Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009

2 Indhold 1. Indledning Baggrund for nedsættelse af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Generelle betragtninger om administrativ udvisning og statens sikkerhed Indledning Om udvisning Om mulighederne for fratagelse af statsborgerskab Om udvisning efter udlændingeloven Statens sikkerhed Lov nr. 362 af 6. juni 2002 om ændring af udlændingeloven Gældende ret Indledning Administrativ udvisning i medfør af udlændingelovens 25, nr De særlige hensyn i udlændingelovens S 26 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel Kompetence i forhold til afgørelser om udvisning efter udlændingelovens S Konsekvenser af en afgørelse om udvisning Udlændingelovens S 45 b Oplysningsgrundlaget Forholdet til grundloven Non-refoulement kompetence og procedure i relation til afgørelser om udvisning og udsendelse Udlændingeservice Flygtningenævnet 64

3 4.5.3 Advokathjælp og tolkning Domstolsprøvelse i medfør af grundlovens Administrativ udvisning af EU-borgere Oplysninger om praksis i sager behandlet efter udlændingelovens 25, jf. S 45 b Gældende ret - kontrol og vilkår Indledning Frihedsberøvelse Domstolsprøvelse af frihedsberøvelsen Praktisk behandling af sager vedrørende frihedsberøvelse Isolation Brev- og besøgskontrol Dørlukning Navneforbud Afgørelse om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt FN's Konvention om borgerlige og politiske rettigheder Meldepligt Deponering af pas Internationale forpligtelser Indledning EMRK - relevante bestemmelser og praksis fra EMD Administrativ udvisning Generelt om udvisning og EMRK artikel Processuelle krav til udvisningsproceduren - EMRK artikel 8 og 13 og artikel 1 i 7 tillægsprotokol Frihedsberøvelse under sager om administrativ udvisning af udlændinge - EMRK artikel 5 H Begrænsninger i bevægelsesfriheden for personer, der udvises administrativt - artikel 2 i 4 tillægsprotokol til EMRK Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf - EMRK artikel 3 128

4 6.2.5 Diplomatiske forsikringer i forbindelse med EMRK artikel FN's Konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) FN's Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT) Andre landes regler og praksis på området Indledning Belgien Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det belgiske system Canada Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det canadiske system Frankrig Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det franske system Italien Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det italienske system Norge Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det norske system Storbritannien Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer 175

5 7.7.3 Kontrolforanstaltninger Control orders Special Immigration Status Sammenfatning af den britiske model Sverige Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det svenske system Tyskland Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Sammenfatning af det tyske system Sammenfatning af de hørte landes systemer Kompetence og procedurer Diplomatiske forsikringer Kontrolforanstaltninger Modeller for behandlingen af sager om statens sikkerhed Om kommissoriet Centrale problemstillinger, hovedlinjer og hovedhensyn Afgrænsning af persongruppen Hovedlinjer og hovedhensyn i forhold til vurderingen af nye modeller Nye overordnede modeller, der skal behandle sikkerhedsspørgsmålet Modeller Den gældende ordning suppleret med umiddelbar adgang til domstolsprøvelse En SIAC-lignende model Et særligt Flygtningenævn Et særligt domstolssystem Indgreb og vilkår i sager om statens sikkerhed Indledning 236 1g 4

6 9.2 Indgreb og vilkår under behandlingen af en sag om statens sikkerhed Nærmere om frihedsberøvelse Ny model for prøvelse af frihedsberøvelse Supplerende indgreb og vilkår under behandlingen af en sag om statens sikkerhed Efterfølgende kontrolvilkår for personer, der må anses for en fare for statens sikkerhed Om muligheden for indførelse af særlige kontrolforanstaltninger med inspiration fra de britiske control orders Skærpelser af de gældende udlændingeretlige kontrolforanstaltninger og vilkår 249 a. Fodlænke i forbindelse med afsoning af en dom for manglende overholdelse af meldepligt og/eller manglende efterlevelse af påbud om at tage ophold på bestemt indkvarteringssted 251 b. Fodlænke som supplerende indgreb ved grove brud på meldepligt og ved manglende efterlevelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted 252 c. Fodlænke som kontrol af bevægelsesfriheden ("tilhold") Andre myndigheders viden om, at en udlænding er på tålt ophold i Danmark Diplomatiske forsikringer Indledning Definition og karakteristik af diplomatiske forsikringer Det folkeretlige retsgrundlag Torturrisikoen Lovligheden af diplomatiske forsikringer Processuelle krav til diplomatiske forsikringer Sammenfatning Andre hensyn Logistik Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Indlednine

7 11.2 Generelle og gennemgående problemstillinger Afgrænsning af persongruppen Indsigt i PET's materiale Retssikkerhed for den enkelte Hensynet til en hurtig og effektiv sagsbehandling Vurdering af procedurer, implicerede myndigheder og mulighed for styrket domstolskontrol i sager om administrativ udvisning Om proceduren efter udlændingelovens S 45 b Prøvelse ved særligt nævn eller ved domstolene Vurdering af muligheden for ændringer og nye initiativer i relation til indgreb og vilkår, herunder mulighed for indførelse af særlige kontrolforanstaltninger Om en ny model for prøvelse af frihedsberøvelse Supplerende indgreb og vilkår under behandlingen af en sag om statens sikkerhed Om muligheden for indførelse af særlige kontrolforanstaltninger med inspiration fra de britiske control orders Skærpelser af de gældende udlændingeretlige kontrolforanstaltninger og vilkår Om andre myndigheders viden om, at en udlænding er på tålt ophold i Danmark Vurdering af muligheden for, at Danmark kan anvende diplomatiske forsikringer Arbejdsgruppens konklusioner Om farevurderingen, afgørelsen om udvisning og model for prøvelse heraf Om frihedsberøvelse og andre foranstaltninger under en sag om udvisning Om diplomatiske forsikringer Om vilkår for udlændinge på tålt ophold

8 Bilag Bilag a Uddrag af relevante bestemmelser fra udlændingeloven Bilag b1 Model 1 - Den gældende ordning suppleret med umiddelbar adgang til domstolsprøvelse Bilag b2 Model 2 - En SIAC-lignende model Bilag b3 Model 3 - Et særligt Flygtningenævn Bilag b4 Model 4 - Et særligt domstolssystem Bilag b5 Model 5 - Den eksisterende model Bilag c Besvarelse af folketingsspørgsmål Bilag d Integrationsministeriets instruks af 22. december 2008 til Rigspolitiet Bilag e Integrationsministeriets instruks af 22. december 2008 til Udlændingeservice Bilag f Udtalelse fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater 11

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere