K K R S Y D D A N M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25. august 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for Turismen i Syddanmark mio. kr. pulje under Grøn Vækst Partnerskabsaftale mellem Vækstforum og regering Revision af den regionale udviklingsplan (RUP en) Udviklingsstrategi 2012 på socialområdet Styringsaftale 2012 på socialområdet Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet Stigning i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet Region Syddanmarks fødeplans konsekvenser for kommunerne Godkendelse af budget 2012 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Godkendelse af budget for det Fælleskommunale Socialsekretariat Udbetaling Danmark - overførsel af kommunale opgaver Udpegninger KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Ib Kristensen, Billund Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Jens Chr. Gjesing, Haderslev Sonja Rasmussen, Kerteminde Jørn Pedersen, Kolding Bjarne Nielsen, Langeland Steen Dahlstrøm, Middelfart Morten Andersen, Nordfyn Erik Christensen, Nyborg Aase Nyegaard, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Gylling Haahr, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Karsten Landro, Ærø Tove Larsen, Aabenraa John Snedker, Esbjerg Peter Christensen, Tønder Gunnar Nielsen, Haderslev Jan Boye, Odense Lis Ravn Ebbesen, Kolding Torben Andersen, Kerteminde Diana Mose Olsen, Esbjerg Holger Gorm Petersen, Vejle Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Bente Damhave, Nyborg Holger Gorm Petersen, Vejle Peter Borup Sørensen, Vejle Jacob Lose, Esbjerg KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Bo Andersen, Faaborg-Midtfyn Per Bødker Andersen, Kolding Afbud Finn Brunse, Assens Johnny Søtrup, Esbjerg Erik Nørreby, Fanø Thomas Banke, Fredericia Anker Boye, Odense Curt Sørensen, Svendborg SIDE 3

4 Uffe Steiner Jensen, Fredericia Torben Elsig-Pedersen, Vejle Frank Schmidt-Hansen, Vejen Inger Nielsen, Fredericia Helle Waagner, Nordfyn Ivan Toftgaard, Fredericia Mads Lund, Fredericia Fra sekretariatet Chefkonsulent Morten Karlsbjerg (referent) Konsulent Filip Dalengaard (referent) Chefkonsulent Anders B. Kristensen, KL SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: mtk Baggrund Godkendelse af referat fra møde i KKR Syddanmark den 6. juni Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet. Beslutning Referatet blev godkendt. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for 2012 SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark og Væksthuset skal indgå aftale for En arbejdsgruppe i regi af kredsen af kommunaldirektører har udarbejdet udkast til aftalen for Direktør for Væksthuset Liselotte Hohwy Stokholm vil orientere om Væksthuset og om udkastet til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset. KKR Syddanmark skal senest den 9. november 2011 godkende den endelige aftale. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset med henblik på godkendelse. Sagsfremstilling KKR Syddanmark og Væksthuset indgik i november 2010 den første regionale aftale. Samtidig havde KKR Syddanmark de første indledende drøftelser om aftalen for KKR pegede blandt andet på, at aftalen bør have fokus på Væksthusets samarbejde med Vækstforum, herunder Væksthusets operatørrolle. KKR Syddanmark var i øvrigt af den opfattelse, at de mange aktører på området ikke skal konkurrere, men i stedet have fuld fokus på samarbejde. KKR Syddanmark besluttede også at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der skal udarbejde et første udkast til aftalen. Arbejdsgruppen består af kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg, kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle, kommunaldirektør Niels Johannesen, Aabenraa, udviklingsdirektør Janus Krarup, Odense, samt Væksthusets direktør Liselotte Stokholm. Tre væsentlige indsatsområder i 2012 er fortsat: En entydig og klar rollefordeling mellem systemets aktører Markedsføring og synliggørelse af systemets muligheder og kompetencer overfor kunderne En fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne. SIDE 6

7 Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at der i den regionale aftale for 2012 sættes særligt fokus på: Væksthusets samarbejde med Vækstforum Regionen har overfor arbejdsgruppen oplyst, at Vækstforum i sin nye erhvervsudviklingsstrategi formentlig vil lægge op til, at Væksthuset får mulighed for at løfte opgaven omkring rådgivning af vækstiværksættere indenfor Vækstforums satsninger (energi, velfærdsteknologi og design) Tilpasning af Væksthusets indsats i regi af aftalen med KKR Væksthusets indsats skal fokuseres og gøres mere strategisk, så den både afspejler virksomhedernes behov, kommunernes strategier og behov, samt Vækstforums satsninger, hvilket også skal afspejles i Væksthusets mål Tættere dialog mellem Væksthus og kommuner Der er behov for mere synlighed og tættere dialog og samarbejde mellem Væksthuset og kommunerne. Det gælder blandt andet i forhold til tættere kontakt med erhvervschefer, kredsen af kommunaldirektører og KKR. Væksthuset og kommunerne bør fremadrettet arbejde for at gøre de lokale samarbejdsaftaler mere konkrete og gensidigt forpligtende. Tættere samarbejde med øvrige aktører Der skal blandt andet udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Væksthuset og Bruxelles-kontoret. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark godkender aftalen. Beslutning Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark, holdt oplæg om Væksthuset og udkastet til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for Hun understregede vigtigheden af et godt samarbejde mellem de forskellige aktører på området. Herunder bl.a. kommuner, Vækstforum og de subregionale aktører. Formuleringerne omkring operatørfunktioner og snitflader til de subregionale aktører, særligt til Udvikling Fyn, skal præciseres. Der afholdes møde mellem Væksthuset og Udvikling Fyn omkring formuleringerne. Aftalen mellem Væksthuset og KKR Syddanmark skal på dagsordenen til godkendelse på næste KKR møde den 9. november SIDE 7

8 2.2. Turismen i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til en fælleskommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter oplægget til fælleskommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark med henblik på drøftelse med regionen. Sagsfremstilling KKR Syddanmark drøftede den 7. februar 2011 kommunernes rolle i forhold til turismen i Syddanmark. KKR besluttede: At der bør udarbejdes en fælles kommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark At Syddanmark består af forskellige destinationer Fremover bør Syddansk Turisme i højere grad understøtte de forskellige subregionale destinationer og være en organisation, der i fremtiden skal løse opgaver på bestilling Syddansk Turisme skal have særlig fokus på tre områder: Markedsføring af turisme, herunder særlig fokus på udvikling af egne markedsføringsredskaber med udgangspunkt i aktørernes blandt andet subregionernes efterspørgsel Analyser af turismen i Syddanmark, eventuelt i et samarbejde med Kontur Kompetenceudvikling i turisterhvervet. Syddansk Turisme finansieres primært via Vækstforum../. En kommunal arbejdsgruppe har udarbejdet et debatoplæg til fælleskommunal strategi vedrørende kommunerne og turismen i Syddanmark. Arbejdsgruppen består af: Tove Baisgaard, Billund Kommune kommunaldirektør - formand Rasmus Hessum Hansen, Odense Kommune PR og tiltrækningschef Karsten Justesen, Sønderborg Kommune Bureauchef Max Kruse, Varde Kommune kommunaldirektør Arbejdsgruppen anbefaler: At Syddansk Turisme nedlægges som organisation SIDE 8

9 At der oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark.. Gennem subregionerne indgår også turismeerhvervet. Formålet med denne organisation er: At fastlægge fælles turismemålsætninger, før der besluttes en fælles regional turismestrategi. Som forudsætninger hertil indgår fælles analysevirksomhed og vidensudvikling, som Regionen foreslås at levere At skabe netværk mellem forskningsverdenen og erhvervet At løfte kompetenceniveauet hos områdets aktører At støtte hinandens styrker, når det kommer et større område til gavn At koordinere indsatsen om international markedsføring/ destinationsprofilering med Region Syddanmark og eventuelt Visit Danmark At øge den politiske bevågenhed om turismeerhvervets potentialer og udfordringer som væksterhverv At øge lobbyismen for at skabe bedre rammebetingelser for erhvervet, herunder infrastruktur, finansiering, vækstfokus m.v. Formen kan være et selskab, forening eller anden. Der skal gøres opmærksom på, at erhvervsturismen på en række punkter har et velfungerende netværk og samarbejde i dag, som faktisk skaber resultater på regionalt niveau. Det betyder, at det skal overvejes nøje, hvordan erhvervsturismen kan fortsætte sit arbejde i tilknytning til den foreslåede subregionale model, som beskrevet ovenfor. Beslutning KKR Syddanmark bakkede op om arbejdsgruppens anbefaling om, at Syddansk Turisme bør nedlægges. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så er det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. Der blev gjort opmærksom på, at ikke alle fynske kommuner er en del af Udvikling Fyn, og at der bør tages hensyn til dette i det fremadrettede arbejde. SIDE 9

10 De syddanske borgmestre drøfter turismeindsatsen med Region Syddanmark på mødet i Kontaktudvalget den 30. august mio. kr. pulje under Grøn Vækst SAG NR.: mtk Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får mulighed for at medfinansiere egne indsatser under landdistriktsprogrammet inden for en ramme på mindst 200 mio. kr. pr. år i perioden Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark skal i fællesskab udarbejde et program for Syddanmark med overordnede formål, prioritering mellem de involverede tilskudsordninger, målgrupper, målsætninger m.v. En fælles arbejdsgruppe har nu udarbejdet et forslag til program. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark: Godkender arbejdsgruppens forslag til program for Syddanmark Godkender forslag om organiseringen af godkendelse af ansøgninger Samt beslutter at udsende høring til de 22 syddanske kommuner om, hvilke kommuner der vil være ansøgere til puljen. Sagsfremstilling Aftalen indebærer, at puljen udmøntes i en model, hvor det overlades til kommuner og region i fællesskab at danne en programgruppe, der skal formulere et program med overordnede formål, prioritering mellem de involverede tilskudsordninger, målgrupper, målsætninger m.v. Første ansøgningsfrist for programmerne bliver den 1. oktober Når programmet er godkendt af Fødevareministeriet, kan der søges om støtte til projekter. De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal derfor blive enige om, at nedsætte en programgruppe, der skal udarbejde et program med en beskrivelse af en udviklingsindsats i Syddanmark, som vil kunne gennemføres med midler fra de involverede kommuner og region. SIDE 10

11 Region Syddanmark har foreslået, at udmøntningen af 200 mio. kr. puljen i Syddanmark skal ske i regi af Vækstforum, således at program og projektforvaltning skal ske i regi af Vækstforum. KKR Syddanmark drøftede udmøntningen af 200 mio. kr. puljen i Syddanmark på sit møde den 6. juni KKR Syddanmark drøftede proces, indhold og organisering i forhold til puljen. Der var enighed om, at en udmøntning i regi af Vækstforum kan blive for snæver i forhold til projekter og prioriteringer, der ikke er omfattet af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Fx ansøgninger vedrørende natur og miljø. KKR Syddanmark besluttede derfor, at alle 22 kommuner skal inviteres til møde om sagen. Dette møde blev afholdt den 29. juni På mødet blev der peget på følgende kommunale fokuspunkter til udarbejdelsen af det syddanske program: Opmærksomheden skal rettes mod, at Syddanmark i denne sag konkurrerer med de øvrige regioner Det bør tilstræbes, at programmet ligger i forlængelse af Vækstforums prioriteringer Dog bør der også være stor fokus på natur og miljø Der bør lægges op til tværgående samarbejder mellem kommuner Der bør bygges videre på allerede iværksatte projekter blandt andet i regi af de subregionale samarbejder Fokus på hvad vi ved giver point i Fødevareministeriet Fokus på effektmål Det kan være en fordel at have landkommuner med Der bør lægges op til at invitere andre aktører med i ansøgningerne særligt landbruget blev nævnt I forhold til turisme kan natur og landbrug tænkes ind Fokus på fødevareområdet Fokus på tværkommunale indsatser på energispare-området Fokus på vedvarende energi Fokus på biogas Fokus på de syddanske nationalparker../. En fælles kommunale/regionale programgruppe har udarbejdet forslag til hovedpunkter i programmet for Syddanmark: Højere værditilvækst i fødevareerhvervet i Syddanmark Højere værditilvækst i turismen i de syddanske landdistriktsprogrammer SIDE 11

12 Nye og bedre tilgængelige naturoplevelser. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark godkender oplægget. Med hensyn til håndtering af ansøgninger til det syddanske program (dvs. når det syddanske program er godkendt og en økonomisk ramme er tildelt), foreslås følgende organisering: Administrativt en fælles kommunalt/regionalt arbejdsgruppe udarbejder indstillinger til det politiske niveau. Der skal en være en geografisk spredning, således at de forskellige egne i Syddanmark bliver repræsenteret. Der skal både være repræsentanter fra Vækstforums sekretariat, de kommunale natur- og miljøforvaltninger, og LAG erne Politisk Vækstforum suppleres med KKR-repræsentanter. Det skal endvidere afklares, hvorvidt der er kommuner, der allerede nu ved, at man ikke vil søge puljen. Det foreslås derfor at udsende høring til de 22 syddanske kommuner om, hvilke kommuner der vil være ansøgere til puljen. Beslutning KKR Syddanmark godkender arbejdsgruppens oplæg med tilføjelse af hovedpunktet Energi og miljø. KKR godkender forslaget til administrativ organisering. Borgmester Gylling Haahr, Varde, og borgmester Curt Sørensen, Svendborg, blev udpeget som de KKR s repræsentanter, der skal supplere Vækstforum vedr. ansøgninger til puljen. Der skal laves en høring blandt de 22 syddanske kommuner om, hvilke kommuner der vil være ansøgere til puljen. KKR bakker op om forretningsudvalgets forslag om, at KKR Syddanmarks formandskab bemyndiges til at godkende det endelige program. SIDE 12

13 2.4. Partnerskabsaftale mellem Vækstforum og regering SAG NR.: mtk Baggrund I 2011 skal der indgås nye partnerskabsaftaler på bilaterale møder mellem formandskaberne for de regionale vækstfora og regeringen. Partnerskabsaftalerne skal sikre bedre sammenhæng mellem den nationale og regionale vækstpolitik. Partnerskabsaftalerne skal også bidrage til at sikre en bedre koordinering på tværs af ressortministerierne. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter kommunale interesser i forhold til partnerskabsaftalen. Sagsfremstilling Der er som udgangspunkt ikke nye midler bundet op i partnerskabsaftalerne. Men partnerskabsaftalerne er en anledning til at komme i direkte dialog med regeringen om lokale og regionale problemstillinger. KL anbefaler, at kommunerne søger indflydelse på de regionale partnerskabsaftaler, samt at kommunerne arbejder for, at aftalerne bliver gensidigt forpligtende og tager afsæt i de udfordringer, man oplever lokalt. KL opfordrer kommunerne til at spille ind med forslag til initiativer tidligt i processen, da muligheden for indflydelse er størst forud for offentliggørelsen af regeringens forhandlingsoplæg i oktober. Kommunerne opfordres endvidere til, at gå i dialog med vækstforummet med henblik på at skabe rum i tidsplanen til indspil fra de kommunale drøftelser af forslag til initiativer i KKR. De politiske drøftelser mellem regering og vækstforaenes formandskaber finder sted i december 2011/januar Tyngden i de kommende aftaler forventes ligesom sidste år at ligge på fyrtårnene. Fyrtårne er indsatsområder, som parterne er enige om skal have en særlig prioritet, og hvor både aktørerne i regionen og staten har en klar rolle at spille. Region Syddanmark foreslår følgende fyrtårns-temaer til partnerskabsaftalen: Center for energieffektivisering udvikling af et kommende energieffektiviseringscenter, der skal bygge på og samle de aktiviteter, der findes inden for forskning og uddannelse, offentlig efterspørgsel og i virksomhederne til gavn for hele erhvervet Center for sejlerturisme (Østersøen) der tages initiativ til at etablere et nationalt center for sejlerturisme i Syddanmark. Centrets fokus skal være SIDE 13

14 viden og udvikling i forhold til hele værdikæden, relevant for sejlerturisme i hele Østersøen. Centeret skal etableres i samarbejde med det sydfynske sejlerprojekt Verdens bedste øhavsdestination og i et grænseoverskridende perspektiv Grænseoverskridende rekruttering et initiativ, som skal tiltrække og fastholde udenlandske talenter, højtuddannede, bachelorer og internationale virksomhedsledere Nordeuropæisk videncenter for designanvendelse centret skal indsamle, opbygge og udvikle kompetencer indenfor designanvendelse og formidle disse kompetencer til erhvervslivet. Formålet med indsatsen er at gøre Syddanmark til Nordeuropas førende designcenter Videncenter for klyngeinnovation centret skal på et forskningsbaseret grundlag styrke den danske indsats inden for klyngeudvikling. Videncentret foreslås etableret gennem en fusion af eksisterende initiativer under Videnskabsministeriet (Netmatch), Økonomi- og Erhvervsministeriet (RegX) og regionale videncentre på området. Beslutning Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen tages til efterretning Revision af den regionale udviklingsplan (RUP en) SAG NR.: mtk Baggrund Region Syddanmark er i gang med at revidere den Regionale Udviklings- Plan (RUP en). Arbejdet med revision af RUP en omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase. RUP-forslaget forventes vedtaget af Regionsrådet ved årsskiftet 2011/12. Herefter følger 8 ugers offentlig høring. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter de foreløbige overvejelser om revision af RUP en. Sagsfremstilling Inputfasen har blandt andet indeholdt en kick off konference i august 2010 og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Et politisk koordinationsudvalg med repræsentanter fra KKR Syddanmark og regionen har ligeledes løbende drøftet revisionen af RUP en. SIDE 14

15 Denne proces førte for det første til en udpegning af 3 regionale temainitiativer: Uddannelse, Infrastruktur & mobilitet Klima, som er fælles for hele regionen. For det andet førte kontakten til kommunerne til et ønske om særlige RUP-initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med fire områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense, og der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i fire områdeinitiativer, der sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Områdeinitiativerne skal suppleres med en indsats, der er afstemt efter de udfordringer og muligheder, der er i regionens forskellige egne. RUP skal ifølge planloven tegne billedet af den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive regionsrådets handlinger til opfølgning. Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes i Vækstforum parallelt med RUP, således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. KKR Syddanmark har løbende drøftet de kommunale ønsker til Erhvervsudviklingsstrategien, som fokuserer på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og "Det gode liv" i Syddanmark../. Region Syddanmarks foreløbige overvejelser om RUP en beskrives i vedlagte notat. RUP ens initiativer på uddannelse, samt infrastruktur & mobilitet vil i vidt omfang blive udfoldet gennem særskilte regionale strategier og samarbejdsfora på disse to områder. Klimaindsatsen er under opbygning nationalt, regionalt og lokalt. RUP ens klimainitiativ vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. RUP ens klimainitiativ udvikles gennem en særskilt klimastrategi, som integreres i den Regionale UdviklingsPlan. RUP ens geografiske områdeinitiativer tænkes at integrere den regionale kulturindsats. Dermed kan kulturprojekter indtænkes i den regionale udvikling af Syddanmarks forskellige egne. SIDE 15

16 Selve RUP en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. Beslutning De foreløbige overvejelser om revisionen af den regionale udviklingsplan blev tages til efterretning Udviklingsstrategi 2012 på socialområdet SAG NR.: fda Baggrund I marts 2011 overtog kommunerne ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde fra regionerne, ligesom der er indført en ny model, hvor kommunerne årligt skal udarbejde en styringsaftale og en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien kan fokusere på alle fælleskommunale problemstillinger på det sociale område, der er omfattet af lovgivningen. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Udviklingsstrategi Sagsfremstilling På det seneste møde i KKR Syddanmark den 6. juni 2011 blev udkast til den første Udviklingsstrategi og Styringsaftale drøftet. KKR besluttede at prioritere følgende temaer i Udviklingsstrategien: Senhjerneskadede Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Dobbeltdiagnoser Anbringelser af børn og unge../. Temaerne er indskrevet i vedlagte forslag, som er tilføjet temaet om samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet. Det er desuden præciseret, at initiativerne til temaerne i Udviklingsstrategien og SIDE 16

17 Styringsaftalen løbende vil blive vurderet af Socialdirektørforum for, hvornår de vil blive iværksat. Dertil formulerede KKR den 6. juni den overordnede ambition til, at det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes, hvilket også er indskrevet i aftalerne. Udviklingsstrategien har efter KKR-mødet været sendt i administrativ høring i de 22 kommuner og regionen, hvor en række mindre ændringer og præciseringer er indskrevet i aftalen. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Udviklingsstrategi Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal behandles i KKR Syddanmark den 25. august og med regionen i Kontaktudvalget den 30. august, hvorefter den skal godkendes i alle byråd og Regionsrådet i Syddanmark senest den 15. oktober Beslutning Det bemærkes, at der var en fejl i den overordnede ambition i det udsendte bilag. Den rette formulering er, at det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes. Formuleringen rettes i bilaget inden mødet i Kontaktudvalget den 30. august, og inden aftalen sendes ud til godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet. KKR Syddanmark anbefaler kommunerne og regionen at godkende Udviklingsstrategien SIDE 17

18 2.7. Styringsaftale 2012 på socialområdet SAG NR.: fda Baggrund Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med køb og salg af pladser på socialområdet. Styringsaftalen omfatter som udgangspunkt alle højtspecialiserede tilbud og klyngetilbud altså alle tilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner, som derfor har interesse i gennemskuelige takstfastsættelser. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Styringsaftale Sagsfremstilling På det seneste møde i KKR Syddanmark den 6. juni 2011 blev udkast til Styringsaftale 2012 også drøftet. KKR besluttede, at der skulle ses nærmere på reglerne for efterregulering af over/-underskud, ligesom det skal sikres, at den enkelte udbyder fortsat har fuld fokus på rationel drift af tilbuddene. I forhold til det udkast af Styringsaftalen, som KKR Syddanmark behandlede på mødet i juni, er særligt forholdene omkring efterreguleringer blevet drøftet igen. Det blev som noget nyt foreslået, at over- og underskud udover +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget skal efterreguleres årligt fra regnskabsåret En juridisk vurdering viser dog, at det ikke ville være lovligt at efterregulere taksterne årligt ved en kontant afregning. Derfor er de gældende regler for 2011 skrevet ind i Styringsaftalen igen, således at eventuelle overog underskud udover +/- 5 % skal indregnes i taksten 2 år senere. Det er desuden klargjort, at reglen om håndtering af lukning af tilbud gælder for højt specialiserede tilbud og klyngetilbud, men ikke for lokale tilbud, da de kun benyttes af egen kommune. Styringsaftalen har ligesom Udviklingsstrategien været i administrativ høring i de 22 kommuner og regionen henover sommeren, hvorefter enkelte mindre ændringer og præciseringer er indskrevet i aftalen. SIDE 18

19 Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Udviklingsstrategi Beslutning KKR anbefaler kommunerne og regionen at godkende Styringsaftale KKR Syddanmark opfordrer i øvrigt alle udbydere til at følge KKR s opfordring om at reducere taksterne med 3 % i Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet SAG NR.: fda Baggrund KKR Syddanmark besluttede den 7. februar 2011 at igangsætte en analyse for at identificere de højt specialiserede sociale tilbud i Syddanmark med henblik på en politisk drøftelse, om kommunerne skal stå sammen om at sætte særligt fokus på og samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Syddanmark. Socialdirektørforum har udarbejdet et forslag til, hvordan kommunerne kan sætte særligt fokus på de mest specialiserede tilbud. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender forslaget til, hvordan kommunerne kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud, og drøfter den videre proces. Sagsfremstilling Det foreslås, at alle sociale tilbud i Syddanmark inddeles i tre kategorier, henholdsvis højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud og lokale tilbud. Der er defineret en række kriterier for, hvornår tilbud defineres som højt specialiserede: Tilbud der koster kr eller mere i døgnet SIDE 19

20 Tilbud der sælger pladser til minimum fire kommuner udover driftskommunen, eller som sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner En individuel vurdering af den enkelte udbyder ud fra faglighed, behov, specialisering og kompleksitet. En gang om året vurderer Socialdirektørforum, om der er højt specialiserede tilbud, som har særlige udfordringer, og som kommunerne bør samarbejde særligt om, eller om udfordringerne er en del af udviklingen af tilbud på området. Hvis Socialdirektørforum vurderer, at tilbud skal indstilles til en særlig fælleskommunal indsats, så vil Socialdirektørerne lave et forslag til, hvordan der kan samarbejdes om det, og om tilbuddet skal have en særlig støtte. Socialdirektørforum vurderer, at man ikke bør lægge sig fast på en bestemt form for indsats eller særlig støtte til et tilbud, men at det skal vurderes individuelt fra gang til gang. Det skal vurderes, om der er socialfaglige indsatser, som kan hjælpe tilbuddet, eller om det er en anden form for støtte, der er bedst. Eksempler på mulige indsatser kunne være: Objektiv finansiering eller brugerbetaling En kombination af de to ovennævnte, hvor fx 25 % er objektivt finansieret og resten en almindelig brugerbetalt takst Samarbejde mellem kommuner og eventuelt regionen om at videreudvikle indholdet i tilbuddet Vurdere driftsrationaler ved at se på sammenlignelige tilbud i andre kommuner eller regionen Længere opsigelsesvarsler Lavere belægningsprocent. Indstillinger om eventuelle tilbud til fælleskommunale indsatser fra Soc i- aldirektørforum skal herefter behandles i kredsen af kommunaldirektører og sendes til godkendelse i KKR Syddanmark. Socialdirektørforum vurderer, at det vil handle om relativt få tilbud, som vil være i en situation, hvor man vil foreslå KKR en indsats, som indebærer en væsentlig økonomisk støtte fra de andre kommuner. SIDE 20

21 Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at der arbejdes videre med, hvordan kommunerne kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud, med udgangspunkt i forslagene i oplægget. Beslutning KKR Syddanmark godkendte forslaget. Der skal udarbejdes en liste over de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, som kan drøftes på KKR mødet den 9. november Stigning i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet SAG NR.: mtk Baggrund Region Syddanmark prognosticerer en vækst i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på 5 % i forhold til de budgetterede tal. Sundhedsstrategisk Forum (mødeforum for sundhedsdirektører/chefer i de 22 syddanske kommuner) har drøftet sagen og anbefaler, at KKR Syddanmark drøfter sagen med Region Syddanmark på Kontaktudvalgets møde den 30. august 2011 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter sagen med henblik på at tage den op med Region Syddanmark på Kontaktudvalgets møde den 30. august Sagsfremstilling Region Syddanmark forventer en aktivitetsvækst på sygehusene i Det betyder, at de syddanske kommuners medfinansiering forventes at stige med 5 %. Prognosen baseres på tal for 1. kvartal I regionernes økonomiaftale blev der aftalt en vækstramme fra 2010 til 2011 på 3 %. Det kommunale bloktilskud i 2011 til aktivitetsbestemt medfinansiering afspejler dette forhold. Der bliver ingen midtvejsregulering. SIDE 21

22 Sundhedsstrategisk Forum bad i juni 2011 om de 22 kommuners estimater over estimeret merforbrug til medfinansiering i Resultatet af kommunernes estimater: KL's budgetanbefaling for (1.000 kr.) Faktisk afsat budget i 2011 (1.000 kr.) Forventet resultat for 2011 (+ = merforbrug) (1.000 kr.) Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Alle kommuner i Region Syddanmark Beslutning KKR Syddanmark udtrykte utilfredshed med stigningen i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i KKR forventer, at Region Syddanmark overholder Danske Regioners økonomiaftale med regeringen, og dermed også den vækstramme, som er bestemmende for det kommunale bloktilskud. SIDE 22

23 KKR ønsker, at Kontaktudvalget løbende følger op på udviklingen i den kommunale medfinansiering. KKR ønsker større gennemsigtighed fra regionen om, hvilke elementer der får den kommunale medfinansiering til at stige. Det er afgørende for kommunerne at vide, hvor stigningerne sker for bedre at kunne tilrettelægge den kommunale forebyggende indsats. Dette bør tages op over for Region Syddanmark på mødet i Kontaktudvalget den 30. august KKR udtrykte tilfredshed med at de kommunale sundhedsdirektører har rejst sagen, og opfordrer dem til at følge udviklingen nøje Region Syddanmarks fødeplans konsekvenser for kommunerne SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark besluttede på sit møde den 6. juni 2011, at fødeplanens konsekvenser for kommunerne skal drøftes med Region Syddanmark i Kontaktudvalget den 30. august På denne baggrund har Sundhedsstrategisk Forum (mødeforum for sundhedsdirektører/chefer i de 22 syddanske kommuner) drøftet og udpeget forhold i relation til Region Syddanmarks fødeplan, som kommunerne oplever som særligt problematiske. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter fødeplanens konsekvenser for kommunerne med henblik på at tage sagen op på Kontaktudvalgets møde den 30. august Sagsfremstilling Sundhedsstrategisk Forum peger på følgende forhold i relation til Region Syddanmarks fødeplan, som kommunerne oplever som problematiske: Registrering og taksering af ydelser Registreringsmæssige forhold forventes at gøre fødselsforløbene dyrere for kommunerne: Hovedparten af fødselsforløbene i Syddanmark vil fremover blive ambulante som resultat af fødeplanen. Kommunerne medfinansierer dog fort- SIDE 23

24 sat alle forløb efter den høje takst for indlæggelser uanset om den fødende overnatter eller tager hjem samme dag. I dag medfinansierer kommunerne 30 pct. af DRG-taksten ved en indlæggelse, dog maksimalt kr. Ved ambulant behandling medfinansieres 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 332 kr. pr. besøg. Som følge af medfinansieringsreformen hæves medfinansieringsandelen til 34 %, og lofterne hæves til hhv kr. pr. indlæggelse og kr. pr. ambulant besøg. Region Syddanmark adskiller sig fra de andre regioner ved at have flere ambulante besøg. På baggrund af fødeplanen indgår en række nye ydelser som led i fødselsforløbet, fx besøg på barselsklinik. Kommunerne medfinansierer disse ydelser efter ambulanttaksten, men det er ikke gennemskueligt for kommunerne, hvordan der registreres og takseres, og om der registreres ensartet på fødestederne. Nogle kommuner erfarer, at besøgene har været planlagt, så familierne skal komme ind på sygehuset både 3., 4. og 5. dag efter fødslen, og der takseres således et ambulant besøg for både moder og barn for hvert besøg. Der pågår i øjeblikket et arbejde på nationalt niveau om, hvordan ambulante fødsler skal registreres. Registreringen er forudsætningen for, at der kan takseres efter en ambulant takst. Ligeledes arbejdes der med oprettelse af nye ambulante takseringsgrupper for flere af de nye ydelser, som knytter sig til fødselsforløbet. Oprettelsen af disse grupper sker dog tidligst i I Region Syddanmark er det i kommunernes interesse, at der sker en ensartet og gennemskuelig registrering af ydelser i fødselsforløbet, så kommunerne får fuld information om aktivitet og økonomi, og at ydelserne samles på få dage. Hjemmebesøg af jordemor efter ambulant fødsel Af Sundhedsstyrelsens Anbefaling for Svangreomsorgen (2009) fremgår det, at Ved ambulant fødsel tilbyder jordemoderen 2 besøg, hvoraf det første bør finde sted i hjemmet 1-2 dage efter fødslen. Region Syddanmark tilbyder imidlertid ikke rutinemæssigt hjemmebesøg af jordemoder efter ambulant fødsel. Det kan medføre øgede risici for SIDE 24

25 den nyfødte og betyde, at den kommunale sundhedspleje får øgede opgaver. Opgaveglidning og stigning i antallet af behovsbesøg Hovedparten af fødselsforløb i Syddanmark vil fremover blive ambulante. Region Syddanmark har endvidere som eneste region indført accelererede forløb for førstegangsfødende. Mange familier udskrives derfor inden amning er etableret. Dårlig ammeetablering medfører risiko for dehydrering, som er en potentielt farlig tilstand for nyfødte. Forløbene gør det endvidere vanskeligere at undersøge for behandlingskrævende gulsot. Disse forhold har sammenhæng med, at flere kommuner oplever en stigning i antallet af behovsbesøg i sundhedsplejen og fremrykning af det første besøg. Kommunerne er ikke blevet DUT-kompenseret på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen (2009), som ligger til grund for fødeplanen. Udviklingen kan derfor beskrives som en ufinansieret opgaveglidning fra fødestedet til kommunen. Beslutning KKR udtrykte bekymring over de ufinansierede opgaver, der flyttes til kommunerne som følge af regionens fødeplan. Sagen tages op med regionen på Kontaktudvalgets møde den 30. august Godkendelse af budget 2012 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat SAG NR.: mtk Baggrund Det fælleskommunale sundhedssekretariats budget for 2012 foreligger nu til godkendelse. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender Fælleskommunalt Sundhedssekretariats budget for Sagsfremstilling På KKR Syddanmarks møde i juni 2008 blev der taget beslutning om oprettelsen af et fælleskommunalt sundhedssekretariat. SIDE 25

26 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat havde opstart den 1. marts 2009, og er bemandet af to medarbejdere. Sekretariatet er finansieret i fællesskab af de 22 kommuner ud fra en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. Der foreligger nu budget for Sundhedsstrategisk Forum og kredsen af kommunaldirektører anbefaler endelig godkendelse i KKR Syddanmark. Budgetforslaget indeholder en opskrivning af enkelte budgetposter, blandt andet på grund af øget mødeaktivitet.. Herudover forslås det, at Budget 2012 samt fremtidige budgetter pris- og lønfremskrives efter KL s generelle pris- og lønfremskrivning. Sekretariatets budgetter har ikke tidligere været p/l-fremskrevet. Beslutning KKR Syddanmark godkendte Fælleskommunalt Sundhedssekretariats budget for Godkendelse af budget for det Fælleskommunale Socialsekretariat 2012 SAG NR.: fda Baggrund Det Fælleskommunale Socialsekretariat blev oprettet 1. april 2011, efter kommunerne overtog ansvaret for den regionale koordinering af det specialiserede socialområde fra regionerne. Der er ansat to medarbejdere. KKR Syddanmark skal hvert år godkende sekretariatets budget for det kommende år. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender et p/l-fremskrevet budget for det Fælleskommunale Socialsekretariat i SIDE 26

27 Sagsfremstilling De 22 kommuner i Syddanmark blev samlet set DUT-kompenseret 4,232 mio. kr. årligt, mens budgettet for det nye fælleskommunale sociale sekretariat i 2011 blev fastlagt til 2,485 mio. kr. Da det fælleskommunale socialsekretariat pt. kun har fungeret i 4-5 måneder, er budgettet for 2012 identisk med budgettet for Det foreslås, at budget 2012 samt fremtidige budgetter pris- og lønfremskrives efter KL s generelle pris- og lønfremskrivning. Næste år ved behandling af budget 2013 vil budgettet blive korrigeret på baggrund af regnskabet for 2011, ligesom der vil blive lagt overslagsår ind i budgettet for Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører anbefaler KKR Syddanmark at godkende budgettet. Beslutning KKR Syddanmark godkendte det Fælleskommunale Socialsekretariats budget for Udbetaling Danmark - overførsel af kommunale opgaver SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark besluttede på sit møde den 6. juni 2011, at drøfte Udbetaling Danmark og overførslen af kommunale opgaver. Indstilling Det indstilles at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Fra ultimo 2012 overflyttes udbetalingsopgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark inden for følgende områder: Barselsdagpenge Boligstøtte Børnefamilieydelser Folkepension SIDE 27

28 Førtidspension. Der skal ifølge aftalen mellem Regeringen og KL flyttes årsværk fra kommunernes administrationer til Udbetaling Danmark, og det er forudsat i aftalen, at Udbetaling Danmark efter 2 år skal have reduceret medarbejderstaben til Der skal fortsat løses dele af opgaverne inden for boligstøtte, børnefamilieydelser, folkepension og førtidspension i kommunerne. Afregningen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal have form af en regningsmodel. Denne model indebærer, at Udbetaling Danmark fakturerer den enkelte kommune. Når denne model er valgt, skyldes det blandt andet, at en sådan model er mere fleksibel end eksempelvis en DUT-sag. I takt med at Udbetaling Danmark realiserer effektiviseringsgevinster som følge af stordrift, udbud af IT-systemer eller regelforenklinger, kan dette slå igennem umiddelbart i form af lavere regninger til kommunerne. Den samlede regning fordeles som udgangspunkt med folketallet som nøgle. Som udgangspunkt for opgørelsen af de kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende Udbetaling Danmark, er der udarbejdet en baseline, som er udtryk for de skønnede administrative omkostninger i kommunerne før etableringen af Udbetaling Danmark. Baselinen har tre overordnede formål. Baseline er: Udtryk for kommunernes nuværende administrative udgifter til varetagelse af de opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark Udgangspunktet for fastsættelsen af det kommunale administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udgangspunktet for at fastlægge effektiviseringsgevinsterne knyttet til samlingen af opgaven i Udbetaling Danmark. Tre elementer indgår i opgørelsen af baselinen: Antal årsværk Lønudgift pr. årsværk Overhead pr. årsværk. Konsekvenserne er begrænsede for kommunerne i 2012, men flere kommuner har påpeget væsentlige merudgifter i 2015 og Fra 2015 reduceres merudgifterne under forudsætning af, at Udbetaling Danmark realiserer den forudsatte effektivisering. SIDE 28

29 På mødet vil der blive givet et eksempel på beregning af merudgiften for en kommune. Beslutning Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, orienterede om de økonomiske konsekvenser for kommunerne af aftalen om Udbetaling Danmark. En opgørelse (vedlagt) for 20 af de 22 kommuner i Syddanmark viser, at kommunerne samlet set får merudgifter for 66,9 mio. kr. i Dertil kommer formentligt rentetab fra manglende likviditet. KKR Syddanmark beder KL tage sagen op. SIDE 29

30 3. Udpegninger SIDE 30

31 4. KKR SIDE 31

32 5. Siden sidst 5.1. Meddelelser SAG NR.: mtk Baggrund For at sikre en fælles vidensdeling gives der korte meddelelser fra formandskabet og KKR-udpegede repræsentanter i regionale fora. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Orientering fra formanden. Foruden formandskabets meddelelser, er der korte meddelelser fra: Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark Vækstforum Syddanmark Væksthus Syddanmark Sundhedskoordinationsudvalg (SKU) Trafikselskaberne Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR). Beslutning Egon Fræhr orienterede om, at de jyske borgmestre i Syddanmark har mødtes for at drøfte samarbejdet med Sydtrafik. Der arbejdes desuden videre administrativt med formuleringen af ejerstrategier på området. Når der foreligger forslag vil de jyske borgmestre mødes med regionen og Sydtrafik. Jan Boye orienterede om, at de kommunale ønsker til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, som KKR besluttede på mødet den 6. juni 2011, er blevet indarbejdet i strategien. Bortset fra ønsket om at afsætte 10 mio. kr. til særlige indsatser. De kommunale repræsentanter i Vækstforum vil derfor arbejde videre for, at Vækstforum afsætter en pulje til støtte for særligt vigtige subregionale vækstområder, der ikke er omfattet af de regionale satsningsområder. SIDE 32

33 6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde SAG NR.: mtk Baggrund Punkter til næste møde i KKR Syddanmark den 9. november Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark tager sagen til efterretning og eventuelt drøfter yderligere forslag til dagsordenspunkter. Sagsfremstilling Der er pt. følgende punkter til mødet i KKR Syddanmark den 9. november 2011: Fælleskommunale sekretariater i Syddanmark. Beslutning Yderligere punkter til næste møde: Godkendelse af aftalen mellem Væksthuset og KKR Syddanmark 2012 Samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Syddanmark SIDE 33

34 7. Eventuelt Modellen for regulering af beskæftigelsestilskuddet blev drøftet. Flere kommuner mener at modellen rammer skævt. Og at der er behov for at kompensere de værst ramte kommuner. KL s bestyrelse har derfor nu besluttet at arbejde videre med en analyse af problemstillingen, så KL kan vurdere, om man skal stille forslag om en ændring af modellen. SIDE 34

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25. august 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 07-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 2. juni 2010 Tidspunkt: kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 13-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 6. juni 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Dato: 23.08.2011 Kontaktperson: Lene Kristin Kamp Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9211 2133 9184 E-mail: lkk@vejenkom.dk cfm@vejenkom.dk Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Deltagere:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 6. juni 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 21-10-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter Mosegårdsvej 20, 7000 Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016 STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID 11-05-2016 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-05-2016 12:00:00 BEMÆRKNING Søren Lück Madsen,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter Dialogforum Syddanmark Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl. 13.00 15.00 KKR SYDDANMARK Sted: Lokale 102 på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Deltagere:

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 13-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011.

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Socialdirektørforum Region Syddanmark Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Til stede: Jim H. Staffensen, Assens, Ib Dam Schultz, Esbjerg, Henning Kjærgaard, Fanø, Karen

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

K K R S Y D D AN M AR K

K K R S Y D D AN M AR K D AGSORDEN 20 11 K K R S Y D D AN M AR K Dato : 13-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftale Syddanmark Rammeaftale 2017 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indhold Bilag til rammeaftalen 2017... 2 Indledning...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. NGF Nature Energy 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 NOTAT Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 Den 5. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-00893 Dok.ID: 1811787 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia STARTTIDSPUNKT 12-12-2014 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 12-12-2014 11:00:00 PUNKTER

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere