Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt Sikkerhed Vedligeholdelse af skærmen Genanvendelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3"

Transkript

1 da :22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt Sikkerhed Vedligeholdelse af skærmen Genanvendelse 3 2 Dit tv Oversigt over tv'et Produktegenskaber 5 3 Kom godt i gang Placering af tv'et Montering på væg - VESA Batterier til fjernbetjeningen Antennekabel Tilslutning af strømmen Førstegangsinstallation 7 4 Brug af tv'et Tænd/sluk - standby Se tv Se kanaler fra en digital modtager Se tilsluttede enheder Se en dvd Vælg en tekst-tv-side Skift Ambilight-funktion 11 5 Flere funktioner på tv'et Oversigt over fjernbetjening Oversigt over tv-menuer Billed- og lydindstillinger Ambilight Tekst-tv Oprettelse af lister med foretrukne kanaler Elektronisk programoversigt Timere og låse Undertekster Vis og afspil fotos, MP Lyt til digitale radiokanaler Opdatering af software 28 6 Installation af kanaler Automatisk installation af kanaler Analog: Manuel installering Arranger gemte kanaler Automatisk vedligeholdelse af kanaler Test af digital modtagelse Fabriksindstillinger 33 7 Tilslutninger (dvd, modtager,...) Oversigt over tilslutninger Om tilslutning Tilslut enheder Opsætning af tilslutninger Forberedelse til digitale tjenester 42 8 Tekniske data 43 9 Fejlfinding Indeks 46 Registrer dit produkt, og få support på DANSK Indholdsfortegnelse 1

2 da :22 Pagina Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller individuelle moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået. Garanti Ingen dele kan repareres af brugeren. Du må ikke åbne eller fjerne dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, ophæves alle angivne eller underforståede garantier. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne manual, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne manual, ophæver garantien. Pixel-karakteristika Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejlfunktion. Åben kildesoftware Dette fjernsyn indeholder åben kildesoftware. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien Overholdelse af EMF Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt, har evnen til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter. Strømsikring (kun Storbritannien) Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A). 1. Fjern sikringsdækslet og sikringen. 2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTAgodkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type. 3. Sæt sikringsdækslet på igen. For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra netledningen på dette produkt. Copyright VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logo'et er Video Electronics Standards Associations varemærker. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" dobbelt D symbolet G er Dolby Laboratories' varemærker. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: , Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker. Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Kensington og MicroSaver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og afventende ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom. 2

3 da :22 Pagina 3 1 Vigtigt Læs denne brugermanual, før du anvender dette produkt. Vær opmærksom på dette kapitel, og følg vejledningerne nøje. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende brug af vejledningerne. Stationære billeder Undgå så vidt muligt stationære billeder. Hvis du ikke kan det, skal du nedsætte skærmkontrast og lysstyrke for at undgå at beskadige skærmen. Stationære billeder er billeder, der bliver på skærmen i lang tid. Eksempler på stationære billeder er: Menuer på skærmen, tekst-tv-sider, sorte bjælker, aktiemarkedsoplysninger, logoer for tv-kanaler, tidsangivelser osv. DANSK 1.1 Sikkerhed For at undgå kortslutning må produktet ikke udsættes for regn eller vand. For at undgå risiko for brand eller elektriske stød må åben ild (f.eks. tændte stearinlys) ikke placeres i nærheden af tv'et. Lav en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation. Hold tv'et på afstand af radiatorer eller andre varmekilder. Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol. Kontroller, at gardiner, skabe og andet ikke kan forhindre luften i at strømme via ventilationsåbningerne. Sørg for, at tv'et ikke kan falde ned. Stil tv'et på en fast og jævn overflade, og brug kun standeren, der fulgte med tv'et. For at undgå at beskadige netledningen, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød, skal du ikke placere tv'et oven på ledningen eller andet, der kan klemme den. Ved montering på en drejelig stander eller et VESA-vægbeslag bør overdreven belastning af stikkontakterne undgås. Delvist løsnede stikkontakter kan forårsage gnister eller brand. 1.3 Genanvendelse Aflever emballagen på din lokale genbrugsstation. Bortskaf gamle batterier sikkert ifølge lokale regler. Dette produkt er designet og fremstillet til at genanvende og genbruge materialet. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg selv eller spørg din forhandler om miljømæssig sikker genanvendelse og lokale regler. Ukontrolleret bortskaffelse af skrald skader miljøet og helbred. (EEC 2002/96/EC) 1.2 Vedligeholdelses af skærmen Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen. Rengør overfladen med en blød, fugtig klud. Anvend ikke andre produkter (kemiske- eller husholdningsmidler). Dette kan beskadige skærmen. Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller stryg ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent. For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt. Vigtigt 3

4 da :22 Pagina 4 2 Dit tv Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets betjeninger og funktioner. 2.1 Oversigt over fjernsyn Fjernbetjening Betjeningsknapper på siden 1 Lydstyrke op og ned 2 Menu 3 Program/kanal op og ned 4 Tænd/slukknap 5 Lysindikatorer (blå: tændt, rød: standby) 6 Sensor til fjernbetjening Tilslutninger på siden PROGRAM + MENU - VOLUME + B POWER DEMO OPTION MENU BROWSE V B INPUT v PHILIPS DEVICE CONTROL TV DVD STB HTS OK LIST b P GUIDE a i 0 Ambilight MODE 9 MHEG CANCEL Til at tilslutte et kamera, en spilkonsol, hovedtelefoner eller en USB-hukommelsesenhed. Tilslutninger bagpå 1 Standby eller tændt 2 Dvd, STB,... valg af enhed 3 Farvetaster 4 Navigeringstaster (op, ned, venstre, højre), OK 5 Tast til tekst-tv 6 Menu-tast 7 Valg af program op/ned 8 Lydstyrke op/ned 9 Ambilight til/fra Flere oplysninger om din fjernbetjening fås i afsnit 5.1 Oversigt over fjernbetjening. Til at tilslutte antennen, en dvd, vcr eller andre enheder. 4 Dit tv

5 da :22 Pagina Produktegenskaber Dit nye tv er udstyret med noget af den mest nyskabende lyd og video. Tv'et har følgende fordele... 3 Kom godt i gang Dette afsnit giver vejledning til placeringen og den første installation af tv'et. DANSK Fuld high definition LCD-skærm Fuld high definition-opløsning på 1920 x 1080p - den højeste opløsning som HD-udsendelser kan sende. Den har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver. Ambilight Giver en mere afslappende tv-oplevelse, og billedkvaliteten opleves som forbedret. Perfect Pixel HD Giver perfekt billedkvalitet fra enhver kilde. 100Hz Clear LCD 100Hz Clear LCD giver en ekstra god skarphed af bevægelser, bedre sortniveau, høj kontrast med et flimmerfrit og roligt billede og en større betragtningsvinkel. DVB-T integreret tuner Ud over den normale analoge tv-udsendelse modtager tv'et digitalt jordbaseret tv- og radioudsendelser. Elektronisk programoversigt - EPG EPG viser de planlagte digitale tv-programmer på skærmen. Programoversigten kan minde brugeren om programstart, at tænde for tv'et osv. HDMI-stik 3 HDMI-stik til high definition-tilslutning af bedste kvalitet. Hukommelseskort og USB-stik Multimedie-tilslutninger til øjeblikkelig visning eller afspilning af billeder og musik. 3.1 Placering af tv'et ) Advarsel Læs nøje sikkerhedsforanstaltningerne i afsnit 1.1 Sikkerhed, før tv'et sættes på plads. Storskærms-tv er tunge.tv'et skal bæres og håndteres af mindst to personer. Tilslut enhederne, før tv'et stilles på plads eller monteres på væggen. Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen. For at opnå ideelle forhold skal tv'et stå, hvor lyset ikke falder direkte på skærmen. Ambilight-effekten fungerer bedst i et rum med svag belysning. Den bedste Ambilight-effekt fås ved at stille tv'et 10 til 20 cm fra væggen. Placer tv'et, hvor solskin ikke falder direkte på tv'et. Stik til Kensington-sikkerhedslås Tv'et er udstyret med stik til en Kensingtonsikkerhedslås til tyverisikring på bagsiden. En Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring skal anskaffes separat. Dit tv 5

6 da :22 Pagina Montering på væg - VESA Tv'et er forberedt til vægmontering, der opfylder VESA-kravene. Dette beslag følger ikke med. Anvend et beslag med kode, der overholder VESAreglerne VESA MIS-F, 600, 400 M8. Ò For at fjerne tv-standeren, skal du finde de 4 skruer på tv-standeren. ç Advarsel Tag tv ets vægt i betragtning, hvis du vil montere det på væggen. Forkert montering kan resultere i alvorlige skader. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, der resulterer i ulykke eller skade. Find de 4 små skiver bag på tv'et. Skru de 4 skruer ud. Skru skiverne ud, og brug de frie huller (M 8) til fastgørelse af de VESA-godkendte vægbeslag. º Løft tv'et op fra standeren. 4x 2 Udfør alle tilkoblingerne bag på tv'et, før du monterer det på væggen. Se afsnit 7 Tilkoblinger. Fortsæt nu med vejledningen, der fulgte med VESAvægbeslaget. 6 Dit tv

7 da :22 Pagina Batterier til fjernbetjeningen 3.5 Tilslutning af strømmen Kontroller, at strømspændingen svarer til spændingen angivet på etiketten bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes. Sæt netledningen sikkert i. DANSK Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen. Indsæt de to medfølgende batterier (type AA- R6-1,5 V). Sørg for, at batteriernes + og - ender vender den rigtige vej (markeret inde i batterirummet). Ò Luk dækslet. rbemærk Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. 3.4 Antennekabel UK - EIRE Tv'et er aldrig helt slået fra, medmindre netledningen tages ud af stikkontakten. Derfal skal alle stik være tilgængelige hele tiden. ANTENNA 3.6 Førstegangsinstallation Første gang og kun første gang netledningen isættes, starter installationsproceduren automatisk. Følg instrukserne på skærmen; Menusprog Antennestikket sidder bag på tv'et. Sæt antennekablet ordentligt i antennestikket x Antenna. Vælg dit sprog... ved at bruge markøren op eller ned Næste English Español ç Hrvatski Italiano Magyar... à Tips Hvis du opdager, du har valgt et forkert sprog, skal du trykke på den røde tast på fjernbetjeningen for at vende tilbage til menuen Vælg sprog. De gemte kanaler kan arrangeres anderledes, se afsnit 6.3 Arranger gemte kanaler. Dit tv 7

8 da :22 Pagina 8 4 Brug af tv Find ud af, hvordan du betjener dit tv til daglig brug. 4.1 Tænd/sluk - standby Sådan tændes tv'et: Tryk på B Power på højre side af tv'et, hvis standby-indikatoren er slukket. Tryk på B på fjernbetjeningen, hvis standbyindikatoren er tændt. Sådan skiftes til standby: Tryk på B på fjernbetjeningen. Sådan tændes fra standby-tilstand uden fjernbetjening: Tryk på B Power på siden af tv'et for at slukke for tv'et, og tryk derefter på B Power igen for at tænde. B POWER - PRO B B INPUT v PHILIPS DEVICE CONTROL TV DVD STB HTS DEMO GUIDE a Sådan slukkes tv'et: Tryk på B Power på siden af tv'et. rbemærk Energiforbrug bidrager til forurening af luft og vand. Tv'et bruger strøm, så længe netstikket er sat i. Tv'et bruger meget lidt strøm på standby. 8 Brug af tv

9 da :22 Pagina Se tv Skift kanaler Sådan skiftes tv-kanaler: Tryk på et tal (1 til 999), eller tryk på P+ eller P- på fjernbetjeningen. Tryk på Program/Channel - eller + på betjeningsknapperne på siden af tv'et. Tr yk på R for at vende tilbage til den tidligere anvendte tv-kanal. BROWSE 4.3 Se kanaler fra en digital modtaler Tænd for den digitale modtager. Billedet fra modtageren vises muligvis automatisk på skærmen. Brug fjernbetjeningen til din digitale modtager til at vælge tv-kanaler. Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. B DANSK V P P v INPUT v PHILIPS DEVICE CONTROL TV DVD STB HTS DEMO OPTION GUIDE a i Ambilight 0 MODE Regulering af lydstyrke Sådan reguleres lydstyrken: Tryk på V + eller - på fjernbetjeningen Tryk på Volume + eller - på betjeningsknapperne på siden af dit tv. Sådan slås lyden fra: Tryk på på fjernbetjeningen Tryk på igen for at slå lyden til igen. BROWSE Tr yk gentagne gange på v for at vælge enheden.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Ò Tr yk på OK. Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler. 4.4 Se tilsluttede enheder Tænd for enheden. Billedet fra enheden vises muligvis automatisk. V V i P Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. Ò Tr yk gentagne gange på v for at vælge enheden.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Tr yk på OK. º Brug fjernbetjeningen til enheden til at vælge tvkanaler. Brug af tv 9

10 da :22 Pagina Se en dvd Indsæt en dvd i din afspiller. Tr yk på Play π. Billedet fra modtageren vises automatisk på skærmen. Hvis billedet ikke fremkommer: Tr yk på v på fjernbetjeningen. B 4.6 Vælg en tekst-tv-side De fleste tv-kanaler udsender information på teksttv. Sådan ser du tekst-tv: Tr yk på b. Hovedmenuen vises. OK LIST INPUT v v MENU b PHILIPS DEVICE CONTROL BROWSE TV DVD STB HTS b DEMO OPTION GUIDE a V P Tr yk gentagne gange på v for at vælge dvdafspilleren.vent et par sekunder, indtil billedet vises. Ò Tr yk på OK. Tr yk på Play π. Sådan vælger du en side: Angiv sidenummeret med nummertasterne. Tryk P- eller P+ eller navigeringstast op eller ned for at se den næste eller forrige side. Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen. à Tip Tr yk på R for at vende tilbage til den tidligere viste side. Ò Tr yk på b igen for at slå tekst-tv fra. rbemærk Kun for Storbritannien: Nogle digitale tv-kanaler tilbyder særlige teksttjenester (f.eks. BBC1). Flere oplysninger om tekst-tv fås i afsnit 5.5 Teksttv. 10 Brug af tv

11 da :22 Pagina Skift Ambilight-funktion Du kan vælge mellem fire Ambilight-funktioner: Farve Indstiller Ambilight til en konstant farve. Afslappende Indstiller Ambilight til at skifte blødt og jævnt med billederne på skærmen. Moderat Indstiller Ambilight mellem Afslappende og Dynamisk. Dynamisk Indstiller Ambilight til at skifte hurtigt og effektivt. DANSK Sådan ændres Ambilight-funktionen: Tr yk på Ambilight for at slå det til eller fra. Ambilight MODE Ambilight MODE MHEG CANCEL Tr yk på Mode flere gange for at gå igennem Ambilight-funktionerne. Ò Tr yk på OK. Flere oplysninger om Ambilight fås i afsnit 5.4 Ambilight. à Tip For at få det optimale ud af Ambilight skal du slukke eller dæmpe lyset i rummet. Brug af tv 11

12 da :22 Pagina 12 5 Flere funktioner på tv'et Dette afsnit omhandler den mere avancerede brug af tv'et: menuernes anvendelse justering af billede, lyd og Ambilight-indstillinger mere om tekst-tv oprettelse af lister med foretrukne kanaler fordelene ved den elektroniske programoversigt indstilling af låse og timere indstilling af undertekster og valg af sprog for undertekster visning af fotos eller afspilning af yndlingsmusik fra en hukommelseskort eller USBhukommelsesenhed. 5.1 Oversigt over fjernbetjening 1 Standby B Tænder for tv'et, eller sætter det på standby igen. 2 Input v DEMO OPTION MENU BROWSE V i B INPUT v TV DVD STB HTS Ambilight PHILIPS DEVICE CONTROL OK LIST b P MHEG CANCEL MODE GUIDE a Vælger en tilsluttet enhed, eller vender tilbage til tv'et. 3 TV DVD STB HTS Til betjening af tilsluttede Philips-enheder. 4 Farvetaster Nem måde at vælge sider på tekst-tv. Nem måde at vælge opgaver. 5 Guide a Tænder og slukker den elektroniske programoversigt. 6 OK/List Viser oversigten over kanaler. Aktiverer en indstilling. 7 Navigationstaster (op, ned, venstre, højre) Til at navigere rundt i menuen. 8 Tekst-tv b Tænder/slukker for tekst-tv. 9 +P- Kanal op eller ned Skifter til den næste eller foregående kanal i oversigten. 10 Lydløs Slår lyden til og fra. 11 Nummertaster Til at vælge en tv-kanal. 12 Forrige kanal R Skifter til den foregående kanal. 13 Mode Skifter mellem Ambilight-funktionerne. 14 Taster til audio- og vidoudstyr Ò π Til brug med tilsluttede Philips-enheder. 15 Widescreen-billedformat q Vælger billedformat. 16 Dobbeltskærm b Viser tekst-tv på højre side og billedet på venstre side af skærmen. 12 Flere funktioner på tv'et

13 da :22 Pagina Undertekster j Aktiverer/deaktiverer undertekster. 18 MHEG cancel (kun i Storbritannien) Til udelukkende at annullere digital tekst eller interaktive tjenester. 19 Ambilight Slår Ambilight til eller fra. 20 Oplysninger på skærmen i Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes. 21 Lydstyrke op/ned +V- Regulerer lydstyrken. 22 Menu Tænder/slukker for menuen. 23 Option Tænder/slukker for menuen Hurtig adgang. 24 Demo Tænder for Demo-menuen og henter en demonstration af tv'ets funktioner Betjening af lyd-/videoenheder fra Philips Denne TV-fjernbetjening kan betjene de fleste lyd- /videoenheder fra Philips. Du kan vælge at betjene en DVD-enhed, en digital modtager eller satellitmodtager (STB) eller et Home Theatre System (HTS). I afsnit eller kan du se, hvordan du indstiller fjernbetjeningen til at betjene en bestemt DVDeller STB-enhed. Tr yk på en af Philips device control-tasterne for at omstille fjernbetjeningen til at betjene den ønskede enhed. Brug de relevante knapper på TVfjernbetjeningen for at betjene enheden. Ò Tr yk på TV-tasten for at gå tilbage til normal TV-tilstand. Når der ikke trykkes på nogen taster i 30 sekunder, skifter fjernbetjeningen tilbage til normal TV-tilstand. DANSK Afsnit 10 Indeks indeholder en oversigt over afsnittene for de enkelte taster på fjernbetjeningen. B INPUT v DVD STB HTS PHILIPS DEVICE CONTROL TV DVD STB HTS DEMO GUIDE Indstil fjernbetjeningen til at betjene en bestemt DVD-enhed Når du sætter fjernbetjeningen i DVD-tilstand, er DVD-afspillerindstillingen standardindstillingen. Du kan også indstille DVD-tasten til at betjene en bestemt type DVD-enhed, f.eks. en DVD-optager, DVD-R med harddisk eller en Blu-ray Disc afspiller. Tr yk på DVD-tasten og tasten med det rigtige nummer samtidigt for at indstille fjernbetjeningen til at betjene en bestemt enhed. DVD-tasten og tasten 1 for en DVD-afspiller (standardindstilling) DVD og 2 for en DVD-optager DVD og 3 for en DVD-R-harddisk DVD og 4 for en Blu-ray Disc -afspiller Alle Philips device control-taster blinker i 1 sekund for at bekræfte indstillingen. Fra nu af skifter DVD-tasten fjernbetjeningen til den rigtige DVD-enhed. Flere funktioner på tv'et 13

14 da :22 Pagina Indstil fjernbetjeningen til at betjene en bestemt STB-enhed Du er muligvis nødt til at skifte standardindstillingen for STB på fjernbetjeningen, så den passer til din specifikke digitale modtager eller satellitmodtager. Tr yk på STB-tasten og den relevante nummertast samtidigt. STB og nummertast 1 (standardindstilling) STB og 2 Alle Philips device control-taster blinker i 1 sekund for at bekræfte indstillingen Oversigt over enhedens funktioner Når fjernbetjeningen indstilles til betjening af en bestemt enhed, har alle taster den samme funktion undtagen de taster, der nævnes her. DVD-afspiller Option-tast = DVD'ens systemmenu Menu-tast = DVD'ens diskmenu P+/- = DVD næste/forrige spor DVD-optager Option-tast = DVD-R systemmenu Menu-tast = DVD-R'ens diskmenu Ò-tast = DVD-R forrige spor -tast = DVD-R næste spor DVD-optager med harddisk Option-tast = DVD-R HDD diskmenu Menu-tast = DVD-R HDD, HDD-browser Ò-tast = DVD-R HDD forrige spor -tast = DVD-R HDD næste spor Blu-ray Disc-afspiller Option-tast = BD-startskærm a-tast = BD-indholdsmenu Menu-tast = BD-diskmenu Digital modtager eller satellitmodtager Ingen ændring af funktioner. Home Theatre System Option-tast = HTS-opsætning Menu-tast = HTS-diskmenu V-tast = HTS-lydstyrke P+/- = HTS næste/forrige 5.2 Oversigt over tv-menuer Menuer på skærmen bruges til at installere tv'et, justere indstillinger for billede, lyd og Ambilight samt få adgang til funktioner. Dette afsnit giver en oversigt over menuerne, samt hvordan man navigerer i dem Menu Tr yk på Menu på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Tr yk på Menu for at gå ud af menuen. Fjernsyn Multimedia MENU BROWSE Tv-menu Kanalliste Der er følgende punkter i hovedmenuen: Tv-menu Vælg denne menu til installation, billedog lydindstillinger, Ambilight og indstilling af andre funktioner. Kanalliste Viser en oversigt over kanaler. Her kan du oprette lister med foretrukne kanaler. Programmets vejledning Findes, når der er installeret digitale kanaler, og viser oplysninger om de digitale programmer. Afhængigt af den elektroniske programoversigt kan du også få adgang til oversigten over planlagte digitale tv-programmer og nemt vælge og få vist et program. Se kapitel 5.7 Elektronisk programoversigt. Multimedia Til at vise fotos og afspille musik fra en hukommelseskort eller USB-enhed. Se afsnit 5.10 Vis og afspil fotos, MP3,... MENU BROWSE V Programmets vejledn. OK LIST b P 14 Flere funktioner på tv'et

15 da :22 Pagina Sådan bruges menuen Dette eksempel viser, hvordan menuerne anvendes. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen. MENU BROWSE Hovedmenuen vises på skærmen. Fjernsyn Multimedia Tr yk på navigeringstast højre for at skifte til Tvmenu. Tv-menu Tv-menu Kanalliste Ò Tr yk på navigeringstast højre for at skifte til menuen Tv-indstillinger. MENU BROWSE V Programmets vejledn. Tv-indstillinger OK Tv-indstillinger Indstillingsassistent Muligheder Til standard igen Installering Billede Opgrad... software Lyd Ambilight LIST a b P º Tr yk på navigeringstast højre for at vælge en billedindstilling. Billede Kontrast Lys Farve Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD HD Natural Motion Kontrast Tr yk på navigeringstast ned for at vælge Lys. Billede Kontrast Lys Farve Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD HD Natural Motion Lys Tr yk på navigeringstast højre for at gå til indstillingen Lys. Lys DANSK Tv-indstillinger Indstillingsassist... Til standard igen Start nu Billede Lyd Ambilight Tr yk på navigeringstast ned for at vælge Billede. Tv-indstillinger Billede Kontrast Til standard igen Lys Billede Farve Lyd Farvenuance Ambilight Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD... Tr yk på navigeringstast op eller ned for at justere indstillingen. ÚTr yk på navigeringstast venstre for at gå tilbage til billedindstillinger eller tryk på Menu for at gå ud af menuen. r Bemærk Der vil være flere valg, når man har installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter. Flere funktioner på tv'et 15

16 da :22 Pagina Menuen Hurtig adgang Menuen Hurtig adgang giver direkte adgang til nogle af de oftest benyttede valg. Når der er installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter, vises de relevante digitale muligheder i menuen. Tr yk på Option på fjernbetjeningen. Tr yk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling. Ò Tr yk på OK for at gå til den valgte menu. Tr yk på navigeringstast op, ned, venstre, højre for at justere indstillingerne i menuen. º Tr yk på Option for at gå ud af menuen. Audiosprog Se afsnittet Justering af lydindstillinger. Undertekstsprog Se afsnittet Vælg et sprog til digitale undertekster. Undertekster Se afsnit 5.9 Undertekster. Billedformat Se afsnit Widescreen-billedformat. Udligningsudstyr Se afsnit Justering af lydindstillinger. Klokken Vis tiden Tr yk på OK for at vise tiden fast. Tr yk på Option, og tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Klokken igen. Ò Tr yk på OK for at skjule tiden. Hurtig adgang Audiosprog OPTION Undertekstsprog Undertekst Billedformat Udligningsudstyr Klokken DEMO OPTION v PHILIPS DEVICE CONTROL TV DVD STB HTS OK LIST GUIDE a 5.3 Billed- og lydindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller billede og lyd i menuerne Indstillingsassistent Brug Indstillingsassistent og få hjælp til grundlæggende indstilling af billede, lyd og Ambilight. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Indstillingsassistent, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen. Tr yk på OK. Ò Tr yk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at starte assistenten. Tr yk på navigeringstast venstre eller højre for at vælge venstre eller højre side og vælge. º Tr yk på den grønne tast for at gå til den næste indstilling. Du kommer igennem flere indstillinger. Når du er færdig, beder tv'et om at man gemmer indstillingerne. Tr yk på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne. Tr yk på Menu for at gå ud af menuen Til standard igen Indstiller tv'et til en af de fordefinerede indstillinger. Hver indstilling er en kombination af billede, lyd og Ambilight. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Til standard igen, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i listen. Tr yk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling. Ò Tr yk på den grønne tast for at gemme valget. Tr yk på Menu for at gå ud af menuen. Standardindstillinger: Hidtidig, Naturlig, Livagtig, Film 16 Flere funktioner på tv'et

17 da :22 Pagina Billedindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du justerer alle billedindstillingerne. Tr yk på Menu på fjernbetjeningen, og vælg Tvmenu > Tv-indstillinger > Billede, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten. Tr yk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling. Tv-indstillinger Til standard igen Billede Lyd Ambilight Billede Kontrast Lys Farve Farvenuance Skarphed Farvetone Perfect Pixel HD HD Natural Motion 100 Hz Clear LCD Støjreduktion MPEG artefakt-red. Farveforbedring Active control Lyssensor Billedformat Kontrast Ændrer niveauet i billedets lyse dele, samtidigt med at de mørke dele forbliver uændrede. Lys Ændrer lysstyrken i det samlede billede. Farve Ændrer mætningsgraden. Farvenuance Kompenserer variationerne i farven i et NTSCsignal. Skarphed Ændrer skarpheden i de fine detaljer. Farvetone Indstiller farverne til Normal,Varm (rødlig) eller Kold (blålig).vælg Sædvanlig for at lave din egen indstilling på menuen Sædvanlig farvetone. Sædvanlig farvetone Hvis der er valgt Sædvanlig i menuen Farvetone, kan du lave din egen indstilling her. Tr yk på den grønne tast for at vælge hver bjælke, der skal have ændret værdi: - R-WP røde hvidpunkt - G-WP grønne hvidpunkt - B-WP blå hvidpunkt - R-BL røde sortniveau - G-BL grønne sortniveau Perfect Pixel HD Aktiverer eller deaktiverer Perfect Pixel HD, den mest ideelle indstilling. HD Natural Motion Nedsætter felt- og linjeflimmer og fremmer jævne bevægelser specielt i film. Indstilles til Minimum, Maksimum eller Fra. 100Hz Clear LCD Aktiverer/deaktiverer 100Hz Clear LCD. Dynamisk kontrast Fremhæver kontrasten i billedet, når det ændrer sig på skærmen. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. Middel anbefales. Støjreduktion Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. MPEG artefakt-reduktion Udjævner overgangene i digitale billeder. Aktiverer/deaktiverer MPEG artefakt-reduktion. Farveforbedring Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. Active control Korrigerer alle indkommende signaler for at skabe det bedst mulige billede. Aktiverer/deaktiverer Active control. Lyssensor Justerer billed- og Ambilight-indstillingerne efter forholdene i rummet. Aktiverer/deaktiverer Lyssensor. Billedformat Se afsnit Widescreen-billedformat. DANSK Flere funktioner på tv'et 17

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2703.1 da 19-09-2007 14:49 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL9803H http://da.yourpdfguides.com/dref/976926

Din brugermanual PHILIPS 42PFL9803H http://da.yourpdfguides.com/dref/976926 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PF9968 http://da.yourpdfguides.com/dref/976979

Din brugermanual PHILIPS 32PF9968 http://da.yourpdfguides.com/dref/976979 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 22PFL3805H http://da.yourpdfguides.com/dref/4018432

Din brugermanual PHILIPS 22PFL3805H http://da.yourpdfguides.com/dref/4018432 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere