Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996

2 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf TENNISAFDELING Afdelingsformand (bane/klubhus): Mogens Dalhoff *) Kirkeleddet 113 Tlf Senior-spilleudvalg: Martin Parkh0i *) Tj0rnevej 1 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Lars Bohn Vilhelmsro 124 Tlf Motionist-spilleudvalg:: J0rgen Brint Baunevsnget 98, Nedebo 3400 Hiller0d Tlf Old-boys-spilleudvalg: Connie Flint-Petersen Frederiksyndestvej 2 A Tlf Bestyrelsesmedlem: Morten Boni Jensen Vilhelmsro 233 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf REDAKTION Marianne Parkh0i Maglegardsvej 435 Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacohscn Asmundslwj 221 Tlf BADMINTONAFDELINC Afdelingsformand: Henrik Jensen *) **) Bastrupvej 136 Tlf Senior-spilleudvalg: Per Stennicke Parken 9, st.tv. Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Hans I Ionium Jagtvej 120, vaer KhhN Tlf /620 Motionist-spilleudvalg: Jens Erik M011er *) Helsingersvej 42 Tlf Veteran-spilleudvalg: Bjarne Olsen Slotsgade 5 Tlf Bestyrelsesmedlem: Kurt Rene Jensen Maglegardsvej 317 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 18 Tlf *) medlem af hovedbestyrelse **) medlem af halbestyrelse Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf Deadline naeste FTB-Nyt: 31. august 1996 Generalforsamlingen 1996 FTB's generalforsarnling blev i ir holdt i Fredensborghallen torsdag d. 11.april kl Forbavsende fa medlemmer var m0dt op, men del er snarere reglen end undtagelsen. M0det blev ledet af Per Stephensen og dagsordenen fra FTB's love blev fulgt. Nils Wulff fremlagde beretning, se nedenfor, og Niels J0rgen Formandens beretning Det for!0bne ar bar vaeret ganske fredsommeligt pa langt de fleste punkter i FTB. Vi bar ikke vaeret meget aktive i hovedforeningen, men overladt den aktive del til de to afdelingsbestyrelser og bladredaktionen. Hvad angar FTB-Nyt er del med glaede, at jeg kan se nye ideer til lay-out fra vore to glimrende redakt0rer, Marianne Parkh0i og Sussi Laursen. Det kan maske skyldes at de 0nskede at deltage i et idraetsbladkursus belt ovre i det m0rke Jylland, hvor man abenbart kan hente inspiration pa et meget kraevende kursus. Det er ogsa rart at se, at FTB-Nyt nu igen kan udkomme i tilstraskkeligt mange numre om aret, sa postvassenet vil omdele bladet. Nu mangier det blot, at jeg selv og de resterende 900 medlemmer fatter tastaruret og afleverer disketter med vore artikler. Tak for endnu en t0rn for FTB-Nyt til Marianne og Sussi. Fredensborg-Hallen er i 10bet af 1995 overgaet til Fredensborg-Humlebaek Kommune fra at have vaeret en selvejende institution i mere end 25 ar. Vi har ikke masrket den store forandring i FTB hvad dette angar, hvilket skyldes at hallen fortsat drives af den samme bestyrelse, som har siddet de sidste par ar. Jacobsen fremlagde regnskabet. Kontingentet for passive medlemmer blev fastsat til 100 kr. Pa valg i lige ar er formanden, og Nils Wulff blev genvalgt ved akklamation. De to revisorer Kirsten Jensen og Mogens Ellebye samt suppleanten Jurgen Johannsen fortsaetter. Marianne Parkh0i 0konomisk skulle det have en lille positiv effekt pa badmintonafdelingen, at hallen nu er kommunal; men det er nok ikke noget, der maerkes i det store regnskab. Fra maj maned vil hallens bestyrelse blive asndret pa nogle fa punkter. idet FTB, FIU og FH-78 fremover hver udpeger en repraesentant til bestyrelsen, som fortsat har to politiske repraesentanter. Selve den daglige drift vil ikke blive aendret. I Fredensborg-Hallen har FTB nu snart et m0delokale. M0delokalet g0res faerdigt af besryrelsesmedlemmer og eventuelt andre interesserede fredag d. 3. maj fra kl. 9 om morgenen ( Store Bededag ). Hvis du vil vasre med, er jeg klar til at modtage din hjaelp, fortael mig det blot senest tirsdag d 30.april af hensyn til indk0b og lignende. Der skal saves, males, skrubbes, skures og meget mere. I denne beretning skal ogsa lyde en stor tak til alle der yder et frivilligt stykke arbejde for FTB, det gaelder spillere, holdledere, traenere, valgte repraesentanter i de to afdelinger, foraeldre der k0rer og st0tter og sa alle de andre som jeg har glemt. Nils Wulff formand

3 nulot pi-mer kun tor n\ al»onnenter ::::::.:: Stet tennisklubben \^> abonnementer for Jyllands-Posten... Jyllands-Posten har indgaet en aftale med tennisklubben, som betyder, at hver gang De skaffer Jyllands-Posten en ny abonnent, TJENER KLUBBEN 100 KR. Og ikke nok med det, hver gang abonnenten fornyer sit abonnement, tjener klubben YDERLIGERE 50 KR. Selvf01gelig stotter De ogsa klubben, hvis De selv 0nsker et abonnement - sund fornuft ikke? Hvis!^1 vide mere Danmarks Internationale avis Nyt fra tennisformanden Sa er vi kommet i gang igen med at spille, selvom vejret har drillet os noget. Issr har det vaeret svaert at gennemf0re holdkampene. I ar ma vi desvaerre notere os, at kun ca. 320 personer har indmeldt sig i Tennisafdelingen. Det er dog en tendens i de fleste klubber, at medlemstallet daler. Det er klart, at ferre medlemmer giver pres pa 0konomien, sa vi drafter p.t. i bestyrelsen hvilke knapper der skal skrues pa for at fa finanserne til at haenge sammen. Blandt andet er det en mulighed at udskyde investeringen i en permanent overdaekning til nasste ar. Med vilje og snilde gar det nok alt sammen. For at fa nye medlemmer Nyt klubtoj giver vi indtil 15/7-96 en lille finde!0n til den som kan skaffe klubben et nyt medlem. Klubben har fact lavet en klubdragt, som Frederikke viser frem pa smukkeste vis. Jeg haber mange vil g0re brug af det billige tilbud. Der er ikke lang tid til klubfesten den 22/6, sa skynd dig at melde dig til. Det bliver festligt!! Husk endvidere, at et prove abonnement pa Jyllandsposten udloser 100 kr. til klubkassen - Se annoncen her i bladet! Mogens D. (t5" V til favorable priser \ Har De sp0rgsmal sa kontakt venligst: Jeg har hvervet en ny abonnent, der 0nsker Jyllands-Posten leveret i 3 maneder. Q Hverdagsabonnement (6 dage) FOR KUN KR. Q 7-dages abonnement FOR KUN KR. 247,- 292,- Kasket Sweatshirt T-shirt 30 kr 90 kr 35 kr Navn: Husnr.: Shorths 90 kr Postnr.: By: Stromper 35 kr Telefon: Tennisklub: Hele saettet 270 kr Dato: Underskrifl:

4 Deloitte& louche DeloitteTouche Tohmatsu International \ & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserede revisorer: Hans Peter J0rgcnsen Peter Kallermann Nils 0stergaard Strandgade Helsing0r Tlf.: Fax: Suoer Bruosen Frisk med det hele - ogsd med prisen I tlmimlo "V/ri OvIW V (motionlstudvalget) 6/96 Tilfredsheden ma vaere overvaeldende. I hvert fald er min opfordring til kommentarer og forslag hidtil blevet m0dt med larmende tavshed. 0jensynlig er alt som det plejer at veere. Vi er er igang med: Motionisttraening (gaet godt) - Onsdagsaben (fa deltagere - forhabentlig p.g.a. vejret) - De traditionelle hyggeturneringer (ialt 30 tilmeldinger) - m.v. Problemet er, at vi er faerre medlemmer, og faerre til det meste. Det positive er, at vi har faet en del nye medlemmer - det negative, at flere er faldet fra, og at mange kun "overlever" en eller to saesoner. Kaere nye medlem: Fortael hvad du forventer/onsker af dit medlemskab. Bland dig!! Tag en kop kaffe hos Jette - en 01 eller Gammel Dansk er heller ikke forbudt - og fa en snak. Meld dig til sommerfesten d Kaere veteran : (- det er du nar du har naet tredje saeson). Spil noget mere - deltag i noget mere - kom med forslag - Snak med nye ansigter - foresla en spilletime - etc. Meld dig til sommerfesten d Vi skal gerne have noget mere gang i foretagendet. Det far vi bedst, hvis du bidrager positivt og aktivt. Benyt den rode kommentar-kasse hos Jette. Ethvert bidrag er velkomment. Uanset om det er ris eller ros. Og alle forslag modtages naturligvis med kyshand. Jorgen Brint Telefon Telefax Fredensborg HUSK VINTERABEN - DEADLINE 1.7. Et kanontilbud til medlemmerne. kr for en seeson (sondag aften). Forelobig 10 tilmeldinger = en bane. Hver gang der er 10 flere, sastter klubben sig pa endnu en bane i Hillerod. Det er sjovt, billigt og sundt. Og giver 2 kg mindre startvaagt pi naeste uge. Brug tilmeldingslisten i klubhuset.

5 J0rn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes p telefon efter kl ps hverdage og efter kl ps I0rd./helligd. Kongevejen 40 - Fredensborg Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- AUTO- OPRETNING Jorgen Madsen Hojvangen 11 Fredensborg T/ETTERE PA! 111 et er ikke kun pa L^l bowlingbanen, du kan tage kegler. / din lokale bank kan du lave bade strike og spare! Resultater fra klubmesterskaberne i badminton senior Herredoiible Senior: Hans I Ionium - Carsten P.V. Larsen /Thomas Nielsen - Henrik Stoltenberg 18/14-17/14 Veteran: Ole Prehn - Nils Wulff / John Heeberg - Flemming Monnerup 15/9-15/8 Motionist A: Bruno Christoffersen - Jesper Sparkov /Jacques Lindegaard - Bo Amossen 15/12-10/15-15/8 Motionist B: Ole H0eberg - Steen Sparkov /Peter A. Ravnbak - Kurt Rene Jensen 15/7-15/9 Damedouble Senior: Caroline Linde - Charlotte Broman/Louise Olesen - Peraille Fold W.O. Veteran: Helle Bhatia - Jette Rasmussen /Kirsten Jensen - Karin Johannsen 15/10-15/3 Herresingle Senior: Thomas Nielsen / Hans H0rdum 17/16-11/15-15/11 Veteran: Kaj Brahe / John H0eberg 15/7-15/12 Motionist A: Jacques Lindegaard / Bo Amossen 8/15-15/9-15/6 Motionist B: Kurt Rene Jensen / John Sejerskild W.O. Damesingle Senior: Caroline Linde / Charlotte Broman 12/10-11/7 Veteran: Jette Rasmussen / Helle Bhatia 11/5-11/2 Motionist A/B: Helene Helligsae / Annemette Lindegaard 11/7-11/5 Mixdouble Senior: Caroline Linde - Hans I Ionium /Jeanette Kulvmann - Thomas Nielsen 17/14-18/13 Veteran: Jette Rasmuseen - Flemming Monnerup/Elese Hakansson - Nils Wulff 15/9-15/9 Motionist A/B: Karin Johannsen - Jiirgen Johannsen /Annemette Lindegaard - Jacques Lindegaard 15/12-5/15-18/14 BANKLOGO Lokalbanken -stornok til de fleste Jembanegade 8, 3480 Fredensborg. Telf: 42280/00 11

6 Ingen bank er mere end Unibank Annonce S0ges: Seniormedlemmer i tennis Haves: findelen (1 fl. Whisky) Henvendelse til Mogens Dalhoff, Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 VVSBARANTI Aut. VVS-installator BENT ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG Resultater fra klubmesterskaberne i badminton junior uio DS Andreas Ruth / Sigurd Akselsen 11/1-11/7 PS Rikke S. Jacobsen / Bolette Rasmussen 11/3-11/4 DD Kasper Sattrup - Andreas Ruth /Sigurd Akselsen - Johan R. Madsen 15/7-15/6 L12 DS Sune V. Jensen / Thomas Krogh 11/1-11/1 PS Ane Christiansen / Mia Lee Lindsey 11/2-11/6 PD Ane Christiansen - Heidi Rasmussen/Mia L. Lindsay - Mie Hartelms 15/7-15/5 MD Ane Christiansen - Sune V. Jensen Mie Hartelius - Mikkel H0eberg 15/4-15/2 U12/14DD Andreas Heyer - Thomas Krogh /Patrik 0lholm - Henrik Johansen 15/4-15/3 U14 DS Andreas H0yer / Mikkel Faber 15/0-15/1 L16 DS Henant Bhatia / Matis Larsen 15/4-15/5 PS Cecilie W. Jargensen / Trine Hartelius 11/9-11/8 DD Matis Larsen - Daniel Schultz /Hemant Bhatia - Ulrik R0mhild 15/3-15/13 PD Cecilie W. J0rgensen - Trine Hartelius /Cecilie Levy - Malika Bergmann W.O. MD Trine Hartelius - Hemant Bhatia /Cecilie W. J0rgensen - Matis Larsen 15/6-15/6 ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Fredensborg: Helsing0rsvej 20, Tlf Kontortid: Onsdag 10-14, torsdag Traeffes i 0vrigt efter aftale Humlebsek: Ny Strandvej 79, Tlf

8 I IVOII-tlir for badminton-ungdom Fredensborg Fragt A/S H0jvangen 2, 3480 Fredensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. Som afslutning pa badmintonsaesonen, havde vi traditionen tro arrangeret en tivolitur for klubbens ungdomsspillere. Sondag d. 12 maj kl tog vi i samlet flok fra Fredensborg station. Forventninger var store, sa mens vi ventede pa toget, benyttede de unge sig af muligheden for at informere hinanden om nye og gamle forlystelser. Sadan kom det bl.a. frem, at ODIN-EKSPRESSEN k0rer med en hastighed af 180 km. i timen - imponerende. Da vi kom ind i Tivoli, viste det sig, at det var musikskolernes dag, sa der var masser af god musik hele dagen. Mens b0rnene styrtede fra den ene forlystelse til den anden, tog de sindige ledere beskik af siruationen. Da vi efter et par timer inente, at det var pa tide at vise, at vi i hvert fald godt turde prove selv de vasrste forlystelser, endte det med en meget svimmel og halvsyg afdelingsforraand (det var nok ODINEKSPRESSENs h0je fart der gjorde det). Nseste gang b0r Henrik Jensen nok holde sig til den lille karrusel, som ogsa var et stort hit blandt b0rnene. Da vi tog hjem ved halv seks tiden, var de unge overhovedet ikke traette - men det var lederae. Alt i alt havde vi en dejlig tur, og vi vil naturligvis arbejde pa, at vi kommer af sted igen til nasste forar. Hans H0rdum. FREDENSBORG FRAGT AS NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid:

9 Arsmede i badminton ) Valg af dirigent og referent. Dirigent: Claus Parkhoi. Referent: Sussi Laursen. 2) Beretninger. a) Badmintonformand Henrik Jensen berettede at man p.g.a. fasllestraening om onsdagen havde vaeret n0dt til at tildele medlemmer med spilletid denne dag anden spilletid. Da Fredensborghallen nu er overtaget af kommunen har det vasret muligt at fa renoveret hallens tag samt istandsat omklasdningsrummene. Driften af hallen forestas af halbestyrelsen hvor klubben er reprassenteret ved Nils Wulff og Henrik Jensen. En del af klubbens interne turneringer har vasret prasget af aflysninger idet der har vajret for ringe tilmelding. For at forlaenge saesonen 96/97 vil man i ar starte i begyndelsen af august. Tak til alle der har givet en hand med i alle klubbens arrangementer. b) Seniorspilleudvalgsformanden Per Stennickes beretning blev aflagt af John Hoeberg p.g.a. Pers fravaer. Til lykke til 3. holdet. Med Jannik Bornass som holdleder, blev holdet Sjaellandsmestre og rykker dermed op i Herre A. Seniorbadminton har haft 3 hold tilmeldt. Det har vasret svasrt at skaffe spillere sa holdene har ikke kunnet stille op i staerkeste position. Slutstillingen blev at Hold 1 rykker op i Serie 1. Hold 2 blev bedste 3 pa Sjaelland, men ma blive endnu en sasson i serie 5. Per 16 takker Jern Jensen som har vaaret holdleder pa 2. holdet. Naeste saeson tilmeldes igen 3 hold, og nyt spilleudvalgsmedlem vil vaere Per Stephensen. Til de individuelle turneringer, som Vikram Bhatia fra efteraret far ansvaret for, haber man pa storre tilslutning fra medlemmernes side. Sa husk 10bende at se efter information og opslag i Fredensborghallen. Under Per Stennickes beretning var der sp0rgsmal om onsdagstraeningstid fra Carsten P.V.Larsen. Tidspunktet for traeningen onskes asndret i saeson 96/97, idet der pa holdene bade er unge og aeldre spillere, og der 0nskes mere klubliv. Per Stephensen svarede, idet Per Stennicke ikke var til stede, at FTB har faellestraening onsdage fra kl Og at veteranerne 0nskede 1 '/2 times trasning. Lars Aagaard supplerede med at man pa seniorspillermodet havde fremlagt forslag om start onsdage kl. 19. Pa nuvaerende tidspunkt har bestyrelsen bestemt at seniorer traener onsdag fra og veteraner fra c)ungdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum aflagde beretning. Referat herfra: Den arlige traeningsweekend blev aflyst p.g.a. renovation af Fredensborghallen hvilket var asrgerligt, da den hjaelper til at skabe sammenhold i ungdomsafdelingen. Tilgangen af de 7-10-arige ungdomsmedlemmer har i ar vaeret stor. Man vil i fremtiden fokusere mere pa at holds argangene sammen, fremfor at lave specialtraening for enkelte talentfulde spillere En stor tak til Henrik Jensen som reddedu traeningen om onsdagen, da ban overtog Johnny Hansens.! OgsS tak til holdkaptajnerne Kitti Hartelius, Poul Schultz, Ole S0rensen og Gert Rasmussen for deres store arbejdc med juniorholdene. Hans efterlyste starre arrangement fra flerc af de 0vrige holdspilleres foraeldre, idei der i ar blev aflyst en holdkamp pa udebane p.g.a. transportproblemer! Turneringsmaessigt bar saesonen vaeret en af de bedre og det b0r bemaerkes, at flere af spilleme har opnaet point til oprykninj; til henholdsvis mesterraekken og A- raekken. Der fremkom sp0rgsmal om ny/nye trasnere.hans oplyste at man ikke havde ansat nogen endnu. d) Referat af motionistspilleudvalgsformand Jens Erik M0llers beretning: Der har deltaget 4 FAG hold i holdturneringen. Mix-holdet i C-raskken blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne og rykker op i DGFs B-raekke og mix-holdet i D raekken som ogsa blev nr. 2 ved Amtsmesterskaberne rykker op i C-raekken. Samme hold som i ar vil blive tilmeldt turneringen naeste sasson. Der har i ar ikke vaeret arrangeret nogen faellestraening p.g.a. for ringe tilslutning. Om der bliver faellestrening i season 96/97 vil tilmeldingerne vise. Jens Erik papeger, at der til gengaeld er blevet "gaet til den" i den frie tid i Endruphallen om s0ndagen. I den kommende saeson vil der blive udfaerdiget en aktivitetskalender, der bade vil blive ophaengt i Fredensborghallen og Endruphallen, ligesom den vil blive trykt i FTB-Nyt. Sa hold 0je med kalenderen, da det ikke kan udelukkes, at vi p.g.a. stor holdaktivitet kan blive n0dsaget til at forlaegge nogle holdkampe til Endruphallen i den frie s0ndagsspilletid. Der fremkom sp0rgsmal fra salen om deltagelse pa motionisthold og om forslag til liste over hvem der spiller pa hvilke hold og at disse ophaenges saledes at alle kan se dem. Jens Erik M0ller tog dette til efterretning. e) Referat af veteranudvalgsformandens beretning: Per Stephensen fortaeller at denne saeson har vaeret rigtig god for veteraneme, sk0nt saesonen startede lidt turbulent p. g. a. renovation af Fredensborghallen. Seniorspilleudvalgets beslutning om traeningstid fra 1995 blev diskuteret. Men nu kan det oplyses at spilleudvalget har besluttet at onsdagstraeningen i 1996 starter for seniorer Id , og for veteraner fra Id Per udtrykte ogsa glaede ved den opbakning der har vaeret fra spillere - holdkaptajner og isasr spillerundeplanlasggere som har vaeret af vasrdifuld betydning fordi traeningstiden har kunnet udnyttes optimalt. Resultater fra holdturneringen: Veteran 1 sluttede pa 6. pladsen, og veteran 2 sluttede pa 5. pladsen i sin pulje. Holdet som deltog i DGI turneringen blev nr. 3. Der har vaeret deltagelse i flere individuelle turneringer. Ved Sjaellandsmesterskaberne lykkedes det for veteranerne at vinde endnu nogle mesterskabstitler. 3) Kassereren Niels Jergen Jacobsen 17

10 fremlagde det af FTB's revi sorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 4) Indkomne forslag. der var ingen forslag indkommet. 5) Fremlasggelse af aktivitets plan for den kommende sasson. Hans Herdum fremlagde aktivitetsplan og oplyste at opgaverne i den kommende sasson vil blive decentraliserede. Aktivitetsplan for saeson 1996/96. Seniorafdelingen vil tilmelde 3 seniorhold. Ungdomsafdelingen vil medio juli sende breve ud om tilmelding til den nye sasson. Saesonen indledes med den arlige traeningslejer den 31/8-1/ Da interessen for dette arrangement er st0rst blandt de mindre spillere, vil disse primajrt fa tilbudet. Der vil blive tilmeldt felgende hold til holdturneringen: 1 blandet hold i U16 B, 1 drengehold i U 14,1 blandet hold i U 12 Bogl blandet hold iu 10 B. Trasningen vil forega pa folgende tidspunkter: Mandag kl. 17,00-18,00: Begyndere og mindre 0vede. Mandag kl. 18,00-20,00: U14 og U16 spillere. Tirsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Onsdag kl. 15,00-17,00: U14 og U16 spillere. Torsdag kl. 14,45-16,45: U10 og U12 spillere. Sassoner afsluttes med klubmesterskaber og tivolitur. Veteranafdelingen fastholderkontingentet som i 95/96 + bolde. Der var tilmeldt 28 personer til veterantrening i ar. Klubben vil arrangere en invitationstumering i September, den 778. eller 14./15. September. Desuden oplyste Per Stephensen at veteranafdelingen habede pa at kunne genoplive kommunetumeringen med Humlebaek Badmintonklub enten i december eller januar maned. Der var ogsa 0nske om at reetablere en turnering med Gladsaxe Badmintonklub - om end ikke med sa staerke spillere som sidst. Henrik Jensen 0nskede st0rre deltagelse i klubbens aktiviteter. Der fremkom meninger om at det kunne vasre et problem for medlemmer at tilmelde sig, hvis de kun spillede i Endruphallen 6) Fremlaeggelse af budget og fastsaettelse af kontingent, herunder afsasttelse af be!0b til specielle formal. Henrik Jensen fremlagde budgettet. 7) Valg af afdelingsformand - i ulige ar. Ikke Aktuelt. 8) Valg af seniorspilleudvalgsformand - ulige ar. Ikke aktuelt. 9) valg af ungdomsspilleudvalgsformand. Hans H0rdum genvalgt ved akklamation. 10) Valg af motionistspilleudvalgsformand - i lige ar. Jens Erik M011er genvalgt ved akklamation. 11) Valg af veteranspilleudvalgsformand - i lige ar. Per Stephensen 0nskede ikke genvalg, trods mange anmodninger. Man forsegte ved foresp0rgsel til alle fremm0dte om nogen ville patage sig hvervet. Men ingen 0nskede at patage sig det. Claus Parkh0i takkede herefter Per Stephensen for mange ars arbejde i klubben. Dirigenren suspenderede m0det kl. 21,10. M0det genoptaget den 9. maj 1996 kl. 19,30. Fortsaettelse af punkt 11) Valg af veteranudvalgsformand. Der blev fremsat forslag om Bjarne Olsen. Bjarne Olsen valgt ved akklamation. 12) Valg af bestyrelsesmedlem i ulige ar. Ikke aktuelt. 13) Valg af suppleanter - hvert ar. Claus Parkh0i og Jannik Bornass genvalgt ved akklamation. 14) Eventuelt. Henrik Jensen takkede Per Stephensen for bans store arbejde i veteranafdeling/motionistafdeling og overrakte ham flere "erindringsgaver" med 0nsket om alt godt i fremtiden. Per Stephensen oplyste at postadressen fremover var i Fredensborghallen. Ogsa Per Stennicke takkede for Pers store arbejde og udvikling af klubben. M0detslutkl. 19,45. Sussi Laursen Naeste badmintonsaeson Kontingent opkraevning for badminton efterar 96. Girokort til kontingentindbetaling udsendes primo juli med sidste betalingsfrist d Husk at betale til tiden ellers mister man sin bane! Saesonstart badminton Saesonen for ahnindeligt spil startet d. 1. September (bade i Fredensborghallen og i Endruphallen) Faellesspil for alle Der vil blive arrangeret faellesspil i augustmaned hver fredag i tidsrurnmet 19-21, med start d. 7/8-96 Alle kan deltage (ogsa personer der ikke er medlemmer) Pris: GRATIS Go'daw-turnering M0d alle de andre der ogsa spille badminton og fa en hyggelig eftermiddag Afholdesd. 14.September kl Tilmelding ved opslag i hallerne. I naeste klubblad Aktivitetskalender for badminton Ny klubdragt til badminton

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

FTB-NYT. Tennis-og Badmintonklub NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG

FTB-NYT. Tennis-og Badmintonklub NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG GENERALFORSAMLING BADMINTONARSM0DE BANER INDDRAGES? KLUBMESTERSKABER TENNISFORAR TENNISHAL NYT OM UNGDOMMEN HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff

Læs mere

FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG ledlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG Sc^ GENERALFORSAMLING BADMINTONARSM0DE TENNIS-FORAR 4 UNGSENIORER OP- RYKKET TIL A-R/EKKE HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FIB4IYT. NR. 1 marts 1999 18. ARGANG. Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning

FIB4IYT. NR. 1 marts 1999 18. ARGANG. Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning FIB4IYT NR. 1 marts 1999 18. ARGANG Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning HOVEDBESTVRELSE Blad nr. 68 Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

NR. 4 december 1997 16. ARGANG. Rykkergebyr. Tennis julehygge 14. december. Badminton: Af med Gasen 27. december. Copenhagen Masters 28.

NR. 4 december 1997 16. ARGANG. Rykkergebyr. Tennis julehygge 14. december. Badminton: Af med Gasen 27. december. Copenhagen Masters 28. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTWIYT NR. 4 december 1997 16. ARGANG Rykkergebyr Tennis julehygge 14. december Badminton: Af med Gasen 27. december Copenhagen Masters 28. december

Læs mere

FTB-NYT. ,^.::.;;:r- ^, NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG GO-DAW O TURNERING. . HMIi-loJtr

FTB-NYT. ,^.::.;;:r- ^, NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG GO-DAW O TURNERING. . HMIi-loJtr Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG. HMIi-loJtr,^.::.;;:r- ^, GO-DAW O TURNERING HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt v/børge Korsholm

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT. Nr. 2 - Maj 1985-3. Argang. d. 12.06.85 kl. 19.00. Biblioteket

Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT. Nr. 2 - Maj 1985-3. Argang. d. 12.06.85 kl. 19.00. Biblioteket Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 2 - Maj 1985-3. Argang GENfKALFOKSAMUHG d. 12.06.85 kl. 19.00 Biblioteket Et indkommen forslag til reviderede love for FTB blev behandlet

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

FTB4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG

FTB4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB4IYT NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG Oato«r og tfder I parantes betyder tldspunktet IKke er endeligt faatlagt (raataaettes rredag) HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER / "Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn" kunne man Torsdagen den Iste Juni 1905 Icese

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Farum Badminton. Program for KLUBMESTERSKABERNE SENIORER

Farum Badminton. Program for KLUBMESTERSKABERNE SENIORER Program for KLUBMESTERSKABERNE SENIORER 2009/2010 Klubmesterskaberne for seniorer afvikles i år fra mandag d. 15. marts til og med lørdag d. 20. marts 2010. Indledende kampe spilles mandag til torsdag.

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle HVEDBEYREE ormand: Nils

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010.

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Vi starter alle spilledage kl. 19.00 Vær omklædt og klar til at spille kl. 19.00 på dine spilledage. Finalerne spilles

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere