34. årgang Nr juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 28 22. juni 2014"

Transkript

1 34. årgang Nr juni Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder kl. 20: Tirsdag d kl (for Helge er ikke startet på dans endnu) Fredag d kl Tirsdag d kl (ligger tidligt pga. efterårsferien) Fredag d kl Tirsdag d kl Rengøring sønd. d. 29. juni kl. 10 Stamgruppe 5: Bodil Jørgen 15 Kirstine + Esther Lise Lotte Ole S Rune + Liv Sebastian + Sille Fødselsdage: Helge fylder 51 år fred. D. 27. juni Suzan fylder 53 år mand. d. 30. juni Fællesmøder: Tirsd. D. 24. juni Tirsdag d. 19. august Onsdag d. 24. september Tirsdag d. 21. oktober Torsdag d. 20. november Mandag d. 15. december Tillykke 2014 Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans Lørd. D. 16. august Hus 18 Lørd. D august Hus 11 Lørd/sønd d august Arbejdsweekend Lø/sø d sept. Stamgruppe 3 Trivselsweekend Lørd. D. 11. oktober Hus 19 Sønd. d. 30. nov. Stamgr sønd. i advent Lørd. D. 6. december Hus13 Søndag d. 14. dec. Stamgr sønd. i advent Torsd. D. 25. december Hus 22 Lørdag d. 27. december Hus 3 Søndag d. 28. december Hus 4 Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften 2015 Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 Angående opvaskemaskinen Kære bofæller Jeg blev på sidste fællesmøde valgt som ansvarlig for opvaskemaskinen. Jeg er allerede blevet kastet ud i en opgave. Som i kan se er opvaskemaskinen lettere tilkalket og sæben skummer næsten ikke. Jeg har sammen med Maria og Flemming, som er ansvarlige for vaskeri og saltanlæg, aftalt at kontakte opvaskemaskineservice. Da det ikke er akut, kommer de mandag eller tirsdag. Ken, som firmaet hedder, tjekker om det er maskinen eller saltanlægget der er noget i vejen med og sæbedosseringen. Mit telefonnummer sætter jeg ind i stedet for Davids. Det er , så kontakt mig hvis der er noget med opvaskemaskinen. Maskinhilsner Inge Sendt fra min ipad Inge Bonde 1

2 Olivenolie fra Firenzeområdet Min gode veninde og olivenolieproducent Miv, som bor lidt uden for Impruneta, der ligger lidt uden for Firenze, kommer til DK i august og tager gerne olie med til os. Det er naturligvis stadig fra 2013-høsten, som var en fin årgang! 95 for en flaske med en liter 270 for en dunk med tre liter 440 for en dunk med fem liter Bestillinger modtages på mail til og med søndag den 6. juli. Kh. Hans Reservering af madrasser/tv-rum juli juli. Hej, da jeg får nogle (søøøøde) venner på besøg fra Holland d juli samt d juli, vil jeg gerne reservere tv-rummet i fælleshuset samt to madrasser i disse dage. Hvis andre har reserveret fælleshuset på disse dage, og det derfor vil blive et problem, må I endelig sige til. Kh Elva hus 5B Noget om ekstraregninger På baggrund af, at vi netop i år har forhøjet GEF med 130 kr. /md. Og at vi har et, endnu ikke øremærket, rådighedsbeløb på mindst årligt de kommende år, virker det noget paradoksalt, hvis vi på fællesmøderne skal sidde og udskrive den ene store ekstraregning efter den anden. På det ekstraordinære fællesmøde i mandags blev foreslået en ramme på til brandsikring af gårdens lejligheder. Desuden blev der udtrykt stemning for lakering af fælleshusgulvet efter overstået reparation. Udgift til reparation og lakering: incl. moms. Samlet udgift til de foreslåede opgaver Ekstraregning på kr. pr. hus, gårdens lejere incl. På mødet blev desuden lanceret en evt. financieringsmodel for de til forberedelse af evt. salg af gårdens lejligheder: Bakken lægger pengene ud. Hvis lejlighederne bliver solgt, får vi pengene igen. Bliver de af en eller anden grund ikke solgt, tikker der en ekstraregning ud på 6000 pr. hus, lejerne excl. Hvor store ekstraregninger finder vi det rimeligt at udskrive til hinanden, hvis der er andre muligheder, og kan alle være med her? That s the question. Kommentar til fællesmødet d.26.5 og referat heraf. Godkendelse af dagsorden: Dan påpegede at bestyrelsen kun sender materiale ud med dagsorden, hvis det er et forslag, og at alle øvrige indput kan læses i Bakkanalen. Den praksis er jeg principielt enig i. Spørgsmålet er blot i dette tilfælde, hvordan bofællerne finder på at lede efter et 3 mdr. gammelt notat af relevans for behandlingen af et dagsordenpunkt. Det kunne have været klaret med en tilbagemelding fra bestyrelsen, og mit notat var blevet genoptrykt i Bakkanalen inden fællesmødet. Godkendelse af referat af fællesmødet d. 23.3, punkt 6b: Beslutning om opkrævning af underskud m.v. Jeg gjorde opmærksom på, at det hverken af oplæg, af snakken på mødet d eller af referatet er fremgået, at beslutning blev truffet med tilbagevirkende kraft for regnskabsåret 2

3 2013. Tværtimod bemærkede jeg på mødet, at forslaget vel måtte gælde for 2014 og fremover. Da det ikke blev modsagt, er det derfor min opfattelse, at den udskrevne ekstraregning vedr. driftsregnskab 2013, er sket på grundlag af en rent administrativ beslutning. Ad 7c: Indretning af fælleshuset Det indput fra mig, som referatet henviser til, drejer sig om et notat i Bakkanalen d Notatet blev desuden mailet til hele bofællesskabet dagen før fællesmødet. Og altså ikke kun til møbleringsgruppen. Hvad angår referatteksten i øvrigt, vil jeg bare gøre opmærksom på, at indretningsforslaget nu har været på og af dagsordenen 2 gange siden præsentationen på fællesmødet d I den mellemliggende tid har der vist allerede været rig lejlighed til at forholde sig til såvel møbleringsforslag som mit notat. Men det kan så stadig nås. Fælleshusgulv: Lakering el. oliering En udgift på til reparation samt efterfølgende kr. + moms til slibning og lakering, i alt 46,200 kr. er et pænt stykke af vejen til et nyt gulv. Lak eller ej, så er der ingen garanti for at gulvet ikke fortsat slår sig og reparationsskruerne går løs. Så vidt jeg husker vil det nu være 3. gang gulvet skal slibes, så det er måske også spørgsmålet om det er sidste gang, det kan klare en nedslibning. Jeg synes, vi skal tænke os rigtig grundigt om inden vi fyrer så mange penge af på noget så usikkert som det gulv. Slibning og oliering kan vi selv klare til en væsentligt mindre udgift og dermed udsætte kattepinen med total udskiftning nogle år. Hvis vi ender op med en beslutning om lakering vil jeg som forudsætning for den beslutning, foreslå en aftale om at vi fremover selv foretager vedligeholdelses lakering. At mindst `en bofælle i hver stamgruppe er sat ind i, hvordan og med hvad gulvet rengøres. at vi løfter borde og stole, når der flyttes rundt på møblementet at vi ikke går ind med udendørssko i vintergrusningssæsonen. at vi udskifter måtten i entreen og forsyner skraldeudgangen med en rigtig måtte. I givet fald synes jeg desuden, at vi bør forholde os til om det valgte tømrer/snedkerfirma Alpha- byg tager sig for dyrt betalt. De kr. + moms for slibning og tre gange lak lyder af meget. Jeg har fået oplyst en pris på 155 kr/m2 + moms som værende tættere på gængs standard. Med vores 103 m2 gulv skulle det alt andet lige beløbe sig til en udgift på kr + moms. Vi har aldrig været rigtig tilfredse med det gulv, og bliver det nok heller aldrig. Træsort og farve passer ikke rigtig ind. Gulvet virker som en hård membran, der i høj grad har forværret akustikken i rummet. Tre gange hård lak giver sikkert den dårlige akustik en ekstra tand. 3

4 Referat af Ekstraordinært fællesmøde Mandag den 16. juni 2014 kl Tilstede: Hus 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, i alt 17 bofæller. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer Lene blev valgt. 2. Valg af referent Mette/24 blev valgt 3. Gårdens fremtid Se Mette 15's mail af d. 12/6 om 'Gården i fremtiden'. Flemming redegjorde for de få vilkår, som kommunen har stillet for at kunne lovliggøre, at gården omfatter to lejligheder: Målfast plantegning og snit. Det besluttedes, at bede vores landmåler komme og sætte mål på de tegninger, som allerede findes. Brandsikring. Redningsåbninger skal etableres på 1. sal, dvs lodposten saves fri af karmen og fastgøres til det ene af vinduerne. Det besluttedes at sanktionere Mette(15)s aftale med tømreren om at få vinduerne ordnet. Sikringsgruppen/el-målertavlen skal flyttes væk fra trapperummet. Det besluttedes at bede en elektriker flytte den (evt til Sporvognen). Der skal opsættes røgmeldere efter anvisning fra brandtilsynet. Det besluttedes at bede elektrikeren ordne også dette. Diskussion af, hvor udgifterne skal konteres. foreslog på 5-årsplanen. Mik foreslog enten på driften eller som balancepost, indtil det er afklaret, hvorvidt gården sælges eller ej; hvis den ikke skal sælges, tages det op til den tid, hvis den skal sælges og bliver solgt, tages det af salgsindtægten. Mette/24 gik ind for at tage lovliggørelsesudgifterne på driften og tage stilling til senere udgifter til den tid. Arne erindrede os om, at gården har givet overskud de sidste mange år, hvilket er et argument for at tage lovliggørelsesudgifterne på driften, og foreslog en ramme på Dette var der udbredt enighed om. En ramme på taget af driften blev besluttet uden afstemning. Flemming redegjorde for lejemålene 26a og 26c. 26a udlejes så hurtigt som muligt, men vi må afvente reparationen efter vandskaderne. Lejekontrakten for 26c, som udløber ved årsskiftet, forlænges. Det besluttedes at er den nye udløbsdato. 4. Fælleshusgulvet Mette(15) redegjorde for sagen. Det oprindelige tilbud på 7.000, som blev givet inden gulvet havde rejst sig til fuld højde, holder måske ikke helt. Tømreren reparerer onsdag/torsdag og tager da endelig stilling til, hvilke muligheder vi har for at få et plant gulv og til hvilken pris. Indtil videre er hans forslag, at det slibes og lakeres 3 gange. 4

5 Længere diskussion af lak vs olie med en enkelt fortaler for helt nyt gulv. Mette(15) påtog sig at undersøge hvilken lak, tømreren foreslår, så slidstyrke og giftighed kan indgå i diskussionen på næste fællesmøde. Arne erindrede os om, at vi ikke har behandlet og vedligeholdt gulvet efter forskrifterne, og mente at grunden til miseren skal findes hos os selv, ikke hos dem, der lagde gulvet i sin tid. Vi ønsker gulvet færdigbehandlet nu i sommerferien, og på næste fællesmøde skal det vedtages hvordan Mette/24 5

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere