Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere."

Transkript

1 Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Bolig Investering Investeringsaftaler Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank Gældende fra Opdateret: S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 1 af 11

2 Indlån Pension Ophævelse af pensionskonto med afgiftsberegning Ophævelse af pensionskonto i utide 1 Ophævelse og deludb. af alderspension ved udløb (u/afgiftsbereg.) kr. 600,00 Ændring af kapitalpension til aldersopsparing Ophævelse af selvpensionskonto Deludbetaling (med afgiftsberegning) Indberetning til SKAT (ændring af indbetaling m.m) Timepris min. dog min. kr. 600,00 Bodeling pr. konto 1 hertil kommer dekort 0,5% af netto beløb efter afgift ved ophævelse i utide Aftaleindlån Afvikling i utide S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 2 af 11

3 Udlån Andre ekspeditioner Indhentning af underskrift for andet PI (via trækseddel) Dokumenter til underskrift udenfor banken, eksterne udgifter+ A/S registret - CVR registret Ejendomsværdier eksterne udgifter + Opgørelse af fordring (tvangsauktion, konkurs eller betalingsstandsning) Timebetaling Afslag på lån til indskud (brev til kommunen) min. kr ,00 Overtræk Forskud på konti (max. kr ) Bevilget overtræk mindre end kr Bevilget overtræk kr eller højere Ekstrarente p.a. ved bevilget overtræk Ekstrarente uden bevilling (overtræk) + 4,0% p.a. + 10,0% p.a. Rykkergebyr Almindelig rykkerbrev Meddelelse til kautionist Præmierestance - forsikring m/deklaration Almindelig rykkerbrev (2. rykker) Anbefalet rykkerbrev Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision - kreditter 2,0% Stiftelsesprovision - lån 2,0% Stiftelsesprovision - byggelån 2,0% min. min. min. kr ,00 max. kr ,00 Prioritetslån (60% eller 80%) kr ,00 Dokumentgebyr (Gældsbrev, kreditkontrakter m.m) pr. stk. Dokumentgebyr, ændringer (påtegninger af enhver art) min. Ændring af låneaftale (forlængelse, genforhandling eller ydelsesbortfald) Ændring af sikkerheder: Som forlængelse + dokument-/påtegningsgebyr min. kr ,00 * I forbindelse med nye kundeforhold samt ved specielle forhold forhandles satser, stiftelsesomkostninger m.m. individuelt afhængift af det samlede kundeforhold. Pant, sikkerheder m.v Udfærdigelse og ændring af pantebrev, ejerpantebrev eller løsøreejerpantebrev Kautionserklæring (incl. soliditetsopl.) Transporter (Udfærdigelse) Udfærdigelse af panthaverdeklaration Tinglysning Tinglysning af skifteretsattest kr ,00 Tingbogsoplysning Garantier Etablering (Ekspeditionsgebyr): Betalingsgaranti (41120) Forhåndslånsgaranti (41110), Købesumsgaranti (41130) og Sagsgaranti (41600) Løbende provision (kvartalsvis forud) min. Finansgaranti, Forhåndslånsgaranti p.a. 3,00% Betalingsgaranti p.a. 3,50% Køb af nøglefærdig hus/projektlejlighed p.a. 1,00% Deponering - Brev om indsat beløb på spærret konto til tredjemand. (Som alternativ til garanti) Købesumsgaranti (excl. DLR og Totalkredit) kr ,00 Indeståelser af enhver art behandles som garantier S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 3 af 11

4 Bolig Prioritetslån Se under udlån. Realkredit Hjemtagelse af realkredit (Grundgebyr) kr ,00 (Lånerådgivning, låneberegning, vurdering af ejendom, hjemtagelse af lån, tinglysning, garanti for sletning af retsanmærkning, indfrielse af max. 2 realkreditlån, tingbog). Tillægsgbebyr: Køb af ejendom (Køberrådgivning, Boligkøbsbevis, Boligkøbsberegning, Korrespondance med advokat og mægler, garanti for betaling af restkøbesum og betaling af restkøbesum). kr ,00 Tillægsgbebyr: Byggelån/Forhåndslån (Rådgivning, ombygning, nybyggeri og køb af nøglefærdig byggeri. Færdigmelding af byggeri, korrespondance med parter i sagen og betaling af regninger/rater. Byggelån/Forhåndslånsgaranti betales særskilt. kr ,00 Salg af ejendom med indfrielser (Rådgivning, korrespondance med advokat og mægler. Oprettelse af deponeringskonto, indfrielse af lån i ejendom, tinglysning, tingbog og frigivelse af provenue. kr ,00 Salg af ejendom uden indfrielser (Rådgivning, korrespondance med advokat og mægler. Oprettelse af deponeringskonto, tingbog og frigivelse af provenue. kr ,00 Øvrige gebyrer Realkredit Ændring af ejerpantebrev/sikkerheder Rykningspåtegning på ejerpantebrev Besigtigelser under byggesag (Pr. besigtigelse) Indfrielse af realkreditlån Kurskontrakt/Fastkursaftale Annullering af kurskontrakt (+ evt. kurstab) Deponeringskonto på foranledning af advokat Rykningspåtegning - Totalkredit Rykningspåtegning andre realkreditinstitutter kr ,00 Gældsovertagelse af Realkreditlån - (Dertil kommer gældsovertagelsesgebyr til Totalkredit) kr ,00 Ændring af refinansieringsaftale Notering af transporter Ændring af pantebrevstype kr. 750,00 S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 4 af 11

5 Investering Depot Depotudskrifter (pr. stk.) kr. 20,00 Investeringsoversigt (fast udskriftsaftale) - pr. stk. (max. kr. 900 pr. år) Investeringsoversigt (ad hoc) - pr. stk. VP-papir Gebyr pr. VP-konto, pr. år + moms kr. 50,00 Fondskodegebyr pr. fondskode pr år (obl.) + moms Beholdningsændringer (momsfri) + kr. 10,00 pr. mio. kr.) Andre ændringer pr. stk. + moms Beholdningsændringsmeddelelser (momsfri) kr. 20,00 Nota (rente, udbytte og udtrækning) + moms kr. 20,00 Meddelelse om kapitaludvidelse + moms Aktier i Nordfyns Bank (dog gebyr for kontoændringer) kr. 20,00 Gratis Overførsel til andet PI pr. kondskode (max. pr. dag kr. 900,00) Frigivelser for eksterne handler - pr. handel kr. 250,00 250,00 Fysiske værdipapirer Opbevaringsgebyr (af højeste nom. værdi) 0,25% + moms Ændringsmeddelelser for præmieobligationer + moms Nota vedr. præmieobligationer + moms Ejerpantebrev og policer i åbent depot pr. stk. pr. år Medarbejderobligationer til kunders medarbejdere (Depoter er gebyrfrie) min. kr. 175,00 kr. 18,00 kr. 12,00 kr. 160,00 Timepris for oprettelse af depoter Pantebreve Oprettelsesgebyr (Denunciation) Opbevaringsgebyr (af højeste nom. værdi) 0,2% + moms min. Opkrævningsgebyr pr. stk. + moms kr. 50,00 Påkravsmeddelelse (rykkerbreve) (Opkræves overfor kreditor. Overfor debitor opkræves gebyr til kreditor iht. pantebrevets bestemmelser) + moms kr. 350,00 Notering af ejerskifte (1. og 2. pantbrev) pr. stk. + moms Notering af ejerskifter (efterfølgende) pr. stk. + moms Ekstraordinær afdrag + moms Overførsel af pantebrev til andet PI + moms kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 Udenlandske Opbevaringsgebyr (af højeste kursværdi) + moms 0,35% værdipapirer min. Udenlandske obligationer (pr. fondskode pr. år) + moms Udenlandske aktier (pr. fondskode pr. år) + moms Ændringsmeddelelser + moms Nota + moms kr. 75,00 Overførsel til andet PI pr. fondskode (udenlandske papirer) Hertil kan der komme eksterne udgifter S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 5 af 11

6 Investering Kurtage: Danske Obligationsbaserede foreninger *, kursværdi < kr ,30% investerings- min. kr. 45,00 foreninger max. Obligationsbaserede foreninger *, kursværdi >= kr ,15% Aktiebaserede foreninger *, kursværdi < kr ,75% min. kr. 75 max. kr. 500 Aktiebaserede foreninger *, kursværdi >= kr ,50% * Samarbejdspartnere BankInvest, SydInvest, Bil Nordic Invest, ValueInvest, HP Invest, Maj Invest, SparInvest og Garantiinvest Øvrige foreninger 0,75% min. kr. 175,00 Danske Danske Obligationer (kursværdi <3 mio) 0,15% værdipapirer min. kr. 175,00 max. kr ,00 Danske Obligationer (kursværdi >=3 mio) 0,10% Danske aktier (kursværdi < kr ) Danske aktier (kursværdi >= kr ) 0,75% min. kr. 175,00 0,50% Nordfyns Bank (kunden køber) Nordfyns Bank (kunden sælger) 0,75% min. kr. 175,00 Unoterede aktier 1,00% Aktie- og tegningsretter 1,00% min. kr. 75,00 Kurtage beregnes af kursværdien. For obligationer afregnes til bankens opnåede markedskurs med tillæg/fradrag for køb/salg på op til 0,20 kurspoint Udenlandske værdipapirer Udenlandske obligationer + evt. udenlandske omkostninger Udenlandske aktier + evt. udenlandske omkostninger min. kr ,00% min. kr ,00% Svenske og Kursværdi < evt. udenlandske omkostninger 0,75% Norska aktier Kursværdi >= evt. udenlandske omkostninger 0,50% max. Kurtage beregnes af kursværdien. For obligationer afregnes til bankens opnåede markedskurs med tillæg/fradrag for køb/salg på op til 0,20 kurspoint S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 6 af 11

7 Investeringsaftaler Puljeinvestering Generelt: Indtrædelse Udtrædelse Ændring af indplacering Rentesats på kontantkonto Kursskæring ved køb og salg Valutaskæring ved køb og salg 0,00% ingen ingen Aktiepulje Administrationsgebyr pr. år *) Kurtage danske aktier/investeringsforeningsbeviser Kurtage øvrige skandinaviske aktier Kurtage ikke-skandinaviske aktier Overskudsdeling (efter fradrag af omkostninger) dog min. pr. år 1,00% 0,10% 0,20% 0,30% 10,00% Obligationspulje Administrationsgebyr pr. år *) Kurtage Overskudsdeling (efter fradrag af omkostninger) dog min. pr. år 0,40% 0,10% 10,00% Formuepleje / Porteføljeudskrift/investeringsoversigt (min. 2 stk. pr. år) Pensionspleje Der betales normal kurtage ved handler (se under Investering) Administrationsgebyr pr. år 0-10% aktier *) Administrationsgebyr pr. år 25-50% aktier *) Administrationsgebyr pr. år % aktier *) 0,40% 0,70% 1,00% *) Administrationsgebyr beregnes af ordningens værdi S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 7 af 11

8 Betalinger NETS Oprettelse i NETS Betalingsserivce Gratis Faste betalinger i Betalingsserivce Gratis Afvisning/tilbageførsel af betaling Kuvertservice Gebyr pr. betaling kr. 20,00 Returneringsgebyr kr. 50,00 Årligt kuvertservice gebyr Indbetalingskort Betaling af Giro- og FI-kort kr. 50,00 Betalinger fra Overførsler (+ eksterne udgifter) udlandet Modværdi < kr (+ eksterne udgifter) kr. 50,00 Diverse Mail eller fax til betalingsmodtager kr. 50,00 Manuel nota Overførsler - manuelt bestilt Til udlandet EU betaling 1 EU betaling m/advis 1 Stadard (2 bankdage) 1 Ekspres (0 bankdage) - hvis likvid valuta kan skaffes 1 1 Der tillægges et gebyr på kr. 75,00 pr. fejl, hvis overførslen kræver manuel efterbehandling i Nordfyns Bank. F.eks. pga. manglende SWIFT-adresse (BIC) på beløbmodtagerens bankforbindelse eller manglende IBAN Overførsel i EUR til kredit for en kundekonto (SEPA betaling) Skal overførslen ekspederes franko for modtager, beregnes udenlandske omkostninger med: Overførsler < kr. eller modværdien Overførsler =< kr. eller modværdien Overførsler > kr. eller modværdien (med forbehold for efterregulering) kr. 115,00 25,00 S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 8 af 11

9 Serviceydelser Udskrifter Kontoudskrift v/fuld side, via frekvens, flere modtagere, VISA postering (30 dage efter postering i udlandet), Internetkøb (30 dage efter postering): - Papir - earkiv Kopi af tidligere udsendte udskrifter Posteringsoplysninger v/bankens medarbejdere Årsudskrifter (Alle kunder fra 18 år) - papirudskrift Årsudskrifter (Alle kunder fra 18 år) - e-arkiv uden papirudskrift kr. 35,00 25,00 kr. 12,00 Kasseekspeditioner Optælling af mønter Kasseekspeditioner 3. mands indbetaling Salg af møntruller (til ikke helkunder) pr. stk. 5,00 GrundKonto og PayCard (alle kassetransaktioner) - pr. stk. Udbetaling ved kassen, hvis kontonr./kort ikke er medbragt Optælling af mønt for ikke kunder Tømning af børns sparebøsse kr. 40,00 min. kr. 50,00 Betalinger Engangsbetalinger - modtager har konto i banken (BET) u/advisering Kvittering/Nota/Advis (pr. stk.) kr. 20,00 Engangsbetalinger - modtager har ikke konto i Nordfyns Bank For egne kunder - u/advis kr. 40,00 For egne kunder - m/advis kr. 60,00 For andre kunder u/advis For andre kunder m/advis kr. 120,00 EU-betaling EU-betaling m/advisering Returnering af kredittransaktion med fejl Advisering af do. Overførsel via Nationalbanken (overførsel og modtagelse) Tillæg for sammedags overførsel kr. 45,00 kr. 20,00 kr. 0,50 Pengeinstitut skifte Udlån og kreditter Pensionskonti Øvrige særlige indlån Almindelig indlån kr. 450,00 kr. 750,00 kr. 450,00 Veksling kontant valuta Pr. ekspedition Pr. ekspedition for aktionær i Nordfyns Bank Pr. ekspedition for ikke kunder Hævning af EUR i pengeautomat Hævning af EUR i pengeautomat for aktionær i Nordfyns Bank kr. 40,00 kr. 30,00 Selvbetjenings- Oprettelsesgebyr - alle typer (priser incl. moms) boks Kundebokse - SMÅ (5 cm) (priser incl. moms) kr. 375,00 Kundebokse - MELLEMSMÅ (7,5 cm) (priser incl. moms) kr. 425,00 Kundebokse - MELLEM (10 cm) (priser incl. moms) kr. 525,00 Kundebokse - MELLEMSTORE (15-17,5 cm) (priser incl. moms) kr. 625,00 Kundebokse - STORE (20-30 cm) (priser incl. moms) Opboring af boks kr. 775,00 Påløbne udgifter Letpensionsforsikringer Opkrævningsgebyr pr. kvartal (indeholdt i præmien) kr. 30,00 Diverse ID-kort udstedelse/genudstedelse kr. 250,00 Timesats (min. ½ time) kr. 900,00 S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 9 af 11

10 Kort og mobilpenge Indsigelse Uberettiget indsigelse - korttransaktion Individuelt kortdesign MasterCard og VISA-Dankort med individuelt motiv Nybestilling Ændring Kortgebyr Hævekort Dankort VISA/Dankort (18-27 år - Ungkonto) VISA/Dankort årligt Spærring af kort Almindelig spærring Spærring af kort pga. kortholders misbrug Spærring af hævekort (PBS) kr. 50,00 Diverse vedr. kort Notakopi af Dankort/VISA-Dankort Hævning med VISA-Dankort i udlandske pengeautomater 1,00% af beløbet min. kr. 30,00 Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet VISA Gratis Omregningskurs ved brug af VISA i udlandet I EU: Middelkurs + 1,00% Udenfor EU: Middelkurs + 1,50% Returnering af dækningsløse kort transaktioner Nulstilling af forbrug (VISA) Erstatningskort/genbestilling Hastebestilling kr. 250,00 MasterCard MasterCard Standard 1 MasterCard Debet 1 MasterCard Young MasterCard Silver 1 (forsikring 60 kr. pr. år) kr. 75,00 PayCard 1 kr. 75,00 MasterCard Guld 1 kr. 800,00 MasterCard Platinum 1 kr ,00 MasterCard Familiekort 1 kr. 250,00 kr. 800,00 kr ,00 MasterCard Business Standard 1 MasterCard Business Guld 1 MasterCard Business Platinum 1 1 Kortgebyr opkræves årligt Kontanthævegebyr for MasterCard i ATM døgnet rundt (2%) Kopi af nota Hastebestilling Erstatningskort/genbestilling kr. 50,00 kr. 75,00 kr. 250,00 Genudstedelse af pinkode Genudstedelse af pinkode til alle kort Hævning i Udbetaling i egne pengeautomater pengeautomat m.m Udbetaling i andre pengeinstitutter (incl. posthuse) v/kassen samt pengeautomater kr. 5,00 Do. for Grundkonto kr. 10,00 Unge år S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 10 af 11

11 Netbank og Mobilbank Netbank Privat Oprettelsesgebyr Månedsgebyr (opkræves ult. kvartal) Abonnement - realtidskurser Intern overførsel (egne konti) Indenlandsk overførsel kr. 2,00 + kr. 20,00 kr. 0,50 kr. 40,00 kr. 2,00 kr. 1,00 kr. 1,00 kr. 0,25 kr. 20,00 kr. 0,50 Kurtage Danske obligationer 0,075% Netbank min. kr. 75,00 Danske aktier (kursværdi < kr ) 0,50% min. kr. 45,00 max. kr. 125,00 Danske aktier (kursværdi >= kr ) 0,25% Svenske og Norske aktier (kursværdi < kr ,00) 0,50% min. kr. 45,00 max. kr. 125,00 Svenske og Norske aktier (kursværdi >= kr ) 0,25% Advisering Tillæg for samme dags overførsel eller Straksoverførsel Indenlandsk overførsel i EUR Indenlandsk overførsel i EUR m/advis. EU betaling Indbetalingskort Elektronisk indbetalingskort edankort betaling Udskrift af nøglekort Kursinformation markedsdyb pr. klik Kvittering BeskedService (SMS eller ) pr. stk. Frimåned i Netbank pr. udnyttet frimåned S:\ADMAFD\FT\Prisbog\Prisbog_juni Ekstern 11 af 11

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Bolig Investering Investeringsaftaler Betalinger Serviceydelser Kort

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Bolig Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

find os også på Facebook

find os også på Facebook BETALINGS- & BUDGETSERVICE Pris i DKK Bemærkninger Boksleje pr. år: Boks størrelse 1 275 + moms Boks størrelse 2 325 + moms Boks størrelse 3 400 + moms Boks størrelse 4 450 + moms Døgnboks årligt helkunde

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv.

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Gebyroversigt Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Priserne kan ændres af Folkesparekassen i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 01.01.2018. Kortbestilling - Mastercard Debit Mastercard Debit, kortbestilling * 150,00 straks pr. 2.1.2018 Mastercard Debit, kortbestilling

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017 Gebyrer Gældende fra 19. juni 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal indlånskonto 2 Giro'/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 6 Pension

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 1. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen Gebyrer Gældende fra 13. marts 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere