Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)"

Transkript

1 Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)? Beslutning om forandring Vision Nødvendighed Styr ressourcer Uddannelse Høst quick wins og synliggør dem Fortsæt forandring Sikrer forankring af de nye arbejdsmåder i kulturen Forandrings projekt Målet Resultat Arbejdsmåde Start med Fremtiden... 8 Side 2

3 1 Indledning Der er i dag mange ITIL implementerings projekter i gang i de danske IT afdelinger. Mange af disse projekter bliver ikke den succes de burde være. De tager for lang tid at implementere, der bruges for mange ressourcer på dem og/eller kvaliteten af resultatet er for dårligt, sammenlignet med hvad de kunne have været hvis ledelsen havde grebet sagen rigtigt an fra starten. Denne folder er primært skrevet fordi jeg igen og igen ser ledelsen i IT afdelinger lave de samme fejl ved implementering af processer. Folderen er tænkt som en praktisk vejledning der er direkte til at gå til for IT afdelinger som overvejer eller er i gang med at implementere processer. Da mit arbejde primært er indførelse af ITIL processer bruges ITIL som eksempel i folderen men andre proces implementeringsprojekter kan også bruge den. 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)? De danske firmaer står i disse år over for en række næsten ens udfordringer, hvor de primære udfordringer er: Firmaet bliver som helhed mere og mere afhængig af it. Dette betyder at der stilles større og større krav til at kvaliteten af den service der leveres fra it. Firmaerne oplever mere og mere konkurrence som gør at der bliver færre og færre ressourcer til it. De ressourcer der er til it SKAL bruges til at give en optimal understøttelse af firmaets kritiske forretnings processer. Firmaernes øverste ledelse lægger derfor et stort pres på it afdelingerne for at få dem til at leve op til disse udfordringer. Typisk skal it afdelingerne effektivisere % pr. år. Svaret fra it afdelingen må være at optimere struktureret på alle relevante områder. De tre hoved områder der kan effektiviseres på er: Mennesker (og organisation) Teknologi Processer (hvordan vi arbejder) De første to områder har vi været gode til at effektivisere på i mange år. Nu er vi kommet til at effektivisere måden vi arbejder på. Nye undersøgelser (i forbindelse med lean projekter) viser at den typiske danske virksomhed kun udnytter 60 % af sit potentiale, optimering af processerne kan bringe os væsentligt højere op. Dette gøres i dag på to forskellige måder: 1. BPR (Business Process Reengineering) evt. sammen med implementering af en kvalitets model (proces implementering ud fra overordnede krav - top down) 2. Lean (små forbedringer skridtvis - bottom up) I it afdelingerne, uden formelle processer, vil det normalt være mest fordelagtigt at starte top down fordi vi har en bedst practice at læne os op ad (ITIL). Denne situation er udgangspunktet for resten af denne folder. Når de basale processer er implementeret kan man så overveje at fortsætte ad lean vejen. Side 3

4 2 Beslutning om forandring Det at indføre formelle processer vil sandsynligvis betyde at de fleste medarbejdere skal arbejde lidt anderledes end de gør før indførelsen. Lad mig sige det med det samme: det er ikke let at lave den måde vi arbejder på om! Det kræver megen ledelse forandringsledelse. Beslutning om at der skal indføres processer er en (IT top) ledelses beslutning. Grunden til at den bliver truffet er typisk en eller flere af følgende: 1. Ledelsen ser ingen anden måde at nå de langsigtede mål (nå visionen) 2. IT ledelsen bliver presset udefra til at gennemføre ændringer, f.eks. o Den øverste ledelse forlanger effektiviseringer o Kunderne forlanger bedre kvalitet, lavere priser 3. Medarbejderne beder om ændringer (fordi de er frustrerede eller blot fordi de kan se et forbedringspotentiale) 2.1 Vision Lige meget hvad der er begrundelsen for forandringen må IT ledelsen sammen med medarbejderne starte med at fastlægge de langsigtede mål med IT organisationen (typisk formuleret i en vision) og derefter fastlægge strategien for hvordan organisationen skal nå denne vision. For en intern IT organisation vil visionen oftest være at understøtte forretningen optimalt (formuleret med ord passende til organisationen, f.eks. vi vil være verdens bedste til at understøtte xxx med it løsninger ). Det er ledelsens opgave at nedbryde visionen til konkrete mål for 1. Mennesker og organisation 2. Teknologi 3. Processer samt sætte konkrete retningslinier for hvordan disse mål skal nås. Nogle af de konkrete beslutninger ledelsen bør/skal træffe ved indførelse af processer er: 1. Mennesker og organisation Hvordan undgås nøgle medarbejdere Hvor mange ledelseslag vil vi have Hvordan skal organisationen laves Hvilke kompetencer skal ligge i hvert lag (herunder også kompetence fordelingen imellem linielederne, projektledere og procesejerne) Hvilke kompetencer skal ligge i egen organisation og hvilke skal tilkøbes (herunder outsourcing af opgaver) 2. Teknologi I hvor høj grad skal vi bruge teknologi til at effektivisere arbejdet i it afdelingen, herunder it understøttelse af arbejdsgangene (processerne) Hvordan sikrer vi at investeringerne i teknologi udnyttes effektivt 3. Processer Hvordan implementeres og vedligeholdes processer Hvordan sikres at organisationen arbejder efter processerne Side 4

5 2.2 Nødvendighed Samtlige medarbejdere skal overbevises om nødvendigheden for forandring. Det er lettest at overbevise medarbejderne om nødvendigheden hvis man står på en brændende platform. Skab evt. en brændende platform. En brændende platform er et sted hvor alle kan se at det er nødvendigt at bevæge sig væk fra. Bemærk at det IKKE er nok at stille sig op på et fælles møde og sige at det er nødvendigt at lave om fordi. Det skal forankres i medarbejdernes (og ikke mindst ledernes) hjerter. 2.3 Styr ressourcer For at gennemføre forandringer med succes skal alle gode kræfter forenes. Dette gøres f.eks. ved at: lave/styre forandringsprojekt(er) (Se næste kapitel) sikre at organisationen får forandring som mål og specielt linie ledelsen får dette mål således at de prioriterer ressourcer til at lave forandringen organisere forandringsagenter og dermed udnytte medarbejdere der ser fordele og har overskud til forandring 2.4 Uddannelse Formålet med uddannelsen er mange herunder at give konkret kendskab til hvordan det er godt at arbejde og at give håb om at vi overlever at springe fra den brændende platform. Bemærk at processer typisk vil være en ny disciplin for medarbejderne og lederne hvorfor uddannelse er en bydende nødvendighed. Konkret forslag ved ITIL implementering: Drift og support funktionerne: ITIL foundation Udviklings og stabsfunktioner samt generelle projekt ledere: ITIL overblik (1 dag) eller ITIL foundation Projektleder på ITIL implementering: Projektledelse og relevante ITIL capability kurser (evt. kun foundation) Procesejerne og proces managere: ITIL capability/lifecycle relevant for deres proces Den/de overordnede ansvarlige for drift af ITIL processerne (typisk linie lederne for proces ejerne): ITIL Expert (+ ISO kendskab) De ansvarlige for auditering (samt evt. udførende): ISO 9000 auditor kursus Hvis mange medarbejdere ikke har en fornemmelse for hvordan man arbejder efter processer kan et simulations spil som Apollo 13 eller Lufthavns spillet være en god måde at vise hvordan man arbejder efter processer og hvad man får ud af det 2.5 Høst quick wins og synliggør dem Det er vigtigt at starte med forbedringer som gør det synligt for alle at forandringerne er en god ide. Start derfor der hvor organisationen har et problem i dag og synliggør gevindsten. I næste kapitel er et startprojekt kort beskrevet. Husk at det ikke altid er nødvendigt at lave store forandringer for at høste væsentlige forbedringer, lav ikke om hvis der ikke er behov for forandring. 2.6 Fortsæt forandring Når de første quick wins er opnået er det, med det samme, tid til at fortsætte forandringerne. Gå samtidigt i gang med: Side 5

6 At implementere de næste processer Vedligeholde de allerede lavede processer (når der rettes i andre/ kommer nye/optimering/kunde ændringer) 2.7 Sikrer forankring af de nye arbejdsmåder i kulturen Det er ledelsens ansvar at indføre metoder der sikre at de vedtagne processer følges. Tillid er godt kontrol er bedre! => Der skal indføres nogle formelle opfølgningsmetoder. Opfølgningsmetoder bør normalt være: 1. Opfølgning på processernes KPIer 2. Målstyringsaftaler (relevante mål i ledere og medarbejdernes målstyringsaftaler) og opfølgning på disse 3. Auditering (intern/ekstern) Ad. 3. Der skal en eller anden form for auditering (kontrol) til for at sikre at processerne bliver fulgt i fornødent omfang. Når auditeringen viser at processerne ikke følges skal det have en konsekvens. Der skal fra ledelsens side foreligge retningslinier for både auditeringen og konsekvensens. Ledelsen skal sikre sig at disse retningslinier følges. Side 6

7 3 Forandrings projekt Det første proces implementerings projekt man gennemføre kræver lidt mere arbejde end de efterfølgende fordi: 1. Medarbejderne skal oplæres i arbejde efter processer 2. Den generelle proces værktøjskasse skal laves Det første projekt skal ledelsen derfor have ekstra fokus på og give de rigtige arbejdsbetingelser. Dette kræver at ledelsen er repræsenteret i projektets styregruppe. 3.1 Målet Målet for det første projekt er således at forberede organisationen til at arbejde efter processer samt at indføre en eller to processer (der hvor der er flest quick wins at hente). 3.2 Resultat Det konkrete resultat der skal komme ud af dette projekt er (Projektets leverancer): Proces for processer hvordan fremstiller/implementere vi processer, drifter dem i det daglige og videreudvikler vi dem Værktøjer (lige fra skabeloner til Service management værktøjer) De første to processer (høst af quick wins og synliggørelse) Plan for yderligere proces implementering Nogle af de væsentlige delresultater er: Organisations ændringer (evt. kun rolledefinitioner og tildelinger) Bruger (af processer og værktøjer) uddannelse Information (f.eks. månedligt) 3.3 Arbejdsmåde Dette arbejde skal organiseres i et eller flere projekter. Der organiseres f.eks. et delprojekt om implementering af hver proces. Hvert delprojekt arbejder efter traditionel BPR principper: 1. Hvor vil vi hen (vision og mål for processen) 2. Hvor er vi nu 3. Lav og implementer proces (der bør bringe os i mål) 4. Kontroller at vi nåede i mål 5. (Fortsæt med at forbedre) Husk at der skal forandringsledelse til for at sikre at processerne bliver forankret. Ressource estimat for et projekt der skal levere disse resultater er sammenlagt: timer (små store organisationer) samt investering i værktøjer. Pr. proces må efterfølgende forventes et ressourceforbrug på timer. 3.4 Start med Som tidligere nævnt skal man starte med quick wins. Inden for ITIL service management er der typisk meget at hente omkring: Håndtering af brugerhenvendelse dette drejer sig primært om Service desk og Incident management disciplinerne. Side 7

8 At få kundeaftaler på plads således at it afdelingen ved præcist hvad den skal levere Service level management At håndtere ændringer således at de ikke giver følgefejl Change management At dokumentere it infrastrukturen - Configuration management Start med at effektivisere indførelsen af processer ved at lave metode/proces for indførelse af processer. Fortsæt med to højst tre at ovenstående punkter samt resten af proces for processer. Projektledelse og udvikling er typisk andre områder hvor der er meget at hente ved en effektivisering af processerne. 3.5 Fremtiden For en intern IT organisation er målet, som tidligere omtalt, at understøtte forretningen optimalt. Dette gøres basalt på to måder: 1. Effektivisere kundens forretningsgange med it understøttelse. Den optimale måde at gøre dette på er ved at hjælpe kunden med at indføre formelle processer, optimere disse og indføre it teknologi til understøttelse. Den erfaring der drages ved internt i it afdelingen at indføre formelle processer og optimere interne arbejdsgange kan altså med stor fordel genbruges på kundesiden. 2. Hjælpe kunden med at fremstille/opfinde nye produkter/services som kan sælge. Dette kræver at it afdelingen er tæt på kunden og har overskud til en aktiv sparring. Side 8

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere