ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013

2 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

3 2

4 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2012/ Goddag og på gensyn... 8 Mindeord...9 Lundbæklinden blev evighedstræ Produktionsledere i Rumænien...11 Agro DM i pløjning HF på dambrugsbesøg Skills Denmark Virksomhedsledere i Bruxelles USA turen for 2. HF HF på ekskursion HF i Tjekkiet Besøg af marokkansk landbrugselever Biologiundervisning GF-A...24 Hollywood Rigtige landmænd er ikke bange for vand Emma Gad - takt og tone HF i Norditalien Elevforeningens årsfest DM i traktortræk Med Nikolaj i New Zealand Med 1. HF til bowling EUX landmand Fodboldturnering Fiskeaften ved voldgraven Idræt på Lundbæk ØKO speciale Jubilarer Personalet på Lundbæk...44 Bestyrelsen på Lundbæk Forår på Lundbæk...47 Året der gik i elevforeningen Elevforeningen Pink party Økologisk dag Klovbeskæring 2. HF Elevlister Det handler om oplevelser

5 Forstanderens klumme Sidste år skrev jeg, at jeg var en glad forstander det er jeg stadigvæk! Det går fortsat rigtig godt på Lundbæk. Der er stor tilgang af elever og eleverne gør sig positivt bemærket. Endnu engang blev det en Lundbækelev, som bemærkede sig ved at vinde en pris indstiftet af Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Peter Sand vandt i foråret Virksomhedslederprisen og blev behørigt hyldet ved en konference på Copenhagen Fur og senere her hjemme på Lundbæk. De yngste elever kan også gøre sig positivt bemærket. Det lykkedes grundforløbseleverne at genvinde Danmarksmesterskabet i pløjning med vendeplov. Lundbæk pløjede sig til sejr stod der skrevet i Effektivt Landbrug. Jeg er sikker på, at det var en fortjent sejr, der kom i hus efter en nervepirrende konkurrence i det regnvåde og mudrede lerjord på Ausumgård ved Struer. De fire elever var ligeglade med, hvor beskidte de blev. For dem gjaldt det om at vinde. Flot gået af de fire, men også af de andre på holdet der var med som støtte på holdet. Vi oplever gang på gang at eleverne får ros for den måde de repræsenter landmandsuddannelsen og dermed landbrugsskolen på. Vi har heldigvis mange unge i landbruget, som er motiverede og som gerne vil yde en indsats. Der har været meget debat om unge på erhvervsskolerne indenfor det seneste halve år. Os der arbejder sammen med de unge i hverdagen kan ikke altid genkende det billede, som medierne formidler fra de aktører, som ser meget kritisk på ungdommen, især den gruppe unge som uddanner sig på erhvervsskolerne. Jeg har i det forgangne år oplevet et par gange hvor debatten, efter min mening, er blevet lidt for ensidig og retorikken hård overfor den gruppe unge, som vælger erhvervsuddannelser. I forbindelse hermed skrev jeg en kronik, som blev bragt i Jyllandsposten. Kronikken nedenstående, gengives i sin fulde ordlyd. Hurra for erhvervsuddannelserne (Jyllandsposten) Mange politikere og eksperter er godt i gang med at tale erhvervsuddannelserne, erhvervsskolerne og erhvervsskoleeleverne helt ned. Det er ikke rimeligt. Mine betragtninger vedrørende erhvervsuddannelserne og erhvervsskoleeleverne bygger på den erfaring, som jeg har opnået gennem 22 år som forstander på Nordjyllands Landbrugsskole. Landbrugsskolerne er også erhvervsskoler. Indenfor de seneste dage har der været en del debat om erhvervsskoleelevernes dårlige karakterer fra folkeskolens afgangsprøve samt elevernes manglende motivation og flid. Det er et faktum, at tilgangen til erhvervsuddannelserne er faldet markant de seneste 10 år. Under 20% af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelserne. Mange af dem har ikke de flotteste karakterer fra deres afgangsprøve, og det er sikkert også rigtigt, at mange af dem ikke har udvist den store motivation og flid i folkeskolen. 4

6 Alligevel kommer rigtig mange af vore elever rigtig langt. Det er tankevækkende, at et 2-tal i matematik på et givet niveau efter få ugers intens undervisning kan blive til et 7-tal eller et 10-tal! Vi oplever, at læring og holdningen til læring forbedres væsentligt. Matematikundervisningen bliver anderledes nærværende, når den skal bruges til blanding af foder. Engelskundervisningen bliver interessant for eleven, når han eller hun skal oversætte den engelsksprogede instruktionsbog for at få hydrauliksystemet til at fungere på den nye traktor. Lyrikken bliver vedkommende, når digtet omhandler den hverdag, som eleven kender. Hos os er undervisningen praksisnær. Med hensyn til motivationen kan jeg som eksempel oplyse, at fraværsprocenten i en tilfældig valgt uge i marts ligger på under 2%. Kan andre skoletyper og arbejdspladser matche det? Gennemførelsesprocenten ligger på 92%. Det kan godt være, at mange af vore erhvervsskoleelever er opvokset i folkeskolens andegård, men mange af dem ender altså med, at blive flotte svaner, takket være en stor indsats fra eleven og fra erhvervsskolernes ansatte. Det er interessant, at mange af vores elever ender som dynamiske virksomhedsledere i små eller mellemstore virksomheder - ikke blot indenfor landbrug, men også indenfor andre erhverv. Jeg selv var en af de sent udviklede drenge med en forkvaklet skolegang fra 1. til 7. klasse, der efter et skoleskift til én af Aalborgs private skoler blev egnet til gymnasiet, med senere adgang til universitetet med afsluttende kandidatgrad. Undervejs tog jeg 3 såkaldte fjumreår med landbrugsarbejde hos en dygtig landmand og ophold på en landbrugsskole med dygtige landbrugslærere, der kunne omsætte teori til praksis. Tre meget lærerige år for mig, som sætter dagsordenen om et vidensamfund i relief. Definitionen af et vidensamfund virker snæver og svarer ikke til min erfaring med sene startere, altså unge mennesker som kommer senere ud af starthullerne end politikerne ønsker sig. Det rejser for mig et andet spørgsmål: Er det inklusion? Et andet af politikernes yndlingsord for tiden. For en praktiker som mig er det lidt underligt, at man i magtens centrum ikke forholder sig til den store forskellighed, der findes blandt borgerne Måske er det også derfor, at jeg har umådeligt svært ved at forholde mig til den herskende indstilling til erhvervsuddannelserne, som åbenbart har lavstatus i samfundet for tiden. Det må da være klart for enhver, at vi har brug for uddannede personer på alle niveauer. Politikere og eksperter må vende blikket mod andre landes ungdomsuddannelser. I Norge optages 50% af en ungdomsårgang på erhvervsuddannelserne. I Schweiz ligger tallet på 70%. Kun 20% af en ungdomsårgang går på gymnasiet i Schweiz. Man kan vel ikke påstå at hverken Norge eller Schweiz er taberlande! Gymnasieelever i Schweiz skal være afklaret med hensyn til valg af videregående uddannelse inden optagelse på gymnasiet. Erhvervsuddannelserne har højstatus og alle får praktikplads. Tænk hvis regeringen satte sig det mål, at 40% af en ungdomsårgang i Danmark skal optages på en erhvervsuddannelse! 5

7 kr. SKOLEÅRET 2012/13 Samlet set ligger elevtallet på et fortsat højt niveau, men der er sket lidt forskydninger. Tilgangen af grundforløbselever og hovedforløbselever er faldet lidt, men så er tilgangen på lederuddannelsen derimod steget betydeligt. Faldet i tilgangen på grundforløbet ser ud til at være forbigående, idet tilmeldingerne til grundforløbsholdet, der starter i januar 2014, er dobbelt så højt i forhold til Det er glædeligt, at en større del af vore elever vælger at fortsætte på lederuddannelsen, selvom tilgangen på landsplan er faldende. Der er netop igangsat en revision af strukturen og indholdet på lederuddannelsen. Det er min opfattelse, at trindelingen og den geografiske spredning af udbudsstederne af lederuddannelsen er væsentlig at fastholde. Vi skal huske på at antallet af unge på lederuddannelsen var væsentlig lavere, før vi indførte den nuværende struktur på lederuddannelsen. Selvfølgelig skal indholdet og kravene løbende justeres, så lederne opfylder betingelserne for, at blive fremtidens fødevareproducenter og ejere af bedrifterne, men en større reform af lederuddannelsen er næppe nødvendig endnu. Regnskabstal omsætning resultat før finansielle poster resultat før ekstraordinære poster aktiver i alt egenkapital Aktiver i alt Egenkapital Omsætning årselever undervisning inkl. amu årselever kostafdeling medarbejdere i alt Årselever og medarbejdere Indenfor det seneste år har landbrugsskolerne samarbejdet med Videncenter for Svin om rekruttering af elever, der er interesserede i svineproduktion. Problemstillingen er den, at der er for få på svinelinien rundt omkring på landbrugsskolerne. Problemet er størst på lederuddannelserne, idet der på landsplan kun bliver uddannet omkring 30 ledere indenfor svineproduktionen. Det er for få, set i lyset af det behov der allerede er nu, og problemet bliver ikke mindre, hvis der ikke handles nu. Branchen har erkendt problemet og i samarbejde med landbrugsskolerne, har den taget initiativ til at iværksætte en handlingsplan. Branchen fortjener ros for viljen til at løse problemstillingen. I øvrigt vil jeg gerne rose landmænd, praktiklandmænd, besøgsværter, bestyrelse og samarbejdsparter for samarbejdet omkring landmandsuddannelsen og landbrugsskolen. I er med til at skabe en god atmosfære omkring Nordjyllands Landbrugsskole. Der har været en heftig debat om ungdomsuddannelserne, særlig erhvervsuddannelserne og regeringen er kommet med et forslag til reform af erhvervsuddannelserne. Efter min mening er det største problem i erhvervsuddannelserne, at mange unge ikke kan få en praktikplads efter grundforløbet. Tænk hvis en gymnasieelev ikke vil kunne fortsætte i 2.g uden en efterfølgende praktikplads. Så var der vist mange gymnasieelever, der ville vælge uddannelse anderledes. Virksomhederne må i samarbejde med politikerne tage et reelt ansvar og skabe rigtige praktikpladser

8 ude i virksomhederne. Et skridt på vejen kan være at virksomhederne fortsat kompenseres for udgifterne til at uddanne de unge, eller at alle unge under 30 år ligestilles med en ensartet SU uanset uddannelse og uddannelsesniveau. I reformforslaget har EUX-uddannelsen en central placering. EUX-uddannelsen er en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. På Nordjyllands Landbrugsskole glæder vi os til at udbyde EUX-landmand fra sommeren Vi håber at EUX-uddannelsen, vil tiltrække flere unge med en lidt bedre skolebaggrund, således at kvalifikationerne ved fremtidens landmænd bliver endnu bedre. Selvom skolen er fyldt op til bristepunktet med elever, så skal der fortsat være plads til udvikling. For at få plads til de forhåbentligt mange EUXelever bygger vi endnu en ny afdeling i foråret Den meget positive udvikling i elevtallet gennem mange år på Nordjyllands Landbrugsskole er grundlaget for en fortsat drift i økonomiske trygge rammer. Se udviklingen i de to figurer. Elevtal: Brobygning + intro Agro EGU...6 Grundforløb (48+25) 1s hovedforløb hovedforløb...89 Produktionsleder Virksomhedsleder...27 Agrarøkonom Efteruddannelse kursusdage 7

9 GODDAG OG PÅ GENSYN Mange elever betyder mange ansatte. Derfor er det naturligt at der sker en vis udskiftning i medarbejderstaben. Landbrugslærer Jørgen Abildgaard har valgt at gå på pension ved årets udgang. Jørgen har været lærer på Try Landbrugsskole og Nordjyllands Landbrugsskole i 35 år. Jørgen har gennem sin stille og rolige fremtræden skabt respekt om sit virke som lærer. Jørgen har foruden fagligheden prioriteret en positiv stemning i undervisningslokalet højt. Det er vist meget få gange, at Jørgen har måtte hæve stemmen overfor uoplagte elever. Tak for indsatsen. Jeg er ikke i tvivl om, at du nok skal få tiden til at gå med fritidslandbrug, natur, jagt og rejser. Rengøringsleder Erna Thomsen gik på pension i sommer. Erna har gennem 27 år stået for rengøringen på Lundbæk. Noget af en opgave med et par tønder land gulv- og vægflade! Ernas underfundige humor var med til at få arbejdet og samarbejdet til at glide let, men man skulle ikke tage fejl, var eleverne for svinske og uopdragne, så vankede krabasken. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over hvor meget rene og venlige lokaler betyder, men er det omvendte tilfældet, så tænker vi over det. Tak for indsatsen. Køkkenleder/stedfortræder Tinne Buus er også gået på pension. Tinne har gennem 12 år været ansat som køkkenassistent, og har i perioder været fungerende køkkenleder. I den periode hvor Tinne har været ansat er antallet af daglig spisende fordoblet. På en kostskole har forplejningen ualmindelig stor betydning, og Tinne har på en meget positiv måde været med til at skabe respekt om køkkenet på Lundbæk. Tinne kendte de unge landmands traditionelle livretter, men formåede også store selskabsmiddage og den mere moderne madlavning. Tak for indsatsen. Elon Godiksen er fastansat som nattevagt og pedel. Heldigvis har vi mange unge boende, men indimellem kan der opstå problemer af uacceptable adfærd. Hvor erfarende kræfter skal træde til. For at sikre et trygt kostskole miljø, har vi valgt at indfører en nattevagt. Elon har på fin vis skabt en balance mellem sjov og alvor. Lærer Julie Mortensen har været ansat som barselsvikar for Ann Freja Mørch. Ann er nu vendt tilbage efter barsel, og konsekvensen er at Julie stopper. Vi ville gerne have beholdt Julie som lærer, men da Julie har speciale i svin og biologi, og vi i forvejen har 3 svinelærere, var der ikke plads i lærerstaben. Vi ønsker Julie en fortsat god karriere i landbruget. Tak for indsatsen. Lærer Søren Baggesen er tilbage på Lundbæk igen efter et år som efterskolelærer. Vi byder endnu engang velkommen til Søren og glæder os til en stor indsats primært i maskinhallen. 8

10 Lærer Maren Jensen og Lærer Cecilia Vanggard er blevet fastansatte. Tiden går sin gang. Vi siger goddag til nye og vi siger på gensyn til de, der skal videre i tilværelsen. Det er naturligt for os og det falder os let. Det svære er at sige farvel. I sommer måtte vi sige farvel til Agnes. Det var svært. Mindeord Torsdag den 25. juli fik vi den triste besked, at Agnes Nielsen efter længere tids sygdom var død. Agnes var gift med tidligere forstander O. K. Nielsen, Lundbæk. Som forstanderpar ledede de Nordjyllands Landbrugsskole fra 1969 til Agnes deltog meget aktivt i driften af Nordjyllands Landbrugsskole. I det daglige varetog Agnes ledelsesopgaver i administrationen og i køkken/rengøringsafdelingen. Agnes var meget vellidt af medarbejdere og elever. Deres ve og vel lå Agnes meget på sinde, og der gik ikke mange dage efter at et nyt elevhold startede, før hun kunne huske alle elevernes navne. For Agnes var det en selvfølgelighed, at hun deltog i stort set alle arrangementer på Lundbæk, ikke kun elevarrangementer, men også de hundredvis af møder og sammenkomster, som åbnede Lundbæk op for lokalsamfundet. Agnes repræsenterede skolen på bedste vis. Hun var i høj grad sammen med O.K. medvirkende til at skabe det, vi i dag kalder Lundbækånden, hvor værdier som åbenhed og ansvarlighed blev ligeværdigt med faglighed. Vi er mange, der gennem årene har fået nytte af den store indsats, Agnes ydede på Lundbæk. Efter at Agnes og O.K. forlod Lundbæk, har vi glædet os meget over deres fortsatte tilknytning til stedet. Deres vandreture med hunden gik ofte indenom Lundbæk, og de forsømte ikke en mulighed for at deltage i foredrag eller deltage i festlige begivenheder, som f.eks. det årlige jubilæumselevmøde. De seneste år blev der færre besøg. Helbredet satte grænser. For os er det et stort tab, at Agnes ikke lever mere. Tankerne går nu til de efterladte, O.K., børn, svigerbørn og børnebørn. 9

11 LUNDBÆKLINDEN BLEV EVIGHEDSTRÆ Det gamle store lindetræ overfor Lundbæk blev i årets løb udnævnt som Evighedstræ nr. 22 af Danmarks Naturfredningsforening. Baggrunden for at Lundbæklinden er blevet udnævnt som Evighedstræ, er at træet måske er op til 500 år gammelt og Danmarks største småbladede lind med en diameter på næsten 2 meter og en omkreds på 7 meter. Lundbæklinden er et træ, som vi gerne vil værne om, dels som et symbol men også som en naturperle. Et så flot og gammelt træ skal behandles med respekt, og derfor passer vi godt på det, når f.eks. Landboungdom afholder traktortræk og store traktorer og lastbiler passerer tæt op ad træet. Vi kan selvfølgelig ikke finde på at bruge nedfaldne grene til brænde. De skal indgå i naturens eget kredsløb og omsættes af svampe mv. til ny næring i skovens kredsløb. Vi har også respekt på en anden måde. Sagnet siger, at det er Lundbæks endeligt, hvis Lundbæklinden forgår. Derfor passer vi godt på det, og holder ekstra øje med det ved løvspring. Vi er meget glade for, at Naturfredningsforeningen har udnævnt Lundbæklinden som det første Evighedstræ i Aalborg Kommune. 10

12 PRODUKTIONSLEDERE I RUMÆNIEN Den 30. Maj 2013, satte produktionslederne på Nordjyllands Landbrugsskole kursen mod Bukarest i Rumænien. Eftersom vi var en flok på omkring 40 stk. der skulle afsted, måtte vi det første stykke til Amsterdams internationale lufthavn deles op i to afgange. Dette betød seks timers ventetid for den første gruppe, som hurtigt fandt ud af hvilke faciliteter lufthavnen havde. Udover diverse butikker med en masse toldfrie varer, hvileområder med behagelige sofaer samt diverse boder med mad, havde lufthavnen også en kondicykel, som kunne producere strøm via en generator. Dette var imidlertid noget der kunne få selv den mest motionsfjendske produktionsleder til at cykle derudaf, idet mange af vores smartphones var døde for strøm. Sent om aftenen ankom vi til hotellet Rin, som var ganske udmærket og stod i skærende kontrast til dets fysiske omgivelser. Den næste dag startede med et besøg hos Primium Pork, en meget stor dansk svinefarm, hvor hele ledelsen var dansk, og arbejdskraften var selvfølgelig rumænsk. Det der gjorde størst indtryk her var deres fokus på smittebeskyttelse, tyveri samt deres meget kontrollerende ledelsesform. Hvad smittebeskyttelse angik, forlangte de at medarbejderne gik i bad FØR de gik ind til grisene og selvfølgelig efter også. Hvad tyveri angik, overraskede det os meget, at de havde fået GPS på deres maskiner, ikke for at chaufføren kunne køre mere lige, men for at overvåge dieselforbruget, så der ikke blev stjålet noget. Ligeledes havde de et privat vagt- værn til at patruljere deres afgrøder omkring høsten ellers forsvandt afgrøden. Al denne tyveri afledte selvfølgelig en voldsom massekontrol af medarbejderne og deres arbejde. Efter en velfortjent frokost gik turen hjemad, men desværre var vores bus gået i stykker, så det foregik i minibusser. Om disse minibusser kørte kapløb, eller bare havde ekstremt travlt vides ikke, men faktum var at sikkerhedsselen var nødvendig for at blive i sædet på de ujævne rumænske veje. Om aftenen blev vi sluppet løs i Bukarest, og med et turistkort i hånden indtog vi byen. Eftersom vi ikke kendte byen, men vidste hvor vi skulle hen, prajede vi en taxa. Uheldigvis kunne taxachaufføren ikke en brik engelsk, men med en del pegen på taxameteret, pegen på kortet og en meget gebrokken samtale lykkedes det at få ham til at køre til centrum. Næste dag gik turen ud til et rumænsk kvægbrug, som på mange måder mindede om dansk kvægbrug. Her kørte de også holdopdeling af køerne, udførte arbejdet i marken og passede selvfølgelig deres dyr bedst muligt. Turen gik videre til en universitets-vingård, hvor vi blev modtaget af driftslederen. Han viste os rundt i produktionen, og fortalte om hvordan de fremstillede vin, samt hvilke processor der skete under fremstillingen. Turen i vinkælderen var præget af historier fra 2. Verdenskrig, om hvordan tyskerne havde ødelagt vin, men så kom det bedste vinsmagning. Her fandt vi virkelig ud af, hvor passioneret vor vært var om vin, idet han ikke bare smagte på vinen, men gennemgik den i detaljer som farve, intensitet og klarhed, inden man kunne smage på den. På intet tidspunkt slog han noget op om vinene, det hele lå på rygraden hvilket var yderst imponerende. 11

13 En rundtur i Bukarest med bussen blev det også til, hvilket gav rigelig tid til at se på alle monumenterne og Folkets Hus udefra, men næste dag blev mere spændende idet vi her skulle på vores to planteavlsbesøg. Først besøgte vi First Farms, hvor driften blev ledet af en rumænsk driftsleder, som var uddannet udenfor Rumænien. Faciliteterne havde de lige overtaget, så oprydningen var i fuld gang, men trods dette var deres grej virkeligt velholdt, og der var mange planer for faciliteterne og jorden. Den anden ejendom vi besøgte var Agro Cocora, hvor driftslederen var dansk. Agro Cocoras faciliteter var rigtigt flotte, og så store at en rumæner var fast beskæftiget med at slå græs, feje og ellers holde arealerne pæne. Faktisk var der intet, som vendte forkert på ejendommen, og der var bare styr på alt. Maskinparken var ligeledes topmoderne, utroligt velholdt og lignede kort sagt enhver landmands drøm. Også her var der utrolig fokus på effektivitet og udnyttelse af faciliteterne. Ledelsesstilen her var markant anderledes, end hvad vi ellers havde mødt, idet de rumænske mellemledere her så GPS-måling af brændstofforbruget på traktorerne som en fordel. Ikke for, ligesom i starten, at kontrollere medarbejderne, men for bedre at planlægge hvilken traktor der skulle have diesel først om morgenen. Dette var en meget markant forskel, og resultatet var tydeligt idet folkene her også selv gik op i at det så godt ud. Om aftenen holdt planteavlskonsulent Kristian Haldrup et foredrag om Water Management, og beskrev forholdene for landbruget i Rumænien. Her var et af hovedpunkterne, hvordan de passer på jordens fugtighed, for de kan ri- 12

14 sikere ikke at få regn i flere måneder. Et andet af hans punkter var at flere danske landmænd skulle se udover egen næsetip, og evt. se efter nye investeringsmuligheder i udlandet, hvis man var utilfreds med forholdene i DK. Det sidste kvægbrug vi besøgte bar tydelig præg af topstyring. Her rendte driftslederen rundt i hvid skjorte, slips og læderstøvler, og vidste præcis hvad hver enkelt mand lavede. På denne farm blev alt vejet ud og ind, ja selv gyllevognen blev vejet, igen for at forebygge tyveri. Turen gik videre til en guidet tur på Bukarest Universitet, hvor vi også fik set deres forsøgsgård. Under besøget blev der holdt et foredrag om rumænske forhold for landbruget, men desværre var de ikke så gode til engelsk, så her skulle man holde ørerne stive. Den sidste dag skulle vi lige se Folkets Hus inden turen gik hjem igen. Dette hus eller kæmpestore palæ, er den næststørste enkeltstående bygning i verdenen, og vi blev selvfølgelig imponerede over dets størrelse. Dog var der en del der mente, at der var rigtigt mange kvadratmeter at varme op, og utroligt mange vinduer at pudse. Alt i alt måtte vi sande at Rumænien virkelig var kontrasternes land, idet vi så de små bønder køre rundt med deres indregistrerede hestevogne, samtidig med at naboen havde den nyeste John Deere mejetærsker stående i maskinhuset.ligeledes ses det sociale skel meget tydeligt, idet nogle kørte rundt i flotte nye Mercedes er, mens andre kun havde, hvad de stod og gik i. Turen var virkelig en øjenåbner for mange, og satte helt klart tanker i gang, om hvordan landbrug skal ledes, og hvor stor forskellen var mellem Danmark og Rumænien. Af Søren Klejs Hansen AGRO40 Her på Lundbæk er der en linje der hedder Agro40. Det er et grundforløb med mere fokus på de almene fag, som dansk, engelsk og matematik. Disse fag kan vi gå til eksamen i. På skolen har vi lektiehjælp, som vi benytter os meget af efter skole. Så er vi nemlig sikre på at vi får lavet vores ting og får dem afleveret dem til tiden. Os på Agro40 får et dejligt sammenhold med hinanden og vores lærere, fordi vi går her et helt år i forhold til grundforløbseleverne. I vores fritid her på skolen har vi mange faciliteter, som f.eks. vores dejlige store hal, hvor vi afholder mange turneringer på kryds af klasserne af hele skolen. Vi har også en pool her på skolen, som vi benytter os meget af i fritiden, ligesom vi også bruger træningsrummet en del. Vi er også på nogle ture, som f.eks. har vi været på kanotur og på tur til Sverige, hvor vi havde tre hyggelige dage i det svenske land. Vi sov på en landbrugsskole, og hørte om hvordan uddannelsen er opbygget i Sverige. Vi var også ude at se nogle svenske landbrug, og bowlede en af aftenerne med de svenske landbrugsskoleelever. Turen til Sverige er en slags rystesammentur, og denne tur er med til at give os et godt sammenhold. Frederik Iversen og Hans Schjær-Jacobsen Agro40B 13

15 DM I PLØJNING 2013 Fredag d. 1/11 afholdte Landboungdom vanen tro årets Danmarksmesterskab i pløjning, denne gang på Ausumgaard nord for Holstebro. For tredje år i træk var der arrangeret pløjekonkurrence for Grundforløbet på landets landbrugsskoler. I år deltog 10 landbrugsskoler, og der var tilmeldt 14 hold, hvilket vidner om en stor opbakning fra skolerne. Som noget nyt i år kunne skolerne stille med flere hold i både standard- og vendepløjning. Skolekonkurrencen er inddelt i fire delkonkurrencer: pløjning, teamwork, opbakning fra elever og en quiz. I pløjedelen, som vægter 50% af det samlede resultat, skal fire elever sammen pløje en parcel på samme betingelser som de øvrige pløjere. Under pløjningen bliver samarbejdet blandt de fire pløjerer vurderet, denne del vægter 15% af resultatet. Resten af skolens grundforløbselever skal under pløjekonkurrencen heppe og bakke pløjeteamet op, denne del tæller også 15% af resultatet. Til sidst skal alle eleverne deltage i en quiz med spørgsmål omkring pløjning og jordbehandling, færdselsregler og sikkerhed mm., denne del vægter 20%. Lundbæk stillede i år op med en ny 4-furet Överum vendeplov sponsoreret af Kongskilde. Kongskilde har tidligere været sponsor på Danmarksmesterskabet, men har i år valgt at omfordele midlerne og har i stedet indkøbt to vendeplove, som er placeret på henholdsvis Lundbæk og Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Et positivt samarbejde der giver skolerne mulighed for at prøve forskellige plovmærker, og firmaet reklame overfor mulige kommende kunder. Igen i år gjorde Lundbæks elever en flot indsats i konkurrencerne og placerede sig i top tre i de to vigtige delkonkurrencer, pløjning og quiz, der tilsammen udgør 70 % af resultatet. Efter en del spænding om resultatet viste det sig at placeringerne sammenlagt faldt ud til Lundbæks fordel, der igen i 2013 kan kalde sig Danmarksmester i vendepløjning for landbrugsskoler. Danmarksmester i standardplov for landbrugsskoler blev Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Pløjekonkurrencen for landbrugsskoler er blevet en succes, i år deltog næsten 500 landbrugsskoleelever. Eleverne lærer om pløjning og møder elever fra andre skoler, samtidig giver en konkurrence et godt sammenhold blandt eleverne. Der er lagt op til en god konkurrence til næste år, hvor målet selvfølgelig er at sikre, at pokalen kan blive på Lundbæk permanent. 14

16 1. HF PÅ DAMBRUGSBESØG 15

17 SKILLS DENMARK I januar måned 2013 var vi to Agro40- elever til DM i Skills i Århus. Skills er erhvervsskolernes mesterskab, hvor man konkurrerer mod hinanden inden for samme erhverv.mai Randrup Nielsen og jeg var dernede for at fortælle og vise landbrugsuddannelsen til andre unge mennesker. Jeg havde den store fornøjelse at fortælle Prins Joachim om landbrugsuddannelsen. Vi fik mange myter aflivet om landbrugserhvervet, og vi havde en rigtig god dialog med de mange byboer, som kom hen til os. Det var nogle rigtige gode og lærerige dage. Per Kruse Winther Agro40 12/13 SKILLS er en konkurrence, hvor ca. 260 unge mennesker fra forskellige erhvervsuddannelser konkurrerer om danmarksmesterskabet indenfor deres fag. Der konkurreres i 29 forskellige fag f.eks. elektriker, tømrer, slagter og tagdækker. Det vindende hold går videre til verdensmesterskabet i SKILLS i Brasilien i Landbrugsuddannelsen er repræsenteret som et demonstrationsfag, så vi har ikke nogle konkurrencer, men derimod en stand, hvor vi præsenterer vores uddannelse. På standen vil der bl.a. blive vist videoklip fra nogle elevers arbejdsdag og fra Danmarksmesterskabet i pløjning. Der vil også være et par landmænd på standen, som kan besvare de unge menneskers spørgsmål om dét at arbejde på et landbrug. SKILLS afholdes i Gigantium i Aalborg d januar 2014, og alle er velkomne til at komme og se de unge mennesker dyste mod hinanden. 16

18 VIRKSOMHEDSLEDERE I BRUXELLES 17

19 18 USA TUREN FOR 2. HF 2013 Tirsdag morgen d. 22/ gik turen til USA for 50 elever på 2. Hovedforløb. Stemningen og humøret blandt alle elever og lærere var højt. Vi var alle klar til en fantastisk og uforglemmelig rejse. Efter en meget lang flyvetur ankom vi til San Francisco, og vi blev modtaget af vores dejlige guide (Charlie), som har fulgt os hele turen igennem. Vi blev indlogeret på vores første hotel, og trods jetlag var alle friske på at komme ud at se byen vores eventyr i Californien var begyndt. Vi har i løbet af meget kort tid nået at se ufatteligt meget, og vi vil her forsøge, at beskrive noget af det, som har gjort særligt indtryk på os. I San Francisco var Alcatraz noget af det første vi så. Alcatraz er en ø lige ud for San Franciscos kyst. Øen har fungeret som fængsel, for de allerfarligste kriminelle i USA i ca år. Sejlturen der ud tog ca. 20 min. Ude på øen kom vi på en guidet tur med høretelefoner, hvilket gjorde at man selv var herre over, hvor hurtigt rundvisningen skulle gå. Samtidig var der en del lydeffekter, og interviews med tidligere fanger og ansatte, som gjorde rundvisningen til noget helt specielt. Flere af os blev berørte, og det var helt sikkert en kæmpe oplevelse at få indblik i, hvordan det har været på det tidspunkt at sidde fanget i landets sikreste fængsel. Efter denne rundvisning havde vi et par timer på egen hånd i San Francisco, hvor vi selv skulle sørge for frokost i byen. Her var vi selv herre over, hvordan vi ville disponere vores tid. De fleste af os fik bl.a. set China Town, kørt i sporvogn og set Søløvehavnen. Hen ad eftermiddagen skulle vi mødes igen, og sammen skulle vi gå over Golden Gate Bridge. I de følgende dage stod programmet primært på landbrugsrelaterede besøg. Vi brugte meget tid i bus, kom til flere forskellige hoteller og fik en masse indtryk ved hvert sted vi kom. Vi var ude at besøge flere mælkeproduktioner, hvor den største farm havde køer. Dertil kom også et besøg på en kalveranch, som opdrættede spædkalve for nogle af de mælkeproducenter, som ikke selv ønskede at passe kalve. På denne ranch var der kalve i kalvehytter. Dette besøg gav os alle et billede af, hvor stort USA egentlig er, og hvor stor forskellen er, på kvægopdræt i USA og Danmark.

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Megali Ammos Stranden Vores tur til Skiathos startede den 19. Maj fra Billund, og vi boede på Hotel Mario ved Megali Ammos stranden lidt uden for Skiathos by. Vi rejste med

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere