Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996

2 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf TENNISAFDELING Afdelingsformand (bane/klubhus): Mogens Dalhoff *) Kirkeleddet 113 Tlf Senior-spilleudvalg: Martin Parkh0i *) Tj0rnevej 1 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Lars Bohn Vilhelmsro 124 Tlf Motionist-spilleudvalg:: J0rgen Brint Baunevsnget 98, Nedebo 3400 Hiller0d Tlf Old-boys-spilleudvalg: Connie Flint-Petersen Frederiksyndestvej 2 A Tlf Bestyrelsesmedlem: Morten Boni Jensen Vilhelmsro 233 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf REDAKTION Marianne Parkh0i Maglegardsvej 435 Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacohscn Asmundslwj 221 Tlf BADMINTONAFDELINC Afdelingsformand: Henrik Jensen *) **) Bastrupvej 136 Tlf Senior-spilleudvalg: Per Stennicke Parken 9, st.tv. Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Hans I Ionium Jagtvej 120, vaer KhhN Tlf /620 Motionist-spilleudvalg: Jens Erik M011er *) Helsingersvej 42 Tlf Veteran-spilleudvalg: Bjarne Olsen Slotsgade 5 Tlf Bestyrelsesmedlem: Kurt Rene Jensen Maglegardsvej 317 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 18 Tlf *) medlem af hovedbestyrelse **) medlem af halbestyrelse Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf Deadline naeste FTB-Nyt: 31. august 1996 Generalforsamlingen 1996 FTB's generalforsarnling blev i ir holdt i Fredensborghallen torsdag d. 11.april kl Forbavsende fa medlemmer var m0dt op, men del er snarere reglen end undtagelsen. M0det blev ledet af Per Stephensen og dagsordenen fra FTB's love blev fulgt. Nils Wulff fremlagde beretning, se nedenfor, og Niels J0rgen Formandens beretning Det for!0bne ar bar vaeret ganske fredsommeligt pa langt de fleste punkter i FTB. Vi bar ikke vaeret meget aktive i hovedforeningen, men overladt den aktive del til de to afdelingsbestyrelser og bladredaktionen. Hvad angar FTB-Nyt er del med glaede, at jeg kan se nye ideer til lay-out fra vore to glimrende redakt0rer, Marianne Parkh0i og Sussi Laursen. Det kan maske skyldes at de 0nskede at deltage i et idraetsbladkursus belt ovre i det m0rke Jylland, hvor man abenbart kan hente inspiration pa et meget kraevende kursus. Det er ogsa rart at se, at FTB-Nyt nu igen kan udkomme i tilstraskkeligt mange numre om aret, sa postvassenet vil omdele bladet. Nu mangier det blot, at jeg selv og de resterende 900 medlemmer fatter tastaruret og afleverer disketter med vore artikler. Tak for endnu en t0rn for FTB-Nyt til Marianne og Sussi. Fredensborg-Hallen er i 10bet af 1995 overgaet til Fredensborg-Humlebaek Kommune fra at have vaeret en selvejende institution i mere end 25 ar. Vi har ikke masrket den store forandring i FTB hvad dette angar, hvilket skyldes at hallen fortsat drives af den samme bestyrelse, som har siddet de sidste par ar. Jacobsen fremlagde regnskabet. Kontingentet for passive medlemmer blev fastsat til 100 kr. Pa valg i lige ar er formanden, og Nils Wulff blev genvalgt ved akklamation. De to revisorer Kirsten Jensen og Mogens Ellebye samt suppleanten Jurgen Johannsen fortsaetter. Marianne Parkh0i 0konomisk skulle det have en lille positiv effekt pa badmintonafdelingen, at hallen nu er kommunal; men det er nok ikke noget, der maerkes i det store regnskab. Fra maj maned vil hallens bestyrelse blive asndret pa nogle fa punkter. idet FTB, FIU og FH-78 fremover hver udpeger en repraesentant til bestyrelsen, som fortsat har to politiske repraesentanter. Selve den daglige drift vil ikke blive aendret. I Fredensborg-Hallen har FTB nu snart et m0delokale. M0delokalet g0res faerdigt af besryrelsesmedlemmer og eventuelt andre interesserede fredag d. 3. maj fra kl. 9 om morgenen ( Store Bededag ). Hvis du vil vasre med, er jeg klar til at modtage din hjaelp, fortael mig det blot senest tirsdag d 30.april af hensyn til indk0b og lignende. Der skal saves, males, skrubbes, skures og meget mere. I denne beretning skal ogsa lyde en stor tak til alle der yder et frivilligt stykke arbejde for FTB, det gaelder spillere, holdledere, traenere, valgte repraesentanter i de to afdelinger, foraeldre der k0rer og st0tter og sa alle de andre som jeg har glemt. Nils Wulff formand

3 nulot pi-mer kun tor n\ al»onnenter ::::::.:: Stet tennisklubben \^> abonnementer for Jyllands-Posten... Jyllands-Posten har indgaet en aftale med tennisklubben, som betyder, at hver gang De skaffer Jyllands-Posten en ny abonnent, TJENER KLUBBEN 100 KR. Og ikke nok med det, hver gang abonnenten fornyer sit abonnement, tjener klubben YDERLIGERE 50 KR. Selvf01gelig stotter De ogsa klubben, hvis De selv 0nsker et abonnement - sund fornuft ikke? Hvis!^1 vide mere Danmarks Internationale avis Nyt fra tennisformanden Sa er vi kommet i gang igen med at spille, selvom vejret har drillet os noget. Issr har det vaeret svaert at gennemf0re holdkampene. I ar ma vi desvaerre notere os, at kun ca. 320 personer har indmeldt sig i Tennisafdelingen. Det er dog en tendens i de fleste klubber, at medlemstallet daler. Det er klart, at ferre medlemmer giver pres pa 0konomien, sa vi drafter p.t. i bestyrelsen hvilke knapper der skal skrues pa for at fa finanserne til at haenge sammen. Blandt andet er det en mulighed at udskyde investeringen i en permanent overdaekning til nasste ar. Med vilje og snilde gar det nok alt sammen. For at fa nye medlemmer Nyt klubtoj giver vi indtil 15/7-96 en lille finde!0n til den som kan skaffe klubben et nyt medlem. Klubben har fact lavet en klubdragt, som Frederikke viser frem pa smukkeste vis. Jeg haber mange vil g0re brug af det billige tilbud. Der er ikke lang tid til klubfesten den 22/6, sa skynd dig at melde dig til. Det bliver festligt!! Husk endvidere, at et prove abonnement pa Jyllandsposten udloser 100 kr. til klubkassen - Se annoncen her i bladet! Mogens D. (t5" V til favorable priser \ Har De sp0rgsmal sa kontakt venligst: Jeg har hvervet en ny abonnent, der 0nsker Jyllands-Posten leveret i 3 maneder. Q Hverdagsabonnement (6 dage) FOR KUN KR. Q 7-dages abonnement FOR KUN KR. 247,- 292,- Kasket Sweatshirt T-shirt 30 kr 90 kr 35 kr Navn: Husnr.: Shorths 90 kr Postnr.: By: Stromper 35 kr Telefon: Tennisklub: Hele saettet 270 kr Dato: Underskrifl:

4 Deloitte& louche DeloitteTouche Tohmatsu International \ & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserede revisorer: Hans Peter J0rgcnsen Peter Kallermann Nils 0stergaard Strandgade Helsing0r Tlf.: Fax: Suoer Bruosen Frisk med det hele - ogsd med prisen I tlmimlo "V/ri OvIW V (motionlstudvalget) 6/96 Tilfredsheden ma vaere overvaeldende. I hvert fald er min opfordring til kommentarer og forslag hidtil blevet m0dt med larmende tavshed. 0jensynlig er alt som det plejer at veere. Vi er er igang med: Motionisttraening (gaet godt) - Onsdagsaben (fa deltagere - forhabentlig p.g.a. vejret) - De traditionelle hyggeturneringer (ialt 30 tilmeldinger) - m.v. Problemet er, at vi er faerre medlemmer, og faerre til det meste. Det positive er, at vi har faet en del nye medlemmer - det negative, at flere er faldet fra, og at mange kun "overlever" en eller to saesoner. Kaere nye medlem: Fortael hvad du forventer/onsker af dit medlemskab. Bland dig!! Tag en kop kaffe hos Jette - en 01 eller Gammel Dansk er heller ikke forbudt - og fa en snak. Meld dig til sommerfesten d Kaere veteran : (- det er du nar du har naet tredje saeson). Spil noget mere - deltag i noget mere - kom med forslag - Snak med nye ansigter - foresla en spilletime - etc. Meld dig til sommerfesten d Vi skal gerne have noget mere gang i foretagendet. Det far vi bedst, hvis du bidrager positivt og aktivt. Benyt den rode kommentar-kasse hos Jette. Ethvert bidrag er velkomment. Uanset om det er ris eller ros. Og alle forslag modtages naturligvis med kyshand. Jorgen Brint Telefon Telefax Fredensborg HUSK VINTERABEN - DEADLINE 1.7. Et kanontilbud til medlemmerne. kr for en seeson (sondag aften). Forelobig 10 tilmeldinger = en bane. Hver gang der er 10 flere, sastter klubben sig pa endnu en bane i Hillerod. Det er sjovt, billigt og sundt. Og giver 2 kg mindre startvaagt pi naeste uge. Brug tilmeldingslisten i klubhuset.

5 J0rn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes p telefon efter kl ps hverdage og efter kl ps I0rd./helligd. Kongevejen 40 - Fredensborg Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- AUTO- OPRETNING Jorgen Madsen Hojvangen 11 Fredensborg T/ETTERE PA! 111 et er ikke kun pa L^l bowlingbanen, du kan tage kegler. / din lokale bank kan du lave bade strike og spare! Resultater fra klubmesterskaberne i badminton senior Herredoiible Senior: Hans I Ionium - Carsten P.V. Larsen /Thomas Nielsen - Henrik Stoltenberg 18/14-17/14 Veteran: Ole Prehn - Nils Wulff / John Heeberg - Flemming Monnerup 15/9-15/8 Motionist A: Bruno Christoffersen - Jesper Sparkov /Jacques Lindegaard - Bo Amossen 15/12-10/15-15/8 Motionist B: Ole H0eberg - Steen Sparkov /Peter A. Ravnbak - Kurt Rene Jensen 15/7-15/9 Damedouble Senior: Caroline Linde - Charlotte Broman/Louise Olesen - Peraille Fold W.O. Veteran: Helle Bhatia - Jette Rasmussen /Kirsten Jensen - Karin Johannsen 15/10-15/3 Herresingle Senior: Thomas Nielsen / Hans H0rdum 17/16-11/15-15/11 Veteran: Kaj Brahe / John H0eberg 15/7-15/12 Motionist A: Jacques Lindegaard / Bo Amossen 8/15-15/9-15/6 Motionist B: Kurt Rene Jensen / John Sejerskild W.O. Damesingle Senior: Caroline Linde / Charlotte Broman 12/10-11/7 Veteran: Jette Rasmussen / Helle Bhatia 11/5-11/2 Motionist A/B: Helene Helligsae / Annemette Lindegaard 11/7-11/5 Mixdouble Senior: Caroline Linde - Hans I Ionium /Jeanette Kulvmann - Thomas Nielsen 17/14-18/13 Veteran: Jette Rasmuseen - Flemming Monnerup/Elese Hakansson - Nils Wulff 15/9-15/9 Motionist A/B: Karin Johannsen - Jiirgen Johannsen /Annemette Lindegaard - Jacques Lindegaard 15/12-5/15-18/14 BANKLOGO Lokalbanken -stornok til de fleste Jembanegade 8, 3480 Fredensborg. Telf: 42280/00 11

6 Ingen bank er mere end Unibank Annonce S0ges: Seniormedlemmer i tennis Haves: findelen (1 fl. Whisky) Henvendelse til Mogens Dalhoff, Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 VVSBARANTI Aut. VVS-installator BENT ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG Resultater fra klubmesterskaberne i badminton junior uio DS Andreas Ruth / Sigurd Akselsen 11/1-11/7 PS Rikke S. Jacobsen / Bolette Rasmussen 11/3-11/4 DD Kasper Sattrup - Andreas Ruth /Sigurd Akselsen - Johan R. Madsen 15/7-15/6 L12 DS Sune V. Jensen / Thomas Krogh 11/1-11/1 PS Ane Christiansen / Mia Lee Lindsey 11/2-11/6 PD Ane Christiansen - Heidi Rasmussen/Mia L. Lindsay - Mie Hartelms 15/7-15/5 MD Ane Christiansen - Sune V. Jensen Mie Hartelius - Mikkel H0eberg 15/4-15/2 U12/14DD Andreas Heyer - Thomas Krogh /Patrik 0lholm - Henrik Johansen 15/4-15/3 U14 DS Andreas H0yer / Mikkel Faber 15/0-15/1 L16 DS Henant Bhatia / Matis Larsen 15/4-15/5 PS Cecilie W. Jargensen / Trine Hartelius 11/9-11/8 DD Matis Larsen - Daniel Schultz /Hemant Bhatia - Ulrik R0mhild 15/3-15/13 PD Cecilie W. J0rgensen - Trine Hartelius /Cecilie Levy - Malika Bergmann W.O. MD Trine Hartelius - Hemant Bhatia /Cecilie W. J0rgensen - Matis Larsen 15/6-15/6 ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Fredensborg: Helsing0rsvej 20, Tlf Kontortid: Onsdag 10-14, torsdag Traeffes i 0vrigt efter aftale Humlebsek: Ny Strandvej 79, Tlf

8 I IVOII-tlir for badminton-ungdom Fredensborg Fragt A/S H0jvangen 2, 3480 Fredensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. Som afslutning pa badmintonsaesonen, havde vi traditionen tro arrangeret en tivolitur for klubbens ungdomsspillere. Sondag d. 12 maj kl tog vi i samlet flok fra Fredensborg station. Forventninger var store, sa mens vi ventede pa toget, benyttede de unge sig af muligheden for at informere hinanden om nye og gamle forlystelser. Sadan kom det bl.a. frem, at ODIN-EKSPRESSEN k0rer med en hastighed af 180 km. i timen - imponerende. Da vi kom ind i Tivoli, viste det sig, at det var musikskolernes dag, sa der var masser af god musik hele dagen. Mens b0rnene styrtede fra den ene forlystelse til den anden, tog de sindige ledere beskik af siruationen. Da vi efter et par timer inente, at det var pa tide at vise, at vi i hvert fald godt turde prove selv de vasrste forlystelser, endte det med en meget svimmel og halvsyg afdelingsforraand (det var nok ODINEKSPRESSENs h0je fart der gjorde det). Nseste gang b0r Henrik Jensen nok holde sig til den lille karrusel, som ogsa var et stort hit blandt b0rnene. Da vi tog hjem ved halv seks tiden, var de unge overhovedet ikke traette - men det var lederae. Alt i alt havde vi en dejlig tur, og vi vil naturligvis arbejde pa, at vi kommer af sted igen til nasste forar. Hans H0rdum. FREDENSBORG FRAGT AS NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid:

9 Arsmede i badminton ) Valg af dirigent og referent. Dirigent: Claus Parkhoi. Referent: Sussi Laursen. 2) Beretninger. a) Badmintonformand Henrik Jensen berettede at man p.g.a. fasllestraening om onsdagen havde vaeret n0dt til at tildele medlemmer med spilletid denne dag anden spilletid. Da Fredensborghallen nu er overtaget af kommunen har det vasret muligt at fa renoveret hallens tag samt istandsat omklasdningsrummene. Driften af hallen forestas af halbestyrelsen hvor klubben er reprassenteret ved Nils Wulff og Henrik Jensen. En del af klubbens interne turneringer har vasret prasget af aflysninger idet der har vajret for ringe tilmelding. For at forlaenge saesonen 96/97 vil man i ar starte i begyndelsen af august. Tak til alle der har givet en hand med i alle klubbens arrangementer. b) Seniorspilleudvalgsformanden Per Stennickes beretning blev aflagt af John Hoeberg p.g.a. Pers fravaer. Til lykke til 3. holdet. Med Jannik Bornass som holdleder, blev holdet Sjaellandsmestre og rykker dermed op i Herre A. Seniorbadminton har haft 3 hold tilmeldt. Det har vasret svasrt at skaffe spillere sa holdene har ikke kunnet stille op i staerkeste position. Slutstillingen blev at Hold 1 rykker op i Serie 1. Hold 2 blev bedste 3 pa Sjaelland, men ma blive endnu en sasson i serie 5. Per 16 takker Jern Jensen som har vaaret holdleder pa 2. holdet. Naeste saeson tilmeldes igen 3 hold, og nyt spilleudvalgsmedlem vil vaere Per Stephensen. Til de individuelle turneringer, som Vikram Bhatia fra efteraret far ansvaret for, haber man pa storre tilslutning fra medlemmernes side. Sa husk 10bende at se efter information og opslag i Fredensborghallen. Under Per Stennickes beretning var der sp0rgsmal om onsdagstraeningstid fra Carsten P.V.Larsen. Tidspunktet for traeningen onskes asndret i saeson 96/97, idet der pa holdene bade er unge og aeldre spillere, og der 0nskes mere klubliv. Per Stephensen svarede, idet Per Stennicke ikke var til stede, at FTB har faellestraening onsdage fra kl Og at veteranerne 0nskede 1 '/2 times trasning. Lars Aagaard supplerede med at man pa seniorspillermodet havde fremlagt forslag om start onsdage kl. 19. Pa nuvaerende tidspunkt har bestyrelsen bestemt at seniorer traener onsdag fra og veteraner fra c)ungdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum aflagde beretning. Referat herfra: Den arlige traeningsweekend blev aflyst p.g.a. renovation af Fredensborghallen hvilket var asrgerligt, da den hjaelper til at skabe sammenhold i ungdomsafdelingen. Tilgangen af de 7-10-arige ungdomsmedlemmer har i ar vaeret stor. Man vil i fremtiden fokusere mere pa at holds argangene sammen, fremfor at lave specialtraening for enkelte talentfulde spillere En stor tak til Henrik Jensen som reddedu traeningen om onsdagen, da ban overtog Johnny Hansens.! OgsS tak til holdkaptajnerne Kitti Hartelius, Poul Schultz, Ole S0rensen og Gert Rasmussen for deres store arbejdc med juniorholdene. Hans efterlyste starre arrangement fra flerc af de 0vrige holdspilleres foraeldre, idei der i ar blev aflyst en holdkamp pa udebane p.g.a. transportproblemer! Turneringsmaessigt bar saesonen vaeret en af de bedre og det b0r bemaerkes, at flere af spilleme har opnaet point til oprykninj; til henholdsvis mesterraekken og A- raekken. Der fremkom sp0rgsmal om ny/nye trasnere.hans oplyste at man ikke havde ansat nogen endnu. d) Referat af motionistspilleudvalgsformand Jens Erik M0llers beretning: Der har deltaget 4 FAG hold i holdturneringen. Mix-holdet i C-raskken blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne og rykker op i DGFs B-raekke og mix-holdet i D raekken som ogsa blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne rykker op i C-raekken. Samme hold som i ar vil blive tilmeldt turneringen naeste sasson. Der har i ar ikke vaeret arrangeret nogen faellestraening p.g.a. for ringe tilslutning. Om der bliver faellestrening i season 96/97 vil tilmeldingerne vise. Jens Erik papeger, at der til gengaeld er blevet "gaet til den" i den frie tid i Endruphallen om s0ndagen. I den kommende saeson vil der blive udfaerdiget en aktivitetskalender, der bade vil blive ophaengt i Fredensborghallen og Endruphallen, ligesom den vil blive trykt i FTB-Nyt. Sa hold 0je med kalenderen, da det ikke kan udelukkes, at vi p.g.a. stor holdaktivitet kan blive n0dsaget til at forlaegge nogle holdkampe til Endruphallen i den frie s0ndagsspilletid. Der fremkom sp0rgsmal fra salen om deltagelse pa motionisthold og om forslag til liste over hvem der spiller pa hvilke hold og at disse ophaenges saledes at alle kan se dem. Jens Erik M0ller tog dette til efterretning. e) Referat af veteranudvalgsformandens beretning: Per Stephensen fortaeller at denne saeson har vaeret rigtig god for veteraneme, sk0nt saesonen startede lidt turbulent p. g. a. renovation af Fredensborghallen. Seniorspilleudvalgets beslutning om traeningstid fra 1995 blev diskuteret. Men nu kan det oplyses at spilleudvalget har besluttet at onsdagstraeningen i 1996 starter for seniorer Id , og for veteraner fra Id Per udtrykte ogsa glaede ved den opbakning der har vaeret fra spillere - holdkaptajner og isasr spillerundeplanlasggere som har vaeret af vasrdifuld betydning fordi traeningstiden har kunnet udnyttes optimalt. Resultater fra holdturneringen: Veteran 1 sluttede pa 6. pladsen, og veteran 2 sluttede pa 5. pladsen i sin pulje. Holdet som deltog i DGI turneringen blev nr. 3. Der har vaeret deltagelse i flere individuelle turneringer. Ved Sjaellandsmesterskaberne lykkedes det for veteranerne at vinde endnu nogle mesterskabstitler. 3) Kassereren Niels Jergen Jacobsen 17

10 fremlagde det af FTB's revi sorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 4) Indkomne forslag. der var ingen forslag indkommet. 5) Fremlasggelse af aktivitets plan for den kommende sasson. Hans Herdum fremlagde aktivitetsplan og oplyste at opgaverne i den kommende sasson vil blive decentraliserede. Aktivitetsplan for saeson 1996/96. Seniorafdelingen vil tilmelde 3 seniorhold. Ungdomsafdelingen vil medio juli sende breve ud om tilmelding til den nye sasson. Saesonen indledes med den arlige traeningslejer den 31/8-1/ Da interessen for dette arrangement er st0rst blandt de mindre spillere, vil disse primajrt fa tilbudet. Der vil blive tilmeldt felgende hold til holdturneringen: 1 blandet hold i U16 B, 1 drengehold i U 14,1 blandet hold i U 12 Bogl blandet hold iu 10 B. Trasningen vil forega pa folgende tidspunkter: Mandag kl. 17,00-18,00: Begyndere og mindre 0vede. Mandag kl. 18,00-20,00: U14 og U16 spillere. Tirsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Onsdag kl. 15,00-17,00: U14 og U16 spillere. Torsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Sassoner afsluttes med klubmesterskaber og tivolitur. Veteranafdelingen fastholderkontingentet som i 95/96 + bolde. Der var tilmeldt 28 personer til veterantrening i ar. Klubben vil arrangere en invitationstumering i September, den 778. eller 14./15. September. Desuden oplyste Per Stephensen at veteranafdelingen habede pa at kunne genoplive kommunetumeringen med Humlebaek Badmintonklub enten i december eller januar maned. Der var ogsa 0nske om at reetablere en turnering med Gladsaxe Badmintonklub - om end ikke med sa staerke spillere som sidst. Henrik Jensen 0nskede st0rre deltagelse i klubbens aktiviteter. Der fremkom meninger om at det kunne vasre et problem for medlemmer at tilmelde sig, hvis de kun spillede i Endruphallen 6) Fremlaeggelse af budget og fastsaettelse af kontingent, herunder afsasttelse af be!0b til specielle formal. Henrik Jensen fremlagde budgettet. 7) Valg af afdelingsformand - i ulige ar. Ikke Aktuelt. 8) Valg af seniorspilleudvalgsformand - ulige ar. Ikke aktuelt. 9) valg af ungdomsspilleudvalgsformand. Hans H0rdum genvalgt ved akklamation. 10) Valg af motionistspilleudvalgsformand - i lige ar. Jens Erik M011er genvalgt ved akklamation. 11) Valg af veteranspilleudvalgsformand - i lige ar. Per Stephensen 0nskede ikke genvalg, trods mange anmodninger. Man forsegte ved foresp0rgsel til alle fremm0dte om nogen ville patage sig hvervet. Men ingen 0nskede at patage sig det. Claus Parkh0i takkede herefter Per Stephensen for mange ars arbejde i klubben. Dirigenren suspenderede m0det kl. 21,10. M0det genoptaget den 9. maj 1996 kl. 19,30. Fortsaettelse af punkt 11) Valg af veteranudvalgsformand. Der blev fremsat forslag om Bjarne Olsen. Bjarne Olsen valgt ved akklamation. 12) Valg af bestyrelsesmedlem i ulige ar. Ikke aktuelt. 13) Valg af suppleanter - hvert ar. Claus Parkh0i og Jannik Bornass genvalgt ved akklamation. 14) Eventuelt. Henrik Jensen takkede Per Stephensen for bans store arbejde i veteranafdeling/motionistafdeling og overrakte ham flere "erindringsgaver" med 0nsket om alt godt i fremtiden. Per Stephensen oplyste at postadressen fremover var i Fredensborghallen. Ogsa Per Stennicke takkede for Pers store arbejde og udvikling af klubben. M0detslutkl. 19,45. Sussi Laursen Naeste badmintonsaeson Kontingent opkraevning for badminton efterar 96. Girokort til kontingentindbetaling udsendes primo juli med sidste betalingsfrist d Husk at betale til tiden ellers mister man sin bane! Saesonstart badminton Saesonen for ahnindeligt spil startet d. 1. September (bade i Fredensborghallen og i Endruphallen) Faellesspil for alle Der vil blive arrangeret faellesspil i augustmaned hver fredag i tidsrurnmet 19-21, med start d. 7/8-96 Alle kan deltage (ogsa personer der ikke er medlemmer) Pris: GRATIS Go'daw-turnering M0d alle de andre der ogsa spille badminton og fa en hyggelig eftermiddag Afholdesd. 14.September kl Tilmelding ved opslag i hallerne. I naeste klubblad Aktivitetskalender for badminton Ny klubdragt til badminton

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle HVEDBEYREE ormand: Nils

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG VELKOMMEN TIL BADMINTON 90/91 TENNISARSMODE TIRSDAG 23.OKTOBER PLAN OVER HOLDKAMPE I BADMINTON RESULTATER FRA TENNISKLUBMESTERSKABER NYT FRA HUSMODERBADMINTON

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden.

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING, L0RDAG DEN 28. MARTS 2015. Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere