Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015"

Transkript

1 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4 Indenlandske betalinger i andre valutaer 2.5 Budgetkonto/Nets 2.6 Andet 3. Boksleje og kontanthåndtering 3.1 Alm. kundebokse 3.2 Døgnboks og kontanthåndtering 4. Fonds 4.1 Kursfastsættelse ved handel med værdipapirer 4.2 Fonds handel 4.3 Profilpleje 4.4 Private Banking 4.5 Andet 5. Depot 5.1 Generelle priser 5.2 VP-papirer 5.3 Øvrige papirer 6. Indlån 6.1 Ophævelse af almindelige indlån 6.2 Ophævelse af særlige indlån 6.3 Puljeadministration herunder Pension Bankvalg 6.4 PAL-fritagelse 6.5 Checks 6.6 Andet vedrørende indlån 7. Udlån 7.1 Udlån og garantier 7.2 Udlån og garantier øvrige priser 7.3 Sikkerheder Side 1 af 26

2 7.4 Prioritering og lånesager m.v. 8. Udland 8.1 Betalinger til udlandet 8.2 Betalinger fra udlandet 8.3 Køb/salg af kontant valuta 9. Selvbetjening og kort 9.1 Netbank 9.3 Kort 10. Diverse priser og øvrige PI kunder Side 2 af 26

3 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken Girokort over skranken, kunder 50,00 Indbetalingskort/girokort, pr. stk. Sammedagsoverførsel, kunder 55,00 overførsel til 3. mand i andet PI Straksoverførsel, kunder 60,00 overførsel til 3. mand i andet PI Betalinger over skranken, ikke kunder 100,00 gælder alle typer overførsler og indbetalingskort/girokort pr. stk. * FI-bilag til ydelser på deponerede pantebreve eller pantebreve som tilhører banken kan modtages gratis 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner Betalinger via telefon, post eller mail til tredjemand 50,00 pr. stk. Betalinger via telefon, post eller mail til egne konti 50,00 pr. stk. - fremsendelse af kvittering til debitor +20,00 pr. stk. Etablering af flergangsbetalinger til egne og andres konti 50,00 i banken eller til fremmed PI Nationalbankoverførsler - udg. manuel 350,00 pr. stk. Nationalbankoverførsler - indg. standard 35,00 Nationalbankoverførsler - efterbehandl. +75,00 Tillæg for efterbehandling 2.3 Indenlandske betalinger i euro Overførsel med kort/udvidet meddelelse 50, Indenlandske betalinger i andre valutaer Overførsel med kort/udvidet meddelelse 50,00 Side 3 af 26

4 2.5 Budgetkonto/Nets Budget Bank + 240,00 pr. kvartal - med skema, årlig revision, uden disp.ret. Budget Bank 150,00 pr. kvartal - med skema og dispositionsret Budget Netbank Budget Ung + 125,00 pr. kvartal - med skema, årlig revision, uden disp.ret. Ekstra skema/revision 400,00 pr. stk. Ekstra skema/revision - ungdom 250,00 pr. stk. Service, udarbejdelse af budgetskema nyt budget i 600,00 pr. stk. gangsættes Service, kontrol af budgetskema 400,00 pr. stk. Tilbageførsel af Nets-betaling v/ overtræk 300,00 pr. betaling Tilbageførsel af Nets-leverandørservice 300, Andet Tilbageført BS-betaling 300,00 pr. stk. pfa. banken pga. manglende dækning Afvist BS-betaling (7-dages regel) Afvist indbetalings-/girokort 75,00 Kopi af betalingsoversigt 50,00 pr. stk. Sepa Direct Debit 20,00 Sepa Direct Debit - Afvisning af betaling 150,00 Returneret kredittransaktion 30,00 KonvoLetBetaling 30,00 pr. betaling KonvoLetBetaling - fremsendelse af kvittering +20,00 Side 4 af 26

5 3. Boksleje og kontanthåndtering 3.1 Alm. Kundebokse Oprettelse 300,00 Ja Højde < 10 cm 400,00 Ja pr. år Højde < 15 cm 500,00 Ja pr. år Højde < 20 cm 750,00 Ja pr. år Højde < 25 cm 900,00 Ja Højde > 25 cm 1.100,00 Ja pr. år Opboring Faktiske efter regning udgifter Ferieboks (mindre end ½ år) 400,00 Ja 3.2 Døgnboks og kontanthåndtering Døgnboks leje 800,00 Ja pr. år Døgnboks oprettelse 300,00 Ja Optælling døgnboks-kunde (+90 kuverter) 25,00 Beregnes kun for kunder, der har afleveret mere end 90 kuverter i pr. kuvert kalenderåret Håndtering af kontantmængder, der involverer aftale individuel Fastsættes individuelt efter konkret ressourceforbrug med BKS. aftale Kontanthåndtering for "ikke kunder" Ikke-kunder optælling i mønttællter (selvbetjening) 125,00 Beregnes for optælllig af køb/salg af mønt i større omfang for ikkekunde Side 5 af 26

6 4. Fonds 4.1 Kursfastsættelse ved handel med værdipapirer Intet tillæg/fradrag på aktier og investeringsbeviser. På obligationer tillæg/fradrag på op til 0,10% point plus eventuelle terminstillæg/fradrag. 4.2 Fonds handel - priser for handel via Netbank, se afsnit 9 Limiteret ordre - max løbetid 20 dage 100,00 pr. ordre Interne handler 100,00 pr. nota. Salg af Nordjyske Bank aktier til pension er gratis. Aktier - handel via filial Noteret OMX Danmark, Sverige, Norge og Finland < kr ,75% min. 200 max. 500 > kr ,50% Aktie- og tegningsretter 1,00% min. 100 Øvrige aktier < kr ,00% min. 500 plus evt. udl omk. max. 750 > kr ,75% plus evt. udl omk. Obligationer - handel via filial Noteret Danmark < kr. 3 mio 0,15% min 200 max >= kr. 3 mio 0,10% Ej noteret Danmark 0,25% min 500 plus evt. udl. Omk. Pantebreve Formidlingsprovision 2,00% min 500 Side 6 af 26

7 4.3 Profil Pleje Frie midler Plejegebyr 0,25% max ja årlig pris beregnes kvartalsvist Kurtage 0,25% Børneopsparing Plejegebyr 0,25% ja årlig pris beregnes kvartalsvist Transaktionsgebyr 15,00 Pr. handel Pension Plejegebyr af depotværdi: Max pr. år årlig pris beregnes kvartalsvist op til kr ,00 0,600% ja mellem kr ,00 - kr ,00 0,375% ja Over kr ,250% ja Transaktionsgebyr 15,00 Pr. handel 4.4 Private Banking Private Banking 600,00 pr. kvartal Kurtage for handel med aktier noteret på Københavns 0,00 min 45 fondsbørs. 4.5 Andet Kopi af fondsafregninger 250,00 Side 7 af 26

8 5. Depot 5.1 Generelle priser Depotoprettelse, pris pr. depot 200,00 hvis depotet kun indeholder egne aktier Depotudskrift, papir 20,00 pr. stk Depotudskrift, earkiv 14,75 pr. stk Oprettelse af aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning 500,00 Periodisk investeringsoversigt: Årlig 120,00 i profilpleje Halvårlig 100,00 i profilpleje Kvartalsvis 80,00 i profilpleje Månedlig 60,00 i profilpleje På anfordring 150,00 i profilpleje 5.2 VP-papirer Opbevaring Obligationsdepot 250,00 Ja pr. år Beholdningsændring Eksterne handler 30,00 Overførsler 30,00 Geninvestering 30,00 NB aktier der betales samme pris som for andre aktier - dog ikke omk. for depotoprettelse Andre priser Overførsel til andet PI 500,00 pr. fondskode Registrering af frigivelse 250,00 max 500 pr. fondskode Registrering af handels/spørgefuldmagt 250,00 max 500 pr. depot Registrering af købstilbud og lignende 200,00 pr. fondskode 5.3 Øvrige papirer (ikke VP) Opbevaring < nom. Kr ,000,00 0,00 min 250 Ja pr. år / pr. depot >= nom. Kr ,00 0,00 Ja pr. år / pr. depot Diverse effekter Ejerpantebreve, skadesløsbreve, forsikringspolicer, 200,00 pr. effekt. bankbøger m.v. Sikkerhedsdepot diverse effekter i sikkerhedsdepot er omkostningsfrie Side 8 af 26

9 Andre priser Hjemsøgning af udenlandsk skat 500,00 Ja Overførsel til andet PI 200,00 max 750 pr. effekt. Navnenotering 15,00 min 100 pr. stk + porto og eksterne omk. Udbytte betalt som aktier 200,00 pr. fondskode Rente eller udbytte, ej vp 30,00 pr. betaling Øvrige corporate actions, ej vp 200,00 pr. fondskode Køb/salg eller omregistrering, unoterede aktier i 1.000,00 pr. fondskode pensioner. PAL-brev vedr. unoterede aktier i pensioner 250,00 pr. brev Indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløsning 400,00 pr. bevis af aktier Pris for administration af private pantebreve og købekontrakter Oprettelse 200,00 pr. stk Ved flere pantebreve i samme ejendom - efterfølgende 50,00 pr. stk Indfrielse, opkrævning m.v. Indfrielse af pantebreve incl aflysning 1.000,00 pr. stk Ekstraordinære afdrag 150,00 Meddelelse om opsigelse af private pantebreve 250,00 Ja pr. stk (misligholdelse) Opgørelse i.f.m. tvangsauktion, retslig incasso o.l. 300,00 Ja Terminsopkrævning 40,00 ja pr. gang Rykning 100,00 pr. stk. Påtegninger på pantebreve 1.250,00 pr. stk. Kopi af pantebrev til advokat o.l. 250,00 Ja pr. stk. Ophævelse af depot når en kunde flytter skal omkostninger debiteres inden kontoen gøres op Medarbejderobligationer Deponeringsaftale: Administration 60,00 pr. effekt pr. år Administrationsaftale: Fondskode 0,00 pr. år Side 9 af 26

10 6. Indlån 6.1 Ophævelse af almindelige indlån Mortifikation af bankbøger o.l. 300,00 bøger under kr se bankbogen Opgørelse i.h.t. "tro og love" erklæring 150,00 se bankbogen vedr. opsigelsesvarsler og dekortberegning m.v. 6.2 Ophævelse af særlige indlån Indekskontrakter: Ved udbetaling i utide 1.250,00 plus overrente der beregnes med 33% af de seneste 5 års tilskrevne renter Ved overførsler til andet PI/forsikringsselskab 1.250,00 Aldersopsparing, kapital- og ratepension: Hel- eller delvis ophævelse i utide 1.250,00 Overførsel til andet PI / Pensionsselskab 1.250,00 Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 1.250,00 Delvis udbetaling/ophævelse ved opnået pensionsalder, 500,00 pr. udbetaling invaliditet, kritisk sygdom Ændring af kapitalpension til ratepension 500,00 Sammenlægning af pensionskonti pr. sammenlægning Bodeling (skilsmisse) 1.250,00 Boopgørelse (dødsbo), med- eller uden depot 1.250,00 dækker alt arbejde dog ikke rådgivning Øvrige særlige indlån Overførsel af etablerings- og investeringsfondskonti til andet PI: max første konto 250,00 efterfølgende konto 125,00 Indberetning m.v. i forbindelse med overførsel til andet PI: Selvpensionering 250,00 Uddannelsesopsparing 250,00 Børneopsparing 250,00 Side 10 af 26

11 6.3 Puljeadministration herunder Pension Bankvalg Saldo < kr ,00 1,00% v/rentetilskrivning Saldo < kr ,00 0,75% v/rentetilskrivning Saldo > kr ,00 0,50% v/rentetilskrivning 6.4 PAL-fritagelse Fritagelse og genindtræden vedr. PAL-afgift for 500,00 begrænset skattepligtige. 6.5 Checks Bankcheck 50,00 pr. check Standardcheck - engangs 50,00 Standardcheck - flergangs 50,00 Gavechecks incl. standardtelegram 50,00 pr. check Specielle kundechecks Efter regning Returnering af checks v/manglende betaling eller 500,00 pr. stk kontramandering Fremkaldelse af dok.løst clearede check 250,00 pr. check Indløsning af checks 25,00 5 første gratis pr. check pr. år 6.6 Andet Udbetaling via kassen (kun Grundkonto) 20,00 pr. udbetaling Pris for konto (kun Grundkonto) 45,00 pr. kvartal Forcering/ændring af transaktionen 300,00 Rykkerbreve for overtræk 100,00 ID-kort, udstedelse 300,00 pr. stk Kontoudskrifter Fuld side - papir Kontoudskrifter papir, Interval 20,00 pr. udskrift Kontoudskrift earkiv, interval 10,00 Posteringoversigt ASF i banken 30,00 pr. udskrift. Tilskriv porto inden udskrivning Fremfinding/kopiering af udsendt kontoudskrift 100,00 pr. udskrift Meddelelse om returpostering 20,00 Rekv. af elektronisk indbetalingskort 30,00 Aktionærkonto Pris for transaktioner ud over 4 pr. kvartal Pris nulstillet p.g.a. det lave renteniveau Side 11 af 26

12 7. Udlån 7.1 Udlån og garantier Bevilling Ekspedition Forlængelse (bevilling) Priser/provision ved etablering m.v. af lån og sagsgarantier i øvrigt Garantier for forhåndslån (52100) Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Sagsgaranti, konvertering (52120) Ekspedition 500,00 Forlængelse Sagsgaranti, ejerskifte/tillægslån (52120) Ekspedition 1.200,00 Forlængelse Garantier for kontanthandel - restkøbesum og projektkøb (53105) Ekspedition 2.500,00 Forlængelse 1.200,00 Garantier i øvrigt (53100) Bevilling 0,50% Min Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 beregnes for bevilling af nye lån, kreditter, garantier og overtræk samt for enhver forhøjelse heraf beregnes for udfærdigelse af dokumenter, breve, notaer og etablering ved bevilling af nye lån, kreditter, garantier og overtræk samt for enhver forhøjelse eller forlængelse heraf. Der beregnes tillige omkostninger ved ændring af sikkerhedsstillesen for lån, kreditter, garantier eller for andet mellemværende. Omkostninger beregnes dog udelukkende, hvor der i øvrigt ikke er beregnet for etablering. beregnes alene ved bevilling af forlængelse af lån, kreditter og garantier samt for forlængelse af bevilget overtræk Side 12 af 26

13 Udlån privat Overtræk, kortvarige Bevilget overtræk: <= samlet pris 300,00 > samlet pris 600,00 Andet: Frimåned 600,00 Frimåned, Netbank 100,00 Dog gratis for Fakkel+kunder Lån og kreditter - almindelige vilkår: Bevilling 2,00% Ekspedition 750,00 Forlængelse 750,00 Lån og kreditter - særlige vilkår: Boligkøbslån/Kredit - (nye produkter) Bevilling 1,00% Min Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Andelsbolig KØB Bevilling 1,00% Min Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Prioritetslån/-kredit: Bevilling 2,00% Max ved nyudlån max Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Side 13 af 26

14 FakkelUng-lån/-kredit på kr og derunder: Bevilling Ved lån over kr. standard gebyr Ekspedition Ved lån over kr. standard gebyr Forhøjelse 750,00 Ved lån over kr. standard gebyr Forlængelse Ved lån over kr. standard gebyr Fakkelkonto og Fakkel+konto på kr og derunder: Bevilling Ved lån over kr. standard gebyr Ekspedition Ved lån over kr. standard gebyr Forhøjelse 750,00 Ved lån over kr. standard gebyr Forlængelse Ved lån over kr. standard gebyr Billån 100 Lånebeløb <= , fast gebyr 3.000,00 Lånebeløb > , fast gebyr 4.500,00 Energilån: Ekspedition 1.500,00 Fakkelkunde ½ pris FakkelBoliglån+ og BoliglånPlus: Bevilling 2,00% ved nyudlån max Ekspedition 1.200,00 Kommunegarantilån: Bevilling 2,00% Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 500,00 Udlægskonti - nybyggeri og om- og tilbygning ( ) Bevilling 0,75% Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Udlægskonti: - boligformål i øvrigt Bevilling Ekspedition 500,00 Forlængelse 500,00 Udlæg/deponeret købesum Bevilling Ekspedition 1.200,00 Forlængelse 1.200,00 Side 14 af 26

15 7.2 Øvrige priser Terminsbehandling: Valutalån 400,00 pr. ydelse. Prisen opkræves i fremmed mønt med et beløb, der svarer til modværdien af beløbet i DKK Advisering og opkrævning via NETS 5,00 pr. ydelse Ændring af afviklingsbestemmelser efter kundens 400,00 anmodning og uden forlængelse Restancemeddelelse: Kontraktkreditter 100,00 pr. meddelelse Almindelige udlån 100,00 pr. meddelelse Lån m.v. til retslig incasso 150,00 pr. sag Rykning for betaling af manglende præmie på 100,00 tilskrives restgæld deponerede forsikringer Hel eller delvis indfrielse: Bolig-pantebrev kurs Fastforrentet boliglån m/ep kurs 101 kurs beregnes af Finanscenter Fastforrentede erhvervslån kurs kurs beregnes af Finanscenter Soliditetsoplysninger, afgivet til: Letter of introduction (Ambassade-erklæring) 1.000,00 + eksterne omkostninger Side 15 af 26

16 7.3 Sikkerheder Udfærdigelse og lysning af ejerpantebreve og pantebreve, sammenfatning af ejerpantebreve, rykningspåtegninger, relaxationer og påtegning af pantebreve 1.200,00 pr. stk. beregnes udover sædvanlige priser for lån, kreditter og garantier Ændring af PI-pantebrev til ejerpantebrev eller 1.200,00 ejerpantebrev til PI-pantebrev. Underskrift på transportpåtegning ved afgivelse af 600,00 ejerpantebrev/pantebrev ved salg. Afgivelse af EP ved PI-skifte eller salg herunder aflysning 600,00 bogføres inden ogørelse af engagement af rådgiver af underpant Denunciationsmeddelelse, herunder anmeldelse af 1.200,00 transport og sekundær håndpant m.v. Notering af efterstående pant, herunder også notering af udlæg 1.200,00 trækkes i mellemregning på det andet PI, der anmelder den efterstående pantehæftelse Notering af 3. mands rettighed 1.200,00 Notering af panthaverdeklaration ved skift af bilforsikring 300,00 tilskrives restgæld på lån Sikkerheder: Ændring af sikkerhedsstillese 750, Prioritering og lånesager m.v Hjemtagelse af realkreditlån 3.000,00 Indfrielse af realkreditlån incl. aflysning af pantebrev 1.200,00 Igangsatte men ikke gennemførte lånesager i 1.200,00 pr. sag realkreditinstitut m.v. Totalkredit Ændring af refinansieringsprofil 1.200,00 Skifteretsattest, fremsendelse til tinglysning 1.200,00 Service til efterlevende i eksisterende kundeforhold. Overførsel af Totalkreditobligationer til depot 200,00 Udover ovennævnte beregnes Rådgivning 1.000,00 pr. time Boligkøberbevis 1.200,00 pr. stk. modregnes lånesagsprovision ved evt. senere hjemtagelse af ejerskiftelån Gældsovertagelse/ændring af debitor v/realkreditlån 1.200,00 Side 16 af 26

17 Forespørgsler/oplysninger m.v. Realkreditinstitutter: Konsekvensbergninger 600,00 skal ikke betales såfremt der opkræves for fremskaffelse og berigtigelse af realkreditlån o.l. lån Øvrige forespørgsler m.v. 600,00 Ejendomsregistre: Tingbogsoplysning incl. off. vurdering og BBR 600,00 Tingbogsekspedition 600,00 Refunderes ved lånesag Kurskontrakter 600,00 Konverteringsovervågning i Totalkredit maks. 6 mdrs overvågning Vurderinger: Vurdering af ejendom uden efterfølgende finansiering 2.500,00 Vurdering af ejendom på grund af overskridelse af 2års 2.500,00 fristen i byggesager Besigtigelse af byggeri 1.200,00 pr. gang Side 17 af 26

18 Rabatpakker - for Fakkel og Fakkel+-kunder. Låneomlægning/Tillægslån 6.000,00 Omfatter: Rådgivning, udlægs-/lånesagskonto, tingbogsoplysning, Hjemtagelse af TK-lån, sagsgaranti TK, indfrielse af lån/pantebrev, kurskontrakt, dokumentpåtegninger, tinglysningsekspeditioner Køb/køb af projekt 7.000,00 Omfatter: Rådgivning, udlægs-/lånesagskonto, tingbogsoplysning, Hjemtagelse af TK-lån, sagsgaranti TK, kurskontrakt, dokumentpåtegninger, tinglysningsekspeditioner, besigtigelse, betalinger. Salg uden indfrielse 1.500,00 Omfatter: Rådgivning Salg med indfrielse 3.000,00 Omfatter: Rådgivning, udlægs-/lånesagskonto, tingbogsoplysning, indfrielse af lån/pantebrev, kurskontrakt, dokumentpåtegninger. Om- og tilbygning 7.000,00 Omfatter: Rådgivning, udlægs-/lånesagskonto, tingbogsoplysning, Hjemtagelse af TK-lån, indfrielse af lån/pantebrev, kurskontrakt, dokumentpåtegninger, tinglysningsekspeditioner, besigtigelse, betalinger. Nybyggeri 7.000,00 Omfatter: Rådgivning, udlægs-/lånesagskonto, tingbogsoplysning, Hjemtagelse af TK-lån, kurskontrakt, dokumentpåtegninger, tinglysningsekspeditioner, besigtigelse, betalinger. Side 18 af 26

19 8. Udland 8.1 Betalinger til udlandet - betalinger via Netbank, se afsnit 9 Checks: Bestilt i banken 135,00 pr. check Bestilt i banken incl. Forsendelse 160,00 pr. check Spærring 350,00 pr. check plus bankomkostninger i udlandet Indløsning af kundens private checks. 250,00 pr. check plus bankomkostninger i udlandet Tilbagekøb af check 75,00 pr. check Rekvisition af kopi 250,00 beregnes pr. check ved rekvisition af check indløst i udenlandsk PI. Overførsler: EU-overførsler i EUR / SEPA Bestilt i banken 100,00 Til rådighed 1 bankdag efter ekspeditionsdagen Standardoverførsel Bestil i banken 125,00 Til rådighed 2 bankdage efter ekspeditionsdagen Tillæg for manuel tilretning, pr. overførsel +75,00 Tillæg for manglende IBAN ved overførsel til "IBANlande" +75,00 - pr. overførsel Ekspresoverførsel Bestilt i banken (uden veksling) 350,00 pr. overførsel Bestilt i banken (med veksling) 350,00 pr. overførsel + 1,0 o/oo Forcering 300,00 Side 19 af 26

20 Bankomkostninger i udlandet Overførslel med modværdi <= DKK ,00 Overførsel med modværdi > DKK ,00 EU-overførsel i EUR/SEPA: Det er ikke muligt at vælge at betale udenlandske omkostninger på EU-overførsel i EUR/SEPA. Ønsker du at dække udenlandske omkostninger skal du vælge Standard overførsel. Omkostningerne for modtager ved overførsler i EUR til "Euro-lande" er nogle få eurocent - i mange tilfælde vil modtagelsen være gratis. Øvrige overførsler til udlandet: Hvis du vælger at dække udenlandske omkostninger på overførsler til et "ikke Euro-land", hæves differencebeløbet efterfølgende på din konto, hvis de faktiske omkostninger overstiger ovennævnte beløb. Andet Direkte teleadvis af udenlandske beneficiant 200,00 Til rådighed på ekspeditionsdagen Ændring af overførsel på kundens foranledning 350,00 Plus bankomkostninger i udlandet Returnering 350,00 Nota på papir 7,00 Forespørgsler til udlandet på betalinger, der viser sig at 350,00 Plus bankomkostninger i udlandet være korrekt gennemførte - Forespørgsler hvor vi, eller det udenlandske PI har begået fejl 8.2 Betalinger fra udlandet Checks trukket på udlandet i valuta Inkassochecks 500,00 Checks trukket på Danmark i - Fremmed valuta DKK 150,00 pr. check - DKK trukket på dansk PI DKK 150,00 pr. check Returchecks DKK 350,00 plus udenlandske omkostninger - DKK trukket på Nordjyske Bank 40,00 Pr. check Side 20 af 26

21 Overførsler EU-overførsler i EUR/SEPA indeholdende SWIFT/BIC-kode samt IBAN: - til kundekonti, DKK DKK 20,00 - til kundekonti, EUR EUR 2,70 - til videreforsendelse til andet dansk PI interbankgebyr aftalt bilateralt med afsendende eller kontoførende PI Øvrige overførsler Til kundekonti: - modværdi indtil DKK 200,00 - modværdi over DKK 200,00 35,00 pr. overførsel Yderligere pris for manuel behandling 75,00 Til videreforsendelse til andet dansk PI - modtaget direkte fra udlandet - modværdi indtil DKK 200,00 - modtaget direkte fra udlandet - fra EU/EØS land - modtaget direkte fra udlandet - fra ikke EU/EØS land 110,00 - modtaget fra andet dansk PI p.g.a. fejlekspedition gratis videreforsendelse jf. Finansrådet skrivelse af 10. maj 2000 løbenr. 2000/103 eller returnering til afsenderbanken. I sidstnævnte tilfælde kan der beregnes en pris pr. ekspedition Andet "OUR-gebyr" - gebyr til afsendende PI betaler vores pris 110,00 eller efter aftale Forespørgsel på korrekt afregnet overførsel 350,00 Returnering af overførsel 350, Køb/salg af kontant valuta Køb - pr. ekspedition (ikke kunder) DKK 50,00 - pr ekspedition DKK 25,- FakkelUng, Fakkel og Fakkel+-kunder fritaget Salg - pr. ekspedition (ikke kunder) DKK 50,00 - pr ekspedition DKK 25,- FakkelUng, Fakkel og Fakkel+-kunder fritaget Salg ATM (euro) - pr. ekspedition (ikke kunder) DKK 50,00 - for alle vore kunder gratis Side 21 af 26

22 9. Selvbetjening og kort 9.1 Netbank Privat Tilslutning Pris pr. måned 10,00 Særlig overgangsregel Friholdt er kunder med Fakkelkonto, Fakkel-ung konto, Private Banking kunder og kunder under 18 år. for o.65 ved indførelsen i Indbetalingskort/girokort edankort 1,00 Overførsel Standardoverførsel overførsel til 3. mand i andet PI Straksoverførsel Fakkelkonto overførsel til 3. mand i andet PI Straksoverførsel Fakkelkonto over ,50 overførsel til 3. mand i andet PI Straksoverførsel overførsel til 3. mand i andet PI Straksoverførsel over ,00 overførsel til 3. mand i andet PI Betalinger til udlandet: Overførsler i EUR/SEPA - Bestilt via Netbank, pr. overførsel 20,00 Beløbet stilles til rådighed 1 bankdage efter ekspeditionsdagen Standardoverførsel - Bestilt via Netbank, pr. overførsel 50,00 Beløbet stilles til rådighed 2 bankdage efter ekspeditionsdagen Tillæg for manglende BIC +75,00 pr. overførsel Tillæg for manglende IBAN ved overførsel til "IBANlande" +75,00 pr. overførsel. Andet Kvittering 20,00 papirkvittering på den enkelte betaling Beskedservice pr. stk. SMS eller Swipp indtil videre. Pris for handel med værdipapirer Realtidskurs abonnement 60,00 Ja pr. måned Markedsdybde 0,25 pr. klik Limiterede ordrer 100,00 pr. ordre Side 22 af 26

23 Aktier og obligationer Aktier - Noteret Danmark 0,15% min 45 Aktier - Noteret Sverige, Norge og Finland 0,25% min 45 plus evt. udenlandske omkostninger Aktier - Øvrige 0,50% min 200 plus evt. udenlandske omkostninger Obligationer - Noteret Danmark 0,10% min 75 Obligationer - Ej noteret Danmark 0,25% min 500 plus evt. udenlandske omkostninger 9.3 Kort Pris pr. år Internt hævekort (udgået produkt) 150,00 Dankort Visa/Dankort 150,00 for FakkelUng, Fakkel og Fakkel+ MasterCard Debit (og Business) 150,00 for FakkelUng, Fakkel og Fakkel+ MasterCard Debit Young (under 18 år) MasterCard Debit Guld (og Business) 700,00 Halv pris for FakkelUng og Fakkel+ MasterCard Debit Platinum (og Business) 1.400,00 MasterCard Debit Platinum FakkelUng og Fakkel ,00 MasterCard Kredit uden forsikring (og Business) 150,00 for FakkelUng, Fakkel og Fakkel+ MasterCard Kredit Guld 700,00 50% rabat for FakkelUng og Fakkel+ MasterCard Kredit Platinum (og business) 1.400,00 MasterCard Kredit Platinum FakkelUng og Fakkel ,00 MasterCard Kredit familiekort 150,00 Brug af kort: - Egne ATM VisaDankort, Dankort, MasterCard Debit og Interne hævekort MasterCard Kredit 1,00% min 25,00 Side 23 af 26

24 - Fremmed ATM i Danmark VisaDankort, Dankort, MasterCard Debit og Interne hævekort 6,00 Beregnes for kunder bosat i postnummer, hvor vi har pengeautomat. for Fakkel+kunder. MasterCard Kredit 2,00% min 50,00 - Udenlandsk ATM Visa Dankort 30,00 MasterCard Debit 1,00% min 30,00 for Fakkel+kunder. MasterCard Kredit 2,00% min 50,00 for Fakkel+kunder. - Betaling MasterCard Kredit (DKK og udland) Oplyses af forretning Øvrige Eget Design etablering 100,00 Hastebestilling 300,00 Erstatningskort 200,00 Fremsendelse af kort til udlandet Kortet sendes som almindelig post Afregning på papir (Master Card kredit) 20,00 Kopi af afregning 150,00 Nulstilling af forbrug i udlandet 250,00 kun i nødstilfælde Pinkode genbestilling Loungeadgang med Priority Pass (Platinium) 170,00 pr. besøg - gælder også for gæstebesøg Nødkontanter til udland (MasterCard Kredit) kun i 500,00 nødstilfælde Pris for veksling Noteret europæiske valuta VisaDankort kurs +1,0% Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af for den enkelte valuta med et tillæg, som angivet under priser Noteret europæisk valuta MasterCard kurs +1,5% Øvrig noterede valuta VisaDankort kurs +1,5% Øvrig noteret valuta MasterCard kurs +2,0% Side 24 af 26

25 Kortindsigelse og Misbrug Opstart af indsigelse pr. sag Opstart af uberettiget indsigelse 300,00 Nets afvisning af indsigelse - incl. pris for uberettiget 500,00 pr. postering indsigelse Spærring pga. kortholders misbrug 325,00 Returnering af dankorthævning v/ manglende dækning 500,00 på kontoen Kopi af nota 125,00 Side 25 af 26

26 10. Diverse priser og øvrige PI kunder Saldoforespørgsel pr. telefon 10,00 Må kun ske undtagelsesvist Renteadvisering på papir 20,00 Årsudskrift på papir 20,00 Periodeopgørelse på papir 750,00 Kontantudbetalinger for øvrige PI's kunder: Bank/sparekassebøger 300,00 incl. Jyske Bank og Sydbank Interne hævekort 300,00 incl. Jyske Bank og Sydbank Check op til kr ,00 Letsikring (gruppeforsikring) Oprettelse 200,00 Max. 400 pr. kunde (cpr.nr.) Fremtagning af oplysninger til offentlige myndigheder, revisorer, regnskabsførere o.l. I.h.t. kontrolloven/retskendelse Andre tilfælde Timesats Dokumentation for afslag på lån (til kommunen) 100,00 i forbindelse med ansøgning om sociale ydelser Oplysning om fuldmagtsforhold i Netbank Erhverv 300,00 Beregnes ved fremsendelse til revisor Engagementsforespørgsel 500,00 stående ordre - pr. stk. Engagementsforespørgsel fra revisorer 500,00 for forespørgsler der går tilbage i tiden beregnes desuden timesats for merarbejde min 100,00 ekstra Ejendomsvurdering udført for andre PI 1.500,00 Ja Sparebøsser - Rasmus klump I.f.m. børneopsparing og Rasmus Klump konto I øvrige tilfælde 100,00 Bukser og hue Timesats Pris for ydelser ud over normal service for kunder, 1.000,00 pr. time advokater, revisorer o.l. min 500 Side 26 af 26

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 1. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr. 01.07.2017 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr. 01.01.2018 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr

Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr Nordjyske Bank - Prisbog Serviceydelser pr. 01.10.2016 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Prisliste Gældende pr. 21. marts 2016

Prisliste Gældende pr. 21. marts 2016 liste liste INDHOLDSFORTEGNELSE Indlån - Privat... 3 Indlån Foreninger & institutioner... 6 Indlån Erhverv... 6 Udlån Erhverv & Institutioner... 7 Udlån Privat... 8 Forudsætninger for beregning af årlige

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 01.01.2018. Kortbestilling - Mastercard Debit Mastercard Debit, kortbestilling * 150,00 straks pr. 2.1.2018 Mastercard Debit, kortbestilling

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere