Landsforeningen af Patientrådgivere. Bistandsværger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af Patientrådgivere. Bistandsværger i Danmark"

Transkript

1 August 2014 Nr. 96 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN FAGLIGT TALT... Grundkursus 1 Høring, ændring af lov om tvang Ret til at blande sig i tilbudt behandling Nye vinde i psykiatrien Tvangsmedicinering Tilsynsbesøg i Roskilde Tilsynsbesøg i Hvidovre KORT NYT... Ekstraordinært landsmøde At fastholde en aftale Ombudsmanden undersøger Satspuljeaftale Mit virke som bistandsværge Var det den dømtes ønske Referat fra LPD landsmøde Kursusudvalget godt fra start LAndsFOrEnInGEn & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Dette nummer: Erik Dalgaard Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 15. september 2014 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Artikler til bladet es på wordfil til: avisen Lederen Indledningsvis er det rigtig dejligt at konstatere, at der på psykiatriområdet er lys forude. Der er, som omtalt andet sted i avisen, afsat 2,2 milliarder over de næste 4 år til en kraftig forbedring på alle områder inden for psykiatrien. Et stort tillykke med dette enestående resultat. Nu må vi så bare håbe, at der også på det holdningsmæssige område sker et skred i den positive retning. Det er vigtigt, at nogle af pengene bruges på dette vigtige område samt på pårørendeområdet. LPD står selvfølgelig til rådighed i det omfang, der er brug for 25 års lægmandserfaring på mange forskellige områder og niveauer. For en måned siden kom der er rapport om Sundhedsstyrelsens arbejde, der på flere alvorlige punkter revser Sundhedsstyrelsen. Rapporten blev bestilt af daværende Sundhedsminister Astrid Krag i juni 2013 efter at offentligheden adskillige gange advarede mod to bestemte læger og deres udskrivelse af utrolige mængder medicin, fejlbehandlinger og den ene i at stille fejlagtige diagnoser. Der er specielt 3 områder, som rapporten sætter fokus på. 1. Kommunikationen mellem Sundhedsstyrelsens hovedkontor i København og embedslægerne rundt om i landet. Der er brug for klare kommunikationslinjer. 2. Sundhedsstyrelsen er blevet pålagt flere tilsynsopgaver og samtidig skåret 20 % i eget budget. 3. Styrelsens feedbackprocedurer fungerer for dårligt. Oplyses der eksempelvis korrekt om dårlige læger? Nuværende sundhedsminister udtaler, at han gør, det der skal til. Når nogen i sundhedsvæsenet ikke passer deres arbejde ordentligt, så skal der gribes ind over for det. Det er embedslægernes opgave og det er ikke sket, siger sundhedsministeren. Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej 27, 4300 Holbæk tlf / Kirsten Andersen, medlem Erantisvej 5, 4520 Svinninge tlf Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf Niels Simonsen medlem Tangsøparken 22, Hammerum, 7400 Herning tlf Inge Lise Lund - 1. suppleant Høgevænget Assens John Ahlfors 2. suppleant Døjringe Huse 5, 4180 Sorø tlf Erik Dahlgaard sekretær Cresteonsgade 1A, 7500 Holstebro tlf Susan Lundgren medlem Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Shiv Kishore Regnskabskontrollant suppleant Sallingvej 27, st.th Vanløse Tlf LPD avisen

3 Vi skal som patientrådgivere og bistandsværger også have antennerne ude og melde klart ud, hvis vi synes, at der i et givet tilfælde udskrives for meget medicin. Andet sted i avisen kan læses, at kursusudvalget er kommet godt i gang. Der har været holdt mange udvalgsmøder og det forventes, at bestyrelsen bliver præsenteret for et skriftligt koncept med virkelig nytænkning. Temadagene i april var ikke speciel nytænkning, men en lidt anderledes måde at køre en høring på med to tovholdere. Nyt er det også med kurset i oktober, at det kun er kursusudvalget og sekretæren, der skal undervise i Struer. Evalueringerne på alle vore kurser har altid være rigtig gode med en stor grad af tilfredshed. Læs bl.a. Dorthea Geertsens indlæg om at være bistandsværge. Konstruktiv kritik har altid indgået i tilrettelægningen af de efterfølgende kurser. Dette vil også være tilfældet fremover. Som det ses andet sted i avisen, er der indkaldt, for første gang i foreningens historie, til ekstraordinært Landsmøde, grundet uoverensstemmelser i bestyrelsens måde at arbejde på samt mistillid til formandens og et mindretal i bestyrelsen måde at agere på over for trufne beslutninger i bestyrelsen. Det har næsten lige været Sct. Hans, hvor en masse hekse blev sendt til Bloksbjerg. Nogle i bestyrelsen ønsker at sende formanden samme sted hen. Det er vigtigt for det fremtidige arbejde i bestyrelsen, at formanden på det ekstraordinære landsmøde finder ud af, om LPD s øverste myndighed, Landsmødet, har tillid til ham eller de i bestyrelsen, som via indhentning af aktindsigt i Justitsministeriet for 2013 og 2014 angående bl. a. indsendte bilag fra kurser mv. fra formanden. Landsmødet 2014 fandt sted uden at det på noget tidspunkt blev meddelt, at der havde været indhentet aktindsigt. Hverken den øvrige bestyrelse eller selve Landsmødet fik noget at vide om dette. I N D H O L D Fagligt talt... Grundkursus Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Værgemål og nærmeste pårørendes ret til at blande sig i tilbudt behandling og krav på underretning om behandling Nye vinde i psykiatrien Bosteder og deres ret til tvangsmedicinering og bistands værgernes/ patientrådgivernes risiko for overgreb ved besøg hos klienter Tilsynsbesøg hos psykiatrien i Roskilde, afsnit Ø4 og Ø Tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Hvidovre Kort nyt... Ekstraordinært landsmøde Vigtigheden af at fastholde en aftale Ombudsmanden undersøger forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel Satspuljeaftale sikrer milliard-indsprøjtning til psykiatrien Mit virke som bistandsværge Var det den dømtes eller kontaktpersonens ønske der blev opfyldt? Referat fra LPD landsmøde den 5. april 2014 på Hotel Medio Kursusudvalget er kommet godt fra start Min mening - Debat Vores Klienter og patienters retssikkerhed contra personalets (og vores) sikkerhed? Et dilemma, som aldrig bør opstå Desuagtet, at der tales meget om åbenhed på bestyrelsesmøder, forblev en så alvorlig og drastisk beslutning kun en viden for en del af bestyrelsen. Formanden og et mindretal i bestyrelsen ønsker på denne baggrund en afklaring af problematikken og Landsmødets stillingtagen til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. For LPD s fremtid de næste 25 år ønskes klare tilkendegivelser. Ansvarshavende Redaktør Ole Kølle LPD avisen 3

4 Ekstraordinært landsmøde Der indkaldes hermed til ekstraordinært Landsmøde lørdag den 13. september 2014 i Slagelse kl på restaurant Monarch, Trafikcenter Allé 2, 4200 Slagelse, tlf Dagsorden til Landsmødet vil være som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. Dirigenten bestemmer antal. 4) Deltagernes tilkendegivelse af, hvorvidt de bakker op om den nuværende formand og et mindretal i bestyrelsen. 5) Landsmødets stillingtagen til ekstraordinært at udsætte Landsmødet i 2015 til oktober, så vi kan fejre 25 års jubilæum, når stiftelsesdagen, den 28. september, er passeret. 6) LPD-avisens redaktion frem til næste ordinære Landsmøde. 7) Afregning til ministerierne af alt det, som ikke vedrører LPD som forening. Der ønskes en fortsættelse af den nuværende ordning, hvor det er formanden der har denne opgave efter ønske fra ministeriet. 8) Tilrettelæggelse af landsmøde 2015 med temadage. Der foreslås fmd. og næstfmd. suppleret med et bestyrelsesmedlem udpeget af disse. 9) Landsmødets stillingtagen til afholdelse af udgifterne i forbindelse med det ekstraordinære møde, herunder kørsel til mødet. 10) Evt. Læs lederen, hvorfor der indkaldes til dette ekstraordinære Landsmøde, som er første gang i LPD s 24 årige historie. Landsmødet er indkaldt af mindst en tredjedel af medlemmerne, da bestyrelsen som helhed ikke ønskede at indkalde. Da det er et ekstraordinært møde, er det nødvendigt med tilmelding til mødet af hensyn til det praktiske arrangement. Se tilmeldingssedlen. Bemærk, at denne tilmelding KUN kan finde sted ved at sende sedlen med posten til formanden. Altså INGEN tilmelding via hjemmeside. 4 LPD avisen

5 Kort nyt... TILMELdInG EksTrAOrdInÆrT LAndsMØdE lørdag den 13. september kl på restaurant Monarch, Trafikcenter Allé 2, 4200 slagelse Tilmelding til det ekstraordinære Landsmøde lørdag den 13. september 2014 kl på restaurant Monarch, Trafikcenter Allè 2, 4200 Slagelse. Tilmeldingen med oplysning af navn sendes til formanden, Ole Kølle, Skovager 8, 4400 Kalundborg, inden den 30 august eller via hjemmesiden. Helst skriftlig tilmelding. Navn Adresse E- mail Telefon Medlemsnr. LPD avisen 5

6 Grundkursus 1 Dato: Patientrådgivere Bistandsværger Sted: Kurset er for dem der har lidt eller slet ingen erfaring. 3. til 5. oktober 2014 Grand Hotel Østergade Struer Programændringer forbeholdes. Fredag den 3. oktober Aktivitet Underviser 17:00-18:00 Indkvartering/velkomst Kursusledelsen 18:00-19:30 Middag 19:35-19:45 Velkomst og orientering om kurset Kursusledelsen 19:45-22:00 ETIK SPIL og erfaringsudveksling Jan Labusz, Mogens Michaelsen, Susan Lundgreen 22:00-? Hyggeligt samvær Lørdag den 4. oktober Aktivitet Underviser 08:00-09:00 Morgenmad 9:00-12:00 Der indlægges pauser! 12:00-13:30 Frokost Love og bekendtgørelser i relation til bistandsværger og patientrådgiver. Hvornår og hvordan skal der beskikkes en rådgiver? 13:30-15:00 Første møde med klienten som bistandsværge eller patientrådgiver. 15:00-16:30 Hvordan skriver man en klage og hvortil stiles den. 16:45-18:00 Lønforhold og befordringsgodtgørelse. Klientadministration, dele af persondata loven. Tavshedspligt 18:30-20:00 Middag Mogens Michaelsen Jan Labusz, Mogens Michaelsen, Susan Lundgreen Mogens Michaelsen Mogens Michaelsen Susan Lundgreen Søndag den 5. oktober Aktivitet Underviser 08:00-09:00 Morgenmad 09:00-10:30 Sigtede, tiltalte og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn. Erik Dahlgaard 10:30-10:45 Pause/Udtjekning af værelse 10:45-12:30 Fremsendes af digitaliseret post til myndighederne. Gennemgang af hjemmesiden. Jan Labusz Mogens Michaelsen 12:30-12:45 Evaluering/kørsel. Uddeling af kursusbeviser. 12:45-14:00 Frokost Afrejse Tak for denne gang! 6 LPD avisen

7 Grundkursus 1 Patientrådgivere og bistandsværger Kurset henvender sig til dem med lidt eller slet ingen erfaring. Kurset finder sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Tilmelding: den 3. til 5. oktober Mogens Michaelsen Strandvej Guldborg, - eller send gerne pr mail: Navn Jeg forventer at køre selv og har plads til Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag Jeg har følgende kostønsker: i bilen. Adresse E- mail Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): Telefon Medlemsnr. Ankomst: den Afrejse: den Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave takst på 2,10 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet (ej brobizz ) Da det er først til mølle princippet og vi kun har et begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Seneste tilmelding: 1. september Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før kurset, ret da henvendelse til kursusudvalget. Se også LPD avisen 7

8 Kort nyt... Vigtigheden af at fastholde en aftale Med overskriften: En depression kan ramme alle, siger sundhedsministeren i forbindelse med det netop indgåede forlig om satsmidlerne. Han siger videre, at vi skal turde tale om det. Det er ikke flovt at blive ramt af angst og depression, siger han. At psykiatrien i først omgang kun havde fået lovning på 1,6 milliarder tilfredsstillede ikke de politiske partier, der ville have mere. Efter en runde hos finansministeren blev dette beløb hævet til de 2,2 milliarder og alle politikere var ovenud tilfredse. Det betød bl.a. 500 flere job til læger, sygeplejersker, psykologer og sosu er. Det betød også kortere ventetider på behandling af unge med angst og psykiske problemer og 700 mill. kr. til bedre lokaleforhold til patienter og behandlere. Sundhedsministeren udtaler, at han aldrig tidligere i hans lange karriere som politiker har været med til at fordele så mange penge til et område. Der er mange faggrupper der udtrykker stor tilfredshed med aftalen. Især vigtigheden af efter - og videreuddannelse hos de enkelte grupper vægtes højt, hvilket skal være med til at give større kompetence hos de enkelte faggrupper. Flere udtaler også, at det givet vil betyde mindre tvang og mere værdig behandling af de psykisk syge. Det bliver også muligt at sætte mere fokus på de pårørende, hvilket vi i LPD synes er meget vigtigt, idet der hos de pårørende gemmer sig en stor resourcemængde, som ikke udnyttes i dag. Vi kan så blandt andet håbe på, at aftalen også vil være med til at tiltrække flere læger til området, så det store efterslæb på ubesatte stillinger kan blive mindre. LPD håber også, at lægmandsgrupperne (bistandsværgerne og patientrådgiverne ) medtænkes i arbejdet med at forbedre psykiatrien, så det bl. a. bliver nemmere at få fri fra arbejde til deltagelse i Patientklagenævnsmøder og retsmøder. LPD vil med spænding nøje følge den kommende udvikling inden for hele psykiatrien og står gerne til rådighed med gode ideer på lægmandsområdet. Ole Kølle FormandLPD 8 LPD avisen

9 Ombudsmanden undersøger forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel Folketingets Ombudsmand har bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om at udtale sig nærmere om forholdene for indsatte med psykisk sygdom på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital. De fleste af de indsatte på sygeafdelingen (VH2) på Vestre Hospital lider af psykisk sygdom, og flere af dem har alvorlige lidelser som f.eks. paranoid skizofreni. Ombudsmanden besøgte i 2012 og i 2013 Vestre Hospital. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur - og Institut for Menneskerettigheder deltog i besøgene med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise. I forbindelse med besøget i maj 2013 modtog ombudsmanden en række registreringer af, i hvor høj grad de indsatte på Vestre Hospital, der led af alvorlige psykiske sygdomme, gjorde brug af fængslets tilbud om cellefællesskab, gårdtur, kondirum, undervisning og andre sociale kontakter (f.eks. samtale med imam, præst, socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater, advokat, pårørende). Af materialet fremgår det, at en stor del af denne gruppe indsatte ikke deltager i sociale aktiviteter, men opholder sig 23 timer i døgnet i deres celle. Ombudsmanden bad efterfølgende DIGNITY om at foretage en lægefaglig vurdering af, hvad den lave deltagelse i aktiviteter kan medføre for psykisk syge indsatte. Af DIG- NITY s svar til ombudsmanden fremgår det bl.a.: Sammenfattende må det vurderes, at man under de aktuelle vilkår ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte psykisk syge mod et til tider pinefuldt ophold med risiko for forværring af deres sygdomstilstand. Folketingets Ombudsmand har udvalgt forholdene for psykiatriske patienter som et tema for ombudsmandens tilsynsbesøg i Tidligere i år gik han ind en sag om en psykisk syg indsat ligeledes på Vestre Hospital. Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf Afdelingschef Morten Engberg, tlf FAKTA Folketingets Ombudsmand er udpeget af den danske regering til regelmæssigt at besøge steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed, for at forebygge bl.a. nedværdigende behandling. Besøgene sker i henhold til en FN-protokol (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009 om den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf på engelsk The Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment forkortet OPCAT). Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder. Formålet med sådanne besøg er at forebygge, at mennesker, der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Se mere om ombudsmandens arbejde efter OPCAT protokollen her. Jeg har på baggrund af DIGNITY s vurdering besluttet at gå ind i sagen og spørger nu til, hvorvidt Vestre Hospital har den nødvendige bemanding og de nødvendige fysiske faciliteter, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. LPD avisen 9

10 10 LPD avisen

11 Fagligt talt... Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Høringsliste Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Psykolog Forening Dansk Selskab for Almen Medicin Dansk Selskab for Distriktspsykiatri Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Danske Handicaporganisationer Danske Regioner Den Danske Dommerforening Det Centrale Handicapråd Det Etiske Råd Det Sociale Netværk Dommerfuldmægtigforeningen Ergoterapeutforeningen FOA Foreningen af Offentlige Anklagere Foreningen af Socialchefer i Danmark Galebevægelsen Institut for Menneskerettigheder KL Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger Landsforeningen Sind Lægeforeningen Patientombuddet Psykiatrifonden Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Retspolitisk Forening Rådet for Socialt Udsatte Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningen. LPD avisen 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov LPD har for få dage siden modtaget et meget omfattende materiale på over 60 sider med forslag til lovændring på ovenstående område. Hele materialet ville fylde mere end en hel avis. Som redaktør har jeg derfor valgt kun at bringe de sidste 11 sider, der alligevel giver et fingerpeg om, hvilken retning forslaget arbejder hen imod. På disse sider er lovforslaget nemlig sammenholdt med gældende lov. LPD ønsker at høre medlemmernes mening og fra disse sider. Send gerne Jeres mening til den ansvarshavende redaktør og alle modtagne svar vil blive indarbejdet i det endelige svar fra LPD til ministeriet. Vi skal have Jeres svar senest den 20. august. Det bliver rigtig spændende at se den færdige lovgivning på området. Ole Kølle Ansvarshavende redaktør Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. december 2010 foretages følgende ændringer: 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i denne lov. Stk. 2. Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke, jf. kapitel 5 i sundhedsloven. Stk. 3. For patienter, der er under 15 år eller varigt mangler evnen til at give et informeret samtykke, skal der ikke for søges indhentet et samtykke fra forældremyndighedens indehaver, værgen eller de nærmeste pårørende, hvis om gående gennemførelse af en foranstaltning i henhold til denne lov er nødvendig for at afværge, at en patient 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred eller 2) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Forældremyndighedens indehaver, værgen eller de nærmeste pårørende skal efterfølgende orienteres herom. Stk. 4. For patienter, der er imellem 15 og 18 år, hvor sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at ved kommende ikke selv er i stand til at forstå konsekvensen af sin stillingtagen, jf. sundhedslovens 17, stk. 2, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse affattes således:» 1. Indlæggelse ophold og behandling på psykiatrisk afdeling sker på baggrund af informeret samtykke efter reglerne i kapitel 5 i sundhedsloven, med mindre andet følger af denne lov. Stk. 2. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i denne lov. Stk. 3. Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret sam tykke, jf. kapitel 5 i sundhedsloven. Stk. 4. Tvang foreligger ikke i de tilfælde, hvor sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at en patient under 18 år ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, og der foreligger informeret sam tykke fra forældremyndighedens indehaver. Stk. 5. For patienter, der er omfattet af stk. 4 eller varigt mangler evnen til at give et informeret samtykke, skal der ikke forsøges indhentet et samtykke fra forældremyndighedens indehaver, værgen eller de nærmeste pårørende, hvis omgående gennemførelse af en foranstaltning i henhold til denne lov er nødvendig for at afværge, at en patient 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred eller 2) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Forældremyndighedens indehaver, værgen eller de nærmeste pårørende skal efterfølgende orienteres herom.«12 LPD avisen

13 Gældende formulering Lovforslaget 2. Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud Stk. 3. Overlægen har ansvaret for, at der opstilles en behandlingsplan for enhver, der indlægges på psykiatrisk afdeling, og at patienten vejledes om planens indhold, samt at patientens samtykke til dens gennemførelse til stadighed søges opnået. En kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, medmindre denne frabeder sig dette 3. Indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling skal så vidt muligt finde sted med patientens samtykke. Stk. 2. Lægen skal vejlede patienten om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden. Stk. 3. Overlægen har ansvaret for, at der opstilles en behandlingsplan for enhver, der indlægges på psykiatrisk afdeling, og at patienten vejledes om planens indhold, samt at patientens samtykke til dens gennemførelse til stadighed søges opnået. En kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, medmindre denne frabeder sig dette affattes således:» 2. Formålet med loven er at sikre, at iværksættelse og gennemførelse af tvang efter denne lov sker i overensstemmelse med grundlæggende retssikkerhedsprincipper. Formålet med loven er endvidere at sikre, at også i de tilfælde, hvor indlæggelse, ophold og behandling sker uden patientens samtykke, skal det i videst mulige omfang ske som led i at understøtte patientens muligheder for at komme sig. Endelig er formålet med loven at sikre, at tvangsanvendelse efter reglerne i denne lov i videst mulige omfang tager udgangspunkt i patientens behov og udføres med respekt for patienten og dennes værdighed. Stk. 2. Tvang må aldrig erstatte omsorg, behandling og pleje. Stk. 3. Patienten skal, henset til formålet med indlæggelsen og den enkeltes tilstand, have mulighed for i videst mulige omfang selv at træffe beslutninger. Stk. 4. Der skal tages størst mulige hensyn til den enkeltes livssyn og kulturelle baggrund. Stk. 5. Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud.«3. I 3, stk. 3, 1. pkt., ændres»vejledes«til:»inddrages og høres«. 4. I 3 indsættes som stk. 4-6:»Stk. 4. I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale. Er det på grund af patientens tilstand efter en lægefaglig vurdering ikke muligt at indhente en sådan forhåndstilkendegivelse ved indlæggelsen, skal det ske snarest muligt herefter. Stk. 5. Eventuelle forhåndstilkendegivelser fra patienten vedrørende dennes behandling under indlæggelsen, herunder behandling uden samtykke, skal fremgå af patientjournalen og i videst mulige omfang inddrages i behandlingsplanen. Stk. 6. I forbindelse med indlæggelsessamtalen tages sammen med patienten stilling til inddragelse af pårørende eller andre i patientens netværk i behandlingsforløbet. Er det på grund af patientens tilstand efter en lægefaglig vurdering ikke muligt at indhente sådanne oplysninger ved indlæggelsen, skal det ske snarest muligt herefter.«lpd avisen 13

14 Gældende formulering Lovforslaget 4 a. Bestemmelserne i 9, stk. 2, 10, stk. 1, 10 a, stk. 1, 1. pkt., 12, stk. 4, 13, stk. 2, 1. pkt., 15, stk. 2, 18 g, 19 a, stk. 1 og 3, og 21, stk. 2, er ikke til hinder for, at en beslutning i overlægens fravær træffes af en anden læge. I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen. 11. Når betingelserne i 5 ikke længere er til stede, skal frihedsberøvelsen straks bringes til ophør. Patienten og patientrådgiveren underrettes straks herom Stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. 12. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, jf. 10. Stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Stk. 3. Tvangsbehandling med elektrostimulation må kun iværksættes, hvis patienten opfylder betingelserne i stk. 1 og befinder sig i en aktuel eller potentiel livstruende tilstand. Stk. 4. Afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen. Denne træffer samtidig bestemmelse om, i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse. Stk. 5. Forud for overlægens afgørelse efter stk. 4 om tvangsbehandling skal patienten have en passende betænkningstid, hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen. Betænkningstiden skal have en passende varighed, dog højst 3 dage. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om tvangsbehandling efter denne bestemmelse Stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. 5. I 4 a indsættes efter» 10 a, stk. 1, 1. pkt.,«:» 11,«, og» 15, stk. 2«ændres til:» 15, stk. 1 og 2«. 6. I 11 indsættes efter»når«:»overlægen finder, at«. 7. I 12, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»behandlingen skal endvidere ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger vedrørende behandling med antipsykotiske lægemidler.«8. I 12 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Behandling uden patientens samtykke skal være i overensstemmelse med faglig anerkendt standard og forsvarlig klinisk praksis på det psykiatriske område. Stk. 4. Hvis patienten ikke giver samtykke til behandling, skal der tages stilling til, om der kan tilbydes andre tiltag som alternativ til den behandling, patienten ikke samtykker til, herunder f. eks. om patienten vil give samtykke til en anden medicinsk behandling end den foreslåede.«9. 14, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes kortvarigt og i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1. udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2. forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3. øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.«. 14 LPD avisen

15 Gældende formulering Lovforslaget 14. Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang Stk. 1. Beslutning om tvangsfiksering træffes af en læge, efter at denne har tilset patienten. 18 c. --- Stk. 5. Vurderer den ledende overlæge for Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, at oppegående tvangsfiksering er nødvendig, ansøger denne Sundhedsstyrelsen om tilladelse hertil. I den ledende overlæges fravær kan vurderingen efter 1. pkt. foretages af dennes stedfortræder, der ligeledes kan indgive ansøgning. Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen skal ud over en erklæring fra den ledende overlæge eller dennes stedfortræder indeholde en erklæring fra en uvildig speciallæge i psykiatri, som på grundlag af sin undersøgelse af patienten og de modtagne oplysninger vurderer, at anvendelse af oppegående tvangsfiksering er nødvendig. 18 c. --- Stk. 5. Vurderer den ledende overlæge for Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, at oppegående tvangsfiksering er nødvendig, ansøger denne Sundhedsstyrelsen om tilladelse hertil. I den ledende overlæges fravær kan vurderingen efter 1. pkt. foretages af dennes stedfortræder, der ligeledes kan indgive ansøgning. Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen skal ud over en erklæring fra den ledende overlæge eller dennes stedfortræder indeholde en erklæring fra en uvildig speciallæge i psykiatri, som på grundlag af sin undersøgelse af patienten og de modtagne oplysninger vurderer, at anvendelse af oppegående tvangsfiksering er nødvendig. 18 c. --- Stk. 6. Det særlig sagkyndige råd, jf. stk. 4, kan indstille, at der gives tilladelse til at anvende oppegående tvangsfiksering af patienten i op til 6 måneder ad gangen. En af rådets speciallæger i psykiatri skal have tilset patienten, før ansøgningen kan behandles i rådet. Rådet afgiver sin vurdering hurtigst muligt, dog senest 14 hverdage efter at Sundhedsstyrelsen har modtaget ansøgningen fra Sikringsafdelingen. 10. I 14 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Patienten kan tvangsfikseres i længere tid end angivet i 14, stk. 2, hvis der er væsentlige grunde til det, herunder hensynet til patientens eller andres liv, førlighed og sikkerhed.«11. I 15, stk. 1, ændres»en læge«til:»overlægen« c, stk. 5, 3. pkt., affattes således:»ansøgningen til Sundhedsstyrelsen skal indeholde en erklæring fra den ledende overlæge eller dennes stedfortræder, som på grundlag af sin undersøgelse af patienten vurderer, at anvendelse af oppegående tvangsfiksering er nødvendig.«13. I 18 c, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:»i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen kan den ledende overlæge eller dennes stedfortræder samtidig anmode om Sundhedsstyrelsens tilladelse til at anvende oppegående tvangsfiksering i ansøgningsperioden, såfremt det skøn-nes nødvendigt af hensyn til patientens psykiske og legemlige tilstand.«14. I 18 c, stk. 6, 1. pkt., udgår:»i op til 6 måneder ad gangen«. LPD avisen 15

16 Gældende formulering Lovforslaget 18 c. Ved oppegående tvangsfiksering forstås tvangsfiksering, hvor patienten ikke er fastspændt til en seng. Oppegående tvangsfiksering, jf. stk. 2, kan som alternativ til langvarig isolation eller langvarig tvangsfiksering til en seng anvendes over for patienter, der er anbragt i Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, såfremt mindst ét af kriterierne i 14, stk. 2, er opfyldt og 1) langvarig isolation på patientstue vurderes at have negativ effekt på patientens samlede psykiske, legemlige og sociale tilstand eller 2) langvarig tvangsfiksering til en seng vurderes at have negativ effekt på patientens samlede psykiske, legemlige og sociale tilstand. Stk. 2. Oppegående tvangsfiksering som defineret i stk.1 må alene ske med anvendelse af mavebælte, fikseringsremme, håndremme og fodremme. Stk. 3. En patient, der er oppegående tvangsfikseret, skal have mindst én fast vagt. Stk. 4. Oppegående tvangsfiksering af en patient kan alene iværksættes efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen træffer på baggrund af ansøgning efter stk. 5 afgørelse i sagen efter indstilling fra et særlig sagkyndigt råd nedsat af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Rådet, som nedsættes af Sundhedsstyrelsen, består af 1 speciallæge i psykiatri udpeget af Sundhedsstyrelsen, 4 speciallæger i psykiatri udpeget efter indstilling fra Dansk Psykiatrisk Selskab og 1 medlem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og fastsætter efter forhandling med Indenrigs- og Sundhedsministeriet en forretningsorden for det sagkyndige råd. Stk. 5. Vurderer den ledende overlæge for Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, at oppegående tvangsfiksering er nødvendig, ansøger denne Sundhedsstyrelsen om tilladelse hertil. I den ledende overlæges fravær kan vurderingen efter 1. pkt. foretages af dennes stedfortræder, der ligeledes kan indgive ansøgning. Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen skal ud over en erklæring fra den ledende overlæge eller dennes stedfortræder indeholde en erklæring fra en uvildig speciallæge i psykiatri, som på grundlag af sin undersøgelse af patienten og de modtagne oplysninger vurderer, at anvendelse af oppegående tvangsfiksering er nødvendig. Stk. 6. Det særlig sagkyndige råd, jf. stk. 4, kan indstille, at der gives tilladelse til at anvende oppegående tvangsfiksering af patienten i op til 6 måneder ad gangen. En af rådets speciallæger i psykiatri skal have tilset patienten, før ansøgningen kan behandles i rådet. Rådet afgiver sin vurdering hurtigst muligt, dog senest 14 hverdage efter at Sundhedsstyrelsen har modtaget ansøgningen fra Sikringsafdelingen. Stk. 7. Beslutning om ophævelse af den oppegående tvangsfiksering træffes af den behandlingsansvarlige overlæge. I den behandlingsansvarlige overlæges fravær kan beslutningen træffes af dennes stedfortræder. 15. I 18 c indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Sundhedsstyrelsen og Det særlig sagkyndige råd aflægger én gang om året besøg på Sikringsafdelingen og tilser de patienter, der er eller i året forud har været underlagt oppegående tvangsfiksering.«16 LPD avisen

17 Gældende formulering Lovforslaget 19. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen, personlig hygiejne under anvendelse af tvang samt oppegående tvangsfiksering og aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. 19 a. Ved begrundet mistanke om, at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er blevet eller vil blive forsøgt indført til patienten, kan overlægen beslutte, 1) at patientens post skal åbnes og kontrolleres, 2) at patientens stue og ejendele skal undersøges, eller 3) at der skal foretages kropsvisitation af patienten. Undersøgelse af kroppens hulrum er ikke tilladt. Stk. 2. Undersøgelse af patientens post og patientens stue samt ejendele skal så vidt muligt foretages i patientens nærvær. Stk. 3. Overlægen kan beslutte, at medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som bliver fundet ved indgreb efter stk. 1, skal beslaglægges. Overlægen kan overlade til politiet at afgøre, om medikamenter, rusmidler og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v. Politiet kan beslutte, om disse medikamenter, rusmidler og genstande skal destrueres. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v Stk. 1. Oplysning om enhver anvendel-se af tvang, jf a, 12, 13, 13 d, a, 18 a, 18 c, 18 d, stk. 2, for så vidt angår personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, og 18 f, skal tilføres afdelingens tvangs-protokol med angivelse af indgrebets nærmere indhold og begrundelse. Det samme gælder enhver ordination efter affattes således:» 19. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om anven-delse af tvang i henhold til lovens kapitel 5.«17. Overskriften før 19 a affattes således:»undersøgelse af post, patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.« a affattes således:» 19 a. Ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i afdelingen, kan overlægen, med henblik på at sikre at disse ikke er blevet indført eller vil blive forsøgt indført til en eller flere patienter i afdelingen, uden retskendelse beslutte: 1) at en patients post skal åbnes og kontrolleres, 2) at en patients stue og ejendele skal undersøges, eller 3) at der skal foretages kropsvisitation af en patient. Stk. 2. Kropsvisitation efter stk. 1, nr. 3, omfatter ikke undersøgelse af kroppens hulrum. Stk. 3. Undersøgelse af patientens post og patientens stue samt ejendele skal så vidt muligt foretages i patientens nærvær. Stk. 4. Overlægen kan beslutte, at medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som bliver fundet ved indgreb efter stk. 1, tages i bevaring. Overlægen kan overlade til politiet at afgøre, om medikamenter, rusmidler og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v. Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.«19. I 20, stk. 1, 2. pkt. indsættes efter» 18«:»samt indgreb, som nævnt i denne lov, der anvendes over for mindreårige, hvor forældremyndighedens indehaver, jf. 1, stk. 4, giver informe-ret samtykke på den mindreåriges vegne, og hvor den mindreårige ikke selv er enig i tiltaget.«lpd avisen 17

18 Gældende formulering Lovforslaget Stk. 1. Overlægen har til stadighed ansvaret for, at frihedsberøvelse, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen, personlig hygiejne under anvendelse af tvang, undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v., samt oppegående tvangsfiksering og aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt Stk. 4. Så længe en tvangsfiksering opretholdes, skal der foretages fornyet lægelig vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af tvangsfikseringen, så ofte som forholdene tilsiger det, dog mindst 4 gange i døgnet, som skal være jævnt fordelt, efter at beslutningen om anvendelse af tvangsfiksering er truffet Stk. 5. Hvis en tvangsfiksering udstrækkes i længere tid end 48 timer, skal en læge, der ikke er ansat på det pågældende psykiatriske afsnit, hvor indgrebet finder sted, som ikke har ansvaret for patientens behandling, og som ikke står i et underordnelsesforhold til den behandlende læge, foretage en vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af tvangsfiksering. Denne vurdering skal foretages af en læge, der er speciallæge i psykiatri eller i børne- og ungdomspsykiatri. Ved uenighed mellem de to lægers vurdering af situationen er den behandlende læges vurdering afgørende. Uenighed mellem de to lægers vurdering af situationen skal dog mundtligt og skriftligt oplyses over for patienten. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om den lægelige vurdering efter denne bestemmelse , stk. 1, affattes således:»stk. 1. Overlægen har til stadighed ansvaret for, at frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang efter reglerne i denne lov ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt.«21. I 21, stk. 4, ændres»4 gange i døgnet«til:»3 gange i døgnet«. 22. I 21, stk. 5, ændres»48 timer«til:»24 timer«. 18 LPD avisen

19 Gældende formulering Lovforslaget Stk. 7. Så længe en oppegående tvangsfiksering, jf. 18 c, opretholdes, skal den behandlingsansvarlige overlæge en gang i døgnet foretage fornyet vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af oppegående tvangsfiksering. Træffer den behandlingsansvarlige overlæge beslutning om fortsat anvendelse af oppegående tvangsfiksering, skal denne endvidere fastlægge en observationsplan for de følgende 24 timer. I den behandlingsansvarlige overlæges fravær træffer den stedfortrædende overlæge beslutning og fastlægger observationsplan Stk. 8. Hvis en oppegående tvangsfiksering, jf. 18 c, udstrækkes i længere tid end 1 uge, skal en speciallæge i psykiatri, som ikke har haft ansvaret for patientens behandling, og som ikke er ansat på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, foretage fornyet vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af oppegående tvangsfiksering. Denne vurdering gentages herefter en gang om ugen, så længe foranstaltningen pågår , stk.7, affattes således:»stk. 7. Så længe en oppegående tvangsfiksering, jf. 18 c, opretholdes, skal den behandlingsansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder med passende intervaller og mindst én gang om måneden foretage fornyet vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse af oppegående tvangsfiksering. Beslutningen om oppegående tvangsfiksering skal indgå i patientens behandlingsplan.«24. 21, stk. 8, ophæves. 25. Efter 21 indsættes:» 21 a. Overlægen har ansvaret for, at en tvangsfiksering, der udstrækkes i længere tid end 30 dage, indberettes til Sundhedsstyrelsen. Stk. 2. Indberetningen skal sendes til Sundhedsstyrelsen senest tre dage efter, at tvangsfikseringen af patienten har overskredet 30 sammenhængende dage.« Stk. 1. Der beskikkes en patientrådgiver for enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller undergives tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af døre i afdelingen efter 18 f, stk. 1, nr. 2, samt oppegående tvangsfiksering og aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, jf. dog 40, stk I 24, stk. 1, indsættes efter»anvendelse af fysisk magt,«: «indgivelse af et beroligende middel med magt,». LPD avisen 19

20 Gældende formulering Lovforslaget 27. Personalet på afdelingen skal give patientrådgiveren enhver oplysning, som er nødvendig for, at denne kan varetage sit hverv på forsvarlig måde. En oplysning, som af lægelige grunde ikke gives til patienten, må heller ikke gives til patientrådgiveren Stk. 1. Ved hver statsforvaltning oprettes et psykiatrisk patientklagenævn bestående af direktøren for statsforvaltningen som formand, jf. dog stk. 2, samt 2 medlemmer. Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker et antal medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Lægeforeningen og Danske Handicaporganisationer. Indenrigs- og Sundhedsministeren beskikker endvidere stedfortrædere for medlemmerne. Beskikkelserne gælder for en periode på 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted Stk. 1. Afgørelser fra det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen om tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn Stk. 3. Bestemmelserne i denne lov finder tilsvarende anvendelse på personer, der anbringes i sikringsafdelingen efter stk. 1. Det gælder dog ikke 5-11, 21, stk. 2, og bestemmelserne i kapitel 10 om klageadgang og domstolsprøvelse med hensyn til afgørelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tilbageførsel. 27. I 27, 2. pkt., ændres»af lægelige grunde«til:»i henhold til sundhedslovens 37, stk. 3,«. 28. I 34, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:»lægeforeningen skal så vidt muligt indstille læger, der er speciallæger i psykiatri.«29. I 38, stk. 1, indsættes efter»anvendelse af fysisk magt,«: «indgivelse af et beroligende middel med magt,» , stk.3, 2. pkt., affattes således:»det gælder dog ikke 5-11, 13 d, 13 e, 21, stk. 2, og bestemmelserne i kapitel 10 om klageadgang og domstolsprøvelse med hensyn til afgørelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel og tvungen opfølgning efter udskrivning.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Efter en forsøgsperiode på 4 år med tvungen opfølgning efter udskrivning, fremsætter ministeren for sundhed og forebyggelse i folketingsåret forslag om revision af loven. 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. 20 LPD avisen

21 Kort nyt... Satspuljeaftale sikrer milliard-indsprøjtning til psykiatrien PRESSEMEDDELELSE - SR-regeringen er i dag blevet enig med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at tilføre psykiatrien 2,2 milliarder kroner fra satspuljen i årene Psykiatrien får et markant økonomisk løft. Det ligger fast, efter satspuljepartierne sent fredag eftermiddag har indgået en aftale, der betyder, at indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser styrkes. Med aftalen bliver der øremærket 2,2 milliarder kroner til psykiatrien de kommende fire år. Pengene skal bl.a. gå til at udbygge kapaciteten, nedbringe ventetider, forebygge og nedbringe tvang og skabe bedre faciliteter på sygehusene for patienterne. Konkret afsættes der i årene fra ,1 milliarder kroner, der udover at gå til drift også skal hæve behandlingskvaliteten i psykiatrien. Pengene fordeles til regionerne gennem bloktilskuddet på sundhedsområdet. Derudover er aftaleparterne blevet enige om at tilføre psykiatrien 700 millioner i perioden til bedre fysiske rammer og faciliteter, der er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne en behandling af høj kvalitet. Midlerne afsættes i en pulje, som regionerne kan søge. Ansatte i psykiatrien har også udsigt til at få flere kolleger med styrket faglighed. Der er nemlig afsat 200 millioner kroner til, at regionerne kan opkvalificere medarbejderne. I årene bliver der desuden afsat 50 millioner kroner til at styrke børne- og ungdomspsykiatriens indsats over for børn og unge med svære psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder. For at give dem bedre mulighed for at komme sig oven på deres sygdom, vil indsatsen have fokus på børnenes og de unges tilknytning til skole og netværk. Som led i aftalen er der også reserveret 150 millioner kroner til at videreføre psykologordningen i fuldt omfang. Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en årlig monitorering og opfølgning på aftalens prioritering af de 2,2 milliarder kroner til psykiatrien. Fakta om aftalen: Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 2,2 milliarder kroner til psykiatrien: 200 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. (permanente midler) årligt fra 2016 og frem til udbygning af kapaciteten i psykiatrien. 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. (engangsbevilling) årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien. 39 mio. kr. i 2015, 84 mio. kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. 11 mio. kr. årligt i og 17 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien. 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en reservation, der kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for Yderligere oplysninger: Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: LPD avisen 21

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68 LPD avisen November 2007 Nr. 68 ISSN 1396-2620 KORT NYT: Høring på Christiansborg angående menneskerettigheder og psykiatri FAGLIG TALT: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VÆRD

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 36 Offentliggørelsesdato: 30-06-1998 Folketinget Sagsforløb 1997/2 LF 36 Fylgiskjal nr 15 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 36 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Patientombuddet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K.

Patientombuddet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K. Patientombuddet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Patientombuddets bemærkninger til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. februar 2015 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Fastlæggelse

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin. Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs og sundhedsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 5. februar 2015 af ministeren

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 (Omtryk - Manglende bilag) 71 alm. del Bilag 21 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND Kalundborg den

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Att: sum@sum.dk med kopi til sbpe@sum.dk 29. august 2014

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. sum@sum.dk samt sbpe@sum.dk 25-08-2014

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. sum@sum.dk samt sbpe@sum.dk 25-08-2014 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. sum@sum.dk samt sbpe@sum.dk 25-08-2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 137 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBGB Sags nr.: 1404724 Dok. Nr.: 1620494 Dato: 21. januar 2015

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvungen opfølgning efter udskrivning) 1 I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark Landsforeningen & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark August 2015 Nr. 100 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark I dette nr: Ny psykiatrilov Temadage Tvang i psykiatrien

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI Tema om psykiatrien Dok.nr. 14/01062-3/ RI 2/15 Hvad har temaet ført til? Psykiatrien var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien. Vi fremsender hermed fra Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere