MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:"

Transkript

1 MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven: 6 o Menupunktet RESET 7 o Kalibrering af broen 7 o Programmering af et stop for broen 7-8 o Sletning af et stop for broen 8 o Ændring af broens hastighed 9 Dreje broen til et programmeret stop 9 Vedligeholdelse 10 FAQ 10 DCC Uhlenbrock / Lenz / Esu 11 o Programmering af drejeskivens digitale adresse Tekniske specifikationer 12 Læs venligst manualen nøje inden installation og brug Side 1

2 1. Introduktion Kære kunde Tak fordi De har købt HELJAN s DCC / analog drejeskive. Din nye HELJAN drejeskive er et avanceret stykke teknik, derfor er det vigtigt at gennemlæse denne manual nøje inden installering af drejeskiven på din bane. Drejeskiven er som en lille computer som arbejder med ganske få volt / impulser, derfor er det vigtigt altid at holde de bevægelige dele helt rene (tandhjul / optisk sensor). HELJAN har produceret en drejeskive som lever op til alle de krav som der er til et moderne DCCanlæg. Hvis den bliver installeret og brugt korrekt vil den kunne fungere i mange år! 2. Inden du går i gang a) Drejeskiven skal helst have strøm fra en separat transformator (følger ikke med). Inden du forbinder ledningerne med drejeskiven, check da lige strømforsyningen. De ideelle data er 15 V AC, 500mA. Den kræver mindst 12 V og ikke over 18 V AC. b) I den lille åbning i kanten af drejeskivens ydre betonvæg sidder en lille optisk sensor som også fungerer som 0- punkt For at få drejeskiven til at stoppe præcist hver gang, er det vigtigt at de små tænder til tandhjulene, tandrækken i bunden/graven og den optiske sensor altid er helt rene. Hvis du vil male eller svine graven skal disse ting dækkes af inden du går i gang. Inden du monterer drejeskiven på anlægget skal du dække centerhullet så der ikke kommer støv m.m. i. Din nye drejeskive SKAL monteres på en flad, stabil og vandret overflade. Beslut hvor drejeskiven skal placeres og sav hullet ud efter den medfølgende skabelon. Der skal være mindst 5,7 cm plads under drejeskiven. Husk at lave et hak til 0-punktsføleren. Bor 8 mm. huller som vist på skabelonen. Montér drejeskiven med 8 skruer og skiver (følger ikke med) Pas på ikke at stramme skruerne for meget da hele graven kan blive skæv. Hvis du bruger flamingo som overflade på dit anlæg skal du lave et lille hul til hver montagetap og derefter presse graven forsigtigt på plads. Når broen er fjernet fra graven, SKAL strømmen altid være taget fra. 3. Justering af spor Med graven på plads er det tid til at montere sporene. Der kan programmeres op til 48 spor på drejeskiven så du kan have spor næsten overalt rundt om den. HUSK at du ikke kan tilslutte spor i NO TRACK områderne. Broen er monteret med code 83-skinner. Hvis du anvender andre skinner kan det være nødvendigt med overgangsskinner. Overkanten af tilslutningsskinnerne og skinnerne på broen skal være lige høje Side 2

3 For at få en smidig overgang mellem skinnerne på broen og tilslutningsskinnerne skal du file skinnerne i en vinkel på ca. 30 grader i ca. 4 mm. (Se Fig. 1). Det er nødvendigt at fjerne 1-2 sveller for at skinnerne kan hvile rigtigt på kanten af graven. Remove with a file Fjernes med en fil Vigtigt: Der skal være 1.5 mm. luft mellem skinnerne på broen og tilslutningsskinnerne. Alle tilslutningssporene skal monteres i en lige linje med sporet på broen, brug evt. sporet på broen som guide. Tilslut resten af anlægget/ booster afsnittet til "main track" se lednings diagram Fig.1 Tilslutningssporene skal fikseres inden du programmerer positionerne. 4. Tilslutning Lednings-diagram a) Vær opmærksom på at polariteten på broen automatisk vendes når den passerer NO-TRACK området. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tilslutningssporenes polaritet. Lednings diagram til analog Wire diagram for Analog: Wire diagram for Analog: Lednings diagram til Digital Wire diagram for DCC: Side 3

4 b) Forbind alle røde ledninger. Forbind alle blå ledninger. Hvis der kommer en kortslutning når et lokomotiv kører ind på broen skal ledningerne 1 og 2 i kontrolboksen byttes om. c) Slut af med at støvsuge og rengøre drejeskiven. Rens kontakterne under broen og i centrum af graven. Se Fig. 4 Contacts Kontakt under bro bridge Kontakter Contacts i graven in Pit Kontakter under broen: Rens med Propyl Alkohol eller lignende og afslut med at tørre af med en tør klud. Kontakter i graven: Rens med Propyl Alkohol eller lignende med en vatpind og pas på ikke at bøje kontakterne da det ødelægger strømmen til broen. Det er vigtigt at strømmen er slået fra når du renser kontakterne. 5. Funktioner og oversigt over kontrolboksen a) Oversigt over brugen af drejeskiven Den elektriske kontrol integreret i kontrolboksen, har følgende muligheder: Analog og digital drift Drejeskiven kan bruges på både et analogt anlæg og et digitalt anlæg i DCC-format. I analog drift styres drejeskiven fra kontrolboksen. I digital drift er der mulighed for at fjernstyre drejeskiven fra din digitale styreenhed via kontrolboksen. Kontrolboksen finder selv ud af om den styres analogt eller digitalt og også det digitale format. Indstillinger Kontrolboksen gør det muligt at definere op til 48 stop for broen. Nye stop kan tilføjes eller slettes separat til hver en tid. Husk at hver ende af broen skal have et stop for hvert spor (sådan at hvert spor har 2 stop-numre, et for hver ende af broen). Kørsel Motoren som driver broen kører med en start og bremseforsinkelse som efterligner virkelighedens virkemåde. b) Tilslutning af strøm og drejeskive A B A Drejeskiven Forbind drejeskiven med kontrolboksen med det medfølgende kabel. Escape Go/Set Bridge speed HI Bridge speed LO B Strømtilførsel Forbind kontrolboksen med enten boosteren til dit digitale anlæg eller til AC-transformatoren på dit analoge anlæg (ikke over 18v AC). Pas på ikke at bytte rundt på forbindelserne! Se Fig. 2+3 på side Side 4

5 c) Display og taster på kontrolboksen Escape Go/Set 6 7 Bridge speed HI Bridge speed LO Display Det digitale display har 4 cifre. Ved brug og programmering af drejeskiven står al relevant information her. Hvis displayet blinker betyder det at du kan lave ændringer eller at broen drejer. Tasten "OP" (med uret) og 3 Tasten "NED" (med uret) Tast "OP" (med uret) og Tast "NED" (mod uret) bliver brugt til: - til at bladre i menuen. - til at ændre værdier under programmering. Hvis der er mange værdier til rådighed, har knapperne en funktion så man kan holde dem nede for at bladre hurtig igennem værdierne. Tasten "ESCAPE" Denne tast bruges til at forlade et menupunkt. Hvis du har lavet ændringer gemmes de IKKE. Tasten "GO/SET" Denne tast bruges til: - at gå ind i et menupunkt. - til at gemme ændringer. - til at starte drejning af broen. Tasten "BRIDGE SPEED +" - bruges til at øge broens hastighed når den drejer. Tasten "BRIDGE SPEED -" - bruges til at sænke broens hastighed når den drejer. Vigtigt Bemærk at broen bliver upræcis hvis hastigheden bliver for høj. Det anbefales derfor at man ikke forøger hastigheden med mere end 5 tryk på "Bridge speed +" Side 5

6 d) Kontrolboksens menu Kontrolboksens funktioner er organiseret i en menu: Menu punkt Tr Cal Prog Del Adr Bl Res Bemærkning Drejer broen til et stop. Displayet viser efter "tr" et 2-cifret tal (01-48) som indikerer hvilket spor broen står ved nu. Kalibrerer broens 0-punkt. Det skal altid gøres: - når broen sættes på plads i graven. - når broen har været flyttet manuelt. - når strømmen har været afbrudt mens broen drejede. - når man har ændret broens hastighed Programmerer et stop for broen eller om-nummererer numrene på stoppene Sletter et stop for broen Ændrer drejeskivens digitale adresse Bruges ikke Bruges til reset af drejeskiven til fabriksinstillingerne e) Navigering gennem menuerne 1. Find et menupunkt: Tryk på pilene "OP" eller "NED" for at bladre igennem menupunkterne. 2. Vælge et menupunkt: Tryk på GO/SET. Navnet på menupunktet begynder at blinke. Tryk på "ESCAPE" hvis du vil vende tilbage og vælge en anden menu. 3. Vælge en værdi: Tryk på pilene "op" og "ned" for at ændre værdien i displayet. Knapperne har en funktion så du kan holde dem nede for hurtigt at bladre igennem værdierne. Hvis du holder dem nede i længere til ændres de meget hurtigt. 4. Gemme en værdi: Tryk på GO/SET. 5. Forlade menuerne uden at gemme: Tryk på "ESCAPE". 6. Programmering af drejeskiven Læg broen på plads i graven, forbind drejeskiven med kontrolboksen vha. det grå kabel og tænd for strømmen. På displayet skriver den HELJAN. Kontakten under broen og kontaktlamellerne i graven, skal være meget rene ved drift. Rens begge dele med Propyl Alkohol eller lignende hver gang broen har været fjernet fra graven. Se evt. Fig. 4. Inden du begynder at bruge drejeskiven skal du udføre et reset på følgende måde: Side 6

7 a) Reset af drejeskiven Ved et reset af drejeskiven, føres den tilbage til fabriksindstillingerne. Vær opmærksom på at alle ændringer du har lavet bliver slettet! For at udføre et reset, gøres følgende: 1. Bladre frem til menupunktet "Res" 2. Tryk på GO/SET. "Res" begynder at blinke. Hvis du fortryder, tryk "ESCAPE". 3. Tryk på GO/SET igen. På displayet blinker "y" til venstre og "n" til højre". 4. Bekræft dit valg ved at trykke "OP" for ja og "NED" for nej. 5. Efter at have trykket på "OP" for at udføre et reset, viser displayet "HELJAN", den digitale adresse og til sidst numrene på de forudindstillede positioner. 6. Slut af med at kalibrere drejeskiven. Se punkt 6 B. b) Kalibrering af drejeskiven Broen vil automatisk kalibrere sig selv hver gang den passerer nulpunktet ved normal kørsel. Nulpunktet er der hvor sensoren er placeret i siden af graven. Udover det vil der forekomme situationer hvor du er nødt til at kalibrere drejeskiven. (Se punkt 5 D "Kontrolboksens menu" for mere information.) For at kalibrere gøres følgende: 1. Bladre frem til menupunktet "Cal".. 2. Tryk på GO/SET. "Cal" begynder at blinke. Hvis du fortryder, tryk "ESCAPE". 3. Tryk på GO/SET igen. "Cal" begynder at blinke halvt så hurtigt som før. Broen vil begynde at dreje, først langsomt, derefter hurtigt indtil den når til "0"-punktet. Broen vil nu dreje endnu en omgang og stoppe ved position 1. Bemærk: Hvis broen ikke stopper ved position "1" efter kalibrering er der sket en fejl og broen må kalibreres igen. c) Programmering af et stop for broen 1. Bladre frem til menupunktet "Prog". 2. Tryk på GO/SET. "Prog" begynder at blinke. Hvis du fortryder, tryk "ESCAPE". 3. Tryk kort på "OP" eller "NED" knappen for at begynde at dreje med broen. For at stoppe broen på den valgte position, tryk på knapperne "OP" eller "NED" igen. Finjustering af positionen kan gøres med knapperne "OP" og "NED". Bemærk: Slut altid af med at justere positionen med knappen "OP", ellers bliver positionen for det programmerede spor ikke nøjagtig Side 7

8 4. Gem positionen ved at trykke på GO/SET igen. 5. "P" i displayet begynder at blinke og det højest tilgængelige nummer foreslås. Hvis det er nødvendigt kan du vælge et lavere nummer selvom det allerede er brugt til et spor, ved at trykke på "OP" eller "NED". Alle positioner med et højere nummer vil automatisk blive ændret et nummer op. 6. Gem nummeret ved at trykke på GO/SET igen. Bemærk: Hvis du vil kunne vende et lokomotiv 180 grader fra denne position er det nødvendigt at lave et stop / position 180 grader fra denne. Alle positioner med et nummer højere end the valgte, bliver automatisk nummereret 1 stop op. Bemærk: Hvis du ved en fejl kommer til at trykke på GO/SET hvis du ønsker at stoppe ved en ønsket position, blinker displayet med det foreslåede nummer. Tryk "ESC". Broen stopper og displayet viser "Prog". Tryk GO/SET og derefter "OP" eller "NED" 2 gange og find den korrekte position. Slut altid af med at justere positionen med knappen "OP". Bemærk: Programmet tillader ikke at udelade et nummer. Feks. Du har allerede 4 stop med numrene 1-4 og du vil lave et 5. stop. - Enten nr. 5 (som bliver foreslået automatisk). - Eller et lavere nummer (1-4). Hvis du vælger et lavere nummer (f.eks. nr. 2) vil programmet automatisk omnummerere de andre stop som vist herunder: Stop nummer før man sætter det femte stop Stop nummer når man sætter det foreslåede nummer for det nye femte stop Stop nummer når man vælger nr. 2 som det nye (femte) stop 1 Gamle stop 2 3 Nye stop Bemærk: Positionerne 1 og 2 (som er relaterede til "0"-punktet) er ikke mulige at ændre. Start med nummer 3 når du programmerer. Når du har lavet 2 nye stop er det muligt at fjerne de forud programmerede stop nr. 1 og 2. d) Sletning af et stop For at slette et stop gøres følgende: 1. Drej broen hen til det stop du vil slette. 2. Bladre frem til menupunktet "del". 3. Tryk på GO/SET. 4. Tryk på GO/SET igen. Displayet viser et blinkende "d " og nummeret på stoppet. 5. Slet det valgte stop ved at trykke på GO/SET igen. Alle stoppene/sporene med højere numre, omnummereres automatisk Side 8

9 e) Ændring af hastigheden for broen Du har mulighed for at ændre broens hastighed hvis du vil. Bemærk: Broen bliver upræcis hvis hastigheden er for høj. 1. Mens du kører med drejeskiven (I normal mode dvs. fra position til position) kan du trykke på BRIDGE SPEED + eller BRIDGE SPEED - for at få drejeskiven til at dreje hurtigere eller langsommere. 2. Efter at have ændret hastigheden skal broen kalibreres (se afsnit 6B). Hvis broen ikke stopper ved position "1" efter kalibrering er der sket en fejl og broen må kalibreres igen.. 3. Hvis broen bliver upræcis skal hastigheden reduceres med BRIDGE SPEED - knappen. Bemærk : Den eneste måde at komme til den hastighed som drejeskiven er leveret med, er at fortage et reset. Det anbefales ikke at øge hastigheden med mere end 5 tryk på BRIDGE SPEED Dreje broen til et programmeret stop For at dreje broen gøres følgende: 1. Bladre frem til menupunktet tr. De 2 cifre derefter viser den nuværende position. 2. Tryk på GO/SET. tr begynder at blinke. Hvis du fortryder, tryk ESCAPE. Bemærk: For at undgå at broen drejer ved en fejl, skal du først trykke på GO/SET og derefter vælge det spor den skal dreje til. Hvis du bare trykker "OP" eller "NED" bladrer du bare i menupunkterne. 3. Tryk på "OP" og "NED" for at vælge det spor den skal dreje hen til. Kun de spor som er programmeret bliver vist. 4. Tryk på GO/SET igen. tr blinker halvt så hurtigt som før og broen drejer hen til det valgte spor Side 9

10 8. Vedligeholdelse Eftersom drejeskivens funktion kan blive påvirket at støv/skidt, anbefales det at dække drejeskiven til hvis den ikke bruges et stykke tid. 0 -punkt: Vær opmærksom på at dette punkt altid er rent og støvfrit. Brug Propyl Alkohol eller lignende til at rense kontakterne i graven hvis de skulle blive støvede/beskidte. Bemærk: Hver gang broen har været fjernet fra graven skal den kalibreres for at den kan finde sporene igen. Smøring: Under normal drift er det kun nødvendigt at smøre de bevægelige dele 1 gang om året. Brug smøreolie som ikke ødelægger plastikket brug aldrig husholdningsolier! Fjern skruerne fra dækket. Læg en lille dråbe olie i begge lejerne ved motoren og i tandhjulene. (se figur 5) Skru skruerne i igen kik efter at motoren og ledningerne sidder rigtigt. FIG. 5 Teflonfedt eller lign. Dækket Tandhjul skal være tørt Lidt olie 9. FAQ Hvis broen ikke stopper ved et programmeret spor, ikke vil dreje eller displayet viser C: Der er ingen eller dårlig forbindelse mellem kontakten under broen og kontakterne i graven. Se afsnit 4C for rensning af kontakter og slut af med at kalibrere. Hvis broen, i Prog. Mode, drejer meget langsommere mod uret end med uret: Det anbefales at lade broen dreje mindst 1 omgang mod uret i Prog. Mode. Det vil gøre de mekaniske dele mere fleksible. Når broen drejes til et spor stopper den ikke præcist: 1. Mulig årsag: Broen har været fjernet fra graven, dens position har været ændret manuelt eller strømforsyningen har været afbrudt mens den drejede. Kalibrer (se afsnit 6B). 2. Mulig årsag: Ved programmering af et nyt stop for broen, har der været sluttet af med "NED" i stedet for "OP". Af tekniske grunde kan broen derfor ikke finde den korrekte præcise position. Slet sporet og programmer det igen (se afsnit 6D). Efter kalibrering drejer broen mod uret efter at have passeret 0 -punktet og stopper: Mulig årsag: Der er sket en tællefejl. Kalibrer igen. Efter kalibrering vil broen nu stoppe ved position 1. Bemærk at broen altid vil stoppe ved position 1 efter kalibrering Side 10

11 10. DCC Uhlenbrock / Lenz / ESU a) Drejeskiven er kompatibel med den officielle NMRA Digital Command and Control standard. Drejeskiven bliver tilsluttet dit anlæg ved at tilslutte kontrolboksen direkte til din transformator eller dit digitale system. Tilslutningsdetaljerne er beskrevet i afsnit 4 Fig Hvis der er kortslutning når du kører et lokomotiv ind på broen skal du bytte om på ledningerne 1 og 2 på kontrolboksen. Digital anlægget ser drejeskiven som en standard magnet artikel dekoder (accessory decoder) som fra fabrikken er indstillet til adresse 057 (se afsnit 10B for ændring af adressen). Den bruger også en række magnet artikel adresser. 25 adresser bruges i alt, og disse bør ikke bruges til andre digitale enheder. Vær opmærksom på ikke at give andre magnet artikel dekodere (til sporskifter og signaler) en adresse i dette område. Disse adresser har ikke indflydelse på lokomotivadresser. Bemærk: Værdien er ikke den digitale adresse. Det er en funktionsdecoder-adresse. Fra fabrikken er der programmeret 2 positioner på drejeskiven (1 og 2) Dette betyder at spor 1 får adr. 229 rød/kurve, spor 2 får adr. 229 grøn/lige, spor 3 får adr. 230 rød/kurve og spor 4 får 230 grøn/lige. osv. Nu vil du være i stand til at styre drejeskiven som enhver anden funktionsdecoder. Præcis som når man skifter et sporskifte eller et signal. Når du styrer drejeskiven fra din digitale styreenhed vil kontrolboksen vise hvilken position den drejer hen til (det forudsætter at kontrolboksen stå ved menupunktet tr ). Hvis du har PC -software forbundet med din digitale styreenhed, kan det også styre drejeskiven. b) Ændring af adressen på drejeskivens funktionsdecoder For at ændre adressen gøres følgende: 1. Bladre frem til menupunktet Adr. 2. Tryk på ``GO/SET. Adr begynder at blinke. Hvis du fortryder, kan du trykke ESCAPE. 3. Tryk på ``GO/SET igen. Displayet viser et blinkende A og et 3-cifret tal som er den nuværende adresse. 4. Vælg en nu adresse ved at trykke på "OP" og "NED". Knapperne har en funktion så du kan holde dem nede for hurtigt at bladre igennem værdierne. Hvis du holder dem nede i længere tid, ændres de meget hurtigt. 5. Gem værdien ved at trykke på ``GO/SET igen. Bemærk: denne værdi er ikke den digitale adresse (da det er en funktionsdecoders adresse). c) Yderligere information i forbindelse med ændring af adressen Først skal du finde en adresse at give til kontrolboksen. Dette gøres ved at finde den ønskede underadresse og udføre følgende udregning: Side 11

12 Adressen som skal vælges på kontrolboksen, er den ønskede adresse divideret med 4. Eksempel: 400/4 = 100 som indtastes på kontrolpulten. Hvis man giver kontrolboksen adresse 100, bliver underadressen til spor 1 adresse 401, fordi den første adresse bruges til at udløse en reset. Hvis man vælger at "gå" til en højre adresse end der er programmeret spor til, vil drejeskiven køre til det højeste spor nr. der er programmeret, derfor bør de 25 adresser ikke bruges til andet. d) Den laveste adresse man kan give kontrolboksen er 1, den giver underadresse 5 for spor 1 og 1017 for spor 48. Den højeste adresse man kan give kontrolboksen er 248, den giver underadresse 993 for spor 1 og 1017 for spor 48. Accessory decoder s address ``Kurve ``Lige Vælg først Lige dernæst Kurve. Dette vil resultere i et reset og føre drejeskiven tilbage til fabriksindstillingerne, Stop nr. 1 Stop nr. 2 Stop nr. 3 Stop nr. 4 Stop nr. 5 Stop nr Stop nr. 47 Stop nr. 48 På et DCC-system som har flere muligheder udover DCC (som Intelliboxen fra Uhlenbrock) skal dekoderen sættes til DCC. Hvis din booster lukker ned (f.eks. Ved en kortslutning på sporet) mens drejeskiven drejer, kan det være nødvendigt at kalibrere den igen (se afsnit 6B) for at finde 0-punktet igen og dermed sporenes præcise positioner. Bemærk: Af sikkerhedsgrunde er det ikke muligt at ændre drejehastigheden i digital drift. 11. Tekniske specifikationer Data Format: Motorola + DCC (NMRA standard) Strømforsyning : Volt AC Strømforbrug: Ca. 110 ma Maximum Accessory decoder s Addresser: 1020 Beskyttelse: IP 00 Operationel temperatur: 15 Til +50 Degrees Celcius Opbevaringstemperatur: -10 Til +80 Degrees Celcius Maximum Luftfugtighed: max. 85% Drejeskives forbrug er ca. 150 ma når brugen drejer og ca. 50 ma i standby Side 12

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Uhlenbrock 76 32 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Dansk oversættelse version 1. maj 26 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 3.6 Be Alle rettigheder

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 400 (1) Lokdekoder 75 400 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Uhlenbrock 75 530 (1) Lokdekoder 75 530 Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 420 (1) Lokdekoder 75 420 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 22.01.2018 Side 1 Indholdsfortegnelse Deluxe trådløs relæboks 1 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 3 3. Indkodning af RFID brikker.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Viessmann 5211 Magnetartikel dekoder (2) Den digitale magnetartikeldekoder Viessmann 5211 består

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1 ATD By AntiTremor.org Bruger manual Revsion 1.1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Sikkerhed... 3 Virkemåde... 3 Betjening... 4 Opladning... 4 ATD computer program... 5 Kontrol af programmer... 5 Andre

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 73 500 (1) Multiprotokoldekoder 73 500 i miniformat Til lokomotiver fra Arnold, Bemo, Brawa, Fleischmann, Roco, Trix m.fl. Egenskaber 73 500 Styret multiprotokoldekoder til DCC, Motorola og

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

ATD. Bruger manual. by AntiTremor.org. Rev1.2

ATD. Bruger manual. by AntiTremor.org. Rev1.2 Rev1.2 ATD by AntiTremor.org Bruger manual Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Sikkerhed... 3 Vigtigt når ATD tages i brug... 4 Virkemåde... 5 Betjening... 9 Opladning... 11 ATD computerprogram... 12

Læs mere

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt.

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt. Uhlenbrock, Lokdekoder 76 5 (Jævnstrømsmotorer) Multiprotokoldekoder 76 5 Til lokomotiver med jævnstrømsmotorer på digitalanlæg i DCC- og Motorolaformat. Egenskaber 76 5 Styret multiprotokoldekoder til

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Uhlenbrock funktionsdekoder

Uhlenbrock funktionsdekoder Uhlenbrock 73 900 funktionsdekoder Dansk oversættelse version 1.0 Februar 2007 Peter E. Jonasen for Heljan A/S, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 04.06 Be Alle rettigheder

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Ombygning af Roco drejeskive til digital

Ombygning af Roco drejeskive til digital Ombygning af Roco drejeskive til digital Den originale styreboks erstattes af nyt styreprint. Der skal tilsluttes 2 dekodere. Den ene dekoder er til bevægelsen af broen og er indbygget i det nye styreprint.

Læs mere

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide Lenz LS150 Sporskiftedekoder Dansk miniguide Dansk miniguide Februar 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale www.digitaltog.dk Lenz sporskiftedekoder LS 150

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

NaboLink Indholdsfortegnelse

NaboLink Indholdsfortegnelse NaboLink Indholdsfortegnelse For software ver. 1.4X, revideret 25/6-2018 Indholdsfortegnelse: Side Emne 2 Muligheder med NaboLink. 3 Montering af NaboLink enheder. 4 Quickguide NaboAlarm. 5 Parring af

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

NaboLink Indholdsfortegnelse For software ver , revideret

NaboLink Indholdsfortegnelse For software ver , revideret NaboLink Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Side Emne 2 Muligheder med NaboLink. 3 Montering af NaboLink enheder. 4 Quickguide NaboAlarm. 5 Parring af NaboAlarm enheder. 6 NaboAlarm brugerguide.

Læs mere

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Uhlenbrock 63 410 miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250b

Installationsvejledning Mobile iwl250b Installationsvejledning Mobile iwl250b Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-24). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0123 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur 1 22.10.2013 Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur Op til 1000 brugere 3 adgangsformer 5 cifret adgangskode SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere