Kursusprogram. Efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. Efterår 2012"

Transkript

1 Kursusprogram Efterår 2012 Aktivitets- og processmodellering...7 Beslutningsmodellering...13 CMMI Essentials...19 Configuration Management...23 Informations- og datamodellering...3 Organisationsanalyse...11 Process Architecture...21 Projektmodeller...17 Risikostyring...15 Interne kurser...10 Undervisere...25 Vilkår for til- og framelding mv...29 Kort beskrivelse af Simplify Systems og Process Å

2 Tilmelding Å Å

3 Informations- og datamodellering Lær at analysere og dokumentere din organisations forretningsbegreber, interesseområder og data på en konsistent måde der er nem at kommunikere med ledere, designere, udviklere og brugere. Få overblik over forskellige diagrammeringsnotationer som feks Richard Barker og UML og forstå relationsdatabasens begreber og modellerings konventioner for både logiske og fysiske modeller. Du vil også forstå tankegangen bag et antal standardmodeller, der dækker typiske problem områder, som man hele tiden støder på (personer, adresser og produkter). Varighed: 2 dage Tid og sted København: oktober 2012 Aarhus: oktober 2012 Målgrupper: Informations-/Datamodellører DBA ere Forretningsanalytikere Systemanalytikere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Bogen Enterprise Model Patterns af David Hay (660 sider) 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

4 Principper for dataanalyse 1. dag Historie Formål Overfor it-folk Overfor brugere Overfor forretningsledelsen Dataanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Øvelse: Begrebsliste med definitioner Datamodelleringsnotationer (kort) Peter Chen / Information Engineering Richard Barker Notation UML Værktøjer SQL Developer Data Modeler JDeveloper Toad Data Modeler dag 1 fortsætter på næste side... 4 Å

5 1. dag (fortsat) Gennemgang af relationsdatabasens begreber Entiteter Identifikation Navngivning Definition Dokumentation Relationer Typer Navngivning Attributter Identifikation - hvornår er det egentlig en entitet? Navngivning Unikke nøgler Arcs Definition, Implementering Supertyper/Subtyper Identifikation Syntaksvalg Definition Implementation Domæner og datatyper Skal alle attributter tilhøre et domæne? Hvornår defineres et domæne i stedet for en lookup-tabel? Øvelse: Individuelle enterprisemodeller Modelleringskonventioner Syntaks Rette linier Undgå kryds Positionering: Krager flyver mod syd Stjernehimmel Antal entiteter Størrelser Farver Øvelse: Global arkitektmodel Å

6 2. dag Standardmodeller Personer og organisationer (inkl diskussion) Lokationer/Adresser (inkl diskussion) Produkter (inkl diskussion) Integritetsbegrebet Primærnøgler Surrogat Fysisk Unikke nøgler Refferenciel integritet Kvalitetssikring af datamodeller 1. til 5. normalform Dr. Sharp's technique Øvelse: Færdiggørelse af logisk model Opbygning af fysisk datamodel Oprettelse Opdatering (2 strategier) Implementering af datamodeller Tabeller Auditering Domæner Soft coded values Hard coded values Fremmednøgler Navngivning - 2 strategier Indeksering Views Supertyper/Subtyper (3 strategier) Arcs (2 strategier) Opsummering og diskussion 6 Å

7 Aktivitets- og processmodellering Lær at analysere og dokumentere din organisations forretnings processer på en konsistent måde, der nemt kan kommunikeres med og genbruges af ledelse, designere, udviklere og brugere. Få overblik over forskellige diagrammeringsnotationer som feks funktionshierarkier, dataflow-diagrammering, forretningsprocessdiagrammering og UML aktivitetsdiagrammering, så du altid kan vælge de mest egnede diagrammer i forhold til opgavens karakter, og lær strategier til at nå frem til de essentielle processmodeller. Lær at integrere dine aktivitetsmodeller med de implementerede IT-systemer, sådan at modellerne forbliver synkroniserede med de kørende applikationer. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 24. oktober 2012 Aarhus: 1. november 2012 Målgrupper: Processmodellører Forretningsanalytikere Systemanalytikere Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

8 Indhold Principper for processmodellering Generelle principper Begreber Aktivitet Process Funktion Essentiel funktion Fundamental funktion Kustodefunktion Eksterne entiteter Datastores Processanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Aktivitet-/Processmodelleringsnotationer Funktionshierarkier Afhængighedsdiagrammer Dataflow-diagrammer IDEF0-diagrammer Forretningsprocessdiagrammer UML aktivitetsdiagrammer UML interaktionsdiagrammer Øvelse: Aktivitetsmodel 8 Å

9 Værktøjer SQL Developer Data Modeler JDeveloper Essentielle dataflow-diagrammer Fremgangsmåde til konvertering af et dataflow-diagram til et essentielt dataflow-diagram. Øvelse: Essentielt diagram Funktion- og processdetaljer Pseudokode Struktureret naturligt sprog Use Case Beslutningstræer Beslutningstabeller Håndtering af Forretningsregler Beslutningsmodeller Adskillelse af aktiviteter fra forretningsregler Øvelse: Detaljeret dokumentation Integration af modeller med kørende applikationer Opsummering og diskussion Å

10 Interne Kurser Fast pris ved afholdelse af kurserne internt i organisationen: DKK pr kursusdag for op til 5 deltagere (yderligere deltagere: DKK pr stk) Tilbuddet forudsætter at jeres organisation sørger for undervisningslokale og bespisning. 10 Å

11 Organisationsanalyse Få overblik over de personer som forretningen og systemerne skal understøtte. De udgør det primære fokusområde i forbindelse med al forretnings-/systemanalyse. Er de nødvendige profiler tilrådighed og er de organiseret optimalt? Opnå den nødvendige viden om intellektuel kapital, videndeling (knowledge management), holdbare systemer, placering af medarbej dere og udstyr, samt kommunikation. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 25. oktober 2012 Aarhus: 2. november 2012 Målgrupper: Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Enterprise Arkitekter Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

12 Indhold Principper for organisationsanalyse Om menneskelige systemer Intellektuel kapital Menneskelig kapital Strukturel kapital Kundekapital Organisations-/Lokationsanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Knowledge Management Naturlig videndeling Kunstig videndeling Holdbare systemer (Viable systems) Feedback Loop Koordinerering Synergi Identificer trusler og muligheder Identiet Placering af personer og udstyr Kommunikationsveje Kommunikationsmidler Effektiv kommunikation Variation (vidde og prægnans) Filtre Forstærkere Opsummering og diskussion 12 Å

13 Bestem Kursuspris Kursuspris Pris pr kursusdag ift antal kursister fra samme selskab (P1) Antal kursusdage (P2) Aftalt rabat i DKK pr kursist (P3) Pris pr kursusdag ift antal kursister fra samme selskab Antal kursister fra samme selskab (P1) Beslutningsmodellering Lær at analysere, modellere og implementere beslutningsprocesser og forretningsregler i din organisation og dens IT-systemer på en konsistent måde, der sikrer at de håndhæves alle nødvendige steder og nemt kan kommunikeres mellem alle dele af organisationen. Du vil lære at identificere og skælne mellem de forskellige typer af forretningsregler, og du vil få overblik over de problemer der opstår, når man blander beslutningsmodeller med processmodeller samt vide hvordan man korrekt integrerer de to for at maksimere genbrugen af organisationens forretningsregler. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 26. oktober 2012 Aarhus: 5. november 2012 Målgrupper: Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Enterprise Arkitekter Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

14 Indhold Baggrunden for beslutningsmodellering Om forretningsregel-revolutionen Modellering af forretningsregler med Zachman Framework (motivation) Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Midler og Mål Mission - Vision Fremgangsmåder - Ønskede resultater Strategier - Målsætninger Handleplaner - Fokusområder Styringselementer Forretningspolitiker Forretningsregler Vurderinger Identifikation af forretningsregler Derivater Begrænsninger Handlingsgivende regler Beslutningsmodeller Regel-familier Beslutningsdiagrammer Beslutningsprincipper Strukturelle principper Deklarative principper Integritetsprincipper Beslutningsmodeller og Processmodeller Problemer med beslutninger i processmodeller Integration af beslutningsmodeller med processmodeller Opsummering og diskussion 14 Å

15 Risiko Sandsynlighed Risko indvirkning Risikostyring Alle ved, at der er risiko forbundet med ethvert IT-projekt. Har vi glemt eller misforstået visse krav? Vil nøglepersoner forsvinde i løbet af projektet? Er teknologien mere kompliceret end vi havde forudset? osv. På dette kursus lærer du at kortlægge de sandsynlige risikoområder, som dit projekt bør være opmærksom på, og du lærer at kvantificere risikoen, sådan at den kan oversættes til usikkerhed i omkostning og tid, som kan bruge i din planlægning og budgettering. Når du arbejder bevidst med risikostyring vil du også proaktivt kunne minimere usikkerheden, så du undgår voldsomme forsinkelser og budgetoverskridelser. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 29. oktober 2012 Aarhus: 6. november 2012 Målgrupper: Projektledere QA-ansvarlige Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Metodeansvarlige Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk deltager fra samme selskab: DKK. 2. og 3. deltager fra samme selskab: DKK. Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK. Å

16 Indhold Baggrunden for Risikostyring Argumentation for risikostyring Argumentation imod risikostyring Risikostyring med Zachman Framework (Zachman DNA) Identifikation af risiko Hvad er risiko? Hvordan identificeres risiko? Generelle risici Ansvar for risko Kvantificering af risiko Viden om det uvisse Nano-procent Risikodiagrammer Risikoeksponering Risikoreserve Showstoppere Generelle risikomålinger Håndtering af risiko Undgå risiko Inddæmning af risiko Afbødning af risiko Ignorering af risiko Risikostyring i projektledelse Risikovillighed / Virksomhedskultur De ni punkter i risikostyring Tidsplanlægning Transitionsmonitorering Værktøjer til risikostyring Programmer Skabeloner Opsummering og diskussion 16 Å

17 Projektmodeller ledelses- og kommunikationsmiddel Dette kursus giver deltagerne en indføring i projektmodelbegrebet, hvordan de bruges og hvordan de udvikles. En god projektmodel er ofte en af midlerne, en virksomhed kan tage i brug, når den ønsker at blive mere procesorienteret. Projektmodellen, der typisk er faseopdelt søger at standardisere projektforløbet, så vi ikke behøver at genopfinde hjulet hver gang vi starter et projekt op. Robert G. Cooper opfandt "Stage Gate" modellen for mange år siden - og implementeringen af en sådan type model er en fast bestanddel af ledelsesapparatet i mange virksomheder verden over - i alle typer brancher. Ønsker virksomheden desuden at bygge et kvalitetsstyringssystem, så kan en projektmodel være rygraden i alle processer og aktiviteter, der har med projektledelse og udvikling at gøre. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 4. december 2012 Målgrupper: Proces- og metodeudviklere Projektledere Tekniske ledere Projekt- og porteføljechefer Undervisning Pris: Underviser: Diego Børresen Lladó Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

18 Projektmodellers formål Indhold Hvad består projektmodel af Hvordan bruges projektmodellen Projektmodeller og sammenhæng med CMMI Projektmodel som kommunikationsmiddel Projektmodeller og risikostyring Projektmodeller som beslutningsværktøj "stage-gate" princippet Projektmodeller og rapportering Projektmodeller og porteføljestyring 18 Å

19 Essentials of the CMMI Understanding the Model CMMI (Capability Maturity Model Integration) er en modenhedsmodel for software-, produkt- og systemudvikling baseret på de bedste erfaringer fra gennemførelse af tusinder af projekter. Anvendelsen af CMMI som grundlag for systematisk forbedring af egen organisations evne til at levere til tiden og i høj kvalitet på en effektiv måde accelerer i disse år ligesom indkøbere af komplekse it-løsninger i stigende omfang vurderer leverandører efter CMMI mo dellen. Dette kursus giver indsigt i CMMI på et niveau, der gør deltagerne i stand til at vurdere mo - dellens anvendelse i egen organisation og starte procesforbedring baseret herpå. Kurset er oplagt ved opstart af procesforbedringsaktiviteter, ved skift til CMMI fra andre modeller eller som bidrag til effektiv kompetenceopbygning til egen udviklingsorganisationen. Hovedindholdet i kurset er niveau 2 og 3 de mest relevante niveauer for de fleste. Kurset tager udgangspunkt i den trinvise model som er den klart mest udbredte og fokuserer på sammenhæng mellem modellens processer og praksis Kurset videregiver praktiske erfaringer og fokuspunkter for hvert procesområde det er kortere end traditionelle CMMI kurser, men givere højre udbytte. Varighed: 2 dage Tid og sted København: november 2012 Aarhus: november 2012 Målgrupper: Ledere og projektledere Metode- og procesansvarlige SPI / SEPG deltagere Kvalitetsmedarbejdere Praktikere som vil videre! Undervisning Pris: Underviser: Carsten Højmose Kristensen Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

20 Indhold Introduktion Modelbaseret forandring CMMIs procesområder IDEAL modellen Overblik over CMMI v. 1.2 Modenhedsniveauer Krævede, forventede og informative elementer Trinvis kontra kontinuert repræsentation Implementering af processer Institutionalisering af processer Herunder koblinger mellem procesområder Gennemgang af alle procesområder indenfor Project Management Engineering Process Management Support Gennemgang af formelt certificeringsforløb 20 Å

21 Process Architecture Designing for CMMI Success Mange virksomheder har igangsat eller står overfor at igangsætte omfangsrige procesforbedringsinitiativer baseret på CMMI (Capability Maturity Model Integrated). Disse initiativer er afgørende for organisationens evne til at levere til aftalt tid, kvalitet, pris, og andre relevante målsætninger, ligesom den samlede produktivitet i høj grad er afhængig af de reelle resultater af forbedringerne. En forudsætning for, at de ønskede resultater kan opnås er, at der defineres rammer, struktur og indholdselementer for procesløsningen. Som ved udvikling af store, komplekse softwareløsninger, så bør der derfor tidligt og helst inden alt for megen delegering og parallelt arbejde igangsættes udarbejdes og defineres en arkitektur for den samlede løsning og dennes enkeltkomponenter. Dette højner både effektiviteten i procesudviklingen og sandsynligheden for succes med den samlede løsning præcis som indenfor softwareudvikling. Dette kursus behandler via en blanding af undervisning og opgaver en række konkrete og relevante arkitektoniske designvalg i virksomhedens procesløsning. Kurset er oplagt til afvikling tidligt i virksomhedens arbejde mod højere modenhed, men vil også med fordel kunne anvendes undervejs i et igangværende forløb til refleksion og trykprøvning af organisationens procesmæssige løsning. Endvidere vil organisationer, som står overfor at udvide eksisterende procesløsninger til CMMI, have gavn af denne systematiske tilgangsvinkel til design af procesarkitektur. Varighed: 2 dage Tid og sted København: november 2012 Målgrupper: Metode- og procesansvarlige SPI/SEPG deltagere Kvalitetsmedarbejdere Nøgledeltagere i forbedringsgrupper Undervisning Pris: Underviser: Carsten Højmose Kristensen Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

22 Indhold Processers livscyklus og procesarkitekturens rolle CMMI krav og forventninger i relation til procesarkitektur Gennemgang af elementer i procesarkitekturen Role/Action teknik Overordnede tilgangsvinkler til implementering af Generic Practices For hver Generic Practice gennemgås Forslag til mulig implementering i procesarkitekturen Eksempel baseret på Requirements Manage-ment processen Erfaringer med implementeringen Eksempel på procesudviklingsstrategi 22 Å

23 Configuration Management Varighed: 1 dag Tid og sted Ensuring Integrity in the Development Process Konfigurationsstyring, herunder ændringsstyring, er en disciplin som indebærer væsentlige ledelsesmæssige såvel som tekniske udfordringer. Disse er af afgørende betydning for produktet som skal frembringes. Konfigurationsstyring er også karakteriseret ved dagligt at involvere mange personer. Ledelsesmæssigt hjælper konfigurationsstyring med til at håndtere ændringer således risiko og rework reduceres og at regningen for ændringen sendes til den rette modtager. Teknisk sikrer konfigurationsstyring integritet i udvikling og vedligeholdelse både tidsmæssigt og produktmæssigt. De tidsmæssige aspekter handler bl.a. om at definere hvilke ar - bejds produkter der skal eksistere hvornår og i hvilken tilstand/kvalitet. Konfigurationsstyring sikrer også at arbejdsprodukter der samlet udgør en helhed af produktet eller ydelsen, håndteres som én enhed på tværs af organisation, tekniske discipliner og produktportefølje. Konfigurationsstyring er metoder til at undgå f.eks. Jamen, den fejl har jeg rettet Er der nogen der ved hvad vi har sat i drift? Vi ved ikke hvilke fejl vi har rettet i den udgave Aarhus: 8. november 2012 København: 22. november 2012 Målgrupper: Configuration Managers og projektdeltagere Tekniske ledere og projektledere Metode- og procesansvarlige SPI / SEPG deltagere Undervisning Pris: Dette er ikke den nyeste version! Underviser (Aarhus): Carsten Højmose Kristensen Underviser (København): Diego Børresen Lladó Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

24 Strategi og planlægning Produktets livscyklus Aktiviteter til konfigurationsstyring Identifikation Indhold Hvad består produktet af? Funktionelle og produktmæssige opdelinger Baselines og referencepunkter Ændringsstyring Livscyklus for en ændring Roller og ansvar Release af produktet Status og audit Måling af status Status og godkendelser Check af integritet Forstå konfigurationsstyring, eks. som beskrevet af IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL Implementering af CM processen Hvem gør hvad og hvornår Valg af værktøjer 24 Å

25 Undervisere Carsten Højmose Kristensen...26 Diego Børresen Lladó...27 Marc de Oliveira...28 Å

26 Carsten Højmose Kristensen Carsten har fungeret som konsulent indenfor CMMI, procesforbedring, kompetenceudvikling og ledelse siden december Baggrunden herfor er bla. 10 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og 5 års erfaring som adjunkt/forsker på universitetet. Carsten er uddannet som civilingeniør i systemkonstruktion samt ph.d. og er 45 år. Carsten var hovedkraften bag den vedholdende indsats som har bragt softwarefirmaet Systematic til en officiel akkreditering som CMMI niveau 5. Carsten har været forretningsmæssigt ansvarlig for implementering af samtlige CMMI niveauer - fra niveau 1 til niveau 5. De seneste 7½ år Carsten var i Systematic var som afdelingsdirektør med ansvar for forretningsudvikling for Systematics kunder indenfor søværn og for intern forbedring. Sidstnævnte omfatter procesforbedring, kvalitetssikring, kompetenceudvikling og vidensnetværk. Har i samme periode været medlem af Systematics ledergruppe, været kvalitetschef, it-chef, leder af styregruppe for forandring og deltager i tilsvarende styregruppe for kompetenceudvikling og uddannelse. Å: Å

27 Diego Børresen Lladó Diego har fungeret som selvstændig IT ledelseskonsulent siden august 2005, med implementeringsopgaver, der retter sig imod en modning af virksomheden - enten ved brug af CMMI som rammeværk eller blot ved at implementere en virksomhedsspecifk projektmodel. Herudover har Diego fungeret som sparringspartner for IT ledelser, som projektkonsulent/rådgiver for projektledere, som projektdoktor for at søge ind til kerneproblemer og finde løsninger herpå, og ikke mindst som underviser i forskellige IT ledelsesorienterede kurser (projektledelse, CMMI, konfigurationsstyring, stage-gate modeller mv.). Baggrunden herfor er 16 års udvikler-, projektleder- og ledelseserfaring fra high-tech telekomleverandører (Motorola, Ericsson), der begge er CMMI baserede, og hvor Diego i sit daglige virke også har deltaget i/været driver for modningsprocessen. Diego er 46 år, uddannet E-akademiingeniør og HD Udenrigshandel. Formand for IDA-IT. Å: Å

28 Marc de Oliveira Marc de Oliveira er Datalog fra Københavns Universitet med bifag i Sprogpsykologi. Han arbejder med forretnings- og systemanalyse som selvstændig konsulent, coach og underviser inden for emner som enterprise arkitektur, modellering, analyse, metode og systemudvikling. Han har leveret løsninger til større selskaber i den financielle sektor, energisektoren og den pharmaceutiske sektor, samt arbejdet for større IT-leverandørere. Han var redaktør af tidsskriftet OracleEkspert i og sad i bestyrelsen af Oracle Development Tools User Group (ODTUG) i Han har været fast foredragsholder ved ODTUG-konferencerne i USA siden 1999, har skrevet talrige tekniske artikler om feks arkitektur, metode og modellering, og er medforfatter af bogen Oracle8 Developer s Guide (IDG Books ISDN ). Marc er certificeret Zachman Enterprise Arkitekt og ScrumMaster. Å: Å

29 Vilkår for til- og framelding mv Annulering kan ske uden omkostninger frem til 14 dage inden første kursusdag. Ved annulering senere end 14 dage inden første kursusdag refunderes kursusprisen ikke. Vi stræber efter en intim atmosfære, hvor alle deltagere kan få det maksimale udbytte af kurset. Derfor accepterer vi maksimalt 12 deltagere pr kursus. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, hvis der er mindre end tre deltagere. Evt aflysning vil blive oplyst de tilmeldte senest 14 dage inden kursusstart. Tilmelding Å Å

30 Et hovedproblem ved at undervurdere analyseprocessen er, at det leder til unødvendigt komplekse systemer. Selv om det er meget nemmere at bygge simple end komplekse systemer, så er simple systemer meget sværere at designe. Mange virksomheder glemmer at lave en grundig analyse af deres behov, inden de begynder at indkøbe eller udvikle et nyt system. Det bevirker, at man ofte ender med et system, der blot er en mere moderne implementering af det system man havde i forvejen, eller et system, der alligevel ikke understøtter virksomhedens egentlige behov. Jeg er forretnings- og systemanalytiker, og arbejder struktureret og metodisk med at omsætte virksomheders forretningsmæssige mål til en beskrivelse af den simplest mulige IT-arkitektur. Feks skaber jeg overblik og definerer simplere måder at udføre de værdiskabende aktiviteter på. Jeg hjælper også med at skabe klarhed over hvad der sker i alle dele af virksomheden, sådan at alle fra topledelsen til udviklerne og slutbrugerne får en konsistent forståelse af, hvad systemerne gør og hvorfor. Det giver mulighed for en god dialog om systemernes indhold og funktioner mellem alle berørte parter og dermed den bedste indgangsvinkel til både at lave ændringer og ny funk tionalitet uanset om det skal indkøbes eller egenudvikles. Se mere på Marc de Oliveira, Å Vi arbejder med en helhedsorienteret og praktisk tilgang til produktudvikling med fokus på kundens behov og faktiske handlemuligheder. Vi forbedrer processer og kompetencer i et 360 graders perspektiv, så medarbejdere kan yde maksimalt på alle niveauer og positioner i virksomheden. Vi ser processer som et effektivt middel for ledelsen til, at forankre og fastholde gode resultater på tværs af projekter, fagområder og ledelsesniveauer. Vi har begge arbejdet med CMMI i mere end 15 år og står bag Danmarks to officielt anerkendte implementeringer af CMMI niveau 5. Vi har oplevet, at CMMI giver organisationen store fordele - hvis processerne implementeres på en pragmatisk og gennemtænkt måde, der passer til virksomheden og dens medarbejdere. Vi er altid til rådighed for en uforpligtende samtale om muligheder og samar bejde! Se mere på Vest: Carsten Højmose Kristensen, Å Øst: Diego Børresen Lladó, Å Å

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter

Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter Danske virksomheder har et stort behov for at fremelske effektivitet, og kan derfor have god gavn af at benytte

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Curriculum Vitae. Marc de Oliveira. Introduktion. Civil stand. IT-arkitekt, systemanalytiker og systemmodellør. Fødselsdato: 11.

Curriculum Vitae. Marc de Oliveira. Introduktion. Civil stand. IT-arkitekt, systemanalytiker og systemmodellør. Fødselsdato: 11. Curriculum Vitae IT-arkitekt, systemanalytiker og systemmodellør Fødselsdato: 11. marts 1966 Nationalitet: Dansk Kontakt: Kongensvej 3 2000 Frederiksberg mobil: 26 27 99 91 fastnet: 36 99 14 14 Introduktion

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere