Krav til kommunernes it-miljø. For monopolbrudsløsningerne KY, KSD, STS og SAPA. v.1.1 Marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til kommunernes it-miljø. For monopolbrudsløsningerne KY, KSD, STS og SAPA. v.1.1 Marts 2017"

Transkript

1 Krav til kommunernes it-miljø For monopolbrudsløsningerne KY, KSD, STS og SAPA v.1.1 Marts 2017 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/18

2 Revisionslog Version Dato Beskrivelse af ændring 1.0 April 2016 Udgivet 1.1 Marts 2017 Afsnit og Krav om java til administrationsmodul fjernet Afsnit og Tilføjet krav om NemID Nøglefilprogram browser plugin for brugere af administrationsmodulet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/18

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning tværgående opsamling af svarene på Kommunernes it-miljø Sagsbehandling & selvbetjenings klientmiljø Operativsystem Browser Runtime Miljøer Backend systemer Operativsystem Identity Provider & Access Management Print Kontorpakker og filtyper Kontorpakker Filtyper Uddrag af leverandørernes besvarelser på de oprindelige krav Sagsbehandling & selvbetjenings klientmiljø Operativsystem Browser Runtime Miljøer Backend systemer Operativsystem Identity Provider & Access Management Print KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/18

4 1. Indledning Kommunernes it-miljø er et gennemgående bilag, som har indgået i udbuddene af KY, KSD, STS og SAPA, og som sætter niveauet og kravene til de it-miljø-rammer, som leverandørernes løsninger skal agere indenfor. Selve bilaget blev udarbejdet i 2013 med udgangspunkt i en survey og i samarbejde med KITA (Foreningen af kommunale it-chefer) og blev efterfølgende sat i høring i itarkitekturrådet og slutteligt i kommunerne for at sikre, at kravene til kommunernes itmiljø lå på et passende niveau. Resultatet var et tværgående bilag, som ikke forholdt sig til de kommende løsninger, men udelukkende til de rammer, de kommende løsninger skulle indgå i. Nærværende bilag samler op på leverandørernes besvarelser af det oprindelige bilag fra udbuddet på tværs af KY, KSD, STS og SAPA og giver dermed de rammer, som kommunerne skal sikre eksisterer i kommunen for, at de kommende løsninger fungerer efter hensigten. Opsamlingen vil følge det oprindelige bilag og er udarbejdet på den måde, at KOMBIT på tværs af leverandørernes besvarelser har lavet en opsamling til kommunen. I afsnit 4 er krav og svar fra afsnit 2 gentaget, dog her med leverandørernes besvarelser herpå, under hensyntagen til de mindre forskelle, der trods alt eksisterer i anvendelsen af det oprindelige bilag i udbuddene. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/18

5 2. tværgående opsamling af svarene på Kommunernes it-miljø 2.1 Sagsbehandling & selvbetjenings klientmiljø Ingen af leverandørerne differentierer mellem sagsbehandlings- og selvbetjenings klientmiljøer, hvorfor disse betragtes som sammenfaldende. Enheder, løsningen kan afvikles på Krav: opsamling Leverandøren skal beskrive, om løsningen kan afvikles på andre enheder end pc er samt hvilke og herunder, om Løsningen aktivt tager højde for enhedens dimensioner og designguides. Samlet set anvender leverandørerne nogle frameworks, der understøtter, at indhold tilpasses klienten, såkaldt response design. Løsningerne vil derfor som udgangspunkt kunne afvikles på forskellige enheder med forskellige opløsninger og skærmstørrelser, herunder pc er, tablets og til dels smartphones. Da løsningerne er optimeret til de konkrete arbejdssituationer for løsningens brugere, vil der være enheder, f.eks. smartphones/tablets, hvor løsningerne ikke kan eksekveres på grund af begrænset opløsning/skærmformat og inputmuligheder som touch/pegeredskab Operativsystem Windows 7 og 8 understøttelse + Andre operativsystemer Løsningen skal understøtte Windows 7 og Windows 8 i både 32- og 64-bit-versionerne, i hvert fald indtil extended support for produkterne udløber. Løsningen kan afvikles på klienter, der anvender andre operativsystemer såsom OS/X, Linux eller andet. Leverandøren skal beskrive, hvilke operativsystemer der understøttes. Løsningerne er alle webapplikationer, der afvikles i browseren uden kobling til klientens operativsystem. Anvender kommunen de gængse klientoperativsystemer, så vil løsningerne kunne afvikles. Generelt er Windows 10 ikke adresseret i udbuddene, men dette vil blive adresseret af KOMBIT, og nærværende dokument vil blive opdateret herefter. Kommunerne benytter i vid udstrækning Server Based Computing (SBC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) og Remote Desktop Services (RDS) til at tilgå systemer platformsuafhængigt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/18

6 SBC, VDI og RDS Brugeropsætninger Løsningen skal kunne fungere i SBC-, VDI- og RDS-miljøer fra Citrix, Microsoft og VMWare, og leverandøren skal beskrive, hvordan løsningen kan tilgås af sine brugere via SBC, VDI og RDS. Løsningerne er alle webapplikationer, der afvikles i browseren. Hvis de anvendte virtualiseringsteknologier kan eksekvere de krævede versioner af browserne, forventes ingen problemer med kommunernes evt. virtualiseringsteknologi. Leverandøren skal beskrive, hvordan evt. brugeropsætninger kan gemmes og håndteres uden for operativsystemets brugerprofil. Løsningerne anvender ikke lokale brugerprofiler, men persisterer evt. brugeropsætninger i selve brugerens profil i løsningen. Der er derfor ingen data vedr. brugerens anvendelse af løsningen gemt lokalt. Dog kræves opsætning af jobfunktionsroller i kommunens IdP (sikkerhed) ift. løsningen og brugerne af løsningerne Browser Internet Explorer + andre browsere Løsningen skal kunne afvikles i de nyeste to versioner af Internet Explorer defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Løsningen kan afvikles i andre browsere såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller andet. Det skal beskrives, hvilke browsere, der understøttes. KY, KSD og SAPA vil som udgangspunkt understøtte de seneste to versioner af Internet Explorer SAPA, KSD vil understøtte seneste tre versioner defineret ud fra løsningernes idriftsættelse. Alle løsninger understøtter samtidig de mest almindelige øvrige browsere såsom Safari, Chrome og Firefox. For STS er skæringstidspunktet kontraktindgåelse, dvs. iexplorer (9,10,11), Chrome (35,36,37), Safari (5,6,7), Firefox (30,31,32). Generelt er browseren Edge ikke adresseret i udbuddene, men dette vil blive adresseret af KOMBIT, og nærværende dokument vil blive opdateret herefter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/18

7 Browser plugins Hvis løsningen kræver browser plugins for at fungere, skal den være kompatibel med de to nyeste versioner defineret fra Løsningens idriftsættelsesdato. opsamling Leverandøren skal redegøre for, hvilke plugins der evt. kræves. Ingen af løsningerne anvender browser plugins for at eksekvere løsningen. Dog undtaget Administrationsmodulet, såfremt NemLogin via nøglefil anvendes, hertil kræves NemID Nøglefilprogram, se: Runtime Miljøer Runtime Miljøer opsamling 2.2 Backend systemer Leverandøren skal redegøre for, hvilke runtime miljøer der evt. kræves, og løsningen skal kunne afvikles med de to nyeste versioner af disse miljøer defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Der kræves som udgangspunkt ingen installationer af runtime miljøer på klienten for at eksekvere løsningerne. Dette afsnit dækker interne systemer hos kommunerne, der er med til at danne rammerne om det samlede IT-miljø, servere, infrastruktur, netværk mv Operativsystem Løsningen forventes driftet centralt, men i det omfang, den på serverniveau vil interagere med kommunernes lokale IT-miljø, f.eks. integration med kommunens backoffice systemer, gateway funktionalitet etc., er der behov for kvalificering af kommunernes servermiljø, som følgelig opgøres nedenfor. Windows Server 2008 og 2012 I det omfang det er nødvendigt for løsningens afvikling, skal den kunne interagere med Windows Server 2008 samt Windows Server 2012 i de ved idriftsættelsen aktuelle versioner. Ingen af løsningerne kommunikerer med kommunens serverbackend og har derfor ingen krav til denne. Kommunerne vil typisk afvikle software på disse servere via virtualiserede platforme. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/18

8 SBC og VDI servere I det omfang det er nødvendigt for løsningens afvikling, skal den kunne interagere med SBC og VDI løsninger: VMWare, VMWare View, HyperV, Citrix XenDesktop, Citrix Receiver, Citrix Online Plugin og Citrix XenApp i de nyeste to versioner defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Ingen af løsningerne kommunikerer med kommunens serverbackend og har derfor ingen krav til denne, herunder kommunens virtualiseringsbackend Identity Provider & Access Management Kommunernes Rammearkitektur omfatter en sikkerhedsinfrastruktur, der bl.a. giver mulighed for, at kommunernes ansatte automatisk autentificeres over for løsningen indirekte via deres pc logon (singlesign-on). For at dette vil virke, kræver det dog, at hver kommune har installeret en SAML baseret Identity Provider. Til dette formål har hver kommune installeret Microsofts Active Directory Federation Services (ADFS) eller tilsvarende teknologi. Fødereret autentifikation & understøttelse af IdP og IAM systemer Løsningen skal kunne indgå i et single-sign-on scenarie, hvor den enkelte kommune benytter fødereret autentifikation. Løsningen kan integrere med andre IdP eller IAM systemer. Leverandøren skal beskrive, hvilke systemer der understøttes. Kommunen skal have en identity provider IdP der er tilsluttet støttesystemer. Yderligere informationer kan findes her: Print I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for kommunerne at kunne udskrive indhold fra løsningen på en lokalt opstillet printer. Lokal print Integrationen til printere skal baseres på globale standarder, herunder PLC eller tilsvarende. Løsningen skal være selvbærende i forhold til print og må ikke stille krav til den enkelte klient, men i stedet integrere direkte med kommunernes print infrastruktur. Alle løsninger kan printe til lokale printere via de muligheder, der er for klienten. Hvis en lokal bruger af klienten kan printe til lokal printer i dag, vil det også være muligt for de nye løsninger. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/18

9 3. Kontorpakker og filtyper Krav vedr. kontorpakker og understøttelse af bestemte filtyper var ikke en del af det oprindelige Kommunernes it-miljø. Det var op til de enkelte projekter at definere evt. krav hertil. For at undgå misforståelser er dette dog alligevel medtaget her. 3.1 Kontorpakker Ingen af løsningerne har nogen afhængigheder til kontorpakker (f.eks. Office, Libra Office o.l.). Sagsbehandlingen, herunder håndtering af kommunikation til borgere, sker via løsningen. Alle løsningerne giver dog nogle muligheder for eksport af visninger eller download af dokumenter til lokalvisning. Mulighederne afhænger af løsningen. For at kunne vise/redigere i disse dokumenter kræver det, at den lokale klient har installeret relevante 3. parts løsninger til håndtering af dette, f.eks. et tekstbehandlingsprogram, XPS- eller pdf viser. 3.2 Filtyper KOMBIT Brugeren vil have mulighed for at gemme brevet lokalt og redigere dette i hhv. ODF-format (.odt) eller OOXML-format (.docx). Ved skift af opholdskommune De relevante dokumenter samles i et PDF-dokument, og der initieres en opgave hos den modtagende myndighed (tilflytning) med tilhørende PDF-dokumentation. Løsningen benytter sig af brugerens tekstbehandlingsprogrammel, der understøtter de to gængse tekstbehandlingsformater ODF og/eller OOXML. Den tilbudte løsning understøtter eksport af delvisninger såsom overblikssider og detaljesider i de gængse formater ODF, OOXML, PDF, Docx, Xlsx, Xml og csv. Løsningen anvender ikke filtyper i relation til brugergrænseflade operationer. Kommunen skal sikre sig relevante 3. parts løsninger ift. de filtyper fra løsningerne, som åbnes lokalt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/18

10 4. Uddrag af leverandørernes besvarelser på de oprindelige krav Nærværende afsnit følger indholdet af afsnit 2 og skal betragtes som en uddybning af disse afsnit, hvor leverandørernes oprindelige besvarelser er indsat. 4.1 Sagsbehandling & selvbetjenings klientmiljø Ingen af leverandørerne differentierer mellem sagsbehandlings- og selvbetjenings klientmiljøer, hvorfor disse betragtes som sammenfaldende. Enheder, løsningen kan afvikles på Krav: Leverandøren skal beskrive, om løsningen kan afvikles på andre enheder end pc er samt hvilke og herunder, om løsningen aktivt tager højde for enhedens dimensioner og designguides. Brugergrænsefladen for selvbetjening og sagsbehandler vil blive udviklet ved hjælp af bootstrap framework med responsive webdesign til at justere layoutet dynamisk baseret på den enkelte type af klient. Klienter kan være af enhver type stationær eller bærbar pc, tynd klient, tablet eller smartphone. Løsningen kan foruden stationær og bærbar pc afvikles på diverse tablets og smartphones, som kan afvikle HTLM5. Løsningens brugergrænseflade bygger på HTML5 med responsive webdesign, der er udviklet med SAPUI5 komponenter. Det betyder, at brugergrænsefladen automatisk tilpasser sig den enhed, den kører på. Løsningen vil gøre brug af responsive design, således at visninger automatisk tilpasser sig størrelsen af browseren. Systemets brugergrænseflade vil derfor som udgangspunkt fungerer på følgende typer af fysiske enheder, uafhængig af producent: Pc Bærbar pc Tynde klienter Tablet Smartphone Selvbetjeningsindgangene til Støttesystemerne udvikles som web brugergrænseflader, som skal være tilgængelig fra gængse styresystemer og browsere. Udviklingen af systemerne er underlagt Underbilag 2.1 Kundens IT-miljø, som specificerer, at leverandøren skal forvente, at kommunen anvender mobile platforme, men fokus er på pc-miljø. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/18

11 Samlet set anvender leverandørerne nogle frameworks, der understøtter, at indhold tilpasses klienten, såkaldt response design. Løsningerne vil derfor som udgangspunkt kunne afvikles på forskellige enheder med forskellige opløsninger og skærmstørrelser, herunder pc er, tablets og til dels smartphones. Da løsningerne er optimeret til de konkrete arbejdssituationer for løsningens brugere, vil der være enheder f.eks. smartphones/tablets, hvor løsningerne ikke kan eksekveres på grund af begrænset opløsning/skærmformat og inputmuligheder som touch/pegeredskab Operativsystem Windows 7 og 8 understøttelse + andre operativsystemer Løsningen skal understøtte Windows 7 og Windows 8 i både 32 og 64-bit-versionerne, i hvert fald indtil extended support for produkterne udløber. Løsningen kan afvikles på klienter, der anvender andre operativsystemer, såsom OS/X, Linux eller andet. Leverandøren skal beskrive, hvilke operativsystemer der understøttes. Brugergrænsefladen kan afvikles på operativsystemerne Windows7, Windows8, OS / x, Ubuntu Linux, CentOS Linux, ios, Android og Windows Phone. For Windows 7 og Windows 8 gælder dette for både 32- og 64-bit-versionen. Windows 7 og 8 (både 32- og 64-bit) understøttes. Herudover kan SAPUI5 brugerfladen køre på gængse operativsystemer, såsom: IPad OS, MAC OS X, IPhone OS, Blackberry OS, Ubuntu og andre Linux distributioner, hvor HTML5 kan renderes. Løsningen vil understøtte Windows 7 og Windows 8 i både 32- og 64-bit-versionerne, i hvert fald indtil extended support for produkterne udløber. Løsningen vil desuden kunne afvikles på klienter, der anvender andre operativsystemer, såsom OS/X, Linux, eller andet. Udviklingen af systemerne er underlagt Underbilag 2.1 Kundens itmiljø, som specificerer, at leverandøren skal forvente, at kommunen anvender Windows versionerne Windows XP til Windows 8 samt Linux og Apple Mac OS. Det er endvidere kravsat, at systemet skal være tilgængeligt via webbrowsere på Windows, Apple og Linux. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/18

12 Løsningerne er alle webapplikationer, der afvikles i browseren uden kobling til klientens operativsystem. Anvender kommunen de gængse klientoperativsystemer, så vil løsningerne kunne afvikles. Generelt er Windows 10 ikke adresseret i udbuddene, men dette vil blive adresseret af KOMBIT, og nærværende dokument vil blive opdateret herefter. Kommunerne benytter i vid udstrækning Server Based Computing (SBC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) og Remote Desktop Services (RDS) til at tilgå systemer platformsuafhængigt. SBC, VDI og RDS Løsningen skal kunne fungere i SBC-, VDI- og RDS-miljøer fra Citrix, Microsoft og VMWare, og leverandøren skal beskrive, hvordan løsningen kan tilgås af sine brugere via SBC, VDI og RDS. En bruger vil kunne tilgå sagsbehandlerdelen af løsningen i hhv. SBC-, VDI- og RDS-miljøer, hvor brugergrænsefladen herved afvikles via brugerens stationære eller bærbare pc. Løsningen vil herefter blive tilgået via en af de understøttede browsere. Alle de nævnte teknologier (SBC, VDI, RDS) er at sidestille med Citrix. Der er i alle tilfælde tale om, at der frem for, at man afvikler sin applikation (her SAPUI5 samt internetbrowser) fra en lokal arbejdsplads, så gøres det via en session (Citrix, RDS) eller via en virtuel arbejdsplads. Kravet til KOMBIT er da, at en eller flere af de browsere, der er nævnt i Krav# 5 (Red. Krav vedr. browsere), er tilgængelig på den/de berørte Citrix XenApp servere/terminal servere eller i VDIerne. Systemets brugergrænseflade vil fungere i SDC, VDI og RDS miljøer. Udviklingen af systemerne er underlagt Underbilag 2.1 Kundens itmiljø, som specificerer, at leverandøren skal forvente, at kommunen anvender SBC, VDI og RDS. Det er endvidere kravsat, at systemet skal være tilgængeligt via webbrowsere på Windows, Apple og Linux. Løsningerne er alle webapplikationer, der afvikles i browseren. Hvis de anvendte virtualiseringsteknologier kan eksekvere de krævede versioner af browserne, forventes ingen problemer med kommunernes evt. virtualiseringsteknologi. Brugeropsætninger Leverandøren skal beskrive, hvordan evt. brugeropsætninger kan gemmes og håndteres uden for operativsystemets brugerprofil. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/18

13 En bruger i løsningen vil have mulighed for at foretage en tilpasset brugeropsætning som fx sortering af kolonner og skriftstørrelse i brugergrænsefladen. Denne tilpasning vil blive gemt i persistenslaget for hver bruger, således at disse kan fremfindes ved hver ny session, som denne bruger starter. Det vil for en bruger være muligt at angive, at man vil vende tilbage til standardopsætningen. Der kræves ingen brugeropsætninger af denne art. Evt. brugeropsætning håndteres i løsningen. Eventuel brugeropsætning håndteres i løsningen. Der kræves ingen direkte brugeropsætninger i systemerne, men tokens fra Context Handler (der anvendes ved brugerlogin til systemer) kræver, at de nødvendige jobfunktionsroller er defineret for de relevante brugere i myndighedens IdP. Dette er noget, som alle kommuner arbejder med i relation til monopolbrudsprogrammet. Løsningerne anvender ikke lokale brugerprofiler, men persisterer evt. brugeropsætninger i selve brugerens profil i løsningen. Der er derfor ingen data vedr. brugerens anvendelse af løsningen gemt lokalt. Dog kræves opsætning af jobfunktionsroller i kommunens IdP (sikkerhed) ift. løsningen og brugerne af løsningerne Browser Internet Explorer + andre browsere Løsningen skal kunne afvikles i de nyeste to versioner af Internet Explorer defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Løsningen kan afvikles i andre browsere såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller andet. Det skal beskrives, hvilke browsere der understøttes. Følgende browsere vil være understøttet af løsningen: Internet Explorer Apple Safari Mozilla Firefox Google Chrome Mobile Safari på ios Android native browser Windows phone browser For Internet Explorer gælder, at denne understøttes i de seneste 2 versioner, regnet fra idriftsættelsestidspunktet af løsningen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/18

14 Løsningen kan afvikles i de tre nyeste versioner af Internet Explorer. Herudover understøttes følgende browsere af nyeste version: Google Chrome Firefox Apple Safari Android Browser Løsningen vil på idriftsættelsestidspunktet være optimeret til de seneste to versioner af Internet Explorer og kunne afvikles i de seneste tre versioner af Internet Explorer. Den tilbudte løsning benytter et webbaseret responsivt design baseret på HTML5 og Bootstrap 3. Den slutbrugervendte grænseflade vil derfor kunne afvikles på alle devices med en browser, der understøtter HTML5 med en html5test9 score på 332 eller højere. Dette dækker nuværende browsere og browsere som er op til 3-4 år gamle, eksempelvis: Pc: Internet Explorer 10, Chrome 10, Firefox 10, Safari 6.0, Opera Tablets og smartphones: IOS6, Opera Mobil 12.10, Chrome 18, Android 4.4, Firefox Mobile 24, Windows Phone 8. Nedenstående er kravsat, bemærk at der står Kontraktens indgåelse. Projektet behandler en opdatering af dette, når driftskontrakten er etableret. Projektet forventer ikke problemstillinger generelt qua de valgte frameworks til at udvikle websiderne, og jf. at vi er underlagt nemid s krav til browserversioner (Administrationsmodulet). De mest fremherskende webbrowsere skal understøttes: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome og Safari eller tilsvarende. Ovenstående webbrowsere skal understøttes i aktuelle versioner for hver af de understøttede platforme. Ved aktuelle versioner forstås i denne sammenhæng den nyeste version ved kontraktens indgåelse samt de to foregående major versioner. KY, KSD og SAPA vil som udgangspunkt understøtte de seneste to versioner af Internet Explorer SAPA, KSD vil understøtte de seneste tre versioner defineret ud fra løsningernes idriftsættelse. Alle løsninger understøtter samtidig de mest almindelige øvrige browsere såsom Safari, Chrome og Firefox. For STS er skæringstidspunktet kontraktindgåelse, dvs. iexplorer (9,10,11), Chrome (35,36,37), Safari (5,6,7), Firefox (30,31,32). Generelt er browseren Edge ikke adresseret i udbuddene, men dette vil blive adresseret af KOMBIT, og nærværende dokument vil blive opdateret herefter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/18

15 Browser plugins Hvis løsningen kræver browser plugins for at fungere, skal den være kompatibel med de to nyeste versioner defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Leverandøren skal redegøre for, hvilke plugins der evt. kræves. Løsningen kræver ingen browser plugins. Løsningen kræver ingen browser plugins. SAPA skal benyttes af mange forskellige brugere fra mange forskellige kommuner med forskellig it-infrastruktur, browsere mv. Det er således meget vigtigt, at løsningen kan anvendes på det bredest mulige udsnit af brugere og browsere. Dette sikrer Netcompany blandt andet ved at afvikle løsningen på åbne og udbredte teknologier og helt uden brug af browser-plugins og runtime-miljøer. Administrationsmodulet kræver medarbejder login til NemLogin. Såfremt medarbejderen ikke anvender nøglekort, men fil, så kræves NemID Nøglefilprogram, se: Ingen af løsningerne anvender browser plugins for at eksekvere løsningen. Dog undtaget Administrationsmodulet, såfremt NemLogin via nøglefil anvendes, hertil kræves NemID Nøglefilprogram, se: Runtime Miljøer Runtime Miljøer Leverandøren skal redegøre for, hvilke runtime miljøer der evt. kræves, og løsningen skal kunne afvikles med de to nyeste versioner af disse miljøer defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Løsningen kræver ingen runtime miljøer (klienten) Løsningen kræver ingen runtime miljøer (klienten) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/18

16 SAPA skal benyttes af mange forskellige brugere fra mange forskellige kommuner med forskellig it-infrastruktur, browsere mv. Det er således meget vigtigt, at løsningen kan anvendes på det bredest mulige udsnit af brugere og browsere. Dette sikrer Netcompany blandt andet ved at afvikle løsningen på åbne og udbredte teknologier og helt uden brug af browser-plugins og runtime-miljøer. Løsningen kræver ingen runtime miljøer Der kræves som udgangspunkt ingen installationer af runtime miljøer på klienten for at eksekvere løsningerne. 4.2 Backend systemer Dette afsnit dækker interne systemer hos kommunerne, der er med til at danne rammerne om det samlede it-miljø, servere, infrastruktur, netværk mv Operativsystem Løsningen forventes driftet centralt, men i det omfang den på serverniveau vil interagere med kommunernes lokale it-miljø f.eks. integration med kommunens backoffice systemer, gateway funktionalitet etc., er der behov for kvalificering af kommunernes servermiljø, som følgelig opgøres nedenfor. Windows Server 2008 og 2012 I det omfang det er nødvendigt for løsningens afvikling, skal den kunne interagere med Windows Server 2008 samt Windows Server 2012 i de ved idriftsættelsen aktuelle versioner. Ingen krav og afhængighed til kommunens backend for løsningens eksekvering i browseren. Kommunernes it-miljø vil ikke interagere med løsningen direkte, så der er ingen krav vedrørende serveroperativsystemer. Ingen krav og afhængighed til kommunens backend for løsningens eksekvering i browseren. Ingen krav og afhængighed til kommunens backend for løsningens eksekvering i browseren Ingen af løsningerne kommunikerer med kommunens serverbackend, og har derfor ingen krav til denne. Kommunerne vil typisk afvikle software på disse servere via virtualiserede platforme. SBC og VDI servere I det omfang det er nødvendigt for løsningens afvikling, skal den kunne interagere med SBC og VDI løsninger: VMWare, VMWare View, HyperV, Citrix XenDesktop, Citrix Receiver, Citrix Online Plugin og Citrix XenApp i de nyeste to versioner defineret fra løsningens idriftsættelsesdato. Ingen krav og afhængighed til kommunens virtualiseringsbackend. Kommunernes it-miljø vil ikke interagere med løsningen, så der er ingen krav vedrørende brug af SBC eller VDI servere. Ingen krav og afhængighed til kommunens virtualiseringsbackend. Ingen krav og afhængighed til kommunens virtualiseringsbackend. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/18

17 Ingen af løsningerne kommunikerer med kommunens serverbackend og har derfor ingen krav til denne, herunder kommunens virtualiseringsbackend Identity Provider & Access Management Kommunernes Rammearkitektur omfatter en sikkerhedsinfrastruktur, der bl.a. giver mulighed for, at kommunernes ansatte automatisk autentificeres over for løsningen indirekte via deres pc logon (single-sign-on). For at dette vil virke, kræver det dog, at hver kommune har installeret en SAML baseret Identity Provider. Til dette formål har hver kommune installeret Microsofts Active Directory Federation Services (ADFS) eller tilsvarende teknologi. Fødereret autentifikation & understøttelse af IdP og IAM systemer Løsningen skal kunne indgå i et single-sign-on scenarie, hvor den enkelte kommune benytter fødereret autentifikation. Løsningen kan integrere med andre IdP eller IAM systemer. Leverandøren skal beskrive, hvilke systemer der understøttes. Ved login til sagsbehandlerdelen af løsningen anvendes føderede sikkerhedsmodel. Denne håndterer autorisation via den enkelte myndighed. Såfremt den givne bruger er autoriseret i dennes myndighed, vil der ikke være behov for yderligere autorisation, og ved modtagelse af SAML-token fra Context Handler vil det således håndteres som single- sign-on med en validering af det modtagne SAML-token. Løsningen vil kunne integreres med IdP- eller IAM-systemer, der er supporteret på IBM Websphere applikationsserver. Løsningen vil kunne indgå i et single-sign-on scenarie, hvor den enkelte kommune benytter fødereret autentifikation. Når en bruger på det offentlige internet søger adgang til løsningen, interageres der med støttesystemets Adgangsstyring, der er integreret med kommunernes lokale Identity Provider (IdP) såsom Microsofts Active Directory Federation Services (ADFS) eller andre IdM-systemer. Der er ingen krav fra leverandøren til, hvilket IdPsystem kommunerne benytter, da dette er direkte integreret med støttesystemet Adgangsstyring, ikke med løsningen. Løsningens brugervendte systemer indgår føderation med Context Handler vha. OIOSAML.Net og kræver, at modtagne brugersystem tokens er udstedt af Context Handler og er underskrevet med Context Handlers gyldige certifikat. Løsningen understøtter behovet. Kommunen skal have en identity provider IdP der er tilsluttet støttesystemer. Yderligere informationer kan finders her: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 17/18

18 4.2.3 Print I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for kommunerne at kunne udskrive indhold fra løsningen på en lokalt opstillet printer. Lokal Print Integrationen til printere skal baseres på globale standarder, herunder PLC eller tilsvarende. Løsningen skal være selvbærende i forhold til print og må ikke stille krav til den enkelte klient, men i stedet integrere direkte med kommunernes print infrastruktur. En bruger vil kunne printe fra løsningen. For lokal print vil det være muligt at printe til de printere i den enkelte myndighed, der er til rådighed fra den enkelte browser. Dette er standardfunktionalitet fra browseren og således ikke en funktionalitet, der er leveret som del af løsningen. Løsningen giver fri mulighed for lokal print. Løsningen er selvbærende i forhold til print og stiller ikke krav til den enkelte klient, men integrerer direkte med kommunernes print infrastruktur. En bruger vil kunne printe fra løsningen. For lokal print vil det være muligt at printe til de printere i den enkelte myndighed, der er til rådighed fra den enkelte browser. Dette er standardfunktionalitet fra browseren og således ikke en funktionalitet, der er leveret som del af løsningen. Alle løsninger kan printe til lokale printere via de muligheder, der er for klienten. Hvis en lokal bruger af klienten kan printe til lokal printer i dag, vil det også være muligt for de nye løsninger. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 18/18

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Bilag 6: Opsamling på høringssvar til Kundens it-miljø

Bilag 6: Opsamling på høringssvar til Kundens it-miljø NOTAT Bilag 6: Opsamling på høringssvar til Kundens it-miljø Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Høringssvar til dokumentet Kundens it-miljø fra netværket af kommunale forretnings-

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele KOMBIT FLIS Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele ini@netcompany.com KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 1.2 Dokumentets gyldighed...

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access STIL BETINGELSER! Med Conditional Access Kort intro Søren Egtved Lassen Konsulent Agenda Conditional Access med ADFS Conditional Access i Cloud Azure Rights Management Enheder BYOD, CYOD, COD etc. Mange

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Nyheder fra Citrix Synergy 2013

Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Desktop Player for Mac side 2 side 3 Desktop Player for Mac Afvikler Windows VDI på Mac OS Kræver ingen båndbredde tag din VDI med offline Image administreres centralt Opdateringer

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

04-11-2011. Kom godt i gang med SkoleVDI. - Sådan kommer du på VDI

04-11-2011. Kom godt i gang med SkoleVDI. - Sådan kommer du på VDI 04-11-2011 Kom godt i gang med SkoleVDI - Sådan kommer du på VDI Fredericia Kommune, November 2011 Kom godt i gang med SkoleVDI - Sådan kommer du på VDI Umiddelbart kan du få adgang til VDI fra følgende

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

[MARKONLINE I CITRIX]

[MARKONLINE I CITRIX] 2012 [Type text] Udarbejdet af Udarbejdet for Optimering af MarkOnline I Citrix miljøer Indholdsfortegnelse Baggrundsinfo... 2 Symptomerne... 3 MarkOnline starter ikke... 3 MarkOnline startes, men download

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015 Bedrebolig.htk.dk Beskrivelse af version 2 26. juni 2015 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Gennemgang af løsningens sider og deres formål... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Beregn... 4 2.3 Din boligs oplysninger...

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Avery Design og Print Online & Offline og Avery Wizard for Windows 10

Avery Design og Print Online & Offline og Avery Wizard for Windows 10 Avery Design og Print Online & Offline og Avery Wizard for Windows 10 August 2015 1 Windows 10-softwareopdatering Indhold Microsoft Windows 10 Generelle bemærkninger Design og Print Online @Windows 10

Læs mere

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR - HVEM GØR HVAD? Projektleder Kenneth Møller Johansen Kommunedage januar 2016 Første halvdel Hvad er Rammearkitektur? Hvad indkøber KOMBIT? Hvad er LoRa (Lokal Rammearkitektur)?

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP's opgaver Version 1.1, december 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 24 96 26 38 www.kombit.dk Email kmj@kombit.dk

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan altid

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Browser eller app til My Meeting Video

Browser eller app til My Meeting Video Browser eller app til My Meeting Video Indhold Indledning... 2 Stationær PC... 3 Chrome... 3 Microsoft Explorer... 3 Mozilla Firefox... 5 Andre browsere... 5 Android mobiltelefoner og tablets... 6 Iphones

Læs mere

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in Hvad er sammenhængende log-in? Danmarks Miljøportal Ref.: jejnb 21. august 2012 Formål Formålet med beskrivelsen er at skabe et overblik over sammenhængende log-in, som en nem og enkel måde at administrere

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

Table of Contents. Ny elev?

Table of Contents. Ny elev? NY ELEV? Table of Contents Ansøgning til SU... 3 Vejledning til ansøgning af SU til ungdomsuddannelsen... 4 Adgang til skolens IT-systemer... 8 Internet via safari på MacBook... 9 EveryonePrint på CELF...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Office 365

UCSJ DIGITAL. Office 365 UCSJ DIGITAL Table of Contents Gratis Microsoft Office til studerende...3 på Mac... 4 på Windows PC... 9 Gratis Microsoft Office til studerende Page 3 på Mac UCSJ har lavet en aftale med Microsoft om at

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari, Crome) via Seas-Nve

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Agenda MOTIVATION Hvorfor mobility og ERP? TEKNIK Sikkerhed Infrastruktur LØSNINGER Standard løsninger fra

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generelt... 2 Installation...

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Indhold Indledning... 2 Installation af Citrix receiver... 3 Tilpas dit startbillede... 9 Start et program... 11 Log af

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist Citrix AppDNA 6.1 SP1 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist side 2 Introduktion til AppDNA Hvad handler AppDNA om? At skabe overblik over den udfordring du står overfor estimere

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

F2 Touch. Version 5.0

F2 Touch. Version 5.0 F2 Touch Version 5.0 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Introduktion til F2 Touch... 5 Kom i gang med F2 Touch... 6 Login... 6 Min indbakke... 7 Akt-, sags- og dokumentvisning i indbakken... 8 Aktsøgning...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere