- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 63 - Nr Marts 2014

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 123, marts 2014 Årgang 63 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafiker) Tryk Nordvestgrafik Næste nr. udkommer september 2014 Forsidefoto Jeg elsker de grønne lunde. Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener, side 7. INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling 6 ARTIKLER Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener 7 Frk. Hesseldahls religionstimer 14 NYT FRA BESTYRELSEN Flytning af frøknernes gravsten 19 KOMMENDE ARRANGEMENT Elevforeningens generalforsamling 21 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten 25 PERSONALIA Mindeord 22

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen, R67 Kvarmløsevej Tølløse Telefon Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Bøssemagergade 1E 3150 Hellebæk Telefon Suppleant Finn Helmer, R67 c/o Industriparken 22C 2750 Ballerup Telefon fi Suppleant Lone Jensen, R66 Ejbybrovej Kirke Hyllinge Telefon Bestyrelsesmedlem Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant Tom Esmark, R67 Dalgas Boulevard 2, lejl Frederiksberg C Telefon Revisor og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon

5 Klummen AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF Nu er det ved at blive forår. Fuglene synger og bygger reder, og redaktionen på KONTAKTEN knokler for at blive færdige med marts nummeret, der desværre først er på gaden i april, men det håber vi, I kan leve med alle sammen. Inden vi ser os om, er det generalforsamling igen. Helt konkret søndag den 25. maj. I år starter vi på skolen kl , hvor der vil være en ceremoni omkring fl ytningen af frk. Høyers og frk. Hesseldahls gravsten fra Solbjerg Parkkirkegård til skolen. Stenen vil blive placeret ved siden af mindestenen foran hovedbygningen. Efter ceremonien, der forventes at vare en lille times tid, tager vi videre til generalforsamlingen, der starter på Elverdamskroen kl , hvorefter elevforeningen er vært ved en lille let frokost. Vi håber, at rigtig mange vil deltage, både ved ceremonien på skolen og til generalforsamlingen. Samtidig bliver der mulighed for en lille rundtur på skolen, der jo i dag har gennemgået meget store ændringer med en masse nye bygninger, så den kan leve op til nutidens krav om en tidssvarende, moderne og professionel skole. Og den gamle hovedbygning står fl ottere end nogensinde. Så husk at tilmelde jer hos Troels eller undertegnede. Vi har i år oplevet et lille fald i medlemstallet, selv om der også er kommet nye til. Det er ikke drastisk, men alligevel en lidt kedelig udvikling. For de gamle som faldt, er der desværre ikke ny overalt som der meget apropos står skrevet i Det haver så nylig regnet en af vore gamle fædrelandssange, der handler om krigen 1864, som de fl este af os har sunget på skolen rigtig mange gange. 5

6 Den 24. november sidste år holdt vi det sidste gravmøde på Solbjerg Parkkirkegård med efterfølgende frokost på Café K i Zoologisk Have. Som formand sagde jeg ved graven nogle ord omkring frøknerne, og at ringen nu blev sluttet, når gravstenen kom ned på skolen. Der var næsten 30 deltagere til arrangementet, og det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi havde også fornøjelsen af at have besøg af Kaspar Rostrup, der fortalte lidt historier fra sin tid på skolen og signerede sin bog Sølvfloden. I håbet om at se mange til generalforsamlingen, vil jeg samtidig ønske alle et rigtig dejligt forår og en god varm sommer. Peter Tretow-Loof Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL I SKOLENS SAMLINGSSAL Elevforeningens medlemmer er meget velkomne. Se dagsorden m.v. på Elevforeningens hjemmeside: tmr-elevforeningen.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 "Der var varme og kultur i de to frøkener". Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener Af Klaus Lunøe, R64 FOR LUD OG KOLDT VAND, DET SIDSTE I BOGSTAVELIGT FORSTAND, SÅDAN GIK VI KOSTSKOLEELEVER DET MESTE AF TIDEN RUNDT. SELV MÅTTE VI FINDE PÅ AT UNDERHOLDE OS EFTER SKOLETID, OG DET VAR VI NU SÅMÆND MEGET GODE TIL. GIK TURE, BYGGEDE MODELSKIBE OG FLY, SPILLEDE FODBOLD, LYTTEDE TIL VORES TRANSISTORRADIOER, LAVEDE TOSSESTREGER. Strenge var de 2 frøkener i hverdagen, bedst var det at undgå dem, gøre sig så usynlige som muligt. Der var sjældent en nær og tæt kontakt med dem. 7

8 Men der var varme og kultur i de 2 frøkener, som grundlæggende fl ød fra religiøse kilder, som var en dyb grundtvigiansk grundholdning til livet. Mest af alt ønskede de at opdrage os kostskoledrenge til moralske og ansvarsfulde mænd, forankret i troen og ikke mindst i et nationalt sindelag for Gud, Kongen og Fædrelandet. Krigen kendte de 2 frøkener til og til de svære 5 år for Danmark fra 1940 til De kendte Kaj Munks skæbne, de kendte til Hvidstengruppens skæbne, og de kendte til Anders Lassens og Kim Malthe Bruuns skæbner. De priste digtet og sangen Det haver så nyligen regnet Sønderjyllands kampsang. Bombningen af Shell huset og den franske pigeskole på Frederiksberg, sad dem dybt i hjertet. Og de kendte til tyskernes grusomme behandling af jøderne, de priste Anne Franks dagbog. I 1960 var det trods alt kun 15 år siden 2. verdenskrig sluttede, så vi levede med de 2 frøkener i skyggen af 2. verdenskrig i en årrække, og de indprentede os hændelser, fortællinger, fi lm og bøger om 2. verdenskrig. Tænk på inskriptionen på mindestenen foran skolens hovedbygning med ordene: De roser på graven kan visne, Men aanden dør aldrig hen, Dit sejrende smil vil vi kende, Hos slægternes drenge igen. Mindestenen med Jørgen Dilling-Hansens smukke vers. 8

9 Digtet af kostskoleeleven Jørgen Dilling-Hansen, realist i 1943, til minde om sin ven, frihedskæmperen Hans Robert Pilip Johansen, som sejlede for A. P. Møller i allieret tjeneste, og som oplevede at blive torpederet af tyskerne. Han deltog aktivt i modstandskampen ved som faldskærmsjæger den 17. maj 1943, at springe ud fra en engelsk fl yvemaskine for at lande på Hvidstensgruppens nedkastningssted Mustard Point. Senere samarbejdede Hans Robert Pilip Johansen med modstandsgruppen Holger Danske. Den 25. juli 1944 deltog han i et sabotagemøde i en lejlighed i Nyhavn. Lejligheden blev stormet af Gestapo. Da Hans Robert Pilip Johansen opdagede, at alle fl ugtveje fra lejligheden var spærrede, slugte han sin cyankaliumpille og var død på stedet, 23 år gammel. Tyskerne var ikke i stand til at identifi cere ham. Kom hans viden i tyskernes hænder, ville det have været en katastrofe for modstandsbevægelsen. Det er værd at fortælle historien om Hans Robert Pilip Johansen, da hans navn er skrevet ind på bagsiden af mindestenen. Tænk også på, hvor smukt det klædte kostskolens hovedbygning, når der hvert år den 4. maj, blev tændt stearinlys i alle skolens vinduer til minde om befrielsesbudskabet i den dansksprogede BBC's radioudsendelse den 4. maj 1945 om aftenen. Det var den aften, hvor radiospeakeren Johannes G. Sørensen viderebragte befrielsesbudskabet om, at 5 års tysk besættelse var slut. Det resulterede i, at danskerne rev deres mørklægningsgardiner ned og spontant tændte stearinlys i alle vinduer. Kultur bar de 2 frøkener i deres hjerter, de elskede litteratur og musik, elskede salmer og sange fra Den blå Højskolesangbog. Og de ønskede inderligt at videregive deres kulturviden. Derfor sang vi meget. Vi læste og sang mange salmer fra salmebogen og fra Den blå Højskolesangbog. Vi fi k dem for som lektier, skulle lære versene udenad. Og ve, den som ikke kunne dem udenad, ve den, som stammende gik i stå med frygtens og skammens tårer løbende ned af kinderne. Det var med skældud, og det var med klar besked om at lære versene udenad til næste dag. 9

10 I østen stiger solen op, Hvad skal jeg sige, når jeg ser, Altid frejdig, når du går, Stille nat, En rose så jeg skyde, Jeg elsker de grønne lunde, I alle de riger og lande, I Danmark er jeg født, Jeg ser de bøgelyse øer, Blæsten går frisk. De ligger dybt i os de salmer og sange. Når vi hører dem en sjælden gang, når Radioens drenge- eller pigekor synger et af værkerne, berøres vi. Men nu til hvad der skal skrives om. I vinteren 1963 fi k frk. Høyer den ide, at tilbyde interesserede kostskolelever musikaftener med en gennemgang af musikkens historie. Det skulle foregå i spisesalen kl Det skulle være en blanding af foredrag og musikafl ytning, og det skulle ske en gang om ugen. 14 år gammel var jeg dengang. The Beatles var kommet på banen året før, The Rolling Stones var begyndt at give lyd fra sig, Radio Luxembourg serverede ugentlige top 10 hits på transistorradioens langbølgesender, så klassisk musik, var det nu lige mig. På den anden side min mor var en dannet kvinde, barnebarn af den sidste kongelige udnævnte borgmester i Danmark, Borgmester Valdemar Bloch i Odense. Hun syntes, at det var en god ide, at jeg tilmeldte mig et sådan arrangement, nu hun sad så langt væk, og ikke var i stand til at danne mig. Så jeg tilmeldte mig, også sådan lidt af nysgerrighed. Dengang kunne man jo ikke så godt fortælle nogen, at noget var en glæde. Sådan at fortælle, at man glædede sig over noget, kunne hurtigt hævne sig med dril og mobning. Musikaftenerne med frk. Høyer var en glædelig oplevelse. Vi var ikke mange, der havde tilmeldt os. Ikke fl ere end, hvad der fyldte halvdelen af et af spisesalens hvide langborde med de hvidmalede træstole. En stykker. Den første store og glædelige overraskelse var, at frk. Høyer startede musikaftenerne med at servere varm kakao med varme boller og smør. Det var skønt, sikke en forkælelse. Det slog den gode tone an. Frk. Høyer var som et andet menneske til musikaftenerne, blid og 10

11 venlig, ja nærmest kurrende som en hønemor. Smilende var hun og i godt humør, veloplagt med sine små indlagte musikhistoriske foredrag, som oplæg til den musik, vi skulle lytte til. Det var den anden glædelige overraskelse. Spørger du om, hvordan hun teknisk klarede at spille musik i spisesalen, så er svaret, at det foregik ved hjælp af en rejsegrammofon, som hun havde købt til lejligheden. Hun gik grundig til værks. Vi startede med et foredrag om den vestlige verdens musikalske fødsel, som blev undfanget af den gregorianske kirkesang, godt organiseret og hjulpet på vej af den katolske kirke omkring år 800, og som med kristendommen de næste århundreder blev spredt ud overalt i Europa. Vi lyttede derefter andægtigt til munkesangernes noget enstemmige messeagtige hymner. Og enstemmige forblev den gregorianske kirkemusik frem til slutningen af middelalderen omkring 1400-tallet. Vi drøftede og diskuterede den gregorianske kirkesang, og frk. Høyer forklarede og uddybede, og der var en glæde og varme i hendes øjne. Næste musikaften bevægede vi os frem til renæssancemusikken fra det tallet. Kirkemusikken var blevet mere spændende, da den var fl ertonet, og en række musikinstrumenter blev skabt. Vi lyttede til nu fl ertonende munkekor, uddrag af værker af Palestrina og et par folkeviser. Og sådan gik det slag i slag videre til barokkens komponister i tallet med Händel og Bach, som de helt store komponister. Vi hørte uddrag af Händels Messias med blandt andet Halleluja koret og fra hans festværk Watermusic. Fra Bachs verden lyttede vi Goldbergvariationer og udvalgte dele af hans vældige orgelværker og koraler. Dernæst til 1800-tallet med romantikkens komponister, fordelt over fl ere musikaftener. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert og Chopin. Frk. Høyer bredte sin viden ud om operaens historie. Mozart med sine lette operaer og mange klaverværker. Beethoven med sine symfonier her blev der lyttet til Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien, og til 11

12 hans 9. symfoni med korværket An der ode. Også til enkelte af hans klaversonater. Frk. Høyer holdt tydeligvis meget af Beethoven. Vi nåede frem til den nye tid begyndelsen af 1900-tallet hvor nationale komponister dukkede op. Komponisten Smetana med sit værk Moldau en længsel og hyldest til sit hjemland Tjekkiet hvor man tydeligvis kan høre fl oden Moldaus strømhvirvler i musikken. Den stakkels Smetana blev ligesom Beethoven døv. Og nationalkomponisten Rachmaninov med de kæmpestore hænder og hans 2. klaverkoncert også en længsel og en hyldest til sit hjemland Ruslands storslåede natur med uendeligt store og susende skove. Og vi kom omkring vores hjemlige Carl Nielsen og hans store 4. symfoniske værk, Den uudslukkelige fra Under musikaftenerne viste frk. Høyer sig som en varm, levende, og vidende kvinde og som delte ud af sin viden på en hyggelig måde. Det var aftener, hvor hun var inspirerende, og hvor hendes pædagogik lykkedes til fuldkommenhed. Vi blev i løbet af de par måneder musikaftenerne varede en slags fortro- I morgensang salen blev mange af de danske sange og salmer sunget. 12

13 lige, også indbyrdes. Hun fi k skabt bro til den klassiske musikverden på en god måde. Hvem deltog i de aftener? Det står noget uklart. Kun en kan jeg med sikkerhed huske, Merete Neergaard, datter af Birgitte Reimer og Preben Neergaard, en sød og levende kostskolepige. Måske andre, som læser denne artikel, deltog? Under en musikaftenerne spurgte Merete mig, om jeg kendte Bob Dylan? Jeg var fuldstændig blank, om hvem han var? Hun fortalte, at han var en amerikansk folkesanger, at han ville blive en af de helt store, og at han lige havde udgivet en LP. Det var nutiden dengang, og Bob Dylan kørte hurtigt ind på linje med The Beatles og The Rolling Stones. Det var musik, der dengang kunne bruges til fester og andre komsammener. Men de klassiske musikaftenerne med frk. Høyer er aldrig glemt. Klaus Lunøe 13

14 Juuls Købmandsgård: Den hvide bygning bag jernbaneoverskæringen. Billedet er fra begyndelsen af 1960'erne. Købmandsgården blev revet ned i Foto: Tølløse Lokalarkiv. Frk. Hesseldahls religionstimer Af Jesper Juul, R66 JEG KOM I EN ALDER AF 6 ÅR STÆRKT MOD MIN VILJE I FØRSTE KLASSE PÅ TMR SOM BYELEV. Min far havde en købmandsforretning i Tølløse og havde leverancerne til TMR, så det var oplagt, at købmandsfamiliens eneste barn skulle gå på kostskolen som byelev. Selv ville jeg meget hellere have gået på Tølløse Centralskole, for der gik alle mine legekammerater, men i denne sag fi k jeg intet valg. 14

15 Mange vil sikkert nikke genkendende til en sjov historie i denne sammenhæng. Fordi TMR var en privatskole, skulle der betales penge for skolegangen. Da skolen så i 60 erne overgik til en status som selvejende institution vist nok med et par års tilbagevirkende kraft fi k vi vores for meget indbetalte skolepenge tilbage, og jeg har senere hen til udsagnet: Du skulle have dine skolepenge retur kunnet svare: Det har jeg også fået. Jeg var blandt de heldige, der fi k lov at nyde godt af frk. Hesseldahls pædagogik. Jeg havde hende i, hvad der vist den gang hed religion, og det underviste hun i med stor entusiasme. En entusiasme, som absolut ikke gjorde de mange gode historier i Biblen dårligere og en entusiasme, som absolut ikke kunne undgå at smitte af på os elever. Selv er jeg opvokset i en ikke specielt religiøs familie. Vi kom sjældent i kirke, men én aften om året var dog fast, og jeg husker gudstjenesten juleaften som noget rigtig stort. Årets andre gudstjenester der var et par stykker var mindre spændende, men julegudstjenesten var indledningen til december måneds klimaks: Juleaften. Min manglende religiøse dannelse bevirkede, at rigtig mange af Biblens lignelser, der på en fi n måde af frk. Hesseldahl blev gennemgået som spændende historier, for en stor dels vedkommende havde nyhedens interesse, og jeg husker tilbage på disse timer med stor glæde. Jeg mener, at undervisningen i religion startede i 1. klasse, og da den havde stået på i nogen tid (var vi nået op i 2. klasse?), kom der pludselig et nyt element ind i undervisningen. Et element, som mange af os ikke rigtig kunne se relevansen i og derfor nok var tilbøjelige til at tage lidt for let på. Det skulle i hvert fald vise sig, at frk. Hesseldahl syntes, vi tog for let på det. Det startede som en leg en sangleg hvor vi sang versene i salmerne for at lære dem udenad (man 15

16 måtte helst ikke kigge i salmebogen), og da det foregik i kor, kunne vi sidde og gemme os lidt, uden det blev opdaget. Frk. Hesseldahl kunne det hele udenad og sang så dejligt, så mange af os næsten også syntes, det var synd at synge med. Desværre tog disse indledende øvelser en kedelig vending, for ret hurtigt udviklede det sig til, at vi skulle lære salmerne udenad. Til hver religionstime var lektien at kunne et vers udenad fra den af frk. Hesseldahl udvalgte salme, og så blev vi alle hørt enkeltvis i det indøvede vers. Kort tid efter udviklede pædagogikken sig yderligere i en for mange af os kedelig retning. Det nye var, at frk. Hesseldahl for at understrege vigtigheden af, at lektien var blevet lært, nu uddelte ros, hvis man kunne sit vers, MEN til gengæld uddelte en svingende lussing, hvis det modsatte var tilfældet. Jeg sporede ret hurtigt hos mig selv en voksende modvilje til at indlære disse vers en modvilje, som jeg ikke alene tror tog sit udgangspunkt i dovenskab, men som også tog sit udgangspunkt i, at jeg ikke forstod mange af de salmer, vi skulle lære. Den dag i dag husker jeg salmen Giv mig gud en salmetunge. Den forstod jeg ikke, og der blev som jeg husker det ikke brugt tid på at forklare den. Den blev starten til min modvilje imod at lære udenad en modvilje, der satte sig så hårdt fast, at jeg selv i dag desværre stadig ikke har særlig let ved at lære udenad. Noget lettere gik det dog med andre salmer f.eks. Et barn er født i Bethlehem. Den var til at forstå og var jo også en salme, som vi kendte, og bedst af alt versene havde kun 4 linier. Desværre blev der så igen indført noget nyt. Så vidt jeg husker, er der 10 vers i Et barn er født i Bethlehem, og da vi havde været alle vers igennem, skulle vi nu pludselig udenad kunne alle 10 vers til næste gang dog med den formildende omstændighed, at man måtte gå i stå én gang. 16

17 Gik man i stå igen, var belønningen én af frk. Hesseldahls svingende lussinger, og faktisk havde hun et vist håndelag på den tid. Dér røg toget af sporet for mig. Aftenen før seancen med de 10 vers skulle være på plads tog jeg en beslutning. Jeg ville simpelthen ikke være med mere. Der blev en stor scene i købmandsfamilien. Jeg husker mig selv tudbrølende overbringe min mor og far min beslutning. Nu var min grænse nået. Mine forældre forsøgte at overtale mig, men jeg var fast besluttet, og et eller andet sted tror jeg også, de sympatiserede med min beslutning. I hvert fald endte det med, at min far ringede til frk. Hesseldahl og spurgte ind til hendes undervisning. Ikke nogen rar situation. Kostskolen var jo en god kunde. Jeg husker det som en meeeeeget lang telefonsamtale, der heldigvis endte med, at udenadslærepædagogikken blev droppet, og at religionstimerne hos frk. Hesseldahl igen blev spændende og gode. Jesper Juul Alices Køreskole Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse Mobil: Mail: Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION 17

18 Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater ADRESSER Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel sneglepost. Så send en til: Hvis du ændrer din adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen. 18

19 Frøknernes gravsted på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg. Flytning af frøknernes gravsten Af Troels Hallig, R67 SOM TIDLIGERE OMTALT HER I BLADET ER DET BESLUTTET AT FLYTTE FRK. HESSELSDAHS OG FRK. HØYERS GRAVSTEN FRA SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD TIL SEJERGAARDSSKOLEN, HVOR STENEN VIL BLIVE PLACERET VED SIDEN AF MINDESTENEN FORAN SKOLENS HOVEDBYGNING. Stenen fl yttes i løbet af foråret 2014 og den 25. maj 2014 kl afholdes der en mindre ceremoni på skolen bl.a. med deltagelse af skolens besty- 19

20 relsesformand Steen Bjerregaard Christiansen, skoleleder Flemming Ellingsen samt Elevforeningens bestyrelse. Efterfølgende er der mulighed for at se skolen og alle de ændringer, der er foretaget indenfor de seneste år. Der er sket rigtigt meget. Alle foreningens medlemmer er velkomne, og det vil være nærliggende at lægge vejen forbi skolen, da foreningen som bekendt afholder generalforsamling umiddelbart efter den lille ceremoni. Tilmelding til generalforsamlingen er nævnt andetsteds i bladet. Stenen fl yttes til skolen, som en konsekvens af Frederiksberg Kommunes plan for en nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård. Solbjerg Parkkirkegård er anlagt i Kirkegården hed oprindelig Frederiksberg Sogns Assistenskirkegård. Kirkegården blev i daglig tale kaldt Fasankirkegården. I 1926 besluttede kirkegårdsudvalget, at kalde kirkegården: Solbjerg Kirkegård, dette navn blev i 1998 ændret til kirkegårdens nuværende navn, Solbjerg Parkkirkegård. På grund af ændringer i begravelsesvaner fra kistebegravelser til urnenedsættelser, som ikke er så pladskrævende som kistebegravelser, er det besluttet at nedlægge en del af kirkegården i 2020, hvorefter arealet overgår til park. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård forventes omlagt til park i Troels Hallig VESTSJÆLLANDS STØRSTE MODEHUSE Vestergade 62, Tølløse Nytorv 16, Kalundborg Algade 62, Holbæk 20

21 ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Søndag den 25. maj 2014 kl og indbydelse til majfrokost på Restaurant Elverdamskroen, Roskildevej 498, 4340 Tølløse. DAGSORDEN til generalforsamlingen: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter På valg er: * Troels Hallig, R67 * Steen Johansen, R64 * Klaus Lunøe, R64 * Tom Esmark, R67 * Lone Jensen, R66 Bestyrelsen indstiller Bendt Ole Løike, R66 i stedet for Lone Jensen, R66. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: * Bendt Ole Løike, R66 Bestyrelsen indstiller Flemming Jørgensen, R66 i stedet for Bendt Ole Løike, R66. * Kirsten Kierulff-Hansen, R51 7) Fastsættelse af kontingent 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 11. maj FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 21

22 Foreningens reviderede regnskab for 2013 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen. Tilmelding senest fredag den 16. maj 2014 til: Troels Hallig, , eller Peter Tretow-Loof, , Med venlig hilsen Bestyrelsen PERSONALIA IN MEMORIAM Peter Nordbjærg Peter Nordbjærg var kostskoleelev på Tølløse kostskole i årene , hvor jeg boede sammen med Peter i 2 år på 12-mands-værelset som vendte ud mod gården, hvor vi havde toiletter, kartoffelskrællemaskine og Jessens kontor. Peter var en stor glad dreng, som klarede sig godt i skolen og var vellidt blandt alle kammeraterne. Jeg tror, at Peter var en af de kostelever, som fik pæne ord med på vejen, når frk. Højer skrev karakterstandpunkter på i de små gule karakterfoldere. Peter startede sin erhvervsuddannelse på B&W og arbejdede senere også på Rungsted bådeværft i en periode, hvor det blandt mange aktiviteter også handlede med finske lystbåde fra Fiskars. Her traf jeg Peter første gang efter, at vi havde forladt TMR. Jeg var på daværende tidspunkt koncerndirektør i en koncern, som var ejet af Fiskars, og vi fik derigennem en række fælles bekendte. Senere fik jeg selv sejlbåd, og var i mange år kunde hos Peter, som stod for optagning, søsætning og reparation af vores båd. 22

23 Den 1/ overtog Peter som 3. generation Nordbjærgs bådeværft i Skovshoved, et værft han har ledet med stor succes til sin død. Værftet er nu overtaget af Peters søn, Lars som 4. generation. Værftet stammer egentligt fra Fåborg, hvor det blev grundlagt i 1902 og flyttede til Sundkrogsgade på Østerbro i I 1937 fik værftet en afdeling i Skovshoved og byggede der som det første værft i Danmark Drager, man byggede også cruising 10-meteren RITA VI til Kong Christian X i Værftet byggede også en lang række elegante robåde bestilt til roklubber. Peter var en mand af få ord man kan sige det stille vand har den dybe grund. Peter var næstformand i Skovshoved menighedsråd som ligger fint i tråd med TMR s dybe religiøse rødder. Peter var med sin praktiske baggrund fra værftet en stor hjælp for menigheden i Skovshoved i forbindelse med de mange og ofte kostbare renoveringsopgaver i kirken. Peter blev bisat fra den kirke, hvorfra han var blevet døbt, konfirmeret og gift med Else. Også børn og børnebørn har haft deres kirkelige dåb/konfirmationer m.v. fra Skovshoved Kirke med en enkelt undtagelse fordi kirken var lukket i forbindelse med større renoveringsopgave til stor stor ærgrelse for Peter. Efter den kirkelige handling var der i Peters ånd gravøl i Skovshoved sejlklub, mit gæt er, at der var omkring 250 deltagere i den kirkelige handling og den efterfølgende komsammen i sejlklubben. Peter efterlader sig sin hustru Else, med hvem han fik to børn, Lars og Charlotte. Lars og Charlotte har hver 2 børn og Peter trivedes med at være morfar og farfar de senere år måtte sejlerne fra tid til anden gå forgæves efter Peter på værftet, fordi at han passede børnebørn. Tidligere TMR-kammeraters tanker går til de efterladte hver gang man siger farvel, dør man selv lidt. Søren Bach Rahbek, 6. april

24 24 Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION Høgevej 1, 2970 Hørsholm

25 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten SØNDAG DEN 25. MAJ 2014 KL Afholdes der en mindre ceremoni i anledning af flytningen af frk. Hesseldahls og frk. Høyers gravsten. Stenen flyttes fra Solbjerg Parkkirkegård til Sejergaardsskolen. Stenen placeres ved siden af mindestenen foran skolens hovedbygning. Alle er velkomne og efter ceremonien vil det være muligt, at se skolen med alle de ændringer der over tid er gennemført. Herefter afholdes der generalforsamling på Elverdamskroen kl Husk tilmelding. Med venlig hilsen Bestyrelsen MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

26

27

28 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr Marts 2014 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere