Kursusprogram. Efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. Efterår 2012"

Transkript

1 Kursusprogram Efterår 2012 Aktivitets- og processmodellering...7 Beslutningsmodellering...13 CMMI Essentials...19 Configuration Management...23 Informations- og datamodellering...3 Organisationsanalyse...11 Process Architecture...21 Projektmodeller...17 Risikostyring...15 Interne kurser...10 Undervisere...25 Vilkår for til- og framelding mv...29 Kort beskrivelse af Simplify Systems og Process Å

2 Tilmelding Å Å

3 Informations- og datamodellering Lær at analysere og dokumentere din organisations forretningsbegreber, interesseområder og data på en konsistent måde der er nem at kommunikere med ledere, designere, udviklere og brugere. Få overblik over forskellige diagrammeringsnotationer som feks Richard Barker og UML og forstå relationsdatabasens begreber og modellerings konventioner for både logiske og fysiske modeller. Du vil også forstå tankegangen bag et antal standardmodeller, der dækker typiske problem områder, som man hele tiden støder på (personer, adresser og produkter). Varighed: 2 dage Tid og sted København: oktober 2012 Aarhus: oktober 2012 Målgrupper: Informations-/Datamodellører DBA ere Forretningsanalytikere Systemanalytikere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Bogen Enterprise Model Patterns af David Hay (660 sider) 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

4 Principper for dataanalyse 1. dag Historie Formål Overfor it-folk Overfor brugere Overfor forretningsledelsen Dataanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Øvelse: Begrebsliste med definitioner Datamodelleringsnotationer (kort) Peter Chen / Information Engineering Richard Barker Notation UML Værktøjer SQL Developer Data Modeler JDeveloper Toad Data Modeler dag 1 fortsætter på næste side... 4 Å

5 1. dag (fortsat) Gennemgang af relationsdatabasens begreber Entiteter Identifikation Navngivning Definition Dokumentation Relationer Typer Navngivning Attributter Identifikation - hvornår er det egentlig en entitet? Navngivning Unikke nøgler Arcs Definition, Implementering Supertyper/Subtyper Identifikation Syntaksvalg Definition Implementation Domæner og datatyper Skal alle attributter tilhøre et domæne? Hvornår defineres et domæne i stedet for en lookup-tabel? Øvelse: Individuelle enterprisemodeller Modelleringskonventioner Syntaks Rette linier Undgå kryds Positionering: Krager flyver mod syd Stjernehimmel Antal entiteter Størrelser Farver Øvelse: Global arkitektmodel Å

6 2. dag Standardmodeller Personer og organisationer (inkl diskussion) Lokationer/Adresser (inkl diskussion) Produkter (inkl diskussion) Integritetsbegrebet Primærnøgler Surrogat Fysisk Unikke nøgler Refferenciel integritet Kvalitetssikring af datamodeller 1. til 5. normalform Dr. Sharp's technique Øvelse: Færdiggørelse af logisk model Opbygning af fysisk datamodel Oprettelse Opdatering (2 strategier) Implementering af datamodeller Tabeller Auditering Domæner Soft coded values Hard coded values Fremmednøgler Navngivning - 2 strategier Indeksering Views Supertyper/Subtyper (3 strategier) Arcs (2 strategier) Opsummering og diskussion 6 Å

7 Aktivitets- og processmodellering Lær at analysere og dokumentere din organisations forretnings processer på en konsistent måde, der nemt kan kommunikeres med og genbruges af ledelse, designere, udviklere og brugere. Få overblik over forskellige diagrammeringsnotationer som feks funktionshierarkier, dataflow-diagrammering, forretningsprocessdiagrammering og UML aktivitetsdiagrammering, så du altid kan vælge de mest egnede diagrammer i forhold til opgavens karakter, og lær strategier til at nå frem til de essentielle processmodeller. Lær at integrere dine aktivitetsmodeller med de implementerede IT-systemer, sådan at modellerne forbliver synkroniserede med de kørende applikationer. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 24. oktober 2012 Aarhus: 1. november 2012 Målgrupper: Processmodellører Forretningsanalytikere Systemanalytikere Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

8 Indhold Principper for processmodellering Generelle principper Begreber Aktivitet Process Funktion Essentiel funktion Fundamental funktion Kustodefunktion Eksterne entiteter Datastores Processanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Aktivitet-/Processmodelleringsnotationer Funktionshierarkier Afhængighedsdiagrammer Dataflow-diagrammer IDEF0-diagrammer Forretningsprocessdiagrammer UML aktivitetsdiagrammer UML interaktionsdiagrammer Øvelse: Aktivitetsmodel 8 Å

9 Værktøjer SQL Developer Data Modeler JDeveloper Essentielle dataflow-diagrammer Fremgangsmåde til konvertering af et dataflow-diagram til et essentielt dataflow-diagram. Øvelse: Essentielt diagram Funktion- og processdetaljer Pseudokode Struktureret naturligt sprog Use Case Beslutningstræer Beslutningstabeller Håndtering af Forretningsregler Beslutningsmodeller Adskillelse af aktiviteter fra forretningsregler Øvelse: Detaljeret dokumentation Integration af modeller med kørende applikationer Opsummering og diskussion Å

10 Interne Kurser Fast pris ved afholdelse af kurserne internt i organisationen: DKK pr kursusdag for op til 5 deltagere (yderligere deltagere: DKK pr stk) Tilbuddet forudsætter at jeres organisation sørger for undervisningslokale og bespisning. 10 Å

11 Organisationsanalyse Få overblik over de personer som forretningen og systemerne skal understøtte. De udgør det primære fokusområde i forbindelse med al forretnings-/systemanalyse. Er de nødvendige profiler tilrådighed og er de organiseret optimalt? Opnå den nødvendige viden om intellektuel kapital, videndeling (knowledge management), holdbare systemer, placering af medarbej dere og udstyr, samt kommunikation. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 25. oktober 2012 Aarhus: 2. november 2012 Målgrupper: Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Enterprise Arkitekter Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

12 Indhold Principper for organisationsanalyse Om menneskelige systemer Intellektuel kapital Menneskelig kapital Strukturel kapital Kundekapital Organisations-/Lokationsanalyse med Zachman Framework Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Knowledge Management Naturlig videndeling Kunstig videndeling Holdbare systemer (Viable systems) Feedback Loop Koordinerering Synergi Identificer trusler og muligheder Identiet Placering af personer og udstyr Kommunikationsveje Kommunikationsmidler Effektiv kommunikation Variation (vidde og prægnans) Filtre Forstærkere Opsummering og diskussion 12 Å

13 Bestem Kursuspris Kursuspris Pris pr kursusdag ift antal kursister fra samme selskab (P1) Antal kursusdage (P2) Aftalt rabat i DKK pr kursist (P3) Pris pr kursusdag ift antal kursister fra samme selskab Antal kursister fra samme selskab (P1) Beslutningsmodellering Lær at analysere, modellere og implementere beslutningsprocesser og forretningsregler i din organisation og dens IT-systemer på en konsistent måde, der sikrer at de håndhæves alle nødvendige steder og nemt kan kommunikeres mellem alle dele af organisationen. Du vil lære at identificere og skælne mellem de forskellige typer af forretningsregler, og du vil få overblik over de problemer der opstår, når man blander beslutningsmodeller med processmodeller samt vide hvordan man korrekt integrerer de to for at maksimere genbrugen af organisationens forretningsregler. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 26. oktober 2012 Aarhus: 5. november 2012 Målgrupper: Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Enterprise Arkitekter Projektledere Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

14 Indhold Baggrunden for beslutningsmodellering Om forretningsregel-revolutionen Modellering af forretningsregler med Zachman Framework (motivation) Scope Enterprise Model Architecture Model Teknologimodel Midler og Mål Mission - Vision Fremgangsmåder - Ønskede resultater Strategier - Målsætninger Handleplaner - Fokusområder Styringselementer Forretningspolitiker Forretningsregler Vurderinger Identifikation af forretningsregler Derivater Begrænsninger Handlingsgivende regler Beslutningsmodeller Regel-familier Beslutningsdiagrammer Beslutningsprincipper Strukturelle principper Deklarative principper Integritetsprincipper Beslutningsmodeller og Processmodeller Problemer med beslutninger i processmodeller Integration af beslutningsmodeller med processmodeller Opsummering og diskussion 14 Å

15 Risiko Sandsynlighed Risko indvirkning Risikostyring Alle ved, at der er risiko forbundet med ethvert IT-projekt. Har vi glemt eller misforstået visse krav? Vil nøglepersoner forsvinde i løbet af projektet? Er teknologien mere kompliceret end vi havde forudset? osv. På dette kursus lærer du at kortlægge de sandsynlige risikoområder, som dit projekt bør være opmærksom på, og du lærer at kvantificere risikoen, sådan at den kan oversættes til usikkerhed i omkostning og tid, som kan bruge i din planlægning og budgettering. Når du arbejder bevidst med risikostyring vil du også proaktivt kunne minimere usikkerheden, så du undgår voldsomme forsinkelser og budgetoverskridelser. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 29. oktober 2012 Aarhus: 6. november 2012 Målgrupper: Projektledere QA-ansvarlige Forretningsanalytikere Systemanalytikere Systemudviklere Metodeansvarlige Undervisning Pris: Underviser: Marc de Oliveira Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk deltager fra samme selskab: DKK. 2. og 3. deltager fra samme selskab: DKK. Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK. Å

16 Indhold Baggrunden for Risikostyring Argumentation for risikostyring Argumentation imod risikostyring Risikostyring med Zachman Framework (Zachman DNA) Identifikation af risiko Hvad er risiko? Hvordan identificeres risiko? Generelle risici Ansvar for risko Kvantificering af risiko Viden om det uvisse Nano-procent Risikodiagrammer Risikoeksponering Risikoreserve Showstoppere Generelle risikomålinger Håndtering af risiko Undgå risiko Inddæmning af risiko Afbødning af risiko Ignorering af risiko Risikostyring i projektledelse Risikovillighed / Virksomhedskultur De ni punkter i risikostyring Tidsplanlægning Transitionsmonitorering Værktøjer til risikostyring Programmer Skabeloner Opsummering og diskussion 16 Å

17 Projektmodeller ledelses- og kommunikationsmiddel Dette kursus giver deltagerne en indføring i projektmodelbegrebet, hvordan de bruges og hvordan de udvikles. En god projektmodel er ofte en af midlerne, en virksomhed kan tage i brug, når den ønsker at blive mere procesorienteret. Projektmodellen, der typisk er faseopdelt søger at standardisere projektforløbet, så vi ikke behøver at genopfinde hjulet hver gang vi starter et projekt op. Robert G. Cooper opfandt "Stage Gate" modellen for mange år siden - og implementeringen af en sådan type model er en fast bestanddel af ledelsesapparatet i mange virksomheder verden over - i alle typer brancher. Ønsker virksomheden desuden at bygge et kvalitetsstyringssystem, så kan en projektmodel være rygraden i alle processer og aktiviteter, der har med projektledelse og udvikling at gøre. Varighed: 1 dag Tid og sted København: 4. december 2012 Målgrupper: Proces- og metodeudviklere Projektledere Tekniske ledere Projekt- og porteføljechefer Undervisning Pris: Underviser: Diego Børresen Lladó Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Dansk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

18 Projektmodellers formål Indhold Hvad består projektmodel af Hvordan bruges projektmodellen Projektmodeller og sammenhæng med CMMI Projektmodel som kommunikationsmiddel Projektmodeller og risikostyring Projektmodeller som beslutningsværktøj "stage-gate" princippet Projektmodeller og rapportering Projektmodeller og porteføljestyring 18 Å

19 Essentials of the CMMI Understanding the Model CMMI (Capability Maturity Model Integration) er en modenhedsmodel for software-, produkt- og systemudvikling baseret på de bedste erfaringer fra gennemførelse af tusinder af projekter. Anvendelsen af CMMI som grundlag for systematisk forbedring af egen organisations evne til at levere til tiden og i høj kvalitet på en effektiv måde accelerer i disse år ligesom indkøbere af komplekse it-løsninger i stigende omfang vurderer leverandører efter CMMI mo dellen. Dette kursus giver indsigt i CMMI på et niveau, der gør deltagerne i stand til at vurdere mo - dellens anvendelse i egen organisation og starte procesforbedring baseret herpå. Kurset er oplagt ved opstart af procesforbedringsaktiviteter, ved skift til CMMI fra andre modeller eller som bidrag til effektiv kompetenceopbygning til egen udviklingsorganisationen. Hovedindholdet i kurset er niveau 2 og 3 de mest relevante niveauer for de fleste. Kurset tager udgangspunkt i den trinvise model som er den klart mest udbredte og fokuserer på sammenhæng mellem modellens processer og praksis Kurset videregiver praktiske erfaringer og fokuspunkter for hvert procesområde det er kortere end traditionelle CMMI kurser, men givere højre udbytte. Varighed: 2 dage Tid og sted København: november 2012 Aarhus: november 2012 Målgrupper: Ledere og projektledere Metode- og procesansvarlige SPI / SEPG deltagere Kvalitetsmedarbejdere Praktikere som vil videre! Undervisning Pris: Underviser: Carsten Højmose Kristensen Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

20 Indhold Introduktion Modelbaseret forandring CMMIs procesområder IDEAL modellen Overblik over CMMI v. 1.2 Modenhedsniveauer Krævede, forventede og informative elementer Trinvis kontra kontinuert repræsentation Implementering af processer Institutionalisering af processer Herunder koblinger mellem procesområder Gennemgang af alle procesområder indenfor Project Management Engineering Process Management Support Gennemgang af formelt certificeringsforløb 20 Å

21 Process Architecture Designing for CMMI Success Mange virksomheder har igangsat eller står overfor at igangsætte omfangsrige procesforbedringsinitiativer baseret på CMMI (Capability Maturity Model Integrated). Disse initiativer er afgørende for organisationens evne til at levere til aftalt tid, kvalitet, pris, og andre relevante målsætninger, ligesom den samlede produktivitet i høj grad er afhængig af de reelle resultater af forbedringerne. En forudsætning for, at de ønskede resultater kan opnås er, at der defineres rammer, struktur og indholdselementer for procesløsningen. Som ved udvikling af store, komplekse softwareløsninger, så bør der derfor tidligt og helst inden alt for megen delegering og parallelt arbejde igangsættes udarbejdes og defineres en arkitektur for den samlede løsning og dennes enkeltkomponenter. Dette højner både effektiviteten i procesudviklingen og sandsynligheden for succes med den samlede løsning præcis som indenfor softwareudvikling. Dette kursus behandler via en blanding af undervisning og opgaver en række konkrete og relevante arkitektoniske designvalg i virksomhedens procesløsning. Kurset er oplagt til afvikling tidligt i virksomhedens arbejde mod højere modenhed, men vil også med fordel kunne anvendes undervejs i et igangværende forløb til refleksion og trykprøvning af organisationens procesmæssige løsning. Endvidere vil organisationer, som står overfor at udvide eksisterende procesløsninger til CMMI, have gavn af denne systematiske tilgangsvinkel til design af procesarkitektur. Varighed: 2 dage Tid og sted København: november 2012 Målgrupper: Metode- og procesansvarlige SPI/SEPG deltagere Kvalitetsmedarbejdere Nøgledeltagere i forbedringsgrupper Undervisning Pris: Underviser: Carsten Højmose Kristensen Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

22 Indhold Processers livscyklus og procesarkitekturens rolle CMMI krav og forventninger i relation til procesarkitektur Gennemgang af elementer i procesarkitekturen Role/Action teknik Overordnede tilgangsvinkler til implementering af Generic Practices For hver Generic Practice gennemgås Forslag til mulig implementering i procesarkitekturen Eksempel baseret på Requirements Manage-ment processen Erfaringer med implementeringen Eksempel på procesudviklingsstrategi 22 Å

23 Configuration Management Varighed: 1 dag Tid og sted Ensuring Integrity in the Development Process Konfigurationsstyring, herunder ændringsstyring, er en disciplin som indebærer væsentlige ledelsesmæssige såvel som tekniske udfordringer. Disse er af afgørende betydning for produktet som skal frembringes. Konfigurationsstyring er også karakteriseret ved dagligt at involvere mange personer. Ledelsesmæssigt hjælper konfigurationsstyring med til at håndtere ændringer således risiko og rework reduceres og at regningen for ændringen sendes til den rette modtager. Teknisk sikrer konfigurationsstyring integritet i udvikling og vedligeholdelse både tidsmæssigt og produktmæssigt. De tidsmæssige aspekter handler bl.a. om at definere hvilke ar - bejds produkter der skal eksistere hvornår og i hvilken tilstand/kvalitet. Konfigurationsstyring sikrer også at arbejdsprodukter der samlet udgør en helhed af produktet eller ydelsen, håndteres som én enhed på tværs af organisation, tekniske discipliner og produktportefølje. Konfigurationsstyring er metoder til at undgå f.eks. Jamen, den fejl har jeg rettet Er der nogen der ved hvad vi har sat i drift? Vi ved ikke hvilke fejl vi har rettet i den udgave Aarhus: 8. november 2012 København: 22. november 2012 Målgrupper: Configuration Managers og projektdeltagere Tekniske ledere og projektledere Metode- og procesansvarlige SPI / SEPG deltagere Undervisning Pris: Dette er ikke den nyeste version! Underviser (Aarhus): Carsten Højmose Kristensen Underviser (København): Diego Børresen Lladó Undervisningssprog: Dansk Kursusmateriale: Engelsk 1. deltager fra samme selskab: DKK og 3. deltager fra samme selskab: DKK Yderligere deltagere fra samme selskab: DKK Å

24 Strategi og planlægning Produktets livscyklus Aktiviteter til konfigurationsstyring Identifikation Indhold Hvad består produktet af? Funktionelle og produktmæssige opdelinger Baselines og referencepunkter Ændringsstyring Livscyklus for en ændring Roller og ansvar Release af produktet Status og audit Måling af status Status og godkendelser Check af integritet Forstå konfigurationsstyring, eks. som beskrevet af IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL Implementering af CM processen Hvem gør hvad og hvornår Valg af værktøjer 24 Å

25 Undervisere Carsten Højmose Kristensen...26 Diego Børresen Lladó...27 Marc de Oliveira...28 Å

26 Carsten Højmose Kristensen Carsten har fungeret som konsulent indenfor CMMI, procesforbedring, kompetenceudvikling og ledelse siden december Baggrunden herfor er bla. 10 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og 5 års erfaring som adjunkt/forsker på universitetet. Carsten er uddannet som civilingeniør i systemkonstruktion samt ph.d. og er 45 år. Carsten var hovedkraften bag den vedholdende indsats som har bragt softwarefirmaet Systematic til en officiel akkreditering som CMMI niveau 5. Carsten har været forretningsmæssigt ansvarlig for implementering af samtlige CMMI niveauer - fra niveau 1 til niveau 5. De seneste 7½ år Carsten var i Systematic var som afdelingsdirektør med ansvar for forretningsudvikling for Systematics kunder indenfor søværn og for intern forbedring. Sidstnævnte omfatter procesforbedring, kvalitetssikring, kompetenceudvikling og vidensnetværk. Har i samme periode været medlem af Systematics ledergruppe, været kvalitetschef, it-chef, leder af styregruppe for forandring og deltager i tilsvarende styregruppe for kompetenceudvikling og uddannelse. Å: Å

27 Diego Børresen Lladó Diego har fungeret som selvstændig IT ledelseskonsulent siden august 2005, med implementeringsopgaver, der retter sig imod en modning af virksomheden - enten ved brug af CMMI som rammeværk eller blot ved at implementere en virksomhedsspecifk projektmodel. Herudover har Diego fungeret som sparringspartner for IT ledelser, som projektkonsulent/rådgiver for projektledere, som projektdoktor for at søge ind til kerneproblemer og finde løsninger herpå, og ikke mindst som underviser i forskellige IT ledelsesorienterede kurser (projektledelse, CMMI, konfigurationsstyring, stage-gate modeller mv.). Baggrunden herfor er 16 års udvikler-, projektleder- og ledelseserfaring fra high-tech telekomleverandører (Motorola, Ericsson), der begge er CMMI baserede, og hvor Diego i sit daglige virke også har deltaget i/været driver for modningsprocessen. Diego er 46 år, uddannet E-akademiingeniør og HD Udenrigshandel. Formand for IDA-IT. Å: Å

28 Marc de Oliveira Marc de Oliveira er Datalog fra Københavns Universitet med bifag i Sprogpsykologi. Han arbejder med forretnings- og systemanalyse som selvstændig konsulent, coach og underviser inden for emner som enterprise arkitektur, modellering, analyse, metode og systemudvikling. Han har leveret løsninger til større selskaber i den financielle sektor, energisektoren og den pharmaceutiske sektor, samt arbejdet for større IT-leverandørere. Han var redaktør af tidsskriftet OracleEkspert i og sad i bestyrelsen af Oracle Development Tools User Group (ODTUG) i Han har været fast foredragsholder ved ODTUG-konferencerne i USA siden 1999, har skrevet talrige tekniske artikler om feks arkitektur, metode og modellering, og er medforfatter af bogen Oracle8 Developer s Guide (IDG Books ISDN ). Marc er certificeret Zachman Enterprise Arkitekt og ScrumMaster. Å: Å

29 Vilkår for til- og framelding mv Annulering kan ske uden omkostninger frem til 14 dage inden første kursusdag. Ved annulering senere end 14 dage inden første kursusdag refunderes kursusprisen ikke. Vi stræber efter en intim atmosfære, hvor alle deltagere kan få det maksimale udbytte af kurset. Derfor accepterer vi maksimalt 12 deltagere pr kursus. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, hvis der er mindre end tre deltagere. Evt aflysning vil blive oplyst de tilmeldte senest 14 dage inden kursusstart. Tilmelding Å Å

30 Et hovedproblem ved at undervurdere analyseprocessen er, at det leder til unødvendigt komplekse systemer. Selv om det er meget nemmere at bygge simple end komplekse systemer, så er simple systemer meget sværere at designe. Mange virksomheder glemmer at lave en grundig analyse af deres behov, inden de begynder at indkøbe eller udvikle et nyt system. Det bevirker, at man ofte ender med et system, der blot er en mere moderne implementering af det system man havde i forvejen, eller et system, der alligevel ikke understøtter virksomhedens egentlige behov. Jeg er forretnings- og systemanalytiker, og arbejder struktureret og metodisk med at omsætte virksomheders forretningsmæssige mål til en beskrivelse af den simplest mulige IT-arkitektur. Feks skaber jeg overblik og definerer simplere måder at udføre de værdiskabende aktiviteter på. Jeg hjælper også med at skabe klarhed over hvad der sker i alle dele af virksomheden, sådan at alle fra topledelsen til udviklerne og slutbrugerne får en konsistent forståelse af, hvad systemerne gør og hvorfor. Det giver mulighed for en god dialog om systemernes indhold og funktioner mellem alle berørte parter og dermed den bedste indgangsvinkel til både at lave ændringer og ny funk tionalitet uanset om det skal indkøbes eller egenudvikles. Se mere på Marc de Oliveira, Å Vi arbejder med en helhedsorienteret og praktisk tilgang til produktudvikling med fokus på kundens behov og faktiske handlemuligheder. Vi forbedrer processer og kompetencer i et 360 graders perspektiv, så medarbejdere kan yde maksimalt på alle niveauer og positioner i virksomheden. Vi ser processer som et effektivt middel for ledelsen til, at forankre og fastholde gode resultater på tværs af projekter, fagområder og ledelsesniveauer. Vi har begge arbejdet med CMMI i mere end 15 år og står bag Danmarks to officielt anerkendte implementeringer af CMMI niveau 5. Vi har oplevet, at CMMI giver organisationen store fordele - hvis processerne implementeres på en pragmatisk og gennemtænkt måde, der passer til virksomheden og dens medarbejdere. Vi er altid til rådighed for en uforpligtende samtale om muligheder og samar bejde! Se mere på Vest: Carsten Højmose Kristensen, Å Øst: Diego Børresen Lladó, Å Å

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere