Antal besvarelser: Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014"

Transkript

1 beelser: Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

2 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Inviterede Inviterede Bachelor Kandidat

3 SVARPROCENT 02 Inviterede 21 eller yngre eller ældre Herunder er vist fordelingen af beelser af spørgeskemaet på henholdsvis dansk og engelsk. Dansk 92% Engelsk 8% 801

4 BAGGRUNDOPLYSNINGER - 03 BESVAREDE Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes baggrund. Herunder uddannelsesniveau og alder. Resultaterne vises som en procent af beelserne på i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 61% Kandidat 39% Alder 21 eller yngre 24% % % % eller ældre 10% 1.006

5 TIDSFORBRUG 04 Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på fakultet og uddannelsesniveau. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Timer brugt på undervisning 8,2 8,8 10,7 16,5 18,7 9,3 13,0 Timer brugt på studieforberedelse 16,1 17,6 17,1 14,6 16,8 17,5 16,2 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,5 1,8 2,9 3,2 3,1 2,9 2,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 7,7 9,6 9,2 5,1 6,3 8,4 7,2 Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 13,7 11,8 13,0 Timer brugt på studieforberedelse 16,5 15,7 16,2 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,2 2,2 2,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 6,1 8,9 7,2

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3, ,5 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,5 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, ,2 0,2 Tilfredshed med kommunikationen 3, ,9 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,9 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål der ikke er stillet til alle er ikke medtaget. Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,7 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,6 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED 2013 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til Spørgsmål der ikke er stillet til alle er ikke medtaget. Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 0,5 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 0,3 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 0,3 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 0,2 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 0,2 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse - Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger

9 DET PSYKOSOCIALE 08 STUDIEMILJØ Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,5 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8 - Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4, ,0 0,0 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, ,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3, ,1 0,2 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

10 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 09 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,1 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2, ,5 0,2 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 2, ,7 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3, ,6 0,5 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3, ,9 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2, ,4 - Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende på SCIENCE, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Sammenligningen med på denne side indeholder kun fra studerende på SCIENCE. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende ,9 0,6 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde? 2, ,7 0,0 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen? ,6 2,7... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen? ,7 0,5 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld (f.eks. spild, hudkontakt m.fl.)? ,0-0,6 Ja Nej

13 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 12 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, ,2 0,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3, ,9 0,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3, ,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, ,6 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, ,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3, ,6 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

14 KOMMUNIKATIONEN 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen 3, ,9 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3, ,1 0,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3, ,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3, ,2 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3 0,0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE 14 I ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,9 0,3 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3, ,9 0,2 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3, ,1 0,2 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3, ,8 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 STUDERENDE MED 15 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom høre- eller synsvanskeligheder, ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse? ,5 0,5 Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Hørevanskeligheder 7% 70 Synsvanskeligheder 18% 179 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 15% 154 Psykisk lidelse 43% 437 Neurologisk lidelse 8% 84 Bevægelseshandicap 6% 65 Anden type 16% 165

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse ,9 3,8 Ja Nej Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,1 Tilgængelighed for handikappede 4, ,0 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, ,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,3 0,0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen Op til eksamen Ja Nej Herunder opdeles oplevelse af fysiske stress-symptomer på fakultet. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har et Ja til at have stress-symptomer. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total I dagligdagen 49,2 43,8 52,4 4 48,8 52,7 47,0 Op til eksamen 67,1 72,4 67,3 63,6 76,3 66,7 68,7

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 FAKULTET På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på fakulteter. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Skalaens midte er således 3. Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,6 3,2 3,6 3,8 3,6 4,0 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,5 3,2 3,6 3,8 3,7 4,0 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,0 3,7 4,0 4,0 4,2 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 3,6 4,2 4,1 4,2 4,5 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,1 3,2 3,5 3,2 3,5 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 3,3 3,5 3,7 3,7 3,8 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,2 3,4 3,6 3,4 3,7 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,1 2,4 2,8 2,9 2,6 3,6 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,6 2,7 3,3 3,2 2,8 3,6 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 3,0 1,6 2,2 3,1 2,5 4,1 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,1 2,1 2,5 2,7 2,4 3,0 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 3,5 3,0 2,5 2,9 2,8 4,1 3,0 2,3 2,0 2,5 2,4 2,4 2,9 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 2,9 3,7 3,1 2,7 3,8 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,3 3,0 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,0 2,7 3,1 3,3 3,1 3,4 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 2,9 3,2 3,6 3,3 3,5 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,5 3,2 3,9 3,6 3,7 3,4 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,6 3,3 4,0 3,7 3,8 3,4 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 FAKULTET Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,9 2,8 3,0 3,1 3,1 3,5 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,2 2,8 3,0 3,1 3,1 3,6 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,2 3,1 3,3 3,5 3,4 3,6 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,9 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 2,5 3,4 3,1 3,1 3,7 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,2 2,3 3,4 3,2 3,0 3,6 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,3 2,8 3,5 3,4 3,3 3,6 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,3 2,5 3,5 2,7 2,9 3,7 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 2,9 3,1 3,2 3,1 3,5 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 3,8 3,7 4,3 4,0 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,3 2,9 3,0 3,1 2,9 3,8 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 2,9 3,7 3,1 2,7 3,8 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,9 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,7 3,5 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,7 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,8 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,2 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,7 3,3 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 2,8 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,3 3,0 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 2,7 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 2,6 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 3,0 3,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,3 2,3 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,0 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,4 3,3 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,1 3,1 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,3 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,7 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,8 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,1 3,0 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,4 3,3 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 3,1 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,4 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,2 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 3,1 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,2 3,0 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, itproblemer mv.) 3,4 3,2 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,1 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,1 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 4,0 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,2 3,0 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,0 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,2 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,8 3,6 3,5 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,3 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,9 3,6 3,3 3,3 3,2 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,0 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,5 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,6 3,1 3,0 2,9 3,0 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,6 4,0 3,9 3,2 3,4 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,5 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,9 3,7 3,7 3,4 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,8 3,8 3,6 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 3,4 3,4 3,1 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,9 3,7 3,7 3,3 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,7 3,5 3,5 3,2 3,4 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,0 3,1 2,9 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,3 3,1 3,1 3,0 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,5 3,2 3,4 3,2 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,7 2,5 2,4 2,2 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,3 3,3 3,2 3,0 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, it-problemer mv.) 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ 25 SPROG ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 3,6 3,7 3,6 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,6 3,5 3,6 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 3,5 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,5 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,4 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,7 3,4 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,8 3,1 2,8 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,2 3,2 3,2 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen (på gangene, fællesarealer mv.) 2,7 2,6 2,7 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 3,1 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på (gruppearbejde, selvstudie, fuldstændig ro mv.) 3,0 3,3 3,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne, da min uddannelse flyttede til andre bygninger 2,3 3,0 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,2 3,1 TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,4 3,6 3,4 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,1 3,5 3,1 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,7 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,6 3,6 3,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,7 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

27 RESULTATER OPDELT PÅ 26 SPROG ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,0 3,3 3,0 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,4 3,5 3,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 3,4 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,6 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,6 2,3 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,1 3,4 3,2 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,1 3,5 3,1 Når jeg skal bruge administrativ hjælp, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig (i forbindelse med ansøgninger, eksamenstilmeldning, vejledning, mobning, itproblemer mv.) 3,3 3,5 3,3 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,0 3,2 3,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,5 3,2 Tilgængelighed for handikappede 4,1 4,1 4,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,1 3,7 3,1 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,1 3,2 3,1 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,6 2,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt 1. Grundforløbet 0 0,00% 2. SOSU- hjælper 28 23,33% 3. SOSU? assistent 48 40,00% 4. Sygeplejerskestudiet 44 36,67% Total 120 100,00% Gennemsnit 3,13 2 Samlet set, lærer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere