ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013

2 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

3 2

4 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2012/ Goddag og på gensyn... 8 Mindeord...9 Lundbæklinden blev evighedstræ Produktionsledere i Rumænien...11 Agro DM i pløjning HF på dambrugsbesøg Skills Denmark Virksomhedsledere i Bruxelles USA turen for 2. HF HF på ekskursion HF i Tjekkiet Besøg af marokkansk landbrugselever Biologiundervisning GF-A...24 Hollywood Rigtige landmænd er ikke bange for vand Emma Gad - takt og tone HF i Norditalien Elevforeningens årsfest DM i traktortræk Med Nikolaj i New Zealand Med 1. HF til bowling EUX landmand Fodboldturnering Fiskeaften ved voldgraven Idræt på Lundbæk ØKO speciale Jubilarer Personalet på Lundbæk...44 Bestyrelsen på Lundbæk Forår på Lundbæk...47 Året der gik i elevforeningen Elevforeningen Pink party Økologisk dag Klovbeskæring 2. HF Elevlister Det handler om oplevelser

5 Forstanderens klumme Sidste år skrev jeg, at jeg var en glad forstander det er jeg stadigvæk! Det går fortsat rigtig godt på Lundbæk. Der er stor tilgang af elever og eleverne gør sig positivt bemærket. Endnu engang blev det en Lundbækelev, som bemærkede sig ved at vinde en pris indstiftet af Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Peter Sand vandt i foråret Virksomhedslederprisen og blev behørigt hyldet ved en konference på Copenhagen Fur og senere her hjemme på Lundbæk. De yngste elever kan også gøre sig positivt bemærket. Det lykkedes grundforløbseleverne at genvinde Danmarksmesterskabet i pløjning med vendeplov. Lundbæk pløjede sig til sejr stod der skrevet i Effektivt Landbrug. Jeg er sikker på, at det var en fortjent sejr, der kom i hus efter en nervepirrende konkurrence i det regnvåde og mudrede lerjord på Ausumgård ved Struer. De fire elever var ligeglade med, hvor beskidte de blev. For dem gjaldt det om at vinde. Flot gået af de fire, men også af de andre på holdet der var med som støtte på holdet. Vi oplever gang på gang at eleverne får ros for den måde de repræsenter landmandsuddannelsen og dermed landbrugsskolen på. Vi har heldigvis mange unge i landbruget, som er motiverede og som gerne vil yde en indsats. Der har været meget debat om unge på erhvervsskolerne indenfor det seneste halve år. Os der arbejder sammen med de unge i hverdagen kan ikke altid genkende det billede, som medierne formidler fra de aktører, som ser meget kritisk på ungdommen, især den gruppe unge som uddanner sig på erhvervsskolerne. Jeg har i det forgangne år oplevet et par gange hvor debatten, efter min mening, er blevet lidt for ensidig og retorikken hård overfor den gruppe unge, som vælger erhvervsuddannelser. I forbindelse hermed skrev jeg en kronik, som blev bragt i Jyllandsposten. Kronikken nedenstående, gengives i sin fulde ordlyd. Hurra for erhvervsuddannelserne (Jyllandsposten) Mange politikere og eksperter er godt i gang med at tale erhvervsuddannelserne, erhvervsskolerne og erhvervsskoleeleverne helt ned. Det er ikke rimeligt. Mine betragtninger vedrørende erhvervsuddannelserne og erhvervsskoleeleverne bygger på den erfaring, som jeg har opnået gennem 22 år som forstander på Nordjyllands Landbrugsskole. Landbrugsskolerne er også erhvervsskoler. Indenfor de seneste dage har der været en del debat om erhvervsskoleelevernes dårlige karakterer fra folkeskolens afgangsprøve samt elevernes manglende motivation og flid. Det er et faktum, at tilgangen til erhvervsuddannelserne er faldet markant de seneste 10 år. Under 20% af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelserne. Mange af dem har ikke de flotteste karakterer fra deres afgangsprøve, og det er sikkert også rigtigt, at mange af dem ikke har udvist den store motivation og flid i folkeskolen. 4

6 Alligevel kommer rigtig mange af vore elever rigtig langt. Det er tankevækkende, at et 2-tal i matematik på et givet niveau efter få ugers intens undervisning kan blive til et 7-tal eller et 10-tal! Vi oplever, at læring og holdningen til læring forbedres væsentligt. Matematikundervisningen bliver anderledes nærværende, når den skal bruges til blanding af foder. Engelskundervisningen bliver interessant for eleven, når han eller hun skal oversætte den engelsksprogede instruktionsbog for at få hydrauliksystemet til at fungere på den nye traktor. Lyrikken bliver vedkommende, når digtet omhandler den hverdag, som eleven kender. Hos os er undervisningen praksisnær. Med hensyn til motivationen kan jeg som eksempel oplyse, at fraværsprocenten i en tilfældig valgt uge i marts ligger på under 2%. Kan andre skoletyper og arbejdspladser matche det? Gennemførelsesprocenten ligger på 92%. Det kan godt være, at mange af vore erhvervsskoleelever er opvokset i folkeskolens andegård, men mange af dem ender altså med, at blive flotte svaner, takket være en stor indsats fra eleven og fra erhvervsskolernes ansatte. Det er interessant, at mange af vores elever ender som dynamiske virksomhedsledere i små eller mellemstore virksomheder - ikke blot indenfor landbrug, men også indenfor andre erhverv. Jeg selv var en af de sent udviklede drenge med en forkvaklet skolegang fra 1. til 7. klasse, der efter et skoleskift til én af Aalborgs private skoler blev egnet til gymnasiet, med senere adgang til universitetet med afsluttende kandidatgrad. Undervejs tog jeg 3 såkaldte fjumreår med landbrugsarbejde hos en dygtig landmand og ophold på en landbrugsskole med dygtige landbrugslærere, der kunne omsætte teori til praksis. Tre meget lærerige år for mig, som sætter dagsordenen om et vidensamfund i relief. Definitionen af et vidensamfund virker snæver og svarer ikke til min erfaring med sene startere, altså unge mennesker som kommer senere ud af starthullerne end politikerne ønsker sig. Det rejser for mig et andet spørgsmål: Er det inklusion? Et andet af politikernes yndlingsord for tiden. For en praktiker som mig er det lidt underligt, at man i magtens centrum ikke forholder sig til den store forskellighed, der findes blandt borgerne Måske er det også derfor, at jeg har umådeligt svært ved at forholde mig til den herskende indstilling til erhvervsuddannelserne, som åbenbart har lavstatus i samfundet for tiden. Det må da være klart for enhver, at vi har brug for uddannede personer på alle niveauer. Politikere og eksperter må vende blikket mod andre landes ungdomsuddannelser. I Norge optages 50% af en ungdomsårgang på erhvervsuddannelserne. I Schweiz ligger tallet på 70%. Kun 20% af en ungdomsårgang går på gymnasiet i Schweiz. Man kan vel ikke påstå at hverken Norge eller Schweiz er taberlande! Gymnasieelever i Schweiz skal være afklaret med hensyn til valg af videregående uddannelse inden optagelse på gymnasiet. Erhvervsuddannelserne har højstatus og alle får praktikplads. Tænk hvis regeringen satte sig det mål, at 40% af en ungdomsårgang i Danmark skal optages på en erhvervsuddannelse! 5

7 kr. SKOLEÅRET 2012/13 Samlet set ligger elevtallet på et fortsat højt niveau, men der er sket lidt forskydninger. Tilgangen af grundforløbselever og hovedforløbselever er faldet lidt, men så er tilgangen på lederuddannelsen derimod steget betydeligt. Faldet i tilgangen på grundforløbet ser ud til at være forbigående, idet tilmeldingerne til grundforløbsholdet, der starter i januar 2014, er dobbelt så højt i forhold til Det er glædeligt, at en større del af vore elever vælger at fortsætte på lederuddannelsen, selvom tilgangen på landsplan er faldende. Der er netop igangsat en revision af strukturen og indholdet på lederuddannelsen. Det er min opfattelse, at trindelingen og den geografiske spredning af udbudsstederne af lederuddannelsen er væsentlig at fastholde. Vi skal huske på at antallet af unge på lederuddannelsen var væsentlig lavere, før vi indførte den nuværende struktur på lederuddannelsen. Selvfølgelig skal indholdet og kravene løbende justeres, så lederne opfylder betingelserne for, at blive fremtidens fødevareproducenter og ejere af bedrifterne, men en større reform af lederuddannelsen er næppe nødvendig endnu. Regnskabstal omsætning resultat før finansielle poster resultat før ekstraordinære poster aktiver i alt egenkapital Aktiver i alt Egenkapital Omsætning årselever undervisning inkl. amu årselever kostafdeling medarbejdere i alt Årselever og medarbejdere Indenfor det seneste år har landbrugsskolerne samarbejdet med Videncenter for Svin om rekruttering af elever, der er interesserede i svineproduktion. Problemstillingen er den, at der er for få på svinelinien rundt omkring på landbrugsskolerne. Problemet er størst på lederuddannelserne, idet der på landsplan kun bliver uddannet omkring 30 ledere indenfor svineproduktionen. Det er for få, set i lyset af det behov der allerede er nu, og problemet bliver ikke mindre, hvis der ikke handles nu. Branchen har erkendt problemet og i samarbejde med landbrugsskolerne, har den taget initiativ til at iværksætte en handlingsplan. Branchen fortjener ros for viljen til at løse problemstillingen. I øvrigt vil jeg gerne rose landmænd, praktiklandmænd, besøgsværter, bestyrelse og samarbejdsparter for samarbejdet omkring landmandsuddannelsen og landbrugsskolen. I er med til at skabe en god atmosfære omkring Nordjyllands Landbrugsskole. Der har været en heftig debat om ungdomsuddannelserne, særlig erhvervsuddannelserne og regeringen er kommet med et forslag til reform af erhvervsuddannelserne. Efter min mening er det største problem i erhvervsuddannelserne, at mange unge ikke kan få en praktikplads efter grundforløbet. Tænk hvis en gymnasieelev ikke vil kunne fortsætte i 2.g uden en efterfølgende praktikplads. Så var der vist mange gymnasieelever, der ville vælge uddannelse anderledes. Virksomhederne må i samarbejde med politikerne tage et reelt ansvar og skabe rigtige praktikpladser

8 ude i virksomhederne. Et skridt på vejen kan være at virksomhederne fortsat kompenseres for udgifterne til at uddanne de unge, eller at alle unge under 30 år ligestilles med en ensartet SU uanset uddannelse og uddannelsesniveau. I reformforslaget har EUX-uddannelsen en central placering. EUX-uddannelsen er en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. På Nordjyllands Landbrugsskole glæder vi os til at udbyde EUX-landmand fra sommeren Vi håber at EUX-uddannelsen, vil tiltrække flere unge med en lidt bedre skolebaggrund, således at kvalifikationerne ved fremtidens landmænd bliver endnu bedre. Selvom skolen er fyldt op til bristepunktet med elever, så skal der fortsat være plads til udvikling. For at få plads til de forhåbentligt mange EUXelever bygger vi endnu en ny afdeling i foråret Den meget positive udvikling i elevtallet gennem mange år på Nordjyllands Landbrugsskole er grundlaget for en fortsat drift i økonomiske trygge rammer. Se udviklingen i de to figurer. Elevtal: Brobygning + intro Agro EGU...6 Grundforløb (48+25) 1s hovedforløb hovedforløb...89 Produktionsleder Virksomhedsleder...27 Agrarøkonom Efteruddannelse kursusdage 7

9 GODDAG OG PÅ GENSYN Mange elever betyder mange ansatte. Derfor er det naturligt at der sker en vis udskiftning i medarbejderstaben. Landbrugslærer Jørgen Abildgaard har valgt at gå på pension ved årets udgang. Jørgen har været lærer på Try Landbrugsskole og Nordjyllands Landbrugsskole i 35 år. Jørgen har gennem sin stille og rolige fremtræden skabt respekt om sit virke som lærer. Jørgen har foruden fagligheden prioriteret en positiv stemning i undervisningslokalet højt. Det er vist meget få gange, at Jørgen har måtte hæve stemmen overfor uoplagte elever. Tak for indsatsen. Jeg er ikke i tvivl om, at du nok skal få tiden til at gå med fritidslandbrug, natur, jagt og rejser. Rengøringsleder Erna Thomsen gik på pension i sommer. Erna har gennem 27 år stået for rengøringen på Lundbæk. Noget af en opgave med et par tønder land gulv- og vægflade! Ernas underfundige humor var med til at få arbejdet og samarbejdet til at glide let, men man skulle ikke tage fejl, var eleverne for svinske og uopdragne, så vankede krabasken. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over hvor meget rene og venlige lokaler betyder, men er det omvendte tilfældet, så tænker vi over det. Tak for indsatsen. Køkkenleder/stedfortræder Tinne Buus er også gået på pension. Tinne har gennem 12 år været ansat som køkkenassistent, og har i perioder været fungerende køkkenleder. I den periode hvor Tinne har været ansat er antallet af daglig spisende fordoblet. På en kostskole har forplejningen ualmindelig stor betydning, og Tinne har på en meget positiv måde været med til at skabe respekt om køkkenet på Lundbæk. Tinne kendte de unge landmands traditionelle livretter, men formåede også store selskabsmiddage og den mere moderne madlavning. Tak for indsatsen. Elon Godiksen er fastansat som nattevagt og pedel. Heldigvis har vi mange unge boende, men indimellem kan der opstå problemer af uacceptable adfærd. Hvor erfarende kræfter skal træde til. For at sikre et trygt kostskole miljø, har vi valgt at indfører en nattevagt. Elon har på fin vis skabt en balance mellem sjov og alvor. Lærer Julie Mortensen har været ansat som barselsvikar for Ann Freja Mørch. Ann er nu vendt tilbage efter barsel, og konsekvensen er at Julie stopper. Vi ville gerne have beholdt Julie som lærer, men da Julie har speciale i svin og biologi, og vi i forvejen har 3 svinelærere, var der ikke plads i lærerstaben. Vi ønsker Julie en fortsat god karriere i landbruget. Tak for indsatsen. Lærer Søren Baggesen er tilbage på Lundbæk igen efter et år som efterskolelærer. Vi byder endnu engang velkommen til Søren og glæder os til en stor indsats primært i maskinhallen. 8

10 Lærer Maren Jensen og Lærer Cecilia Vanggard er blevet fastansatte. Tiden går sin gang. Vi siger goddag til nye og vi siger på gensyn til de, der skal videre i tilværelsen. Det er naturligt for os og det falder os let. Det svære er at sige farvel. I sommer måtte vi sige farvel til Agnes. Det var svært. Mindeord Torsdag den 25. juli fik vi den triste besked, at Agnes Nielsen efter længere tids sygdom var død. Agnes var gift med tidligere forstander O. K. Nielsen, Lundbæk. Som forstanderpar ledede de Nordjyllands Landbrugsskole fra 1969 til Agnes deltog meget aktivt i driften af Nordjyllands Landbrugsskole. I det daglige varetog Agnes ledelsesopgaver i administrationen og i køkken/rengøringsafdelingen. Agnes var meget vellidt af medarbejdere og elever. Deres ve og vel lå Agnes meget på sinde, og der gik ikke mange dage efter at et nyt elevhold startede, før hun kunne huske alle elevernes navne. For Agnes var det en selvfølgelighed, at hun deltog i stort set alle arrangementer på Lundbæk, ikke kun elevarrangementer, men også de hundredvis af møder og sammenkomster, som åbnede Lundbæk op for lokalsamfundet. Agnes repræsenterede skolen på bedste vis. Hun var i høj grad sammen med O.K. medvirkende til at skabe det, vi i dag kalder Lundbækånden, hvor værdier som åbenhed og ansvarlighed blev ligeværdigt med faglighed. Vi er mange, der gennem årene har fået nytte af den store indsats, Agnes ydede på Lundbæk. Efter at Agnes og O.K. forlod Lundbæk, har vi glædet os meget over deres fortsatte tilknytning til stedet. Deres vandreture med hunden gik ofte indenom Lundbæk, og de forsømte ikke en mulighed for at deltage i foredrag eller deltage i festlige begivenheder, som f.eks. det årlige jubilæumselevmøde. De seneste år blev der færre besøg. Helbredet satte grænser. For os er det et stort tab, at Agnes ikke lever mere. Tankerne går nu til de efterladte, O.K., børn, svigerbørn og børnebørn. 9

11 LUNDBÆKLINDEN BLEV EVIGHEDSTRÆ Det gamle store lindetræ overfor Lundbæk blev i årets løb udnævnt som Evighedstræ nr. 22 af Danmarks Naturfredningsforening. Baggrunden for at Lundbæklinden er blevet udnævnt som Evighedstræ, er at træet måske er op til 500 år gammelt og Danmarks største småbladede lind med en diameter på næsten 2 meter og en omkreds på 7 meter. Lundbæklinden er et træ, som vi gerne vil værne om, dels som et symbol men også som en naturperle. Et så flot og gammelt træ skal behandles med respekt, og derfor passer vi godt på det, når f.eks. Landboungdom afholder traktortræk og store traktorer og lastbiler passerer tæt op ad træet. Vi kan selvfølgelig ikke finde på at bruge nedfaldne grene til brænde. De skal indgå i naturens eget kredsløb og omsættes af svampe mv. til ny næring i skovens kredsløb. Vi har også respekt på en anden måde. Sagnet siger, at det er Lundbæks endeligt, hvis Lundbæklinden forgår. Derfor passer vi godt på det, og holder ekstra øje med det ved løvspring. Vi er meget glade for, at Naturfredningsforeningen har udnævnt Lundbæklinden som det første Evighedstræ i Aalborg Kommune. 10

12 PRODUKTIONSLEDERE I RUMÆNIEN Den 30. Maj 2013, satte produktionslederne på Nordjyllands Landbrugsskole kursen mod Bukarest i Rumænien. Eftersom vi var en flok på omkring 40 stk. der skulle afsted, måtte vi det første stykke til Amsterdams internationale lufthavn deles op i to afgange. Dette betød seks timers ventetid for den første gruppe, som hurtigt fandt ud af hvilke faciliteter lufthavnen havde. Udover diverse butikker med en masse toldfrie varer, hvileområder med behagelige sofaer samt diverse boder med mad, havde lufthavnen også en kondicykel, som kunne producere strøm via en generator. Dette var imidlertid noget der kunne få selv den mest motionsfjendske produktionsleder til at cykle derudaf, idet mange af vores smartphones var døde for strøm. Sent om aftenen ankom vi til hotellet Rin, som var ganske udmærket og stod i skærende kontrast til dets fysiske omgivelser. Den næste dag startede med et besøg hos Primium Pork, en meget stor dansk svinefarm, hvor hele ledelsen var dansk, og arbejdskraften var selvfølgelig rumænsk. Det der gjorde størst indtryk her var deres fokus på smittebeskyttelse, tyveri samt deres meget kontrollerende ledelsesform. Hvad smittebeskyttelse angik, forlangte de at medarbejderne gik i bad FØR de gik ind til grisene og selvfølgelig efter også. Hvad tyveri angik, overraskede det os meget, at de havde fået GPS på deres maskiner, ikke for at chaufføren kunne køre mere lige, men for at overvåge dieselforbruget, så der ikke blev stjålet noget. Ligeledes havde de et privat vagt- værn til at patruljere deres afgrøder omkring høsten ellers forsvandt afgrøden. Al denne tyveri afledte selvfølgelig en voldsom massekontrol af medarbejderne og deres arbejde. Efter en velfortjent frokost gik turen hjemad, men desværre var vores bus gået i stykker, så det foregik i minibusser. Om disse minibusser kørte kapløb, eller bare havde ekstremt travlt vides ikke, men faktum var at sikkerhedsselen var nødvendig for at blive i sædet på de ujævne rumænske veje. Om aftenen blev vi sluppet løs i Bukarest, og med et turistkort i hånden indtog vi byen. Eftersom vi ikke kendte byen, men vidste hvor vi skulle hen, prajede vi en taxa. Uheldigvis kunne taxachaufføren ikke en brik engelsk, men med en del pegen på taxameteret, pegen på kortet og en meget gebrokken samtale lykkedes det at få ham til at køre til centrum. Næste dag gik turen ud til et rumænsk kvægbrug, som på mange måder mindede om dansk kvægbrug. Her kørte de også holdopdeling af køerne, udførte arbejdet i marken og passede selvfølgelig deres dyr bedst muligt. Turen gik videre til en universitets-vingård, hvor vi blev modtaget af driftslederen. Han viste os rundt i produktionen, og fortalte om hvordan de fremstillede vin, samt hvilke processor der skete under fremstillingen. Turen i vinkælderen var præget af historier fra 2. Verdenskrig, om hvordan tyskerne havde ødelagt vin, men så kom det bedste vinsmagning. Her fandt vi virkelig ud af, hvor passioneret vor vært var om vin, idet han ikke bare smagte på vinen, men gennemgik den i detaljer som farve, intensitet og klarhed, inden man kunne smage på den. På intet tidspunkt slog han noget op om vinene, det hele lå på rygraden hvilket var yderst imponerende. 11

13 En rundtur i Bukarest med bussen blev det også til, hvilket gav rigelig tid til at se på alle monumenterne og Folkets Hus udefra, men næste dag blev mere spændende idet vi her skulle på vores to planteavlsbesøg. Først besøgte vi First Farms, hvor driften blev ledet af en rumænsk driftsleder, som var uddannet udenfor Rumænien. Faciliteterne havde de lige overtaget, så oprydningen var i fuld gang, men trods dette var deres grej virkeligt velholdt, og der var mange planer for faciliteterne og jorden. Den anden ejendom vi besøgte var Agro Cocora, hvor driftslederen var dansk. Agro Cocoras faciliteter var rigtigt flotte, og så store at en rumæner var fast beskæftiget med at slå græs, feje og ellers holde arealerne pæne. Faktisk var der intet, som vendte forkert på ejendommen, og der var bare styr på alt. Maskinparken var ligeledes topmoderne, utroligt velholdt og lignede kort sagt enhver landmands drøm. Også her var der utrolig fokus på effektivitet og udnyttelse af faciliteterne. Ledelsesstilen her var markant anderledes, end hvad vi ellers havde mødt, idet de rumænske mellemledere her så GPS-måling af brændstofforbruget på traktorerne som en fordel. Ikke for, ligesom i starten, at kontrollere medarbejderne, men for bedre at planlægge hvilken traktor der skulle have diesel først om morgenen. Dette var en meget markant forskel, og resultatet var tydeligt idet folkene her også selv gik op i at det så godt ud. Om aftenen holdt planteavlskonsulent Kristian Haldrup et foredrag om Water Management, og beskrev forholdene for landbruget i Rumænien. Her var et af hovedpunkterne, hvordan de passer på jordens fugtighed, for de kan ri- 12

14 sikere ikke at få regn i flere måneder. Et andet af hans punkter var at flere danske landmænd skulle se udover egen næsetip, og evt. se efter nye investeringsmuligheder i udlandet, hvis man var utilfreds med forholdene i DK. Det sidste kvægbrug vi besøgte bar tydelig præg af topstyring. Her rendte driftslederen rundt i hvid skjorte, slips og læderstøvler, og vidste præcis hvad hver enkelt mand lavede. På denne farm blev alt vejet ud og ind, ja selv gyllevognen blev vejet, igen for at forebygge tyveri. Turen gik videre til en guidet tur på Bukarest Universitet, hvor vi også fik set deres forsøgsgård. Under besøget blev der holdt et foredrag om rumænske forhold for landbruget, men desværre var de ikke så gode til engelsk, så her skulle man holde ørerne stive. Den sidste dag skulle vi lige se Folkets Hus inden turen gik hjem igen. Dette hus eller kæmpestore palæ, er den næststørste enkeltstående bygning i verdenen, og vi blev selvfølgelig imponerede over dets størrelse. Dog var der en del der mente, at der var rigtigt mange kvadratmeter at varme op, og utroligt mange vinduer at pudse. Alt i alt måtte vi sande at Rumænien virkelig var kontrasternes land, idet vi så de små bønder køre rundt med deres indregistrerede hestevogne, samtidig med at naboen havde den nyeste John Deere mejetærsker stående i maskinhuset.ligeledes ses det sociale skel meget tydeligt, idet nogle kørte rundt i flotte nye Mercedes er, mens andre kun havde, hvad de stod og gik i. Turen var virkelig en øjenåbner for mange, og satte helt klart tanker i gang, om hvordan landbrug skal ledes, og hvor stor forskellen var mellem Danmark og Rumænien. Af Søren Klejs Hansen AGRO40 Her på Lundbæk er der en linje der hedder Agro40. Det er et grundforløb med mere fokus på de almene fag, som dansk, engelsk og matematik. Disse fag kan vi gå til eksamen i. På skolen har vi lektiehjælp, som vi benytter os meget af efter skole. Så er vi nemlig sikre på at vi får lavet vores ting og får dem afleveret dem til tiden. Os på Agro40 får et dejligt sammenhold med hinanden og vores lærere, fordi vi går her et helt år i forhold til grundforløbseleverne. I vores fritid her på skolen har vi mange faciliteter, som f.eks. vores dejlige store hal, hvor vi afholder mange turneringer på kryds af klasserne af hele skolen. Vi har også en pool her på skolen, som vi benytter os meget af i fritiden, ligesom vi også bruger træningsrummet en del. Vi er også på nogle ture, som f.eks. har vi været på kanotur og på tur til Sverige, hvor vi havde tre hyggelige dage i det svenske land. Vi sov på en landbrugsskole, og hørte om hvordan uddannelsen er opbygget i Sverige. Vi var også ude at se nogle svenske landbrug, og bowlede en af aftenerne med de svenske landbrugsskoleelever. Turen til Sverige er en slags rystesammentur, og denne tur er med til at give os et godt sammenhold. Frederik Iversen og Hans Schjær-Jacobsen Agro40B 13

15 DM I PLØJNING 2013 Fredag d. 1/11 afholdte Landboungdom vanen tro årets Danmarksmesterskab i pløjning, denne gang på Ausumgaard nord for Holstebro. For tredje år i træk var der arrangeret pløjekonkurrence for Grundforløbet på landets landbrugsskoler. I år deltog 10 landbrugsskoler, og der var tilmeldt 14 hold, hvilket vidner om en stor opbakning fra skolerne. Som noget nyt i år kunne skolerne stille med flere hold i både standard- og vendepløjning. Skolekonkurrencen er inddelt i fire delkonkurrencer: pløjning, teamwork, opbakning fra elever og en quiz. I pløjedelen, som vægter 50% af det samlede resultat, skal fire elever sammen pløje en parcel på samme betingelser som de øvrige pløjere. Under pløjningen bliver samarbejdet blandt de fire pløjerer vurderet, denne del vægter 15% af resultatet. Resten af skolens grundforløbselever skal under pløjekonkurrencen heppe og bakke pløjeteamet op, denne del tæller også 15% af resultatet. Til sidst skal alle eleverne deltage i en quiz med spørgsmål omkring pløjning og jordbehandling, færdselsregler og sikkerhed mm., denne del vægter 20%. Lundbæk stillede i år op med en ny 4-furet Överum vendeplov sponsoreret af Kongskilde. Kongskilde har tidligere været sponsor på Danmarksmesterskabet, men har i år valgt at omfordele midlerne og har i stedet indkøbt to vendeplove, som er placeret på henholdsvis Lundbæk og Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Et positivt samarbejde der giver skolerne mulighed for at prøve forskellige plovmærker, og firmaet reklame overfor mulige kommende kunder. Igen i år gjorde Lundbæks elever en flot indsats i konkurrencerne og placerede sig i top tre i de to vigtige delkonkurrencer, pløjning og quiz, der tilsammen udgør 70 % af resultatet. Efter en del spænding om resultatet viste det sig at placeringerne sammenlagt faldt ud til Lundbæks fordel, der igen i 2013 kan kalde sig Danmarksmester i vendepløjning for landbrugsskoler. Danmarksmester i standardplov for landbrugsskoler blev Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Pløjekonkurrencen for landbrugsskoler er blevet en succes, i år deltog næsten 500 landbrugsskoleelever. Eleverne lærer om pløjning og møder elever fra andre skoler, samtidig giver en konkurrence et godt sammenhold blandt eleverne. Der er lagt op til en god konkurrence til næste år, hvor målet selvfølgelig er at sikre, at pokalen kan blive på Lundbæk permanent. 14

16 1. HF PÅ DAMBRUGSBESØG 15

17 SKILLS DENMARK I januar måned 2013 var vi to Agro40- elever til DM i Skills i Århus. Skills er erhvervsskolernes mesterskab, hvor man konkurrerer mod hinanden inden for samme erhverv.mai Randrup Nielsen og jeg var dernede for at fortælle og vise landbrugsuddannelsen til andre unge mennesker. Jeg havde den store fornøjelse at fortælle Prins Joachim om landbrugsuddannelsen. Vi fik mange myter aflivet om landbrugserhvervet, og vi havde en rigtig god dialog med de mange byboer, som kom hen til os. Det var nogle rigtige gode og lærerige dage. Per Kruse Winther Agro40 12/13 SKILLS er en konkurrence, hvor ca. 260 unge mennesker fra forskellige erhvervsuddannelser konkurrerer om danmarksmesterskabet indenfor deres fag. Der konkurreres i 29 forskellige fag f.eks. elektriker, tømrer, slagter og tagdækker. Det vindende hold går videre til verdensmesterskabet i SKILLS i Brasilien i Landbrugsuddannelsen er repræsenteret som et demonstrationsfag, så vi har ikke nogle konkurrencer, men derimod en stand, hvor vi præsenterer vores uddannelse. På standen vil der bl.a. blive vist videoklip fra nogle elevers arbejdsdag og fra Danmarksmesterskabet i pløjning. Der vil også være et par landmænd på standen, som kan besvare de unge menneskers spørgsmål om dét at arbejde på et landbrug. SKILLS afholdes i Gigantium i Aalborg d januar 2014, og alle er velkomne til at komme og se de unge mennesker dyste mod hinanden. 16

18 VIRKSOMHEDSLEDERE I BRUXELLES 17

19 18 USA TUREN FOR 2. HF 2013 Tirsdag morgen d. 22/ gik turen til USA for 50 elever på 2. Hovedforløb. Stemningen og humøret blandt alle elever og lærere var højt. Vi var alle klar til en fantastisk og uforglemmelig rejse. Efter en meget lang flyvetur ankom vi til San Francisco, og vi blev modtaget af vores dejlige guide (Charlie), som har fulgt os hele turen igennem. Vi blev indlogeret på vores første hotel, og trods jetlag var alle friske på at komme ud at se byen vores eventyr i Californien var begyndt. Vi har i løbet af meget kort tid nået at se ufatteligt meget, og vi vil her forsøge, at beskrive noget af det, som har gjort særligt indtryk på os. I San Francisco var Alcatraz noget af det første vi så. Alcatraz er en ø lige ud for San Franciscos kyst. Øen har fungeret som fængsel, for de allerfarligste kriminelle i USA i ca år. Sejlturen der ud tog ca. 20 min. Ude på øen kom vi på en guidet tur med høretelefoner, hvilket gjorde at man selv var herre over, hvor hurtigt rundvisningen skulle gå. Samtidig var der en del lydeffekter, og interviews med tidligere fanger og ansatte, som gjorde rundvisningen til noget helt specielt. Flere af os blev berørte, og det var helt sikkert en kæmpe oplevelse at få indblik i, hvordan det har været på det tidspunkt at sidde fanget i landets sikreste fængsel. Efter denne rundvisning havde vi et par timer på egen hånd i San Francisco, hvor vi selv skulle sørge for frokost i byen. Her var vi selv herre over, hvordan vi ville disponere vores tid. De fleste af os fik bl.a. set China Town, kørt i sporvogn og set Søløvehavnen. Hen ad eftermiddagen skulle vi mødes igen, og sammen skulle vi gå over Golden Gate Bridge. I de følgende dage stod programmet primært på landbrugsrelaterede besøg. Vi brugte meget tid i bus, kom til flere forskellige hoteller og fik en masse indtryk ved hvert sted vi kom. Vi var ude at besøge flere mælkeproduktioner, hvor den største farm havde køer. Dertil kom også et besøg på en kalveranch, som opdrættede spædkalve for nogle af de mælkeproducenter, som ikke selv ønskede at passe kalve. På denne ranch var der kalve i kalvehytter. Dette besøg gav os alle et billede af, hvor stort USA egentlig er, og hvor stor forskellen er, på kvægopdræt i USA og Danmark.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Skole/praktik Periode Uger Grundforløb 1 og 2 1. Praktik 1. Hovedforløb 2. Praktik 2. Hovedforløb Slutpraktik Uddannelsens lændge August 2017 - juni 2018 Juni 2018 - august 2019 August

Læs mere

#Farmers4Future. Udveksling fra Marokko. Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august Jylland, Danmark

#Farmers4Future. Udveksling fra Marokko. Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august Jylland, Danmark #Farmers4Future Udveksling fra Marokko Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august 2016 Jylland, Danmark Søndag d. 7.august Søndag hentede vi 7 marokkanske landbrugselever, 2 tolke og landbrugsskolens daglige

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Illustreret program. Marokko seminaret

Illustreret program. Marokko seminaret Illustreret program Marokko seminaret 16. marts 23. marts 2013 Lørdag den 16. marts 2013 Så kom dagen, hvor vi skulle rejse til Marokko. Ni spændte danskere mødtes i Kastrup Lufthavn lørdag morgenen. For

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle.

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle. Benediktes dagbog Australien var to fantastiske måneder. Jeg oplevede så meget også bare i de små ting at jeg hver aften var helt smadret når jeg gik i seng. Før jeg tog afsted kaldte folk det en oplevelse

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

To uger som udvekslingselev

To uger som udvekslingselev To uger som udvekslingselev Jeg havde aldrig nogensinde været i England. Jeg havde aldrig været udvekslingselev. Og jeg havde aldrig rejst uden min familie. Alle disse faktorer medførte, at jeg var usandsynlig

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-LANDBRUG landbrugsuddannelse med studiekompetence EUXStart uddannelsen til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-landbrug Mere end en landbrugsuddannelse Mange unge i 9.-10.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk På bondegårdstur BEMÆRK Nyhedsbrev Marts DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere