Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH SCEH Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet."

Transkript

1 Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH SCEH Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

2 Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri i trådløst headset 2. Før brug 2.1 Forsigtig 2.2 Brug og håndtering 3. Navne på dele 4. Opladning af dit headset 4.1 Opladningstid 4.2 Opadning med opladningsstationen 4.3 Opladning uden opladningsstationen 5. Parring af dit headset 5.1 Parring med PS3 systemet via automatisk tilstand 5.2 Parring med PS3 systemet via Bluetooth -søgning 5.3 Parring af det trådløse headset med en mobiltelefon 6. Sådan tænder og slukker du for det trådløse headset 6.1 Sådan tænder du for dit headset 6.2 Sådan slukker du for dit headset 7. Sådan tilslutter du dit headset til Bluetooth -enheder 8. Test og konfiguration af dit headset 9. Sådan tager du dit headset på 9.1 Tilpas øreclippen 9.2 Sådan tilpasser du øreclippen 10. Headset-funktioner til dit PS3 system 10.1 Brugerhandlingindikator 10.2 Bekendtgørelser 10.3 HQ-tilstand 10.4 Bordmikrofontilstand 11. Sådan bruger du dit headset med en mobiltelefon 12. Headset-kommandoer 12.1 Ved forbindelse til et PS3 system 12.2 Ved forbindelse til en mobiltelefon 13. Headset-indikatorer 13.1 Generelle indikator-lys 13.2 Indikator-lys ved forbindelse til en mobiltelefon 13.3 Headset-toner 14. Fejlfinding 15. Produktspecifikationer 16. Begrænset garanti

3 1. Advarsler Brug kun den leverede opladningsstation eller det leverede USB-kabel til at oplade produktet for at reducere risikoen for elektrisk stød, eksplosion eller ild. Oplad ikke opladningsstationen med andre produkter eller til andre formål. Oplad headsettet i henhold til den vedlagte vejledning. 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa Hvis du ser et af symbolerne på et af vores elektroniske produkter, batterier eller indpakninger, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke er husholdningsaffald i Europa. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du følge de lokale regler og love for bortskaffelse af elektronisk udstyr/batterier. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. 1.2 Lithium-ion-batteri i trådløst headset Lithium-ion-polymerbatteriet i dette produkt kan ikke fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre den korrekte affaldshåndtering af batteriet, bedes du behandle det som elektronisk affald.

4 2. Før brug Denne guide indeholder vejledninger til opsætningen af og brugen af dit trådløse headset sammen med dit PS3 system samt andre Bluetooth -kompliante mobiltelefoner og enheder. 2.1 Forsigtig Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet, og behold den til fremtidig reference. Læs også vejledningen til dit PLAYSTATION 3 system for at få yderligere oplysninger. 2.2 Brug og håndtering Hold øjeblikkeligt op med at anvende dette produkt, hvis det forårsager ubehag eller smerte. Undgå at udsætte produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå, at produktet kommer i kontakt med væsker. Undgå at anbringe tunge genstande oven på produktet. Undgå at kaste eller tabe produktet eller på nogen måde beskadige det. Undgå at berøre eller indsætte fremmedobjekter i produktets stik. Forsøg ikke at skille produktet ad eller modificere det. Undgå at vride og trække hårdt i det medfølgende USB-kabel. Når du anvender dette produkt, anbefales det, at du begrænser lydstyrken for at undgå høreskader og farer som følge af manglende evne til at høre, hvad der sker omkring dig. Undgå at anbringe gummi- eller vinylmaterialer på produktet i længere tid. Rengør produktet med en blød og tør klud. Undgå at bruge opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre det med en kemisk behandlet klud. Indeholder små dele. Uegnet til børn under seks år. Overhold eksisterende lovgivning angående brug af mobiltelefon og headset under kørsel. Hvis du bruger headsettet under kørsel, skal du sørge for at bevare fokus på at køre sikkert og forsvarligt. Bemærk alle skilte og vejledninger, der kræver, at elektroniske enheder eller radioprodukter slukkes i bestemte områder, som eksempelvis på tankstationer, hospitaler, militære områder, i nærheden af sprængfarlige genstande og ombord på fly. BEMÆRK VENLIGST: Informationerne i denne vejledning var korrekte på udgivelsestidspunktet, men mindre ændringer kan være foretaget senere i produktets udviklingsperiode. Alle skærmbilleder i denne manual er taget fra den engelske version af produktet.

5 3. Navne på dele 1. POWER-knap 2. Volumenknap + 3. Volumenknap - 4. Slå mikrofonen fra-knap 5. Slå mikrofonen fra-indikator 6. POWER-indikator 7. Øreclip 8. Opladningsstation Opladning af dit headset Dit headset fungerer bedst, når det er helt opladet. Du kan oplade headsettet ved hjælp af opladningsstationen eller direkte via et USB-kabel. Advarsel Du må ikke have dit headset på, mens det er tilsluttet opladningsstationen eller et USB-kabel. 4.1 Opladningsvarighed 3 timer Gennemsnitlig tid for fuld opladning ved hjælp af opladningsstationen eller USB-tilslutning 1 timer Minimum opladning før første brug Tip Du tjekker dit headsets batterinveau ved at parre det ved hjælp af automatisk tilstand og ikke Bluetooth -søgning. Du kan læse mere om parring af dit headset og se batteriniveauet på din monitor/tv senere i denne manual.

6 4.2 Opladning med opladningsstationen Du kan tilslutte opladningsstationen til en USB-enhed, så du har hurtig adgang til dit headset. Trådløst headset PS3 system 1 USB-udgang Opladningsstation 4 3 USB-udgang 2 mini-b-stik USB-kabel 1 Tjek, at enheden, som opladningsstation er tilsluttet, er tændt. 2 Indsæt USB-stikket på det leverede USB-kabel i en tilgængelig USB-udgang. 3 Indsæt mini-b-stikket på USB-kablet i USB-udgangen på opladningsstationen. 4 Placér dit headset i opladningsstationen. Når du sætter strøm til dit headset, lyser slå mikrofonen fra-indikatoren rødt i to sekunder og blinker derefter hvert tredje sekund, indtil headsettet er ladet helt op.

7 4.3 Opladning uden opladningsstation Du kan oplade dit headset direkte fra en USB-enhed. Trådløst headset USB-udgang PS3 system 1 3 mini-b-stik USB-kabel USB-udgang 2 1 Tjek, at den enhed, headsettet skal tilsluttes, er tændt 2 Tilslut USB-udgangen på det leverede USB-kabel i en ledig USB-udgang. 3 Indsæt mini-b-stikket på USB-kablet i USB-udgangen på headsettet. Når du sætter strøm til dit headset, lyser dæmp mikrofon-indikatoren rødt i to sekunder og blinker derefter hvert tredje sekund, indtil headsettet er ladet helt op. 5. Parring af dit headset Før du kan bruge det trådløse headset med en enhed, som f.eks. et PS3 system eller en mobiltelefon, skal headsettet parres med den ønskede enhed. Du kan parre dit headset på to måder: Automatisk tilstand (ved hjælp af det leverede USB-kabel) dit headset har en række avancerede funktioner til PS3 systemet, der kan slås til ved at parre (registrere) headsettet og PS3 systemet ved hjælp af automatisk tilstand. Når du bruger automatisk tilstand, kan du enten parre dit headset med et vilkårligt PS3 system, men kun det PS3 system, der senest er parret med, bliver gemt i headsettets liste over parrede enheder. Læs mere i afsnittet 7. Tilslutning af dit headset til Bluetooth -enheder. Bluetooth -søgning sæt dit headset op som standard trådløst headset. Via Bluetooth -søgning kan du parre dit headset med mange andre Bluetooth -enheder. De otte senest parrede enheder bliver gemt på headsettets liste over parrede enheder. Læs mere i afsnittet 7. Tilslutning af dit headset til Bluetooth -enheder. Tip Headsettets avancerede funktioner til PS3 systemet er kun tilgængelige, når du bruger automatisk tilstand til at parre headsettet med PS3 systemet. Dit PS3 system skal være opdateret til version 2.50 eller højere, før du får adgang til parre det trådløse headset.

8 5.1 Parring med PS3 -systemet via automatisk tilstand Du skal bruge USB-kablet til at parre dit headset via automatisk tilstand. 1 Tjek, at PS3 systemet tændt. 2 Tjek, at dit PS3 system er opdateret til version 2.50 eller højere. Hvis du har en tidligere version, skal du opdatere systemet, før du kan bruge automatisk tilstand til parring. 3 Indsæt mini-b-stikket fra det leverede USB-kabel til USB-udgangen på dit headset. Indsæt den anden ende af kablet i en USB-udgang på PS3 systemet. POWER-indikatoren på det trådløse headset lyser grønt i to sekunder for at vise, at headsettet og PS3 systemet er blevet parret med hinanden. Power-indikator Tip Når du bruger automatisk tilstand til at parre dit headset, bliver HQ-tilstand aktiveret til at begynde med. Læs afsnittet 10. Headset-funktioner til dit PS3 system senere i denne manual. 5.2 Parring med PS3 -systemet via Bluetooth -søgning 1 Tjek, at PS3 systemet tændt. 2 Tryk og hold POWER-knappen på det trådløse headset nede, indtil POWER-indikatoren og dæmp mikrofon-indikatoren blinker skiftevist grønt og rødt for at vise, at Bluetooth -søgning er aktiveret. 3 Gå til [Indstillinger] i PS3 systemets Home-menu, derefter til [Tilbehørsindstillinger] og vælg [Administrer Bluetooth -enheder]. 4 Vælg [Ja] for at parre (registrere) dit headset med PS3 system. 5 Vælg [Begynd søgning]. Dit PS3 system begynder at scanne efter alle Bluetooth -enheder inden for rækkevidde, og der vises en liste. 6 Vælg [Trådløst headset]. Hvis du bliver bedt om en pass-nøgle, skal du indtaste Dit headset er nu parret med PS3 systemet.

9 5.3 Parring af det trådløse headset med en mobiltelefon Du kan bruge dit headset med alle Bluetooth -kompliant mobiltelefoner, selv om avancerede funktioner, f.eks. trevejsopkald, ikke er tilgængelige med dette headset. Tip Hvis du bruger automatisk tilstand til at parre dit headset med dit PS3 system, og også gerne vil parre dit headset med en mobiltelefon, prioriterer dit headset PS3 systemet højest, når begge er inden for rækkevidde. Dit headset vil derfor etablere forbindelse til dit PS3 system, ikke mobiltelefonen. 1 Tjek, at mobiltelefonen er tændt. 2 Tryk og hold POWER-knappen på det trådløse headset nede, indtil POWER-indikatoren og dæmp mikrofon-indikatoren blinker skiftevist grønt og rødt for at vise, at Bluetooth -søgning er aktiveret. 3 Tænd for Bluetooth -funktionen på din mobiltelefon, så den scanner efter headsettet. Se vejledningen til din mobiltelefon for yderligere information vedr. aktivering af mobiltelefonens Bluetooth -funktionalitet. 4 Vælg [Trådløst headset] fra listen over enheder. Hvis du bliver bedt om en pass-nøgle, skal du indtaste Dit headset er nu parret med mobiltelefonen. 6. Sådan tænder og slukker du for dit headset 6.1 Sådan tænder du for dit headset Tryk og hold POWER-knappen nede i omkring tre sekunder, indtil en melodi spiller, og POWER-indikatoren lyser grønt i to sekunder. Dette viser, at der er tændt for headsettet. Du kan læse mere om, hvordan dit headset etablerer forbindelse til enheder, når du tænder for det, i afsnittet 7. Sådan tilslutter du dit headset til Bluetooth -enheder. 6.2 Sådan slukker du for dit headset Tryk og hold POWER-knappen nede i minimum fem sekunder, indtil en melodi spiller, og POWER-indikatoren blinker grønt. Dette viser, at headsettet slukker. Når indikatoren ikke lyser længere, er der slukket for headsettet.

10 7. Sådan tilslutter du dit headset til Bluetooth -enheder Når du tænder for dit trådløse headset, prøver det automatisk at etablere forbindelse til parrede enheder inden for rækkevidde. Hvis du har parret dit headset med mere end en enhed, vil det som regel benytte følgende prioritetsliste til at afgøre, hvilken enhed det skal etablere forbindelse til: 1 Et PS3 system, der blev parret via. Hvis headsettet finder PS3 system inden for fem sekunder, vil det stoppe med at lede efter andre enheder, og etablere forbindelse til PS3 systemet. Læs mere om parrring med PS3 -systemer via automatisk tilstand tidligere i denne manual. 2 Den enhed (PS3 system eller anden Bluetooth -enhed), som headsettet havde forbindelse til og blev parret med via Bluetooth -søgning. Hvis headsettet finder enheden inden for fem sekunder, vil det stoppe med at lede efter andre enheder og etablere forbindelse til enheden. Hvis enheden ikke bliver fundet, vil headsettet fortsætte med at søge (page scan). 3 Tryk på POWER-knappen hurtigt, hvis du vil tilslutte headsettet til den enhed, det senest havde forbindelse til. Hvis enheden bliver fundet inden for fem sekunder, vil headsettet stoppe med at søge efter andre enheder og etablere forbindelse. Hvis enheden ikke bliver fundet, vil headsettet fortsætte med at søge (page scan). Brugeren kan trykke hurtigt på POWER-knappen hvert femte sekund headsettet etablerer forbindelse til en enhed fra listen over de otte seneste enheder, der blev etableret forbindelse til. Hvis headsettet ikke kan finde enheder at etablere forbindelse til inden for fem minutter, efter det er tændt, vil det automatisk slukke. 8. Test og konfiguration af dit headset Efter du har tilsluttet dit headset til PS3 system, kan du bekræfte, at PS3 system modtager stemmeinput fra headsettet, og at headsettet afspiller output korrekt. Sådan tester du og konfigurer du dit headset: Gå til [Indstillinger] i PS3 systemets Home-menu, derefter til [Tilbehørsindstillinger] og vælg [Lydenheder]. Efter du har parret en Bluetooth -enhed med PS3 systemet, vil Bluetooth -enheden blive standard for både input- og output-lyd. Hvis headsettet fungerer korrekt, kan du høre din stemme blive gentaget i headsettet. Lydmåleren angiver din volumen.

11 9. Sådan tager du dit headset på Advarsel Tag ikke dit headset på, mens det er tilsluttet opladningsstationen eller et USB-kabel. 9.1 Tilpas øreclippen 1 2 3b 3a 4 1 Åbn forsigtigt for øreclippen. 2 Skub øreclippen ind bag dit øre, mens du holder den åben. Tip Headsettet er klart til at sætte bag højre øre. Hvis du vil have det bag venstre øre, skal du placere øreclipspositionen som beskrevet herunder i afsnittet 9.2 Skift øreklip-indstilling. 3 Tilpas headsettet (3a), til det sidder komfortabelt bag dit øre. Du kan tilpasse formen på øreclippen for at forbedre komforten (3b). Tip En ekstra øreclips-ring medfølger brug den, der føles mest komfortabel. 4 Du får den bedste stemmeklarhed ved at pege mikrofonen mod siden af din mund. 9.2 Sådan tilpasser du øreclippen 1 Hiv forsigtigt bunden af øreclippen af hængslet. 2 Vend øreclippen om, så den befinder sig symmetrisk modsat dens oprindelige placering. 3 Sæt bunden af øreclippen fast på hængslet.

12 10. Headset-funktioner for dit PS3 system Når du bruger automatisk tilstand til at parre dit trådløse headset med dit PS3 system, bliver de følgende funktioner tilgængelige: Brugerhandlingindikatorer på din monitor/dit tv Bekendtgørelser om headset-status på din monitor/dit tv High-Quality (HQ)-tilstand Bordmikrofontilstand Lavt batteri-advarsel 10.1 Brugerhandlingindikator Hver gang du tilslutter eller parrer dit headset, eller trykker på en af dets knapper, bliver en Brugerhandlingindikator (User Action Indicator (UAI)), der både indeholder tekst og ikoner, vist på din monitor/dit tv i to sekunder. Den kan se sådan ud: Lydstyrke for højttaler Ikonet længst til venstre angiver lydstyrken for højttaler ved at vise fra nul til tre bølger. Et X over højttalerikonet angiver laveste lydstyrke (skruet helt ned); tre bølger angiver maksimal lydstyrke. Mikrofonstatus Mikrofon-ikonet angiver, om dæmpning af mikrofonen er til (et X over mikrofon-ikonet) eller fra (intet X ). Status for High-Quality (HQ)-tilstand Når HQ-tilstand er slået til, bliver HQ vist i UAI. Når den er slået fra, bliver HQ ikke vist i UAI.

13 Batteriniveau Ikonet længst til højre angiver, hvor meget strøm der er tilbage på headsettet. Blinker: Batteriniveau 3 celler: 70%-100% 2 celler: 30%-69% 1 celle: 10%-29% Ingen celler: Mindre end 10% Tip Batteriindikatoren er kun tilgængelig, hvis du brugte automatisk tilstand til at parre PS3 -systemet. Hvis du brugte Bluetooth -søgning, vil headsettets røde dæmp mikrofon-indikator blinke hvert tiende sekund, når batteriniveauet er lavt Bekendtgørelser I bestemte situationer, som når headsettet bliver frakoblet, batteriniveauet er lavt og ved tilslutningsfejl, vil headsettet vise tekstbekendtgørelser på din monitor/tv. Disse beskeder udelukkende informative, og kræver ingen handlinger. Beskederne forsvinder automatisk efter fem sekunder. De kan se ud som følger: 10.3 HQ-tilstand Headsettets High-Quality (HQ)-tilstand giver mulighed for trådløs bredbåndsstemmekommunikation med PS3 systemet. Headsettets dobbelte mikrofondesign aktiverer PS3 system-baserede støjreducering, og forhindrer i højere grad, at radiosignaler forstyrrer forbindelsen, når det er aktiveret, i forhold til når det er slukket. Som standard er HQ-tilstand aktiveret, når du parrer dit headset og PS3 system. Funktionerne HQ mode og støjreduktion er kun tilgængelige for PS3 systemet, ikke andre Bluetooth enheder eller -mobiltelefoner. Sådan slår du HQ mode til eller fra 1 Gå til [Indstillinger] i PS3 systemets Home-menu, derefter til [Tilbehørsindstillinger] og vælg [Administrér Bluetooth -enheder]. 2 Vælg headsettet på listen over registrerede enheder, tryk på -tasten og vælg [Information] i menuen Indstillinger. 3 Vælg High Quality (HQ)-tilstand. 4 Vælg Til eller Fra.

14 10.4 Bordmikrofontilstand Hvis dit headset er ved at løb tør for strøm, kan du bruge headsettet som bordmikrofon (eller afstandsmikrofon ), mens du oplader den. Sådan skifter du til bordmikrofontilstand: 1 Tjek, at PS3 systemet tændt. 2 Indsæt USB-stikket på det leverede USB-kabel i en USB-udgang på PS3 systemet. Tip Du kan bruge enhver strømforsynet port på en USB-certificeret enhed, på en vilkårlig pc, så længe den er inden for Bluetooth -rækkevidde af PS3 systemet. 3 Indsæt mini-b-stikket på USB-kablet i opladningsstationen. 4 Placér headsettet i opladningsstationen. Headsettet slukkes og begynder at oplade. 5 Du tilslutter headsettet til PS3 systemet og bruger det i bordmikrofontilstand, ved at trykke på og holde POWER-knappen nede i tre sekunder. 11. Sådan bruger du dit headset med en mobiltelefon Dit trådløse headset fungerer som et almindelig Bluetooth -kompliant headset, når det bruges i forbindelse med en mobiltelefon. Du kan svare, annullere og afslutte opkald, overføre dem fra headsettet til mobiltelefonen og gentaste det seneste nummer, du ringede op. Læs mere i afsnittene 12. Headsetkommandoer og 13. Headset-indikatorer i denne manual.

15 12. Headset-kommandoer 12.1 Ved forbindelse til et PS3 system Tænd for headsettet Sluk for headsettet Slå mikrofonen fra (i aktiv stemmetilstand) Annullér dæmp mikrofon Tryk på og hold POWER-knappen nede i cirka tre sekunder Tryk på og hold POWER-knappen nede i cirka tre sekunder Tryk på Slå mikrofonen fra-knappen Tryk på Slå mikrofonen fra-knappen Tilpas lydstyrke Tryk på Volumenknappen + eller -. Hvert tryk justerer lydstyrken et niveau Et langt tryk tilpasser lydstyrken to niveauer Et meget langt tryk tilpasser lydstyrken til maksimum (med Volumenknap +) eller minimum (med Volumenknap -) 12.2 Ved forbindelse til en mobiltelefon Tænd for headsettet Sluk for headsettet Slå mikrofonen fra (under et aktivt opkald) Annullér dæmp mikrofon Tryk på og hold POWER-knappen nede i cirka tre sekunder Tryk på og hold POWER-knappen nede i cirka tre sekunder Tryk på Slå mikrofonen fra-knappen Tryk på Slå mikrofonen fra-knappen Tilpas lydstyrke Tryk på Volumenknappen + eller -. Hvert tryk justerer lydstyrken et niveau Et langt tryk tilpasser lydstyrken to niveauer Et meget langt tryk tilpasser lydstyrken til maksimum (med Volumenknap +) eller minimum (med Volumenknap -) Besvar et opkald Afvis et opkald Afslut et opkald eller annuller et udgående opkald Overfør et opkald fra headset til mobiltelefon Overfør et opkald fra mobiltelefon til headset Indtast seneste nummer igen Tryk hurtigt på POWER-knappen Tryk på og hold POWER-knappen nede to sekunder Tryk hurtigt på POWER-knappen Tryk på og hold POWER-knappen nede to sekunder Tryk på og hold POWER-knappen nede to sekunder Tryk på og hold POWER-knappen nede to sekunder

16 13. Headset-indikatorer De grønne (POWER) og røde (Slå mikrofonen fra) indikatorer angiver headsettets status Generelle indikatorer Grøn (lyser klart i to sekunder) Grøn (et blink hvert tredje sekund) Grøn (to blink) Grøn (to blink hvert tredje sekund) Grøn (seks blink) Grøn og rød (blinker skiftevis) Rød (lyser klart i to sekunder) Rød (lyser klart) Rød (et blink hvert tredje sekund) Rød (et blink hvert tiende sekund) Tændt eller parret via Bluetooth eller automatisk tilstand Forbindelse eller page scan Forbindelse etableret Aktivt opkald eller stemmechat Slukker Parringtilstand: Bluetooth -søgning Kunne ikke parre Opladet Oplader Lavt batteriniveau, eller mikrofonen er slået fra 13.2 Indikator ved forbindelse til mobiltelefon Grøn (et blink hvert tredje sekund) Grøn (tre blink hvert tredje sekund) Forbindelse (intet opkald eller stemmechat) Indkommende opkald

17 13.3 Headset-toner Medley Et bip Et bip hvert tredje sekund To bip To bip hvert tiende sekund Tre bip hvert tiende sekund Et langt bip Tænder eller slukker En af følgende: Mikrofonen er slået til Tilpas lydstyrke Besvar opkald Langt tryk på knap gennemført for en af følgende handlinger: Tilpas lydstyrke Ringer seneste nummer op Overfører opkald fra headset til mobiltelefon Afviser opkald Indkommende opkald Forbindelse etableret eller afvist opkald Dæmp mikrofon slået til Lavt batteriniveau En af følgende: Gå til parringtilstand Vellykket parring Maksimal lydstyrke Minimal lydstyrke Lydoverførsel Annullér/stop opkald

18 14. Fejlfinding Mit headset holdt op med at svare. Mit headset fryser i parringtilstand (POWER- og Dæmp mikrofon-indikatorer blinker skiftevist grønt og rødt) og kan ikke slukkes. PS3 systemets avancerede headsetfunktioner fungerer ikke. Der er dårlig lydkvalitet. Der er lydforsinkelse i HQ-tilstand. Mit headset virker ikke sammen med min mobiltelefon. Min mobiltelefon kunne ikke registrere mit headset. Jeg prøver at parre mit headset med en mobiltelefon og kan ikke indtaste PIN-koden. Du skal parre (registrere) headsettet igen med PS3 systemet via automatisk tilstand. Tip Fjern headsettet fra listen over registrerede enheder, og gentag parringsprocessen. Du skal parre (registrere) headsettet igen med PS3 systemet via automatisk tilstand. Tip Fjern headsettet fra listen over registrerede enheder, og gentag parringsprocessen. Sørg for, at du parrer headsettet via automatisk tilstand, ikke Bluetooth -søgning. Tjek, at dit PS3 system er opdateret til version 2.50 eller højere. Læs afsnittet 5.1 Parring med PS3 -systemet via automatisk tilstand. Sørg for, at headsettet sidder ordentligt i dit øre med mikrofonen pegende mod siden af din mund. Læs afsnittet 9.1 Tilpas øreclippen. Enkelte spil kan have lydforsinkelse i HQ mode. Prøv at slukke for HQ mode. Tjek, at din mobiltelefon understøtter Bluetooth. Sørg for, at headsettet er ladet helt op. Sørg for at headsettet er parret med den mobiltelefon, du prøver at bruge. Læs afsnittet 5.3 Parring med en mobiltelefon. Tjek, at din mobiltelefon understøtter Bluetooth. Sluk for både dit headset og din mobiltelefon, og start så parringsprocessen forfra. Sluk for både dit headset og din mobiltelefon, og start så parringsprocessen forfra. Indtast 0000 som PIN-kode eller nøgle.

19 Jeg kan ikke høre opkalds/ringetone på min mobiltelefon. Personer, der ringer mig op, kan ikke høre mig. Øreclip-ringen passer ikke til mit øre. Mit headset falder af mit øre. Headsettet er ikke tændt. Tryk på POWER-knappen og hold den nede i cirka tre sekunder, indtil en melodi spiller, og POWER-indikatoren lyser grønt, hvilket angiver, at headsettet er tændt. Dit headset er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på mobiltelefonen. Lyttevolumen er for lav. Tryk på Hæv lydstyrkeknappen for at skrue op for lyden. Sørg for, at headsettet sidder ordentligt. Læs afsnittet 9. Sådan tager du dit headset på. Dit headset er uden for rækkevidde. Bevæg ørestykket tættere på din mobiltelefon. Prøv den ekstra ørestykke-ring, der følger med det trådløse headset. Læs afsnittet 9. Sådan tager du dit headset på. Sørg for, at headsettet sidder ordentligt i dit øre med mikrofonen pegende mod siden af din mund. Læs afsnittet 9.1 Tilpas øreclippen. 15. Produktspecifikationer Taletid Standby-tid Opladningstid Driftsområde Headset-vægt Batteritype Spænding Kapacitet Opbevaring/Driftstemperatur Bluetooth -version Bluetooth -profiler Op til 8 timer Cirka 12,5 dage (300 timer) 3 timer Op til 33 fod (10 meter) 58 g Lithium-ion polymer-batteri DC 3,7 V 190 mah 5 C til 35 C (41 F til 95 F) Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) Headset-profil (HSP) for at tale på headset Håndfri profil (HFP) for at tale og betjene headsettet Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

20 16. Begrænset garanti Hvis en étårs-garanti følger med dit PLAYSTATION 3 system, gælder den også for dette produkt. Læs vejledningen om Sikkerhed og Support til PLAYSTATION 3, som ligger online på eu.playstation.com/ps3, eller ring til PLAYSTATION 3-kundeservicenummeret, som står på bagsiden af manualen til al software til PLAYSTATION 3-formatet, for at få yderligere oplysninger. 2, PlayStation, PLAYSTATION og PS3 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. SONY er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth-ordmærket og logoer er ejet af Bluetooth SIG, Inc. ethvert brug af sådanne mærker af Sony Computer Entertainment Inc. er under licens. N136 TA-2008/737 Approved

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere