VEJEN TIL INDRE FRED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL INDRE FRED"

Transkript

1 VEJEN TIL INDRE FRED

2

3 Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag

4 Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet. Oversat efter»peace Pilgrim: Steps Toward Inner Peace«af Tim Jensen. På omslaget billede af Freds Pilgrim pi vandring. VISDOMSBØGERNE Sankt Ansgars Forlag, København Trykt på Sankt Ansgars Forlags bogtrykkeri. ISBN

5 Vej en til indre fred I begyndelsen af mit liv gjorde jeg to meget vigtige opdagelser. For det første opdagede jeg, at det var let at tjene penge. Og for det andet, at det at tjene penge og bruge dem tåbeligt var komplet meningsløst. Jeg vidste, at det ikke var det, jeg var til for; men på den tid (det er mange ar siden) vidste jeg ikke nøjagtigt, hvad jeg var her for. Det var ud af en meget dyb søgen efter et meningsfyldt liv, samt efter en hel nats vandring gennem skovene, jeg nåede til - hvad jeg nu er klar over - et meget vigtigt psykologisk højdepunkt. Jeg følte en fuldstændig villighed til uden noget forbehold at overgive mit liv og vie mit liv til tjeneste. Jeg siger dig, det er et punkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Efter dette kan man aldrig vende tilbage til helt selvcentreret levevis. Og således gik jeg ind i den anden fase af mit liv. Jeg begyndte at leve for at give hvad jeg kunne, i stedet for at få hvad jeg kunne, og trådte ind i en ny og vidunderlig verden. Mit liv begyndte at blive meningsfyldt. Jeg opnåede at blive velsignet med et godt helbred. Jeg har ikke haft en forkølelse eller hovedpine siden. (De fleste sygdomme er psykologisk betingede). Fra det øjeblik har jeg vidst, at mit livsværk skulle være at arbejde for fred, og at det ville dække hele fredsaspektet - fred blandt nationer, fred blandt grupper, fred blandt enkelte personer og det meget, meget vigtige: indre fred. Imidlertid er der temmelig stor forskel mellem at være villig til at give sit liv og så virkelig at give det. For mit vedkommende lå der 15 års forberedelse og indre søgen imellem. På det tidspunkt blev jeg gjort bekendt med det psykologerne omtaler som ego og samvittighed. Jeg begyndte at forstå, at det er som om vi har to selv' er eller to naturer eller to viljer med to forskellige synspunkter. Fordi synspunkterne er så forskellige, følte jeg i denne periode af mit liv en kamp mellem de to»selv' er«med de to synspunkter. Så der var både bjerge og dale - mange bjerge og dale. Da kom der, midt i kampen, en 3

6 vidunderlig»bjergtop-oplevelse«, og for første gang vidste jeg, hvad indre fred var. Jeg følte en enhed - enhed med alle mine medskabninger, enhed med alt det skabte. Jeg har aldrig senere følt virkelig adskillelse. Jeg kunne igen og igen vende tilbage til denne vidunderlige bjergtop, og så kunne jeg forblive der i længere og længere perioder ad gangen og kunne lejlighedsvis glide bort derfra. Da oprandt en vidunderlig morgen. Da jeg vågnede vidste jeg, at jeg aldrig skulle stige ned i dalen igen. Jeg vidste at for mig var kampen forbi, at det endelig var lykkedes mig at give mit liv eller finde indre fred. Jeg gentager: Det er et punkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Man kan aldrig vende tilbage til kampen. Kampen er forbi, fordi man vil gøre de rigtige ting og ikke behøver at blive skubbet ind i det. Det er imidlertid ikke slut med at gøre fremskridt. Der har fundet stor fremgang sted i denne tredje fase af mit liv, men det er som om - skønt en central figur i ens livs puslespil er fuldendt, færdiggjort og uforanderlig - der rundt om i kanterne vil føjes andre stykker til. Der er altid en voksende kant, men udviklingen er altid harmonisk. Det er en følelse af altid at være omgivet af alle gode ting som kærlighed, fred og glæde. Det føles som beskyttende omgivelser, og der er noget urokkeligt indeni, som fører en gennem enhver situation man møder. Verden vil se på en og tro, at man kæmper med store problemer, men altid er der indre ressourcer til let at overvinde disse problemer. Intet synes vanskeligt. Der er en stilhed og klarhed og uforstyrret ro - ikke længere nogen stræben og anstrengelse efter noget. Livet er helt, og livet er godt, men livet er aldrig længere overfyldt. Det er en meget vigtig ting jeg har lært: Hvis dit liv er i harmoni med din del af livsmønstret, og hvis du er lydig mod de love, der råder i universet, så er dit liv udfyldt og godt men aldrig overfyldt. Hvis det er overfyldt, gør du mere end det, der er rigtigt for dig at gøre, mere end det der er din del at udføre i den totale helhed. Nu er der noget levende ved at give i stedet for at få. Når du koncentrerer dig om at give, opdager du, at ligesom du ikke kan modtage uden at give, kan du heller ikke give uden at modtage - 4

7 selv de mest vidunderlige ting som sundhed og lykke og indre fred. Der er en følelse af endeløs energi - som aldrig slipper op, den ser ud til at være endeløs ligesom luften. Du bliver tilsluttet en kilde af universel energi. Nu kontrollerer du dit liv. Forstår du; egoet kontrollerer aldrig. Egoet er, gennem tankens befalinger og følelsernes udbrud, kontrolleret af legemets ønsker om velvære og bekvemmelighed. Men den højere natur kontrollerer legemet og tankerne og følelserne. Jeg kan sige til mit legeme:»læg dig ned på cementgulvet og sov«, og det adlyder. Jeg kan sige til min tanke:»udeluk alt andet og koncentrer dig om det, du er i gang med«, og den adlyder. Jeg kan sige til mine følelser:»vær rolige, selv i denne forfærdelige situation«, og de er rolige. Det er en anderledes måde at leve på. Filosoffen Thoreau skrev: Hvis et menneske ikke kan holde fred med sine kammerater, hører han måske en anden trommeslager. Og nu følger du en anden trommeslager - den højere natur i stedet for den lavere. Det var i 1953 jeg følte mig ledet til eller kaldet eller motiveret til at begynde min pilgrimsfærd for fred i verden - og en rejse forpligter almindeligvis. Den traditionelle pilgrimsfærd er en rejse man forpligter sig til at gøre til fods, i tro og i bøn, og er en anledning til at få kontakt med mennesker. Jeg bærer en tunika med bogstaver på for at skabe kontakt. Den siger»fredens Pilgrim«på forsiden. Jeg føler det er mit navn nu - og lægger vægt på min mission i stedet for på mig. Og på ryggen står der» miles til fods for fred«. Formålet med tunikaen er primært at skabe kontakt. Hele tiden, nar jeg går langs hovedvejene og gennem byerne, henvender folk sig til mig, og jeg får anledning til at tale med dem om fred. Jeg har vandret miles som fattig pilgrim. Jeg ejer kun hvad jeg bærer og har i mine små lommer. Jeg tilhører ingen organisation. Jeg har sagt, at jeg vil gå indtil jeg får tilbudt husly, og faste indtil jeg får mad, og forblive en vandringsmand indtil menneskeheden har lært at leve i fred. Og jeg har sandt at sige aldrig bedt om noget, jeg er blevet forsynet med alt, hvad jeg 5

8 har behøvet på min rejse; det viser, hvor gode mennesker egentlig er. Jeg bærer altid mit fredsbudskab på mig. Dette er fredens vej: overvind ondt med godt, løgn med sandhed og had med kærlighed. Der er intet nyt i dette budskab undtagen at praktisere det. Og at praktisere det fordres ikke alene i den internationale situation, men også i den personlige. Jeg tror at situationen i verden er en afspejling af vor egen umodenhed. H vis vi var modne, harmoniske mennesker, ville krig ikke være noget problem overhovedet - den ville være umulig. Alle kan arbejde for fred. Vi kan arbejde lige hvor vi er, direkte inde i os selv, fordi jo mere fred vi har indeni os, jo mere fred kan vi genspejle i de ydre omstændigheder. I virkeligheden tror jeg, at ønsket om at overleve vil drive os ind i en slags usikker verdensfred, som så vil fordre at blive støttet af en stor indre opvågnen, hvis den skal vare ved. Jeg tror vi gik ind i en ny tidsalder, da vi opdagede atomkraften, og at denne nye tidsalder kalder på en ny renæssance, som løfter os op til et højere plan af forståelse, således at vi vil være i stand til at håndtere problemerne i denne nye tidsalder. Så mit primære formål er derfor: fred indeni os selv som et skridt mod fred i verden. Derfor, når jeg taler om trin mod indre fred, taler jeg om dem som dele af en plan, men der er intet fastlagt angående antallet af trin. Det kan udvides, det kan afkortes. Det er blot en måde at tale om emnet på; men dette er vigtigt: Trinene mod indre fred kan ikke tages i en bestemt rækkefølge. Det første trin for nogle er måske det sidste trin for andre. Så derfor, tag de trin som for dig synes lettest, og når du tager nogle få trin vil det blive lettere for dig at tage nogle få mere. På dette område kan vi virkelig dele noget med hinanden. Ingen af jer bliver måske ledet til at foretage en pilgrimsvandring, og jeg prøver heller ikke på at få jer til at foretage en sådan, men på det område, at finde harmoni i sit liv, kan vi dele noget med hinanden. Og jeg formoder, at når du hører mig anvise nogle trin mod indre fred, vil du genkende dem som trin, du også har taget. 6

9 For det første vil jeg gerne minde om nogle forberedelser, som blev krævet af mig. Den første forberedelse var en ret holdning til livet. Det betyder: hold op med at være én der flygter fra virkeligheden! Hold op med at være én der lever på overfladen, og som forbliver overfladisk. Der er millioner af disse mennesker, og de finder aldrig noget, der har virkelig værdi. Vær villig til at møde livet ædigt og dyk ned under livets overflade, der hvor sandheden og virkeligheden er at finde. Det er hvad vi gør nu. Hele betydningen af at have en meningsfuld holdning til de problemer, livet stiller dig over for, findes her. Hvis du blot kunne se hele billedet, hvis du blot kendte hele historien, så ville du se, at der ikke kommer et problem til dig, uden at det har et formål i dit liv, og uden at det også bidrager til din indre vækst. Når du ser det, vil du også betragte problemerne som muligheder i forklædning. Hvis du ikke så problemerne i øjnene, ville du blot drive gennem livet og ville aldrig opnå indre vækst. Det er ved at løse problemerne i overensstemmelse med det højeste lys, at vi opnår indre vækst. Derfor, kollektive problemer må løses kollektivt, og ingen opnår indre fred, som afstår fra at bringe sit bidrag til løsningen af de kollektive problemer såsom verdens nedrustning og verdens fred. Så lad os altid tænke på disse problemer sammen, tale om dem sammen og sammen arbejde hen imod deres løsning. Den anden forberedelse har at gøre med at bringe vore liv i harmoni med de love, som styrer dette univers. Ikke alene er verden og alt det synlige skabt, men også de love som styrer dem. De bruges både på det fysiske og det psykiske område; disse love styrer menneskets adfærd. Så langt vi forstår at bringe vore liv i harmoni med disse love, vil vore liv være harmoniske. Så længe vi er ulydige mod disse love, skaber vi vanskeligheder for os selv ved vor ulydighed. Vi er selv vore største fjender. Hvis vi er ude af harmoni på grund af uvidenhed, lider vi i nogen grad, men hvis vi er ude af harmoni mod bedre vidende, lider vi meget. Jeg ser at disse love er velkendte og anerkendte, og derfor behøver de blot at blive udtrykt i vore liv. 7

10 Så jeg blev travlt beskæftiget med en meget interessant opgave. Den gik ud på at praktisere alle de gode ting jeg troede på i mit liv. Jeg forvirrede ikke mig selv med at prøve at gør dem alle på én gang, men snarere, hvis jeg var i færd med at gøre noget, som jeg vidste jeg ikke skulle gøre, holdt jeg op med at gøre det, og jeg frasagde mig det altid hurtigst muligt. Ser du, det er den lette vej. Nedtrapning er derimod lang og hård. Og hvis jeg ikke gjorde det, jeg vidste jeg skulle gøre, skyndte jeg mig at gøre det. Det tog et godt stykke tid at gribe det med troen, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, og nu, hvis jeg tror på noget, udtrykker jeg det. Ellers ville det også være fuldstændig meningsløst. Efterhånden som jeg levede i overensstemmelse med det højeste lys jeg havde, opdagede jeg, at der blev givet mig yderligere lys, og at jeg åbnede mig for at modtage mere lys, end det jeg allerede havde. Disse love er ens for os alle, og disse ting kan vi studere og tale om. Men der er også en tredje forberedelse, som har at gøre med noget af det, som er helt specielt for hvert menneske, fordi hver af os har en speciel plads i livets monster. Hvis du ikke allerede klart ved, hvor du passer ind, vil jeg foreslå at du prøver at søge svar i modtagende stilhed. Jeg plejede at vandre i naturskønne omgivelser, bare modtagelig og stille, og en vidunderlig indsigt blev mig givet. Du begynder at udfylde din del af livsmønstret ved at gøre alle de gode ting du føler dig motiveret til, selv om de kun er små i begyndelsen. Du giver dem førstepladsen i dit liv, før alt det overfladiske som sædvanligvis fylder menneskelivet. Der er dem der ved hvad de skal, men ikke gør det. Det er sørgeligt. Jeg husker en dag, da jeg gik langs hovedvejen, at en flot bil standsede, og manden ved rattet sagde til mig:»hvor er det vidunderligt, at du følger dit kald!«jeg svarede:»jeg mener helt sikkert, at enhver skal gøre hvad han føler er det rigtige for ham.«derefter begyndte han at fortælle mig, hvad han følte sig motiveret til, og det var noget godt og nødvendigt. Jeg blev helt begejstret ved at høre det og tog for givet, at han var i færd med det. Jeg sagde:»det er vidunderligt! Hvordan går det med det?«og han svarede:»åh, jeg er ikke begyndt på 8

11 det. Den slags arbejde kan ikke betale sig.«og jeg skal sent glemme hvor desperat og ulykkelig denne mand var. Men ser du, i denne materialistiske tidsalder har vi et falsk billede af, hvad målestokken er for en succes. Vi måler i penge, i materielle ting. Men lykke og fred finder man ikke i den retning. Hvis man ved hvad man skal gøre, men ikke gør det, er man i sandhed et meget ulykkeligt menneske. Der er også en fjerde forberedelse, og det er forenkling af livet. Det har til formål at bringe det indre og ydre velvære - psykologisk og materielt i harmoni i ens liv. Det blev gjort meget let for mig. Kort tid efter at jeg havde skænket mit liv til tjeneste, følte jeg, at jeg ikke længere kunne modtage mere end jeg behøvede, medens andre på jorden havde mindre end de behøvede. Det bevirkede, at jeg bragte min tilværelse ned på eksistensniveau. Jeg tænkte det ville blive vanskeligt. Jeg troede det ville påføre mig en hel del besværligheder, men jeg tog helt fejl. Nu, hvor jeg kun ejer hvad jeg har på, og hvad jeg har i mine lommer, føler jeg ikke at jeg mangler noget som helst. For mig er det jeg ønsker, og det jeg har behov for, nøjagtig det samme, og man vil ikke kunne give mig noget jeg ikke behøver. Jeg opdagede denne store sandhed: Unødige ejendele er unødvendige byrder. Nu mener jeg ikke at alles behov er de samme. Dine er sikkert større end mine. For eksempel, hvis du har familie behøver du et hjem og den stabilitet det udtrykker over for dine børn. Men jeg mener, at alt ud over behovet - og behovet omfatter også somme tider ting, der rækker ud over de fysiske behov - alt overflødigt, vil vise sig at blive byrdefuldt. Der er stor frihed i enkel levevis, og efter jeg begyndte at mærke det, fandt jeg harmoni i mit liv mellem indre og ydre velvære. Nu kunne der siges en hel del om en sådan harmoni, ikke alene i det individuelle men også om livet i et samfund. Det er fordi vi som mennesker har bragt os selv så langt ud af harmoni, også på det materielle plan, at når vi opdager ting som atomkraft, så er vi stadig villige til at sætte det i en bombe og bruge det til at dræbe mennesker med. Dette skyldes, at vort indre velvære halter langt bagefter vort ydre velvære. Den 9

12 relevante forskning i fremtiden er rettet mod vort indre plan, det psykologiske, således at vi vil være i stand til at bringe disse to sider i balance, så vi ved hvorledes vi på en bedre måde kan bruge det ydre velvære vi allerede har. Derefter opdagede jeg, at der blev krævet en vis renselse af mig. Det første er en ganske enkel ting: renselse af kroppen. Det har noget at gøre med ens fysiske måde at leve på. Spiser man med fornuft, spiser man for at leve? Jeg kender virkelig mennesker, som lever for at spise. Ved du, hvornår du skal holde op med at spise? Det er en meget vigtig ting at vide. Er du opmærksom på dine sovevaner? Jeg prøver at gå tidligt til ro og få rigelig søvn. Får du rigelig frisk luft, sol, tilstrækkelig motion og kontakt med naturen? Man skulle tro det var det første område mennesker var villige til at arbejde på, men praktisk erfaring har vist mig, at det tit er det sidste, fordi det betyder at man skal frigøre sig fra nogle dårlige vaner, og der er intet vi klynger os så hårdnakket til som dem. Den anden renselse kan jeg ikke understrege kraftigt nok, det er renselse af tanken. Hvis du vidste hvor magtfulde dine tanker er, ville du aldrig tænke en negativ tanke. De kan øve en magtfuld indflydelse for det gode når de er positive, og de kan og vil gøre dig fysisk syg hvis de er negative. Jeg kan huske en 65-årig mand jeg kendte, og som havde symptomer der tydede på en kronisk fysisk sygdom. Jeg talte med ham og fandt ud af, at der var bitterhed i hans liv, skønt jeg ikke kunne se det i starten. Han havde det godt med sin kone og sine voksne børn, og han kom godt ud af det med sine omgivelser, men bitterheden var stadig den samme. Jeg fandt ud af at han nærede bitterhed mod sin længst afdøde far, fordi hans far havde givet hans bror en uddannelse, medens han ingen fik. Så snart han blev i stand til at opgive denne bitterhed, begyndte den såkaldte kroniske sygdom at aftage, og snart var den forsvundet. Så snart man gemmer på den mindste bitterhed mod nogen, eller har ukærlige tanker af hvilken slags de end måtte være, må man frigøre sig fra dem hurtigst muligt. De skader nemlig ikke andre end en selv. Det er blevet sagt at had skader den der 10

13 hader, og ikke den hadet er rettet imod. Det er ikke nok kun at gøre de rigtige ting og sige de rigtige ting, man må også tænke de rigtige ting, hvis ens liv skal komme i harmoni. Den tredje renselse er renselse af ønsker. Hvad er det man ønsker? Ønsker man tøj eller nydelse eller nye møbler eller en ny bi!? Man kan komme til det punkt, hvor det eneste ønske kun er at kende og gøre sin del af livsmønstret. Når man tænker over det, er der så noget vigtigere at ønske sig? Der er en renselse mere, og det er renselse af motiver. Hvad er dit motiv til det du gør? Hvis det er ren grådighed eller egoisme eller ønske om selvophøjelse, så vil jeg sige: gør det ikke. Gør ikke noget med et sådant motiv. Men det er ikke så let, for vi plejer at gøre ting med meget blandede motiver, gode og dårlige motiver blandet sammen. Her er en mand fra forretningsverdenen, hans motiver er ikke af de reneste, men blandet med dem er motiver som omsorg for sin familie og måske at gøre noget godt for samfundet. Blandede motiver! Ens motiv, hvis man vil finde indre fred, må være et udadrettet motiv - det må være tjeneste. Det må være givende, ikke krævende. Jeg kendte en mand, som var en god arkitekt. Det var øjensynlig hans rette arbejde, men han gjorde det med et forkert motiv. Hans motiv var at tjene en masse penge og blive ved med det. Han arbejdede så meget at han blev syg, og det var kort tid efter jeg mødte ham. Jeg fik ham til at gøre en lille ting for at tjene. Jeg fortalte ham om glæden ved at tjene, og jeg vidste, at efter han havde oplevet det, kunne han aldrig vende tilbage til en virkelig selvcentreret livsform. Vi korresponderede derefter en kort tid. Det tredje år på min pilgrimsfærd gik jeg gennem hans by, og jeg kunne knap nok kende ham, da jeg gjorde holdt for at hilse på ham. Han var fuldstændig forandret! Men han var stadig arkitekt. Han var ved at lave en tegning, og han fortalte mig om den:»ser du, jeg tegnede det på en sådan måde, at det passer til kundens budget, og så vil jeg bygge det på deres grund, så det tager sig pænt ud.«hans motiv var at tjene de mennesker han lavede tegninger til. Han var en strålende og forvandlet person. Hans 11

14 kone fortalte mig at hans forretning var vokset, fordi mennesker nu kom langvejs fra for at få tegnet de res hus. Jeg har kun mødt få, som har måttet skifte job på grund af deres ændrede liv, men jeg har mødt mange, som har måttet ændre deres motiver til at tjene for at kunne ændre de res liv. Og nu til den sidste del. Det er de ting der må opgives. Da man i sin tid opgav den første ting, fik man fred, fordi det var en opgivelse af egenviljen. Man kan arbejde på at undlademen aldrig undertrykke - at gøre de dårlige ting man ellers måtte være tiltrukket af. Hvis man er motiveret til at gøre eller sige noget dårligt, kan man altid tænke på noget godt. Man vender bevidst tingen og bruger den samme energi til at gøre eller sige noget godt i stedet for. Det virker! Den anden ting der må opgives er følelsen af adskilthed. Vi begynder med at føle os meget adskilte og dømmer alt vi har et forhold til, som var vi universets centrum. Selv om vi forstandsmæssigt ved bedre, dømmer vi stadigvæk på den måde. I virkeligheden er vi selvfølgelig allesammen celler i menneskeheden. Vi er ikke adskilt fra vore medmennesker. Alt er en helhed. Det er kun fra dette højere synspunkt, at man ved hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv. Ud fra dette højere synspunkt bliver der kun én realistisk måde at arbejde på, og det er til gavn for helheden. Så længe man arbejder for sit eget lille selv, er man kun én celle mod alle andre celler, og man er helt ude af harmoni. Men så snart man begynder at arbejde til gavn for helheden, finder man sig selv i harmoni med alle sine medmennesker. Ser du, det er den naturlige og harmoniske måde at leve på. Så er der det tredje der må opgives, og det er opgivelsen af alle bånd og lænker. Materielle ting må sættes på deres rette plads. De er givet til os for at bruges. Det er i orden at bruge dem, det er det de er til for. Men når de har tjent deres formål, vær så rede til at slippe dem og måske give dem til andre der har brug for dem. Alt der har udtjent sit formål, og som man ikke kan give slip på, binder en, og i denne materialistiske tidsalder er en stor del af os bundet af vore ejendele. Vi er ikke frie. 12

15 Der er en anden slags besiddertrang. Man ejer ikke noget andet menneske, uanset hvor nærtstående den anden måtte være. Ingen ægtemand ejer sin hustru, ingen hustru ejer sin mand, ingen forældre ejer deres børn. Når vi tror vi ejer andre mennesker, er der en tendens til at ville styre deres liv for dem, og ud fra dette udvikler der sig en yderst uharmonisk situation. Kun når vi forstår at vi ikke ejer dem, og at de må leve i overensstemmelse med de res egen indre motivation, ophører vi at styre deres liv, og opdager så at vi er i stand til at leve i harmoni med dem. Nu til sidst: Opgivelsen af alle negative følelser. Jeg ønsker blot at nævne én negativ følelse, som selv de pæneste mennesker stadigvæk har, og den følelse er bekymring. Bekymring er ikke en interesse, der vil motivere en til at virkeliggøre noget i en bestemt situation. Bekymring er nytteløs overvejelse af ting vi ikke kan forandre. Lad mig blot nævne én teknik. Man bekymrer sig sjældent for det nuværende øjeblik, det er som regel helt i orden. Hvis man bekymrer sig, pines man af fortiden som man skulle have glemt for længe siden, eller man er bange for fremtiden som endnu ikke er kommet. Vi plejer at glide hen over det nuværende. Øjeblikket er det eneste tidspunkt hvori man kan leve; hvis man ikke lever dér, får man aldrig virkelig levet i det hele taget. Hvis man lever lige i dette øjeblik, tyder det på at man ikke bekymrer sig. For mig er hvert øjeblik en ny mulighed for at være i tjeneste. En sidste kommentar vedrørende negative følelser, den har engang hjulpet mig virkelig meget og har hjulpet andre. Ingen ydre ting - intet, ingen i det ydre - kan såre mig psykisk i det indre. Jeg opdagede at jeg kunne blive såret psykisk ved mine egne forkerte handlinger, dem jeg havde kontrol over, ved mine egne forkerte reaktioner - de er drilske, men jeg har kontrol også over dem; eller min egen uvirksomhed i visse situationer, som den nuværende verdenssituation, der kræver handling fra min side. Da jeg opdagede dette, følte jeg mig virkelig fri. Og jeg holdt øjeblikkelig op med at såre mig selv. Nu kan enhver gøre de mest gemene ting mod mig, og jeg føler dyb medlidenhed med denne uligevægtige, psykisk syge person, der 13

16 er i stand til at handle så gement. Jeg vil sandelig ikke såre mig selv ved at reagere med bitterhed eller vrede. Man har fuldstændig kontrol over, om man vil lade sig såre psykisk eller ej; og på et hvilket som helst tidspunkt man ønsker kan man ophøre med at såre sig selv. Dette er vejen til indre fred, som jeg ønskede at dele med dig. Der er intet nyt i det. Det er en universel sandhed. Jeg har blot talt om disse ting på mit eget hverdagssprog og i vendinger som bygger på personlig erfaring. Lovene, som styrer dette univers, befordrer det gode når vi adlyder dem; men alt der er i modstrid med disse love holder ikke længe, det bærer kimen til sin selvødelæggelse i sig. Det gode i hvert menneske gør det altid muligt for os at adlyde disse love. Vi har en fri vilje i forhold til alt dette. Så derfor er det op til os selv, hvornår vi vil adlyde lovene og dermed finde harmoni i os selv og i verden. Resumé Fire ting som må forberedes 1. Indtag den rigtige holdning til livet. Hold op med at være en der flygter fra livet, eller en der lever overfladisk, da disse holdninger kun forårsager disharmoni i dit liv. Mød livet oprigtigt og søg ned under den tomme overflade og opdag livets sandhed og virkelighed. Løs de problemer der møder dig i livet, og du vil se at problemløsningerne bidrager til din indre vækst. At hjælpe med at løse kollektive problemer bidrager også til din vækst, og disse problemer bor aldrig undgås. 2. Udtryk det gode, du tror på, i dit liv. Lovene, som styrer menneskelivet, virker nøjagtigt som tyngdeloven. Lydighed mod disse love leder os ind i harmoni; ulydighed leder os ind i disharmoni. Da mange af disse love 14

17 allerede er almindelig kendt, kan du godt begynde at virkeliggøre alle de gode ting du tror på. Intet liv kan være i harmoni, medmindre tro og praksis er i harmoni. 3. Find din plads på livets vej. Du har andel i tingenes mønster. Hvad der er din del, kan kun kendes indeni dig selv. Du kan søge den i modtagende stilhed. Du kan begynde at leve i overensstemmelse med den ved at gøre alle de gode ting, du er tilskyndet til, og give dem førstepladsen i dit liv over alt det overfladiske, som mennesker sædvanligvis er optaget af. 4. Forenkling af livet, som bringer harmoni mellem indre og ydre velvære. Unødvendige ejendele er unødvendige byrder. Manges liv er overfyldt med ikke alene unødvendige ejendele men også meningsløse aktiviteter. Forvirrede liv er disharmoniske liv og behøver forenkling. Ønsker og behov kan blive de samme i et menneskes liv, og når det er opnået, vil der være en følelse af harmoni mellem indre og ydre velvære. En sådan harmoni er nødvendig, ikke alene i den enkeltes liv men også kollektivt. 1. Renselse af legemets tempel. Fire ting som må renses Er du frigjort fra alle dårlige vaner? Stræber du efter at anvende»levende«føde i din kost - frugter, hele korn, grøntsager og nødder? Går du tidligt i seng og får tilstrækkelig søvn? Får du rigelig frisk luft, sol, motion og kontakt med naturen? Hvis du kan svare»ja«til alle disse spørgsmål, er du nået et godt stykke vej hen mod renselse af legemets tempel. 2. Renselse af tankerne. Det er ikke tilstrækkeligt at gøre de rigtige ting og sige de rigtige ting. Du må også tænke de rigtige tanker. Positive 15

18 tanker er stærkt medvirkende til at fremme det gode. Negative tanker kan gøre dig fysisk syg. Vær sikker på, at der ikke er en ufredelig situation mellem dig og nogen anden person, for først når du er færdig med at nære uvenlige tanker, kan du opnå indre harmoni. 3. Renselse af ønskerne. Du er her for at bringe dig selv i harmoni med de love, der styrer den menneskelige adfærd, og med den plads du har i livets mønster bør dine ønsker fokusere på dette område. 4. Renselse af motiver. Selvfølgelig burde du aldrig have grådige eller selvcentrerede motiver eller ønske om selvophøjelse. Du burde endog ikke nære det selviske motiv at opnå indre fred for dig selv. At være til tjeneste for dine medmennesker, det er forudsætningen for at dit liv kan komme i harmoni. 1. Opgivelse af selvviljen. 16 Fire ting som må opgives Du har, eller det er som om du har, to selv er: dit lavere selv, som almindeligvis leder dig selvisk, og det højere selv, som står parat til at bruge dig på en ærefuld made. Du må underordne det lavere selv ved at afholde dig fra at gøre de dårlige ting, du er motiveret til; undertryk dem ikke men omform dem, så det højere selv kan overtage ledelsen af dit liv. 2. Opgivelse af følelsen af adskilthed. Alle på jorden er celler i menneskehedens organisme. Du er ikke adskilt fra dine medmennesker, og du kan ikke finde harmoni alene for dig selv. Du kan kun finde harmoni når du

19 virkeliggør enheden med alle og arbejder udelukkende for det gode. 3. Opgivelse af bånd. Først når du har opgivet alle bånd, kan du være virkelig fri. Materielle ting er her for at bruges, og det du ikke kan opgive, selv om det har udtjent sit formål, binder dig. Du kan kun leve i harmoni med dine medmennesker, hvis du ikke har følelsen af at du ejer dem, og derfor ikke prøver at styre deres liv. 4. Opgivelse af alle negative følelser. Stræb efter at opgive negative følelser. Hvis du lever i nu et, som virkelig er det eneste øjeblik du kan leve i, vil du være mindre tilbøjelig til at bekymre dig. Hvis du erkender at de, der opfører sig gement er psykisk syge, vil din følelse af vrede vendes til følelse af medlidenhed. Hvis du opdager, at alle dine indre sår er skabt af dine egne forkerte handlinger, eller dine egne forkerte reaktioner, eller din egen forkerte passivitet, så vil du ophøre med at såre dig selv. Tanker Vi kan alle bruge vort liv til at gå omkring og gøre godt. Hver gang man møder et menneske, kan man tænke på noget opmuntrende og sige enten et venligt ord, fremsætte et hjælpsomt forslag eller et udtryk for beundring. Hver gang man kommer i den situation, kan man da tænke på noget godt man kan give - en betænksom gave, en hensynsfuld holdning, en hjælpende hånd. Der er et kriterium, hvorefter man kan bedømme, om de tanker man tænker, og de ting man gør, er de rigtige for en. Dette kriterium er: Har de bragt en indre fred? Hvis de ikke har, er der noget galt med dem - så prøv igen. Hvis man elsker mennesker tilstrækkeligt meget, vil de reagere kærligt. Hvis jeg fornærmer dem, gør jeg mig selv til skamme, for jeg ved, at hvis min opførsel havde været korrekt, 17

20 ville de ikke være blevet fornærmet, selv om de ikke var enige med mig.»før tungen kan tale, må den miste kraften til at såre«. Til dem, der føler sig nedtrykte, vil jeg sige: Prøv at fylde jeres omgivelser med skøn musik og dejlige blomster. Prøv at læse og lære inspirerende tanker udenad. Prøv at lave en liste over alle de ting, I har grund til at være taknemmelige for. Hvis der er en god ting, du altid har ønsket at gøre, begynd da at gøre den. Lav en plan over meningsfyldte ting og hold dig til listen. Skønt andre har ondt af dig, hav aldrig ondt af dig selv - det har dræbende effekt på det åndelige velbefindende. Betragt problemerne, uanset hvor vanskelige de er, som muligheder for åndelig vækst og udnyt mulighederne bedst muligt. Fra alle de ting du læser, og fra alle de mennesker du møder, behold hvad der er godt - det din egen»indre Lærer«siger, er til dig - og lad resten blive liggende. Det er meget bedre at søge kilden til vejledning og sandhed gennem din egen»indre Lærer«end at ty til mennesker eller bøger. Bøger og mennesker kan kun inspirere dig. Medmindre de siger dig noget, er der ikke opnået noget væsentligt. Ingen er virkelig fri, som stadig er knyttet til materielle ting, steder eller mennesker. Vi må være i stand til at bruge disse ting, når vi behøver dem, og så opgive dem uden beklagelse, når de har tjent deres formål. Vi må være i stand til at værdsætte og nyde de steder, hvor vi befinder os, og derefter fortsætte uden smerte, når der bliver kaldt på os andre steder fra. Vi må være i stand til at leve i et kærlighedsforhold til mennesker, uden at føle vi ejer dem og skal styre deres liv. Hvad som helst du prøver at holde fanget, vil holde dig fanget, og hvis du ønsker frihed, må du give frihed. Det åndelige liver det virkelige liv - alt andet er illusion og bedrag. Kun de, der er knyttet til Gud alene, er virkelig frie. Kun de, der lever i overensstemmelse med det højeste lys, finder harmoni i deres liv. De, der handler ud fra de res højeste motivation, bliver en kraft for det gode. Det er ikke så vigtigt at andre lægger mærke til det. Resultater burde aldrig søges eller 18

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog.

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Indledning Hej kære læser Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Jeg hedder Kirsten og er en 24 årig blogger, som interesserer mig for selvkærlighed og personlig udvikling og det at få det bedste

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

De 4 maskuline arketyper. Kongen. Krigeren. Magikeren. Elskeren.

De 4 maskuline arketyper. Kongen. Krigeren. Magikeren. Elskeren. De 4 maskuline arketyper. Kongen. Krigeren. Magikeren. Elskeren. Fælles for alle de 4 arketyper er at de i sine modne udgaver indeholder karakterstyrker og evner, vi som mænd efterstræber, men har svært

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

måned kan det ske, at solstrålerne der stryger næsten vandret henover jorden har så megen kraft i sig, at de kan varme gennem jakken.

måned kan det ske, at solstrålerne der stryger næsten vandret henover jorden har så megen kraft i sig, at de kan varme gennem jakken. Salmer: Rødding: 739 Rind nu op, 7 Herre Gud, 720 Som året går (mel. Vor Herres Jesu mindefest), 728 Du gav mig o Herre, 438 Hellig, 477 Som korn557 Her vil ties. Lihme: 785 Tunge, mørke, 720 Som året

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere