VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse."

Transkript

1

2 Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfattere: Kirstine Tolstrup Nielsen Analysemedarbejder Christian Ørsted Brandt Chefkonsulent VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

3 Målgrupper i dansk turisme Formålet med denne minirapport er at give et overblik over størrelsen og udviklingen af dansk turismes prioriterede målgrupper: Sjov, leg og læring, Det gode liv, Moderne storbyoplevelser og Internationale møder og kongresser. På baggrund af overnatningsstatistikken og VisitDenmarks turistundersøgelse (2008) er udarbejdet et datamateriale for overnatninger og omsætning i Danmark, skabt af de fire vigtige målgrupper i perioden Rapporten er tænkt som et opslagsværk for personer, der har brug for at få et hurtigt overblik over målgruppernes indbyrdes størrelse og udvikling. For information om målgruppernes øvrige kendetegn og adfærd samt VisitDenmarks markedsføring i forhold til målgrupperne henvises til VisitDenmarks målgruppeansvarlige samt til de respektive strategier for hver målgruppe. Hovedkonklusioner De fire målgrupper i dansk turisme genererer tilsammen en turismeomsætning på 12,6 mia. kr. Sjov, leg og læring er den største af målgrupperne, både hvad angår turismeomsætning og overnatninger. Moderne storbyoplevelser er den målgruppe, der har oplevet den største omsætningsfremgang i De tyske turister er det største marked for alle målgrupperne med undtagelse af Internationale møder og kongresser. Struktur Rapportens to første sider beskriver målgrupperne samlet set. Dernæst følger fire sider der beskriver hver målgruppe mere indgående. I disse afsnit vil der endvidere blive præsenteret et rejsebehov der peger på nogle udviklingstendenser for den specifikke målgruppe. Bagest i rapporten forefindes tabeller over overnatninger og turismeomsætning fordelt på markeder, regioner og overnatningsformer. Statistisk definition Målgrupperne er kendetegnet ved en særlig kombination af motiver. Hver målgruppe kan endvidere beskrives ud fra en forenklet statistisk definition. Sidstnævnte definition muliggør, at man løbende kan følge med i udviklingen i målgruppernes overnatninger samt deres bidrag til turismeomsætningen. 1

4 Omsætning og overnatninger De udenlandske turister udgør et væsentligt bidrag til den samlede turismeomsætning i Danmark. VisitDenmark har til opgave at tiltrække værdiskabende udenlandske turister, der afholder udgifter til overnatning, bespisning, oplevelser m.m. De udenlandske turister bidrager med 28,3 mia. kr. til den samlede turismeomsætning i Danmark. Af de udenlandske turister bearbejder VisitDenmark primært de målgrupper, der afholder overnatninger på kommercielle overnatningssteder i Danmark, og dermed også har andre turistmæssige udgifter til forplejning, transport etc. Resten af de udenlandske turister benytter sig ikke af de kommercielle overnatningsformer. Målgruppernes omsætning er markeret med en rød cirkel i den nedenstående tabel. Turismeomsætningen fordelt på målgrupper og andre rejsegrupper 2010 Danske Udenlandske I alt mio. kr. Målgrupper Sjov, leg og læring Det gode liv Moderne storbyoplevelser Internationale møder og kongresser I alt Andre rejsegrupper Ferierende hos familie el. venner Endagsrejse - ferie Endagsrejse - forretning Hotel - individuel forretning Ferierende i eget el. lånt feriehus I alt Turismeomsætning i alt * * Foreløbigt estimat for den samlede omsætning Målgruppernes omsætning er et resultat er deres tilhørende rejsegruppes ferieforbrug, der særligt afspejler rejsegruppens størrelse, valgte overnatningsform og ferielængde. Det gode liv udgør 28 af turismeomsætningen og 38 af overnatningerne. Målgruppen består af rejsegrupper uden børn med højt forbrug på livsgoder, der primært overnatter i feriehuse og på camping, dvs. på overnatningsformer med et langt ferieophold. Moderne storbyoplevelser udgør 25 af målgruppeomsætningen, men blot 13 af overnatningerne. Målgruppen foretager således relativt få overnatninger, men har til gengæld et højt ferieforbrug. De danske og udenlandske målgrupper bidrager stort set ligeligt til den samlede målgruppeomsætning på 25,0 mia. kr., mens omsætningsfordelingen på de enkelte målgrupper varierer. Eksempelvis udgør de udenlandske turisters forbrug langt størstedelen omsætningen for Moderne storbyoplevelser. Fordeling af turismeomsætning 2010 Fordeling af overnatninger

5 Sjov, leg og læring Familieferie i fuld fart med sjove og lærerige oplevelser. Målgruppen overnatter primært i feriehuse eller på camping, hvor der er plads til at boltre sig tæt på strand, skov og spændende attraktioner. Målgruppen afholder flest overnatninger i Region Syddanmark og i Region Midtjylland. Sjov, leg og læring er den største af de fire målgrupper. Målgruppens turismeomsætning og antal overnatninger er stort set uændret i 2010 i forhold til De tyske børnefamilier udgør 68 af målgruppens i alt 9,2 mio. overnatninger og 64 af den totale turismeomsætning på 4,2 mia. kr. Tilbagegangen på tyske overnatninger i 2010, opvejes til dels af en fin fremgang i de svenske og norske børnefamiliers overnatninger. Til gengæld foretog de hollandske familier færre overnatninger i 2010 end året før, hvilket svarer til et fald på 2 Målt i omsætning er tyskerne og hollænderne gået tilbage med hhv. 2 og 3 De resterende markeder i top 5 har foretaget flere overnatninger i 2010, med fremgang i turismeomsætningen til følge. Reconnect Familiens travle hverdag skaber behov for korte og lange ferier med fokus på samvær. Et utal af rejsekonstellationer afhængig af rejsens sociale formål - f.eks. farsøn, mor-børn. Ferieaktiviteter der skaber nærvær og kontakt er det centrale. Destinationen er af sekundær betydning. Pleje af nære relationer, f.eks. rejser med bedsteforældre eller venner. Omsætningen fordelt på regioner, 2010 Kilde: Fremtidens rejsebehov (2011) Udarbejdet af Lighthouse Cph A/S for Visitdenmark. Målgruppens primære destinationer er Region Syddanmark samt Region Midtjylland. Nærmarkeds-turisterne dominerer målgruppen i kraft af de relativt korte afstande, som er særdeles attraktive for børnefamilierne. Flertallet af målgruppens turister vælger derfor også at pakke bilen og køre på ferie til Danmark. Børnefamilierne foretager primært deres overnatninger i lejede feriehuse eller på campingpladser. Overnatninger på hotel og feriecentre er dog også populære, med stigninger på hhv. 16 og 10 i 2010 i forhold til året før. Hotelgæsterne udgør 7 af målgruppens samlede overnatninger, men hele 14 af målgruppens samlede turismeomsætning. Top 5 markeder fordelt på omsætning - Sjov, leg og læring Turismeomsætning Overnatninger mio. kr. ('000) Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien

6 Det gode liv Ferie for livsnydere med hang til forkælelse af sig selv og hinanden. Målgruppen overnatter primært i feriehuse og på camping, hvor der er rig mulighed for at opleve lokalområdets natur, gastronomi samt kulturelle og historiske seværdigheder. Målgruppen afholder flest overnatninger i Region Syddanmark og i Region Midtjylland Det gode liv er den næststørste af de fire målgrupper. Målgruppens overnatninger er faldet med 1 eller overnatninger fra 2009 til Målgruppens omsætning på 3,5 mia. kr. er samtidig uændret, hvilket vidner om en tilgang i 2010 af turister med et højere døgnforbrug. De tyske turister udgør tæt på tre fjerdedele af målgruppens i alt 8,2 mio. overnatninger. Det samlede fald i målgruppens overnatninger præges især af de færre tyske overnatninger. Tilsvarende har de norske og svenske gæster foretaget hhv. 4 og 11 flere overnatninger, med en stigning i deres turismeomsætning til følge. Målgruppens primære destination er Region Syddanmark, hvor hele 41 af overnatningerne finder sted, hvilket hænger sammen med de mange tyske feriehusgæster. Specialisering En specialisering ses indenfor stort set alle områder af livet, og afspejles i folks forbrug, interesser og aktiviteter. Ferien benyttes til at dyrke fælles og egne passioner indenfor f.eks. sport, sundhed, mad og kultur. Et utal af rejsekonstellationer afhængig af interessens natur f.eks. løbeklub eller gastronomisk rundrejse. Turistens behov for selvrealisering og velvære er det centrale. Destinationen er af sekundær betydning Omsætningen i fordelt på regioner, 2010 Kilde: Fremtidens rejsebehov (2011) Udarbejdet af Lighthouse Cph A/S for Visitdenmark. Feriehusovernatninger udgør 60 af de samlede overnatninger, og er dermed en særdeles yndet ferieform for målgruppens turister. Feriehusturisterne genererer samtidig langt over størstedelen af målgruppens omsætning. I 2010 foretog turisterne dog ca færre feriehusovernatninger end i Campingovernatninger udgør 21 af målgruppens overnatninger, men kun 13 af den samlede omsætning, hvilket skyldes campisternes relativt lavere døgnforbrug. Hotellerne har en fin fremgang på flere overnatninger end året før, med en fin fremgang i omsætningen som resultat. Top 5 markeder fordelt på omsætning - Det gode liv Turismeomsætning Overnatninger mio. kr. ('000) Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien* * Storbritannien foretager markant flere overnatninger end USA, og er nogenlunde på niveau med den amerikanske omsætning. Det er derfor langt mere retvisende at Storbritannien opnår denne placering. Se bilag på s. 10 4

7 Moderne storbyoplevelser Storbyen summer af sightseeing og trendy shopping. Turisterne er begejstret for byens liv og alsidige kulturelle og gastronomiske tilbud. Målgruppen overnatter især på hoteller i omegnen eller i centrum af København. Mange turister besøger byen som en del af en krydstogtsferie, og overnatter derfor ombord på krydstogtskibet. Målgruppen Moderne storbyoplevelser har med hele flere overnatninger oplevet en fremgang på 17 i 2010 i forhold til Omsætningen stiger som følge heraf med 17, hvorved den samlede omsætning ender på 3,2 mia. kr. i Særligt for målgruppen er en høj diversitet i turisternes nationalitet. Omsætningen genereres ligeledes fra et meget bredt spektrum af markeder. Tyskland er det største nationale marked for Moderne storbyoplevelser, både når det gælder overnatninger og turismeomsætning. I modsætning til de to foregående målgrupper, hvor tyskerne udgjorde langt over størstedelen af overnatningerne, udgør tyskerne her blot en andel på 13 af målgruppens i alt 2,9 mio. overnatninger. Omsætningsmæssigt bidrager svenskerne og nordmændene noget mere end briterne og amerikanerne, på trods af, at de foretager relativt færre overnatninger. Det er da også svenskerne og nordmændene, har haft den største nominelle omsætningsfremgang i Udforskning Udforskning handler om at opleve destinationens kulturelle særpræg ved bl.a. at færdes blandt lokalbefolkningen. Den internationale interesse for danskernes liv og moderne livsstil, giver sig udslag i at ikke blot storbyen, men såvel livsstilen udforskes. Forbrugerne vil overraskes og have ægte oplevelser. Ny Nordisk Mad er blot ét eksempel på et samspil mellem det moderne og det autentiske. Omsætningen fordelt på overnatningsformer, 2010 Kilde: Fremtidens rejsebehov (2011) Udarbejdet af Lighthouse Cph A/S for Visitdenmark Med få undtagelser har der været fremgang i overnatningerne for stort set alle målgruppens markeder i De svenske storbyturister står for den største nominelle stigning på godt eller 32 flere overnatninger i Hotel er den primære overnatningsform, hvor hele 66 af målgruppens overnatninger afholdes. Fremgangen i 2010 er præget af flere overnattende hotelgæster, der har bidraget godt til erhvervets omsætning. Camping udgør 4 af overnatningerne, men hele 11 af omsætningen. Krydstogt er også en central del af målgruppens omsætning, om end selve overnatningerne ikke foretages på land. Top 5 markeder fordelt på omsætning - Moderne storbyoplevelser* Turismeomsætning Overnatninger mio. kr. ('000) Tyskland Norge Sverige USA Storbrittanien * Nøgletallene indeholder også krydstogtsgæster 5

8 Internationale møder og kongresser Erhversturisterne har travle dage med møder og workshops. Det særlige Meetovation koncept, som er udbredt i Danmark, gør dog mødet helt specielt ved at involvere deltagerne på en ny og kreativ måde. Der afholdes flest møder og kongresser i København, men resten af Danmark er også er velbesøgt. Målgruppen overnatter pr. definition kun på hoteller. Målgruppen har foretaget flere overnatninger i 2010 sammenlignet med 2009, hvilket svarer til en stigning på 3 Fremgangen i overnatninger medfører en stigning i turismeomsætningen på 3 som dermed ender på i alt 1,7 mia. kr. i Sverige og Storbritannien er målgruppens største markeder, målt i overnatninger såvel som omsætning. De norske erhversturister afholder færre overnatninger end de tyske, men bidrager med stort set den samme andel til omsætningen som tyskerne. Ligesom for målgruppen moderne storbyoplevelser genereres målgruppens omsætning fra en bred vifte af nationaliteter. Omsætningen fordelt på regioner, 2010 Koncepter Nyskabende og kreative rejsekoncepter efterspørges. Rejsekonceptet er især vigtigt når der er små kulturforskelle mellem destinationslandet og erhversturistens oprindelsesland. Destinationen er særligt udslagsgivende når det gælder oversøiske rejser, dvs. mellem to lande med store kulturforskelle. Kilde: Fremtidens rejsebehov (2011) Udarbejdet af Lighthouse Cph A/S for Visitdenmark. Publikationen beskriver turistens rejsebehov, som her ses afspejlet i turistens arbejdsliv. Destinationsmæssigt er København en central destination for erhversturisterne, da hovedstaden ofte har kapacitet og faciliteter til at afholde store kongresser og møder. Således generes 61 af omsætningen og 64 af målgruppens i alt 1,2 mio. overnatninger i København. Region Syddanmark og Region Midtjylland har begge en andel på 12 af overnatningerne. Top 5 markeder fordelt på omsætning - Internationale møder og kongresser Turismeomsætning Overnatninger mio. kr. ('000) Sverige Storbritannien Norge Tyskland USA * Tallene for mødeturismen er behæftet med stor usikkerhed. Der forventes nye tal i første halvår af

9 Bilagstabeller De følgende sider indeholder udførlige bilag over målgruppernes omsætning og overnatninger fordelt på markeder, regioner og overnatningsformer 7

10 Sjov, Leg og læring I Turismeomsætning per marked Overnatninger per marked mio kr. Overnatninger ('000) Tyskland Tyskland Norge Norge Sverige Holland Holland Sverige Storbritannien Storbritannien Finland Finland Polen Polen Italien Schweiz Schweiz Italien Frankrig Frankrig Belgien Belgien Spanien Færøerne Færøerne Spanien Rusland Østrig Østrig Rusland USA USA Ungarn Tjekkiet Japan Ungarn Tjekkiet Japan Kina Kina Canada Portugal Litauen Australien Estland Litauen Øvrige lande Øvrige lande I alt I alt

11 Sjov, Leg og læring II Turismeomsætning per region Overnatninger per region mio. kr. Overnatninger ('000) Syddanmark Syddanmark Midtjylland Midtjylland Nordjylland Nordjylland Sjælland Sjælland Hovedstaden Hovedstaden eks. Kbh ekskl. Kbh I alt I alt Turismeomsætning per overnatningsform Overnatninger per overnatningsform mio. kr. Overnatninger ('000) Lejet feriehus Lejet feriehus Hotel Camping Camping Hotel Feriecenter Feriecenter Lystbådehavn Lystbådehavn Vandrerhjem Vandrehjem Bondegård Bondegård Krydstogt Krydstogt I alt I alt

12 Det gode liv I Turismeomsætning per marked Overnatninger per marked mio. kr. Overnatninger ('000) Tyskland Tyskland Norge Norge Sverige Sverige Holland Holland USA Storbritannien Storbritannien USA Polen Polen Finland Schweiz Schweiz Finland Frankrig Frankrig Belgien Belgien Italien Italien Færøerne Færøerne Spanien Østrig Østrig Spanien Japan Tjekkiet Rusland Rusland Canada Canada Tjekkiet Japan Ungarn Portugal Kina Ungarn Litauen Kina Portugal Litauen Øvrige lande Øvrige lande I alt I alt

13 Det gode liv II Turismeomsætning per region Overnatninger per region mio. kr. Overnatninger ('000) Syddanmark Syddanmark Midtjylland Midtjylland Nordjylland Nordjylland Sjælland Sjælland Hovedstaden Hovedstaden eks. Kbh ekskl. Kbh I alt I alt Turismeomsætning per overnatningsform Overnatninger per overnatningsform mio. kr. Overnatninger ('000) Lejet feriehus Lejet feriehus Camping Camping Hotel Hotel Lystbådehavn Feriecenter Festival Lystbådehavn Feriecenter Festival Vandrerhjem Vandrerhjem Bondegård Krydstogt Krydstogt Bondegård I alt I alt

14 Moderne storbyoplevelser I Turismeomsætning per marked Overnatninger per marked mio. kr. Overnatninger ('000) Tyskland Tyskland Norge Storbritannien Sverige USA USA Sverige Storbritannien Norge Italien Italien Spanien Spanien Holland Holland Frankrig Frankrig Finland Finland Schweiz Japan Canada Schweiz Japan Canada Rusland Polen Belgien Rusland Australien Kina Kina Australien Polen Belgien Island Østrig Østrig Island Brasilien Grønland Grækenland Færøerne Færøerne Brasilien Øvrige lande Øvrige lande I alt I alt

15 Moderne storbyoplevelser II Turismeomsætning per overnatningsform Overnatninger per overnatningsform mio. kr. Overnatninger ('000) Hotel Hotel Krydstogt Krydstogt Camping Vandrerhjem Vandrerhjem Camping Lystbådehavn Lystbådehavn Lejet feriehus 39 0, Lejet feriehus I alt I alt Bemærk: Eftersom "Moderne storbyoplevelser" er statistisk defineret som overnattende i København er der ingen regional opdeling. 13

16 International møder og kongresser I Turismeomsætning per marked Overnatninger per marked mio. kr. Overnatninger ('000) Sverige Sverige Storbritannien Storbritannien Norge Tyskland Tyskland Norge USA USA Italien Italien Frankrig Frankrig Spanien Spanien Kina Finland Finland Kina Schweiz Schweiz Japan Japan Polen Rusland Belgien Belgien Rusland Polen Holland Holland Østrig Østrig Ungarn Australien Australien Ungarn Island Canada Færøerne Island Canada Færøerne Grækenland Grækenland Øvrige lande Øvrige lande I alt I alt

17 International møder og kongresser II Turismeomsætning per region Overnatninger per region mio. kr. Overnatninger ('000) København København Syddanmark Syddanmark Midtjylland Midtjylland Nordjylland Nordjylland Sjælland Sjælland Hovedstaden Hovedstaden eks. Kbh eks. Kbh I alt I alt Bemærk: Eftersom "Internationale møder og kongresser" er statisk defineret som hotelovernattende er der ingen opdeling på overnatningsformer. 15

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere