VEJEN TIL INDRE FRED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL INDRE FRED"

Transkript

1 VEJEN TIL INDRE FRED

2

3 Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag

4 Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet. Oversat efter»peace Pilgrim: Steps Toward Inner Peace«af Tim Jensen. På omslaget billede af Freds Pilgrim pi vandring. VISDOMSBØGERNE Sankt Ansgars Forlag, København Trykt på Sankt Ansgars Forlags bogtrykkeri. ISBN

5 Vej en til indre fred I begyndelsen af mit liv gjorde jeg to meget vigtige opdagelser. For det første opdagede jeg, at det var let at tjene penge. Og for det andet, at det at tjene penge og bruge dem tåbeligt var komplet meningsløst. Jeg vidste, at det ikke var det, jeg var til for; men på den tid (det er mange ar siden) vidste jeg ikke nøjagtigt, hvad jeg var her for. Det var ud af en meget dyb søgen efter et meningsfyldt liv, samt efter en hel nats vandring gennem skovene, jeg nåede til - hvad jeg nu er klar over - et meget vigtigt psykologisk højdepunkt. Jeg følte en fuldstændig villighed til uden noget forbehold at overgive mit liv og vie mit liv til tjeneste. Jeg siger dig, det er et punkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Efter dette kan man aldrig vende tilbage til helt selvcentreret levevis. Og således gik jeg ind i den anden fase af mit liv. Jeg begyndte at leve for at give hvad jeg kunne, i stedet for at få hvad jeg kunne, og trådte ind i en ny og vidunderlig verden. Mit liv begyndte at blive meningsfyldt. Jeg opnåede at blive velsignet med et godt helbred. Jeg har ikke haft en forkølelse eller hovedpine siden. (De fleste sygdomme er psykologisk betingede). Fra det øjeblik har jeg vidst, at mit livsværk skulle være at arbejde for fred, og at det ville dække hele fredsaspektet - fred blandt nationer, fred blandt grupper, fred blandt enkelte personer og det meget, meget vigtige: indre fred. Imidlertid er der temmelig stor forskel mellem at være villig til at give sit liv og så virkelig at give det. For mit vedkommende lå der 15 års forberedelse og indre søgen imellem. På det tidspunkt blev jeg gjort bekendt med det psykologerne omtaler som ego og samvittighed. Jeg begyndte at forstå, at det er som om vi har to selv' er eller to naturer eller to viljer med to forskellige synspunkter. Fordi synspunkterne er så forskellige, følte jeg i denne periode af mit liv en kamp mellem de to»selv' er«med de to synspunkter. Så der var både bjerge og dale - mange bjerge og dale. Da kom der, midt i kampen, en 3

6 vidunderlig»bjergtop-oplevelse«, og for første gang vidste jeg, hvad indre fred var. Jeg følte en enhed - enhed med alle mine medskabninger, enhed med alt det skabte. Jeg har aldrig senere følt virkelig adskillelse. Jeg kunne igen og igen vende tilbage til denne vidunderlige bjergtop, og så kunne jeg forblive der i længere og længere perioder ad gangen og kunne lejlighedsvis glide bort derfra. Da oprandt en vidunderlig morgen. Da jeg vågnede vidste jeg, at jeg aldrig skulle stige ned i dalen igen. Jeg vidste at for mig var kampen forbi, at det endelig var lykkedes mig at give mit liv eller finde indre fred. Jeg gentager: Det er et punkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Man kan aldrig vende tilbage til kampen. Kampen er forbi, fordi man vil gøre de rigtige ting og ikke behøver at blive skubbet ind i det. Det er imidlertid ikke slut med at gøre fremskridt. Der har fundet stor fremgang sted i denne tredje fase af mit liv, men det er som om - skønt en central figur i ens livs puslespil er fuldendt, færdiggjort og uforanderlig - der rundt om i kanterne vil føjes andre stykker til. Der er altid en voksende kant, men udviklingen er altid harmonisk. Det er en følelse af altid at være omgivet af alle gode ting som kærlighed, fred og glæde. Det føles som beskyttende omgivelser, og der er noget urokkeligt indeni, som fører en gennem enhver situation man møder. Verden vil se på en og tro, at man kæmper med store problemer, men altid er der indre ressourcer til let at overvinde disse problemer. Intet synes vanskeligt. Der er en stilhed og klarhed og uforstyrret ro - ikke længere nogen stræben og anstrengelse efter noget. Livet er helt, og livet er godt, men livet er aldrig længere overfyldt. Det er en meget vigtig ting jeg har lært: Hvis dit liv er i harmoni med din del af livsmønstret, og hvis du er lydig mod de love, der råder i universet, så er dit liv udfyldt og godt men aldrig overfyldt. Hvis det er overfyldt, gør du mere end det, der er rigtigt for dig at gøre, mere end det der er din del at udføre i den totale helhed. Nu er der noget levende ved at give i stedet for at få. Når du koncentrerer dig om at give, opdager du, at ligesom du ikke kan modtage uden at give, kan du heller ikke give uden at modtage - 4

7 selv de mest vidunderlige ting som sundhed og lykke og indre fred. Der er en følelse af endeløs energi - som aldrig slipper op, den ser ud til at være endeløs ligesom luften. Du bliver tilsluttet en kilde af universel energi. Nu kontrollerer du dit liv. Forstår du; egoet kontrollerer aldrig. Egoet er, gennem tankens befalinger og følelsernes udbrud, kontrolleret af legemets ønsker om velvære og bekvemmelighed. Men den højere natur kontrollerer legemet og tankerne og følelserne. Jeg kan sige til mit legeme:»læg dig ned på cementgulvet og sov«, og det adlyder. Jeg kan sige til min tanke:»udeluk alt andet og koncentrer dig om det, du er i gang med«, og den adlyder. Jeg kan sige til mine følelser:»vær rolige, selv i denne forfærdelige situation«, og de er rolige. Det er en anderledes måde at leve på. Filosoffen Thoreau skrev: Hvis et menneske ikke kan holde fred med sine kammerater, hører han måske en anden trommeslager. Og nu følger du en anden trommeslager - den højere natur i stedet for den lavere. Det var i 1953 jeg følte mig ledet til eller kaldet eller motiveret til at begynde min pilgrimsfærd for fred i verden - og en rejse forpligter almindeligvis. Den traditionelle pilgrimsfærd er en rejse man forpligter sig til at gøre til fods, i tro og i bøn, og er en anledning til at få kontakt med mennesker. Jeg bærer en tunika med bogstaver på for at skabe kontakt. Den siger»fredens Pilgrim«på forsiden. Jeg føler det er mit navn nu - og lægger vægt på min mission i stedet for på mig. Og på ryggen står der» miles til fods for fred«. Formålet med tunikaen er primært at skabe kontakt. Hele tiden, nar jeg går langs hovedvejene og gennem byerne, henvender folk sig til mig, og jeg får anledning til at tale med dem om fred. Jeg har vandret miles som fattig pilgrim. Jeg ejer kun hvad jeg bærer og har i mine små lommer. Jeg tilhører ingen organisation. Jeg har sagt, at jeg vil gå indtil jeg får tilbudt husly, og faste indtil jeg får mad, og forblive en vandringsmand indtil menneskeheden har lært at leve i fred. Og jeg har sandt at sige aldrig bedt om noget, jeg er blevet forsynet med alt, hvad jeg 5

8 har behøvet på min rejse; det viser, hvor gode mennesker egentlig er. Jeg bærer altid mit fredsbudskab på mig. Dette er fredens vej: overvind ondt med godt, løgn med sandhed og had med kærlighed. Der er intet nyt i dette budskab undtagen at praktisere det. Og at praktisere det fordres ikke alene i den internationale situation, men også i den personlige. Jeg tror at situationen i verden er en afspejling af vor egen umodenhed. H vis vi var modne, harmoniske mennesker, ville krig ikke være noget problem overhovedet - den ville være umulig. Alle kan arbejde for fred. Vi kan arbejde lige hvor vi er, direkte inde i os selv, fordi jo mere fred vi har indeni os, jo mere fred kan vi genspejle i de ydre omstændigheder. I virkeligheden tror jeg, at ønsket om at overleve vil drive os ind i en slags usikker verdensfred, som så vil fordre at blive støttet af en stor indre opvågnen, hvis den skal vare ved. Jeg tror vi gik ind i en ny tidsalder, da vi opdagede atomkraften, og at denne nye tidsalder kalder på en ny renæssance, som løfter os op til et højere plan af forståelse, således at vi vil være i stand til at håndtere problemerne i denne nye tidsalder. Så mit primære formål er derfor: fred indeni os selv som et skridt mod fred i verden. Derfor, når jeg taler om trin mod indre fred, taler jeg om dem som dele af en plan, men der er intet fastlagt angående antallet af trin. Det kan udvides, det kan afkortes. Det er blot en måde at tale om emnet på; men dette er vigtigt: Trinene mod indre fred kan ikke tages i en bestemt rækkefølge. Det første trin for nogle er måske det sidste trin for andre. Så derfor, tag de trin som for dig synes lettest, og når du tager nogle få trin vil det blive lettere for dig at tage nogle få mere. På dette område kan vi virkelig dele noget med hinanden. Ingen af jer bliver måske ledet til at foretage en pilgrimsvandring, og jeg prøver heller ikke på at få jer til at foretage en sådan, men på det område, at finde harmoni i sit liv, kan vi dele noget med hinanden. Og jeg formoder, at når du hører mig anvise nogle trin mod indre fred, vil du genkende dem som trin, du også har taget. 6

9 For det første vil jeg gerne minde om nogle forberedelser, som blev krævet af mig. Den første forberedelse var en ret holdning til livet. Det betyder: hold op med at være én der flygter fra virkeligheden! Hold op med at være én der lever på overfladen, og som forbliver overfladisk. Der er millioner af disse mennesker, og de finder aldrig noget, der har virkelig værdi. Vær villig til at møde livet ædigt og dyk ned under livets overflade, der hvor sandheden og virkeligheden er at finde. Det er hvad vi gør nu. Hele betydningen af at have en meningsfuld holdning til de problemer, livet stiller dig over for, findes her. Hvis du blot kunne se hele billedet, hvis du blot kendte hele historien, så ville du se, at der ikke kommer et problem til dig, uden at det har et formål i dit liv, og uden at det også bidrager til din indre vækst. Når du ser det, vil du også betragte problemerne som muligheder i forklædning. Hvis du ikke så problemerne i øjnene, ville du blot drive gennem livet og ville aldrig opnå indre vækst. Det er ved at løse problemerne i overensstemmelse med det højeste lys, at vi opnår indre vækst. Derfor, kollektive problemer må løses kollektivt, og ingen opnår indre fred, som afstår fra at bringe sit bidrag til løsningen af de kollektive problemer såsom verdens nedrustning og verdens fred. Så lad os altid tænke på disse problemer sammen, tale om dem sammen og sammen arbejde hen imod deres løsning. Den anden forberedelse har at gøre med at bringe vore liv i harmoni med de love, som styrer dette univers. Ikke alene er verden og alt det synlige skabt, men også de love som styrer dem. De bruges både på det fysiske og det psykiske område; disse love styrer menneskets adfærd. Så langt vi forstår at bringe vore liv i harmoni med disse love, vil vore liv være harmoniske. Så længe vi er ulydige mod disse love, skaber vi vanskeligheder for os selv ved vor ulydighed. Vi er selv vore største fjender. Hvis vi er ude af harmoni på grund af uvidenhed, lider vi i nogen grad, men hvis vi er ude af harmoni mod bedre vidende, lider vi meget. Jeg ser at disse love er velkendte og anerkendte, og derfor behøver de blot at blive udtrykt i vore liv. 7

10 Så jeg blev travlt beskæftiget med en meget interessant opgave. Den gik ud på at praktisere alle de gode ting jeg troede på i mit liv. Jeg forvirrede ikke mig selv med at prøve at gør dem alle på én gang, men snarere, hvis jeg var i færd med at gøre noget, som jeg vidste jeg ikke skulle gøre, holdt jeg op med at gøre det, og jeg frasagde mig det altid hurtigst muligt. Ser du, det er den lette vej. Nedtrapning er derimod lang og hård. Og hvis jeg ikke gjorde det, jeg vidste jeg skulle gøre, skyndte jeg mig at gøre det. Det tog et godt stykke tid at gribe det med troen, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, og nu, hvis jeg tror på noget, udtrykker jeg det. Ellers ville det også være fuldstændig meningsløst. Efterhånden som jeg levede i overensstemmelse med det højeste lys jeg havde, opdagede jeg, at der blev givet mig yderligere lys, og at jeg åbnede mig for at modtage mere lys, end det jeg allerede havde. Disse love er ens for os alle, og disse ting kan vi studere og tale om. Men der er også en tredje forberedelse, som har at gøre med noget af det, som er helt specielt for hvert menneske, fordi hver af os har en speciel plads i livets monster. Hvis du ikke allerede klart ved, hvor du passer ind, vil jeg foreslå at du prøver at søge svar i modtagende stilhed. Jeg plejede at vandre i naturskønne omgivelser, bare modtagelig og stille, og en vidunderlig indsigt blev mig givet. Du begynder at udfylde din del af livsmønstret ved at gøre alle de gode ting du føler dig motiveret til, selv om de kun er små i begyndelsen. Du giver dem førstepladsen i dit liv, før alt det overfladiske som sædvanligvis fylder menneskelivet. Der er dem der ved hvad de skal, men ikke gør det. Det er sørgeligt. Jeg husker en dag, da jeg gik langs hovedvejen, at en flot bil standsede, og manden ved rattet sagde til mig:»hvor er det vidunderligt, at du følger dit kald!«jeg svarede:»jeg mener helt sikkert, at enhver skal gøre hvad han føler er det rigtige for ham.«derefter begyndte han at fortælle mig, hvad han følte sig motiveret til, og det var noget godt og nødvendigt. Jeg blev helt begejstret ved at høre det og tog for givet, at han var i færd med det. Jeg sagde:»det er vidunderligt! Hvordan går det med det?«og han svarede:»åh, jeg er ikke begyndt på 8

11 det. Den slags arbejde kan ikke betale sig.«og jeg skal sent glemme hvor desperat og ulykkelig denne mand var. Men ser du, i denne materialistiske tidsalder har vi et falsk billede af, hvad målestokken er for en succes. Vi måler i penge, i materielle ting. Men lykke og fred finder man ikke i den retning. Hvis man ved hvad man skal gøre, men ikke gør det, er man i sandhed et meget ulykkeligt menneske. Der er også en fjerde forberedelse, og det er forenkling af livet. Det har til formål at bringe det indre og ydre velvære - psykologisk og materielt i harmoni i ens liv. Det blev gjort meget let for mig. Kort tid efter at jeg havde skænket mit liv til tjeneste, følte jeg, at jeg ikke længere kunne modtage mere end jeg behøvede, medens andre på jorden havde mindre end de behøvede. Det bevirkede, at jeg bragte min tilværelse ned på eksistensniveau. Jeg tænkte det ville blive vanskeligt. Jeg troede det ville påføre mig en hel del besværligheder, men jeg tog helt fejl. Nu, hvor jeg kun ejer hvad jeg har på, og hvad jeg har i mine lommer, føler jeg ikke at jeg mangler noget som helst. For mig er det jeg ønsker, og det jeg har behov for, nøjagtig det samme, og man vil ikke kunne give mig noget jeg ikke behøver. Jeg opdagede denne store sandhed: Unødige ejendele er unødvendige byrder. Nu mener jeg ikke at alles behov er de samme. Dine er sikkert større end mine. For eksempel, hvis du har familie behøver du et hjem og den stabilitet det udtrykker over for dine børn. Men jeg mener, at alt ud over behovet - og behovet omfatter også somme tider ting, der rækker ud over de fysiske behov - alt overflødigt, vil vise sig at blive byrdefuldt. Der er stor frihed i enkel levevis, og efter jeg begyndte at mærke det, fandt jeg harmoni i mit liv mellem indre og ydre velvære. Nu kunne der siges en hel del om en sådan harmoni, ikke alene i det individuelle men også om livet i et samfund. Det er fordi vi som mennesker har bragt os selv så langt ud af harmoni, også på det materielle plan, at når vi opdager ting som atomkraft, så er vi stadig villige til at sætte det i en bombe og bruge det til at dræbe mennesker med. Dette skyldes, at vort indre velvære halter langt bagefter vort ydre velvære. Den 9

12 relevante forskning i fremtiden er rettet mod vort indre plan, det psykologiske, således at vi vil være i stand til at bringe disse to sider i balance, så vi ved hvorledes vi på en bedre måde kan bruge det ydre velvære vi allerede har. Derefter opdagede jeg, at der blev krævet en vis renselse af mig. Det første er en ganske enkel ting: renselse af kroppen. Det har noget at gøre med ens fysiske måde at leve på. Spiser man med fornuft, spiser man for at leve? Jeg kender virkelig mennesker, som lever for at spise. Ved du, hvornår du skal holde op med at spise? Det er en meget vigtig ting at vide. Er du opmærksom på dine sovevaner? Jeg prøver at gå tidligt til ro og få rigelig søvn. Får du rigelig frisk luft, sol, tilstrækkelig motion og kontakt med naturen? Man skulle tro det var det første område mennesker var villige til at arbejde på, men praktisk erfaring har vist mig, at det tit er det sidste, fordi det betyder at man skal frigøre sig fra nogle dårlige vaner, og der er intet vi klynger os så hårdnakket til som dem. Den anden renselse kan jeg ikke understrege kraftigt nok, det er renselse af tanken. Hvis du vidste hvor magtfulde dine tanker er, ville du aldrig tænke en negativ tanke. De kan øve en magtfuld indflydelse for det gode når de er positive, og de kan og vil gøre dig fysisk syg hvis de er negative. Jeg kan huske en 65-årig mand jeg kendte, og som havde symptomer der tydede på en kronisk fysisk sygdom. Jeg talte med ham og fandt ud af, at der var bitterhed i hans liv, skønt jeg ikke kunne se det i starten. Han havde det godt med sin kone og sine voksne børn, og han kom godt ud af det med sine omgivelser, men bitterheden var stadig den samme. Jeg fandt ud af at han nærede bitterhed mod sin længst afdøde far, fordi hans far havde givet hans bror en uddannelse, medens han ingen fik. Så snart han blev i stand til at opgive denne bitterhed, begyndte den såkaldte kroniske sygdom at aftage, og snart var den forsvundet. Så snart man gemmer på den mindste bitterhed mod nogen, eller har ukærlige tanker af hvilken slags de end måtte være, må man frigøre sig fra dem hurtigst muligt. De skader nemlig ikke andre end en selv. Det er blevet sagt at had skader den der 10

13 hader, og ikke den hadet er rettet imod. Det er ikke nok kun at gøre de rigtige ting og sige de rigtige ting, man må også tænke de rigtige ting, hvis ens liv skal komme i harmoni. Den tredje renselse er renselse af ønsker. Hvad er det man ønsker? Ønsker man tøj eller nydelse eller nye møbler eller en ny bi!? Man kan komme til det punkt, hvor det eneste ønske kun er at kende og gøre sin del af livsmønstret. Når man tænker over det, er der så noget vigtigere at ønske sig? Der er en renselse mere, og det er renselse af motiver. Hvad er dit motiv til det du gør? Hvis det er ren grådighed eller egoisme eller ønske om selvophøjelse, så vil jeg sige: gør det ikke. Gør ikke noget med et sådant motiv. Men det er ikke så let, for vi plejer at gøre ting med meget blandede motiver, gode og dårlige motiver blandet sammen. Her er en mand fra forretningsverdenen, hans motiver er ikke af de reneste, men blandet med dem er motiver som omsorg for sin familie og måske at gøre noget godt for samfundet. Blandede motiver! Ens motiv, hvis man vil finde indre fred, må være et udadrettet motiv - det må være tjeneste. Det må være givende, ikke krævende. Jeg kendte en mand, som var en god arkitekt. Det var øjensynlig hans rette arbejde, men han gjorde det med et forkert motiv. Hans motiv var at tjene en masse penge og blive ved med det. Han arbejdede så meget at han blev syg, og det var kort tid efter jeg mødte ham. Jeg fik ham til at gøre en lille ting for at tjene. Jeg fortalte ham om glæden ved at tjene, og jeg vidste, at efter han havde oplevet det, kunne han aldrig vende tilbage til en virkelig selvcentreret livsform. Vi korresponderede derefter en kort tid. Det tredje år på min pilgrimsfærd gik jeg gennem hans by, og jeg kunne knap nok kende ham, da jeg gjorde holdt for at hilse på ham. Han var fuldstændig forandret! Men han var stadig arkitekt. Han var ved at lave en tegning, og han fortalte mig om den:»ser du, jeg tegnede det på en sådan måde, at det passer til kundens budget, og så vil jeg bygge det på deres grund, så det tager sig pænt ud.«hans motiv var at tjene de mennesker han lavede tegninger til. Han var en strålende og forvandlet person. Hans 11

14 kone fortalte mig at hans forretning var vokset, fordi mennesker nu kom langvejs fra for at få tegnet de res hus. Jeg har kun mødt få, som har måttet skifte job på grund af deres ændrede liv, men jeg har mødt mange, som har måttet ændre deres motiver til at tjene for at kunne ændre de res liv. Og nu til den sidste del. Det er de ting der må opgives. Da man i sin tid opgav den første ting, fik man fred, fordi det var en opgivelse af egenviljen. Man kan arbejde på at undlademen aldrig undertrykke - at gøre de dårlige ting man ellers måtte være tiltrukket af. Hvis man er motiveret til at gøre eller sige noget dårligt, kan man altid tænke på noget godt. Man vender bevidst tingen og bruger den samme energi til at gøre eller sige noget godt i stedet for. Det virker! Den anden ting der må opgives er følelsen af adskilthed. Vi begynder med at føle os meget adskilte og dømmer alt vi har et forhold til, som var vi universets centrum. Selv om vi forstandsmæssigt ved bedre, dømmer vi stadigvæk på den måde. I virkeligheden er vi selvfølgelig allesammen celler i menneskeheden. Vi er ikke adskilt fra vore medmennesker. Alt er en helhed. Det er kun fra dette højere synspunkt, at man ved hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv. Ud fra dette højere synspunkt bliver der kun én realistisk måde at arbejde på, og det er til gavn for helheden. Så længe man arbejder for sit eget lille selv, er man kun én celle mod alle andre celler, og man er helt ude af harmoni. Men så snart man begynder at arbejde til gavn for helheden, finder man sig selv i harmoni med alle sine medmennesker. Ser du, det er den naturlige og harmoniske måde at leve på. Så er der det tredje der må opgives, og det er opgivelsen af alle bånd og lænker. Materielle ting må sættes på deres rette plads. De er givet til os for at bruges. Det er i orden at bruge dem, det er det de er til for. Men når de har tjent deres formål, vær så rede til at slippe dem og måske give dem til andre der har brug for dem. Alt der har udtjent sit formål, og som man ikke kan give slip på, binder en, og i denne materialistiske tidsalder er en stor del af os bundet af vore ejendele. Vi er ikke frie. 12

15 Der er en anden slags besiddertrang. Man ejer ikke noget andet menneske, uanset hvor nærtstående den anden måtte være. Ingen ægtemand ejer sin hustru, ingen hustru ejer sin mand, ingen forældre ejer deres børn. Når vi tror vi ejer andre mennesker, er der en tendens til at ville styre deres liv for dem, og ud fra dette udvikler der sig en yderst uharmonisk situation. Kun når vi forstår at vi ikke ejer dem, og at de må leve i overensstemmelse med de res egen indre motivation, ophører vi at styre deres liv, og opdager så at vi er i stand til at leve i harmoni med dem. Nu til sidst: Opgivelsen af alle negative følelser. Jeg ønsker blot at nævne én negativ følelse, som selv de pæneste mennesker stadigvæk har, og den følelse er bekymring. Bekymring er ikke en interesse, der vil motivere en til at virkeliggøre noget i en bestemt situation. Bekymring er nytteløs overvejelse af ting vi ikke kan forandre. Lad mig blot nævne én teknik. Man bekymrer sig sjældent for det nuværende øjeblik, det er som regel helt i orden. Hvis man bekymrer sig, pines man af fortiden som man skulle have glemt for længe siden, eller man er bange for fremtiden som endnu ikke er kommet. Vi plejer at glide hen over det nuværende. Øjeblikket er det eneste tidspunkt hvori man kan leve; hvis man ikke lever dér, får man aldrig virkelig levet i det hele taget. Hvis man lever lige i dette øjeblik, tyder det på at man ikke bekymrer sig. For mig er hvert øjeblik en ny mulighed for at være i tjeneste. En sidste kommentar vedrørende negative følelser, den har engang hjulpet mig virkelig meget og har hjulpet andre. Ingen ydre ting - intet, ingen i det ydre - kan såre mig psykisk i det indre. Jeg opdagede at jeg kunne blive såret psykisk ved mine egne forkerte handlinger, dem jeg havde kontrol over, ved mine egne forkerte reaktioner - de er drilske, men jeg har kontrol også over dem; eller min egen uvirksomhed i visse situationer, som den nuværende verdenssituation, der kræver handling fra min side. Da jeg opdagede dette, følte jeg mig virkelig fri. Og jeg holdt øjeblikkelig op med at såre mig selv. Nu kan enhver gøre de mest gemene ting mod mig, og jeg føler dyb medlidenhed med denne uligevægtige, psykisk syge person, der 13

16 er i stand til at handle så gement. Jeg vil sandelig ikke såre mig selv ved at reagere med bitterhed eller vrede. Man har fuldstændig kontrol over, om man vil lade sig såre psykisk eller ej; og på et hvilket som helst tidspunkt man ønsker kan man ophøre med at såre sig selv. Dette er vejen til indre fred, som jeg ønskede at dele med dig. Der er intet nyt i det. Det er en universel sandhed. Jeg har blot talt om disse ting på mit eget hverdagssprog og i vendinger som bygger på personlig erfaring. Lovene, som styrer dette univers, befordrer det gode når vi adlyder dem; men alt der er i modstrid med disse love holder ikke længe, det bærer kimen til sin selvødelæggelse i sig. Det gode i hvert menneske gør det altid muligt for os at adlyde disse love. Vi har en fri vilje i forhold til alt dette. Så derfor er det op til os selv, hvornår vi vil adlyde lovene og dermed finde harmoni i os selv og i verden. Resumé Fire ting som må forberedes 1. Indtag den rigtige holdning til livet. Hold op med at være en der flygter fra livet, eller en der lever overfladisk, da disse holdninger kun forårsager disharmoni i dit liv. Mød livet oprigtigt og søg ned under den tomme overflade og opdag livets sandhed og virkelighed. Løs de problemer der møder dig i livet, og du vil se at problemløsningerne bidrager til din indre vækst. At hjælpe med at løse kollektive problemer bidrager også til din vækst, og disse problemer bor aldrig undgås. 2. Udtryk det gode, du tror på, i dit liv. Lovene, som styrer menneskelivet, virker nøjagtigt som tyngdeloven. Lydighed mod disse love leder os ind i harmoni; ulydighed leder os ind i disharmoni. Da mange af disse love 14

17 allerede er almindelig kendt, kan du godt begynde at virkeliggøre alle de gode ting du tror på. Intet liv kan være i harmoni, medmindre tro og praksis er i harmoni. 3. Find din plads på livets vej. Du har andel i tingenes mønster. Hvad der er din del, kan kun kendes indeni dig selv. Du kan søge den i modtagende stilhed. Du kan begynde at leve i overensstemmelse med den ved at gøre alle de gode ting, du er tilskyndet til, og give dem førstepladsen i dit liv over alt det overfladiske, som mennesker sædvanligvis er optaget af. 4. Forenkling af livet, som bringer harmoni mellem indre og ydre velvære. Unødvendige ejendele er unødvendige byrder. Manges liv er overfyldt med ikke alene unødvendige ejendele men også meningsløse aktiviteter. Forvirrede liv er disharmoniske liv og behøver forenkling. Ønsker og behov kan blive de samme i et menneskes liv, og når det er opnået, vil der være en følelse af harmoni mellem indre og ydre velvære. En sådan harmoni er nødvendig, ikke alene i den enkeltes liv men også kollektivt. 1. Renselse af legemets tempel. Fire ting som må renses Er du frigjort fra alle dårlige vaner? Stræber du efter at anvende»levende«føde i din kost - frugter, hele korn, grøntsager og nødder? Går du tidligt i seng og får tilstrækkelig søvn? Får du rigelig frisk luft, sol, motion og kontakt med naturen? Hvis du kan svare»ja«til alle disse spørgsmål, er du nået et godt stykke vej hen mod renselse af legemets tempel. 2. Renselse af tankerne. Det er ikke tilstrækkeligt at gøre de rigtige ting og sige de rigtige ting. Du må også tænke de rigtige tanker. Positive 15

18 tanker er stærkt medvirkende til at fremme det gode. Negative tanker kan gøre dig fysisk syg. Vær sikker på, at der ikke er en ufredelig situation mellem dig og nogen anden person, for først når du er færdig med at nære uvenlige tanker, kan du opnå indre harmoni. 3. Renselse af ønskerne. Du er her for at bringe dig selv i harmoni med de love, der styrer den menneskelige adfærd, og med den plads du har i livets mønster bør dine ønsker fokusere på dette område. 4. Renselse af motiver. Selvfølgelig burde du aldrig have grådige eller selvcentrerede motiver eller ønske om selvophøjelse. Du burde endog ikke nære det selviske motiv at opnå indre fred for dig selv. At være til tjeneste for dine medmennesker, det er forudsætningen for at dit liv kan komme i harmoni. 1. Opgivelse af selvviljen. 16 Fire ting som må opgives Du har, eller det er som om du har, to selv er: dit lavere selv, som almindeligvis leder dig selvisk, og det højere selv, som står parat til at bruge dig på en ærefuld made. Du må underordne det lavere selv ved at afholde dig fra at gøre de dårlige ting, du er motiveret til; undertryk dem ikke men omform dem, så det højere selv kan overtage ledelsen af dit liv. 2. Opgivelse af følelsen af adskilthed. Alle på jorden er celler i menneskehedens organisme. Du er ikke adskilt fra dine medmennesker, og du kan ikke finde harmoni alene for dig selv. Du kan kun finde harmoni når du

19 virkeliggør enheden med alle og arbejder udelukkende for det gode. 3. Opgivelse af bånd. Først når du har opgivet alle bånd, kan du være virkelig fri. Materielle ting er her for at bruges, og det du ikke kan opgive, selv om det har udtjent sit formål, binder dig. Du kan kun leve i harmoni med dine medmennesker, hvis du ikke har følelsen af at du ejer dem, og derfor ikke prøver at styre deres liv. 4. Opgivelse af alle negative følelser. Stræb efter at opgive negative følelser. Hvis du lever i nu et, som virkelig er det eneste øjeblik du kan leve i, vil du være mindre tilbøjelig til at bekymre dig. Hvis du erkender at de, der opfører sig gement er psykisk syge, vil din følelse af vrede vendes til følelse af medlidenhed. Hvis du opdager, at alle dine indre sår er skabt af dine egne forkerte handlinger, eller dine egne forkerte reaktioner, eller din egen forkerte passivitet, så vil du ophøre med at såre dig selv. Tanker Vi kan alle bruge vort liv til at gå omkring og gøre godt. Hver gang man møder et menneske, kan man tænke på noget opmuntrende og sige enten et venligt ord, fremsætte et hjælpsomt forslag eller et udtryk for beundring. Hver gang man kommer i den situation, kan man da tænke på noget godt man kan give - en betænksom gave, en hensynsfuld holdning, en hjælpende hånd. Der er et kriterium, hvorefter man kan bedømme, om de tanker man tænker, og de ting man gør, er de rigtige for en. Dette kriterium er: Har de bragt en indre fred? Hvis de ikke har, er der noget galt med dem - så prøv igen. Hvis man elsker mennesker tilstrækkeligt meget, vil de reagere kærligt. Hvis jeg fornærmer dem, gør jeg mig selv til skamme, for jeg ved, at hvis min opførsel havde været korrekt, 17

20 ville de ikke være blevet fornærmet, selv om de ikke var enige med mig.»før tungen kan tale, må den miste kraften til at såre«. Til dem, der føler sig nedtrykte, vil jeg sige: Prøv at fylde jeres omgivelser med skøn musik og dejlige blomster. Prøv at læse og lære inspirerende tanker udenad. Prøv at lave en liste over alle de ting, I har grund til at være taknemmelige for. Hvis der er en god ting, du altid har ønsket at gøre, begynd da at gøre den. Lav en plan over meningsfyldte ting og hold dig til listen. Skønt andre har ondt af dig, hav aldrig ondt af dig selv - det har dræbende effekt på det åndelige velbefindende. Betragt problemerne, uanset hvor vanskelige de er, som muligheder for åndelig vækst og udnyt mulighederne bedst muligt. Fra alle de ting du læser, og fra alle de mennesker du møder, behold hvad der er godt - det din egen»indre Lærer«siger, er til dig - og lad resten blive liggende. Det er meget bedre at søge kilden til vejledning og sandhed gennem din egen»indre Lærer«end at ty til mennesker eller bøger. Bøger og mennesker kan kun inspirere dig. Medmindre de siger dig noget, er der ikke opnået noget væsentligt. Ingen er virkelig fri, som stadig er knyttet til materielle ting, steder eller mennesker. Vi må være i stand til at bruge disse ting, når vi behøver dem, og så opgive dem uden beklagelse, når de har tjent deres formål. Vi må være i stand til at værdsætte og nyde de steder, hvor vi befinder os, og derefter fortsætte uden smerte, når der bliver kaldt på os andre steder fra. Vi må være i stand til at leve i et kærlighedsforhold til mennesker, uden at føle vi ejer dem og skal styre deres liv. Hvad som helst du prøver at holde fanget, vil holde dig fanget, og hvis du ønsker frihed, må du give frihed. Det åndelige liver det virkelige liv - alt andet er illusion og bedrag. Kun de, der er knyttet til Gud alene, er virkelig frie. Kun de, der lever i overensstemmelse med det højeste lys, finder harmoni i deres liv. De, der handler ud fra de res højeste motivation, bliver en kraft for det gode. Det er ikke så vigtigt at andre lægger mærke til det. Resultater burde aldrig søges eller 18

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere