7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor"

Transkript

1 7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 33, år Samlet varighed: 44 uger og 2 dage. Kom godt i gang Uge 33 Supplerende ressourcer 2 dage Start skoleåret med en masse blandede opgaver, der samler op på flere af de matematiske færdigheder, som eleverne har mødt i 6. klasse. I de sidste perioder i årsplanen finder du flere supplerende ressourcer, som du med fordel kan bruge løbende gennem hele året. Positive og negative tal Uge 33 til 34 TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Eleven kan anvende potenser og rødder Eleverne kan dividere med negative tal Eleverne kan multiplicere med negative tal Modul 3: Eleverne kan udregne potensudtryk med negative tal opløftet i anden Eleven har viden om potenser og rødder :

2 Reduktion med tal 1 Uge 34 til 35 TAL OG ALGEBRA - REGNESTRATEGIER og 2 dage Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal LEKTER: Eleverne kan reducere regneudtryk, hvor der indgår addition, subtraktion og multiplikation Eleverne kan reducere regneudtryk med division Eleverne kan reducere regneudtryk med parenteser, hvor der indgår addition, subtraktion og multiplikation Eleverne kan løse sammensatte regneudtryk med addition og potens Eleverne kan løse sammensatte regneudtryk med subtraktion og potens AKTIVITETER: Eleverne kan udfra tre tal og to regnetegn opstille egne reduktionsstykker Eleven har viden om regningsarternes hierarki :

3 Reduktion med bogstaver Uge 35 til 37 TAL OG ALGEBRA - FORMLER OG ALGEBRAISKE UDTRYK og 3 dage Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable LEKTIER/PDF: Eleverne kan reducere et udtryk med bogstaver med addition og subtraktion Eleverne kan reducere et udtryk med bogstaver og hvor der indgår parenteser AKTIVITETER: Eleverne kan konstruere egne reduktionsstykker med bogstaver Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer : Kvadrattal og kvadratrødder Uge 37 TAL OG ALGEBRA - TAL 2 dage Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder Eleverne kan bestemme om et tal er et kvadrattal Eleverne kan udregne kvadratrødder Eleverne kan addere og subtrahere to kvadrattal Eleverne kan udregne et potensudtryk med en negativ eksponent Eleverne kan indsætte tal i et udtryk med variable, kvadrattal og potens Eleven har viden om potenser og rødder :

4 Primtal Uge 37 til 38 TAL OG ALGEBRA - TAL 2 dage Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder Fokuserer på primtal og sammensatte tal mellem 1 og 100. Fokuserer på opløsning af et tal i primtalsfaktorer. Eleven har viden om irrationale tal : Evaluering af forløbet

5 Reduktion med tal 2 Uge 38 til 40 LEKTIER: 2 uger TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder Eleverne kan løse udtryk med kvadrattal og kvadratrod Eleverne kan reducere udtryk med gange, kvadratrod, addition og subtraktion Eleverne kan reducere udtryk med gange, parenteser og potenser Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer : AKTIVITETER: MATEMATISKE KOMPETENCER - KOMMUNIKATION Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision At eleverne lærer at kommunikere præcist om matematik, herunder regnehierarki og forskellige regneregler. Eleverne kan producere egen reduktions video Eleverne kan tage hensyn til modtager i forhold til faglig kommunikation Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation

6 Sæt udenfor parentes Uge 40 TAL OG ALGEBRA - REGNESTRATEGIER 3 dage Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal Eleverne får forståelse af princippet i at sætte tal uden for en parentes, så man opnår multiplikation med enten 10 eller 100 Eleven har viden om regningsarternes hierarki : geogebra special Temauge Uge 40 til 41 og 1 dag Opfølgning Vi deltager i geogebra mesterskaberne se evt. mere på flg. efterårsferie Ferie Uge 42

7 Find værdien Uge 43 til 44 TAL OG ALGEBRA - FORMLER OG ALGEBRAISKE UDTRYK 2 uger Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable Eleverne kan indsætte tal og beregne et udtryk med to variable Eleverne kan indsætte tal og beregne et udtryk med tre variable Eleverne kan indsætte tal og beregne et udtryk med to variable og potens Eleverne kan indsætte tal og beregne et udtryk med tre variable og potens Eleverne kan indsætte tal og beregne et udtryk med to variable og kvadratrod Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer Funktioner Uge 45 til 46 TAL OG ALGEBRA - FUNKTIONER 2 uger Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Eleverne kan indsætte en værdi i stedet for x i et lineært udtryk Eleverne kan beregne funktionsværdien i et lineært udtryk Eleverne kan beregne y-værdien i en lineær funktionen ved at indsætte en værdi i stedet for x Eleverne kan beregne x-værdien i en lineær funktionen ved at indsætte en værdi i stedet for y Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner

8 Linjens ligning Uge 47 til 48 TAL OG ALGEBRA - FUNKTIONER og 1 dag Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer LEKTIER: Eleverne kan bestemme x-værdien for en ret linje i et koordinatsystem vha. illustration og y-værdien Eleverne kan aflæse skæringspunktet med y-aksen for en ret linje i et koordinatsystem Eleverne kan bestemme forskriften for en ret linje i et koordinatsystem vha. illustration Eleverne kan placere en linje i et koordinatsystem vha. informationer om en punkt og skæring med y-aksen Eleverne kan placere en linje i et koordinatsystem vha. informationer om en punkt og hældning Eleverne kan indstille a- og b-værdierne for et ret linje i koordinatsystemet vha. et digitalt værktøj Eleverne kan ud fra en forskift placere en ret linje i et koordinatsystem AKTIVITETER: At eleverne ud fra koordinatsæt kan tegne linjer i et koordinatsystem og beskrive dem med linjens ligning. At eleverne kan undersøge linjens ligning ud fra linjens beliggenhed i koordinatsystemet. At eleverne kender forskel på de fire kvadranter. At eleverne kan formulere sig præcist såvel mundtligt som skriftligt om matematiske begreber og sammenhænge. Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner

9 Brøker Uge 48 til 49 TAL OG ALGEBRA - TAL og 2 dage Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent LEKTIER: Eleverne kan forlænge og forkorte en brøk Eleverne kan finde fællesnævner for to brøker Eleverne kan bestemme en ægte og en uægte brøk Eleverne kan omskrive en brøk til decimaltal Eleverne kan addere en brøk og et decimaltal Eleverne kan omskrive en brøk til et blandet tal Eleverne kan omskrive et blandet tal til en brøk Eleverne kan placere en brøk på en tallinje AKTIVITETER: Eleverne kan konstruere regnestykker med brøk ud fra træk af spillekort Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent

10 Regn med brøker Uge 49 til 50 TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent Eleverne kan addere et tal og en brøk Eleverne kan subtrahere et tal med en brøk Eleverne kan addere to brøker med forskellige nævner Eleverne kan løse udsagn med brøker Eleverne kan subtrahere to brøker med forskellige nævner Eleverne kan multiplicere en brøk med et helt tal Eleverne kan multiplicere to brøker Modul 3: Eleverne kan dividere to brøker Eleverne kan dividere en brøk med et tal Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent Regn med blandede tal Uge 50 til 51 TAL OG ALGEBRA - TAL 3 dage Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent Eleverne kan addere blandede tal med forskellige nævnere og forkorte Eleverne kan subtrahere blandede tal med forskellige nævnere og forkorte Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent

11 Julematematik Uge 51 Supplerende ressourcer I december måned kan du med fordel inddrage lidt julematematik i din undervisningen. Vi har vedhæftet et opgavesæt med 18 små matematisk-logiske opgaver. Du kan f.eks. klippe opgaverne ud og lave et lille 3 dage julematematikløb med dine elever. Du kan også klippe opgaverne ud og lægge hver opgave i en kuvert og bruge dem som "Dagens juleopgave". Vælger du det sidste, kan du evt. lave det som en lille julekonkurrence, hvor den elev der svarer flest korrekt, vinder en lille præmie. Lad elever arbejde individuelt eller samarbejde. Vi har også vores online julekalender, der starter 1. december. Her kan eleverne dagligt åbne en låge og ved at besvare dagens opgave deltager eleverne i MatematiktikFessors julguf-konkurrence. Hold øje med vores nyheder i tiden op til 1. december. juleferie Ferie Uge 51 til 1 2 uger projektopgave Temauge Uge 1 til 2 Opfølgning Individuelle læringsmål, overskrift Grænser

12 Ligninger Uge 2 til 4 LEKTIER: og 3 dage TAL OG ALGEBRA - LIGNINGER Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger Eleverne kan løse ligninger med op til 2 led og variable på begge sider Eleverne kan løse ligninger med parenteser og 2 led på begge sider Eleven har viden om strategier til løsning af ligninger AKTIVITETER: MATEMATISKE KOMPETENCER - KOMMUNIKATION Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision Elevernes mundtlighed kommer i spil, ved at eleverne skal snakke om hvilken ligning, der kan passe til tekstopgaven Eleverne kan producere egne ligninger ud fra tekststykke Eleverne kan producere egne tekststykker ud fra ligninger Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog

13 Ligninger med brøker Uge 4 til 5 TAL OG ALGEBRA - LIGNINGER Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger Eleverne kan løse ligninger med brøker og variabel i tælleren. Eleverne kan løse ligninger med brøker og variabel i nævneren Eleven har viden om strategier til løsning af ligninger

14 Procent Uge 5 til 6 LEKTIER: og 3 dage TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent Eleverne kan beregne en procentdel af et beløb Eleverne kan beregne et beløb med og uden moms Eleverne kan omskrive en brøk til procent Eleverne kan beregne hvor stor en procentdel der er farvet i en figur Eleverne kan beregne hvor stor en andel af en figur, der er farvet og angive svaret i procent Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent AKTIVITETER: MATEMATISKE KOMPETENCER - KOMMUNIKATION Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision At eleverne får en viden om brøker, procenter og decimaltal, og hvordan man omsætter mellem disse. At eleverne selv kan formulere regler omkring matematikken. At eleverne kan regne med procent fra normalpris til nupris og fra nupris til normalpris ud fra rabat i både procent og kroner. At eleverne kan sætte brøker, procenter og decimaltal i rækkefølge efter værdi, ved at omsætte dem. Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog vinterferie Ferie Uge 7

15 Statistik Uge 8 STATISTIK OG SANDSYNLIGHED - STATISTIK Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende statistik Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til sammenligning af datasæt Eleverne kan bestemme antallet af observationer for et interval ud fra en tabel Eleverne kan bestemme typeintervallet ud fra en tabel Eleverne kan bestemme antallet af observationer for et interval ud fra et histogram Eleverne kan indsætte observationer koblet til hverdagssitationer i et pindediagram og udregne gennemsnit Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder : Evaluering af forløbet

16 Omkreds og areal Uge 9 LEKTIER: GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer Eleverne kan beregne omkredsen af en trekant Eleverne kan beregne arealet af en trekant Eleverne kan beregne omkredsen af et trapez Eleverne kan beregne arealet af et trapez Eleverne kan beregne arealet af et parallelogram Eleverne kan beregne omkredsen af en cirkel Eleverne kan beregne arealet af en cirkel Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer AKTIVITETER: MATEMATISKE KOMPETENCER - PROBLEMBEHANDLING Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser Eleverne skal beregne arealet i forskellige sammensatte figurer. Eleverne kan bestemme areal og omkreds af polygoner. Eleverne kan regne simple gangestykker i hovedet. Eleverne kan demonstrere viden om forskellige metoder til at bestemme arealet af polygoner. Eleverne kan afsætte punkter ud fra koordinatsæt i hele koordinatsystemet. Eleverne kan give forslag til, hvilke strategier de kan bruge i forbindelse med løsning af et givent matematisk problem. Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser

17 Areal af en trekant Uge 10 GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING 2 dage Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer Eleverne kan konstruere en trekant i et digitalt værktøj vha. oplysninger om arealet Eleverne kan konstruere en trekant i et koordinatsystem vha. koordinatsæt og derefter beregne arealet Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer Vinkler og linjer i en trekant Uge 10 GEOMETRI OG MÅLING - GEOMETRISKE EGENSKABER OG SAMMENHÆNGE 2 dage Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer Eleverne kan beregne vinkelsummen i en trekant i et digitalt værktøj Eleverne kan placere højden inde i en trekant i et digitalt værktøj Eleverne kan placere højden udenfor en trekant med hjælpelinjer i et digitalt værktøj Eleverne kan placere højden udenfor en trekant uden hjælpelinjer i et digitalt værktøj Eleverne kan placere to højder i en trekant i et digitalt værktøj Eleverne kan placere medianerne i en trekant i et digitalt værktøj Eleverne kan placere midtnormalerne i en trekant i et digitalt værktøj Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler

18 Pythagoras Uge 10 til 11 GEOMETRI OG MÅLING - GEOMETRISKE EGENSKABER OG SAMMENHÆNGE Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer Eleverne kan beregne længden af hypotenusen i en retviklet trekant vha. oplysninger om kateterne Eleverne kan vha. oplysninger om sidelængderne i en trekant bestemme om trekanten er retvinklet Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler Cirklen Uge 11 til 12 GEOMETRI OG MÅLING - GEOMETRISKE EGENSKABER OG SAMMENHÆNGE 2 dage Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer Eleverne kan beregne centervinklen i et digitalt værktøj Eleverne kan beregne periferivinkel i et digitalt værktøj Eleverne kan placere en cirkel i et koordinatsystem i et digitalt værktøj vha. oplysninger om koordinatsættene til centrum og radius Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler Målestok Uge 12 GEOMETRI OG MÅLING - GEOMETRISKE EGENSKABER OG SAMMENHÆNGE 4 dage Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold Eleverne kan beregne målestoksforholdet mellem to figurer vha. et digitalt værktøj Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold

19 Påskeferie Ferie Uge 13 til 14 og 1 dag Omregning Uge 14 til 16 GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING 2 uger Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Eleven kan omskrive mellem måleenheder Eleverne kan omregne mellem enhederne mm og cm Eleverne kan omregne mellem enhederne cm og m Eleverne kan omregne mellem enhederne cm og dm Eleverne kan omregne mellem enhederne dm og m Eleverne kan omregne mellem enhederne km og m Eleverne kan omregne enhederne dm og cm og addere Eleverne kan omregne enhederne m og dm og addere Modul 3: Eleverne kan omregne mellem enhenderne L og dl Eleverne kan omregne mellem enhenderne L og cl Eleverne kan omregne mellem enhenderne L og kubikcentimeter Eleverne kan omregne mellem enhenderne L og kubikdecimeter Modul 4: Eleverne kan omregne enhederne L og cl og addere Eleverne kan multiplicere og omregne fra cl til L Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet

20 Rumfang Uge 16 til 17 GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING og 3 dage Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål Eleven kan anslå og bestemme rumfang Eleverne kan beregne højden af en kasse vha. informationer om rumfanget, længden og bredden Eleverne kan beregne bredden af en kasse vha. information om rumfang, længde og højde Eleverne kan beregne rumfanget af en kasse Eleverne kan beregne rumfanget af en cylinder vha. grundfladearealet og højden Eleverne kan beregne rumfanget af en cylinder vha. diameter og højden Eleverne kan beregne rumfanget af en prisme vha. grundfladearealet og højden Eleverne kan beregne rumfanget af en kegle vha. grundfladearealet og højden Eleverne kan beregne højden af en cylinder vha. grundfladearealet og rumfanget Eleverne kan beregne højden af en prisme vha. grundfladearealet og rumfanget Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang bededag Ferie Uge 17 1 dag

21 Forløb til vikaren Uge 18 Supplerende ressourcer Hvis du er fraværende f.eks. på grund af en lejrskole eller sygdom, kan du med fordel benytte forløbet "Vikartimen". 1 dag Vikartimen består af tre opgavesæt et med 25 blandede opgaver samt to opgavesæt der hedder "Husker du...", der hver består af 10 opgaver. Dermed er der 45 spørgsmål i forløbet "Vikartimen". Eleverne får derved mulighed for at vedligeholde og styrke deres generelle matematiske niveau, trods du er fraværede. Du kan efterfølgende se deres udbytte af timen under holdets statistik. Vikaren skal blot sætte eleverne i gang med MatematikFessor og behøver ikke selv logge ind - du har klaret det hele på forhånd! Hvis du har brug for flere vikaropgaver kan du altid gå til "Planlæg lektie", vælge "Opgavesæt", indstil klassetrinnet og under koncepter vælge "Vikarsæt" - så vil der fremkomme en lang liste. Vi har brugt alle A-versioner. Version B og C ligner version A blot med andre tal. Opfølgning Årsplanen vil ikke inddrage uge 18, derfor tildeles dette kun 1 dag, selv om det sikkert bliver aktuelt flere gange i løbet af året Løbende færdighedstræning Uge 18 til 19 Supplerende ressourcer Forløbene med færdighedsregninger kan du med fordel bruge løbende gennem hele skoleåret. Planlæg f.eks. en færdighedsregning hver anden uge. Færdighedsregningerne er med til at vedligeholde og styrke elevernes kernefaglighed indenfor emnerne "Tal og algebra", "Statistik og sandsynlighed", "Geometri" og "Matematik i anvendelse". I hvert forløb er der 5 færdighedsregninger. Forløb 1-3 indeholder opgavesæt 25 opgaver, mens der i forløb 4 er 50 opgaver i hvert sæt. Hvis du har brug for flere færdighedsregninger kan du altid gå til "Planlæg lektie", vælge "Opgavesæt", indstil klassetrinnet og under koncepter vælge "Færdighedsregninger" - så vil der fremkomme en lang liste. Vi har brugt alle A-versioner. Version B og C ligner version A blot med andre tal. kr. himmelfarts ferie Ferie Uge 19 2 dage

22 Chance & Sandsynlighed Uge 19 til 20 STATISTIK OG SANDSYNLIGHED - SANDSYNLIGHED Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed Eleven kan beregne sammensatte sandsynligheder Eleverne kan beregne sandsynligheden for forskellig udfald med terninger Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger Kombinatorik Uge 20 til 21 STATISTIK OG SANDSYNLIGHED - SANDSYNLIGHED Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal Eleverne kan beregne antallet af kombinationer vha. additionsmetoden Eleverne kan beregne antallet af kombinationer vha. multiplikationsmetoden Eleven har viden om udfaldsrum og tællemåder

23 Læs - Tænk - Regn Uge 21 til 22 MATEMATISKE KOMPETENCER Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Supplerende ressourcer Eleven kan løse enkle matematiske problemer Eleverne kan læse en matematisk tekst Eleverne kan finde relevante oplysninger i en matematiske tekst Eleverne kan løse den matematematisk problemstilling Status og opsamling Uge 22 til 23 Prøve Status og opsamling kan du med fordel benytte inden året rundes af. Ved at benytte modulerne får du et overblik over elevernes færdigheder til dags dato. Du kan selvfølgelig også bruge perioden op til den sidste skole-hjem samtale og benytte systemet til at få en analyse af hver enkel elevs resultat (dette gøres fra lærerværelset under fanen "Indsigt", her vælges "Analyser-Skole-hjem"). Dette modul består af en statusprøve med 6 moduler med i alt 75 spørgsmål: Modul 1 fokuserer på de fire regnearter. Modul 2 fokuserer på talforståelse og reduktion. Modul 3 fokuserer på brøker, procent og decimaltal. Modul 4 fokuserer på geometri, omregning, koordinatsystemet, linjens ligning og statistik. Modul 5 fokuserer på variable, ligninger og uligheder. Modul 6 fokuserer på små tekstopgaver (matematik i anvendelse). Du vurderer naturligvis selv, om du vil benytte modulerne samlet eller individuelt. I opgavedatabasen findes 2 ekstra versioner af prøven (samme typeopgaver men andre tal). Når du planlægger modulet, kan du f.eks. vælge at de to første moduler skal gennemføres i 1. undervisningstime og de to sidste moduler i 2. undervisningstime. Byg en by Temauge Uge 23 til 25 og 4 dage Privatlivspolitik Betingelser for brug Spørgsmål? Browsere Tekniske problemer?

24 Kontakt

9KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

9KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor 9KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 32, år 2017. Samlet varighed: 44 uger og 4 dage. Kom godt i gang Uge 32 Supplerende ressourcer Start skoleåret med en masse blandede

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 33-36 37-40 Brøker Lineære funktioner 41 Emneuge + motionsdag 42 43-50 Geometri, areal og rumfang Kompetenceo m-råder/mål handle Færdigheds-og vidensmål anvende sammenhængen mellem regningsarternes

Læs mere

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018

Matematik 8. klasse. Grindsted Privatskole 2017 / 2018 Undervisningen vil tage udgangspunkt i materialerne på Matematikfessor samt suppleres med forløb i itunes U og OneNote. Derudover vil der løbende blive arbejdet med problemregning og færdighedsregning.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Brøker 36 37-40 Kompetenceområder/mål Koordinatsystemet 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43-50 Geometri og rumfang Geometri og måling Eleven kan forklare geometriske sammenhænge

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan Matematik 9. klasse

Årsplan Matematik 9. klasse Årsplan 2017-2018 Matematik 9. klasse Der arbejdes primært på www.matematikbanken.dk. Her ligger der kompendier til hele årets pensum i matematik. Eleverne kan downloade kompendierne, således de kan løse

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

Årsplan 2015/2016. Uge 33-43. Tal - Eleven har viden om regningsarternes hierarki. Mundtlig evaluering Skriftlige prøver Kan kan næsten cirkel

Årsplan 2015/2016. Uge 33-43. Tal - Eleven har viden om regningsarternes hierarki. Mundtlig evaluering Skriftlige prøver Kan kan næsten cirkel Kompetencemål: - Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik - Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser - Eleven kan forklare geometriske

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 04A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 4.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 Der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål fra UVM for matematik på 7-9. Klasse. Ved denne plan skal der tages højde for, at ændringer kan forekomme i løbet

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

I bedes sende mig en besked at I har læst brevet og forstået det. I må gerne skrive og sprøge til.

I bedes sende mig en besked at I har læst brevet og forstået det. I må gerne skrive og sprøge til. Kære Forældre i 5-6. klasse Hermed lidt information om matematiktimerne i år. INDIVIDUEL OG GRUPPE OPGAVER: Eleverne skal i år arbejde med matematikfessor.dk som pensum. Matematikfessor suppleres med fælleslege,

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

I bedes sende mig en besked at I har læst brevet og forstået det. I må gerne skrive og sprøge til.

I bedes sende mig en besked at I har læst brevet og forstået det. I må gerne skrive og sprøge til. Kære Forældre i 5-6. klasse Hermed lidt information om matematiktimerne i år. INDIVIDUEL OG GRUPPE OPGAVER: Eleverne skal i år arbejde med matematikfessor.dk som pensum. Matematikfessor suppleres med fælleslege,

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Årsplan for matematik 2013/2014

Årsplan for matematik 2013/2014 33 Valg af regningsart Matematikundervisningen vil komme til at indeholde forskellige arbejdsformer med vægt på klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil vi fortsætte

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC.

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC. Årsplan matematik 2016/17 Periode/ Timetal Emne Mål Arbejdsformer, Organisering og samarbejde Materialer Evaluering August Repetition, procentregning, regneregler og ligninger 2 ligninger med 2 ubekendte*

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan matematik 9. kl. Formål

Årsplan matematik 9. kl. Formål Årsplan matematik 9. kl. Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Emne Mål Brug af IT Materialer Evaluering Timetal

Emne Mål Brug af IT Materialer Evaluering Timetal Årsplan 10 E KJ Generelt er der i klassen stor sprednig, men der er god arbejdsmoral Arbejdet organiseres som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde med hovedvægt på sidstnævnte.

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Tal på tal 38 39-40 Cirkler 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43 - Cirkler (fortsat) Kompetenceområder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleverne kan

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere