Læs om generalforsamlingen på side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om generalforsamlingen på side 11"

Transkript

1 Læs om generalforsamlingen på side 11 Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 14. august 2006 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager Sekretær Helle Jacobsen Rylen 15, Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager Juniorleder Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs / Pladsudvalg Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup Klubhusudvalg Lorens Rossen Ahlefeldvej 7, Gråsten Haludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg Havnemester Carl Nissen Søndergade 11, Bolderslev / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager Suppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c,Gråsten /

3 Formandens side Nu begynder det endelig at ligne forår og de første bådejere er gået i gang med klargøringen af deres både. Vi håber alle på en god sommer så vi kan få sejlet en masse. På den netop afholdte generalforsamling var der et flot fremmøde og det glæder mig meget, at der var så stor interesse. På generalforsamlingen fremkom der ønske til bestyrelse om at foretage en langsigtet planlægning for klubbens område. Denne opfordring har vi taget til os og vil derfor gå lidt forsigtigt frem den kommende tid, indtil sådan en overordnet plan er udarbejdet. Der er dog en række akutte arbejder som vi er nødt til at gå i gang med inden for ganske kort tid og de vil selvfølgelig blive sat i værk. I Dansk Sejlunion har der også lige været generalforsamling og som optakt var der arrangeret nogle workshops. På den ene workshop lavede Lars Bønløkke oplæg til, hvordan klubberne kan tage fat for at skabe en god ungdomsafdeling. Her blev der skabt en vældig interesse for den måde arbejdet var grebet an på her i klubben. På selve generalforsamlingen blev det gentagne gange af både bestyrelse og deltagende klubber udtalt, at ungdomsarbejdet er helt afgørende for klubbernes udvikling og fortsatte muligheder. Så det er flot, at vi kan være det gode eksempel i den sammenhæng. Dansk Sejlunion har foretaget en stor omlægning siden sidste generalforsamling og næsten alt er til revision. Efter ønske fra forsamlingen er projektet bådejer prioriteret meget højt. Unionen har gennemført brugerundersøgelser og anden struktureret udvikling og er ved at nærme sig en model, der kan minde om FDM s måde at give service til deres medlemmer på. I denne sæson kommer der som tidligere omtalt to store juniorstævner i klubben og jeg vil bede alle medlemmer om at vise hjælpsomhed, tålmodighed og tolerance. Nogle af udvalgene har planer om større oprydnings initiativer og også her beder jeg om forståelse og tro på, at det kommer klubben til gode, selv om det kan give lidt ulemper mens det står på. Rigtig god sommer! Stig Nissen Besøg GS på Internettet på adressen: 3

4 NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl ab Yacht- und Bootsausrüstung Segel- und Freizeitbekleidung von MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd Yacht- und Bootsfarben, Lacke, Reinigungsmittel, Polyester-Epoxy-Harze BOOTSWERFT für Instandsetzungen, reparaturen und Installationen Bordelektrik und -elektronik Rollreffanlagen, Heizungen, Kühlaggregate, Propeller Bugschrauben Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager Motorenservice Kranen bis 20t, Riggermast Volvo Penta Vertragshändler Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern individuell. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür Am Industriehafen 4 Tel. +49 (0) Flensburg Fax. +49 (0)

5 Bestyrelsesmøde Et forslag om arbejdspligt fra Anker Hansen optages på dagsordenen på næste ordiden 13. marts 2006 Fraværende: Bjørn og Poul F. Protokol Protokol blev godkendt og underskrevet. Siden sidst og indgået post/formanden. Diverse post blev omdelt. Dansk Sejlunion er begyndt at sælge fisk. Man skal kunne bestille friske fisk til levering hos sig privat gennem DS. Et turistfremmende samarbejde mellem Danfoss Universe og de lokale sejlklubber, som vi tidligere har vist interesser for, er nu blevet så konkret, at ruterne er fastlagte. I den forbindelse forespørges, om GS er indstillet på at dække et evt. underskud ved for få deltagere. Der tænkes på max. 500 kr. i 8 uger. I alt kr. Dette takker vi nej til. Der er udarbejdet et regnskab for Heatwave-fonden. Stig og Bent tager kontakt til Anker, så vi får behandlet fonden korrekt. Referater underskrives inden mødet afsluttes. (Stig) Det blev besluttet, at fremover skal alle bestyrelsesmøder afsluttes med en oplæsning af referatet og dette underskrives. Punktet blev sat til valg: 8 for, 2 imod og 1 undlod at stemme. Regnskab. Årsregnskabet kan nu læses på hjemmesiden. Der er pt. en fornuftig likviditet. Generalforsamling. P. E. Hansen har tilbudt at stå til rådighed som dirigent. Der er ingen gebyrændringer; dog har ny opmålingsmetode for bådpladsbredde hævet prisen pr. cm. Prisen for bådpladserne er totalt set uændret. Der er modtaget et forslag om betaling af 1/2 kontingent for pensionister og efterlønnere. Som forslaget er udformet, kommer GS til at mangle kr. i regnskabet. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. Der er også modtaget en henstilling fra et medlem om, at generalforsamlingen holdes røgfri. Bestyrelsen diskuterede dette; der kom noget der lignede enighed om, at hvis der blev indskudt en rygepause, så var det acceptabelt. Valg til bestyrelsen: Formand modtager genvalg Sekretær modtager ikke genvalg Haludvalgsformand modtager ikke genvalg Pladsudvalgsformanden modtager ikke genvalg Festudvalgsformanden modtager genvalg Programudvalgsformanden modtager genvalg Revisor og revisorsuppleant modtager genvalg. Der kan blive tale om valg af ny suppleant, hvis den nuværende indvælges i bestyrelsen. 5

6 den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 nære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen møder til generalforsamlingen kl. 18:30. Valg til DS-bestyrelse. Som repræsentant til DS-bestyrelse stemmes på Jan Vojczak, og hvis der skal 2 stemmer: desuden Jytte Ransborg. Ændringer i medlemskartoteket. Nyt medlem aktiv Gert Vonsild, Aabenraa Installering af EDB og net i klubhuset. (Leo). Leo har modtaget et tilbud på kr. som investering. Dertil kommer kr. i årlig afgift. Installationen kan delvis klares af klubmedlemmer. Punktet tages med under indkomne forslag på generalforsamlingen. Kort orientering fra udvalgene. Juniorudvalget: Sommerens 2 store arrangementer er under forberedelse. I alt er 25 mand sat på opgaven. Klubhusudvalget: Havnemesteren og Anker Hansen har været meget flittige. Hele klubhuset er blevet gjort hovedrent, og Anker har været særdeles kreativ og har malet et billede på væggen i baggangen. Det blev enstemmigt vedtaget, at han får en erkendtlighed for udsmykningen. Festudvalget: Standerhejsningen er under forberedelse. SOK kommer til Mjels i Pinsen og giver opvisning i redningsøvelser. WEB-master: Hjemmesiden har været hjemsøgt af hackere flere gange. Sikkerheden skulle nu være blevet forbedret. Det blev besluttet, at GS-kartoteket fremover vil blive tilgængeligt på hjemmesiden for bestyrelsen. Der er ved flere lejligheder konstateret, at dørene ikke bliver låst. Husk det nu!!. Redaktøren: Selv om vi måske kan få Fanglinen trykt billigere andre steder, kan vi hos vores trykkeri få den ekspertise som gør, at vi får professionelt resultat. Og dette ønsker vi at fortsætte med, idet arbejdsmængden ellers overstiger det, redaktøren mener, er acceptabelt. Eventuelt: Opkrævning på tilmelding til onsdagskapsejlads indsendes fremover til kassereren mærket kapsejlads. Næste bestyrelsesmøde: 27. marts kl. 19:00. Tage Møller sekretær Broudvalg: Bropladserne er nu fordelte. Der er 1 på venteliste. Der udsendes girokort til brodepositum til de nye pladslejere. Der er 5 nye nøgler undervejs til pengeskabet. Haludvalget: Traktoren er blevet konstateret forårsklar. 7

8 Bestyrelsesmøde den 27. marts 2006 Fraværende: Bjørn Vestergaard Stander strygning 28. oktober Siden sidst og indgået post ingen indgået post Konstituering Stig formand, Ole næstformand og Bent kasserer = forretningsudvalget dermed uændret. Datoer for bestyrelsesmøder, Fanglinen og andre arrangementer Bestyrelsesmøder : 29. maj august oktober + 4. december 2006 Fanglinen en uge efter bestyrelsesmøde Klubmesterskab 16. september seniorer, 30. september juniorer Standerhejsning 6. maj Regnskab Bent Brodepositum og nye fastliggere - opkrævning sendes ud. Likviditet ok Ændringer i medlemskartotek nej Kort orientering fra udvalgene Haludvalg: bjælker i hallen indsvøbt i plastik. Plastik nedtages. Port har skade. Der må fremover kun flyttes både i hallen, når Peter Skov er til stede. Kapsejlads udvalg: tilmelding Poul laver opslag til Fanglinen Pladsudvalg: Jollerampen ændres så nedkørslen bliver lige. Ændring af dræn 8

9 og kant til at holde på grus løses evt. med ny støbning. Søsætning alle lørdage i april, såfremt der er mindst 5 både. Kysten ved legepladsen, undersøge muligheder for at lægge natursten på. Der køres løst grus på pladsen hvert år mangler mere langsigtet løsning. Kan blandes op med cement, evt. prøve på et lille område. Mulig for overdækning af grill plads genovervejes. Festudvalg: Pinsetur er planlagt. Sommertræf under planlægning. Stander hejsning og aftensarrangement er på plads. Broudvalg: 1 pæl skal skiftes. 1 pæl, der er brækket under vandet skal saves ned. Juniorudvalg: vintersejlads er afsluttet, det er gået godt. Sommerlejr og Gran Prix stævne under planlægning. Mangler hovedsponsor til Gran prix stævne. Hjemmesiden: der ligger reglementer som skal ajourføres, jfr. generalforsamling. Kanonen, våbentilladelse er ok. Kan bruges til standerhejsning. Beskrivelse af udvalgenes profil Opfølgning fra mødet i august 2005, hvor vi aftalte at udvalgene skulle gå i gang med at lave en beskrivelse af organisering, arbejdsområder, ønsker osv. KEGNÆS BÅDE Vi sælger Juniorudvalget er på plads. Festudvalg har afleveret profil. Øvrige udvalg mangler. Der er nu sket udskiftning i de forskellige udvalg. Skabelon rundsendes igen af Stig udvalgene skal prøve at se på arbejdsopgaver og mål. Der følges op ved de næste 2 møder. Arbejdet skal være afsluttet til bestyrelsesmødet 23. oktober. Eventuelt Hallen skal være tømt den 15. maj 06, således at der kan rengøres m.v. Hallen skal bruges til sommerstævnet. Reklame spots på nettet, tovholder skal findes. Leo tager kontakt. Miljørepræsentant m.v. undersøges hvem - organisationsplan oprettes af Stig som del af beskrivelses arbejdet. Godkendelse af protokol Godkendt HALLEN SKAL VÆRE TØMT Hallen skal være tømt den 15. maj 06, således at der kan rengøres m.v. Hallen skal bruges til sommerstævnet. Tlf Haludvalget 9

10 BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 12 tons Henning Larsen Søndervejen Kruså Telefon Mobil:

11 GENERALFORSAMLING 15. marts 2006 Velkomst ved formanden: Formanden glædede sig over det store fremmøde. Har bestyrelsen gjort sig tanker om, hvor stor junior afdelingen skal være? Formanden: Nej, det har man ikke. 1) Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er varslet korrekt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Helle Jacobsen blev valg som referent: 2) Beretning ved Stig Nissen: Stig Nissen gennemgik beretningen for året. Spørgsmål til beretningen: Hvem kommer til aftenarrangementerne? Kommentar fra spørger: Ønske om bedre støtte og opbakning fra GS. Beretningen blev godkendt. 3) Forelæggelse af regnskab og budget Kasserer Bent Brüning forelagde regnskabet. Spørgsmål til regnskabet: Hvad koster juniorafdelingen? Er det det reelle tal, der fremgår af regnskabet? Kassereren: De samlede udgifter er dertil komme donationer på i alt , hvoraf er hensat til køb af jolle. Rest overskud er indgået i byggeriet. Junior afdelingen giver ikke underskud - tværtimod. Byggebudgettet er overskredet med , Kasserer Bent Brüning fremlægger regnskabet ved generalforsamlingen 11

12 der er brugt til varme anlæg? Kassereren: Årsagen til udgiften til nyt varme anlæg skete under byggeriet, hvor byggeudvalget var nødsaget til at foretage ændringer. Der skulle træffes en hurtig afgørelse af hensyn til tilskud. Hvor er bemyndigelsen til udskiftning af varmeanlæg? Kassereren: OK, jfr. vedtægter, da der ikke er optaget ekstra lån til finansieringen. Ved større økonomiske ændringer bør medlemmerne informeres hurtigt. Bestyrelsen: tog kommentar til efterretning Heatway Fonden bør figurere separat i regnskabet. Formanden: Fonden er ikke med i Sejlklubbens regnskab, da det er en selvstændig fond. Joller der ikke mere bruges bør tilbydes klubbens medlemmer! Formanden: De joller klubben har solgt, er solgt til spejdere og anvendes således stadig til børn og unge. Bestyrelsen vil fremover tilbyde klubbens medlemmer mulighed for at købe udstyr, der ønskes afhændet. Regnskabet blev godkendt. Budget 2006 blev forelagt. Kan budgetteret merindtægter på annoncer til Fanglinen og annoncer på internettet holde? Kassereren: Tallene er anslået. Hvad koster det at sende Fanglinen ud til medlemmerne? Kassereren: Portoudgifter til Fanglinien udgør ca Diskussion omkring muligheden for alene at udgive bladet på internettet. Der var dog stor tilslutning for at fortsætte den nuværende tradition, ikke mindst da ikke alle bruger Gunnar fremfører forslag til generalforsamling med flot fremmøde. 12

13 internettet. Bestyrelsen glad for opbakning omkring Fanglinen. Budgettet blev godkendt. 4) Fastsættelse af kontingent og indskud: Uændret. 5) Øvrige priser og gebyrer: Uændret - alene opmåling af plads ved broen ændres (så afstand mellem pæle gælder). 6) Forslag til vedtægtsændringer: Ikke indgået forslag. 7) Indkomne forslag: Gunnar Høj: I andre klubber er der tilbud om senior (nedsat) kontingent. Anbefales ikke af bestyrelsen, da der er omkring 80 medlemmer over 60 år. Forslagsstiller frafaldt forslaget. Bestyrelsen: Oprettelse af trådløs internet adgang i sejlklubben + tilbud fra Leo Mortensen om sponsorering af computer til klubben ifm. oprettelse af netadgang. Forventes at kunne finansieres med reklamer. Forventet engangsudgift på moms. Er ikke medregnet i budgettet. Forslaget blev vedtaget. 8) Valg til bestyrelse og suppleant Stig Nissen, formand genvalgt Helle Jacobsen, valgt til sekretær Henrik Holona, valgt til pladsudvalg. Peter Skov, valgt til haludvalg Leo Mortensen, festudvalg genvalgt Bjørn Vestergaard, programudvalg genvalgt Stig Rosenbeck, valgt som suppleant 9) Valg af revisor og -suppleant Hans Mortensen, revisor genvalgt Chr. Poulsen Petersen, suppleant genvalg 10) Evt. Festudvalget opfordrede alle til at deltage og bakke op i festudvalgets arrangementer i den kommende sæson. Anker viser træskrinet til Frank og Stig. 13

14 Opfordring til bestyrelsen om at få området ved siden af legepladsen ned mod vandkanten bragt i orden. Bestyrelsen, det kommer, man er endnu ikke færdige. Opfordring til at der laves en langsigtet overordnet plan for sejlklubbens område - placeringerne virker lidt tilfældig - især masteskuret ved jollepladsen. Bestyrelsen takkede for opfordringen og vil arbejde videre med dette. Har bestyrelsen hørt, at der er rygter om at der oprettes en seniorgruppe for tursejlere? Formanden: Nej ikke os bekendt, der har været forsøg på dette flere gange. Det vil blive hilst velkomment, hvis nogen seniorer går med den slags planer. Tom Gregersen kom med et indlæg, hvor han gjorde opmærksom på, at sejlklubben er et rigtigt godt sted at være. Man skal huske alle de frivillige, der har været med til at opbygge det, vi har i dag. Vi skal hjælpe hinanden, værne om fællesskabet og klubånden. Der er mangle ældre og unge medlemmer i klubben. Vi mangler midtergruppen. Kan vi gøre noget og hvordan? Bestyrelsen: Sådan har det set ud i mange år. Vi kan ikke gøre andet end at sørge for, at det generelle billede af sejlklubben er positivt. Vi kan gøre opmærksom på os selv gennem Fanglinen og på vores hjemmeside på internettet. Afslutning ved formanden. En tak til dirigenten. Tak til Tage Møller og Poul Jensen for deres indsats i klubben i mange år og til sidst tak til Anker Hansen for den ekstraordinære indsats i form af et flot vægmaleri i gangen. Tak fordi så mange mødte op til generalforsamlingen. Det flotte træskrin.- en præmie fra 1931, som kan ses i klubhusets nye pralskab 14

15 Beretning fra generalforsamlingen Ved formand Stig Nissen Det har været et usædvanligt år i Gråsten Sejlklub. Usædvanligt på godt og ondt. Mange aktiviteter har været - og er - i gang. Byggeri På sidste års generalforsamling blev det besluttet at sætte byggeriet af toilet og omklædningsfaciliteter i gang. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Lorens, Lars, Bent, Ole og mig selv fra bestyrelsen, samt Peter Wettengel og Viggo Andersen som særligt byggesagkyndige og fra medlemskredsen. Som det fremgår af regnskabet, som vi vil gennemgå senere, så blev projektet dyrere end beregnet. Budget overskridelsen på toiletfaciliteterne skete, fordi vi havde forventet at få frivillig arbejdskraft inddraget. Det lykkedes ikke og vi blev derfor nødt til at betale os fra fliseopsætning. I forbindelse med byggeriet blev det klart, at vores varmesystem i klubhuset som sådan skulle gennemgå en større tilpasning og vi valgte derfor i byggeudvalget efter samråd med energikonsulent at foretage en omlægning og forenkling af varmesystemet ved at overgå til centralt gasfyr. Herved kunne vi på sigt se fordele både ift. vedligehold og drift. Beslutningen skulle træffes her og nu og da byggeudvalget fandt det yderst fornuftig, var der ikke så meget at betænke sig på. Bestyrelsen Desværre har det også for bestyrelsesarbejdet været et usædvanligt år, idet vi blev udsat for rygter. Rygtedannelse er destruktivt i enhver form for samarbejde og ligeledes her hos os. Inden byggeudvalgets arbejde var afsluttet med regnskabs aflæggelse ift. bestyrelsen, gik der pludselig rygter om, at vi havde vilde budgetoverskridelser ved byggeriet og i det hele taget ingen styr på tingene. Som det tydeligt fremgår nu, havde disse rygter intet på sig, men bestyrelsen måtte bruge kræfter på at udrede misforståelser. Denne situation kunne have været undgået ved at pågældende medlemmer havde søgt information ved simpel henvendelse til forretningsudvalget. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer, som undrer sig over det ene eller det andet til at henvende sig til de personer i bestyrelsen, der arbejder med tingene og som dermed kan give svar. Et frivilligt arbejde, som det vi bygger Gråsten Sejlklub på skal hvile på gensidig tillid og respekt og en indbyrdes ordentlig tone. Sidste år bad generalforsamlingen bestyrelsen om at undersøge forsikringsforholdene for alle der ligger ved broerne i klubben. Dette arbejde er gennemført med tilfredsstillende resultat, og vi vil fortsat bede om dokumentation for forsikring ved søsætning. Broudvalget Har gennemført renovering af endnu nogen af broerne samt gjort den nye mastekran færdig. Det er en stor gevinst for klubben, at vi nu har en virkelig velfungerende kran til rådighed. Vores fælles motorbåd, som Paul Christensen tager sig af, har voldt mange problemer, men skulle nu være i orden. Pladsudvalget Pladsudvalget har i det forløbne år gennemført en omplacering af bådene sådan så adgangen til bådene er blevet mere hensigtsmæssig. Affald er til stadig et problem og pladsudvalget har mange gange gjort opmærksom på dette gennem annoncering i klubhus og Fanglinen. Det kan derfor ikke siges kraftigt nok, at affald skal sorteres. Alt ikke almindeligt husholdningsaffald skal man selv bringe fra klubben og til de kommunale containerpladser. forts. s

16 16

17 17

18 Ny grillplads er desværre ikke blevet helt færdig, så det vil vi forvente færdiggøres i den kommende tid. Klubhusudvalget Klubhuset er som følge af byggeriet blevet forbedret i året der gik. Varmesystemet er omtalt tidligere. Derudover har vi fået nyt komfur og reparationer udendørs vil blive foretaget i den kommende sæson. Der har i det forgange år været diskussion i bestyrelsen, om hvordan brug af klubhus skal finde sted ifm. udlejning. Her er det blevet sådan, at lejer råder over køkken og begge klubhuslokaler. Omklædningsfaciliteterne er blevet flotte og er allerede flittigt brugt. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der nu er ved at blive lagt sidste hånd på byggeriet med maling af døre og gangen, og i den forbindelse henlede opmærksomheden på den flotte dekoration i gangen, som Anker Hansen har malet og sikkert gerne vil fortælle om. Men den opmærksomme beskuer, vil nok kunne se, at det er Ankers egen båd, der fører i den kapsejlads, der finder sted på dekorationen. Peter Lorensen har stået for lakering af dørene og medlemmerne bedes også bemærke det nye flotte pralskab, som har erstattet det ene vindue i det bagerste lokale. Desuden har vores havnemester, Carl, gjort et stort arbejde med maling og færdiggørelse af byggeriet. Haludvalget Der er blevet bedre plads i hallen som følge af, at juniorernes grej er kommet ud. Der har været en del problemer omkring opbevaring af master. Vi har ofte opfordret til - både mundtligt og i Fanglinen, at man tager hensyn til hinandens grej ved placering og håndtering af master. Med bedre plads til masterne ser problemet ud til at være blevet mindre men jeg vil da fortsat opfordre til at tage hensyn. Sejladsudvalget Tilslutningen til kapsejladserne var ved starten helt fin. Fremmødet til onsdags sejladserne er dog lidt mere svingende. Men i forhold til klubbens størrelse er der fortsat et tilfredsstillende antal kapsejlere på vandet hver onsdag. Festudvalget Har gennemført de sædvanlige arrangementer, hvilket vil sige standerhejsning og afriggergilde samt ture til Mjels vig i pinsen og Okseø turen, som efterhånden er blevet til en Farrens Odde tur. Programudvalget Programudvalget har gennemført rigtig mange gode og velbesøgte arrangementer. Samarbejdet med naboklubberne fungerer rigtig godt og det er rart at Gråsten Sejlklub kan danne en god ramme om disse arrangementer i vores klubhus. Juniorudvalget Juniorafdelingen er nu ubestridt Lillebælt sydkredsens største og på alle måder har vi et velfungerende ungdomsarbejde. I det forløbne år fik vi fra Dansk Sejlunion anerkendelse for dette arbejde med udnævnelse til ungdomsvenlig sejlklub. Jeg finder det også på sin plads her at nævne at Gråsten Sejlklubs juniorafdeling er blevet inviteret til at give oplæg på Dansk Sejlunions kommende generalforsamling, hvor Lars vil holde oplæg om, hvordan det lykkes at skabe en velfungerende ungdomsafdeling i en sejlklub. Det er rart, at klubben på den måde kan fremstå som det gode eksempel. Der har været arbejdet målrettet efter retningslinier fra ministerium og Dansk Idrætsforbund med pædofili forebyggelse. Det betyder at samtlige trænere og forældre med daglig omgang med børnene har måttet underskrive papirer på, at klubben kan undersøge straffeattest ift. dette. Og alt er i øvrigt i orden. 18

19 Fanglinen Vores klubblad er flittigt brugt og heldigvis har vi både opbakning fra annoncører og medlemmer, som gerne bidrager til bladet. Fanglinen har i det forløbne fået en mindre ansigtsløftning og udkommer nu delvis som farvetryk. Hjemmesiden Som følge af den konflikt startet af de berømte muhammed tegninger, er vores hjemmeside blevet udsat for hacking. Derfor har den ved flere lejligheder været ude af drift. Frank skulle imidlertid have fået styr på det nu. Kalenderfunktionen var tilsyneladende det led, som gav hackerne mulighed for at komme ind og derfor er denne funktion nyinstalleret i en ny version. Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen drøftelse og godkendelse Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Helle Jacobsen: Helle har været medlem af Gråsten Sejlklubben i ca. 8 år. Helle sejler sammen med sin mand og 2 børn i deres Nimbus 30. Desuden sejler Helle gast hos Poul Fribo bl.a. til onsdags kapsejladserne. Helle er blevet valgt som sekretær i klubben. Peter Skov: Peter har været aktiv medlem i Gråsten Sejlklub i 22 år. Sejler gerne i sin Impala 36 sammen med sin kone Hanne. Peter har deltaget som suppleant i bestyrelsen gennem det sidste år og er nu valgt til haludvalgs formand. Henrik Holona: Henrik har været aktiv medlem i Gråsten Sejlklub i 18 år. Henrik sejler en Jeanneau Espace Henrik har ikke tidligere deltaget i bestyrelsesarbejdet, men har gennem mange år været aktiv som bl.a. traktorfører i pladsudvalget. Henrik er valgt til pladsudvalgsformand. Stig Rosenbeck: Stig har også været aktivt medlem i GS i 10 år. Men inden da var Stig i en årrække en meget aktiv forældre i juniorarbejdet med ansvar for materiellet. Stig sejler sammen med sin kone Ellen i deres båd en Parant 25. Stig er valgt som suppleant til bestyrelsen. 19

20 Festudvalgets sommerarrangementer for 2006 Vinteren har været lang og mørk i år, men nu er vi på den rigtige side af februar og sejlsæsonen nærmer sig. En væsentlig del af sejlerlivet er det kammeratlige samvær, såvel på træf som på de mere arrangerede fester. Fællesoplevelserne og udveksling af idéer, "den bedste havn på ferieturen", trimfiduser og alle de velfortalte "skipperskrøner", hvad ville det hele være værd, hvis der ikke var andre at dele sine oplevelser med. Derfor har vi også i denne sæson arrangeret forskellige fællesaktiviteter, som du ikke må snyde dig selv for. Kom og vær med til at gøre disse dage og aftener så festlige som muligt. Den 6. maj 2006 kl. 12:00 har vi standerhejsning. Straks efter formandens tale byder festudvalget på kaffe og brød til voksne og sodavand til børnene frem til kl. 15:00. Herefter går festudvalget i gang med at gøre klubhuset klar til en festlig aften. Kl. 19:00 er der fællesspisning og dans i vort hyggelige klubhus. I perioden fra den 2. juni til den 5. juni 2006 har vi pinsetræf i Mjelsvig. I år bliver det lidt udover det sædvanlig, det er nemlig lykkedes for festudvalget at få VIKING LIFE- SAVING EQUIPMENT A/S fra Esbjerg til at komme og demonstrere deres redningsudstyr. Herudover ankommer Eskadrille 722 for at demonstrere en redningsaktion, derefter lander de for at fremvise helikopteren. ( Om det bliver en af de nye 101 helikoptere er uvist ). Den august 2006 afholder vi et sommertræf i Fahrens Odde, som starter fredag aften og slutter søndag middag I september afholdes der mandetur 2006 årets arrangør er Bernhard og besætningen på Dana. Den 28. oktober 2006 er der standerstrygning kl. 15:00 og der serveres gratis pølser. Øl og vand kan købes til 12 kroner stykket. Leo Bergsted Mortensen 20

21 Standerhejsning Tilriggergilde lørdag d. 6. maj kl Straks efter formandens tale byder festudvalget på kaffe og brød til voksne og sodavand til børnene frem til kl. 15:00. Festmiddag kl. 19 med efterfølgende dans i vort hyggelige klubhus. MARINA TOFT-GRÅSTEN v/jochen Bautz Toftvej 9 Tlf DK-6300 Gråsten Fax: CVR

22 PINSETUR tilmjels VIG juni 2006 SOMMERTUR TIL FAHRENSODDE DEN AUGUST 2006 afholder vi et sommertræf i Fahrens Odde. Alle er velkomne. - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

23 Indbydelse til GS - Aftenkapsejladser 2006 Første sejlads: onsdag d. 10. maj, og der efter hver onsdag til og med Sidste sejlads: onsdag d. 13. september; men vi holder Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31. (Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 16. september) Sejladsbestemmelser: Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program. Respittider & pointberegning: Iht. DH2004 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler. Program: Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 9. maj. Præmier: Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb. Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 1. maj): Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo, Højløkke 19, 6310 Broager, TLF eller tilsvarende oplysninger til Indsæt 450,- kr. på registrerings nr konto i Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.! Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen! Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt! Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt! Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2006 Bådens navn: Certifikat nr.: Type: Sejl nr.: Skipper: Adr.: Tlf: Mobil: Dommer/køkkentjans: Helst d. Dato/underskrift 23

24 LOGBOGEN Så lokker atter de store have af Kim og Kirsten Kære venner! Så lokker atter de store have. Kort sagt: SOL skal videre på sin lange rejse over verdenshavene. I har ikke hørt meget fra os siden jul, hvor fremtidsudsigterne så lidt dystre ud. Kirsten havde pådraget sig kompliceret ankelbrud, og kunne se frem til mindst tre måneders heling, rekreation og genoptræning. Og virkeliggørelsen af vore sejladsplaner for det kommende år hang i en meget tynd tråd. Kim tog konsekvensen, og fik et tremåneders job hos sit gamle firma, Per Aarsleff, med arbejdsplads på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg. Arbejdsopgaverne bestod i Kvalitetssikring og -styring, samt ikke mindst Sikkerhedsledelse på projektet, som drejede sig om "byggemodning" af et nyt procesområde. Raffinaderiet har meget strikse og stramme sikkerhedsregler, som skal overholdes til punkt og prikke. Hvilket krævede noget af en indsats hos Aarsleff's gutter. - Det er en glæde at kunne berette, at projektet blev afsluttet uden arbejdsulykker, med mange plusser i karakterbogen. Samtidig var det en fornøjelse at arbejde sammen med gamle, velkendte kolleger. Til gengæld blev der ikke så meget tid til det sociale, og week-end'erne hjemme i Esbjerg blev ofte lidt hektiske, - der var så meget der lige skulle nås, når man var hjemme! Men nu har det været sidste arbejdsdag, Kirstens ankel har det så godt, som den nok kan have det, og vi skal videre ud i verden. Ihvertfald mener Kirsten nok, at hun kan klare strabadserne på en længere sejltur. - Det er jo begrænset, hvor lange ture man kan gå på SOL's dæk, på en Atlant-krydsning! Mandag den 3. april, flyver vi tilbage til SOL på Azorerne. I løbet af en uge burde hun være søsat, klargjort og provianteret op. Og så sejler vi mod Panama. - Mulig- 24

25 vis med et enkelt pitstop på St. Martin, som vi kommer lige forbi. Vi håber på en hurtig passage gennem Panama-kanalen, uden for megen ventetid. Fra Panama sejler vi sydover til Ecuador, hvor vi har fundet et godt, velrennomeret og sikkert sted, hvor vi kan efterlade SOL et par måneder. Det er jo stadig vinter på den sydlige halvkugle, og derfor ikke rigtig særlig attraktivt at sejle langt sydover. Kirsten skal hjem og (forhåbentlig) have fjernet de metalbeslag og skruer, som sidder i hendes ankel, og har forstærket knoglerne. De generer hende, og hun har fået en tid på hospitalet den 19. juni, hvor lægerne skal beslutte hvad der skal ske. At det samtidig falder sammen med Kirsten's mors 90 års fødselsdag, er naturligvis en ekstra bonus! Så SOL kommer sandsynligvis til at ligge stille i Libertad, Ecuador, nogle måneder. Mens vi andre forhåbentlig nyder den danske sommer. Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Uforpligtende tilbud gives! Engang i august drager vi tilbage til SOL, hvis planerne holder, og fortsætter sydover mod Chile, Kap Horn og South Georgia. - Vi har jo i mange år haft en aftale om at fejre julen 2006 på South Georgia, sammen med en god ven, som kommer sejlende dertil fra Danmark. Og den agter vi at forsøge at overholde! Den mere detaljerede planlægning kommer nok til at foregå undervejs. Vi kan ikke garantere en masse rejsebreve de næste måneder. - Det bliver en smule hæsblæsende, når man skal til at indhente 3 måneder på tidsplanen, og samtidig har en ny deadline midt i juni. Men der skal nok komme nogle korte bulletiner hen ad vejen. Måske vil man kunne følge vores fremdrift via hjemmesiden. Vi vil ønske alle et godt og lunt forår, og en forhåbentlig dejlig sommer. Mange kærlige sejlerhilsner Kirsten & Kim IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

26 BÅDPRESSENING BOMPRESSENING SPRAYHOOD WINDBREAKERS Otto Immler GmbH Schleswiger Strasse 99 D Flensburg Tlf HEMPEL Vi har alt til vedligeholdelse og maling af din båd. Flügger farver Malermester Orla Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon Åben , fredag 9-18, lørdag v/flemming Søholm Bertram DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER Køb/salg Service Reservedele V OLVO P ENTA - BUKH - YANMAR Bojskovskov 18 DK-6400 Sønderborg Tlf Mobil

27 Nyt fra juniorafdelingen Junior stævne kalender april 1. int. udtagelse Skovshoved Optimist A+B E-jolle/Laser maj UGP 1 i KDY maj Opti-B træningslejr i Gråsten maj 2. int. udtagelse JGP 1/UGP 2,Horsens maj Sønderjysk Open 1, Sønderborg juni JGP 2 Kerteminde juni Sønderjysk Open 2, Haderslev Sejlclub juni Sønderjysk Open 3, Høruphav juni Sommerlejr i Gråsten juli Hold DM (måske Thurø) juli JDM, Egå 31.juli 4. aug. Sommer Camp i Gråsten august JPG 3 i Gråsten august Sønderjysk Open 4, Dyvig sept. UGP 3, Århus sept. UDM i Sønderborg sept. JGP 4 i Farum sept. UGP 4 i Skælskør sept. Opti-A Cup i Sønderborg 30. sept. Klubmesterskab A+B A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x 27

28 Sommerstævner for juniorsejlere hvor Gråsten Sejlklub er vært: B-trænings lejr i Bededagsferien den 12. til den 14. maj. Sommerlejr: 23. juni til den 26. juni. Grand Prix stævne: august. Jolleklargøring i den sidste uge i april tirsdag og torsdag samt lørdag den 29. april. Megen aktivitet i juniorafdelingen Der er megen aktivitet i juniorafdelingen, hvor hele juniorudvalget er i gang med at gøre klar til de to store stævner sommerlejren i juni og grand prix stævnet i august. Jan Pedersen har i den forbindelse udviklet en hjemmeside, som skal bruges til elektronisk tilmelding. Den testes i øjeblikket og når den er færdig vil den blive linket til Gråsten Sejlklubs hjemmeside. I de sidste par måneder er Gråsten Sejlklub på meget forskellig vis blevet profileret ude omkring. Nedenfor ses 2 billeder, som viser dette. På forsiden af sejlerbladet i februar 2006 var Søren Nissen pludselig kommet på forsiden. Billedet er taget ved junior DM i Roskilde. Søren er blevet udtaget til talentholdet og har gennem vintersæsonen deltaget i træningsarrangementer for talentholdet for lasersejlere og desuden har han sejlet i Fredericia. Herudover har Søren fundet tid til at træne vintersejladsen for optimister hver lørdag fra oktober til april først i Gråsten inden jul og efter jul i Sønderborg. 28

29 Lars Bønløkke fremlægger ved Dansk Sejlunions generalforsamling den 1. april, hvordan Gråsten Sejlklub har grebet arbejdet an med at blive godkendt som ungdomsvenlig sejlklub. Her er det foto af Søren som blev forside foto på Sejlerbladet februar Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Sejlunion kunne desuden fortælle, at billedet også er blevet brugt ved bådmessen i Bellacenteret 2006 i en 2x2 m fotostat. Ikke så ringe for en ung sejler fra en lille sejlklub i det sønderjyske at blive eksponeret på den måde. 29

30 Beretning fra træningslejr for optimister på Gran Canaria 2006 Det hele startede med at jeg skulle blive bedre til at sejle fordi jeg kun lå et par pladser fra juniorlandsholdet, så min far og mig fik en ide med nogle venner fra sejlklubben om at vi kunne komme til Gran Canaria på træningslejr 2 uger i januar, så det skulle vi så lige finde ud af alt det der. Men så skete der noget uheldigt, omkring september-oktober brækkede Christoffer (vennen der skulle med) benet, det bekymrede os meget, men heldigvis sagde lægen at han ville være på dupperne igen et par uger før turen. Så da det endelig blev januar kom nyheden, Christoffer skulle aldrig have fået at vide at han kunne komme med! Det var en fejl! Ja, så blev jeg jo nødt til selv at tage af sted. Det var en kold lørdag morgen i januar, klokken var 02:45 og vi skulle op og pakke bilen, heldigvis var det kun chaufføren (min far) der skulle være vågen, så klokken 03:00 var vi på vej mod Kastrup. Det var en lang og kedelig flyvetur fordi vi ikke kendte hinanden så godt endnu. Da vi landende i Las Palmas lufthavn var det 24 grader og letskyet. Vi ankom til hotellet en halv time efter og checkede ind. De første par dage gik fint med masser af sejlads og rimeligt vind og vejr. Om tirsdagen var der så fridag, vi skulle til Mas Palomas; busturen var lang men alligevel sjov, da vi så ankom, var der rigtig godt vejr, let brise, 25 grader og let skyet, det første vi skulle var at gå til ørkenen og se den. Der var en god gåtur til ørkenen, men da vi endelig kom dertil brugte vi noget tid til at klatre i ørkenklitterne og så gik vi i Playa del Inglés og shoppede. Bagefter gik vi til Jumbocenteret og shoppede Fake Oakleysolbriller der, efter det kørte vi hjem til hotellet. Så de næste par dage gik også fint med masser af vind. Men så i weekenden skulle vi så sejle kapsejlads, det var et af Spaniens udtagelsesstævner, så hele Spaniens elite var samlet, vinden var god, 6-8 m/s, og vejret godt, det var nok også det bedste vejr for de fleste danskere for i alle sejladser gik det godt og alle danskere kom vist i top 30 (mange i top 20) i alle 30

31 sejladser. De næste par dage sejlede vi i rimelig let vind og godt vejr. Så om onsdagen var der igen fridag og vi skulle køre gokart på en bane nede syd på, så der var en lang bustur, vejret var uheldigvis rigtig dårligt med masser af regn. Vi kørte i lang tid men da vi kom op i bjergene blev vi nervøse da vi så vandet flyde ud på vejen meget kraftigt, og jo mere vi kom sydpå jo kraftigere blev det og til sidst var vejene oversvømmet med ca. 30 cm vand på vejene så vores ønske om at køre gokart blev hurtigt spoleret og vi sad ca. 5 timer i bus den dag. Men vi fik da kørt tilbage til Las Palmas og tog så ud til at et storcenter i den modsatte side af byen, hvor vi shoppede og hyggede os resten af dagen, om aftenen spiste vi på hotellet hvor vi bestilte pizza og så National Treasure på storskærm. De næste par dage var der fin vind (ca m/sek.) men dog kunne alle ikke holde den. Så om lørdagen, hvor vi skulle hjem, stod vi først op omkring kl. halv otte, alle var trætte, vi spiste morgenmad som sædvanlig og så gik vi op og pakkede de sidste ting. Så omkring kl. 9 holdt vi evaluering hvor vi fik snakket om de gode og dårlige ting på lejren, vi fik også uddelt nogle priser; men alle var i hvert fald enige om at det havde været en kanon god lejr. Så kørte vi med bus til lufthavnen og fløj hjem, det var en lang kedelig flyvetur, men man blev i hvert fald frisk da man kom ud i grader koldere vejr, end man var blevet vant til. Morten Rasmussen, DEN

32 Ihle grafisk produktion, Broager

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

De nye Zoom 8 joller på vandet

De nye Zoom 8 joller på vandet De nye Zoom 8 joller på vandet Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2007 - NR. 1-39. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG Fra generalforsamlingen 2011 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere