Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996

2 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf TENNISAFDELING Afdelingsformand (bane/klubhus): Mogens Dalhoff *) Kirkeleddet 113 Tlf Senior-spilleudvalg: Martin Parkh0i *) Tj0rnevej 1 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Lars Bohn Vilhelmsro 124 Tlf Motionist-spilleudvalg:: J0rgen Brint Baunevsnget 98, Nedebo 3400 Hiller0d Tlf Old-boys-spilleudvalg: Connie Flint-Petersen Frederiksyndestvej 2 A Tlf Bestyrelsesmedlem: Morten Boni Jensen Vilhelmsro 233 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf REDAKTION Marianne Parkh0i Maglegardsvej 435 Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacohscn Asmundslwj 221 Tlf BADMINTONAFDELINC Afdelingsformand: Henrik Jensen *) **) Bastrupvej 136 Tlf Senior-spilleudvalg: Per Stennicke Parken 9, st.tv. Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Hans I Ionium Jagtvej 120, vaer KhhN Tlf /620 Motionist-spilleudvalg: Jens Erik M011er *) Helsingersvej 42 Tlf Veteran-spilleudvalg: Bjarne Olsen Slotsgade 5 Tlf Bestyrelsesmedlem: Kurt Rene Jensen Maglegardsvej 317 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 18 Tlf *) medlem af hovedbestyrelse **) medlem af halbestyrelse Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf Deadline naeste FTB-Nyt: 31. august 1996 Generalforsamlingen 1996 FTB's generalforsarnling blev i ir holdt i Fredensborghallen torsdag d. 11.april kl Forbavsende fa medlemmer var m0dt op, men del er snarere reglen end undtagelsen. M0det blev ledet af Per Stephensen og dagsordenen fra FTB's love blev fulgt. Nils Wulff fremlagde beretning, se nedenfor, og Niels J0rgen Formandens beretning Det for!0bne ar bar vaeret ganske fredsommeligt pa langt de fleste punkter i FTB. Vi bar ikke vaeret meget aktive i hovedforeningen, men overladt den aktive del til de to afdelingsbestyrelser og bladredaktionen. Hvad angar FTB-Nyt er del med glaede, at jeg kan se nye ideer til lay-out fra vore to glimrende redakt0rer, Marianne Parkh0i og Sussi Laursen. Det kan maske skyldes at de 0nskede at deltage i et idraetsbladkursus belt ovre i det m0rke Jylland, hvor man abenbart kan hente inspiration pa et meget kraevende kursus. Det er ogsa rart at se, at FTB-Nyt nu igen kan udkomme i tilstraskkeligt mange numre om aret, sa postvassenet vil omdele bladet. Nu mangier det blot, at jeg selv og de resterende 900 medlemmer fatter tastaruret og afleverer disketter med vore artikler. Tak for endnu en t0rn for FTB-Nyt til Marianne og Sussi. Fredensborg-Hallen er i 10bet af 1995 overgaet til Fredensborg-Humlebaek Kommune fra at have vaeret en selvejende institution i mere end 25 ar. Vi har ikke masrket den store forandring i FTB hvad dette angar, hvilket skyldes at hallen fortsat drives af den samme bestyrelse, som har siddet de sidste par ar. Jacobsen fremlagde regnskabet. Kontingentet for passive medlemmer blev fastsat til 100 kr. Pa valg i lige ar er formanden, og Nils Wulff blev genvalgt ved akklamation. De to revisorer Kirsten Jensen og Mogens Ellebye samt suppleanten Jurgen Johannsen fortsaetter. Marianne Parkh0i 0konomisk skulle det have en lille positiv effekt pa badmintonafdelingen, at hallen nu er kommunal; men det er nok ikke noget, der maerkes i det store regnskab. Fra maj maned vil hallens bestyrelse blive asndret pa nogle fa punkter. idet FTB, FIU og FH-78 fremover hver udpeger en repraesentant til bestyrelsen, som fortsat har to politiske repraesentanter. Selve den daglige drift vil ikke blive aendret. I Fredensborg-Hallen har FTB nu snart et m0delokale. M0delokalet g0res faerdigt af besryrelsesmedlemmer og eventuelt andre interesserede fredag d. 3. maj fra kl. 9 om morgenen ( Store Bededag ). Hvis du vil vasre med, er jeg klar til at modtage din hjaelp, fortael mig det blot senest tirsdag d 30.april af hensyn til indk0b og lignende. Der skal saves, males, skrubbes, skures og meget mere. I denne beretning skal ogsa lyde en stor tak til alle der yder et frivilligt stykke arbejde for FTB, det gaelder spillere, holdledere, traenere, valgte repraesentanter i de to afdelinger, foraeldre der k0rer og st0tter og sa alle de andre som jeg har glemt. Nils Wulff formand

3 nulot pi-mer kun tor n\ al»onnenter ::::::.:: Stet tennisklubben \^> abonnementer for Jyllands-Posten... Jyllands-Posten har indgaet en aftale med tennisklubben, som betyder, at hver gang De skaffer Jyllands-Posten en ny abonnent, TJENER KLUBBEN 100 KR. Og ikke nok med det, hver gang abonnenten fornyer sit abonnement, tjener klubben YDERLIGERE 50 KR. Selvf01gelig stotter De ogsa klubben, hvis De selv 0nsker et abonnement - sund fornuft ikke? Hvis!^1 vide mere Danmarks Internationale avis Nyt fra tennisformanden Sa er vi kommet i gang igen med at spille, selvom vejret har drillet os noget. Issr har det vaeret svaert at gennemf0re holdkampene. I ar ma vi desvaerre notere os, at kun ca. 320 personer har indmeldt sig i Tennisafdelingen. Det er dog en tendens i de fleste klubber, at medlemstallet daler. Det er klart, at ferre medlemmer giver pres pa 0konomien, sa vi drafter p.t. i bestyrelsen hvilke knapper der skal skrues pa for at fa finanserne til at haenge sammen. Blandt andet er det en mulighed at udskyde investeringen i en permanent overdaekning til nasste ar. Med vilje og snilde gar det nok alt sammen. For at fa nye medlemmer Nyt klubtoj giver vi indtil 15/7-96 en lille finde!0n til den som kan skaffe klubben et nyt medlem. Klubben har fact lavet en klubdragt, som Frederikke viser frem pa smukkeste vis. Jeg haber mange vil g0re brug af det billige tilbud. Der er ikke lang tid til klubfesten den 22/6, sa skynd dig at melde dig til. Det bliver festligt!! Husk endvidere, at et prove abonnement pa Jyllandsposten udloser 100 kr. til klubkassen - Se annoncen her i bladet! Mogens D. (t5" V til favorable priser \ Har De sp0rgsmal sa kontakt venligst: Jeg har hvervet en ny abonnent, der 0nsker Jyllands-Posten leveret i 3 maneder. Q Hverdagsabonnement (6 dage) FOR KUN KR. Q 7-dages abonnement FOR KUN KR. 247,- 292,- Kasket Sweatshirt T-shirt 30 kr 90 kr 35 kr Navn: Husnr.: Shorths 90 kr Postnr.: By: Stromper 35 kr Telefon: Tennisklub: Hele saettet 270 kr Dato: Underskrifl:

4 Deloitte& louche DeloitteTouche Tohmatsu International \ & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserede revisorer: Hans Peter J0rgcnsen Peter Kallermann Nils 0stergaard Strandgade Helsing0r Tlf.: Fax: Suoer Bruosen Frisk med det hele - ogsd med prisen I tlmimlo "V/ri OvIW V (motionlstudvalget) 6/96 Tilfredsheden ma vaere overvaeldende. I hvert fald er min opfordring til kommentarer og forslag hidtil blevet m0dt med larmende tavshed. 0jensynlig er alt som det plejer at veere. Vi er er igang med: Motionisttraening (gaet godt) - Onsdagsaben (fa deltagere - forhabentlig p.g.a. vejret) - De traditionelle hyggeturneringer (ialt 30 tilmeldinger) - m.v. Problemet er, at vi er faerre medlemmer, og faerre til det meste. Det positive er, at vi har faet en del nye medlemmer - det negative, at flere er faldet fra, og at mange kun "overlever" en eller to saesoner. Kaere nye medlem: Fortael hvad du forventer/onsker af dit medlemskab. Bland dig!! Tag en kop kaffe hos Jette - en 01 eller Gammel Dansk er heller ikke forbudt - og fa en snak. Meld dig til sommerfesten d Kaere veteran : (- det er du nar du har naet tredje saeson). Spil noget mere - deltag i noget mere - kom med forslag - Snak med nye ansigter - foresla en spilletime - etc. Meld dig til sommerfesten d Vi skal gerne have noget mere gang i foretagendet. Det far vi bedst, hvis du bidrager positivt og aktivt. Benyt den rode kommentar-kasse hos Jette. Ethvert bidrag er velkomment. Uanset om det er ris eller ros. Og alle forslag modtages naturligvis med kyshand. Jorgen Brint Telefon Telefax Fredensborg HUSK VINTERABEN - DEADLINE 1.7. Et kanontilbud til medlemmerne. kr for en seeson (sondag aften). Forelobig 10 tilmeldinger = en bane. Hver gang der er 10 flere, sastter klubben sig pa endnu en bane i Hillerod. Det er sjovt, billigt og sundt. Og giver 2 kg mindre startvaagt pi naeste uge. Brug tilmeldingslisten i klubhuset.

5 J0rn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes p telefon efter kl ps hverdage og efter kl ps I0rd./helligd. Kongevejen 40 - Fredensborg Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- AUTO- OPRETNING Jorgen Madsen Hojvangen 11 Fredensborg T/ETTERE PA! 111 et er ikke kun pa L^l bowlingbanen, du kan tage kegler. / din lokale bank kan du lave bade strike og spare! Resultater fra klubmesterskaberne i badminton senior Herredoiible Senior: Hans I Ionium - Carsten P.V. Larsen /Thomas Nielsen - Henrik Stoltenberg 18/14-17/14 Veteran: Ole Prehn - Nils Wulff / John Heeberg - Flemming Monnerup 15/9-15/8 Motionist A: Bruno Christoffersen - Jesper Sparkov /Jacques Lindegaard - Bo Amossen 15/12-10/15-15/8 Motionist B: Ole H0eberg - Steen Sparkov /Peter A. Ravnbak - Kurt Rene Jensen 15/7-15/9 Damedouble Senior: Caroline Linde - Charlotte Broman/Louise Olesen - Peraille Fold W.O. Veteran: Helle Bhatia - Jette Rasmussen /Kirsten Jensen - Karin Johannsen 15/10-15/3 Herresingle Senior: Thomas Nielsen / Hans H0rdum 17/16-11/15-15/11 Veteran: Kaj Brahe / John H0eberg 15/7-15/12 Motionist A: Jacques Lindegaard / Bo Amossen 8/15-15/9-15/6 Motionist B: Kurt Rene Jensen / John Sejerskild W.O. Damesingle Senior: Caroline Linde / Charlotte Broman 12/10-11/7 Veteran: Jette Rasmussen / Helle Bhatia 11/5-11/2 Motionist A/B: Helene Helligsae / Annemette Lindegaard 11/7-11/5 Mixdouble Senior: Caroline Linde - Hans I Ionium /Jeanette Kulvmann - Thomas Nielsen 17/14-18/13 Veteran: Jette Rasmuseen - Flemming Monnerup/Elese Hakansson - Nils Wulff 15/9-15/9 Motionist A/B: Karin Johannsen - Jiirgen Johannsen /Annemette Lindegaard - Jacques Lindegaard 15/12-5/15-18/14 BANKLOGO Lokalbanken -stornok til de fleste Jembanegade 8, 3480 Fredensborg. Telf: 42280/00 11

6 Ingen bank er mere end Unibank Annonce S0ges: Seniormedlemmer i tennis Haves: findelen (1 fl. Whisky) Henvendelse til Mogens Dalhoff, Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 VVSBARANTI Aut. VVS-installator BENT ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG Resultater fra klubmesterskaberne i badminton junior uio DS Andreas Ruth / Sigurd Akselsen 11/1-11/7 PS Rikke S. Jacobsen / Bolette Rasmussen 11/3-11/4 DD Kasper Sattrup - Andreas Ruth /Sigurd Akselsen - Johan R. Madsen 15/7-15/6 L12 DS Sune V. Jensen / Thomas Krogh 11/1-11/1 PS Ane Christiansen / Mia Lee Lindsey 11/2-11/6 PD Ane Christiansen - Heidi Rasmussen/Mia L. Lindsay - Mie Hartelms 15/7-15/5 MD Ane Christiansen - Sune V. Jensen Mie Hartelius - Mikkel H0eberg 15/4-15/2 U12/14DD Andreas Heyer - Thomas Krogh /Patrik 0lholm - Henrik Johansen 15/4-15/3 U14 DS Andreas H0yer / Mikkel Faber 15/0-15/1 L16 DS Henant Bhatia / Matis Larsen 15/4-15/5 PS Cecilie W. Jargensen / Trine Hartelius 11/9-11/8 DD Matis Larsen - Daniel Schultz /Hemant Bhatia - Ulrik R0mhild 15/3-15/13 PD Cecilie W. J0rgensen - Trine Hartelius /Cecilie Levy - Malika Bergmann W.O. MD Trine Hartelius - Hemant Bhatia /Cecilie W. J0rgensen - Matis Larsen 15/6-15/6 ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Fredensborg: Helsing0rsvej 20, Tlf Kontortid: Onsdag 10-14, torsdag Traeffes i 0vrigt efter aftale Humlebsek: Ny Strandvej 79, Tlf

8 I IVOII-tlir for badminton-ungdom Fredensborg Fragt A/S H0jvangen 2, 3480 Fredensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. Som afslutning pa badmintonsaesonen, havde vi traditionen tro arrangeret en tivolitur for klubbens ungdomsspillere. Sondag d. 12 maj kl tog vi i samlet flok fra Fredensborg station. Forventninger var store, sa mens vi ventede pa toget, benyttede de unge sig af muligheden for at informere hinanden om nye og gamle forlystelser. Sadan kom det bl.a. frem, at ODIN-EKSPRESSEN k0rer med en hastighed af 180 km. i timen - imponerende. Da vi kom ind i Tivoli, viste det sig, at det var musikskolernes dag, sa der var masser af god musik hele dagen. Mens b0rnene styrtede fra den ene forlystelse til den anden, tog de sindige ledere beskik af siruationen. Da vi efter et par timer inente, at det var pa tide at vise, at vi i hvert fald godt turde prove selv de vasrste forlystelser, endte det med en meget svimmel og halvsyg afdelingsforraand (det var nok ODINEKSPRESSENs h0je fart der gjorde det). Nseste gang b0r Henrik Jensen nok holde sig til den lille karrusel, som ogsa var et stort hit blandt b0rnene. Da vi tog hjem ved halv seks tiden, var de unge overhovedet ikke traette - men det var lederae. Alt i alt havde vi en dejlig tur, og vi vil naturligvis arbejde pa, at vi kommer af sted igen til nasste forar. Hans H0rdum. FREDENSBORG FRAGT AS NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid:

9 Arsmede i badminton ) Valg af dirigent og referent. Dirigent: Claus Parkhoi. Referent: Sussi Laursen. 2) Beretninger. a) Badmintonformand Henrik Jensen berettede at man p.g.a. fasllestraening om onsdagen havde vaeret n0dt til at tildele medlemmer med spilletid denne dag anden spilletid. Da Fredensborghallen nu er overtaget af kommunen har det vasret muligt at fa renoveret hallens tag samt istandsat omklasdningsrummene. Driften af hallen forestas af halbestyrelsen hvor klubben er reprassenteret ved Nils Wulff og Henrik Jensen. En del af klubbens interne turneringer har vasret prasget af aflysninger idet der har vajret for ringe tilmelding. For at forlaenge saesonen 96/97 vil man i ar starte i begyndelsen af august. Tak til alle der har givet en hand med i alle klubbens arrangementer. b) Seniorspilleudvalgsformanden Per Stennickes beretning blev aflagt af John Hoeberg p.g.a. Pers fravaer. Til lykke til 3. holdet. Med Jannik Bornass som holdleder, blev holdet Sjaellandsmestre og rykker dermed op i Herre A. Seniorbadminton har haft 3 hold tilmeldt. Det har vasret svasrt at skaffe spillere sa holdene har ikke kunnet stille op i staerkeste position. Slutstillingen blev at Hold 1 rykker op i Serie 1. Hold 2 blev bedste 3 pa Sjaelland, men ma blive endnu en sasson i serie 5. Per 16 takker Jern Jensen som har vaaret holdleder pa 2. holdet. Naeste saeson tilmeldes igen 3 hold, og nyt spilleudvalgsmedlem vil vaere Per Stephensen. Til de individuelle turneringer, som Vikram Bhatia fra efteraret far ansvaret for, haber man pa storre tilslutning fra medlemmernes side. Sa husk 10bende at se efter information og opslag i Fredensborghallen. Under Per Stennickes beretning var der sp0rgsmal om onsdagstraeningstid fra Carsten P.V.Larsen. Tidspunktet for traeningen onskes asndret i saeson 96/97, idet der pa holdene bade er unge og aeldre spillere, og der 0nskes mere klubliv. Per Stephensen svarede, idet Per Stennicke ikke var til stede, at FTB har faellestraening onsdage fra kl Og at veteranerne 0nskede 1 '/2 times trasning. Lars Aagaard supplerede med at man pa seniorspillermodet havde fremlagt forslag om start onsdage kl. 19. Pa nuvaerende tidspunkt har bestyrelsen bestemt at seniorer traener onsdag fra og veteraner fra c)ungdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum aflagde beretning. Referat herfra: Den arlige traeningsweekend blev aflyst p.g.a. renovation af Fredensborghallen hvilket var asrgerligt, da den hjaelper til at skabe sammenhold i ungdomsafdelingen. Tilgangen af de 7-10-arige ungdomsmedlemmer har i ar vaeret stor. Man vil i fremtiden fokusere mere pa at holds argangene sammen, fremfor at lave specialtraening for enkelte talentfulde spillere En stor tak til Henrik Jensen som reddedu traeningen om onsdagen, da ban overtog Johnny Hansens.! OgsS tak til holdkaptajnerne Kitti Hartelius, Poul Schultz, Ole S0rensen og Gert Rasmussen for deres store arbejdc med juniorholdene. Hans efterlyste starre arrangement fra flerc af de 0vrige holdspilleres foraeldre, idei der i ar blev aflyst en holdkamp pa udebane p.g.a. transportproblemer! Turneringsmaessigt bar saesonen vaeret en af de bedre og det b0r bemaerkes, at flere af spilleme har opnaet point til oprykninj; til henholdsvis mesterraekken og A- raekken. Der fremkom sp0rgsmal om ny/nye trasnere.hans oplyste at man ikke havde ansat nogen endnu. d) Referat af motionistspilleudvalgsformand Jens Erik M0llers beretning: Der har deltaget 4 FAG hold i holdturneringen. Mix-holdet i C-raskken blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne og rykker op i DGFs B-raekke og mix-holdet i D raekken som ogsa blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne rykker op i C-raekken. Samme hold som i ar vil blive tilmeldt turneringen naeste sasson. Der har i ar ikke vaeret arrangeret nogen faellestraening p.g.a. for ringe tilslutning. Om der bliver faellestrening i season 96/97 vil tilmeldingerne vise. Jens Erik papeger, at der til gengaeld er blevet "gaet til den" i den frie tid i Endruphallen om s0ndagen. I den kommende saeson vil der blive udfaerdiget en aktivitetskalender, der bade vil blive ophaengt i Fredensborghallen og Endruphallen, ligesom den vil blive trykt i FTB-Nyt. Sa hold 0je med kalenderen, da det ikke kan udelukkes, at vi p.g.a. stor holdaktivitet kan blive n0dsaget til at forlaegge nogle holdkampe til Endruphallen i den frie s0ndagsspilletid. Der fremkom sp0rgsmal fra salen om deltagelse pa motionisthold og om forslag til liste over hvem der spiller pa hvilke hold og at disse ophaenges saledes at alle kan se dem. Jens Erik M0ller tog dette til efterretning. e) Referat af veteranudvalgsformandens beretning: Per Stephensen fortaeller at denne saeson har vaeret rigtig god for veteraneme, sk0nt saesonen startede lidt turbulent p. g. a. renovation af Fredensborghallen. Seniorspilleudvalgets beslutning om traeningstid fra 1995 blev diskuteret. Men nu kan det oplyses at spilleudvalget har besluttet at onsdagstraeningen i 1996 starter for seniorer Id , og for veteraner fra Id Per udtrykte ogsa glaede ved den opbakning der har vaeret fra spillere - holdkaptajner og isasr spillerundeplanlasggere som har vaeret af vasrdifuld betydning fordi traeningstiden har kunnet udnyttes optimalt. Resultater fra holdturneringen: Veteran 1 sluttede pa 6. pladsen, og veteran 2 sluttede pa 5. pladsen i sin pulje. Holdet som deltog i DGI turneringen blev nr. 3. Der har vaeret deltagelse i flere individuelle turneringer. Ved Sjaellandsmesterskaberne lykkedes det for veteranerne at vinde endnu nogle mesterskabstitler. 3) Kassereren Niels Jergen Jacobsen 17

10 fremlagde det af FTB's revi sorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 4) Indkomne forslag. der var ingen forslag indkommet. 5) Fremlasggelse af aktivitets plan for den kommende sasson. Hans Herdum fremlagde aktivitetsplan og oplyste at opgaverne i den kommende sasson vil blive decentraliserede. Aktivitetsplan for saeson 1996/96. Seniorafdelingen vil tilmelde 3 seniorhold. Ungdomsafdelingen vil medio juli sende breve ud om tilmelding til den nye sasson. Saesonen indledes med den arlige traeningslejer den 31/8-1/ Da interessen for dette arrangement er st0rst blandt de mindre spillere, vil disse primajrt fa tilbudet. Der vil blive tilmeldt felgende hold til holdturneringen: 1 blandet hold i U16 B, 1 drengehold i U 14,1 blandet hold i U 12 Bogl blandet hold iu 10 B. Trasningen vil forega pa folgende tidspunkter: Mandag kl. 17,00-18,00: Begyndere og mindre 0vede. Mandag kl. 18,00-20,00: U14 og U16 spillere. Tirsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Onsdag kl. 15,00-17,00: U14 og U16 spillere. Torsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Sassoner afsluttes med klubmesterskaber og tivolitur. Veteranafdelingen fastholderkontingentet som i 95/96 + bolde. Der var tilmeldt 28 personer til veterantrening i ar. Klubben vil arrangere en invitationstumering i September, den 778. eller 14./15. September. Desuden oplyste Per Stephensen at veteranafdelingen habede pa at kunne genoplive kommunetumeringen med Humlebaek Badmintonklub enten i december eller januar maned. Der var ogsa 0nske om at reetablere en turnering med Gladsaxe Badmintonklub - om end ikke med sa staerke spillere som sidst. Henrik Jensen 0nskede st0rre deltagelse i klubbens aktiviteter. Der fremkom meninger om at det kunne vasre et problem for medlemmer at tilmelde sig, hvis de kun spillede i Endruphallen 6) Fremlaeggelse af budget og fastsaettelse af kontingent, herunder afsasttelse af be!0b til specielle formal. Henrik Jensen fremlagde budgettet. 7) Valg af afdelingsformand - i ulige ar. Ikke Aktuelt. 8) Valg af seniorspilleudvalgsformand - ulige ar. Ikke aktuelt. 9) valg af ungdomsspilleudvalgsformand. Hans H0rdum genvalgt ved akklamation. 10) Valg af motionistspilleudvalgsformand - i lige ar. Jens Erik M011er genvalgt ved akklamation. 11) Valg af veteranspilleudvalgsformand - i lige ar. Per Stephensen 0nskede ikke genvalg, trods mange anmodninger. Man forsegte ved foresp0rgsel til alle fremm0dte om nogen ville patage sig hvervet. Men ingen 0nskede at patage sig det. Claus Parkh0i takkede herefter Per Stephensen for mange ars arbejde i klubben. Dirigenren suspenderede m0det kl. 21,10. M0det genoptaget den 9. maj 1996 kl. 19,30. Fortsaettelse af punkt 11) Valg af veteranudvalgsformand. Der blev fremsat forslag om Bjarne Olsen. Bjarne Olsen valgt ved akklamation. 12) Valg af bestyrelsesmedlem i ulige ar. Ikke aktuelt. 13) Valg af suppleanter - hvert ar. Claus Parkh0i og Jannik Bornass genvalgt ved akklamation. 14) Eventuelt. Henrik Jensen takkede Per Stephensen for bans store arbejde i veteranafdeling/motionistafdeling og overrakte ham flere "erindringsgaver" med 0nsket om alt godt i fremtiden. Per Stephensen oplyste at postadressen fremover var i Fredensborghallen. Ogsa Per Stennicke takkede for Pers store arbejde og udvikling af klubben. M0detslutkl. 19,45. Sussi Laursen Naeste badmintonsaeson Kontingent opkraevning for badminton efterar 96. Girokort til kontingentindbetaling udsendes primo juli med sidste betalingsfrist d Husk at betale til tiden ellers mister man sin bane! Saesonstart badminton Saesonen for ahnindeligt spil startet d. 1. September (bade i Fredensborghallen og i Endruphallen) Faellesspil for alle Der vil blive arrangeret faellesspil i augustmaned hver fredag i tidsrurnmet 19-21, med start d. 7/8-96 Alle kan deltage (ogsa personer der ikke er medlemmer) Pris: GRATIS Go'daw-turnering M0d alle de andre der ogsa spille badminton og fa en hyggelig eftermiddag Afholdesd. 14.September kl Tilmelding ved opslag i hallerne. I naeste klubblad Aktivitetskalender for badminton Ny klubdragt til badminton

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Albertslund Tennisklub

Albertslund Tennisklub Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR 2013. 42. ÅRGANG Baneåbning 7. april kl.11 Generalforsamling 6. marts - - - - - Husk at betale kontingent inden 15. marts - - - - - Du kan altid blive bedre! Tilmelding

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere