Udviklingsplan for Frederikssund Centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015"

Transkript

1 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum

2 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset Valmuevej Børnehuset Ådalen 2

3 Læring er barnets bestræbelser på: At begribe verden refleksion At agere og kunne i verden - handling At blive sig selv i verden - identitet Det er vores erfaring, at børns trivsel og læring hænger tæt sammen med hvad der foregår her og nu og i den enkelte situation og i gruppen. Det er disse faktorer, som omgiver børnene, der har indflydelse på læringsmiljøet og det udbytte barnet får af dagtilbuddet. Derfor er det vigtigt at udvikle betingelser for gode læringsmiljøer med fokus på børns trivsel, læring, personlig, socialt, sprogligt og motorisk udvikling. Læring: Læring sker gennem relationer Læring sker gennem kommunikation Læring sker, når barnet er undersøgende og aktivt. Fokus på det enkelte barns ressourcer og relationer i fællesskabet. Fokus på ny forskning, skal inddrages i de pædagogiske aktiviteter. Udnyttelse af vores fysiske rum imellem. Skoleprojekt på tværs, skal videreudvikles. Bruge vores lokalområde på tværs. Fokus på vores fysiske indretning. Vidensdeling imellem omkring læringsmiljøer. Frederikssund Centrums overordnet vision er: En faglig stærk organisation under 6 tage. Indledning Vi skal som ansatte og ledelse i Frederikssund Centrum fremstår som professionelle, dette skal være synligt i vores jobadfærd og i alt hvad vi foretager os. Mangfoldighed er et vigtigt begreb, som vi mener grundlæggende bygger på særbehandling. Vi mener, at alle medarbejdere har individuelle kompetencer og ressourcer, som er betydningsfulde for det store fællesskab og den fælles indsats i Frederikssund Centrum. Det betyder, at høj faglighed skal være det bærende element i hele vores organisation. Uviklingsplanen er områdets strategiske ledelsesredskab, som beskriver Frederikssund Centrums udfordringer, udvikling og indsatsområder i de kommende år. De fire Temaer i udviklingsplanen er: Ledelse/ god ledelse Kommunikation Økonomistyring Digitalisering 10 3

4 1. Ledelse/ god ledelse Vi skal som ledelse i Frederikssund Centrum turde påtage os lederskab og udvise respekt og ordentlighed i alt hvad vi foretager os. Vi skal kunne agere, handle og skelne mellem de forskellige arenaer vi møder. Vi skal tænke strategisk, opsætte mål og tænke innovativt i forhold til hele området. Vi skal udnytte mulighedsrummet og både vise åbenhed og fasthed som ledere, når det viser sig nødvendigt. Området skal være kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer. Det enkelte børnehus årsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter for det kommende år. Udvikle mulighed for faglig evaluering og dokumentations kultur i alle huse. Sikre at den pædagogiske kerneopgave varetages kvalificeret og på et højt fagligt niveau. Sikre at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Vi skal som ledelsesteam udvikle os til et engageret enhed med høj faglighed, selvfølelse og et attraktivt arbejdsmiljø. Vi skal være tovholdere i projekt om tværinstitutionelt samarbejde (Ny Nordisk skole). Vi skal udvikle en kultur, hvor sparring i ledelsesteamet højner hinandens faglighed. Der skal udarbejdes fælles generelle læreplaner for området. Vi skal arbejde for et tværfagligt samarbejde for børn i udsatte positioner. Inklusion: Inklusion er at være en del af fællesskabet, at blive hørt, turde bidrage til fællesskabet og have medbestemmelse. Forældrene skal betragtes som en ressource og pædagogernes ansvar er at sikre, at børnene trives, mens de er i institutionen. Dette skal gøres ved en tydelig tilrettelagt pædagogisk tilbud, hvor pædagogerne ved, kan og vil noget. Det pædagogiske personale skal ligeledes forholde sig både til inde og udemiljøet i forhold til børns læring og inklusion. At det pædagogiske personale tager lederskabet på sig. Fokus på det enkelte barns ressourcer og relationer i fællesskabet. Forældrene skal opfordres til legerelationer på tværs. Der skal være fokus på indlevelse og respekt for andre mennesker og deres værdier og kultur. En praksis hvor refleksion over pædagogik og kontekst indgår som en naturlig del af det daglige arbejde. Læring og læringsmiljøer det fysiske rum Barnets skal møde anerkendelse og en sund tilknytning gennem positive relationer fra de medarbejdere barnet omgås. Barnets selvværd, sociale adfærd og oplevelse af at blive hørt og tage alvorligt har stor betydning i forhold til barnets forudsætninger for læring. Læring og udvikling går derfor hånd i hånd. Læring er også socialisering, dannelse og knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. 4 9

5 Forældreinddragelse - forældresamarbejde Målet er et åbent og direkte samarbejde mellem forældre og medarbejdere, der tager udgangspunkt i barnets hele liv. Vi ved, at et godt forældresamarbejde er vigtigt for at have et godt miljø i. Medarbejderne i det enkle børnehus skal derfor tage udgangspunkt i familiens behov og ressourcer. Det skal være synligt hvad der er personales rolle og opgave og hvad der er forældrenes. Det der påvirker barnet, skal vi tage hånd om. Medarbejdernes opgave er, via deres faglighed, at støtte og vejlede børn og forældre omkring børns trivsel og læring. Det er samarbejdet imellem personale og forældre er der skaber tryghed og tillid. Det er ligeledes vigtigt, at forældrene oplever sig som en del af børnehuset, det skal være trygt og rart at komme og aflevere og hente sine børn hver dag. Både forældre og personale vigtigste opgave er at binde de to verdner sammen, således at begge partner har ansvar for barnets trivsel, udvikling og læring. Alle medarbejdere skal have de nødvendige kompetencer og viden omkring forældresamarbejde. Forældre skal tilbydes de samtaler, som de har behov for. Forældresamtalerne skal tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, samt læring og udvikling. Kunne støtte og vejlede forældre i krise situationer, som f.eks. skilsmisser. Udarbejdelse af fælles sorg og krise plan. 2. kommunikation Vores ledelsesstil skal være anerkendende med udgangspunkt i en tydelig kommunikation. Vi tror på at kommunikation og læring fremmes ved at vi sætter fokus på det, der lykkes og at vi kommunikere succeser og præstationer ud, som vi er stolte af. Vi skal udvise tillid, involvere os, hjælpe, lytte og være nærværende. Kunne acceptere og forstå forskellige synspunkter ved at lytte aktivt. Området skal være kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer. Det enkelte børnehus årsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter for det kommende år. Udvikle mulighed for faglig evaluering og dokumentations kultur i alle huse. Sikre at den pædagogiske kerneopgave varetages kvalificeret og på et højt fagligt niveau. Sikre at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Vi skal som ledelsesteam udvikle os til et engageret enhed med høj faglighed, selvfølelse og et attraktivt arbejdsmiljø. Vi skal være tovholdere i projekt om tværinstitutionelt samarbejde (Ny Nordisk skole). Vi skal udvikle en kultur, hvor sparring i ledelsesteamet højner hinandens faglighed. Der skal udarbejdes fælles generelle læreplaner for området. Vi skal arbejde for et tværfagligt samarbejde for børn i udsatte positioner. 8 5

6 3. Økonomistyring Budgetter og normering skal overholdes, vi skal have de nødvendige styringssystemer stillet til rådighed. Vi skal nytænke og være innovative i forhold til at udnytte de begrænsede midler mest hensigtsmæssigt. Vi skal medtænke kompetenceudvikling hos vores medarbejdere, så det bliver attraktivt at være ansat i Frederikssund Centrum. Vi skal samarbejde mere omkring vores økonomistyring/planlægning. Vi skal overholde normeringer og budgettet. Vi skal stå fast på vores vigtige principper og holdninger overfor vores medarbejdere, politikere og overordnede. Vi skal udvikle en strategi for vores kursusvirksomhed, så vi højner fagligheden i hele området. 4. Digitalisering Vi skal arbejde for hurtigere net forbindelser i og vi skal have forældreintranet, så vores kommunikation med forældrene vil blive mere professionel. Vi skal have øje for digitale løsninger som kan lette vores arbejdsgange i hverdagen og være kreative i forhånd til opgaveløsningen. Alle medarbejdere skal have adresse. Vi skal medtænke Ipad og bærbar computere til. Hurtigere net forbindelser i. At de nuværende digitale systemer virker, når der f.eks. skal laves sprogvurdering. De fem faglige pejlemærker er: God pædagogisk praksis Forældreinddragelse forældresamarbejde Inklusion Læring og læringsmiljøer God ledelse - beskrevet under de fire temaer for udviklingsplanen God pædagogisk praksis Alle børn i Frederikssund centrum, skal være en del af et højt fagligt tilrettelagt pædagogisk tilbud. De skal være en del af en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Personalet skal have en kultur, hvor der sættes klare mål og reflekteres over de anvendte metoder, både i forhold til det enkelte barn og hele børnegrupper. Der skal skabes rum til refleksion og L.P. arbejdet hos alle medarbejderne. En pædagogisk praksis, der er præget af højt faglighed og refleksion. Der skal i samarbejde med projekt om tværinstitutionelt samarbejde (Ny Nordisk skole) udvikles nye innovative metoder til en bedre skolestart. Der skal arbejdes med evaluering og dokumentation i alle husene. Der skal arbejdes målrettet med læreplaner, LP og BTI. Der arbejdes med konkrete projekter på tværs af husene. Det skal være en selvfølge at hjælpe hinanden på tværs af det enkelte børnehus. Fælles retningslinjer for akut opstået situationer. Fokus på børnemiljøet. 6 7

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere