Kirke Hyllinge Skytteforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke Hyllinge Skytteforening"

Transkript

1 Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld Karbæk, som blev valgt. Kjeld konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved en annonce i Lokalavisen Hornsherred. 3. Valg af stemmetællere David Ansbo og Lars Ketelsen blev valgt. 4. Formandens beretning Formandens beretning er indsat efter dagsordenen. 5. Kassererens beretning Der blev spurgt til den nye turneringsform: Kjeld forklarede i sin egenskab af landsbestyrelsesmedlem med ansvaret for netop turneringen i fællesskab med DDS Vestsjælland, hvordan den var opstået, og at alle tilmeldinger sker via skydetilmelding.dk a. Godkendelse af regnskab Henrik aflagde beretning om regnskabet. Der var et par spørgsmål til diverse indtægter, og Henrik fortalte, at der bl.a. var indtægter fra den første deling af DDS Roskildes midler, da landsdelen er under opløsning. Palle Rasmussen spurgte, hvorfor kontoen med persontilskud fra KHIF var i 0. Henrik forklarede, at han ikke havde modtaget nogen tal eller beløb fra KHIF, og at han havde fået at vide, at der var et udligningsbeløb, så kontoen faktisk var i minus; der var dog enighed om, at det er noget sjusk, at tallene ikke var blevet oplyst, så de kunne komme med i regnskabet. Regnskabet blev godkendt. b. Budget Henrik fremlagde forslag til budget for Der var spørgsmål til vedligeholdelseskontoen, som er steget markant. Henrik forklarede, at der i beløbet bl.a. er medtaget et større beløb til etablering af køkken i det gamle kontor, at opholdslokalet står for tur med udskiftning af bl. a. gulvtæppet, samt et vindue i gavlen udskiftes og en opfriskning af lokalet. Torben Bovien (KHIF) spurgte, hvorfor der ikke var et beløb afsat til afdrage et nyt Kongsberganlæg. Elverdamsvej Kr. Hyllinge Telefon: (skydebanen)

2 Bent F. svarede, at 1. afdrag på Kongsberganlægget først vil falde den 1. december altså i næste regnskabsår. Budgettet blev godkendt. 6. Indkomne forslag a. Retningslinjer for brug af 25 m- banen Steen Thomsen havde stillet forslag om en debat om en mere synlig politik vedr. brug af 25 m-banen. (Se bilag) Steen ønskede en debat om brugen af 25 m-banen. Steen ser gerne, at det bliver muligt at skyde grov, samtidigt med at der skydes med kal. 22. Lars K. svarede, at første skydehold er afsat til at skyde kal. 22, da der her bliver skudt et af programmerne (standard- og finpistol) under kommando af en banekommandør; men at man er velkommen til at skyde grov, når der ikke er kommando på, det vil sige 2. skydehold. Der blev debatteret om brugen af forskellige typer ammunition: bly, coatet og kappeklædt. Der blev svaret, at der ikke må skydes med andet end bly samt coatet ammunition, da kappet ammunition laver for store skader på bl.a. metalunderliggeren, som allerede nu har en del skader, og at der er blevet taget kappeklædte projektiler ud af metalkonstruktionen. Der var en livlig debat om mange temaer vedr. ammunitionstyper. Der blev udtrykt lidt bekymring over præcisionen på skytternes skud, og det blev foreslået, at grovskytterne nok skal træne lidt mere på præcisionsdelen, før de begynder at skyde hurtigskydning evt. træne hurtigskydningen med kal. 22, før de skyder grovskydning. Der var også forslag om at lave en rating af skytternes kvalifikationer med henblik på grovskydning. Kjeld K. opfordrede bestyrelsen til at udarbejde retningslinjer for især grovskydningen; dette tog bestyrelsen til efterretning og vil se på det i løbet af vinteren. b. Grovpistolskydning Steen Thomsen stillede også forslag om at få opstillet fem ekstra papskiver i vinterhalvåret, så man der kan skyde grovpistol. Det har bestyrelsen ikke noget i mod; men det blev påpeget, at når der er flere end én skytte på banen, skal man aftale, hvem der er banekommandør, da det er væsentligt for sikkerheden og ikke mindst et krav i skiierhedsreglerne for brugen af banen. Steen T. spurgte, om de nye grove kalibre må bruges på banen. I henhold til den nugældende instruks må der kun skydes med kalibre op til kal. 38 uden kappe. Med hensyn til de nye kalibre sagde Bent, at man lige skal

3 se, hvor megen støj de giver i forhold til den øvrige skydning, da miljøgodkendelsen naturligvis skal overholdes, og at vi kan risikere at skulle have ændret vores miljøgodkendelse, hvilket kan blive ret dyrt. Samtidig er det op til politiet, om de vil give tilladelse til det. 7. Valg til bestyrelse På valg er: a. Henrik Tolstrup (kasserer) b. Helle Lundgreen (riffel - ungdom) Begrundet med lav aktivitet foreslår bestyrelsen, at to poster nedlægges, således at bestyrelsen reduceres fra ni til syv medlemmer. Generalforsamlingen godkendte nedlæggelsen uden bemærkninger. Henrik blev genvalgt Helle blev genvalgt c. Lars Ketelsen (25 m pistol) Lars blev genvalgt d. Lars Evensen (riffel-voksne) e. Valg af suppleant Jan Larsen er på valg f. Frede Pedersen (200 m) Da der ikke er nogen voksenskytter pt., har bestyrelsen foreslået at sætte posten vakant. Jan havde givet tilsagn om at genopstille, så han blev valgt. Frede har på grund af sygdom ønsket at udtræde af bestyrelsen uden for tur, og da vi ikke har aktiviteter på 200 m-banen har bestyrelsen foreslået at sætte den post vakant. 8. Eventuelt Lars K. udtrykte glæde over den store deltagelse i de forskellige arbejdsopgaver og den store opbakning, der er fra medlemmernes side. Charlotte schiødt vil gerne invitere alle med på en tur til Egholm våbenmuseum. Der vil blive lavet opslag og en liste som man kan tilmelde sig på. Bent F. takkede for den store interesse, der var for generalforsamlingen, og takkede for et godt og veludført arbejde som dirigent, samt ikke mindst god ro og orden. Dirigent Kjeld Karbæk Referent Bent F. Hansen

4 Formandens beretning ved generalforsamling 1. november 2013 Ja, så er det atter tid til generalforsamling i Kr. Hyllinge Skytteforening. Året er gået sin gang. Ved DM på 15 m var vi repræsenteret og med hæderlige resultater fra vore børneskytter. På pistolsiden var vi også med, både seniorer og veteraner hold havde kvalificeret sig til DM, her var vi også med, om ikke i toppen så stadig i den bedste halvdel af feltet. I løbet af foråret blev der trænet, og vi fik renoveret 50 m-banerne med et resultat, der siger spar 2 til alt; stor tak til dem, der hjalp med det store arbejde. DM sommer var en gentagelse af DM på 15 m; vi var med, men ingen topplaceringer på riffel. På 25 m finpistol fik vi imidlertid en klassevinder i klasse 3: stort tillykke til Jens Håkonsson. Rasmus Ketelsen fik en bronzemedalje ved DM i pistolterræn. Jægerne har også fået rengjort og klargjort 200 m-banen - tak for hjælpen til dem også. Vi fik også klargjort 15 m-banerne til skydning i vinter; igen tak for hjælpen til alle de fremmødte. Vi vil igen fra bestyrelsens side sige tak til den opbakning, vi har til diverse opgaver på og ved skydebanerne - det være sig som banevagt, skydeleder, hjælper ved stævner og alt det andet. Nu har I fået ros nok. Kassereren er ved at få forhøjet blodtryk, når han den 1. oktober konstaterer, at der er en del medlemmer med våben, som ikke har betalt kontingent. Vi har vendt det i bestyrelsen og vi er enige om at stramme op om netop denne restance. Jeg som formand er ansvarlig, for at alle med våbentilladelse har betalt kontingent. Hvis ikke der er betalt, skal jeg sende en SKV5 (en varsel om inddragelse af våbentilladelse) til medlemmet, som derved mister retten til at have våben. Da indehavelse af uregistreret våben er en overtrædelse af våbenlove og at jeg som formand har ansvaret for, hvis det ikke er i orden kan jeg straffes med hæfte og bødestraf, og det er min pension for lille til. Derfor vil fristen for restance fremover være 14 dage. Den 15. dag sendes der en SKV5 forvarsel til medlemmet. I den forbindelse skal jeg også minde forsamlingen om at få kontrolleret alle jeres våben inden den 1. december. Våbnene skal fremvises på skydebanen, så vi kan se, at de stadig findes i jeres varetægt. I det forgangne år har DDS opløst sig selv og overladt alle aktiviteter til DGI skydning. Tilskud og lån til skydebaneformål varetages fremover af Skydebaneforeningen Danmark, som så vil stå for skydebaneforhold. Det vil være muligt at få tilskud og rentefrie lån til renovering af skydebaner og nyanlæg af skytteanlæg i Skydebaneforeningen Danmark, der gives ikke mere lån til indkøb af våben.

5 I den forbindelse vil vores landsdelsforening, DDS Roskilde, opløse sig selv og skal sammenlægges med DDS Vestsjælland. Det sker formelt ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. november i Ringsted. Generalforsamlingen er en formalitet, da al skydning i skal organiseres hos DGI-skydning, som vi så bliver en aktivitet under. Hvad fremtiden bringer, kan vi så kun håbe bliver på linje med de aktiviteter som vi tidligere har haft i DDS. Allerede nu er der ændringer, som peger i retning af, hvordan vi skal skyde turneringer fremover. Skydningerne vil i denne vinter blive én hjemmebaneskydning og tre udebaneskydninger forskellige steder landsdelen DGI Vestsjælland, som kan være fra Korsør til Sjællands Odde eller i Brøndby, så der bliver lidt længere til skydningerne, som så bliver afholdt over en hel uge inklusive weekenden foreningerne bestemmer dog selv hvilke dage der skydes, tilmeldingen til skydningerne vil blive muligt over skydetilmelding.dk.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere