Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering"

Transkript

1 Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig med hierarkiet blandt regningsarterne Lære at afkode og benytte parenteser som udtryk for, at bestemte udregninger skal gennemføres først - at parenteser regnes ud først - at gange og division kommer før plus og minus. - sætte parenteser - regne med ubekendte - Opstille pænt og ordentlig i hæftet. Regne med parenteser Lave regnestykker ud fra en tekst Dele opgaverne op i led Kende regningsarternes hierarki Lære at vælge og benytte forskellige regningsarter i forbindelse med problemløsning Vinkelmål Videreudvikle deres forståelse af vinkler og få kendskab til vinkelmål Lære at måle og afsætte vinkler med et givet gradtal ved at bruge vinkelmåler Blive i stand til at benytte vinkelmål i forbindelse med drejning Få kendskab til sammenhængen mellem trekanter, firkanter og vinkelsummer - Navngive trekanter ud fra forskellige egenskaber (ligesidet, ligebenet spidsvinklet, stumpvinklet og retvinklede) - Kunne udregne en vinkelsum - Kende vinkelsummen på trekanter og firkanter -Tegne en figur og angive gradtallene til vinklerne - Tegne en vinkel med et bestemt gradtal Kende vinkelsummen på trekanter og firkanter Kunne udregne en vinkelsum Tegne en figur og angive gradtallene til vinklerne Tegne en vinkel med et bestemt gradtal Opstille pænt i hæftet - Opstille pænt i hæftet Emneuge - Get moving EFTERÅRSFERIE

2 43-47 Multiplikation Vedligeholde den lille tabel, så det kan blive et nyttigt redskab til udregning af multiplikationsopgaver Lære at benytte forskellige skrivemåder for beregninger med flercifrede tal Udvikle talfornemmelse gennem overslagsregning og ved opsplitning af flercifrede, så det bliver lettere at udføre multiplikationen -Gange et-cifret tal med flercifret tal -overslagsregning -Gange med tocifret tal med flercifret tal -gange med decimaltal -opsplitte tallene i 10'ere og 1'ere -Gange med negative tal -synliggøre mellemregninger Gange et-cifret tal med flercifret tal Overslagsregning Gange med tocifret tal med flercifret tal Gange med decimaltal Opstille gange stykker ud fra en tekstopgave Gange med negative tal Kan anvende multiplikationen med et- og tocifrede tal i forbindelse med problemløsning inden for genkendelige matematik områder Cirkelfomler Udvikle forståelse for formlers indhold - beregne diamater når kun radius kendes og omvendt Beregne omkredsen af en cirkel Opnå fortrolighed med cirklen, cirklens omkreds og areal samt tallet pi Blive sikre til at udføre beregninger ved at indsætte talværdier i formler - specielt cirklens formler Opnå erfaring i at arbejde med matematiske argumenter - kunne formlerne til omkreds og arealberegning for cirkler, trekanter og firkanter - forstå sammenhæng mellem cirklens diameter og omkreds samt pi Beregne arealet af en cirkel Tegne cirkler og indtegne diameter og radius Beregne arealet af en trekant og firkant 52-1 JULEFERIE 2-5 Brøker Udvikle forståelse af at brøker kan forlænges og forkortes. - at brøker kan forlænges og forkortes Afsætte brøker på en tallinje Udvikle generel talfornemmelse i forhold til konkrete brøkers størrelsesorden. Opnår færdigheder i at forlænge og forkorte brøker og finde fællesnævnere. - finde fællesnævner -addere og subtrahere brøker med ens og uens nævner -multiplicere hele tal med brøker Plus og minus brøker med ens nævner Plus og minus brøker med uens nævner Gange et helt tal med en brøk

3 Opnår færdigheder i at addere og subtrahere brøker Multiplicere brøker med hele tal Division Opnå forståelse af at division er det omvendte af multiplikation Opnå færdighed i at dividere hele tal med hinanden Kunne foretage gangeprøven - division som hovedregning - division med 10, 100, og division med blandet tal som resultat Division som hovedregning Den lille tabel Dividere tal med 10, 100 og 1000 Udvikle generel talfornemmelse til at omfatte resultatet af en division - finde primtal op til 110 Division med rest Bruge division som modelleringsværktøj på linje med de andre regningsarter 7 VINTERFERIE Rumfang Udvikle forståelse for rumfang - se sammenhæng mellem længde og areal Kunne tegne og vurdere rumfanget af en kasse Lære at rumfanget af en kasse kan beregnes ved at multiplicere længde, bredde og højde Kunne tegne rumlige figurer på - Beregne rumfang af en kasse - Tegne en kasse på - bygge figurer i centikubes og beregne rumfang - beregne rumfang af en prisme - beregne rumgang af en cylinder - omregne fra cm3 til ml, cl, dl og liter Beregne rumfang af en kasse Beregne rumfang af prisme Beregne rumfang af en cylinder Tegne en kasse på Omregne fra cm3 til ml, cl, dl og l 15 Emneuge 16 PÅSKEFERIE Størrelsesfor hold Udvikle generel talfornemmelse ved at vurdere konkrete størrelser og størrelses forhold - måle forskellige linjestykker og sammenligne målingerne Angive størrelsesforholdet mellem to linjestykker

4 Udvikle forståelse af størrelsesforhold ved bl.a. at have fokus på begreberne forskel og forhold Videreudvikle forståelse af brøkbegrebet ved at bruge brøker til at repræsentere størrelsesforholdet Blive fortrolig med at opstille og sammenligne størrelsesforhold - bruge brøker til at angive størrelses forholdet mellem to linjer eller figurer. - bruge madopskrifter til at angive størrelses forholdet - tegne forskellige figurer i forskellige størrelses forhold - beregne den virkelige størrelse efter tegninger og landkort tredoble en madopskrift Formindske og forstørre figurer på papir Beregne den virkelige afstand ud fra et landkort Procent Udvikle forståelse af procent som en måde at udtrykke brøkdele - aflæse procent af et procentdiagram Kan aflæse og udfylde et procentdiagram Blive fortrolig med procentsymbolet - tegne og udfylde et procentdiagram Forlænge til hundrededele Opnå fortrolighed med, hvornår det kan betale sig at bruge procent som beskrivelsesværktøj. Omskrive brøker til hundrededele ved at forkorte og forlænge og at omskrive mellem brøker, decimaltal og procent Beregne procentdele af et tal - Forlæng brøker til hundrededele - omskriv fra procent til decimaltal og omvendt -omregn fra brøkdele til decimaltal til procent. -beregne rabat af en vare Beregne procentdele af et tal Omskrive fra procent til decimaltal og omvendt Omregne fra brøk til decimaltal til procent Beregne rabatten af en vare Beregne en procentdel af et tal Eksperiment og frekvens Udvikle forståelse af frekvens som en måde at udtrykke relative hyppigheder Beregne frekvens ud fra hyppighedstabel Opnå fortrolighed med eksperimenterende arbejdsform - udfylde hyppigheds tabel - tegne pindediagram - aflæse pindediagram - beregne frekvens - beregne sandsynlighed for af et udfald i procent Udfylde og aflæse hyppighedstabel Tegne og aflæse pindediagram Beregne frekvens

5 Få erfaring med sandsynlighedsregning og kombinatorik - udfør sandsynligheds eksperimenter - tegne tælletræer Beregne sandsynlighed af et simpelt eksperiment Tegne tælletræer Der arbejdes i undervisningen grundlæggende med bogsystemet Matematrix, som eleverne er bekendt med fra 4. klasse. Arbejdsformen vil ofte være værkstedsarbejde, hvori der er mulighed for, en differentierende undervisning. Der inddrages supplerende opgaver, lommeregner, IT og konkrete materialer i undervisningen. Der evalueres løbende i undervisningen. Evalueringerne vil være tilgængelige via klasselog. Med forbehold for ændringer Lena Smedegaard August 2013

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere