- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 63 - Nr Marts 2014

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 123, marts 2014 Årgang 63 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafiker) Tryk Nordvestgrafik Næste nr. udkommer september 2014 Forsidefoto Jeg elsker de grønne lunde. Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener, side 7. INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling 6 ARTIKLER Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener 7 Frk. Hesseldahls religionstimer 14 NYT FRA BESTYRELSEN Flytning af frøknernes gravsten 19 KOMMENDE ARRANGEMENT Elevforeningens generalforsamling 21 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten 25 PERSONALIA Mindeord 22

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen, R67 Kvarmløsevej Tølløse Telefon Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Bøssemagergade 1E 3150 Hellebæk Telefon Suppleant Finn Helmer, R67 c/o Industriparken 22C 2750 Ballerup Telefon fi Suppleant Lone Jensen, R66 Ejbybrovej Kirke Hyllinge Telefon Bestyrelsesmedlem Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant Tom Esmark, R67 Dalgas Boulevard 2, lejl Frederiksberg C Telefon Revisor og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon

5 Klummen AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF Nu er det ved at blive forår. Fuglene synger og bygger reder, og redaktionen på KONTAKTEN knokler for at blive færdige med marts nummeret, der desværre først er på gaden i april, men det håber vi, I kan leve med alle sammen. Inden vi ser os om, er det generalforsamling igen. Helt konkret søndag den 25. maj. I år starter vi på skolen kl , hvor der vil være en ceremoni omkring fl ytningen af frk. Høyers og frk. Hesseldahls gravsten fra Solbjerg Parkkirkegård til skolen. Stenen vil blive placeret ved siden af mindestenen foran hovedbygningen. Efter ceremonien, der forventes at vare en lille times tid, tager vi videre til generalforsamlingen, der starter på Elverdamskroen kl , hvorefter elevforeningen er vært ved en lille let frokost. Vi håber, at rigtig mange vil deltage, både ved ceremonien på skolen og til generalforsamlingen. Samtidig bliver der mulighed for en lille rundtur på skolen, der jo i dag har gennemgået meget store ændringer med en masse nye bygninger, så den kan leve op til nutidens krav om en tidssvarende, moderne og professionel skole. Og den gamle hovedbygning står fl ottere end nogensinde. Så husk at tilmelde jer hos Troels eller undertegnede. Vi har i år oplevet et lille fald i medlemstallet, selv om der også er kommet nye til. Det er ikke drastisk, men alligevel en lidt kedelig udvikling. For de gamle som faldt, er der desværre ikke ny overalt som der meget apropos står skrevet i Det haver så nylig regnet en af vore gamle fædrelandssange, der handler om krigen 1864, som de fl este af os har sunget på skolen rigtig mange gange. 5

6 Den 24. november sidste år holdt vi det sidste gravmøde på Solbjerg Parkkirkegård med efterfølgende frokost på Café K i Zoologisk Have. Som formand sagde jeg ved graven nogle ord omkring frøknerne, og at ringen nu blev sluttet, når gravstenen kom ned på skolen. Der var næsten 30 deltagere til arrangementet, og det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi havde også fornøjelsen af at have besøg af Kaspar Rostrup, der fortalte lidt historier fra sin tid på skolen og signerede sin bog Sølvfloden. I håbet om at se mange til generalforsamlingen, vil jeg samtidig ønske alle et rigtig dejligt forår og en god varm sommer. Peter Tretow-Loof Sejergaardsskolen indkalder til generalforsamling ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL I SKOLENS SAMLINGSSAL Elevforeningens medlemmer er meget velkomne. Se dagsorden m.v. på Elevforeningens hjemmeside: tmr-elevforeningen.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 "Der var varme og kultur i de to frøkener". Frk. Høyer, når hun var bedst kultur og klassiske musikaftener Af Klaus Lunøe, R64 FOR LUD OG KOLDT VAND, DET SIDSTE I BOGSTAVELIGT FORSTAND, SÅDAN GIK VI KOSTSKOLEELEVER DET MESTE AF TIDEN RUNDT. SELV MÅTTE VI FINDE PÅ AT UNDERHOLDE OS EFTER SKOLETID, OG DET VAR VI NU SÅMÆND MEGET GODE TIL. GIK TURE, BYGGEDE MODELSKIBE OG FLY, SPILLEDE FODBOLD, LYTTEDE TIL VORES TRANSISTORRADIOER, LAVEDE TOSSESTREGER. Strenge var de 2 frøkener i hverdagen, bedst var det at undgå dem, gøre sig så usynlige som muligt. Der var sjældent en nær og tæt kontakt med dem. 7

8 Men der var varme og kultur i de 2 frøkener, som grundlæggende fl ød fra religiøse kilder, som var en dyb grundtvigiansk grundholdning til livet. Mest af alt ønskede de at opdrage os kostskoledrenge til moralske og ansvarsfulde mænd, forankret i troen og ikke mindst i et nationalt sindelag for Gud, Kongen og Fædrelandet. Krigen kendte de 2 frøkener til og til de svære 5 år for Danmark fra 1940 til De kendte Kaj Munks skæbne, de kendte til Hvidstengruppens skæbne, og de kendte til Anders Lassens og Kim Malthe Bruuns skæbner. De priste digtet og sangen Det haver så nyligen regnet Sønderjyllands kampsang. Bombningen af Shell huset og den franske pigeskole på Frederiksberg, sad dem dybt i hjertet. Og de kendte til tyskernes grusomme behandling af jøderne, de priste Anne Franks dagbog. I 1960 var det trods alt kun 15 år siden 2. verdenskrig sluttede, så vi levede med de 2 frøkener i skyggen af 2. verdenskrig i en årrække, og de indprentede os hændelser, fortællinger, fi lm og bøger om 2. verdenskrig. Tænk på inskriptionen på mindestenen foran skolens hovedbygning med ordene: De roser på graven kan visne, Men aanden dør aldrig hen, Dit sejrende smil vil vi kende, Hos slægternes drenge igen. Mindestenen med Jørgen Dilling-Hansens smukke vers. 8

9 Digtet af kostskoleeleven Jørgen Dilling-Hansen, realist i 1943, til minde om sin ven, frihedskæmperen Hans Robert Pilip Johansen, som sejlede for A. P. Møller i allieret tjeneste, og som oplevede at blive torpederet af tyskerne. Han deltog aktivt i modstandskampen ved som faldskærmsjæger den 17. maj 1943, at springe ud fra en engelsk fl yvemaskine for at lande på Hvidstensgruppens nedkastningssted Mustard Point. Senere samarbejdede Hans Robert Pilip Johansen med modstandsgruppen Holger Danske. Den 25. juli 1944 deltog han i et sabotagemøde i en lejlighed i Nyhavn. Lejligheden blev stormet af Gestapo. Da Hans Robert Pilip Johansen opdagede, at alle fl ugtveje fra lejligheden var spærrede, slugte han sin cyankaliumpille og var død på stedet, 23 år gammel. Tyskerne var ikke i stand til at identifi cere ham. Kom hans viden i tyskernes hænder, ville det have været en katastrofe for modstandsbevægelsen. Det er værd at fortælle historien om Hans Robert Pilip Johansen, da hans navn er skrevet ind på bagsiden af mindestenen. Tænk også på, hvor smukt det klædte kostskolens hovedbygning, når der hvert år den 4. maj, blev tændt stearinlys i alle skolens vinduer til minde om befrielsesbudskabet i den dansksprogede BBC's radioudsendelse den 4. maj 1945 om aftenen. Det var den aften, hvor radiospeakeren Johannes G. Sørensen viderebragte befrielsesbudskabet om, at 5 års tysk besættelse var slut. Det resulterede i, at danskerne rev deres mørklægningsgardiner ned og spontant tændte stearinlys i alle vinduer. Kultur bar de 2 frøkener i deres hjerter, de elskede litteratur og musik, elskede salmer og sange fra Den blå Højskolesangbog. Og de ønskede inderligt at videregive deres kulturviden. Derfor sang vi meget. Vi læste og sang mange salmer fra salmebogen og fra Den blå Højskolesangbog. Vi fi k dem for som lektier, skulle lære versene udenad. Og ve, den som ikke kunne dem udenad, ve den, som stammende gik i stå med frygtens og skammens tårer løbende ned af kinderne. Det var med skældud, og det var med klar besked om at lære versene udenad til næste dag. 9

10 I østen stiger solen op, Hvad skal jeg sige, når jeg ser, Altid frejdig, når du går, Stille nat, En rose så jeg skyde, Jeg elsker de grønne lunde, I alle de riger og lande, I Danmark er jeg født, Jeg ser de bøgelyse øer, Blæsten går frisk. De ligger dybt i os de salmer og sange. Når vi hører dem en sjælden gang, når Radioens drenge- eller pigekor synger et af værkerne, berøres vi. Men nu til hvad der skal skrives om. I vinteren 1963 fi k frk. Høyer den ide, at tilbyde interesserede kostskolelever musikaftener med en gennemgang af musikkens historie. Det skulle foregå i spisesalen kl Det skulle være en blanding af foredrag og musikafl ytning, og det skulle ske en gang om ugen. 14 år gammel var jeg dengang. The Beatles var kommet på banen året før, The Rolling Stones var begyndt at give lyd fra sig, Radio Luxembourg serverede ugentlige top 10 hits på transistorradioens langbølgesender, så klassisk musik, var det nu lige mig. På den anden side min mor var en dannet kvinde, barnebarn af den sidste kongelige udnævnte borgmester i Danmark, Borgmester Valdemar Bloch i Odense. Hun syntes, at det var en god ide, at jeg tilmeldte mig et sådan arrangement, nu hun sad så langt væk, og ikke var i stand til at danne mig. Så jeg tilmeldte mig, også sådan lidt af nysgerrighed. Dengang kunne man jo ikke så godt fortælle nogen, at noget var en glæde. Sådan at fortælle, at man glædede sig over noget, kunne hurtigt hævne sig med dril og mobning. Musikaftenerne med frk. Høyer var en glædelig oplevelse. Vi var ikke mange, der havde tilmeldt os. Ikke fl ere end, hvad der fyldte halvdelen af et af spisesalens hvide langborde med de hvidmalede træstole. En stykker. Den første store og glædelige overraskelse var, at frk. Høyer startede musikaftenerne med at servere varm kakao med varme boller og smør. Det var skønt, sikke en forkælelse. Det slog den gode tone an. Frk. Høyer var som et andet menneske til musikaftenerne, blid og 10

11 venlig, ja nærmest kurrende som en hønemor. Smilende var hun og i godt humør, veloplagt med sine små indlagte musikhistoriske foredrag, som oplæg til den musik, vi skulle lytte til. Det var den anden glædelige overraskelse. Spørger du om, hvordan hun teknisk klarede at spille musik i spisesalen, så er svaret, at det foregik ved hjælp af en rejsegrammofon, som hun havde købt til lejligheden. Hun gik grundig til værks. Vi startede med et foredrag om den vestlige verdens musikalske fødsel, som blev undfanget af den gregorianske kirkesang, godt organiseret og hjulpet på vej af den katolske kirke omkring år 800, og som med kristendommen de næste århundreder blev spredt ud overalt i Europa. Vi lyttede derefter andægtigt til munkesangernes noget enstemmige messeagtige hymner. Og enstemmige forblev den gregorianske kirkemusik frem til slutningen af middelalderen omkring 1400-tallet. Vi drøftede og diskuterede den gregorianske kirkesang, og frk. Høyer forklarede og uddybede, og der var en glæde og varme i hendes øjne. Næste musikaften bevægede vi os frem til renæssancemusikken fra det tallet. Kirkemusikken var blevet mere spændende, da den var fl ertonet, og en række musikinstrumenter blev skabt. Vi lyttede til nu fl ertonende munkekor, uddrag af værker af Palestrina og et par folkeviser. Og sådan gik det slag i slag videre til barokkens komponister i tallet med Händel og Bach, som de helt store komponister. Vi hørte uddrag af Händels Messias med blandt andet Halleluja koret og fra hans festværk Watermusic. Fra Bachs verden lyttede vi Goldbergvariationer og udvalgte dele af hans vældige orgelværker og koraler. Dernæst til 1800-tallet med romantikkens komponister, fordelt over fl ere musikaftener. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert og Chopin. Frk. Høyer bredte sin viden ud om operaens historie. Mozart med sine lette operaer og mange klaverværker. Beethoven med sine symfonier her blev der lyttet til Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien, og til 11

12 hans 9. symfoni med korværket An der ode. Også til enkelte af hans klaversonater. Frk. Høyer holdt tydeligvis meget af Beethoven. Vi nåede frem til den nye tid begyndelsen af 1900-tallet hvor nationale komponister dukkede op. Komponisten Smetana med sit værk Moldau en længsel og hyldest til sit hjemland Tjekkiet hvor man tydeligvis kan høre fl oden Moldaus strømhvirvler i musikken. Den stakkels Smetana blev ligesom Beethoven døv. Og nationalkomponisten Rachmaninov med de kæmpestore hænder og hans 2. klaverkoncert også en længsel og en hyldest til sit hjemland Ruslands storslåede natur med uendeligt store og susende skove. Og vi kom omkring vores hjemlige Carl Nielsen og hans store 4. symfoniske værk, Den uudslukkelige fra Under musikaftenerne viste frk. Høyer sig som en varm, levende, og vidende kvinde og som delte ud af sin viden på en hyggelig måde. Det var aftener, hvor hun var inspirerende, og hvor hendes pædagogik lykkedes til fuldkommenhed. Vi blev i løbet af de par måneder musikaftenerne varede en slags fortro- I morgensang salen blev mange af de danske sange og salmer sunget. 12

13 lige, også indbyrdes. Hun fi k skabt bro til den klassiske musikverden på en god måde. Hvem deltog i de aftener? Det står noget uklart. Kun en kan jeg med sikkerhed huske, Merete Neergaard, datter af Birgitte Reimer og Preben Neergaard, en sød og levende kostskolepige. Måske andre, som læser denne artikel, deltog? Under en musikaftenerne spurgte Merete mig, om jeg kendte Bob Dylan? Jeg var fuldstændig blank, om hvem han var? Hun fortalte, at han var en amerikansk folkesanger, at han ville blive en af de helt store, og at han lige havde udgivet en LP. Det var nutiden dengang, og Bob Dylan kørte hurtigt ind på linje med The Beatles og The Rolling Stones. Det var musik, der dengang kunne bruges til fester og andre komsammener. Men de klassiske musikaftenerne med frk. Høyer er aldrig glemt. Klaus Lunøe 13

14 Juuls Købmandsgård: Den hvide bygning bag jernbaneoverskæringen. Billedet er fra begyndelsen af 1960'erne. Købmandsgården blev revet ned i Foto: Tølløse Lokalarkiv. Frk. Hesseldahls religionstimer Af Jesper Juul, R66 JEG KOM I EN ALDER AF 6 ÅR STÆRKT MOD MIN VILJE I FØRSTE KLASSE PÅ TMR SOM BYELEV. Min far havde en købmandsforretning i Tølløse og havde leverancerne til TMR, så det var oplagt, at købmandsfamiliens eneste barn skulle gå på kostskolen som byelev. Selv ville jeg meget hellere have gået på Tølløse Centralskole, for der gik alle mine legekammerater, men i denne sag fi k jeg intet valg. 14

15 Mange vil sikkert nikke genkendende til en sjov historie i denne sammenhæng. Fordi TMR var en privatskole, skulle der betales penge for skolegangen. Da skolen så i 60 erne overgik til en status som selvejende institution vist nok med et par års tilbagevirkende kraft fi k vi vores for meget indbetalte skolepenge tilbage, og jeg har senere hen til udsagnet: Du skulle have dine skolepenge retur kunnet svare: Det har jeg også fået. Jeg var blandt de heldige, der fi k lov at nyde godt af frk. Hesseldahls pædagogik. Jeg havde hende i, hvad der vist den gang hed religion, og det underviste hun i med stor entusiasme. En entusiasme, som absolut ikke gjorde de mange gode historier i Biblen dårligere og en entusiasme, som absolut ikke kunne undgå at smitte af på os elever. Selv er jeg opvokset i en ikke specielt religiøs familie. Vi kom sjældent i kirke, men én aften om året var dog fast, og jeg husker gudstjenesten juleaften som noget rigtig stort. Årets andre gudstjenester der var et par stykker var mindre spændende, men julegudstjenesten var indledningen til december måneds klimaks: Juleaften. Min manglende religiøse dannelse bevirkede, at rigtig mange af Biblens lignelser, der på en fi n måde af frk. Hesseldahl blev gennemgået som spændende historier, for en stor dels vedkommende havde nyhedens interesse, og jeg husker tilbage på disse timer med stor glæde. Jeg mener, at undervisningen i religion startede i 1. klasse, og da den havde stået på i nogen tid (var vi nået op i 2. klasse?), kom der pludselig et nyt element ind i undervisningen. Et element, som mange af os ikke rigtig kunne se relevansen i og derfor nok var tilbøjelige til at tage lidt for let på. Det skulle i hvert fald vise sig, at frk. Hesseldahl syntes, vi tog for let på det. Det startede som en leg en sangleg hvor vi sang versene i salmerne for at lære dem udenad (man 15

16 måtte helst ikke kigge i salmebogen), og da det foregik i kor, kunne vi sidde og gemme os lidt, uden det blev opdaget. Frk. Hesseldahl kunne det hele udenad og sang så dejligt, så mange af os næsten også syntes, det var synd at synge med. Desværre tog disse indledende øvelser en kedelig vending, for ret hurtigt udviklede det sig til, at vi skulle lære salmerne udenad. Til hver religionstime var lektien at kunne et vers udenad fra den af frk. Hesseldahl udvalgte salme, og så blev vi alle hørt enkeltvis i det indøvede vers. Kort tid efter udviklede pædagogikken sig yderligere i en for mange af os kedelig retning. Det nye var, at frk. Hesseldahl for at understrege vigtigheden af, at lektien var blevet lært, nu uddelte ros, hvis man kunne sit vers, MEN til gengæld uddelte en svingende lussing, hvis det modsatte var tilfældet. Jeg sporede ret hurtigt hos mig selv en voksende modvilje til at indlære disse vers en modvilje, som jeg ikke alene tror tog sit udgangspunkt i dovenskab, men som også tog sit udgangspunkt i, at jeg ikke forstod mange af de salmer, vi skulle lære. Den dag i dag husker jeg salmen Giv mig gud en salmetunge. Den forstod jeg ikke, og der blev som jeg husker det ikke brugt tid på at forklare den. Den blev starten til min modvilje imod at lære udenad en modvilje, der satte sig så hårdt fast, at jeg selv i dag desværre stadig ikke har særlig let ved at lære udenad. Noget lettere gik det dog med andre salmer f.eks. Et barn er født i Bethlehem. Den var til at forstå og var jo også en salme, som vi kendte, og bedst af alt versene havde kun 4 linier. Desværre blev der så igen indført noget nyt. Så vidt jeg husker, er der 10 vers i Et barn er født i Bethlehem, og da vi havde været alle vers igennem, skulle vi nu pludselig udenad kunne alle 10 vers til næste gang dog med den formildende omstændighed, at man måtte gå i stå én gang. 16

17 Gik man i stå igen, var belønningen én af frk. Hesseldahls svingende lussinger, og faktisk havde hun et vist håndelag på den tid. Dér røg toget af sporet for mig. Aftenen før seancen med de 10 vers skulle være på plads tog jeg en beslutning. Jeg ville simpelthen ikke være med mere. Der blev en stor scene i købmandsfamilien. Jeg husker mig selv tudbrølende overbringe min mor og far min beslutning. Nu var min grænse nået. Mine forældre forsøgte at overtale mig, men jeg var fast besluttet, og et eller andet sted tror jeg også, de sympatiserede med min beslutning. I hvert fald endte det med, at min far ringede til frk. Hesseldahl og spurgte ind til hendes undervisning. Ikke nogen rar situation. Kostskolen var jo en god kunde. Jeg husker det som en meeeeeget lang telefonsamtale, der heldigvis endte med, at udenadslærepædagogikken blev droppet, og at religionstimerne hos frk. Hesseldahl igen blev spændende og gode. Jesper Juul Alices Køreskole Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse Mobil: Mail: Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION 17

18 Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater ADRESSER Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel sneglepost. Så send en til: Hvis du ændrer din adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen. 18

19 Frøknernes gravsted på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg. Flytning af frøknernes gravsten Af Troels Hallig, R67 SOM TIDLIGERE OMTALT HER I BLADET ER DET BESLUTTET AT FLYTTE FRK. HESSELSDAHS OG FRK. HØYERS GRAVSTEN FRA SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD TIL SEJERGAARDSSKOLEN, HVOR STENEN VIL BLIVE PLACERET VED SIDEN AF MINDESTENEN FORAN SKOLENS HOVEDBYGNING. Stenen fl yttes i løbet af foråret 2014 og den 25. maj 2014 kl afholdes der en mindre ceremoni på skolen bl.a. med deltagelse af skolens besty- 19

20 relsesformand Steen Bjerregaard Christiansen, skoleleder Flemming Ellingsen samt Elevforeningens bestyrelse. Efterfølgende er der mulighed for at se skolen og alle de ændringer, der er foretaget indenfor de seneste år. Der er sket rigtigt meget. Alle foreningens medlemmer er velkomne, og det vil være nærliggende at lægge vejen forbi skolen, da foreningen som bekendt afholder generalforsamling umiddelbart efter den lille ceremoni. Tilmelding til generalforsamlingen er nævnt andetsteds i bladet. Stenen fl yttes til skolen, som en konsekvens af Frederiksberg Kommunes plan for en nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård. Solbjerg Parkkirkegård er anlagt i Kirkegården hed oprindelig Frederiksberg Sogns Assistenskirkegård. Kirkegården blev i daglig tale kaldt Fasankirkegården. I 1926 besluttede kirkegårdsudvalget, at kalde kirkegården: Solbjerg Kirkegård, dette navn blev i 1998 ændret til kirkegårdens nuværende navn, Solbjerg Parkkirkegård. På grund af ændringer i begravelsesvaner fra kistebegravelser til urnenedsættelser, som ikke er så pladskrævende som kistebegravelser, er det besluttet at nedlægge en del af kirkegården i 2020, hvorefter arealet overgår til park. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård forventes omlagt til park i Troels Hallig VESTSJÆLLANDS STØRSTE MODEHUSE Vestergade 62, Tølløse Nytorv 16, Kalundborg Algade 62, Holbæk 20

21 ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Søndag den 25. maj 2014 kl og indbydelse til majfrokost på Restaurant Elverdamskroen, Roskildevej 498, 4340 Tølløse. DAGSORDEN til generalforsamlingen: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter På valg er: * Troels Hallig, R67 * Steen Johansen, R64 * Klaus Lunøe, R64 * Tom Esmark, R67 * Lone Jensen, R66 Bestyrelsen indstiller Bendt Ole Løike, R66 i stedet for Lone Jensen, R66. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: * Bendt Ole Løike, R66 Bestyrelsen indstiller Flemming Jørgensen, R66 i stedet for Bendt Ole Løike, R66. * Kirsten Kierulff-Hansen, R51 7) Fastsættelse af kontingent 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 11. maj FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 21

22 Foreningens reviderede regnskab for 2013 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen. Tilmelding senest fredag den 16. maj 2014 til: Troels Hallig, , eller Peter Tretow-Loof, , Med venlig hilsen Bestyrelsen PERSONALIA IN MEMORIAM Peter Nordbjærg Peter Nordbjærg var kostskoleelev på Tølløse kostskole i årene , hvor jeg boede sammen med Peter i 2 år på 12-mands-værelset som vendte ud mod gården, hvor vi havde toiletter, kartoffelskrællemaskine og Jessens kontor. Peter var en stor glad dreng, som klarede sig godt i skolen og var vellidt blandt alle kammeraterne. Jeg tror, at Peter var en af de kostelever, som fik pæne ord med på vejen, når frk. Højer skrev karakterstandpunkter på i de små gule karakterfoldere. Peter startede sin erhvervsuddannelse på B&W og arbejdede senere også på Rungsted bådeværft i en periode, hvor det blandt mange aktiviteter også handlede med finske lystbåde fra Fiskars. Her traf jeg Peter første gang efter, at vi havde forladt TMR. Jeg var på daværende tidspunkt koncerndirektør i en koncern, som var ejet af Fiskars, og vi fik derigennem en række fælles bekendte. Senere fik jeg selv sejlbåd, og var i mange år kunde hos Peter, som stod for optagning, søsætning og reparation af vores båd. 22

23 Den 1/ overtog Peter som 3. generation Nordbjærgs bådeværft i Skovshoved, et værft han har ledet med stor succes til sin død. Værftet er nu overtaget af Peters søn, Lars som 4. generation. Værftet stammer egentligt fra Fåborg, hvor det blev grundlagt i 1902 og flyttede til Sundkrogsgade på Østerbro i I 1937 fik værftet en afdeling i Skovshoved og byggede der som det første værft i Danmark Drager, man byggede også cruising 10-meteren RITA VI til Kong Christian X i Værftet byggede også en lang række elegante robåde bestilt til roklubber. Peter var en mand af få ord man kan sige det stille vand har den dybe grund. Peter var næstformand i Skovshoved menighedsråd som ligger fint i tråd med TMR s dybe religiøse rødder. Peter var med sin praktiske baggrund fra værftet en stor hjælp for menigheden i Skovshoved i forbindelse med de mange og ofte kostbare renoveringsopgaver i kirken. Peter blev bisat fra den kirke, hvorfra han var blevet døbt, konfirmeret og gift med Else. Også børn og børnebørn har haft deres kirkelige dåb/konfirmationer m.v. fra Skovshoved Kirke med en enkelt undtagelse fordi kirken var lukket i forbindelse med større renoveringsopgave til stor stor ærgrelse for Peter. Efter den kirkelige handling var der i Peters ånd gravøl i Skovshoved sejlklub, mit gæt er, at der var omkring 250 deltagere i den kirkelige handling og den efterfølgende komsammen i sejlklubben. Peter efterlader sig sin hustru Else, med hvem han fik to børn, Lars og Charlotte. Lars og Charlotte har hver 2 børn og Peter trivedes med at være morfar og farfar de senere år måtte sejlerne fra tid til anden gå forgæves efter Peter på værftet, fordi at han passede børnebørn. Tidligere TMR-kammeraters tanker går til de efterladte hver gang man siger farvel, dør man selv lidt. Søren Bach Rahbek, 6. april

24 24 Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION Høgevej 1, 2970 Hørsholm

25 Indbydelse til ceremoni Flytning af gravsten SØNDAG DEN 25. MAJ 2014 KL Afholdes der en mindre ceremoni i anledning af flytningen af frk. Hesseldahls og frk. Høyers gravsten. Stenen flyttes fra Solbjerg Parkkirkegård til Sejergaardsskolen. Stenen placeres ved siden af mindestenen foran skolens hovedbygning. Alle er velkomne og efter ceremonien vil det være muligt, at se skolen med alle de ændringer der over tid er gennemført. Herefter afholdes der generalforsamling på Elverdamskroen kl Husk tilmelding. Med venlig hilsen Bestyrelsen MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

26

27

28 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr Marts 2014 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr. 122 - December 2013 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 63 - Nr. 124 - September 2014 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere