Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014"

Transkript

1 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den &

2 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør: Greve Solrød Forsyning A/S EnviDan A/S Mølbak A/S Munk Forsyningsledninger A/S

3 Aftenens program Projektets indhold og omfang Hvilke ejendomme skal kloakeres Kloaksystemets opbygning og funktion Hvor skal pumpebrønden placeres Hvad sørger forsyningen for Hvad skal den enkelte ejendom selv stå for Hvad koster det Hvem er entreprenøren Tidsplan og sagsforløb Kontaktpersoner Erfaringer i forbindelse med placering og drift af pumpebrønde Deklaration og tinglysning

4 Hvilke ejendomme skal kloakeres

5 Der skal i alt kloakeres 209 ejendomme fra 2012 til 2016 i Greve og Solrød Kommune I 2014 skal vi kloakere følgende 53 ejendomme i Greve: Greve-Fløjterup 1. Fløjterupvej 5 Claus Torben Ljungqvist Jensen 2. Fløjterupvej 8 Hans Kristian Emmanuel Leinum 3. Fløjterupvej 16 Birgit Jette Rindum 4. Fløjterupvej 12 Mogens Tholstrup Andresen 5. Fløjterupvej 14 Kaj Jacobsen Tæbrink 6. Fløjterupvej 15 CarstenObel 7. Fløjterupvej 17 Lis Irene Tønnesen & Heine Tønnesen 8. Fløjterupvej 21 Svend Ove Jensen 9. Fløjterupvej 19 Marius Kristian Obel 10. Fløjterupvej 10 Finn Schneekloth Kristiansen 11. Fløjterupvej 11 Michael Ole Simonsen 12. Karlslunde Centervej 66 Martin Ejlergaard 13. Karlslunde Centervej 68 Martin Ejlergaard 14. Karlslunde Centervej 90 Sune Michael Ejlergaard 15. Karlslunde Centervej 91 Jan Edvard Olsen 16. Karlslunde Centervej 53 Lone JerfortFasberg Greve-Grevevej 17. Fløjterupvej 3 Tage Kurt Henrik Vennestrøm Larsen 18. Fløjterupvej 6 Kjeld Corfitz Severinsen & Tenna Stripp Severinsen 19. Grevevej 62 Lars Folmer-Petersen 20. Grevevej 77 Grethe Larsen 21. Grevevej 31 Dan Christensen 22. Grevevej 35 JKH INVEST 2007 ApS 23. Grevevej 39 Finn Schneekloth Kristiansen 24. Grevevej 46 Mogens Finn Jensen 25. Grevevej 48 Emil Folmer-Petersen 26. Grevevej 83 Benny Leiberg Andersen 27. Grevevej 80 Lars Folmer-Petersen Greve-Kildebrønde Landevej 28. Strøhusvej 10 Rasmus Fynbo Jensen Greve-Roskildevej 29. Roskildevej 36 Jimmi Henrik Petersen 30. Roskildevej 85 Ole Schulze 31. Roskildevej 43 Bent Egerup Andersen 32. Roskildevej 63 Helle Holst Pedersen 33. Roskildevej 64 Jarl Bent Sørensen 34. Roskildevej 66 Allan Stenrølle 35. Roskildevej 53 Jan Jebjerg 36. Roskildevej 73 Bjarne Frølund Nielsen 37. Roskildevej 75 Knud Vestbjerg Madsen 38. Roskildevej 58 Kjeld Froulund 39. Roskildevej 38B Lene Kornerup Windig 40. Roskildevej 35 I/S HEDELAND 41. Roskildevej 38A DSV RÅSTOFFER A/S 42. Tjærebyvej 135 Finn Schneekloth Kristiansen 43. Roskildevej 29 Claus Bo Christiansen 44. Roskildevej 33 Frantz Thye Johansen 45. Roskildevej 37 I/S HEDELAND

6 Der skal i alt kloakeres 209 ejendomme fra 2012 til 2016 i Greve og Solrød Kommune I 2014 skal vi kloakere følgende 53 ejendomme i Greve: Greve-Kildebrønde Landevej 1. Kildebrønde Landevej 41 Søren Østergaard Greve-Kildebrøndevej 2. Kildebrøndevej 52 Henrik Ancher Pedersen 3. Kildebrøndevej 42 TVILLINGEGÅRD ApS 4. Kildebrøndevej 44 Kim Bruun 5. Kildebrøndevej 46 Erik Steuer Berg 6. Kildebrøndevej 48 EJENDOMSSELSKABET KILDEBRØNDEVEJ Kildebrøndevej 50 Henrik Ancher Pedersen 8. Kildebrøndevej 60 EUROPARTNER GREVE ApS

7 Hovedledninger

8 Drikkevandsindvinding

9 Særlige forhold vedr. drikkevandsindvinding Ledninger inden for 50 meter for drikkevandsindvinding udføres med en særlig diffusionstæt ledning med beskyttelseskappe Brønde inden for 50 meter for drikkevandsindvinding udføres med tæt membran 50 meter fra vandindvinding

10 Særlige forhold vedr. trafikale forhold Ledninger i vejarealer udføres ved styret underboring. Veje og indkørsler vil være tilgængelig for trafik, under anlægsarbejdet Gravearbejder vil være begrænsede: Tilslutninger af stikledninger Prøvegravning efter eksisterende kabler/ledninger Eksisterende ledninger og kabler i vej bliver lokaliseret ved prøvegravning, før ledningen bores ned i vejen

11 Kloaksystemets opbygning og funktion

12 Kloaksystemets opbygning og funktion

13 Kloaksystemets opbygning og funktion

14 Montering af tank 1. Tank med mandehul er forsynet med løftekroge og pumpen med en løfteline. Påsæt passende løfteanordning i kroge/line, alternativ løft med håndkraft. Udvis forsigtighed ved løft og observer at løfteanordning skal være dimensioneret til tanken og pumpens vægte (se data). 2. Tænk på fremkommeligheden ved placering af tanken. Terrænet skal have fald væk fra pumpestationen således at vand ikke kan rende ind over kanten. Se fig Tanken placeres på sandunderlag (0-8 mm) tykkelse 100 mm. 4. Genetablering og stabilisering efter nedgravning, sker ved påfyldning af sand (0-8mm), som påføres i lag af ca. 200 mm. der løbende pakkes. 5. Pak grundigt under/omkring forankringsflangen. 6. Genfyld til indløb og tilslut indkommende ledning. 7. Genfyld til udløb og tilslut udgående ledning. 8. Tilpas eventuelt tankens højde. 9. Der må ikke være risiko for frost. Isolering og/eller tilskudsvarme kan være nødvendig afhængig af klimazone, nedgravningsdybde og jordart. 10. Kabelindføring 11. Max. Jorddækning Ca OBS! Tanken kan forlænges max. 900mm uden særlige forholdsregler overfor jord og grundvandstryk. Afkortning 1. Kap toppen ved markering. 2. Skær mellem to riller til ønsket højde. For at få en tæt samling: skær forsigtigt et gedeskæg af med en kniv så overfladen bliver glat. 3. Smør pakningen ind i fedt og sæt den mod første rille. Skyd delene sammen og fastgør evt. med en skrue under pakningen Forlængelse 1. Kap toppen ved markering. 2. Smør pakningerne ind i fedt og sæt dem på røret. 3. Skyd delene sammen og fastgør evt. med en skrue under pakningen Munck Forsyningsledninger a/s 14

15 Kloaksystemets opbygning og funktion Hver husstand får placeret en pumpebrønd på egen grund Pumpebrønden forsynes med el fra husstandens eksisterende installationer. Dog opsættes et nyt selvstændigt HPFI-relæ for pumpebrønden samt lys og lydgiver alarm (hvis vandstanden i pumpebrønden er for høj). Fra det nye HPFI-relæ skal der føres et el-kabel frem til pumpebrønden. Fra pumpebrønden skal der etableres en Ø40 mm trykledning frem til hovedledning. Hovedledning tilsluttes en eksisterende afløbssystem eller renseanlæg. Trykledningen kan etableres på to måder: - Ved styret underboring (benyttes i haver, således at haven ikke graves op) - Ved ipløjning/opgravning (benyttes på markstykker og lignende arealer)

16 Eksempel på arbejdet hvad sker der på og omkring din ejendom El tilslutning Placering af minipumpestation Eksisterende bundfældningstank Anlæg af stikledning Anlæg af Hovedledning

17 Ipløjning af ledning

18 I Pløjning af ledning Pløje 53 sek vibrationsplov.wmv

19 Styret underboring

20 Styret underboring Boring 2 min.wmv

21 Hvor skal pumpebrønden placeres

22 Hvor skal pumpebrønden placeres Pumpebrønden placeres i samarbejde med dig. Pumpebrønden bør placeres tættest muligt på eksisterende spildevandsafløb fra huset (dette gør tilslutningen billigere for husejeren) Pumpebrønden skal placeres min. 5 m fra eksisterende fundamenter og min. 2 m fra træer og buske. Pumpebrønden skal placeres tættest mulig på kørefast vej maksimalt 3 meter fra kørefast areal Pumpebrønden skal placeres på samme matrikel som den ejendom som skal tilsluttes Pumpebrønden skal placeres på et tilgængeligt sted (aflåste skure og garager m.v. er ikke ok) Med ovenstående i baghovedet, så er det dig/jer som bestemmer, hvor pumpebrønden skal placeres. EnviDan, Greve Solrød Forsyning og Entreprenøren vil selvfølgelig gerne hjælpe/give gode råd

23 Hvad sørger Greve Solrød Forsyning for

24 Hvad sørger Greve Solrød Forsyning for Forsyningen etablerer alle hovedledninger i vej- og markarealer Forsyningen leverer og sætter pumpebrønden på din grund Forsyningen tilslutter stikledning fra pumpebrønden til hovedledningen. Forsyningen sørger for, at pumpebrønden tilsluttes til dine el-installationer Forsyningen betaler for lægning af ledninger dog ikke afløbsledningen mellem pumpebrønden og huset

25 Hvad sørger Greve Solrød Forsyning for El tilslutning Eksisterende bundfældningstank minipumpestation stikledning hovedledning

26 Hvad skal den enkelte ejendom selv stå for

27 Hvad skal den enkelte ejendom selv stå for Du bestemmer, hvor pumpebrønden skal placeres (dog jf. førnævnte retningslinjer) Når pumpebrønden er på plads, skal du selv sørge for, at alle husets spildevandsinstallationer bliver tilsluttet til pumpebrønden af en autoriseret kloakmester. NB! Regnvand eller dræn må ikke tilsluttes til pumpebrønden. Tidsfristen for den enkelte grundejer tilslutning af spildevandet til Greve Solrød ledningsanlæg skal ske 6 måneder efter tilslutning er muligt. Din nuværende Trixtank/septiktank skal nedlægges, eller laves om til en gennemløbsbrønd. Når alle ledninger er tilsluttet til pumpebrønden og denne er rengjort, kontaktes Forsyningen - der isætter selve pumpen. Sørge for en fremkommelig rute til pumpebrønden

28 Hvad skal den enkelte ejendom selv stå for Tjekliste, inden pumpen isættes: Pumpen er rengjort Kloakplan for omlægningen af ledninger Husk Kloakanmeldelse til Kommunen inkl. tegninger af ledningsføring. El tilslutning Tilslutning af ejendommens spildevandsafløb Evt. tilslutning af øvrige spildevandsudløb (der fx løber uden om den eksisterende bundfældningstank) Minipumpestation Sløjfning Eksisterende eller omdannelse bundfældningstank til gennemløbsbrønd Stikledning Hovedledning

29 Hvad koster det

30 Kloakering ved tryksat system Anlægsudgifter for en almindelig enkeltejendom i Greve Kommune Tilslutningsbidrag (2014 priser): Ejendomme der ikke er tilsluttet for tag og overfladevand er tilslutningsbidraget fastsats til 60 % af tilslutningsbidraget Omlægning af spildevandsledninger på egen grund (anslået): I alt for en enkelt ejendom (anslået) kr ,- inkl. moms kr inkl. moms kr ,- inkl. moms kr ,- inkl. moms Driftsudgifter for en almindelig enkeltejendom Vandafledningsbidrag, pr. m 3 (2013 priser): kr. 35,- (inkl. moms) Pumpens el forbrug, afregnes som et fradrag til vandafledningsprisen Afregning sker efter forholdet: 1 m 3 = 1 kwh

31 Driftsudgifter Fordeling af driftsudgifter Hvad betaler Greve Solrød Forsyning: Alle driftsudgifter (el, vedligehold og evt. reparation) Hvad skal du selv betale: Vandafledningsbidrag Hvad skal mellemregnes: Pumpens el-forbrug afregnes via din el-regning. Svarer til ca. 210 kr. pr. år. Efterfølgende kompenserer kommunen dig for pumpens el-forbrug via vandafledningsbidraget. Den enkelte ejendom har dermed ingen udgifter til drift af pumpen

32 Hvem er entreprenør

33 Præsentation af entreprenøren Munck Forsyningsledninger a/s Projektleder: Peder Langløkke Formand: Rene Bernard Christensen Elektriker: Morten Rasmussen eller Peter Rasmussen

34 Tidsplan og sagsforløb

35 Tidsplan og sagsforløb Maj december 2014: Anlægsarbejder (ledninger og pumper) Maj- juni: Alle ejendomme får besøg af Formand for Munck Forsyningsledninger og EnviDan vedr. placering af pumpebrønd. Tidsfristen for tilslutning af spildevand for den enkelte grundejer på Greve Solrød Forsynings afløbssystem er senest 6 måneder efter tilslutning er muligt. Altså fra januar 2015 til udgangen af juni

36 Kontaktpersoner

37 Kontaktpersoner Forsyning: Rådgiver: Greve Solrød Forsyning Charlotte Jersborg, tlf.: EnviDan A/S: Stig Herlet, tlf.: Søren Grønbjerg, tlf Landinspektør: Mølbak A/S Dann Koldkjær, tlf Entreprenør: Munck Forsyningsledninger A/S Projektleder, Peder Langløkke, tlf Formand, Rene B. Christensen, tlf Sjakbajs, Claus S. Sørensen, tlf

38 Erfaringer i forbindelse med placering og drift af pumpebrønde

39 Typiske spørgsmål Hvem betaler for pumpens elforbrug? Hvor ofte kører pumpen? Lugter pumpebrønden? Larmer pumpebrønden? Hvor placeres nyt HPFI-relæ? Hvad gør jeg hvis alarm-lampen lyser? Kan pumpen afbryde strømmen til resten af huset? Må jeg selv lave tilslutning af eksisterende installationer til pumpebrønden? Kan pumpebrønden blive placeret i min eksisterende septiktank/samlebrønd

40 Eksempler på placering af pumpebrønd

41 Eksempler på placering af nyt HFI-relæ

42 Deklaration af afløbsanlæg og el-forsyning Beliggenhed af pumpestation, el-kabel samt eventuelle hovedledninger på privat grund skal sikres med tinglyst deklaration. Når placering af pumpebrønden er aftalt, skal vi have jeres tilladelse - en frivillig aftale til at vi kan etablere, drive og vedligeholde minipumpestation og stikledning på jeres ejendom. Udskiftning og større reparationer af stikledningen, som jo tilhører jer vil dog ikke være omfattet af aftalen. Samtidig accepterer i med aftalen, at el-tilslutningen tages fra husets el-tavle. Ved et personligt møde mellem jer og landinspektøren Mølbak skal i underskrive en fuldmagt der giver os ret til at lade anlægget blive tinglyst ved deklaration. Deklarationen giver Forsyningen ret til at få adgang til pumpebrønden og stikledninger ifm. renovering, rensning, eventuel driftsstop, o.a. Forsyningen vil ud fra erfaring kun sjældent have brug for at få adgang til anlægget. Udkast til deklaration samt tegning over placering af ledninger, vil blive fremsendt efterfølgende. Deklarationen skal da underskrives og sendes retur

43 Deklaration og tinglysning Deklaration Skal sikre at pumpebrønd og trykledninger tilhører Forsyningen, og skal ligge uforstyrret hen El-installationer tages fra husets el-tavle og skal ligge uforstyrret Tinglysing varetages af landinspektør Digital tinglysning kræver en fuldmagt fra ejer(e) Accept af at landinspektøren må foretage tinglysningen

44 Deklaration og tinglysning Ejer giver accept til deklaration og til fuldmagt

45 Deklaration og tinglysning Det er vigtigt at man skriver under på deklaration og fuldmagt til brug for tinglysning (fast ejendom) så tidligt som muligt så sagerne kan afsluttes. Greve Solrød Forsyning installerer ikke nogen pumpe i pumpebrønden før grundejer har skrevet under på papirerne fra Landinspektøren og har ført egen ledning frem til pumpebrønden

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere