- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 63 - Nr Marts 2014

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 123, marts 2014 Årgang 63 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafiker) Tryk Nordvestgrafik Næste nr. udkommer september 2014 Forsidefoto Jeg elsker de grønne lunde. Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener, side 7. INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling 6 ARTIKLER Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener 7 Frk. Hesseldahls religionstimer 14 NYT FRA BESTYRELSEN Flytning af frøknernes gravsten 19 KOMMENDE ARRANGEMENT Elevforeningens generalforsamling 21 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten 25 PERSONALIA Mindeord 22

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen, R67 Kvarmløsevej Tølløse Telefon Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Bøssemagergade 1E 3150 Hellebæk Telefon Suppleant Finn Helmer, R67 c/o Industriparken 22C 2750 Ballerup Telefon fi Suppleant Lone Jensen, R66 Ejbybrovej Kirke Hyllinge Telefon Bestyrelsesmedlem Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant Tom Esmark, R67 Dalgas Boulevard 2, lejl Frederiksberg C Telefon Revisor og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon

5 Klummen AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF Nu er det ved at blive forår. Fuglene synger og bygger reder, og redaktionen på KONTAKTEN knokler for at blive færdige med marts nummeret, der desværre først er på gaden i april, men det håber vi, I kan leve med alle sammen. Inden vi ser os om, er det generalforsamling igen. Helt konkret søndag den 25. maj. I år starter vi på skolen kl , hvor der vil være en ceremoni omkring fl ytningen af frk. Høyers og frk. Hesseldahls gravsten fra Solbjerg Parkkirkegård til skolen. Stenen vil blive placeret ved siden af mindestenen foran hovedbygningen. Efter ceremonien, der forventes at vare en lille times tid, tager vi videre til generalforsamlingen, der starter på Elverdamskroen kl , hvorefter elevforeningen er vært ved en lille let frokost. Vi håber, at rigtig mange vil deltage, både ved ceremonien på skolen og til generalforsamlingen. Samtidig bliver der mulighed for en lille rundtur på skolen, der jo i dag har gennemgået meget store ændringer med en masse nye bygninger, så den kan leve op til nutidens krav om en tidssvarende, moderne og professionel skole. Og den gamle hovedbygning står fl ottere end nogensinde. Så husk at tilmelde jer hos Troels eller undertegnede. Vi har i år oplevet et lille fald i medlemstallet, selv om der også er kommet nye til. Det er ikke drastisk, men alligevel en lidt kedelig udvikling. For de gamle som faldt, er der desværre ikke ny overalt som der meget apropos står skrevet i Det haver så nylig regnet en af vore gamle fædrelandssange, der handler om krigen 1864, som de fl este af os har sunget på skolen rigtig mange gange. 5

6 Den 24. november sidste år holdt vi det sidste gravmøde på Solbjerg Parkkirkegård med efterfølgende frokost på Café K i Zoologisk Have. Som formand sagde jeg ved graven nogle ord omkring frøknerne, og at ringen nu blev sluttet, når gravstenen kom ned på skolen. Der var næsten 30 deltagere til arrangementet, og det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi havde også fornøjelsen af at have besøg af Kaspar Rostrup, der fortalte lidt historier fra sin tid på skolen og signerede sin bog Sølvfloden. I håbet om at se mange til generalforsamlingen, vil jeg samtidig ønske alle et rigtig dejligt forår og en god varm sommer. Peter Tretow-Loof Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL I SKOLENS SAMLINGSSAL Elevforeningens medlemmer er meget velkomne. Se dagsorden m.v. på Elevforeningens hjemmeside: tmr-elevforeningen.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 "Der var varme og kultur i de to frøkener". Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener Af Klaus Lunøe, R64 FOR LUD OG KOLDT VAND, DET SIDSTE I BOGSTAVELIGT FORSTAND, SÅDAN GIK VI KOSTSKOLEELEVER DET MESTE AF TIDEN RUNDT. SELV MÅTTE VI FINDE PÅ AT UNDERHOLDE OS EFTER SKOLETID, OG DET VAR VI NU SÅMÆND MEGET GODE TIL. GIK TURE, BYGGEDE MODELSKIBE OG FLY, SPILLEDE FODBOLD, LYTTEDE TIL VORES TRANSISTORRADIOER, LAVEDE TOSSESTREGER. Strenge var de 2 frøkener i hverdagen, bedst var det at undgå dem, gøre sig så usynlige som muligt. Der var sjældent en nær og tæt kontakt med dem. 7

8 Men der var varme og kultur i de 2 frøkener, som grundlæggende fl ød fra religiøse kilder, som var en dyb grundtvigiansk grundholdning til livet. Mest af alt ønskede de at opdrage os kostskoledrenge til moralske og ansvarsfulde mænd, forankret i troen og ikke mindst i et nationalt sindelag for Gud, Kongen og Fædrelandet. Krigen kendte de 2 frøkener til og til de svære 5 år for Danmark fra 1940 til De kendte Kaj Munks skæbne, de kendte til Hvidstengruppens skæbne, og de kendte til Anders Lassens og Kim Malthe Bruuns skæbner. De priste digtet og sangen Det haver så nyligen regnet Sønderjyllands kampsang. Bombningen af Shell huset og den franske pigeskole på Frederiksberg, sad dem dybt i hjertet. Og de kendte til tyskernes grusomme behandling af jøderne, de priste Anne Franks dagbog. I 1960 var det trods alt kun 15 år siden 2. verdenskrig sluttede, så vi levede med de 2 frøkener i skyggen af 2. verdenskrig i en årrække, og de indprentede os hændelser, fortællinger, fi lm og bøger om 2. verdenskrig. Tænk på inskriptionen på mindestenen foran skolens hovedbygning med ordene: De roser på graven kan visne, Men aanden dør aldrig hen, Dit sejrende smil vil vi kende, Hos slægternes drenge igen. Mindestenen med Jørgen Dilling-Hansens smukke vers. 8

9 Digtet af kostskoleeleven Jørgen Dilling-Hansen, realist i 1943, til minde om sin ven, frihedskæmperen Hans Robert Pilip Johansen, som sejlede for A. P. Møller i allieret tjeneste, og som oplevede at blive torpederet af tyskerne. Han deltog aktivt i modstandskampen ved som faldskærmsjæger den 17. maj 1943, at springe ud fra en engelsk fl yvemaskine for at lande på Hvidstensgruppens nedkastningssted Mustard Point. Senere samarbejdede Hans Robert Pilip Johansen med modstandsgruppen Holger Danske. Den 25. juli 1944 deltog han i et sabotagemøde i en lejlighed i Nyhavn. Lejligheden blev stormet af Gestapo. Da Hans Robert Pilip Johansen opdagede, at alle fl ugtveje fra lejligheden var spærrede, slugte han sin cyankaliumpille og var død på stedet, 23 år gammel. Tyskerne var ikke i stand til at identifi cere ham. Kom hans viden i tyskernes hænder, ville det have været en katastrofe for modstandsbevægelsen. Det er værd at fortælle historien om Hans Robert Pilip Johansen, da hans navn er skrevet ind på bagsiden af mindestenen. Tænk også på, hvor smukt det klædte kostskolens hovedbygning, når der hvert år den 4. maj, blev tændt stearinlys i alle skolens vinduer til minde om befrielsesbudskabet i den dansksprogede BBC's radioudsendelse den 4. maj 1945 om aftenen. Det var den aften, hvor radiospeakeren Johannes G. Sørensen viderebragte befrielsesbudskabet om, at 5 års tysk besættelse var slut. Det resulterede i, at danskerne rev deres mørklægningsgardiner ned og spontant tændte stearinlys i alle vinduer. Kultur bar de 2 frøkener i deres hjerter, de elskede litteratur og musik, elskede salmer og sange fra Den blå Højskolesangbog. Og de ønskede inderligt at videregive deres kulturviden. Derfor sang vi meget. Vi læste og sang mange salmer fra salmebogen og fra Den blå Højskolesangbog. Vi fi k dem for som lektier, skulle lære versene udenad. Og ve, den som ikke kunne dem udenad, ve den, som stammende gik i stå med frygtens og skammens tårer løbende ned af kinderne. Det var med skældud, og det var med klar besked om at lære versene udenad til næste dag. 9

10 I østen stiger solen op, Hvad skal jeg sige, når jeg ser, Altid frejdig, når du går, Stille nat, En rose så jeg skyde, Jeg elsker de grønne lunde, I alle de riger og lande, I Danmark er jeg født, Jeg ser de bøgelyse øer, Blæsten går frisk. De ligger dybt i os de salmer og sange. Når vi hører dem en sjælden gang, når Radioens drenge- eller pigekor synger et af værkerne, berøres vi. Men nu til hvad der skal skrives om. I vinteren 1963 fi k frk. Høyer den ide, at tilbyde interesserede kostskolelever musikaftener med en gennemgang af musikkens historie. Det skulle foregå i spisesalen kl Det skulle være en blanding af foredrag og musikafl ytning, og det skulle ske en gang om ugen. 14 år gammel var jeg dengang. The Beatles var kommet på banen året før, The Rolling Stones var begyndt at give lyd fra sig, Radio Luxembourg serverede ugentlige top 10 hits på transistorradioens langbølgesender, så klassisk musik, var det nu lige mig. På den anden side min mor var en dannet kvinde, barnebarn af den sidste kongelige udnævnte borgmester i Danmark, Borgmester Valdemar Bloch i Odense. Hun syntes, at det var en god ide, at jeg tilmeldte mig et sådan arrangement, nu hun sad så langt væk, og ikke var i stand til at danne mig. Så jeg tilmeldte mig, også sådan lidt af nysgerrighed. Dengang kunne man jo ikke så godt fortælle nogen, at noget var en glæde. Sådan at fortælle, at man glædede sig over noget, kunne hurtigt hævne sig med dril og mobning. Musikaftenerne med frk. Høyer var en glædelig oplevelse. Vi var ikke mange, der havde tilmeldt os. Ikke fl ere end, hvad der fyldte halvdelen af et af spisesalens hvide langborde med de hvidmalede træstole. En stykker. Den første store og glædelige overraskelse var, at frk. Høyer startede musikaftenerne med at servere varm kakao med varme boller og smør. Det var skønt, sikke en forkælelse. Det slog den gode tone an. Frk. Høyer var som et andet menneske til musikaftenerne, blid og 10

11 venlig, ja nærmest kurrende som en hønemor. Smilende var hun og i godt humør, veloplagt med sine små indlagte musikhistoriske foredrag, som oplæg til den musik, vi skulle lytte til. Det var den anden glædelige overraskelse. Spørger du om, hvordan hun teknisk klarede at spille musik i spisesalen, så er svaret, at det foregik ved hjælp af en rejsegrammofon, som hun havde købt til lejligheden. Hun gik grundig til værks. Vi startede med et foredrag om den vestlige verdens musikalske fødsel, som blev undfanget af den gregorianske kirkesang, godt organiseret og hjulpet på vej af den katolske kirke omkring år 800, og som med kristendommen de næste århundreder blev spredt ud overalt i Europa. Vi lyttede derefter andægtigt til munkesangernes noget enstemmige messeagtige hymner. Og enstemmige forblev den gregorianske kirkemusik frem til slutningen af middelalderen omkring 1400-tallet. Vi drøftede og diskuterede den gregorianske kirkesang, og frk. Høyer forklarede og uddybede, og der var en glæde og varme i hendes øjne. Næste musikaften bevægede vi os frem til renæssancemusikken fra det tallet. Kirkemusikken var blevet mere spændende, da den var fl ertonet, og en række musikinstrumenter blev skabt. Vi lyttede til nu fl ertonende munkekor, uddrag af værker af Palestrina og et par folkeviser. Og sådan gik det slag i slag videre til barokkens komponister i tallet med Händel og Bach, som de helt store komponister. Vi hørte uddrag af Händels Messias med blandt andet Halleluja koret og fra hans festværk Watermusic. Fra Bachs verden lyttede vi Goldbergvariationer og udvalgte dele af hans vældige orgelværker og koraler. Dernæst til 1800-tallet med romantikkens komponister, fordelt over fl ere musikaftener. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert og Chopin. Frk. Høyer bredte sin viden ud om operaens historie. Mozart med sine lette operaer og mange klaverværker. Beethoven med sine symfonier her blev der lyttet til Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien, og til 11

12 hans 9. symfoni med korværket An der ode. Også til enkelte af hans klaversonater. Frk. Høyer holdt tydeligvis meget af Beethoven. Vi nåede frem til den nye tid begyndelsen af 1900-tallet hvor nationale komponister dukkede op. Komponisten Smetana med sit værk Moldau en længsel og hyldest til sit hjemland Tjekkiet hvor man tydeligvis kan høre fl oden Moldaus strømhvirvler i musikken. Den stakkels Smetana blev ligesom Beethoven døv. Og nationalkomponisten Rachmaninov med de kæmpestore hænder og hans 2. klaverkoncert også en længsel og en hyldest til sit hjemland Ruslands storslåede natur med uendeligt store og susende skove. Og vi kom omkring vores hjemlige Carl Nielsen og hans store 4. symfoniske værk, Den uudslukkelige fra Under musikaftenerne viste frk. Høyer sig som en varm, levende, og vidende kvinde og som delte ud af sin viden på en hyggelig måde. Det var aftener, hvor hun var inspirerende, og hvor hendes pædagogik lykkedes til fuldkommenhed. Vi blev i løbet af de par måneder musikaftenerne varede en slags fortro- I morgensang salen blev mange af de danske sange og salmer sunget. 12

13 lige, også indbyrdes. Hun fi k skabt bro til den klassiske musikverden på en god måde. Hvem deltog i de aftener? Det står noget uklart. Kun en kan jeg med sikkerhed huske, Merete Neergaard, datter af Birgitte Reimer og Preben Neergaard, en sød og levende kostskolepige. Måske andre, som læser denne artikel, deltog? Under en musikaftenerne spurgte Merete mig, om jeg kendte Bob Dylan? Jeg var fuldstændig blank, om hvem han var? Hun fortalte, at han var en amerikansk folkesanger, at han ville blive en af de helt store, og at han lige havde udgivet en LP. Det var nutiden dengang, og Bob Dylan kørte hurtigt ind på linje med The Beatles og The Rolling Stones. Det var musik, der dengang kunne bruges til fester og andre komsammener. Men de klassiske musikaftenerne med frk. Høyer er aldrig glemt. Klaus Lunøe 13

14 Juuls Købmandsgård: Den hvide bygning bag jernbaneoverskæringen. Billedet er fra begyndelsen af 1960'erne. Købmandsgården blev revet ned i Foto: Tølløse Lokalarkiv. Frk. Hesseldahls religionstimer Af Jesper Juul, R66 JEG KOM I EN ALDER AF 6 ÅR STÆRKT MOD MIN VILJE I FØRSTE KLASSE PÅ TMR SOM BYELEV. Min far havde en købmandsforretning i Tølløse og havde leverancerne til TMR, så det var oplagt, at købmandsfamiliens eneste barn skulle gå på kostskolen som byelev. Selv ville jeg meget hellere have gået på Tølløse Centralskole, for der gik alle mine legekammerater, men i denne sag fi k jeg intet valg. 14

15 Mange vil sikkert nikke genkendende til en sjov historie i denne sammenhæng. Fordi TMR var en privatskole, skulle der betales penge for skolegangen. Da skolen så i 60 erne overgik til en status som selvejende institution vist nok med et par års tilbagevirkende kraft fi k vi vores for meget indbetalte skolepenge tilbage, og jeg har senere hen til udsagnet: Du skulle have dine skolepenge retur kunnet svare: Det har jeg også fået. Jeg var blandt de heldige, der fi k lov at nyde godt af frk. Hesseldahls pædagogik. Jeg havde hende i, hvad der vist den gang hed religion, og det underviste hun i med stor entusiasme. En entusiasme, som absolut ikke gjorde de mange gode historier i Biblen dårligere og en entusiasme, som absolut ikke kunne undgå at smitte af på os elever. Selv er jeg opvokset i en ikke specielt religiøs familie. Vi kom sjældent i kirke, men én aften om året var dog fast, og jeg husker gudstjenesten juleaften som noget rigtig stort. Årets andre gudstjenester der var et par stykker var mindre spændende, men julegudstjenesten var indledningen til december måneds klimaks: Juleaften. Min manglende religiøse dannelse bevirkede, at rigtig mange af Biblens lignelser, der på en fi n måde af frk. Hesseldahl blev gennemgået som spændende historier, for en stor dels vedkommende havde nyhedens interesse, og jeg husker tilbage på disse timer med stor glæde. Jeg mener, at undervisningen i religion startede i 1. klasse, og da den havde stået på i nogen tid (var vi nået op i 2. klasse?), kom der pludselig et nyt element ind i undervisningen. Et element, som mange af os ikke rigtig kunne se relevansen i og derfor nok var tilbøjelige til at tage lidt for let på. Det skulle i hvert fald vise sig, at frk. Hesseldahl syntes, vi tog for let på det. Det startede som en leg en sangleg hvor vi sang versene i salmerne for at lære dem udenad (man 15

16 måtte helst ikke kigge i salmebogen), og da det foregik i kor, kunne vi sidde og gemme os lidt, uden det blev opdaget. Frk. Hesseldahl kunne det hele udenad og sang så dejligt, så mange af os næsten også syntes, det var synd at synge med. Desværre tog disse indledende øvelser en kedelig vending, for ret hurtigt udviklede det sig til, at vi skulle lære salmerne udenad. Til hver religionstime var lektien at kunne et vers udenad fra den af frk. Hesseldahl udvalgte salme, og så blev vi alle hørt enkeltvis i det indøvede vers. Kort tid efter udviklede pædagogikken sig yderligere i en for mange af os kedelig retning. Det nye var, at frk. Hesseldahl for at understrege vigtigheden af, at lektien var blevet lært, nu uddelte ros, hvis man kunne sit vers, MEN til gengæld uddelte en svingende lussing, hvis det modsatte var tilfældet. Jeg sporede ret hurtigt hos mig selv en voksende modvilje til at indlære disse vers en modvilje, som jeg ikke alene tror tog sit udgangspunkt i dovenskab, men som også tog sit udgangspunkt i, at jeg ikke forstod mange af de salmer, vi skulle lære. Den dag i dag husker jeg salmen Giv mig gud en salmetunge. Den forstod jeg ikke, og der blev som jeg husker det ikke brugt tid på at forklare den. Den blev starten til min modvilje imod at lære udenad en modvilje, der satte sig så hårdt fast, at jeg selv i dag desværre stadig ikke har særlig let ved at lære udenad. Noget lettere gik det dog med andre salmer f.eks. Et barn er født i Bethlehem. Den var til at forstå og var jo også en salme, som vi kendte, og bedst af alt versene havde kun 4 linier. Desværre blev der så igen indført noget nyt. Så vidt jeg husker, er der 10 vers i Et barn er født i Bethlehem, og da vi havde været alle vers igennem, skulle vi nu pludselig udenad kunne alle 10 vers til næste gang dog med den formildende omstændighed, at man måtte gå i stå én gang. 16

17 Gik man i stå igen, var belønningen én af frk. Hesseldahls svingende lussinger, og faktisk havde hun et vist håndelag på den tid. Dér røg toget af sporet for mig. Aftenen før seancen med de 10 vers skulle være på plads tog jeg en beslutning. Jeg ville simpelthen ikke være med mere. Der blev en stor scene i købmandsfamilien. Jeg husker mig selv tudbrølende overbringe min mor og far min beslutning. Nu var min grænse nået. Mine forældre forsøgte at overtale mig, men jeg var fast besluttet, og et eller andet sted tror jeg også, de sympatiserede med min beslutning. I hvert fald endte det med, at min far ringede til frk. Hesseldahl og spurgte ind til hendes undervisning. Ikke nogen rar situation. Kostskolen var jo en god kunde. Jeg husker det som en meeeeeget lang telefonsamtale, der heldigvis endte med, at udenadslærepædagogikken blev droppet, og at religionstimerne hos frk. Hesseldahl igen blev spændende og gode. Jesper Juul Alices Køreskole Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse Mobil: Mail: Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION 17

18 Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater ADRESSER Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel sneglepost. Så send en til: Hvis du ændrer din adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen. 18

19 Frøknernes gravsted på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg. Flytning af frøknernes gravsten Af Troels Hallig, R67 SOM TIDLIGERE OMTALT HER I BLADET ER DET BESLUTTET AT FLYTTE FRK. HESSELSDAHS OG FRK. HØYERS GRAVSTEN FRA SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD TIL SEJERGAARDSSKOLEN, HVOR STENEN VIL BLIVE PLACERET VED SIDEN AF MINDESTENEN FORAN SKOLENS HOVEDBYGNING. Stenen fl yttes i løbet af foråret 2014 og den 25. maj 2014 kl afholdes der en mindre ceremoni på skolen bl.a. med deltagelse af skolens besty- 19

20 relsesformand Steen Bjerregaard Christiansen, skoleleder Flemming Ellingsen samt Elevforeningens bestyrelse. Efterfølgende er der mulighed for at se skolen og alle de ændringer, der er foretaget indenfor de seneste år. Der er sket rigtigt meget. Alle foreningens medlemmer er velkomne, og det vil være nærliggende at lægge vejen forbi skolen, da foreningen som bekendt afholder generalforsamling umiddelbart efter den lille ceremoni. Tilmelding til generalforsamlingen er nævnt andetsteds i bladet. Stenen fl yttes til skolen, som en konsekvens af Frederiksberg Kommunes plan for en nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård. Solbjerg Parkkirkegård er anlagt i Kirkegården hed oprindelig Frederiksberg Sogns Assistenskirkegård. Kirkegården blev i daglig tale kaldt Fasankirkegården. I 1926 besluttede kirkegårdsudvalget, at kalde kirkegården: Solbjerg Kirkegård, dette navn blev i 1998 ændret til kirkegårdens nuværende navn, Solbjerg Parkkirkegård. På grund af ændringer i begravelsesvaner fra kistebegravelser til urnenedsættelser, som ikke er så pladskrævende som kistebegravelser, er det besluttet at nedlægge en del af kirkegården i 2020, hvorefter arealet overgår til park. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård forventes omlagt til park i Troels Hallig VESTSJÆLLANDS STØRSTE MODEHUSE Vestergade 62, Tølløse Nytorv 16, Kalundborg Algade 62, Holbæk 20

21 ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Søndag den 25. maj 2014 kl og indbydelse til majfrokost på Restaurant Elverdamskroen, Roskildevej 498, 4340 Tølløse. DAGSORDEN til generalforsamlingen: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter På valg er: * Troels Hallig, R67 * Steen Johansen, R64 * Klaus Lunøe, R64 * Tom Esmark, R67 * Lone Jensen, R66 Bestyrelsen indstiller Bendt Ole Løike, R66 i stedet for Lone Jensen, R66. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: * Bendt Ole Løike, R66 Bestyrelsen indstiller Flemming Jørgensen, R66 i stedet for Bendt Ole Løike, R66. * Kirsten Kierulff-Hansen, R51 7) Fastsættelse af kontingent 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 11. maj FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 21

22 Foreningens reviderede regnskab for 2013 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen. Tilmelding senest fredag den 16. maj 2014 til: Troels Hallig, , eller Peter Tretow-Loof, , Med venlig hilsen Bestyrelsen PERSONALIA IN MEMORIAM Peter Nordbjærg Peter Nordbjærg var kostskoleelev på Tølløse kostskole i årene , hvor jeg boede sammen med Peter i 2 år på 12-mands-værelset som vendte ud mod gården, hvor vi havde toiletter, kartoffelskrællemaskine og Jessens kontor. Peter var en stor glad dreng, som klarede sig godt i skolen og var vellidt blandt alle kammeraterne. Jeg tror, at Peter var en af de kostelever, som fik pæne ord med på vejen, når frk. Højer skrev karakterstandpunkter på i de små gule karakterfoldere. Peter startede sin erhvervsuddannelse på B&W og arbejdede senere også på Rungsted bådeværft i en periode, hvor det blandt mange aktiviteter også handlede med finske lystbåde fra Fiskars. Her traf jeg Peter første gang efter, at vi havde forladt TMR. Jeg var på daværende tidspunkt koncerndirektør i en koncern, som var ejet af Fiskars, og vi fik derigennem en række fælles bekendte. Senere fik jeg selv sejlbåd, og var i mange år kunde hos Peter, som stod for optagning, søsætning og reparation af vores båd. 22

23 Den 1/ overtog Peter som 3. generation Nordbjærgs bådeværft i Skovshoved, et værft han har ledet med stor succes til sin død. Værftet er nu overtaget af Peters søn, Lars som 4. generation. Værftet stammer egentligt fra Fåborg, hvor det blev grundlagt i 1902 og flyttede til Sundkrogsgade på Østerbro i I 1937 fik værftet en afdeling i Skovshoved og byggede der som det første værft i Danmark Drager, man byggede også cruising 10-meteren RITA VI til Kong Christian X i Værftet byggede også en lang række elegante robåde bestilt til roklubber. Peter var en mand af få ord man kan sige det stille vand har den dybe grund. Peter var næstformand i Skovshoved menighedsråd som ligger fint i tråd med TMR s dybe religiøse rødder. Peter var med sin praktiske baggrund fra værftet en stor hjælp for menigheden i Skovshoved i forbindelse med de mange og ofte kostbare renoveringsopgaver i kirken. Peter blev bisat fra den kirke, hvorfra han var blevet døbt, konfirmeret og gift med Else. Også børn og børnebørn har haft deres kirkelige dåb/konfirmationer m.v. fra Skovshoved Kirke med en enkelt undtagelse fordi kirken var lukket i forbindelse med større renoveringsopgave til stor stor ærgrelse for Peter. Efter den kirkelige handling var der i Peters ånd gravøl i Skovshoved sejlklub, mit gæt er, at der var omkring 250 deltagere i den kirkelige handling og den efterfølgende komsammen i sejlklubben. Peter efterlader sig sin hustru Else, med hvem han fik to børn, Lars og Charlotte. Lars og Charlotte har hver 2 børn og Peter trivedes med at være morfar og farfar de senere år måtte sejlerne fra tid til anden gå forgæves efter Peter på værftet, fordi at han passede børnebørn. Tidligere TMR-kammeraters tanker går til de efterladte hver gang man siger farvel, dør man selv lidt. Søren Bach Rahbek, 6. april

24 24 Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION Høgevej 1, 2970 Hørsholm

25 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten SØNDAG DEN 25. MAJ 2014 KL Afholdes der en mindre ceremoni i anledning af flytningen af frk. Hesseldahls og frk. Høyers gravsten. Stenen flyttes fra Solbjerg Parkkirkegård til Sejergaardsskolen. Stenen placeres ved siden af mindestenen foran skolens hovedbygning. Alle er velkomne og efter ceremonien vil det være muligt, at se skolen med alle de ændringer der over tid er gennemført. Herefter afholdes der generalforsamling på Elverdamskroen kl Husk tilmelding. Med venlig hilsen Bestyrelsen MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

26

27

28 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr Marts 2014 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr. 122 - December 2013 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 60 - Nr. 118 - December 2011 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr. 121 - September 2013 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 61 - Nr. 119 - Juni 2012 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere