Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1"

Transkript

1 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne og 4 motorcykler. 1. Kompagni (Fodfolkskanonkompagni): Chef med kommandogruppe (38) 4 delinger, hver med 4 fodfolkskanongrupper (9) 16 stk. 37 mm kanoner (Bofors) 231 mand, 2 personvogne, 25 lastvogne (heraf 2 køkkenvogne) og 10 motorcykler. 2. Kompagni (Maskinkanonkompagni): Chef med kommandogruppe (26) 3 delinger, hver med 4 maskinkanongrupper (9) 12 stk. 20 mm maskinkanoner (Bofors) samt 168 mand, 2 personvogne, 18 lastvogne (heraf 1 køkkenvogn) og 8 motorcykler. 3. Kompagni (Morterkompagni): Chef med kommandogruppe (36) 4 delinger, hver med 3 mortergrupper (11) 12 stk. 81 mm morterer (Stokes-Brandt) samt 215 mand, 2 personvogne, 21 lastvogne (heraf 2 køkkenvogne) og 6 motorcykler. 4. Kompagni (Maskingeværkompagni): Chef med kommandogruppe (25) 2 delinger, hver med 4 maskingeværgrupper (9) 8 tunge, vandkølede 8 mm maskingeværer (Browning) samt 114 mand, 1 personvogn, 11 lastvogne (heraf 1 køkkenvogn) og 11 motorcykler. Bataljonens samlede styrke 1 var 763 personer (heraf 30 køkkenlotter og 1 sanitetslotte), 48 stk. skyts og 128 motorkøretøjer. Den samlede marchkolonne var 3,5 km lang; marchhastigheden 30 km/t. Hver soldat havde sit personlige våben: gevær, pistol og/eller maskinpistol, bajonet (kniv) og håndgranater; på vognene var der en rigelig mængde ammunition til skytset, sprængstof samt hjælpemateriel af forskellig art. Tunge våben 37 mm panserværnskanon M.34 S Svensk betegnelse: 37 mm pansarvärnskanon m/34. Kanonen var i alt væsentligt som den danske 37 mm fodfolkskanon M Anvendt i den danske hær efter krigen, under betegnelsen 37 mm L/45 panserværnskanon M.34 S. Skydeuddannelse på 37 mm kanon. Fra Kilde 7. Bemærk trenchcoaten, der gjorde det ud for kappe. 1 Tallet for mandskab og køretøjer varier fra kilde til kilde, men ovenstående tal, der stammer fra kompagnichefens, kaptajn T. Wagn, indlæg i Kilde 1, er tilsyneladende den mest komplette oversigt. Per Finsted 24. marts 2004 Side 1 af 4

2 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 Kanonens maksimale skudvidde er opgivet til ca m. Til kanonen anvendtes: 37 mm Brisantgranatpatron M.34 S 37 mm Pansergranatpatron M.39 S 37 mm Panserprojektilpatron M.38 S De to panserpatroner var forsynet med tracer (lysspor) med en brændetid på 4 sek.. Billedet stammer fra Kilde 6 og viser en fodfolkskanongruppe, påprodset en lastvogn 2. I Kilde 9 omtales, at der på hver Volvo lastvogn medførtes 120 granater. Materiellet vartes, Sofielund forlægningen, foråret Fra Kilde 8. Fra starten (februar 1944) rådede bataljonen ikke over tunge våben, hvorfor soldaterne modtog en grundig infanteriuddannelse. I midten af juli 1944 tilgik 2 fodfolkskanoner, 2 maskinkanoner og 2 morterer, hvorefter en intensiv uddannelse på disse skytstyper påbegyndtes. Skarpskydning gennemførtes i svensk skydeterræn, under ledelse af svenske officerer, ligesom større øvelser i regimentsramme gennemførtes under ledelse af svenske generalstabsofficerer. 2 Lastvognens fabrikat kendes ikke, men den har dobbelt bagaksel. Så vidt vides, anvendte Brigaden ikke lastvogne af denne type, og der må derfor være tale om et udlån fra den svenske hær. Per Finsted 24. marts 2004 Side 2 af 4

3 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 20 mm maskinkanon M.40 S Svensk betegnelse: 20 mm automatkanon m/40 (pvlvkanon) m/40. Maskinkanonens maksimale skudvidde var m og havde 25 patroner i et tromlemagasin. Fra panserværnslavetten; var det dog kun muligt at skyde enkeltskud. Luftværnslavetten vejede 300 kg; panserværnslavetten vejede 16,5 kg. Til maskinkanonen anvendtes: 20 mm Brisantgranatpatron M.40 S 20 mm Brisantgranatpatron M.42 S 20 mm Panserprojektilpatron M.40 S Brisantgranatpatron M.40 S og Panserprojektilpatron M.40 S var forsynet med tracer (lysspor) med en brændetid på 3 sek., mens Brisantgranatpatron M.42 S havde en tracer med 3,5 sek. brændetid. Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 20 mm maskinkanon M.40 S i luftværnslavet M. 40 S, henholdsvis panserværnslavet M.40 S. Et eksemplar af maskinkanonen er udstillet på Tøjhusmuseet i København (marts 2004). 2. Kompagni læsser ammunition. Fra Kilde 5. Uddannelse på 20 mm maskinkanon. Fra Kilde 10. Lastvognene er af typen Volvo TLV (= Terränlastvagn) 141. Maskingeværkompagniet blev oprettet, med en kadrestyrke, i november I november 1944 og i februar-marts 1945 mødte et større antal rekrutter ved bataljonen, ligesom 2/3 af skytsnormeringen nu blev frigivet fra de svenskkontrollerede depoter. I foråret 1945 gennemførtes feltskydninger med krigsammunition, blandt andet for at øve samvirket med de lette bataljoner. Per Finsted 24. marts 2004 Side 3 af 4

4 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 81 mm morter M.29 S Svensk betegnelse: 8 cm granatkastare m/ Morteren - af typen Stokes-Brandt - svarede i alt væsentligt til den danske 81 mm morter M Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 81 mm morter M.29 S. 8 mm maskingevær M.36 S Svensk betegnelse: 8 mm kulspruta m/36. Maskingeværet er af typen Colt-Browning og blev licensfremstillet i Sverige. Til maskingeværet fandtes også en 6,5 mm indstikspibe, til brug under skydeuddannelse. Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 8 mm maskingevær M.36 S, i maskingeværtrefod M.36 S. Fra 1951 til 1955 anvendt i Flyvevåbnets nærforsvarseskadriller, der var opstillet til sikring af flyvestationerne. Kilder 1. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirschsprungs Forlag, København Svenske våben i den danske hær 1946 af kaptajn I.V. Vorsling, Dansk Artilleri-tidsskrift, 4. hæfte, august 1946, side Med mindre andet er anført i teksten, stammer billederne herfra. 3. 1½ år med Den Danske Brigade af oberstløjtnant P.A. F. Norup (brigadens stabschef), Militær Tidsskrift 1947, side og Hjälp till Danmark - Militäre och politiska förbindelser af Ulf Torell, Allmänna Förlaget, Stockholm 1973, ISBN Skandinaviskt Mellanspil af Harry Söderman, Katalog och Tidskriftstryck, Stockholm Brigaden - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, Gyldendal, København 1993, ISBN Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Thorbjørn Dons Borch, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN august 1943 af Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet, København 1993, ISBN Dansk soldat i Sverige , Den danske Brigade - som jeg oplevede den ved Erik Frost, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1989, ISBN Flygtning og soldat - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Per Finsted Per Finsted 24. marts 2004 Side 4 af 4

5 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Indledning Den 5. maj 1945, klokken forskød 5. Bataljon fra lejren i Skåne til Helsingborg, som nåedes klokken Ved middagstid blev et par delinger overført til Helsingør til støtte for de lette bataljoner, der var kommet over tidligere, men først klokken søndag den 6. maj 1945 var hele bataljonen, med samtlige køretøjer i Danmark. Klokken får bataljonen marchordre, med Ordrup Jagtvej som foreløbigt mål. Efter ca. 3 timers ventetid afgik bataljonen ca ad Strandvejen - Østerbrogade - Farimagsgade til Halmtorvet, hvorfra indkvartering skulle ske på Gasværksvejens Skole. Teten af kolonnen består af en motorcykel (med premierløjtnant H. Berg, delingsfører 1. Deling/4. Kompagni, på bagsædet), efterfulgt af en lastvogn, med chef/4. Kompagni, premierløjtnant U. Krogh. Herefter følger to maskingeværgrupper, to 37mm kanongrupper, en morterdeling og yderligere to maskingeværgrupper. Forspidsen var ledsaget af tre motorordonnanser. Avislæsning, Helsingborg 5. maj Fra Brigadebladet, Nr. 2/ Overalt var der jublende menneskemængder, der hilste Brigaden velkommen hjem, og brigadererne solede sig i opmærksomheden, men pludselig Træfningen blev Kolonnen heftigt beskudt med maskingeværer og maskinpistoler fra Vesterport (1), Paladsteaterområdet (2), Teknologisk Instituts tårn (i 2004: Foreningen for offentligt Ansatte) (3) og fra ejendommene i (Nørre) Farimagsgade i nærheden af Vendersgade-hjørnet (4). 4 N 3 2 B 1 A Model af Shellhuset og det omgivelser, fremstillet af Royal Air Force forud for angrebet, den 21. marts Fra Forlaget Din Bog, Dragør. Per Finsted 24. marts 2004 Side 1 af 4

6 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Det var vanskeligt at konstatere, hvorfra ilden kom, og man anede ikke, hvem man havde overfor sig: HIPO er, desperate tyskere eller eventuelt begge dele? I Shellhusets ruiner var der en stærk, væbnet tysk vagt, bl.a. med maskingeværpostering ved banegraven. Efter nogen tids forløb blev forskellige udgangspunkter for ilden stedfæstet og nedkæmpet: Vesterports etage (1) under Ritz (der sandsynligvis var en restaurant eller natklub) blev beskudt med tunge maskingeværer og 37 mm kanoner. Fuldtræffere observeredes på skydende fjender. Vesterport besattes herefter af Frihedskæmpere. Den tyske vagt ved Shellhuset blev afvæbnet [måske de, der skød fra (2)?] Teknologisk Instituts (3) tårn blev beskudt med 37 mm kanon. Husene i (Nørre) Farimagsgade (4) blev stormet, efter et par salver med 20 mm kanoner; der toges civile fanger. Træfningen varede ca. 30 minutter og kostede bataljonen 10 sårede. Vesterports østvendte facade efter træfningen den 6. maj Fra Kilde 3. Vurdering Ovenstående er gengivet hovedsagelig efter kompagnichefens næsten samtidige beretning i Kilde 1, og må antages at være den officielle historie. I Kilde 2, 3 og 4 findes en række mere detaljerede oplysninger fra nogle af de soldater, som deltog i træfningen. Erindringen er dog muligvis sløret efter mere end 50 år, og oplysningerne er, ikke ulig fægtningsoplevelser i almindelighed, ikke nødvendigvis alle lige konsistente. Specielt om beskydningen af Vesterport (fra A og B) Skydningen fra Vesterport var rettet med køretøjerne, da de befandt sig i krydset Ved Vesterport/Vester Farimagsgade (B). De forreste maskingeværvogne og 37mm kanonvognene fortsætter over Vesterbrogade (A) mod syd, ad Reventlowsgade), hvor de vender og går i stilling mellem Grand Hotel og Hotel Astoria (A), med front mod den oprindelige marchretning. Befalingsmændene samles ved Grand Hotel og forsøger at danne sig et overblik over situationen. Premierløjtnant Bergs motorcykel sendes bagud med melding til (Maskingeværkompagniets) 2. Deling. Der åbnes nu en voldsom ild mod Vesterport (1) med maskingeværer (med mange lysspor i båndet) og et enkelt skud fra en 37 mm kanon. Gruppen beskydes af snigskytter bagfra, fra krydset Reventlowsgade/Istedgade (umiddelbart syd for A); denne skydning hører op efter et enkelt skud fra en (den anden?) 37 mm kanon. 2. Deling af Maskingeværkompagniet (eller måske Forspidsens to bagerste maskingeværvogne) går i stilling ved Vesterport Station. Fra stillinger i stationsbygningen og i omliggende basarbygninger tages Vesterport nu under beskydning med tunge maskingeværer. Der observeres også skydende personer i vinduerne på Grand Hotel (A) (antageligvis Per Finsted 24. marts 2004 Side 2 af 4

7 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 brigadesoldater eller frihedskæmpere). I samme nu observeres en kraftig eksplosion på Vesterport-bygningen, i 5. sals højde, efterfulgt af et brag eller to. Herefter beordres Hold inde! og Sid op!. På Halmtorvet Marchen kan nu genoptages og man kører over Vesterbrogade, hvor flere sporvognsledninger er skudt ned. Her ser soldaterne en såret tysk officer (fra Vesterport) parlamentere med en brigadesoldat. 5. Bataljon kan snart efter samles på Halmtorvet. Køretøjerne efterlades under bevogtning, mens resten af bataljonen indkvarteres på Gasværksvejens Skole. Beretningerne melder om sporadisk snigskytteaktivitet fra hustagene omkring Halmtorvet resten af aftenen, og vagterne skyder tilbage mod mundingsglimtene Materiellet vartes. Fodfolkskanonkompagniet i København, 6. maj Fra Kilde 5. Billedet er sandsynligvis taget på Halmtorvet. Lastvognen er en Ford semi-trailer (= sættevogn), der indgik i stort tal i Brigaden; så vidt vides, primært som forsyningskøretøjer. Afslutning Dele af 5. Bataljon kom således i kamp i København den 6. maj 1945, men nok ikke på den måde, som de fleste af soldaterne havde forventet/håbet. Som en kommentar til de rent militære færdigheder må det siges, at bykamp var et af de bærende elementer i soldaternes feltuddannelse i Sverige, og det virker klart som om, at den enkelte soldat har behersket de nødvendige færdigheder. Det må dog tilføjes, at der nok ikke var nogen, der forsømte en lejlighed til at få ild i bøssen, når muligheden gav sig, og ilddisciplinen var derfor nok, som den kunne forventes at være, hos soldater der ikke tidligere har været i kamp. Officerer og befalingsmænd giver indtryk af at være veltrænede, og de var i stand til, hurtigt at kunne overskue en vanskelig situation. Per Finsted 24. marts 2004 Side 3 af 4

8 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Kilder 1. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirschsprungs Forlag, København Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Thorbjørn Dons Borch, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Mogens Rosenvinge, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Dansk soldat i Sverige , Den danske Brigade - som jeg oplevede den ved Erik Frost, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1989, ISBN august 1943 af Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet, København 1993, ISBN Per Finsted 5. Bataljon har gjort holdt på Strandvejen, ved krydset Dyrehavevej/Strandvejen. Fra Kilde 5. Lastvognene er af typen Volvo TLV (= Terränlastvagn) 141. Per Finsted 24. marts 2004 Side 4 af 4

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 3 OKTOBER 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Juni 2011 66. årgang nr. 2

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Juni 2011 66. årgang nr. 2 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab Juni 2011 66. årgang nr. 2 Anders Lassen og kunsten at føre guerillakrig Thomas Harders nye bog om Anders Lassens liv og militære karriere er et must for militærhistorikere,

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 73 Oktober 2013 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg Shellhuset 21. marts 1945 afjan Møgelbjerg Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Af Jan Møgelbjerg Forlaget SØRVIS 1985

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

Fynske Livregiment i krig og fred.

Fynske Livregiment i krig og fred. Fynske Livregiment i krig og fred. Fynske Livregiment, der blev oprettet på Christian IV ordre den 17. november 1614, var i sin tid et af landets to ældste regimenter. I 377 år tjente dets faner som samlingsmærker

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også

Læs mere

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN COPYRIGHT PER MORTENSEN MÅ KUN KOPIERES TIL PRIVAT BRUG FÅS SOM BOG MED ISBN 87-987729-8-8 DANMARK 2002 Jørgen Jespersen KK og KRIGEN Bogen er opdelt i følgende 6 kapitler: Kapitel 1: Forholdene i Danmark

Læs mere

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Det er i år fyrre år siden, Danmark blev befriet. I den forudgående kamp spillede de allierede flyvere, hvoraf et stort

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Drabet. Af Henrik Lundbak

Drabet. Af Henrik Lundbak Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Er du klar til den nye portal?

Er du klar til den nye portal? [ NR. 4 DECEMBER 2014 ] magasinet Er du klar til den nye portal? Side 9-14 Kom godt i gang med uddannelsen Få styr på dine timer og Q er Hvad sker der med det gamle system efter nytår? 7 nye funktioner,

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Mine 42 år i søværnet

Mine 42 år i søværnet Mine 42 år i søværnet af kommandør Jørgen Vilhelm Stilling. Som fortalt til Søren Nørby. Fra fregatten F352 PEDER SKRAMs præsentationssejlads for Kong Frederik 9. den 11. oktober 1966 i Kattegat. På broen

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

[NR. 3 december 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Hårdt og godt

[NR. 3 december 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Hårdt og godt [NR. 3 december 2014] Sporskiftet Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND Hårdt og godt VK14 AKOS 2015 Leder KC s hjørne Af Så synger året på sidste vers. Det har i mange henseender været

Læs mere

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal.

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal. Danish Air Show Spidsen af en jetjager Tag nu ansvar Gay Pride Parade OPVISNING: Den 22. juni fik op mod 140.000 gæster et indblik i, hvad det danske totalforsvar kan. Piloter fra adskillige lande fyldte

Læs mere

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem .. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem om fejlnedkastning af våben og sabotagemateriale over et beboelseskvarter i Næstved 16.05.2015 9. april 1940, dagen tyskerne indtog Danmark, forløb så

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 160 Juli - August 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 FOUAT junta foto

Læs mere

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne magasinet nr. 1 / MArTS 2011 Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Side 6-9 10 Fremgang på flere felter 20 Kamp mod snemasserne 24 Koncentreret lovpligtig uddannelse

Læs mere