Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk"

Transkript

1 Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Lørdag den 11. april 2015 kl 14:00 ÅRSBERETNING OG REGNSKABER 2014

2 Museet Godthaab Hammerværk Vi takker vore sponsorer for støtte og hjælpsomhed i 2014 Spar Nord, Svenstrup. Lions Club, Svenstrup. Super Brugsen, Svenstrup. Wärtsilä, Pumpefabrik, Svenstrup. Peis Maskinfabrik, Svenstrup. Skagen Beton, Støvring. Ventex Ventilation, Svenstrup. BE-Stål, Svenstrup. Grenå Isolering, Trustrup. Square Oil, Aalborg. Vognmand Kristian Rytter, Svenstrup. Vognmand Knud Knudsen, Aalborg. Chr. Zinck, Godthaab. Jørn Petersen, Godthaab. Poul Østergaard. Godthaab. Brdr. Østergaard, Skalborg. Børge Christensen, Godthaab. 2

3 Gæst nr på Hammerværket den 5. oktober 2014 I et gruppebesøg søndag formiddag befandt sig gæst nr , og lodtrækning resulterede i, at Jørgen Vestergaard fra Konica Minoltas personaleklub i Aalborg blev den heldige. Begivenheden blev markeret ved overrækkelse af en gave i form af en kniv, smedet af Henning Andersen, en af de smede der er tilknyttet museet. Siden Museet Godthaab Hammerværk åbnede for besøgende i 1995, har stadig flere benyttet sig af muligheden for at opleve det arbejdende værksted, der især er kendetegnet ved, at alle maskinerne i den gamle smedie, som Zincks Fabriker benyttede frem til 1985, drives ved vandkraft fra Guldbækken. Museumsleder Steen Wærn Jensen overrækker gaven til Jørgen Vestergaard ved museets vartegn det gamle vandhjul. 3

4 Årsskriftets historiske indslag består i år af Niels Zincks Optegnelser. De er skrevet i 1903 på opfordring af daværende folketingsmedlem L. Kvist. og ligger bevaret i kladdeform på Lokalhistorisk Arkiv. Niels Zincks optegnelser giver os et levende indtryk af hans barndoms- og ungdomsår i Sejlflod og Godthaab og de første svære år med opbygningen af Godthaab Hammerværk. Peter Jørgensen. Optegnelser af N. Zinck. Godthaab Papirmøllen i 1858 For familienavnets skyld vil jeg først sige et par ord om min bedstefar, Claus Zinck. Han var født i Bergedorf ved Hamburg, kom til Danmark i 1770erne, indkaldt hertil som kanalgraver (Potmand en slags formand) af kammerherre Buchwald, der lod grave Gudumlunds kanal. Efter kanalens fuldførelse erholdt han til fri ejendom en smal jordlod langs den ene side af kanalen ved Sejlflod, kaldet Mudderet. Han byggede et hjem derpå, jævnede efterhånden de optrillede jordbunker til dyrkning, anlagde to temmelig store haver med mange frugttræer omkring ejendommen, døde Min far Christian Zinck fødtes i forannævnte lille hjem d. 13. september 1807, kom ud at tjene som hyrdedreng fra sit 9. år, kom i 4

5 smedelære hos en landsbysmed ved Gudumholm (dengang kaldet Gudumlunds Fabrik) straks efter hans konfirmation. Efter knap 2 års læretid kom hans mester til København som soldat i 3 år. Uagtet den korte læretid tog den 16-årige dreng fat på alene at drive smedjen og øve sig selv i at gå videre: beslå heste, reparere plove, vogne etc., beslå lerælteapparater og Paternosterværker (datidens primitive vandpumper ved teglværkerne o.l.) Efter endt militærtjeneste kom mesteren hjem fra København, men var blevet drikfældig, så han ødelagde hjemmet. Far erholdt ikke den lovede løn 30 Rdlr. hvorfor han efter opfordring fra gårdmændene i Sejlflod, flyttede til denne by og blev bysmed. Hans hele kapital var dengang 6 skilling. Et årstid derefter byggede han sin egen lille smedje i Sejlflod, købte ved kautionshjælp fra gamle birkedommer Hvass noget smedeværktøj på en auktion og begyndte at arbejde for egen regning. I 1830 fik han fra grevskabet Lindenborg et lille gammelt hus med toft (ca. 2 skpr. Land) i livsfæste klinede og reparerede det efter bedste evne til en lille bolig og værksted, så han kunne gifte sig med min mor, Anna Larsdatter, fra Østerheden ved Hals. Mor var væverske og efterhånden som evnen blev lidt bedre og huset lidt større holdt hun 2á3 væverpiger i lære. Far stræbte på sin vis i smedjen, dristede sig efterhånden til at kunne lave jern-svingplove til afløsning af de gamle træhjulplove og fik stor afsætning,- prøvede senere at lave høleer, der også efterhånden lykkedes godt for ham. Far og mor stræbte med hinanden, fik senere et større hus i fæste, hvor de kunne holde en hest og tre køer og efterhånden flere små jordlodder i livsfæste (ialt 8 fæstebreve) oprindelig beliggende på 24 forskellige steder, efterhånden ved bytning samlet til ca. 8 steder. Holdt derefter 2 heste og 7-8 køer og havde, da far i 1844 bestemte sig til at anvende en lille kildebæk ved Sejlflod til et lille hammerværk, havde sammensparet 400 rdlr. til hjælp til bygning af Sejlflod Hammerværk. Da hammerværket var færdigt, var far i meget stor gæld, havde megen besvær med at lære både sig selv og hjælperne at bruge værket, havde 11 børn, hvoraf kun 7 blev voksne. Fars og mors stræbsomhed, den stadig opadgående tidsperiode og efterhånden nytte af børnene, hjalp dem over de trange år i hvilke de ofte sagde til hinanden: Havde vi dog aldrig begyndt at bygge 5

6 hammerværk. Ved kong Frederik d. 7.` besøg i Aalborg hængte han et Dannebrogskors på fars bryst overdrog far Sejlflod Hammerværk til min ældste bror Claus Zinck. Far havde, uagtet han dengang var over 50 år, endnu lyst til at begynde et andet sted, hvor han kunne blive selvejer og få lidt større vandkraft. Far forpagtede af Fr. Obel Godthaab Papirmølle, der havde stået stille i over to år, med forkøbsret i 5 år for købesum rdlr. (den burde ikke have kostet over kr.) Mor døde d. 25. dec og far d. 31. jan Niels Zincks far Chr. Zincks Nu lidt om mig: Niels Christiansen Zinck, født i Sejlflod d. 27. januar Gik fra mit 6. år i byens skole hver dag om vinteren heldags undervisning for begge klasser samlede (ca. 40 børn) fra 9-12 og 1-4. Om sommeren passede jeg fra mit 7. år på ænderne, fra mit 9. år på køerne, og fra mit 12. år kom jeg i smedjen om dagen og begyndte at hjælpe far med hans regnskab om aftenen. Uagtet den mindre heldige ordning med at have en samlet børneflok i alle aldre fra 6-14 år lærte Sejlflod skoles lærer, Lars Nielsen, os dog ret godt dansk, skrivning og regning samt lidt rigelig med lektier udenad, særlig religion. Da min far så ofte havde følt savnet af skolekundskaber, ønskede han gerne, at vi børn skulle lære lidt mere end han havde kunnet, men han havde ikke råd til at lade os alle lære videre (dengang ingen højskoler). Han valgte derfor at jeg, efter lejlighed, skulle lære 6

7 lidt mere. Foruden skolegangen i Sejlflod gik jeg om vinteren i mit 13. og 14. år 2 dage om ugen til nabobyen Gudumlunds Fabrik for hos den derværende yngre lærer Andersen at erholde lidt undervisning i tysk, geografi etc. Efter min konfirmation i Gudum Kirke (pastor Olsen) i foråret 1853, var jeg om sommeren stadig i smedjen, men i vinteren kom jeg i Borgerskolen (betalingsskolen) i Aalborg fra 1. nov. Til 1. maj, boede hos gamle skomager Hansen i Søndergade, der havde en 14-årig søn. Jeg blev puttet ind i øverste klasse og blev som konfirmeret fritaget for religion og sang. Disse timer blev anvendt til privat undervisning: 2 timer ugentlig engelsk hos kapt. Bay, 2 timer ugtl. tysk hos jødepræst Helsiner og 2 ugtl. timer tegning hos arkitekt Boss. Hansens søn var flittig og nr. 1 i klassen, jeg blev nr. 19, havde god lyst til at lære og havde god støtte af Hansen. Vi fik karakterer hver dag i skolen og karakterbogen med hjem til forevisning hver uge. Omflytning efter karakterpoints hver måned. Uagtet jeg ingen karakter fik i 2 fag rykkede jeg dog op hver måned successiv til nr. 7, men det kneb jo svært de første måneder med de helt ukendte fag: engelsk, tegning, fysik, naturhistorie, fædrelandshistorie m.m. Hver søn- og helligdag var jeg hjemme i Sejlflod for at hjælpe far med regnskaber og spadserede søndag eftermiddag tilbage til Aalborg. Fra 1. maj 1854 kom jeg atter hjem og stadig i smedelære. Arbejdstiden var dengang lang. Om vinteren fra 6 morgen til 9 aften, om sommeren fra 5-9 med en halv times frokost, 1 times middag og ½ time eftermiddag. For at fremme lærelysten gav far mig tilladelse til gratis at tage materiale: kul og jern til alt, hvad jeg selv kunne lave færdig i fritiden. Jeg begyndte med træsko- og tøffelbeslag, legner til kotøjr, videre til hestemiler, strygejern, sukkertænger, ildtøj, knive og brødskærere etc. I sommeren 1857 begyndte far og jeg at spekulere på, at jeg skulle ud at se lidt mere.. Far rejste over til København til en gammel ven, jernstøber P. Andersen, der ligeledes havde begyndt meget småt. Andersen havde en søn, August, der var et års tid yngre end jeg. Han skulle gerne lære at smede, men faderen holdt ikke meget af, at han skulle stå alene hos svendene. Andersen og far blev enige om, at jeg skulle derover til 1. november I denne vinter havde vi den store pengekrise, der plagede hele handelsstanden ikke så 7

8 meget landbrugerne, der dengang kun købte mod kontant og endnu ikke havde den lette adgang til at låne og gøre gæld, som senere kom. Arbejdstiden blev indskrænket til 7 timer daglig 8-4 med 1 times middag. Andersen kom snart til at se velvilligt til vi drenges arbejde (smedning, drejning og bænkarbejde) og omgang og lod os hver eftermiddag fra 5-6 erholde ekstra undervisning i engelsk, tysk og tegning. Andersen foreslog, at jeg skulle blive der 1½ år og derefter følge med hans søn til England og sluttede med at sige: Skriv det til din far og sig, at jeg betaler det hele. Da svaret kom fra far, at han havde forpagtet den gamle Godthaab Papirmølle, og jeg, uagtet hr. Andersens fortrinlige tilbud, skulle komme hjem til d. 1. maj 1858, blev jeg meget nedslået. Denne vinter tilbragt i den elskværdige Andersenske familie hørte til min lykkeligste og lærerigeste ungdomstid. Af det daværende Godthaab er der nu kun tilbage siden ind mod gården af det daværende stuehus, der i 1872 blev ombygget til savværk. Den gamle papirmøllebygning et toetages bindingsværkshus med to gamle og dårlige vandhjul, 3 kamhjul og drev, begyndte far og jeg med 2 á 3 mands hjælp at omdanne indvendig til deri at anbringe: 1 hammer ved det ene vandhjul, 1 slibesten, 1 blæsemaskine m.m. ved det andet vandhjul og midt i huset 1 skorsten med 4 ildsteder. Den 21. juni 1858 slog hammeren ved vandkraft det første slag på Godthaab Hammerværk. Derefter skulle arbejdet begynde. Fra mine læreår i Sejlflod havde jeg ved mit fritidsarbejde sammensparet 50 rdlr, som jeg tog med til København i efteråret Af dette beløb havde jeg brugt så sparsomt vinteren igennem, at jeg i foråret 1858, da jeg kom tilbage og allerede i Aalborg af far erfarede, at han ikke havde penge nok til at betale ejeren Fr. Obel et halvt års forpagtningsafgift forud, kunne levere far 40 rdlr. til hjælp til denne afgift. Uagtet jeg var så ung, satte denne opdagelse dog en vis ængstelse for ikke at sige skræk i mig med hensyn til det foretagende far og jeg var i begreb med at begynde. Denne grundige ængstelse i mit 8

9 tyvende år har jeg ofte senere i mit liv betragtet som en lykkelig leder, der altid har stået i min erindring som en spore til forsigtighed. Ved siden deraf kom også min fars sædvanlige ord, når særlig i de første år mangel på driftskapital og anden modgang bevirkede, at det ofte kneb med at skaffe de få rdlr. ugentlig til vore hjælpere: gamle Carl Jensen, en arbejdsmand, der også var sliber og to unge mennesker: Der er ikke andet, der kan hjælpe i den slags modgang end arbejde, vi må stræbe at arbejde. Vi stræbte med hinanden, far arbejdede stadig med, når han var hjemme, men kørte flere gange ugentlig til Aalborg, hvorfra vi fra 1858 til 1970 hentede alle materialer pr. vogn. Jeg arbejdede stadig i værkstedet om dagen og besørgede alt skriveri om aftenen, om natten og om søndagen den 1. maj var forpagtningstiden udløbet, forkøbsretten blev benyttet og ejendommen blev købt for rdl. deraf bankhæftelse ca rdl., Aalborg Sparekasse 9000 rdl. prioritet og sælgeren F. Obel resten 1500 rdl. mod årligt afdrag at betale i 5 år. Købesummen var for høj, men vilkårene var jo lempelige og sælgeren en behagelig og reel mand at handle med. Landejendommen var ca. 23 tdr. land og en moseparcel ca. 6 tdr. land. I sommeren 1862 var der en større udstilling i London. Den danske regering lod den gamle orlogsdamper Hekla gratis befordre ca. 150 håndværkere. Jeg søgte at komme med, men fik afslag. Aalborg Bys og Omegns Sparekasse bekendtgjorde, at den ville skænke 6 håndværkere 150 rdl. hver til en udstillingsrejse. Jeg søgte og erholdt de 150 rdl. Senere søgte 150 håndværkere fra hele landet ministeriet om at leje Hekla til atter en tur til udstillingen. Vi fik ja mod at betale omkostningerne for skib og spise frem og tilbage København så vidt jeg erindrer 60 rdl. for hver. Vi blev ca. 150 rejsende i juli måned og havde en meget heldig rejse. Vi var i London i 14 dage, og jeg var glad ved turen, ved at se det liv i den store millionby og ved især ved, at jeg ret tålelig kunne klare mig med den smule engelsk, jeg havde lært, hvilket var en stor behagelighed, så jeg efter et par dages ophold kunne trave rundt uden fører. Nogen tid efter hjemkomsten erholdt vi meddelelse fra marinen om, at Heklas rejse havde været så heldig og så kort 9

10 over vandet, at vi skulle have ca. 1/3 af pengene tilbage, men samtidig henstillede bestyrelsen til deltagerne at skænke de sparede penge til bidrag til brudegave til prinsesse Alexandra. Jeg delte halvt, gav prinsessen halvparten og Sygekassen for Godthaabs Arbejdere den anden halvpart. Dette lille beløb var den første begyndelse til Godthaab Sygekasses grundfond, der senere efterhånden er forøget til dens nuværende beløb på 2000 kr. Det var jo næsten en måned fra hjemmet, og det kneb jo svært for far at skulle undvære mig så længe, og dog skulle det blive mere samme år. Landhusholdningsselskabet bekendtgjorde, at enkelte håndværkere, der arbejdede med landbrugsredskaber, kunne vente understøttelse til rejse i udlandet. Far syntes, jeg skulle søge stipendiet og særlig på grund af daværende herredsfoged Petersens anbefaling erholdt jeg også derfra 150 rdl. I august 1862 forskaffede jeg mig fra herredskontoret en vandrebog, og med den i lommen og mine skillinger (preusiske sedler) indsyede i et lærredslivbælte under tøjet rejste jeg ned til Westfalen, spadserede rundt, søgte arbejde mange steder og gav mig så vidt muligt god tid til at se mig om, var også 3 gange hos Krupp i Essen, men erholdt ikke arbejde. Senere fik jeg arbejde som jerndrejer på en stor fabrik for jernbanemateriel (Lehrkind & Falkenroth i Harpe, Westfalen). Med forbavselse så jeg første gang, hvorledes en lille, næsten flydende jernklump blev hevet ud af ovnen på en 2-hjulet vogn kørt hen til valserne og der frem og tilbage på få minutter valset ud til en jernbaneskinne, hvidvarm færdig, straks på rundsav skåret af på bestemt længde i begge ender samtidig, og dernæst på en lang jernplan rettet med trækøller. Og hvorledes alt til jernbanehjul blev udvalset: hjulringene, slidringene, hjulegerne med tykke steder til bøjninger og ender,- hvorledes det sammenspændte jernbanehjul på en fritstående rund smedeesse med underblæser, blev sammensvejset med jernnav på begge sider ligeså let, som vi her svejser et plovskær eller lignende. Jeg blev kun på denne fabrik i 2 uger, da min tid var stærkt begrænset. Far havde kun indrømmet mig indtil måneder til denne Tysklandstur. Jeg havde som nævnt taget arbejde som jerndrejer og 10

11 fik det ordnet således, at jeg stadig havde natarbejde på fabrikken, da opsynet om natten var mindre skarp. Arbejdet var på akkord, og da min opgave var på kortest mulig tid at se mig om så meget som muligt, bestilte jeg næsten ingenting, men gav villigt øl til de andre arbejdere. Det var i 1862 en stærk opadgående tid for industriprovinsen Westfalen. Den første jernbane gennem Wupperdalen var kort før blevet færdig. Men udviklingen i dette jernarbejdscentrum har været så rivende, at der, da jeg i 1891 var dernede, gik 4 parallelle, dobbeltsporede jernbaner igennem denne dal, og stationen Hagen passeres daglig af over 200 tog. På denne min korte ungdomsrejse indledte jeg begyndelsen til en fabriks- eller handelsforbindelse, som vi endnu efter over 40 års forløb benytter til tilfredshed. I 1867 var jeg en 3-ugers tur på udstillingen i Paris, kunne ikke tale et ord fransk, måtte klare mig med tysk, hvilket gik meget godt dengang. I de første år efter 1870 ville det ikke have gået med det tyske sprog i Paris. Til denne og senere rejser har jeg ikke søgt rejseunderstøttelse d. 19. maj købte min far Ridemands Mølle efter tvangsauktion for rdl rdl. til papirer, restancer og omkostninger. De sidste skulle betales straks, men hele købesummen blive stående mod mindre årlige afdrag. Denne ejendom var dengang meget forfalden. Ingen avl eller gødning, ingen besætning, slusen skyllet bort, møllen ubrugelig o.s.v. så den var streng at tage til, men det var for at få rådighed over vandkraften d. 6. november blev jeg gift med min kære hustru Sara Marie Schibsbye født i Hjørring. Efter 32 års ægteskab bortkaldtes hun d. 23. november Hun var mig i denne lange årrække en kærlig og trofast støtte. Til slut skal jeg tilføje følgende oplysninger: Ridemands Mølles bygninger har siden 1887 været brandforsikrede for ca kr. Godthaab Hammerværks bygninger og maskiner er forsikrede for noget over kr. Arbejdernes antal er ca. 50 mand. Mine udgifter til jernbanen Års-Nibe-Svenstrup var kontant kr. og omtrent et lignende beløb til privat sidespor med banedæmning, overbygning over åløbet etc. ind til hammerværket. Af vejudgifter er 11

12 der kun én vej, der har været særlig bekostelig. Det er vejen fra Godthaab tværs over Lyngbjerggårds ejendomme. Denne vej har kostet til: indkøb af jord (vejretten) i 1882, bygning af bro over åløbet, opfyldning af dæmning over dalen, vejens anlæg og planering og vejens belægning med grus i alt ca kr. N. Zinck sen. Sara og Niels Zinck ved havebordet ved Godthaab Dam. 12

13 Museet Godthaab Hammerværk Årsberetning 2014 Året 2014 blev et hektisk år, med mange udfordringer, arbejdsmæssigt og økonomisk. Jeg tænker især på alle de mange timer alle de frivillige, har lagt i at få tingene til at fungere, med vedligeholdelse af bygninger, maskiner, rundvisninger af de mange gæster, samt cafepassere,der har sørget for, at cafeen har fungeret, til både store og små arrangementer. Økonomisk har der været glæder og skuffelser, som jeg senere i min beretning vil redegøre for. Året startede med et afslag på vores ansøgning om en hjertestarter fra trygfonden, desværre ingen begrundelse for afslaget. Mandagsholdet startede op som sædvanligt i Marts måned,de fleste havde nu været der både i Januar og Februar, der var jo en dampmaskine der trak.som sædvanligt var der lavet en arbejdsplan for året 2014, vi havde ca 20 punkter vi skulle igennem i løbet af året,plus de akutte ting, der altid opstår. Der har gennem året været en deltagelse på 22 til 25 personer hver mandag. Jeg vil allerførst gøre beretningen fra 2013 omkring dampmaskinen og Lise Andersens rapport færdig. I skrivende stund kører dampmaskinen, rummet er næsten færdigt, kun få ting mangler til åbningen i Maj måned. Glæd jer, det er et flot resultat, vi kan fremvise i det nye år, for alle vores gæster og sponsorer, der har støttet os. En kæmpe tak til en flok frivillige, der har samlet og repareret maskinen, et smukt rum, istandsat med respekt for bygning og maskine. Vi glæder os alle, til at vise det frem. Flot hjulpet igennem af mange sponsorer, som jeg kommer tilbage til senere. Lise Andersens projekt omkring Øster smedie og museets generelle fremtid er nu også færdig, et resultat, som museet kan bruge til at 13

14 komme videre med, i den langsigtede planlægning, både for det eksisterende museum og Øster smedie, hvis vi som ønsket, kan få den indlemmet i vores museum. Med dette projekt i hånden kan vi komme videre med at søge fonde til køb af Øster smedie, ligeledes kan vi søge fonde til forbedring af vores nuværende museum, og gøre det endnu mere interessant for vores besøgende. Med hensyn til sponsorer til vores dampmaskine og dampmaskine rummet, har rigtig mange virksomheder fra lokalområdet, været meget behjælpelige med et forære os materialer,færdige emner uden beregning, eller nogle meget billige netto priser. Vi har fået direkte støtte fra Spar Nord i Svenstrup med kr. tak for det. Lions Club i Svenstrup indbød os til et møde, sammen med andre i området, som de ønskede at støtte økonomisk. Jeg forelagde vores dampmaskine projekt, de andre forelagde deres projekter,herefter ville de udvælge dem, de ønskede at støtte. Blev inviteret til endnu et møde, for yderligere at uddybe vores ønsker, kort tid efter modtog jeg en mail, hvori de skrev, at de ville støtte vores projekt med kr. Brugsen I Svenstrup har ligeledes støttet os med ca kr. Ved regnskabets afslutning, har vi brugt ca kr. på div. materialer, der mangler stadig lidt indkøb, men vi kan glæde os over, at støtten næsten har dækket vores direkte indkøb, tak til alle sponsorerne. Den frivillige arbejdskraft er uvurderlig, 5 til 10 mand, har hver mandag arbejdet med dampmaskinen og istandsat rummet, og brugt ca 4 timer pr. mand i ca. 48 uger, regn selv!!!! jeg tør ikke!!!! 14

15 Med Lise Andersens projekt i hånden, startede Peter Jørgensen og jeg bilen til København, for at besøge Real Dania, for at høre om vores muligheder med hensyn til støtte af køb af Øster smedie. (Real Dania havde støttet os med kr. til Lise Andersens projekt) De var positivt stemt for vores projekt; men for at kunne støtte os, måtte vi have skødet på Øster smedie, da de ikke giver penge til køb af bygninger, vi skal eje bygningen, før de går ind i projektet. Med den besked i bagagen, måtte jeg henvende mig til fa. A. Enggaard, da det er dem der ejer Øster smedie. Jeg fik en god snak med Asger Enggaard, forklarede om vores ønsker om køb af bygning, og Real Danias evt. støtte om hjælp til renovering af bygningen. Asger var meget positiv stemt overfor vores projekt, og meddelte mig et stykke tid efter mødet, at han gerne ville forære os bygningen for et symbolsk beløb. Jeg ringede og spurgte, hvad beløbet var, tidligere var der sat et beløb på bygningen på kr. men Asger ville forære den til os for 1 kr. Herefter rettede jeg igen henvendelse til Real Dania, havde i mellemtiden fået lavet budgetter på renoveringen i fagentrepriser. Det var nyt tag, nye vinduer, nye gulve, ny cafe med toiletter, renovering af murværk, malerarbejde, el arbejde osv, en del millioner. I mellemtiden havde Enggaard meddelt os, at Fiskars fabrikker havde krav på betaling, hver gang Enggaard solgte nogle af de eksisterende bygninger på grunden, en aftale der blev indgået fra tidernes morgen. Der skal betales en m2 pris på nybygninger og solgte bygninger til Fiskars, det var en del af handlen. Jeg rettede herefter henvendelse til Fiskars, ringede først til dem, senere mail, for at forklare dem om vores ønsker med hensyn til Øster smedie. Forklarede Fiskars at bygningen var fredet, ikke kunne sælges, og de eneste der kunne bruge den var museet, så det ville højst sandsynligt aldrig blive aktuelt med denne m2 pris til Fiskars fra Enggaard. Jeg har nu modtaget en mail fra Fiskars, der siger, at de skal have en henvendelse fra Enggaard direkte, og ikke fra os, før de vil behandle sagen. Dette er nu sket, dette er situationen i skrivende stund, vi håber det vil lykkes. Medens alt dette har stået på, er Real Dania blevet orienteret, da vi jo ikke har søgt midler pga. manglende skøde, vi skulle jo nødig være glemt, når vi forhåbentligt, står med skødet i hånden. 15

16 I løbet af året har vi haft forskellige medarbejdere, som vi har fået fra jobcenter i Aalborg vi får dem 3 mdr. af gangen. De deltager i den daglige rutine med pasning af arealerne, renholdelse på museet og cafeen. I åbningssæsonen har vi igen i år haft glæde af Lisa, som har taget sig af vores gæster på professionel vis, hjulpet med al forefaldende arbejde.tak til Lisa, som heldigvis ofte kommer og besøger os. Desværre havde vi besøg af ubudne gæster, som syntes de ville låne vores havetraktor og buskrydder, desværre glemte de at levere tingene tilbage. Efter politianmeldelse, lidt skriveri med forsikringen, fik vi købt ny traktor og buskrydder, dog med et lille tab, pga. en selvrisiko. Vi har som noget nyt holdt nogle fællesmøder med rundviserne og cafepigerne, for at også disse personer er ordentligt orienteret omkring, hvad der hele tiden rører sig på Hammerværket. Dette fordi mandagsholdet hver mandag altid bliver opdateret på, hvad der sker, omkring vores museum. I 2014 oplevede vi at gæst nr besøgte museet. Ved en lille sammenkomst blev vedkommende begavet med en kniv fremstillet på museet. I øvrigt skal nævnes at vi i 2014 havde et flot besøgstal på ca gæster. Jeg har deltaget i nogle møder med kommunen omkring fritlæggelse af Guldbækken bag cafeen, således den løber frit efter broen. Samtidig vil man også slynge åen hvor den går fra søen og ned til vores cafe. Det er alt sammen planer, som forhåbentlig bliver til noget i 2015 eller Det er dog ikke noget vi har nogen indflydelse på. I Maj måned rettede vi henvendelse til Aalborg kommunes kulturforvaltning omkring støtte til vores museum. Vi bad om kr. ekstra i forhold til, hvad vi plejer at få, med den begrundelse at vores normale tilskud går til den daglige drift af museet. Der er udgifter til el, vand, varme, forsikringer, lønninger til personale i åbningssæsonen, samt til materialer til vedligeholdelse af bygninger. Når dette er betalt er der ikke noget til markedsføring, brochurer, nye udstillinger osv. Vi kan risikere at et tag bliver utæt, 16

17 sidste år brugte vi kr. til rep. af skorsten. Til vores store glæde, fik vi så besøg af vores rådmand Mads Duedahl og direktør Bente Graversen i Sommerferien. De fik en rundvisning på museet og forelagt vores planer fra Lise Andersen omkring Øster smedie samt vores budgetønsker. I den forbindelse indvilligede Mads Duedahl i at komme og indvie vores dampmaskine i Maj 2015, det ser vi frem til. Desværre afviste budget udvalget vores ansøgning om ekstra penge i efteråret Jeg er utrolig skuffet over dette, og har klaget min nød til forvaltningen. Jeg har fået lovning på at budgetudvalget, sammen med rådmanden vil komme og besøge os i foråret 2015, så de med egne øjne kan se og høre hvad det er de har sagt nej til. Jeg håber dette besøg kan være med til at de får forståelse for hvor flot og veldrevet vores museum er, og hvor vigtigt det et, at vi får flere besøgende, der lærer noget om vores kultur, industri og håndværk. Vores smededag i 2014 var velbesøgt ca. 800 gæster, vejret var med os, ingen regn. Vores Jazz aften var som sædvanlig udsolgt, de 100 gæster fik en hyggelig aften. Disse to arrangementer gav et pænt overskud til vores støtteforening. Dette var i hovedtræk året det gik på Hammerværket. Tak til alle jer frivillige, tak til alle fra støtteforeningen, tak for alle bidragene, materialer og støttekroner. Jeg ser frem til endnu et spændende år 2015, hvor vi forhåbentlig lykkes med en del af vores planer og ønsker. Steen Wærn Jensen Museumsleder. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Museet Godthaab Hammerværk Skibsklokkens Historie FRANZISKA, STETTIN, 1832 Foto: P.S. 22

23 Skibsklokkens Historie. Det det gode skib Franziska af Stettin i Polen, lider den trange skæbne af skibbrud det herrens år 1862.? Året 1862 fremkommer fra brevudveksling. ( udpluk fra brevet ) Brev til Hr. N. Ørum, Sæbye. Godthaab den 10. august 1862 Jeg takker for de sendte planker samt SKIBSKLOKKEN, hvilke dele jeg har modtaget og med tilfredshed.~ Med megen agtelse Pr. Chr. Zinck / Niels Zinck, > Og således er skibsklokken efteråret 1862 havnet på Godthaab Hammerværk Zincks Fabrikker, hvor klokken anvendes dagligt til at kalde medarbejderne til arbejde, middag og fyraften. (Pluk fra) Hans Huus Sørensens interview, den 28.februar 2011, med Peter Sørensen som var ansat fra på Zincks Fabrikker / Godthaab Hammerværk. Som fortæller om Alfred Vestergaard; han skulle ringe med klokken, når arbejdet startede eller sluttede, og det skete, hvis han var syg, at jeg skulle afløse ham ved ringningen. Der skulle slås tre slag med mellemrum, de blev fulgt af 20 hurtige slag, og så blev der sluttet af med et enkelt slag. P.S. Alfred Vestergaard betjener klokken. 23

24 Støtteforeningen Godthaab Hammerværk årsberetning for Som nyt tiltag blev der i 2013 udsendt 750 breve i Godthåb, med opfordring om at blive medlem af Støtteforeningen Godthåb Hammerværk, så medlemstallet i dag er på 236 for SGH. Som sædvane åbnede museet den 1 søndag i juni med morgenkaffe og rundstykker for støtteforeningens medlemmer, rigtig mange medlemmer var fremmødt til en rigtig hyggelig formiddag med en masse god snak over kaffen og rundstykkerne samt en lille en til halsen. SGH generalforsamling blev afholdt lørdag den 5. april 2014 i Ridemandsmøllesalen Årets beretning blev forelagt for forsamlingen og godkendt, regnskabet blev oplæst og herefter godkendt, og så blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Herefter var der kaffe, the, boller og lagkage samt en hyggelig snak. Efterfølgende har bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Poul Schjelder Næstformand: Elizabeth Kirkegaard Kasserer: Aase Jensen Sekretær: Hanne Baasch-Pedersen Bestillinger: John Knudsen 24

25 Valget af medlemmer til museets bestyrelse, blev for første gang afviklet ved kampvalg. Følgende blev valgt til MGH bestyrelse: John Knudsen, Jens Nedergaard Rønager og Poul Schjelder Museumsinspektør Lise Andersen fra Hadsund Museum fortalte og viste PowerPoint om MGH udviklings og handlingsplan for de kommende år. Tom Lysgaard-Madsen fra Lemvig. Viste og fortalte om sit forslag/udkast, til en evt. fremtidig udbygning af Cafeen. Året 2014 var besøgsmæssigt et godt år, rigtig mange gæster havde valgt at besøge Museet Godthaab Hammerværk i alt 3703 personer lagde deres vej omkring hammerværket. Så vores altid veloplagte koordinator John Knudsen fik rigeligt med at booke rundvisere og cafepersonale til at servicere museets mange gæster, så de kunne tage herfra med en positiv og beriget oplevelse. Så derfor! en rigtig stor TAK til rundvisere og cafepersonale for deres uvurderlige indsats for Museet Godthaab Hammerværk. Uden deres arbejdsindsats var det ikke muligt at drive MGH. Mandagsklubben og dampmaskinegruppens medlemmer har gennem året 2014 ydet en stor arbejdsindsat med at vedligeholde og forbedre museets bygninger og inventar samt udstillingsgenstande. En stor tak til alle for deres arbejdsindsats for museet. 25

Godthaab Hammerværk Årsberetning 2012.

Godthaab Hammerværk Årsberetning 2012. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÅRSBERETNING OG REGNSKABER 2011 Godthaab Hammerværk Årsberetning 2012. In memoriam. Med Knud Dahlgaard-Jensens død i marts måned mistede Godthaab Hammerværk en trofast

Læs mere

Hammerværkets kraftmaskiner.

Hammerværkets kraftmaskiner. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÅRSBERETNING OG REGNSKABER 2013 2 Hammerværkets kraftmaskiner. Da Chr. Zinck i 1844 byggede sin smedje i Sejlflod, var det hans plan at udvikle et hammerværk, d.v.s. en

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl. Referat Generalforsamling for året 2015 i Egnssamlingens Støtteforening Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. marts 2016 kl. 18:00 Dagsorden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere