ADVARSEL: Antennen folder sig ud automatisk, når PLB en aktiveres. Hold ansigtet væk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL: Antennen folder sig ud automatisk, når PLB en aktiveres. Hold ansigtet væk."

Transkript

1 Manual PLB 200/210 translation: Danish (Issued by Klavs Torp, Polaris Electronics A/S, and Walther Fenger, Furuno Danmark A/S). Version KT. Corrections by Marianne Berg page 2.. Brugervejledning Fast Find modellerne PLB 200 og 210 Bliv fundet med Fast Find page 3 Om sikkerhed ADVARSEL: Et Personal Locator Beacon (PLB) er en nødradio, der sender til COSPAS SARSAT satellitterne. Den må kun aktiveres i situationer med alvorlig og umiddelbar fare for liv. ADVARSEL: Falske alarmer er til fare for liv og kan forårsage unødvendige og dyre redningsaktioner. Bevidst misbrug af en PLB medfører strafansvar og krav om erstatning. En PLB er ikke legetøj. ADVARSEL: Antennen folder sig ud automatisk, når PLB en aktiveres. Hold ansigtet væk. ADVARSEL: PLB en må ikke adskilles. ADVARSEL: Indeholder lithiumbatterier. Må ikke brændes, punkteres, deformeres, kortsluttes eller genoplades. FORSIGTIG: En brugt PLB skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders direktiver om behandling af elektronikskrot. ADVARSEL: Må aldrig rengøres med kemiske opløsningsmidler. ADVARSEL: En PLB er til brug i en maritim nødsituation. Den skal være programmeret med skibets MMSI nummer efter gældende regler i flagnationen. MMSI nummer tildeles af Søfartsstyrelsen i Danmark. ADVARSEL: PLB en ikke vil flyde. Fastgør remmen til dig selv. ADVARSEL: PLB udsender lave niveauer af højfrekvent stråling. Rør ikke ved antennen, når PLB en er aktiveret. Registrering: PLB en skal være registreret i flagnationen. Manglende registrering af PLB kan forsinke en redningsaktion (SAR) og PLB en

2 er ikke lovlig at anvende... Sæt en kopi af programmeringslabel her. page 4 Indledning Tillykke med købet af din Fast Find PLB. Det er din livline og forsikring, hvis du eller din besætning kommer i en livstruende situation, uanset hvor du befinder dig på kloden. Aktiveres PLB en udsendes et unikt identifikationsnummer, der indeholder fartøjets eller bådens MMSI-nummer, så myndighederne ved, hvorfra alarmen er aktiveret. Fast Find alarmer sendes til COSPAS-SARSAT-satellitsystemet på 406 MHz, og din position bestemmes af systemet ved hjælp af dopplereffekten. For Fast Find 210 medsendes positionen også med alarmen. COSPAS-SARSAT-satellitterne sender normalt nødmeldingen videre i løbet af 5 minutter, selv om der i visse ekstreme situationer med uheldig satellitkonstellation kan gå længere tid. Når nødmeldingen modtages på et Rescue Co-ordination Centre (RCC) kontrolleres den medsendte kode, og alarmen videregives til de redningsmyndigheder, der har ansvaret for det pågældende område, og flagstaten modtager informationen. Det er derfor meget vigtigt, at en PLB er registreret korrekt i flagstaten. Fast Find PLB udsender også en pejlestreg på 121,5 MHz, således at redningsskibe og fly kan home på PLB en. Fast Finds batteri har en minimumslevetid på 5 år, og aktiveres den, vil den sende i minimum 24 timer. Hvis du ønsker yderligere information om COSPAS-SARSAT Satellitsystemet, anbefaler vi hjemmesiden og page 5.. GPS-version Fast Find 210 har en indbygget Global Positioning System (GPS) modtager, så positionen sendes med straks. Det nedsætter redningsmyndighedernes responstid, og det er særligt vigtigt at

3 vælge en Fast Find 210, hvis man sejler i koldt vand, hvor tiden er vigtigst. Kan Fast Find 210 ikke se GPS satellitterne, f.eks. i en fjord med meget stejle fejlede omkring, udsendes en nødmelding alligevel, dog uden positionsangivelse, indtil den får et fix. Radio licens Der kræves ikke licens til en PLB, men den skal være registreret korrekt og fartøjets MMSI nummer skal være programmeret ind i den. I Danmark er det Søfartsstyrelsen, der tildeler MMSI-numre. Se evt. på Batteri udløbsdato Landenavn og Hex ID Til brug for "proof-of-registrering" DECAL mærke page Oversigt Træk i det røde håndtag Antennen folder sig ud Må kun aktiveres i en nødsituation. Når seglet er brudt, kan brugeren ikke sætte det på igen. Hvidt indikatorlys Blinker hvert 3. sekund, når PLB er aktiv. Et langt blink hvert 50. sekund betyder, at satellittransmissionen er OK. Kun for PLB 210 Blinker to gange i sekundet, når GPS en søger. 3 hurtige blink, betyder, at positionen er fundet og medsendt nødsignalet. Antenne Antennen folder sig ud, når dækslet er taget af. GPS antenne zone (kun for PLB 210) Området må ikke tildækkes, og du må ikke holde hånden foran zonen, da det kan hindre modtagelse af GPS signalet. ON-knappen

4 Tryk én gang for at aktivere PLB en. Ønsker du at aktivere nødlys også, skal du trykke endnu en gang. Nødlys blinker så SOS. TEST / OFF knap Tryk og hold testknappen nede for at starte test funktionen. Et hvidt blink viser, at PLB en virker som den skal. Ønsker du at afbryde et nødkald hold testknappen nede for at afslutte transmissionen af en nødmelding. Øje til håndledsrem... page 7. Aktivering af Fast Find PLB Må kun aktiveres i tilfælde af alvorlig eller overhængende fare. 1) Drej det røde håndtag op og træk antenneafdækningen af. Vigtigt: Det er definitivt, når du bryder seglet. 2) Tag ved enden af antennen, og fold den helt ud. Pas på ansigtet, når du gør det, da antennen er fjedrende. 3) Tryk på ON-knappen Efter ca. 50 sekunder sendes den første nødmelding. Skulle du være kommet til at starte PLB en ved en fejl, kan du nå at deaktivere den page Brug af PLB en Lad antenne være lodret op. Hvis der er kraftig vind, skal du holde det hvide lys mod vinden. JA NEJ JA NEJ zonen. Lad ikke PLB en vende med antenne nedad. Hold ikke ved antennen. Hold antennen fri af vand. Dæk ikke GPS Brug af PLB en i vand

5 Fast Find kan ikke flyde., men den er vandtæt til 10 m dybde. Sørg for at håndledsremmen er fastgjort til en person eller til opdriftsmiddel. En PLB erstatter ikke en lovligpligtig EPIRB i et SOLASkonventionsfartøj, eller hvor EPIRB i øvrigt måtte være krævet af flagstaten. Note: I visse lande må Fast Find alene sælges med en særlig opdriftskrave. page 9 Indikationslys Indikationslyset vil lyse straks du aktiverer PLB en. * * * * PLB en er aktiv Lyser hvert 3. sekund. ******* Satellittransmissionen er OK Lyser med kraftigt blink hvert 50 sekund. Fast Find 210 med GPS Indikationslys ** ** ** 2 blink hvert sekund ******** * * * Satellittransmission er sendt med GPS-position. * * * * PLB ene r aktiv 1 blink hvert 3. sekund SOS blink Når PLB en er aktiv kan du aktivere SOS blink fra PLB en ved at trykke på ON. Når du gør det, vil PLB en sende 4 gange SOS hver gang, du trykker.

6 Da blinklyset bruger meget strøm, kan du kun aktivere det 30 gange. Herefter slås denne funktion fra for at sikre, at PLB en fortsat kan sende nødsignaler via satellitterne i den krævede tid.. Page 10 Deaktivering efter brug Tryk for testknappen og hold den inde til alle indikatorlys holder op med at blinke. Vi anbefaler, at du ruller antennen på plads, sætter låget på, og taper det med kraftig tape, så man ikke ved en fejl kan genaktivere PLB en ved at trykke på ON-knappen. Vigtigt Hurtigst muligt efter brug skal PLB en indleveres til et autoriseret servicecenter, der kan klargøre din PLB igen. Selv test Selv testen kontrollerer driften af din PLB ved at kontrollere alle vigtige funktioner, inklusive batteri og alarmsendere. Testknap Tryk på testknappen og hold den nede i minimum 2 sekunder. Indikatorlyset vil blinke, når testsekvensen begynder. Hvis alt er, som det skal være, vil indikatorlyset blinke flere gange. *** Batteriet er helt i top og testen er OK ** Batteriet er mindre brugt og testen er OK * Batteriet er mere brugt, men testen er OK. Intet blink: PLB en skal til service Når selvtesten er slut, afbryder PLB en automatisk for at spare på batteriet.

7 Vigtigt Hver test bruger en lille smule strøm fra batteriet. Du bør ikke teste din PLB mere end én gang om måneden. Batterilevetiden kan som minimum klare 60 tests over 5 år og stadig virke i en nødsituation i 24 timer page GPS-positionstest gælder for Fast Find 210 alene Hvis du vil teste GPS en Fast Find 210, skal du sikre dig, at den kan se satellitterne. Du kan ikke lave testen inde i et hus. Selvtesten af den indbyggede GPS-modtager er begrænset til 10 tests i de 5 år, som batteriet er garanteret. Når du har brugt alle 10 tests, vil indikatorlyset blinke 4 gange og PLB en slukke. GPS-selvtest kan kun udføres, når den første almindelige selvtest er udført. Gennemfør den almindelige selvtest ved at holde testknappen nede i mindst 2 sekunder. Når denne selvtest er færdig umiddelbart efter at indikatorlyset holder op med at blinke, skal du atter trykke på testknappen og holde den ende i ca. 30 sekunder. Når indikatorlyset begynder at blinke, skal du slippe testknappen igen. Lyset vil nu blinke langsomt i helt op til 5 minutter. Hold din PLB under nøje opsyn, mens denne proces kører, da den afsluttes med én af følgende lange blink. ***** ***** ***** GPS test OK. Der er 10 til 4 tests tilbage. ***** ***** GPS test OK. Der er 3 til 1 test tilbage. ***** GPS test OK, men du har ikke flere tests.

8 Vigtigt For at bevare batteriets levetid er GPS-tests begrænset til maksimum 10 tests i hele perioden på 5 år, som er batteriets garanterede levetid. Når disse er tests er opbrugt, må du ikke teste GPS funktionen yderligere... Vælg den bedste placering Fast Find 210 virker bedst, hvis den har uhindret sigtelinje til satellitterne. Hvis du ikke kan anbringe din PLB helt frit, sørg da for så stort frit udsyn til himlen som muligt. Træ og glasfiber hindrer også ydeevnen. I dybe fjorde m.m. kan sigtelinjen til satellitterne være hindret. Page 12 Bliv hvor du er Redningshold forventer, at du ikke flytter dig fra den position, hvor alarmen blev sendt. Til fods Sørg for at antenne holdes lodret også hvis du går. Fly En PLB bruges ofte som en ekstra tag-med sikkerhedsanordning. En PLB bør ikke aktiveres om bord på et fly. Signalet vil blive blokeret af metal og PLB kan blive beskadiget ved landing. Aktiver derfor PLB efter landingen og helst lidt væk fra flyet. Køretøjer Din PLB vil ikke fungere så godt i et køretøj på grund af metallet. Du bør derfor tage din PLB ud af køretøjet eller holde den fri af metaldele. Land

9 Find så vidt muligt et fladt sted, hvor der er sigtelinje til satellitterne. Hold antennen opad og sørg for at holde den fri at vandpytter og lignende. Om bord på et skib Placer PLB frit på dækket, så satellitterne bedst kan ses. Sørg for at fastgøre din PLB, så du ikke mister den overbord. Redningsflåde Prøv at hold PLB en frit, så antennen peger opad og er så fri som mulig. Hold den evt. fri af overdækningen, hvis det er vådt. Sørg for at din PLB er fastgjort til en person med håndledsremmen. Redningsvest Sørg for at PLB en er fastgjort til din vest med remmen. PLB en er vandtæt og virker direkte på havet; men du skal forsøge at holde antennen fri af vandet, så den ikke sender, når der er vand over antennen. Undgå også at holde hånden over antennen, da det kan dæmpe signalerne til satellitterne. Er det en Fast Find 210 skal du også undgå at dække GPS zonen. Falske alarmer Hvis PLB har været aktiveret ved et uheld, eller hvis redning er sket, før myndighederne ankommer, skal nødsignalet afbrydes. Sluk for din PLB og meddel de relevante myndigheder, at der ikke er eller ikke længere er en nødsituation. I Danmark skal du kontakte Lyngby Radio på kanal 16 på din VHF, nærmest politi på telefon 114 eller Søværnets Operative Kommando på telefon (45) Meddel dit MMSI nummer, så myndighederne kan krydstjekke din alarm med afmeldingen page Transport af PLB Passagerfly Fast Find indeholder små lithium metal batterier, som du lovligt kan medbringe i passagerfly på samme måde som en laptop, et elektronisk

10 kammera m.m. Vi anbefaler, at du fremviser PLB en på samme måde, som du fremviser laptops for sikkerhedsmyndighederne i lufthavnen. Flyfragt PLB er indeholder små lithium metal batterier. På grund af det lille indhold af lithium metal er der ikke restriktioner for fragtflyvning. Du bør dog altid undersøge om der skulle være andre restriktioner hos transportvirksomheden. Skal din PLB bortskaffes Når produktet ikke længere skal bruges, skal du bortskaffe det på en miljømæssig korrekt måde, og det er din pligt at afmontere batteriet, før du skaffer dig af med din PLB. Når batteriet er afmonteret, kan produktet ikke længere sende noget som helst. MÅ IKKE forbrændes McMurdo anbefaler, at den brugte PLB afleveres i adskilt tilstand på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med husholdningsaffaldet. En brugt PLB må ikke sendes til forbrænding page Fast Find 200 og 210 Standarder: Cospas-Sarsat T.001/T.007 class2 RTCM SC110 STD ETSI EN AS / NZS NSS-PLB06 Miljø: Ydre hus: Signalgul Vandtæthed: 10m (30 ft) i 5 min. (IP 58, IPX7) Driftstemperatur: klasse 2, -20 C til +55 C Lagringstemperatur: klasse 2, -30 C til +70 C Højde MIL-STD-810E ( fod) Batteri Batteritype: 6V Lithium Metal Batteri opbevaring: 5 år Batteri udskiftning: På servicecenter Batteriet brug: Logget af microcontroller Operation Aktivering: Tre trins manuel aktivering

11 Selv-test: Tester sendere, batteri og lys SOS lys: Morse kode SOS (30 operationer tilladt) Transport Fragtflyvning UN 3091, ikke begrænset, IATA SP PI 970 Elektrisk Mhz transmitter ± 1kHz, 5W ± 2dB 121,5 Mhz transmitter ± 3KHz, 50mW ± 3dB PERP Homer stråleretning: op eller ned Antenne: Bøjelig vertikalt metalbånd. Programmeringsinterface: Optisk Infra-rød Fysisk Fast Find 200 og 210: Kategori 2, ikke vil flyde Størrelse (D x B x L): 34 x 47 x 106 mm Vægt: 150 g GPS (Fast Find 210): 50 kanals GPS Modtagelse Antenne Keramisk Patch GPS Selvtest: Max 10 tests tilladt for at spare på batteriet. Varenummer A: Fast Find 200 PLB A: Hurtig Find 210 PLB med GPS Fast Find 200 og 210 kan ikke flyde, og vi fraråder brugen direkte i vandet med mindre PLB er er sikret ved fastgøring. En Fast Find er ikke en ELT eller en EPIRB og ikke opfylder de lovgivningsmæssige krav til en ELT eller en EPIRB page 1 disclaimers --- McMurdo er et mærkenavn som ejes af Signature Industries Limited i UK. Ret til ændringer forbehodles.

12

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere