Antal besvarelser: Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014"

Transkript

1 beelser: Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

2 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Inviterede Inviterede Bachelor Kandidat

3 SVARPROCENT 02 Inviterede 21 eller yngre eller ældre Herunder er vist fordelingen af beelser af spørgeskemaet på henholdsvis dansk og engelsk. Dansk 92% Engelsk 8% 801

4 BAGGRUNDOPLYSNINGER - 03 BESVAREDE Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes baggrund. Herunder uddannelsesniveau og alder. Resultaterne vises som en procent af beelserne på i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 61% Kandidat 39% Alder 21 eller yngre 24% % % % eller ældre 10% 1.006

5 TIDSFORBRUG 04 Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på fakultet og uddannelsesniveau. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Timer brugt på undervisning 8,2 8,8 10,7 16,5 18,7 9,3 13,0 Timer brugt på studieforberedelse 16,1 17,6 17,1 14,6 16,8 17,5 16,2 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,5 1,8 2,9 3,2 3,1 2,9 2,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 7,7 9,6 9,2 5,1 6,3 8,4 7,2 Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 13,7 11,8 13,0 Timer brugt på studieforberedelse 16,5 15,7 16,2 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,2 2,2 2,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 6,1 8,9 7,2

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3, ,5 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,5 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, ,2 0,2 Tilfredshed med kommunikationen 3, ,9 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,9 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål der ikke er stillet til alle er ikke medtaget. Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,7 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,6 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED 2013 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til Spørgsmål der ikke er stillet til alle er ikke medtaget. Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 0,5 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 0,3 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 0,3 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 0,2 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 0,2 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse - Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger

9 DET PSYKOSOCIALE 08 STUDIEMILJØ Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,5 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8 - Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4, ,0 0,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, ,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3, ,1 0,2 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

10 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 09 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,1 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2, ,5 0,2 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3, ,6 0,5 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3, ,9 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2, ,4 - Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende på SCIENCE, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Sammenligningen med på denne side indeholder kun fra studerende på SCIENCE. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende ,9 0,6 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde? 2, ,7 0,0 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen? ,6 2,7... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen? ,7 0,5 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld (f.eks. spild, hudkontakt m.fl.)? ,0-0,6 Ja Nej

13 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 12 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, ,2 0,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3, ,9 0,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3, ,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, ,6 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, ,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3, ,6 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

14 KOMMUNIKATIONEN 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen 3, ,9 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3, ,1 0,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3, ,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3, ,2 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3 0,0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE 14 I ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,9 0,3 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3, ,9 0,2 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3, ,1 0,2 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3, ,8 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 STUDERENDE MED 15 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom høre- eller synsvanskeligheder, ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse? ,5 0,5 Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Hørevanskeligheder 7% 70 Synsvanskeligheder 18% 179 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 15% 154 Psykisk lidelse 43% 437 Neurologisk lidelse 8% 84 Bevægelseshandicap 6% 65 Anden type 16% 165

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse ,9 3,8 Ja Nej Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 Tilgængelighed for handikappede 4, ,0 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, ,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3 0,0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen Op til eksamen Ja Nej Herunder opdeles oplevelse af fysiske stress-symptomer på fakultet. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har et Ja til at have stress-symptomer. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total I dagligdagen 49,2 43,8 52,4 4 48,8 52,7 47,0 Op til eksamen 67,1 72,4 67,3 63,6 76,3 66,7 68,7

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 FAKULTET På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på fakulteter. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Skalaens midte er således 3. Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,6 3,2 3,6 3,8 3,6 4,0 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,5 3,2 3,6 3,8 3,7 4,0 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,0 3,7 4,0 4,0 4,2 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 3,6 4,2 4,1 4,2 4,5 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,1 3,2 3,5 3,2 3,5 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 3,3 3,5 3,7 3,7 3,8 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,2 3,4 3,6 3,4 3,7 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,1 2,4 2,8 2,9 2,6 3,6 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,6 2,7 3,3 3,2 2,8 3,6 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 3,0 1,6 2,2 3,1 2,5 4,1 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,1 2,1 2,5 2,7 2,4 3,0 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 3,5 3,0 2,5 2,9 2,8 4,1 3,0 2,3 2,0 2,5 2,4 2,4 2,9 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 2,9 3,7 3,1 2,7 3,8 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,3 3,0 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,0 2,7 3,1 3,3 3,1 3,4 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 2,9 3,2 3,6 3,3 3,5 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,5 3,2 3,9 3,6 3,7 3,4 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,6 3,3 4,0 3,7 3,8 3,4 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 FAKULTET Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,9 2,8 3,0 3,1 3,1 3,5 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,2 2,8 3,0 3,1 3,1 3,6 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,2 3,1 3,3 3,5 3,4 3,6 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,9 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 2,5 3,4 3,1 3,1 3,7 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,2 2,3 3,4 3,2 3,0 3,6 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,3 2,8 3,5 3,4 3,3 3,6 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,3 2,5 3,5 2,7 2,9 3,7 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 2,9 3,1 3,2 3,1 3,5 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 3,8 3,7 4,3 4,0 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,3 2,9 3,0 3,1 2,9 3,8 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 2,9 3,7 3,1 2,7 3,8 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,9 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,7 3,5 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,7 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,8 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,2 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,7 3,3 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 2,8 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,3 3,0 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 2,7 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 2,6 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 3,0 3,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,3 2,3 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,0 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,4 3,3 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,1 3,1 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,3 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,7 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,8 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,1 3,0 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,4 3,3 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 3,1 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,4 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,2 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 3,1 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,2 3,0 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, itproblemer mv.) 3,4 3,2 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,1 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,1 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 4,0 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,2 3,0 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,0 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,2 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,8 3,6 3,5 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,3 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,9 3,6 3,3 3,3 3,2 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,0 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,5 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,6 3,1 3,0 2,9 3,0 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,6 4,0 3,9 3,2 3,4 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,5 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,9 3,7 3,7 3,4 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,8 3,8 3,6 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 3,4 3,4 3,1 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,9 3,7 3,7 3,3 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,7 3,5 3,5 3,2 3,4 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,0 3,1 2,9 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,3 3,1 3,1 3,0 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,5 3,2 3,4 3,2 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,5 2,4 2,2 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,3 3,3 3,2 3,0 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ 25 SPROG ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,6 3,7 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,6 3,5 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,5 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,4 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,7 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,8 3,1 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,2 3,2 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 2,6 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 3,1 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 3,3 3,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,3 3,0 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,2 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,4 3,6 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,1 3,5 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,7 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,6 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,7 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

27 RESULTATER OPDELT PÅ 26 SPROG ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,0 3,3 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,4 3,5 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 3,4 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,6 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,6 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,1 3,4 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,1 3,5 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, itproblemer mv.) 3,3 3,5 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,2 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,5 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 4,1 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,1 3,7 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,2 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,6 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: 10.857 LÆSEVEJLEDNING Indledning Gennem rapporten anvendes forskellige typer af figurer og benchmark der varierer afhængig af spørgsmålets type.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Denne studielivsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2017, med fokus på følgende tre hovedemner, 1) studiekvalitet, 2) stress og

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014. Pkt. 7, bilag 1 De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra Trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte og studerende, gennemført

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% beelser: 334 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% Vallensbæk Kommune beelser: 1.184 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 61,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 61,4% Brugertilfredshed beelser: BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 61,4% 01 Botilbud til borgere med psykosociale handicap 02 PSYKOSOCIALE HANDICAP (1/6) De 3 højeste og de 3 laveste vurderinger Nedenfor fremgår

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% beelser: 365 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% beelser: 304 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019 KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019 Totalrapport Svarprocent: 58,6% beelser: 5.319 Aarhus Kommune OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har siden 2015 gennemført en årlig trivselsmåling blandt børn og unge, der anvender

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus Studiemiljø 2018 Arkitektskolen Aarhus Samlet tilfredshed Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 2 9 14 50 25 352 Faglige relationer Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 68,2% beelser: Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 14 a. Bilag 2 Københavns Universitet Fysisk APV 2019 HOVEDRAPPORT Rambøll 21-05-2019 INDHOLD Svarprocent Svarprocent opdelt på fakulteter 01 Overordnede analyser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere