34. årgang Nr oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014"

Transkript

1 34. årgang Nr oktober Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder kl. 20: Rettes til efter sommerferien Fredag d kl Tirsdag d kl Fællesmøder: Torsdag d. 20. november Mandag d. 15. december Rengøring sønd. d. 2. nov. kl. 10 Stamgruppe 5: Bodil Jørgen 15 Kirstine + Esther Lise Lotte Ole S Sebastian + Sille Fødselsdage: Luis fylder 39 år onsdag d. 29. oktober Oliver fylder 14 år fredag d. 31. oktober 2014 Sønd. d. 30. nov. Stamgr sønd. i advent Lørd. D. 6. december Hus13 Søndag d. 14. dec. Stamgr sønd. i advent Torsd. D. 25. december Hus 22 Lørdag d. 27. december Hus 3 Søndag d. 28. december Hus 4 Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften 2015 Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 Lørd. D. 20. marts Hus 8 Kære alle Den sædvanlige service med en samlet pakke af dokumenter til fællesmødet er sat på stand-by indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge at udfylde alle Dans øvrige opgaver så godt som muligt, indtil han er frisk igen. Kh Lene Tillykke Slagtning og frysertømning Næste søndag den 2. november bliver lammene (nok de største og flotteste lam i mine 14 år på Bakken) hentet af slagteren. Inden vi får dem retur i fine udskæringer, skal fryseren i det store kælderrum tømmes og rengøres. Lørdag den 1. november om morgenen slukker jeg for fryseren, så senest i løbet af den dag bedes I fjerne alle jeres frysevarer fra den. Søndag den 2. bliver den tømt og gjort ren. Varerne kan IKKE flyttes over i fryserne i økorummet, thi de skal også bruges til alt det friskslagtede. Hans Tak og Kh. Hans 1

2 Nyt fra fyr og flamme om styrebokse på fyr Det brænder på, for det har været nødvendigt at udskifte styreboksen på hus s fyr. I forbindelse med udskiftningen nåede vi frem til en uventet erkendelse af, at vi ikke - som hidtil antaget - har to typer fyr, men tre, som kræver hver sin styreboks. Type 1 til de to 46 KW fyr i fællehus og gård Type 2 til de fire 33 KW fyr i fyrgrupperne 1-3, 12-14, og Type 3 til de resterende fire fyrgrupper med 24 kw: 4-6, 7-8, 9-11 og Hvorfor fire fyrgrupper har fyr, der kan yde 33 KW, mens de fire øvrige kan klare sig med 24 KW, har det ikke været muligt at finde nogen forklaring på. Vi har nu i reserve en styreboks til hver fyrtype, så det første nedbrud vil vi kunne klare, og herefter må vi have nødløsninger parat, idet vi næppe vil kunne nå at etablere en helt ny energiforsyning på Bakken, før det sker. Vi har bedt Sylvest (vores varmeservice-firma) afklare hos Viesmann, om man i givet fald kunne montere en ny brænder på vores kedler, men der lader sig ifølge Viesmann ikke gøre. Som en nødløsning kunne man installere et helt nyt fyr til den evt. uheldsramte fyrgruppe, hvilket ville koste ca. kr ex moms. Et foreløbigt skitse/overslag fra Viesmann/Sylvest opererer med jordvarme i kombination med nye gasfyr. Skulle vi ende med at beslutte os for en sådan løsning (hvilket slet ikke har været drøftet), ville investeringen i et nyt fyr, ikke være spildt, hvis det kunne indgå i nævnte kombination. For de, der måtte have glemt det eller af anden grund ikke have det præsent, kan vi oplyse, at servicegennemgangen af vores fyr sidste år, viste, at de generelt er i glimrende form mekanisk. Problemet skyldes, at de tre printplader, der sidder i styreboksene, ikke mere kan skaffes, idet Viesmann/Siemens ikke producerer dem længere, så når de strejker, står vi med håret i postkassen. Det kan forekomme deprimerende, at uanset hvilket fremtidigt varmesystem vi beslutter os for, vil der indgår elektroniske kredsløb bl.a. med prints som ovennævnte, og man må frygte, at perioden med reservedelsgaranti fremover forkortes yderligere, når man betænker, hvor stærkt udviklingen går på det elektroniske/it-område. Skulle nogen have idéer til nødløsninger, tager vi inderligt gerne imod og opfordrer enegnisterne til at opprioritere vores fremtidige varmeforsyning og kan oplyse, at de (energnisterne) arbejder på at etablere et møde i den nærmeste fremtid med den ingeniør, der designede Egils og Rikkes jordvarmeanlæg. Fyr og Flamme Alias Jørgen 15 og Ole S. Udskiftning af leverandør til rengøring, tøjvask og køkkenhygiejne m.m. Vores leverandør gennem 30 år af rengøringsartikler Diversey (nu Fieldair) er blevet et multinationalt firma der satser på storkunder indenfor især industrien. VI har derfor valgt at skifte leverandør til MultiLine, som bl.a. leverer til mange Kommuner (fx. Fredensborg). Vi har udover, at få et bredere sortiment rettet mod små institutioner - som os, også fået en fordelagtig aftale omkring priserne. Det betyder bl.a.: Når du tager den sidste dunk af Suma pur eco L2 til opvaskemaskinen, skal lansen sættes ned i en spand med varmt vand og der skal køres 3 vaske. Derefter kan det nye middel Prime Source mild tages i brug. Vores nuværende doseringsanlæg til tøjvask forbliver uændret men produkterne udskiftes. Clax G udskiftes med Clax elegant Free. Derudover tilsluttes en vaskeforstærker Clax delta G 11A1 som skulle hjælpe til at gøre tøjet renere og hvidere. Dette sidste produkt indeholder fosfat, som tidligere har været et problem i miljøet pga. sin gødsknings virkning på alger og det deraf følgende iltsvind i søer og vandløb. I dag er vores rensningsanlæg så effektive til at rense for fosfat, at det ikke længerer udgør en trussel for vandmiljøet. Jeg lægger diverse kataloger i fælleshuset, så I kan se hvilke produkter der kan leveres 2

3 indenfor rengøring, hygiejne, engangsservice, emballage, køkkenudstyr, kaffe/the, LED lys og elpære m.m. Varesortimentet kan også ses på Netadressen M.v.h. Lisbeth og Lotte Kære bofæller. Så blev det dagen, hvor den våde skorsten på Gården fik EL-hammeren og en flok velvillige sjæle hjalp den ud på den sidste rejse. På tirsdag rykker forsikringen ind og begynder det store udtørrings- og genetableringsprojekt. Hilsen, Mik Kære bofæller På fællesmødet i tirsdags diskuterede vi under debatpunktet: Sætningsskader i hus 15s gavlmur vurdering, hvordan vi skulle forholde os til sagen som drejer sig om at vi i hus 15 hen over sommeren har fået nogle sætningsskader i den nordlige ende af huset Efter at have drøftet sagen på et møde i Svellegruppen den 15. september (deltagere Jørgen S., Flemming, Arne, Sebastian, Jørgen T og Mette 15) lidt frem og tilbage, endte diskussionen med at flere af gruppens sagkyndige deltagere anbefalede at vi i hus 15 fik udarbejdet en såkaldt geoteknisk undersøgelse (GTU) for at fastslå årsagen til skaderne og hvordan de kunne afhjælpes. Det gik vi i gang med dagen efter mødet (på nettet fandt vi et tilfældigt firma, Franck Geoteknik AS) og rapporten, som nu foreligger, vurderer at årsagerne dels skal findes i at det birketræ der står på fællesjorden nord for hus 15 udtørrer lerjorden nord for huset, dels fordi der sker en udtørring af jorden fra den opfyldte jord i skrænten ud til svellemuren se rapporten og at denne udtørring af jorden er årsag til skaderne. Rapporten vurder også at skaderne kan udbedres ved at fælde træerne og forstærke fundamentet i husets nordgavl til 1,5 m. i stedet for de nuværende 1,2 m. Undersøgelsen har kostet kr. og den stiller vi hermed til rådighed for bofællesskabet i den forventning at de kr. indgår i de samlede omkostninger i forbindelse med udbedring af skaderne. På fællesmødet i tirsdags læste jeg GTUs konklusioner op og konstaterede at jorden og birketræet nord for hus 15 var ejet af bofællesskabet, og at vi i hus 15 derfor mente at bofællesskabet måtte tage ansvaret for skaderne. Arne bad om ordet og lagde ud med en argumentation om at bofællesskabet ikke havde noget ansvar i sagen, og han mente at der skulle en såkaldt syns- og skønsmand til at vurdere den. Det syntes vi i hus 15 var en dårlig ide. Diskussionen gik frem og tilbage et godt stykke tid uden at den rigtig flyttede sig eller der kom noget nyt frem. Vi synes det var en meget ubehagelig diskussion af et pinagtigt spørgsmål som for os var ret belastende. Vi håber at alle 3

4 bofæller forstår at det er ubehageligt at komme med sådan en sag til fællesmødet, men derfor kan den vel godt blive diskuteret på en ordentlig og rimelig måde? Og det blev den ikke efter vores mening. Vi synes at diskussionen fra starten kørte af sporet, og det var ærgerligt. Efter at jeg havde oplyst at Franck Geoteknik havde vurderet at det ville koste kr. pr. meter (i alt 13 m.) at få støbt den påkrævede forøgelse af fundamentet, udtalte Arne bl.a. noget i retning af: Nu skal vi passe lidt på; det her kan komme til at koste bofællesskabet 3 millioner hvis det viser sig at hele huset skal rives ned. Han nævnede også på et tidspunkt at de i hus 15 hele tiden har betragtet jorden som deres egen, bl.a. har de bygget et skur på jorden. Til det er der kun at sige at ingen af delene er rigtigt. Vi har hele tiden vidst og fået at vide at jorden nord for vores hus er bofællesskabets jord, og vi har ikke bygget noget skur derude. Da vi flyttede ind for 11 år siden stillede vi et lille hønsehus på jorden nord for huset og satte et hegn på nogle få kvadratmeter op omkring det. Hegnet er for længst taget ned vi har ikke mere høns og vi har for at undgå enhver diskussion nu også flyttet hønsehuset. Ikke fordi vi mener at det ændrer ved ejerforholdet til jorden, men bare for ikke at diskutere det yderligere. Jorden nord for vores hus er ikke og har aldrig været vores private jord. Det blev i øvrigt også understreget da vi for nogle år siden ytrede ønske om at bygge en altan der skulle gå nord og vest for huset (for at få lidt aftensol). Dengang fik vi at vide at det kunne vi ikke fordi det så ville være en altan der stod på fællesjord, og at vi i givet fald skulle søge et såkaldt mageskifte, hvis vi ville gå videre med projektet. Bl.a. derfor opgav vi tanken om at bygge en altan. Dengang var det altså bofællesskabets jord, og nu er det så pludselig vores. Det hænger ikke rigtig sammen efter vores mening. Rent juridisk er der heller ikke noget at diskutere. Det fremgår klart af matrikelkortet hvor vores jord slutter og hvor bofællesskabets jord begynder se det vedhæftede matrikelkort. Fællesmødet besluttede at undersøge mulighederne for gennem Fredensborg kommune at få en såkaldt syns- og skønsmand til at vurdere sagen. Det har jeg så forsøgt at gøre, og det viser sig at være temmelig indviklet. Kommunen kendte ikke noget til en syns- og skønsmand da jeg ringede, og den første jeg talte med vidste end ikke hvad det var. Da jeg nogle gange havde forklaret forskellige instanser i kommunen hvad sagen drejede sig om, blev jeg til sidst stillet om til en såkaldt hegnsmand. Han kunne fortælle at kommunen ikke havde noget samarbejde med syns- og skønsmænd, og at han vurderede at sagen ikke var det han kaldte en myndighedssag (altså ikke en kommunen kunne tage sig af). Han var meget venlig og anbefalede at vi ordnede sagen i mindelighed. Han tog et kig på matrikelkortet i kommunen og kunne konstatere hvor vores private matrikel gik til, og at jorden nord for vores hus var ejet af bofællesskabet. Han mente desuden ikke at der ville komme noget godt ud af at køre sagen op, og at parterne (hus 15 på den ene side og BB som hus 15 også er en del af på den anden) ville være bedst stillet ved at vise imødekommenhed overfor hinanden. Hans erfaring var at det fornuftigste ville være at løse sagen sammen og i mindelighed. Han sluttede med at sige at han nu havde givet mig mange flere gode råd end han var ansat til. Hvor er det dog rart at der findes sådan nogen folk i kommunen! For at være på den sikre side, tog jeg kontakt med et firma som arbejder med Syn- og Skøn (der er flere, bl.a. Bolius, Byggesagkyndig.nu m.fl. se linket til sidstnævnte nedenfor), og fik der at vide at vores sag ikke faldt inden for deres område. De mente at hvis vi ville gå videre med sagen så skulle vi tage kontakt til en boligadvokat som så kunne køre sagen for os. Vi skulle så have én advokat og BB en anden, og sagen kunne gå sin skæve gang. Vi tror ikke at hverken vi eller bofællesskabet ville have glæde af at det kom så vidt. Tilbage står at vi efter vores bedste vurdering mener at vi i fællesskab må finde en løsning på problemet. Er vi da ikke et bofællesskab? Som bofæller og ejere af hus 15 foreslår vi at vi på baggrund af ovenstående diskuterer sagen på næste fællesmøde hvor vi nedsætter en lille gruppe som vil arbejde konstruktivt og komme med et oplæg til en mindelig løsning. Den fremlægges så på fællesmødet i december 4

5 hvor vi afgør sagen. Det håber vi alle er med på. Til sidst skal det siges at vi ikke ønsker at gå ind i en polemik med Arne eller andre i BB på baggrund af det vi her har skrevet. Vi har fremlagt sagen som vi har set den, men ønsker ikke at bekrige nogen heller ikke Arne med det skrevne. Som det er fremgået, synes vi at Arne tvistede flere ting i sin argumentation for at BB ikke skulle påtage sig et ansvar i sagen. Generelt tror vi ikke på det gavnlige i at tviste sine argumenter og slet ikke i en ubehagelig sag som denne. Vi må kunne fremføre og lytte til saglige argumenter og holde os til dem. benytte lejligheden til at aflive eventuelle myter om, at vi skulle have overskredet vores budget. Vi holder os inden for rammen! Kh. Hans På vegne af os begge i hus 15 Mette Kolbøttestatus I hus 21 nyder vi at se den megen aktivitet på og omkring trampolinerne. Vi glæder os til, at bofæller drikker eftermiddagskaffe i solen ved det runde bord, når det bliver forår igen. Og forhåbentlig vokser pilehytten sig tæt og bliver et godt legested for Bakkebørn. Kolbøttegruppen (Sara, Henrik og jeg) ser kolbøttens videre udvikling som en dynamisk proces (lyder flot, ikke), som det nu engang er, når man har med planter og havearbejde at gøre. Grænsen mellem Kolbøtten og p- pladsen bliver plantet til hen ad vejen. Så sent som i dag er der indkøbt fire fine buske (forsythia, Ribes sang (blodribs), rødgrenet kornel og dværg-blodblomme), og to af dem er plantet ud. Planterne er købt for de penge, jeg samlede ind ifm åbent hus i august, så tak for dem! Henrik har sået egne frø, både etårige (valmue, morgenfrue) og flerårige (ridderspore, akelajer). Og Sara og jeg har sanket lupinfrø langs Fredensborgvej og sået dem. Derudover er planen at lave en bålplads og at sætte tre hængekøjer op. Og jeg vil gerne 5

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere