Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000"

Transkript

1 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s

2 LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig fra gravitationssystemer på flere områder. Den mest åbenlyse forskel er at afløbsledningerne følger terrænet både op og ned for at blive tilsluttet til det øvrige ledningsnet. En pumpeenhed er placeret ved ejendommen som trykker afløbsvandet gennem ledningsnettet ved hjælp af en skærende pumpe. LPS enheden er sammensat af stk. LPS tank,.alt. stk. LPS pumper samt alt stk. styrebokse. Til LPS- enheden må kun tilsluttes afløbsvand som den kommunale kloaktilslutning tillader. Opsamlingstanken er dimensioneret efter et normalt vandforbrug tilpasset pumpens arbejdsintervaller. Størrelsen på tanken angiver den tilladte topbelastning. Pumpen er forsynet med returventil. Hvis pumpen monteres i et system kan en ekstra returventil monteres ved grundgrænse. Vejledning for installation på ejendommen Alarmindikator på synligt sted LARMINDIKATOR PÅ SYNLIG PLATS V A Følere sand eller grus GIVARE kabel FINKROSS EL. GRUS 7 KABEL 4 8 BV AV Spildevandsinstallationen skal være udluftet ved at udluftningsledningen føres op gennem bygningens tag.. Spildevandsinstallationen udføres helt konventionelt. Hvis tanken monteres udenfor ( tank med mandehul ) tag da hensyn til punkterne, 4, 5, 7 og 8.. Regnvand og grundvand må ikke føres til LPS-enheden (tank). 4. Afstanden fra ejendommen til LPS-enheden minimeres, for at undgå indtrængende grundvand. 5. Ledningen mellem hus og pumpe skal være tæt. Eksisterende ældre ledninger bør udskiftes. Kontroller at vandet i henhold til pkt. ikke er tilsluttet ledningen. Tilslutning dim. 0 mm. (60 mm for dobbeltenhed ). 6. Pumpeenheden installeres og monteres i henhold til instruktion på modsatte side. 7. Spulebrønd installeres på gravitationsledningen, umiddelbart før tilslutning til LPS-enheden. 8. Hvis trykledningen går ud fra LPS-enheden, på et niveau som ikke er frostfrit, bør pumpeenheden varmeisoleres (EL) 9. Trykledningen udføres af PEM PN 6, dim. 40 mm. ( dim. 50mm for dobbeltenhed). Koplingerne skal være VA godkendt.. Stikledning kan tilsluttes med en LPS kontraventil og stopventil, ( stophane) med frit gennemløb. Stopventilen udføres i forbindelse med hovednettets udbygning. Kontroller med ejeren af ledningsnettet hvor afsætning er udført. Observer at tilkobling af stopventil ikke sker uden ledningsejerens godkendelse.. Skal tilslutning ske til gravitationsledning gøres dette bedst i forbindelse med en nedstigningsbrønd. Ventiler kræves ikke. Trykledningen tilsluttes lodret ca. 00 mm over afløbet.. Alarmindikator på synligt sted.. Forskrifterne er generelle. Ved specielle forudsætninger kontakt den lokale agent

3 Vigtigt I dette dokument og på produktet er der advarsels- og oplysningstekster som skal føljes for ikke at riskere skade på person eller produkt. Transport Pumpe og tank skal fastspændes så de ikke vælter eller ruller rundt under transporten. Montering af tank. Tank med mandehul er forsynet med løftekroge og pumpen med en løfteline. Påsæt passende løfteanordning i kroge/line, alternativ løft med håndkraft. 0. Tilslut beskyttelsesrør til kabel (50 mm.) for indgående elkabel i brønd.. Genfyld til markering på tanken. Vær sikker på at beskyttelsesrøret ikke løsner sig ved påfyldning. Udvis forsigtighed ved løft og observer at løfteanordning skal være dimensioneret til tanken og pumpens vægte. ( Se data ) 0. Tænk på fremkommeligheden ved placering af tanken. Terrænet skal have fald væk fra pumpestationen således at vand ikke kan rende ind over kanten. Se fig.. 9. Tanken placeres på sandunderlag (0-8 mm) tykkelse 00 mm. 4. Genetablering og stabilisering efter nedgravning, sker ved påfyldning af sand (0-8mm), som påføres i lag af ca. 00 mm. der løbende pakkes. 5. Pak grundigt under/omkring forankringsflangen Genfyld til indløb og tilslut indkommende ledning. 7. Genfyld til udløb og tilslut udgående ledning. 8. Tilpas eventuelt tankens højde Der må ikke være risiko for frost. Isolering og/eller 4 tilskudsvarme kan være nødvendig afhængig af klimazone, nedgravningsdybde og jordart. Ca 600 Tilpasning af højde Ved tilpasning af tankens højde fungerer tankens overdel som en muffe. Muffen passer Wavins Tegra 600 standardrør, artikelnr 0585 el. RSK Som tætningpakning anvendes Wavins packning artikelnr el. RSK Tanken er fremstillet af Polyeten og er let bearbejdelig. Brug hensigtsmæssig stik- eller bajonetsav. Ved større forlængelse end 500mm kræves et forlængelseskabel til pumpen. OBS! Tanken kan forlænges max. 900mm uden særlige forholdsregler overfor jord och grundvandstryk. Afkortning Forlængelse Kap toppen ved markering. Skær mellem to riller til ønsket højde. For at få en tæt samling: skær forsigtigt et gedeskæg af med en kniv så overfladen bliver glat. Smør pakningen ind i fedt og sæt den mod første rille. 4 Skyd delene sammen og fastgør evt. med en skrue under pakningen. Kap toppen ved markering. Smør pakningerne ind i fedt og sæt dem på røret. Skyd delene sammen og fastgør evt. med en skrue under pakningen.

4 Montering af pumpe. Træk elkablet (5x,5mm) ind gennem beskyttelsesrøret så den stikker 0,5m ud fra bunden af boksen til tavlen.. Tilslut el (i overensstemmelse med skemaet nederst på siden) til automatikkortets panel J4 eller direkte på udtaget hvis automatikkortet ikke anvendes.. Træk i kabelgennemføringen så den slutter tæt. 4. Skru låget på boksen fast. 5. Sæt tavlen fast i toppen af tanken. Sørg for at kablerne ikke strækkes eller klemmes. 6 Pak pumpen ud. Udløbsrøret monteres vinkelret ud fra pumpens afgangsrør. Kontroller at pakningen er smurt ind i fedt. Advarsel! Lad aldrig stikproppen være tilsluttet på en pumpe, der ikke er monteret. Advarsel! Løft aldrig pumpen i elkablet da dette kan føre til at pumpen bliver strømførende. 7. Monter LPS-pumpen i tanken. Ventilen skal være lukket før nedsænkningen af pumpen, som styres via beslag mod udgående tilslutning. 8. Kontroller at pakningen og røret er gledet ned i tilslutningsmuffen. 9. Åben udgående ventil ved at tage bøjlen op over pumpens afgangsrør. 0. Hæng løftelinen til pumpen op i toppen af brønden.. Tilslut pumpens stikprop til udtaget på tavlelåget. 5 4 trykudligningsventil for motorhus Luftare med gortex för att få atmosfärstryck till tryckströmbrytarna 7 Fett fedt OBS: Alarmmodulet er forsynet fra to forskellige sikringsgrupper El-diagram LPS-000 F N Eksisterende Sikringsgruppe 0VAC 0A, cat C Alarmudgang 0V (N) Alarmudgang LAMPE 0V (F) Alarmudgang BUZZ 0V (F) Alarm Reset Alarm 4 5 F N HPFI/sikring 0VAC A, cat C 5 x X mm² kabel Sikkerhedsafbryder N N Pumpenhed Automatik Potentialfri alarmudgang, tilbehør NO NC C J JUMPER ORV L Pumpe N Normal GND J9 Alarmled. 0VAC Pumpe NOTE: Jumper'en placeres på pin ORV og pin. Lus i sikkerhedsafbryder placeres over klemme og 5 Forsyning til Alarmmodul SKAL tages fra eksisterende lysgruppe Forsyning til HPFI/Sikringsgruppen tages fra indgangssiden af det eksisterende HPFI-relæ GND J4 Alarm

5 Funktioner automatikkort 4 Testknap på boksens overside. Tryk ind for manuel pumpedrift og test. Drifttidsmeter [0,h]. Tryk på test for aflæsning Indikering af pumpespænding. Tryk på test for kontrol. Grøn = pumpen er i spænding. 4 Indikering af alarm. Tryk på test for kontrol. Rød = alarmkreds er i funktion. Testkørsel Fyld vand i tanken til pumpen starter, kontroller eventuel lækage. Afbryd for strømmen. Fyld sumpen op med vand. 4 Tilslut strøm. 5 Alarm skal lyse og pumpen skal starte og stoppe efter at stopniveauet er nået. 6 Alarmen skal stoppe. 7 Anlægget er klar til at blive taget i brug. Før testkørsel sørg for at serviceventilen er åbnet. Vedligeholdelse LPS-pumpen har indbygget automatik for start, stop og alarmniveau. Trykafløbspumpen er konstrueret efter gældende normer og ventes at arbejde fejlfrit i mange år uden at forebyggende service behøves. Hvis pumpen af en eller anden grund ikke fungerer, da træder det automatiske alarmsystem i gang og alarm udløses. Skulle dette ske, skal servicestedet kontaktes omgående. Ved alarm skal yderligere vand ikke løbe i afløbet før fejlen er afhjulpet. Inden De ringer til servicestedet, kontroller at alle sikringer er intakte, at strømkontakten er slået til og at strøm er fremme til pumpen. Tryk på TEST for prøvekørsel. OBS! Højt vandniveau kan opstå ved strømafbrud. Pumpen starter automatisk ved strømmens genkomst. Pumpen kan styres manuelt ved at trykke på apparatskabets testknap. ( OBS! kør aldrig pumpen tør.) LPS-enheden med mandehul bør kontrolleres nogle gange om året så det bliver opdaget hvis vand trænger ind i mandehullet. Lad strømmen til pumpen være slået til, selv når huset er tomt. Demontering Hvis tanken af en eller anden grund er vandfyldt skal strømmen altid slås fra til pumpestationen inden demontering påbegyndes. Da pumpen er monteret med et roterende skærehoved skal stikproppen altid tages ud før pumpen løftes op af tanken. Data LPS-pumpe 000: Motor 0,75kW, 0VAC, -fase 50Hz, 450r/m, vægt ca 40kg LPS-tank 000 PE (model 440PE): vægt ca 70kg, diameter 650mm, højde 550mm LPS-enhed 000

6 Vil du vide mere om LPS trykafløbssystemet, så ring eller skriv til: Sivmosevænget Odense S Telefon Fax 66 Jan. 009

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere