Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1"

Transkript

1 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne og 4 motorcykler. 1. Kompagni (Fodfolkskanonkompagni): Chef med kommandogruppe (38) 4 delinger, hver med 4 fodfolkskanongrupper (9) 16 stk. 37 mm kanoner (Bofors) 231 mand, 2 personvogne, 25 lastvogne (heraf 2 køkkenvogne) og 10 motorcykler. 2. Kompagni (Maskinkanonkompagni): Chef med kommandogruppe (26) 3 delinger, hver med 4 maskinkanongrupper (9) 12 stk. 20 mm maskinkanoner (Bofors) samt 168 mand, 2 personvogne, 18 lastvogne (heraf 1 køkkenvogn) og 8 motorcykler. 3. Kompagni (Morterkompagni): Chef med kommandogruppe (36) 4 delinger, hver med 3 mortergrupper (11) 12 stk. 81 mm morterer (Stokes-Brandt) samt 215 mand, 2 personvogne, 21 lastvogne (heraf 2 køkkenvogne) og 6 motorcykler. 4. Kompagni (Maskingeværkompagni): Chef med kommandogruppe (25) 2 delinger, hver med 4 maskingeværgrupper (9) 8 tunge, vandkølede 8 mm maskingeværer (Browning) samt 114 mand, 1 personvogn, 11 lastvogne (heraf 1 køkkenvogn) og 11 motorcykler. Bataljonens samlede styrke 1 var 763 personer (heraf 30 køkkenlotter og 1 sanitetslotte), 48 stk. skyts og 128 motorkøretøjer. Den samlede marchkolonne var 3,5 km lang; marchhastigheden 30 km/t. Hver soldat havde sit personlige våben: gevær, pistol og/eller maskinpistol, bajonet (kniv) og håndgranater; på vognene var der en rigelig mængde ammunition til skytset, sprængstof samt hjælpemateriel af forskellig art. Tunge våben 37 mm panserværnskanon M.34 S Svensk betegnelse: 37 mm pansarvärnskanon m/34. Kanonen var i alt væsentligt som den danske 37 mm fodfolkskanon M Anvendt i den danske hær efter krigen, under betegnelsen 37 mm L/45 panserværnskanon M.34 S. Skydeuddannelse på 37 mm kanon. Fra Kilde 7. Bemærk trenchcoaten, der gjorde det ud for kappe. 1 Tallet for mandskab og køretøjer varier fra kilde til kilde, men ovenstående tal, der stammer fra kompagnichefens, kaptajn T. Wagn, indlæg i Kilde 1, er tilsyneladende den mest komplette oversigt. Per Finsted 24. marts 2004 Side 1 af 4

2 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 Kanonens maksimale skudvidde er opgivet til ca m. Til kanonen anvendtes: 37 mm Brisantgranatpatron M.34 S 37 mm Pansergranatpatron M.39 S 37 mm Panserprojektilpatron M.38 S De to panserpatroner var forsynet med tracer (lysspor) med en brændetid på 4 sek.. Billedet stammer fra Kilde 6 og viser en fodfolkskanongruppe, påprodset en lastvogn 2. I Kilde 9 omtales, at der på hver Volvo lastvogn medførtes 120 granater. Materiellet vartes, Sofielund forlægningen, foråret Fra Kilde 8. Fra starten (februar 1944) rådede bataljonen ikke over tunge våben, hvorfor soldaterne modtog en grundig infanteriuddannelse. I midten af juli 1944 tilgik 2 fodfolkskanoner, 2 maskinkanoner og 2 morterer, hvorefter en intensiv uddannelse på disse skytstyper påbegyndtes. Skarpskydning gennemførtes i svensk skydeterræn, under ledelse af svenske officerer, ligesom større øvelser i regimentsramme gennemførtes under ledelse af svenske generalstabsofficerer. 2 Lastvognens fabrikat kendes ikke, men den har dobbelt bagaksel. Så vidt vides, anvendte Brigaden ikke lastvogne af denne type, og der må derfor være tale om et udlån fra den svenske hær. Per Finsted 24. marts 2004 Side 2 af 4

3 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 20 mm maskinkanon M.40 S Svensk betegnelse: 20 mm automatkanon m/40 (pvlvkanon) m/40. Maskinkanonens maksimale skudvidde var m og havde 25 patroner i et tromlemagasin. Fra panserværnslavetten; var det dog kun muligt at skyde enkeltskud. Luftværnslavetten vejede 300 kg; panserværnslavetten vejede 16,5 kg. Til maskinkanonen anvendtes: 20 mm Brisantgranatpatron M.40 S 20 mm Brisantgranatpatron M.42 S 20 mm Panserprojektilpatron M.40 S Brisantgranatpatron M.40 S og Panserprojektilpatron M.40 S var forsynet med tracer (lysspor) med en brændetid på 3 sek., mens Brisantgranatpatron M.42 S havde en tracer med 3,5 sek. brændetid. Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 20 mm maskinkanon M.40 S i luftværnslavet M. 40 S, henholdsvis panserværnslavet M.40 S. Et eksemplar af maskinkanonen er udstillet på Tøjhusmuseet i København (marts 2004). 2. Kompagni læsser ammunition. Fra Kilde 5. Uddannelse på 20 mm maskinkanon. Fra Kilde 10. Lastvognene er af typen Volvo TLV (= Terränlastvagn) 141. Maskingeværkompagniet blev oprettet, med en kadrestyrke, i november I november 1944 og i februar-marts 1945 mødte et større antal rekrutter ved bataljonen, ligesom 2/3 af skytsnormeringen nu blev frigivet fra de svenskkontrollerede depoter. I foråret 1945 gennemførtes feltskydninger med krigsammunition, blandt andet for at øve samvirket med de lette bataljoner. Per Finsted 24. marts 2004 Side 3 af 4

4 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 1 81 mm morter M.29 S Svensk betegnelse: 8 cm granatkastare m/ Morteren - af typen Stokes-Brandt - svarede i alt væsentligt til den danske 81 mm morter M Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 81 mm morter M.29 S. 8 mm maskingevær M.36 S Svensk betegnelse: 8 mm kulspruta m/36. Maskingeværet er af typen Colt-Browning og blev licensfremstillet i Sverige. Til maskingeværet fandtes også en 6,5 mm indstikspibe, til brug under skydeuddannelse. Anvendt i Hæren efter krigen, under betegnelsen 8 mm maskingevær M.36 S, i maskingeværtrefod M.36 S. Fra 1951 til 1955 anvendt i Flyvevåbnets nærforsvarseskadriller, der var opstillet til sikring af flyvestationerne. Kilder 1. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirschsprungs Forlag, København Svenske våben i den danske hær 1946 af kaptajn I.V. Vorsling, Dansk Artilleri-tidsskrift, 4. hæfte, august 1946, side Med mindre andet er anført i teksten, stammer billederne herfra. 3. 1½ år med Den Danske Brigade af oberstløjtnant P.A. F. Norup (brigadens stabschef), Militær Tidsskrift 1947, side og Hjälp till Danmark - Militäre och politiska förbindelser af Ulf Torell, Allmänna Förlaget, Stockholm 1973, ISBN Skandinaviskt Mellanspil af Harry Söderman, Katalog och Tidskriftstryck, Stockholm Brigaden - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, Gyldendal, København 1993, ISBN Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Thorbjørn Dons Borch, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN august 1943 af Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet, København 1993, ISBN Dansk soldat i Sverige , Den danske Brigade - som jeg oplevede den ved Erik Frost, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1989, ISBN Flygtning og soldat - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Per Finsted Per Finsted 24. marts 2004 Side 4 af 4

5 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Indledning Den 5. maj 1945, klokken forskød 5. Bataljon fra lejren i Skåne til Helsingborg, som nåedes klokken Ved middagstid blev et par delinger overført til Helsingør til støtte for de lette bataljoner, der var kommet over tidligere, men først klokken søndag den 6. maj 1945 var hele bataljonen, med samtlige køretøjer i Danmark. Klokken får bataljonen marchordre, med Ordrup Jagtvej som foreløbigt mål. Efter ca. 3 timers ventetid afgik bataljonen ca ad Strandvejen - Østerbrogade - Farimagsgade til Halmtorvet, hvorfra indkvartering skulle ske på Gasværksvejens Skole. Teten af kolonnen består af en motorcykel (med premierløjtnant H. Berg, delingsfører 1. Deling/4. Kompagni, på bagsædet), efterfulgt af en lastvogn, med chef/4. Kompagni, premierløjtnant U. Krogh. Herefter følger to maskingeværgrupper, to 37mm kanongrupper, en morterdeling og yderligere to maskingeværgrupper. Forspidsen var ledsaget af tre motorordonnanser. Avislæsning, Helsingborg 5. maj Fra Brigadebladet, Nr. 2/ Overalt var der jublende menneskemængder, der hilste Brigaden velkommen hjem, og brigadererne solede sig i opmærksomheden, men pludselig Træfningen blev Kolonnen heftigt beskudt med maskingeværer og maskinpistoler fra Vesterport (1), Paladsteaterområdet (2), Teknologisk Instituts tårn (i 2004: Foreningen for offentligt Ansatte) (3) og fra ejendommene i (Nørre) Farimagsgade i nærheden af Vendersgade-hjørnet (4). 4 N 3 2 B 1 A Model af Shellhuset og det omgivelser, fremstillet af Royal Air Force forud for angrebet, den 21. marts Fra Forlaget Din Bog, Dragør. Per Finsted 24. marts 2004 Side 1 af 4

6 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Det var vanskeligt at konstatere, hvorfra ilden kom, og man anede ikke, hvem man havde overfor sig: HIPO er, desperate tyskere eller eventuelt begge dele? I Shellhusets ruiner var der en stærk, væbnet tysk vagt, bl.a. med maskingeværpostering ved banegraven. Efter nogen tids forløb blev forskellige udgangspunkter for ilden stedfæstet og nedkæmpet: Vesterports etage (1) under Ritz (der sandsynligvis var en restaurant eller natklub) blev beskudt med tunge maskingeværer og 37 mm kanoner. Fuldtræffere observeredes på skydende fjender. Vesterport besattes herefter af Frihedskæmpere. Den tyske vagt ved Shellhuset blev afvæbnet [måske de, der skød fra (2)?] Teknologisk Instituts (3) tårn blev beskudt med 37 mm kanon. Husene i (Nørre) Farimagsgade (4) blev stormet, efter et par salver med 20 mm kanoner; der toges civile fanger. Træfningen varede ca. 30 minutter og kostede bataljonen 10 sårede. Vesterports østvendte facade efter træfningen den 6. maj Fra Kilde 3. Vurdering Ovenstående er gengivet hovedsagelig efter kompagnichefens næsten samtidige beretning i Kilde 1, og må antages at være den officielle historie. I Kilde 2, 3 og 4 findes en række mere detaljerede oplysninger fra nogle af de soldater, som deltog i træfningen. Erindringen er dog muligvis sløret efter mere end 50 år, og oplysningerne er, ikke ulig fægtningsoplevelser i almindelighed, ikke nødvendigvis alle lige konsistente. Specielt om beskydningen af Vesterport (fra A og B) Skydningen fra Vesterport var rettet med køretøjerne, da de befandt sig i krydset Ved Vesterport/Vester Farimagsgade (B). De forreste maskingeværvogne og 37mm kanonvognene fortsætter over Vesterbrogade (A) mod syd, ad Reventlowsgade), hvor de vender og går i stilling mellem Grand Hotel og Hotel Astoria (A), med front mod den oprindelige marchretning. Befalingsmændene samles ved Grand Hotel og forsøger at danne sig et overblik over situationen. Premierløjtnant Bergs motorcykel sendes bagud med melding til (Maskingeværkompagniets) 2. Deling. Der åbnes nu en voldsom ild mod Vesterport (1) med maskingeværer (med mange lysspor i båndet) og et enkelt skud fra en 37 mm kanon. Gruppen beskydes af snigskytter bagfra, fra krydset Reventlowsgade/Istedgade (umiddelbart syd for A); denne skydning hører op efter et enkelt skud fra en (den anden?) 37 mm kanon. 2. Deling af Maskingeværkompagniet (eller måske Forspidsens to bagerste maskingeværvogne) går i stilling ved Vesterport Station. Fra stillinger i stationsbygningen og i omliggende basarbygninger tages Vesterport nu under beskydning med tunge maskingeværer. Der observeres også skydende personer i vinduerne på Grand Hotel (A) (antageligvis Per Finsted 24. marts 2004 Side 2 af 4

7 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 brigadesoldater eller frihedskæmpere). I samme nu observeres en kraftig eksplosion på Vesterport-bygningen, i 5. sals højde, efterfulgt af et brag eller to. Herefter beordres Hold inde! og Sid op!. På Halmtorvet Marchen kan nu genoptages og man kører over Vesterbrogade, hvor flere sporvognsledninger er skudt ned. Her ser soldaterne en såret tysk officer (fra Vesterport) parlamentere med en brigadesoldat. 5. Bataljon kan snart efter samles på Halmtorvet. Køretøjerne efterlades under bevogtning, mens resten af bataljonen indkvarteres på Gasværksvejens Skole. Beretningerne melder om sporadisk snigskytteaktivitet fra hustagene omkring Halmtorvet resten af aftenen, og vagterne skyder tilbage mod mundingsglimtene Materiellet vartes. Fodfolkskanonkompagniet i København, 6. maj Fra Kilde 5. Billedet er sandsynligvis taget på Halmtorvet. Lastvognen er en Ford semi-trailer (= sættevogn), der indgik i stort tal i Brigaden; så vidt vides, primært som forsyningskøretøjer. Afslutning Dele af 5. Bataljon kom således i kamp i København den 6. maj 1945, men nok ikke på den måde, som de fleste af soldaterne havde forventet/håbet. Som en kommentar til de rent militære færdigheder må det siges, at bykamp var et af de bærende elementer i soldaternes feltuddannelse i Sverige, og det virker klart som om, at den enkelte soldat har behersket de nødvendige færdigheder. Det må dog tilføjes, at der nok ikke var nogen, der forsømte en lejlighed til at få ild i bøssen, når muligheden gav sig, og ilddisciplinen var derfor nok, som den kunne forventes at være, hos soldater der ikke tidligere har været i kamp. Officerer og befalingsmænd giver indtryk af at være veltrænede, og de var i stand til, hurtigt at kunne overskue en vanskelig situation. Per Finsted 24. marts 2004 Side 3 af 4

8 Den danske Brigade i Sverige (tunge) Bataljon, Del 2 Kilder 1. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirschsprungs Forlag, København Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Thorbjørn Dons Borch, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Den danske Brigade i Sverige Kompagni af 5. Bataljon ved Mogens Rosenvinge, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1995, ISBN Dansk soldat i Sverige , Den danske Brigade - som jeg oplevede den ved Erik Frost, udgivet af Den Danske Brigadeforening, København 1989, ISBN august 1943 af Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet, København 1993, ISBN Per Finsted 5. Bataljon har gjort holdt på Strandvejen, ved krydset Dyrehavevej/Strandvejen. Fra Kilde 5. Lastvognene er af typen Volvo TLV (= Terränlastvagn) 141. Per Finsted 24. marts 2004 Side 4 af 4

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Sanitetskompagniet

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Sanitetskompagniet Indledning Sanitetskompagniet var en miniatureudgave af Hærens Lægekorps og havde det lægefaglige ansvar for sanitetstjenesten ved Brigaden. Alt sanitetspersonel (læger, underlæger, sygepassere, sygebærere,

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - 1. - 4. Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - 1. - 4. Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - 1. - 4. Bataljon, Del 1 Indledning De fire lette bataljoner udgjorde Brigadens kampbataljoner. De følgende tal angiver organisationsskemaernes tal, hvorfor de aktuelle

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige Organisation mv.

Den danske Brigade i Sverige Organisation mv. Indledning Dette papir er tænkt som en samlet oversigt over Brigadens forskellige enheder, deres styrketal og organisation. De enkelte enheder, herunder deres udrustning mv., er omtalt detaljeret i en

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

Om dansk rytteri , Del 3

Om dansk rytteri , Del 3 Om dansk rytteri 1932-1940, Del 3 Panservogne I 1930'erne gennemførtes også i Danmark en række forsøg med pansrede køretøjer. Forsøgene omfattede såvel typer som deres taktiske anvendelse. Hærordningerne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer PEFINSKIPROD DANMARK Pressemeddelelse Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer Indledning Det var en omtale i Knud J.V. Jespersens bog om Brigaden (Kilde 2), der førte mig på sporet af det (hedengangne)

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Den danske Hær Veterinærtjenesten

Den danske Hær Veterinærtjenesten Den danske Hær 1932-1941 - Veterinærtjenesten Indledning Hvor Lægekorpset tager sig af sårede og syge soldater, sørger Dyrlægekorpset for sårede og syge heste. Yderligere havde Dyrlægekorpset fra 1932

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Sabotage mod pejlestationen i Vipperød 1944-45 02 BESÆTTELSEN 1940-1945

Sabotage mod pejlestationen i Vipperød 1944-45 02 BESÆTTELSEN 1940-1945 02 BESÆTTELSEN 1940-1945 "På Sjælland har danske Styrker blandt andet ødelagt den fjendtlige Pejlestation ved Vipperød. Aktionen fandt Sted Nytårsaften. Vagtmandskabet, der festede i Vagtlokalet, blev

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Om begivenhederne omkring Søgaard- Tinglev den 9. april 1940. Af Carl Georg Bartholdy.

Om begivenhederne omkring Søgaard- Tinglev den 9. april 1940. Af Carl Georg Bartholdy. Om begivenhederne omkring Søgaard- Tinglev den 9. april 1940. Af Carl Georg Bartholdy. Mandag 8. april holdt jeg med mit kompagni (cyklister) en øvelse mellem Graasten og Dybbøl. Øvelsen skulle sluttes

Læs mere

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006.

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. September 2006 Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. Foto H.U. Hansen (HAS) - 2 - Forord. Rapporten er udarbejdet af ingeniør Jørgen Svender, som

Læs mere

Soldat fra Frøstrup i frontlinien

Soldat fra Frøstrup i frontlinien Soldat fra Frøstrup i frontlinien af Erik Holm Danmarkshistorien rummer flere knudepunkter, som anses for at være skelsættende. Et af dem var den 29. august 1943, da der blev skabt klarhed i forhold til

Læs mere

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment.

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment. Ozereika Udgangssituation Vi befinder os ved Sortehavet i februar 1943. Det aktuelle terrænområde er besat af en tysk kystartilleriafdeling (789.) og en rumænsk infanteribataljon (+) (1./38. Infanteriregiment).

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Den danske Hær Fodfolkspionerkommandoet

Den danske Hær Fodfolkspionerkommandoet Den danske Hær 1932-1941 - Fodfolkspionerkommandoet Indledning Fodfolkspionerkommandoets opgave var, som navnet siger, at foretage lettere pionerarbejder, herunder særligt spærringer, vejødelæggelser og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I

Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I Indledning Et fælles træk i beretningerne om krigen på Østfronten er russernes imponerende evne til at krydse vandløb ved hjælp af improviserede

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

Tung selvkørende kanon ISU-152

Tung selvkørende kanon ISU-152 Tung selvkørende kanon Lidt om historien En tung selvkørende kanon med en 152 mm haubits så dagens lys første gang i 1943, hvor køretøjer af type SU-152 blandt andet deltog i Slaget ved Kursk. Grundlaget

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Den danske Flotille, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Den danske Flotille, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Den danske Flotille, Del 1 Indledning Ved opløsningen af Den danske Brigade skrev den engelske major K.D. Bennet som afslutning på en rapport fra sit ophold ved

Læs mere

III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985

III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985 III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985 Dette er en redigeret og sammenskrevet version af endnu en række indlæg fra det nu nedlagte Taktisk Forum. I dette her tilfælde er der tale om en

Læs mere

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI 15 8 2d4 42 Slag 1d4+6 19 1d4 Skalle 3d4+6 1d4 2d6+6 7 1d4 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- SA 3d6+3 0,4 7 skud 1d3 17 28 år, 195 cm og 1 kg. Hensynsløs Ligefrem Ustabil Kaki ørkenuniform Klatrestøvler Liste

Læs mere

Supplement til Ærø Besat John Kristensen

Supplement til Ærø Besat John Kristensen 1 Supplement til Ærø Besat John Kristensen I august 2013 kom Klaus Fogemann ind på Marstal Søfartsmuseum med en plastikpose med papirer. Han spurgte, om museet var interesseret i papirerne, som havde tilhørt

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008

Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008 Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008 Centurion kampvogne på vej til øvelsespladsen Indholdsfortegnelse. Forord. 3 Indledning. 4 Humber Scout Car. Panseret spejdervogn. 6 Humber

Læs mere

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 1, 6029 B. Kort navn Bykamp 1 FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i bykamp har til formål at gruppen

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke.

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke. Lektionsoversigt 6001 Lek nr. Navn Mål Indhold Gennemførelse 1. 90 min. Klar til kamp. Ved lektionens afslutning skal, i delingsramme kunne: Gøre klar til kamp. Til sin rådighed har enheden ORG MAT NBH

Læs mere

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling med pansrede mandskabsvogne og en kommandodeling. En

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie

Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie Indledning Tonni Hansens hjemmeside Reisler modelfigurer (Kilde 1) har inspireret mig til at se lidt nærmere på disse danskfremstillede soldaterfigurer, som

Læs mere

REGLER TIL KRIGSLIVE X

REGLER TIL KRIGSLIVE X Regler til Krigslive X REGLER TIL KRIGSLIVE X Dette regelsæt er skrevet til Krigslive X. 1 ÅNDEN I REGLERNE Krigslive er kun sjovt for alle, hvis der er en fælles forståelse af hvad der er sjovt og hvad

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Oversigt over skydetider ØVELSESPLADS / SKYDETERRÆN MÅNED ÅRSTAL. Nr. Uttrup Øvelsesplads Juli 2017

Oversigt over skydetider ØVELSESPLADS / SKYDETERRÆN MÅNED ÅRSTAL. Nr. Uttrup Øvelsesplads Juli 2017 Oversigt over skydetider ØVELSESPLADS / SKYDETERRÆN MÅNED ÅRSTAL Nr. Uttrup Øvelsesplads Juli 2017 Dato (Aktivitet angives som periode i timer. f.eks 1000-) Mulig Mulig Planlagt Planlagt Mulig Mulig Mulig

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND

MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND Tekst & billede: Preben Eriksen Modstandsarmbind - Hærarmbind type I som kendes på det hvide bånd med det indvævede M.I. M.I. står for Materielintendanturen, som varetog hærens

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Lidt om BT-5 kampvognen

Lidt om BT-5 kampvognen Lidt om BT-5 kampvognen En af fædrene til denne russiske kampvogn er amerikaneren J. Walter Christie. Christie agiterede voldsomt for sine hurtige kampvogne, som kunne bevæge sig såvel med som uden bælter,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

DANNEBROGSMAND Julius Heinrich Sabinsky LEVNEDSBESKRIVELSE

DANNEBROGSMAND Julius Heinrich Sabinsky LEVNEDSBESKRIVELSE Levnedsbeskrivelse Julius Heinrich Sabinsky 1924 - Version 2 13. november 2011. Side 1 Julius Heinrich Sabinsky s levnedsbeskrivelse placeret hos Ordenskapitlet, Det Gule Palæ Amalienborg i København.

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS BLÅ NEGL 26 28 FEB 2016 FELTAVIS Nr. 03 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland Du sidder nu med tredje og sidste udgave af feltavisen for konkurrencen: BLÅ NEGL 2016 På de feltaviser vi har udgivet, og på

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley AP 5/+6 12/+0 25/-5 50/ SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley AP 5/+6 12/+0 25/-5 50/ SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 16 LT. ROGER URQHE 2d4 27 Slag 1d4 5 1d4+2 7 2d4 8 8 1d4+1 8 5/+6 /+0 25/-5 50/- 3 --- SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 25 år, 172 cm og 60 kg. Talegave Rygning Intolerance Casanova Tuberkulose Umoralsk Doven Liste

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5 Drigstrup Jagtforening Kreds 5 VINTERPROGRAM 2008/2009 2 Salonskydning Salon skydning I Dalby. 14-01-09 kl. 19.00 (Hindsholm) 11-02-09 kl. 19.00 (Drigstrup) 11-03-09 kl. 19.00 (Nordskov) M ESINGE TAXI

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef oktober 2017 En travl sommer Hjemmeværnsskolen har haft rigeligt at se til hen over sommeren, med både Sommerkursus i Nymindegab (med rekordhøjt antal deltagere og et stort sommerløb), jubilæum for uddannelsesugen

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Tysk luftværnsartilleri

Tysk luftværnsartilleri Tysk luftværnsartilleri Nu er turen så kommet til en lille beskrivelse af mit tyske luftværnsbatteri. Som med mine øvrige tyske krigsspilsenheder er der tale om brug af modeller fra mange forskellige fabrikater

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG REDEGØRELSE

FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG 99-7029-896 10-09-2003 REDEGØRELSE Auditørundersøgelsen i sagen vedrørende skudepisoden efter mørkets frembrud den 16. august 2003 i Irak,

Læs mere

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008.

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008. Hærens Operative Kommando Hæderspris til den danske soldat i Afghanistan 21. november 2008 1. Ebbe Muncks Mindefond 2. Repræsentanter for Den danske soldat i Afghanistan 3. Danske Soldaters og Pårørendes

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere