE

119 lafsnit: 11

120 FI~vevåben m.v. (dansk/engelsk) ( A ALTVEJRS-. B BANE j KURS BESKYTTELSESRUM BOI'IBEFLY BOMBELAST BREMSEFALDSKÆRM BREMSEKROG BÆREPLANj VINGE ALL-\lEATHER C COCKPITTAGj FALDSKÆRM(SKÆRI'IEN) CANOPY FLIGHT PATH AIR RAID SHELTER BOftSER BOMB LOAD DRAGCHUTE ARRESTOR HOOK WING D DELTA FORMET BÆREPLAN DELTA-WING DIREKTE FLYSTØTTE; TAKTISK CLOSE AIR SUPPORT FLYSTOTTE DRONE; FØRERLØST FLY DRONE E ELEKTRONIK (I FLY) AVIONICS F FALDSKÆRliI PARACHUTE FALDSKÆRM( SKÆRrt.EN) ; COCKP ITTAG CANOPY FASTVINGE-FLY (MODSAT FIXED-WING AIRCRAFT HELIKOPTER) FLY FLYVE-.j FLYVNING; LUFTFART FLYVEBASE; FLYVEDÆK FLYVEPLADS FLYVESIKKERHED FLYVESTATION FLYVESTATIONj FLYVEBASE FLYVESTEL; SKROG FLYVNING FLYVNING; LUFTFART; FLYVE-. FØREL0ST FLY; DRONE H HALE HALEPLAN HANGARSKIB HELIKOPTER J JAGER JAGERBOMBEMASKINE K KAw.?FLY KATAPULTSÆDE KURS; BANE L LANG KORDE LUFT TIL LUFT LUFTAKTI VITET LUFTANGREB LUFTBJiREN LUFTEN, I LUFTFART; FLYVE-.; FLYVNING LUFTFORSVAR LUFTFOTO LUFTHAVN LUFTRUM LUFTTERRITORIU~l AIRCRAFT AVIATION AIR BASE FLIGHT DECK AIRFIELD AIR SAFETY AIR BASE AIRFRAI'I.E FLIGHT AVIATION DRONE TAIL STABILIZER AIRCRAFT CARRIER HELICOPTER FIGHTER FIGHTER-BOMBER COMBAT AIRCRAFT EJECTION SEAT FLIGHT PATH LONG-CHORD AIR TO AIR AIR ACTIVITY AIR ATTACK AIRBORNE MIDAIR, IN AVl ATI ON AIR DEFENCE AIR PHOTO AIRPORT AIR SPACE AIR TERRITORY

121 FI~vevåben l2s!m.k M MACH-TAL MAKSIMAL FLYVETID N NEDKASTE NÆR JAGER O OPDRIFT OPHÆNGNINGSPUNKTERj OVERLYDS P PROPEL m.v. (dansk/engelsk) STATIONER S SIDESTYRINGSSYSTEM (PA F-16 FLY) SKROG SKROG j FLYVESTEL SKÆR~PLADEj VARMESPREDER SPÆNDVIDDEj VINGEFANG START STATIONER; OPHÆNGNINGSPUNKTER STIGNINGSHASTIGHED T TAKTISK FLYST0TTE; DIREKTE FLYST0TTE V VAR~ESPREDERj SKÆRMPLADE VINGEj VINGEFANG VINGEFANG; BÆREPLAN SPÆNDEVIDDE MACH NUMSER ENDURANCE DROP INTERCEPTOR LIFT HARDPOINTS SUPERSONIC PROPELLER FLy-BY-...IRE FUSELAGE AIRFRAr"E BAFFLE PLATE WING SPAN TAKE-OFF HARDPOINTS RATE OF CLIMB CLOSE AIR SUPPORT BAFFLE PLATE WING SPAN VING SPAN

122 Fl~ev6ben m.v. (engelsk/dansk) ( A AIR ACTIVITY AIR ATTACK AIR BASE AIR DEFENCE AIR PHOTO AIR RAID SHELTER AIR SAFETY AIR SPACE AIR TERRITORY AIR TO AIR AIRBORNE AIRCRAFT AIRCRAFT CARRIER AIRFIELD AIRFRAME AIRPORT ALL-WEATHER ARRESTOR HOOK AVl ATI ON AVIONICS B BAFFLE PLATE BOMB LOAD BOMBER C CANOPY CLOSE AIR SUPPORT COMBAT AIRCRAFT D DELTA-WING DRAGCHUTE DRONE DROP E EJECTION SEAT ENDURANCE F FIGHTER FIGHTER-BOMBER FIXED-WING AIRCRAFT FLIGHT FLIGHT DECK FLIGHT PATH FLY-BY-WIRE FUSELAGE H HARDPOINTS HELICOPTER I INTERCEPTOR L LIFT LONG-CHORD M MACH NUJl'BER MIDAIR, IN LUFTAKTI VITET LUFTANGREB FLYVEBASE; FLYVESTATION LUFTFORSVAR LUFTFOTO BESKYTTELSESRUM FLYVESIKKERHED LUFTRUM LUFTTERRITORIUM LUFT TIL LUFT LUFTBAREN FLY HANGARSKIB FLYVEPLADS FLYVESTEL; SKROG LUFTHAVN ALTVEJRS-. BREMSEKROG FLYVNING; LUFTFART; FLYVE-. ELEKTRONIK (I FLY) SKÆRMPLADE; VARMESPREDER BOMBELAST BOMBEFLY COCKPITTAGi FALDSKÆRM(SKÆRMEN) DIREKTE FLYSTØTTEi TAKTISK FLYSTØTTE KAMPFLY DELTA FORMET BÆREPLAN BREMSEFALDSKÆRM DRONE; FØRERLØST FLY NEDKASTE KATAPULTSÆDE MAKSIMAL FLYVETID JAGER JAGERBOMBEMASKINE FASTVINGE-FLY (MODSAT HELIKOPTER) FLYVNING FLYVEDÆK KURS; BANE SIDESTYRINGSSYSTEM (PA F-16 FLY) SKROG STATIONERi OPHANGNINGSPUNKTER HELIKOPTER NÆR JAGER OPDRIFT LANG KORDE MACH-TAL LUFTEN, I

123 FJ~vevåben m.v. (engelsk/dansk) ~ P PARACHUTE PROPELLER R RATE OF CLIIr'B S SPAN STABILIZER SUPERSONIC T TAIL TAKE-OFF \{...ING...ING SPAN FALDSKÆRM PROPEL STIGNINGSHASTIGHED VINGEFANG HALEPLAN OVERLYDS HALE START VINGE; BÆREPLAN SPÆNDVIDDE; VINGEFANG

124 F ne t 'sk a l f r b.. t. ITJ1,æs: A

125 Enne: Fnetisk alfabet (bgstav/bgstavnavn) ll2.9.tlp.:i A ALFA AA A = ALFA ALFA AE Æ= ALFA ECHO B BRAVO C CHA1~LIE D DELTA E ECHO F FOXTROT G GOLF H HOTEL lindia J JULlETT K KILO L L1r~A M MIKE N NOVEI~9ER O OSCAR OE O = OSCAR ECHO P PAPA Q QUEBEC R Rrt.EO S SIERRA T TANGO U UNIFORr~ V VICTOR 'J IJHISKL::Y X XRAY y YANKEE Z ZULU Æ ÆGIR ø ØDIS A ASE R2.95 tavnavn

126 ITl l læg: B Dus ke f r Kr t e lser )

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

TILLÆG G MAJ Tillæg G Ekspeditionsord og forkortelser samt oversigt over samme

TILLÆG G MAJ Tillæg G Ekspeditionsord og forkortelser samt oversigt over samme Tillæg G Ekspeditionsord og forkortelser samt oversigt over samme Ref.: a. FKOPUB SVN 310-502, Benævnelser, forkortelser og publikationer i kraft i Søværnet. b. ACP 125, Communication Instructions, Radiotelephone

Læs mere

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 1 Bilag til EfS 1 2004 MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Denne meddelelse beskriver Naval Co-operation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR INGENIEROS MILITARES HÆRENS INGENIØR VESTRE LANDSDELS KOMMANDO (VLK) WEST LAND COMMAND; INGENIØR REGIMENTET (IGR) ENGINEER REGIMENT; INGENIØR REGIMENT (SIR) ZEALAND ENGINEER REGIMENT; JYDSKE INGENIØR REGIMENT

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Deployment Rasmus skulle stille op først, og han vælger klogeligt at stille sine tre Grenadier-delinger så de dækker hvert sit objekt.

Deployment Rasmus skulle stille op først, og han vælger klogeligt at stille sine tre Grenadier-delinger så de dækker hvert sit objekt. Just bevæbnet med D-Day skulle der kæmpes i "The Bocage". Samtidig var det faktisk første gang jeg skulle spille LW med Festung Europa (FE), så det var spændende nok. Kompagnierne fra FE US Rifle company

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER militær fotoworkshop For Alle med Interesse for verdens brændpunkter DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 TTF Militær fotoworkshop Varighed: 2 dage (1 overnatning) Fotoworkshop

Læs mere

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014.

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 11. July 2014. 1. Denmark Holders of licence to carry out commercial air transportation

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Starterenheder (Initial Units)

Starterenheder (Initial Units) Starterenheder (Initial Units) Den Britiske Hær Infanterisektion 60 point (British Army Infantry Section) Hold : Korporal med L85A2, 2 riffelmænd med L85A2, skytte med Minimi Para Hold 2: Overkostable

Læs mere

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Side 1 INTRO: Der er mange tilgange til flyvning, man kan uddanne sig til pilot eller stewardesse/steward, eller man kan nøjes med at være passager. Med begge

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

I krig med US riffelkompagnier

I krig med US riffelkompagnier Steen Villarsen I krig med US riffelkompagnier Så er tiden kommet til det FOW kompagni jeg nok kender bedst. Beklageligvis (eller heldigvis vil nogle måske sige) har kompagniet gennemgået en del omvæltninger

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Tung selvkørende kanon ISU-152

Tung selvkørende kanon ISU-152 Tung selvkørende kanon Lidt om historien En tung selvkørende kanon med en 152 mm haubits så dagens lys første gang i 1943, hvor køretøjer af type SU-152 blandt andet deltog i Slaget ved Kursk. Grundlaget

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia Tips og Tricks Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard Agenda 1: Brugerflade 2: Rounds 3: Annotations Features 4: Sheetmetal 5: UDF 6: Point Pattern 7: Extrude Add/Remove Material 8: Save 9: Drawing

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 21. June 2012.

List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 21. June 2012. List of Danish airline operators holding a licence/concession/permission to carry out commercial air transportation as per 21. June 2012. 1. Denmark Holders of licence to carry out commercial air transportation

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment.

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment. Ozereika Udgangssituation Vi befinder os ved Sortehavet i februar 1943. Det aktuelle terrænområde er besat af en tysk kystartilleriafdeling (789.) og en rumænsk infanteribataljon (+) (1./38. Infanteriregiment).

Læs mere

MARINE COMMANDER 2000

MARINE COMMANDER 2000 MARINE COMMANDER 2000 VEJLEDNING A. Spillets formål Hver spiller har sin egen flåde, som man placerer uden at modstanderen kan se, hvor man lægger sine skibe. Når flåderne er på plads, så gælder det for

Læs mere

D Minus 1 (5 June 1944, D-1, 2300 hours)

D Minus 1 (5 June 1944, D-1, 2300 hours) Steen Villarsen D Minus 1 (5 June 1944, D-1, 2300 hours) D Minus 1 (D-1) var den første Late War bog, som udkom kort efter at FOW havde lanceret 2. udgave af regelbogen og Festung Europa. D-1 er derfor

Læs mere

Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG)

Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG) Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG) MD70. Electrical power plant. Emergency generator skal startes op, det kan gøres ved hjælp af batteri eller håndkraft for at få EL til at drive fuell systemet

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda:

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda: Eltel Networks Mobile Unit ELTEL NETWORKS Agenda: Hvordan servicerer Eltel markedet for mobilitet. Hvordan sikres den nødvendige kapacitet, når man går mobil. Landscape of modern infrastructure Morten

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Stalin s Europe. Steen Villarsen

Stalin s Europe. Steen Villarsen Steen Villarsen Stalin s Europe Wupti, så er vi tilbage på Ostfronten. Man bliver sku helt svimmel af al denne hoppen rundt mellem de forskellige tidsperioder; man kan kun håbe at Battlefront selv kan

Læs mere

Security & Risk Management Update 2017

Security & Risk Management Update 2017 Security & Risk Management Update 2017 Scandic Bygholm Park, Horsens, den 1. juni 2017 Premium partner: Partnere: Beredskab in action - processen fra hændelse til oprydning Kim Elgaard 1.juni 2017 Hvad

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985

III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985 III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985 Dette er en redigeret og sammenskrevet version af endnu en række indlæg fra det nu nedlagte Taktisk Forum. I dette her tilfælde er der tale om en

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Maritime Domain Awareness

Maritime Domain Awareness AGENDA 1. Hvem, hvad og hvordan omkring AIS 2. Myndighederne og Deres brug af AIS 3. Havnens AIS 4. Offshore (olie, gas, kabler og vind) 5. AIS fra rummet 6. Anden brug af AIS 7. Links Maritime Domain

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Operation OVERLORD-1. Indledning. Spillet. Billedmateriale

Operation OVERLORD-1. Indledning. Spillet. Billedmateriale Operation OVERLORD-1 Indledning I sommeren 2000 blev der i kredsen af krigsspillere talt om, at det kunne være spændende at prøve et spil fra Invasionen i Normandiet, den 6. juni 1944, også kaldet D-Dag.

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006.

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. September 2006 Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. Foto H.U. Hansen (HAS) - 2 - Forord. Rapporten er udarbejdet af ingeniør Jørgen Svender, som

Læs mere

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Emner Hvordan virker det? (repetition) Sikkerhed ved anvendelse. Risikovurdering ved anvendelse af festfyrværkeri? Kontrol

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Troppetegn ???? Grundtegn. Bilag 3. Landbaseret. Luft baseret. Sø baseret. Tilhørsforhold/farve. Ved ikke (gul) Ukendt (gul) Formodet ven (Blå)

Troppetegn ???? Grundtegn. Bilag 3. Landbaseret. Luft baseret. Sø baseret. Tilhørsforhold/farve. Ved ikke (gul) Ukendt (gul) Formodet ven (Blå) Bilag 3 Troppetegn Grundtegn Tilhørsforhold/farve Luft baseret Landbaseret Enhed Materiel Sø baseret Ved ikke (gul)???? Ukendt (gul) Formodet ven (Blå)???? Egne/allierede Neutral (Grøn) Fjende (Rød) Grænser,

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk Hvem er Hvem i Forsvaret Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk FORSVARSKOMMANDOEN M.FL. Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarschef General Hans Jesper Helsø Chef

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

OT Security. 17 november 2016

OT Security. 17 november 2016 OT Security 17 november 2016 Security Der er altid en vej ind! Status 2016 Baseret på 300 virksomheders svar: 69% har været udsat for cyberangreb 67 % har været udsat for afpresning (22%) Store syndere:

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Sprængteknik som geoteknisk værktøj

Sprængteknik som geoteknisk værktøj Sprængteknik som geoteknisk værktøj Erik K. Lauritzen NIRAS- Indhold Præsentation Seismiske sprængninger Risisci for vibrationsskader fra bygge og anlægs virksomhed Bortsprængning af blød bund under den

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942.

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. Længde: 102,6m (336,6 fod). Brede: 8,2m (26,9 fod). Dybgang: 4,6m (15 fod).

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

INDHOLD. Intro: Der er også angivet hvilke bøger der anvendes til den aktuelle campaign.

INDHOLD. Intro: Der er også angivet hvilke bøger der anvendes til den aktuelle campaign. INDHOLD Intro: I Firestorm Illuminati Campaign bruger vi en simplificeret udgave af Firestorm campaign systemet, hvis du kender Firestorm systemet er Firestorm Illuminati let at gå til og nemt at tilpasse

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Emner Hvordan virker det? Lovgivning? Ansøgninger? Tilladelser? Kontrol? Risikovurdering ved anvendelse af festfyrværkeri?

Læs mere

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008.

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008. Hærens Operative Kommando Hæderspris til den danske soldat i Afghanistan 21. november 2008 1. Ebbe Muncks Mindefond 2. Repræsentanter for Den danske soldat i Afghanistan 3. Danske Soldaters og Pårørendes

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 12:52:26 18-05-2014 Side 1 af 9 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 18-05-2014 12:52 Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando Overg eneral

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 15:04:19 07-12-2014 Side 1 af 11 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 07-12-2014 15:04 Regiment Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Nuts - december 1944. Steen Villarsen

Nuts - december 1944. Steen Villarsen Steen Villarsen Nuts - december 1944 Så er vi nået til den sidste bog i Wacht Am Rhein kampagnen fra Battlefront. Altså indtil Battlefront udgiver alle tre bøger, som et samlet værk om et års tid eller

Læs mere

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P 3. 10. J U L I 2 0 1 1 3rd. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Alle Gruppe mellemdistance / All Groups medium distance Gruppe 1 og 2 træner på følgende tider: 09.00

Læs mere