8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011"

Transkript

1 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

2 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder Kirstine Tolstrup Nielsen Analysemedarbejder VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 2

3 1. Overnatningstal, maj 2011 Udviklingen i forhold til maj 2010 De samlede overnatninger for maj faldt med 14 pct. i forhold til maj sidste år. Udenlandske overnatninger faldt med 17 pct., mens danske faldt 12 pct. (For detaljerede tal henvises til bilag 1). '000 overnatninger maj 2011, samt udvikling i forhold til maj ,2 8,0-21,1-17,0 2,4-24,5 pct Samlet fald i maj måned Turisterne foretog rundt regnet færre overnatninger på de danske overnatningssteder i maj måned sammenlignet med sidste år. Campister, lystsejlere og feriecentergæster foretog hhv. 21 pct., 27 pct. og 17 pct. færre overnatninger, hvilket især præges af et fald i de danske overnatninger. I feriehusene bidrager et fald i de tyske overnatninger mest til det samlede fald på 24,5 pct. Vandrerhjemmene nyder godt af en stigning i de udenlandske overnatninger, særligt fra USA og UK, og ender derfor ud i en fremgang på godt 2 pct. Briterne og amerikanerne bidrager også markant til stigningen i hotelovernatninger på 8 pct. pct. 11, Procentuel udvikling i hotelovernatninger 14,8 15,8 7,3 9,1 16,5 3,0 10,1 10,6 9,4 Udvikling for 2011 i forhold til 2010 (år til dato) 15,5 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj ,0 Nærmarkederne checker ind på hotel Hotelgæsterne foretog knap flere overnatninger i maj i forhold til sidste år. Hotelovernatningerne er i årets fem første måneder samlet steget med 11 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen i det indeværende år er især et udtryk for flere svenske, norske og britiske overnatninger. Samtlige nationaliteter har gæstet hotellerne mere i år, med italienerne som den eneste undtagelse med et fald på 5 pct. (Se vækstbidrag for maj måned og år til dato i hhv. bilag 1 og 2). Status på 2011 De første fem måneder af 2011 står samlet set for et fald på 0,7 pct. Danske overnatninger går tilbage med 2 pct., hvor de udenlandske overnatninger går frem med 1,5 pct. Det er især hotellerne, men også feriecentrene og vandrerhjemmene, som de udenlandske gæster har foretaget flere overnatninger på. Over de seneste 12 måneder har der været en stigning i de samlede overnatninger på 0,7 pct. i forhold til de forudgående 12 måneder. Et mindre fald gør sig stadig gældende for de danske overnatninger, hvor en stigning på knap 3 pct. gør sig gældende for de udenlandske overnatninger. (Se bilag 3 for mere info) Danmark Udlandet Turismeomsætning Udviklingen i den estimerede turistomsætning giver en indikation af overnatningernes økonomiske betydning. Den omsætning, som overnattende turister genererer, inkluderer både udgifter til overnatningsstedet og alt andet forbrug som fx transport, restaurant, forlystelser og shopping. Omsætningen på de kommercielle overnatningsformer er steget i årets første fem måneder i forhold til samme periode sidste år. Især omsætningen fra hotelturister er steget med hhv. 25 pct. for ferieturister og 12 pct. for forretningsrejsende. Den store vækst hænger bl.a. sammen med stigende værelsespriser på hotellerne i Omsætningsudvikling* Jan.-maj I alt 9,4 Hoteller 16,9 - ferie 25,5 - forretning 12,2 Camping -6,8 Feriecentre -1,5 Lystbåde -25,0 Vandrerhjem 4,2 Feriehuse -2,6 *i forhold til samme periode sidste år 3

4 2. Overnatningstal, Storbyovernatning Storbyovernatning defineres her til at omhandle hotel- og vandrehjemsovernatninger i Storkøbenhavn. Denne gruppering ses som særlig interessant i forhold til dansk turisme, og bliver derfor behandlet eksplicit her. På samme måde er det mere interessant for det øvrige Danmark at se på dansk turisme ekskl. storbyovernatninger, hvilket derfor bliver behandlet på næste side. Storbyovernatninger steg i maj med 12 pct. i forhold til maj Både danske og udenlandske gæster steg, hhv. 11 og 13 pct. I de seneste 12 måneder er storbyovernatninger steget med 14 pct. Her udgør udenlandske overnatninger både den største andel og den største stigning på 16 pct., mens danske overnatninger steg 11 pct. Solid vækst i årets hotelovernatninger Hotelovernatningerne udgør langt størstedelen af alle storbyovernatninger. Væksten i hotelovernatninger for Storkøbenhavn var i maj 2011 på 11,5 pct. I de første fem måneder af 2011 har hotelgæsterne foretaget 16 pct. flere overnatninger i storbyen, i forhold til samme periode sidste år. De udenlandske overnatninger udgør 63 pct. af hotelovernatningerne i maj måned i Storkøbenhavn. Endvidere har de udenlandske gæster foretaget knap flere overnatninger i forhold til maj sidste år. Væksten i de udenlandske overnatninger bidrager derfor mest til den samlede vægt. Over de seneste 12 måneder er det stadig de udenlandske overnatninger, der betyder mest for væksten. 10 pct. point af trenden kommer således fra udenlandske overnatninger. Blandt de nationaliteter, der foretager flest overnatninger, er det kun de tyske overnatninger, der falder (5 pct.). Trenden for de tyske overnatninger er dog stadig meget positiv. Svenske og norske overnatninger har pæne stigninger i storbyen, hvor de i resten af landet oplever fald. De amerikanske gæster stod bag den største stigning med knap eller 27 pct. flere overnatninger i maj 2011 i forhold til sidste år. Hotelovernatninger Maj Udvikling 1 Trend 2 I alt ,5 14,9 Danmark ,4 12,5 Udlandet ,5 16,3 Sverige ,2 20,1 Storbritannien ,3 16,5 USA ,6 6,9 Norge ,8 15,3 Tyskland ,3 16,0 1: I forhold til samme måned 2010, 2: Udviklingen i de seneste 12 måneder imod de forrige 12. Forretningsovernatninger Maj Udvikling 1 Trend 2 I alt ,6 5,4 1: I forhold til samme måned 2010, 2: Udviklingen i de seneste 12 måneder imod de forrige 12. Forretningsovernatninger Forretningsovernatninger spiller en væsentlig rolle for turismen i Storkøbenhavn. I maj 2011 udgjorde forretningsovernatningerne således 49 pct. af hotelovernatningerne i Storkøbenhavn. For de seneste 12 måneder er gennemsnittet 43 pct. Udviklingen i forretningsovernatninger var en anelse bedre end udviklingen for de samlede hotelovernatninger for maj. Den relativt lave trend i forretningsovernatninger skyldes COP15, der tiltrak mange forretningsovernatninger i december COP15 har således trukket den efterfølgende trend nedad. Først ved overnatningstallene for december 2011 vil COP15 være ude af trenden i forretningsovernatninger. 4

5 3. Overnatningstal, Danmark ekskl. Storby Storbyovernatninger betyder en del for den samlede udvikling i overnatninger, hvorfor billedet for det øvrige Danmark skævvrides en smule i en samlet opgørelse. Derfor behandles overnatningerne ekskl. storbyovernatninger her separat. Storbyovernatning defineres her til at omhandle hotel- og vandrerhjemsovernatninger i Storkøbenhavn ne i Danmark ekskl. storbyovernatninger faldt med 18 pct. i forhold til maj Danske overnatninger faldt med 14 pct., mens udenlandske faldt med 23 pct. Samtlige overnatningsformer, med undtagelsen af overnatningerne på hotel, bidrog til faldet. Hotelovernatningerne gik frem med 5 pct., mens camping og feriehuse gik tilbage med hhv. 21 og 24 pct. Ferieturismen præget af færre helligdage Faldet i maj er præget af færre helligdage i forhold til Dette ses især i camping og feriehusovernatninger, men også feriecentrene har haft et kraftigt fald. Det skal pointeres, at feriehusovernatningerne er foreløbige tal, der historisk er blevet revideret kraftigt. Vandrerhjemsovernatningerne er igen i maj faldet, hvilket stemmer overens med den trend, der er set over de seneste 12 måneder. Det kraftige fald i overnatninger i lystbådehavne er ikke et særsyn for maj. De seneste år har denne første måned af lystbådesæsonen været stærkt faldende. For de tidligere år har denne tendens dog ikke været efterfulgt af fald i de senere måneder. Danmark ekskl. storbyovernatninger Maj Udvikling 1 Trend 2 Alle typer ,9-1,2 C amping ,1-4,2 Feriehus ,5-2,0 Hotel ,7 8,7 Feriecenter ,0-1,5 Vandrerhjem ,4-5,3 Lystbådehavne ,0-2,6 1: I forhold til samme måned 2010, 2: Udviklingen i de seneste 12 måneder imod de forrige 12. Danmark ekskl. storbyovernatninger Maj Udvikling 1 Trend 2 I alt ,9-1,2 Danmark ,4-2,5 Udlandet ,8 0,4 Tyskland ,1-2,1 Holland ,0-5,7 Sverige ,4 17,0 Norge ,4 4,2 Storbritannien ,0 6,8 1: I forhold til samme måned 2010, 2: Udviklingen i de seneste 12 måneder imod de forrige 12. De danske overnatninger faldt med 14 pct. i maj i forhold til maj Danskerne er i maj stadig den mest talrige nationalitet i Danmark, når der ses bort fra storbyovernatninger. Det største udenlandske marked, Tyskland, er ligeledes faldet i maj. For begge nationaliteter vil de forrykkede helligdage udgør en stor del af forklaringen. Tyskernes foretrukne overnatningsform i Danmark ekskl. storby er feriehus, og faldet i tyske overnatninger kan da også aflæses direkte i feriehus-tallene. Holland er det næststørste marked i maj måned som følge af den hollandske Majferie. Faldet i hollandske overnatninger kan derfor mærkes på de samlede overnatninger. Da Majferien ikke rykker fra år til år, er de hollandske overnatninger relativt robuste overfor helligdagene i maj, hvorfor faldet ikke på samme måde kan forklares af disse. For de svenske overnatninger, der historisk har været i vækst længe, er den negative udvikling et særsyn, der ikke ændrer mærkbart på den høje trend. For perioden januar til maj er de samlede overnatninger i Danmark ekskl. storby faldet med knapt 4 pct. De manglende helligdage i forhold til 2010 vil her have en betydning. De første fem måneder af året udgør normalt godt én fjerdedel af årets samlede overnatninger. Den negative udvikling kan derfor nå at ændre sig markant over sommermånederne. 5

6 4. Fokus Foråret i Danmark Som et nyt tiltag i 2011 sættes der løbende fokus på vigtige aspekter af overnatningerne. Relevante emner der tages op omfatter bl.a. samlede sæsontal, markeder i særlig udvikling, regional udvikling, kapacitetsudnyttelsen samt benchmarkanalyser i forhold til andre europæiske lande. En samlet oversigt over de planlagte fokusområder for 2011 kan ses af sidste side. De tidligere fokusområder kan findes i de respektive, arkiverede nyhedsbreve. Med en negativ, men relativt ubetydelig marts, en stærkt positiv april og en negativ maj endte foråret 2011 med at have en negativ udvikling i forhold til Det er især camping og feriehuse, der har været lavere i 2011, hvilket også afspejler sig i markederne, hvor især danskerne, men også tyskerne og hollænderne er faldet i antal. Faldet i danske overnatninger kan i høj grad tilskrives de færre hellig- og feriedage, hvilket også har indflydelse på de tyske overnatninger. De hollandske overnatninger burde derimod ikke være påvirket, da Majferien er uændret. USA og Storbritannien har til gengæld oplevet stor vækst. Helligdage Påsken lå relativt sent i 2011, hvilket gav mulighed for højere varmegrader i påsken end de senere år. Dette har en positiv indflydelse på især campingovernatningerne, men også feriehus-udlejningen kan mærke den senere placering i april måned. Til gengæld er den samlede mængde hellig- og feriedage i foråret negativt påvirket af påskens sene placering i 2011, da både Kristi Himmelfartsferien og pinsen faldt i juni. Omvendt ligger hollændernes Majferie altid i maj. Vejret Forårsturismen er følsom overfor vejret i Danmark, da mange feriebeslutninger uden for hovedferien bliver taget med kort varsel. Ifølge DMI var forårsmånederne 2011 næsten 2 grader varmere end gennemsnittet, langt højere end for 2010, men på samme niveau som for 2009 og Det seneste turistrekordår, 2007, havde en endnu højere middeltemperatur. Alle forårsmånederne i 2011 var varmere end gennemsnittet, men især april slog rekorder og var desuden den 4. solrigeste april nogensinde målt. Både antallet af frostdage og faldet af nedbør var langt under normen (hhv. 37 og 25 pct. under). Foråret i Danmark 2011 (2010 tal i parentes) Udvikling i overnatninger i forhold til 2010 (pct.) Marts April Maj Foråret 2011 Alle -19,5 27,6-14,2-2,1 Hotel 10,0 17,0 8,0 11,3 Feriehus -46,8 47,0-24,5-6,5 C amping -32,7 19,0-21,1-9,3 Feriecenter -17,0 25,0-17,0-3,7 Danmark -14,5 15,8-12,2-3,7 Udlandet -26,6 43,7-16,6 0,0 Tyskland -47,1 46,3-24,6-6,0 Sverige 19,3 29,8-0,2 13,3 Norge -13,0 61,4-16,5 7,7 Holland 19,0 64,0-31,2-14,3 UK 22,4 22,1 17,5 20,3 USA 26,2 32,4 29,3 29,4 Note: Alle indeholder lystbådehavne, der kun bliver indmeldt i maj. Camping for jan-mar indberettes samlet. Kilde: Danmarks Statistik Marts April Maj Forår 2011 Hellig- og feriedage påbegyndt i måneden* 0 (6) 6 (1) 1 (3) 7 (10) Middeltemperatur 3,1 (2,8) 9,9 (7,0) 11,4 (9,4) 8,1 (6,4) Nedbør mm 31 (33) 16 (26) 54 (64) 101 (123) Soltimer 143 (127) 253 (198) 239 (189) 636 (515) *Placeringen af påskens første dage er afgørende for opgørelsen af overnatninger i hele påsken på længere bookinger. Derfor tæller påskens dage med i Palmesøndags måned. Definitionen af feriedage i foråret omfatter man.-ons. i påskeugen og fredag efter Kristi Himmelfart. Der bliver kun talt hellig- og feriedage, der ligger man.-fre. Kilde: DMI 6

7 Overnatningskommentarerne er baseret på Danmarks Statistiks opgørelse over overnatningstal for de danske overnatningsformer, som udkommer med 40 dages forsinkelse i forhold til dags dato. Feriehusbookingerne indgår i overnatningskommentarerne i de måneder, hvor Turismen Lige Nu ikke udkommer. Turismen Lige Nu giver indsigt i konjunkturerne for dansk turisme og bliver udgivet hvert kvartal. Den seneste version kan findes i vores online arkiv. Fokus Udgivelsesmåned: Tal for: Tema: Marts Januar Markeder i udvikling April Februar Vinter Året, der gik (endelige tal, 2010) Maj Marts i Europa Juni April Hotelovernatninger i storbyerne Juli Maj Foråret August Juni Den regionale udvikling September Juli Kapacitetsudnyttelse Oktober August Sommeren Camping/lystbåde sæsonen November September i Europa December Oktober Skuldersæsonen Januar November Efteråret Februar December Overnatningsprofilen for året Nyttige links i forbindelse med denne udgivelse: Her kan du hente overnatningstal efter behov: Nyhedsbrevsarkiv: Forårsvejret i Danmark: VisitDenmark: 7

8 Bilag 1 - Måned Maj 2011, samt udvikling i forhold til maj 2010 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,2-14, ,0 8, ,1-21, ,0-17, ,4 2, ,0-27, ,5-24,5 Danmark ,2-6, ,5 4, ,4-16, ,2-10, ,1-0, ,1-16, ,9-4,1 Udlandet ,6-7, ,3 3, ,5-4, ,3-6, ,3 2, ,6-11, ,7-20,4 Tyskland ,6-6, ,6-0, ,1-4, ,9-1, ,9-0, ,3-10, ,9-15,9 Holland ,2-1, ,2-0, ,6-0, ,7-0, ,6 0, ,9-0, ,4-4,3 Sverige ,2 0, ,6 0, ,9 0, ,6-0, ,6 0, ,4-0, ,5-0,1 Norge ,5-0, ,3-0, ,9 0, ,8-4, ,3-0, ,9-0, ,0-0,3 UK ,5 0, ,5 0, ,2 0, ,0 0, ,7 0, ,4-0, USA ,3 0, ,4 0, ,9 0, ,3 0, ,7 0,6 9-43,8 0, Frankrig ,6 0, ,8 0, ,6 0, ,6 0, ,5 0, ,6 0, Italien ,6 0, ,4-0, ,3 0, ,8 0, ,7 0, Schweiz ,2 0, ,4 0, ,5 0, ,2 0, ,8 0, ,4 0, Finland ,0 0, ,0 0, ,1 0, ,9 0, ,5 0, ,2 0, Spanien ,7 0, ,7 0, ,6 0, ,3 0, ,1 0, Polen ,0 0, ,9 0, ,8 0, ,0 0, ,5-0, ,8-0, Japan ,1 0, ,1 0, ,7 0, ,2 0, Rusland ,4 0, ,8 0, ,4 0, ,1 0, ,6 0, Canada ,6 0, ,0 0, ,8 0, ,7 0, ,1 0, Kina ,6 0, ,2 0, ,0 0, ,4 0, Belgien ,1 0, ,2 0, ,0 0, ,6-0, ,3 0, ,0 0, Australien ,6 0, ,0 0, ,8 0, ,6 0, ,2 0, Østrig ,5 0, ,8 0, ,8 0, ,6 0, ,7 0, ,8 0, Island ,5 0, ,0 0, ,0 0, ,9 0, ,1 0, Øvrige udland ,5 0, ,4 0, ,5 0, ,6 0, ,1-0, ,7 0, ,5 0,2 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

9 Bilag 2 - År til dato Januar - maj 2011, samt udvikling i forhold til januar - maj 2010 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,7-0, ,2 11, ,3-9, ,3-4, ,3 1, ,0-27, ,9-4,9 Danmark ,3-1, ,7 4, ,2-7, ,8-5, ,0-1, ,1-16, ,1-0,8 Udlandet ,5 0, ,7 6, ,3-1, ,7 1, ,7 2, ,6-11, ,6-4,1 Tyskland ,1-1, ,5 0, ,0-1, ,9 0, ,6 0, ,3-10, ,0-3,4 Sverige ,2 0, ,6 1, ,1 0, ,3 0, ,9 0, ,4-0, ,4 0,0 Norge ,6 0, ,0 0, ,9 0, ,5-0, ,6-1, ,9-0, ,5 0,0 Holland ,6-0, ,3 0, ,8-0, ,1 0, ,3 0, ,9-0, ,2-1,1 UK ,5 0, ,4 0, ,9 0, ,3 0, ,0 0, ,4-0, USA ,9 0, ,9 0, ,4 0, ,2 0, ,0 0,4 9-43,8 0, Frankrig ,8 0, ,4 0, ,5 0, ,4 0, ,7 1, ,6 0, Italien ,9 0, ,0-0, ,3 0, ,4 0, ,9 0, Spanien ,1 0, ,5 0, ,4 0, ,7 0, ,1 0, Schweiz ,8 0, ,1 0, ,0 0, ,2 0, ,1 0, ,4 0, Finland ,0 0, ,5 0, ,3 0, ,3 0, ,2-0, ,2 0, Polen ,7 0, ,5 0, ,9-0, ,0 0, ,0-0, ,8-0, Rusland ,7 0, ,3 0, ,3 0, ,3 0, ,1 0, Japan ,9 0, ,4 0, ,0 0, ,9 0, ,8-0, Belgien ,2 0, ,1 0, ,6 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, Kina ,5 0, ,9 0, ,3 0, ,7 0, ,8-0, Canada ,6 0, ,5 0, ,9 0, ,9 0, ,8 0, Østrig ,5 0, ,5 0, ,2 0, ,1 0, ,9 0, ,8 0, Australien ,9 0, ,5 0, ,7 0, ,1 0, ,6 0, Island ,5 0, ,1 0, ,0 0,0 82 7,9 0, ,1 0, Øvrige udland ,6 0, ,5 0, ,9 0, ,7 0, ,2 0, ,0 0, ,9 0,3 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

10 Bilag 3 - Sidste 12 måneder Juni maj 2011, samt udvikling i forhold til juni maj 2010 Alle typer Hoteller Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point I alt ,7 0, ,6 11, ,2-4, ,5-1, ,3-2, ,6-2, ,0-2,0 Danmark ,3-0, ,6 4, ,2-4, ,0-4, ,6-3, ,9-1, ,6-0,4 Udlandet ,9 1, ,8 7, ,9-0, ,6 2, ,7 1, ,4-1, ,2-1,7 Tyskland ,7-0, ,4 0, ,3-0, ,7 0, ,4 0, ,3-1, ,8-1,2 Norge ,9 0, ,2 1, ,8 0, ,4 0, ,0-0, ,4 0, ,5-0,2 Sverige ,7 0, ,9 1, ,7 0, ,9 1, ,4 0, ,2 0, ,3-0,1 Holland ,7-0, ,7 0, ,1 0, ,7 0, ,1 0, ,7-1, ,6-0,4 UK ,6 0, ,2 0, ,5 0, ,9 0, ,1 0, ,5 0, USA ,4 0, ,0 0, ,6 0, ,5 0, ,2 0, ,4 0, Italien ,7 0, ,7 0, ,4 0, ,6 0, ,3 0,2 3-95,4 0, Frankrig ,5 0, ,3 0, ,7 0, ,8 0, ,1 0, ,4 0, Spanien ,4 0, ,8 0, ,4 0, ,8 0, ,3 0, Finland ,8 0, ,0 0, ,6 0, ,4 0, ,8-0, ,7 0, Schweiz ,2 0, ,4 0, ,1 0, ,2 0, ,3 0, ,3 0, Polen ,9 0, ,0 0, ,5-0, ,6 0, ,1-0, ,5 0, Japan ,0 0, ,7 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, Belgien ,6 0, ,2 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, Kina ,3 0, ,6 0, ,5 0, ,2 0, ,6 0, Rusland ,6 0, ,1 0, ,3 0, ,4 0, ,9 0, ,6 0, Østrig ,7 0, ,5 0, ,9 0, ,7 0, ,9 0, ,4 0, Canada ,5 0, ,7 0, ,3 0, ,7 0, ,2 0,0 3-89,3 0, Australien ,4 0, ,4 0, ,6 0, ,5 0, ,7 0, ,7 0, Island ,9 0, ,0 0, ,6 0, ,7 0, ,4 0, ,9 0, Øvrige udland ,8 0, ,4 0, ,0 0, ,5 0, ,8 0, ,6-0, ,6 0,3 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I %

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart er vækstet med knap 6% i årets første 6 måneder. OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart har oplevet en fremgang på 5,94%. Fremgangen på Fyn og i Hele landet er på hhv. 5,04 og,16%. 5,04

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017 OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE Januar December 2016/2017 Overnatninger på FYN og ØERNE De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Væksten i erhvervsturismen er stagneret

Væksten i erhvervsturismen er stagneret Sune Jensen, Fagleder for turisme og oplevelsesøkonomi skj@di.dk, 3377 3923 APRIL 218 Væksten i erhvervsturismen er stagneret Erhvervsturismen har generelt vokset mere i Danmark end i vores nabolande,

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere