TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 Københavns Universitet Antal besvarelser: TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25%

2 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder. Inviterede Anvendt kulturanalyse Arabisk Assyriologi Audiologopædi BibliotekarDB - KBH Dansk Engelsk Eskimologi Europæisk etnologi

3 SVARPROCENT 02 Inviterede Film- og medievidenskab Filmvidenskab Filosofi Finsk Forhistorisk arkæologi Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer

4 SVARPROCENT 03 Inviterede IT og kognition Indoeuropæisk Indologi Indonesisk/Sydøstasienstudier Informationsvidenskab og kulturformidling - AALB Informationsvidenskab og kulturformidling - KBH Italiensk Japanstudier Kinastudier

5 SVARPROCENT 04 Inviterede Klassisk arkæologi Klassisk græsk Kognition og kommunikation Kommunikation og IT Koreastudier Kunsthistorie Latin Lingvistik Litteraturvidenskab

6 SVARPROCENT 05 Inviterede Medievidenskab Moderne Indien og Sydasienstudier Moderne kultur og kulturformidling Musikvidenskab Nærorientalsk arkæologi Persisk Polsk Portugisiske og brasilianske studier Pædagogik

7 SVARPROCENT 06 Inviterede Religionshistorie Religionssociologi Religionsvidenskab Retorik Russisk Spansk sprog og kultur Sprogpsykologi Teatervidenskab Thai/Sydøstasienstudier

8 SVARPROCENT 07 Tværkulturelle studier Tyrkisk Tysk Visuel kultur Ægyptologi Inviterede Inviterede Bachelor Kandidat

9 SVARPROCENT 08 Inviterede 21 eller yngre eller ældre Herunder er vist fordelingen af besvarelser af spørgeskemaet på henholdsvis dansk og engelsk. Antal svar Dansk 98% Engelsk 2% 70 0% 25% 50% 75% 100%

10 BAGGRUNDOPLYSNINGER 09 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af besvarelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal svar under hver svarmulighed. Uddannelsesniveau Antal svar Bachelor 64% Kandidat 36% % 25% 50% 75% 100% Uddybende uddannelsesinformation Antal svar 1. års studerende (kun bachelorer) 22% 658 I gang med et sidefag eller tilvalg 38% I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 7% 218 0% 25% 50% 75% 100%

11 TIDSFORBRUG OG 10 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med KU total. Antal svar - + Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde KU total Antal svar - + Timer brugt på campus i alt KU total Antal svar - + Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,9-2,3 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej

12 TIDSFORBRUG OG 11 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 9,1 5,2 7,7 Timer brugt på studieforberedelse 14,1 15,4 14,6 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,2 2,1 2,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 6,9 9,8 7,9 Timer brugt på campus i alt 17,3 13,5 15,9 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 66,3 39,5 56,6

13 OVERORDNET TILFREDSHED 12 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at svare. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Antal svar - + Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3, ,5-0,1 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,6-0,2 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, ,0 0,2 Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,2-0,3 Tilfredshed med kommunikationen 2, ,0-0,1 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,1 0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Antal svar - + Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 0,0 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

14 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 13 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,7 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,8 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,

15 STØRSTE FORSKELLE - 14 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til KU total. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 0,4 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 0,4 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 0,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 0,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 0,2 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse -0,3 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse -0,3 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer -0,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -0,

16 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 15 Nedenfor fremgår de studerendes svar på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Antal svar - + Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,6-0,2 Jeg har det godt på min uddannelse 3, ,0-0,1 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8-0,3 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3, ,0-0,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3, ,3-0,2 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3, ,5-0,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, ,5-0,1 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,3-0,1 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3, ,1-0,1 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3, ,6 0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 16 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes svar på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Antal svar - + Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, ,0 0,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, ,4 0,2 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,1 0,4 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3, ,4-0,1 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, ,5 0,3 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3, ,6 0,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3, ,0 0,2 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, ,4 0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

18 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 17 STUDIEMILJØ Gns. Antal svar - + Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, ,0 0,2 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, ,6-0,5 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3, ,9 0,4 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3, ,8-0,1 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,4-0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

19 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 18 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Antal svar - + Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende ,3-29,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej Gns. Antal svar - + Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde 2, ,7 0,0 0% 25% 50% 75% 100% KU total God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at... Antal svar bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,5-20,6... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,8-20,5 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,1-18,6 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej

20 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 19 Nedenfor fremgår de studerendes svar på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Antal svar - + Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,2-0,3 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, ,9-0,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3, ,2-0,1 It fungerer godt til eksamen 3, ,2-0,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, ,5-0,3 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, ,6-0,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, ,6-0,5 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

21 KOMMUNIKATIONEN 20 Nedenfor fremgår de studerendes svar på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Antal svar - + Tilfredshed med kommunikationen 2, ,0-0,1 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3, ,1-0,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2, ,1-0,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3, ,0 0,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3-0,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3, ,2-0,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2, ,3-0,5 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, ,4 0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

22 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 21 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes svar på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Antal svar - + Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,1 0,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2, ,9 0,0 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3, ,1 0,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist 2, ,8 0,1 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3, ,6 0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

23 STUDERENDE MED 22 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Antal svar - + Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,5 1,0 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Antal svar Hørevanskeligheder 5% 15 Synsvanskeligheder 18% 55 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 11% 33 Psykisk lidelse 48% 151 Neurologisk lidelse 7% 21 Bevægelseshandicap 8% 25 Anden type 19% 58 0% 25% 50% 75% 100%

24 STUDERENDE MED 23 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Antal svar - + Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse ,9-2,0 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej Gns. Antal svar - + Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 0,0 Jeg oplever ikke problemer med tilgængelighed på campus som følge af mit handicap (kun bevægelseshandicap) 4, ,0 0,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, ,0 0,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3-0,1 0% 25% 50% 75% 100% KU total Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

25 NEGATIV TRIVSEL 24 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Antal svar - + Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,4 0,3 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse Antal svar - + I dagligdagen ,1 3,5 Op til eksamen ,0-2,7 0% 25% 50% 75% 100% KU total Ja Nej

26 RESULTATER OPDELT PÅ 25 UDDANNELSE På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på uddannelser. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Skalaens midte er således 3. Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Uddannelse Anvendt kulturanal yse Arabisk Assyriolog i Audiologo pædi Biblioteka rdb - KBH Dansk Engelsk Eskimolog i Europæisk etnologi Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,7 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4 4,3 3,6 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,4 3,8 3,6 3,5 3,3 3,5 3,9 3,7 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 4,4 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 4,5 4,1 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,4 3,8 3,5 3,6 4,2 3,4 3,8 4,4 3,8 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,6 3,3 4,1 3,7 4,3 3,8 3,7 2,8 4,3 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 3,1 3,2 3,2 3,3 3,0 3,2 3,4 3,4 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 4,0 3,4 4,2 3,7 3,4 3,2 3,5 4,0 3,8 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 4,1 3,8 4,7 3,8 3,3 3,7 3,7 4,6 4,0 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 3,0 3,1 3,5 2,9 2,8 2,8 3,8 3,0 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,7 3,9 3,5 3,1 3,2 3,6 3,6 3,9 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,5 2,9 3,5 3,4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,2 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,2 3,4 3,3 3,0 3,4 3,0 3,2 3,7 3,2 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,9 4,0 3,6 3,2 3,7 3,5 3,7 4,4 3,6 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,4 4,0 3,2 3,4 3,0 3,2 3,5 3,8 3,7 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,6 3,5 3,7 3,3 4,0 3,3 3,6 3,2 3,4 3,3 2,6 2,5 4,2 3,4 3,3 2,7 2,8 4,5 2,7 2,8

27 RESULTATER OPDELT PÅ 26 UDDANNELSE Uddannelse Anvendt kulturanal yse Arabisk Assyriolog i Audiologo pædi Biblioteka rdb - KBH Dansk Engelsk Eskimolog i Europæisk etnologi Total Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,2 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 3,5 3,0 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,4 3,5 3,0 3,0 3,3 3,0 3,3 3,6 3,1 3,2 4,1 3,3 3,8 1,6 4,1 2,7 3,4 4,1 4,0 3,5 2,8 3,3 3,2 2,2 3,0 1,9 2,0 3,2 2,8 2,6 3,4 3,8 3,2 3,5 3,3 3,2 3,6 3,5 2,8 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,1 4,0 4,0 3,9 4,3 3,7 3,8 4,2 3,7 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 1,9 2,4 1,5 3,3 3,0 2,7 2,7 3,0 2,4 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,5 2,7 3,7 3,3 3,4 2,8 2,7 3,1 2,8 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,8 2,7 2,5 3,1 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,4 3,2 3,6 3,4 2,5 3,1 3,2 3,5 2,9 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,8 2,7 5,0 3,3 3,3 3,1 2,9 3,8 3,3 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 4,2 2,6 4,0 3,6 5,0 3,1 2,9 3,0 2,9 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,9 2,8 4,0 4,0 3,5 3,2 3,2 3,7 3,1 3,3 2,9 2,3 2,8 2,1 3,1 1,6 1,4 1,8 2,3 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,1 2,6 3,1 2,8 2,7 2,8 2,8 3,1 3,2 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,0 2,8 3,0 3,0 2,7 2,9 2,6 4,0 3,4 3,0

28 RESULTATER OPDELT PÅ 27 UDDANNELSE Uddannelse Anvendt kulturanal yse Arabisk Assyriolog i Audiologo pædi Biblioteka rdb - KBH Dansk Engelsk Eskimolog i Europæisk etnologi Total Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,7 3,0 3,0 3,1 2,3 2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 2,8 2,7 3,1 3,2 3,0 2,9 2,9 3,2 3,0 2,4 2,8 2,8 2,8 3,3 3,0 3,2 2,2 2,5 2,0 3,9 2,2 2,7 3,5 3,6 2,8 3,6 3,1 3,9 3,3 3,1 3,5 3,7 4,1 3,8 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,5 2,9 2,7 3,2 3,1 3,0 2,9 3,6 3,3 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,6 2,5 2,5 2,8 3,6 2,8 2,5 3,3 3,2 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,4 2,6 2,4 3,2 3,9 3,0 2,9 3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 2,5 3,1 1,5 2,7 2,6 4,0 3,2 2,9 3,8 3,3 3,6 3,8 3,6 3,5 3,4 3,6 3,7 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 5,0 1,0 3,5 1,0 3,2 3,0 3,5 2,7 3,1 Tilgængelighed for handicappede 5,0 5,0 4,0 3,6 4,5 3,5 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 1,0 2,0 1,0 2,5 2,3 1,0 1,7 2,2 3,5 3,0 3,0 5,0 3,0 3,1

29 RESULTATER OPDELT PÅ 28 UDDANNELSE Uddannelse Film- og medievide nskab Filmviden skab Filosofi Finsk Forhistori sk arkæologi Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,3 2,8 3,2 3,7 3,0 3,5 4,2 3,3 3,6 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,5 3,9 3,5 3,6 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 3,8 4,4 4,0 4,3 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,5 2,8 3,6 3,6 3,8 3,2 4,2 3,6 3,8 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,5 2,9 3,7 3,1 4,0 3,6 3,4 4,0 3,5 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,2 2,5 3,3 3,6 3,3 3,1 4,0 3,1 4,1 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,6 3,6 3,3 3,5 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,8 3,3 4,1 3,7 4,1 4,6 3,8 3,9 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,6 2,9 2,7 2,8 3,0 3,1 3,8 2,9 2,9 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 3,0 3,5 2,6 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 2,9 3,6 3,2 2,7 3,1 3,1 3,8 3,3 2,9 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,2 3,4 3,1 3,4 2,9 3,4 3,6 3,1 3,0 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,8 3,8 3,5 3,9 2,9 3,9 4,0 3,6 3,6 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,7 4,0 3,3 3,1 2,7 3,7 4,2 3,5 3,0 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,2 3,6 3,4 2,5 2,9 3,3 3,4 3,6 3,1 3,3 2,5 2,8 2,5 3,7 2,9 3,1 2,4 2,6 2,7 2,8

30 RESULTATER OPDELT PÅ 29 UDDANNELSE Uddannelse Film- og medievide nskab Filmviden skab Filosofi Finsk Forhistori sk arkæologi Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Total Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,1 3,5 2,8 2,7 2,7 3,1 3,4 3,0 2,5 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,2 3,6 3,1 2,7 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,8 4,0 3,7 4,1 3,8 3,9 3,8 3,4 3,8 3,5 2,5 2,5 2,9 4,0 2,9 2,1 4,0 2,8 2,9 2,6 3,3 3,2 3,3 3,5 2,4 3,4 3,6 2,9 3,2 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 3,6 3,4 3,8 3,5 4,1 4,2 3,6 3,5 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 2,3 2,2 1,9 3,3 3,0 2,3 1,8 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 2,8 2,9 3,0 3,4 2,8 3,2 3,1 2,9 2,6 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,5 3,0 2,7 2,7 2,6 2,9 3,0 2,8 2,0 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,8 3,1 3,0 3,0 2,9 3,5 3,5 3,1 3,1 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,2 3,4 3,2 3,3 3,0 3,5 3,0 3,1 2,0 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,1 3,0 3,2 4,7 3,0 3,6 3,0 3,0 3,0 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,4 3,2 3,4 4,0 2,9 4,1 3,5 3,2 3,2 3,3 1,7 1,7 2,2 3,0 2,6 1,8 2,4 2,3 2,1 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,7 3,0 2,9 3,1 3,1 2,9 3,9 3,0 2,7 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 2,8 2,8 2,9 3,3 3,4 3,1 4,2 2,9 3,1 3,0

31 RESULTATER OPDELT PÅ 30 UDDANNELSE Uddannelse Film- og medievide nskab Filmviden skab Filosofi Finsk Forhistori sk arkæologi Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Total Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,9 2,6 2,9 3,1 3,0 3,2 4,0 3,0 2,7 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 2,7 3,3 2,8 3,4 3,0 3,4 3,8 3,0 2,6 3,0 2,8 3,3 2,9 2,9 3,3 3,1 4,0 3,2 2,2 3,0 2,5 2,9 3,1 3,4 3,2 2,3 3,5 3,3 1,6 2,8 3,3 3,3 3,4 3,9 3,6 3,5 4,0 3,3 3,6 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 2,8 3,3 3,1 3,4 2,7 3,8 3,2 2,4 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,8 2,5 2,9 2,7 3,4 2,8 3,6 3,0 2,6 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,1 2,7 3,3 3,6 3,6 2,8 3,6 3,2 2,8 3,2 3,0 2,1 3,1 2,4 3,1 1,8 3,7 3,2 1,0 2,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,4 3,5 4,2 3,6 3,4 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,3 2,5 3,8 2,7 3,3 2,0 3,1 Tilgængelighed for handicappede 5,0 5,0 5,0 4,4 1,0 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 1,7 2,3 2,0 2,5 2,0 2,3 3,0 2,2 3,0 4,3 3,0 1,0 3,1 3,1

32 RESULTATER OPDELT PÅ 31 UDDANNELSE Informati Informati Indonesis onsvidens onsvidens Uddannelse IT og kognition Indoeurop æisk Indologi k/sydøsta sienstudie kab og kulturfor kab og kulturfor Italiensk Japanstud ier Kinastudie r Total r midling - midling - AALB KBH Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 4,3 3,0 4,0 3,7 3,4 3,3 3,6 3,9 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,6 3,9 3,1 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 3,5 4,5 3,8 4,4 3,9 3,9 3,8 4,1 4,3 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 4,3 2,8 4,4 3,9 3,7 3,4 3,5 4,0 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,6 4,3 2,8 4,0 4,4 4,1 3,6 3,5 3,8 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,9 3,6 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 2,9 3,1 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,9 4,0 2,8 3,4 3,8 3,5 3,7 3,3 3,5 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 4,4 3,3 4,2 4,1 3,7 4,1 4,2 4,2 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,9 3,3 3,2 3,4 3,1 3,3 3,2 3,3 3,1 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 4,0 3,7 3,2 3,2 3,0 3,3 3,5 3,1 3,6 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,0 3,4 2,7 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,0 3,5 2,8 3,6 3,7 3,2 3,3 3,2 3,7 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,3 3,8 4,0 4,4 4,0 3,3 3,7 3,6 4,2 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,0 3,9 2,8 4,2 3,8 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,7 3,9 2,4 4,0 4,1 3,5 3,2 3,3 3,5 3,3 2,1 4,0 1,7 2,8 3,8 3,3 3,2 2,7 2,9 2,8

33 RESULTATER OPDELT PÅ 32 UDDANNELSE Informati Informati Indonesis onsvidens onsvidens Uddannelse IT og kognition Indoeurop æisk Indologi k/sydøsta sienstudie kab og kulturfor kab og kulturfor Italiensk Japanstud ier Kinastudie r Total r midling - midling - AALB KBH Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,1 3,5 2,5 3,6 3,3 2,7 3,2 3,1 3,8 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 3,7 2,7 3,4 3,4 2,9 3,1 3,4 3,9 3,2 4,1 2,3 3,2 4,6 4,1 4,2 4,2 3,6 4,2 3,5 2,0 2,9 4,3 3,7 3,5 2,7 1,9 2,7 3,9 2,6 3,4 4,2 2,3 3,2 3,4 3,4 3,2 3,1 3,8 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,4 3,5 3,3 3,8 4,3 3,6 4,1 3,9 3,8 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 3,0 2,0 1,7 3,3 2,5 3,0 1,8 2,6 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,1 2,9 3,4 3,4 2,8 2,9 3,1 3,1 3,7 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,9 2,4 3,7 2,8 2,8 2,6 3,3 2,8 3,5 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,2 2,8 3,6 2,4 2,4 3,5 3,5 3,7 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,6 2,5 4,0 3,0 3,4 2,9 3,5 2,8 3,8 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,3 3,4 4,0 2,3 3,3 3,4 3,3 4,0 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,4 3,4 4,0 2,6 3,3 3,6 4,0 4,1 3,3 2,0 2,2 3,0 2,8 3,6 3,2 1,4 1,9 3,1 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,7 3,2 2,9 3,4 2,8 2,8 3,2 3,2 3,5 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 2,9 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,0

34 RESULTATER OPDELT PÅ 33 UDDANNELSE Informati Informati Indonesis onsvidens onsvidens Uddannelse IT og kognition Indoeurop æisk Indologi k/sydøsta sienstudie kab og kulturfor kab og kulturfor Italiensk Japanstud ier Kinastudie r Total r midling - midling - AALB KBH Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,9 3,1 2,8 3,0 2,4 2,2 2,9 3,4 3,4 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 2,8 3,1 3,2 3,2 2,7 2,9 3,2 3,0 3,2 3,0 3,0 2,7 2,7 3,4 3,0 3,0 3,2 3,1 3,2 3,0 2,8 3,3 3,0 3,5 2,9 3,1 2,5 3,7 3,7 2,8 3,3 3,9 3,8 4,0 3,5 3,4 4,0 3,7 4,1 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,0 3,4 3,1 3,7 3,4 2,9 3,4 3,6 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,9 2,9 3,2 3,3 3,9 3,3 2,5 3,2 3,5 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,2 3,0 3,0 3,0 4,0 3,8 2,9 3,1 3,4 3,2 3,1 3,0 3,5 3,0 2,4 2,7 2,8 3,4 3,5 2,9 3,9 3,2 3,8 3,0 4,3 4,0 3,6 3,7 3,8 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 1,0 4,0 3,0 2,9 3,5 2,3 5,0 3,1 Tilgængelighed for handicappede 5,0 4,0 3,0 4,6 2,0 5,0 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 1,0 3,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2 3,7 3,8 3,0 3,1

35 RESULTATER OPDELT PÅ 34 UDDANNELSE Uddannelse Klassisk arkæologi Klassisk græsk Kognition og kommunik ation Kommuni kation og IT Koreastud ier Kunsthist orie Latin Lingvistik Litteratur videnskab Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 2,7 3,5 3,7 3,2 3,6 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,4 3,9 3,5 3,5 3,9 3,1 3,4 3,7 3,3 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 3,6 4,3 3,4 3,9 4,4 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,8 3,8 3,6 4,4 3,0 3,7 3,6 3,3 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,2 3,4 3,3 3,9 3,3 4,0 4,1 3,6 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,5 3,5 3,3 3,2 3,3 2,8 3,5 3,3 3,2 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 3,8 3,7 3,5 4,0 2,9 3,5 3,7 3,2 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,8 4,6 3,2 3,5 4,6 3,5 3,2 4,4 3,4 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,0 3,9 3,1 3,0 3,5 2,5 3,3 3,5 2,8 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,1 3,1 3,7 3,5 3,9 3,3 2,5 3,3 3,4 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 2,9 3,8 3,5 3,4 3,3 3,1 3,3 3,2 3,1 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,6 3,2 3,7 3,1 3,4 3,1 3,1 3,1 3,0 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 2,1 3,2 4,2 3,7 3,4 3,7 3,2 3,6 3,6 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,2 3,0 4,1 3,6 3,5 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,3 3,2 3,4 3,0 3,2 2,8 2,8 2,9 3,4 3,3 3,2 2,7 2,8 2,5 2,5 2,4 2,0 3,4 2,6 2,8

36 RESULTATER OPDELT PÅ 35 UDDANNELSE Uddannelse Klassisk arkæologi Klassisk græsk Kognition og kommunik ation Kommuni kation og IT Koreastud ier Kunsthist orie Latin Lingvistik Litteratur videnskab Total Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,0 3,2 3,9 3,0 3,5 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,3 3,5 3,6 3,2 3,7 3,1 3,2 3,3 3,0 3,2 3,5 4,3 4,5 3,9 4,5 3,7 3,8 3,8 2,6 3,5 2,7 3,4 4,0 1,9 3,9 2,5 3,0 2,3 2,1 2,6 1,9 3,2 3,6 3,1 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,2 3,5 3,6 4,0 3,4 3,7 4,0 3,6 3,7 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 1,6 2,1 3,3 2,3 1,7 2,3 2,0 2,0 2,5 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,0 3,3 3,3 2,5 3,2 2,9 2,9 3,3 2,8 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,6 3,0 3,4 2,2 3,4 2,6 3,0 2,7 2,5 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 3,6 3,5 2,2 3,3 3,1 3,5 3,3 3,0 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,3 2,7 3,4 3,0 3,5 2,7 3,3 3,1 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,0 4,0 3,3 2,9 3,1 3,0 4,0 3,1 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 4,0 3,3 3,1 3,3 3,0 4,0 3,5 3,3 2,7 2,5 2,6 1,5 3,0 1,9 2,2 2,2 1,5 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,0 3,8 3,3 2,9 3,7 3,0 3,5 3,0 3,0 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,1 4,2 3,1 3,1 3,4 2,7 3,3 3,1 2,8 3,0

37 RESULTATER OPDELT PÅ 36 UDDANNELSE Uddannelse Klassisk arkæologi Klassisk græsk Kognition og kommunik ation Kommuni kation og IT Koreastud ier Kunsthist orie Latin Lingvistik Litteratur videnskab Total Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,9 3,5 3,2 2,9 3,7 2,9 3,3 3,0 2,9 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,1 3,8 3,4 3,1 3,7 2,9 3,7 3,1 3,0 3,0 3,5 3,8 3,2 2,9 3,7 2,8 3,8 2,8 2,9 3,0 2,8 3,4 3,1 2,3 3,4 3,3 3,6 3,2 3,5 2,8 3,3 4,1 3,9 3,3 4,1 3,7 4,2 3,9 3,7 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,1 4,2 3,8 3,1 3,2 3,3 3,8 2,8 3,2 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,9 4,1 3,6 2,8 2,9 3,0 3,3 2,7 2,9 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,3 4,1 3,6 3,0 3,0 3,2 3,8 2,8 3,2 3,2 3,1 4,2 4,0 2,7 3,3 3,1 4,0 2,6 2,9 2,9 2,9 4,3 4,1 3,9 3,7 3,9 3,8 3,3 3,6 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 2,8 3,3 3,3 2,5 2,0 3,5 3,1 Tilgængelighed for handicappede 4,0 4,5 4,0 5,0 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 2,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,7 2,2 2,5 3,0 2,5 1,0 2,0 3,8 3,1

38 RESULTATER OPDELT PÅ 37 UDDANNELSE Uddannelse Medievide nskab Moderne Indien og Sydasiens tudier Moderne kultur og kulturfor midling Musikvide nskab Nærorient alsk arkæologi Persisk Polsk Portugisis ke og brasilians ke studier Pædagogi k Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,1 3,6 2,8 3,5 3,3 4,0 4,2 3,8 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,0 3,6 2,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 3,4 4,0 3,3 4,0 4,2 4,6 4,6 4,2 3,7 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 2,6 4,2 2,4 4,0 3,8 4,2 3,8 3,6 3,4 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,8 3,1 4,0 3,8 3,0 4,0 3,8 3,7 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 2,5 3,2 2,6 3,5 3,0 3,0 3,2 2,6 3,1 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 2,8 3,0 2,6 3,8 3,3 3,8 3,4 3,6 3,3 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 4,4 3,6 3,6 4,2 4,4 3,8 3,8 3,7 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,8 3,0 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 2,8 3,2 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 2,7 3,6 2,6 3,5 3,5 4,4 3,0 3,2 3,3 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,6 2,6 3,2 3,7 3,8 4,4 3,2 3,3 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,3 3,8 2,9 3,3 2,9 3,7 3,9 3,2 3,3 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,9 4,6 3,5 3,8 3,1 3,8 4,4 3,6 3,9 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,7 4,4 3,2 3,6 3,1 4,0 4,4 3,5 3,8 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,9 4,2 3,0 3,5 2,9 3,6 3,6 4,0 3,2 3,3 2,2 3,4 2,3 2,9 3,2 3,4 3,2 2,4 2,4 2,8

39 RESULTATER OPDELT PÅ 38 UDDANNELSE Uddannelse Medievide nskab Moderne Indien og Sydasiens tudier Moderne kultur og kulturfor midling Musikvide nskab Nærorient alsk arkæologi Persisk Polsk Portugisis ke og brasilians ke studier Pædagogi k Total Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,4 3,8 2,7 3,2 2,7 4,2 4,0 2,8 3,1 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,6 4,0 2,8 3,5 2,7 4,2 4,8 3,4 3,2 3,2 3,6 4,6 2,9 3,6 3,4 4,8 4,8 3,2 3,6 3,5 2,8 2,8 2,8 3,1 2,7 3,6 4,2 1,8 2,9 2,6 3,6 3,4 3,4 3,5 2,7 3,0 2,6 3,8 3,3 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,7 3,4 3,3 3,7 3,3 3,6 3,8 3,8 4,0 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 3,0 2,4 2,3 1,8 2,8 2,7 2,8 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 2,9 3,7 3,0 2,9 2,8 3,0 3,5 1,9 3,2 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,6 3,6 2,7 2,4 2,8 3,0 3,4 2,4 2,9 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,9 3,4 2,9 2,8 3,2 3,8 3,4 3,0 3,3 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,1 3,5 3,2 2,9 2,4 3,5 3,0 3,0 3,4 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,3 4,0 3,4 3,3 3,0 2,0 4,0 1,0 3,5 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,4 5,0 3,4 3,3 2,9 4,0 3,5 1,0 3,6 3,3 1,9 2,8 2,3 2,7 2,3 1,8 3,6 1,2 2,3 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,9 3,5 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6 3,1 3,1 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 3,8 4,2 3,2 3,4 3,0

40 RESULTATER OPDELT PÅ 39 UDDANNELSE Uddannelse Medievide nskab Moderne Indien og Sydasiens tudier Moderne kultur og kulturfor midling Musikvide nskab Nærorient alsk arkæologi Persisk Polsk Portugisis ke og brasilians ke studier Pædagogi k Total Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,6 3,8 2,8 3,0 2,8 3,0 4,0 3,2 3,3 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 2,9 3,0 2,8 3,2 3,1 2,8 4,2 3,2 3,5 3,0 3,0 3,4 2,7 3,0 3,1 3,2 3,0 2,8 3,4 3,0 3,0 3,8 3,2 2,7 3,3 2,4 2,4 3,3 2,8 2,8 3,3 4,2 3,5 3,4 3,8 4,0 4,0 3,0 3,6 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,0 3,4 3,3 3,0 3,2 3,7 3,3 3,2 3,4 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,6 3,4 3,1 2,5 2,6 3,4 3,8 3,0 3,4 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,0 3,5 3,4 2,9 2,8 4,0 2,8 2,5 3,5 3,2 2,3 3,0 3,1 2,6 3,1 3,0 3,2 2,9 3,9 3,7 3,7 3,8 4,1 3,8 3,7 4,0 3,5 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 2,4 2,5 3,2 3,1 Tilgængelighed for handicappede 3,4 4,0 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 2,3 1,9 2,0 2,2 2,5 2,2 3,7 3,1

41 RESULTATER OPDELT PÅ 40 UDDANNELSE Uddannelse Religionsh istorie Religionss ociologi Religionsv idenskab Retorik Russisk Spansk sprog og kultur Sprogpsyk ologi Teatervide nskab Thai/Sydø stasienstu dier Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 2,4 3,4 3,7 3,3 2,9 3,6 3,3 3,3 4,0 3,4 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,1 3,2 3,6 3,6 3,1 3,4 3,4 3,6 4,2 3,4 Jeg har det godt på min uddannelse 3,4 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,9 4,2 4,8 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,1 3,0 3,8 3,6 3,0 3,7 3,3 3,5 4,3 3,5 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,1 4,0 3,8 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 2,7 2,5 3,2 3,3 3,0 3,0 3,1 3,1 4,0 3,1 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 2,8 2,8 3,7 3,7 2,6 3,4 3,3 3,7 4,2 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 3,7 4,1 4,0 4,5 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,7 3,8 2,8 3,2 2,7 2,9 3,2 3,3 3,8 3,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 2,8 2,8 3,7 3,7 2,9 3,5 3,2 3,6 4,6 3,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,3 3,3 3,7 3,2 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,7 3,3 3,3 3,2 2,9 3,3 3,0 3,2 3,7 3,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,2 3,8 3,8 3,7 3,4 4,0 3,4 3,6 4,2 3,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,4 3,8 3,7 3,6 3,3 3,8 3,3 3,3 4,3 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,7 3,1 3,5 3,2 2,5 3,3 3,1 3,3 4,0 3,3 2,6 2,9 2,8 2,7 2,4 3,0 2,3 3,4 2,8 2,8

42 RESULTATER OPDELT PÅ 41 UDDANNELSE Uddannelse Religionsh istorie Religionss ociologi Religionsv idenskab Retorik Russisk Spansk sprog og kultur Sprogpsyk ologi Teatervide nskab Thai/Sydø stasienstu dier Total Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,3 2,7 3,2 2,6 3,0 3,4 2,6 2,9 3,2 3,0 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,1 3,4 3,5 3,0 3,2 3,5 3,2 3,0 3,5 3,2 2,2 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 3,4 3,9 4,5 3,5 3,1 3,6 3,1 3,4 2,3 2,1 2,1 2,0 3,2 2,6 3,1 2,9 3,5 3,5 3,1 3,5 3,1 3,3 4,0 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,4 4,3 3,8 3,8 3,4 4,0 3,7 3,9 3,8 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,1 2,4 2,3 2,1 1,9 2,5 3,1 2,8 3,0 2,3 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 2,8 3,5 3,3 2,8 2,1 2,6 3,0 2,8 3,1 2,9 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,7 3,6 3,0 2,5 2,4 2,6 3,2 2,5 3,2 2,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,4 3,5 3,4 3,1 2,9 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1 It fungerer godt til eksamen 3,0 3,9 3,5 3,2 1,6 2,6 3,3 3,6 3,0 3,1 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,3 3,5 3,8 2,9 1,8 2,5 3,4 2,9 3,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,0 3,5 4,0 2,9 1,8 2,7 3,5 2,9 3,3 2,4 2,9 2,4 2,2 1,9 1,5 1,5 1,6 3,0 2,1 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,6 3,4 2,8 3,2 2,8 2,7 3,2 3,2 3,6 2,9 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 2,0 3,3 3,1 3,1 2,8 2,6 3,4 2,9 3,6 3,0

43 RESULTATER OPDELT PÅ 42 UDDANNELSE Uddannelse Religionsh istorie Religionss ociologi Religionsv idenskab Retorik Russisk Spansk sprog og kultur Sprogpsyk ologi Teatervide nskab Thai/Sydø stasienstu dier Total Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,2 3,4 3,2 3,1 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 2,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,4 3,6 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 2,9 4,2 3,0 2,8 3,8 3,0 3,4 2,7 2,6 3,2 2,9 3,6 3,0 2,0 2,9 1,8 3,5 2,1 1,4 3,2 2,9 3,0 2,8 3,8 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 3,8 3,5 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 2,3 3,2 3,4 3,4 2,7 2,6 3,2 3,3 3,3 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 1,8 3,5 3,0 3,1 2,6 2,4 3,1 2,8 2,7 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg svar inden for den vejledende tidsfrist Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 2,3 3,0 3,1 3,3 2,6 2,8 3,4 2,9 3,3 3,2 1,8 3,0 3,5 3,2 2,9 2,0 3,1 3,6 2,9 3,3 3,3 4,1 4,1 2,8 3,3 3,4 4,0 4,0 3,7 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 2,4 2,6 4,0 4,5 3,7 3,2 4,2 3,1 Tilgængelighed for handicappede 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 1,3 2,3 2,8 2,3 2,0 3,5 2,2 1,0 3,0 4,3 5,0 2,5 4,0 3,1

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

Optag kandidat KUA 2015

Optag kandidat KUA 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag kandidat KUA 0 Profil af de studerende Sommer- og vinteroptag -0-0 Forord Data på kandidatoptag er trukket fra STADS ultimo oktober 0. Der ses bort fra studerende,

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Bilag 1 Mandatfortolkning

Bilag 1 Mandatfortolkning Bilag 1 Mandatfortolkning I tilfælde af, at vi skal stemme om noget til mødet, skal vi have afklaret hvordan vi fortolker 3 i Artsrådets vedtæger, der afgør hvor mange mandater hvert fagudvalg får tildelt:

Læs mere

Rapport over besvarelser fra gymnasiefag versus ikke gymnasiefag

Rapport over besvarelser fra gymnasiefag versus ikke gymnasiefag Rapport over besvarelser fra gymnasiefag versus ikke gymnasiefag af stud.mag. Martin Jensen og adjunkt Marianne Høyen/MEF Januar 2010 I denne indledende rapport viser vi udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 for studieåret 2014-15 Årets uddannelsesevalueringer Dato for

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Indhold. 2012 Kalender. Hvad interesserer dig? Bacheloruddannelser. Besøg KU. En uge på KU. Studieliv. Bachelor > kandidat > job

Indhold. 2012 Kalender. Hvad interesserer dig? Bacheloruddannelser. Besøg KU. En uge på KU. Studieliv. Bachelor > kandidat > job Studier 2012 2 / Københavns Universitet / Studier 2012 Indhold Bacheloruddannelser Hvad interesserer dig? Følg dine interesser og få inspiration til dit studievalg side 6 Læs om uddannelsernes faglige

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Ekstern Evalueringsrapport E15

Ekstern Evalueringsrapport E15 Ekstern Evalueringsrapport E15 Samlede antal udbudte kurser: 147 Kurser evalueret: 103 (70,07%) Undervisere evalueret: 98 Antal besvarelser (samlede antal evalueringer) I alt: 1176 Individuel: 320 (27,21%)

Læs mere